Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 7 decembrie 2006  avand drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de catre organismele de radiodifuziune    Twitter Facebook
Cautare document

PROTOCOL din 7 decembrie 2006 avand drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de catre organismele de radiodifuziune

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007

Încheiat între
1. Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, având cod fiscal 8887006, reprezentatã legal prin doamna Ana Achim, în calitate de director general, şi domnul Alexandru Roata Palade, în calitate de avocat;
2. Societatea Românã de Radiodifuziune - SRR, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 60-64, sectorul 1, având cod fiscal 8296093, reprezentatã legal prin doamna Maria Ţoghinã, în calitate de preşedinte - director general;
3. Asociaţia Românã de Comunicaţii Audiovizuale - ARCA, cu sediul în municipiul Bucureşti, intrarea Victor Eftimiu nr. 5-7, et. 9, ap. 58, sectorul 1, având cod fiscal 7965700, reprezentatã legal prin domnul George Chiriţã, în calitate de director executiv;
4. Societatea Comercialã "Europe Developpement International" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Camil Petrescu nr. 5, sectorul 1, având cod fiscal R11717605, J40/3402/1999, reprezentatã legal prin domnul Ilie Nãstase, în calitate de preşedinte - director general;
5. Societatea Comercialã "Compania de Radio PRO" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Pache Protopopescu nr. 25, sectorul 2, având cod fiscal R1554071, J40/4996/1991, reprezentatã legal prin domnul Constantin Marinescu, în calitate de director general;
6. Societatea Comercialã "SBS Broadcasting Media" - S.R.L. (fostã "Prima Broadcasting Group" - S.A.), cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202A, sectorul 6, având cod fiscal R4747298, J40/20632/1992, reprezentatã legal prin doamna Nora Marcovici, în calitate de director general.
Întruniţi în cadrul comisiei constituite în baza art. 131 alin. (2) şi a <>art. 131^1 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 298/2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 6 octombrie 2006, comisie ce a negociat şi a convenit prezenta metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de cãtre organismele de radiodifuziune.METODOLOGIE
privind utilizarea prin radiodifuzare a
operelor muzicale de cãtre organismele de radiodifuziune

1. Utilizarea de cãtre organismele de radiodifuziune prin radiodifuzare a operelor muzicale aparţinând repertoriului extins protejat şi determinat conform legii, pentru care drepturile patrimoniale de autor se aflã în termenele legale de protecţie, se face numai în baza unei autorizaţii licenţã neexclusivã eliberatã de organismul de gestiune colectivã desemnat drept colector al remuneraţiilor reprezentând drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale.
2. Prin utilizator în sensul prezentei metodologii se înţelege orice persoanã fizicã autorizatã sau persoanã juridicã ce radiodifuzeazã, prin orice mijloc sau procedeu, opere muzicale în cadrul unui post de radio, astfel cum este definitã radiodifuzarea prin <>art. 15^1 din Legea nr. 8/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
3. Utilizatorii au obligaţia sã plãteascã organismului de gestiune colectivã prevãzut la pct. 1 o remuneraţie procentualã trimestrialã, reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor de opere muzicale radiodifuzate, stabilitã în condiţiile prezentei metodologii.


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anul 2006 şi urmãtorii Remuneraţie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Organisme de radiodifuziune ce radiodifuzeazã opere 3%
muzicale a cãror duratã cumulatã reprezintã pânã la
35% din durata totalã de emisie
b) Organisme de radiodifuziune ce radiodifuzeazã opere 3,25%
muzicale a cãror duratã cumulatã reprezintã peste 35%,
dar nu mai mult de 50% din durata totalã de emisie
c) Organisme de radiodifuziune ce radiodifuzeazã opere 3,5%
muzicale a cãror duratã cumulatã reprezintã peste 50%,
dar nu mai mult de 75% din durata totalã de emisie
d) Organisme de radiodifuziune ce radiodifuzeazã opere 4%
muzicale a cãror duratã cumulatã reprezintã peste 75%
din durata totalã de emisie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Societatea Românã de Radiodifuziune datoreazã, pentru o pondere a operelor muzicale de pânã la 40% din durata totalã de emisie a posturilor sale de radio, o remuneraţie procentualã de 2,5% din baza de calcul; pentru o pondere de peste 40% se aplicã procentele prevãzute în tabelul de mai sus.
4. Prin contractele de autorizaţie sub formã de licenţã neexclusivã organismul de gestiune colectivã a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical şi posturile comerciale de radio, precum şi postul public de radio pot stabili o remuneraţie forfetarã constând într-o sumã brutã anualã plãtibilã în rate trimestriale.
5. Baza de calcul asupra cãreia se aplicã procentele prevãzute de prezenta metodologie este reprezentatã de totalitatea veniturilor obţinute de utilizator din activitatea de radiodifuzare, ce includ veniturile din abonamente/taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, publicitate, anunţuri şi informaţii, barter, sponsorizãri, numere suprataxate, concursuri şi jocuri radiodifuzate, închirieri spaţiu emisie, venituri din radiodifuzãri realizate în urma unei comenzi, venituri din asocieri în participaţiune obţinute din activitatea de radiodifuzare etc. Pentru utilizatorii care nu obţin venituri, baza de calcul o constituie totalitatea cheltuielilor efectuate de cãtre utilizator pentru activitatea de radiodifuzare (incluzând, dar fãrã a se limita la, cheltuielile de personal, cheltuielile pentru serviciile prestate de terţi, achiziţii de orice fel etc.), în trimestrul pentru care remuneraţia este datoratã.
6. În cazul în care, prin aplicarea procentului prevãzut la pct. 3 asupra bazei de calcul a utilizatorului, remuneraţia trimestrialã este mai micã de 2.400 lei, utilizatorul datoreazã trimestrial o remuneraţie forfetarã de 2.400 lei.
7. Remuneraţia se plãteşte pânã la data de 26 a lunii urmãtoare expirãrii trimestrului pentru care este datoratã, datã pânã la care utilizatorul are obligaţia de a transmite organismului de gestiune colectivã a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale şi un raport cuprinzând baza de calcul a remuneraţiei, purtând semnãtura şi ştampila reprezentantului legal.
8. Utilizatorii vor transmite organismului de gestiune colectivã a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical un raport lunar cuprinzând, pentru fiecare post de radio, lista operelor muzicale utilizate zilnic, inclusiv operele muzicale utilizate în spoturile publicitare, cu menţionarea denumirii fiecãrei opere muzicale utilizate, autorului fiecãrei opere muzicale (compozitor, textier, aranjor), orei, datei şi duratei de radiodifuzare a fiecãrei opere muzicale. Raportul va fi transmis în format scris şi electronic şi va fi însoţit de o adresã de înaintare, cuprinzând numãrul total al operelor muzicale menţionate în raport, ştampilatã şi semnatã de reprezentantul legal al utilizatorului. Informaţiile cuprinse în raport vor constitui baza de repartizare cãtre titularii de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale a remuneraţiilor astfel colectate de organismul de gestiune colectivã a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical. Raportul va fi transmis cãtre organismul de gestiune colectivã a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical, în termen de 15 zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea.
9. Utilizatorii au obligaţia de a pune la dispoziţia organismului de gestiune colectivã a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical, în termen de 5 zile de la solicitarea acestuia, înregistrãrile emisiunilor radiodifuzate în ultimele 30 de zile anterioare datei primirii solicitãrii.
10. La solicitarea scrisã a organismului de gestiune colectivã a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical, în termen de 15 zile de la primirea acesteia, utilizatorul are obligaţia de a-i comunica acestuia copii de pe documentele financiar-contabile de sintezã pentru perioada solicitatã, certificate de reprezentantul legal, care au stat la baza determinãrii bazei de calcul, cu obligativitatea pãstrãrii confidenţialitãţii de cãtre pãrţi.
11. Pentru întârzieri la plata remuneraţiilor utilizatorii vor plãti organismului de gestiune colectivã a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical penalitãţi de 0,1%/zi întârziere.
12. Gradul de utilizare a operelor muzicale de cãtre posturile de radio va putea fi determinat de organismul de gestiune colectivã a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical, acesta fiind îndreptãţit sã realizeze sau sã comande terţilor monitorizãri ale activitãţii de radiodifuzare a utilizatorilor.
13. Modificarea remuneraţiilor stabilite în sumã forfetarã se poate efectua anual de cãtre organismul de gestiune colectivã a drepturilor de autor din domeniul muzical, prin reactualizarea cu indicele de inflaţie în conformitate cu dispoziţiile <>art. 131^4 din Legea nr. 8/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
14. Remuneraţiile prevãzute în prezenta metodologie nu conţin TVA.

UCMR-ADA
Director general,
Ana Achim
Avocat,
Alexandru Roata Palade
Societatea Comercialã
"Europe Developpement International" - S.R.L.
Preşedinte-director general,
Ilie Nãstase
Compania de Radio PRO - S.R.L.
Director general,
Constantin Marinescu

ARCA
Director executiv,
George Chiriţã
Societatea Românã de Radiodifuziune
p. Preşedinte-director general
Constantin Puşcaş
Societatea Comercialã
"SBS Broadcasting Media" - S.R.L.
Director general,
Nora Marcovici

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice