Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURI din 5 octombrie 2006  de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2007 - 2008    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURI din 5 octombrie 2006 de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2007 - 2008

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.021 din 22 decembrie 2006

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Absolvenţii claselor a VIII-a susţin teste naţionale la disciplinele stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii. Media obţinutã la aceste teste naţionale constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în licee şi în învãţãmântul profesional de stat, organizat în şcoli de arte şi meserii.
(2) Admiterea elevilor în învãţãmântul liceal şi profesional de stat se face pe baza criteriilor stabilite de prezentele proceduri.
ART. 2
(1) La admiterea în licee se pot înscrie absolvenţii învãţãmântului gimnazial care au promovat testele naţionale (adicã au obţinut cel puţin nota cinci la fiecare dintre testele naţionale) sau care, în anii anteriori, au promovat examenul de capacitate ori au obţinut certificatul de echivalare a examenului de capacitate.
(2) La şcolile de arte şi meserii se pot înscrie absolvenţii învãţãmântului gimnazial, indiferent dacã îndeplinesc sau nu condiţiile de la alineatul (1).
ART. 3
(1) Conform legii, învãţãmântul obligatoriu este învãţãmânt de zi. În mod excepţional, pentru persoanele care depãşesc cu mai mult de doi ani varsta corespunzãtoare clasei, învãţãmântul se poate organiza şi în alte forme de învãţãmânt, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii.
(2) Numãrul de locuri care se aloca pentru clasa a IX-a (cumulat pentru liceu şi şcoli de arte şi meserii), la învãţãmântul de zi, este cel puţin egal cu numãrul absolvenţilor din promotia anului 2007.
(3) Absolvenţii clasei a VIII-a din promotia 2007, indiferent de varsta, precum şi cei din promotiile anterioare care nu împlinesc 18 ani pana la data de 31 decembrie 2007 inclusiv, se înscriu în învãţãmântul liceal sau la şcolile de arte şi meserii, la cursuri de zi.
(4) Absolvenţii învãţãmântului gimnazial din promotiile anterioare, care împlinesc 18 ani pana la data de 31 decembrie 2007 inclusiv, se pot înscrie în învãţãmântul liceal sau la şcolile de arte şi meserii doar la cursuri serale sau cu frecventa redusã, în perioada prevãzutã de calendarul admiterii.
ART. 4
(1) Înscrierea în licee sau în şcoli de arte şi meserii de stat se face fãrã examen, pe baza mediei de admitere, în care media generalã obţinutã la testele naţionale (respectiv la examenul de capacitate, pentru absolvenţii de pana în anul 2003 inclusiv) are o pondere de 50%, iar media generalã de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a are o pondere de 50%. Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele bilingve pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor de limba moderna şi clasele cu predare în limbile minoritãţilor naţionale, pentru care se susţin şi probe de verificare a cunoştinţelor la limba maternã.
(2) Calculul mediei de admitere se face astfel:

TN + ABS
---------- = MA,
2

unde:
TN = media generalã obţinutã la testele naţionale;
ABS = media generalã de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
MA = media de admitere.
(3) Media generalã şi media de admitere se calculeazã cu doua zecimale, fãrã rotunjire.
(4) În prezentele proceduri, pentru elevii care au absolvit învãţãmântul gimnazial pana în anul 2003 inclusiv, se va înlocui, acolo unde este cazul, sintagma "testele naţionale" cu sintagma "examenul de capacitate".
ART. 5
(1) Înscrierea în licee sau în şcoli de arte şi meserii, la învãţãmântul de zi, a candidaţilor care au promovat testele naţionale (cu excepţia celor care candideazã pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicita înscrierea în învãţãmântul special şi a celor care candideazã pe locurile speciale pentru romi) se face prin repartizare computerizata, în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unitãţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.
(2) În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajati folosind, în ordine, urmãtoarele criterii:
a) media generalã obţinutã la testele naţionale;
b) media generalã de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
c) media obţinutã la proba de limba şi literatura romana din cadrul testelor naţionale;
d) media obţinutã la proba de matematica din cadrul testelor naţionale;
e) media obţinutã la proba de limba maternã din cadrul testelor naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternã, susţinutã conform prevederilor Art. 10, în cazul candidaţilor care solicita înscrierea la unitãţi de învãţãmânt cu predare în limba minoritãţilor naţionale.
(3) În cazul în care, la o unitate de învãţãmânt, pe ultimul loc exista candidaţi cu opţiunea exprimatã pentru acea unitate şcolarã şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, atunci toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitatã.
(4) Înscrierea în şcoli de arte şi meserii, la învãţãmântul de zi, a candidaţilor care nu au promovat testele naţionale (cu excepţia celor care solicita înscrierea în învãţãmântul special) se face prin repartizare computerizata, în ordinea descrescãtoare a mediilor de absolvire, în baza opţiunii candidatului pentru domeniile pregãtirii de baza şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unitãţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.
(5) În cazul în care doi candidaţi care nu au promovat testele naţionale au medii de absolvire egale, aceştia vor fi departajati folosind, în ordine, urmãtoarele criterii:
a) media generalã la limba şi literatura romana obţinutã în clasele a V-a - a VIII-a;
b) media generalã la matematica obţinutã în clasele a V-a - a VIII-a;
c) media generalã la limba maternã obţinutã în clasele a V-a - a VIII-a, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternã, susţinutã conform prevederilor Art. 10, în cazul candidaţilor care solicita înscrierea la unitãţi de învãţãmânt cu predare în limba minoritãţilor naţionale.
ART. 6
(1) Pentru liceul teoretic şi vocational, repartizarea candidaţilor se efectueazã pe filiere, profiluri şi specializãri, în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere şi în funcţie de optiuni.
(2) În cazul filierei tehnologice, repartizarea candidaţilor se face pe profiluri, în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere şi în funcţie de optiuni. Repartizarea pe calificãri profesionale se va face în urmãtorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate şi conform reglementãrilor în vigoare. Unitatea de învãţãmânt şi inspectoratul şcolar au obligaţia de a afişa, pana la data de 1 mai a anului în care se organizeazã admiterea, oferta de şcolarizare/oferta de formare profesionalã concretizata în profiluri şi calificãri profesionale.
(3) În cazul şcolii de arte şi meserii, repartizarea se efectueazã în funcţie de oferta şcolii, pe cele 16 domenii ale pregãtirii de baza.
ART. 7
Pentru liceele din filiera vocationala - profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic - precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, înainte de începerea înscrierii computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei prezentate în Anexa III la <>Ordinul ministrului educaţiei şi cercetãrii nr. 5020/23.09.2005 , privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfãşurare a admiterii în învãţãmântul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2006 - 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 19.10.2005.
ART. 8
(1) La profilurile artistic, sportiv, teologic şi la specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.
(2) Pentru profilul artistic - arte vizuale şi la profilul sportiv, precum şi pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, media finala de admitere se calculeazã astfel:

3 Apt. + MA.
-------------- = MFA,
4

unde:
Apt. = media aritmetica a notelor obţinute la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculatã conform Art. 4);
MFA = media finala de admitere.
(3) Pentru profilul artistic o muzica, coregrafie şi teatru, media finala de admitere se calculeazã astfel:

Apt. + MA
----------- = MFA,
2

unde:
Apt. = media aritmetica a notelor obţinute la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculatã conform Art. 4);
MFA = media finala de admitere.
(4) Pentru profilul teologic, media finala de admitere se calculeazã astfel:

Apt. + 3 MA
------------- = MFA,
4

unde:
Apt. = media aritmetica a notelor obţinute la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculatã conform Art. 4);
MFA = media finala de admitere.
(5) Media finala de admitere, menţionatã la alin. (2), (3) şi (4), se calculeazã cu doua zecimale, fãrã rotunjire.
(6) La profilurile militar şi pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baza de calificativ: admis sau respins.
ART. 9
Candidaţii respinsi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizata, putându-se înscrie la alte filiere şi profiluri din cadrul aceleiaşi şcoli sau la celelalte licee sau şcoli de arte şi meserii.
ART. 10
(1) Liceele care organizeazã clase cu predare în limbile minoritãţilor naţionale vor organiza o proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternã, pentru candidaţii care nu au susţinut proba la limba maternã respectiva în cadrul testelor naţionale. Proba se va organiza dupã o metodologie care va fi anunţatã de cãtre fiecare inspectorat şcolar, pana la data de 1 martie a anului în care se organizeazã admiterea.
(2) Aprecierea probei menţionate la alin. (1) se face cu note. În situaţia în care candidatul a obţinut la proba cel puţin nota 5, secretariatul şcolii la care a fost susţinutã proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternã va trece nota obţinutã de candidat în anexa la fişa de înscriere a acestuia, la rubrica "nota obţinutã la limba şi literatura maternã la testele naţionale"; se va specifica şi limba maternã la care a fost susţinutã proba. Directorul unitãţii de învãţãmânt la care a fost susţinutã proba va confirma, prin semnatura şi ştampila, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificãri ale anexei fisei de înscriere.
(3) În situaţia în care candidatul a obţinut, la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternã, o nota mai mica decât 5, se considera ca el nu a promovat proba respectiva, iar secretariatul unitãţii de învãţãmânt la care s-a desfãşurat proba va elibera anexa fisei de înscriere, fãrã a completa rubrica "nota obţinutã la limba şi literatura maternã la testele naţionale" şi fãrã a modifica în alt mod anexa fisei.
(4) Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternã (indiferent dacã au promovat-o sau nu) isi vor completa fişa de optiuni la şcolile generale de provenienta, în perioada prevãzutã de calendarul admiterii.
(5) Candidaţii la liceele/clasele cu predare în limba minoritãţilor, care au susţinut şi promovat în cadrul testelor naţionale proba la limba şi literatura maternã respectiva, nu mai trebuie sa susţinã proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternã. Ei vor completa fişele cu optiuni în perioada specificatã de calendar, la şcolile generale de provenienta. Şcolile generale de provenienta a acestor candidaţi vor completa, în fişa de înscriere, nota obţinutã de aceştia la testele naţionale pentru proba de limba şi literatura maternã.
(6) Nota obţinutã la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternã nu va fi inclusã în calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare, conform Art. 5, alin. (2).
(7) Un candidat poate susţine probe de verificare a cunoştinţelor de limba maternã la cel mult doua limbi materne (una dintre ele fiind, eventual, proba susţinutã în cadrul testelor naţionale). Ca urmare, pe fişa de admitere a fiecãrui candidat se pot afla cel mult doua note la limbi materne diferite la rubrica "nota obţinutã la limba şi literatura maternã la testele naţionale".
(8) Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare în limbile minoritãţilor naţionale decât acei candidaţi care au susţinut şi promovat proba de limba şi literatura maternã din cadrul testelor naţionale sau proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternã menţionatã anterior. Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu predare în limbile minoritãţilor naţionale, înscrise în fişa.
ART. 11
(1) Pentru liceele care organizeazã clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucureşti va organiza o proba de verificare a cunoştinţelor la limba moderna respectiva. Proba se va organiza în perioada menţionatã în calendarul admiterii, conform metodologiei aflate în Anexa IV a O.M.Ed.C. nr. 5020/23.09.2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 932 din 19.10.2005.
(2) Aprecierea probei menţionate la alin. (1) se face cu note. În situaţia în care candidatul a obţinut la proba cel puţin nota 6, secretariatul şcolii la care a fost susţinutã proba de verificare a cunoştinţelor de limba moderna va trece nota obţinutã de candidat în anexa fisei de înscriere a acestuia, la rubrica "nota obţinutã la proba de limba moderna ..."; se va indica şi limba moderna la care s-a susţinut proba. Directorul unitãţii de învãţãmânt la care a fost susţinutã proba va confirma, prin semnatura şi ştampila, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificãri ale anexei fisei de înscriere.
(3) În situaţia în care candidatul a obţinut la proba de verificare a cunoştinţelor de limba moderna o nota mai mica decât 6, se considera ca el nu a promovat proba respectiva, iar secretariatul unitãţii de învãţãmânt la care s-a desfãşurat proba va elibera anexa fisei de înscriere fãrã a completa rubrica "nota obţinutã la proba de limba moderna" şi fãrã a modifica în alt mod fişa.
(4) Candidaţii care au participat la proba de verificare a cunoştinţelor de limba moderna, indiferent dacã au promovat sau nu aceasta proba, isi vor completa fişa de optiuni la şcolile generale de provenienta, în perioada prevãzutã de calendarul admiterii.
(5) Nota obţinutã la proba de verificare a cunoştinţelor de limba moderna nu va fi inclusã în calculul mediei de admitere.
(6) Nu vor putea fi înscrişi la clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv decât acei candidaţi care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limba moderna menţionatã anterior. Pentru candidaţii care nu îndeplinesc condiţia de mai sus, nu se iau în considerare opţiunile pentru clase cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, înscrise în fişa.
(7) În cazul în care, pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, exista candidaţi cu opţiunea exprimatã pentru clasa respectiva şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate la Art. 5, alin. (2), lit. a), b), c), d) şi e) egale, va fi declarat admis la clasa bilingva candidatul care a obţinut nota mai mare la proba de verificare a cunoştinţelor de limba moderna.
(8) Candidaţii pot susţine proba de verificare a cunoştinţelor de limba moderna pentru mai multe limbi moderne, în funcţie de programarea acestor teste de cãtre inspectoratul şcolar.
(9) Candidaţii, care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limba moderna, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu predare intensiva a unei limbi moderne, fãrã a mai susţine alta proba de verificare a cunoştinţelor de limba.
(10) Dacã, dupã repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a candidaţilor care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limba moderna, menţionatã la alin. (1), mai rãmân locuri libere, unitãţile de învãţãmânt organizeazã o proba de verificare a cunoştinţelor de limba.

CAP. 2
Coordonarea admiterii în învãţãmântul liceal şi profesional de stat

ART. 12
(1) Coordonarea la nivel naţional a acţiunilor privind organizarea admiterii în învãţãmântul liceal şi profesional de stat este asigurata de Comisia Nationala de Admitere.
(2) Comisia Nationala de Admitere se compune din:
a) preşedinte - secretarul de stat pentru învãţãmânt preuniversitar din Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii;
b) vicepreşedinţi - directori generali/directori din Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii;
c) 1 - 3 secretari - inspectori de specialitate din Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii;
d) 4 - 5 membri - directori şi inspectori de specialitate din Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii.
(3) Componenta nominalã a Comisiei Naţionale de Admitere se stabileşte, anual, prin ordin al ministrului Educaţiei şi Cercetãrii.
ART. 13
Atribuţiile Comisiei Naţionale de Admitere sunt urmãtoarele:
a) elaboreazã procedurile de organizare şi desfãşurare a admiterii în învãţãmântul liceal şi profesional de stat;
b) stabileşte modelul fisei de înscriere şi al anexei acesteia şi îl transmite comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pana la data de 1 martie;
c) transmite inspectoratelor şcolare judeţene numãrul de locuri aprobate pentru clasa a IX-a la licee şi la şcolile de arte şi meserii;
d) instruieste preşedinţii comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti;
e) organizeazã şi doteaza un Centru Naţional de Admitere, în care se vor desfasura activitãţile de creare a bazei de date la nivel naţional şi de repartizare computerizata;
f) controleazã şi indruma acţiunile legate de organizarea şi desfãşurarea admiterii în judeţele tarii, urmãrind respectarea prevederilor prezentelor proceduri;
g) controleazã modul în care comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, comisiile din centrele zonale de înscriere, comisiile de înscriere din unitãţile de învãţãmânt gimnazial şi cele de admitere din unitãţile de învãţãmânt liceal şi profesional isi desfãşoarã activitatea;
h) poate delega observatori ai Comisiei Naţionale de Admitere, care sa controleze şi sa îndrume activitatea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi a comisiilor din centrele de înscriere/de admitere. Observatorii pot solicita comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau Comisiei Naţionale de Admitere, în cazul constatãrii unor nereguli în desfãşurarea înscrierii la licee sau şcoli de arte şi meserii, schimbãri în componenta comisiilor menţionate la alineatul anterior şi, dupã caz, sancţionarea celor vinovaţi;
i) analizeazã desfãşurarea admiterii la nivel naţional, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi prezintã concluziile acestei analize conducerii Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii;
j) propune ministrului Educaţiei şi Cercetãrii modificãri în procedurile de organizare şi desfãşurare a admiterii în învãţãmântul liceal şi profesional de stat.
ART. 14
Coordonarea, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, a acţiunilor privind organizarea admiterii în învãţãmântul liceal şi profesional de stat este asigurata de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucureşti. La rândul sau, comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucureşti organizeazã comisii în centrele zonale de înscriere, comisii de înscriere în unitãţile de învãţãmânt gimnazial şi comisii de admitere în unitãţile de învãţãmânt liceal şi profesional.
ART. 15
(1) Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucureşti este numita prin decizie a inspectorului şcolar general şi este compusa din:
a) preşedinte - inspector şcolar general sau inspector şcolar general adjunct;
b) secretari - 1 - 3 inspectori şcolari;
c) membri - 1 - 5 cadre didactice, informaticieni, operatori PC, secretare.
(2) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti au urmãtoarele atribuţii:
a) organizeazã, monitorizeazã şi rãspund de modul de desfãşurare a admiterii în licee şi în şcoli de arte şi meserii în judeţul respectiv/municipiul Bucureşti;
b) rãspund de transmiterea în şcoli a prezentelor proceduri şi a tuturor reglementãrilor privitoare la admiterea în licee şi în şcoli de arte şi meserii, precum şi de asigurarea cadrului pentru informarea tuturor cadrelor didactice, a elevilor şi a pãrinţilor în legatura cu acest subiect;
c) elaboreazã, pana la data de 31 ianuarie a anului şcolar în care se organizeazã admiterea, împreunã cu directorii şcolilor generale şi ai liceelor, un plan de mãsuri pentru pregãtirea şi organizarea admiterii absolvenţilor învãţãmântului gimnazial în licee şi şcoli de arte şi meserii; acest plan cuprinde, în mod obligatoriu, planificarea perioadei acţiunilor de consiliere şi de orientare a elevilor din clasa a VIII-a şi a pãrinţilor acestora, planificarea perioadei acţiunilor de informare a pãrinţilor referitor la modalitatea de organizare a înscrierii, planificarea perioadei acţiunilor de prezentare a ofertei educaţionale a liceelor şi a unitãţilor de învãţãmânt profesional, planificarea acţiunilor de dotare a centrelor zonale de înscriere cu logistica necesarã înscrierii;
d) stabilesc şi anunta unitãţilor de învãţãmânt, specializãrile şi numãrul de locuri alocate pentru candidaţii romi. Primesc cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidaţii romi şi asigura repartizarea acestora pe locurile anunţate;
e) asigura crearea unei baze de date la nivelul fiecãrei unitãţi de învãţãmânt gimnazial şi la nivel judeţean, care cuprinde datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, asa cum sunt acestea trecute în fişa de înscriere; coordoneazã completarea bazei de date, pe mãsura ce se încheie semestrul al doilea, respectiv testele naţionale, cu mediile de absolvire, mediile generale de la testele naţionale şi mediile de admitere, precum şi cu notele obţinute la testele naţionale, pentru probele de limba şi literatura romana, matematica, istorie/geografie şi limba şi literatura maternã (dacã este cazul);
f) repartizeazã, pe unitãţi de învãţãmânt, cifra de şcolarizare primitã pentru clasa a IX-a; stabilesc coduri, formate din 3 cifre, şi le aloca pentru fiecare unitate de învãţãmânt liceal sau profesional de stat, pe filiere, profiluri, specializãri/domenii de pregãtire, limba de predare (pentru clasele cu predare în limbile minoritãţilor naţionale). Pentru a evita confuziile şi greşelile de completare a fişelor de înscriere, codurile pentru specializãrile de la licee se vor alege dintr-un interval diferit de intervalul în care se afla codurile pentru şcoli de arte şi meserii: de exemplu, codurile pentru licee vor fi între 100 şi 300, iar codurile pentru şcolile de arte şi meserii între 400 şi 500;
g) asigura tipãrirea unei broşuri care sa cuprindã toate informaţiile necesare candidaţilor pentru admiterea în învãţãmântul liceal şi profesional de stat, brosura pe care o distribuie gratuit elevilor de clasa a VIII-a;
h) organizeazã un Centru de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, dotat cu tehnica de calcul performanta, în care sa se alcatuiasca baza de date pentru înscrierea în licee şi şcoli de arte şi meserii la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. Sediul acestui centru poate fi la inspectoratul şcolar, la o unitate de învãţãmânt, la Casa Corpului Didactic, la o universitate din capitala de judeţ - dacã aceasta exista şi este dotatã corespunzãtor - etc., cu condiţia ca sediul acestui centru sa fie conectat la INTERNET;
i) stabilesc şi transmit unitãţilor de învãţãmânt gimnazial, dupã analiza situaţiei la nivel local, numãrul de centre zonale de înscriere pe judeţ, precum şi arondarea unitãţilor de învãţãmânt gimnazial la aceste centre zonale de înscriere. La stabilirea centrelor zonale de înscriere se va avea în vedere dotarea tehnica şi cu personal de specialitate a fiecãrui centru, astfel ca numãrul absolvenţilor de clasa a VIII-a arondati la un centru sa permitã înscrierea acestora în timpul prevãzut de prezenta metodologie. În mãsura în care dotarea cu calculatoare şi existenta personalului de specialitate este asigurata, inspectoratul poate decide ca fiecare unitate de învãţãmânt, care are clase gimnaziale, sa fie centru zonal de înscriere;
j) organizeazã un centru special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe, în care afişeazã şi listele cu liceele şi şcolile de arte şi meserii la care aceştia au fost repartizaţi;
k) asigura, în mãsura în care este posibil, dotarea corespunzãtoare a centrelor zonale de înscriere cu calculatoare legate în reţea şi conectate la internet, cu imprimante, copiatoare, precum şi consumabile în cantitate suficienta, cu alte mijloace necesare, inclusiv soft adecvat, pentru a realiza centralizarea rapida a situaţiilor de la înscrierea din toate unitãţile de învãţãmânt;
l) numesc, prin decizie a inspectorului şcolar general, în fiecare centru zonal de înscriere, o comisie formatã din directori, profesori, operatori PC, secretari, care sa asigure buna desfãşurare a operaţiunilor legate de crearea bazei de date pentru admiterea în învãţãmântul liceal şi în învãţãmântul profesional de stat;
m) numesc, prin decizie a inspectorului şcolar general, un preşedinte pentru comisia din fiecare centru zonal de înscriere, care coordoneazã activitatea în respectivul centru şi tine permanent legatura cu comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucureşti;
n) pot decide numirea unor vicepreşedinţi sau secretari în comisiile din centrele zonale de înscriere, în funcţie de necesitaţi;
o) instruiesc preşedinţii comisiilor din centrele zonale de înscriere şi preşedinţii comisiilor de înscriere/admitere din unitãţile de învãţãmânt; efectueazã, dacã este cazul, schimbãri ale preşedinţilor şi membrilor comisiilor din centrele zonale de înscriere, precum şi ale membrilor din comisiile de înscriere/admitere din unitãţile de învãţãmânt;
p) iau toate mãsurile pentru asigurarea securitãţii documentelor scrise sau informatice legate de înscrierea în învãţãmântul liceal şi profesional de stat, având în vedere inclusiv de virus area dischetelor sau a CD-urilor pe care se transmit informaţiile de la centrele de înscriere la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti;
q) transmit, în fiecare unitate de învãţãmânt gimnazial, modelul electronic al fisei de înscriere sau, dupã caz, asigura un numãr suficient de fise, pentru a permite înscrierea tuturor candidaţilor, respectând întocmai modelul comunicat de Comisia Nationala de Admitere; coordoneazã şi indruma operaţiile de completare a fişelor de înscriere, de verificare a fişelor listate de calculator şi de corectare a eventualelor erori;
r) numesc un reprezentant al comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, care sa ţinã permanent legatura cu presa, pentru a oferi informaţia corecta şi actualizatã despre înscrierea la învãţãmântul liceal şi profesional de stat;
s) afişeazã, în fiecare unitate de învãţãmânt gimnazial şi în fiecare centru de înscriere, situaţia centralizata pe judeţ (municipiul Bucureşti) a numãrului de absolvenţi, corespunzãtor fiecãrei transe de medii de admitere (10-9,50; 9,49-9,00 etc.), pentru absolvenţii care au promovat testele naţionale, precum şi situaţia centralizata pe judeţ (municipiul Bucureşti) a numãrului de absolvenţi, corespunzãtor fiecãrei transe de medii de absolvire a ciclului gimnazial (10-9,50; 9,49-9,00 etc.), pentru absolvenţii care nu au promovat testele naţionale.
t) coordoneazã susţinerea probelor de aptitudini, precum şi a probelor de verificare a cunoştinţelor de limba maternã sau moderna;
u) la sfârşitul fiecãrei etape de înscriere, centralizeazã şi difuzeazã, în fiecare unitate gimnaziala şi în fiecare centru zonal de înscriere, informaţia în legatura cu locurile rãmase disponibile la unitãţile de învãţãmânt liceal şi profesional de stat din municipiul Bucureşti/judeţul respectiv;
v) valideazã listele cu candidaţii declaraţi admişi la licee şi la şcoli de arte şi meserii;
w) coordoneazã şi verifica afişarea, în şcolile generale, respectiv în unitãţile de învãţãmânt liceal şi profesional de stat, a listelor cu candidaţii declaraţi admişi;
x) elaboreazã şi transmit Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii raportul cu privire la modul de desfãşurare a admiterii, în termen de 10 zile de la încheierea acesteia şi propun eventuale modificãri ale procedurilor de admitere în învãţãmântul liceal şi profesional de stat.
ART. 16
Comisia de înscriere din unitatea de învãţãmânt gimnazial este alcãtuitã din:
a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unitãţii de învãţãmânt;
b) secretar - secretarul şef sau secretarul unitãţii de învãţãmânt;
c) membri - dirigintii claselor a VIII-a, alte cadre didactice, informaticieni, secretare etc.
ART. 17
Comisiile de înscriere din unitãţile de învãţãmânt gimnazial au urmãtoarele atribuţii:
a) organizeazã, în tot cursul anului şcolar şi, în special, în a doua jumãtate a semestrului al doilea, acţiuni de informare a elevilor de clasa a VIII-a şi a pãrinţilor acestora, referitor la modalitatea de înscriere în învãţãmântul liceal şi profesional de stat, la prevederile cuprinse în procedurile de organizare şi desfãşurare a admiterii, la graficul înscrierii în învãţãmântul liceal şi profesional de stat etc.
b) asigura crearea bazei de date privitoare la absolvenţii clasei a VIII-a din şcoala şi transmiterea ei la comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucureşti;
c) verifica documentele candidaţilor, calculeazã, pentru candidaţii care au promovat testele naţionale, media de absolvire a claselor V - VIII şi media de admitere;
d) completeazã fişele de înscriere ale elevilor de clasa a VIII-a cu codul unitãţii de învãţãmânt gimnazial, cu datele personale ale acestora şi cu media generalã de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a. Pentru absolvenţii care au promovat testele naţionale, completeazã fişele cu media de la testele naţionale, media de admitere şi notele obţinute la probele de limba şi literatura romana, matematica, istorie/geografie şi limba maternã (acolo unde este cazul), din cadrul testelor naţionale. În cazul în care candidaţii nu au promovat testele naţionale, în fişele de înscriere se trec mediile generale obţinute în clasele a V-a - a VIII-a la disciplinele limba şi literatura romana, matematica şi limba şi literatura maternã (acolo unde este cazul);
e) rãspund de transcrierea corecta a datelor în fişele de înscriere şi verifica, împreunã cu elevii, cu pãrinţii şi dirigintii, corectitudinea datelor personale, a mediilor şi a notelor, a optiunilor din fişa scrisã şi concordanta acesteia cu fişa din calculator; efectueazã corectarea greşelilor sesizate, înainte de transmiterea fişelor la centrul zonal de înscriere. Completarea incorectã a datelor din fişa de înscriere de cãtre membrii comisiei de înscriere atrage dupã sine sancţionarea celor vinovaţi şi a preşedintelui comisiei, care rãspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupã caz;
f) stabilesc şi anunta din timp, elevilor şi pãrinţilor acestora, graficul desfãşurãrii pe clase a acţiunilor de completare a optiunilor absolvenţilor clasei a VIII-a. Graficul şedinţelor de instruire va fi semnat de directorul unitãţii de învãţãmânt, aprobat de preşedintele comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi afişat la avizierul şcolii;
g) participa, prin reprezentanţi stabiliţi de directorul unitãţii de învãţãmânt, la şedinţele de completare a optiunilor elevilor;
h) asigura prezenta permanenta, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei, care sa ofere informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintã pentru completarea fişelor de optiuni sau pentru a solicita informaţii referitoare la admitere;
i) informeazã elevii şi pãrinţii asupra rezultatelor obţinute la testele naţionale, la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi asupra numãrului de elevi corespunzãtor fiecãrei transe de medii de admitere, pentru elevii care au promovat testele naţionale, respectiv asupra numãrului de elevi corespunzãtor fiecãrei transe de medii de absolvire, pentru elevii care nu au promovat testele naţionale;
j) consiliaza pãrinţii şi elevii, fãrã a le influenta opţiunile, pentru a permite candidaţilor o alegere în cunostinta de cauza, prezentând toate informaţiile necesare cu privire la unitãţile de învãţãmânt (filiere, profiluri, specializãri, domenii de pregãtire, calificãri profesionale, contraindicatii medicale pentru anumite calificãri profesionale etc.), la prevederile prezentelor proceduri, inclusiv cu privire la riscurile completãrii unui numãr insuficient de optiuni sau ale completãrii unor optiuni nerealiste;
k) transmit centrului zonal de înscriere, la care este arondata unitatea şcolarã, fişele de optiuni completate, prin preşedintele comisiei de înscriere sau printr-un delegat desemnat de acesta. În situaţia în care resursele materiale şi umane o permit, asigura introducerea în calculator a datelor cuprinse în fişele de înscriere şi transmit baza de date, pe suport electronic, la centrul zonal de înscriere la care este arondata unitatea şcolarã;
l) afişeazã listele de control cuprinzând candidaţii arondati centrului de înscriere respectiv, în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere şi având precizat locul ocupat în ierarhia generalã a judeţului;
m) organizeazã intalnirile cu pãrinţii şi elevii, în timpul cãrora aceştia verifica lista de control, verifica şi semneazã fişele listate de calculator, dacã acestea sunt corecte sau semnaleaza erorile de introducere a datelor din fişa iniţialã, precum şi erorile din listele de control;
n) transmit centrului de înscriere fişele pe care au fost operate corecturi şi observaţiile privind eventuale erori în lista de control afişatã;
o) transmit pãrinţilor fişele corectate, pentru a fi semnate;
p) afişeazã, în termenul stabilit de prezentele proceduri, listele primite de la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti, cuprinzând unitãţile de învãţãmânt la care au fost repartizaţi absolvenţii şcolii (şcolilor arondate) respective.
ART. 18
(1) Comisia din centrul zonal de înscriere este alcãtuitã din:
a) preşedinte - inspector şcolar, director sau cadru didactic cu capacitate organizatoricã recunoscuta;
b) membri - directori, profesori, operatori PC, secretari, având competente de nivel avansat în operarea pe calculator.
(2) Comisia de admitere judeteana poate decide numirea unor vicepreşedinţi (directori, directori adjuncţi, profesori cu capacitate organizatoricã recunoscuta) şi/sau secretari (profesori, operatori PC, secretari cu competente de operare pe calculator) în comisiile din centrele zonale de înscriere, în cazul în care numãrul mare al absolvenţilor arondati centrului respectiv o impune.
(3) Comisiile din centrele zonale de înscriere au urmãtoarele atribuţii:
a) primesc fişele de înscriere de la şcoli, pe baza de proces-verbal;
b) introduc datele de pe fise în baza de date computerizata;
c) listeaza fişele din calculator şi le înmâneazã, semnate de preşedintele centrului zonal de înscriere, directorului şcolii, cu proces-verbal de predare-primire;
d) pãstreazã fişele de înscriere originale, în deplina siguranta, în plicuri care se sigileaza şi se semneazã, de directorul şcolii sau de cãtre delegatul acestuia, şi de preşedintele centrului de înscriere;
e) corecteaza eventualele greşeli în baza de date computerizata, semnalate de comisiile din unitãţile de învãţãmânt gimnazial şi înmâneazã directorilor unitãţilor de învãţãmânt arondate centrului fişele corectate;
f) transmit comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, baza de date, pe suport electronic, la data prevãzutã de calendarul admiterii;
g) predau preşedintelui comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, cu proces-verbal de predare-primire, fişele de optiuni originale.
ART. 19
(1) Comisia de admitere din unitãţile de învãţãmânt liceal şi profesional este alcãtuitã din:
a) preşedinte - directorul sau directorul adjunct al unitãţii de învãţãmânt liceal sau profesional;
b) secretari - 1-2 secretari ai unitãţii de învãţãmânt;
c) membri - cadrele didactice care evalueaza probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoştinţelor de limba moderna sau maternã, dacã este cazul.
(2) Comisiile de admitere din unitãţile de învãţãmânt liceal şi profesional au urmãtoarele atribuţii:
a) organizeazã şi rãspund de modul de desfãşurare a probelor de aptitudini, a probelor de verificare a cunoştinţelor de limba moderna sau maternã, acolo unde este cazul;
b) verifica documentele prezentate de candidaţi şi calculul corect al mediei de admitere;
c) sesizeazã inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti orice eroare constatatã în completarea documentelor şcolare pentru înscriere şi corecteaza, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de admitere calculate greşit se face de cãtre preşedintele comisiei de admitere, care semneazã şi aplica ştampila unitãţii;
d) asigura prezenta permanenta, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere, care sa ofere informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintã pentru înscriere;
e) afişeazã, la sediul unitãţii şcolare, listele finale cu elevii admişi, validate de inspectoratul şcolar;
f) realizeazã înscrierea elevilor declaraţi admişi în urma repartizãrii computerizate, în perioada prevãzutã de prezentele proceduri;
g) organizeazã, dupã încheierea înscrierii computerizate, desfãşurarea testarii pentru completarea claselor cu predare intensiva a unei limbi strãine, dacã este cazul.

CAP. 3
Susţinerea probelor de aptitudini

ART. 20
(1) Pentru liceele/clasele la care se organizeazã probe de aptitudini, înscrierea se desfãşoarã în perioada 21 - 23 mai.
(2) Înscrierea pentru susţinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limba maternã sau de limba moderna se face direct de cãtre candidaţi, cu o anexa a fisei de înscriere eliberata de unitatea şcolarã la care aceştia au absolvit cursurile gimnaziale, al carei model este comunicat de Comisia Nationala pana la data de 1 martie.
ART. 21
(1) Secretariatele şcolilor generale completeazã, cu datele personale (numele, iniţialã tatãlui, prenumele, CNP-ul, şcoala şi judeţul de provenienta), anexele fişelor de înscriere ale elevilor de clasa a VIII-a sau ale absolvenţilor din seriile precedente, care doresc sa participe la probe de aptitudini sau la probe de verificare a cunoştinţelor de limba moderna sau maternã. Anexele fişelor se elibereazã solicitanţilor, pana la data de 18 mai a anului în care se organizeazã admiterea, pentru a le permite înscrierea la aceste probe. În cazul în care candidatul solicita înscrierea la mai multe probe de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limba maternã sau moderna, pot fi eliberate mai multe anexe ale fisei de înscriere.
(2) Anexele fişelor acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/pãrinţilor, care semneazã de primire în registrul şcolii. În acest registru, se consemneazã clar natura documentului eliberat: "anexa la fişa de înscriere pentru admitere în licee sau şcoli de arte şi meserii" şi motivul eliberãrii acesteia: "participare la probe de aptitudini" sau "participare la probe de verificare a cunoştinţelor de limba moderna/maternã".
ART. 22
(1) Probele de aptitudini se desfãşoarã în perioada 25 - 27 mai 2007.
(2) Probele de aptitudini se desfãşoarã în centrele stabilite de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucureşti. Aceasta poate decide dacã, în urma probelor de aptitudini, candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învãţãmânt liceal din judeţ care organizeazã clase vocationale în specializarea pentru care au fost susţinute probele.
(3) Rezultatele probelor menţionate la alin. (1) vor fi afişate în dimineata zilei de 28 mai 2007, la unitãţile şcolare care au organizat probele. În aceeaşi zi, la unitatea respectiva se depun şi se rezolva eventualele contestaţii, acolo unde procedurile prevãd acest lucru. Rezultatele contestaţiilor şi rezultatele finale ale probelor de aptitudini se afişeazã pana la data de 29 mai 2007.
(4) Odatã cu afişarea listelor cu rezultatele finale la probele de aptitudini, la avizierul unitãţii de învãţãmânt care a organizat probele, se afişeazã, la loc vizibil, precizarea ca listele afişate nu reprezintã listele candidaţilor admişi la clasele pentru care s-au susţinut probe de aptitudini. Se va preciza faptul ca, la liceele vocationale, nu pot fi admişi decât absolvenţii clasei a VIII-a care promoveazã testele naţionale şi se vor afişa precizãrile de la Art. 8 al prezentelor proceduri, privitoare la admiterea acestor candidaţi.
(5) În data de 29 mai 2007, dupã afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini, tabelul cu numele, iniţialã tatãlui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienta a candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini, este transmis electronic şi în scris comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti.
ART. 23
(1) Listele candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini se actualizeazã dupã încheierea semestrului al doilea (prin eliminarea candidaţilor corigenti, repetenti, cu situaţia neincheiata sau exmatriculati). Lista elevilor corigenti, repetenti, cu situaţia neincheiata sau exmatriculati se transmite, în termen de trei zile de la încheierea cursurilor, semnatã şi stampilata de director, precum şi în format electronic, comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. De corectitudinea datelor transmise comisiei de admitere judeţene, rãspunde directorul unitãţii de învãţãmânt la care candidaţii au absolvit cursurile gimnaziale. Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucureşti comunica liceelor care au organizat probe de aptitudini listele actualizate.
(2) În ziua afişãrii rezultatelor la testele naţionale, comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucureşti transmite fiecãrui liceu care a organizat probe de aptitudini lista cu rezultatele la testele naţionale, în vederea eliminãrii, din lista candidaţilor care au promovat probele de aptitudini şi care pot fi admişi la clasele vocationale, a celor care nu au promovat testele naţionale.
ART. 24
(1) Absolvenţii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din învãţãmântul vocational şi care au promovat testele naţionale sunt admişi pe locurile pentru care au susţinut testele/probele astfel:
a) în ordinea descrescãtoare a mediilor finale de admitere, calculate conform Art. 8 din prezentele proceduri, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note;
b) în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor se face pe baza de calificativ: admis-respins.
(2) Listele candidaţilor declaraţi admişi pe locurile pentru care este necesarã susţinerea de probe de aptitudini, conform prezentelor proceduri, sunt afişate la sediul unitãţii liceale la care s-au susţinut probele, în ziua de 30 iunie 2007. Va fi afişatã, în ordinea descrescãtoare a mediilor, şi lista candidaţilor care au promovat testele naţionale şi au fost declaraţi admişi la probele de aptitudini, dar nu se înscriu în numãrul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare.
(3) Candidaţii declaraţi admişi la liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, depun dosarele de înscriere la liceele vocationale la care au fost admişi, în perioada 2-3 iulie 2007. Candidaţii care nu depun dosare de înscriere în perioada menţionatã se considera ca au renunţat la locul obţinut în urma testelor de aptitudini şi pot participa la repartizarea computerizata. Lista candidaţilor care au depus dosare de înscriere se afişeazã la sediul unitãţii de învãţãmânt în ziua de 3 iulie, dupã încheierea inscrierilor.
(4) În data de 4 iulie 2007, candidaţii care au promovat testele naţionale şi probele de aptitudini, dar nu s-au regasit iniţial pe lista candidaţilor admişi la liceele vocationale, pot completa locurile lãsate libere de cãtre candidaţii care nu au depus dosare de înscriere, în ordinea precizatã la alin. (1) şi în limita planului de şcolarizare aprobat.
(5) Listele finale ale candidaţilor declaraţi admişi şi care s-au înscris pe locurile pentru care este necesarã susţinerea de probe de aptitudini, conform prezentei metodologii, sunt validate de inspectoratul şcolar judeţean şi sunt afişate la sediul unitãţii liceale la care s-au susţinut probele, în ziua de 5 iulie 2007.
(6) Lista finala a candidaţilor admişi la liceele/clasele vocationale este transmisã şi în format electronic comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, în data de 5 iulie 2007.
(7) Centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti transmite la Centrul Naţional de Admitere, într-un fisier separat, pana la data de 6 iulie 2007, lista candidaţilor admişi la liceele vocationale, în urma promovãrii probelor de aptitudini. Listele cuprinzând candidaţii admişi la liceele militare sunt trimise electronic de cãtre centrele judeţene de admitere din judeţele în care se afla unitãţile de învãţãmânt respective, într-un fisier separat, la Centrul Naţional de Admitere, pana la data de 6 iulie 2007.
(8) Candidaţii declaraţi respinsi la probele de aptitudini, sau care nu au fost admişi la liceele vocationale din lipsa de locuri, ridica, în data de 5 iulie 2007, fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini, le depun la şcolile generale pe care le-au absolvit şi, în perioada prevãzutã de calendarul admiterii, completeazã optiuni la centrul de înscriere la care este arondata şcoala generalã pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participa la repartizarea computerizata.

CAP. 4
Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor de limba maternã sau moderna

ART. 25
(1) Pentru liceele/clasele la care se organizeazã probe de verificare a cunoştinţelor de limba maternã sau de limba moderna, înscrierea se desfãşoarã în perioada 28-30 mai.
(2) Probele de verificare a cunoştinţelor de limba moderna sau maternã se desfãşoarã în perioada 1 - 3 iunie 2007.
(3) Organizarea acestor probe se face conform Art. 10 din prezentele proceduri, şi Anexei IV din <>ordinul ministrului educaţiei şi cercetãrii nr. 5020/23.09.2005 , publicat în Monitorul Oficial nr. 932/19.10.2005.
(4) Probele de verificare a cunoştinţelor de limba moderna sau maternã se organizeazã la centrele stabilite de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucureşti, astfel încât candidaţii declaraţi admişi la aceste probe pot fi repartizaţi la orice unitate de învãţãmânt liceal din judeţ care organizeazã clase bilingve pentru limba moderna respectiva, respectiv la clase cu predare în respectiva limba a minoritãţilor.
(5) Rezultatele probelor menţionate la alin. (1) vor fi afişate în dimineata zilei de 4 iunie 2007, la unitãţile şcolare care au organizat probele. În aceeaşi zi, la unitatea respectiva se depun eventualele contestaţii, acolo unde, în Anexa IV din <>ordinul ministrului educaţiei şi cercetãrii nr. 5020/23.09.2005 , este prevãzut acest lucru. Rezultatele contestaţiilor se afişeazã în data de 5 iunie 2007.
(6) În data de 5 iunie 2007, dupã afişarea rezultatelor finale la probele de verificare a cunoştinţelor de limba moderna sau maternã, tabelul cu numele, iniţialã tatãlui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienta a candidaţilor declaraţi admişi la proba de verificare a cunoştinţelor de limba moderna/maternã, este transmis electronic şi în scris comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti.
ART. 26
(1) Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limba maternã sau de limba moderna, primesc, de la unitatea şcolarã la care au susţinut probele, anexa fisei de înscriere completatã sau nu, dupã caz, cu rezultatele probei de verificare a cunoştinţelor de limba moderna, respectiv maternã, în perioada 6 - 8 iunie 2007.
(2) Candidaţii depun, la unitatea de învãţãmânt pe care au absolvit-o, anexele fişelor, pana la data de 11 iunie 2007. Anexa completatã, semnatã şi stampilata, se va ataşa fisei de înscriere.
(3) Candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limba maternã sau de limba moderna, indiferent dacã au promovat sau nu aceste probe, completeazã optiuni la centrul de înscriere la care este arondata şcoala generalã pe care au absolvit-o, în perioada prevãzutã de calendarul admiterii, şi participa la repartizarea computerizata.
ART. 27
(1) Centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti transmite la Centrul Naţional de Admitere, într-un fisier separat, pana la data de 30 iunie 2007, lista candidaţilor promovati la testele naţionale şi care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limba moderna sau maternã.
(2) Listele menţionate la alin. (1), precum şi cele menţionate la Art. 24, alin. (7) cuprind: numele, iniţialã tatãlui şi prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, şcoala şi judeţul de provenienta, media de admitere, precum şi media finala de admitere, dacã este cazul.
(3) De corectitudinea datelor transmise Centrului Naţional de Admitere, rãspunde preşedintele comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti.

CAP. 5
Pregãtirea admiterii

ART. 28
(1) Pana la data de 1 mai a anului în care se organizeazã admiterea, inspectoratele şcolare vor asigura tipãrirea unei broşuri, care sa cuprindã toate informaţiile necesare candidaţilor pentru admiterea în licee şi în şcoli de arte şi meserii, adicã lista unitãţilor de învãţãmânt liceal şi profesional (şcoli de arte şi meserii), adresele acestora, planul de şcolarizare acordat fiecãreia pentru anul şcolar pentru care se organizeazã admiterea, pe forme de învãţãmânt (zi, seral, frecventa redusã), filiere, profiluri, specializãri, domenii de pregãtire, codurile de înscriere acordate fiecãrei unitãţi şcolare/specializãri (conform precizãrilor din prezentele proceduri), media ultimului admis la fiecare domeniu de pregãtire, specializare sau profil din respectiva unitate şcolarã în ultimii 2 - 3 ani. Informaţiile referitoare la licee, respectiv la şcolile de arte şi meserii se vor gãsi pe liste separate. Brosura editata de inspectoratul şcolar va conţine, pentru fiecare unitate de învãţãmânt profesional, oferta de formare profesionalã, concretizata în calificãri profesionale. Brosurile vor conţine, de asemenea, extrase din prezentele proceduri: algoritmul de repartizare, modalitãţi de departajare, modul de completare a fişelor de înscriere, calendarul admiterii, adresa centrului special de înscriere, precum şi adresele de internet (la nivel naţional sau local) de unde se pot lua cele mai importante informaţii despre admitere. În brosura vor fi cuprinse şi informaţiile referitoare la locurile speciale acordate candidaţilor romi: condiţiile de înscriere, data limita de înscriere, liceele şi şcolile de arte şi meserii la care sunt alocate locurile pentru romi etc. Brosura va cuprinde într-un paragraf special informaţiile referitoare la susţinerea probelor de aptitudini şi a probelor de verificare a cunoştinţelor de limba maternã sau moderna, prezentând graficul înscrierii la aceste probe şi graficul lor de desfãşurare. În fiecare dintre aceste broşuri se va afla şi o fişa-model de înscriere.
(2) Brosura menţionatã la alin. (1), tiparita într-un numãr de exemplare mai mare decât numãrul elevilor de clasa a VIII-a din judeţ/municipiul Bucureşti, va fi difuzatã acestora, cel mai târziu pana la data de 5 mai a anului în care se organizeazã admiterea. Fiecare unitate de învãţãmânt va primi un numãr suplimentar de exemplare, pentru candidaţii din seriile anterioare şi pentru comisia de înscriere din unitatea de învãţãmânt gimnazial. Inspectoratul şcolar va pãstra un numãr de exemplare pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe, şi pentru cei din seriile anterioare care împlinesc 18 ani pana la data de 31 decembrie inclusiv a anului în care se organizeazã admiterea. Acestor candidaţi li se va distribui brosura la centrul special de înscriere.
(3) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti vor lua toate mãsurile ca informaţiile cuprinse în brosura sa fie corecte şi complete. Nu se admite operarea de modificãri în brosura, dupã transmiterea acesteia la unitãţile de învãţãmânt.
(4) Pana la data de 15 mai a anului în care se organizeazã admiterea, cinci exemplare din brosura fiecãrui judeţ/municipiul Bucureşti vor fi trimise la Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, Direcţiei Generale învãţãmânt Preuniversitar. Versiunea electronica a brosurii va fi trimisa, pana la aceeaşi data, la Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii, Direcţiei Informatizare, Statistica şi Personal.
ART. 29
(1) Informaţiile cuprinse în brosura vor fi puse la dispoziţia pãrinţilor şi a elevilor şi vor fi prezentate în şedinţe de instruire, organizate în acest scop în perioada 5 mai - 8 iunie a anului în care se organizeazã admiterea.
(2) În situaţia în care pãrinţii doresc înscrierea elevilor la unitãţi şcolare situate în alt judeţ, aceştia isi iau informaţiile referitoare la reţeaua şcolarã direct de la centrele speciale de înscriere, stabilite de inspectoratele şcolare ale judeţelor respective pentru candidaţii din alte judeţe.
ART. 30
(1) Candidaţii pot participa la repartizarea computerizata într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în liceele şi în şcolile de arte şi meserii din judeţul de provenienta se face, în perioada prevãzutã de grafic, la şcolile generale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare). Candidaţii care participa la admitere în alte judeţe se înscriu la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc sa fie admişi, în perioada prevãzutã de grafic.
(2) În prima etapa de admitere, sunt repartizaţi candidaţii din seria curenta, indiferent de varsta, precum şi cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani pana la data de 31 decembrie 2007, care se afla în una din situaţiile: au promovat testele naţionale sau au certificat de capacitate.
(3) Înscrierea se face prin completarea fişelor de înscriere, conform modelului stabilit de Comisia Nationala de Admitere şi transmis comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, pana la data de 1 martie a anului în care se organizeazã admiterea.
(4) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pot transmite în unitãţile de învãţãmânt gimnazial doar modelul electronic al fisei de înscriere. În unitãţile de învãţãmânt gimnazial, fişele de înscriere se completeazã electronic cu datele personale ale elevilor, cu mediile acestora, sunt listate şi sunt date elevilor pentru completarea optiunilor. Fişele de înscriere respecta întocmai modelul transmis de Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii şi sunt tipãrite fata-verso.
(5) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti rãspund de tipãrirea şi de transmiterea la şcolile respective a fişelor de înscriere într-un numãr suficient, pentru a asigura înscrierea tuturor candidaţilor din fiecare şcoala generalã.
ART. 31
(1) Secretariatele şcolilor completeazã, pana la data de 23 iunie 2007, pe fişele de înscriere: codul acordat unitãţii de învãţãmânt gimnazial, datele personale ale absolvenţilor de clasa a VIII-a şi mediile generale de absolvire a claselor V-VIII ale acestora. Completarea fişelor de înscriere se face electronic.
(2) În perioada 25 - 29 iunie 2007, secretariatele şcolilor completeazã pe fişele de înscriere, pentru candidaţii care au promovat testele naţionale, media la testele naţionale, media de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, media de admitere, notele obţinute în cadrul testelor naţionale la limba şi literatura romana, la matematica, istorie/geografie şi la limba şi literatura maternã, dacã este cazul.
(3) Pentru candidaţii care nu au promovat testele naţionale, în locul notelor de la testele naţionale, se completeazã, în perioada prevãzutã de calendar, în rubricile respective mediile din clasele a V-a - a VIII-a la limba şi literatura romana, la matematica şi la limba şi literatura maternã (dacã este cazul).
ART. 32
(1) Fiecare unitate de invataniant gimnazial completeazã şi listeaza din calculator, pentru prima etapa de admitere, o singura fişa de înscriere pentru fiecare absolvent, care este semnatã şi stampilata de directorul şcolii. Nerespectarea prevederii referitoare la unicitatea fisei de înscriere se considera tentativa de frauda şi atrage dupã sine sancţionarea penalã, civilã, administrativã sau disciplinarã a vinovatilor, dupã caz.
(2) Pentru candidaţii care au susţinut şi promovat probe de verificare a cunoştinţelor de limba moderna sau maternã, fişa de înscriere listata pentru prima etapa de admitere are anexatã, în original, fişa cu rezultatele la probe, semnate şi stampilate de directorul unitãţii de învãţãmânt la care acestea au fost susţinute.
(3) Pentru a doua etapa de admitere, se va completa o noua fişa de înscriere, pentru candidaţii care au participat la prima etapa, dar nu au fost repartizaţi.
(4) Dupã încheierea introducerii în calculator a datelor personale ale candidaţilor şi a mediilor/notelor prevãzute în fişa de înscriere, comisia de înscriere din fiecare unitate de învãţãmânt gimnazial afişeazã, pana la data de 29 iunie 2007, lista cuprinzând candidaţii din centrul respectiv, în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere - pentru candidaţii care au promovat testele naţionale -, respectiv lista cuprinzând candidaţii din centrul respectiv, în ordinea descrescãtoare a mediilor de absolvire - pentru candidaţii care nu au promovat testele naţionale. Lista cuprinde şi notele/mediile menţionate la alin. (1) şi (2).
ART. 33
Absolvenţii care nu au promovat testele naţionale completeazã optiuni doar pentru şcoli de arte şi meserii şi sunt repartizaţi în a doua etapa de admitere. Ei completeazã opţiunile în perioada prevãzutã de calendarul admiterii, odatã cu candidaţii care au participat, dar nu au fost repartizaţi în prima etapa de admitere.
ART. 34
Directorii unitãţilor de învãţãmânt gimnazial semneazã şi rãspund de transcrierea corecta a datelor în fişele de înscriere ale elevilor din şcoala respectiva.

CAP. 6
Completarea fişelor de înscriere ale candidaţilor

ART. 35
(1) Directorii unitãţilor de învãţãmânt gimnazial stabilesc, pana la data de 5 mai a anului în care se desfãşoarã admiterea, graficul desfãşurãrii pe clase a acţiunilor de completare a optiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a.
(2) Acţiunile de completare a optiunilor pentru absolvenţii clasei a VIII-a care au promovat testele naţionale se desfãşoarã în perioada 30 iunie - 6 iulie 2007. La fiecare şedinţa, participa elevii, pãrinţii/tutorii legal instituiţi (un pãrinte/tutore pentru fiecare elev), dirigintii, precum şi un membru sau un delegat al Consiliului de administraţie al unitãţii şcolare. Pãrinţii/tutorii legal instituiţi semneazã un proces-verbal de instruire.
ART. 36
(1) În cadrul acestor şedinţe, elevii şi pãrinţii sunt informati asupra rezultatelor obţinute prin testele naţionale la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi asupra ierarhiei absolvenţilor de clasa a VIII-a din judeţ/municipiul Bucureşti, care au promovat testele naţionale, respectiv asupra ierarhiei absolvenţilor de clasa a VIII-a din judeţ/municipiul Bucureşti, care nu au promovat testele naţionale. Pentru aceasta, inspectoratele şcolare transmit, pana în data de 29 iunie 2007, în fiecare unitate de învãţãmânt gimnazial, numãrul de absolvenţi pe transe de medii de admitere, precum şi locul ocupat în ierarhia judeţului/a municipiului Bucureşti de fiecare absolvent, în funcţie de media de admitere. Unitãţile şcolare gimnaziale pun la dispoziţia elevilor şi pãrinţilor aceste informaţii.
(2) Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucureşti va afişa zilnic, în perioada de completare a optiunilor, pe site-ul inspectoratului, situaţia inscrierilor la centrul special de înscriere pentru candidaţii proveniţi din alte judeţe: numãr de candidaţi înscrişi, pe transe de medii. Unitãţile de învãţãmânt gimnazial pun la dispoziţia candidaţilor şi pãrinţilor aceste informaţii.
ART. 37
În cadrul şedinţelor menţionate la Art. 36, elevilor şi pãrinţilor li se recomanda completarea unui numãr suficient de optiuni în fişa de înscriere, pentru a-şi asigura repartizarea, ţinând seama de media lor de admitere şi de media ultimului admis la liceele/şcolile de arte şi meserii respective în anul precedent. Se va atrage atenţia pãrinţilor asupra faptului ca necompletarea unui numãr suficient de optiuni poate duce la nerepartizarea elevului sau la nerepartizarea acestuia corespunzãtor mediei sale.
ART. 38
(1) Dirigintele clasei, care participa la înscrierea optiunilor elevilor, atentioneaza pãrinţii asupra faptului ca trebuie sa facã optiuni realiste, alegând licee sau şcoli de arte şi meserii la care media de admitere din anii precedenti este apropiatã (în aceeaşi transa de medii) cu media de admitere a candidatului.
(2) Personalul şcolii nu influenţeazã în nici un fel pãrinţii şi elevii în completarea optiunilor, dar îi consiliaza, prezentându-le toate informaţiile necesare, inclusiv riscurile completãrii unui numãr insuflcient de optiuni sau ale completãrii unor optiuni nerealiste, pentru a permite candidaţilor o alegere în cunostinta de cauza.
ART. 39
(1) Candidaţii completeazã pe fişa de înscriere, în ordinea descrescãtoare a preferintelor, codurile optiunilor pentru profilurile, specializãrile sau domeniile de pregãtire dorite.
(2) Candidaţii sunt avertizati ca, pentru profilurile, specializãrile sau domeniile de pregãtire la care predarea se face într-o limba a unei minoritãţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de optiuni numai dacã au susţinut şi promovat proba de limba maternã respectiva în cadrul testelor naţionale sau proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternã menţionatã la Art. 10 din prezentele proceduri. În caz contrar, opţiunea respectiva va fi anulatã în momentul repartizãrii computerizate.
(3) Candidaţii sunt avertizati ca, pentru specializãrile la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv, pot înscrie codul respectiv în fişa de optiuni numai dacã au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba moderna respectiva şi au pe fişa nota obţinutã la aceasta proba, conform prevederilor Art. 11 din prezentele proceduri. În caz contrar, opţiunea respectiva va fi anulatã în momentul repartizãrii computerizate.
ART. 40
Pãrinţilor li se aduce la cunostinta numãrul de locuri alocate pentru fiecare unitate de învãţãmânt, respectiv pentru fiecare profil, specializare sau domeniu de pregãtire, cãruia i s-a acordat un cod. De asemenea, pãrinţii sunt informati cu privire la precizãrile din Art. 6, alin. (2) şi alin. (3) al prezentelor proceduri.
ART. 41
Exemplu de completare a optiunilor:

1. Dacã prima opţiune este pentru specializarea matematica-informatica, liceu - cursuri de zi, din Liceul Minerva, care are în brosura codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 din fişa astfel:


┌───┬───┬───┐
1. │ 1 │ 0 │ 7 │
└───┴───┴───┘
2. Dacã a doua opţiune este pentru Liceul Apollo, specializarea ştiinţe sociale - cursuri de zi, care are în brosura codul 279, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişa astfel:
┌───┬───┬───┐
2. │ 2 │ 7 │ 9 │
└───┴───┴───┘
3. Dacã opţiunea cu numãrul 34 este pentru Şcoala de arte şi meserii Mercur, domeniul Mecanicã, cursuri de zi, care are în brosura codul 498, atunci elevul va completa poziţia 34 din fişa astfel:
┌───┬───┬───┐
34. │ 4 │ 9 │ 8 │
└───┴───┴───┘
4. Celelalte optiuni pentru licee, şcoli de arte şi meserii se completeazã în acelaşi mod, în ordinea descrescãtoare a preferintelor, prin precizarea codului alocat fiecãrei optiuni.
5. Numele unitãţilor de învãţãmânt şi codurile folosite anterior, spre exemplificare, sunt fictive.
ART. 42
Cu ocazia completãrii optiunilor, pãrinţii şi candidaţii verifica şi corectitudinea celorlalte date înscrise în fişa de secretariatele şcolilor şi semnate de directorul şcolii. Fiecare candidat isi poate copia în fişa-model din brosura, pentru uz propriu, lista de optiuni, în ordinea descrescãtoare a preferintelor exprimate.
ART. 43
(1) Completarea listei de optiuni se va face de cãtre candidat în prezenta pãrintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia, împreunã cu candidatul, vor semna fişa de înscriere.
(2) Elevii şi pãrinţii vor fi avertizati sa completeze cu responsabilitate opţiunile şi numãrul lor, sa verifice corespondenta codurilor înscrise în fişa cu opţiunile exprimate, având în vedere ca o opţiune gresita poate conduce la o repartizare ne dorita.
ART. 44
(1) Absolvenţii care doresc sa participe la admitere în alt judeţ, primesc, pana în data de 29 iunie 2007, de la unitatea şcolarã pe care au absolvit-o, fişa de înscriere, completatã cu datele personale şi cu rezultatele obţinute la testele naţionale. Pe aceste fise nu vor fi completate optiuni la şcoala de provenienta, ci la centrul special de înscriere din judeţul în care se doreşte repartizarea.
(2) Fişele acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/pãrinţilor, care semneazã de primire în registrul şcolii. În acest registru, se consemneazã clar natura documentului eliberat: "fişa de înscriere pentru admitere în licee, şcoli de arte şi meserii" şi motivul eliberãrii fisei: "participare la admitere în alt judeţ".
(3) Candidaţii mentionati la alin. (1) se vor înscrie direct cu aceasta fişa în judeţul în care doresc sa fie repartizaţi.
ART. 45
Candidaţii care nu au fost înscrişi la clasele la care se susţin probe de aptitudini, precum şi cei care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternã sau de limba moderna, indiferent dacã au promovat-o sau nu, ridica fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunoştinţelor de limba maternã sau moderna şi, în perioada prevãzutã de calendar, isi completeazã fişele de optiuni la centrul zonal de înscriere la care este arondata şcoala generalã pe care au absolvit-o. Aceşti candidaţi participa la admiterea computerizata.
ART. 46
(1) Transmiterea fişelor de înscriere de la şcoli la centrele zonale de înscriere şi introducerea datelor de pe fise în baza de date computerizata se va face, pe mãsura completãrii fişelor de înscriere, în perioada 1-7 iulie 2007, în baza unei programari fãcute de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucureşti. Acolo unde exista dotarea necesarã şi personalul calificat, introducerea în baza de date computerizata a datelor din fişa şi a optiunilor se va face direct la şcoala de provenienta a absolventului. Informaţia în format electronic va fi transmisã, de asemenea, centrelor zonale de înscriere.
(2) Directorul unitãţii gimnaziale va sigila toate fişele de înscriere ale absolvenţilor şcolii, completate cu optiuni şi le va duce personal, sau printr-un delegat desemnat, la centrul zonal de înscriere la care este arondata şcoala. Predarea - primirea documentelor se va face pe baza de proces-verbal.
(3) Pe mãsura ce primeşte fişele de optiuni de la diferite şcoli, comisia din centrul zonal de înscriere asigura introducerea în baza de date computerizata a datelor de pe fise.
(4) Dupã introducerea integrala în calculator a datelor pentru elevii unei şcoli, fişele din calculator vor fi listate, semnate de preşedintele centrului de înscriere şi înmânate directorului şcolii, cu proces-verbal de predare-primire. Fişele de înscriere originale sunt puse în plicuri care se sigileaza şi se semneazã de directorul şcolii sau de cãtre delegatul acestuia şi de preşedintele centrului zonal de înscriere.
ART. 47
(1) În perioada 2 - 7 iulie 2007, conform planificarii stabilite de comisia din şcoala, pãrinţii şi elevii vor verifica, în prezenta dirigintilor, corectitudinea datelor din fişa listata de calculator pentru fiecare elev.
(2) În cazul existenţei unei erori, pãrinţii o semnaleaza comisiei de înscriere, prin intermediul profesorului diriginte. Comisia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedeazã la corectarea greselii în baza de date computerizata şi la listarea fisei corectate din calculator. Fişa gresita se pãstreazã în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei de înscriere, iar fişa corectatã se înmâneazã directorului, care o transmite pãrinţilor şi candidatului, pentru a fi semnatã.
(3) Corectarea fişelor elevilor înscrişi din alte judeţe se face în centrul în care s-a fãcut înscrierea acestor candidaţi, în perioada prevãzutã în grafic.
(4) Fişele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidat şi de pãrintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul ca acestea sunt corecte şi acceptate şi rãmân în posesia pãrintelui/tutorelui candidatului. În cazul în care fişa iniţialã a fost corectatã, un exemplar al fisei corectate, listate din calculator şi semnate de diriginte, candidat şi pãrintele/tutorele acestuia va rãmâne atasat fisei iniţiale.
(5) De asemenea, în cadrul acestor şedinţe de verificare, fiecare candidat va controla prezenta numelui sau pe lista de control afişatã la sediul şcolii generale, conform Art. 24, alin. (5), precum şi corectitudinea datelor personale, a mediilor, a notelor din lista.
(6) Comisia de înscriere din unitatea de învãţãmânt gimnazial are obligaţia de a verifica prezenta, pe lista de control afişatã, a tuturor elevilor arondati centrului şi de a semnala comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti neregulile sesizate.
ART. 48
(1) Dupã încheierea verificãrii fişelor listate din calculator şi corectarea eventualelor erori, comisia din centrul zonal de înscriere transmite pe suport electronic baza de date comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, pana în 9 iulie 2007.
(2) Preşedintele comisiei din centrul zonal de înscriere, însoţit de vicepreşedinte sau de un alt delegat, duce fişele de optiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti şi le preda, cu proces-verbal de predare-primire, preşedintelui comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti. Predarea fişelor originale se face pana pe data de 9 iulie 2007.
(3) Preşedintele comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti rãspunde, în mod direct, de pãstrarea în siguranta a fişelor originale. Acestea se pãstreazã în centrul judeţean de admitere timp de doi ani de la încheierea admiterii.
ART. 49
În data de 10 iulie 2007, în intervalul de timp stabilit de cãtre Centrul Naţional de Admitere şi comunicat fiecãrui judeţ, baza de date va fi transmisã de la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere. Preşedintele fiecãrei comisii de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti va confirma telefonic şi în scris, pana la data de 10 iulie 2007, ora 22, încheierea operatiei de transmitere a bazei de date cãtre Centrul Naţional de Admitere.

CAP. 7
Repartizarea computerizata şi afişarea rezultatelor

ART. 50
(1) În data de 11 iulie 2007, Centrul Naţional de Admitere verifica bazele de date transmise de comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti şi transmite acestora eventualele nereguli semnalate - candidaţi înscrişi în mai multe judeţe, candidaţi aflaţi în baza de date pentru admiterea computerizata şi care au fost deja admişi la liceele la care se susţin probe de aptitudini etc. - , pentru remedierea acestora.
(2) Corectarea erorilor menţionate anterior se face pana la data de 12 iulie 2007 şi se confirma la Centrul Naţional de Admitere, pana la ora 22 a aceleiaşi zile.
(3) Pana la data de 13 iulie 2007, se efectueazã repartizarea computerizata a absolvenţilor de clasa a VIII-a care au promovat testele naţionale şi au participat la prima etapa de admitere, în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiunile candidaţilor, înscrise în fişa de optiuni. La repartizare se folosesc criteriile de departajare menţionate la Art. 5 din prezentele proceduri. Nu se iau în considerare opţiunile pentru licee, cursuri de zi ale candidaţilor care nu satisfac condiţiile precizate la Art. 3, precum şi opţiunile pentru licee/clase cu predare în limbile minoritãţilor naţionale sau pentru clase bilingve, ale candidaţilor care nu au susţinut şi promovat proba de limba maternã în cadrul examenului de capacitate sau proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternã, respectiv de limba moderna, prevãzute în prezentele proceduri.
(4) Pana la data de 14 iulie 2007, centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti tiparesc şi afişeazã în fiecare unitate de învãţãmânt gimnazial, precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe:
a) lista candidaţilor din unitatea respectiva, admişi în licee, şcoli de arte şi meserii, în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere, cu unitatea şcolarã la care au fost admişi;
b) situaţia locurilor rãmase libere la fiecare unitate de învãţãmânt liceal sau profesional din judeţ/municipiul Bucureşti, dupã încheierea primei etape de admitere.
(5) La încheierea primei etape a repartizãrii computerizate, centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti transmite fiecãrei unitãţi de învãţãmânt liceal sau profesional de stat lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate, pe filiere, profiluri, specializãri, domenii ale pregãtirii de baza, lista care este afişatã la sediul unitãţii respective, cel mai târziu pana la data de 15 iulie 2007.
ART. 51
(1) La a doua etapa a repartizãrii computerizate participa candidaţii din seria curenta, indiferent de varsta, şi cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani pana la data de 31 decembrie 2007 inclusiv şi care se afla în una din situaţiile: au promovat testele naţionale sau au certificat de capacitate şi au rãmas nerepartizati dupã prima etapa, nu au promovat testele naţionale sau examenul de capacitate sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapa de admitere.
(2) Candidaţii care nu au promovat testele naţionale sau examenul de capacitate, completeazã fişa de optiuni, în perioada 16-20 iulie 2007. În aceeaşi perioada, completeazã o noua fişa de optiuni candidaţii care au promovat testele naţionale, rãmaşi nerepartizati dupã prima etapa şi cei care nu au participat la prima etapa de repartizare. Completarea optiunilor de cãtre candidaţii care participa la a doua etapa de admitere se face la şcolile generale de provenienta sau la centrul special de înscriere pentru candidaţii din alte judeţe.
(3) În situaţia în care au rãmas locuri neocupate la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limba maternã sau moderna, înscrierea candidaţilor pentru aceste probe se face în 16 iulie 2007, iar susţinerea probelor se face în perioada 17 - 18 iulie 2007. Afişarea rezultatelor finale se face în 19 iulie 2007. Candidaţii respinsi la probele de aptitudini şi candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limba maternã sau moderna completeazã opţiunile în data de 20 iulie 2007 şi participa la repartizarea computerizata.
(4) Introducerea noilor baze de date în calculator, verificarea fişelor cu optiuni listate din calculator, precum şi corectarea eventualelor erori se fac în perioada 16 - 20 iulie 2007.
(5) În data de 21 iulie 2007, pana la ora 14, noile baze de date se transmit la centrul judeţean/al municipiului Bucureşti de admitere, care le transmite la Centrul Naţional de Admitere, în aceeaşi zi, pana la ora 22.
(6) Pana la data de 23 iulie 2007, Centrul Naţional de Admitere realizeazã repartizarea computerizata a candidaţilor din a doua etapa de admitere. Se realizeazã mai întâi repartizarea candidaţilor care au promovat testele naţionale, apoi a celor care nu au promovat testele.
(7) Pana la data de 24 iulie 2007, centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti tiparesc şi afişeazã, în fiecare unitate de învãţãmânt gimnazial, precum şi în centrul special de înscriere pentru absolvenţii proveniţi din alte judeţe:
a) lista candidaţilor din unitatea respectiva, admişi în licee, şcoli de arte şi meserii, în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere, cu unitatea şcolarã la care au fost admişi;
b) situaţia locurilor rãmase libere la fiecare unitate de învãţãmânt liceal sau profesional de stat din judeţ/municipiul Bucureşti, dupã încheierea celei de a doua etape de admitere.
ART. 52
La încheierea repartizãrii computerizate a elevilor care au participat la a doua etapa de admitere, centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti transmite fiecãrei unitãţi de învãţãmânt liceal sau profesional de stat lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate, pe specializãri, domenii ale pregãtirii de baza, lista care va fi afişatã la sediul unitãţii respective cel mai târziu pana la data de 24 iulie 2007.
ART. 53
(1) În perioada 16 - 26 iulie 2007, absolvenţii depun, la unitãţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.
(2) Înscrierea la licee şi şcoli de arte şi meserii a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizãrii computerizate se efectueazã, conform unui program afişat de unitatea de învãţãmânt, pe baza urmãtoarelor acte:
a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate (dacã este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizatã;
c) certificatul de promovare a testelor naţionale (dacã este cazul);
d) foaia matricola pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fişa medicalã.
(3) Candidaţii care, în perioada menţionatã la alin. (1), nu isi depun dosarele de înscriere, se considera retrasi, iar locurile corespunzãtoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de cãtre comisia judeteana/a municipiului Bucureşti de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucureşti, pe locurile rãmase libere, dupã rezolvarea cazurilor speciale.
(4) Unitãţile de învãţãmânt liceal şi profesional de stat transmit comisiei judeţene de admitere, pana la data de 27 iulie 2007, situaţia locurilor rãmase libere în urma neinscrierii unor candidaţi repartizaţi în sesiunea de admitere.
ART. 54
(1) În perioada 28 - 31 iulie 2007, comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucureşti rezolva situaţiile speciale apãrute dupã repartizarea computerizata: situaţii medicale speciale, schimburi de elevi, distribuire sau redistribuire pe locuri rãmase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere gresita în baza de date computerizata a optiunilor exprimate de elevi etc.
(2) Nu se va depãşi numãrul maxim de 30 de elevi la clasa şi se va respecta, în toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau dupã inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul judeţului.
(3) Deciziile comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti se iau cu majoritate de voturi, cu consemnare într-un proces-verbal, şi sunt fãcute publice prin afişare la sediul inspectoratului şcolar.
(4) În perioada menţionatã la alin. (1), dupã rezolvarea situaţiilor speciale, comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de admitere repartizeazã pe locurile rãmase libere absolvenţii învãţãmântului gimnazial care au fost repartizaţi, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în perioada prevãzutã de prezenta metodologie şi pe cei care, din diferite motive, nu au participat la repartizarile computerizate.
(5) În situaţia în care exista absolvenţi ai clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unitãţile la care au fost repartizaţi sau nu au participat la cele doua etape de admitere şi care, din diferite motive, nu se adreseazã comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti în perioada menţionatã la aliniatul (1) şi solicita ulterior un loc în clasa a IX-a, comisia de admitere repartizeazã candidaţii, pe locurile rãmase libere la liceu şi la şcoala de arte şi meserii. Repartizarea se face în perioada 1 - 7 septembrie 2007, ţinând cont de criteriile prevãzute în prezentele proceduri, în baza hotãrârilor comisiei de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti.
(6) Rezultatele repartizarilor efectuate de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucureşti, conform alineatelor (1) şi (5), se transmit Centrului Naţional de Admitere, pana la data de 10 septembrie 2007.
(7) Dacã, la încheierea etapelor de admitere menţionate în prezentele proceduri, mai exista locuri vacante la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limba moderna sau maternã, comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti pot decide organizarea unei noi etape de sustinere a acestor probe, în perioada 1 - 7 septembrie. Graficul desfãşurãrii probelor şi locul de desfãşurare a acestora vor fi fãcute publice pana la data de 1 august 2007, prin afişare la sediul unitãţilor de învãţãmânt gimnazial. Admiterea candidaţilor pe locurile disponibile se face în conformitate cu prezentele proceduri.

CAP. 8
Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învãţãmântul special

ART. 55
(1) Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti stabilesc, cu avizul Comisiei Naţionale de Admitere, şi anunta, prin afişare la sediul inspectoratului şcolar, pana la data de 15 mai 2007, unitãţile de învãţãmânt, specializãrile şi numãrul de locuri alocate pentru candidaţii romi, pe baza mãsurilor afirmative, promovate în contextul Strategiei guvernamentale privind îmbunãtãţirea situaţiei romilor. Numãrul de locuri anuntat nu mai poate fi modificat dupã data de 15 mai 2007.
(2) Locurile speciale pentru candidaţii romi se vor aloca, peste numãrul de locuri acordat prin planul de şcolarizare, în limita a 30 de elevi la clasa.
(3) Cererile pentru înscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucureşti, pana la data de 15 iunie 2007, ora 16. Orice cerere depusa dupã aceasta data nu mai este luatã în considerare.
(4) Candidaţii din etnia romilor care concureazã pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru aceştia trebuie sa prezinte la înscriere, pe lângã actele precizate la Art. 53, lit. a) - b) din prezenta metodologie, o recomandare scrisã din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituitã, prin care se atesta apartenenţa lor la etnia romilor şi nu faptul ca fac parte din respectiva organizaţie.
(5) În perioada 29 iunie - 1 iulie 2007, comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucureşti asigura repartizarea candidaţilor romi care au depus cereri pana la data menţionatã la alin. (3), pe locurile speciale pentru romi, în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere/de absolvire şi în baza optiunilor exprimate de candidaţi. Repartizarea se face în şedinţa publica. Conform Art. 2 din prezenta metodologie, pot fi repartizaţi la licee doar candidaţii care au promovat testele naţionale; candidaţii care nu au promovat aceste teste pot fi repartizaţi la şcoli de arte şi meserii, pe locurile speciale pentru romi.
(6) În situaţia în care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale, menţionate la Art. 54.
ART. 56
(1) Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învãţãmântul special (licee, şcoli de arte şi meserii) se organizeazã de cãtre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucureşti, în perioada 2 - 4 iulie 2007.
(2) Locurile alocate învãţãmântul liceal şi profesional special sunt anunţate în brosura de admitere, într-o lista separatã, care va purta menţiunea ca aceste locuri nu participa la repartizarea computerizata. Vor fi precizate în brosura locul şi data în care se va face repartizarea candidaţilor pentru învãţãmântul special, precum şi condiţiile specifice de înscriere (documente care sa dovedeascã tipul şi gradul de deficienta etc).
(3) Repartizarea pe locurile din unitãţile de învãţãmânt special se face în funcţie de tipul şi gradul de deficienta, în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere sau de absolvire, dupã caz, şi în funcţie de optiuni.

CAP. 9
Admiterea candidaţilor pentru învãţãmântul seral şi pentru cel cu frecventa redusã

ART. 58
(1) Înscrierea la învãţãmântul seral sau cu frecventa redusã a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc varsta de 18 ani pana la data de 31 decembrie 2007, inclusiv, se face la un centru special desemnat de inspectoratul şcolar.
(2) Centrul special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc varsta de 18 ani pana la data de 31 decembrie 2007 inclusiv este anuntat prin afişare la sediul inspectoratului şi în toate unitãţile de învãţãmânt gimnazial, pana la data de 1 mai 2007. El este de asemenea anuntat în brosura cuprinzând informaţiile referitoare la admitere.
(3) Depunerea dosarelor de înscriere se face în perioada 22 - 24 iulie 2007, la centrul menţionat. Dosarele conţin urmãtoarele acte:
a) cererea de înscriere;
b) certificatul de naştere şi cartea de identitate (dacã este cazul), în copie legalizatã;
c) certificatul de promovare a testelor naţionale (dacã este cazul);
d) foaia matricola pentru clasele a V-a - a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fişa medicalã.
(4) Calendarul admiterii candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc varsta de 18 ani pana la data de 31 decembrie 2007 inclusiv este anuntat de inspectoratul şcolar pana la data de 24 iulie 2007 şi este afişat la sediul inspectoratului şcolar şi la centrul menţionat la alin. (1).
(5) Repartizarea candidaţilor mentionati la alin. (1) se face în perioada 25 - 28 iulie 2007, pe locurile anunţate de inspectoratul şcolar în brosura de admitere.
(6) Repartizarea se face în şedinţa publica, în doua etape. În prima etapa, sunt repartizaţi candidaţii care au promovat testele naţionale/examenul de capacitate, în ordinea descrescãtoare a mediilor de admitere şi a optiunilor. În a doua etapa, sunt repartizaţi candidaţii care nu au promovat testele naţionale sau examenul de capacitate, în ordinea descrescãtoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a.

CAP. 10
Dispoziţii finale

ART. 59
Absolvenţii învãţãmântului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea în învãţãmântul liceal sau profesional de stat, conform prevederilor din prezentele proceduri. Participarea lor la admitere nu este condiţionatã de achitarea unei taxe.
ART. 60
(1) Brosura menţionatã la art. 28 va cuprinde, într-un capitol separat, informaţiile corespunzãtoare despre liceele şi şcolile de arte şi meserii particulare, autorizate sau acreditate, care organizeazã admitere în clasa a IX-a.
(2) Nu se vor aloca, pentru unitãţile de învãţãmânt particulare menţionate la alin. (1), coduri, iar locurile respective nu vor participa la repartizarea computerizata.
(3) Admiterea în unitãţile de învãţãmânt particulare, autorizate sau acreditate, se face în conformitate cu metodologia stabilitã de fiecare şcoala, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 61
Prezentarea de înscrisuri false, la înscrierea în licee sau în şcoli de arte şi meserii, se pedepseşte conform legii şi atrage dupã sine eliminarea din admitere a candidatului respectiv. În cazul în care descoperirea falsului se face dupã încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin frauda.
ART. 62
Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fise de înscriere pentru acelaşi elev, decât este prevãzut în prezentele proceduri, de transcrierea eronatã a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentelor proceduri vor fi sancţionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupã caz.
ART. 63
Comisia Nationala de Admitere poate decide, în situaţii justificate, sa afiseze în avans sau mai târziu, fata de calendarul admiterii aprobat prin prezentul ordin, listele cuprinzând repartizarea computerizata a absolvenţilor de clasa a VIII-a.
ART. 64
În termen de 120 de zile de la aprobarea prezentului ordin. Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii publica ordinul prin care se reglementeazã modul de plata a personalului care face parte din comisiile organizate pentru admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învãţãmântul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2007 - 2008.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016