Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 28 noiembrie 2001  pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROTOCOL din 28 noiembrie 2001 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 29 decembrie 2001

În vederea aplicãrii Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la 28 noiembrie 2001 la Viena, denumit în continuare Acordul privind readmisia,
Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria au convenit urmãtoarele:

SECŢIUNEA A
La articolul 1
(1) Dovada cetateniei se poate face cu:
- certificate de cetãţenie;
- documente de cãlãtorie de orice fel (paşapoarte naţionale, colective, diplomatice, de serviciu, titluri de cãlãtorie);
- carte de identitate;
- livrete militare sau legitimatii militare;
- documente oficiale din care rezulta cetãţenia;
- carnete de marinar sau legitimatie de navigator;
- informaţii relevante, fãrã putinta de tagada, furnizate de autoritãţi.
(2) Dovada completa a cetateniei unei persoane se considera efectuatã la prezentarea documentelor valabile menţionate în alin. (1), cu condiţia ca acestea sa apartina titularilor de drept. Sunt admise dovezi în contradictoriu.
(3) Prezumarea cetateniei poate fi fundamentatã prin prezentarea de:
- copii ale documentelor menţionate în alin. (1);
- permise de conducere;
- certificate de naştere;
- legitimatii de serviciu;
- copii de pe documentele sus-menţionate;
- declaraţii ale martorilor;
- declaraţia pe propria rãspundere a persoanei respective;
- limba vorbita de persoana respectiva.
(4) În cazul dovezilor credibile pãrţile contractante recunosc valabilitatea cetateniei, atât timp cat partea contractantã solicitatã nu le contesta.
(5) Documentele prevãzute la alin. (1) şi (3) sunt considerate suficiente sub rezerva verificãrii prin autoritãţile competente ale pãrţilor contractante în privinta dovezii sau a prezumţiei cetateniei, chiar şi în cazul în care sunt expirate.
(6) În cazul în care partea contractantã solicitanta readmite o persoana, conform art. 1 alin. (2) din Acordul privind readmisia, partea contractantã solicitatã trebuie sa restituie toate documentele privind aceasta persoana partii contractante solicitante.
(7) Readmisia unei persoane care, datoritã vârstei, stãrii de sãnãtate sau unor alte motive serioase necesita o îngrijire deosebita ori pentru care sunt necesare mãsuri speciale de protecţie şi securitate, va fi anunţatã autoritãţii competente a partii contractante solicitate, pentru ca aceasta sa ia mãsurile necesare pentru preluarea persoanei respective. În termen de 30 de zile de la un astfel de anunţ partea contractantã solicitanta trebuie sa comunice unde şi când intenţioneazã sa realizeze readmisia.
(8) Autoritãţile competente menţionate la alin. (7) sunt:
Pentru partea romana:
Ministerul de Interne - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera
Str. Razoare nr. 1-3, sectorul 6, Bucureşti
Tel./fax: 0040 1 312 11 89.
Pentru partea austriaca:
Ministerul Federal de Interne - Direcţia III-116
A-1014 Viena, CP 100
Tel.: 0043 1 53126 4621
Fax: 0043 1 53126 4648.
(9) Pentru anunţuri şi comunicãri potrivit alin. (7) pãrţile contractante pot utiliza formulare elaborate de comun acord.

SECŢIUNEA B
La articolul 2 alineatul (1)
(1) Cererea privind stabilirea cetateniei trebuie sa conţinã, în afarã datelor personale, urmãtoarele:
- informaţiile necesare pentru stabilirea cetateniei;
- indicii referitoare la necesitatea acordãrii de ajutor, îngrijire sau asistenta ca urmare a unei boli ori vârstei, transmise cu consimţãmântul persoanei care urmeazã sa fie readmisa;
- alte elemente de protecţie sau securitate necesare la predarea persoanei respective.
La cerere trebuie anexate copii de pe documentele relevante, dacã acestea sunt disponibile, precum şi doua fotografii.
(2) În cazul în care misiunea diplomaticã sau oficiul consular al partii contractante solicitate nu poate ajunge la o clarificare concludenta, aceasta poate solicita partii contractante solicitante, în completare, un interogatoriu al persoanei respective. La interogatoriu, care trebuie luat cat mai repede posibil, cu respectarea termenului menţionat, poate fi prezent un reprezentant al misiunii diplomatice sau al reprezentantei consulare.

SECŢIUNEA C
La articolul 3 alineatul (1)
(1) Cererea de readmisie trebuie sa conţinã date privind mijloacele probatoare sau de prezumare pentru şederea ori pentru tranzitul pe teritoriul statului partii contractante solicitate şi, în mãsura posibilului, şi alte elemente cum ar fi:
- datele personale ale persoanei care urmeazã sa fie readmisa (în special numele şi prenumele, nume anterioare, porecle, data şi locul naşterii, sexul, cetãţenia, ultimul domiciliu în ţara de origine);
- documentele personale (îndeosebi felul, numãrul, locul şi data eliberãrii, autoritatea emitenta, durata valabilitãţii);
- ziua, ora, locul şi modul în care s-a produs intrarea ilegala;
- date privind şederea ilegala;
- date privind intrarea persoanei în cauza, cu complicitatea unei calauze, în cazul unui cetãţean al unui stat terţ cu care partea contractantã solicitanta a încheiat un acord privind desfiinţarea vizelor;
- eventuala nevoie pentru acordarea de ajutor, îngrijire sau asistenta ca urmare a unei boli ori vârstei, cu consimţãmântul persoanei respective;
- alte eventuale mãsuri de protecţie sau securitate necesare la predare, dupã caz;
- data şi locul în care va avea loc predarea.
La cererea de readmisie trebuie anexate copii de pe mijloacele probatoare sau de prezumare, precum şi doua fotografii.
(2) Şederea sau tranzitul pe teritoriul statului partii contractante solicitate se dovedeşte prin:
- o viza valabilã sau o viza care a expirat de mai puţin de un an ori un permis de şedere valabil sau care a expirat de mai puţin de un an, acordat de partea contractantã solicitatã;
- o ştampila de intrare sau de ieşire aplicatã de partea contractantã solicitatã, chiar şi când aceasta a fost aplicatã pe un pasaport fals sau falsificat;
- alte menţiuni ale partii contractante solicitate efectuate pe documente de cãlãtorie din care rezulta şederea.
Un indiciu prezentat în acest mod constituie dovada concludenta a dreptului de şedere sau de tranzit.
În principiu nu se mai fac alte cercetãri. Dovezile în contradictoriu sunt admise.
(3) Şederea sau tranzitul pe teritoriul statului partii contractante solicitate poate fi prezumat prin:
- o viza expiratã de peste un an sau un permis de şedere expirat de peste un an, acordat de partea contractantã solicitatã;
- bilete de avion, de tren, facturi sau alte înscrisuri care atesta şederea pe teritoriul statului partii contractante solicitate;
- declaraţii ale martorilor date în fata autoritãţilor;
- declaraţii ale persoanei respective date în fata autoritãţilor.
Credibilitatea doveditã în acest mod este recunoscuta de pãrţile contractante atât timp cat nu este contestatã de partea contractantã solicitatã.
(4) Autoritãţile competente pentru formularea şi soluţionarea cererilor de readmisie sunt:
Pentru partea romana:
Ministerul de Interne - Direcţia Generalã de Evidenta Informatizata a Persoanei
Str. Nicolae Iorga nr. 27-29, sectorul 1, Bucureşti
Tel./Fax: 0040 1 312 1500.
Pentru partea austriaca:
Ministerul Federal de Interne - Direcţia III-116
A-1014 Viena, CP 100
Tel.: 0043 1 53126 4621
Fax: 0043 1 53126 4648.
(5) Pentru formularea şi soluţionarea cererilor de readmisie pãrţile contractante pot utiliza formulare elaborate de comun acord.

SECŢIUNEA D
La articolul 5 alineatul (2)
(1) În cazul prelungirii termenului datoritã unor impedimente legale sau procedurale, partea contractantã solicitanta informeazã neîntârziat partea contractantã solicitatã asupra încetãrii impedimentelor, cu precizarea locului şi datei readmisiei.
(2) Procedura de readmisie este consemnatã într-un proces-verbal.

SECŢIUNEA E
La articolul 6
În cazul în care partea contractantã solicitanta reprimeste o persoana, la cererea justificatã a partii contractante solicitate, deoarece s-a constatat ulterior ca nu s-au îndeplinit condiţiile de readmisie, toate documentele acestei persoane trebuie restituite partii contractante solicitante.

SECŢIUNEA F
La articolul 7
(1) Cererea de tranzit trebuie sa conţinã, pe cat posibil, urmãtoarele date:
- datele de identificare a persoanei care urmeazã sa fie tranzitata (îndeosebi numele şi prenumele, nume anterioare, porecle, data şi locul naşterii, sexul, cetãţenia, ultimul domiciliu în ţara de provenienta);
- documentele personale (în special felul, numãrul şi durata valabilitãţii);
- declaraţia ca sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 7 alin. (1) din Acordul privind readmisia şi ca nu sunt cunoscute motive de respingere, potrivit art. 7 alin. (2) din Acordul privind readmisia;
- eventuala nevoie de acordare de ajutor, îngrijire sau asistenta, ca urmare a bolii ori vârstei persoanei respective, cu acordul acesteia;
- alte eventuale mãsuri de protecţie şi securitate, dupã caz; în cazul în care persoana este însoţitã, date despre insotitor;
- data, ora şi locul tranzitarii persoanei, precum şi ruta de tranzitare.
(2) Partea contractantã solicitatã informeazã neîntârziat partea contractantã solicitanta despre preluarea spre tranzitare, cu confirmarea datei, orei şi locului, sau despre refuzul preluãrii şi motivele acestuia.
(3) Autoritãţile competente pentru transmiterea şi soluţionarea cererilor de tranzit sunt:
Pentru partea romana:
Ministerul de Interne - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera
Str. Razoare nr. 1-3, sectorul 6, Bucureşti
Tel./Fax: 0040 1 312 11 89.
Pentru partea austriaca:
Ministerul Federal de Interne - Direcţia III-116
A-1014 Viena, CP 100
Tel.: 0043 1 53126 4621
Fax: 0043 1 53126 4648.
(4) Pentru formularea şi soluţionarea cererilor de tranzit pãrţile contractante pot utiliza formulare elaborate de comun acord.

SECŢIUNEA G
La articolul 9
Sumele reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru aplicarea Acordului privind readmisia vor fi achitate de partea contractantã solicitanta partii contractante solicitate, în termen de 60 de zile de la primirea facturii şi a documentaţiei justificative emise de aceasta.

SECŢIUNEA H
Consultãri la nivel de experţi
Experţii celor doua pãrţi contractante vor avea, la nevoie, consultãri cu privire la aplicarea Acordului privind readmisia şi a acestui protocol, precum şi în legatura cu orice modificãri ale acestui protocol. Data şi locul consultãrilor vor fi stabilite de comun acord pentru fiecare caz.

SECŢIUNEA I
Dispoziţii finale
(1) Prezentul protocol intra în vigoare dupã 40 de zile de la predarea celei de-a doua notificãri scrise prin care pãrţile contractante îşi comunica reciproc, pe cale diplomaticã, ca au fost îndeplinite condiţiile interne necesare pentru intrarea lui în vigoare, însã nu mai devreme de intrarea în vigoare a Acordului privind readmisia.
(2) În cazul încetãrii valabilitãţii acordului privind readmisia, cu aceeaşi data îşi înceteazã valabilitatea şi protocolul de aplicare a acestuia.
(3) La data intrãrii în vigoare a acestui protocol Protocolul încheiat la 13 noiembrie 1990 privind readmisia cetãţenilor romani şi austrieci îşi înceteazã valabilitatea.
Semnat la 28 noiembrie 2001 la Viena în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana şi germanã, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Pentru
Guvernul României,
Ioan Rus

Guvernul Federal
al Republicii Austria,
Ernst Strasser

---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016