Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL*) din 6 octombrie 2006  celei de-a patra reuniuni a Comisiei mixte romano-ungare, semnat la Oradea la 6 octombrie 2006, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea in domeniul protectiei mediului, semnat la Bucuresti la 26 mai 1997    Twitter Facebook
Cautare document

PROTOCOL*) din 6 octombrie 2006 celei de-a patra reuniuni a Comisiei mixte romano-ungare, semnat la Oradea la 6 octombrie 2006, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea in domeniul protectiei mediului, semnat la Bucuresti la 26 mai 1997

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2007
PROTOCOL*) din 6 octombrie 2006
celei de-a patra reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare, semnat la Oradea la 6 octombrie 2006, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 26 mai 1997
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2007


__________
*) Traducere

In conformitate cu prevederile articolulului 4 din Acordul dintre Guvemul României şi Guvemul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, intrat în vigoare la 14 decembrie 2000, în perioada 1-2 septembrie 2005, a avut loc la Budapesta cea de-a treia reuniune a Comisiei Mixte româno-ung are pentru protecţia mediului.
De la ultima reuniune a Comisiei Mixte, au avut loc mai multe întâlniri la nivel ministerial şi la nivel de experţi pe diverse teme de interes pentru ambele Pãrţi.
Pentru pregãtirea celei de a patra reuniuni în plen a Comisiei Mixte, Pãrţile au avut discuţii la nivel de experţi în data de 5 octombrie 2006, sub coordonarea domnului Secretar de Stat Attila Korodi şi a domnului Secretar de Stat Laszlo Haraszthi.
Cea de-a patra reuniune a Comisiei Mixte din data de 6 octombrie 2006 a fost prezidatã de doamna Sulfma Barbu, ministrul mediului şi gospodãririi apelor din România şi de domnul dr. Miklos Persanyi, ministrul mediului şi apelor din Republica Ungarã, în calitate de co-preşedinţi.
Lista participanţilor la reuniune este prezentatã în anexa nr. 1

La întâlnire a fost adoptatã şi discutatã urmãtoarea ordine de zi:
1. Analiza activitãţii grupului permanent de experţi pentru ocrotirea naturii - rezultatele întâlnirii desfãşurate la Felsotarkany, Ungaria, în perioada 12-13 aprilie 2006;
2. Analiza activitãţii grupului permanent de experţi privind protecţia mediului - rezultatele întâlnirilor desfâşurate la Nyiregyhaza şi Oradea, în perioadele 31 ianuarie - 01 februarie 2006, respectiv 27 - 28 iulie 2006;
3. Analiza activitãţii grupului ad-hoc de experţi - rezultatele întâlnirilor desfãşurate la Baia Mare şi Poroszlo, în perioadele 05-06 octombrie 2005, respectiv 19-20 aprilie 2006;
4. Începerea activitãţii grupului permanent de experţi pentru programe şi proiecte internaţionale;
5. Informare privind stadiul actual al procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia Montanã, în baza Convenţiei de la Espoo şi a reglementãrilor legale bilaterale în vigoare;
6. Pregãtirea subiectelor de mediu de interes comun care vor fi abordate în cadrul şedinţei comune de guvern din luna noiembrie 2006;
7. Stabilirea organizãrii celei de-a cincea reuniuni a Comisiei Mixte pentru protecţia mediului.
În cuvântul de deschidere a celei de-a patra reuniuni, co-preşedinţii Comisiei Mixte, doamna ministru Sulfina Barbu şi domnul ministru dr. Miklos Persanyi au accentuat importanţa îndeplinirii obligaţiilor şi sarcinilor comune acceptate în Acord şi au subliniat cã aceastã nouã întâlnire a Comisiei mixte are rolul de a dezvolta cooperarea bilateralã privind protecţia mediului.
Co-preşedinţii şi-au manifestat, de asemenea, satisfacţia în ceea ce priveşte activitatea desfãşuratã la nivelul grupurilor de experţi şi la nivelul discuţiilor premergãtoare şedinţei în plen a Comisiei Mixte.
Luând în considerare reorganizarea celor doua ministere, de la ultima reuniune a Comisiei Mixte, Pãrţile au convenit ca pânã la data de 30 octombrie 2006 sã se informeze reciproc asupra modificãrilor privind componenţa grupurilor de experţi.
Domnul ministru Miklos Persanyi a felicitat în mod deosebit România pentru aderarea la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeanã şi şi-a exprimat speranţa cã statutul de membru al ambelor state va înlesni satisfacerea cât mai eficientã a cerinţelor Uniunii Europene.
De asemenea, cei doi co-preşedinţi au salutat organizarea, în luna noiembrie a acestui an, a şedinţei comune de guvem, care are protecţia mediului ca punct distinct pe ordinea de zi a acesteia.
În urma discuţiilor purtate în conformitate cu ordinea de zi, s-au luat urmãtoarele hotãrâri:
1. Analiza activitãţii grupului permanent de experţi pentru ocrotirea naturii - rezultatele întâlnirii desfãşurate la Felsotarkany, Ungaria, în perioada 12 - 13 aprilie 2006
Comisia Mixtã a audiat informarea privind cea de-a treia întâlnire a grupului permanent de experţi.
Intre conducerile Parcului Naţional Criş-Mureş şi Parcul Naţional Hortobagyi, pe de o parte şi între APM Bihor şi APM Arad pe de altã parte S-a realizat schimbul de date referitoare la zonele de frontierã privind identificarea siturilor din reţeaua Natura 2000.
Experţii au efectuat vizita în teren a siturilor Natura 2000, în perioada de vegetaţie.
Uniunea Europeanã susţine cu un buget de 386 milioane Ft proiectul LIFE Natura "Protejarea vânturelului de searã în regiunea Panonicã" care s-a lansat la 1 ianuarie 2006. Conducerea Parcului Naţional Criş-Mureş, ca iniţiator al proiectului, a semnat în data de 16 februarie 2006 acordul de parteneriat cu APM Bihor.
Conducerile Parcurilor Naţionale Criş-Mureş şi Hotobagyi pãstreazã permanent legãtura cu experţii din cadrul Parcului Natural Apuseni şi în acest context au avut loc numeroase întâlniri între experţi (turism ecologic, planuri de situaţie) şi s-au efectuat în comun vizite în teren.
Conducerea Parcului Naţional Criş-Mureş şi experţii APM Arad, în baza Convenţiei de la Bonn, au realizat evaluarea efectivului de dropii în regiunea de frontierã.
În data de 26 iunie 2006, reprezentanţii de la compartimentul de biodiversitate din cadrul Agenţiei pentru Protecţie a Mediului Harghita împreunã cu experţii de la Parcul Naţional Criş-Mureş au efectuat un schimb de experienţã în Parcul Naţional Cheile Bicazului- Hãşmaş.
Comisia Mixtã sprijinã derularea Proiectului LIFE privind protejarea speciei vipera ursini rakosiensis şi realizarea unei întrevederi între experţii unguri şi romani pânã data de 31 decembrie 2006.
Comisia Mixtã adoptã Protocolul întocmit cu ocazia întâlnirii Grupului permanent de experţi pentru ocrotirea naturii (anexa nr. II)
2. Analiza activitãţii grupului permanent de experţi privind protecţia mediului - rezultatele întâlnirilor desfâsurate la Nyiregyhaza şi Oradea, în perioadele 31 ianuarie - 01 februarie 2006, respectiv 27 - 28 iulie 2006
Comisia Mixtã a audiat informarea referitoare la cele doua întâlniri ale grupului permanent de experţi.
Comisia Mixtã a apreciat pozitiv faptul cã, în conformitate cu programul de lucru, în luna octombrie, la Gyula, s-a organizat o întâlnire de lucru, cu tematici diverse, în vederea realizãrii schimbului de experienţã în procesul de negociere cu UE, prezentãrii actelor normative privind prevenirea şi controlul integrat al poluãrii (IPPC), transmiterea cunoştinţelor privind procedura de emitere a autorizaţiilor integrate, a îndrumarului privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) şi gestionarea bazei de date (EPER, PRTR).
Comisia Mixtã sprijinã continuarea organizãrii unor astfel de întâlniri, întâlnirea urmãtoare urmând se va desfãşura probabil la Bekescsaba, conform celor adoptate la cea de-a patra întâlnire a grupului permanent de experţi pentru protecţia mediului. Se vor aborda atribuţiile privind protecţia mediului ale consiliilor locale (judeţene) cu accent deosebit asupra activitãţii de gestionare a deşeurilor.
La aceasta întâlnire, pe lângã experţii autoritãţilor de mediu vor participa şi reprezentanţi ai consiilor locale (judeţene).
S-a subliniat importanţa faptului ca dupã aderarea României la Uniunea Europeanã, cooperarea dintre autoritãţile de mediu care funcţioneazã în zona de frontierã sã fie mai strânsã şi sã se punã accent în ceea ce priveşte informaţiile privind datele pentru starea mediului, schimbul de informaţii, cunoaşterea unor instalaţii care exercitã presiuni asupra mediului.
Comisia Mixtã sprijinã urmãtoarele:
* Colaborarea cu grupul permanent de experţi pentru proiecte şi programe intemaţionale în ceea ce priveşte programele care au ca scop îmbunãtãţirea calitãţii mediului, iniţierea de proiecte (conţinutul din punct de vedere tehnic putând fi analizat în comun);
* Colaborarea cu grupul ad-hoc de experţi în vederea stabilirii metodologiei şi realizarea unui inventar comun al surselor potenţiale de poluare din zona de frontierã, cât şi în vederea elaborãrii unui Regulament comun al fluxului informaţional dintre autoritãţile competente de mediu, în cazul poluãrilor accidentale;
* Elaborarea unei publicaţii comune despre starea mediului în zona de frontierã româno-ungarã.
Pentru aceasta, în cadrul întâlnirii grupului permanent de experţi pentru protecţia mediului de la Oradea s-a stabilit tematica acestei publicaţii. De asemenea, s-a stabilit cã grupul va elabora materialele convenite pânã la sfârşitul anului 2006.
Comisia Mixtã este de acord ca acest material informativ sã fie prezentat pe site-urile celor doua ministere şi al autoritãţilor din subordine şi sã fie disponibil şi în format CD.
Comisia mixtã adoptã Protocoalele celor doua întâlniri ale Grupului permanent de experţi pentru protecţia mediului (anexa nr. III).
3. Analiza activitãţii grupului ad-hoc de experţi - rezultatele întâlnirilor desfãşurate la Baia Mare şi Poroszlo, în perioadele 05-06 octombrie 2005, respectiv 19-20 aprilie 2006
Comisia Mixtã a audiat informãrile grupului ad-hoc, întocmite cu ocazia celei de a treia şi a patra întâlniri şi a apreciat pozitiv colaborarea eficientã a experţilor din domeniile de interes pentru ambele pãrţi.
Comisia Mixtã salutã faptul cã în baza programului de lucru aprobat pentru anii 2005 - 2006, în perioada 22-23 martie 2006, s-a desfãşurat cu succes la Bucureşti, cu finanţare TAIEX, seminarul comun cu tema "Reabilitarea siturilor poluate". Comisia Mixta sprijinã organizarea viitoare a acestor tipuri de întâlniri.
Comisia Mixtã considerã important schimbul permanent de informaţii şi consultãrile privind stadiul proiectului de la Roşia Montanã şi salutã faptul cã, în baza hotãrârilor adoptate la prima întâlnire a Grupului Ad-hoc din martie 2005:
* s-a creat Grupul independent de experţi intemaţionali, care are ca scop analiza Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. Grupul independent de experţi intemaţionali este format din experţi români, experţi unguri şi experţi ai Uniunii Europene, iar opinia exprimatã de aceştia are caracter consultativ;
* în perioada 5-7 septembrie 2006 a avut loc la Alba lulia prima întâlnire a Grupului independent de experţi intemaţionali, care a inclus şi vizitarea amplasamentului proiectului.
Comisia mixtã subliniazã urmãtoarele prioritãţi de colaborare în ceea ce priveşte îndeplinirea planului de lucm:
* pânã la sfârşitul anului 2006, Pãrţile finalizeazã metodologia comunã romano-ungarã pentm identificarea obiectivelor cu potenţial efect transfrontalier asupra mediului;
* pe baza acestei metodologii, pânã la sfârşitul trimestrului II 2007, va realiza inventaml comun al surselor potenţiale de poluare din zona de frontierã şi se va elabora propunerea unui Regulament comun între autoritãţile române şi ungare de protecţia mediului cu privire la furnizarea de informaţii şi control comun în cazul poluãrilor accidentale deosebite.
Toate aceste aspecte se realizeazã în colaborare cu Gmpul Permanent de Experţi pentru Protecţia Mediului
Comisia Mixtã işi propune ca, în continuare. Grupul Ad-hoc de Experţi sã urmãreascã cu atenţie activitãţile desfãşurate în cadrul ENVSEC, respectiv în cadrul proiectului Hazard Risk Mitigation and Emergency Preparadness Project.
Comisia Mixtã aprobã Minutele celor douã întâlniri ale Grupului Ad-hoc de Experţi (anexa nr. IV).
4. Începerea activitãţii grupului permanent de experţi pentru programe şi proiecte internaţionale
Înfiinţarea acestui grup de lucru a fost stabilitã la cea de-a treia reuniune a Comisiei Mixte. Pânã în prezent a avut loc desemnarea co-preşedintilor. Având în vedere cã la elaborarea proiectelor comune, ca şi în utilizarea fondurilor comunitare, activitatea grupului de experţi are o importanţã deosebitã, precum şi în scopul atingerii obiectivelor comune, grupul de experţi a desfãşurat o şedinţã informalã la Budapesta, în data de 12 aprilie 2006.
La reuniune, experţii unguri au prezentat Programul Operaţional de Mediu, a cãrui denumire s-a schimbat ulterior în Programul Operaţional de Mediu şi Energie, scopul şi axele prioritare ale acestuia.
Comisia Mixtã aprobã ca prima şedinţa formala a Grupului permanent de experţi pentru programe şi proiecte intemaţionale sã aibã loc la Budapesta pânã la sfârşitul trimestrului I 2007.
5. Informare privind stadiul actual al procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia Montanã, în baza prevederilor Convenţiei de la Espoo şi a reglementãrilor legale bilaterale în vigoare
* Pe baza prevederilor Convenţiei Espoo şi a reglementãrilor legale bilaterale în vigoare. Comisia Mixtã ia cunoştinţã de stadiul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, prezentat de cãtre Partea româna.
* SC Roşia Montanã Gold Corporation a depus studiul de evaluare asupra mediului la Ministerul Mediului şi Gospodãririi Apelor din România. Doamna Sulfina Barbu, ministrul român al mediului şi gospodãririi apelor, a informat în scris despre aceasta pe domnul Miklos Persanyi, ministrul ungar al mediului şi apelor, şi a transmis studiul de impact tradus în limba englezã (sosit in 13 iunie 2006).
* În perioada 24.07.2006- 25.08.2006, au avut loc dezbateri publice în România, în 14 localitãţi diferite (Roşia Montanã - Verespatak, Abrud- Abrudbanya, Câmpeni-Topanfalva, Alba lulia Gyulafehervar, Zlatna-Zalatna, Brad, Cluj-Napoca-Kolozsvar, Turda-Torda, Bistra-Bisztra, Baia de Arieş Aranyosbanya, Lupşa-Lupsa, Bucureşti-Bukarest, Deva-Deva, Arad), precum şi în Ungaria, în douã oraşe: Szeged şi Budapesta in data de 28, respectiv 29 august 2006.
* Ministerul ungar al mediului şi apelor a transmis la termen (30 septembrie 2006) ministerului român al mediului şi gospodãririi apelor materialul ce conţine pãrerile şi observaţiile autoritãţilor guvemamentale şi organizaţiilor neguvemamentale din Republica Ungarã, pe care autoritãţile române le vor lua în considerare în luarea deciziei. Toate întrebãrile şi comentariile publicului din Ungaria vor fi transmise SC Roşia Montanã Gold Corporation, care are obligaţia de a rãspunde la acestea într-un document anexã la Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. Acest document va fi transmis autoritãţilor ungare pentru a fi pus la dispoziţia celor interesaţi.
* In baza prevederilor articolului 5 al Convenţiei de la Espoo, Partea românã va iniţia consultãri cu Partea ungarã.
* In conformitate cu prevederile legislaţiei române, pentru acest tip de proiecte, acordul de mediu se promoveazã prin hotãrâre a Guvemului României.
6. Pregãtirea subiectelor de mediu de interes comun care vor fi abordate în cadrul şedinţei comune de guvern din luna noiembrie 2006
Copreşedinţii Comisiei Mixte salutã faptul cã în data de 16 noiembrie 2006, la şedinţa de guvern comunã româno-ungarã, protecţia mediului este un subiect distinct.
Pãrţile au discutat şi convenit urmãtoarele subiecte, care vor fi aduse la cunoştinţa celor douã guverne:
6.1 Informare reciprocã asupra adoptãrii hotãrârilor celei de-a patra reuniuni a Comisiei Mixte româno- ungare pentru protecţia mediului. Pãrţile vor înştiinţa cele douã Guverne asupra Protocolului adoptat la întâlnirea din data de 5 octombrie 2006 la Oradea, aprobarea acestuia urmând sa se facã separat, prin Hotãrâre a Guvernulului.
6.2. Procedura comunã de evaluare a impactului asupra mediului în ceea ce priveşte implementarea Convenţiei Espoo:
6.2.1. Informare privind stadiul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului de la Roşia Montana.
6.2.2. Informare privind stadiul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului centralei nucleare de la Paks.
6.3. Informare privind stadiul realizãrii programelor şi proiectelor de protecţia mediului, ocrotirea naturii şi gospodãrirea apelor, adoptate în cadml primei şedinţe comune de guvern.
6.3.1. In ceea ce priveşte proiectele în domeniul gospodãririi apelor, sunt de subliniat urmãtoarele:
6.3.1.1. Determinarea stocului de apã disponibil al conului aluvionar al Mureşului.
La mijlocul lunii septembrie 2006 s-a creat posibilitatea de a participa la un proiect INTERREG. Partea ungarã a informat Partea românã şi, ca urmare, autoritãţile abilitate ale Pãrţilor sunt în curs de elaborare a propunerii de proiect, care are ca termen limitã de depunere data de 15 noiembrie 2006.
6.3.1.2. Epurarea apelor uzate comunale prin mijloace biologice pentm localitãţile mai mici de 2000 locuitori echivalenţi.
Pãrţile au convenit sã organizeze în comun, în 2007, în cadrul programului TAIEX, un workshop pe aceastã temã.
6.3.1.3. Protecţia împotriva inundaţiilor şi poluãrilor accidentale
Pãrţile au convenit sã efectueze un schimb de experienţã şi un transfer de know-how de la Partea ungarã.
În ceea ce priveşte dezvoltarea în mod similar a infrastmcturii de protecţie împotriva inundaţiilor produse de râuri şi ape interne, cu ocazia verificãrilor de cãtre Pãrţi a lucrãrilor de protecţie împotriva inundaţiilor, din toamna anului 2006, experţii au examinat în comun infrastmctura, iar concluziile s-au consemnat în procese verbale. Pe baza examinãrii proceselor verbale vor fi fãcute propuneri concrete de dezvoltare a infrastructurii.
6.3.2 În ceea ce priveşte colaborarea in domeniul protecţiei naturii, se pot menţiona în mod special urmãtoarele:
* Gospodãrirea şi dezvoltarea siturilor NATURA 2000 - Partea ungarã sprijinã dezvoltarea reţelei NATURA 2000 în România. În acest sens a avut loc examinarea în comun a siturilor din zona de frontierã, iar armonizarea schimburilor de date este permanentã;
* Elaborarea proiectelor comune LIFE-Natura - la 1 ianuarie 2006 a început implementarea proiectului "Protecţia vânturelului de searã în Regiunea Panonicã". Direcţia Parcului Naţional Criş-Mureş a încheiat un parteneriat cu Agenţia pentm Protecţia Mediului Bihor şi cu Asociaţia Milvus.
6.4. Propuneri de colaborãri viitoare:
6.4.1. Stabilirea colaborãrii privind elaborarea proiectelor comune în vederea utilizãrii surselor de finanţare ale Uniunii Europene în perioada 2007 - 2013 (Fondul de Coeziune, Fondul European de Dezvoltare Regionalã, LIFE+, INTERREG).
Aceastã sarcinã revme grupului permanent de experţi pentru programe şi proiecte internaţionale. Scopul acestui grup este stabilirea de proiecte concrete.
6.4.2. Colaborare şi schimb de experienţã în urmãtoarele domenii:
* managementului deşeurilor (Convenţia de la Basel; Regulamentul (CEE) 259/93 privind transportul deşeurilor; implementarea Directivei referitoare la vehiculele scoase din uz; gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolãri, modul de utilizare/valorificare al deşeurilor din haldele de zgurã şi de steril); aceastã sarcinã revine grupului permanent de experţi pentru protecţia mediului;
* managementul substanţelor chimice periculoase (monitorizarea importului/exportului substanţelor reglementate de Convenţia de la Rotterdam si de Regulamentul (CE) 304/2003 privind exportul şi importul substanţelor periculoase); aceastã sarcinã revine grupului permanent de experţi pentru protecţia mediului;
* implementarea Regulamentului CITES privind comerţul cu specii de florã şi faunã sãlbaticã pe cale de dispariţie; aceastã sarcinã revine grupului permanent de experţi pentru ocrotirea naturii;
* gestionarea siturilor contaminate în zonele de frontierã; inventare şi mãsuri de decontaminare.
6.4.3. Schimb de experienţã între Garda Naţionalã de Mediu, Agenţia Naţionalã pentru Protecţia Mediului şi structurile subordonate acestora, de la nivel regional şi judeţean, din zona de frontierã româno-ungarã şi instituţiile cu atribuţii similare din Ungaria în ceea ce priveşte implementarea şi controlul aplicãrii legislaţiei de mediu;
6.4.4. Realizarea studiului privind problematica calitãţii apelor râului Tur în scopul continuãrii îndeplinirii sarcinilor pe anul 2007. Este sarcina Comisiei Hidrotehnice.
7. Stabilirea organizãrii celei de-a cincea reuniuni a Comisiei Mixte pentru protecţia mediului
Pãrţile au convenit cã a cincea reuniune a Comisiei Mixte sã aibã loc în 2007 în Ungaria. Locul şi data se vor stabilii ulterior.
În conformitate cu prevederile articolului 4, aliniatul 3 din Acord, la cea de-a patra întâlnire a Comisiei Mixte a fost încheiat prezentul Protocol, care a fost acceptat de ambele Pãrţi,
Semnat la Oradea, în data de 6 octombrie 2006, în douã exemplare originale, în limbile românã şi maghiarã. Ambele texte sunt în mod egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Sulfina Barbu,
ministrul mediului şi gospodãririi apelor

Pentru Guvernul Republicii Ungare,
Dr. Mikios Persãnyi,
ministrul mediului şi apelor


ANEXA I

Lista participanţilor la cea de-a patra reuniune a Comisiei mixte româno-
ungare pentru protecţia mediului

5-6 Octombrie 2006, OradeaDelegaţia românã
1. Dna. Sulfina Barbu Ministru
2. Dl. Attila Korodi Secretar de Stat, MMGA
3. Dl. loan Gherheş Secretar de Stat - Preşedinte ANPM
4. Dl.Cãtãlin Gheran Consilier personal al ministrului MMGA
5. Dna. Angela Filipaş Director general, MMGA
6. Dl. Silviu Megan Director, MMGA
7. Dna. Liliana Bara Director, MMGA
8. Dl. Cãlin Florin Mocan Director, APM Bihor
9. D-na. Mihaela Beu Comisar Regional, GNM
10. Dna. Anemari Ciurea Şef serviciu, MMGA
11. Dna. Mãdãlina Alecu Şef serviciu, MMGA
12. Dl. Vlaicu Pop Inginer şef SG A Maramureş
13. Dna. Veronica Anghel Ataşat, Ministerul Afacerilor Externe
14. Dna. Nicoleta Popescu Consilier, MMGA
15. Dna. Adriana Calapod Consilier, APM Oradea

Delegaţia ungarã
1. Dr. Miklos Persanyi Ministru
2. Dl. Lâszlo Harasythy Secretar de Stat, MMA
3. Dna Zsuzsanna Steindl Director, MMA
4. Dl Peter Kovacs Director, MMA
5. Dl Lâszlo Tirjak Director, Parcul Naţional Criş-Mureş
6. Dna. Zsuzsanna Arokhati Director adjunct, MMA
7. Dna Martina Makai Sef birou, MMA
8. Dna. Adrienn Sallai Consilier, MMA
9. Dl. Mihaly Forjan Forumul Regional pentru Câmpia de
Nord a Ungariei
10. Dl. Peter Szentesi Forumul Regional pentru Câmpia de
Sud a Ungariei
11. Dl. Istvan Szentpetery Consulatul Republicii Ungare la Cluj
12. D-na T'fcnde Vajna Translator
ANEXA II

Protocol
Încheiat azi cu ocazia celei de-a treia Întâlniri a Grupului Bilateral de
experţi pentru ocrotirea naturii a Comisiei Mixte romano-ungare
pentru protecţia mediului, 12-13 aprilie 2006, Felsotarkany.

Întâlnirea s-a organizat in baza hotãrârilor luate la cea de-a doua intalnire din 25-26 aprilie 2005 de la Bãile Tusnad.
Scopul intalnirii este evaluarea realizãrii in practica a planului anual de lucru 2005-2006 si identificarea direcţiilor de cooperare in continuare.
La intalnire au participat:
Din România:
* Doamna Adriana Baz, Director, Direcţia Conservarea Naturii, Biodiversitate, Biosecuritate - Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor,
* Doamna Florina Ciubuc, consilier, Direcţia Conservarea Naturii, Biodiversitate, Biosecuritate,
* Doamna Monika Ciupleu, sef serviciu, APM Bihor,
* Domnişoara Mãria Lacsan, consilier, APM Arad,
* Domnul Jozef Both, consilier, APM Harghita,
* Domnul Zor an Acimov, director Parcul National Retezat.

Din Ungaria:
* Domnul Laszlo Haraszthy, Secretar de Stat adjunct. Ministerul Mediului şi Apelor,
* Domnul Laszlo Tirjak, Director, Parcul Naţional K'f6r'f6s-Maros,
* Doamna Aniko Vajna, Director adjunct. Departamentul Armonizãrii sectorului agricol,
* Doamna Adrienn Sallai, consilier. Departamentul Relaţii Internationale.
* Domnul Gyarmathy Istvan director-adjunct Parcul National Hortobagy
* Domnul Iosif Duska, director. Parcul National B'fckk.

Şefii grupurilor de experţi au prezentat, la inceputul intalnirii, membrii delegaţiilor.
Şeful delegaţiei ungare a prezentat succint activitatea de anul trecut a grupului. El a prezentat in detalii sarcinile Îndeplinite de parcurile naţionale in cadrul programului de lucru 2005-2006 si a fãcut propuneri privind cooperarea in viitor. Pãrţile au constatat ca activitãţile de anul trecut au atins rezultate considerabile in punerea in aplicare a unor proiecte complexe. Directorul losif Duska a prezentat domeniul de competente si activitãţile Parcului National B'fckk.
Partea ungara a prezentat sistemul de management agrar al mediului si reglemetarile Natura 200 privind exploatarea solului cat si sistemul de subvenţii prevãzut; partea romana a prezentat situaţia privind crarea reţelei Natura 2000 in general in tara si in special in judeţul Harghita, cat si activitãţile efectuate in 2005 pe teritoriul Agenţiilor de Protecţie a Mediului din judeţele Arad si Bihor.
Directorul Parcului National Retezat a prezentat activitatea care se desfãşoarã in acest Parc.
Pãrţile au convenit sa redacteze propuneri pentru redactarea a capitolului de ocrotire a naturii din broşura de prezentare a stãrii mediului din zona de graniţa a cãrei ediţie in comun a fost hotãrâta de grupul de experţi romano-ungar de protecţia mediului si adoptata de Comisia Mixta romano-ungara de Protecţia mediului, urmând ca ele sa fie prezentate şefilor grupului de experţi.
Grupul de experţi a trecut in vedere programul de lucru pentru anul 2006 completandu-1 cu noi obiective, respectiv a modificat termenii de Îndeplinire a sarcinilor, care va fi Înaintat spre aprobare Comisiei Mixte.
Grupul de experţi a întocmit programul de lucru pentru perioada urmãtoare conform anexei, care va fi înaintat spre aprobare Comisiei Mixte.
Urmãtoarea întâlnire a grupului de experţi se va desfãşura in cel de-al doilea semestru al anului 2006, pe teritoriul României.
Prezentul Protocol a fost Încheiat si semnat la Felsotarkany, pe data de 13 aprilie 2006, in doua exemplare originale, in limbile romana si maghiara.

Protocolul a fost adoptat:

Şeful grupului de experţi romano-ungar

Din partea României
Adriana Baz

Din partea Ungariei
Laszlo Haraszthy


Program de lucru
In baza celor convenite la cea de-a treia Întâlnire a Grupului Bilateral de experţi pentru ocrotirea naturii a Comisiei Mixte romano-ungare pentru protecţia mediului, 12-13 aprilie 2006, Felsotarkany.

Obiective pe 2006

1. Vizitarea siturilor frontaliere Natura 2000 din Ungaria, parcurgerea in comun a propunerilor romaneşti adiacente, cooptarea judeţului Satu Mare in program.


Din partea ungara: Direcţia Parcului National Cris - Mureş - director
Laszlo Tirjak
Direcţia Parcului National Hortobagy - director
Istvan Sandor
Din partea romana: Agenţia de protecţia Mediului Bihor
Agenţia de protecţia Mediului Arad
Agenţia de protecţia Mediului Satu Mare
Termen: 31 decembrie 2006.2. Punerea in aplicare a Proiectului de parteneriat intre Direcţia Parcului National Cris-Mures si Agenţia de Protecţie a Mediului Harghita.


Din partea ungara: Direcţia Parcului National Cris - Mureş - director
Laszlo Tirjak
Din partea romana: Agenţia de Protecţie a Mediului Harghita
Agenţia Regionala de Protecţie a Mediului Sibiu
Termen: permanent3. Schimb de experienţa privind implementarea reţelei Natura 2000 (ghiduri de identificare a habitatelor), schimb de experţi
Din partea ungara: Ministerul Mediului si Apelor, Agenţia de ocrotire a naturii - Dr. Gabor Magyar
Din partea romana: Ministerul Mediului si Gospodãririi Apelor - Direcţia Conservarea Naturii, Biodiversitate, Biosecuritate - Adriana Baz, Iurie Maxim, Florina Ciubuc Ministerul Mediului si Gospodãririi Apelor
Termen: 31 decembrie 2006.

4. Cooperarea in domeniul aplicãrii prevederilor Convenţiei CITES, schimb de experienţa si dezvoltarea de masuri comune pentru întãrirea controlului comerţului cu specii de fauna si flora sãlbatica. Participarea in comun la proiectul belgian WWF de instruire a vameşilor.


Din partea ungara: Ministerul Mediului si Apelor - Director general adjunct
Katalin Rodics
Din partea romana: Ministerul Mediului si Gospodãririi Apelor - director
Adriana Baz
Ministerul Mediului si Gospodãririi Apelor - consilier
Alina Frim
Termen: permanent

5. Cooperare continua in domeniul aplicãrii protocolului de la Cartagena
Din partea ungara: Ministerul Mediului si Apelor - Director general
adjunct Katalin Rodics
Din partea romana: Ministerul Mediului si Gospodãririi Apelor - director
Adriana Baz
Ministerul Mediului si Gospodãririi Apelor - consilier
Ana Maria Comanoiu
Termen: permanent6. Încheierea Protocolului de cooperare intre Parcul National B'fckk si Parcul National Retezat


Din partea ungara: Direcţia Parcului National B'fckk - Director Jozsef
Duska
Din partea romana: Administraţia Parcului National Retezat - director
Zoran Acimov
Termen: 31 decembrie 2006.


7. a. Punerea in practica a proiectului Life Vânturelul de searã
Din partea ungara :
Direcţia Parcului National B'fckk
Direcţia Parcului National Kiskunsag
Direcţia Parcului National Duna-Ipoly
Direcţia Parcului National Hortobagy
Societatea ungara de ornitologie si de ocrotirea naturii.
Din partea romana:
Direcţia Parcului National Cris - Mureş
Agenţia de Protecţia Mediului Bihor - Director Executiv Calin Mocan
Grupul Milvus - Nagy Attila

Termen: permanent. (2006-2009)

b. Cooperare in continuare pentru participarea la proiecte comune Life-Natura
Din partea ungara: Ministerul Mediului si Apelor
BirdLife Hungary
Din partea romana: Ministerul Mediului si Gospodãririi Apelor
BirdLife România

Termen: permanent.

8. Cooperare intre Direcţia Parcului National Cris-Mures si Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului - relaţii profesionale permanente, respectiv evaluarea in zona de frontiera a populaţiilor de specii strict protejate.
Din partea ungara: Direcţia Parcului National Cris - Mureş - director Laszlo Tirjâk
Din partea romana: Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului

Termen: 31 decembrie 2006.

9. Schimb de experienţa in domeniul agromediu in ceea ce priveşte siturile Natura 2000
Din partea ungara: Ministerul Mediului si Apelor - Director adjunct Aniko Vajna
Din partea romana: Ministerul Mediului si Gospodãririi Apelor - director Adriana Baz

Termen: permanent

10. Cooperea intre Direcţia Parcului National Cris-Mures, Direcţia Parcului National Hortobagy si Administraţia Parcului Natural Apuseni.
Din partea ungara: Direcţia Parcului National Cris - Mureş - director Laszlo Tirjak
Direcţia Parcului National Hortobagy - director Istvan Sandor
Din partea romana: Administatia Parcului Natural Apuseni- director Alin Mos.

Termen: 31 decembrie 2006.

11. Punerea in practica a acordului de evaluare si monitorizare a populaţiei de dropie in conformitate cu Acordul de la Bonn - Îndeplinirea obiectivelor comune de protejare a speciei.
Din partea ungara : Direcţia Parcului National Cris - Mureş - director Laszlo Tirjak
Din partea romana : Agenţia de protecţia Mediului Arad

Termen: vara anului 2006 - participarea la consfãtuirea tematica de la Mako

12. Cooperea vizând crearea unei zone protejate transfrontaliere in pãdurea Foeni
Din partea ungara: Direcţia Parcului National Cris - Mureş - director Laszlo Tirjak
Din partea romana: Agenţia de Protecţia Mediului Satu Mare

Termen: permanent

Din partea României
Adriana Baz

Din partea Ungariei
Laszlo Haraszthy


ANEXA III

Protocol
Încheiat la cea de-a treia intalnire a
Grupului de experţi pentru protecţia mediului din Comisia mixta
romano-ungara pentru protecţia mediului Nyiregyhaza, 31.01 - 1.02.2006

Întâlnirea a avut loc in urma hotarariri luate la a treia şedinţa a Comisiei mixte rom an o-ungare pentru protecţia mediului desfãşurata la Budapesta, in data de 1 -2.09.2005 si la a a doua intalnire a Grupului permanent de experţi pentru protecţia mediului desfãşurata la Oradea, 28-29.06.2005.
Scopul intalnirii a fost de a evalua activitãţile desfãşurate de cele doua parti conform programului de lucru stabilit la a doua intalnire a Grupului permanent de experţi pentru protecţia mediului desfãşurata la Oradea, in perioada 28-29.06.2005.
Lista participanţilor la aceasta intalnire este prezentata in Anexa nr. 1.
Cele doua delegaţii si-au prezentat membrii.
Partea ungara a prezentat pe scurt programul celor doua zile, care a fost acceptat de cãtre partea romana.
În introducere, atât partea ungara cat si cea românã au prezentat pe scurt cele mai importante realizãri ale celor douã ministere pentru anul 2005.
Prezentãrile din prima zi au avut urmãtoarele tematici:
- Procedura de autorizare din Ungaria pentru instalaţiile mari de ardere şi a incineratoarelor de deşeuri periculoase, indeplinirea masurilor pentru conformare cu respectarea perioadelor de tranziţie
- Modernizarea centralei termice din Nyiregyhaza si procedura de autorizare integrata a acesteia
- Pe scurt a fost prezentatã activitatea Inspectoratului pentru protecţia mediului, conservarea naturii si gospodãrirea apei din Nyiregyhaza.
- Prezentarea sistemului de monitorizare a calitãţii aerului in România

Coordonatorii grupului permanent de experţi pentru protecţia mediului au prezentat obiectivele acestuia, stabilite la cea de-a treia reuniune a Comisiei mixte romano-ungare, de la Budapesta din 1-2 septembrie 2005.
De asemenea, au fost prezentate progrese ale activitãţii grupului:
- schimb de date si informaţii referitoare la legislaţia in domeniul protecţiei mediului
- schimb de date de contact ale autoritãţilor teritoriale de protecţie a mediului din zona de frontiera romano - ungara
- organizarea workshop-ului privind transmiterea experienţelor de negociere cu UE, a actelor normative din Ungaria privind Directiva IPPC si indrumarul BAT, la Gyula, 19 octombrie 2005 (participanţi: ANPM, ARPM Timiş, ARPM ClujNapoca, APM Bihor, Satu Mare, Arad, reprezentanţi ai Ministerului mediului si apelor din Ungaria si ai Inspectoratelor de mediu din Gyula, Debreţin, Szeged si Nyiregyhaz)
Pãrţile au convenit asupra continuãrii cooperãrii dintre autoritãţile de mediu din zona de frontierã, precum şi asupra transmiterii experienţei ungare legate de procesul de aderare in UE.
Pãrţile au stabilit de comun acord programul de lucru pe anul 2006, document care constituie Anexa 2 la prezentul protocol, care va fi înaintat spre aprobare Comisiei mixte.
Participanţii au vizitat Centrala termicã din Nyiregyhâza, unde a fost prezentat proiectul de modernizare si extindere a centralei cu respectarea cerinţelor legislaţiei europene.
Urmãtoarea şedinţã a grupului de experţi se va desfãşura in România, la sfârşitul primului semestru al anului 2006.
Prezentul protocol a fost semnat la Nyiregyhaza, la data de 1.02.2006 in cate doua exemplare originale, fiecare in limba romana si limba maghiara, ambele texte fiind egal autentice.
Protocolul a fost aprobat de:

Conducãtorii Grupului de Experţi romano-ungar pentru protecţia mediului

Din partea romana
Mihaela Petcu

Din partea ungara
Kerekesne Steindl Zsuzsana


ANEXA 1
la protocol

Lista participanţilor


Din partea romana

Mihaela Petcu Director general, Agenţia Naţionala pentru
Protecţia Mediului, Direcţia Generala
Implementare Politici de Mediu,
conducãtorul delegaţiei ungare

Patricia Lungu Consilier, Agenţia Naţionala pentru
Protecţia Mediului, Direcţia Generala
Monitoring, Sinteza si Coordonare

Ştefan Marinela Consilier, Ministerul Mediului si Gospoaririi
Apelor, Direcţia Politici de mediu, Protecţia
Atmosferei, Schimbãri Climatice

Cãlin Mocan Director executiv. Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bihor

Adriana Calapod Consilier, Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bihor, Serviciul Monitoring,
Sinteza, Coordonare

Dana Dãnoiu Director executiv. Agenţia pentru Protecţia
Mediului Arad

Elisabeta Bekessy Director executiv. Agenţia pentru Protecţia
Mediului Satu Mare

Din partea ungara

Kerekesne Steindl Zsuzsana Director, Ministerul Protecţiei Mediului
si Apelor, Direcţia IPPC, conducãtorul
delegaţiei ungare

Bela Kelemen Director, Inspectoratul pentru Protecţia
Mediului, Gospodãrirea Apelor si Protecţia
Naturii Debrecen

Nadaban Ianos Director, Inspectoratul pentru Protecţia
Mediului, Gospodãrirea Apelor si Protecţia
Naturii Gyula

Peter Szentesi Director, Lispectoratul pentru Protecţia
Mediului, Gospodãrirea Apelor si Protecţia
Naturii Nyiregyhaza

Mihaly Forjan Reprezentantul Consiliului de
Dezvoltare Regionala pentru Câmpia
Sudica, Asociaţia Parcului Natural din valea
Crisurilor

Szabo Agnes Translator

Invitaţi:
dr. Kovacs Endre consilier, Ministerul Protecţiei Mediului
si Apelor

Siroki Valeria Sef serviciu, Inspectoratul de protecţia
mediului din regiunea Tisza de sus

Tompa Ferencz Director, Centrala termica din NyiregyhazaANEXA 2
la protocol

Program de lucru

intocmit pe baza discuţiilor purtate la cea de-a treia
reuniune a Grupului permanent de experţi pentru
protecţia mediului din cadrul Comisiei mixte româno-ungare pentru
protecţia mediului, care a avut loc la
Nyiregyhaza in perioada 31.01 - 1.02.2006.

Obiectivele propuse pentru anul 2006
1. Transfer de informaţii privind experienţa ungara dupã aderarea la UE (transmitere de documente de expertizã şi legislative, contacte directe între experţii autoritãţilor locale de mediu din zona de frontiera romano-ungara, organizarea de întâlniri de lucru in domeniile stabilite la intalnirile anterioare)
Termen: permanent
Responsabili:
din partea maghiarã: coordonatorul grupului de experţi si experţii nominalizaţi pe diferite domenii
din partea românã: coordonatorul grupului de experţi si experţii nominalizaţi pe diferite domenii
2. Organizarea unui workshop cu durata de o zi in Ungaria, într-un domeniu convenit de cãtre pãrţi (ex. Managementul riscului, gestionarea deşeurilor), cu participarea in special a autoritãţilor de protecţia mediului din zona de frontierã romano-ungara.
Termen:
Alegerea domeniului şi locului desfãşurãrii workshop-ului: 30 iunie 2006.
Data planificatã a întâlnirii: septembrie-octombrie 2006.
Responsabili:
din partea maghiarã: coordonatorul grupului de experţi
din partea românã: coordonatorul grupului de experţi
Persoana responsabilã pentru organizarea evenimentului la nivel local: conducãtorul autoritãţii regionale pentru protecţia mediului, gazda intalnirii
3. Prezentarea formatelor bazei de date existente si schimb de informaţii privind starea calitãţii factorilor de mediu in judeţele de la frontiera romano - ungara, in vederea asigurãrii unui schimb de informaţii intr-un format unitar in domeniul monitorizãrii mediului.
Termen: la urmãtoarea intalnire a Grupului de experţi
Responsabili:
din partea maghiarã: coordonatorul grupului de experţi
din partea românã: coordonatorul grupului de experţi
4. Realizarea unei publicaţii (buletin informativ sau pliant) care sa mediatizeze activitatea grupurilor permanente de experţi pentru protecţia mediului.
Termen: Propuneri privind conţinutul publicaţiei: martie 2006 (partea maghiarã)
Stabilirea formatului si conţinutului publicaţiei: aprilie 2006 (ambele parti)
Finalizarea materialului publicaţiei: 30 iunie 2006 (ambele parti)
Responsabili:
din partea maghiarã: coordonatorul grupului de experţi
din partea românã: coordonatorul grupului de experţi
5. Colaborarea intre autoritãţile de mediu ale celor doua tari in vederea cunoaşterii activitãţii prin schimburi de experienţa intre autoritãţile de mediu corespondente din zona de frontiera romano-ungara.
Termen: permanent
Responsabili:
din partea maghiarã: coordonatorul grupului de experţi
din partea românã: coordonatorul grupului de experţi
6. Cooperare cu Grupul ad-hoc înfiinţat de cãtre Comisia mixtã româno-ungarã in vederea stabilirii metodologiei si realizãrii inventarului comun al surselor potenţiale de poluare din zona de frontiera romano-ungara si in vederea creãrii unui regulament comun al fluxului informaţional dintre autoritãţile competente de mediu in cazul poluãrilor accidentale.
Termen: iunie 2006
Responsabili:
din partea maghiarã: coordonatorul grupului de experţi
din partea românã: coordonatorul grupului de experţi
7. Colaborarea cu Grupul permanent de experţi pentru programe si proiecte internaţionale in vederea propunerii si iniţierii unor proiecte comune in zona de frontiera (ex.: proiecte in oglinda, parteneriate intre autoritãţile de mediu din zona de frontiera romano-ungara):
Termen: permanent
Responsabili:
din partea maghiarã: coordonatorul grupului de experţi
din partea românã: coordonatorul grupului de experţi
8. Reactualizarea datelor de contact al autoritãţilor de protecţia mediului din zona de frontiera.
Termen: februarie 2006
Responsabili:
din partea maghiarã: coordonatorul grupului de experţi din partea românã: coordonatorul grupului de experţi

Protocol
incheiat la cea de-a patra intalnire a
Grupului de experţi pentru protecţia mediului
din Comisia mixta romano-ungara pentru protecţia mediului
Oradea, 27-28 iulie 2006

Întalnirea a avut loc pe baza hotãrârii luate la cea de-a treia intalnire a Grupului permanent de experţi pentru protecţia mediului desfãşurata la Nyregyhaza, in data de 31.01-01.02.2006.
Scopul intalnirii a fost stabilirea formei si a conţinutului publicaţiei comune conform programului de lucru si discutarea conţinutului raportului de specialitate in domeniul protecţiei mediului care urmeazã sa fie prezentat la şedinţa Comisiei mixte romano-ungare, ce se va desfãşura in România.
Lista participanţilor la aceasta intalnire este prezentata in Anexa nr. 1.
Cei doi conducãtori ai delegaţiilor si-au prezentat membrii.
Partea romana a prezentat pe scurt programul celor doua zile, care a fost acceptat de cãtre partea ungara.
Partea ungara a inmanat partii romane trei exemplare din broşura comuna despre starea mediului in zona de frontiera, realizata in cooperare cu Slovacia, care sa fie considerata un exemplu pentru publicaţia comuna.
S-a trecut la discuţii pe marginea propunerii de conţinut cadru pentru publicaţia comuna transmisa de cãtre partea ungara.
Cele doua parti au agreat urmãtoarele:
* Titlul publicaţiei este "Starea mediului in unitãţile administrativ teritoriale din zona de frontiera romano-ungara"
* Broşura va fi redactata in limbile romana, maghiara si engleza
* Publicaţia va avea aproximativ 100 de pagini format A4
* Denumirile geografice se vor utiliza in toate limbile in varianta lor originala
* Broşura va fi disponibila pe CD si pe paginile web ale ministerelor si ale agenţiilor pentru protecţia mediului din cele doua tari; modalitãţile de finanţare pentru publicarea pe suport de hârtie se vor stabili la intalnirea Comisiei mixte romano-ungara pentru protecţia mediului care va avea loc anul acesta in România
* Partea ungara va realiza forma finala a publicaţiei.
S-a trecut la stabilirea structurii publicaţiei, a termenelor pentru realizarea variantei finale a acesteia si a responsabililor pentru fiecare domeniu in parte.
* Prefaţa va fi realizata de partea romana care o va transmite partii ungare (aproximativ 1 pagina).
Termen: 31 august 2006
Responsabil: Angela Filipas
* Introducerea va fi realizata de fiecare parte. Partea romana va transmite varianta sa partii ungare, care o va completa si se va stabili forma finala (aproximativ 2 pagini).
Termen: 31 august 2006
Responsabili: ANPM - din partea romana
VITUKI - din partea ungara
* Aer:
a) Imisii: datele vor fi prezentate sub forma grafica si/sau tabelara pentru fiecare judeţ in parte - Timiş, Bihor, Arad si Satu Mare (pentru România)
- pentru anii 2003, 2004 si 2005.
- Szabolcs-Szatmar-Bereg, Hajdu-Bihar, Bekes, Csongrad (pentru Ungaria)
Termen: 30 septembrie 2006 - partea romana va transmite toate datele in formatul stabilit
Responsabili: Angela Filipas, Dorina Mocanu, ANPM, APM Timiş, APM Bihor, APM Arad si APM Satu Mare
- din partea romana
Zsuzsa Steindl,VITUKI, autoritãţi locale pentru protecţia mediului - din partea ungara
b) Emisii: evoluţii pe indicatori pentru fiecare judeţ in parte
- Timiş, Bihor, Arad si Satu Mare - pentru anii 2002, 2003 si 2004.
- Szabolcs-Szatmar-Bereg, Hajdu-Bihar, Bekes, Csongrad (pentru Ungaria)
Termen: 30 septembrie 2006 partea romana va transmite toate datele in formatul stabilit
Responsabili: Angela Filipas, Dorina Mocanu, ANPM, APM Timiş, APM Bihor, APM Arad si APM Satu Mare
- din partea romana
Zsuzsa Steindl, VITUKI, autoritãţi locale pentru protecţia mediului - din partea ungara
c) La sfârşitul capitolului se va realiza o scurta interpretare a datelor prezentate atât pentru imisii cat si pentru emisii
Termen: 30 septembrie 2006 - pentru partea romana
15 octombrie 2006 - pentru partea ungara
Responsabili: Angela Filipas, Dorina Mocanu, ANPM, APM Timiş,
APM Bihor, APM Arad si APM Satu Mare
- din partea romana
Zsuzsa Steindl, VITUKI, autoritãţi locale pentru protecţia
mediului - din partea ungara
* Apa: conţinutul si formatul capitolului vor fi stabilite in cadrul intalnirii Subcomisiei de hidrologie si meteorologie romano-ungare si vor fi aprobate in Comisia hidrotehnica; protocolul celei de a patra intalniri a grupului permanent de experţi romano-ungari pentru protecţia mediului va fi transmis coordonatorilor Comisiei hidrotehnice.
Responsabili: Angela Filipas - pentru partea romana
Zsuzsa Steindl - pentru partea ungara
* Sol: broşura va conţine inventarul zonelor contaminate, pentru fiecare judeţ in parte: Timiş, Bihor, Arad si Satu Mare (pentru România), amplasate pe o harta
- Szabolcs-Szatmar-Bereg, Hajdu-Bihar, Bekes, Csongrad (pentru Ungaria)
Termen: 30 septembrie 2006 - partea romana va transmite toate datele in formatul stabilit
Responsabili: Angela Filipas, ANPM, APM Timiş, APM Bihor, APM Arad si APM Satu Mare - din partea romana
Zsuzsa Steindl, VITUKI, autoritãţi locale pentru protecţia mediului - din partea ungara
* Natura si biodiversitate: se va solicita grupului permanent de experţi romano-ungari pentru ocrotirea naturii materialul pentru broşura (maxim 15 pagini cu fotografii)
Termen: 30 septembrie 2006
Responsabili: Angela Filipas - pentru partea romana
Zsuzsa Steindl - pentru partea ungara
* Managementul deşeurilor: date statistice privind colectarea deşeurilor (menajere, industriale, nepericuloase, periculoase) pentru fiecare judeţ
- Timiş, Bihor, Arad si Satu Mare - pentru anul 2005 (partea romana)
Szabolcs-Szatmar-Bereg, Hajdu-Bihar, Bekes, Csongrad - pentru 2004 si 2005 (partea ungara)
Termen: 30 septembrie 2006 - partea romana va transmite toate datele in formatul stabilit
Responsabili: Angela Filipas, ANPM, APM Timiş, APM Bihor, APM Arad si APM Satu Mare - din partea romana
Zsuzsa Steindl, VITUKI, autoritãţi locale pentru protecţia mediului - din partea ungara
* Instalaţiile IPPC: se vor prezenta, pe o harta, toate instalaţiile IPPC din judeţele Timiş, Bihor, Arad si Satu Mare, pentru partea romana, si judeţele Szabolcs-Szatmar-Bereg, Hajdu-Bihar, Bekes, Csongrad pentru partea ungara.
Termen: 30 septembrie 2006
Responsabili: Angela Filipas - pentru partea romana
Zsuzsa Steindl - pentru partea ungara
* Scurt rezumat privind activitatea grupurilor permanente romano-ungare de experţi si un scurt rezumat al protocoalelor intalnirilor grupurilor permanente
Termen: in cursul lunii septembrie 2006 partea ungara va transmite o propunere de text
Responsabili: Angela Filipas - pentru partea romana
Zsuzsa Steindl - pentru partea ungara
Referitor la activitãţile prevãzute in Planul de lucru, partea ungara a propus organizarea unui workshop cu durata de o zi, in noiembrie 2006, care se va desfãşura in Ungaria si va avea ca tema responsabilitãţile autoritãţilor locale cu accent pe Gestionarea deşeurilor.
Partea romana a propus ca Raportul referitor la activitãţile desfãşurate de Grupul permanent de experţi pentru protecţia mediului sa fie transmis pârtii ungare cu doua sãptãmâni inaintea intalnirii Comisiei mixte romano-ungare, care se va desfãşura in România.
Urmãtoarea intalnire a Grupului permanent de experţi va avea loc in luna noiembrie 2006, in Ungaria.
Prezentul protocol a fost semnat la Oradea in 28 iulie 2006, in cate doua exemplare originale, fiecare in limba romana si limba maghiara, ambele texte fiind egal autentice.
Protocolul a fost aprobat de:

Conducãtorii Grupului de Experţi romano-ungar pentru protecţia mediului

Din partea romana
Angela FILIPAS

Din partea ungara
Zsuzsa STEINDL

ANEXA IV

Minuta
celei de-a doua întâlniri a Grupului ad-hoc de experţi pentru
examinarea hot-spot-urilor cu potenţial efect transfrontier, acordându-se o
atenţie deosebita proiectului Roşia Montana Baia Mare, 05-06 Octombrie 2005


Participanţi :

România
Membri ai Grupului Ad-hoc

Constantin Popescu Secretar de Stat, Ministerul Mediului şi
Gospodãririi Apelor
Szolt Bogos Secretar de Stat, Ministerul Economiei si
Comerţului
Angela Filipas Director General, Ministerul Mediului şi
Gospodãririi Apelor
Oana Sbiera Consilier, Ministerul Mediului şi
Gospodãririi Apelor
Ane-Marie Ciurea Consilier, Ministerul Mediului şi
Gospodãririi Apelor
Olimpian Chirita Consilier, Ministerul Agriculturii,
Pãdurilor si Dezvoltãrii Rurale
Adriana Calapod Consilier Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bihor

Experţi:
Gheorghe Voinescu Director executiv, Agenţia pentru
Protecţia Mediului Baia Mare
Ştefan Calin Crisan Comisar sef, Garda Naţionala de Mediu,
Comisariatul Judeţean Baia Mare
Iuliu Hasman Sef serviciu UCC, Administraţia Naţionala
Apele Romane Bucureşti
Vlaicu Pop Inginer sef, Sistemul de Gospodãrire a
Apelor Maramureş
Radu Iepure Sef Serviciu, Administraţia Naţionala
Apele Romane, Direcţia Apelor Someş - Tisa
Eugen Olea Director tehnic, Compania Naţionala a
Metalelor Preţioase si Neferoase
REMIN S.A. Baia Mare
Gheorghe Mois Sef serviciu, Compania Naţionala a
Metalelor Preţioase si Neferoase
REMIN S.A. Baia Mare

Ungaria
Membri ai Grupului Ad-hoc
Robert Rakics Subsecretar de Stat, Ministerul Mediului
şi Apelor
Peter Kovacs Director general, Ministerul Mediului şi
Apelor
Antal Szvetnik Expert Prim Consilier - Ministerul Economiei şi
Transporturilor
Ferenc Csaki Director OKTVF
Lajos Katay-Urban Director adjunct, Ministerul de Interne
Andras Hodos Translator

Experţi:
Tamas Koszeghy Director General adjunct, Ministerul
Mediului şi Apelor
Sandor Czako Expert, Ministerul Agriculturii si
Dezvoltãrii Rurale
Tamas Tasnadi Expert
Zsolt Udvari Consilier, Ministerul Agriculturii si
Dezvoltãrii Rurale
Sandor Kisgyorgy ExpertLa cea de-a treia reuniune a Comisiei mixte româno-ungare pentru protecţia mediului, care a avut loc la Budapesta in perioada 1-2 septembrie 2005, a fost stabilita efectuarea unei vizite cu scopul informãrii membrilor Grupului ad-hoc şi experţilor asupra mãsurilor de reducere a riscurilor de mediu la iazurile de decantare din zona Baia Mare.
Întâlnirea din 5-6 octombrie a fost organizatã la nivel de secretari de stat din ministerele mediului din România, şi Ungaria si cu participarea de specialişti din alte instituţii interesate. Programul de lucru, convenit de cãtre cele doua delegaţii, a inclus urmãtoarele:
1. Vizita pe amplasamente
2. Discuţii privind propunerea de Metodologie pentru identificarea instalaţiilor cu potenţial efectt transfrontier si identificarea zonelor de impact;
3. Organizarea seminarului TAIEX privind reabilitarea siturilor poluate;
4. Discuţi privind activitãţile cuprinse in Programul de lucru al Grupului ad-hoc

1. Au fost vizitate urmãtoarele amplasamente aparţinând REMIN S.A.:
- iazul de decantare Boz anta, iaz in exploatare,
- iazul de decantare Malaini, aparţinând Exploatãrii Miniere Cavnic - iaz in conservare, reabilitat din punct de vedere ecologic.
Au fost prezentate informãri despre fiecare amplasament si s-a rãspuns intrebarilor experţilor.
Nu a putut fi vizitat iazul de decantare aparţinând Transgold S.A..
Partea Ungara a formulat si a inaintat un set de 30 de intrebari tehnice, conform Anexei.
Partea Romana urmeazã sa informeze Partea Ungara referitor la aceste intrebari pana la 30 noiembrie, astfel in cat sa fie evaluate de cãtre experţi la urmãtoarea intalnire a Grupului ad-hoc.
2. Partea Ungara a inaintat o prima propunere de Metodologie pentru identificarea instalaţiilor care au efect transfrontier si identificarea zonelor de impact pe care experţii o vor conveni pana la data de 15 noiembrie 2005.
Pe baza acestei metodologii, pana la sfârşitul lunii ianuarie 2006 se va elabora lista conform punctului 2, alineatul 2 din Programul de lucru al Grupului ad-hoc. Metodologia va fi finalizata impreuna cu Grupul permanent de experţi pentru protecţia mediului.
3. Referitor la organizarea seminarului cu susţinere TAIEX privind reabilitarea siturilor poluate, partea romana a informat partea ungara asupra acceptãrii de cãtre oficiul TAIEX a organizãrii acestui seminar, cu recomandarea ca acesta sa se desfãşoare in anul 2006. Partea ungara a a transmis propunerea de tematica pentru seminarul cu susţinere TAIEX, acceptata de partea romana.
Cele doua parti au convenit organizarea seminarului in luna martie 2006.
4. Partea Ungara a nominalizat anterior membrii Grupului de experţi internaţionali pentru analiza Studiului de impact al proiectului Roşia Montana. Partea Romana va nominaliza experţii pentru acest grup pana in data de 15 octombrie.
In conformitate cu prevederile Protocolului celei de-a treia reuniuni a Comisiei Mixte Romano-Ungare din 1-2 septembrie 2005, partea romana va transmite pana la 15 octombrie 2005 o propunere de proiect model pentru zona Baia Mare, care va fi analizata de cãtre partea ungara in vederea susţinerii comune cãtre UNEP.
Pana la data de 30 decembrie 2005, partea Ungara va transmite propunerea privind supravegherea in comun a instalaţiilor cu posibil impact transfrontier, tinand seama de legislaţia naţionala, conform alineatului 4 al punctului 2 din Programul de lucru..
Urmãtoarea întâlnire a Grupului ad-hoc de experţi va avea loc in luna martie 2006, in Ungaria.
Prezenta minuta a fost intocmita si semnata la Baia Mare, in data de 06 octombrie 2005 in cate doua exemplare originale in limbile romana si maghiara, ambele texte fiind egal autentice.
Baia Mare, 06 octombrie 2005

Din partea romana
Constantin Popescu
Secretar de Stat

Din partea ungara
Robert Rakics
Subsecretar de Stat


ANEXA
la minuta a 2-a

1. Informare amãnunţita in legãtura cu masurile luate de la data accidentului privind tehnologia, stabilitatea digului, monitoringul si prevenirea pagubelor.
2. Ce substanţe chimice se folosesc pentru extragerea metalelor in cazul funcţionarii la capacitate 15%, si 100%. Unde si cum se acumuleazã acestea. Cantitãţile zilnice utilizate.
3. Ce cantitate de steril se depune in iaz. Ce cantitate de apa este recirculata . Se poate transmite cheia limnimetrica sau balanţa apei?
4. Cum se face urmãrirea calitãţii si cantitãţii apelor evacuate in cazul sistemului deschis. Cum are loc tratarea apelor tehnologice si a celor din iazul Transgold, controlul calitãţii si cantitãţii apelor uzate din acest iaz.
5. Descrierea sistemului de monitoring al iazului de decantare, pentru protecţia apelor subterane si de suprafaţa si a solului.
6. Locul de ampalsare a sistemului de monitorizare, de prelevare a probelor, frecventa mãsurãtorilor si observaţiilor, denumirea indicatorilor mãsuraţi, culegerea datelor, controlul si evaluarea acestora, frecventa transmiterii informaţiilor:
- in cadrul intreprinderii,
- la iaz,
- puţuri de observare a apelor subterane.
Cine efectueazã inspecţia tehnica, supravegherea procesului tehnologic, controlul mãsurãtorilor din ambele puncte de vedere (calitatea apelor si siguranţa barajelor); sunt disponibile datele de monitorizare?
7. Care sunt valorile limita si cerinţele din autorizaţie in privinţa apelor evacuate din sistem (apa care este stocata in iaz, care rezulta din procesul tehnologic si calitatea apei care este evacuata din iaz in apele de suprafaţa sau in cele subterane). Care sunt prevederile stipulate in autorizaţie.
8. Daca se pot preleva probe din iazul de decantare (ape + steril), din apele exfiltrate, din apa evacuata din uzina de prelucrare.
9. Pana când se preconizeazã funcţionarea uzinei Transgold; Cu ce capacitate; cum funcţioneazã iarna; ce investiţii sunt preconizate pentru regimul de funcţionare de 100%.
10. Care este concentraţia de cianuri in apa care ajunge in iazul de decantare; daca procesul folosit pentru decianurare este continuu - descrierea tehnologiei.
11. Daca au existat conducte fisurate/sparte dupã anul 2000; (conducte de transport steril, conducte de recirculare a apei).
12. Daca exista pat de protecţie sub conducte.
13. Daca exista sistem de observare in cazul ruperii sistemului de conducte; cu ce frecventa se monitorizeazã avariile.
14. Cu ce frecventa se controleazã grosimea pereţilor conductelor.
15. Ce cantitate de apa poate fi transferata din iazul Aurul in iazul Bozanta in cazul condiţiilor extreme; calitatea apel transferate cum se controleazã si ce este scris in protocolul REMIN-Transgold.
16. Care este cantitatea de apa exfiltrata; cu ce frecventa se monitorizeazã calitatea acesteia, inclusiv in sântul de garda.
17. Daca se verifica stabilitatea digului, cu ce frecventa si cine efectueazã controlul tehnic;
18. Daca exista jurnal de evenimente si daca acesta este accesibil/public;
19. Ce se intampla daca se rupe digul pe partea Nord/Nord Est a iazului; exista planuri de prevenire si combatere a accidentelor (poluãrii) si daca acestea sunt accesibile.
20. Care este suprafaţa bazinul de recepţie al canalului de scurgere a apelor pluviale care traverseazã polderul.
21. Cat este capacitatea de inmagazinare a polderului; daca polderul este complet inchis; cum ajunge sterilul in polder in cazul ruperii digului iazului.
22. Unde si cu ce mijloace se va scoate apa si sterilul din polder in caz de avarie.
23. Daca exista regulament de exploatare a polderului.
24. Daca se poate obţine harta geo-topografic a a terenului aferent polderului si imprejurimilor acestuia.
25. Daca se pot obţine rapoartele anuale privind exploatarea iazului Transgold.
26. Daca se pot obţine alte informaţii/rapoarte in legãtura cu iazurile aflate in administrarea REMIN (un material de sinteza referitor la cele 18 iazuri).
27. Daca se poate obţine studiul de evaluare a riscului pentru societatea Transgold, conform legislaţiei romane care transpune Directiva SEVESO, dupã realizarea acestuia.
28. In ce categorie de importanta se in cadreazã digul polderului si daca aceasta este in concordanta cu categoria iazului Transgold.
29. Care este secţiunea transversala a digului polderului, conform proiectului si cea din autorizaţie;
30. Daca autoritatea competenta a controlat daca digul polderului corespunde parametrilor autorizaţi si când a fost verificat.Minuta
celei de a 3-a intalniri a Grupului Ad-hoc de experţi
din cadrul Comisiei Mixte pentru examinarea
hot-spot-urilor cu potenţial efect transfrontier,
acordandu-se o atenţie deosebita proiectului Roşia Montanã

Poroszlo, 19-20 aprilie 2006.

Participanţi:

Din partea romana:

Membrii permanenţi ai grupului ad-hoc de experţi:


Dr. Constatin Popescu Secretar de stat, Ministerul Mediului
si Gopodaririi Apelor
Angela Filipas Director general, Ministerul Mediului si
Gopodaririi Apelor
Cristiana Ion Director, Ministerul Economiei si Comerţului
Radu Dorcioman Director adjunct. Ministerul Administraţiei
si Internelor
Oana Sbiera consilier, Ministerul Mediului si Gopodaririi
Apelor
Caria Busuioc consilier, Ministerul Mediului si Gopodaririi
Apelor

Experţi:
Daniela Bleoanca consilier, Ministerul Afacerilor Externe,
Alina Medaru consilier, Ministerul Agriculturii, Pãdurilor
si Dezvoltãrii Rurale
Mihai Tanasescu consilier, Ministerul Mediului si Gopodaririi
Apelor
Adriana Calapod consilier, Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bihor

Din partea ungara:

Membrii permanenţi ai Grupului Ad-hoc de experţi:

Rakics Robert Secretar de stat, Ministerul de Protecţia
Mediului si Apelor
Kovacs Peter Sef departament, Ministerul de Protecţia
Mediului si Apelor
Dr. Csaki Ferenc Sef compartiment, Ministerul de Protecţia
Mediului si Apelor
Katai-Urban Lajos adjunct al Şefului de departament, Ministerul
de Interne, OKF

Experţi:

Kisgyorgy Sândor expert
Ilyes Emese expert
Kissne Arokhâti Zsuzsanna adjunct al Şefului de department, Ministerul
de Protecţia Mediului si Apelor
Dr. Sarvaryne Sz. Blanka consilier principal, Ministerul de Protecţia
Mediului si Apelor
Vajna T'fcnde TranslatorIntilnirea a avut loc pe teritoriul Ungariei, la nivel de Secretar de stat din ministerele mediului din cele doua state, conform procedurii adoptate la intalnirea de constitiure a Grupului Ad-hoc, care a avut loc in Ungaria, la Budapesta (30-31 martie 2005). A doua intalnire s-a organizat in România, la Baia Mare (5-6 octombrie 2005).
In data de 23 iulie 2005 membrii Grupului Ad-hoc si experţii din Grupul Ad-hoc au efectuat o vizita la amplasamentul propus pentru proiectul Roşia Montana.
La cea de-a 3-a întâlnire, partile au analizat indeplinirea Programului de activitãţi pe 2005-2006 elaborat la prima intalnire a Grupului Ad-hoc si adoptat la cea de-a doua intalnire a Comisiei Mixte (1-2 septembrie 2005 Budapesta).
Partile au amendat si adoptat programul de activitãţi in care sunt precizate datele intermediare si finale de indeplinire a activitãţilor, cu nomimalizarea responsabililor.
Programul de activitãţi amendat, prevãzut in anexa, face parte integranta din minuta si va fi prezentat spre adoptare la urmãtoarea reuniune a Comisiei Mixte
Partile au cãzut de acord ca partea romana sa pregãteascã raportul privind activitatea Grupului Ad-hoc, cu o luna inaintea urmãtoarei reuniuni a Comisiei Mixte, si sa-I transmitã partii ungare.

Punctul 1
Grupul Ad-hoc fãcut urmãtoarele constatãri privind indeplinirea Programului de activitãţi:

Activitatea 1.1: Partea ungara a prezentat o propunere privind metodologia de identificare a surselor de poluare cu potenţial efect transfrontier, trimisa partii romane pe cale electronica in limbile engleza si maghiara pe data de 28 septembrie 2005. Propunerea a fost inaintata si pe suport de hârtie partii romane la cea de-a 2-a intalnire a Grupului Ad-hoc de la Baia Mare, din octombrie 2005.
Partea romana a prezentat partii ungare comentarii generale privind metodologia.
Partea romana va transmite partii ungare comentarii si propuneri punctuale, dupã care metodologia va fi finalizata in conformitate cu termenele din Programul de activitãţi.
Activitatea 1.2 Pana in prezent nu s-a realizat inventarul instalaţiilor, activitãţilor cu potenţial efect transfrontier deoarece acest inventar se bazeazã pe metodologia de identificare.
Inventarierea va fi intocmita dupã finalizarea metodologiei, in conformitate cu Programul de activitãţi.
Activitatea 1.3: Deoarece nu a fost definitivata metodologia, pana in prezent nu s-a realizat propunerea privind schimbul de informaţii.
Intocmirea propunerilor privind schimbul de informaţii asupra surselor cu potenţial efect transfrontier se va realiza dupã finalizarea activitãţilor de la punctul 1, in conformitate cu Programul de activitãţi.
Activitatea 1.4: In cadrul intalnirii, partea ungara a inaintat partii romane propunerea cadru privind efectuarea verificãrilor in comun a instalaţiilor cu posibil efect transfrontier, luând in considerare legislaţia naţionala.
Partea romana va transmite partii ungare comentarii privind propunerea cadru.
Partile au convenit ca, pe aceasta baza, partea ungara sa elaboreze o propunere detaliata, in conformitate cu Programul de activitãţi.
Activitatea 1.5: Armonizarea planurilor de prevenire si combatere a poluãrilor accidentale s-a realizat in cadrul diferitelor proiecte. Proiectul pe râul Someş s-a realizat cu asistenta financiara norvegiana, cel de pe râul Barcau cu asistenta tehnica si financiara finlandeza, iar proiectul de pe Crisuri este in curs de realizare, cu asistenta tehnica si financiara franceza.
Cele doua parti propun ca armonizarea Planurilor de prevenire si combatere a poluãrilor accidentale pentru râul Mureş sa fie abordata in cadrul Comisiei hidrotehnice, urmând ca discuţia pe aceasta tema sa fie reluata in cadrul Grupului Ad-hoc dupã discuţia din cadrul Comisiei hidrotehnice.
Punctul 2
Partea romana va transmite partii ungare, pentru comentarii si propuneri, un proiect de regulament referitor la asigurarea asistentei mutuale pentru situaţii critice, care va fi finalizat in conformitate cu Programul de activitãţi.
Punctul 3
In perioada 22-23 martie 2006 a fost organizat cu succes la Bucureşti, prin finanţare TAIEX, seminarul comun cu tema "Reabilitarea siturilor poluate".
Partea ungara a prezentat un raport privind desfãşurarea seminarului, care a fost adoptat si a inmanat partii romane pe CD, in limba romana, materialele prezentate cu aceasta ocazie.
Raportul asupra seminarului va fi prezentat in cadrul Comisiei Mixte spre informare.
Pãrţile au convenit sa propunã teme de interes care sa constituie subiecte pentru organizarea si realizarea unor seminarii, conferinţe similare la care sa participe experţi din ambele state.
Punctul 4
Consultãri in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului privind proiectul Roşia Montana, in concordanta cu legislaţia romana in vigoare.
In legãtura cu proiectul de la Roşia Montana, partea romana a comunicat ca procedura de reglementare isi va urma cursul numai daca investitorul depune toate documentele necesare. Investitorul nu mai dispune in momentul de fata de certificat de urbanism valabil, dat fiind ca cel vechi a expirat in anul 2005.
Partea romana va informa partea ungara despre depunerea unui nou certificat de urbanism la Ministerul Mediului si Gospodãririi Apelor.
Partea ungara a solicitat informaţii despre situaţia actuala a certificatului de descãrcare arheologica si despre hotãrârile judecãtoreşti referitoare la protecţia siturilor arheologice din zona Roşia Montana.
Partea romana a comunicat ca aceasta problema nu este de competenta Ministerului Mediului si Gospodãririi Apelor, urmând sa informeze autortitatile romane competente in legãtura cu solicitarea partii ungare.
Partea romana a informat ca Directiva UE despre deseurile miniere se propune a fi transpusa in legislaţia romana pana la sfârşitul anului 2006. S-a precizat, de asemenea, ca Directiva IPPC este luata in considerare la aceasta investiţie, implicit cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT), as a cum este prevãzut si in indrumarul transmis partii ungare.
In privinţa componentei grupului internaţional de experţi independenţi care va analiza in mod obiectiv studiul de impact asupra mediului, partea ungara a confirmat din nou propunerile deja avansate.
Partea romana a nominalizat experţii naţionali si internaţionali, urmând sa transmitã pe cale electronica, in termen de 5 zile, numele acestora.
Pãrţile au acceptat reciproc propunerile privind experţii naţionali si, de asemenea, au cãzut de acord sa finalizeze propunerile privind nominalizarea experţilor internaţionali pana la sfârşitul lunii mai 2006.
Pãrţile au convenit sa organizeze o intalnire speciala intre experţii Grupului Ad-hoc, pentru discuţii si comentarii asupra studiului de impact, dupã ce acesta va fi depus de titularul proiectului.
La cererea pârtii ungare, partea romana a prezentat informaţii despre situaţia exploatãrilor miniere din Baia Mare si din imprejurimi - respectiv Transgold, REMIN si alte iazuri de decantare - privind masurile intreprinse pentru inchiderea acestora.
Partea romana a informat ca pe data de 10 aprilie 2006 s-a declarat situaţia de insolvabilitate pentru SC Transgold SA, urmând ca in termen de 30 zile sa se ia decizia privind reorganizarea judiciara sau lichidarea companiei.
In privinţa REMIN, partea romana a prezentat programul de inchidere a 6 iazuri de decantare; pentru 3 iazuri de decantare lucrãrile de inchidere vor incepe in toamna anului 2006, iar pentru 3 iazuri de decantare lucrãrile de inchidere vor incepe in anul 2007
Partea romana a prezentat o informare privind programul de inchidere a iazurilor de decantare pentru MINVEST Deva, completandu-se astfel informaţiile privind cele 16 iazuri de decantare prevãzute in Anexa nr. 7 la Tratatul de Aderare.
Suma alocata in acest scop este de cca. 80 milioane Euro.
Partea romana a solicitat pârtii ungare informaţii suplimentare referitoare la prelungirea duratei de viata a centralei nucleare de la Paks.
Partea ungara a cerut pârtii romane sa transmitã intrebari concrete, in scris. Ministerului Mediului din Ungaria.
Pãrţile au cãzut de acord ca cea de-a 4-a intalnire sa fie organizata in septembrie 2006 pe teritoriul României.
Prezenta minuta a fost redactata si semnata la Poroszlo, Ungaria, in data de 20.04.2006, in cate doua exemplare originale in limbile romana si maghiara, ambele texte fiind egal autentice.

Din partea ungarã,
Rakics Robert,
secretar de stat

Din partea românã,
Constantin Popescu
secretar de stat


Grupul de experţi Ad-hoc pentru analiza liot
spot-urilor cu potenţial efect transfrontier cu referire speciala la
Proiectul Roşia Montana, din cadrul Comisie
Mixte de protecţie a mediului romano-ungare


Program de activitate (2006. aprilie 20.)

1. Consultarea in procedura de Evaluare a impactului asupra mediului in cadrul Proiectului Roşia Montana
1.1. Nominalizare a membrilor grupului de experţi internaţionali
Partea ungara: realizat (vezi minuta celei de-a doua intalniri)
Partea romana: realizat (vezi minuta celei de-a treia intalniri)
Finalizarea nominalizãrii experţilor internaţionali pana la data de 15 mai 2006 (prin e-mail)

1.2.Desemnarea experţilor din statele membre
Termen: 30 mai 2006
Responsabil: Carla Busuioc
Dr. Ferenc Csaki

1.3. Elaborarea procedurii de lucru pentru Grupul de experţi internaţionali
Procedura de lucru preliminarã din partea experţilor maghiari
Termen: 15 mai 2006
Responsabil: Dr. Ferenc Csaki
Procedura de lucru finala
Termen: 30 mai 2006
Responsabil: Carla Busuioc
Dr. Ferenc Csaki
1.4. Schimb permanent de informaţii privind stadiul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului Roşia Montana
Termen: permanent
Responsabil: Angela Filipas,
Kovacs Peter
2. Elaborarea propunerii pentru regulamentul de prevenire, combatere si eliminare a posibilului impact asupra mediului (conform Acordului Interguvernamental privind cooperarea in domeniul protecţiei mediului, art. 2, pct. 4):
2.1. Elaborarea metodologiei pentru identificarea problemelor privind construcţia, operarea si verificarea amplasamentelor sau activitãţilor cu posibil efect transfrontier.
* Elaborarea formei preliminare a metodologiei de cãtre partea ungara, realizat la 6 octombrie 2005 (vezi minuta celei de-a doua intalniri)
* Comentarii si propuneri din partea experţilor romani
Termen: 15 mai 2006
Responsabil: Angela Filipas
* Finalizarea metodologiei de cãtre experţii ungari. Schimbul de informaţii se va realiza prin posta electronica sau prin intalniri ale experţilor.
Termen: 30 mai 2006
Responsabil: Peter Kovacs
2.2. Elaborarea listei de instalaţii si activitãţi cu posibil impact transfrontier
Termen: 01 septembrie 2006
Responsabil: Dr. Ferenc Csaki
Oana Sbiera
2.3. Elaborarea propunerii asupra schimbului de informaţii privind instalaţiile cu posibil efect transfrontier
* Elaborarea propunerii preliminare de cãtre experţii ungari
Termen: 30 septembrie 2006
Responsabil: Ferenc Csaki
* Comentarii si propuneri ale experţilor romani
Termen: 15 octombrie 2006
Responsabil: Carla Busuioc
* Elaborarea formei finale de cãtre experţii ungari
Termen: 15 noiembrie 2006
Responsabil: Ferenc Csaki
2.4. Elaborarea propunerii privind supravegherea in comun a amplasamentelor cu posibil efect transfrontier, tinand cont de legislaţia naţionala.
* Propunere preliminarã a conţinutului cadru al metodologiei elaborata de cãtre experţii ungari: Realizat (vezi minuta celei de-a treia intalniri)
* Comentarii si propuneri din partea experţilor romani
Termen: 15 mai 2006
Responsabil: Angela Filipas
* Elaborarea formei preliminare a metodologiei de cãtre experţii ungari
Termen: 01 septembrie 2006
Responsabil: Perene Csaki
* Comentarii si propuneri din partea experţilor romani
Termen: 30 septembrie 2006
Responsabil: Angela Pilipas
* Elaborarea formei finale de cãtre experţii ungari
Termen: 01 noiembrie 2006
Responsabil: Ferene Csaki
3. Elaborarea unui regulament de asistenta mutuala pentru activitãţile de rãspuns in cazul poluãrii mediului, implementarea de proiecte comune (Acordul interguvernamental privind cooperarea in domeniul protecţiei mediului, art. 5) luând in considerare acordurile bilaterale sau multilaterale existente.
* Elaborarea formei preliminare a regulamentului de cãtre experţii romani
Termen: 15 iulie 2006
Responsabil: Angela Pilipas
* Comentarii si propuneri ale experţilor ungari
Termen: 01 septembrie 2006
Responsabil: Sarvaryne Szentkatolnay Blanka
* Elaborarea formei finale a regulamentului de cãtre experţii romani
Termen: 30 octombrie 2006
Responsabil: Angela Pilipas
4. Organizarea schimbului viitor de informaţii de interes comun in domeniul mediului (conferinţe, seminarii, intalniri ale experţilor, etc.)
* Propuneri de tematici de cãtre ambele parti, in cooperare cu alte grupuri de experţi ale Comisiei Mixte
Termen: 30 mai 2006
Responsabil: Angela Pilipas
Peter Kovacs
5. Elaborarea raportului despre activitatea Grupului Ad-hoc pentru urmãtoarea întâlnire a Comisiei Mixte
* Elaborarea formei preliminare a Raportului de cãtre experţii romani
Termen: 30 zile inainte de intalnirea Comisiei Mixte (01 septembrie 2006)
Responsabil: Angela Pilipas
* Comentarii si propuneri ale experţilor ungari
Termen: 15 zile de la transmiterea formei preliminare a Raportului
Responsabil: Peter Kovacs
* Elaborarea formei finale a Raportului de cãtre experţii romani
Termen: 5 zile inainte de intalnirea Comisiei Mixte
Responsabil: Angela Pilipas

----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice