Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 6 septembrie 2006  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea in domeniul stiintei, dezvoltarii tehnologice si inovarii    Twitter Facebook
Cautare document

PROTOCOL din 6 septembrie 2006 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea in domeniul stiintei, dezvoltarii tehnologice si inovarii

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 9 februarie 2007

Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, denumite în continuare pãrţi,
confirmând principiile incluse în Acordul privind cooperarea economicã, ştiinţificã şi tehnicã dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, semnat la Bucureşti la 7 august 1990 şi amendat prin Protocolul interguvernamental semnat la Seul la 18 octombrie 2005, denumit în continuare Acord,
intenţionând sã dezvolte în continuare prevederile Acordului,
recunoscând avantajele pentru cetãţenii din cele douã state, ce derivã din creşterea cooperãrii în domeniul ştiinţei, dezvoltãrii tehnologice şi inovãrii, precum şi importanţa pentru dezvoltarea economiilor naţionale şi a prosperitãţii celor douã state,
convinse cã cooperarea internaţionalã în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovãrii, bazatã pe avantaje reciproce şi egalitate, va întãri legãturile de prietenie şi înţelegere dintre cele douã state,
au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
Prezentul protocol are ca scop promovarea cooperãrii ştiinţifice şi tehnologice în domenii consimţite de cãtre pãrţi, pe baza egalitãţii şi avantajului reciproc, conform prevederilor Acordului şi ale legislaţiei şi reglementãrilor existente în fiecare stat.
ART. 2
Cooperarea, conform art. 1, se va desfãşura, în particular, sub urmãtoarele forme:
a) cercetare comunã pe bazã de proiecte specifice în domeniile ştiinţei, tehnologiei şi inovãrii, consimţite de comun acord;
b) participare comunã la programele-cadru ale Uniunii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologicã şi demonstraţii şi la alte programe regionale şi internaţionale;
c) schimb de oameni de ştiinţã şi specialişti;
d) schimb de informaţii şi documente ştiinţifice şi tehnologice, inclusiv prin mijloace electronice;
e) folosirea în comun a facilitãţilor de cercetare-dezvoltare şi a echipamentului ştiinţific, inclusiv acces reciproc la echipamente unice, pe baza reciprocitãţii şi în conformitate cu legislaţia existentã în fiecare stat;
f) contacte directe şi schimb de tehnologii inovatoare între echipe academice, centre de cercetare, institute şi alte organizaţii ştiinţifice, denumite în continuare parteneri de colaborare;
g) crearea de întreprinderi comune, laboratoare comune, centre de excelenţã şi alte organizaţii în domenii prioritare ale ştiinţei, dezvoltãrii tehnologice şi inovãrii; şi,
h) alte forme de cooperare ştiinţificã, dezvoltare tehnologicã şi inovare, care pot apãrea în procesul de punere în aplicare a prevederilor prezentului protocol şi care vor fi hotãrâte de comun acord de cãtre pãrţi.
ART. 3
Instituţiile desemnate ca responsabile pentru punerea în aplicare a activitãţilor de cooperare din cadrul prezentului protocol sunt: pentru Guvernul României - Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii - Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã şi pentru Guvernul Republicii Coreea - Ministerul Ştiinţei şi Tehnologiei (MOST), denumite în continuare instituţii de implementare.
ART. 4
1. În scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentului protocol se înfiinţeazã o comisie mixtã pentru ştiinţã, dezvoltare tehnologicã şi inovare, denumitã în continuare Comisia mixtã, ca o subcomisie a Comisiei mixte pentru comerţ, economie, cooperare ştiinţificã şi tehnicã, prevãzutã în art. 6 din Acord.
2. Sarcinile Comisiei mixte vor fi urmãtoarele:
a) consultãri privind politicile naţionale în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, precum şi în domeniul reglementãrilor economice şi juridice în acest domeniu;
b) consultãri privind domeniile şi formele de cooperare;
c) crearea condiţiilor favorabile pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului protocol;
d) facilitarea derulãrii programelor şi proiectelor comune; şi
e) schimbul de opinii privind perspectivele comune ale cooperãrii bilaterale în domeniul ştiinţei, dezvoltãrii tehnologice şi inovãrii, precum şi identificarea de noi propuneri de dezvoltat în viitor.
3. Comisia mixtã va fi formatã din reprezentanţi desemnaţi de fiecare instituţie de implementare şi îşi poate stabili propriile reguli de procedurã.
4. Comisia mixtã se va întruni alternativ în România şi în Republica Coreea şi va întocmi documente ce vor conţine concluziile şi propunerile întâlnirilor.
ART. 5
1. Pãrţile vor încuraja stabilirea cooperãrii pe termen lung între partenerii de cooperare.
2. Comisia mixtã va conveni asupra domeniilor de cooperare, inclusiv prin dezvoltarea de programe comune de lucru.
ART. 6
Cheltuielile privind schimbul de experţi, oameni de ştiinţã şi alţi specialişti, ce rezultã din aplicarea prezentului protocol, vor fi acoperite de partea care trimite.
ART. 7
1. Rezultatele ştiinţifice şi tehnologice, precum şi alte informaţii ce derivã din cooperarea în cadrul prezentului protocol pot fi anunţate, publicate sau exploatate comercial doar cu acordul celor douã pãrţi şi în conformitate cu reglementãrile naţionale şi internaţionale din domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectualã.
2. Aspectele legate de proprietatea intelectualã ce derivã din cooperarea în cadrul prezentului protocol vor fi reglate în conformitate cu reglementãrile naţionale şi internaţionale din domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectualã.
3. Informaţiile ştiinţifice şi tehnologice fãrã aspecte legate de proprietatea intelectualã, ce derivã din cooperarea în cadrul prezentului protocol, vor fi deţinute de cele douã pãrţi şi nu vor fi divulgate unei pãrţi terţe fãrã acordul preliminar, în scris, al pãrţilor.
ART. 8
Orice diferende legate de interpretarea şi punerea în aplicare a prevederilor prezentului protocol vor fi soluţionate prin consultãri în cadrul Comisiei mixte. Cu acordul pãrţilor, prezentul protocol poate fi amendat în orice moment. Dacã va fi cazul, amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 10.
ART. 9
Fiecare parte, în conformitate cu legislaţia şi reglementãrile naţionale, va lua toate mãsurile necesare pentru asigurarea celor mai bune condiţii de implementare a activitãţilor comune care fac obiectul prezentului protocol.
ART. 10
1. Prezentul protocol este parte integrantã a Acordului şi va intra în vigoare la data primirii ultimei notificãri prin care pãrţile se informeazã reciproc în legãturã cu îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.
2. Prezentul protocol va rãmâne în vigoare pe toatã durata de valabilitate a Acordului, dacã niciuna dintre pãrţi nu va notifica în scris cu 6 luni înainte intenţia sa de a denunţa prezentul protocol.
3. Încetarea valabilitãţii prezentului protocol nu va afecta derularea proiectelor şi programelor comune convenite în cadrul prezentului protocol şi execuţia lor va avea loc în condiţiile convenite între pãrţi.
Subsemnaţii, autorizaţi de guvernele lor, au semnat prezentul protocol.
Încheiat la Bucureşti la data de 6 septembrie 2006, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, coreeanã şi englezã, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţe de interpretare a prezentului protocol, textul în limba englezã va prevala.

Pentru Guvernul României,
Mihail Hãrdãu

Pentru Guvernul Republicii Coreea,
Kim Woo-sik

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice