Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA STANDARD din 18 ianuarie 2013  de creditare a formelor de educatie medicala continua    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA STANDARD din 18 ianuarie 2013 de creditare a formelor de educatie medicala continua

EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 27 februarie 2013

    ART. 1
    Colegiul Medicilor din România creditează ca forme de educaţie medicală continuă, denumite în continuare forme de EMC, formele de învăţământ postuniversitar medical uman, formele de educaţie medicală permanentă, precum şi manifestările şi activităţile cu caracter ştiinţific.
    ART. 2
    Formele de învăţământ postuniversitar medical uman cuprind:
    a) forme de EMC propriu-zise, reprezentate de cursurile de învăţământ postuniversitar şi de cursurile de învăţământ postuniversitar la distanţă;
    b) alte forme de învăţământ postuniversitar, creditate ca titluri şi calificări profesionale ce se adaugă la creditarea EMC pentru calculul punctajului medicului, reprezentate de: specializarea prin rezidenţiat, specializarea într-o nouă specialitate în afara celei de bază, dobândirea de atestate de studii complementare, masterat şi/sau doctorat.
    ART. 3
    Formele de educaţie medicală permanentă sunt reprezentate de cursurile de educaţie permanentă sau formare continuă medicale, ateliere de formare profesională continuă şi stagii practice de perfecţionare profesională sau de adaptare ori readaptare profesională.
    ART. 4
    Manifestările şi activităţile cu caracter ştiinţific creditate de Colegiul Medicilor din România cuprind:
    a) manifestări ştiinţifice, reprezentate de congrese, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru, sesiuni ştiinţifice, asimilate la nivel european ca reuniuni al căror scop principal este furnizarea de informaţii şi materiale educaţionale medicale în beneficiul medicilor, al îmbunătăţirii practicii acestora, al creşterii calităţii asistenţei medicale şi siguranţei pacientului;
    b) publicarea de materiale ştiinţifice medicale, respectiv articole, în reviste medicale, capitole de carte, cărţi, monografii, tratate, manuale, editare de carte medicală;
    c) abonamente la publicaţii medicale, în condiţiile prezentelor norme.
    ART. 5
    Regulile generale de creditare a cursurilor şi manifestărilor ştiinţifice sunt următoarele:
    a) prezenţa participanţilor pe toată durata de desfăşurare a programului de EMC este obligatorie; nerespectarea acestui criteriu conduce la neacordarea creditelor persoanei respective;
    b) programele de EMC care se desfăşoară pe parcursul unei săptămâni beneficiază de creditare pentru maximum 6 zile;
    c) numărul maxim de credite EMC acordate pentru un program este de 60;
    d) durata maximă a unei singure prelegeri este de două ore. Durata discuţiilor nu poate depăşi un sfert din durata sesiunii şi este necesară o pauză de minimum 15 minute la fiecare două ore de program; în cazul nerespectării acestei prevederi, evaluatorul are dreptul de a reduce timpul aferent creditării cu 15 minute pentru fiecare două ore din cele maximum 6 ore creditabile, pentru fiecare zi a programului educaţional.
    e) cursurile postuniversitare din cadrul unei manifestări ştiinţifice se pot credita separat numai dacă nu se suprapun cu programul general al manifestării şi dacă sunt organizate cu avizul sau în colaborare cu furnizori acreditaţi de Colegiul Medicilor din România pentru organizarea de cursuri, în limita a 6 ore de program creditat pe zi;
    f) simpozioanele sau alte manifestări informale, satelite ale unor manifestări ştiinţifice majore, nu se creditează separat, suplimentar faţă de programul de bază desfăşurat între momentele de deschidere şi închidere stabilite de furnizor;
    g) sesiunile paralele de comunicări se creditează o singură dată, la nivelul duratei maxime efective, un participant neputând fi în acelaşi timp prezent în două locuri;
    h) numărul de credite acordat pentru orice formă de EMC va fi exprimat în numere întregi, rotunjirea făcându-se la 50 de sutimi;
    i) nu pot fi introduse în calcul creditările obţinute pentru participarea la mai multe programe de EMC desfăşurate în aceeaşi perioadă de timp;
    j) respectarea cu stricteţe a programului declarat.
    ART. 6
    (1) Orice formă de EMC se creditează în baza cererii-tip de creditare, prevăzută în anexa nr. 3 la decizie, completată de furnizorul de EMC şi, obligatoriu însoţită de programul detaliat pe ore al cursului sau al manifestării ştiinţifice.
    (2) Cererea de creditare a manifestărilor naţionale se depune la Colegiul Medicilor din România, iar cererea de creditare a manifestărilor locale sau regionale, la colegiile teritoriale, cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii programului. Depunerea cererii cu mai puţin de 30 de zile înaintea începerii programului şi nedepunerea programului ştiinţific definitiv cu minimum 5 zile anterior începerii programului, atrag respingerea solicitării de creditare, respectiv nerecunoaşterea creditării.
    (3) Pentru cursurile de formare profesională continuă, alături de cererea menţionată la alin. (2) se vor anexa şi o prezentare succintă a programului de formare profesională continuă, elaborată în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 6 la decizie, precum şi CV-urile şi copiile atestatelor dobândite de formatorii ce susţin programul în cauză. Pentru programele de învăţământ postuniversitar, precum şi pentru cadrele didactice autohtone, procedura de mai sus este acoperită de girul instituţiei de învăţământ superior medical ce avizează organizarea programului. În cazul în care programele se organizează cu cadre didactice din afara României, sunt necesare CV-urile şi documentele de atestare a calificării didactice ale acestora.
    (4) Colegiile teritoriale, instituţiile de învăţământ sau cu rol de învăţământ medical acreditate ca furnizori de EMC au obligaţia de a verifica întocmirea corectă a documentelor de solicitare a acreditării, respectiv creditării programelor educaţionale, adresate Colegiului Medicilor din România. Completarea neconformă cu decizia atrage după sine respingerea solicitării.
    (5) După terminarea programului de EMC, indiferent de forma sa, organizatorii au obligaţia de a trimite Colegiului Medicilor din România, respectiv colegiilor teritoriale lista participanţilor, atât în formă tipărită, cât şi în format electronic, care trebuie să cuprindă următoarele rubrici: numele şi prenumele, codul numeric personal, specialitatea, gradul profesional şi locul de muncă.
    (6) Furnizorii de EMC, inclusiv unităţile de învăţământ superior, au obligaţia de a trimite un raport asupra desfăşurării evenimentului educaţional şi a evaluărilor precizate în anexa nr. 6 la decizie, în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea evenimentului.
    ART. 7
    Creditarea cursurilor de învăţământ postuniversitar şi de educaţie permanentă se face în funcţie de următoarele criterii:
    a) durata efectivă a programului;
    b) existenţa unui stagiu practic asociat programului;
    c) existenţa unei structurări a programului de EMC specifice principiilor formării profesionale a adultului (conform anexei nr. 6 la decizie).
    ART. 8
    Normele de creditare pentru formele precizate la art. 2 lit. a) şi art. 3 sunt următoarele:
    a) creditarea pregătirii teoretice se face în funcţie de numărul de ore efective, incluzând şi demonstraţiile practice făcute de cadrul didactic sau formator;
    b) metodele de dinamică de grup, de tip Balint, se creditează cu 75% din durata efectivă;
    c) cursurile ce demonstrează existenţa unui stagiu practic asociat se creditează cu 125% faţă de durata efectivă a cursului teoretic;
    d) programele care conţin peste 75% activitate practică se creditează în funcţie de orele efective de activitate;
    e) cadrele didactice, precum şi formatorii atestaţi care ţin cursuri creditate de Colegiul Medicilor din România vor fi creditaţi cu numărul de ore efective prestate de fiecare înmulţit cu 2;
    f) pentru activitatea coordonatorilor de stagii practice de instruire care nu sunt cadre didactice, de stagii programate şi organizate pentru studenţi în medicină, stagiari, rezidenţi sau medici, inclusiv pentru programele de pregătire extrauniversitară în vederea obţinerii de atestate de studii complementare şi stagiile de readaptare profesională în cazul întreruperii activităţii mai mult de 5 ani, se acordă un număr de 40 de credite EMC pe an, în baza unei dovezi de activitate de cel puţin două luni pe an;
    g) participarea la cursuri şi stagii practice în străinătate, creditate de o societate sau de un organism profesional european, american ori internaţional, este creditată cu numărul de credite europene sau internaţionale, conferite de organismul european respectiv internaţional;
    h) participarea la un curs în străinătate, care nu are creditare internaţională înscrisă pe certificatul de absolvire, se creditează cu de 6 ori numărul zilelor de curs şi maximum 60 de credite pe curs;
    i) stagiile practice şi schimburile de experienţă efectuate în străinătate care nu au creditare internaţională nu se creditează.
    ART. 9
    Creditarea cursurilor de EMC la distanţă, denumite în continuare EMCD, se face pentru următoarele tipuri de programe:
    a) programe de EMCD prin poştă, caracterizate prin punerea în posesia cursantului a suportului educaţional în formă tipărită, pe suport electronic, sau e-mail personalizat, suport ce asigură integral baza pentru procesul de autoînvăţare, cu asigurarea evaluării finale prin testare în sesiune directă, faţă în faţă, prin chestionar tipărit trimis prin poştă ori prin internet, în situaţia revistelor în format electronic;
    b) programe de EMCD prin internet, on-line, interactive fie prin suportul informaţional oferit, cu link-uri şi portaluri specifice, fie prin consultanţă cu tutori de program acreditaţi, cu asigurarea unei testări finale securizate, tot prin acces on-line personalizat sau prin testare scrisă în sală.
    ART. 10
    Regulile de creditare a EMCD sunt următoarele:
    a) durata parcurgerii programului şi a învăţării efective, în scopul atingerii obiectivelor educaţionale, care se apreciază prin testare pe lot-pilot organizată de furnizor, trebuie să se încadreze în limitele a cel mult 18 ore pe un program;
    b) pentru articole de revistă se admit 5-8 pagini tipărite, cu cel mult două figuri sau tabele incluse pe pagină, corespunzătoare a două ore efective de asimilare;
    c) testul de evaluare pentru EMCD prin articole de revistă va conţine minimum 10 întrebări, cu prag de promovare de răspuns corect la minimum 75% din întrebări;
    d) pentru programe pe internet se consideră 5-8 pagini de 2.500 de caractere pe pagină şi cu trimitere la maximum două figuri sau tabele, corespunzătoare unei ore de învăţare efectivă, respectiv un credit de EMC;
    e) testul de evaluare pentru programe de EMCD prin internet va permite un acces pentru maximum două încercări, va conţine un număr minim de 10 întrebări pentru fiecare 6 ore efective, cu un prag de promovare de răspuns corect la minimum 75% din întrebări.
    ART. 11
    Regulile de creditare stabilite pentru EMCD sunt următoarele:
    a) pentru EMCD prin articole de revistă se acordă maximum două credite EMC pe număr;
    b) programele de EMCD prin internet se creditează în funcţie de durata apreciată de învăţare efectivă, maximum 18 ore pe program, corespunzătoare a 18 credite EMC;
    c) intervalul minim acceptat între două participări la programe de EMCD este de 30 de zile. În cazul participării în aceeaşi perioadă la două programe de EMCD prin internet, se iau în calcul creditele acordate pentru un singur program, cel cu mai multe credite;
    d) participarea la cursuri de EMCD organizate şi creditate de o universitate sau de un organism profesional european ori internaţional este creditată cu numărul de credite europene sau internaţionale conferite de organismul respectiv;
    e) coordonatorii, autorii şi tutorii de programe de EMCD vor beneficia de o creditare egală cu de 3 ori numărul de credite acordat activităţii respective din program, potrivit contribuţiei fiecăruia.
    ART. 12
    (1) Solicitarea creditării pentru EMCD se face de către furnizorul de EMCD numai la Colegiul Medicilor din România, utilizându-se aceeaşi cerere-tip de creditare prevăzută în anexa nr. 3 la decizie, formulată şi depusă cu cel puţin 60 de zile înaintea începerii programului. Depunerea cererii de creditare pentru EMCD cu mai puţin de 60 de zile înaintea începerii programului atrage respingerea solicitării de creditare.
    (2) Cererea va fi însoţită de un dosar tehnic şi pedagogic al programului educaţional care să cuprindă:
    a) elemente de natură a atesta realitatea, respectiv: modul de funcţionare globală a programului, existenţa unui server dedicat procesului EMC on-line, a unui soft de gestiune pentru conţinutul de material ştiinţific, a unui soft proprietar sau adaptat pentru evidenţa utilizatorilor, o echipă tehnică de producţie alcătuită din medici şi informaticieni, o schemă cu structura bazelor de date şi utilizatori, precum şi o modalitate concretă în care întregul proces să poată fi auditat, cu păstrarea logurilor de accesare şi compararea cu intrările din baza de date;
    b) un proiect sau program de management al cursului, conţinând referiri la: identificarea şi analiza cerinţelor, studiu de fiabilitate, obiective educaţionale, strategie de implementare, analiza resurselor, evaluarea cunoştinţelor, evaluarea proiectului.
    (3) Organizatorii au obligaţia să trimită, în maximum 30 de zile după terminarea programului respectiv, lista participanţilor, specialitatea şi gradul profesional al acestora, conforme cu declaraţia privind grupul-ţintă al manifestării, incluzând codul numeric personal al fiecărui medic, în format electronic şi un raport asupra desfăşurării evenimentului.
    ART. 13
    Creditarea manifestărilor ştiinţifice se face în funcţie de criteriile legate de:
    a) nivelul de desfăşurare a manifestării: local/regional, naţional;
    b) durata efectivă a programului ştiinţific;
    c) completarea conformă cu prezenta decizie a documentelor de solicitare.
    ART. 14
    Regulile de creditare pentru manifestările ştiinţifice sunt următoarele:
    a) manifestările locale, respectiv regionale vor primi un număr de credite EMC egal cu 75% din durata efectivă;
    b) manifestările naţionale vor primi un număr de credite egal cu durata efectivă. Un furnizor nu poate organiza decât cel mult două asemenea manifestări creditabile naţional pe an. Manifestările organizate de furnizori locali sau regionali nu pot fi considerate ca fiind naţionale şi creditate ca atare;
    c) pentru conferenţiere la o manifestare ştiinţifică se acordă de două ori numărul de credite corespunzător manifestării;
    d) pentru participarea cu una până la maximum 3 lucrări, postere sau comunicări orale se adaugă, pentru primul autor, jumătate din numărul de credite corespunzător manifestării pentru fiecare lucrare şi un sfert din numărul de credite pentru fiecare lucrare pentru coautor;
    e) participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale creditate de o societate sau de un organism profesional european, american ori internaţional este creditată de Colegiul Medicilor din România cu un număr de credite egal cu numărul de credite europene ori internaţionale conferite de organismul european sau internaţional;
    f) participarea la o conferinţă sau la un congres în străinătate care nu are creditare internaţională înscrisă pe certificatul de participare se creditează cu 6 credite pentru fiecare zi de manifestare, fără a putea depăşi 18 credite pe manifestare.
    ART. 15
    (1) Invitaţiile de participare la manifestările ştiinţifice vor avea antetul organizatorilor şi semnătura reprezentanţilor acestuia. Ele vor conţine denumirea formei de EMC şi cel puţin un sumar al programului acesteia.
    (2) Invitaţia poate conţine denumirea sponsorului, însă nu şi sigla sau semnătura acestuia.
    ART. 16
    (1) Programul va preciza în mod clar organizatorii şi sponsorii şi va conţine toate detaliile de desfăşurare: ora, locul, numele şi titlul ştiinţific sau profesional ale vorbitorilor, titlul exact al comunicării ori conferinţei. Se vor oferi date exacte privind manifestările-satelit, dacă acestea există.
    (2) Titlul comunicării sau al conferinţei, toate materialele educaţionale trebuie să fie libere de orice părtinire comercială. Orice referire la produse medicamentoase se face numai cu denumirea comună internaţională (DCI).
    (3) Programul va menţiona numărul de credite EMC acordate de Colegiul Medicilor din România.
    ART. 17
    (1) Este interzisă deschiderea sau închiderea formei de EMC de către reprezentanţii sponsorului. Acesta poate face doar anunţuri legate de organizarea neştiinţifică, cum ar fi organizarea meselor festive, transportului sau a altor festivităţi.
    (2) Încălcarea regulilor prevăzute la alin. (1) determină sancţionarea organizatorului sau a furnizorului, potrivit prevederilor prezentei decizii.
    ART. 18
    (1) În timpul desfăşurării formelor de EMC este interzisă folosirea exclusivă a denumirii comerciale a produselor medicamentoase. Aceasta trebuie să fie dublată întotdeauna de DCI.
    (2) Sunt permise afişarea de panouri publicitare ale sponsorului, precum şi distribuirea de materiale promoţionale participanţilor numai în afara sălii de desfăşurare a evenimentului.
    ART. 19
    Creditarea publicaţiilor medicale se face numai pentru revistele incluse în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România, publicat de Colegiul Medicilor din România pe site-ul propriu.
    ART. 20
    Se acordă credite numai pentru cărţile, manualele sau tratatele medicale publicate de editurile cuprinse în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România.
    ART. 21
    Criteriile de includere a publicaţiilor medicale/editurilor în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România, respectiv în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România sunt următoarele:
    a) periodicitatea apariţiei; pentru reviste, demonstrarea editării a cel puţin 4 numere pe an;
    b) obligativitatea înscrierii în publicaţie a International Standard Serial Number (ISSN) sau International Standard Book Number (ISBN);
    c) existenţa acreditării Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) asigură din oficiu acceptarea de către Colegiul Medicilor din România a publicaţiei;
    d) conţinut ştiinţific medical obligatoriu;
    e) asigurarea în structura lor de articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri, articole generale privind politica sanitară;
    f) adresabilitatea medicală: generală sau pe specialităţi, inclusiv medicină de familie;
    g) deţinerea girului ştiinţific al unei societăţi ştiinţifice, universităţi de medicină etc.;
    h) includerea în consiliul editorial sau colectivul redacţional de cadre universitare cu rol de predare.
    ART. 22
    Înscrierea în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România şi în Lista editurilor acreditate de Colegiul Medicilor din România se face în baza unei cereri-tip prevăzute în anexa nr. 4 la decizie, la care se anexează, după completare, fişa publicaţiei, prevăzută în anexa nr. 5 la decizie.
    ART. 23
    (1) Normele de creditare stabilite pentru publicaţiile medicale sunt:
    a) articole ştiinţifice în reviste de specialitate catalogate ISI - 200 de credite pentru un articol;
    b) articole ştiinţifice în reviste de specialitate internaţionale sau româneşti Med-Line - 80 de credite pentru un articol;
    c) articole ştiinţifice în reviste de specialitate clasificate CNCS grupa A - 200 de credite pentru un articol, grupa B+ - 80 de credite pentru un articol, grupa B - 25 de credite pentru un articol;
    d) articole în reviste medicale electronice - 20 de credite pentru un articol;
    e) articole ştiinţifice în alte reviste medicale sau de jurnalistică medicală acreditate de Colegiul Medicilor din România - 15 credite pentru un articol;
    f) capitole de cărţi în tratate de medicină - 100 de credite pentru un capitol sub 100 de pagini şi 150 de credite pentru un capitol de peste 100 de pagini, ca unic autor;
    g) carte sau monografie medicală - 200 de credite pentru o carte, ca unic autor;
    h) traduceri de carte medicală - 50 de credite pentru o carte, ca unic traducător;
    i) existenţa a 2 sau mai mulţi autori pentru un capitol ori o carte publicată duce la împărţirea procentuală a creditelor acordate la numărul de autori menţionaţi pentru capitolul sau cartea respectivă; primul autor sau, după caz, autorul corespondent primeşte suplimentar 25% din punctajul celorlalţi autori;
    j) editor de carte medicală - 150 de credite; redactor-şef de revistă medicală - 40 de credite pe an;
    k) un articol publicat în mai multe reviste se punctează o singură dată, la nivelul cel mai ridicat;
    l) publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice nu se creditează suplimentar faţă de lucrarea comunicată;
    m) comunicarea studiilor de farmacovigilenţă confirmate şi comunicate de Agenţia Naţională a Medicamentului - 10 credite pentru o comunicare;
    n) pentru abonamente la reviste medicale: la revistele naţionale cuprinse în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România şi categoria B CNCS se acordă 5 credite/abonament anual, iar la revistele categoria B+ şi A CNCS şi din străinătate, indexate Med-Line - 10 credite pentru un abonament anual. Nu se acceptă la creditare decât două abonamente;
    o) pentru abonamentele la revistele medicale din străinătate editate şi traduse parţial sau total în România, creditarea se face ca la revistele naţionale. Pentru publicarea de articole în aceste reviste se calculează credite ca pentru revistele din străinătate doar la cele cu traducere integrală, care sunt editate şi recenzate de editura-mamă.
    (2) Clasificarea CNCS a publicaţiilor respective se menţionează în Nomenclatorul publicaţiilor medicale acreditate de Colegiul Medicilor din România.
    ART. 24
    (1) Certificarea formelor de EMC locale ori regionale creditate se face de către colegiile teritoriale, în funcţie de locul de desfăşurare a formei de EMC, ca organizator sau coorganizator alături de furnizorul ori furnizorii de EMC acreditat/acreditaţi şi implicat/implicaţi, purtând obligatoriu ştampila colegiului teritorial al medicilor şi a furnizorului principal, după caz, precum şi semnătura preşedintelui sau a vicepreşedintelui departamentului profesional-ştiinţific alături de cea a coordonatorului ori a responsabilului de program.
    (2) Pentru programele de EMC naţionale, ca şi pentru cursuri, certificarea se face direct de către furnizorul de EMC implicat.
    (3) În cazul formelor de EMC naţionale multicentrice, interregionale, interjudeţene sau itinerante colegiul teritorial al medicilor devine obligatoriu partener în organizarea evenimentului educaţional.
    (4) În cazul formelor de EMC care nu au caracter naţional, este obligatoriu avizul sau parteneriatul colegiului medicilor teritorial.
    (5) Certificarea programelor de EMC locale şi regionale, în condiţiile alin. (1), reprezintă procesul de editare şi eliberare a certificatelor de participare de către colegiul medicilor teritorial, în calitatea sa de organizator, direct sau în parteneriat, al manifestării şi de furnizor acreditat de EMC. Eliberarea certificatelor de participare se face în temeiul listei de participanţi, emisă şi asumată de organizator.
    (6) Certificarea se face obligatoriu în conformitate cu documentele prezentate în anexele prezentei decizii şi nu este acceptabilă on-line, în absenţa unor reglementări legale în acest sens. Acelaşi regim se aplică şi certificatelor on-line emise în străinătate, dacă nu au o recunoaştere formală a unor autorităţi profesionale naţionale din ţara respectivă.
    (7) Colegiul Medicilor din România nu este furnizor de EMC, în condiţiile în care este responsabil de acreditarea furnizorilor de EMC şi creditarea programelor de EMC.
    ART. 25
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, creditarea evenimentelor educaţionale se va face contra unei taxe în funcţie de durata programului respectiv: 25 de euro pentru o zi, 50 de euro pentru două zile, 100 de euro pentru 3 sau mai multe zile, plătibilă de către furnizorul acreditat, care propune programul, cu excepţiile prevăzute la art. 9 din anexa nr. 2 la decizie, în contul Colegiului Medicilor din România, în lei, la cursul zilei în care se face plata.
    (2) Certificarea evenimentelor educaţionale se va face contra unei taxe stabilite de colegiile teritoriale, de maximum 100 de euro pentru fiecare manifestare creditată de către Colegiul Medicilor din România. În cazul în care tipărirea certificatelor se face de către colegiile teritoriale ale medicilor se va percepe o taxă suplimentară de maximum 1,5 euro pentru fiecare certificat eliberat unui participant.
    (3) Aceste taxe vor fi plătite în contul colegiilor medicilor pe teritoriul cărora se desfăşoară evenimentul educaţional şi se achită în lei, la cursul oficial al Băncii Naţionale a României din ziua plăţii.
    (4) Sunt interzise stabilirea şi perceperea altor taxe pentru manifestările EMC de către colegiile teritoriale, sub orice formă, în afara celor prevăzute în prezenta decizie.
    ART. 26
    (1) Certificarea se face pe certificate-tip, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 7 şi 8 la decizie, a căror respectare este obligatorie.
    (2) Pentru cursurile creditate se eliberează un certificat de absolvire conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la decizie. Acesta va menţiona promovarea probei de evaluare finale stabilite de organizator. Instituţiile de învăţământ superior vor elibera propriul model de certificat de absolvire, aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.
    (3) Pentru manifestări ştiinţifice se eliberează un certificat de participare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la decizie, cu inscripţionarea inclusiv a siglei colegiului teritorial alături de numărul de credite EMC acordate.
    ART. 27
    (1) Până în momentul implementării sistemului informatizat de realizare a bazei naţionale de date a Colegiului Medicilor din România, numărul de înregistrare al certificatului va fi cel din lista de cursanţi sau participanţi ce va fi transmisă la Colegiul Medicilor din România la terminarea programului. Excepţie fac instituţiile de învăţământ superior medical sau cu rol de învăţământ în acest domeniu, acreditate conform legii, care au un regim propriu de certificare şi înregistrare şi care trimit listele la Colegiul Medicilor din România, însoţite şi de numărul certificatului eliberat.
    (2) După implementarea sistemului informatic la nivelul colegiilor teritoriale, Colegiului Medicilor din România va constitui un registru electronic de evidenţă a datelor de participare la formele de EMC, iar numerele de înregistrare vor fi unice, oferite în momentul creditării manifestării respective, de către Colegiul Medicilor din România.
    ART. 28
    Comisiile şi departamentele profesional-ştiinţifice şi de învăţământ ale Colegiului Medicilor din România la nivel naţional şi/sau teritorial vor inspecta evenimentele de EMC creditate de Colegiul Medicilor din România în vederea evaluării îndeplinirii normelor şi criteriilor prevăzute în decizie. Aceste evaluări vor putea fi utilizate în vederea consilierii şi/sau retragerii creditării evenimentului. În cazuri grave sau repetate se va retrage acreditarea furnizorului de EMC respectiv.
    ART. 29
    (1) Calcularea punctajului pentru evaluarea profesională a medicilor se face prin totalizarea creditelor EMC obţinute pentru formele de EMC prezentate, la care se adaugă, dacă au fost obţinute în intervalul de 5 ani calculat, o singură dată, credite pentru titluri profesionale, după cum urmează:
    a) obţinerea titlului de medic rezident confirmat de Ministerul Sănătăţii, prin promovarea concursului de rezidenţiat - 50 de credite EMC;
    b) obţinerea titlului de medic specialist, inclusiv dobândirea unei alte specialităţi, în afara celei de bază - 200 de credite EMC;
    c) obţinerea unui atestat de studii complementare - 75 de credite EMC;
    d) obţinerea titlului de medic primar, inclusiv a doua specialitate - 250 de credite EMC;
    e) obţinerea titlului de doctor în medicină - 300 de credite EMC;
    f) obţinerea titlului de master - 100 de credite EMC pentru masterele în domeniul medical;
    g) obţinerea titlului de formator acreditat de Ministerul Sănătăţii - 75 de credite EMC;
    h) obţinerea titlului de formator de formatori, acreditat de Ministerul Sănătăţii - 100 de credite EMC;
    i) statutul de cadru didactic universitar, şef de lucrări, conferenţiar sau profesor, inclusiv profesor asociat ori corespondent (îndrumător de doctorat sau asociat), cu activitate confirmată de instituţia universitară - 40 de credite EMC pe an.
    (2) Programele de pregătire în rezidenţiat şi cele pentru obţinerea de atestate destudii complementare nu se creditează, acestea constituind formare specializată, nu educaţie medicală continuă. De creditare beneficiază numai deţinătorul unui astfel de certificat emis, după caz, de Ministerul Sănătăţii.
    (3) În cazul deţinerii unui titlu de master şi a unui atestat de studii complementare, echivalente ca pregătire şi denumire prin aprobare MS (Managementul serviciilor de sănătate), se ia în considerare, la calculul punctajului profesional, numai un singur punctaj, respectiv cel mai mare.

                                     -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016