Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PROCEDURA SI COMPETENTELE din 24 mai 1996 de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri bugetare, administrate de Ministerul Finantelor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA SI COMPETENTELE din 24 mai 1996  de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri bugetare, administrate de Ministerul Finantelor    Twitter Facebook
Cautare document

PROCEDURA SI COMPETENTELE din 24 mai 1996 de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri bugetare, administrate de Ministerul Finantelor

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 13 iunie 1996
CAP. 1
Dispozitii generale

1. La cererea temeinic justificata a debitorilor, Ministerul Finantelor si organele sale teritoriale pot acorda, de la caz la caz, inlesniri la plata sumelor datorate bugetului de stat si bugetului trezoreriei statului. Pentru sumele datorate bugetelor locale, competenta de acordare a inlesnirilor la plata revine, dupa caz, Ministerului Finantelor sau consiliilor locale, potrivit prevederilor legale care reglementeaza aceste venituri.
2. Ministerul Finantelor si organele sale teritoriale pot acorda:
- aminari la plata pentru orice fel de impozite, taxe sau alte venituri bugetare, inclusiv majorari de intirziere;
- esalonari la plata creantelor bugetare, inclusiv a majorarilor de intirziere, care pot incepe cu o perioada de gratie de pina la 6 luni. Aceasta perioada este cuprinsa in intervalul de timp stabilit in competenta fiecarui organ;
- scutiri si reduceri la plata majorarilor de intirziere, iar pentru impozite si taxe, numai daca actele normative care reglementeaza venitul respectiv prevad expres posibilitatea acordarii unor asemenea inlesniri la plata;
- scutiri, reduceri, aminari si esalonari pentru majorarile de intirziere calculate la sumele datorate fondului de risc pentru garantarea creditelor contractate de agenti economice, precum si pentru majorarile de intirziere aferente sumelor datorate bugetului trezoreriei statului.
3. Inlesnirile la plata se pot acorda numai pentru sumele neachitate la termenele de plata sau, potrivit reglementarilor in materie, pentru taxele de timbru care se platesc anticipat.

CAP. 2
Competentele de acordare a inlesnirilor la plata

1. Competenta de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata se stabileste pe trei niveluri:
- nivelul I - administratia financiara sau circumscriptia fiscala;
- nivelul II - Directia de impozite si taxe din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana si a municipiului Bucuresti si directiile regionale vamale;
- nivelul III - Ministerul Finantelor, prin Directia generala de evaluare si executare silita a veniturilor statului, Directia generala a vamilor, Directia generala impozite directe, Directia generala impozite indirecte, Directia generala de contabilitate publica si trezorerie a statului, Directia generala creante si angajamente interne si externe ale statului si secretarul de stat coordonator, dupa cum urmeaza:Reduceri sau scutiri Aminari si esalonari
------------------------- ---------------------------------------
Organul Plafon (suma in mii lei) Plafon (suma in mii lei) Perioada
competent ------------------------- ---------------------------------------
Persoane Persoane Persoane Persoane Aminari Esalonari
fizice juridice fizice juridice
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6
-------------------------------------------------------------------------------
Nivelul I
- Adminis- pina la pina la pina la pina la pina la
tratia 500 5.000 1.000 25.000 sfirsitul pe 12
financiara anului luni^1)
- Circum- calenda-
scriptia ristic
fiscala

Nivelul II

- Directia de la de la de la de la idem idem
de impozite 500 5.000 1.000 25.000
si taxe din pina la pina la pina la pina la
directia ge- 2.000 20.000 5.000 100.000
nerala a fi-
nantelor pu-
blice si con-
trolului fi-
nanciar de
stat
- Directia pina la pina la pina la pina la idem idem
regionala 2.000 20.000 5.000 100.000
vamala^2)

Nivelul III

Ministerul
Finantelor,
prin:
- Directia de la de la de la de la idem pe 18
generala de 2.000 20.000 5.000 100.000 luni
evaluare si pina la pina la pina la pina la
executare 5.000 50.000 10.000 400.000
silita a
veniturilor
statului
- Directia de idem idem idem idem idem idem
specialitate
din cadrul
Directiei
generale a
vamilor^2)
- Directia idem - - - - -
generala
impozite
directe^3)
- Directia idem idem idem idem idem pe 24
generala de luni
impozite
indirecte^4)
- Directia - pina la - pina la pina la pina la
generala de 50.000 400.000 1 an 1 an
contabilitate
publica si
trezorerie a
statului^5)
- Directia - idem - idem idem idem
generala
creante si
angajamente
interne si
externe ale
statului^6)
- secretarul de orice orice orice orice pe cel pe cel
stat coordona- mult mult
tor suma suma suma suma 2 ani 5 ani
--------------------------------------------------------------------------------

NOTA:
1) Putindu-se depasi anul calendaristic.
2) Numai pentru sumele stabilite de organele vamale cu ocazia controlului ulterior.
3) Numai pentru coloana 1.
4) Numai pentru taxele de timbru care se platesc anticipat.
5) Numai pentru majorarile de intirziere aferente sumelor datorate bugetului trezoreriei statului.
6) Numai pentru majorarile de intirziere aferente sumelor datorate la fondul de risc pentru garantarea creditelor contractate de agenti economici.

Cererile privind acordarea de inlesniri la plata impozitelor si taxelor care se fac venit la bugetele locale se aproba de organele administratiei publice locale, conform legii. In cazul in care competenta de acordare a acestor inlesniri la plata revine, potrivit legii, Ministerului Finantelor, pentru solutionarea cererii se va solicita si punctul de vedere al organelor administratiei publice locale.
2. Directia de impozite si taxe din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana si a municipiului Bucuresti solutioneaza inclusiv cererile care se incadreaza in nivelul I de competenta pentru platitorii aflati in evidentele acesteia.
3. Pentru nivelul III de competenta se precizeaza:
a) Directia generala de evaluare si executare silita a veniturilor statului acorda inlesniri la plata impozitelor, a taxelor si a altor venituri datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, neachitate la termenul scadent, inclusiv a majorarilor de intirziere aferente acestora, altele decit cele prevazute la lit. b)-f);
b) Directia de specialitate din cadrul Directiei generale a vamilor acorda inlesniri la plata impozitelor, a taxelor si a altor venituri cuvenite bugetului de stat si Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei ce sint datorate in vama si constatate cu ocazia controlului ulterior, inclusiv a majorarilor de intirziere aferente acestora;
c) Directia generala de impozite indirecte acorda, in temeiul <>art. 4 din Decretul nr. 199/1955 si conform prevederilor paragrafului 11 din Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 1.711/1960 , republicate in anul 1968, reduceri, scutiri, esalonari sau aminari la plata taxelor de timbru datorate de persoane fizice si juridice, inlesniri solicitate anticipat prestarii serviciului sau eliberarii actului supus taxelor de timbru;
d) Directia generala de impozite directe acorda, in conditiile legii, scutiri sau reduceri la plata impozitelor datorate de persoanele fizice;
e) Directia generala de contabilitate publica si trezorerie a statului acorda inlesniri la plata majorarilor de intirziere aferente sumelor datorate bugetului trezoreriei statului;
f) Directia generala creante si angajamente interne si externe ale statului acorda inlesniri la plata majorarilor de intirziere aferente sumelor datorate la fondul de risc pentru garantarea creditelor contractate de agenti economici.
4. Prin exceptie de la prevederile privind competentele de acordare a inlesnirilor la plata, in cazul impozitului pe salarii, Directia de impozite si taxe din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana si a municipiului Bucuresti poate aproba aminarea cu 20 de zile a platii acestuia pentru orice suma.

CAP. 3
Procedura de solutionare a cererilor de inlesniri la plata

1. Inlesnirile la plata se acorda numai pe baza cererilor motivate, insotite de documente justificative ale platitorilor.
Pentru taxe de timbru solicitate anticipat prestarii serviciului sau eliberarii actului supus taxarii, inlesnirile la plata se acorda pe baza cererilor motivate ale petentilor, insotite de urmatoarele documente, in functie de obiectul cererii:
- copia de pe actiunea in justitie purtind mentiunea cuantumului taxei de timbru, stabilita si certificata de catre instanta de judecata, si, dupa caz, a numarului sub care, in mod exceptional, instanta a retinut cererea obligind partea (petentul) sa plateasca taxa pina la primul termen de judecata;
- confirmarea organului care elibereaza actul sau care presteaza serviciul supus taxelor de timbru, asupra cuantumului taxei datorate, precum si a obiectului actului sau serviciului taxabil;
- acte doveditoare ale veniturilor petentilor - persoane fizice -, respectiv date privind situatia economico-financiara la zi (inclusiv disponibilitatile din conturile bancare) a petentilor - persoane juridice;
- alte acte in sprijinul cererii (certificate de nastere ale copiilor aflati in intretinerea petentilor, adeverinte medicale etc.).
Cererile prin care se solicita inlesniri la plata pentru creantele bugetare se depun la organul fiscal in evidenta caruia se afla platitorul, cu exceptia celor prevazute la pct. 11 si 12 din prezentul capitol.
La primirea cererii, organul fiscal o inregistreaza intr-un registru special.
2. Solutionarea si aprobarea cererilor de inlesnire la plata se fac de catre organele competente in cadrul plafoanelor maxime stabilite pentru acestea.
3. In cazul in care, printr-o singura cerere, platitorul solicita acordarea unor inlesniri la plata mai multor sume reprezentind impozite, taxe, majorari de intirziere sau alte venituri datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, dupa caz, fiecare dintre aceste sume va fi considerata un capat de cerere separat.
Solutionarea cererii in ansamblul ei se va face de catre organul competent pentru suma cea mai mare, potrivit plafoanelor prevazute la cap. II.
4. Pentru solutionarea fiecarei cereri de inlesniri la plata, vor fi avute in vedere urmatoarele:
a) prevederile din legile speciale potrivit carora se pot acorda, de la caz la caz, reduceri si scutiri de impozite si taxe, prevederile cuprinse in <>art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 referitoare la acordarea inlesnirilor la plata, prevederile <>Decretului nr. 199/1955 si Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 1.711/1960 , republicate in anul 1968, precum si prevederile prezentului ordin;
b) documentele justificative prezentate de platitor;
c) informatiile cuprinse in documentele de control si in evidentele existente la organele fiscale unde este luat in evidenta platitorul;
d) referatul cu concluziile verificarii si propunerile de rezolvare ale organului competent;
e) verificarile si notele de constatare intocmite cu ocazia analizei pe teren a cererii contribuabilului;
f) orice alte documente necesare solutionarii cererii;
g) punctul de vedere (consultativ) al consiliului local in a carui raza teritoriala se afla sediul organului prestator al serviciului sau eliberator al actului taxabil, referitor la modul de solutionare a cererilor privind taxele de timbru.
Alte elemente ce vor fi avute in vedere la analizarea si la solutionarea cererilor de inlesniri la plata vor fi transmise unitatilor teritoriale de catre Directia generala de evaluare si executare silita a veniturilor statului si Directia generala a vamilor din cadrul Ministerului Finantelor.
5. Cererile privind acordarea de inlesniri la plata sumelor datorate bugetului de stat si bugetelor locale, dupa caz, a caror rezolvare este in competenta organelor prevazute la nivelurile II si III , se solutioneaza de catre acestea pe baza dosarelor intocmite de organele de nivel inferior de competenta, ce cuprind documentele si informatiile prevazute la pct. 4, care vor fi insotite in mod obligatoriu de punctul lor de vedere privind modul de solutionare a cererii de acordare de inlesniri la plata solicitate de platitor.
Analiza va fi efectuata in termenul stabilit pentru organul competent de solutionare.
Organele prevazute la nivelul II si III de competenta vor comunica modul de solutionare a cererii de inlesnire la plata, atit contribuabilului cit si organului fiscal in evidenta caruia se afla acesta.
In vederea luarii masurilor corespunzatoare in toate cazurile in care s-au aprobat inlesnirii la plata, comunicarile respective vor fi aduse la cunostinta compartimentelor care tin evidenta pe platitori in vederea efectuarii operatiunilor in aceste evidente.
6. Solutionarea cererilor de inlesniri la plata se face de catre organele competente astfel:
a) organul fiscal la care s-a depus cererea de inlesnire la plata va analiza cerere si va intocmi documentatia necesara in 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia, termen in care se va obtine si avizul organelor locale, cind este cazul.
In urmatoarele 5 zile lucratoare documentatia impreuna cu cererea vor fi, dupa caz:
- supuse spre aprobare conducerii organului fiscal;
- inaintate organului administratiei publice locale, in cazul in care aprobarea inlesnirii la plata intra in competenta acestuia;
- inaintate organului de nivel superior de competenta, impreuna cu referatul cuprinzind concluziile si propunerile de solutionare;
b) organele prevazute la nivelurile II si III de competenta solutioneaza cererile de inlesniri la plata in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii documentatiei;
c) in cazuri temeinic motivate, conducerea organelor competente poate aproba prelungirea termenelor de solutionare prevazute la lit. a) si b) cu cel mult 10 zile calendaristice.
In cazul in care documentatia pentru acordarea inlesnirii la plata nu poate fi intocmita in termen, din motive dependente sau independente de vointa solicitantului, cum ar fi: netinerea la zi a evidentei contabile, refuzul de a pune la dispozitia organelor de control a informatiilor solicitate, intreruperea temporara a activitatii, neprezentarea tuturor documentelor solicitate de organul fiscal in vederea completarii dosarului, cererea se claseaza, despre aceasta informindu-se si debitorul.
7. Inlesnirea la plata se aproba de catre conducerea organelor teritoriale competente a solutiona cererea pentru nivelul I de competenta, de catre conducerea Directiei de impozite si taxe din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteana si a municipiului Bucuresti pentru nivelul II de competenta ori de catre conducerea directiilor din Ministerul Finantelor sau de secretarul de stat coordonator, dupa caz.
8. De la data comunicarii aprobarii cererii de aminare sau de esalonare la plata a impozitelor, taxelor si a altor venituri datorate bugetului de stat si bugetelor locale, dupa caz, se calculeaza majorari conform reglementarilor legale.
Conform prevederilor <>art. 113 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 , pina la 31 decembrie 1996 nu se datoreaza majorarii pentru impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si bugetelor locale, dupa caz, pentru care s-au acordat, in conditiile legii, esalonari sau aminari la plata.
9. Nerespectarea inlesnirilor la plata, astfel cum au fost acordate de organul competent, respectiv data stabilita pentru plata ratelor, cuantumul acestora, precum si conditiile stipulate conduc la pierderea valabilitatii acestora, la calcularea majorarilor de intirziere conform legii, pentru intreaga perioada, la inceperea sau continuarea, dupa caz, a procedurii de executare silita.
10. Daca prin cerere petitionarul solicita scutirea sau reducerea la plata a majorarilor de intirziere sau a taxelor de timbru, iar din analiza intregii documentatii intocmite pentru acordarea inlesnirii la plata rezulta ca acordarea unei inlesniri dintre cele mentionate mai sus nu este oportuna, organul sesizat, in limita competentei sale, poate acorda o alta inlesnire la plata, respectiv aminare sau esalonare.
11. Cererile prin care se solicita inlesniri la plata impozitelor, a taxelor si a altor sume cuvenite bugetului de stat si Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, datorate in vama si constatate cu ocazia controlului ulterior de catre organele vamale, inclusiv a majorarilor de intirziere aferente acestora, se depun la directia regionala vamala in a carei raza teritoriala se afla sediul sau domiciliul contribuabilului. Directiile regionale vamale pot solicita organelor fiscale competente intocmirea documentatiei necesare in vederea acordarii inlesnirilor la plata.
12. Cererile pentru acordarea de inlesniri la plata obligatiilor catre bugetul trezoreriei statului vor fi prezentate de catre persoanele juridice astfel:
- Directiei generale de contabilitate publica si trezorerie a statului, pentru majorarile de intirziere datorate bugetului trezoreriei statului;
- Directiei generale creante si angajamente interne si externe ale statului, pentru majorarile de intirziere aferente sumelor datorate la fondul de risc pentru garantarea creditelor contractate de agentii economici.
Cererile vor fi fundamentate cu elemente din care sa rezulte situatia financiara a debitorului, cauzele neachitarii obligatiilor catre bugetul trezoreriei statului, estimarea indicatorilor financiari pe perioada imediat urmatoare etc. La cerere pot fi anexate si documente care sa stea la baza sustinerii cererii respective.
Directiile generale mentionate mai sus vor analiza cererile primite si vor comunica rezultatul debitorului in maximum 30 de zile.

CAP. 4
Dispozitii finale
1. Conducerile organelor abilitate sa acorde inlesniri la plata, indiferent de nivelul de competenta, vor urmari permanent tinerea evidentei acestor lucrari, stadiul solutionarii, respectarea termenelor si vor raspunde de rezolvarea acestora in cadrul reglementarilor legale si in termenele stabilite de acestea.
2. In cazul nerespectarii prevederilor cuprinse in prezenta procedura, se vor aplica normele legale privind abaterile de la disciplina in munca si de la indeplinirea sarcinilor de serviciu.
3. Organele care solutioneaza cereri de inlesniri la plata, indiferent de nivelul lor de competenta, sint obligate sa tina evidenta separata a acestora, conform modelului anexat. Pentru reducerile sau scutirile acordate la plata impozitelor sau a taxelor persoanelor fizice (pensionari, veterani de razboi, handicapati, raniti in Revolutie etc.), conform prevederilor legilor in vigoare, se va tine o evidenta separata.
4. Agentii economici pentru care s-a instituit regimul special de supraveghere economico-financiara conform <>Ordonantei Guvernului nr. 13/1995 , aprobata si modificata prin <>Legea nr. 119/1995 si modificata prin art. 10 din <>Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 , vor beneficia de inlesnirile la plata obligatiilor bugetare in conditiile prevazute de aceste ordonante.
5. De prevederile prezentei proceduri beneficiaza cererile depuse dupa data de 1 iunie 1996, indiferent de vechimea sumelor pentru care se solicita inlesnirea la plata.
Cererile privind acordarea unor inlesniri la plata ce se afla in curs de solutionare vor fi rezolvate conform procedurii prevazute de <>Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 412/1993 , cu modificarile ulterioare.

MODEL

EVIDENTA
cererilor de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor
venituri bugetare, in baza <>art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/19961 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
--------------------------------------------------------------------------------
1 = Nr. crt.
2 = Nr. de inregistrare
3 = Data de intrare
4 = Denumirea agentului economic
5 = Inlesnirea solicitata
6 = Felul impozitului
7 = Suma solicitata (mii lei)
8 = Modul de solutionare
9 = Inlesnirea aprobata
10 = Suma aprobata (mii lei)
11 = Perioada
12 = Cui i s-a comunicat
13 = Data de iesire
14 = Referent
15 = Conditii de aprobare

Explicatii:
Pentru persoanele fizice se va tine o evidenta asemanatoare

Coloanele 5 si 9: - aminare impozite si taxe
----------------- - esalonare impozite si taxe
- reducere impozite si taxe
- scutire impozite si taxe
- aminare majorari de intirziere
- esalonare majorari de intirziere
- reducere majorari de intirziere
- scutire majorari de intirziere

Coloana 6: - impozit pe profit
---------- - impozit pe salarii
- impozit pe dividende
- T.V.A.
- accize si I.C.M.
- impozit pe titei si gaze naturale
- varsaminte din profitul net al regiilor autonome
- alte venituri ale bugetului de stat
- taxa de timbru
- impozite si taxe locale

Coloanele 7 si 10: - suma pe fel de impozit
------------------

Coloana 8: - admis
---------- - respins
- clasat
- trimis spre solutionare la nivelul superior de
competenta

Coloana 11: - perioada aprobata (de la ..... pina la .....)
-----------

Coloana 15: - conditii de aprobare a inlesnirilor la plata.
-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016