Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 25 ianuarie 1997  referitor la definirea notiunii de Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROTOCOL din 25 ianuarie 1997 referitor la definirea notiunii de "produse originare" si metodele de cooperare administrativa, anexa la Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte

EMITENT: COMUNITATEA ECONOMICA EUROPEANA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 849 bis din 29 decembrie 2001

    TITLUL I
    PREVEDERI GENERALE

    ART. 1
    Definiţii

    In scopurile acestui protocol:
    a) "fabricare" înseamnă orice forma de prelucrare sau transformare, inclusiv asamblare sau operaţiuni specifice;
    b) "material" înseamnă orice ingredient, materie prima, componenta sau parte etc., folosită la fabricarea produsului;
    c) "produs" înseamnă produsul obţinut, chiar dacă este destinat pentru folosire ulterioara într-o alta operaţiune de producţie;
    d) "mărfuri" înseamnă atât materialele, cat şi produsele;
    e) "valoare în vama" înseamnă valoarea determinata în concordanta cu Acordul pentru aplicarea articolului VII din Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (Acordul Organizaţiei Mondiale a Comerţului pentru evaluare în vama);
    f) "preţul de uzina" înseamnă preţul plătit pentru produs la ieşirea din uzina producătorului din Comunitate sau din România, în a cărui întreprindere s-a realizat ultima prelucrare sau transformare, cu condiţia ca preţul sa includă valoarea tuturor materialelor folosite, din care se scad toate taxele interne care sunt sau pot fi restituite atunci când produsul obţinut este exportat;
    g) "valoarea materialelor" înseamnă valoarea în vama în momentul importului materialelor neoriginare folosite sau, dacă aceasta nu este cunoscută sau nu poate fi determinata, primul preţ determinabil plătit pentru materiale în Comunitate sau în România;
    h) "valoarea materialelor originare" înseamnă valoarea unor astfel de materiale, asa cum este definită în subparagraful g), aplicat mutatis mutandis;
    i) "valoarea adăugată" va fi considerată preţul de uzina al produselor, din care se scade valoarea în vama a fiecăruia dintre materialele încorporate care sunt originare din celelalte tari la care se face referire la art. 3 şi 4 sau, acolo unde valoarea în vama nu este cunoscută ori nu poate fi stabilită, ea va fi înlocuită cu primul preţ verificabil plătit pentru materiale în Comunitate sau în România;
    j) "capitole şi poziţii" înseamnă capitolele şi poziţiile (la nivel de patru cifre) folosite în nomenclatura care formează Sistemul armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, denumit în acest protocol "Sistemul armonizat" sau "SA";
    k) "clasificat" se referă la clasificarea unui produs sau material într-o poziţie distinctă;
    l) "transport" înseamnă produsele trimise simultan de la un exportator la un destinatar sau transportate sub acoperirea unui singur document de transport unic de la exportator la destinatar sau, în absenta acestuia, sub acoperirea unei singure facturi;
    m) "teritorii" include apele teritoriale.

    TITLUL II
    DEFINIREA NOTIUNII DE "PRODUSE ORIGINARE"

    ART. 2
    Condiţii generale
    1. In scopul aplicării acestui acord, următoarele produse sunt considerate produse originare din Comunitate:
    a) produsele obţinute în întregime în Comunitate în sensul art. 5;
    b) produsele obţinute în Comunitate, care incorporeaza materiale ce nu au fost obţinute în întregime acolo, cu condiţia ca astfel de materiale sa fi suferit prelucrari sau transformări suficiente în Comunitate în sensul art. 6;
    c) mărfurile originare din Spaţiul Economic European (SEE), în sensul Protocolului nr. 4 al Acordului privind Spaţiul Economic European.
    2. In scopul aplicării acestui acord, următoarele produse sunt considerate produse originare din România:
    a) produse obţinute în întregime în România în sensul art. 5;
    b) produse obţinute în România, care incorporeaza materiale ce nu au fost obţinute în întregime acolo, cu condiţia ca astfel de materiale sa fi suferit prelucrari sau transformări suficiente în România, în sensul art. 6;
    ART. 3
    Cumulul în Comunitate
    1. Fără a prejudicia prevederile art. 2, paragraful 1, produsele vor fi considerate ca originare din Comunitate dacă sunt obţinute acolo, incorporand materiale originare din Comunitate, România, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Republica Ceha, Republica Slovaca, Lituania, Letonia, Estonia, Slovenia, Islanda, Norvegia, Elveţia (inclusiv Liechtenstein)*) sau Turcia**), în conformitate cu prevederile Protocolului privind regulile de origine, anexa la acordurile dintre Comunitate şi fiecare dintre aceste tari, cu condiţia ca materialele respective sa fi suferit în Comunitate prelucrari sau transformări care sa depăşească operaţiunile prevăzute la art. 7. Nu este necesar ca aceste materiale sa fi suferit prelucrari sau transformări suficiente.
___________
    *) Principatul Liechtenstein are uniune vamală cu Elveţia şi este parte contractantă la Acordul privind spaţiul economic european.
    **) Cumulul, asa cum este prevăzut la acest articol, nu se aplica materialelor originare din Turcia care sunt menţionate în lista din anexa nr. V.

    2. In cazul în care prelucrările sau transformările care au avut loc în Comunitate nu depăşesc operaţiunile menţionate la art. 7, produsul obţinut va fi considerat originar din Comunitate numai în cazul în care valoarea adăugată acolo este mai mare decât valoarea materialelor utilizate, originare din oricare dintre ţările prevăzute la paragraful 1. In caz contrar, produsul obţinut va fi considerat ca originar din ţara din care provin materialele originare cu valoarea cea mai mare, folosite la fabricarea în Comunitate.
    3. Produsele originare din una din ţările menţionate la paragraful 1, care nu au suferit nici o prelucrare sau transformare în Comunitate, îşi păstrează originea dacă sunt exportate în una dintre aceste tari.
    4. Cumulul prevăzut în acest articol poate fi aplicat numai materialelor şi produselor care au dobândit statutul de produs originar în urma aplicării de reguli de origine identice cu cele prevăzute în acest protocol.
    Comunitatea va furniza României, prin intermediul Comisiei Comunităţilor Europene, detalii privind acordurile şi regulile de origine corespunzătoare acestora, care se aplica cu celelalte tari menţionate la paragraful 1. Comisia Comunităţilor Europene va publica în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (Seria C) data la care cumulul prevăzut la acest articol va fi aplicat acelor tari specificate la paragraful 1, care au îndeplinit condiţiile necesare.
    ART. 4
    Cumulul în România
    1. Fără a prejudicia prevederile art. 2, paragraful 2, produsele vor fi considerate ca originare din România, dacă sunt obţinute acolo, incorporand materiale originare din Comunitate, România, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Republica Ceha, Republica Slovaca, Lituania, Letonia, Estonia, Slovenia, Islanda, Norvegia, Elveţia (inclusiv Liechtenstein)*) sau Turcia**), în conformitate cu prevederile Protocolului privind regulile de origine, anexa la acordurile dintre România şi fiecare dintre aceste tari, cu condiţia ca materialele respective sa fi suferit în România prelucrari sau transformări care sa depăşească pe cele prevăzute la art. 7. Nu este necesar ca aceste materiale sa fi suferit prelucrari sau transformări suficiente.
___________
    *) Principatul Liechtenstein are uniune vamală cu Elveţia şi este parte contractantă la Acordul privind spaţiul economic european.
    **) Cumulul, asa cum este prevăzut la acest articol, nu se aplica materialelor originare din Turcia care sunt menţionate în lista din anexa nr. V.

    2. In cazul în care prelucrările sau transformările care au avut loc în România nu depăşesc operaţiunile menţionate la art. 7, produsul obţinut va fi considerat originar din România numai în cazul în care valoarea adăugată acolo este mai mare decât valoarea materialelor utilizate, originare din oricare dintre ţările prevăzute la paragraful 1. In caz contrar, produsul obţinut va fi considerat ca originar din ţara din care provin materialele originare cu valoarea cea mai mare, folosite la fabricarea în România.
    3. Produsele originare din una din ţările menţionate la paragraful 1, care nu au suferit nici o prelucrare sau transformare în România, îşi păstrează originea dacă sunt exportate în una dintre aceste tari.
    4. Cumulul prevăzut în acest articol poate fi aplicat numai materialelor şi produselor care au dobândit statutul de produs originar în urma aplicării de reguli de origine identice cu cele prevăzute în acest protocol.
    România va furniza Comunităţii, prin intermediul Comisiei Comunităţilor Europene, detalii privind acordurile şi regulile de origine corespunzătoare acestora, care se aplica cu celelalte tari menţionate la paragraful 1. Comisia Comunităţilor Europene va publica în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (Seria C) data la care cumulul prevăzut la acest articol va fi aplicat acelor tari specificate la paragraful 1, care au îndeplinit condiţiile necesare.
    ART. 5
    Produse obţinute în întregime
    1. Sunt considerate ca obţinute în întregime în Comunitate sau în România următoarele:
    a) produsele minerale extrase din solul sau subsolul lor marin;
    b) produsele vegetale recoltate acolo;
    c) animalele vii născute şi crescute acolo;
    d) produse ale animalelor vii crescute acolo;
    e) produsele obţinute din vânătoare şi din pescuit;
    f) produse ale pescuitului marin şi alte produse scoase din mare în afară apelor teritoriale ale Comunităţii sau ale României de către vasele lor;
    g) produsele fabricate la bordul vaselor lor uzina exclusiv din produsele la care se face referire la pct. f);
    h) articolele uzate, colectate acolo, destinate numai recuperării materiilor prime, inclusiv anvelope uzate destinate resaparii sau folosite ca deşeuri;
    i) deşeurile şi reziduurile rezultate din operaţiuni de producţie;
    j) produsele extrase din solul sau subsolul marin în afară apelor lor teritoriale, cu condiţia ca ele sa aibă drepturi de exploatare exclusiva a acelui sol sau subsol;
    k) mărfurile produse acolo, exclusiv din produsele menţionate la pct. a)-j).
    2. Termenii "vasele lor" şi "vasele lor uzina" de la paragrafele 1.f) şi 1.g) se aplica numai vaselor şi vaselor-uzina:
    a) care sunt înregistrate sau înmatriculate într-un stat membru al Comunităţii sau în România;
    b) care navigheaza sub pavilionul unui stat membru al Comunităţii sau al României;
    c) care sunt deţinute în proporţie de cel puţin 50% de cetăţeni ai unui stat membru al Comunităţii sau al României, sau de o companie al carei sediu se afla într-unul dintre aceste state, ai carei manageri sau manager, preşedinte al consiliului de conducere şi majoritatea membrilor acestor consilii sunt cetăţeni ai unui stat membru al Comunităţii sau ai României şi care, în plus, în cazul asociaţiilor sau societăţilor cu răspundere limitată, cel puţin jumătate din capital aparţine acestor state, instituţiilor publice sau unor cetăţeni ai acestor state;
    d) ai căror ofiţeri sau conducător sunt cetăţeni ai unui stat membru al Comunităţii sau ai României; si
    e) cel puţin 75% dintre membrii echipajului sunt cetăţeni ai unui stat membru al Comunităţii sau ai României.
    ART. 6
    Produse suficient prelucrate sau transformate
    1. Pentru aplicarea art. 2, produsele care nu sunt obţinute în întregime sunt considerate ca fiind suficient prelucrate sau transformate atunci când sunt îndeplinite condiţiile stipulate în lista-anexa nr. II la acest protocol.
    Condiţiile la care se face referire mai sus indica, pentru toate produsele acoperite de acord, prelucrarea sau transformarea care trebuie realizată asupra materialelor neoriginare folosite la fabricarea acestor produse şi se aplica numai pentru aceste materiale. In consecinţa, dacă un produs care a dobândit caracterul de produs originar prin îndeplinirea condiţiilor stabilite în lista, este folosit la fabricarea unui alt produs, condiţiile aplicabile produsului în care este incorporat nu se aplica acestuia şi nu vor fi luate în considerare materialele neoriginare care au fost folosite la fabricarea sa.
    2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, materialele neoriginare care, în conformitate cu condiţiile stabilite în lista, nu ar trebui sa fie folosite la fabricarea unui produs pot, cu toate acestea, sa fie folosite, cu condiţia ca:
    a) valoarea lor totală sa nu depăşească 10% din preţul de uzina al produsului;
    b) oricare dintre procentajele date în lista pentru valoarea maxima a materialelor neoriginare sa nu fie depăşit prin aplicarea acestui paragraf.
    Acest paragraf nu se aplica produselor încadrate la cap. 50 la 63 ale Sistemului armonizat.
    3. Paragrafele 1 şi 2 se aplica conform prevederilor art. 7.
    ART. 7
    Prelucrari sau transformări insuficiente
    1. Fără a prejudicia paragraful 2, următoarele operaţiuni sunt considerate prelucrari sau transformări insuficiente pentru a conferi statutul de produs originar, indiferent dacă cerinţele art. 6 sunt îndeplinite:
    a) operaţiuni pentru asigurarea păstrării în bune condiţii a produselor în timpul transportului şi depozitarii;
    b) desfacerea şi asamblarea pachetelor;
    c) spalare, curăţare, îndepărtarea prafului, a oxidului, a uleiului, a vopselelor sau a altor acoperitori;
    d) călcarea sau presarea textilelor;
    e) simple operaţiuni de vopsire şi lustruire;
    f) cojire, albire parţială sau totală, lustruire şi glazurare a cerealelor şi orezului;
    g) operaţiuni de colorare a zahărului sau de formare a bucăţilor de zahăr;
    h) înlăturarea pielitei, scoaterea samburilor şi cojirea fructelor, nucilor şi legumelor;
    i) ascutirea, simpla macinare sau zdrobire ori simpla tăiere;
    j) cernerea, trierea, sortarea, clasificarea, încadrarea, imbinarea (inclusiv alcătuirea seturilor de mărfuri);
    k) simpla imbuteliere în sticle, flacoane, introducerea în cutii de conserve, ambalarea în saci, cutii, lăzi, fixarea pe plansete sau panouri şi toate celelalte operaţiuni simple de ambalare;
    l) aplicarea sau imprimarea pe produse sau pe ambalajele lor de mărci, etichete, embleme şi alte semne distinctive similare;
    m) simplul amestec de produse, chiar din categorii diferite;
    n) simpla asamblare a părţilor de articole pentru a constitui un articol complet sau dezasamblarea produselor în părţi;
    o) cumulul a doua sau mai multor operaţiuni dintre cele specificate la pct. a)-n);
    p) sacrificarea animalelor.
    2. Toate operaţiunile efectuate fie în Comunitate, fie în România asupra unui anumit produs vor fi considerate împreună atunci când se determina dacă prelucrarea sau transformarea suferită de acel produs urmează a fie considerată ca insuficienta în sensul paragrafului 1.
    ART. 8
    Unitatea de luat în considerare
    1. Unitatea de luat în considerare pentru aplicarea prevederilor acestui protocol va fi produsul în cauza care este considerat ca unitate de baza la determinarea clasificării bazate pe nomenclatura Sistemului armonizat.
    In consecinţa, urmează ca:
    a) în cazul în care un produs compus dintr-un grup sau un ansamblu de produse este clasificat în termenii Sistemului armonizat la o singura poziţie tarifară, întregul constituie unitatea de luat în considerare;
    b) în cazul în care un transport consta într-un număr de produse identice clasificate la aceeaşi poziţie a Sistemului armonizat, fiecare produs trebuie luat individual la aplicarea prevederilor acestui protocol.
    2. Atunci când, în baza Regulii generale nr. 5 a Sistemului armonizat, ambalajul este clasificat împreună cu produsul pe care îl conţine, el este inclus în scopul determinării originii.
    ART. 9
    Accesorii, piese de schimb şi utilaje
    Accesoriile, piesele de schimb şi utilajele expediate o data cu un echipament, cu o masina, cu un aparat sau cu un vehicul şi care fac parte din echiparea normală şi sunt incluse în preţ sau nu sunt facturate separat sunt considerate ca formând un tot cu echipamentul, masina sau vehiculul respectiv.
    ART. 10
    Seturi
    Seturile, conform prevederilor Regulii generale de încadrare nr. 3 a Sistemului armonizat, sunt considerate originare cu condiţia ca toate articolele componente sa fie originare. Totuşi, un set compus din articole originare şi neoriginare este considerat ca originar în întregime, cu condiţia ca valoarea articolelor neoriginare sa nu depăşească 15% din preţul de uzina al setului.
    ART. 11
    Elemente neutre
    Pentru a determina dacă un produs este originar, nu este necesar sa se determine originea următoarelor elemente care ar putea fi folosite la fabricarea sa:
    a) energia şi combustibilul;
    b) instalaţii şi echipamentele;
    c) maşini şi unelte;
    d) mărfuri care nu intra şi care nu sunt destinate sa între în compoziţia finala a produsului.

    TITLUL III
    CONDIŢII TERITORIALE

    ART. 12
    Principiul teritorialitatii
    1. Condiţiile stabilite în titlul II privind dobândirea statutului de produs originar trebuie sa fie îndeplinite fără întrerupere în Comunitate sau în România, cu excepţia celor prevăzute la art. 2 paragraful 1 lit. c), la art. 3 şi 4 la paragraful 3 din acest articol.
    2. Atunci când mărfurile originare exportate din Comunitate sau din România într-o alta ţara sunt returnate, acestea trebuie sa fie considerate, cu excepţia prevederilor art. 3 şi 4, ca fiind neoriginare, dacă nu se demonstreaza autorităţilor vamale ca:
    a) mărfurile returnate sunt aceleaşi cu cele exportate; si
    b) ele nu au suferit nici o operaţiune peste cea necesară păstrării lor în aceeaşi stare în timp ce s-au aflat în acea ţara sau când au fost exportate.
    3. Dobândirea statutului de produs originar în conformitate cu condiţiile stipulate la titlul II nu va fi afectată de prelucrările sau de transformările efectuate în afară Comunităţii sau României asupra materialelor exportate din Comunitate sau din România şi reimportate ulterior acolo, cu condiţia ca:
    a) materialele respective sa fie obţinute în întregime în Comunitate sau în România ori acestea sa fi suferit, anterior efectuării exportului, prelucrari sau transformări peste operaţiunile la care se face referire la art. 7;
    si
    b) sa se poată demonstra autorităţilor vamale ca:
    (i) mărfurile reimportate au fost obţinute prin prelucrarea sau prin transformarea materialelor exportate;
    si
    (ii) valoarea adăugată totală, dobandita în afară Comunităţii sau a României prin aplicarea prevederilor acestui articol, sa nu depăşească 10% din preţul de uzina al produsului final pentru care este solicitat statutul de originar.
    4. In scopul aplicării paragrafului 3, condiţiile necesare dobândirii statutului de produs originar, stipulate la titlul II, nu se aplica prelucrarilor sau transformărilor efectuate în afară Comunităţii sau a României. Cu toate acestea, în lista cuprinsă în anexa nr. II, acolo unde în determinarea statutului de originar al produsului finit se aplica o regula ce stipulează o valoare maxima pentru toate materialele neoriginare încorporate, valoarea totală a materialelor neoriginare încorporate pe teritoriul partii în cauza, luată împreună cu valoarea adăugată totală, dobandita în afară Comunităţii sau a României prin aplicarea prevederilor acestui articol, nu trebuie sa depăşească procentajul stipulat.
    5. In scopul aplicării paragrafelor 3 şi 4, prin "valoarea adăugată totală" se înţelege toate costurile acumulate în afară Comunităţii sau a României, inclusiv valoarea materialelor încorporate acolo.
    6. Prevederile paragrafelor 3 şi 4 nu se aplica produselor care nu îndeplinesc condiţiile stipulate în lista cuprinsă în anexa II şi celor considerate suficient prelucrate sau transformate, cu aplicarea tolerantei generale prevăzute la art. 6 paragraful 2.
    7. Prevederile paragrafelor 3 şi 4 nu se aplica produselor încadrate la cap. 50-63 ale Sistemului armonizat.
    8. Prelucrările sau transformările efectuate în afară Comunităţii sau a României, de tipul celor prevăzute în acest articol, sunt realizate conform regimului de perfecţionare pasiva sau aranjamentelor similare.
    ART. 13
    Transportul direct
    1. Regimul preferenţial prevăzut în acord este aplicabil numai produselor care satisfac cerinţele acestui protocol, care sunt transportate direct între Comunitate şi România sau pe teritoriile altor tari la care se face referire la art. 3 şi 4. Totuşi, produsele constituind un singur transport pot fi transportate prin alte teritorii si, dacă este cazul, cu transbordare sau depozitare temporară în aceste teritorii, cu condiţia ca produsele sa rămână sub supravegherea autorităţilor vamale ale tarii de tranzit sau de depozitare şi ca ele sa nu fie supuse altor operaţiuni în afară celor de descărcare, reîncărcare sau oricărei alte operaţiuni destinate a asigura conservarea lor ca atare.
    Produsele originare pot fi transportate prin conducte prin alt teritoriu decât cel al Comunităţii sau al României.
    2. Dovada ca au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la paragraful 1 este adusă autorităţilor vamale ale tarii de import prin prezentarea:
    a) fie a unui document de transport unic ce a permis trecerea prin ţara de tranzit; sau
    b) fie a unui certificat eliberat de către autorităţile vamale ale tarii de tranzit, care conţine:
    (i) o descriere exactă a produselor;
    (ii) data descărcării şi reîncărcării produselor si, dacă este cazul, indicarea navelor folosite sau a altor mijloace de transport utilizate; si
    (iii) certificarea condiţiilor în care produsele au stationat în ţara de tranzit;
    c) fie, în lipsa acestora, a oricăror documente probatorii.
    ART. 14
    Expoziţii
    1. Produsele originare, trimise pentru expoziţie într-o alta ţara decât cele la care se face referire la art. 3 şi 4 şi vândute după expoziţie pentru a fi importate în Comunitate sau în România, beneficiază la import de prevederile acordului, cu condiţia de a se demonstra autorităţilor vamale ca:
    a) un exportator a expediat aceste produse din Comunitate sau din România în ţara în care este organizată expozitia şi ca au fost expuse acolo;
    b) exportatorul a vândut produsele sau le-a cedat unui destinatar din Comunitate sau din România;
    c) produsele au fost expediate în timpul desfăşurării expoziţiei sau imediat după aceea, din ţara în care au fost trimise pentru expoziţie; si
    d) produsele nu au fost folosite, din momentul în care au fost expediate pentru expoziţie, în alte scopuri decât cele legate de prezentarea lor la expozitia respectiva.
    2. O dovada de origine trebuie sa fie eliberata sau întocmită în conformitate cu prevederile titlului V şi prezentată în condiţiile normale autorităţilor vamale ale tarii de import. Denumirea şi adresa expoziţiei trebuie sa fie indicate pe aceasta. Atunci când este necesar, poate fi solicitată o dovada documentară suplimentară privind condiţiile în care au fost expuse.
    3. Prevederile paragrafului 1 se aplica tuturor expozitiilor, targurilor sau manifestărilor publice similare, cu caracter comercial, industrial, agricol şi mestesugaresc, în afară celor organizate în interes particular în magazine sau localuri comerciale şi care au ca obiect vânzarea produselor străine şi în timpul cărora produsele rămân sub control vamal.

    TITLUL IV
    DRAWBACK SAU EXCEPTARE DE LA PLATA TAXELOR VAMALE

    ART. 15
    Interzicerea drawback sau a exceptării de la plata taxelor vamale
    1. a) Materialele neoriginare folosite la fabricarea produselor originare din Comunitate, din România sau din una din celelalte tari la care se face referire la art. 3 şi 4, pentru care o dovada a originii este eliberata sau întocmită în concordanta cu prevederile titlului V, nu beneficiază nici în Comunitate, nici în România, de drawback sau de exceptare de la plata taxelor vamale.
    b) Produsele încadrate la capitolul 3 şi la poziţiile tarifare nr. 16.04 şi 16.05 ale Sistemului armonizat, originare din Comunitate, asa cum este prevăzut la art. 2 paragraful 1 c), pentru care o dovada a originii este eliberata sau întocmită în concordanta cu prevederile titlului V, nu beneficiază în Comunitate de drawback sau de exceptare de la plata taxelor vamale.
    2. Interdicţia prevăzută la paragraful 1 se va aplica oricărei înţelegeri de restituire, remitere sau neplata, parţială sau completa, a taxelor vamale sau a taxelor având efect echivalent, aplicabile în Comunitate sau în România materialelor folosite în fabricaţie, precum şi produselor menţionate la subparagraful 1 b) de mai sus, dacă astfel de restituiri, remiteri sau neplata se aplica, expres sau în fapt, atunci când produsele obţinute din materialele menţionate sunt exportate şi nu atunci când sunt reţinute pentru consumul intern.
    3. La cererea autorităţilor vamale, exportatorul produselor acoperite de o dovada de origine trebuie sa prezinte, în orice moment, toate documentele corespunzătoare care dovedesc ca nu a fost obţinută nici o restituire a taxelor vamale pentru materialele folosite la fabricarea produsului în cauza şi ca toate taxele vamale sau taxele având efect echivalent, aplicabile pentru astfel de materiale, au fost plătite.
    4. Prevederile paragrafelor 1 la 3 se aplica, de asemenea, şi ambalajelor, în sensul art. 8 paragraful 2, accesoriilor, pieselor de schimb şi uneltelor, în sensul art. 9 şi produselor dintr-un set, în sensul art. 10, atunci când astfel de articole sunt neoriginare.
    5. Prevederile paragrafelor 1 la 4 se aplica numai materialelor acoperite de acord. In plus, ele nu vor împiedica aplicarea unui sistem de restituire la export pentru produsele agricole, aplicabil la export în conformitate cu prevederile acordului.

    TITLUL V
    DOVADA DE ORIGINE

    ART. 16
    Condiţii generale
    1. Produsele originare din Comunitate beneficiază la importul în România şi produsele originare din România beneficiază la importul în Comunitate de prevederile acordului prin prezentarea:
    a) fie a unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1, al cărui model este prezentat în anexa nr. III,
    b) fie, în cazurile specificate la art. 21 paragraful 1, a unei declaraţii, denumita în cele ce urmează "declaraţie pe factura", data de exportator pe o factura, pe o nota de livrare sau pe orice alt document comercial care descrie produsele în cauza, suficient de detaliat pentru a permite identificarea lor; textul declaraţiei pe factura figurează în anexa nr. IV.
    2. Prin derogare de la dispoziţiile paragrafului 1, produsele originare în sensul acestui protocol, beneficiază, în cazurile specificate la art. 26, de prevederile acestui acord fără a fi necesar sa se prezinte nici unul din documentele la care se face referire mai sus.
    ART. 17
    Procedura pentru eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1
    1. Un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 este eliberat de către autorităţile vamale ale tarii exportatoare pe baza cererii scrise a exportatorului sau, sub răspunderea exportatorului, de către reprezentantul sau autorizat.
    2. In acest scop exportatorul sau reprezentantul sau autorizat completează atât certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1, cat şi formularul de cerere, ale căror modele figurează în anexa nr. III. Aceste formulare se completează într-una din limbile în care este redactat acest protocol şi conform prevederilor legale ale tarii de export. Formularele completate cu caractere de mana trebuie scrise cu cerneala, cu majuscule. Descrierea produselor trebuie sa fie făcuta în caseta destinată acestui scop, fără a lasa nici o linie libera. In cazul în care caseta nu este completată în întregime, trebuie sa fie trasa o linie orizontala sub ultima linie a descrierii, spaţiul liber fiind barat.
    3. Exportatorul care solicita eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 trebuie sa prezinte oricând, la cererea autorităţilor vamale ale tarii exportatoare în care se eliberează certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1, toate documentele necesare care dovedesc caracterul originar al produselor în cauza, precum şi îndeplinirea celorlalte condiţii stipulate în acest protocol.
    4. Un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 este eliberat de către autorităţile vamale ale unui stat membru al Comunităţii sau ale României, dacă produsele în cauza pot fi considerate produse originare din Comunitate, din România sau din una din ţările la care se face referire la art. 3 şi 4 şi dacă îndeplinesc celelalte cerinţe stipulate în acest protocol.
    5. Autorităţile vamale emitente ale certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR 1 iau toate măsurile pentru a verifica caracterul originar al produselor şi îndeplinirea celorlalte condiţii stipulate în acest protocol. In acest scop, vor avea dreptul sa solicite orice document justificativ şi sa realizeze orice control în contabilitatea exportatorului sau orice alta verificare considerată necesară. Acestea se vor asigura, de asemenea, ca documentele la care se face referire la paragraful 2 sunt completate corespunzător. Ele verifica în mod special dacă spaţiul rezervat descrierii mărfurilor a fost completat în asa fel încât sa excludă orice posibilitate de adăugare frauduloasă.
    6. Data eliberării certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR 1 trebuie indicată în caseta nr. 11 a acestuia.
    7. Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 este eliberat de către autorităţile vamale şi pus la dispoziţie exportatorului de îndată ce prezentul export a fost efectuat sau asigurat.
    ART. 18
    Certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 eliberat "a posteriori"
    1. Prin derogare de la prevederile art. 17 paragraful 7, un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 poate fi eliberat, în mod excepţional, după exportul produselor la care se referă, dacă:
    a) nu a fost eliberat în momentul exportului din cauza unor erori, omisiuni involuntare sau circumstanţe speciale;
    sau
    b) se demonstreaza autorităţilor vamale ca a fost eliberat un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1, dar nu a fost acceptat la import din motive tehnice.
    2. Pentru punerea în aplicare a prevederilor paragrafului 1, exportatorul trebuie sa indice în cererea sa locul şi data exportului produselor la care se referă certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1, precum şi motivul solicitării sale.
    3. Autorităţile vamale pot elibera un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 "a posteriori" numai după verificarea concordanţei dintre informaţiile furnizate în cererea exportatorului şi cele din dosarul corespunzător.
    4. Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 eliberate "a posteriori" trebuie sa fie vizate cu una dintre următoarele expresii*):
    5. Menţiunea la care se face referire la paragraful 4 se trece în caseta "Observaţii" a certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR 1.
----------
    *) NOTA CTCE P. Neamţ
    Imaginea cu expresii se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 849bis din 29.12.2001 (a se vedea imaginea asociata)

    ART. 19
    Eliberarea unui duplicat al certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR 1
    1. In cazul furtului, pierderii sau distrugerii unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1, exportatorul poate cere autorităţilor vamale emitente eliberarea unui duplicat pe baza documentelor de export pe care le poseda.
    2. Duplicatului emis în acest mod trebuie sa i se aplice una dintre următoarele menţiuni*):
    3. Menţiunea de la paragraful 2 este înscrisă în caseta "Observaţii" a duplicatului certificatului de circulaţie a mărfurilor EUR 1.
    4. Duplicatul, care trebuie sa poarte data emiterii certificatului original de circulaţie a mărfurilor EUR 1, va fi valabil de la acea data.
----------
    *) NOTA CTCE P. Neamţ
    Imeginea cu menţiuni se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 849bis din 29.12.2001 (a se vedea imaginea asociata)

    ART. 20
    Eliberarea de certificate de circulaţie a mărfurilor EUR 1 pe baza unei dovezi de origine eliberate sau făcute anterior
    In cazul în care produsele originare sunt plasate sub controlul unei unităţi vamale din Comunitate sau din România, este posibil sa se înlocuiască dovada originala a originii printr-unul sau mai multe certificate de circulaţie a mărfurilor EUR 1 în scopul trimiterii tuturor sau a unei părţi din aceste produse oriunde în interiorul Comunităţii sau în România. Certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 înlocuitoare sunt eliberate de către unitatea vamală sub controlul căreia sunt plasate produsele.
    ART. 20bis
    Separarea contabila
    1. In cazul în care apar costuri considerabile sau dificultăţi materiale în timpul operaţiunilor de păstrare a stocurilor separate de materiale originare şi neoriginare care sunt identice şi interschimbabile, autorităţile vamale, la cererea scrisă a celor în cauza, pot sa autorizeze asa-numita "separare contabila", metoda utilizata pentru administrarea acestor stocuri.
    2. Aceasta metoda trebuie sa garanteze ca, pentru o perioada de referinţa specifica, numărul produselor obţinute care pot fi considerate "originare" este acelaşi cu cel al produselor care ar fi putut fi obţinute în cazul în care ar fi existat o separare fizica a stocurilor.
    3. Autorităţile vamale pot acorda o astfel de autorizaţie, supusă oricăror condiţii considerate corespunzătoare.
    4. Aceasta metoda este înregistrată şi se aplica pe baza principiilor generale contabile aplicabile în ţara în care produsul a fost fabricat.
    5. Beneficiarul acestei facilităţi poate emite sau poate solicita dovada de origine, după caz, pentru cantitatea de produse care pot fi considerate "originare". La solicitarea autorităţilor vamale beneficiarul va furniza o declaraţie referitoare la modul în care au fost administrate cantităţile.
    6. Autorităţile vamale vor monitoriza utilizarea autorizaţiei şi o pot retrage oricând în cazul în care beneficiarul nu o utilizează corespunzător sau nu îndeplineşte oricare dintre celelalte condiţii menţionate în acest protocol.
    ART. 21
    Condiţii pentru întocmirea unei declaraţii pe factura
    1. O declaraţie pe factura la care se face referire la art. 16 paragraful 1b) poate fi întocmită:
    a) de către un exportator autorizat în sensul art. 22,
    sau
    b) de către un exportator pentru orice transport constând din unul sau mai multe colete conţinând produse originare a căror valoare totală nu depăşeşte 6.000 EURO.
    2. O declaraţie pe factura poate fi întocmită dacă produsele în cauza pot fi considerate produse originare din Comunitate, din România sau dintr-una din ţările la care se face referire la art. 3 şi 4 şi dacă îndeplinesc celelalte condiţii stipulate în acest protocol.
    3. Exportatorul care întocmeşte o declaraţie pe factura trebuie sa prezinte, în orice moment, la solicitarea autorităţilor vamale ale tarii exportatoare, toate documentele necesare care dovedesc caracterul originar al produselor în cauza, precum şi îndeplinirea celorlalte condiţii stipulate în acest protocol.
    4. O declaraţie pe factura este făcuta de către exportator prin dactilografiere, stampilare sau tipărire pe factura, pe documentul de livrare sau pe alt document comercial după modelul de text ce figurează în anexa nr. IV, folosind una dintre versiunile lingvistice stabilite în acea anexa şi în conformitate cu prevederile legale interne ale tarii exportatoare. Declaraţia poate fi completată şi de mana; în acest caz ea trebuie scrisă cu majuscule, cu cerneala.
    5. Declaraţiile pe factura trebuie sa fie semnate de mana, în original, de către exportator. Totuşi, un exportator autorizat în sensul art. 22 nu este obligat sa semneze astfel de declaraţii, cu condiţia sa prezinte un angajament scris autorităţilor vamale ale tarii exportatoare prin care accepta întreaga responsabilitate pentru orice declaraţie pe factura care îl identifica pe el ca şi când ar fi fost semnată original de el.
    6. O declaraţie pe factura poate fi întocmită de către exportator în cazul în care produsele la care se referă sunt exportate sau după export, cu condiţia ca aceasta sa fie prezentată în ţara importatoare nu mai târziu de 2 ani după efectuarea importului produselor la care se referă.
    ART. 22
    Exportator autorizat
    1. Autorităţile vamale ale tarii exportatoare pot autoriza orice exportator, la care se face referire în continuare ca "exportator autorizat", care efectuează frecvent transporturi de produse în baza prevederilor acestui acord, sa întocmească declaraţii pe facturi, indiferent de valoarea produselor în cauza. Un exportator care solicita o astfel de autorizaţie trebuie sa ofere autorităţilor vamale dovada caracterului originar al produselor precum şi îndeplinirea celorlalte cerinţe ale acestui protocol.
    2. Autorităţile vamale acorda statutul de exportator autorizat, dacă acesta îndeplineşte condiţiile pe care ele le considera necesare.
    3. Autorităţile vamale vor acorda exportatorului autorizat o autorizaţie vamală numerotată, care va aparea pe declaraţia pe factura.
    4. Autorităţile vamale vor controla folosirea autorizaţiei de către exportatorul autorizat.
    5. Autorităţile vamale pot retrage autorizaţia în orice moment. Ele vor proceda în acest mod atunci când exportatorul autorizat nu mai oferă garanţiile la care se face referire în paragraful 1, nu mai îndeplineşte condiţiile la care se face referire în paragraful 2 sau se foloseşte într-un mod incorect de autorizaţie.
    ART. 23
    Valabilitatea dovezii de origine
    1. Dovada originii este valabilă 4 luni de la data emiterii în ţara exportatoare şi trebuie prezentată în termenul menţionat autorităţilor vamale ale tarii importatoare.
    2. Dovezile de origine prezentate autorităţilor vamale ale tarii importatoare după expirarea termenului de prezentare prevăzut la paragraful 1 pot fi acceptate în vederea aplicării regimului preferenţial, atunci când nerespectarea termenului se datorează unor împrejurări excepţionale.
    3. In celelalte cazuri de prezentare intarziata autorităţile vamale ale tarii importatoare pot accepta dovezile de origine atunci când produsele au fost prezentate înainte de data limita.
    ART. 24
    Prezentarea dovezii de origine
    Dovezile de origine vor fi prezentate autorităţilor vamale ale tarii importatoare, în conformitate cu procedurile aplicabile în acea ţara. Autorităţile respective au dreptul sa solicite o traducere a unei dovezi a originii şi pot, de asemenea, sa solicite ca declaraţia de import sa fie însoţită de o declaraţie a importatorului prin care acesta atesta ca produsele îndeplinesc condiţiile cerute pentru aplicarea acordului.
    ART. 25
    Importul eşalonat
    In cazul în care, la cererea importatorului şi în condiţiile stabilite de către autorităţile vamale ale tarii importatoare, produsele neasamblate sau demontate în sensul Regulii generale de încadrare 2a) a Sistemului armonizat, încadrate în secţiunile XVI şi XVII sau la poziţiile 73.08 şi 94.06 ale Sistemului armonizat, sunt importate în transe, o singura dovada de origine pentru aceste produse va fi depusa la autorităţile vamale la importul primei transe.
    ART. 26
    Exceptari de la prezentarea dovezii originii
    1. Produsele trimise, sub forma de colete mici, de către persoane particulare către persoane particulare sau care fac parte din bagajul personal al călătorilor, sunt considerate produse originare, fără a se cere prezentarea unei dovezi de origine, cu condiţia ca aceste produse sa reprezinte importuri lipsite de orice caracter comercial şi aceasta de îndată ce sunt declarate ca indeplinind condiţiile necesare pentru aplicarea acestui protocol şi atunci când nu exista nici o indoiala în ceea ce priveşte sinceritatea acestei declaraţii. In cazul produselor expediate prin posta, aceasta declaraţie poate fi făcuta pe declaraţia CN22/CN23 sau pe o foaie de hârtie anexată acelui document.
    2. Importurile cu caracter ocazional sau care constau numai din produse pentru uzul personal al destinatarilor, călătorilor sau familiilor lor sunt considerate importuri lipsite de orice caracter comercial, dacă, prin natura şi cantitatea lor, este evident ca nu sunt destinate comercializării.
    3. In plus, valoarea totală a acestor produse nu trebuie sa depăşească 500 EURO pentru pachetele mici sau 1.200 EURO pentru conţinutul bagajelor personale ale călătorilor.
    ART. 27
    Documente probatorii
    Documentele la care se face referire la art. 17 paragraful 3 şi la art. 21 paragraful 3, folosite în scopul de a se dovedi ca produsele acoperite de un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 sau de o declaraţie pe factura pot fi considerate produse originare din Comunitate, din România sau din una din ţările la care se face referire la art. 3 şi 4 şi îndeplinesc celelalte condiţii stipulate în acest protocol pot consta inter alia din următoarele:
    a) dovada directa a operaţiunilor realizate de către exportator sau furnizor pentru a obţine bunurile în cauza, conţinute, de exemplu, în conturile sale sau în contabilitatea sa interna;
    b) documente care dovedesc caracterul originar al materialelor folosite, emise sau întocmite în Comunitate sau România, atunci când aceste documente sunt folosite conform legislaţiei naţionale;
    c) documente care dovedesc prelucrările sau transformările materialelor în Comunitate sau în România, eliberate sau întocmite în Comunitate sau în România, atunci când aceste documente sunt folosite în conformitate cu legislaţia naţionala;
    d) certificate de circulaţie a mărfurilor EUR 1 sau declaraţii pe factura care dovedesc caracterul originar al materialelor folosite, eliberate sau întocmite în Comunitate, în România sau într-una dintre ţările la care se face referire la art. 3 şi 4, în concordanta cu regulile de origine care sunt identice cu regulile cuprinse în acest protocol.
    ART. 28
    Păstrarea dovezii originii şi a documentelor probatorii
    1. Exportatorul care solicita eliberarea unui certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 trebuie sa păstreze cel puţin 3 ani documentele menţionate la art. 17 paragraful 3.
    2. Exportatorul care întocmeşte o declaraţie pe factura va păstra cel puţin 3 ani copia de pe aceasta declaraţie pe factura, precum şi documentele la care se face referire la art. 21 paragraful 3.
    3. Autorităţile vamale ale tarii exportatoare care eliberează un certificat de circulaţie a mărfurilor EUR 1 vor păstra cel puţin 3 ani cererea la care se face referire la art. 17 paragraful 2.
    4. Autorităţile vamale ale tarii importatoare trebuie sa păstreze, cel puţin 3 ani, certificatele de circulaţie a mărfurilor EUR 1 şi declaraţiile pe factura care le-au fost prezentate.
    ART. 29
    Neconcordante şi erori formale
    1. Constatarea unor mici neconcordante între menţiunile făcute pe dovada originii şi cele făcute pe documentele prezentate unităţii vamale, în vederea îndeplinirii formalităţilor pentru importul produselor, nu anulează ipso facto valabilitatea dovezii originii, dacă se stabileşte în mod evident ca acest document corespunde produsului prezentat.
    2. Erorile formale evidente, precum erorile de dactilografiere pe dovada de origine, nu trebuie sa determine respingerea acestui document dacă aceste erori nu sunt în măsura sa creeze dubii în ceea ce priveşte corectitudinea declaraţiilor făcute în acest document.
    ART. 30
    Sumele exprimate în EURO
    1. In scopul aplicării prevederilor art. 21 paragraful 1.b) şi ale art. 26 paragraful 3, în cazurile în care produsele sunt facturate în alta moneda decât EURO, sumele exprimate în monedele naţionale ale statelor membre ale Comunităţii, ale României sau ale ţărilor la care se face referire în art. 3 şi 4, echivalente cu sumele exprimate în EURO, vor fi fixate anual de către fiecare ţara în cauza.
    2. Un transport va beneficia de prevederile art. 21 paragraful 1.b) sau ale art. 26 paragraful 3 cu referire la moneda în care este emisă factura, în conformitate cu suma fixată de ţara în cauza.
    3. Sumele ce vor fi utilizate, în orice moneda naţionala data, vor reprezenta echivalentul în acea moneda al sumelor exprimate în EURO din prima zi lucrătoare a lunii octombrie. Sumele vor fi comunicate Comisiei Comunităţilor Europene pana la 15 octombrie şi se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Comisia Comunităţilor Europene va notifica tuturor ţărilor vizate sumele respective.
    4. O ţara poate rotunji, în plus sau în minus, suma rezultată în urma conversiei în moneda naţionala a unei sume exprimate în EURO. Suma rotunjita însă nu trebuie sa difere de suma rezultată în urma conversiei cu mai mult de 5%.
    O ţara poate menţine neschimbata o suma în moneda naţionala, echivalenta unei sume exprimate în EURO, dacă, la momentul corectării anuale prevăzute la paragraful 3, conversia acestei sume, înaintea oricărei rotunjiri, conduce la o creştere mai mica de 15% a sumei respective exprimate în echivalentul monedei naţionale. Echivalentul în moneda naţionala poate rămâne neschimbat dacă conversia va rezulta într-o descreştere a acelei valori echivalente.
    5. Sumele exprimate în EURO vor fi revizuite de către Comitetul de Asociere la cererea Comunităţii sau a României. La realizarea acestei revizuiri, Comitetul de Asociere va avea în vedere menţinerea efectelor limitelor respective în termeni reali. In acest scop, el poate hotărî modificarea sumelor exprimate în EURO.

    TITLUL VI
    METODE DE COOPERARE ADMINISTRATIVĂ

    ART. 31
    Asistenta reciprocă
    1. Autorităţile vamale ale statelor membre ale Comunităţii şi ale României îşi comunica reciproc, prin intermediul Comisiei Comunităţii Europene, specimenele de ştampile folosite de unităţile lor vamale pentru eliberarea certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1, precum şi adresele autorităţilor vamale competente pentru verificarea acestor certificate şi a declaraţiilor pe factura.
    2. Pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a prevederilor acestui protocol, Comunitatea şi România îşi vor acorda reciproc asistenta, prin intermediul administraţiilor vamale competente, la verificarea autenticităţii certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1 sau a declaraţiilor pe factura şi a corectitudinii informaţiilor furnizate în aceste documente.
    ART. 32
    Verificarea dovezilor de origine
    1. Verificarea ulterioara a dovezilor de origine se efectuează prin sondaj sau ori de câte ori autorităţile vamale ale tarii importatoare au suspiciuni întemeiate în legătura cu autenticitatea acestor documente, caracterul originar al produselor în cauza sau cu îndeplinirea celorlalte condiţii stipulate în acest protocol.
    2. In vederea aplicării prevederilor paragrafului 1, autorităţile vamale ale tarii importatoare returnează certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR 1 şi factura, dacă a fost prezentată, declaraţia pe factura sau o copie de pe documente autorităţilor vamale ale tarii exportatoare, indicând, dacă este cazul, motivele de fond şi de forma care justifica o ancheta. Orice documente sau informaţii obţinute, care sugereaza ca informaţiile furnizate referitoare la dovezile de origine sunt incorecte, vor fi transmise ca dovada a cererii de verificare.
    3. Verificarea este efectuată de către autorităţile vamale ale tarii exportatoare. In acest scop ele au dreptul sa ceara orice dovada şi sa realizeze orice verificare a conturilor exportatorului sau orice alt control considerat corespunzător.
    4. Dacă autorităţile vamale ale tarii importatoare hotărăsc suspendarea acordării regimului preferenţial pentru produsele în cauza în asteptarea rezultatelor verificării, ele acorda liberul de vama importatorului pentru aceste produse, sub rezerva măsurilor de prevedere apreciate ca necesare.
    5. Autorităţile vamale care solicita verificarea vor fi informate asupra rezultatelor verificării cat mai curând posibil. Aceste rezultate trebuie sa indice cu claritate dacă documentele sunt autentice şi dacă produsele în cauza pot fi considerate ca produse originare din Comunitate, din România sau din una din ţările la care se face referire la art. 3 şi 4 şi dacă îndeplinesc celelalte condiţii stipulate în acest protocol.
    6. In cazul unor suspiciuni întemeiate, dacă în termen de 10 luni de la data cererii de control a posteriori nu se primeşte un răspuns sau dacă răspunsul nu conţine date suficiente pentru determinarea autenticităţii documentului în cauza sau a originii reale a produsului, autorităţile vamale care solicita verificarea pot refuza acordarea preferintelor, cu excepţia împrejurărilor excepţionale.
    ART. 33
    Reglementarea diferendelor
    In cazul diferendelor survenite cu ocazia verificărilor menţionate la art. 32, care nu pot fi rezolvate între autorităţile vamale care solicita verificarea şi autorităţile vamale răspunzătoare pentru realizarea acestei verificări sau atunci când se ridica o problema în ceea ce priveşte interpretarea acestui protocol, ele vor fi prezentate Comitetului de Asociere.
    In toate cazurile, reglementarea diferendelor între importator şi autorităţile vamale ale tarii importatoare se face conform legislaţiei din ţara respectiva.
    ART. 34
    Sancţiuni
    Sancţiunile vor fi aplicate oricărei persoane care emite sau determina emiterea unui document ce conţine date inexacte în scopul obţinerii regimului preferenţial pentru produse.
    ART. 35
    Zone libere
    1. Comunitatea şi România vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura ca produsele comercializate sub acoperirea unei dovezi de origine şi care în cursul transportului rămân într-o zona libera situata pe teritoriul lor sa nu fie înlocuite cu alte mărfuri şi sa nu facă obiectul unor manipulari, în afară celor obişnuite, menite sa prevină deterioarea lor.
    2. Prin derogare de la prevederile paragrafului 1, atunci când produse originare din Comunitate sau din România sunt importate într-o zona libera sub acoperirea unei dovezi de origine şi suferă prelucrari sau transformări, autorităţile vamale competente eliberează un nou certificat EUR 1, la cererea exportatorului, dacă tratamentele sau prelucrările suferite sunt în conformitate cu prevederile acestui protocol.

    TITLUL VII
    CEUTA SI MELILLA

    ART. 36
    Aplicarea protocolului
    1. Termenul "Comunitate" folosit la art. 2 nu acoperă Ceuta şi Melilla.
    2. Produsele originare din România beneficiază, în toate cazurile, atunci când sunt importate în Ceuta şi Melilla, de acelaşi regim preferenţial ca şi cel care este aplicat produselor originare din teritoriul vamal al Comunităţii, în virtutea Protocolului nr. 2 al Actului de aderare a Regatului Spaniei şi a Republicii Portugalia la Comunităţile Europene.
    3. In scopul aplicării prevederilor paragrafului 1 referitor la produsele originare din Ceuta şi Melilla, acest protocol se va aplica, mutatis mutandis, sub rezerva condiţiilor speciale stabilite la art. 37.
    ART. 37
    Condiţii speciale
    1. Cu condiţia sa fi fost transportate direct, conform prevederilor art. 13, următoarele sunt considerate ca:
    (1) produse originare din Ceuta şi Melilla:
    a) produsele obţinute în întregime în Ceuta şi Melilla;
    b) produsele obţinute în Ceuta şi Melilla, la fabricarea cărora sunt folosite produse, altele decât cele la care se face referire la punctul a), cu condiţia ca:
    (i) aceste produse sa fi suferit prelucrari sau transformări suficiente în sensul art. 6;
    sau
    (ii) aceste produse sa fie originare din România sau din Comunitate, în sensul prevederilor acestui protocol, cu condiţia ca ele sa fi fost supuse unor prelucrari sau transformări care depăşesc operaţiunile la care se face referire la art. 7.
    (2) produse originare din România
    a) produsele obţinute în întregime în România;
    b) produsele obţinute în România, la fabricarea cărora sunt folosite produse, altele decât cele la care se face referire la punctul a), cu condiţia ca:
    (i) aceste produse sa fi suferit prelucrari sau transformări suficiente în sensul art. 6;
    sau
    (ii) aceste produse sa fie originare din Ceuta şi Melilla sau din Comunitate, în sensul prevederilor acestui protocol, cu condiţia ca ele sa fi fost supuse unor prelucrari sau transformări care depăşesc operaţiunile la care se face referire la art. 7.
    2. Ceuta şi Melilla sunt considerate un singur teritoriu.
    3. Exportatorul sau reprezentantul sau autorizat va face menţiune "România" sau "Ceuta şi Melilla" în caseta nr. 2 a certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR 1 sau pe declaraţia pe factura.
    4. Autorităţile vamale spaniole sunt responsabile de aplicarea acestui protocol în Ceuta şi Melilla.

    TITLUL VIII
    PREVEDERI FINALE

    ART. 38
    Amendamente la acest protocol
    Consiliul de Asociere poate decide amendarea prevederilor acestui protocol.

    ANEXA I

    NOTE INTRODUCTIVE LA LISTA DIN ANEXA NR. 2

    Nota 1
    Lista stabileşte condiţiile cerute pentru toate produsele pentru a fi considerate ca suficient prelucrate sau transformate în sensul art. 6 al acestui protocol.
    Nota 2
    2.1. Primele doua coloane din lista descriu produsul obţinut. Prima coloana indica numărul poziţiei tarifare sau numărul capitolului din Sistemul armonizat, iar a doua coloana cuprinde denumirea mărfurilor folosită în acest sistem pentru respectiva poziţie sau capitol. Pentru fiecare menţiune din primele doua coloane este specificată o regula în coloanele 3 sau 4. Atunci când în unele cazuri, numărul din prima coloana este precedat de un "ex", aceasta înseamnă ca regula din coloanele 3 sau 4 se aplica numai la acea poziţie sau capitol, conform celor descrise în coloana 2.
    2.2. Atunci când mai multe numere de poziţii tarifare sunt grupate în coloana 1 sau dacă în aceasta coloana este menţionat un număr de capitol şi dacă denumirea produselor din coloana 2 este data în termeni generali, regula corespunzătoare de la coloanele 3 sau 4, se aplica tuturor produselor care, în Sistemul armonizat sunt încadrate la diferite poziţii ale capitolului respectiv sau la poziţiile grupate în coloana 1.
    2.3. Atunci când lista conţine reguli diferite care se aplica unor produse diferite în cadrul aceleiaşi poziţii, fiecare alineat conţine denumirea acelei părţi a poziţiei care face obiectul regulii corespunzătoare din coloanele 3 sau 4.
    2.4. Dacă pentru o menţiune în primele doua coloane este menţionată o regula atât în coloana 3, cat şi în coloana 4, exportatorul poate opta, ca alternativa, sa aplice fie regula stabilită în coloana 3 fie cea stabilită în coloana 4. Dacă în coloana 4 nu este menţionată nici o regula de origine, trebuie sa fie aplicată regula din coloana 3.
    Nota 3
    3.1. Prevederile art. 6 al protocolului referitor la produsele care au dobândit caracterul originar şi care sunt folosite la fabricarea altor produse se aplica indiferent de faptul ca acest statut a fost dobândit în fabrica în care sunt folosite sau în alta fabrica din Comunitate sau România.
    Exemplu:
    Un motor de la poziţia 84.07, pentru care regula prevede ca valoarea materialelor neoriginare care pot fi folosite nu trebuie sa depăşească 40% din preţul de uzina este fabricat din ebose de forja din oţeluri aliate de la poziţia ex 72.24.
    Dacă aceasta ebosa a fost obţinută în Comunitate prin forjarea unui lingou neoriginar, atunci piesa forjata a dobândit caracterul de produs originar, în virtutea regulii din lista pentru produsele de la poziţia ex 72.24. Aceasta ebosa poate fi socotită din acel moment ca produs originar pentru calcularea valorii motorului indiferent dacă a fost fabricata în aceeaşi uzina cu motorul sau în alta uzina din Comunitate. Valoarea lingoului neoriginar nu trebuie luată în considerare atunci când se trece la determinarea valorii materialelor neoriginare folosite.
    3.2. Regula din lista stabileşte gradul de prelucrare sau de transformare cerut; realizarea mai multor prelucrari sau transformări conferă, de asemenea, statutul originar; în schimb, realizarea a mai putine prelucrari sau transformări nu poate conferi statutul originar. Astfel, dacă o regula stipulează ca poate fi folosit materialul neoriginar la un anumit nivel de fabricare, folosirea unui astfel de material aflat într-un stadiu iniţial de fabricare este permisă şi folosirea unui astfel de material într-un stadiu avansat nu este permisă.
    3.3. Fără a prejudicia Nota 3.2, în cazul în care într-o regula se foloseşte expresia "Fabricare din materiale de la orice poziţie cu excepţia celei la care se încadrează produsul", atunci pot fi utilizate materiale de la orice poziţie (poziţii) (chiar şi materiale având aceeaşi descriere şi aceeaşi poziţie cu produsul), sub rezerva restricţiilor specifice ce pot fi conţinute în regula.
    Totuşi, expresia "Fabricare din materiale de la orice poziţie, inclusiv alte materiale de la poziţia ..." sau "Fabricare din materiale de la orice poziţie, inclusiv alte materiale de la aceeaşi poziţie cu produsul" înseamnă ca, pot fi folosite materialele de la orice poziţie cu excepţia celor care au aceeaşi denumire cu produsul asa cum este data în coloana 2 din lista.
    3.4. Atunci când o regula de lista menţionează ca un produs poate fi fabricat din mai mult de un material, aceasta înseamnă ca unul sau mai multe materiale pot fi folosite. Nu trebuie ca toate materialele sa fie folosite simultan.
    Exemplu:
    Regula pentru tesaturi de la poziţiile 52.08 la 52.12 ale Sistemului armonizat stipulează ca fibrele naturale pot fi folosite şi ca, pot de asemenea fi folosite, printre alte materiale, materialele chimice. Aceasta nu înseamnă ca ambele trebuie sa fie folosite; este posibil sa se folosească unul sau celălalt sau ambele.
    3.5. Atunci când o regula din lista prevede ca un produs trebuie sa fie fabricat dintr-un material determinat, aceasta condiţie nu împiedica folosirea altor materiale, care, datorită propriei lor naturi, nu pot satisface regula (vezi, de asemenea, nota 6.2 de mai jos referitoare la textile).
    Exemplu:
    Regula pentru produsele alimentare preparate de la poziţia 19.04 care exclude în mod expres folosirea cerealelor sau a derivatelor lor, nu interzice folosirea sarurilor minerale, a aditivilor sau a chimicalelor în măsura în care nu sunt obţinute din cereale.
    Totuşi, aceasta nu se aplica produselor care, deşi nu pot fi fabricate dintr-un material determinat menţionat în lista, pot fi fabricate dintr-un material de aceeaşi natura aflat într-un stadiu incipient de prelucrare.
    Exemplu:
    In cazul unui articol de îmbrăcăminte de la ex. Capitolul 62 fabricat din materiale netesute, dacă se prevede ca acesta poate fi obţinut numai din fire neoriginare, nu este posibil sa se folosească materiale netesute - chiar dacă materiale netesute nu pot fi în mod normal fabricate din fire. In asemenea cazuri, materialul care trebuie utilizat este cel aflat în stadiul de prelucrare imediat anterior firului - adică stadiul de fibra.
    3.6. Dacă într-o regula din lista sunt date doua sau mai multe procente privind valoarea maximala a materialelor neoriginare care pot fi folosite, atunci aceste procente nu pot fi adunate. De aici rezulta ca valoarea maximala a tuturor materialelor neoriginare folosite nu poate depăşi niciodată cel mai ridicat procent luat în considerare. Se înţelege de la sine ca procentele specifice aplicabile anumitor produse nu trebuie sa fie depăşite, ca urmare a aplicării acestor prevederi.
    Nota 4
    4.1. Termenul "fibre naturale" atunci când este folosit în lista, se referă la fibre cu excepţia celor artificiale sau sintetice şi trebuie limitat la fibrele aflate în toate stadiile de dinaintea filarii, inclusiv deşeuri şi dacă nu se specifica altfel, include fibrele care au fost cardate, pieptanate sau altfel prelucrate, pentru filare, dar nefilate.
    4.2. Termenul "fibre naturale" cuprinde parul de cal de la poziţia 05.03, mătase de la poziţiile 50.02 şi 50.03, ca şi fibra de lâna, parul fin de animale şi parul grosier de la poziţiile 51.01 la 51.05, fibrele din bumbac de la poziţiile 52.01 la 52.03 şi alte fibre vegetale de la poziţiile 53.01 la 53.05.
    4.3. Termenii "pasta textila", "substanţe chimice" şi "materiale pentru fabricarea hârtiei" sunt folosiţi în lista pentru a desemna materialele neincadrate la Capitolele 50 la 63, care pot fi folosite la fabricarea fibrelor sau firelor artificiale sau sintetice sau firelor sau fibrelor de hârtie.
    4.4. Termenul "fibre sintetice sau artificiale discontinue" folosit în lista se referă la cablurile de filament, fibrele discontinue şi deşeurile din fibre sintetice sau artificiale discontinue de la poziţiile 55.01 la 55.07.
    Nota 5
    5.1. In cazul în care pentru un produs determinat se face o referire în lista la aceasta nota, condiţiile prevăzute în coloana 3 a listei nu trebuie aplicate diverselor materiale textile de baza folosite la fabricarea lor care, luate global, reprezintă 10% sau mai puţin din greutatea totală a tuturor materialelor textile de baza folosite (a se vedea şi notele 5.3 şi 5.4 de mai jos).
    5.2. Totuşi, aceasta toleranta menţionată la nota 5.1 se aplica numai la produsele amestecate, care au fost fabricate din doua sau mai multe materiale textile de baza.
    Materialele textile de baza sunt:
    - matasea;
    - lâna;
    - parul grosier de animale;
    - parul fin de animale;
    - parul de cal;
    - bumbacul;
    - materialele pentru fabricarea hârtiei şi hârtia;
    - inul;
    - cânepa;
    - iuta şi alte fibre textile liberiene;
    - sisal şi alte fibre textile din genul Agave;
    - nuca de cocos, cânepa de Manila, ramia şi celelalte fibre textile vegetale;
    - filamentele sintetice;
    - filamentele artificiale;
    - filamentele conductoare electrice;
    - fibrele sintetice discontinue de polipropilena;
    - fibrele sintetice discontinue de poliester;
    - fibrele sintetice discontinue de poliamide;
    - fibrele sintetice discontinue de poliacrilonitril;
    - fibrele sintetice discontinue de poliimide;
    - fibrele sintetice discontinue de politetrafluoretilena;
    - fibrele sintetice discontinue de polisulfura de fenilen;
    - fibrele sintetice discontinue de policlorura de vinil;
    - alte fibre sintetice discontinue;
    - fibrele artificiale discontinue de vascoza;
    - alte fibre artificiale discontinue;
    - firele din poliuretan segmentat cu segmente flexibile de polieter, izolate sau nu;
    - firele din poliuretan segmentat cu segmente flexibile de poliester, izolate sau nu;
    - produsele de la poziţia 56.05 (fire metalizate) ce conţin un miez dintr-o banda subtire de aluminiu sau dintr-o pelicula de material plastic acoperit sau nu cu pulbere de aluminiu, de o laţime ce nu depăşeşte 5 mm, acest miez fiind inserat prin lipire între doua pelicule de plastic cu ajutorul unui adeziv transparent sau colorat;
    - alte produse de la poziţia 56.05.
    Exemplu:
    Un fir de la poziţia 52.05 din fibre de bumbac de la poziţia 52.03 şi din fibre sintetice discontinue de la poziţia 55.06 este un fir în amestec. De aceea, fibrele sintetice discontinue care nu satisfac regulile de origine (care cer fabricare din materiale chimice sau pasta textila) pot fi folosite cu condiţia ca greutatea lor totală sa nu depăşească 10% din greutatea firului.
    Exemplu:
    O tesatura din lâna de la poziţia 51.12 obţinută din fire din lâna de la poziţia 51.07 şi fire sintetice discontinue de la poziţia 55.09 este o tesatura în amestec. De aceea, firele sintetice care nu satisfac regulile de origine (care cer fabricare din materiale chimice sau pasta textila) sau firele din lâna care nu satisfac regulile de origine (care cer fabricare din fibre naturale necardate, nepieptanate sau altfel prelucrate pentru filare) sau o combinaţie între aceste doua tipuri de fire pot fi folosite pana la un procent de 10% din greutatea tesaturii.
    Exemplu:
    O tesatura textila plusata de la poziţia 58.02 obţinută din fire de bumbac de la poziţia 52.05 şi dintr-o tesatura din bumbac de la poziţia 52.10, este un produs în amestec numai dacă tesatura din bumbac este ea însăşi tesatura în amestec, fiind fabricata din fire încadrate la doua poziţii de încadrare diferite sau dacă firele din bumbac folosite sunt la rândul lor în amestec.
    Exemplu:
    Dacă aceeaşi tesatura textila plusata este fabricata din fire din bumbac de la poziţia 52.05 şi dintr-o tesatura sintetică de la poziţia 54.07, atunci, în mod evident, firele folosite sunt doua materiale textile diferite şi tesatura textila plusata este în consecinţa un produs în amestec.
    5.3. In cazul produselor care incorporeaza "fire din poliuretan segmentat cu segmente flexibile din poliester, izolate sau nu", aceasta toleranta este de 20% pentru acest tip de fire.
    5.4. In cazul produselor ce conţin "fasii constând dintr-un miez fie din banda subtire din aluminiu, fie dintr-o pelicula din material plastic, acoperite sau nu cu pulbere de aluminiu, cu lăţimea de pana la 5 mm, intercalate cu un adeziv transparent sau colorat între doua pelicule din plastic", toleranta este de 30% pentru fasii.
    Nota 6
    6.1. In cazul în care în lista se face referire la aceasta Nota, materialele textile (cu excepţia dublurilor şi captuselilor) care nu se conformează regulii stabilite în coloana 3 a listei pentru produsul respectiv, pot fi utilizate cu condiţia ca ele sa fie încadrate la alta poziţie decât cea a produsului şi ca valoarea lor sa nu depăşească 8% din preţul de uzina al produsului.
    6.2. Fără a prejudicia Nota 6.3, materialele care nu se încadrează la Capitolele 50 la 63 pot fi utilizate liber la fabricarea produselor textile, chiar dacă acestea conţin sau nu materiale textile.
    Exemplu:
    Dacă o regula din lista prevede ca, pentru un anumit articol din material textil, cum ar fi pantaloni, trebuie utilizat un fir, aceasta nu interzice utilizarea articolelor din metal, cum ar fi nasturii, deoarece nasturii nu se încadrează la Capitolele 50 la 63. Din acelaşi motiv nu este interzisă folosirea inchizatorilor, chiar dacă acestea conţin normal materiale textile.
    6.3. In cazul în care se aplica, o regula de procentaj, valoarea materialelor care nu se încadrează la Capitolele 50 la 63 trebuie luată în considerare atunci când se calculează valoarea materialelor neoriginare încorporate.
    Nota 7
    7.1. Prin termenul "procese specifice", în sensul poziţiilor 27.07, 27.13 la 27.15, ex 29.01, ex 29.02 şi ex 34.03, se înţeleg următoarele:
    a) distilare sub vid;
    b) redistilare printr-un procedeu de fractionare foarte minuţioasă;
    c) cracare;
    d) reformare;
    e) extragere prin solventi activi;
    f) procesul ce cuprinde următoarele operaţiuni: tratare cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidrida sulfurica; neutralizare cu agenţi alcalini; decolorare şi epurare cu pământ natural activ, pământ activat, carbon activat sau bauxita;
    g) polimerizare;
    h) alchilare;
    i) izomerizare.
    7.2. Prin termenul "procese specifice", în sensul poziţiilor 27.10, 27.11 şi 27.12, se înţeleg următoarele:
    a) distilare sub vid;
    b) redistilare printr-un procedeu de fractionare foarte minuţioasă;
    c) cracare;
    d) reformare;
    e) extragere prin solventi activi;
    f) procesul ce cuprinde următoarele operaţiuni: tratare cu acid sulfuric concentrat, cu oleum sau cu anhidrida sulfurica; neutralizare cu agenţi alcalini; decolorare şi epurare cu pământ natural activ, pământ activat, carbon activat sau bauxita;
    g) polimerizare;
    h) alchilare;
    i.j) izomerizare;
    k) desulfurare cu hidrogen rezultat din reducerea cu cel puţin 85% a conţinutului de sulf din produsul tratat (metoda ASTM D 1266-59T), numai pentru uleiurile grele încadrate la poziţia ex 27.10;
    l) deparafinare printr-un proces, altul decât simpla filtrare, numai pentru produsele încadrate la poziţia 27.10;
    m) tratarea cu hidrogen la o presiune mai mare de 20 bari şi la o temperatura mai mare de 250 grade C cu utilizare de catalizatori, alta decât desulfurare, în cazul în care hidrogenul constituie elementul activ într-o reactie chimica, numai pentru uleiurile grele încadrate la poziţia ex 27.10. Tratarea finala a hidrogenului din uleiuri lubrifiante de la poziţia ex 27.10 (de exemplu hidrofinisare sau decolorare) pentru îmbunătăţirea culorii sau stabilitatii, nu este considerată proces specific;
    n) distilare atmosferica, cu condiţia ca mai puţin de 30% din aceste produse sa fie distilate în volum, inclusiv pierderile, la 300 grade C prin metoda ASTM D 86, numai pentru uleiurile grele încadrate la poziţia ex. 27.10;
    o) tratarea prin emanatie electrica de înalta frecventa numai pentru uleiurile grele, altele decât motorina şi pacura de la poziţia ex 27.10;
    p) degresarea prin cristalizare fractionata, numai pentru produsele brute de la poziţia ex 27.12 (altele decât vaselina, ozocherita, cerurile de lignit şi turba, ceara de parafina cu un conţinut de petrol de mai puţin de 0,75%).
    7.3. In sensul poziţiilor 27.07, 27.13 la 27.15, ex 29.01, ex 29.02 şi ex 34.03, operaţiunile simple, cum ar fi: curăţarea, decantarea, desalinizarea, separarea apei, filtrarea, colorarea, marcarea, obţinerea conţinutului de sulf ca rezultat al amestecarii produselor cu diferite continuturi de sulf, orice combinaţie a acestor operaţii sau operaţii similare, nu conferă originea.

    ANEXA II


        LISTA PRELUCRARILOR SAU TRANSFORMĂRILOR CERUTE A FI EFECTUATE
         PE MATERIALE NEORIGINARE PENTRU CA PRODUSELE FABRICATE
             SA POATĂ OBŢINE STATUTUL DE PRODUS ORIGINAR

     Produsele menţionate în lista pot sa nu fie toate acoperite de acord. Este de aceea necesar sa se consulte şi alte părţi ale acordului


┌─────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ POZITIA │ │ PRELUCRARE SAU TRANSFORMARE APLICATA │
│S.A. Nr. │ DENUMIREA MARFURILOR │ MATERIALELOR NEORIGINARE SI CARE CONFERA │
│ │ │ CARACTERUL DE PRODUS ORIGINAR │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Animale vii │Toate animalele de la Capitolul 1 │ │
│ 01 │ │folosite sa fie obtinute in │ │
│ │ │intregime │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Carne si organe │Fabricare la care toate materialele │ │
│ 02 │comestibile │de la Capitolele 1 si 2 folosite │ │
│ │ │sunt obtinute in intregime │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Peste si crustacee, │Fabricare la care toate materialele │ │
│ 03 │moluste si alte │de la capitolul 3 sunt obtinute in │ │
│ │nevertebrate acvatice │sunt obtinute in intregime │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ Ex │Produse lactate; oua de │Fabricare la care toate materiale │ │
│Capitolul│pasari; miere naturala; │de la Capitolul 4 folosite sunt │ │
│ 04 │produse comestibile de │obtinute in intregime │ │
│ │origine animala nedenumite │ │ │
│ │si necuprinse in alta │ │ │
│ │parte; cu exceptia: │ │ │
│ 0403 │Lapte batut, lapte prins │Fabricare la care: │ │
│ │si smantana, iaurt, chefir │- materialele de la Capitolul 4 │ │
│ │si alte sorturi de lapte │folosite sunt obtinute in │ │
│ │si smantana fermentate sau │intregime; │ │
│ │acidulate, concentrate sau │- toate sucurile de fructe folosite │ │
│ │neconcentrate, cu sau fara │(cu exceptia celor de ananas, lamaie│ │
│ │adaos de zahar sau alti │grapefruit) de la pozitia nr. 20.09 │ │
│ │indulcitori, sau │sunt deja originare; si │ │
│ │aromatizate cu sau fara │- valoarea tuturor materialelor de │ │
│ │ │la Capitolul 17 folosite nu trebuie │ │
│ │adaos de fructe, nuci sau │sa depaseasca 30% din pretul de │ │
│ │cacao │uzina al produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ Ex │Produse de origine animala │Fabricare la care toate materialele │ │
│Capitolul│nedenumite si necuprinse │de la Capitolul 5 folosite sunt │ │
│ 05 │in alta parte, cu │obtinute in intregime │ │
│ │exceptia: │ │ │
│ Ex 0502 │Par de porc sau mistret, │Curatare, dezinfectare, sortare si │ │
│ │prelucrat │indreptare a parului de porc sau │ │
│ │ │mistret │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Plante vii sau produse de │Fabricare la care: │ │
│ 06 │floricultura │- toate materialele de la │ │
│ │ │Capitolul 6 folosite sunt obtinute │ │
│ │ │in intregime si │ │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │ │
│ │ │50% din pretul de uzina al │ │
│ │ │produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Legume, plante, radacini │Fabricare la care toate materialele │ │
│ 07 │si tuberculi alimentari │de la capitolul 7 folosite sunt │ │
│ │ │obtinute in intregime │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Fructe comestibile si │Fabricare la care: │ │
│ 08 │nuci; coji de citrice │- toate fructele comestibile si │ │
│ │sau de pepeni │nucile folosite sunt obtinute in │ │
│ │ │intregime si │ │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor de │ │
│ │ │la Capitolul 17 folosite nu trebuie │ │
│ │ │sa depaseasca 30% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ Ex │Cafea, ceai, mate si │Fabricare la care toate materialele │ │
│Capitolul│condimente; cu exceptia: │de la Capitolul 9 folosite sunt │ │
│ 09 │ │obtinute in intregime │ │
│ 0901 │Cafea, chiar prajita sau │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │decofeinizata; coji si │pozitie tarifara │ │
│ │pelicule de cafea; │ │ │
│ │inlocuitori de cafea │ │ │
│ │continand cafea in orice │ │ │
│ │proportie │ │ │
│ 0902 │Ceai, chiar aromatizat │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │pozitie tarifara │ │
│ Ex 0910 │Amestecuri de condimente │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │pozitie tarifara │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Cereale │Fabricare la care toate materialele │ │
│ 10 │ │de la Capitolul 10 folosite sunt │ │
│ │ │obtinute in intregime │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ Ex │Produse ale industriei │Fabricare la care toate cerealele, │ │
│Capitolul│moraritului; malt; amidon │legumele, radacinile si tuberculii │ │
│ 11 │si fecule; inulina; gluten │de la pozitia 07.14 sau fructele │ │
│ │de grau; cu exceptia: │folosite, sunt obtinute in │ │
│ │ │intregime │ │
│ ex │Faina de gris din legume │Uscarea si macinarea legumelor de │ │
│ 1106 │cu pastaie, uscate, │la pozitia 07.08 │ │
│ │curatate de pastai, de la │ │ │
│ │pozitia 0713 │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Seminte si fructe │Fabricare la care toate materialele │ │
│ 12 │oleaginoase; seminte si │de la Capitolul 12 folosite sunt │ │
│ │fructe diverse; plante │obtinute in intregime │ │
│ │industriale sau │ │ │
│ │medicinale; paie si furaje │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 1301 │Lac, gume naturale, │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │rasini, gume-rasini si │materialelor folosite de la pozitia │ │
│ │oleorasini (de exemplu │1301 nu trebuie sa depaseasca 50% │ │
│ │balsamuri) │din pretul de uzina al produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ Ex │Seve si extracte vegetale; │ │ │
│ 1302 │pectice; pectinati si │ │ │
│ │pectati; agar-agar si alte │ │ │
│ │produse mucilaginoase si │ │ │
│ │agenti de marire a │ │ │
│ │vascozitatii, chiar │ │ │
│ │modificate, derivate din │ │ │
│ │produse vegetale: │ │ │
│ │- Mucilaginoase si agenti │Fabricare din mucilaginoase si │ │
│ │de marire a vascozitatii, │agenti de marire a vascozitatii, │ │
│ │modificate, derivate din │nemodificate │ │
│ │produse vegetale │ │ │
│ │- Altele │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Materii pentru impletit si │Fabricare la care toate materialele │ │
│ 14 │alte produse de origine │folosite de la Capitolul 14 sunt │ │
│ │vegetala, nedenumite si │obtinute in intregime │ │
│ │necuprinse in alta parte │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ Ex │Grasimi si uleiuri de │Fabricare din materiale incadrate │ │
│Capitolul│origine animala sau │la orice pozitie cu exceptia celei │ │
│ 15 │vegetala si produse ale │la care se incadreaza produsul │ │
│ │disocierii lor; grasimi │ │ │
│ │alimentare prelucrate; │ │ │
│ │ceara de origine animala │ │ │
│ │sau vegetala, cu exceptia: │ │ │
│ 1501 │Untura de porc si de pasare│ │ │
│ │altele decat cele de la │ │ │
│ │pozitia 0209 sau 1503: │ │ │
│ │- grasimi din oase sau │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │resturi │pozitii, cu exceptia celor de la │ │
│ │ │pozitiile 0203, 0206 sau 0207 sau a │ │
│ │ │oaselor de la pozitia 0506 │ │
│ │- altele │Fabricare din carne si maruntaie │ │
│ │ │comestibile de porcine de la │ │
│ │ │pozitiile 0203 sau 0206 sau din │ │
│ │ │carne si maruntaie comestibile de │ │
│ │ │pasare de la pozitia 0207 │ │
│ 1502 │Grasimi de bovine, ovine │ │ │
│ │sau caprine, altele decat │ │ │
│ │cele de la pozitia 1503: │ │ │
│ │- grasimi din oase sau │Fabricare din materiale de la │ │
│ │resturi │oricare pozitie, cu exceptia celor │ │
│ │ │de la pozitiile 0201, 0202, 0204 │ │
│ │ │sau 0206 sau a oaselor de la │ │
│ │ │pozitia 0506 │ │
│ │- altele │Fabricare la care toate materialele │ │
│ │ │de la Capitolul 2 folosite sunt │ │
│ │ │obtinute in intregime │ │
│ 1504 │Grasimi si uleiuri si │ │ │
│ │fractiile lor, de peste │ │ │
│ │sau de mamifere marine, │ │ │
│ │rafinate sau nerafinate, │ │ │
│ │dar nemodificate chimic: │ │ │
│ │- fractii solide │Fabricare din materiale de la │ │
│ │ │oricare pozitie, inclusiv din │ │
│ │ │celelalte materiale de la pozitia │ │
│ │ │1504 │ │
│ │- altele │Fabricare la care toate materiale │ │
│ │ │folosite de la Capitolele 2 si 3 │ │
│ │ │sunt obtinute in intregime │ │
│ Ex 1505 │Lanolina rafinata │Fabricare din usuc de la pozitia │ │
│ │ │1505 │ │
│ 1506 │Alte grasimi si uleiuri │ │ │
│ │animale si fractiile lor │ │ │
│ │rafinate sau nerafinate, │ │ │
│ │dar nemodificate chimic: │ │ │
│ │- fractii solide │Fabricare din materiale de la │ │
│ │ │oricare pozitie, inclusiv din │ │
│ │ │celelalte materiale de la pozitia │ │
│ │ │1506 │ │
│ │- altele │Fabricare la care toate materialele │ │
│ │ │de la Capitolul 2 folosite sunt │ │
│ │ │obtinute in intregime │ │
│ 1507 │Uleiuri vegetale stabile si│ │ │
│ la │fractiile lor: │ │ │
│ 1515 │- uleiuri de soia, de │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │arahide, de palmier, de │pozitie tarifara cu exceptia celei │ │
│ │copra, de babasu, de tung, │la care se incadreaza produsul │ │
│ │"oleoccoca" si "oiticica", │ │ │
│ │ceruri de mirt si japoneze;│ │ │
│ │uleiuri tip "jojoba" si │ │ │
│ │uleiuri pentru utilizari │ │ │
│ │tehnice sau industriale, │ │ │
│ │altele decat cele folosite │ │ │
│ │la fabricarea de produse │ │ │
│ │alimentare de uz uman │ │ │
│ │- fractii solide, cu │Fabricare din celelalte materiale │ │
│ │exceptia uleiului de jojoba│de la pozitiile 1507 la 1515 │ │
│ │- altele │Fabricare in care toate materialele │ │
│ │ │vegetale folosite sunt obtinute in │ │
│ │ │intregime │ │
│ 1516 │Uleiuri si grasimi animale │Fabricare la care: │ │
│ │sau vegetale si fractiile │- toate materialele de la Capitolul │ │
│ │lor, partial sau in │2 folosite sunt obtinute in │ │
│ │intregime hidrogenate, │intregime si │ │
│ │interesterificate; │- toate materialele vegetale │ │
│ │re-esterificate, rafinate │folosite sunt obtinute in │ │
│ │sau nerafinate, dar │intregime. Totusi, materialele de │ │
│ │nepreparate altfel │la pozitiile 1507, 1508, 1511 si │ │
│ │ │1513 pot fi folosite │ │
│ 1517 │Margarina; amestecuri sau │Fabricare la care: │ │
│ │preparate alimentare din │- toate materialele de la │ │
│ │grasimi sau uleiuri animale│Capitolele 2 si 4 folosite sunt │ │
│ │sau vegetale sau din │obtinute in intregime si │ │
│ │fractiuni de diferite │- toate materialele vegetale │ │
│ │grasimi sau uleiuri │folosite sunt obtinute in intregime.│ │
│ │prevazute la acest Capitol,│Totusi, materialele de la pozitiile │ │
│ │altele decat grasimi si │1507, 1508, 1511 si 1513 pot fi │ │
│ │uleiuri alimentare sau │folosite │ │
│ │decat fractiunile acestora │ │ │
│ │de la pozitia 1516 │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Preparate din carne, din │Fabricare: │ │
│ 16 │peste sau din crustacee, │- din animale de la Capitolul 1 │ │
│ │moluste sau alte │si/sau │ │
│ │nevertebrate acvatice │- la care toate materialele de la │ │
│ │ │Capitolul 3 folosite sunt obtinute │ │
│ │ │in intregime │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Zahar si produse │Fabricare din materile de la orice │ │
│Capitolul│zaharoase, cu exceptia: │pozitie cu exceptia celei la care │ │
│ 17 │ │se incadreaza produsul │ │
│ Ex 1701 │Zahar din trestie sau din │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │sfecla de zahar si │materialelor de la Capitolul 17 │ │
│ │zaharoza pura din punct │folosite nu trebuie sa depaseasca │ │
│ │de vedere chimic, in stare │30% din pretul de uzina al │ │
│ │solida, cu adaosuri de │produsului. │ │
│ │substante aromatizante sau │ │ │
│ │colorate │ │ │
│ 1702 │Alte zaharuri, inclusiv │ │ │
│ │lactoza, maltoza, glucoza │ │ │
│ │si fructoza, pure din punct│ │ │
│ │de vedere chimic, in stare │ │ │
│ │solida; siropuri de zahar │ │ │
│ │care nu contin substante │ │ │
│ │aromatizante sau colorante;│ │ │
│ │miere artificiala │ │ │
│ │amestecata sau neamestecata│ │ │
│ │cu miere naturala; caramel:│ │ │
│ │- Maltoza sau fructoza, │Fabricare din materiale de la │ │
│ │pure din punct de vedere │oricare pozitie tarifara, inclusiv │ │
│ │chimic │din celelalte materiale de la │ │
│ │ │pozitia 1702 │ │
│ │- Alte zaharuri in stare │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │solida, aromatizate sau │materialelor de la Capitolul 17 │ │
│ │colorate │folosite nu depaseste 30% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului │ │
│ │- Altele │Fabricare la care toate materiale │ │
│ │ │folosite sunt deja originare │ │
│ Ex 1703 │Melase rezultate din │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │extractia sau rafinarea │materialelor de la Capitolul 17 │ │
│ │zaharului, aromatizate sau │folosite nu depaseste 30% din pretul│ │
│ │colorate │de uzina al produsului │ │
│ 1704 │Produse zaharoase care nu │Fabricare: │ │
│ │contin cacao (inclusiv │- din materiale de la orice pozitie │ │
│ │ciocolata alba) │cu exceptia celei la care se │ │
│ │ │incadreaza produsul; si │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor de la Capitolul 17 │ │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │ │
│ │ │30% din pretul de uzina al │ │
│ │ │produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Cacao si produse preparate │Fabricare: │ │
│ 18 │din cacao │- din materiale de la orice pozitie │ │
│ │ │cu exceptia celei la care se │ │
│ │ │incadreaza produsul; si │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor de la Capitolul 17 │ │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │ │
│ │ │30% din pretul de uzina al │ │
│ │ │produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 1901 │Extract de malt; preparate │ │ │
│ │alimentare din faina, gris,│ │ │
│ │amidon sau extract de malt,│ │ │
│ │care nu contin pudra de │ │ │
│ │cacao sau care contin pudra│ │ │
│ │de cacao in proportie de │ │ │
│ │sub 40% din greutate, │ │ │
│ │nespecificate sau │ │ │
│ │neincadrate in alta parte; │ │ │
│ │preparate alimentare din │ │ │
│ │produse de la pozitiile │ │ │
│ │tarifare 0401 la 0404, care│ │ │
│ │nu contin pudra de cacao │ │ │
│ │sau care contin pudra de │ │ │
│ │cacao in proportie de sub │ │ │
│ │5% din greutate, │ │ │
│ │nespecificate sau │ │ │
│ │neincadrate in alta parte: │ │ │
│ │- extract de malt │Fabricare din cereale de la │ │
│ │ │Capitolul 10 │ │
│ │- altele │Fabricare: │ │
│ │ │- din materiale incadrate la orice │ │
│ │ │pozitie cu exceptia celei la care │ │
│ │ │se incadreaza produsul si │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor de la Capitolul 17 │ │
│ │ │folosite nu depaseste 30% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului │ │
│ 1902 │Aluaturi alimentare │ │ │
│ │preparate sau nepreparate, │ │ │
│ │umplute sau neumplute (cu │ │ │
│ │carne sau alte substante) │ │ │
│ │sau altfel preparate, ca │ │ │
│ │de exemplu spaghete, │ │ │
│ │macaroane, fidea, lazane, │ │ │
│ │gnochi, ravioli, caneloni, │ │ │
│ │cus-cus, preparat sau nu: │ │ │
│ │- Care contin carne, │Fabricare la care toate cerealele │ │
│ │maruntaie, peste, │si derivatele folosite (cu exceptia │ │
│ │crustacee sau moluste, in │graului dur si derivatele lui) sunt │ │
│ │proportie de 20% sau mai │obtinute in intregime. │ │
│ │putin de 20% din greutate │ │ │
│ │- Care contin carne, │Fabricare la care: │ │
│ │maruntaie, peste, crustacee│- toate cerealele si derivatele │ │
│ │sau moluste, in proportie │acestora folosite (cu exceptia │ │
│ │de peste 20% din greutate │graului dur si derivatele lui) sunt │ │
│ │ │obtinute in intregime si │ │
│ │ │- toate materialele de la │ │
│ │ │Capitolele 2 si 3 folosite sunt │ │
│ │ │obtinute in intregime │ │
│ 1903 │Tapioca si inlocuitori │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │preparati din amidon, sub │pozitie cu exceptia amidonului din │ │
│ │forma de fulgi, granule, │cartofi de la pozitia 1108 │ │
│ │boabe sau forme similare │ │ │
│ 1904 │Produse pe baza de cereale │Fabricare: │ │
│ │obtinute prin expandare │- din materiale incadrate la orice │ │
│ │sau prajire (de exemplu │pozitie, cu exceptia celor de la │ │
│ │fulgi de porumb); cereale │pozitia 1806, │ │
│ │(altele decat porumb) sub │- la care toate cerealele si faina │ │
│ │forma de graunte, fulgi, │(cu exceptia graului dur, a │ │
│ │sau alte graunte preparate │porumbului Zea indurata si a │ │
│ │(cu exceptia fainii, │derivatelor lor) folosite sunt │ │
│ │crupelor sau grisului), │obtinute in intregime si │ │
│ │partial prajite sau altfel │- la care valoarea tuturor │ │
│ │preparate, nedenumite si │materialelor de la Capitolul 17 │ │
│ │necuprinse in alta parte │folosite nu trebuie sa depaseasca │ │
│ │ │30% din pretul de uzina al │ │
│ │ │produsului │ │
│ 1905 │Produse de panificatie, │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │produse de patiserie si │pozitie tarifara, cu exceptia celor │ │
│ │produse de tipul │de la Capitolul 11. │ │
│ │biscuitilor, cu sau fara │ │ │
│ │continut de cacao; azima, │ │ │
│ │alveole de uz farmaceutic, │ │ │
│ │foi uscate din faina sau │ │ │
│ │amidon si produse similare │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Preparate din legume, │Fabricare la care toate fructele, │ │
│Capitolul│fructe, nuci sau din alte │nucile sau legumele folosite sunt │ │
│ 20 │parti de plante, cu │obtinute in intregime │ │
│ │exceptia: │ │ │
│ Ex 2001 │Ignami, cartofi dulci si │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │parti similare de plante │pozitie cu exceptia celei la care │ │
│ │comestibile, continand 5% │se incadreaza produsul │ │
│ │sau mai mult din greutate │ │ │
│ │amidon, preparati sau │ │ │
│ │conservati altfel decat │ │ │
│ │in otet sau acid acetic │ │ │
│ Ex 2004 │Cartofi sub forma de │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ si │faina, gris sau fulgi, │pozitie cu exceptia celei la care se│ │
│ ex 2005 │preparati sau conservati, │incadreaza produsul │ │
│ │altfel decat in otet sau │ │ │
│ │acid acetic. │ │ │
│ 2006 │Legume, fructe, nuci, coji │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │de fructe si alte parti de │materialelor de la Capitolul 17 │ │
│ │plante, conservate in │folosite nu trebuie sa depaseasca │ │
│ │zahar (stoarse, glasate │30% din pretul de uzina al │ │
│ │sau cristalizate) │produsului │ │
│ 2007 │Dulciuri, jeleuri, │Fabricare: │ │
│ │marmelade, piureuri si │- din materiale de la orice pozitie │ │
│ │paste din fructe sau nuci │cu exceptia celei la care se │ │
│ │obtinute prin fierbere, │incadreaza produsul si │ │
│ │care contin sau nu zahar │- la care valoarea tuturor │ │
│ │sau alti indulcitori │materialelor de la Capitolul 17 │ │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │ │
│ │ │30% din pretul de uzina al │ │
│ │ │produsului │ │
│ Ex 2008 │- Nuci, fara adaos de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │zahar sau de alcool │nucilor originare si a semintelor │ │
│ │ │oleaginoase originare de la │ │
│ │ │pozitiile 0801, 0802 si 1202 la 1207│ │
│ │ │folosite trebuie sa depaseasca 60% │ │
│ │ │din pretul de uzina al produsului │ │
│ │- Unt de arahide, │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │amestecuri pe baza de │pozitie cu exceptia celei la care se│ │
│ │cereale, miez de palmier, │incadreaza produsul │ │
│ │porumb │ │ │
│ │- Alte fructe si nuci │Fabricare: │ │
│ │preparate altfel decat prin│- din materiale de la orice pozitie │ │
│ │fierbere in aburi si apa, │cu exceptia celei la care se │ │
│ │fara continut de zahar, │incadreaza produsul si │ │
│ │congelate │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor de la Capitolul 17 │ │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │ │
│ │ │30% din pretul de uzina al │ │
│ │ │produsului │ │
│ 2009 │Sucuri de fructe si │Fabricare: │ │
│ │legume (inclusiv must de │- din materiale de la orice pozitie │ │
│ │struguri) nefermentate │cu exceptia celei la care se │ │
│ │si care nu contin alcool, │incadreaza produsul si │ │
│ │cu sau fara adaos de zahar │- la care valoarea tuturor │ │
│ │sau alti indulcitori │materialelor de la Capitolul 17 │ │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │ │
│ │ │30% din pretul de uzina al │ │
│ │ │produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Preparate alimentare │Fabricare din materiale de la orice │ │
│Capitolul│diverse, cu exceptia: │pozitie cu exceptia celei la care │ │
│ 21 │ │se incadreaza produsul │ │
│ 2101 │Extracte, esente si │Fabricare: │ │
│ │concentrate de cafea, de │- din materiale de la orice pozitie │ │
│ │ceai sau de mate, cicoare │cu exceptia celei la care se │ │
│ │prajita si alti │incadreaza produsul si │ │
│ │inlocuitori de cafea │- la care toata cicoarea folosita │ │
│ │ │este obtinuta in intregime │ │
│ 2103 │Sosuri si preparate din │ │ │
│ │acestea, condimente si │ │ │
│ │asezonari amestecate; faina│ │ │
│ │de mustar si mustar │ │ │
│ │preparat: │ │ │
│ │- Sosuri si preparate din │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │acestea, condimente si │pozitie cu exceptia celei la care │ │
│ │asezonari de condimente │se incadreaza produsul. Totusi, │ │
│ │ │faina de mustar sau mustarul │ │
│ │ │preparat pot fi folosite. │ │
│ │- Faina de mustar si │Fabricare din materiale de la │ │
│ │mustar preparat │orice pozitie │ │
│ Ex 2104 │Preparate pentru supe │Fabricare din materiale de la │ │
│ │si ciorbe; supe si │orice pozitie, cu exceptia │ │
│ │ciorbe preparate │legumelor preparate sau conservate │ │
│ │ │de la pozitiile 2002 la 2005 │ │
│ 2106 │Preparate alimentare, │Fabricare: │ │
│ │nedenumite si necuprinse in│- din materiale de la orice pozitie │ │
│ │alta parte │cu exceptia celei la care se │ │
│ │ │incadreaza produsul si │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor de la Capitolul 17 │ │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │ │
│ │ │30% din pretul de uzina al │ │
│ │ │produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Bauturi, lichide alcoolice │Fabricare: │ │
│Capitolul│si oteturi, cu exceptia: │- din materiale de la orice pozitie │ │
│ 22 │ │cu exceptia celei la care se │ │
│ │ │incadreaza produsul si │ │
│ │ │- la care toti strugurii sau │ │
│ │ │preparatele derivate din struguri │ │
│ │ │folosite sunt obtinute in intregime │ │
│ 2202 │Ape, inclusiv ape minerale │Fabricare: │ │
│ │si ape gazoase cu adaos de │- din materiale de la orice pozitie │ │
│ │zahar, indulcitori, sau │cu exceptia celei la care se │ │
│ │substante aromatice, si │incadreaza produsul; │ │
│ │alte bauturi nealcoolice, │- la care valoarea tuturor │ │
│ │cu exceptia sucurilor de │materialelor de la Capitolul 17 │ │
│ │fructe sau legume de la │folosite nu trebuie sa depaseasca │ │
│ │pozitia 2009 │30% din pretul de uzina al │ │
│ │ │produsului si │ │
│ │ │- la care toate sucurile de fructe │ │
│ │ │folosite (cu exceptia sucurilor de │ │
│ │ │ananas, lamaie sau grapefruit) sunt │ │
│ │ │originare. │ │
│ 2207 │Alcool etilic nedenaturat │Fabricare: │ │
│ │cu o concentratie de │- din materiale de la orice pozitie │ │
│ │alcool, determinata in │cu exceptia celor care se │ │
│ │functie de volum, de 80% │incadreaza la pozitiile 2207 sau │ │
│ │vol. sau peste; alcool │2208 si │ │
│ │etilic si alte rachiuri │- la care toti strugurii sau │ │
│ │denaturate, de orice │materialele derivate din struguri │ │
│ │concentratie │folosite sunt obtinuti in intregime │ │
│ │ │sau daca toate celelalte materiale │ │
│ │ │folosite sunt deja originare; │ │
│ │ │tescovina poate fi folosita pana la │ │
│ │ │5% din volum │ │
│ 2208 │Alcool etilic nedenaturat, │Fabricare: │ │
│ │cu o concentratie de │- din materiale de la orice pozitie │ │
│ │alcool functie de volum │cu exceptia celor incadrate la │ │
│ │de pana la 80% volum; │pozitiile 2207 sau 2208, si │ │
│ │rachiuri, lichioruri si │- la care toti strugurii sau │ │
│ │alte bauturi spirtoase │materialele derivate din struguri │ │
│ │ │folosite sunt obtinute in intregime │ │
│ │ │sau daca toate celelalte materiale │ │
│ │ │folosite sunt deja originare; │ │
│ │ │tescovina poate fi folosita pana la │ │
│ │ │5% din volum │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Reziduuri si deseuri ale │Fabricare din materiale de la orice │ │
│Capitolul│industriei alimentare; │pozitie cu exceptia celei la care se│ │
│ 23 │nutreturi pentru animale, │incadreaza produsul │ │
│ │cu exceptia: │ │ │
│ Ex 2301 │Fainuri de balena, fainuri,│Fabricare la care toate materialele │ │
│ │prafuri din pelete din │de la Capitolele 2 si 3 folosite │ │
│ │peste sau din crustacee, │sunt obtinute in intregime. │ │
│ │moluste sau alte │ │ │
│ │nevertebrate acvatice, │ │ │
│ │improprii alimentatiei │ │ │
│ │umane. │ │ │
│ Ex 2303 │Reziduuri de la fabricarea │Fabricare la care porumbul folosit │ │
│ │amidonului de porumb (cu │este obtinut in intregime. │ │
│ │exceptia apelor de inmuiere│ │ │
│ │concentrate), cu un │ │ │
│ │continut de proteine │ │ │
│ │calculat la produsul uscat │ │ │
│ │care depaseste 40% din │ │ │
│ │greutate. │ │ │
│ Ex 2306 │Turte oleaginoase si alte │Fabricare la care maslinele │ │
│ │reziduuri solide rezultate │folosite sunt obtinute in intregime │ │
│ │din extractia uleiului de │ │ │
│ │masline, cu un continut de │ │ │
│ │peste 3% ulei de masline │ │ │
│ 2309 │Preparate de tipul celor │Fabricare la care: │ │
│ │folosite in hrana │- cerealele, zaharul, melasa, │ │
│ │animalelor. │carnea sau laptele folosite sunt │ │
│ │ │originare si │ │
│ │ │- toate materialele de la Capitolul │ │
│ │ │3 folosite sunt obtinute in │ │
│ │ │intregime. │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Tutun si inlocuitori de │Fabricare la care toate materialele │ │
│Capitolul│tutun prelucrati, cu │de la Capitolul 24 folosite sunt │ │
│ 24 │exceptia: │obtinute in intregime │ │
│ 2402 │Tigari de foi (inclusiv │Fabricare la care cel putin 70% din │ │
│ │cele cu capete taiate), │greutatea tutunului neprelucrat sau │ │
│ │trabucuri si tigari din │a deseurilor de la pozitia 2401 │ │
│ │tutun sau inlocuitori de │folosite sunt originare. │ │
│ │tutun │ │ │
│ Ex 2403 │Tutun de fumat │Fabricare la care cel putin 70% din │ │
│ │ │greutatea tutunului neprelucrat sau │ │
│ │ │a deseurilor de la pozitia 2401 │ │
│ │ │folosite sunt originare. │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Sare, sulf, pamanturi │Fabricare din materiale de la orice │ │
│Capitolul│si pietre; ipsos, var │pozitie cu exceptia celei la care │ │
│ 25 │si ciment, cu exceptia: │se incadreaza produsul │ │
│ Ex 2504 │Grafit natural cristalin │Imbogatirea cu carbon, purificarea │ │
│ │imbogatit cu carbon │si macinarea grafitului brut │ │
│ │purificat si macinat. │cristalin │ │
│ Ex 2515 │Marmura, simplu debitata │Taiere cu ferastraul sau alte │ │
│ │cu ferastraul sau altfel, │procedee de taiere a marmurei (chiar│ │
│ │in blocuri sau placi │deja taiata) de o grosime de peste │ │
│ │dreptunghiulare (inclusiv │25 cm. │ │
│ │patrate) de o grosime de │ │ │
│ │pana la 25 cm │ │ │
│ Ex 2516 │Granit, porfir, bazalt, │Taiere cu ferastraul, sau alte │ │
│ │gresie si alte pietre │procedee, a pietrei (chiar taiate │ │
│ │ornamentale sau pentru │sau nu) de o grosime de peste 25 cm │ │
│ │constructii, debitate cu │ │ │
│ │ferastraul sau alte │ │ │
│ │procedee, in blocuri sau │ │ │
│ │placi dreptunghiulare │ │ │
│ │(inclusiv patrate) de o │ │ │
│ │grosime de pana la 25 cm. │ │ │
│ Ex 2518 │Dolomita calcinata │Calcinarea dolomitei necalcinate │ │
│ Ex 2519 │Carbonat de magneziu │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │natural (magnezita), │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │macinat si pus in │se incadreaza produsul. Totusi │ │
│ │containere inchise ermetic │carbonatul de magneziu natural │ │
│ │si oxid de magneziu, pur │(magnezita) poate fi folosit. │ │
│ │sau impur, cu exceptia │ │ │
│ │oxidului de magneziu topit │ │ │
│ │electric si a magnezitei │ │ │
│ │calcinate (prajita) │ │ │
│ Ex 2520 │Ipsos stomatologic │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu depaseste │ │
│ │ │50% din pretul de uzina al │ │
│ │ │produsului │ │
│ Ex 2524 │Fibre din azbest natural │Fabricare din minereuri de azbest │ │
│ │ │(concentrate de azbest) │ │
│ Ex 2525 │Praf de mica │Macinarea deseurilor de mica sau │ │
│ │ │mica │ │
│ Ex 2530 │Pamanturi colorate, │Calcinarea sau macinarea de │ │
│ │calcinate sau pulverizate │pamanturi colorate │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Minereuri, zgura si cenusa │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 26 │ │pozitie cu exceptia celei la care │ │
│ │ │se incadreaza produsul │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Combustibili minerali, │Fabricare din materiale de la orice │ │
│Capitolul│uleiuri minerale si produse│pozitie cu exceptia celei la care │ │
│ 27 │rezultate din distilarea │se incadreaza produsul │ │
│ │acestora, materii │ │ │
│ │bituminoase, ceruri │ │ │
│ │minerale, cu exceptia: │ │ │
│ Ex 2707 │Uleiuri in care │Operatii de rafinare si/sau unul │ │
│ │componentele aromatice │sau mai multe procedee specifice1 │ │
│ │predomina in greutate, in │Sau │ │
│ │raport cu componentele │Alte operatii in care toate │ │
│ │nearomatice, similare │materialele folosite trebuie │ │
│ │uleiurilor minerale │incadrate la o alta pozitie decat │ │
│ │obtinute prin distilarea │cea a produsului. Totusi, │ │
│ │gudroanelor de huila de │materialele incadrate la aceeasi │ │
│ │inalta temperatura, care │pozitie cu produsul pot fi folosite │ │
│ │distileaza peste 65% din │daca valoarea lor totala nu │ │
│ │volumul lor pana la 250 │depaseste 50% din pretul de uzina │ │
│ │grd. C (inclusiv │al produsului. │ │
│ │amestecurile de benzina │ │ │
│ │de petrol si de benzol) │ │ │
│ │destinate a fi utilizate │ │ │
│ │ca si carburanti sau │ │ │
│ │combustibili. │ │ │
│ Ex 2709 │Uleiuri brute obtinute │Distilare pirogenata a mineralelor │ │
│ │din minerale bituminoase │bituminoase. │ │
│ 2710 │Uleiuri petroliere si │Operatii de rafinare si/sau unul │ │
│ │uleiuri obtinute din │sau mai multe procedee specifice2 │ │
│ │materiale bituminoase, │Sau │ │
│ │altele decat brute; │Alte operatii in care toate │ │
│ │produse nedenumite si │materialele folosite trebuie │ │
│ │necuprinse in alta │incadrate la o alta pozitie decat │ │
│ │parte, care contin in │cea a produsului. Totusi, │ │
│ │greutate 70% sau mai │materialele incadrate la aceeasi │ │
│ │mult uleiuri petroliere │pozitie cu produsul pot fi folosite │ │
│ │sau uleiuri obtinute din │daca valoarea lor totala nu │ │
│ │materiale bituminoase, │depaseste 50% din pretul de uzina │ │
│ │aceste uleiuri fiind │al produsului. │ │
│ │constituenti de baza ai │ │ │
│ │produselor respective; │ │ │
│ │uleiuri reziduale │ │ │
│ 2711 │Gaz de sonda si alte │Operatii de rafinare si/sau unul │ │
│ │hidrocarburi gazoase │sau mai multe procedee specifice2 │ │
│ │ │Sau │ │
│ │ │Alte operatii, in care toate │ │
│ │ │materialele folosite sunt incadrate │ │
│ │ │la o alta pozitie decat cea a │ │
│ │ │produsului. Totusi, materialele │ │
│ │ │incadrate la aceeasi pozitie pot fi │ │
│ │ │folosite, cu conditia ca valoarea │ │
│ │ │lor totala sa nu depaseasca 50% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului. │ │
│ 2712 │Vaselina, parafina, ceara │Operatii de rafinare si/sau unul sau│ │
│ │microcristalina de petrol, │mai multe procedee specifice2 │ │
│ │ceara din praf de carbune, │Sau │ │
│ │ozocherita, ceara de │Alte operatii, in care toate │ │
│ │lignit, ceara de turba, │materialele folosite sunt incadrate │ │
│ │alte ceruri minerale si │la o alta pozitie decat cea a │ │
│ │produse similare obtinute │produsului. Totusi, materialele │ │
│ │prin sinteza sau prin alte │incadrate la aceeasi pozitie cu │ │
│ │procedee, chiar colorate │produsul pot fi folosite, cu │ │
│ │ │conditia ca valoarea lor totala sa │ │
│ │ │nu depaseasca 50% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului. │ │
│ 2713 │Cocs de petrol, bitum de │Operatii de rafinare si/sau unul │ │
│ │petrol si alte reziduuri │sau mai multe procedee specifice1 │ │
│ │de uleiuri petroliere │Sau │ │
│ │obtinute din minerale │Alte operatii, in care toate │ │
│ │bituminoase. │materialele folosite trebuie sa fie │ │
│ │ │incadrate la o alta pozitie decat │ │
│ │ │cea a produsului. Totusi, │ │
│ │ │materialele incadrate la aceeasi │ │
│ │ │pozitie cu produsul pot fi │ │
│ │ │folosite, cu conditia ca valoarea │ │
│ │ │lor sa nu depaseasca 50% din pretul │ │
│ │ │de uzina al produsului │ │
│ 2714 │Bitum si asfalt, naturale; │Operatii de rafinare si/sau unul sau│ │
│ │sisturi si nisipuri │mai multe procedee specifice1 │ │
│ │bituminoase, asfaltite si │Sau │ │
│ │roci asfaltice │Alte operatii, in care toate │ │
│ │ │materialele folosite sunt incadrate │ │
│ │ │la o alta pozitie decat cea a │ │
│ │ │produsului. Totusi, materialele │ │
│ │ │incadrate la aceeasi pozitie cu │ │
│ │ │produsul pot fi folosite, cu │ │
│ │ │conditia ca valoarea lor totala sa │ │
│ │ │nu depaseasca 50% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului. │ │
│ 2715 │Amestecuri bituminoase pe │Operatii de rafinare si/sau unul │ │
│ │baza de asfalt natural, de │sau mai multe procedee specifice1 │ │
│ │bitum natural, de bitum de │Sau │ │
│ │petrol, de gudron mineral │Alte operatii, in care toate │ │
│ │sau de gudron mineral de │materialele folosite sunt incadrate │ │
│ │turba │la o alta pozitie decat cea a │ │
│ │ │produsului. Totusi, materialele │ │
│ │ │incadrate la aceeasi pozitie cu │ │
│ │ │produsul pot fi folosite, cu │ │
│ │ │conditia ca valoarea lor totala sa │ │
│ │ │nu depaseasca 50% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului. │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Produse chimice │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│Capitolul│anorganice; compusi │pozitie, cu exceptia celei la care │valoarea tuturor │
│ 28 │organici sau anorganici ai │se incadreaza produsul. Totusi, │materialelor │
│ │metalelor pretioase, ai │materialele de la aceeasi pozitie │folosite nu trebuie │
│ │elementelor radioactive, │cu produsul pot fi folosite cu │sa depaseasca 40% │
│ │ai pamanturilor rare sau │conditia ca valoarea lor totala sa │din pretul de uzina │
│ │izotopilor, cu exceptia: │nu depaseasca 20% din pretul de │al produsului. │
│ │ │uzina al produsului. │ │
│ Ex 2805 │Metale alcaline │Fabricare prin tratare termica sau │ │
│ │ │electrolitica, in care valoarea │ │
│ │ │tuturor materialelor folosite nu │ │
│ │ │trebuie sa depaseasca 50% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului. │ │
│ Ex 2811 │Trioxid de sulf │Fabricare din dioxid de sulf │Fabricare in care │
│ │ │ │valoarea tuturor │
│ │ │ │materialelor │
│ │ │ │folosite nu trebuie │
│ │ │ │sa depaseasca 40% │
│ │ │ │din pretul de uzina │
│ │ │ │al produsului │
│ Ex 2833 │Sulfat de aluminiu │Fabricare la care valoarea │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului. │ │
│ Ex 2840 │Perborat de sodiu │Fabricare din tetraborat │Fabricare in care │
│ │ │pentahidrat de sodiu │valoarea tuturor │
│ │ │ │materialelor │
│ │ │ │folosite nu trebuie │
│ │ │ │sa depaseasca 40% │
│ │ │ │din pretul de uzina │
│ │ │ │al produsului. │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Produse chimice organice, │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare in care │
│Capitolul│cu exceptia: │pozitie, cu exceptia celei la care │valoarea tuturor │
│ 29 │ │se incadreaza produsul. Totusi │materialelor │
│ │ │materialele de la aceeasi pozitie │folosite nu trebuie │
│ │ │cu produsul pot fi folosite cu │sa depaseasca 40% │
│ │ │conditia ca valoarea totala lor sa │din pretul de uzina │
│ │ │nu depaseasca 20% din pretul de │al produsului │
│ │ │uzina al produsului │ │
│ Ex 2901 │Hidrocarburi aciclice │Operatii de rafinare si/sau unul │ │
│ │destinate a fi folosite │sau mai multe procedee specifice1) │ │
│ │drept carburanti sau │Sau │ │
│ │combustibili │Alte operatii, in care toate │ │
│ │ │materialele folosite trebuie sa fie │ │
│ │ │incadrate la o alta pozitie decat │ │
│ │ │cea a produsului. Totusi materialele│ │
│ │ │incadrate la aceeasi pozitie cu │ │
│ │ │produsul pot fi folosite, cu │ │
│ │ │conditia ca valoarea lor totala sa │ │
│ │ │nu depaseasca 50% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului │ │
│ Ex 2902 │Ciclanice si ciclenice │Operatii de rafinare si/sau unul │ │
│ │(altele decat azulene), │sau mai multe procedee specifice1) │ │
│ │benzen, toluen, xilen, │Sau │ │
│ │destinate a fi folosite │Alte operatii, in care toate │ │
│ │drept carburanti sau │materialele folosite trebuie sa fie │ │
│ │combustibili │incadrate la o alta pozitie decat │ │
│ │ │cea a produsului. Totusi, │ │
│ │ │materialele incadrate la aceeasi │ │
│ │ │pozitie cu produsul pot fi folosite,│ │
│ │ │cu conditia ca valoarea lor totala │ │
│ │ │sa nu depaseasca 50% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului │ │
│ Ex 2905 │Alcoolati metalici ai │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│ │alcoolurilor de la │pozitie, inclusiv din celelalte │valoarea tuturor │
│ │prezenta pozitie si ai │materiale de la pozitia 2905. │materialelor │
│ │etanolului sau glicerinei │Totusi, alcoolatii metalici de la │folosite nu trebuie │
│ │ │prezenta pozitie pot fi folositi cu │sa depaseasca 40% │
│ │ │conditia ca valoarea lor totala sa │din pretul de uzina │
│ │ │nu depaseasca 20% din pretul de │al produsului │
│ │ │uzina al produsului │ │
│ 2915 │Acizi monocarboxilici │Fabricare din materiale de la │Fabricare in care │
│ │aciclici saturati si │orice pozitie. Totusi, valoarea │valoarea tuturor │
│ │anhidridele lor, │materialelor de la pozitiile 2915 │materialelor │
│ │halogenuri, peroxizi si │si 2916 folosite nu trebuie sa │folosite nu trebuie │
│ │peroxiacizi, derivatii lor │depaseasca 20% din pretul de uzina │sa depaseasca 40% │
│ │halogenati, sulfonati, │al produsului │din pretul de uzina │
│ │nitrati si nitrozati │ │al produsului │
│ Ex 2932 │- Eteri interni si │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare in care │
│ │derivatii lor halogenati, │pozitie. Totusi, valoarea tuturor │valoarea tuturor │
│ │sulfonati, nitrati sau │materialelor de la pozitia 2909 │materialelor │
│ │nitrozati │folosite nu trebuie sa depaseasca │folosite nu trebuie │
│ │ │20% din pretul de uzina al │sa depaseasca 40% │
│ │ │produsului │din pretul de uzina │
│ │ │ │al produsului │
│ │- Acetali ciclici si │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare in care │
│ │semiacetali interni si │pozitie. │valoarea tuturor │
│ │derivatii lor halogenati, │ │materialelor │
│ │sulfonati, nitrati sau │ │folosite nu trebuie │
│ │nitrozati │ │sa depaseasca 40% │
│ │ │ │din pretul de uzina │
│ │ │ │al produsului │
│ 2933 │Compusi heterociclici cu │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare in care │
│ │heteroatomi de azot in │pozitie. Totusi valoarea │valoarea tuturor │
│ │exclusivitate; │materialelor de la pozitiile 2932 │materialelor │
│ │ │si 2933 folosite nu trebuie sa │folosite nu trebuie │
│ │ │depaseasca 20% din pretul de uzina │sa depaseasca 40% │
│ │ │al produsului │din pretul de uzina │
│ │ │ │al produsului │
│ 2934 │Acizi nucleici si sarurile │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare in care │
│ │lor definite chimic sau nu;│pozitie. Totusi valoarea │valoarea tuturor │
│ │alti compusi heterociclici │materialelor de la pozitiile 2932, │materialelor │
│ │ │2933 si 2934 folosite nu trebuie sa │folosite nu trebuie │
│ │ │depaseasca 20% din pretul de uzina │sa depaseasca 40% │
│ │ │al produsului │din pretul de uzina │
│ │ │ │al produsului │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ Ex 2939 │Concentrate din tulpini │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │uscate de mac cu un │materialelor utilizate nu trebuie │ │
│ │continut de alcaloizi de │sa depaseasca 50% din pretul de │ │
│ │cel putin 50% din greutate │uzina al produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Produse farmaceutice, cu │Fabricare din materiale de la orice │ │
│Capitolul│exceptia: │pozitie cu exceptia celei la care │ │
│ 30 │ │se incadreaza produsul. Totusi, │ │
│ │ │materialele de la aceeasi pozitie │ │
│ │ │cu produsul pot fi folosite cu │ │
│ │ │conditia ca valoarea lor totala sa │ │
│ │ │nu depaseasca 20% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului. │ │
│ 3002 │Sange uman; sange de │ │ │
│ │animale preparat pentru │ │ │
│ │utilizari terapeutice, │ │ │
│ │profilactice sau de │ │ │
│ │diagnosticare; antiseruri, │ │ │
│ │alte componente sanguine, │ │ │
│ │produse imunologice │ │ │
│ │modificate, chiar obtinute │ │ │
│ │pe cale biotehnologica; │ │ │
│ │vaccinuri, toxine, culturi │ │ │
│ │de microorganisme (cu │ │ │
│ │exceptia fermentilor) si │ │ │
│ │produse similare: │ │ │
│ │- Produse formate din doua │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │sau mai multe elemente │pozitie, inclusiv din celelalte │ │
│ │componente care au fost │materiale de la pozitia 3002. │ │
│ │amestecate, pentru │Totusi, materialele avand aceeasi │ │
│ │utilizari terapeutice sau │denumire cu produsul pot fi │ │
│ │profilactice sau │folosite cu conditia ca valoarea lor│ │
│ │neamestecate pentru aceste │totala sa nu depaseasca 20% din │ │
│ │utilizari, prezentate sub │pretul de uzina al produsului │ │
│ │forma de doze sau │ │ │
│ │conditionate pentru │ │ │
│ │vanzarea cu amanuntul │ │ │
│ │- Altele: │ │ │
│ │" Sange uman │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │pozitie, inclusiv din celelalte │ │
│ │ │materiale de la pozitia 3002. │ │
│ │ │Totusi, materialele avand aceeasi │ │
│ │ │descriere cu produsul pot fi │ │
│ │ │folosite cu conditia ca valoarea lor│ │
│ │ │totala sa nu depaseasca 20% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului. │ │
│ │" Sange de animale │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │preparat pentru utilizari │pozitie, inclusiv din celelalte │ │
│ │terapeutice sau │materiale de la pozitia 3002. │ │
│ │profilactice │Totusi, materialele avand aceeasi │ │
│ │ │denumire cu produsul pot fi │ │
│ │ │folosite cu conditia ca valoarea lor│ │
│ │ │totala sa nu depaseasca 20% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului │ │
│ │" Elemente componente │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │sanguine, cu exceptia │pozitie, inclusiv din celelalte │ │
│ │antiserurilor, │materiale de la pozitia 3002. │ │
│ │hemoglobinei si │Totusi, materialele avand aceeasi │ │
│ │seroglobinei │denumire cu produsul pot fi │ │
│ │ │folosite cu conditia ca valoarea lor│ │
│ │ │totala sa nu depaseasca 20% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului │ │
│ │" Hemoglobina, globulina │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │de sange si seroglobulina │pozitie, inclusiv din celelalte │ │
│ │ │materiale de la pozitia 3002. │ │
│ │ │Totusi, materialele avand aceeasi │ │
│ │ │descriere cu produsul pot fi │ │
│ │ │folosite cu conditia ca valoarea lor│ │
│ │ │totala sa nu depaseasca 20% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului │ │
│ │" Altele │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │pozitie, inclusiv din celelalte │ │
│ │ │materiale de la pozitia 3002. │ │
│ │ │Totusi, materialele avand aceeasi │ │
│ │ │denumire cu produsul pot fi │ │
│ │ │folosite cu conditia ca valoarea lor│ │
│ │ │totala sa nu depaseasca 20% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului │ │
│ 3003 si │Medicamente (cu exceptia │ │ │
│ 3004 │produselor de la pozitiile │ │ │
│ │3002, 3005 sau 3006): │ │ │
│ │- obtinute din amicacin de │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │la pozitia 2941 │pozitie cu exceptia celei la care │ │
│ │ │se incadreaza produsul. Totusi, │ │
│ │ │materialele de la pozitiile 3003 si │ │
│ │ │3004 pot fi folosite cu conditia ca │ │
│ │ │valoarea lor totala sa nu │ │
│ │ │depaseasca 20% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ │- altele │Fabricare: │ │
│ │ │- din materiale de la orice pozitie │ │
│ │ │cu exceptia celei la care se │ │
│ │ │incadreaza produsul. Totusi, │ │
│ │ │materialele de la pozitia 3003 sau │ │
│ │ │3004 pot fi folosite, cu conditia │ │
│ │ │ca valoarea lor totala sa nu │ │
│ │ │depaseasca 20% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului si │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie │ │
│ │ │sa depaseasca 50% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului │ │
│ Ex 3006 │Deseuri farmaceutice │Originea acestui produs va fi cea de│ │
│ │specificate in nota 4k a │la clasificarea lui initiala │ │
│ │acestui capitol │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Ingrasaminte, cu │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│Capitolul│exceptia: │pozitie cu exceptia celei la care se│valoarea │
│ 31 │ │incadreaza produsul. │materialelor │
│ │ │Totusi, materialele de la aceeasi │utilizate nu │
│ │ │pozitie cu produsul pot fi folosite │trebuie sa │
│ │ │cu conditia ca valoarea lor totala │depaseasca 40% din │
│ │ │sa nu depaseasca 20% din pretul de │pretul de uzina al │
│ │ │uzina al produsului │produsului │
│ Ex 3105 │Ingrasaminte minerale sau │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │chimice ce contin doua sau │- din materiale de la orice pozitie │valoarea │
│ │trei elemente fertilizante:│cu exceptia celei la care se │materialelor │
│ │azot, fosfor si potasiu; │incadreaza produsul. Totusi, │utilizate nu │
│ │alte ingrasaminte; produse │materialele de la aceeasi pozitie cu│trebuie sa │
│ │de la prezentul Capitol │produsul pot fi folosite cu conditia│depaseasca 40% din │
│ │prezentate fie sub forma │ca valoarea lor totala sa nu │pretul de uzina al │
│ │de tablete sau forme │depaseasca 20% din pretul de uzina │produsului │
│ │similare, fie in ambalaje │al produsului si │ │
│ │de o greutate bruta care │- la care valoarea tuturor │ │
│ │sa nu depaseasca 10 kg., │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │cu exceptia: │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │- nitratului de sodiu; │al produsului │ │
│ │- cianamidei calcice; │ │ │
│ │- sulfatului de potasiu; │ │ │
│ │- sulfatul de magneziu si │ │ │
│ │potasiu │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Extracte tanante sau de │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│Capitolul│tincturi; tanini si │pozitie cu exceptia celei la care se│valoarea │
│ 32 │derivatii lor; pigmenti si │incadreaza produsul. Totusi, │materialelor │
│ │alte materiale colorante; │materialele de la aceeasi pozitie cu│utilizate nu │
│ │vopsele si lacuri; │produsul pot fi folosite, cu │trebuie sa │
│ │masticuri; cerneluri; cu │conditia ca valoarea lor totala sa │depaseasca 40% din │
│ │exceptia: │nu depaseasca 20% din pretul de │pretul de uzina al │
│ │ │uzina al produsului │produsului │
│ Ex 3201 │Taninuri si sarurile lor, │Fabricare din extracte tanante de │Fabricare la care │
│ │eteri, esteri si alti │origine vegetala │valoarea │
│ │derivati │ │materialelor │
│ │ │ │utilizate nu │
│ │ │ │trebuie sa │
│ │ │ │depaseasca 40% din │
│ │ │ │pretul de uzina al │
│ │ │ │produsului │
│ 3205 │Lacuri colorante: │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│ │preparate mentionate la │pozitie, cu exceptia materialelor │valoarea │
│ │Nota 3 a prezentului │de la pozitiile nr. 3203, 3204 si │materialelor │
│ │Capitol pe baza de lacuri │3205. Totusi, materialele de la │utilizate nu │
│ │colorante3 │pozitia nr. 3205 pot fi utilizate, │trebuie sa │
│ │ │cu conditia ca valoarea lor sa nu │depaseasca 40% din │
│ │ │depaseasca 20% din pretul de uzina │pretul de uzina al │
│ │ │al produsului │produsului │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Uleiuri esentiale si │Fabricare din materialele de la │Fabricare la care │
│Capitolul│rezinoide: produse de │orice pozitie, cu exceptia celei la │valoarea │
│ 33 │parfumerie sau de toaleta │care se incadreaza produsul. │materialelor │
│ │preparate si preparate │Totusi, materialele de la aceeasi │utilizate nu │
│ │cosmetice; cu exceptia: │pozitie cu produsul pot fi folosite │trebuie sa │
│ │ │cu conditia ca valoarea lor totala │depaseasca 40% din │
│ │ │sa nu depaseasca 20% din pretul de │pretul de uzina al │
│ │ │uzina al produsului │produsului │
│ 3301 │Uleiuri esentiale │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│ │(deterpenizate sau nu) │pozitie, inclusiv din materiale │valoarea │
│ │inclusiv cele numite │incadrate si la alta "grupa"4 a │materialelor │
│ │"concrete" si "absolute"; │prezentei pozitii. Totusi, │utilizate nu │
│ │rezinoide; solutii │materialele de la aceeasi grupa cu │trebuie sa │
│ │concentrate de uleiuri │produsul pot fi folosite, cu │depaseasca 40% din │
│ │esentiale in grasimi, │conditia ca valoarea lor totala sa │pretul de uzina al │
│ │uleiuri stabile, cerurile │nu depaseasca 20% din pretul de │produsului │
│ │sau materialele analoge │uzina al produsului │ │
│ │obtinute prin extractie │ │ │
│ │sau macerare; subproduse │ │ │
│ │terpenice reziduale ale │ │ │
│ │deterpenizarii uleiurilor │ │ │
│ │esentiale; ape distilate │ │ │
│ │si solutii apoase de │ │ │
│ │uleiuri esentiale │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Sapunuri, agenti activi de │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│Capitolul│suprafata organici, │pozitie cu exceptia celei la care se│valoarea │
│ 34 │preparate pentru spalat, │incadreaza produsul. Totusi, │materialelor │
│ │preparate lubrifiante, │materialele de la aceeasi pozitie cu│utilizate nu │
│ │ceruri artificiale, ceruri │produsul pot fi folosite cu conditia│trebuie sa │
│ │preparate, produse de │ca valoarea lor totala sa nu │depaseasca 40% din │
│ │intretinere, lumanari si │depaseasca 20% din pretul de uzina │pretul de uzina al │
│ │articole similare, paste │al produsului │produsului. │
│ │de modelat, ceruri dentare │ │ │
│ │si compozitii dentare pe │ │ │
│ │baza de gips; cu exceptia: │ │ │
│ Ex 3403 │Preparate lubrifiante │Operatii de rafinare si/sau unul sau│ │
│ │continand in greutate mai │mai multe tratamente specifice1 │ │
│ │putin de 70% uleiuri │Sau │ │
│ │petroliere sau uleiuri │Alte operatii in care toate │ │
│ │obtinute din minerale │materialele utilizate sunt │ │
│ │bituminoase │incadrate la o pozitie diferita de │ │
│ │ │cea a produsului. Totusi, │ │
│ │ │materialele de la aceeasi pozitie │ │
│ │ │cu produsul pot fi folosite, cu │ │
│ │ │conditia ca valoarea lor totala sa │ │
│ │ │nu depaseasca 50% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului │ │
│ 3404 │Ceruri artificiale si │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ceruri preparate: │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │- pe baza de parafine, de │se incadreaza produsul. Totusi, │ │
│ │ceruri de petrol sau de │materialele de la aceeasi pozitie cu│ │
│ │minerale bituminoase, de │produsul pot fi folosite, cu │ │
│ │reziduuri de parafina; │conditia ca valoarea lor totala sa │ │
│ │ │nu depaseasca 50% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului │ │
│ │- altele │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│ │ │pozitie, cu exceptia: │valoarea │
│ │ │- uleiurilor hidrogenate avand │materialelor │
│ │ │caracteristicile cerurilor de la │utilizate nu │
│ │ │pozitia 1516; │trebuie sa │
│ │ │- acizilor grasi cu compozitie │depaseasca 40% din │
│ │ │chimica nedefinita si alcoolilor │pretul de uzina al │
│ │ │grasi industriali avand │produsului │
│ │ │caracteristicile cerurilor de la │ │
│ │ │pozitia 3823 si │ │
│ │ │- materialelor de la pozitia 3404. │ │
│ │ │Aceste materiale pot, totusi, sa │ │
│ │ │fie folosite cu conditia ca │ │
│ │ │valoarea lor totala sa nu │ │
│ │ │depaseasca 20% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului. │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Materii albuminoide; │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│Capitolul│produse pe baza de amidon │pozitie, cu exceptia celei la care │valoarea materialelor│
│ 35 │sau de fecule modificate; │se incadreaza produsul. Totusi, │utilizate nu trebuie │
│ │cleiuri; enzime; cu │materialele de la aceeasi pozitie │sa depaseasca 40% din│
│ │exceptia: │cu produsul pot fi folosite, cu │pretul de uzina al │
│ │ │conditia ca valoarea lor totala sa │produsului │
│ │ │nu depaseasca 20% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului │ │
│ 3505 │Dextrina si alte amidonuri │ │ │
│ │si fecule modificate (de │ │ │
│ │exemplu, amidonurile si │ │ │
│ │feculele esterificate sau │ │ │
│ │pregelatinizate); cleiuri │ │ │
│ │pe baza de amidonuri sau │ │ │
│ │de fecule, de dextrine sau │ │ │
│ │de alte amidonuri sau │ │ │
│ │fecule modificate: │ │ │
│ │- Eteri si esteri de │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│ │amidonuri sau de fecule │pozitie, inclusiv din celelalte │valoarea materialelor│
│ │ │materiale de la pozitia 3505 │utilizate nu trebuie │
│ │ │ │sa depaseasca 40% din│
│ │ │ │pretul de uzina al │
│ │ │ │produsului │
│ │- Altele │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│ │ │pozitie, cu exceptia materialelor │valoarea materialelor│
│ │ │de la pozitia 1108 │utilizate nu trebuie │
│ │ │ │sa depaseasca 40% din│
│ │ │ │pretul de uzina al │
│ │ │ │produsului │
│ Ex 3507 │Enzime preparate, │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │nedenumite si necuprinse │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │in alta parte │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului. │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Pulberi si explozivi; │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│ 36 │articole de pirotehnie; │pozitie, cu exceptia celei la care │valoarea materialelor│
│ │chibrituri; aliaje │se incadreaza produsul. Totusi, │utilizate nu trebuie │
│ │piroforice; materiale │materialele de la aceeasi pozitie │sa depaseasca 40% din│
│ │inflamabile │cu produsul pot fi folosite, cu │pretul de uzina al │
│ │ │conditia ca valoarea lor totala sa │produsului │
│ │ │nu depaseasca 20% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Produse fotografice sau │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│Capitolul│cinematografice, cu │pozitie, cu exceptia celei la care │valoarea materialelor│
│ 37 │exceptia: │se incadreaza produsul. Totusi, │utilizate nu trebuie │
│ │ │materialele de la aceeasi pozitie │sa depaseasca 40% din│
│ │ │cu produsul pot fi folosite, cu │pretul de uzina al │
│ │ │conditia ca valoarea lor totala sa │produsului │
│ │ │nu depaseasca 20% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului │ │
│ 3701 │Placi si filme plane, │ │ │
│ │fotografice, sensibilizate,│ │ │
│ │neexpuse, din alte │ │ │
│ │materiale decat hartie, │ │ │
│ │carton sau textile; filme │ │ │
│ │fotografice plane cu │ │ │
│ │developare si tragere │ │ │
│ │instantanee sensibilizate, │ │ │
│ │neexpuse, aflate sau nu in │ │ │
│ │dispozitivul de incarcare: │ │ │
│ │- Filme color pentru │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│ │aparate fotografice cu │pozitie, cu exceptia celor de la │valoarea materialelor│
│ │developare instantanee in │pozitiile 3701 si 3702. Totusi, │utilizate nu trebuie │
│ │dispozitivul de incarcare │materialele de la pozitia 3702 pot │sa depaseasca 40% din│
│ │ │fi utilizate, cu conditia ca │pretul de uzina al │
│ │ │valoarea lor totala sa nu │produsului │
│ │ │depaseasca 30% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ │- Altele │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│ │ │pozitie, cu exceptia celor de la │valoarea materialelor│
│ │ │pozitiile 3701 si 3702. Totusi, │utilizate nu trebuie │
│ │ │materialele de la pozitiile 3701 si │sa depaseasca 40% din│
│ │ │3702 pot fi utilizate, cu conditia │pretul de uzina al │
│ │ │ca valoarea lor totala sa nu │produsului │
│ │ │depaseasca 20% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ 3702 │Peliculele fotografice │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│ │sensibilizate, neexpuse, │pozitie, cu exceptia celor de la │valoarea materialelor│
│ │in role, din alte │pozitiile 3701 si 3702. │utilizate nu trebuie │
│ │materiale decat hartie, │ │sa depaseasca 40% din│
│ │carton sau textile; │ │pretul de uzina al │
│ │pelicule fotografice cu │ │produsului │
│ │developare si tragere │ │ │
│ │instantanee, in role │ │ │
│ │sensibilizate, neexpuse │ │ │
│ 3704 │Placi, pelicule, filme, │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│ │hartii, cartoane si │pozitie, cu exceptia celor de la │valoarea materialelor│
│ │textile fotografice │pozitiile 3701 si 3704. │utilizate nu trebuie │
│ │expuse, dar nedevelopate │ │sa depaseasca 40% din│
│ │ │ │pretul de uzina al │
│ │ │ │produsului │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Produse diverse ale │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│Capitolul│industriei chimice; cu │pozitie, cu exceptia celei la care │valoarea materialelor│
│ 38 │exceptia: │se incadreaza produsul. Totusi, │utilizate nu trebuie │
│ │ │materialele de la aceeasi pozitie │sa depaseasca 40% din│
│ │ │cu produsul pot fi folosite, cu │pretul de uzina al │
│ │ │conditia ca valoarea lor totala sa │produsului │
│ │ │nu depaseasca 20% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului │ │
│ Ex 3801 │- Grafit coloidal in │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │suspensie in ulei si │materialelor folosite nu trebuie │ │
│ │grafit semicoloidal; paste │sa depaseasca 50% din pretul de │ │
│ │carbonoase pentru │uzina al produsului │ │
│ │electrozi: │ │ │
│ │- Grafit din pasta │Fabricare la care valoarea tuturor │Fabricare la care │
│ │constand dintr-un amestec │materialelor de la pozitia 3403 │valoarea │
│ │de grafit in proportie de │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor │
│ │peste 30% din greutate cu │20% din pretul de uzina al │utilizate nu trebuie │
│ │uleiuri minerale │produsului │sa depaseasca 40% │
│ │ │ │din pretul de uzina │
│ │ │ │al produsului │
│ Ex 3803 │Ulei de tal rafinat │Rafinare a uleiului de tal brut │Fabricare la care │
│ │ │ │valoarea materialelor│
│ │ │ │utilizate nu trebuie │
│ │ │ │sa depaseasca 40% din│
│ │ │ │pretul de uzina al │
│ │ │ │produsului │
│ Ex 3805 │Esenta rezultata din │Epurare ce comporta distilarea sau │Fabricare la care │
│ │prelucrarea lemnului cu │rafinarea esentei rezultata din │valoarea materialelor│
│ │sulfat, epurata │prelucrarea lemnului cu sulfat, │utilizate nu trebuie │
│ │ │bruta │sa depaseasca 40% din│
│ │ │ │pretul de uzina al │
│ │ │ │produsului │
│ Ex 3806 │Gume esteri │Fabricare din acizi rezinici │Fabricare la care │
│ │ │ │valoarea materialelor│
│ │ │ │utilizate nu trebuie │
│ │ │ │sa depaseasca 40% din│
│ │ │ │pretul de uzina al │
│ │ │ │produsului │
│ Ex 3807 │Gudron de lemn (gudron │Distilare din gudron de lemn │Fabricare la care │
│ │vegetal) │ │valoarea materialelor│
│ │ │ │utilizate nu trebuie │
│ │ │ │sa depaseasca 40% din│
│ │ │ │pretul de uzina al │
│ │ │ │produsului │
│ 3808 │Insecticide, antirozatori, │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │fungicide, ierbicide, │materialelor utilizate nu trebuie │ │
│ │inhibitori de germinare si │sa depaseasca 50% din pretul de │ │
│ │stimulatori de crestere, │uzina al produsului │ │
│ │pentru plante, │ │ │
│ │dezinfectanti si produse │ │ │
│ │similare, prezentati in │ │ │
│ │forme si ambalaje pentru │ │ │
│ │vanzare cu amanuntul sau │ │ │
│ │prezentate sub forma de │ │ │
│ │panglici, mese sau lumanari│ │ │
│ │sulfuroase si hartie │ │ │
│ │speciala contra mustelor │ │ │
│ 3809 │Agenti de apretare sau │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │finisare, acceleratori de │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │vopsire sau de fixare a │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │materiilor colorante si │al produsului │ │
│ │alte produse si preparate │ │ │
│ │(asemanator preparate si │ │ │
│ │preparate pentru │ │ │
│ │mordansare, de exemplu) de │ │ │
│ │felul celor folosite in │ │ │
│ │industria textila, │ │ │
│ │industria hartiei, │ │ │
│ │industria pielariei sau in │ │ │
│ │alte industrii similare, │ │ │
│ │nedenumite si necuprinse in│ │ │
│ │alta parte │ │ │
│ 3810 │Preparate pentru decaparea │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │suprafetelor metalice; flux│materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │de sudura sau de lipire si │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │alte preparate auxiliare │al produsului │ │
│ │pentru sudarea sau lipirea │ │ │
│ │materialelor; paste si │ │ │
│ │pulberi de sudura sau de │ │ │
│ │lipire compuse din metale │ │ │
│ │si din alte produse; │ │ │
│ │preparate de tipul celor │ │ │
│ │utilizate pentru │ │ │
│ │acoperirea sau umplerea │ │ │
│ │electrozilor sau │ │ │
│ │baghetelor de sudura │ │ │
│ 3811 │Preparate antidetonante, │ │ │
│ │inhibitori de oxidare, │ │ │
│ │aditivi peptizanti, │ │ │
│ │amelioranti de vascozitate,│ │ │
│ │aditivi anticorozivi si │ │ │
│ │alti aditivi preparati, │ │ │
│ │pentru uleiuri minerale │ │ │
│ │(inclusiv benzina) sau │ │ │
│ │pentru alte lichide │ │ │
│ │utilizate in aceleasi │ │ │
│ │scopuri ca si uleiurile │ │ │
│ │minerale: │ │ │
│ │- Aditivi preparati pentru │Fabricare la care valoarea │ │
│ │lubrifianti continand │materialelor de la pozitia 3811 │ │
│ │uleiuri petroliere sau │utilizate nu trebuie sa depaseasca │ │
│ │uleiuri obtinute din │50% din pretul de uzina al │ │
│ │minerale bituminoase │produsului │ │
│ │- Altele │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ 3812 │Preparate asa-zise │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │"acceleratori de │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │vulcanizare"; plastifianti │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │compusi pentru cauciuc sau │al produsului │ │
│ │materiale plastice, │ │ │
│ │nedenumite si necuprinse in│ │ │
│ │alta parte; preparate │ │ │
│ │antioxidante si alti │ │ │
│ │stabilizatori compusi │ │ │
│ │pentru cauciuc sau │ │ │
│ │materiale plastice │ │ │
│ 3813 │Compusi si incarcaturi │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │pentru aparate extinctoare;│materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │grenade si bombe │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │extinctoare │al produsului │ │
│ 3814 │Solventi si diluanti │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │organici compusi, │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │nedenumiti si necuprinsi │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │in alta parte; preparate │al produsului │ │
│ │pentru indepartarea │ │ │
│ │vopselelor sau lacurilor │ │ │
│ 3818 │Elemente chimice │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │impurificate pentru │materialelor folosite nu trebuie │ │
│ │utilizare in electronica, │sa depaseasca 50% din pretul de │ │
│ │sub forma de discuri, placi│uzina al produsului │ │
│ │sau forme similare; compusi│ │ │
│ │chimici impurificati pentru│ │ │
│ │utilizare in electronica │ │ │
│ 3819 │Lichide pentru frane │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │hidraulice si alte lichide │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │preparate pentru │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │transmisii hidraulice, │al produsului │ │
│ │care nu contin nici │ │ │
│ │uleiuri de petrol, nici │ │ │
│ │minerale bituminoase sau │ │ │
│ │care contin mai putin de │ │ │
│ │70% in greutate │ │ │
│ 3820 │Preparate antigel si │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │lichide preparate pentru │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │degivrare │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ 3822 │Reactivi de diagnostic sau │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │de laborator pe orice │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │suport, reactivi de │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │diagnostic sau de │al produsului │ │
│ │laborator preparati, chiar │ │ │
│ │prezentati, pe un suport, │ │ │
│ │altele decat cele de la │ │ │
│ │pozitiile 3002 sau 3006; │ │ │
│ │materiale de referinta │ │ │
│ │certificate │ │ │
│ 3823 │Acizi grasi monocarboxilici│ │ │
│ │industriali; uleiuri acide │ │ │
│ │de rafinare; alcooli grasi │ │ │
│ │industriali: │ │ │
│ │- Acizi grasi │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │monocarboxilici │pozitie cu exceptia celei la care │ │
│ │industriali; uleiuri acide │se incadreaza produsul │ │
│ │de rafinare │ │ │
│ │- Alcooli grasi │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │industriali │pozitie, cu exceptia celelalte │ │
│ │ │materiale de la pozitia 3823 │ │
│ 3824 │Lianti preparati pentru │ │ │
│ │forme sau miezuri de │ │ │
│ │turnatorie; produse chimice│ │ │
│ │si preparate ale │ │ │
│ │industriilor chimice sau │ │ │
│ │ale industriilor conexe │ │ │
│ │(inclusiv cele reprezentand│ │ │
│ │amestecuri de produse │ │ │
│ │naturale), nedenumite si │ │ │
│ │necuprinse in alta parte: │ │ │
│ │- Urmatoarele produse de │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│ │la prezenta pozitie: │pozitie, cu exceptia celei la care │valoarea materialelor│
│ │Lianti preparati pentru │se incadreaza produsul. Totusi, │utilizate nu trebuie │
│ │forme sau miezuri de │materialele incadrate la aceeasi │sa depaseasca 40% din│
│ │turnatorie, pe baza de │pozitie cu produsul pot fi │pretul de uzina al │
│ │produse rasinoase naturale │utilizate, cu conditia ca valoarea │produsului │
│ │ │lor totala sa nu depaseasca 20% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului │ │
│ │Acizi naftenici, sarurile │ │ │
│ │lor insolubile in apa si │ │ │
│ │esterii lor │ │ │
│ │Sorbitol, altul decat cel │ │ │
│ │de la pozitia 2905 │ │ │
│ │Sulfonati de petrol, cu │ │ │
│ │exceptia sulfonatilor de │ │ │
│ │petrol ai metalelor │ │ │
│ │alcaline, ai amoniacului │ │ │
│ │sau etanolaminelor; acizi │ │ │
│ │sulfonici ai uleiurilor de │ │ │
│ │minerale bituminoase, │ │ │
│ │tiofeni si sarurile lor │ │ │
│ │Schimbatori de ioni │ │ │
│ │Compozitii absorbante │ │ │
│ │pentru realizarea vidului │ │ │
│ │in tuburile sau valvele │ │ │
│ │electrice │ │ │
│ │Oxizi de fier alcalinizati │ │ │
│ │pentru epurarea aerului │ │ │
│ │Ape amoniacale si amoniac │ │ │
│ │brut provenind de la │ │ │
│ │epurarea gazului de │ │ │
│ │iluminat │ │ │
│ │Acizi sulfonaftenici, │ │ │
│ │sarurile lor insolubile in │ │ │
│ │apa si esterii lor │ │ │
│ │Ulei Fusel si ulei Dippel │ │ │
│ │Amestecuri de saruri avand │ │ │
│ │anioni diferiti │ │ │
│ │Paste pe baza de gelatine │ │ │
│ │pentru reproduceri │ │ │
│ │grafice, chiar pe un │ │ │
│ │suport de hartie sau din │ │ │
│ │materiale textile │ │ │
│ │- Altele │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor utilizate nu trebuie │ │
│ │ │sa depaseasca 50% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 3901 la │Materiale plastice sub │ │ │
│ 3915 │forme primare; deseuri │ │ │
│ │(span, bavuri) din │ │ │
│ │materiale plastice; cu │ │ │
│ │exceptia pozitiilor │ │ │
│ │tarifare ex. 3907 si 3912 │ │ │
│ │pentru care regulile sunt │ │ │
│ │cele specificate mai jos │ │ │
│ │- Produse de │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │omopolimerizare de aditie │- valoarea tuturor materialelor │valoarea materialelor│
│ │la care un singur monomer │folosite nu trebuie sa depaseasca │utilizate nu trebuie │
│ │contribuie cu mai mult de │50% din pretul de uzina al │sa depaseasca 25% din│
│ │99% din greutate la │produsului si │pretul de uzina al │
│ │continutul total al │- in cadrul limitei de mai sus │produsului │
│ │polimerului │valoarea tuturor materialelor de la │ │
│ │ │Capitolul 39 folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 20% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului5 │ │
│ │- Altele │Fabricare la care valoarea tuturor │Fabricare la care │
│ │ │materialelor de la Capitolul 39 │valoarea materialelor│
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │utilizate nu trebuie │
│ │ │20% din pretul de uzina al │sa depaseasca 25% din│
│ │ │produsului5 │pretul de uzina al │
│ │ │ │produsului │
│ Ex 3907 │- Copolimeri fabricati din │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │copolimeri policarbonati │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │si din copolimeri │se incadreaza produsul. │ │
│ │acrilonitril-butadien │Totusi, materialele de la aceeasi │ │
│ │stiren (ABS) │pozitie cu produsul pot fi │ │
│ │ │folosite, cu conditia ca valoarea │ │
│ │ │lor totala sa nu depaseasca 50% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului5 │ │
│ │- Poliester │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor de la Capitolul 39 │ │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │ │
│ │ │20% din pretul de uzina al │ │
│ │ │produsului si/sau fabricare din │ │
│ │ │policarbonat de tetrabrom (bifenol │ │
│ │ │A) │ │
│ 3912 │Celuloza si derivatele │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │sale chimice, nedenumite │materialelor folosite incadrate la │ │
│ │si necuprinse in alta │aceeasi pozitie cu produsul nu │ │
│ │parte, sub forma primara │trebuie sa depaseasca 20% din pretul│ │
│ │ │de uzina al produsului │ │
│ 3916 │Semifabricate si articole │ │ │
│ la 3921 │din materiale plastice, cu │ │ │
│ │exceptia produselor de la │ │ │
│ │pozitiile ex. 3916, ex. │ │ │
│ │3917, ex. 3920 si ex. 3921,│ │ │
│ │pentru care regulile │ │ │
│ │aplicabile sunt prezentate │ │ │
│ │in continuare: │ │ │
│ │- Produse plate prelucrate │Fabricare la care valoarea tuturor │Fabricare la care │
│ │altfel decat la suprafata │materialelor de la Capitolul 39 │valoarea materialelor│
│ │sau decupate intr-o forma │folosite nu trebuie sa depaseasca │utilizate nu trebuie │
│ │alta decat cea patrata sau │50% din pretul de uzina al │sa depaseasca 25% din│
│ │dreptunghiulara; alte │produsului │pretul de uzina al │
│ │produse prelucrate altfel │ │produsului │
│ │decat la suprafata; │ │ │
│ │- Altele: │ │ │
│ │" Produse de │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │omopolimerizare de aditie │- valoarea tuturor materialelor │valoarea materialelor│
│ │la care un singur monomer │folosite nu trebuie sa depaseasca │utilizate nu trebuie │
│ │contribuie cu mai mult de │50% din pretul de uzina al │sa depaseasca 25% din│
│ │99% din greutate la │produsului si │pretul de uzina al │
│ │continutul total al │- in cadrul limitei de mai sus │produsului │
│ │polimerului │valoarea tuturor materialelor de la │ │
│ │ │Capitolul 39 folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 20% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului5 │ │
│ │" Altele │Fabricare la care valoarea tuturor │Fabricare la care │
│ │ │materialelor de la Capitolul 39 │valoarea tuturor │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor │
│ │ │20% din pretul de uzina al │utilizate nu trebuie │
│ │ │produsului5 │sa depaseasca 25% din│
│ │ │ │pretul de uzina al │
│ │ │ │produsului │
│ Ex 3916 │Profile si tuburi │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ si ex │ │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ 3917 │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor │
│ │ │50% din pretul de uzina al │utilizate nu trebuie │
│ │ │produsului si │sa depaseasca 25% din│
│ │ │- in cadrul limitei de mai sus │pretul de uzina al │
│ │ │valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │folosite, incadrate la aceeasi │ │
│ │ │pozitie cu produsul nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 20% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ Ex 3920 │- Folii sau pelicule de │Fabricare dintr-o sare partiala de │Fabricare la care │
│ │ionomeri │material termoplastic care este un │valoarea materialelor│
│ │ │copolimer de etilena si al acidului │utilizate nu trebuie │
│ │ │metacrilic partial neutralizat cu │sa depaseasca 25% din│
│ │ │ioni metalici, indeosebi de zinc si │pretul de uzina al │
│ │ │sodiu │produsului │
│ │- Folii de celuloza │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │regenerata de poliamida sau│materialelor folosite de la aceeasi │ │
│ │de polietilena │pozitie cu produsul nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 20% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ Ex 3921 │Benzi metalizate din │Fabricare din benzi inalt │Fabricare la care │
│ │material plastic │transparente din poliester de o │valoarea materialelor│
│ │ │grosime mai mica de 23 microni6 │utilizate nu trebuie │
│ │ │ │sa depaseasca 25% din│
│ │ │ │pretul de uzina al │
│ │ │ │produsului │
│ 3922 la │Articole din material │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ 3926 │plastic │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Cauciuc si articole din │Fabricare din materialele de la │ │
│Capitolul│cauciuc cu exceptia: │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ 40 │ │care se incadreaza produsul │ │
│ Ex 4001 │Placi din crep de cauciuc │Laminare de folii din crep de │ │
│ │pentru talpi │cauciuc natural │ │
│ 4005 │Cauciuc amestecat, │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │nevulcanizat, sub forme │materialelor folosite, cu exceptia │ │
│ │primare sau in placi, │cauciucului natural, nu trebuie sa │ │
│ │folii sau benzi │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ 4012 │Anvelope pneumatice │ │ │
│ │resapate sau uzate, din │ │ │
│ │cauciuc; bandaje, benzi de │ │ │
│ │rulare pentru anvelope si │ │ │
│ │"flapsuri", din cauciuc: │ │ │
│ │- Anvelope pneumatice si │Resapare de anvelope pneumatice sau │ │
│ │bandaje (pline sau cu │bandaje (pline sau cu goluri) uzate │ │
│ │goluri) resapate, din │ │ │
│ │cauciuc │ │ │
│ │- Altele │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │pozitie, cu exceptia materialelor │ │
│ │ │de la pozitiile 4011 si 4012 │ │
│ Ex 4017 │Articole din cauciuc │Fabricare din cauciuc intarit │ │
│ │intarit │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Piei brute (altele decat │Fabricare din materiale de la orice │ │
│Capitolul│blanuri) si piei tabacite, │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ 41 │cu exceptia: │se incadreaza produsul │ │
│ Ex 4102 │Piei brute de ovine, │Deparare a pieilor de ovine │ │
│ │deparate │ │ │
│ 4104 la │Piei si blanuri │Retabacire a pieilor pretanate │ │
│ 4106 │tabacite sau argasite, │sau │ │
│ │deparate, chiar despicate, │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │dar fara alta preparare │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │ulterioara │se incadreaza produsul │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 4112 si │Piei preparate ulterior │Retabacire a pieilor pretanate │ │
│ 4113 │operatiunilor de tabacire │Sau │ │
│ │si argasire, inclusiv piei │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │pergamentate, deparate │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │chiar despicate, altele │se incadreaza produsul │ │
│ │decat pieile de la pozitia │ │ │
│ │4114 │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ Ex 4114 │Piei tabacite si piei │Fabricare din materiale de la │ │
│ │lacuite sau placate; piei │pozitiile 4104 la 4106, cu conditia │ │
│ │metalizate │ca valoarea lor totala sa nu │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Articole din piele; │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 42 │articole de curelarie sau │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │de selarie; articole de │se incadreaza produsul │ │
│ │voiaj, genti si articole │ │ │
│ │similare; articole │ │ │
│ │obtinute prin prelucrarea │ │ │
│ │intestinelor de animale │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Blanuri si articole din │Fabricare din materiale de la orice │ │
│Capitolul│blana; blanuri │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ 43 │artificiale, cu exceptia: │se incadreaza produsul │ │
│ ex 4302 │Blanuri tabacite sau │ │ │
│ │apretate, asamblate: │ │ │
│ │- Acoperitoare, saci, │Albire sau vopsire, taiere si │ │
│ │cruci, patrate si analoge │asamblare de piei tabacite sau │ │
│ │ │apretate, neasamblate │ │
│ │- Altele │Fabricare din piei tabacite sau │ │
│ │ │apretate, neasamblate │ │
│ 4303 │Articole de imbracaminte, │Fabricare din piei tabacite sau │ │
│ │accesorii de imbracaminte │apretate, neasamblate de la │ │
│ │si alte articole din blana │pozitia 4302 │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Lemn, carbune de lemn si │Fabricare din materiale de la orice │ │
│Capitolul│articole din lemn, cu │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ 44 │exceptia: │se incadreaza produsul │ │
│ ex 4403 │Lemn simplu cioplit │Fabricare din lemn brut, chiar │ │
│ │ │decojit sau simplu rindeluit │ │
│ ex 4407 │Lemn taiat sau cioplit │Rindeluire, slefuire sau lipire │ │
│ │longitudinal, spintecat sau│prin imbinare la capete │ │
│ │cojit, de o grosime care │ │ │
│ │depaseste 6 mm, rindeluit, │ │ │
│ │slefuit sau lipit prin │ │ │
│ │imbinare la capete │ │ │
│ ex 4408 │Foi pentru placaj (inclusiv│Imbinare, rindeluire, slefuire sau │ │
│ │foi obtinute prin felierea │lipire prin imbinare la capete │ │
│ │lemnului laminat) si foi │ │ │
│ │pentru furnir de placaje, │ │ │
│ │de o grosime de pana la 6 │ │ │
│ │mm, imbinate si alte tipuri│ │ │
│ │de lemn taiate │ │ │
│ │longitudinal, spintecate │ │ │
│ │sau desfasurate, de o │ │ │
│ │grosime de pana la 6 mm, │ │ │
│ │rindeluite, slefuite sau │ │ │
│ │lipite prin imbinare la │ │ │
│ │capete │ │ │
│ ex 4409 │Lemn fasonat de-a lungul │ │ │
│ │uneia sau mai multor │ │ │
│ │margini, capete sau fete, │ │ │
│ │chiar rindeluit, slefuit │ │ │
│ │sau lipit prin imbinare la │ │ │
│ │capete: │ │ │
│ │- Slefuit sau lipit prin │Slefuire sau lipire prin imbinare la│ │
│ │imbinare la capete │capete │ │
│ │- Baghete si muluri │Transformare sub forma de baghete │ │
│ │ │sau de muluri │ │
│ ex 4410 │Baghete sau muluri din │Transformare sub forma de baghete │ │
│ la │lemn pentru mobila, rame, │sau de muluri │ │
│ ex 4413 │decoratiuni interioare, │ │ │
│ │conductori electrici si │ │ │
│ │similare │ │ │
│ ex 4415 │Lazi, ladite, cosuri, │Fabricare din scanduri netaiate la │ │
│ │cilindri si ambalaje │dimensiune │ │
│ │similare, din lemn │ │ │
│ ex 4416 │Butoaie de vin, cuve, │Fabricare din lemn pentru doage, │ │
│ │putine si alte produse de │chiar taiat pe cele doua fete │ │
│ │dogarie si partile lor, din│principale, dar neprelucrate altfel │ │
│ │lemn │ │ │
│ ex 4418 │Articole de tamplarie si │Fabricare din materialele de la │ │
│ │piese de sarpanta pentru │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │constructii, din lemn │care se incadreaza produsul. Totusi,│ │
│ │ │panourile celulare din lemn sau │ │
│ │ │sindrila ("shingles" si "shakes") │ │
│ │ │pot fi folosite │ │
│ │- Baghete si muluri │Transformare sub forma de baghete │ │
│ │ │sau de muluri │ │
│ ex 4421 │Lemn pregatit pentru │Fabricare din lemn de la orice │ │
│ │chibrituri; cuie din lemn │pozitie, cu exceptia lemnului de la │ │
│ │pentru incaltaminte │pozitia 4409 │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Pluta si articole din │Fabricare din materialele de la │ │
│Capitolul│pluta, cu exceptia: │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ 45 │ │care se incadreaza produsul. │ │
│ 4503 │Articole din pluta │Fabricare din pluta de la │ │
│ │naturala │pozitia 4501 │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Produse din impletituri de │Fabricare din materialele de la │ │
│ 46 │fibre vegetale sau de │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │nuiele │care se incadreaza produsul. │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Pasta de lemn sau din alte │Fabricare din materialele de la │ │
│ 47 │materiale fibroase │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │celulozice; deseuri si │care se incadreaza produsul. │ │
│ │rebuturi de hartie sau de │ │ │
│ │carton │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Hartie si carton; articole │Fabricare din materialele de la │ │
│Capitolul│din pasta de celuloza, din │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ 48 │hartie sau din carton, cu │care se incadreaza produsul │ │
│ │exceptia: │ │ │
│ ex 4811 │Hartii si cartoane liniate │Fabricare din materiale folosite la │ │
│ │simplu (tip dictando sau │fabricarea hartiei de la │ │
│ │matematica) │Capitolul 47 │ │
│ 4816 │Hartii carbon, hartii │Fabricare din materiale folosite │ │
│ │asa-zise "autocopiante" si │la fabricarea hartiei de la │ │
│ │alte hartii pentru copiere │Capitolul 47 │ │
│ │sau transfer (altele decat │ │ │
│ │cele de la pozitia 4809) │ │ │
│ │matrite complete de │ │ │
│ │multiplicat si placi │ │ │
│ │offset, din hartie, chiar │ │ │
│ │ambalate in cutii │ │ │
│ 4817 │Plicuri, carti scrisori, │Fabricare: │ │
│ │carti postale neilustrate │- din materiale de la orice │ │
│ │si pentru corespondenta, │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │din hartie sau carton; │se incadreaza produsul si │ │
│ │cutii, mape si articole │- la care valoarea tuturor │ │
│ │similare, din hartie sau │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │carton, continand un set │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │de articole pentru │al produsului │ │
│ │corespondenta │ │ │
│ ex 4818 │Hartie igienica │Fabricare din materiale folosite │ │
│ │ │la fabricarea hartiei de la │ │
│ │ │Capitolul 47 │ │
│ ex 4819 │Cutii, saci, pungi, │Fabricare: │ │
│ │cornete si alte ambalaje │- din materiale de la orice │ │
│ │din hartie, carton, vata │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │de celuloza sau coli din │se incadreaza produsul si │ │
│ │fibre de celuloza │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ ex 4820 │Blocuri de hartie pentru │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │scrisori │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ ex 4823 │Alte hartii, cartoane, │Fabricare din materiale folosite │ │
│ │vata de celuloza si coli │la fabricarea hartiei de la │ │
│ │din fibre de celuloza, │Capitolul 47 │ │
│ │decupate in diverse forme │ │ │
│ │sau dimensiuni │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Produse pentru editare, │Fabricare din materialele de la │ │
│Capitolul│presa si alte industrii │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ 49 │grafice; manuscrise sau │care se incadreaza produsul │ │
│ │texte dactilografiate si │ │ │
│ │planuri, cu exceptia: │ │ │
│ 4909 │Carti postale imprimate │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │sau ilustrate; carti │pozitie, cu exceptia materialelor │ │
│ │imprimate cu urari sau │de la pozitiile 4909 si 4911 │ │
│ │mesaje personale, chiar │ │ │
│ │ilustrate, cu sau fara │ │ │
│ │plicuri, garnituri sau │ │ │
│ │aplicatii │ │ │
│ 4910 │Calendare de toate │ │ │
│ │tipurile, imprimate, │ │ │
│ │inclusiv calendarele cu │ │ │
│ │file detasabile: │ │ │
│ │- Calendare numite │Fabricare: │ │
│ │"permanente" sau calendare │- din materiale de la orice │ │
│ │cu bloc interschimbabil │pozitie cu exceptia celei la care │ │
│ │montat pe un suport care │se incadreaza produsul si │ │
│ │nu este din hartie sau │- la care valoarea tuturor │ │
│ │carton │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ │- Altele │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │ │pozitie, cu exceptia materialelor de│ │
│ │ │la pozitiile 4909 si 4911 │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Matase, cu exceptia: │Fabricare din materialele de la │ │
│Capitolul│ │orice pozitie cu exceptia celei la │ │
│ 50 │ │care se incadreaza produsul │ │
│ ex 5003 │Deseuri de matase │Cardare sau pieptanare a deseurilor │ │
│ │(inclusiv gogosi de viermi │de matase │ │
│ │de matase improprii │ │ │
│ │depanarii, deseuri de fire │ │ │
│ │si capete de fire) cardate │ │ │
│ │sau pieptanate │ │ │
│ 5004 la │Fire de matase si fire din │Fabricare din7: │ │
│ ex 5006 │deseuri de matase │- matase cruda sau deseuri de │ │
│ │ │matase, cardata sau pieptanata sau │ │
│ │ │altfel prelucrata pentru filare, │ │
│ │ │- alte fibre naturale necardate, │ │
│ │ │nepieptanate sau altfel prelucrate │ │
│ │ │pentru filare, │ │
│ │ │- substante chimice sau paste │ │
│ │ │textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- materiale pentru fabricarea │ │
│ │ │hartiei │ │
│ 5007 │Tesaturi din matase sau │ │ │
│ │din deseuri de matase: │ │ │
│ │- care contin fire de │Fabricare din fire simple7 │ │
│ │cauciuc │ │ │
│ │- altele │Fabricare din7: │ │
│ │ │- fire de nuca de cocos, │ │
│ │ │- fibre naturale, │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, nepieptanate │ │
│ │ │sau altfel prelucrate pentru filare,│ │
│ │ │- materiale chimice sau paste │ │
│ │ │textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- hartie │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Imprimarea este insotita de cel │ │
│ │ │putin doua operatii de pregatire sau│ │
│ │ │de finisare (cum ar fi: spalare, │ │
│ │ │albire, mercerizare, termofixare, │ │
│ │ │scamosare, calandrare, contractie, │ │
│ │ │finisare permanenta, decatare, │ │
│ │ │impregnare, remaiere si curatare de │ │
│ │ │noduri), cu conditia ca valoarea │ │
│ │ │tesaturilor neimprimate folosite sa │ │
│ │ │nu depaseasca 47,5% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului. │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Lana, par fin sau grosier │Fabricare din materialele de la │ │
│ Capitol │de animale; fire si │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ 51 │tesaturi din par de cal, cu│care se incadreaza produsul │ │
│ │exceptia: │ │ │
│ 5106 la │Fire de lana, din par fin │Fabricare din7: │ │
│ 5110 │sau grosier de animale sau │- matase cruda sau deseuri de │ │
│ │din par de cal │matase, cardata sau pieptanata sau │ │
│ │ │altfel prelucrata pentru filare, │ │
│ │ │- alte fibre naturale necardate, │ │
│ │ │nepieptanate sau altfel prelucrate │ │
│ │ │pentru filare; │ │
│ │ │- substante chimice sau paste │ │
│ │ │textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- materiale pentru fabricarea │ │
│ │ │hartiei │ │
│ 5111 la │Tesaturi din lana, din par │ │ │
│ 5113 │fin sau grosier de animale │ │ │
│ │sau din par de cal: │ │ │
│ │- care contin fire de │- Fabricare din fire simple7 │ │
│ │cauciuc │ │ │
│ │- altele │Fabricare din7: │ │
│ │ │- fire de nuca de cocos, │ │
│ │ │- fibre naturale, │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, nepieptanate │ │
│ │ │sau altfel prelucrate pentru filare │ │
│ │ │- materiale chimice sau paste │ │
│ │ │textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- hartie │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Imprimarea este insotita de cel │ │
│ │ │putin doua operatii de pregatire sau│ │
│ │ │de finisare (cum ar fi: spalare, │ │
│ │ │albire, mercerizare, termofixare, │ │
│ │ │scamosare, calandrare, contractie, │ │
│ │ │finisare permanenta, decatare, │ │
│ │ │impregnare, remaiere si curatare de │ │
│ │ │noduri), cu conditia ca valoarea │ │
│ │ │tesaturilor neimprimate folosite sa │ │
│ │ │nu depaseasca 47,5% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Bumbac, cu exceptia: │Fabricare din materialele de la │ │
│Capitolul│ │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ 52 │ │care se incadreaza produsul │ │
│ 5204 la │Fire de bumbac │Fabricare din7: │ │
│ 5207 │ │- matase cruda sau deseuri de │ │
│ │ │matase, cardata sau pieptanata sau │ │
│ │ │altfel prelucrata pentru filare, │ │
│ │ │- fibre naturale necardate, │ │
│ │ │nepieptanate sau altfel prelucrate │ │
│ │ │pentru filare; │ │
│ │ │- substante chimice sau paste │ │
│ │ │textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- materiale pentru fabricarea │ │
│ │ │hartiei │ │
│ 5208 la │Tesaturi din bumbac: │ │ │
│ 5212 │- care contin fire de │Fabricare din fire simple7 │ │
│ │cauciuc │ │ │
│ │- altele │Fabricare din7: │ │
│ │ │- fire de nuca de cocos, │ │
│ │ │- fibre naturale, │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, nepieptanate │ │
│ │ │sau altfel prelucrate pentru filare,│ │
│ │ │- materiale chimice sau paste │ │
│ │ │textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- hartie │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Imprimarea este insotita de cel │ │
│ │ │putin doua operatii de pregatire sau│ │
│ │ │de finisare (cum ar fi spalare, │ │
│ │ │albire, mercerizare, termofixare, │ │
│ │ │scamosare, calandrare, contractie, │ │
│ │ │finisare permanenta, decatare, │ │
│ │ │impregnare, remaiere si curatare de │ │
│ │ │noduri), cu conditia ca valoarea │ │
│ │ │tesaturilor neimprimate folosite sa │ │
│ │ │nu depaseasca 47,5% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului. │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Alte fibre textile │Fabricare din materialele de la │ │
│Capitolul│vegetale; fire de hartie │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ 53 │si tesaturi din fire de │care se incadreaza produsul │ │
│ │hartie, cu exceptia: │ │ │
│ 5306 la │Fire din alte fibre textile│Fabricare din7: │ │
│ 5308 │vegetale; fire de hartie │- matase cruda sau deseuri de │ │
│ │ │matase, cardata sau pieptanata sau │ │
│ │ │altfel prelucrata pentru filare, │ │
│ │ │- fibre naturale necardate, │ │
│ │ │nepieptanate sau altfel prelucrate │ │
│ │ │pentru filare, │ │
│ │ │- substante chimice sau paste │ │
│ │ │textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- materiale pentru fabricarea │ │
│ │ │hartiei │ │
│ 5309 la │Tesaturi din alte fibre │ │ │
│ 5311 │vegetale; tesaturi din fire│ │ │
│ │de hartie; │ │ │
│ │- care contin fire de │Fabricare din fire simple7 │ │
│ │cauciuc │ │ │
│ │- altele │Fabricare din7: │ │
│ │ │- fire de nuca de cocos, │ │
│ │ │- fire de iuta, │ │
│ │ │- fibre naturale, │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, nepieptanate │ │
│ │ │sau altfel prelucrate pentru filare,│ │
│ │ │materiale chimice sau paste textile,│ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- hartie │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Imprimarea este insotita de cel │ │
│ │ │putin doua operatii de pregatire sau│ │
│ │ │de finisare (cum ar fi: spalare, │ │
│ │ │albire, mercerizare, termofixare, │ │
│ │ │scamosare, calandrare, contractie, │ │
│ │ │finisare permanenta, decatare, │ │
│ │ │impregnare, remaiere si curatare de │ │
│ │ │noduri), cu conditia ca valoarea │ │
│ │ │tesaturilor neimprimate folosite sa │ │
│ │ │nu depaseasca 47,5% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului. │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 5401 la │Fire, monofilamente si │Fabricare din7: │ │
│ 5406 │fire din filamente │- matase cruda sau deseuri de │ │
│ │sintetice sau artificiale │matase, cardata sau pieptanata sau │ │
│ │ │altfel prelucrata pentru filare; │ │
│ │ │- fibre naturale necardate, │ │
│ │ │nepieptanate sau altfel prelucrate │ │
│ │ │pentru filare, │ │
│ │ │- substante chimice sau paste │ │
│ │ │textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- materiale pentru fabricarea │ │
│ │ │hartiei. │ │
│ 5407 si │Tesaturi din fire din │ │ │
│ 5408 │filamente sintetice sau │ │ │
│ │artificiale: │ │ │
│ │- care contin fire din │Fabricare din fire simple7 │ │
│ │cauciuc │ │ │
│ │- altele │Fabricare din7: │ │
│ │ │- fire de nuca de cocos, │ │
│ │ │- fibre naturale, │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, nepieptanate │ │
│ │ │sau altfel prelucrate pentru filare,│ │
│ │ │- materiale chimice sau paste │ │
│ │ │textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- hartie │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Imprimarea este insotita de cel │ │
│ │ │putin doua operatii de pregatire sau│ │
│ │ │de finisare (cum ar fi: spalare, │ │
│ │ │albire, mercenizare, termofixare, │ │
│ │ │scamosare, calandrare, contractie, │ │
│ │ │finisare permanenta, decatare, │ │
│ │ │impregnare, remaiere si curatare de │ │
│ │ │noduri), cu conditia ca valoarea │ │
│ │ │tesaturilor neimprimate folosite sa │ │
│ │ │nu depaseasca 47,5% din pretul │ │
│ │ │de uzina al produsului. │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 5501 la │Fibre sintetice sau │Fabricare din substante chimice sau │ │
│ 5507 │artificiale discontinue │din paste textile │ │
│ 5508 la │Fire de cusut din fibre │Fabricare din7: │ │
│ 5511 │sintetice sau artificiale │- matase cruda sau deseuri de │ │
│ │discontinue │matase, cardata sau pieptanata sau │ │
│ │ │altfel prelucrata pentru filare, │ │
│ │ │- fibre naturale necardate, │ │
│ │ │nepieptanate sau altfel prelucrate │ │
│ │ │pentru filare, │ │
│ │ │- substante chimice sau paste │ │
│ │ │textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- materiale pentru fabricarea │ │
│ │ │hartiei │ │
│ 5512 la │Tesaturi din fibre │ │ │
│ 5516 │sintetice sau artificiale │ │ │
│ │discontinue: │ │ │
│ │- care contin fire de │Fabricare din fire simple7 │ │
│ │cauciuc │ │ │
│ │- altele │Fabricare din7: │ │
│ │ │- fire de nuca de cocos, │ │
│ │ │- fibre naturale, │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, nepieptanate │ │
│ │ │sau altfel prelucrate pentru filare,│ │
│ │ │- materiale chimice sau paste │ │
│ │ │textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- hartie │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Imprimarea este insotita de cel │ │
│ │ │putin doua operatii de pregatire sau│ │
│ │ │de finisare (cum ar fi: spalare, │ │
│ │ │albire, mercenizare, termofixare, │ │
│ │ │scamosare, calandrare, contractie, │ │
│ │ │finisare permanenta, decatare, │ │
│ │ │impregnare, remaiere si curatare de │ │
│ │ │noduri), cu conditia ca valoarea │ │
│ │ │tesaturilor neimprimate folosite sa │ │
│ │ │nu depaseasca 47,5% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului. │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ Ex │Vata, fetru si articole │Fabricare din7: │ │
│Capitolul│netesute; fire speciale; │- fire de nuca de cocos, │ │
│ 56 │sfori, corzi si franghii; │- fibre naturale, │ │
│ │articole similare, cu │- substante chimice sau paste │ │
│ │exceptia: │textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- materiale pentru fabricarea │ │
│ │ │hartiei │ │
│ 5602 │Pasla impregnata, │ │ │
│ │acoperita, invelita sau │ │ │
│ │stratificata, sau nu: │ │ │
│ │- Pasla tesuta cu ace │Fabricare din7: │ │
│ │ │- fibre naturale │ │
│ │ │- substante chimice sau paste │ │
│ │ │textile │ │
│ │ │Totusi: │ │
│ │ │- firele din filamente de │ │
│ │ │polipropilena de la pozitia 5402 │ │
│ │ │- fibrele de polipropilena de la │ │
│ │ │pozitiile 5503 sau 5506 sau │ │
│ │ │- cablurile de filamente de │ │
│ │ │polipropilena de la pozitia 5501, │ │
│ │ │al caror titru pentru fiecare fibra │ │
│ │ │sau filament constitutiv este, in │ │
│ │ │toate cazurile, de mai putin de 9 │ │
│ │ │decitex, pot fi utilizate cu │ │
│ │ │conditia ca valoarea lor sa nu │ │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ │- altele │Fabricare din7: │ │
│ │ │- fibre naturale; │ │
│ │ │- fibre artificiale discontinue │ │
│ │ │obtinute din caseina │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- substante chimice sau paste │ │
│ │ │textile │ │
│ 5604 │Fire si cozi din cauciuc, │ │ │
│ │acoperite cu textile; fire │ │ │
│ │textile, benzi si articole │ │ │
│ │similare de la pozitia 5404│ │ │
│ │sau 5405, impregnate, │ │ │
│ │acoperite sau invelite cu │ │ │
│ │cauciuc sau material │ │ │
│ │plastic: │ │ │
│ │- fire si corzi din │Fabricare din fire sau corzi de │ │
│ │cauciuc, acoperite cu │cauciuc, neacoperite cu textile │ │
│ │textile │ │ │
│ │- altele │Fabricare din7: │ │
│ │ │- fibre naturale necardate, │ │
│ │ │nepieptanate sau altfel prelucrate │ │
│ │ │pentru filatura │ │
│ │ │- substante chimice sau paste │ │
│ │ │textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- materiale folosite pentru │ │
│ │ │fabricarea hartiei │ │
│ 5605 │Fire de tesut metalice si │Fabricare din7: │ │
│ │fire metalizate, benzi sau │- fibre naturale; │ │
│ │articole similare de la │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │pozitia 5404 sau 5405, │discontinue necardate, nepieptanate │ │
│ │combinate cu metal sub │sau altfel prelucrate pentru │ │
│ │forma de fire, de benzi │filatura │ │
│ │sau pulbere sau acoperite │- substante chimice sau paste │ │
│ │cu metal │textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- materiale folosite pentru │ │
│ │ │fabricarea hartiei. │ │
│ 5606 │Fire cu izolatie, benzi si │Fabricare din7: │ │
│ │articole similare de la │- fibre naturale; │ │
│ │pozitia 5404 sau 5405 │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │izolate, (altele decat │discontinue necardate, sau │ │
│ │cele de la pozitia 5605 si │nepieptanate sau altfel prelucrate │ │
│ │altele decat firele de par │pentru filatura │ │
│ │de cal izolate); fire de │- substante chimice sau paste │ │
│ │janilie, fire asa-zise "cu │textile, │ │
│ │bucleuri" │sau │ │
│ │ │- materiale folosite pentru │ │
│ │ │fabricarea hartiei │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Covoare si alte │ │ │
│ 57 │acoperitoare de podea din │ │ │
│ │materiale textile: │ │ │
│ │- din pasla tesuta la │Fabricare din7: │ │
│ │razboi │- fibre naturale, sau │ │
│ │ │- substante chimice sau paste │ │
│ │ │textile │ │
│ │ │Totusi: │ │
│ │ │- firele de filamente de │ │
│ │ │polipropilena de la pozitia 4502 │ │
│ │ │- fibrele discontinue de │ │
│ │ │polipropilena de la pozitiile │ │
│ │ │5503 sau 5506, sau │ │
│ │ │- cabluri din filamente de │ │
│ │ │polipropilena de la pozitia 5501 al │ │
│ │ │caror titru pentru fiecare fibra │ │
│ │ │sau filament constitutiv este, in │ │
│ │ │toate cazurile, de cel putin de 9 │ │
│ │ │decitex, pot fi utilizate cu │ │
│ │ │conditia ca valoarea lor sa nu │ │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ │ │Tesatura de iuta poate fi folosita │ │
│ │ │drept captuseala8 │ │
│ │- din alte pasle │Fabricare din7: │ │
│ │ │- fibre naturale necardate, │ │
│ │ │nepieptanate sau altfel prelucrate │ │
│ │ │pentru filatura, sau │ │
│ │ │- substante chimice, sau paste │ │
│ │ │textile │ │
│ │- din alte materiale │Fabricare din7: │ │
│ │textile │- fire de nuca de cocos sau de iuta │ │
│ │ │- fire de filamente sintetice sau │ │
│ │ │artificiale │ │
│ │ │- fibre naturale sau │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue, necardate, ori │ │
│ │ │nepieptanate sau altfel prelucrate │ │
│ │ │pentru filatura │ │
│ │ │Tesatura de iuta poate fi folosita │ │
│ │ │drept captuseala │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Tesaturi speciale; tesaturi│ │ │
│Capitolul│buclate; dantele, │ │ │
│ 58 │tapiserie, pasmanterie, │ │ │
│ │broderii; cu exceptia: │ │ │
│ │- Care contin fire de │Fabricare din fire simple7 │ │
│ │cauciuc │ │ │
│ │- Altele │Fabricare din7: │ │
│ │ │- fibre naturale │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, nepieptanate │ │
│ │ │sau altfel prelucrate pentru │ │
│ │ │filatura, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- substante chimice sau paste │ │
│ │ │textile, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Imprimare insotita de cel putin doua│ │
│ │ │operatiuni de preparare sau │ │
│ │ │finisare (cum ar fi spalare, albire,│ │
│ │ │mercerizare, termofixare, scamosare,│ │
│ │ │calandrare, operatiune de │ │
│ │ │contractie, finisare permanenta, │ │
│ │ │decatare, impregnare, remaiere si │ │
│ │ │curatare de noduri) cu conditia ca │ │
│ │ │valoarea tesaturilor neimprimate │ │
│ │ │folosite sa nu depaseasca 47,5% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului. │ │
│ 5805 │Tapiserii tesute de mana │Fabricare din materialele de la │ │
│ │de tipul goblen, flanders, │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │aubusson, beauvais si │care se incadreaza produsul │ │
│ │similare si tapiserii cu │ │ │
│ │acul (de exemplu cu punct │ │ │
│ │marunt, in cruciulite) │ │ │
│ │confectionate sau nu │ │ │
│ 5810 │Broderii in bucati, in │Fabricare: │ │
│ │benzi sau cu motive │- din materiale de la orice │ │
│ │decorative │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │ │se incadreaza produsul si │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ 5901 │Tesaturi acoperite cu clei │Fabricare din fire │ │
│ │sau cu substante amilacee │ │ │
│ │de tipul celor folosite │ │ │
│ │pentru legatorie, │ │ │
│ │cartonaje, materiale de │ │ │
│ │izolare sau pentru alte │ │ │
│ │utilizari similare; panze │ │ │
│ │de copiat sau transparente │ │ │
│ │pentru desen; panza pentru │ │ │
│ │pictura; vatir si tesaturi │ │ │
│ │similare, pentru │ │ │
│ │confectionarea palariilor │ │ │
│ 5902 │Tesatura cord pentru │ │ │
│ │anvelope din fire de mare │ │ │
│ │rezistenta din nailon sau │ │ │
│ │din alte poliamide, │ │ │
│ │poliesteri sau din vascoza:│ │ │
│ │- continand 90% sau mai │Fabricare din fire │ │
│ │putin din greutate │ │ │
│ │materiale textile │ │ │
│ │- altele │Fabricare din substante chimice sau │ │
│ │ │paste textile │ │
│ 5903 │Tesaturi impregnate, │Fabricare din fire │ │
│ │acoperite, invelite sau │Sau │ │
│ │imbracate cu material │Imprimare insotita de cel putin doua│ │
│ │plastic, altele decat cele │operatiuni de preparare sau │ │
│ │de la pozitia 5902 │finisare (cum ar fi spalare, albire,│ │
│ │ │mercerizare, termofixare, scamosare,│ │
│ │ │calandrare, operatiune de │ │
│ │ │contractie, finisare permanenta, │ │
│ │ │decatare, impregnare, remaiere si │ │
│ │ │curatare de noduri) cu conditia ca │ │
│ │ │valoarea tesaturilor neimprimate │ │
│ │ │folosite sa nu depaseasca 47,5% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului. │ │
│ 5904 │Linoleum, decupat sau │Fabricare din fire7 │ │
│ │nedecupat; acoperitoare de │ │ │
│ │podea constand dintr-un │ │ │
│ │strat aplicat pe un suport │ │ │
│ │textil, decupate sau │ │ │
│ │nedecupate │ │ │
│ 5905 │Tapete din materiale │ │ │
│ │textile: │ │ │
│ │- impregnate, acoperite │Fabricare din fire │ │
│ │sau invelite cu cauciuc, │ │ │
│ │material plastic sau alte │ │ │
│ │materiale │ │ │
│ │- altele │Fabricare din7: │ │
│ │ │- fire de nuca de cocos │ │
│ │ │- fibre naturale │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, nepieptanate │ │
│ │ │sau altfel prelucrate pentru │ │
│ │ │filatura, sau │ │
│ │ │- substante chimice sau paste │ │
│ │ │textile │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Imprimare insotita de cel putin doua│ │
│ │ │operatiuni de preparare sau │ │
│ │ │finisare (cum ar fi spalare, albire,│ │
│ │ │mercerizare, termofixare, scamosare,│ │
│ │ │calandrare, operatiune de │ │
│ │ │contractie, finisare permanenta, │ │
│ │ │decatare, impregnare, remaiere si │ │
│ │ │curatare de noduri) cu conditia ca │ │
│ │ │valoarea tesaturilor neimprimate │ │
│ │ │folosite sa nu depaseasca 47,5% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului. │ │
│ 5906 │Tesaturi cauciucate, │ │ │
│ │altele decat cele de la │ │ │
│ │pozitia 5902: │ │ │
│ │- Tricotate sau crosetate │- Fabricare din7: │ │
│ │ │- fibre naturale │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, nepieptanate │ │
│ │ │sau altfel prelucrate pentru │ │
│ │ │filatura, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- substante chimice sau paste │ │
│ │ │textile │ │
│ │- Alte tesaturi obtinute │Fabricare din substante chimice │ │
│ │din fire de filamente │ │ │
│ │sintetice continand mai │ │ │
│ │mult de 90% din greutate │ │ │
│ │materiale textile │ │ │
│ │- Altele │Fabricare din fire │ │
│ 5907 │Alte tesaturi textile │Fabricare din fire │ │
│ │impregnate, invelite sau │Sau │ │
│ │acoperite; panze pictate │Imprimare insotita de cel putin doua│ │
│ │pentru decoruri de teatru, │operatiuni de preparare sau finisare│ │
│ │decoruri de atelier sau │(cum ar fi spalare, albire, │ │
│ │pentru utilizari analoge │mercerizare, termofixare, scamosare,│ │
│ │ │calandrare, operatiune de │ │
│ │ │contractie, finisare permanenta, │ │
│ │ │decatare, impregnare, remaiere si │ │
│ │ │curatare de noduri) cu conditia ca │ │
│ │ │valoarea tesaturilor neimprimate │ │
│ │ │folosite sa nu depaseasca 47,5% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului │ │
│ 5908 │Fitile textile, tesute, │ │ │
│ │impletite sau tricotate, │ │ │
│ │pentru lampi, lampi de │ │ │
│ │gatit, brichete, lumanari │ │ │
│ │si similare; mansoane │ │ │
│ │pentru lampi │ │ │
│ │incandenscente si tesaturi │ │ │
│ │circulare tricotate pentru │ │ │
│ │confectionarea acestora, │ │ │
│ │impregnate sau nu: │ │ │
│ │- Mansoane pentru lampi │Fabricare din stofe circulare │ │
│ │incandescente, impregnate │tricotate │ │
│ │- Altele │Fabricare din materialele de la │ │
│ │ │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │ │care se incadreaza produsul │ │
│ 5909 │Articole textile pentru │ │ │
│ la │uz industrial: │ │ │
│ 5911 │- Discuri sau inele de │Fabricare din fire sau deseuri de │ │
│ │polizat, altele decat cele │tesaturi sau carpe de la pozitia │ │
│ │din pasla de la pozitia │6310 │ │
│ │5911 │ │ │
│ │- Tesaturi din genul celor │ Fabricare din7: │ │
│ │folosite in mod frecvent la│- fire de nuca de cocos │ │
│ │fabricarea hartiei sau la │- urmatoarele materiale: │ │
│ │alte utilizari tehnice, │" fire din politetrafluoretilen9 │ │
│ │acoperite sau nu cu pasla, │" fir multiplu din poliamida, │ │
│ │impregnate sau nu, sau │imbracat, impregnat sau acoperit cu │ │
│ │acoperite sau nu, tubulare │rasina fenolica │ │
│ │sau fara sfarsit cu o │" fir din fibra textila sintetica │ │
│ │singura sau multiple urzeli│de poliamida aromatica, obtinuta │ │
│ │si/sau bataturi, sau │prin policondensarea │ │
│ │tesaturi plate cu multiple │m-fenilendiaminei si acidului │ │
│ │urzeli si/sau bataturi de │izoftalic │ │
│ │la pozitia 5911 │" monofir de politetrafluoretilena9 │ │
│ │ │" fir din fibra textila sintetica │ │
│ │ │de poli-(p-fenilen tereftalamid) │ │
│ │ │" fir din fibra de sticla, acoperit │ │
│ │ │cu rasina fenolica si intarit cu │ │
│ │ │fir acrilic9 │ │
│ │ │" monofilamente de copoliester a │ │
│ │ │poliesterului si a rasinii acidului │ │
│ │ │tereftalic si 1,4 ciclohexandictanol│ │
│ │ │si acid izoftalic │ │
│ │ │- Fibre naturale │ │
│ │ │- Fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, nepieptanate │ │
│ │ │sau altfel prelucrate pentru │ │
│ │ │filatura, sau │ │
│ │ │- Substante chimice sau paste │ │
│ │ │textile │ │
│ │- Altele │Fabricare din7: │ │
│ │ │- fire de nuca de cocos │ │
│ │ │- fibre naturale │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, │ │
│ │ │nepieptanate sau altfel prelucrate │ │
│ │ │pentru filatura, sau │ │
│ │ │- substante chimice sau paste │ │
│ │ │textile │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Tesaturi tricotate sau │Fabricare din7: │ │
│ 60 │crosetate │- fibre naturale │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate, nepieptanate │ │
│ │ │sau altfel prelucrate pentru │ │
│ │ │filatura, │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │- substante chimice sau paste │ │
│ │ │textile │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Articole si accesorii de │ │ │
│ 61 │imbracaminte, tricotate sau│ │ │
│ │crosetate: │ │ │
│ │- obtinute prin asamblarea │Fabricare din fire7,10 │ │
│ │prin coasere sau in alt │ │ │
│ │mod, a doua sau mai multe │ │ │
│ │piese tricotate sau │ │ │
│ │crosetate, care au fost │ │ │
│ │croite sau obtinute in │ │ │
│ │anumite forme │ │ │
│ │- altele │Fabricare din7: │ │
│ │ │- fibre naturale │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue necardate sau │ │
│ │ │nepieptanate sau altfel prelucrate │ │
│ │ │pentru filatura, sau │ │
│ │ │- substante chimice sau paste │ │
│ │ │textile │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ Ex │Articole si accesorii de │Fabricare din fire7,10 │ │
│Capitolul│imbracaminte, altele decat │ │ │
│ 62 │cele tricotate sau │ │ │
│ │crosetate; cu exceptia: │ │ │
│Ex 6202, │Articole si accesorii de │Fabricare din fire10 │ │
│Ex 6204, │imbracaminte pentru femei, │Sau │ │
│Ex 6206, │fete si copii si accesorii │Fabricare din tesaturi nebrodate cu │ │
│ Ex 6209 │pentru copii, brodate │conditia ca valoarea tesaturilor │ │
│ Si │ │nebrodate sa nu depaseasca 40% din │ │
│ ex 6211 │ │pretul de uzina al produsului10 │ │
│ Ex 6210 │Echipamente ignifuge din │Fabricare din fire10 │ │
│ Si │tesaturi acoperite cu un │Sau │ │
│ ex 6216 │strat de poliester │Fabricare din tesaturi neacoperite │ │
│ │aluminizat │cu conditia ca valoarea tesaturilor │ │
│ │ │neacoperite folosite sa nu │ │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului10 │ │
│ 6213 │Batiste, esarfe, saluri, │Fabricare din fire simple │ │
│ si │fulare, fular-sal, │neprelucrate7,10 │ │
│ 6214 │mantiile, voaluri si │Sau │ │
│ │voalete si articole │Fabricare din tesaturi nebrodate cu │ │
│ │similare │conditia ca valoarea tesaturilor │ │
│ │- brodate │nebrodate folosite sa nu depaseasca │ │
│ │ │40% din pretul de uzina al │ │
│ │ │produsului10 │ │
│ │ │Fabricare din fire simple │ │
│ │ │neprelucrate7,10 │ │
│ │ │Sau │ │
│ │ │Prelucrare urmata de imprimare │ │
│ │ │insotita de cel putin doua │ │
│ │- altele │operatiuni de preparare sau finisare│ │
│ │ │(cum ar fi spalare, albire, │ │
│ │ │mercenizare, termofixare, scamosare,│ │
│ │ │calandrare, operatiune de │ │
│ │ │contractie, finisare permanenta, │ │
│ │ │decatare, impregnare, remaiere si │ │
│ │ │curatare de noduri) cu conditia ca │ │
│ │ │valoarea tuturor bunurilor │ │
│ │ │neprintate de la pozitiile 6213 si │ │
│ │ │6214 folosite sa nu depaseasca 47,5%│ │
│ │ │din pretul de uzina al produsului │ │
│ 6217 │Alte accesorii │ │ │
│ │confectionate pentru │ │ │
│ │imbracaminte; parti ale │ │ │
│ │articolelor sau ale │ │ │
│ │accesoriilor de │ │ │
│ │imbracaminte, altele decat │ │ │
│ │cele de la pozitia 6212: │ │ │
│ │- Brodate │Fabricare din fire simple10 │ │
│ │ │Sau │ │
│ │ │Fabricare din tesaturi nebrodate │ │
│ │ │cu conditia ca valoarea │ │
│ │ │tesaturilor nebrodate folosite sa │ │
│ │ │nu depaseasca 40% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului10 │ │
│ │- Echipament ignifug de │Fabricare din fire simple10 │ │
│ │tesatura acoperita cu folie│Sau │ │
│ │de poliester aluminizat │Fabricare din tesatura neacoperita │ │
│ │ │cu conditia ca valoarea totala a │ │
│ │ │tesaturilor neimbracate folosite sa │ │
│ │ │nu depaseasca 40% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului10 │ │
│ │- Insertii pentru gulere │Fabricare: │ │
│ │si mansete, croite │- din materiale de la orice │ │
│ │ │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │ │se incadreaza produsul si │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ │- Altele │Fabricare din fire10 │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Alte articole textile │Fabricare din materialele de la │ │
│Capitolul│confectionate; seturi │orice pozitie cu exceptia celei la │ │
│ 63 │imbracaminte si articole │care se incadreaza produsul │ │
│ │textile purtate; carpe; cu │ │ │
│ │exceptia: │ │ │
│ 6301 │Cuverturi, lenjerie de pat │ │ │
│ la │etc.; transperante etc.; │ │ │
│ 6304 │alte articole de mobilare: │ │ │
│ │- din pasla si netesute │Fabricare din7: │ │
│ │ │- fibre naturale, sau │ │
│ │ │- substante chimice sau paste │ │
│ │ │textile │ │
│ │- altele │ │ │
│ │" brodate │- Fabricare din fire simple │ │
│ │ │neprelucrate10,11 │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Fabricare din tesaturi (altele decat│ │
│ │ │tricotate sau crosetate) nebrodate │ │
│ │ │cu conditia ca valoarea tesaturii │ │
│ │ │nebrodate sa nu depaseasca 40% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului │ │
│ │" altele │Fabricare din fire simple │ │
│ │ │neprelucrate10,11 │ │
│ 6305 │Saci si sacose pentru │Fabricare din7: │ │
│ │ambalaj │- fibre naturale │ │
│ │ │- fibre sintetice sau artificiale │ │
│ │ │discontinue cardate sau │ │
│ │ │nepieptanate sau altfel prelucrate │ │
│ │ │pentru filatura, sau │ │
│ │ │- substante chimice sau paste │ │
│ │ │textile │ │
│ 6306 │Prelate, storuri pentru │ │ │
│ │exterior; corturi; vele │ │ │
│ │pentru ambarcatiuni; │ │ │
│ │planse cu vela sau │ │ │
│ │vehicule cu vela │ │ │
│ │(landcraft), si articole │ │ │
│ │de camping: │ │ │
│ │- netesute │Fabricare din7,10: │ │
│ │ │- fibre naturale, sau │ │
│ │ │- substante chimice sau paste │ │
│ │ │textile │ │
│ │- altele │Fabricare din fire simple │ │
│ │ │neprelucrate7,10 │ │
│ 6307 │Alte articole │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │confectionate, inclusiv │materialelor folosite nu trebuie │ │
│ │tipare de imbracaminte │sa depaseasca 40% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului │ │
│ 6308 │Seturi compuse din bucati │Fiecare articol care compune setul │ │
│ │de tesaturi si fire, cu │trebuie sa respecte regula care i se│ │
│ │sau fara accesorii, pentru │va aplica in cazul in care acest │ │
│ │confectionarea carpetelor, │articol nu va fi prezentat ca atare │ │
│ │tapiseriilor, fetelor de │in set. Totusi, articolele │ │
│ │masa, servetelelor brodate │neoriginare pot fi incorporate cu │ │
│ │sau din articole textile │conditia ca valoarea lor totala sa │ │
│ │similare, prezentate in │nu depaseasca 15% din pretul de │ │
│ │ambalaje pentru vanzare cu │uzina al setului │ │
│ │amanuntul │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Incaltaminte, ghetre si │Fabricare din materiale de la orice │ │
│Capitolul│articole similare; parti │pozitie, exclusiv din asamblarile │ │
│ 64 │ale acestor articole; cu │formate din fete de incaltaminte │ │
│ │exceptia: │fixate pe branturi sau pe alte parti│ │
│ │ │inferioare de la pozitia nr. 6406. │ │
│ 6406 │Parti de incaltaminte │Fabricare din materialele de la │ │
│ │(inclusiv captuseli chiar │orice pozitie cu exceptia celei la │ │
│ │fixate pe talpi, altele │care se incadreaza produsul │ │
│ │decat cele exterioare); │ │ │
│ │talpi interioare │ │ │
│ │detasabile, talonete si │ │ │
│ │articole similare; ghetre, │ │ │
│ │jambiere si articole │ │ │
│ │similare si parti ale │ │ │
│ │acestora │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Obiecte de acoperit capul │Fabricare din materialele de la │ │
│Capitolul│si parti ale acestora, cu │orice pozitie cu exceptia celei la │ │
│ 65 │exceptia: │care se incadreaza produsul │ │
│ 6503 │Palarii si alte articole │Fabricare din fire sau fibre │ │
│ │similare din fetru, │textile10 │ │
│ │fabricate cu ajutorul │ │ │
│ │closurilor sau platourilor │ │ │
│ │prevazute la poz. nr. 6501,│ │ │
│ │impodobite sau │ │ │
│ │neimpodobite │ │ │
│ 6505 │Palarii si alte articole │Fabricare din fire sau fibre │ │
│ │similare tricotate sau │textile10 │ │
│ │crosetate, sau │ │ │
│ │confectionate din dantela, │ │ │
│ │din fetru sau din alte │ │ │
│ │produse textile, din │ │ │
│ │bucati (dar nu din benzi), │ │ │
│ │chiar impodobite; plase si │ │ │
│ │fileuri pentru par din │ │ │
│ │orice material, impodobite │ │ │
│ │sau neimpodobite │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Umbrele, umbrele de soare, │Fabricare din materialele de la │ │
│Capitolul│bastoane de umblat, │orice pozitie cu exceptia celei la │ │
│ 66 │umbrelute, biciuri, │care se incadreaza produsul │ │
│ │cravase de calarie si │ │ │
│ │parti ale acestora; cu │ │ │
│ │exceptia: │ │ │
│ 6601 │Umbrele, umbrele de soare │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │(inclusiv umbrele baston, │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │umbrele de gradina si │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │articole similare) │al produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Pene si puf preparate si │Fabricare din materialele de la │ │
│ 67 │articole confectionate din │orice pozitie cu exceptia celei la │ │
│ │pene sau din puf, flori │care se incadreaza produsul │ │
│ │artificiale, articole din │ │ │
│ │par uman │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Articole din piatra, ipsos,│Fabricare din materialele de la │ │
│Capitolul│ciment, azbest, mica sau │orice pozitie cu exceptia celei la │ │
│ 68 │materiale similare, cu │care se incadreaza produsul │ │
│ │exceptia: │ │ │
│ Ex │Articole din ardezie │Fabricare din ardezie prelucrata │ │
│ 6803 │naturala sau aglomerata │ │ │
│ │(ardezina) │ │ │
│ Ex 6812 │Articole din azbest; │Fabricare din materiale de la │ │
│ │articole din amestecuri cu │orice pozitie │ │
│ │o baza de azbest sau din │ │ │
│ │amestecuri cu o baza de │ │ │
│ │azbest si carbonat de │ │ │
│ │magneziu │ │ │
│ ex 6814 │Articole din mica; │Fabricare din mica prelucrata │ │
│ │inclusiv mica aglomerata │(inclusiv mica aglomerata sau │ │
│ │sau reconstituita pe un │reconstituita) │ │
│ │suport de hartie, de │ │ │
│ │carton sau pe suporti din │ │ │
│ │alte materiale │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Produse ceramice │Fabricare din materialele de la │ │
│ 69 │ │orice pozitie cu exceptia celei la │ │
│ │ │care se incadreaza produsul │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Sticla si obiecte din │Fabricare din materialele de la │ │
│Capitolul│sticla; cu exceptia: │orice pozitie cu exceptia celei la │ │
│ 70 │ │care se incadreaza produsul │ │
│ex 7003, │Sticla cu un strat │Fabricare din materiale de la │ │
│ ex 7004 │nereflectorizant │pozitia 7001 │ │
│ si ex │ │ │ │
│ 7005 │ │ │ │
│ 7006 │Sticla de la pozitia 7003, │ │ │
│ │7004 sau 7005, curbata, │ │ │
│ │bizotata, gravata, │ │ │
│ │perforata, emailata sau │ │ │
│ │altfel prelucrata, dar │ │ │
│ │neinramata si necombinata │ │ │
│ │cu alte materiale: │ │ │
│ │- geam plan acoperit cu un │Fabricare din materiale (substrat │ │
│ │film subtire dielectric si │de geam plan neacoperit) de la │ │
│ │metalic, in conformitate │pozitia 7006 │ │
│ │cu standardele SEMII12 │ │ │
│ │- altele │Fabricare din materiale de la │ │
│ │ │pozitia 7001 │ │
│ 7007 │Geam securit, constand din │Fabricare din materiale de la │ │
│ │sticla calita sau │pozitia 7001 │ │
│ │stratificata │ │ │
│ 7008 │Geamuri izolate cu │Fabricare din materiale de la │ │
│ │straturi multiple │pozitia 7001 │ │
│ 7009 │Oglinzi din sticla, │Fabricare din materiale de la │ │
│ │inramate sau neinramate, │pozitia 7001 │ │
│ │inclusiv oglinzi │ │ │
│ │retrovizoare │ │ │
│ 7010 │Damigene, sticle, │Fabricare din materialele de la │ │
│ │flacoane, borcane, cani, │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │ambalaje tubulare, fiole │care se incadreaza produsul │ │
│ │si alte recipiente din │Sau │ │
│ │sticla folosite pentru │Taierea obiectelor de sticla cu │ │
│ │transport sau pentru │conditia ca valoarea totala a │ │
│ │ambalare; borcane din │sticlei netaiata folosita sa nu │ │
│ │sticla pentru conserve, │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │dopuri capace si alte │al produsului │ │
│ │dispozitive de inchidere, │ │ │
│ │din sticla │ │ │
│ 7013 │Obiecte din sticla pentru │Fabricare din materialele de la │ │
│ │serviciu de masa, pentru │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │bucatarie, baie, birou, │care se incadreaza produsul │ │
│ │pentru decorarea │sau │ │
│ │apartamentelor sau pentru │Taierea obiectelor din sticla cu │ │
│ │scopuri similare, (altele │conditia ca valoarea totala a │ │
│ │decat cele de la pozitia │obiectelor de sticla netaiata sa nu │ │
│ │7010 sau 7018) │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ │ │Sau │ │
│ │ │Decorarea manuala (cu exceptia │ │
│ │ │imprimarii serigrafice) a │ │
│ │ │obiectelor de sticla suflate cu │ │
│ │ │conditia ca valoarea totala a │ │
│ │ │obiectului de sticla suflat sa nu │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ Ex 7019 │Articole (altele decat │Fabricare din: │ │
│ │firele) din fibre de │- fitile, semitort sau fire, │ │
│ │sticla │necolorate, taiate sau netaiate, sau│ │
│ │ │ - lana de sticla │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Perle naturale sau de │Fabricare din materialele de la │ │
│Capitolul│cultura, pietre pretioase │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ 71 │sau nepretioase, metale │care se incadreaza produsul │ │
│ │pretioase, metale placate │ │ │
│ │cu metale pretioase si │ │ │
│ │articole ale acestora; │ │ │
│ │imitatii de bijuterii: │ │ │
│ │monede; cu exceptia: │ │ │
│ Ex 7101 │Perle naturale sau de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │cultura, sortate si │materialelor folosite nu depaseste │ │
│ │insirate temporar pentru │50% din pretul de uzina al │ │
│ │facilitarea transportului │produsului │ │
│ex 7102, │Pietre pretioase sau │Fabricare din pietre pretioase sau │ │
│ ex 7103 │semipretioase prelucrate │nepretioase neprelucrate │ │
│ si ex │(naturale, sintetice sau │ │ │
│ 7104 │reconstituite) │ │ │
│ 7106, │Metale pretioase: │ │ │
│ 7108 si │- sub forma bruta │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ 7110 │ │pozitie cu exceptia celor care sunt │ │
│ │ │incadrate la pozitiile 7106, 7108 │ │
│ │ │sau 7110 │ │
│ │ │Sau │ │
│ │ │Separare electrolitica, termica sau │ │
│ │ │chimica a metalelor pretioase de la │ │
│ │ │pozitiile 7106, 7108 sau 7110 │ │
│ │ │Sau │ │
│ │ │Alierea metalelor pretioase de la │ │
│ │ │pozitiile 7106, 7108 sau 7110 intre │ │
│ │ │ele sau cu metale comune │ │
│ │- sub forma semiprelucrata │Fabricare din metale pretioase sub │ │
│ │sau pulbere │forma bruta │ │
│ ex 7107 │Metale placate sau suflate │Fabricare din metale placate sau │ │
│ ex 7109 │cu metale pretioase, sub │suflate cu metale pretioase sub │ │
│ si │forma semiprelucrata │forma bruta │ │
│ ex 7111 │ │ │ │
│ 7116 │Obiecte din perle naturale │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │sau de cultura, pietre │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │pretioase sau │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │semipretioase (naturale, │al produsului │ │
│ │sintetice sau │ │ │
│ │reconstituite) │ │ │
│ 7117 │Bijuterii de fantezie │Fabricare din materialele de la │ │
│ │ │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │ │care se incadreaza produsul │ │
│ │ │Sau │ │
│ │ │Fabricare din parti de metale │ │
│ │ │comune, neaurite, neargintate, │ │
│ │ │neplatinate, cu conditia ca │ │
│ │ │valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │folosite sa nu depaseasca 50% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Fonta, fier si otel; cu │Fabricare din materialele de la │ │
│Capitolul│exceptia: │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ 72 │ │care se incadreaza produsul │ │
│ 7207 │Semifabricate din fier sau │Fabricare din materialele de la │ │
│ │din oteluri nealiate │pozitiile 7201, 7202, 7203, 7204 │ │
│ │ │sau 7205 │ │
│ 7208 la │Produse laminate plate, │Fabricate din fier si otel │ │
│ 7216 │tije, bare, profile din │nealiate, in lingouri sau alte │ │
│ │fier sau din oteluri │forme primare de la pozitia 7206 │ │
│ │nealiate │ │ │
│ 7217 │Sarma din fier sau din │Fabricare din semifabricate din │ │
│ │oteluri nealiate │fier sau din oteluri nealiate de la │ │
│ │ │pozitia 7207 │ │
│ ex 7218 │Semifabricate, produse │Fabricare din oteluri inoxidabile │ │
│ 7219 la │laminate plate, tije si │in lingouri sau alte forme │ │
│ 7222 │bare, profile din oteluri │primare de la pozitia 7218 │ │
│ │inoxidabile │ │ │
│ 7223 │Sarma din otel inoxidabil │Fabricare din semifabricate din │ │
│ │ │oteluri inoxidabile de la pozitia │ │
│ │ │7218 │ │
│ ex 7224 │Semifabricate, produse │Fabricare din alte oteluri aliate │ │
│ 7225 la │laminate plate, tije si │in lingouri sau in alte forme │ │
│ 7228 │bare laminate la cald; │primare de la pozitiile 7206, 7218 │ │
│ │profile din alte oteluri │sau 7224 │ │
│ │aliate, tije si bare │ │ │
│ │tubulare pentru foraj din │ │ │
│ │oteluri aliate sau │ │ │
│ │nealiate │ │ │
│ 7229 │Sarma din alte oteluri │Fabricare din semifabricate din alte│ │
│ │aliate │oteluri aliate de la pozitia 7224 │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Articole din fier sau otel;│Fabricare din materialele de la │ │
│Capitolul│cu exceptia │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ 73 │ │care se incadreaza produsul │ │
│ ex 7301 │Palplanse │Fabricare din materiale de la │ │
│ │ │pozitia 7206 │ │
│ 7302 │Elemente de cale ferata, │Fabricare din materiale de la │ │
│ │din fonta, fier sau otel: │pozitia 7206. │ │
│ │sine, contrasine si │ │ │
│ │cremaliere, ace de macaz, │ │ │
│ │inimi de macaz, macazuri si│ │ │
│ │alte elemente de traversare│ │ │
│ │sau de schimbare de cale, │ │ │
│ │traverse, eclise, cuzineti,│ │ │
│ │pene de fixare, pat de │ │ │
│ │cale, placi de strangere, │ │ │
│ │placi si bare de ecartament│ │ │
│ │si alte piese pentru │ │ │
│ │asezarea, jonctiunea sau │ │ │
│ │fixarea sinelor │ │ │
│ 7304 │Tevi, tuburi si profile │Fabricare din materialele de la │ │
│ 7305 │tubulare din fier sau din │pozitiile 7206, 7207, 7218 sau 7224 │ │
│ si │otel │ │ │
│ 7306 │ │ │ │
│ ex 7307 │Fitinguri de tevi sau │Strujire, gaurire, finisare, │ │
│ │tuburi din otel inoxidabil │filetare, debavurare, sablare a │ │
│ │(ISO nr. X5 CrNiMo1712) │semifabricatului forjat cu conditia │ │
│ │constand din cateva parti │ca valoarea totala a │ │
│ │ │semifabricatului forjat sa nu │ │
│ │ │depaseasca 35% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ 7308 │Structuri si parti de │Fabricare din materialele de la │ │
│ │structuri (de exemplu, │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │poduri si elemente de │care se incadreaza produsul. │ │
│ │poduri, porti de ecluze, │Totusi, profilele obtinute prin │ │
│ │turnuri, piloni, stalpi, │sudura de la pozitia 7301 nu pot │ │
│ │coloane, sarpante, │utilizate │ │
│ │acoperisuri, usi, ferestre │ │ │
│ │si tocurile lor, pervaze │ │ │
│ │si praguri, obloane, │ │ │
│ │balustrade) din fonta, │ │ │
│ │fier sau otel, cu exceptia │ │ │
│ │structurilor prefabricate │ │ │
│ │de la pozitia 9406, tabla, │ │ │
│ │bare, profile, tevi si │ │ │
│ │produse similare, din │ │ │
│ │fonta, fier sau otel, │ │ │
│ │pregatite in vederea │ │ │
│ │folosirii lor in │ │ │
│ │constructii. │ │ │
│ ex 7315 │Lanturi antiderapante │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor de la pozitia 7315 │ │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │ │
│ │ │50% din pretul de uzina al │ │
│ │ │produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Cupru si articole din │Fabricare: │ │
│Capitolul│cupru; cu exceptia: │- din materiale de la orice │ │
│ 74 │ │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │ │se incadreaza produsul si │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ 7401 │Mata de cupru, cupru │Fabricare din materialele de la │ │
│ │cementat (precipitat de │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │cupru) │care se incadreaza produsul │ │
│ 7402 │Cupru nerafinat; anozi de │Fabricare din materialele de la │ │
│ │cupru pentru rafinare │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │electrolitica │care se incadreaza produsul │ │
│ 7403 │Cupru rafinat si aliaj de │ │ │
│ │cupru sub forma bruta: │ │ │
│ │- Cupru rafinat │Fabricare din materialele de la │ │
│ │ │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │ │care se incadreaza produsul │ │
│ │- Aliaje de cupru si cupru │Fabricare din cupru rafinat, sub │ │
│ │rafinat continand alte │forma bruta sau deseuri si resturi │ │
│ │elemente │din cupru │ │
│ 7404 │Deseuri si resturi din │Fabricare din materialele de la │ │
│ │cupru │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │ │care se incadreaza produsul │ │
│ 7405 │Aliaje de baza din cupru │Fabricare din materialele de la │ │
│ │ │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │ │care se incadreaza produsul │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Nichel si articole din │Fabricare: │ │
│Capitolul│nichel; cu exceptia: │- din materiale de la orice │ │
│ 75 │ │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │ │se incadreaza produsul si │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ 7501 la │Mata de nichel, produse │Fabricare din materialele de la │ │
│ 7503 │sinterizate (sinteri) de │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │oxizi de nichel si alte │care se incadreaza produsul │ │
│ │produse intermediare ale │ │ │
│ │metalurgiei nichelului; │ │ │
│ │nichel sub forma bruta; │ │ │
│ │deseuri si resturi de │ │ │
│ │nichel │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Aluminiu si articole din │Fabricare: │ │
│Capitolul│aluminiu; cu exceptia: │- din materiale de la orice │ │
│ 76 │ │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │ │se incadreaza produsul si │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ 7601 │Aluminiu sub forma bruta │Fabricare: │ │
│ │ │- din materiale de la orice │ │
│ │ │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │ │se incadreaza produsul si │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │Fabricare prin tratament termic sau │ │
│ │ │electrolitic din aluminiu nealiat │ │
│ │ │sau din deseuri de aluminiu │ │
│ 7602 │Deseuri si resturi de │Fabricare din materialele de la │ │
│ │aluminiu │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │ │care se incadreaza produsul │ │
│ ex 7616 │Articole din aluminiu, │Fabricare: │ │
│ │altele decat sitele │- din materiale de la orice │ │
│ │metalice (inclusiv site │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │continue sau site lungi) │se incadreaza produsul. Totusi, pot │ │
│ │grilaje si zabrele din │fi folosite site metalice (inclusiv │ │
│ │sarma, tabla sau din banda │site continue sau site lungi), │ │
│ │dezdoita din aluminiu │grilaje, zabrele din sarma, tabla │ │
│ │ │sau banda dezdoita din aluminiu; si │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Rezervat pentru o eventuala│ │ │
│ 77 │utilizare ulterioara in │ │ │
│ │S.A. │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Plumb si articole din │Fabricare: │ │
│Capitolul│plumb; cu exceptia: │- din materiale de la orice │ │
│ 78 │ │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │ │se incadreaza produsul; si │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ 7801 │Plumb sub forma bruta: │ │ │
│ │- Plumb rafinat │Fabricare din plumb prelucrabil │ │
│ │- altele │Fabricare din materialele de la │ │
│ │ │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │ │care se incadreaza produsul. │ │
│ │ │Totusi, deseurile si resturile de │ │
│ │ │la pozitia 7802 nu pot fi folosite │ │
│ 7802 │Deseuri si resturi de │Fabricare din materialele de la │ │
│ │plumb │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │ │care se incadreaza produsul │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Zinc si articole din zinc; │Fabricare: │ │
│Capitolul│cu exceptia: │- din materiale de la orice │ │
│ 79 │ │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │ │se incadreaza produsul si │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ 7901 │Zinc sub forma bruta │Fabricare din materialele de la │ │
│ │ │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │ │care se incadreaza produsul. │ │
│ │ │Totusi, deseurile si resturile de │ │
│ │ │la pozitia 7902 nu pot fi folosite │ │
│ 7902 │Deseuri si resturi de zinc │Fabricare din materialele de la │ │
│ │ │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │ │care se incadreaza produsul │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Cositor si articole din │Fabricare: │ │
│Capitolul│cositor; cu exceptia: │- din materiale de la orice │ │
│ 80 │ │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │ │se incadreaza produsul si │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ 8001 │Cositor sub forma bruta │Fabricare din materialele de la │ │
│ │ │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │ │care se incadreaza produsul. Totusi,│ │
│ │ │deseurile si resturile de la pozitia│ │
│ │ │8002 nu pot fi folosite. │ │
│ 8002 si │Deseuri si resturi din │Fabricare din materialele de la │ │
│ 8007 │cositor; alte articole din │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │cositor │care se incadreaza produsul │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Capitolul│Alte metale comune: │ │ │
│ 81 │cermeturi; articole ale │ │ │
│ │acestora: │ │ │
│ │- Alte metale de baza, sub │Fabricare in care valoarea tuturor │ │
│ │forma bruta; articole ale │materialelor folosite incadrate la │ │
│ │acestora │aceeasi pozitie cu produsul nu │ │
│ │ │trebuie sa depaseasca 50% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului │ │
│ │- Altele │Fabricare din materialele de la │ │
│ │ │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │ │care se incadreaza produsul │ │
│ ex │Unelte si scule, │Fabricare din materialele de la │ │
│Capitolul│ustensile, cutitarie, │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ 82 │linguri si furculite, din │care se incadreaza produsul │ │
│ │metale comune; parti ale │ │ │
│ │acestora din metale comune;│ │ │
│ │cu exceptia: │ │ │
│ 8206 │Unelte la care cel putin │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │doua din pozitiile 8202 la │pozitie cu exceptia celor de la │ │
│ │8205, sunt prezentate in │pozitiile nr. 8202 la 8205. Totusi, │ │
│ │seturi pentru vanzarea cu │uneltele de la pozitiile 8202 la │ │
│ │amanuntul │8205 pot fi incorporate in │ │
│ │ │compunerea setului cu conditia ca │ │
│ │ │valoarea lor totala sa nu │ │
│ │ │depaseasca 15% din pretul de uzina │ │
│ │ │al setului │ │
│ 8207 │Unelte interschimbabile │Fabricare: │ │
│ │pentru ustensile manuale, │- din materiale de la orice │ │
│ │mecanice, sau nu, sau │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │pentru masini unelte (de │se incadreaza produsul si │ │
│ │exemplu, pentru ambutisat, │- la care valoarea tuturor │ │
│ │stantat, poansonat, │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │tarodat, filetat, gaurit, │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │alezat, brosat, frezat, │al produsului │ │
│ │strunjit, insurubat) │ │ │
│ │inclusiv filiere pentru │ │ │
│ │tragerea sau extrudarea │ │ │
│ │metalelor, ca si unelte de │ │ │
│ │forare sau sondare │ │ │
│ 8208 │Cutite si lame de taiat, │Fabricare: │ │
│ │pentru masini sau pentru │- din materiale de la orice │ │
│ │aparate mecanice │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │ │se incadreaza produsul si │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ ex 8211 │Cutite (altele decat cele │Fabricare din materialele de la │ │
│ │de la pozitia 8208) cu lama│orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │ascutita zimtata sau nu │care se incadreaza produsul. Totusi,│ │
│ │ │pot fi folosite lamele de cutite si │ │
│ │ │manere din metale comune. │ │
│ 8214 │Alte articole de taiat (de │Fabricare din materialele de la │ │
│ │ex. masini de tuns, satare │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │de macelarie si de │care se incadreaza produsul. Totusi,│ │
│ │bucatarie, cutite de tocat,│pot fi folosite manere din metale │ │
│ │cutite de taiat hartie); │comune │ │
│ │instrumente si seturi │ │ │
│ │pentru manichiura sau │ │ │
│ │pedichiura (inclusiv pile │ │ │
│ │de unghii) │ │ │
│ 8215 │Linguri, furculite, │Fabricare din materialele de la │ │
│ │polonice, linguri de scos │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │spuma, cutite speciale │care se incadreaza produsul. Totusi,│ │
│ │pentru peste sau unt, │pot fi folosite manere din metale │ │
│ │clesti pentru zahar si │comune │ │
│ │articole similare │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Articole diverse din metale│Fabricare din materialele de la │ │
│Capitolul│comune, cu exceptia: │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ 83 │ │care se incadreaza produsul │ │
│ ex 8302 │Alte garnituri, │Fabricare din materialele de la │ │
│ │inchizatori si articole │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │similare pentru cladiri si │care se incadreaza produsul. Totusi,│ │
│ │inchizatori de usi │celelalte materiale de la pozitia │ │
│ │automate │8302 pot fi folosite cu conditia ca │ │
│ │ │valoarea lor sa nu depaseasca 20% │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului │ │
│ ex 8306 │Statuete si alte obiecte │Fabricare din materialele de la │ │
│ │de ornament din metale │orice pozitie, cu exceptia celei la │ │
│ │comune │care se incadreaza produsul. │ │
│ │ │Totusi, pot fi folosite celelalte │ │
│ │ │materiale de la pozitia 8306 cu │ │
│ │ │conditia ca valoarea lor totala sa │ │
│ │ │nu depaseasca 30% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Reactori nucleari, cazane │Fabricare: │Fabricare la care │
│Capitolul│de aburi, masini, aparate │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ 84 │si dispozitive mecanice, │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │parti ale acestor masini │se incadreaza produsul si │nu trebuie sa │
│ │sau aparate, cu exceptia: │- la care valoarea tuturor │depaseasca 30% din │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │ │al produsului │ │
│ ex 8401 │Elemente combustibile │Fabricare din materialele de la │Fabricare la care │
│ │nucleare │orice pozitie, cu exceptia celei la │valoarea tuturor │
│ │ │care se incadreaza produsul13 │materialelor folosite│
│ │ │ │nu trebuie sa │
│ │ │ │depaseasca 30% din │
│ │ │ │pretul de uzina al │
│ │ │ │produsului │
│ 8402 │Cazane de aburi sau alte │Fabricare: │Fabricare in care │
│ │generatoare de aburi │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │(altele decat cazanele │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │pentru incalzire centrala │se incadreaza produsul si │nu trebuie sa │
│ │destinate sa produca apa │- la care valoarea tuturor │depaseasca 25% din │
│ │calda si abur de joasa │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │presiune); cazane cu apa │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │supraincalzita │al produsului │ │
│ 8403 si │Cazane de aburi pentru │Fabricare din materialele de la │Fabricare la care │
│ ex 8404 │incalzire centrala, altele │orice pozitie cu exceptia celor │valoarea tuturor │
│ │decat cele de la poz. nr. │incadrate la pozitiile 8403 sau │materialelor folosite│
│ │8402 aparatele auxiliare │8404. │nu trebuie sa │
│ │pentru cazane pentru │ │depaseasca 40% din │
│ │incalzire centrala │ │pretul de uzina al │
│ │ │ │produsului │
│ 8406 │Turbine cu abur si alte │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │turbine cu vapori │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ 8407 │Motoare cu piston │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │alternativ sau rotativ, cu │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │aprindere prin scanteie │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │(motoare cu explozie) │al produsului. │ │
│ 8408 │Motoare cu piston, cu │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │aprindere prin compresie │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │(motoare diesel sau │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │semidiesel) │al produsului. │ │
│ 8409 │Parti destinate exclusiv │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │sau in principal motoarelor│materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │de la pozitia 8407 sau 8408│depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului. │ │
│ 8411 │Turboreactoare, │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │turbopropulsoare si alte │- din materiale de la orice pozitie,│valoarea tuturor │
│ │turbine cu gaz │cu exceptia celei la care se │materialelor folosite│
│ │ │incadreaza produsul si │nu trebuie sa │
│ │ │- la care valoarea tuturor │depaseasca 25% din │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului. │
│ │ │al produsului │ │
│ 8412 │Alte motoare si masini │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │motrice │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ ex 8413 │Pompe volumetrice rotative │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │ │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │ │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │ │se incadreaza produsul si │nu trebuie sa │
│ │ │- la care valoarea tuturor │depaseasca 25% din │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului. │
│ │ │al produsului │ │
│ex 8414 │Ventilatoare, exhaustoare │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │industriale si similare │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │ │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │ │se incadreaza produsul si │nu trebuie sa │
│ │ │- la care valoarea tuturor │depaseasca 25% din │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului. │
│ │ │al produsului │ │
│ 8415 │Masini si aparate pentru │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │conditionarea aerului care │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │au ventilator cu motor si │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │dispozitive proprii de │al produsului. │ │
│ │modificare a temperaturii │ │ │
│ │si umiditatii, inclusiv │ │ │
│ │acele masini in care │ │ │
│ │umiditatea nu poate fi │ │ │
│ │reglata separat. │ │ │
│ 8418 │Frigidere, congelatoare si │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │alte masini si aparate │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │pentru producerea │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │frigului, cu echipament │se incadreaza produsul, │nu trebuie sa │
│ │electric sau altfel; pompe │- la care valoarea tuturor │depaseasca 25% din │
│ │de caldura, altele decat │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │masinile si aparatele │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │pentru aer conditionat de │al produsului si │ │
│ │la pozitia nr. 8415 │- la care valoarea materialelor │ │
│ │ │neoriginare nu poate depasi │ │
│ │ │valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │originare folosite. │ │
│ ex 8419 │Aparate si dispozitive │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │pentru industria lemnului, │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │pastei de hartie, hartiei │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │si cartonului │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │ │produsului si │depaseasca 30% din │
│ │ │- in limita indicata mai sus, │pretul de uzina al │
│ │ │valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │folosite incadrate la aceeasi │ │
│ │ │pozitie ca si produsul nu trebuie │ │
│ │ │sa depaseasca 25% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului │ │
│ 8420 │Calandre si laminoare, │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │altele decat cele pentru │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │metale sau sticla si │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │cilindri pentru acestea │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │ │produsului si │depaseasca 30% din │
│ │ │- in limita indicata mai sus, │pretul de uzina al │
│ │ │valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │folosite, incadrate la aceeasi │ │
│ │ │pozitie ca si produsul nu trebuie │ │
│ │ │sa depaseasca 25% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului │ │
│ 8423 │Aparate si instrumente de │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │cantarit, inclusiv bascule │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │si balante pentru verificat│pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │piese industriale, dar │se incadreaza produsul si │nu trebuie sa │
│ │exclusiv balantele │- la care valoarea tuturor │depaseasca 25% din │
│ │sensibile la o greutate de │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │5 cg sau mai putin; │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │greutati de cantarit pentru│al produsului │ │
│ │orice balante │ │ │
│ 8425 la │Masini si aparate de │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ 8428 │ridicat, incarcat, │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │descarcat sau manipulat │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │ │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │ │produsului si │depaseasca 30% din │
│ │ │- in limita indicata mai sus, │pretul de uzina al │
│ │ │valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │folosite, de la pozitia 8431 nu │ │
│ │ │trebuie sa depaseasca 10% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului │ │
│ 8429 │Buldozere, gredere, │ │ │
│ │nivelatoare, screpere, │ │ │
│ │lopeti mecanice, │ │ │
│ │escavatoare, incarcatoare │ │ │
│ │si incarcatoare cu palete, │ │ │
│ │compactoare autopropulsate:│ │ │
│ │- rulouri compresoare │Fabricare in care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ │- altele │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │ │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │ │produsului si │depaseasca 30% din │
│ │ │- in limita indicata mai sus, │pretul de uzina al │
│ │ │valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │folosite, de la pozitia 8431 nu │ │
│ │ │trebuie sa depaseasca 10% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului. │ │
│ 8430 │Alte masini si aparate │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │pentru terasarea, │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │nivelarea, decaparea, │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │excavarea, compactarea, │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │extractia sau forarea │produsului si │depaseasca 30% din │
│ │pamantului, mineralelor │- in limita indicata mai sus, │pretul de uzina al │
│ │sau minereurilor, sonete si│valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │masini pentru extragerea │folosite, de la pozitia 8431 nu │ │
│ │pilonilor, pluguri de │trebuie sa depaseasca 10% din │ │
│ │zapada │pretul de uzina al produsului. │ │
│ ex 8431 │Parti destinate exclusiv │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │sau in principal │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │rulourilor-compresoare │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ 8439 │Masini si aparate pentru │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │fabricarea pastei din │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │materii fibroase │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │celulozice sau pentru │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │fabricarea sau finisarea │produsului si │depaseasca 30% din │
│ │hartiei sau cartonului │- in limita indicata mai sus, │pretul de uzina al │
│ │ │valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │folosite, de la aceeasi pozitie cu │ │
│ │ │produsul nu trebuie sa depaseasca │ │
│ │ │25% din pretul de uzina al │ │
│ │ │produsului │ │
│ 8441 │Alte masini si aparate │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │pentru prelucrarea pastei │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │de hartie, hartiei si │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │cartonului inclusiv masini │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │de taiat de orice fel │produsului si │depaseasca 30% din │
│ │ │- in limita indicata mai sus, │pretul de uzina al │
│ │ │valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │folosite incadrate la aceeasi │ │
│ │ │pozitie ca si produsul nu trebuie │ │
│ │ │sa depaseasca 25% din pretul de │ │
│ │ │uzina al produsului │ │
│ 8444 la │Masini de la aceste │Fabricare in care valoarea tuturor │ │
│ 8447 │pozitii folosite in │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │industria textila │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ ex 8448 │Masini si aparate │Fabricare in care valoarea tuturor │ │
│ │auxiliare pentru utilizare │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │cu masinile de la │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │pozitiile 8444 si 8445 │al produsului │ │
│ 8452 │Masini de cusut, altele │ │ │
│ │decat masinile de cusut, │ │ │
│ │carti de la pozitia 8440; │ │ │
│ │mobila, suporturi si │ │ │
│ │acoperitoare special │ │ │
│ │destinate pentru masini de │ │ │
│ │cusut; ace pentru masini de│ │ │
│ │cusut; │ │ │
│ │- Masini de cusut cu o │Fabricare la care: │ │
│ │singura impunsatura de │- valoarea tuturor materialelor │ │
│ │suveica, al carui cap │folosite nu trebuie sa depaseasca │ │
│ │cantareste pana la 16 kg, │40% din pretul de uzina al │ │
│ │fara motor sau 17 kg cu │produsului, │ │
│ │motor │- valoarea tuturor materialelor │ │
│ │ │neoriginare folosite la asamblarea │ │
│ │ │capului (motor exclus) nu trebuie sa│ │
│ │ │depaseasca valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor originare folosite si │ │
│ │ │- mecanismele de intindere a │ │
│ │ │firului, mecanismul de agatare si │ │
│ │ │mecanismul zigzag trebuie sa fie │ │
│ │ │originare │ │
│ │- altele │Fabricare in care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ 8456 │Masini-unelte si masinile │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ la │si partile si accesoriile │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ 8466 │lor de la pozitiile 8456 │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │la 8466 │al produsului │ │
│ 8469 │Masini si echipamente de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ la │birou (de exemplu, masini │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ 8472 │de scris, masini de │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │calculat, masini automate │al produsului │ │
│ │de prelucrare a datelor, │ │ │
│ │de multiplicat, aparate de │ │ │
│ │capsat) │ │ │
│ 8480 │Rame pentru turnatorie; │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │placi de fond pentru │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │matrite; matrite pentru │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │turnare; forme pentru │al produsului │ │
│ │metale (altele decat │ │ │
│ │lingotierele), pentru │ │ │
│ │carburi metalice, sticla, │ │ │
│ │materiale minerale, cauciuc│ │ │
│ │sau materiale plastice │ │ │
│ 8482 │Rulmenti cu bile, cu │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │galeti, cu role sau cu │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │role-ace │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │ │se incadreaza produsul si │nu trebuie sa │
│ │ │- la care valoarea tuturor │depaseasca 25% din │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │ │al produsului │ │
│ 8484 │Garnituri sau similare din │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │metal combinat cu hartie │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │sau cu alte materiale sau │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │din doua sau mai multe │al produsului │ │
│ │straturi de metal; seturi │ │ │
│ │sau sortimente de garnituri│ │ │
│ │de compozitii diferite │ │ │
│ │prezentate in pungi, │ │ │
│ │plicuri sau ambalaje │ │ │
│ │similare; sigilii mecanice │ │ │
│ 8485 │Parti de masini sau de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │aparate, nedenumite si │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │necuprinse in alta parte │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │in prezentul Capitol fara │al produsului │ │
│ │conexiuni electrice, parti │ │ │
│ │izolate electric, │ │ │
│ │bobinaje, contacte sau │ │ │
│ │alte caracteristici │ │ │
│ │electrice │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Masini, aparate si │Fabricare: │Fabricare la care │
│Capitolul│echipamente electrice si │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ 85 │parti ale acestora; │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │aparate de inregistrat sau │se incadreaza produsul si │nu trebuie sa │
│ │de reprodus sunetul, │- la care valoarea tuturor │depaseasca 30% din │
│ │aparate de inregistrare │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │sau de reproducere a │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │imaginii si sunetului de │al produsului │ │
│ │televiziune si parti si │ │ │
│ │accesorii ale acestor │ │ │
│ │aparate, cu exceptia: │ │ │
│ 8501 │Motoare si generatoare │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │electrice (cu exceptia │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │grupurilor electrogene) │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │ │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │ │produsului si │depaseasca 30% din │
│ │ │- in limita indicata mai sus, │pretul de uzina al │
│ │ │valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │folosite de la pozitia 8503 nu │ │
│ │ │trebuie sa depaseasca 10% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului │ │
│ 8502 │Grupuri electrogene si │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │convertizoare rotative │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │electrice │folosite nu trebuie sa │materialelor folosite│
│ │ │depaseasca 40% din pretul de │nu trebuie sa │
│ │ │uzina al produsului si │depaseasca 30% din │
│ │ │- in limita indicata mai sus, │pretul de uzina al │
│ │ │valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │folosite de la pozitiile 8501 si │ │
│ │ │8503 nu trebuie sa depaseasca 10% │ │
│ │ │din pretul de uzina al produsului │ │
│ ex 8504 │Unitati de alimentare │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │electrica de tipul celor │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │utilizate la masinile │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │automate de prelucrare a │al produsului │ │
│ │datelor │ │ │
│ ex 8518 │Microfoane si suporturile │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │acestora; difuzoare, │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │montate sau nu in carcasa │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │acestora; amplificatoare │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │electrice de │produsului si │depaseasca 25% din │
│ │audiofrecventa; aparate │- valoarea tuturor materialelor │pretul de uzina al │
│ │electrice de amplificare a │neoriginare folosite nu trebuie │produsului │
│ │sunetului │depaseasca valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor originare folosite │ │
│ 8519 │Patefoane si gramofoane, │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │cititoare de casete si │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │alte aparate de │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │reproducere a sunetului, │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │neincorporand un │produsului si │depaseasca 30% din │
│ │dispozitiv de inregistrare │- valoarea tuturor materialelor │pretul de uzina al │
│ │a sunetului │neoriginare folosite nu trebuie │produsului │
│ │ │depaseasca valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor originare folosite │ │
│ 8520 │Magnetofoane si alte │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │aparate de inregistrare a │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │sunetului, care │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │incorporeaza sau nu un │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │dispozitiv de reproduce a │produsului si │depaseasca 30% din │
│ │sunetului │- valoarea tuturor materialelor │pretul de uzina al │
│ │ │neoriginare folosite nu trebuie │produsului │
│ │ │depaseasca valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor originare folosite │ │
│ 8521 │Aparate video de │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │inregistrat sau reprodus │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │ │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │ │produsului si │depaseasca 30% din │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │pretul de uzina al │
│ │ │neoriginare folosite nu trebuie │produsului │
│ │ │depaseasca valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor originare folosite │ │
│ 8522 │Parti si accesorii │Fabricare in care valoarea tuturor │ │
│ │destinate a fi utilizate │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │numai sau in principal cu │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │aparatele de la pozitiile │al produsului │ │
│ │nr. 8519 la 8521 │ │ │
│ 8523 │Suporturi pentru │Fabricare in care valoarea tuturor │ │
│ │inregistrarea sunetului │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │sau pentru inregistrari │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │similare dar │al produsului │ │
│ │neinregistrate, altele │ │ │
│ │decat produsele de la │ │ │
│ │Capitolul 37 │ │ │
│ 8524 │Discuri, benzi si alte │ │ │
│ │suporturi pentru │ │ │
│ │inregistrarea sunetului │ │ │
│ │sau pentru inregistrari │ │ │
│ │similare inregistrate, │ │ │
│ │inclusiv matritele si │ │ │
│ │formele galvanice pentru │ │ │
│ │fabricarea discurilor, dar │ │ │
│ │cu exceptia produselor de │ │ │
│ │la Capitolul 37: │ │ │
│ │- Matrite si forme │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │galvanice pentru │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │fabricarea discurilor │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ │- Altele │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │ │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │ │produsului si │depaseasca 30% din │
│ │ │- in limita indicata mai sus, │pretul de uzina al │
│ │ │valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │folosite de la pozitia 8523 nu │ │
│ │ │trebuie sa depaseasca 10% din pretul│ │
│ │ │de uzina al produsului │ │
│ 8525 │Aparate de emisie pentru │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │radiotelefonie, │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │radiotelegrafie, │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │radiodifuziune sau │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │televiziune, chiar care │produsului si │depaseasca 25% din │
│ │incorporeaza un aparat de │- valoarea tuturor materialelor │pretul de uzina al │
│ │receptie sau un aparat de │neoriginare folosite nu trebuie │produsului │
│ │inregistrare sau de │depaseasca valoarea tuturor │ │
│ │reproducere a sunetului; │materialelor originare folosite │ │
│ │camere de televiziune; │ │ │
│ │camere de luat vederi fixe │ │ │
│ │si alte camere video; │ │ │
│ │camere digitale │ │ │
│ 8526 │Aparate de radiodetectie │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │si de radiosondaj │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │(radare), aparate de │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │radionavigatie si aparate │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │de radiotelecomanda │produsului si │depaseasca 25% din │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │pretul de uzina al │
│ │ │neoriginare folosite nu trebuie │produsului │
│ │ │depaseasca valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor originare folosite │ │
│ 8527 │Aparate de receptie pentru │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │radiotelefonie, │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │radiotelegrafie sau │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │radiodifuziune, chiar │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │combinate in acelasi corp, │produsului si │depaseasca 25% din │
│ │cu un aparat de │- valoarea tuturor materialelor │pretul de uzina al │
│ │inregistrare sau de │neoriginare folosite nu trebuie │produsului │
│ │reproducere a sunetului │depaseasca valoarea tuturor │ │
│ │sau cu un ceas │materialelor originare folosite │ │
│ 8528 │Receptoare de televiziune, │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │chiar care incorporeaza un │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │aparat de receptie radio │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │sau un aparat de │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │inregistrare sau de │produsului si │depaseasca 30% din │
│ │reproducere a sunetului │- valoarea tuturor materialelor │pretul de uzina al │
│ │sau a imaginilor; │neoriginare folosite nu trebuie sa │produsului │
│ │monitoare video si │depaseasca valoarea tuturor │ │
│ │proiectoare video │materialelor originare folosite │ │
│ 8529 │Parti recunoscute ca fiind │ │ │
│ │exclusiv sau in principal │ │ │
│ │destinate aparatelor de la │ │ │
│ │pozitiile 8525 la 8528: │ │ │
│ │- recunoscute ca fiind │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │exclusiv sau in principal │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │destinate pentru aparatele │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │de inregistrare sau de │al produsului │ │
│ │reproducere videofonica │ │ │
│ │- Altele │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │ │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │ │produsului si │depaseasca 25% din │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │pretul de uzina al │
│ │ │neoriginare folosite nu trebuie │produsului │
│ │ │depaseasca valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor originare folosite │ │
│ 8535 │Aparatura pentru taierea │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ si │sectionarea, protectia, │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ 8536 │bransarea, racordarea sau │folosite nu trebuie sa │materialelor folosite│
│ │conectarea circuitelor │depaseasca 40% din pretul de │nu trebuie sa │
│ │electrice │uzina al produsului si │depaseasca 30% din │
│ │ │- in limita indicata mai sus, │pretul de uzina al │
│ │ │valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │folosite de la pozitia 8538 nu │ │
│ │ │trebuie sa depaseasca 10% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului │ │
│ 8537 │Tablouri, panouri, │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │console, pupitre, cabinete │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │si alte suporturi, │folosite nu trebuie sa │materialelor folosite│
│ │echipate cu mai multe │depaseasca 40% din pretul de │nu trebuie sa │
│ │aparate de la pozitiile │uzina al produsului si │depaseasca 30% din │
│ │8535 sau 8536, pentru │- in limita indicata mai sus, │pretul de uzina al │
│ │controlul sau distribuirea │valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │electricitatii, inclusiv │folosite de la pozitia 8538 nu │ │
│ │cele care incorporeaza │trebuie sa depaseasca 10% din │ │
│ │instrumente sau aparate de │pretul de uzina al produsului │ │
│ │la capitolul 90, ca si │ │ │
│ │aparatele cu control │ │ │
│ │numeric, altele decat │ │ │
│ │aparatele de comutare de │ │ │
│ │la pozitia 8517 │ │ │
│ ex 8541 │Diode, tranzistori si alte │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │dispozitive similare cu │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │semiconductori, cu │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │exceptia discurilor │se incadreaza produsul si │nu trebuie sa │
│ │nedecupate inca in │- la care valoarea tuturor │depaseasca 25% din │
│ │microplachete │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │ │al produsului │ │
│ 8542 │Circuite integrate si │ │ │
│ │micromontaje electronice: │ │ │
│ │- Circuite integrate │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │monolitice │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │ │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │ │produsului si │depaseasca 25% din │
│ │ │- in limita indicata mai sus, │pretul de uzina al │
│ │ │valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │folosite de la pozitia 8541 si 8542 │ │
│ │ │nu trebuie sa depaseasca 10% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │operatiunea de difuzie (in care │ │
│ │ │circuitele integrate sunt formate │ │
│ │ │pe un substrat semiconductor prin │ │
│ │ │introducerea selectiva a unui │ │
│ │ │stimulator corespunzator), chiar │ │
│ │ │asamblata si/sau testata intr-o │ │
│ │ │tara, alta decat cele specificate │ │
│ │ │la articolele 3 si 4 │ │
│ │- Altele │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │ │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │ │produsului si │depaseasca 25% din │
│ │ │- in limita indicata mai sus, │pretul de uzina al │
│ │ │valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │folosite de la pozitia 8541 si 8542 │ │
│ │ │nu trebuie sa depaseasca 10% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului │ │
│ 8544 │Fire, cabluri (inclusiv │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │cabluri coaxiale) si alti │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │conductori electrici │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │izolati (chiar emailati │al produsului │ │
│ │sau oxidati anodic), cu │ │ │
│ │sau fara conectori; │ │ │
│ │cabluri de fibre optice, │ │ │
│ │constituite din fibre │ │ │
│ │izolate individual, chiar │ │ │
│ │echipate cu conductori │ │ │
│ │electrici sau prevazute cu │ │ │
│ │conectori │ │ │
│ 8545 │Electrozi din carbune, │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │perii de carbune, carbuni │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │pentru lampi sau pentru │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │baterii si alte articole │al produsului │ │
│ │din grafit sau din alt │ │ │
│ │carbune, cu sau fara metal,│ │ │
│ │pentru utilizari electrice │ │ │
│ 8546 │Izolatori electrici din │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │orice material │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ 8547 │Piese izolante, in │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │intregime din materiale │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │izolante sau continand │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │piese metalice de │al produsului │ │
│ │asamblare (dulii cu filet, │ │ │
│ │de exemplu), incorporate │ │ │
│ │in masa, pentru masini, │ │ │
│ │aparate sau instalatii │ │ │
│ │electrice, altele decat │ │ │
│ │izolatorii de la pozitia │ │ │
│ │8546; tevi izolatoare si │ │ │
│ │piesele lor de racordare, │ │ │
│ │din metale comune, izolate │ │ │
│ │in interior │ │ │
│ 8548 │Deseuri si resturi de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │pile, de baterii de pile │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │si de acumulatori │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │electrici; pile, baterii │al produsului │ │
│ │de pile si acumulatori │ │ │
│ │electrici, uzate; parti │ │ │
│ │electrice de masini sau │ │ │
│ │aparate, nedenumite si │ │ │
│ │necuprinse in alta parte │ │ │
│ │in prezentul Capitol │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Vehicule si echipamente │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│Capitolul│pentru calea ferata si │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ 86 │parti ale acestora; │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │aparate mecanice (inclusiv │al produsului │ │
│ │electromecanice) pentru │ │ │
│ │semnalizari de trafic, cu │ │ │
│ │exceptia: │ │ │
│ 8608 │Material fix de cale │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │ferata sau similare; │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │aparate mecanice (inclusiv │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │electromecanice) de │se incadreaza produsul si │nu trebuie sa │
│ │semnalizare, de siguranta, │- la care valoarea tuturor │depaseasca 30% din │
│ │de control sau de comanda │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │pentru caile ferate sau │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │similare, rutiere sau │al produsului │ │
│ │fluviale, aeriene sau │ │ │
│ │parcuri de stationare, │ │ │
│ │instalatii portuare sau │ │ │
│ │aerodromuri; parti ale │ │ │
│ │acestora │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Autoturisme, tractoare, │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│Capitolul│cicluri si alte vehicule │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ 87 │terestre, parti si │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │accesorii ale acestora, cu │al produsului │ │
│ │exceptia: │ │ │
│ 8709 │Autocarucioare, fara │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │dispozitiv de ridicare, de │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │tipul celor folosite in │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │fabrici, depozite, porturi │se incadreaza produsul si │nu trebuie sa │
│ │sau aeroporturi pentru │- la care valoarea tuturor │depaseasca 30% din │
│ │transportul marfurilor pe │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │distante scurte; │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │carucioare-tractor de │al produsului │ │
│ │tipul celor folosite in │ │ │
│ │gari; partile lor │ │ │
│ 8710 │Tancuri si automobile │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │blindate de lupta, armate │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │sau nu; partile acestora │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │ │se incadreaza produsul si │nu trebuie sa │
│ │ │- la care valoarea tuturor │depaseasca 30% din │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │ │al produsului │ │
│ 8711 │Motociclete (inclusiv │ │ │
│ │biciclete cu motor) si │ │ │
│ │cicluri echipate cu motor │ │ │
│ │auxiliar, cu sau fara │ │ │
│ │atas; atase: │ │ │
│ │- Cu motor cu piston │ │ │
│ │alternativ, cu o │ │ │
│ │capacitate cilindrica: │ │ │
│ │" pana la 50 cm3 │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │ │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │ │produsului si │depaseasca 20% din │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │pretul de uzina al │
│ │ │neoriginare folosite nu trebuie │produsului │
│ │ │depaseasca valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor originare folosite │ │
│ │" Peste 50 cm3 │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │ │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │ │produsului si │depaseasca 25% din │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │pretul de uzina al │
│ │ │neoriginare folosite nu trebuie │produsului │
│ │ │depaseasca valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor originare folosite │ │
│ │" Altele │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │ │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │ │produsului si │depaseasca 30% din │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │pretul de uzina al │
│ │ │neoriginare folosite nu trebuie │produsului │
│ │ │depaseasca valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor originare folosite │ │
│ ex 8712 │Biciclete care nu au │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│ │rulmenti cu bile │pozitie, cu exceptia materialelor │valoarea tuturor │
│ │ │de la pozitia 8714 │materialelor folosite│
│ │ │ │nu trebuie sa │
│ │ │ │depaseasca 30% din │
│ │ │ │pretul de uzina al │
│ │ │ │produsului │
│ 8715 │Landouri, carucioare si │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │produse similare pentru │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │transportul copiilor, si │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │partile lor │se incadreaza produsul si │nu trebuie sa │
│ │ │- la care valoarea tuturor │depaseasca 30% din │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │ │al produsului │ │
│ 8716 │Remorci si semiremorci │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │pentru orice vehicule; │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │alte vehicule │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │nepropulsate mecanic; │se incadreaza produsul si │nu trebuie sa │
│ │partile lor │- la care valoarea tuturor │depaseasca 30% din │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │ │al produsului │ │
├─────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ ex │Aeronave, nave spatiale │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│Capitolul│si parti ale acestora, cu │pozitie, cu exceptia celei la care │valoarea tuturor │
│ 88 │exceptia │se incadreaza produsul │materialelor folosite│
│ │ │ │nu trebuie sa │
│ │ │ │depaseasca 40% din │
│ │ │ │pretul de uzina al │
│ │ │ │produsului │
│ ex 8804 │Rotosute │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│ │ │pozitie, inclusiv din orice │valoarea tuturor │
│ │ │materiale de la pozitia 8804 │materialelor folosite│
│ │ │ │nu trebuie sa │
│ │ │ │depaseasca 40% din │
│ │ │ │pretul de uzina al │
│ │ │ │produsului │
│ 8805 │Aparate si dispozitive │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│ │pentru lansarea │pozitie, cu exceptia celei la care │valoarea tuturor │
│ │vehiculelor aeriene: │se incadreaza produsul │materialelor folosite│
│ │aparate si dispozitive │ │nu trebuie sa │
│ │pentru oprirea vehiculelor │ │depaseasca 30% din │
│ │aeriene si aparate si │ │pretul de uzina al │
│ │dispozitive similare; │ │produsului │
│ │aparate la sol pentru │ │ │
│ │antrenament de zbor; │ │ │
│ │partile lor │ │ │
│Capitolul│Nave si alte structuri │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│ 89 │plutitoare │pozitie, cu exceptia celei la care │valoarea tuturor │
│ │ │se incadreaza produsul. Totusi, │materialelor folosite│
│ │ │coca de la pozitia 8906 nu poate fi │nu trebuie sa │
│ │ │folosita │depaseasca 40% din │
│ │ │ │pretul de uzina al │
│ │ │ │produsului │
│ ex │Instrumente si aparate │Fabricare: │Fabricare la care │
│ Capitol │optice, fotografice sau │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ 90 │cinematografice, de │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │masura, de control sau de │se incadreaza produsul si │nu trebuie sa │
│ │precizie; instrumente si │- la care valoarea tuturor │depaseasca 30% din │
│ │aparate │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │medico-chirurgicale; parti │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │si accesorii ale acestora, │al produsului │ │
│ │cu exceptia: │ │ │
│ 9001 │Fibre optice si fascicule │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │de fibre optice; cabluri │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │din fibre optice, altele │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │decat cele de la pozitia │al produsului │ │
│ │8544; materiale │ │ │
│ │polarizante sub forma de │ │ │
│ │placi si foi; lentile │ │ │
│ │(inclusiv lentile de │ │ │
│ │contact), prisme, oglinzi │ │ │
│ │si alte elemente optice │ │ │
│ │din orice materiale, │ │ │
│ │nemontate, altele decat │ │ │
│ │cele din sticla │ │ │
│ │neprelucrata optic │ │ │
│ 9002 │Lentile, prisme, oglinzi │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │si alte elemente optice │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │din orice material, │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │montate, pentru │al produsului │ │
│ │instrumente sau aparate, │ │ │
│ │altele decat articolele │ │ │
│ │din sticla neprelucrata │ │ │
│ │optic │ │ │
│ 9004 │Ochelari (de corectie, de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │protectie sau altele) si │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │articole similare │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ ex 9005 │Binocluri, lunete, │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │telescoape optice si │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │monturi ale acestora │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │ │se incadreaza produsul, │nu trebuie sa │
│ │ │- la care valoarea tuturor │depaseasca 30% din │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │ │al produsului si │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor neoriginare folosite │ │
│ │ │nu trebuie sa depaseasca valoarea │ │
│ │ │tuturor materialelor originare │ │
│ │ │folosite │ │
│ ex 9006 │Aparate fotografice; │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │aparate si dispozitive, │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │inclusiv lampi si tuburi, │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │pentru producerea luminii │se incadreaza produsul, │nu trebuie sa │
│ │fulger in fotografie, cu │- la care valoarea tuturor │depaseasca 30% din │
│ │exceptia lampilor si │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │tuburilor cu aprindere │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │electrica │al produsului si │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor neoriginare folosite │ │
│ │ │nu trebuie sa depaseasca valoarea │ │
│ │ │tuturor materialelor originare │ │
│ │ │folosite │ │
│ 9007 │Aparate cinematografice de │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │luat vederi sau de │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │proiectie, chiar continand │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │aparate pentru │se incadreaza produsul, │nu trebuie sa │
│ │inregistrarea sau redarea │- la care valoarea tuturor │depaseasca 30% din │
│ │sunetului │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │ │al produsului si │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor neoriginare folosite │ │
│ │ │nu trebuie sa depaseasca valoarea │ │
│ │ │tuturor materialelor originare │ │
│ │ │folosite │ │
│ 9011 │Microscoape optice, │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │inclusiv microscoape │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │pentru fotomicrografie, │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │cinefotomicrografie sau │se incadreaza produsul, │nu trebuie sa │
│ │microproiectie │- la care valoarea tuturor │depaseasca 30% din │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │ │al produsului si │ │
│ │ │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor neoriginare folosite │ │
│ │ │nu trebuie sa depaseasca valoarea │ │
│ │ │tuturor materialelor originare │ │
│ │ │folosite │ │
│ ex 9014 │Alte instrumente si │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │aparate de navigatie │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ 9015 │Instrumente si aparate de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │geodezie, de topografie de │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │arpentaj, de nivelment, de │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │fotogrammetrie, de │al produsului │ │
│ │hidrografie, de │ │ │
│ │oceanografie, de │ │ │
│ │meteorologie sau de │ │ │
│ │geofizica, cu exceptia │ │ │
│ │busolelor; telemetre │ │ │
│ 9016 │Balante sensibile la o │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │greutate de 5 cg sau mai │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │mica, cu sau fara greutati │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ 9017 │Instrumente de desen, de │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │trasaj sau de calcul │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │matematic (aparate de │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │desenat, pantografe, │al produsului │ │
│ │raportoare, truse rigle si │ │ │
│ │cercuri de calcul); │ │ │
│ │instrumente de masurat │ │ │
│ │lungimi, pentru folosinta │ │ │
│ │manuala (de exemplu, │ │ │
│ │metru, micrometru, subler │ │ │
│ │si calibre), nedenumite si │ │ │
│ │necuprinse in alta parte │ │ │
│ │la prezentul Capitol │ │ │
│ 9018 │Instrumente si aparate │ │ │
│ │pentru medicina generala, │ │ │
│ │chirurgie, stomatologie si │ │ │
│ │medicina veterinara, │ │ │
│ │inclusiv aparate de │ │ │
│ │scintigrafie, alte aparate │ │ │
│ │electromedicale, cat si │ │ │
│ │aparate pentru testarea │ │ │
│ │vederii: │ │ │
│ │- Fotolii stomatologice │Fabricare din materiale de la toate │Fabricare la care │
│ │incorporand aparate pentru │pozitiile, inclusiv din celelalte │valoarea tuturor │
│ │specialitatea stomatologie │materiale de la pozitia 9018 │materialelor folosite│
│ │sau scuipatoare │ │nu trebuie sa │
│ │ │ │depaseasca 40% din │
│ │ │ │pretul de uzina al │
│ │ │ │produsului │
│ │- Altele │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │ │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │ │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │ │se incadreaza produsul si │nu trebuie sa │
│ │ │- la care valoarea tuturor │depaseasca 25% din │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │ │al produsului │ │
│ 9019 │Aparate de mecanoterapie; │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │aparate de masaj; aparate │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │de testari psihologice; │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │aparate de ozonoterapie, │se incadreaza produsul si │nu trebuie sa │
│ │de oxigenoterapie, de │- la care valoarea tuturor │depaseasca 25% din │
│ │aerosoloterapie, aparate │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │respiratorii de reanimare │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │si alte aparate de terapie │al produsului │ │
│ │respiratorie │ │ │
│ 9020 │Alte aparate respiratorii │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │si masti de gaze, cu │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │exceptia mastilor de │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │protectie care nu au parti │se incadreaza produsul si │nu trebuie sa │
│ │mecanice sau filtre │- la care valoarea tuturor │depaseasca 25% din │
│ │interschimbabile │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │ │al produsului │ │
│ 9024 │Masini si aparate pentru │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │incercari de duritate, │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │tractiune compresiune, │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │elasticitate sau alte │al produsului │ │
│ │proprietati mecanice ale │ │ │
│ │materialelor (de exemplu, │ │ │
│ │metal, lemn, textile, │ │ │
│ │hartie, materiale │ │ │
│ │plastice). │ │ │
│ 9025 │Densimetre, instrumente │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │plutitoare similare, │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │termometre, pirometre, │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │barometre, hidrometre si │al produsului │ │
│ │psicrometre, │ │ │
│ │inregistratoare sau nu, cu │ │ │
│ │sau fara combinatii intre │ │ │
│ │ele │ │ │
│ 9026 │Instrumente si aparate │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │pentru masura si controlul │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │debitului, al nivelului, │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │al presiunii sau al altor │al produsului │ │
│ │caracteristici variabile │ │ │
│ │ale lichidelor sau gazelor │ │ │
│ │(de exemplu debitmetre, │ │ │
│ │indicatoare de nivel, │ │ │
│ │manometre, contoare de │ │ │
│ │caldura) cu exceptia │ │ │
│ │instrumentelor si │ │ │
│ │aparatelor de la pozitiile │ │ │
│ │9014, 9015, 9028 sau 9032 │ │ │
│ 9027 │Instrumente si aparate │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │pentru analize fizice sau │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │chimice (de exemplu │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │polarimetre, │al produsului │ │
│ │refractometre, │ │ │
│ │spectrometre, analizoare │ │ │
│ │de gaz sau de fum); │ │ │
│ │instrumente si aparate │ │ │
│ │pentru incercari de │ │ │
│ │vascozitate, de │ │ │
│ │porozitate, de dilatare, │ │ │
│ │de tensiune superficiala │ │ │
│ │sau analoge sau pentru │ │ │
│ │masurari calorimetrice, │ │ │
│ │acustice sau fotometrice │ │ │
│ │(inclusiv indicatoarele de │ │ │
│ │timp de expunere); │ │ │
│ │microtoame │ │ │
│ 9028 │Contoare de gaz, de lichide│ │ │
│ │si de electricitate, │ │ │
│ │cuprinzand si contoarele │ │ │
│ │pentru etalonarea lor: │ │ │
│ │- parti si accesorii │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ │- altele │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │ │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │ │produsului si │depaseasca 30% din │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │pretul de uzina al │
│ │ │neoriginare folosite nu trebuie │produsului │
│ │ │depaseasca valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor originare folosite │ │
│ 9029 │Contoare de turatii, │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │contoare de productie, │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │taximetre, totalizatoare │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │de kilometraj, pedometre │al produsului │ │
│ │si similare; indicatoare │ │ │
│ │de viteza si tahometre │ │ │
│ │altele decat cele de la │ │ │
│ │pozitiile 9014 sau 9015; │ │ │
│ │stroboscoape │ │ │
│ 9030 │Osciloscoape, analizoare │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │de spectru si alte │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │instrumente si aparate │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │pentru masurarea sau │al produsului │ │
│ │controlul marimilor │ │ │
│ │electrice, cu exceptia │ │ │
│ │aparatelor de masura de la │ │ │
│ │pozitia 9028; instrumente │ │ │
│ │si aparatura impotriva │ │ │
│ │radiatiilor alfa, beta, │ │ │
│ │gama, X, cosmice sau alte │ │ │
│ │radiatii ionizate │ │ │
│ 9031 │Instrumente, aparate si │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │masini de masura sau de │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │control, nedenumite si │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │necuprinse in alta parte │al produsului │ │
│ │la prezentul Capitol; │ │ │
│ │proiectoare de profile │ │ │
│ 9032 │Instrumente si aparate │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │pentru reglare sau control │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │automat │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ 9033 │Parti si accesorii, │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │(nedenumite si necuprinse │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │in prezentul Capitol), │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │pentru masini, aparate, │al produsului │ │
│ │instrumente sau articole │ │ │
│ │de la Capitolul 90 │ │ │
│ ex │Ceasuri de mana si ceasuri │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│Capitolul│de buzunar si parti ale │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ 91 │acestora, cu exceptia; │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ 9105 │Ceasuri desteptatoare, │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │pendule, orologii si │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │aparate de orologerie │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │similare, cu altfel de │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │mecanisme decat cele de │produsului si │depaseasca 30% din │
│ │ceasornicarie │- valoarea tuturor materialelor │pretul de uzina al │
│ │ │neoriginare folosite nu trebuie │produsului │
│ │ │depaseasca valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor originare folosite │ │
│ 9109 │Mecanisme de ceasornicarie │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │complete si asamblate │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │ │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │ │produsului si │depaseasca 30% din │
│ │ │- valoarea tuturor materialelor │pretul de uzina al │
│ │ │neoriginare folosite nu trebuie │produsului │
│ │ │depaseasca valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor originare folosite │ │
│ 9110 │Mecanisme de ceasornicarie │Fabricare la care: │Fabricare la care │
│ │complete, neasamblate sau │- valoarea tuturor materialelor │valoarea tuturor │
│ │partial asamblate (seturi │folosite nu trebuie sa depaseasca │materialelor folosite│
│ │de mecanisme); mecanisme │40% din pretul de uzina al │nu trebuie sa │
│ │de ceasornicarie │produsului si │depaseasca 30% din │
│ │incomplete, asamblate; │- in limita indicata mai sus, │pretul de uzina al │
│ │ebose pentru mecanisme │valoarea tuturor materialelor │produsului │
│ │ │folosite de la pozitia 9114 nu │ │
│ │ │trebuie sa depaseasca 10% din │ │
│ │ │pretul de uzina al produsului │ │
│ 9111 │Carcase de ceasuri de mana │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │si partile lor │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │ │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │ │se incadreaza produsul si │nu trebuie sa │
│ │ │- la care valoarea tuturor │depaseasca 30% din │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │ │al produsului │ │
│ 9112 │Carcase de ceasuri si │Fabricare: │Fabricare la care │
│ │carcase pentru alte tipuri │- din materiale de la orice │valoarea tuturor │
│ │de ceasuri si partile lor │pozitie, cu exceptia celei la care │materialelor folosite│
│ │ │se incadreaza produsul si │nu trebuie sa │
│ │ │- la care valoarea tuturor │depaseasca 30% din │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │pretul de uzina al │
│ │ │depaseasca 40% din pretul de uzina │produsului │
│ │ │al produsului │ │
│ 9113 │Bratari de ceasuri si │ │ │
│ │partile lor │ │ │
│ │- din metal comun, chiar │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │placate sau dublate cu │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │metale pretioase │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ │- altele │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│Capitolul│Instrumente muzicale; │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ 92 │parti si accesorii ale │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │acestora │depaseasca 40% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│Capitolul│Arme, munitii si parti si │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ 93 │accesorii ale acestora │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ ex │Mobila; mobilier │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│Capitolul│medico-chirurgical; │pozitie, cu exceptia celei la care │valoarea tuturor │
│ 94 │articole de pat si │se incadreaza produsul │materialelor folosite│
│ │similare; aparate de │ │nu trebuie sa │
│ │iluminat nedenumite si │ │depaseasca 40% din │
│ │necuprinse in alta parte; │ │pretul de uzina la │
│ │lampi pentru reclame │ │produsului. │
│ │luminoase, insemne │ │ │
│ │luminoase, indicatoare │ │ │
│ │luminoase si articole │ │ │
│ │similare; constructii │ │ │
│ │prefabricate, cu exceptia: │ │ │
│ ex 9401 │Mobile din metale comune, │Fabricare din materiale de la orice │Fabricare la care │
│ si │cu tesaturi neumplute cu │pozitie, cu exceptia celei la care │valoarea tuturor │
│ ex 9403 │bumbac, cu o greutate │se incadreaza produsul │materialelor folosite│
│ │maxima de 300 g/mp │sau │nu trebuie sa │
│ │ │Fabricare din tesaturi de bumbac ce │depaseasca 40% din │
│ │ │pot fi deja folosite cu materiale │pretul de uzina la │
│ │ │de la pozitiile 9401 sau 9403, cu │produsului │
│ │ │conditia ca: │ │
│ │ │- valoarea lor sa nu depaseasca 25% │ │
│ │ │din pretul de uzina al produsului │ │
│ │ │si │ │
│ │ │- toate celelalte materiale │ │
│ │ │folosite sa fie originare si │ │
│ │ │incadrate la o pozitie diferita de │ │
│ │ │9401 sau 9403 │ │
│ 9405 │Aparate de iluminat │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │incluzand proiectoare si │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │partile lor, nedenumite si │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │necuprinse in alta parte; │al produsului │ │
│ │lampi - reclame, insemne │ │ │
│ │luminoase, placi │ │ │
│ │indicatoare luminoase si │ │ │
│ │artificiale similare, care │ │ │
│ │au o sursa de iluminat │ │ │
│ │fixata definitiv si │ │ │
│ │partile lor, nedenumite si │ │ │
│ │necuprinse in alta parte │ │ │
│ 9406 │Structuri prefabricate │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ ex │Jucarii, jocuri, articole │Fabricare din materiale de la orice │ │
│Capitolul│pentru divertisment sau │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ 95 │pentru sport; parti si │se incadreaza produsul │ │
│ │accesorii ale acestora cu │ │ │
│ │exceptia: │ │ │
│ 9503 │Alte jucarii; modele │Fabricare: │ │
│ │reduse si modele │- din materiale de la orice │ │
│ │similare pentru │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │divertisment, animate │se incadreaza produsul si │ │
│ │sau nu; jocuri │- la care valoarea tuturor │ │
│ │tip "puzzle" de orice fel │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ ex 9506 │Crose de golf si parti ale │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │acestora │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │ │se incadreaza produsul. Totusi, │ │
│ │ │ebosele din care se fabrica │ │
│ │ │capetele de crose de golf pot fi │ │
│ │ │folosite. │ │
│ ex │Articole diverse │Fabricare din materiale de la orice │ │
│Capitolul│ │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ 96 │ │se incadreaza produsul │ │
│ ex 9601 │Articole din materiale de │Fabricare din materiale folosite │ │
│ si │origine animala, vegetala │pentru sculptare, prelucrate, de la │ │
│ ex 9602 │sau minerala, folosite │aceste pozitii │ │
│ │pentru sculptare │ │ │
│ ex 9603 │Articole pentru industria │Fabricare in care valoarea tuturor │ │
│ │periilor (cu exceptia │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │maturilor si maturicilor │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │legate in manunchiuri, cu │al produsului │ │
│ │sau fara maner, a │ │ │
│ │pensulelor obtinute din │ │ │
│ │par de jder si veverita), │ │ │
│ │maturi mecanice de │ │ │
│ │folosire manuala, altele │ │ │
│ │decat cu motor, tampoane │ │ │
│ │si rulouri pentru │ │ │
│ │zugravit, raclete din │ │ │
│ │cauciuc sau din materii │ │ │
│ │elastice │ │ │
│ 9605 │Articole personale de │Fiecare articol care constituie │ │
│ │toaleta pentru calatorie, │setul trebuie sa respecte regula │ │
│ │pentru cusut, pentru │care se aplica in cazul in care │ │
│ │curatat haine sau │acest articol nu ar fi prezentat ca │ │
│ │incaltaminte │atare in acest set. Totusi, │ │
│ │ │articolele neoriginare pot fi │ │
│ │ │incorporate, cu conditia ca │ │
│ │ │valoarea lor cumulata sa nu │ │
│ │ │depaseasca 15% din pretul de uzina │ │
│ │ │al setului. │ │
│ 9606 │Nasturi, butoni si capse, │Fabricare: │ │
│ │forme pentru nasturi si │- din materiale de la orice │ │
│ │butoni si alte parti ale │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │acestor articole, ebose │se incadreaza produsul si │ │
│ │pentru butoni │- la care valoarea tuturor │ │
│ │ │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │ │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │ │al produsului │ │
│ 9608 │Stilouri si pixuri cu │Fabricare din materiale de la orice │ │
│ │bila; stilouri si creioane │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │de marcaj cu varful din │se incadreaza produsul. Totusi │ │
│ │fetru sau din alte │penitele si varfurile pentru │ │
│ │materiale poroase; │penite, incadrate la aceeasi │ │
│ │stilouri cu penita si │pozitie cu produsul, pot fi │ │
│ │altele similare; creioane │folosite. │ │
│ │metalice; portcreioane, │ │ │
│ │portstilouri, sau │ │ │
│ │suporturi similare; parti │ │ │
│ │(inclusiv capace si │ │ │
│ │agatatori) ale acestor │ │ │
│ │articole, cu exceptia │ │ │
│ │celor de la pozitia nr. │ │ │
│ │9609 │ │ │
│ 9612 │Panglici pentru masina de │Fabricare: │ │
│ │scris si articole similare │- din materiale de la orice │ │
│ │impregnate cu tus sau │pozitie, cu exceptia celei la care │ │
│ │cerneala sau altfel │se incadreaza produsul si │ │
│ │pregatite pentru │- la care valoarea tuturor │ │
│ │utilizare, cu sau fara │materialelor folosite nu trebuie sa │ │
│ │bobine sau prezentate sau │depaseasca 50% din pretul de uzina │ │
│ │nu in cartuse; suporti de │al produsului │ │
│ │cerneala sau tus, │ │ │
│ │impregnati sau nu cu │ │ │
│ │cerneala, cu sau fara │ │ │
│ │cutii │ │ │
│ Ex 9613 │Aprinzatoare │Fabricare la care valoarea tuturor │ │
│ │piezoelectrice │materialelor de la pozitia 9613 │ │
│ │ │folosite nu trebuie sa depaseasca │ │
│ │ │30% din pretul de uzina al │ │
│ │ │produsului │ │
│ Ex 9614 │Pipe, inclusiv capete de │Fabricare din ebose │ │
│ │pipa │ │ │
├─────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────