Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PROCEDURA din 26 septembrie 2002 de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontiera
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 26 septembrie 2002  de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontiera    Twitter Facebook
Cautare document

PROCEDURA din 26 septembrie 2002 de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontiera

EMITENT: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 9 iunie 2003
CAP. 1
Cadrul legal

ART. 1
(1) Prezentul ordin stabileşte responsabilitãţile autoritãţilor competente şi cerinţele specifice referitoare la activitãţile aflate sub incidenta Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, ratificatã prin <>Legea nr. 22/2001 , şi a prevederilor referitoare la evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera conţinute în <>Hotãrârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri.
(2) Prevederile prezentului ordin se aplica activitãţilor care se desfãşoarã în întregime sau în parte pe teritoriul României, denumita în continuare parte de origine, cu impact advers semnificativ asupra mediului aflat sub jurisdicţia altui stat, denumit în continuare parte afectatã, şi completeazã prevederile <>Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 .
ART. 2
Autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului va coopera îndeaproape cu autoritatea competenta a partii afectate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, ratificatã prin <>Legea nr. 22/2001 , în conformitate cu procedura stabilitã prin prezentul ordin, şi vor lua împreunã sau separat toate mãsurile adecvate şi eficiente pentru prevenirea, reducerea şi controlul oricãrui impact transfrontiera semnificativ negativ generat de activitãţile propuse.
ART. 3
Definiţiile unor termeni specifici utilizaţi în prezentul ordin sunt cele din <>Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, ratificatã prin <>Legea nr. 22/2001 , din Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, ratificatã prin <>Legea nr. 86/2000 , şi din <>Hotãrârea Guvernului nr. 918/2002 .

CAP. 2
Descrierea procedurii

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 4
(1) Procedurile de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv cea în context transfrontiera, se deruleazã conform prevederilor legale în vigoare pe teritoriul României, exceptând termenele prevãzute pentru acţiunile autoritãţilor publice pentru protecţia mediului, care vor fi corelate cu termenele de rãspuns ale partii afectate, stabilite prin prezentul ordin şi/sau prin acorduri bilaterale ori multilaterale.
(2) Autoritãţile publice locale pentru protecţia mediului vor aduce la cunostinta autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului toate solicitarile de acord de mediu pentru proiecte de activitãţi supuse evaluãrii impactului asupra mediului, care pot afecta mediul altui stat, în termen de 5, respectiv 10 zile de la primirea acestora, în funcţie de competenta de emitere a acordului de mediu, prevãzutã de <>Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 .
(3) Autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului coordoneazã procedurile de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontiera pe tot parcursul derulãrii acestora, conform prevederilor prezentului ordin.
ART. 5
În conformitate cu prevederile prezentei proceduri, autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului este responsabilã pentru:
a) aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, înaintea luãrii deciziei de autorizare şi/sau demararii oricãrei activitãţi cu potenţial impact transfrontiera negativ semnificativ, prevãzutã în anexa nr. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfontiera, ratificatã prin <>Legea nr. 22/2001 , sau a oricãrei alte activitãţi propuse care rezulta astfel în etapa de încadrare;
b) notificarea pãrţilor afectate cu privire la orice activitate propusã cu potenţial impact transfrontiera, identificata conform prevederilor lit. a);
c) comunicarea periodicã cu autoritatea competenta a partii afectate şi va cauta sa minimizeze neînţelegerile cu privire la conţinutul şi implementarea acestor prevederi;
d) asigurarea discuţiilor deschise privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera şi problemele legate de aceasta, conţinute în prezentul ordin.
ART. 6
(1) Prevederile prezentului ordin nu afecteazã dreptul pãrţilor de a implementa legi naţionale, regulamente, prevederi administrative ori practica legalã acceptatã, care protejeaza informaţia a carei furnizare ar aduce prejudicii secretului industrial şi comercial ori securitãţii naţionale.
(2) Prevederile prezentului ordin nu exclud dreptul pãrţilor de a implementa, prin acorduri bilaterale sau multilaterale acolo unde este cazul, mãsuri mai stringente decât acelea din prezentul ordin.
(3) Eventualele conflicte generate de aplicarea prevederilor prezentului ordin se soluţioneazã conform mecanismului de rezolvare a diferendelor instituit prin art. 23.
ART. 7
(1) Autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului asigura luarea mãsurilor necesare pentru ca pãrţile afectate sa aibã ocazia sa se implice deplin în etapele procedurale stabilite prin prezentul ordin.
(2) În conformitate cu prevederile prezentului ordin şi prin intermediul autoritãţii competente a partii afectate, autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului va lua mãsurile necesare pentru a permite membrilor publicului din ariile posibil afectate sa participe la procedurile relevante de evaluare a impactului asupra mediului cu privire la activitãţile propuse şi pentru a-i oferi partii afectate ocazia sa îşi implice publicul într-o modalitate compatibila cu cea în care este implicat publicul roman.
ART. 8
(1) Ca cerinta minima, evaluarea impactului asupra mediului, cerutã de prezentul ordin, va fi realizatã la etapa de proiect al activitãţii propuse. Principiile evaluãrii impactului asupra mediului cu privire la politici, planuri şi programe, atunci când acestea au efecte transfrontiera potenţiale sau actuale, vor fi de asemenea avute în vedere într-o maniera adecvatã.
(2) Autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului sau autoritãţile competente reprezentând pãrţile afectate pot iniţia discuţii în cazul în care una sau mai multe activitãţi propuse, cu originea în România, neprevãzutã/neprevãzute în anexa nr. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, ratificatã prin <>Legea nr. 22/2001 , determina sau poate/pot determina un impact transfrontiera semnificativ negativ şi prin urmare ar trebui tratata/tratate ca şi cele prevãzute în anexa nr. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, ratificatã prin <>Legea nr. 22/2001 , cu acordul ambelor pãrţi. Pentru a stabili dacã aceste activitãţi au un potenţial impact transfrontiera negativ semnificativ, autoritãţile competente parcurg etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, aplicând criteriile prevãzute în anexa nr. III la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, ratificatã prin <>Legea nr. 22/2001 .
(3) În cazul proiectelor ale cãror activitãţi depãşesc teritoriul naţional, autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului poate sa invite partea afectatã relevanta sa realizeze o evaluare comuna a impactului asupra mediului pentru activitatea propusã care poate avea un impact transfrontiera semnificativ asupra mediului.

SECŢIUNEA 2
Notificarea

ART. 9
(1) Pentru orice proiect cu potenţial impact semnificativ asupra mediului partii afectate, prevãzut în anexa nr. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, ratificatã prin <>Legea nr. 22/2001 , sau considerat ca atare în urma etapei de încadrare, autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului notifica autoritatea competenta a partii afectate. În vederea stabilirii cadrului unor consultãri utile şi suficiente, notificarea cu privire la activitatea propusã se face în acelaşi moment cu informarea propriului public conform legislaţiei în vigoare.
(2) Notificarea va furniza o descriere a activitãţii, împreunã cu orice informaţie disponibilã cu privire la potenţialul impact semnificativ al acesteia asupra mediului, şi se face în 10 zile de la primirea informaţiilor complete de la titular.
(3) Informaţiile primite de la partea de origine se distribuie publicului interesat de cãtre autoritatea competenta a partii afectate.
ART. 10
(1) Notificarea va conţine:
a) scrisoarea de notificare, cu indicarea perioadei de timp limita pentru rãspuns şi a persoanei de contact;
b) o copie a solicitãrii în cauza;
c) o copie a memoriului tehnic privind dezvoltarea activitãţii la care se referã solicitarea;
d) orice informaţie disponibilã cu privire la posibilul impact transfrontiera al activitãţii;
e) informaţii privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului, practicatã de partea de origine;
f) natura posibila a deciziei privind continuarea procedurii, în funcţie de dimensiunea, natura şi amplasamentul activitãţii propuse;
g) indicarea unei perioade rezonabile, dar nu mai mult de 4 sãptãmâni, în care se cere rãspunsul;
h) alte informaţii relevante, dupã caz, privind procedura stabilitã prin prezentul ordin.
(2) Autoritatea publica competenta pentru protecţia mediului solicita titularului de proiect colectarea şi furnizarea informaţiilor privind potentialele efecte transfrontiera ale activitãţii propuse şi includerea acestora în memoriul tehnic al proiectului.
(3) Documentaţia ce urmeazã a fi transmisã partii afectate ca cerinta a notificãrii, precum şi orice alte informaţii suplimentare rezonabile solicitate vor fi traduse în limba engleza prin grija şi pe cheltuiala titularului activitãţii.
ART. 11
(1) Autoritatea competenta a partii afectate rãspunde partii de origine în intervalul de timp specificat în notificare şi comunica dacã intenţioneazã sa participe la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, indicând în acest caz numele persoanei de contact şi coordonatele sale: departament, numãr de telefon, numãr de fax etc.
(2) Dacã autoritatea competenta a partii afectate indica faptul ca nu doreşte sa participe la procedura de evaluare a impactului asupra mediului sau dacã nu rãspunde în intervalul de timp specificat în notificare, evaluarea impactului asupra mediului se realizeazã conform prevederilor <>Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 .
(3) Dacã autoritatea competenta a unei pãrţi afectate a comunicat intenţia de a participa la procedura instituitã prin prezentul ordin, autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului invita partea afectatã sa participe la discuţii privind implicarea în procedura, înainte de începerea evaluãrii impactului asupra mediului.
(4) Autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului, ca reprezentant al partii de origine, poate solicita pãrţilor afectate sa furnizeze informaţiile care pot fi obţinute în mod rezonabil cu privire la starea mediului care poate fi afectat semnificativ, atunci când asemenea informaţii sunt necesare în vederea pregãtirii documentaţiei pentru evaluarea impactului asupra mediului. Rãspunsul va fi furnizat în limba engleza, într-o maniera prompta şi adecvatã, incluzând informaţii cu privire la dimensiunea zonei, starea curenta a mediului, activitãţi curente de avizare pentru acea zona, zone protejate, parcuri naţionale etc. Traducerea materialelor primite va fi efectuatã prin grija şi pe cheltuiala titularului de proiect.
ART. 12
(1) Autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului asigura condiţiile necesare pentru a-i oferi ocazia autoritãţii competente a partii afectate şi membrilor interesaţi ai publicului afectat sa înainteze, în scris, într-o perioada rezonabila, înainte de stabilirea domeniului evaluãrii impactului asupra mediului, observaţiile lor privind informaţiile furnizate.
(2) Autoritatea competenta a partii de origine informeazã autoritatea competenta a partii afectate, care asigura ca, în doua sãptãmâni de la primirea notificãrii, publicul din zonele posibil afectate sa fie informat şi sa i se punã la dispoziţie posibilitãţile de a face comentarii sau de a ridica obiecţii fie direct autoritãţii competente a partii de origine, fie prin autoritatea competenta a partii afectate, dacã nu este prevãzutã alta modalitate în acordurile bilaterale sau în urma discuţiilor purtate conform prevederilor art. 11 alin. (3).
(3) În 6 sãptãmâni de la primirea notificãrii, partea afectatã transmite un sumar clar, în limba engleza, al observaţiilor publicului şi ale autoritãţilor competente cu privire la proiectele propuse, împreunã cu solicitarile de detalii suplimentare identificate în observaţiile individuale ale publicului şi autoritãţilor.
(4) Autoritatea competenta a partii de origine solicita partii afectate informaţii referitoare la potenţialul impact al proiectului asupra mediului partii afectate, dacã aceste informaţii nu au fost deja indicate în rãspunsul la notificare; perioada de rãspuns la o asemenea solicitare este de 6 sãptãmâni de la primirea notificãrii, iar cererea va fi adresatã în limba engleza.
ART. 13
Informaţiile primite de la partea afectatã, împreunã cu observaţiile publicului acestei pãrţi, vor fi incluse de autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului în îndrumarul întocmit la definirea domeniului evaluãrii impactului asupra mediului. Studiul de evaluare a impactului asupra mediului şi raportul acestui studiu se realizeazã în conformitate cu legislaţia nationala în vigoare.
ART. 14
(1) Dacã o parte considera ca este posibil sa fie afectatã de un impact transfrontiera negativ semnificativ datorat unui proiect menţionat în anexa nr. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, ratificatã prin <>Legea nr. 22/2001 , şi nu a fost notificatã în conformitate cu art. 5 şi 10, poate solicita partii de origine realizarea unui schimb suficient de informaţii, cu scopul de a intra în consultãri cu privire la potenţialul impact transfrontiera al proiectului.
(2) Dacã pãrţile implicate în situaţia menţionatã la alin. (1) convin ca este posibil sa se producã un impact transfrontiera negativ semnificativ, prevederile prezentului ordin referitoare la informarea şi consultarea partii afectate se aplica în consecinta, exceptând cazul când se alege o alta cale de soluţionare a diferendului.
(3) Dacã pãrţile implicate în situaţia menţionatã la alin. (1) nu ajung la un acord, oricare dintre pãrţi are dreptul sa supunã problema unei comisii de investigare stabilite prin acorduri bilaterale sau multilaterale, în cazul în care nu se alege o alta cale de soluţionare a diferendului.

SECŢIUNEA 3
Transmiterea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului

ART. 15
(1) La primirea raportului privind evaluarea impactului asupra mediului autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului îl transmite pãrţilor afectate, împreunã cu rezumatul netehnic al acestuia, ambele traduse în limba engleza prin grija şi pe cheltuiala titularului de proiect. Timpul indicat pentru rãspuns va avea în vedere o perioada rezonabila, dar nu mai mult de 8 sãptãmâni.
(2) Documentaţia primitã de la partea de origine este distribuita autoritãţilor şi publicului din zonele posibil afectate, prin grija autoritãţii competente a partii afectate, care transmite partii de origine comentariile şi observaţiile primite de la public şi autoritãţi.
(3) Raportul studiului de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontiera va conţine cel puţin informaţiile descrise în anexa nr. II la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, ratificatã prin <>Legea nr. 22/2001 . Alte informaţii privind evaluarea impactului asupra mediului vor fi, de asemenea, incluse în raport sau menţionate separat, dupã caz, dupã cum urmeazã:
a) natura posibila a deciziei finale;
b) rezultatele evaluãrii impactului asupra mediului;
c) orice potenţial impact semnificativ asupra mediului, posibil sa afecteze pãrţile afectate;
d) descrierea, acolo unde este necesarã, a principalelor mãsuri pentru evitarea, reducerea şi, dacã este posibil, pentru înlãturarea efectelor negative majore ale activitãţii propuse.
ART. 16
(1) În intervalul de timp prevãzut la art. 15 alin. (1) autoritatea competenta pentru protecţia mediului asigura respectarea prevederilor legale în vigoare privind participarea publicului la etapa de analiza a calitãţii raportului studiului de evaluare a impactului asupra mediului, prin organizarea dezbaterii publice în ţara de origine.
(2) În acelaşi interval de timp autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului participa împreunã cu titularul de proiect la dezbaterea publica a raportului organizatã pe teritoriul pãrţilor afectate, în baza prevederilor din acordurile bilaterale sau a discuţiilor purtate conform prevederilor art. 11 alin. (3).
(3) În baza rezultatelor dezbaterilor publice menţionate la alin. (1) şi (2), precum şi a comentariilor autoritãţilor pãrţilor afectate, titularul proiectului pregãteşte o evaluare a acestora, cu soluţii de rezolvare a problemelor semnalate, pe care o înainteazã autoritãţii competente pentru protecţia mediului, conform prevederilor legale în vigoare.
(4) Dupã primirea de la titular a evaluãrii prevãzute la alin. (3) autoritatea competenta pentru protecţia mediului continua parcurgerea etapei de analiza a calitãţii raportului privind evaluarea impactului asupra mediului, conform legislaţiei în vigoare.
ART. 17
(1) Pe durata parcurgerii etapei de analiza a raportului autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului va iniţia, fãrã întârziere, şi consultarile cu autoritatea competenta a partii afectate, cu privire la mãsurile pentru reducerea sau eliminarea potenţialului impact transfrontiera al activitãţii propuse. Consultarile vor avea în vedere:
a) posibile alternative la activitatea propusã, inclusiv alternativa "zero" de nerealizare a proiectului, şi posibile mãsuri pentru reducerea impactului transfrontiera negativ semnificativ şi/sau pentru monitorizarea efectelor unor asemenea mãsuri;
b) alte forme de asistenta mutuala posibila pentru reducerea oricãrui impact transfrontiera negativ semnificativ al activitãţii propuse; şi
c) orice alte probleme adecvate privind activitatea propusã.
(2) În acord cu pãrţile afectate, autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului determina, la începutul consultãrilor prevãzute la alin. (1), o perioada rezonabila pentru durata acestora, care nu poate fi mai mare de 8 sãptãmâni, dacã acordurile bilaterale sau discutiile purtate conform art. 11 alin. (3) nu prevãd altfel.

SECŢIUNEA 4
Decizia finala

ART. 18
La luarea deciziei finale privind proiectul de activitate sunt luate în considerare atât rezultatul evaluãrii impactului asupra mediului, prezentat în raportul studiului de evaluare a impactului asupra mediului, cat şi comentariile primite cu privire la acesta, conform prevederilor art. 15 şi 16, şi rezultatul consultãrilor la care se face referire în art. 17.
ART. 19
(1) Autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului transmite autoritãţii competente a partii afectate decizia finala cu privire la activitatea propusã, împreunã cu motivele şi consideratiile care au stat la baza acesteia, inclusiv:
a) conţinutul deciziei şi orice condiţii ataşate acesteia;
b) principalele motive şi consideratii în baza cãrora s-a luat decizia; şi
c) descrierea, dupã caz, a principalelor mãsuri pentru evitarea, reducerea şi, dacã este posibil, pentru înlãturarea efectelor negative majore.
(2) Decizia finala se comunica publicului partii afectate, de cãtre autoritatea competenta a acestei pãrţi, în termen de 7 zile de la primirea ei de la partea de origine.
ART. 20
Dacã informaţii suplimentare cu privire la impactul transfrontiera semnificativ al activitãţii propuse, care nu erau disponibile la momentul luãrii deciziei privind acea activitate şi care ar fi putut afecta material decizia, devin disponibile pentru una dintre pãrţile afectate înainte ca acea activitate sa fie demarata, acea parte va informa imediat partea de origine. Partea de origine va decide, dupã caz, posibilitatea altor consultãri cu partea afectatã pentru a stabili dacã este necesarã revizuirea deciziei.

CAP. 3
Monitorizare post-proiect

ART. 21
(1) La solicitarea autoritãţii competente a unei pãrţi afectate, autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului trebuie sa monitorizeze efectele transfrontiera ale realizãrii proiectului de activitate care a fost supus evaluãrii impactului asupra mediului.
(2) Orice monitorizare post-proiect realizatã va include, în special, supravegherea activitãţilor pentru care s-a realizat evaluarea impactului asupra mediului şi determinarea oricãrui impact transfrontiera negativ semnificativ. Supravegherea şi determinarile vor fi întreprinse în vederea realizãrii obiectivelor prezentate în anexa nr. V la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, ratificatã prin <>Legea nr. 22/2001 .
(3) Rezultatele monitorizarii post-proiect se transmit, în scris, autoritãţii competente a partii afectate, de cãtre autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului.
ART. 22
Atunci când, ca rezultat al monitorizarii post-proiect, autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului sau autoritatea competenta a partii afectate are motive rezonabile sa concluzioneze ca exista un impact transfrontiera negativ semnificativ ori au fost descoperiţi factori care pot produce un asemenea impact, va informa imediat cealaltã parte. Pãrţile se vor consulta apoi asupra mãsurilor necesare pentru reducerea sau eliminarea impactului.

CAP. 4
Soluţionarea diferendelor

ART. 23
Dacã în aplicarea prevederilor prezentului ordin se naşte un diferend între autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului şi autoritatea competenta a unei pãrţi afectate, cu privire la implementarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, la initiativa oricãreia dintre pãrţi se va cauta o soluţie prin negocieri sau prin alte mijloace asupra cãrora se convine prin acordurile bilaterale sau prin discutiile iniţiate conform art. 11 alin. (3).

CAP. 5
Dispoziţii finale

ART. 24
În scopul realizãrii obligaţiilor care decurg din implementarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, ratificatã prin <>Legea nr. 22/2001 , autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului va introduce cerinţe specifice în acordurile bilaterale existente şi în orice alt acord în vigoare ori va încheia noi acorduri, dupã caz. Aceste acorduri pot prelua ca elemente de baza prevederile din anexa nr. VI la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, ratificatã prin <>Legea nr. 22/2001 .
ART. 25
(1) Autoritatea publica centrala pentru protecţia mediului acorda o atentie specialã pregãtirii sau intensificãrii programelor de cercetare, având drept scop:
a) îmbunãtãţirea metodelor calitative şi cantitative existente pentru evaluarea impactului;
b) realizarea unei mai bune înţelegeri a relatiei cauza-efect şi a rolului acesteia în gestionarea integrata a mediului;
c) analiza şi monitorizarea implementarii eficiente a deciziilor cu privire la activitãţile propuse, cu intenţia de a minimiza sau a preveni impactul;
d) îmbunãtãţirea metodelor care stimuleaza creativitatea în cãutarea unor soluţii sigure pentru mediu, ca alternative la activitãţile propuse, tipare de producţie şi consum;
e) îmbunãtãţirea metodelor care permit aplicarea principiilor evaluãrii impactului asupra mediului la nivel macroeconomic.
(2) Rezultatele cercetãrilor întreprinse fac obiectul schimbului de informaţii între pãrţile implicate.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016