Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROTOCOL din 20 octombrie 2006  privind colaborarea dintre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei si Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova    Twitter Facebook
Cautare document

PROTOCOL din 20 octombrie 2006 privind colaborarea dintre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei si Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 26 martie 2007

Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrãrii Europene al Republicii Moldova, denumite în continuare pãrţi,
animate de dorinţa de a consolida şi diversifica raporturile în toate domeniile dintre România şi Republica Moldova,
reafirmând voinţa de a angaja relaţiile dintre România şi Republica Moldova pe un curs solid, apropiat şi pragmatic,
hotãrâte sã promoveze dezvoltarea armonioasã a relaţiilor bilaterale într-un cadru de dialog politic şi de cooperare în coordonate europene,
exprimând ataşamentul comun faţã de valorile şi principiile Uniunii Europene,
confirmând voinţa şi perspectiva europeanã ale Republicii Moldova şi subliniind disponibilitatea României de a susţine Republica Moldova în procesul de integrare în Uniunea Europeanã,
decise sã promoveze relaţiile dintre statele lor ca o contribuţie la dezvoltarea cooperãrii regionale în Europa de Sud-Est şi în regiunea Mãrii Negre şi sã sprijine implicarea activã a Republicii Moldova în cadrul acesteia,
dorind sã impulsioneze dialogul politic dintre România şi Republica Moldova, pe o bazã regulatã, asupra unor probleme bilaterale şi multilaterale de interes reciproc, în special în ceea ce priveşte cooperarea în direcţia integrãrii în Uniunea Europeanã şi a colaborãrii cu structurile euroatlantice,
subliniind rolul ce le revine în dezvoltarea cooperãrii şi a contactelor reciproce cât mai strânse dintre România şi Republica Moldova,
ţinând seama de rolul ministerelor afacerilor externe în coordonarea acţiunilor şi iniţiativelor bilaterale, inclusiv în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor instrumentelor juridice bilaterale în vigoare, precum şi pe ale celor multilaterale la care România şi Republica Moldova sunt pãrţi şi care reprezintã baza conlucrãrii lor în organismele internaţionale subregionale, regionale şi universale,
au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Pãrţile vor intensifica consultãrile dintre ele pe aspecte privind relaţiile bilaterale şi evoluţiile de interes din sfera afacerilor internaţionale, în scopul dezvoltãrii şi consolidãrii continue a cooperãrii bilaterale şi al acordãrii de sprijin reciproc, cu un accent deosebit pe probleme privind integrarea în Uniunea Europeanã.
În acest sens, pãrţile vor organiza consultãri periodice, la nivel de ministru, secretar de stat/viceministru, director general, şef de departament şi experţi, ori de câte ori va fi necesar, dar nu mai puţin de douã ori pe an.
Frecvenţa şi sistematizarea întâlnirilor vor fi revãzute şi îmbunãtãţite pe mãsura necesitãţilor.
ART. 2
Pãrţile vor desfãşura, ori de câte ori se va aprecia ca fiind necesar, dar cel puţin de douã ori pe an, consultãri, la nivel de secretar de stat/viceministru, directori generali, directori şi experţi din cele douã ministere de externe, pe teme privind problematica relaţiilor bilaterale:
- stadiul realizãrii obiectivelor convenite la întâlnirile şefilor de stat, ale prim-miniştrilor şi la alte niveluri;
- sprijinirea proiectelor concrete de cooperare convenite la nivel sectorial, în diverse domenii de activitate;
- perfecţionarea cadrului juridic, în vederea intensificãrii cooperãrii în dezvoltarea relaţiilor bilaterale în plan politic, economic, cultural-ştiinţific şi în alte domenii de interes reciproc;
- realizarea acordurilor bilaterale şi funcţionarea mecanismelor de consultãri şi colaborare existente;
- sprijinirea activitãţii celorlalte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale implicate în proiecte de colaborare bilateralã.
ART. 3
Pãrţile vor intensifica dialogul politic pe teme prioritare ale politicii externe şi de securitate de interes comun, pe o tematicã ce include (fãrã a fi limitatã la aceasta):
- procesul de pregãtire în vederea integrãrii în Uniunea Europeanã;
- dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor Republicii Moldova cu NATO, în sprijinul implementãrii Planului Individual de Acţiune pentru Parteneriat (I.P.A.P.);
- securitatea regionalã, cu accent pe reglementarea paşnicã şi durabilã a conflictului transnistrean;
- cooperarea în Regiunea extinsã a Mãrii Negre;
- participarea la organisme de cooperare regionalã în Europa de Sud-Est şi Centralã;
- relaţiile cu statele vecine şi cu principalii parteneri politici şi economici;
- procesul de retragere a forţelor militare strãine de pe teritoriul Republicii Moldova.
ART. 4
Ministerul Afacerilor Externe al României va acorda asistenţa şi expertiza necesare pentru susţinerea procesului de reforme instituţionale, economice şi politice, în vederea promovãrii intereselor Republicii Moldova în procesul de integrare în Uniunea Europeanã.
Pãrţile vor colabora în vederea promovãrii de acţiuni bilaterale în domeniile cu relevanţã pentru integrarea europeanã, luând în considerare obiectivele incluse în documentele care reglementeazã relaţiile dintre Uniunea Europeanã şi Republica Moldova.
Pãrţile vor dezvolta mecanisme de conlucrare vizând schimbul de experienţã în atragerea de fonduri internaţionale şi ale Uniunii Europene pentru dezvoltarea localã şi consolidarea capacitãţii administrative, inclusiv la nivel local.
ART. 5
Ministerul Afacerilor Externe al României va acorda sprijin şi expertizã pentru intensificarea dialogului politic şi a cooperãrii practice dintre Republica Moldova şi NATO, inclusiv pe linia implementãrii I.P.A.P.
În acest scop, vor fi organizate, de comun acord, acţiuni de interes reciproc, cum ar fi:
- schimburi de experienţã şi consultãri la nivel de experţi privind obiectivele incluse în I.P.A.P.;
- activitãţi în sprijinul informãrii opiniei publice;
- facilitarea colaborãrii dintre delegaţiile celor douã ţãri la NATO;
- oferirea de sprijin pentru demersurile Republicii Moldova vizând obţinerea de resurse şi asistenţã.
ART. 6
Pãrţile se vor consulta asupra tematicii de interes reciproc de pe agenda ONU şi a instituţiilor sale specializate, îndeosebi cu prilejul sesiunilor Adunãrii Generale a ONU, şi se vor sprijini reciproc în cadrul acestei organizaţii.
ART. 7
Pãrţile vor coopera în cadrul Consiliului Europei, al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, al Organizaţiei pentru Cooperare Economicã la Marea Neagrã, al Comisiei Dunãrii, al Procesului de Cooperare Dunãreanã, al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est şi al altor organizaţii şi foruri europene regionale şi subregionale din care fac parte sau faţã de care manifestã interese specifice.
Pãrţile vor sprijini activitatea în cadrul euroregiunilor Prutul de Sus, Siret-Prut-Nistru şi Dunãrea de Jos şi promovarea altor proiecte şi acţiuni de cooperare economicã reciproc avantajoasã, în conformitate cu normele, principiile şi standardele stabilite pe plan european pentru cooperarea transfrontalierã şi în consonanţã cu Programul de vecinãtate România-Republica Moldova. Un accent deosebit va fi pus pe dezvoltarea economicã şi îmbunãtãţirea cooperãrii dintre agenţii economici, pe dezvoltarea infrastructurii, protecţia mediului, combaterea criminalitãţii transfrontaliere şi pe intensificarea contactelor la nivelul comunitãţilor locale şi al organizaţiilor neguvernamentale.
Pãrţile vor încuraja şi sprijini legãturile directe şi colaborarea reciproc avantajoasã dintre unitãţile administrativ-teritoriale din cele douã state, în special în zonele de frontierã, inclusiv prin încheierea unor înţelegeri de cooperare la nivel local.
Pãrţile vor încuraja şi sprijini organizarea de cãtre autoritãţile competente din statele lor de reuniuni periodice cu privire la traficul de cãlãtori şi mãrfuri la frontiera de stat, facilitarea colaborãrii dintre localitãţile limitrofe, asigurarea securizãrii frontierei de stat şi conlucrarea dintre organele de resort privind lupta împotriva criminalitãţii transfrontaliere (inclusiv în cadrul diverselor structuri existente sau în curs de operaţionalizare pe plan multilateral, cum ar fi Centrul SECI de la Bucureşti sau Centrul Comun de Contact la Frontierã de la Galaţi).
ART. 8
Pãrţile vor sprijini, pe bazã de reciprocitate, candidaturile României şi ale Republicii Moldova pentru posturi în structurile organizaţiilor internaţionale la care sunt pãrţi.
Pãrţile vor desfãşura consultãri ale reprezentanţilor lor la conferinţele desfãşurate sub egida organizaţiilor internaţionale, la reuniunile organismelor acestora şi la alte reuniuni, pentru mai buna promovare a intereselor ţãrilor lor, precum şi pentru schimburi de opinii asupra unor probleme specifice de pe agenda reuniunilor respective.
ART. 9
Pãrţile vor desfãşura consultãri periodice, semestrial sau ori de câtre ori se considerã necesar, între departamentele specializate pe probleme juridice, consulare, de planificare politicã, arhivã, precum şi pe alte teme de interes reciproc.
ART. 10
Pãrţile vor efectua schimburi de diplomaţi din ambele ministere, pe bazã de reciprocitate, pentru efectuarea de stagii de pregãtire, cursuri de scurtã sau de lungã duratã, specializãri. Condiţiile concrete de desfãşurare vor fi convenite prin consultãri.
Pãrţile vor susţine participarea reciprocã a diplomaţilor din cele douã state la conferinţe, seminarii şi cursuri pe teme de politicã externã în România şi Republica Moldova şi vor facilita participarea tinerilor diplomaţi din Republica Moldova la cursurile Institutului Diplomatic de pe lângã Ministerul Afacerilor Externe al României.
Pãrţile vor sprijini realizarea cadrului necesar în vederea efectuãrii de stagii în instituţiile româneşti pentru funcţionari publici din Republica Moldova şi a acordãrii de burse de studii de specialitate în domeniul integrãrii europene şi al dreptului comunitar european.
ART. 11
Misiunile diplomatice şi consulare ale României şi Republicii Moldova, precum şi reprezentanţele lor permanente de pe lângã organizaţiile internaţionale vor menţine contacte de lucru strânse şi vor efectua consultãri în toate domeniile de interes reciproc.
ART. 12
Prezentul protocol va intra în vigoare la data ultimei notificãri prin canale diplomatice privind îndeplinirea de cãtre pãrţi a procedurilor interne necesare intrãrii sale în vigoare.
Prezentul protocol se încheie pe termen de 5 ani. Valabilitatea prezentului protocol se va prelungi automat pe perioade noi consecutive de câte 5 ani dacã niciuna dintre pãrţi nu va notifica prin canale diplomatice, cu 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, intenţia sa de a-l denunţa.
Semnat la Bucureşti, la 20 octombrie 2006, în douã exemplare originale egal autentice.

Pentru Ministerul
Afacerilor Externe
al României,
Mihai Rãzvan Ungureanu

Pentru Ministerul
Afacerilor Externe
şi Integrãrii Europene
al Republicii Moldova,
Andrei Stratan

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice