Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PROCEDURA din 5 ianuarie 2004 de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 5 ianuarie 2004  de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei    Twitter Facebook
Cautare document

PROCEDURA din 5 ianuarie 2004 de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 aprilie 2004

ART. 1
(1) Transportul deşeurilor dintr-un loc în altul pe teritoriul României este supus unei proceduri de reglementare şi control stabilite prin prezentul act normativ.
(2) Procedura de reglementare şi control al transportului de deşeuri se aplicã deşeurilor periculoase şi deşeurilor nepericuloase prevãzute în anexa nr. 2 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.
(3) Transportul deşeurilor poate fi local, judeţean sau interjudeţean.
(4) Instalaţia la care se transportã deşeurile pentru valorificare sau eliminare trebuie sã deţinã autorizaţie de mediu conform legislaţiei în vigoare.
1. Transportul deşeurilor periculoase
ART. 2
(1) Transportul deşeurilor periculoase, indiferent de cantitatea anualã în care acestea se genereazã, se desfãşoarã în concordanţã cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizatã în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mãrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin <>Legea nr. 31/1994 , ale Regulamentului privind Transportul Internaţional Feroviar al Mãrfurilor Periculoase RID - Apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnatã la Berna la 9 mai 1980, astfel cum a fost modificatã prin protocolul ratificat prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001 , ale <>Ordinului ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 728/2003 pentru aprobarea Sistemului de informare şi monitorizare a traficului navelor care intrã/ies în/din apele naţionale navigabile ale României, ale <>Ordinului ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.730/2001 privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor în care sunt implicate nave maritime care transportã mãrfuri periculoase, substanţe dãunãtoare şi/sau poluanţi marini şi ale <>Ordinului ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mãrfurilor periculoase pe calea feratã.
(2) Prevederile art. 3-11 se aplicã transporturilor deşeurilor periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 tonã/an din aceeaşi categorie de deşeuri periculoase.
ART. 3
Transportul deşeurilor periculoase se efectueazã de la producãtor sau deţinãtor, denumit în continuare expeditor, cãtre valorificator sau eliminator, denumit în continuare destinatar, respectându-se urmãtoarele prevederi:
1. Expeditorul completeazã un formular pentru aprobarea transportului de deşeuri periculoase, a cãrui machetã este prezentatã în anexa nr. 1, cu urmãtoarele date şi informaţii:
a) numele şi adresa expeditorului, persoanã responsabilã desemnatã de acesta, cod unic de înregistrare;
b) numele şi adresa transportatorului, numãrul autorizaţiei transportatorului, cod unic de înregistrare;
c) numele şi adresa destinatarului, persoana responsabilã desemnatã de acesta, cod unic de înregistrare;
d) numele şi adresa amplasamentului instalaţiei de eliminare/valorificare, numãrul autorizaţiei de mediu, data de expirare a autorizaţiei;
e) aprobare pentru un transport sau mai multe transporturi; motivul şi felul transportului: pentru valorificare/eliminare; operaţia de valorificare/eliminare, aşa cum acestea sunt definite în anexa II A, respectiv II B din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 426/2001 ;
f) numãrul de transporturi planificate;
g) cantitatea de deşeuri planificatã a fi transportatã;
h) denumirea şi compoziţia chimicã a deşeurilor, codificarea deşeurilor conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 856/2002 ;
i) modalitãţile de transport;
j) tipurile de ambalare a deşeurilor;
k) traseul propus pentru transportul deşeurilor.
2. Formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase este semnat de cãtre expeditor şi transmis cãtre destinatarul deşeurilor.
3. Destinatarul deşeurilor periculoase, la primirea formularului pentru aprobarea transportului, poate accepta efectuarea transportului sau poate solicita informaţii suplimentare din partea expeditorului.
4. Dacã destinatarul acceptã efectuarea transportului, semneazã şi ştampileazã documentul pentru aprobarea transportului.
5. Documentul pentru aprobarea transportului, semnat şi ştampilat de cãtre destinatar, se transmite la agenţia pentru protecţia mediului sub jurisdicţia cãreia se aflã instalaţia de valorificare/eliminare, pentru a se obţine din partea acesteia aprobarea pentru efectuarea transportului.
6. a) Dacã agenţia pentru protecţia mediului este de acord cu operaţiile de valorificare sau eliminare aplicate deşeurilor periculoase de cãtre destinatar, aprobã efectuarea transportului prin semnarea şi ştampilarea documentului pentru aprobarea transportului.
b) La aprobarea efectuãrii transportului deşeurilor periculoase de cãtre agenţia pentru protecţia mediului se respectã prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobãrii tacite.
7. Documentul pentru aprobarea transportului, care conţine aprobãrile date de cãtre agenţia pentru protecţia mediului şi acceptarea de cãtre destinatar a deşeurilor periculoase, se transmite expeditorului, care îl prezintã inspectoratului de protecţie civilã sub a cãrui jurisdicţie se aflã, pentru avizarea rutei transportului de deşeuri periculoase.
8. a) Stabilirea rutei de transport al deşeurilor periculoase se face de cãtre expeditor şi transportator, se avizeazã de cãtre inspectoratul de protecţie civilã judeţean şi se înscrie în documentele de însoţire a transportului.
b) La stabilirea rutei de transport, în cazul transportului rutier, se va avea în vedere ocolirea localitãţilor mari (oraşelor).
9. Formularele pentru aprobarea transportului, completate conform anexei nr. 1, se întocmesc în 5 exemplare şi se îndosariazã dupã cum urmeazã:
- un exemplar la expeditor;
- un exemplar la destinatar;
- un exemplar la transportator;
- un exemplar la agenţia pentru protecţia mediului care a dat aprobarea pentru efectuarea transportului;
- un exemplar la inspectoratul de protecţie civilã judeţean sub a cãrui jurisdicţie se aflã expeditorul.
10. În cazul în care expeditorul deşeurilor periculoase, transportatorul acestora şi destinatarul deşeurilor sunt acelaşi operator economic, pentru aprobarea efectuãrii transportului trebuie respectate prevederile alin. (1)-(9).
ART. 4
Aprobarea pentru efectuarea transportului poate fi o aprobare simplã datã pentru o singurã categorie de deşeuri periculoase şi un singur transport sau poate fi o aprobare generalã datã pentru o anumitã categorie de deşeuri periculoase şi pentru mai multe transporturi efectuate într-un interval de maximum 2 ani.
ART. 5
Fiecare transport de deşeuri periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 tonã/an din aceeaşi categorie de deşeuri trebuie sã fie însoţit de un formular de expediţie/de transport (anexa nr. 2) şi de aprobarea simplã valabilã pentru un singur transport (anexa nr. 1) sau de o copie a aprobãrii generale valabile pentru mai multe transporturi (anexa nr. 1).
ART. 6
Expeditorul completeazã şi semneazã formularul de expediţie/transport, a cãrui machetã este prezentatã în anexa nr. 2, cu urmãtoarele date şi informaţii:
a) denumirea deşeurilor, codificare conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 856/2002 ;
b) precizarea clarã cã transportul se referã la deşeuri periculoase generate într-o cantitate mai mare de 1 tonã/an;
c) numãrul formularului de aprobare a transportului;
d) numele şi adresa expeditorului, transportatorului, destinatarului;
e) cantitatea deşeurilor transportate;
f) data preluãrii deşeurilor de cãtre transportator;
g) tipul mijloacelor de transport;
h) numãrul de ambalaje expediate.
ART. 7
Transportatorul semneazã şi ştampileazã la primirea deşeurilor periculoase formularul de expediţie/de transport.
ART. 8
Transportatorul transportã deşeurile periculoase pe ruta aprobatã în formularul de aprobare a transportului şi le predã expeditorului.
ART. 9
(1) Destinatarul, la primirea deşeurilor periculoase, semneazã formularul de expediţie/de transport confirmând acceptarea deşeurilor.
(2) Destinatarul este obligat sã preleveze o probã din fiecare transport de deşeuri periculoase, cu excepţia celor pentru care, fizic, nu se poate realiza o prelevare de probã, pe care sã o pãstreze un interval de cel puţin trei luni.
ART. 10
(1) Destinatarul, dupã efectuarea operaţiilor de valorificare/eliminare, semneazã formularul de expediţie/de transport, menţionând cã valorificarea/eliminarea deşeurilor periculoase a fost fãcutã în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi transmite o copie a acestuia la agenţia pentru protecţia mediului din jurisdicţia cãreia se aflã instalaţia de valorificare/eliminare.
(2) Pentru transporturile deşeurilor periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 tonã/an, formularele de expediţie/de transport completate conform anexei nr. 2 se întocmesc în 5 exemplare şi se îndosariazã la fel ca formularele pentru aprobarea transportului de deşeuri, dupã cum este prevãzut la art. 3 alin. (9).
ART. 11
(1) Inspectoratul de protecţie civilã judeţean care primeşte câte un exemplar din formularul pentru aprobarea transportului (anexa nr. 1) şi formularul de expediţie/de transport (anexa nr. 2) va notifica toate inspectoratele de protecţie civilã, precum şi inspectoratele judeţene de poliţie din judeţele care vor fi tranzitate şi cel de destinaţie despre executarea transportului deşeurilor periculoase şi despre caracteristicile acestuia.
(2) În cazul în care se realizeazã transporturi de deşeuri periculoase din aceeaşi categorie cãtre acelaşi destinatar, urmând aceeaşi rutã de transport stabilitã în aprobarea generalã a transporturilor, cu o frecvenţã mai mare de un transport pe lunã, expeditorul este obligat sã transmitã cãtre inspectoratul de protecţie civilã formularul de expediţie/de transport numai la efectuarea primului transport.
(3) Începând cu cel de-al doilea transport de deşeuri periculoase menţionat la alin. (2), expeditorul este obligat sã informeze prin fax, notã telefonicã sau e-mail inspectoratul de protecţie civilã cu 48 de ore înaintea efectuãrii fiecãrui transport. În informarea transmisã inspectoratului de protecţie civilã se precizeazã cantitatea de deşeuri periculoase care se transportã, numãrul formularului de aprobare generalã a transportului în baza cãruia se realizeazã acesta şi date pentru identificarea transportatorului, aşa cum sunt cerute în coloana a doua din anexa nr. 2.
(4) Formularele de expediţie/de transport întocmite pentru transporturile de deşeuri care intrã sub incidenţa alin. (2) se îndosariazã numai la expeditor şi destinatar, acesta din urmã având obligaţia sã raporteze anual agenţiei pentru protecţia mediului în subordinea cãruia se aflã cã deşeurile au fost valorificate sau eliminate în conformitate cu prevederile legale.
ART. 12
(1) Transportul deşeurilor periculoase care se genereazã într-o cantitate mai micã de 1 tonã/an din aceeaşi categorie de deşeuri se efectueazã în baza formularului de expediţie/de transport prezentat în anexa nr. 2, în care se precizeazã clar cã aceste deşeuri sunt generate într-o cantitate mai micã de 1 tonã/an.
(2) În cazul transporturilor menţionate la alin. (1), formularul de expediţie/de transport se îndosariazã astfel: o copie la expeditorul deşeurilor periculoase şi o copie la destinatarul deşeurilor periculoase.
(3) Formularul de expediţie/de transport se prezintã de cãtre expeditor sau destinatar, la solicitarea organelor abilitate conform legii sã efectueze controlul asupra gestionãrii deşeurilor.
ART. 13
(1) În cazul transportului de deşeuri periculoase pe calea feratã, agenţia pentru protecţia mediului aprobã efectuarea transportului numai dacã a obţinut în prealabil acceptul transportatorului.
(2) În situaţiile în care în Regulamentul RID nu sunt trecute condiţii speciale de transport pentru o anumitã marfã periculoasã, agenţia pentru protecţia mediului stabileşte condiţii speciale de transport pentru deşeurile periculoase, aşa încât sã fie protejatã sãnãtatea populaţiei şi mediul.
ART. 14
Deşeurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie sã fie ambalate în conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul mãrfurilor periculoase.
2. Transportul deşeurilor periculoase pentru colectare sau pentru depozitare temporarã
ART. 15
(1) În cazul în care deşeurile periculoase sunt transportate cãtre un deţinãtor temporar în vederea unei colectãri generale sau a unei depozitãri temporare realizate în condiţiile legii, atunci transportul deşeurilor periculoase cuprinde douã etape:
1. transportul deşeurilor de la expeditor la deţinãtorul temporar al deşeurilor care realizeazã colectarea generalã sau depozitarea temporarã a acestora;
2. transportul deşeurilor de la deţinãtorul temporar al deşeurilor periculoase cãtre destinatarul final al deşeurilor care realizeazã valorificarea sau eliminarea deşeurilor periculoase.
În prima fazã deţinãtorul temporar al deşeurilor periculoase este destinatar, iar în ceea de-a doua etapã deţinãtorul temporar al deşeurilor este expeditor.
(2) Pentru fiecare etapã dintre cele douã menţionate la alin. (1) transportul deşeurilor periculoase se realizeazã cu respectarea prevederilor art. 2-14. Pentru fiecare etapã se completezã în mod corespunzãtor formularele prevãzute în anexele nr. 1 şi 2.
3. Transportul deşeurilor nepericuloase
ART. 16
(1) Deşeurile nepericuloase destinate depozitãrii se transportã de la expeditor la destinatar şi se controleazã, pe baza formularului de expediţie/de transport prezentat în anexa nr. 2, în care se precizeazã clar cã deşeurile sunt nepericuloase, sau pe baza Formularului de înregistrare a transportului de deşeuri prevãzut în anexa nr. 4 la Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor construirea, exploatarea, monitorizarea şi închiderea depozitelor de deşeuri, aprobat prin <>Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.147/2002 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 şi 150 bis din 7 martie 2003, care este prezentat în anexa nr. 3.
(2) Formularul de expediţie/de transport se completeazã şi se semneazã de cãtre expeditorul, transportatorul şi destinatarul deşeurilor nepericuloase, în conformitate cu cerinţele stabilite în rubricile formularului.
ART. 17
Transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate operaţiilor de sortare, tratare, valorificare şi compostare se efectueazã pe baza formularului de expediţie/de transport prezentat în anexa nr. 2, completat şi semnat de cãtre expeditorul, transportatorul şi destinatarul deşeurilor nepericuloase.
ART. 18
(1) Formularul de expediţie/de transport în baza cãruia se realizeazã transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate sortãrii, tratãrii, valorificãrii, compostãrii sau depozitãrii se îndosariazã astfel: o copie la expeditorul deşeurilor şi o copie la destinatarul acestora.
(2) Formularul de expediţie/de transport se prezintã de cãtre expeditor sau destinatar, la solicitarea organelor abilitate conform legii sã efectueze controlul asupra gestionãrii deşeurilor.
ART. 19
Transportatorul deşeurilor nepericuloase trebuie sã deţinã toate aprobãrile necesare cerute conform prevederilor legale pentru desfãşurarea acestei activitãţi.
4. Transportul deşeurilor din sectorul sanitar
ART. 20
(1) Gestionarea deşeurilor rezultate din activitãţile medicale se realizeazã în conformitate cu prevederile <>Ordinului ministrului sãnãtãţii şi familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitãţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţionalã de date privind deşeurile rezultate din activitãţile medicale.
(2) Transportul deşeurilor de la unitatea medicalã în care acestea se produc şi care este expeditorul deşeurilor şi pânã la destinatarul deşeurilor, care este instalaţia în care acestea sunt tratate sau eliminate, se realizeazã cu respectarea prevederilor prezentului act normativ.
5. Sancţiuni
ART. 21
(1) Încãlcarea prevederilor prezentului act normativ atrage rãspunderea civilã sau contravenţionalã, dupã caz. Constituie contravenţii urmãtoarele fapte şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã:
a) cu amendã de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 3, 5, 6, 12, 16 şi 17;
b) cu amendã de la 50.000.000 lei la 75.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 7, 8, 9, 10, art. 11 alin. 3 şi 4 şi ale art. 18.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la alin. (1) se fac de cãtre personalul împuternicit din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Sãnãtãţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Garda Naţionalã de Mediu, precum şi din cadrul Comisiei Naţionale pentru Reciclarea Materialelor Ministerul Economiei şi Comerţului.
(3) Prevederile referitoare la contravenţiile prevãzute la alin. (1) se completeazã cu dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare.
(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, dupã caz, de la data încheierii acestuia, jumãtate din minimul amenzii prevãzute la alin. (1), fãcând menţiune despre aceastã posibilitate în procesul-verbal.
6. Dispoziţii finale
ART. 22
Semnificaţia unor termeni specifici utilizaţi în prezentul act normativ este prezentatã în anexa nr. 4.
ART. 23
Documentul pentru aprobarea transportului de deşeuri periculoase se transmite directorului executiv al agenţiei pentru protecţia mediului. Datele de identificare a agenţiilor pentru protecţia mediului, respectiv adresã, telefon, fax, e-mail, sunt prezentate în anexa nr. 5.
ART. 24
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezenta procedurã.

ANEXA 1


────────
la procedurã
─────────────

Formular pentru aprobarea transportului
de deseuri periculoase
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Nr.*1)│ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
──────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Date privind expeditorul/
generatorul de deseuri

Firma/Compania
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Strada Nr.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|


Cod postal Localitatea
|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


Persoana responsabila
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


Telefon Telefax E-mail
|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|


┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
Cod unic de inregistrare └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
──────────────────────────────────────────────────────────────
2. Date privind transportul deseurilor


Firma/Compania
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Strada Nr.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|


Cod postal Localitatea
|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


Persoana responsabila
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


Telefon Telefax E-mail
|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|


┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Numarul autorizatiei transportatorului │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
Cod unic de inregistrare └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

──────────────────────────────────────────────────────────────
*1) Numar inscris de catre Agentia pentru Protectia Mediului


Formular pentru aprobarea transportului de
deseuri periculoase
──────────────────────────────────────────────────────────────
3. Date privind destinatarul deseurilor

Firma/Compania
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Strada Nr.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|


Cod postal Localitatea
|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


Persoana responsabila
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


Telefon Telefax E-mail
|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|


┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
Cod unic de inregistrare └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
──────────────────────────────────────────────────────────────

4. Date privind amplasamentul instalatiei de
eliminare/valorificare

Numele
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Strada Nr.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|


Cod postal Localitatea
|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


Persoana responsabila
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


Telefon Telefax E-mail
|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|


┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
Numarul autorizatie de mediu └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Data la care expira autorizatia |_|_|_|_|_|_|

──────────────────────────────────────────────────────────────

Formular pentru aprobarea transportului de
deseuri periculoase
──────────────────────────────────────────────────────────────
5. Aprobare pentru:

A. (i) Un singur transport (expeditie) []
(ii) Mai multe transporturi (expeditii) []
(Aprobare generala)

B. (i) Valorificare []
(ii) Eliminare fara valorificare []


C. Operatia de valorificare/de eliminare Nr. ______
(conform anexei II. A respectiv II. B din Ordonanta
de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul
deseurilor aprobat prin <>Legea nr. 426/2001 )
──────────────────────────────────────────────────────────────

6. Numarul total de transporturi planificate _________

──────────────────────────────────────────────────────────────

7. Cantitatea de deseuri planificata a fi transportata
(in tone) |_|_|_|_|_|_| t

──────────────────────────────────────────────────────────────

8. Denumirea si compozitia chimica a deseurilor:

Denumirea deseurilor (conform <>Hotararii Guvernului nr. 856/2002 )
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


Codul deseurilor
(conform <>H.G. nr. 856/2002 ) |_|_|_|_|_|_|


Continutul deseurilor in:

1. Arsen |_|_|_|_|_| mg/l 21. Fenoli |_|_|_|_|_| mg/l

2. Plumb |_|_|_|_|_| mg/l 22. PCB / PCT |_|_|_|_|_| mg/l

3. Cadmiu |_|_|_|_|_| mg/l 23. Consum Chimic
de Oxigen (CCO) |_|_|_|_|_| mg/l

4. Crom-Vl |_|_|_|_|_| mg/l 24. valoare pH |_|_|_|_|_|

5. Cupru |_|_|_|_|_| mg/l 25. conductibitate |_|_|_|_|_| æS/cm

6. Nichel |_|_|_|_|_| mg/l 26. materiale
lipofile greu
volatile |_|_|_|_|_| mg/l

7. Mercur |_|_|_|_|_| mg/l 27. componenta
extractibila a
substanţei de
baza |_|_|_|_|_| Greu%

7. Seleniu |_|_|_|_|_| mg/l 28. materiale
lipofile
extractibile |_|_|_|_|_| Greu%

9. Staniu |_|_|_|_|_| mg/l 29. pierderi la
calcinare |_|_|_|_|_| Greu%

10. Stibiu |_|_|_|_|_| mg/l 30. componenta
dizolvabila
in apa |_|_|_|_|_| Greu%

11. Taliu |_|_|_|_|_| mg/l 31. conţinut de apa |_|_|_|_|_| %

12. Telur |_|_|_|_|_| mg/l 32. rezistenta la
forfecare |_|_|_|_|_| kN/m"

13. Sulfuri |_|_|_|_|_| mg/l 33. deformare
axiala |_|_|_|_|_| %

14. Cloruri |_|_|_|_|_| mg/l 34. rezistenta la
presare
uniaxiala |_|_|_|_|_| kN/m"

15. Floruri |_|_|_|_|_| mg/l 35. punct de topire |_|_|_|_|_| °C

16. Bromuri |_|_|_|_|_| Greu% 36. punct de
inflamabilitate |_|_|_|_|_| °C

17. Ioduri |_|_|_|_|_| Greu% 37. punct de
condensare /
domeniu de
condens |_|_|_|_|_| °C

18. Nitriti |_|_|_|_|_| Greu% 38. putere calorica |_|_|_|_|_| kJ/KFormular pentru aprobarea transportului
de deşeuri periculoase
40. Emisie de gaze prin reacţii ulterioare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

40.1 a) in contact cu ambalajul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

40.2 b) in contact cu aerul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

40.3 c) in contact cu roca de sare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

40.4 d) la temp. de °C |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

41. Menţionarea componentelor periculoase |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

41.1a) ale deşeurilor |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

41.2b) ale produselor rezultate din |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
valorificarea / eliminarea deşeurilor


alţi parametri valoare dimensiune alţi parametri valoare dimensiune

42.|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| 47.|_|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_|

43.|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| 48.|_|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_|

44.|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| 49.|_|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_|

45.|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| 50.|_|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_|

46.|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| 51.|_|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_|


52. alte menţiuni
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|La completarea punctelor de la 41 la 52 se au in vedere prevederile art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 856, privind proprietãţile periculoase ale deşeurilor9. Modalitãţi de transport
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

10. Tipuri de ambalare
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Formular pentru aprobarea transportului
de deşeuri periculoase


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 11. Declaraţia expeditorului / generatorului: │
│ │
│ Declar pe propria rãspundere ca datele si informaţiile de mai sus sunt │
│ complete si corecte. Declar de asemenea ca imi asum obligaţiile │
│ contractuale stabilite conform legii. │
│ │
│ │
│ Nume Semnãtura / Stampila Data │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ 12. Acceptarea transportului de cãtre destinatar │
│ │
│ Deseurile care au denumirea si caracteristicile prezentate in caseta 8 │
│ sunt acceptate pentru valorificare / eliminare. │
│ │
│ Suntem de acord sa preluam deseurile declarate. │
│ │
│ Asiguram ca deseurile vor fi valorificate / eliminate in instalaţia │
│ noastrã, conform legii │
│ │
│ │
│ │
│ Nume Semnãtura/Stampila Data │
│ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│13. Autorizarea transportului de deşeuri de cãtre Agenţia pentru Protecţia │
│ Mediului din judeţul pe teritoriul cãruia are loc eliminarea / │
│ valorificarea deşeurilor │
│ │
│Agenţia pentru protecţia mediului (Judeţul) autorizeza │
│ │
│ │
│ │
│ Nume Semnãtura/Stampila Data │
│ │
│Autorizaţia expira la data de: │
│ │
│Condiţii specifice nu da │
│ │
│Daca se impun condiţii specifice acestea se trec pe verso │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Formular pentru aprobarea transportului
de deşeuri periculoase
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│14. Autorizarea rutei de transport de cãtre Inspectoratul de Protecţie Civila│
│ │
│ │
│ │
│ │
│ Urmãtoarea ruta trebuie utilizata pentru transportul deşeurilor: │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ Daca aceasta ruta nu poate fi utilizata din motive obiective, │
│ va fi utilizata urmãtoarea ruta: │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ Nume Semnãtura/Stampila Data │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 2


────────
la procedurã
─────────────

Formular de expediţie / de transport

──────────────────────────────────────────────────────────────────
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Nr.*1)│ │ │ │ │ │ │
Denumirea deseurilor*2) └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|


┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
Codul deseurilor │ Deşeuri periculoase > 1t/a [] Nr. Formularului de │
|_|_|_|_|_|_|_|_| │ Deşeuri periculoase < 1t/a [] aprobare a transportului │
│ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
Deşeuri nepericuloase []


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│Nr. de inregistrare al │Nr. de inregistrare al │Nr. de inregistrare al │
│expeditorului │transportatorului │destinatarului │
│|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│ │ │ │
│ │ │ │
│In calitate de: │ │In calitate de: │
│Generator [] │ │Colector/ Detinator │
│Colector/ Detinator [] │ │temporar [] │
│temporar │ │Valorificator [] │
│ │ │Eliminator [] │
│ │ │ │
│ │ │ │
│Cantitatea predata in │Cantitatea primita in │Cantitatea receptionata in│
│tone |_|_|_|_|_|_|_| │tone |_|_|_|_|_|_| │tone |_|_|_|_|_| │
│ │ │ │
│ │ │Cantitatea respinsa in │
│ │ │tone |_|_|_|_|_| │
│ │ │ │
│ │ │ │
│Data predarii │Data predarii │Data primirii │
│(zi/luna/an) │(zi/luna/an) │(zi/luna/an) │
│|_|_|_|_|_|_| │|_|_|_|_|_|_| │|_|_|_|_|_|_| │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ Denumirea firmei, adresa│Denumirea firmei, adresa,│Denumirea firmei, adresa │
│ ┌─────────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ └─────────────────────┘ │ └─────────────────────┘ │ └──────────────────────┘ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ Autorizatie numarul: │ Autorizatie numarul: │ Autorizatie numarul: │
│ ────────────────── │ ───────────────── │ ───────────────── │
│ │ │ │
│ │ │ │
│Semnatura si stampila │Semnatura si stampila │Semnatura si stampila │
│(asigurare pentru o │(asigurare pentru │(asigurare pentru preluare│
│ declaratie corecta) │transport regulamentar) │in vederea unei colectari │
│ │ │sau depozitari temporare/ │
│ │ │valorificari/ eliminari │
│ │ │conform prevederilor │
│ │ │legale) │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ ┌────────────────────┐ │ ┌────────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐ │
│ └────────────────────┘ │ └────────────────────┘ │ └─────────────────────┘ │

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tipul mijloacelor de transport

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Numar de ambalaje expediate __________

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Declaratia reprezentantului instalatiei/ facilitati de colectare sau │
│depozitare temporara/ valorificare/ eliminare ca operatia desfasurata │
│a fost facuta in conformitate cu legislatia in vigoare │
│ │
│ │
│ Nume Semnatura Stampila Data │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Observatii │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
───────────────
*1) Numar inscris de catre Agentia pentru Protectia Mediului
*2) Conform <>Hotararii Guvernului nr. 856/2002


ANEXA 3
────────
la procedura
──────────────

Formular de inregistrare a transportului
de deseuri

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ┌─────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ │
│ │ │ │ │ │
│ │ Dalele de identificare │ │ Numãrul contractului încheiat │ │
│ │ a depozitului │ │ intre operatorul depozitului │ │
│ │ - nume │ │ şi transportatorul de deseuri │ │
│ │ - adresa, telefon, fax │ └──────────────────────────────────┘ │
│ │ - nunele proprietarului │ │
│ │ - numele operatorului │ ┌──────────────────────────────────┐ │
│ │ - numarul autorizaţiei │ │ Data / Ora │ │
│ │ de mediu │ └──────────────────────────────────┘ │
│ └─────────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Numele operatorului de la │ Numele conducãtorului vehiculului, │ │
│ │ punctul de recepţie/ │ de transport deşeuri │ │
│ │ platforma, de cântãrire │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Numãrul vehiculului şi al remorcii, │ │
│ │ │ daca este cazul │ │
│ └───────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌───────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐ │
│ │ Date despre deseuri │ │ │ │
│ │ - provenienţa │ │ │ │
│ │ - tip │ │ Observaţii │ │
│ │ - cantitate │ │ │ │
│ │ - conformare cu condiţiile │ │ │ │
│ │ din autorizaţia de mediu │ │ │ │
│ └───────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ Transportatorul confirmã Operator punct de recepţie / │
│ exactitatea datelor platformã de cântãrire │
│ │


│ (semnãtura) (semnãtura) │
│ │
│ │
│ │


└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ANEXA 4


────────
la procedurã
──────────────

Semnificaţia unor termeni:

1. Urmãtorii termeni sunt definiţi conform anexei nr. IA din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 426/2001 :
- colectare
- eliminare
- reciclare
- valorificare
- depozitare temporarã
- producãtor
- deţinãtor
2. Urmãtorii termeni:
- colector
- reciclator
- valorificator
- eliminator
se referã la operatorii economici care sunt autorizaţi sã desfãşoare operaţii de colectare, depozitare, reciclare, valorificare şi eliminare.


ANEXA 5
────────
la procedurã
──────────────


AGENŢIILE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

┌──┬──────────────┬───────────────────────────┬────────────┬───────────────────┐
│Nr│Judetul/ │ Adresa │ Tel/fax │ E-mail │
│ │Localitate │ │ │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ 1│Alba │Str.Lalelelor, nr. 7A │ 0258/813248│ apmalba@apulum.ro│
│ │(Alba-Iulia) │ │ │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ 2│Arad │B-dul General │ 0257/280996│ apmar@arad.ro│
│ │(Arad) │Dragaiina,16 │ 280331 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│3 │Argeş │Str. Egalitãţii, nr. 50A │ 0248/213200│ apmpit@easynet.ro│
│ │(Piteşti) │ │ │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│4 │Bacãu │Str. Oituz, nr.23 │ 0234/171056│ ipmbacãu@mido.ro│
│ │(Bacãu) │ │ 124691 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│5 │Bihor │Str. Ion Bogdan, nr. 35 │ 0259/444590│ipmoradea@comser.ro│
│ │(Oradea) │ │ │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│6 │Bistriţa │Str. Parcului, nr. 20 │ 0263/225442│ monitor@diqitec.ro│
│ │Nãsãud │ │ 224064 │ rombat@rombatt.ro │
│ │(Bistriţa) │ │ │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│7 │Braşov │Str. Politehnicii, nr. 3 │ 0268/417292│ ipmbv@fx.ro│
│ │(Braşov) │ │ 419013 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│8 │Botoşani │B-dul Mihai Eminescu, │0231/584135,│ apmbt@mappm.ro │
│ │(Botoşani) │nr. 64 Bis │584139 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│9 │Brãila │B-dul Independenţei, │0239/616609;│apm br@byte-net.ro │
│ │(Brãila) │bl. B5 │616899 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│10│Bucureşti │Aleea Lacul Morii nr. 1 │021/4906172;│ bucur@mappm.ro │
│ │ │sector 6 │4906175 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│11│Buzãu │Str. Democraţiei nr.11 │0238/427100,│ apmbz@buzau.ro │
│ │(Buzãu) │ │414551 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│12│Cãlãraşi │Sos. Chiciu, nr. 2 │0242/311926 │ sgacl@dtc.ro │
│ │(Cãlãraşi) │ │ │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│13│Caras Severin │Str. Cãminelor, nr.5-9 │0255/226730,│ environ@cs.ro│
│ │(Reşiţa) │ │226729 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│14│Cluj │Calea Dorobanţilor nr. 99 │0264/410720,│epaci@mail.dntcj.ro│
│ │(Cluj-Napoca) │ │410716 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│15│Constanţa │Str.Unirii, nr. 23 │0241/546696 │ apmcta@tomrad.ro │
│ │(Constanţa) │ │ │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│16│Covasna │B-dul. Grigore Bãlan, │0267/324181,│ apmcov@planet.ro │
│ │(Sfântu- │nr. 10 │067/323701 │ │
│ │Gheorghe) │ │ │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│17│Dâmboviţa │Str. Caiea Ialomiţei, nr. 1│0245/213959,│ apm@softex.ro │
│ │(Tãrgovişte) │ │213944 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│18│Dolj │Str. Brestei, nr. 3 │0251/412021,│ apm cv@sico.ro │
│ │(Craiova) │ │419035 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│19│Galaţi │Str.Regiment 11 Şiret, │0236/413170,│ mediuql@galati. │
│ │(Galaţi) │nr. 2 │461650 │ astral.ro │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│20│Giurgiu │Sos. Bucureşti, bl. 111, │0246/214760,│inspm@xnet.ro │
│ │(Giurgiu) │sc. A + B │ 211410 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│21│Gorj │Str. Unirii, nr. 76 │0253/215384 │apm@interqorj.ro │
│ │(Tg- Jiu) │ │ │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│22│Harghita │Str. George Cosbuc │0266/312766,│apmciuc@kabelkon.ro│
│ │(Miercurea │nr.43 │371313 │ │
│ │Ciuc) │ │ │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│23│Hunedoara │Str. Aurel Vlaicu, nr. 25 │0254/212914,│apmdeva@mail. │
│ │(Deva) │ │215445 │recep.ro │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│24│Ialomiţa │Str. Mihai Viteazu, nr. 1 │0243/231252,│apmil@bx.logicnet. │
│ │(Slobozia) │ │215949 │ro │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│25│Iaşi │Str. Teodor │0232/215497,│ipmis@mail.dntis.ro│
│ │(Iaşi) │Vãscãuţeanu, nr.10 bis │214357 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│26│Ilfov │Str. Splaiul │021/2215753,│ipm-ilfov@xnet.ro │
│ │Bucureşti) │Independenţei, nr. 294 │2238430 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│27│Maramureş │Str. Iza, nr.1A │0262/276304,│ office@apmbm.ro │
│ │(Baia-Mare) │ │275222 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│28│Mehedinţi │Str. Bãile Romane, │0252/320396 │drobeta@mappm.ro │
│ │(Drobeta Turnu│nr.3 │ │ │
│ │ Severin) │ │ │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│29│Mureş │Str. Podeni, nr. 10 │0265/121371,│apmtqm@netsoft.ro │
│ │(Tg-Mureş) │ │219773, │ │
│ │ │ │121432 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│30│Neamţ │Str. Mihail Sadoveanu, │0233/218954,│ apm@ambra.ro │
│ │(Piatra-Neamţ)│nr. 21 │219690 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│31│Olt Str. │Ion Moroşanu, nr. 2 │0249/439166,│ apm@slatina.ro │
│ │(Slatina) │ │438094 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│32│Prahova │Str. Gheorghe Grigore │0244/144495,│ apmph@interplus.ro│
│ │(Ploieşti) │Cantacuzino, nr. 306 │115811 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│33│Sãlaj │Str. Parcului, nr. 2 │0260/662619,│ envpa@fastmaqic.ro│
│ │(Zalãu) │ │662622 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│34│Satu Mare │Str. Mircea cel Bãtrân, │0261/736003,│mediu@ipmsm.datec. │
│ │(Satu Mare) │nr. 8B │733500 │ro │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│35│Sibiu │Str. Hipodromului, │0269/422653,│ipmsibiu@ipmsb.ro │
│ │(Sibiu) │nr. 2A │444145 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│36│Suceava │Str. Bistriţei, nr. 1A │0230/514056 │apmsv@easynet.ro │
│ │(Suceava) │ │ │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│37│Teleorman │Str. Dunãrii, nr. 1 │0247/316229,│ipmalex@artelecom. │
│ │(Alexandria) │ │316228 │net │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│38│Tulcea │Str. 14 Noiembrie, nr.5 │0240/515505,│mailto:ipmtl@x3m.ro│
│ │(Tulcea) │ │514608 │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│39│Timiş │B-dul Mihai Viteazul, │0256/191848,│qarboni@ipmtm.ro │
│ │(Timişoara) │nr. 32, et 2 │ │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│40│Vâlcea │Str.Remus Belu, Nr. 6 │0250/735859,│apmvl@unet.ro │
│ │(Rm-Vâlcea) │ │737921, │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│41│Vaslui │Str. Ştefan cel Mare, │0235/312602,│mediuvs@spectral.ro│
│ │(Vaslui) │nr. 191 │361842, │ │
├──┼──────────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│42│Vrancea │Str. Dinicu Golescu, nr. 2 │0237/216812,│ipmfoc@ardeleanu. │
│ │(Focşani) │ │ │net │
└──┴──────────────┴───────────────────────────┴────────────┴───────────────────┘____________________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Johny
15 Iulie 2015
What I find so inttieserng is you could never find this anywhere else.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016