Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PROCEDURA din 21 august 2007 de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 21 august 2007  de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera    Twitter Facebook
Cautare document

PROCEDURA din 21 august 2007 de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 17 septembrie 2007
PROCEDURĂ? din 21 august 2007
de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 17 septembrie 2007


PARTEA I
Cerinţe şi criterii de eligibilitate pentru solicitarea şi acordarea acreditãrii organismelor de verificare

1. Introducere
Aceastã procedurã stabileşte criteriile generale şi condiţiile pentru acreditarea organismelor de verificare care au competenţe pentru verificarea raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã, a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi evaluarea aplicãrii metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante, în cadrul schemei de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de serã, stabilitã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã.
Scopul acreditãrii este de a asigura cã organismul de verificare are competenţe şi capabilitãţi în vederea verificãrii raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã, a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi evaluarea aplicãrii metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante.
Prezenta procedurã de acreditare a organismelor de verificare ţine cont de recomandãrile, cerinţele şi criteriile prevãzute în Ghidul EA-6/03 pentru recunoaşterea organismelor de verificare în aplicarea Directivei 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã, varianta revizuitã, aprilie 2007.
Solicitarea acreditãrii, precum şi acordarea acreditãrii organismelor de verificare se fac pentru unul sau mai multe domenii, prevãzute în anexa nr. 1.
2. Definiţii
2.1. În sensul prezentei proceduri, termenii de specialitate se definesc dupã cum urmeazã:
a) acreditare - atestarea de cãtre o terţã parte referitoare la un organism de verificare, care semnificã demonstrarea oficialã a competenţelor şi capabilitãţilor de a efectua verificarea raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã, a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi evaluarea aplicãrii metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante, pe domenii de acreditare;
b) alte cerinţe relevante - acele cerinţe prevãzute la art. 9 şi în secţiunile 1-3 cap. VII din anexa nr. 2 la Ghidul privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã, aprobat prin <>Ordinul ministrului mediului şi gospodãririi apelor nr. 1.175/2006 ;
c) certificat de acreditare - documentul oficial care atestã acordarea acreditãrii pe domenii de acreditare;
d) domeniile de acreditare - activitãţile - instalaţiile prevãzute în anexa nr. 1, pentru care acreditarea este solicitatã şi acordatã;
e) domeniu de control - totalitatea acţiunilor de management, ale operatorilor, referitoare la sistemul de control intern şi la importanţa acestuia pentru instalaţiile în cauzã.
Factorii care reflectã domeniul de control includ:
(i) structura de organizare a instalaţiei şi metodele de stabilire a responsabilitãţilor;
(ii) sistemul de control al managementului, incluzând aici funcţia de audit intern, politicile, procedurile de personal şi de stabilire a atribuţiilor;
(iii) gradul şi eficacitatea controlului managementului, ce au legãturã cu respectarea prevederilor din autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã şi cu aplicarea cerinţelor privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã;
f) neconformitatea - absenţa sau eşecul implementãrii şi menţinerii uneia sau mai multor condiţii prevãzute în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã sau în metodologia de monitorizare, precum şi nerespectarea altor cerinţe relevante;
g) organism de verificare - persoana juridicã ce demonstreazã cã are capabilitãţile adecvate şi structuri care asigurã competenţa, independenţa şi imparţialitatea, care îşi asumã responsabilitatea verificãrii raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã, a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi evaluarea aplicãrii metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante;
NOTÃ: Termenul "organism de verificare", în sensul prezentei proceduri, este echivalent cu termenul "verificator", utilizat în legislaţia privind schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã.
h) restrângerea acreditãrii - proces de anulare a acreditãrii pentru unul sau mai multe dintre domeniile de acreditare, pânã la conformarea cu cerinţele şi criteriile care au stat la baza acreditãrii;
i) suspendarea acreditãrii - proces de invalidare temporarã a acreditãrii, pentru unul sau mai multe dintre domeniile de acreditare, pânã la conformarea cu cerinţele şi criteriile care au stat la baza acreditãrii, dar nu mai mult de 6 luni;
j) retragerea acreditãrii - proces de anulare completã a acreditãrii.
2.2. Definiţiile termenilor de specialitate menţionaţi la pct. 2.1 se completeazã, dupã caz, cu cele prevãzute în urmãtoarele acte normative:
a) <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006 ;
b) <>Ordinul ministrului mediului şi gospodãririi apelor nr. 1.175/2006 ;
c) <>Ordinul ministrului mediului şi gospodãririi apelor nr. 1.008/2006 pentru aprobarea competenţelor şi procedurii de emitere şi revizuire a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de serã.
3. Principii şi responsabilitãţi
Principiile generale pe care organismul de verificare le aplicã sunt cele prevãzute în anexa nr. 5 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006 .
Pentru a asigura procesului de verificare un nivel acceptabil de siguranţã, organismul de verificare întocmeşte un plan de verificare detaliat, corelat cu mãsurile planificate pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã. Nivelul acceptabil de siguranţã impune ca planul de verificare sã aibã o abordare în profunzime şi în detaliu a strategiei de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã, pentru a se determina prezenţa erorilor materiale, omisiunilor şi interpretãrilor greşite în raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi în datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã. Prin aplicarea unui plan de verificare detaliat, organismul de verificare asigurã independenţa şi imparţialitatea procesului de verificare, inclusiv în identificarea materialitãţii raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã.
Pentru a concluziona asupra raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã şi asupra datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã, organismul de verificare trebuie sã deţinã dovezi suficiente, ca urmare a unui proces complex. Acest proces presupune:
- înţelegerea circumstanţelor ce privesc procesul de verificare;
- evaluarea permanentã a riscului prezenţei informaţiilor distorsionate din raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã;
- înţelegerea domeniului de control;
- evaluarea riscului cã domeniul de control nu reprezintã obiectul verificãrii;
- întocmirea, dupã caz, a unui program pentru efectuarea unor verificãri suplimentare;
- verificarea suplimentarã utilizeazã o combinaţie între inspecţie, observaţie, confirmare, recalculare, reexecutare, proceduri analitice şi cercetare, dupã caz;
- evaluarea finalã a dovezilor necesare pentru întocmirea declaraţiei de verificare şi gradul de adecvare a acestora.
Organismul de verificare are urmãtoarele responsabilitãţi:
a) sã se asigure cã procesul de verificare este efectuat de cãtre personal competent şi instruit corespunzãtor;
b) sã aibã în vedere reglementãrile aplicabile din domeniu atunci când realizeazã verificarea;
c) sã întocmeascã raportul de validare şi declaraţia de verificare, specificând:
- dacã monitorizarea şi raportarea s-au realizat conform autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de serã;
- dacã datele, calculele sau alte înregistrãri relevante din raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã conţin erori, omisiuni sau interpretãri greşite;
- recomandãri, dupã caz, privind îmbunãtãţirea conformitãţii cu mãsurile planificate pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã;
- recomandãri, dupã caz, privind îmbunãtãţirea monitorizãrii şi raportãrii emisiilor de gaze cu efect de serã;
d) sã informeze operatorul asupra erorilor, omisiunilor sau interpretãrilor greşite din datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã, înainte de a întocmi declaraţia de verificare;
e) sã aducã la cunoştinţa operatorului conţinutul declaraţiei de verificare;
f) sã aprobe administratorului Registrului naţional cifra emisiilor de gaze cu efect de serã, propusã de cãtre operator/client.
4. Cerinţe privind organizarea
4.1. Structura
Organismele de verificare care doresc sã obţinã acreditarea în vederea verificãrii raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã, a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi evaluarea aplicãrii metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante demonstreazã cã deţin urmãtoarele:
a) o structurã de organizare şi proceduri care le asigurã independenţa şi imparţialitatea, conform cerinţelor specificate la pct. 4.3;
b) o procedurã-cadru care asigurã implementarea adecvatã a procesului de verificare;
c) competenţe privind efectuarea activitãţilor de verificare;
d) proceduri care asigurã prelucrarea confidenţialã a tuturor datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã, verificate, precum şi protecţia secretului comercial;
e) proceduri privind modul de tratare a reclamaţiilor şi apelurilor.
4.2. Documente care trebuie fãcute publice de cãtre organismul de verificare
Organismul de verificare documenteazã şi actualizeazã, prin publicaţii, electronic sau sub alte forme şi la cerere, urmãtoarele:
a) informaţii privind domeniul/domeniile pentru care s-a obţinut acreditarea;
b) o descriere a procesului de verificare;
c) o descriere a mijloacelor prin care organismul de verificare asigurã independenţa financiarã, precum şi informaţii privind tarifele aplicate;
d) informaţii despre procedurile privind modul de tratare a reclamaţiilor şi apelurilor.
4.3. Imparţialitate şi independenţã
Organismul de verificare nu poate fi:
(1) a) operator care deţine sau opereazã o instalaţie ce intrã sub incidenţa anexei nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006 ;
b) entitate care oferã consultanţã sau asistenţã tehnicã privind elaborarea şi aplicarea planului de mãsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã şi/sau elaborarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã, pentru operatorii prevãzuţi la lit. a);
c) asociaţii sau fundaţii care au ca membri operatorii prevãzuţi la lit. a);
d) acţionar şi/sau administrator al operatorilor prevãzuţi la lit. a).
(2) Acţionarii şi/sau administratorii organismelor de verificare nu pot fi acţionari şi/sau administratori ai operatorilor prevãzuţi la alin. (1) lit. a).
Se considerã cã scurgerea unei perioade de 2 ani de la finalizarea implicãrii în activitãţile de consultanţã sau asistenţã tehnicã privind elaborarea şi aplicarea planului de mãsuri pentru monitorizarea şi/sau elaborarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã reduce relevanţa acestei implicãri.
Organismul de verificare demonstreazã cã nu are interese financiare cu entitãţile care oferã servicii de consultanţã sau asistenţã tehnicã privind elaborarea şi aplicarea planului de mãsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã şi/sau elaborarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã, pentru operatorii prevãzuţi la alin. (1) lit. a), şi trebuie sã emitã o declaraţie în acest sens.
Organismul de verificare declarã cã are sub control şi urmãreşte presiunile comerciale şi financiare sau de altã naturã, ce i-ar putea influenţa hotãrârile, imparţialitatea şi independenţa în desfãşurarea procesului de verificare, şi documenteazã modalitãţile de gestionare a conflictelor de interese şi mijloacele prin care este asiguratã obiectivitatea verificãrii.
Organismul de verificare se asigurã cã relaţiile cu alte entitãţi nu afecteazã confidenţialitatea, obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de verificare.
Organismul de verificare trebuie sã aibã proceduri privind identificarea, analizarea şi documentarea potenţialelor conflicte de interese, indiferent dacã ele apar în interiorul organismului de verificare sau rezultã din activitãţile cu alte entitãţi. Organismul de verificare ia mãsurile necesare pentru eliminarea/minimizarea riscului privind apariţia conflictelor de interese. Atunci când sunt identificate astfel de conflicte trebuie luate mãsuri corespunzãtoare pentru înlãturarea lor.
Întregul personal al organismului de verificare, inclusiv cel extern/colaborator, care ar putea influenţa procesul de verificare, acţioneazã în mod obiectiv şi nu este supus presiunilor comerciale, financiare sau de altã naturã, care ar putea compromite imparţialitatea.
Organismul de verificare trebuie sã deţinã proceduri prin care solicitã întregului personal, inclusiv celui extern/colaborator, sã dezvãluie orice situaţie care îl poate implica pe el sau poate implica organismul de verificare într-un conflict de interese.
Organismul de verificare angajeazã personal sau subcontracteazã serviciile entitãţilor care nu creeazã conflicte de interese.
4.4. Înregistrãri
Organismul de verificare stabileşte proceduri pentru colectarea, clasificarea, accesarea, îndosarierea, depozitarea, menţinerea şi eliminarea înregistrãrilor sale.
Organismul de verificare trebuie sã pãstreze înregistrãrile o perioadã de cel puţin 10 ani. Accesul la aceste înregistrãri trebuie sã fie în concordanţã cu angajamentele de confidenţialitate.
Înregistrãrile cuprind cel puţin urmãtoarele:
- solicitãri ale operatorilor de efectuare a verificãrii, precum şi contractele încheiate între operatori şi organismul de verificare;
- documente justificative privind calificãrile, instruirile, experienţa şi competenţele fiecãrei persoane implicate în activitatea de verificare; înregistrãrile referitoare la instruire, experienţã şi monitorizare trebuie sã fie ţinute la zi;
- documente justificative privind determinarea eşantionãrii datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi privind riscul;
- rapoarte şi documente privind analiza strategicã;
- documente de lucru privind procesele de verificare efectuate pe amplasament sau în afara amplasamentului;
- documentaţia privind dovezile obiective care stau la baza concluziilor verificãrii;
- rapoartele echipei de verificare, rapoartele de validare, inclusiv formele-proiect ale declaraţiilor de verificare;
- documente justificative care demonstreazã cã rapoartele de validare, inclusiv rapoartele echipei de verificare, au fost analizate de cãtre factorul de decizie;
- rapoartele de validare şi declaraţiile de verificare înaintate de cãtre organismul de verificare operatorilor/clienţilor.
4.5. Subcontractarea serviciilor privind activitãţile de verificare Dacã organismul de verificare subcontracteazã servicii privind activitãţile de verificare, atunci trebuie sã aibã o politicã în care sunt descrise condiţiile în care poate avea loc subcontractarea. Organismul de verificare trebuie sã întocmeascã un contract-cadru, care sã cuprindã aranjamentele, inclusiv cele referitoare la confidenţialitate şi transparenţã, precum şi cele cu privire la imparţialitate şi independenţã.
Organismul de verificare îşi asumã întreaga responsabilitate pentru toate serviciile privind activitãţile de verificare subcontractate.
5. Cerinţe privind personalul
Cerinţele mimine privind competenţa personalului organismului de verificare sunt cerinţele minime privind competenţa verificatorului, conform pct. 12 din anexa nr. 5 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006 .
5.1. Cerinţe generale privind personalul
Organismul de verificare demonstreazã cã are suficient personal calificat angajat (temporar sau permanent, cu contract cu normã întreagã sau cu normã parţialã), având studii, instruire, cunoştinţe tehnice, abilitãţi şi experienţa necesare pentru tipul, nivelul şi volumul de activitãţi desfãşurate.
Organismul de verificare stabileşte proceduri pentru recrutarea şi selecţia personalului, ţinând cont de domeniul specific de competenţã.
Organismul de verificare defineşte modalitãţile prin care sunt dobândite, menţinute şi monitorizate competenţele necesare personalului.
Organismul de verificare trebuie sã aibã proceduri de instruire care permit personalului un nivel de competenţã ridicat, punând în aplicare cunoştinţe noi, actuale şi cele mai bune practici din domeniu.
5.2. Monitorizarea personalului
Organismul de verificare stabileşte proceduri privind monitorizarea performanţelor şi competenţelor personalului implicat în activitatea de verificare. Monitorizarea personalului are în vedere minimum:
a) analizele rapoartelor de validare şi ale documentelor de lucru asociate;
b) documentele ce atestã reacţiile operatorilor sau ale unei terţe pãrţi cu privire la activitatea desfãşurarã;
c) rezultatele auditului intern;
d) constatãrile periodice ale activitãţilor de verificare.
Fiecare membru al echipei de verificare trebuie monitorizat periodic, în funcţie de complexitatea activitãţii de verificare pe care o desfãşoarã. Monitorizarea ia în considerare munca realizatã atât pe amplasamentul instalaţiei, cât şi în afara acestuia.
Organismul de verificare analizeazã performanţele şi competenţele personalului pentru îmbunãtãţirea activitãţii de verificare şi pentru a identifica, dupã caz, necesitãţile de instruire.
5.3. Capabilitãţile personalului
Organismul de verificare se asigurã cã personalul implicat în activitatea de verificare este competent şi calificat pentru funcţia pe care o îndeplineşte.
Personalul organismului de verificare are capabilitatea de a:
a) gestiona procesul de verificare;
b) selecta şi confirma documentat competenţele membrilor echipei care realizeazã verificarea;
c) întocmi evaluarea membrilor echipei şi de a identifica, dupã caz, necesitãţile de instruire;
d) evalua solicitãrile operatorului de efectuare a verificãrii şi de a negocia/încheia contracte;
e) implementa concluziile evaluãrilor;
f) elabora şi, dupã caz, de a revizui rapoartele de validare, documentele şi dovezile asociate procesului de verificare;
g) lua decizii cu privire la procesul de verificare desfãşurat şi de a întocmi declaraţia de verificare;
h) gestiona toate înregistrãrile şi informaţiile rezultate în urma activitãţii de verificare;
i) stabili şi aplica procedurile privind modul de tratare a reclamaţiilor şi apelurilor.
5.4. Cunoştinţele minime pe care trebuie sã le deţinã echipa de verificare
Echipa de verificare implicatã în procesul de verificare trebuie sã deţinã cunoştinţe minime cu privire la:
- reglementãrile naţionale aplicabile din domeniu;
- activitatea specificã a instalaţiei, incluzând tipurile de emisii de gaze cu efect de serã generate de instalaţie, sursele de emisie şi nivelele estimate ale emisiilor;
- procesele industriale care genereazã emisii de gaze cu efect de serã, incluzând riscul privind emisii accidentale sau arderi accidentale ale gazelor de proces;
- aspectele tehnice privind monitorizarea, mãsurarea, calibrarea sau calcularea emisiilor de gaze cu efect de serã;
- metodele de audit al datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã, prevãzute în secţiunile 2 şi 3 ale cap. VII din anexa nr. 2 la Ghidul privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã;
- procesele de evaluare a conformitãţii şi procedurile de raportare asociate autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi metodologiei de monitorizare aferente şi a altor cerinţe relevante.
5.5. Selecţia şi managementul echipei de verificare
Organismul de verificare trebuie sã se asigure cã echipa de verificare este formatã din minimum un auditor şi un auditor-şef.
În cazul în care auditorul/auditorul-şef nu are şi calitatea de expert, în echipa de verificare este/sunt inclus/incluşi unul sau mai mulţi experţi.
Organismul de verificare trebuie sã aibã proceduri specifice de selecţie a echipei de verificare pentru fiecare domeniu de acreditare. În stabilirea procedurilor de selecţie a echipei de verificare, organismul de verificare ţine cont de urmãtoarele aspecte:
- complexitatea instalaţiei;
- complexitatea datelor privind emisiile de gaze cu efect de serã ce trebuie luate în considerare (spre exemplu, sunt date privind consumul de combustibil/energie facturat sau sunt date privind emisiile generate de procese);
- natura sistemului informaţional utilizat pentru colectarea şi raportarea datelor (spre exemplu, baza de date este una complexã ce presupune cunoştinţe informatice specifice sau este folosit un sistem simplu de bazã de date).
În cazul în care operatorul foloseşte un sistem informaţional computerizat complex, în echipa de verificare este inclus un membru, expert în informaticã, care sã testeze securitatea şi modul de funcţionare a sistemului, precum şi impactul asupra integritãţii datelor.
În cazul în care operatorul are un sistem complex de colectare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi/sau o structurã operaţionalã complexã, în echipa de verificare este inclus cel puţin un membru, expert în structuri complexe de organizare.
5.6. Criteriile de calificare pentru auditori Organismul de verificare se asigurã cã auditorul are studii superioare tehnice sau economice de lungã duratã.
Organismul de verificare se asigurã cã auditorul are experienţã relevantã, neîntreruptã, de minimum 4 ani pentru domeniul de acreditare sau în auditul sistemelor de management de mediu. Auditorul trebuie sã fi efectuat minimum 4 audituri complete pentru un total de cel puţin 20 de zile de experienţã de audit.
5.7. Criteriile de calificare pentru auditorii-şefi
Organismul de verificare se asigurã cã auditorul-şef are, în plus faţã de cerinţele pe care trebuie sã le îndeplineascã un auditor, competenţele şi calificarea necesare pentru a avea urmãtoarele responsabilitãţi:
- se asigurã cã echipa de verificare are competenţele necesare;
- coordoneazã şi conduce echipa de verificare în procesul de verificare;
- înţelege solicitarea operatorului/clientului şi natura scopului verificãrii;
- determinã obiectivele relevante ale verificãrii şi se asigurã cã acestea se regãsesc în planul de verificare;
- rezolvã problemele care pot apãrea în procesul de verificare, în particular cele care sunt legate de materialitate şi/sau de aplicare a metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante;
- întocmeşte raportul de validare şi forma proiect a declaraţiei de verificare;
- se asigurã cã toatã documentaţia, incluzând recomandãri, documente de lucru şi alte dovezi, este ataşatã la raportul de validare şi la forma proiect a declaraţiei de verificare;
- furnizeazã informaţii suplimentare factorului de decizie, dupã caz.
5.8. Criteriile de calificare pentru experţi
Organismul de verificare se asigurã cã expertul are studii superioare de specialitate de lungã duratã în domeniile de acreditare sau în domenii adiacente şi are experienţã relevantã, neîntreruptã, de minimum 4 ani.
Organismul de verificare se asigurã cã expertul în informaticã şi/sau expertul în structuri complexe de organizare are studii superioare de specialitate de lungã duratã relevante.
5.9. Criteriile de calificare pentru factorul de decizie
Organismul de verificare se asigurã cã factorul de decizie este independent faţã de echipa de verificare şi are expertiza tehnicã relevantã în domeniul/domeniile pentru care se acordã acreditarea. Dacã factorul de decizie nu are expertiza tehnicã necesarã, atunci acesta trebuie sã consulte un expert independent de echipa de verificare.
Organismul de verificare ia mãsurile necesare pentru ca nivelul competenţelor şi calificarea factorului de decizie sã fie aceleaşi cu ale unui auditor-şef.
Factorul de decizie are sarcina de a întocmi forma finalã a declaraţiei de verificare pe baza raportului de validare, a documentelor de lucru, a dovezilor asociate şi a recomandãrilor fãcute de cãtre echipa de verificare.
6. Procesul de verificare
Cerinţele minime privind procesul de verificare a datelor sunt cele prevãzute în secţiunea 4 cap. VII din anexa nr. 2 la Ghidul privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã.
În cazul instalaţiilor situate pe acelaşi amplasament în care se desfãşoarã mai multe activitãţi care intrã sub incidenţa anexei nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006 , procesul de verificare are loc pentru fiecare instalaţie în parte, ţinându-se cont de planul de mãsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã, precum şi de raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã.
6.1. Cerinţe generale
Organismul de verificare se asigurã cã operatorul furnizeazã suficiente informaţii, astfel încât scopul şi domeniul de aplicare a verificãrii sã fie identificate corect. Informaţiile furnizate de cãtre operator includ minimum:
- detalii privind organizarea;
- metodologia de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi alte cerinţe relevante;
- sursele şi tipurile de emisii de gaze cu efect de serã;
- procesele şi tehnologiile instalaţiei.
Organismul de verificare se asigurã cã documentele prezentate de cãtre operator confirmã scopul şi domeniul de aplicare a verificãrii, stabilite în contractul privind verificarea, precum şi orice schimbare relevantã survenitã în procesul de verificare.
Organismul de verificare specificã operatorului într-o manierã clarã şi transparentã condiţiile verificãrii.
Organismul de verificare ar trebui ca prin contractul cu operatorul sã îşi ia toate mãsurile de precauţie pentru a se asigura cã este informat imediat cu privire la apariţia oricãror greşeli ce pot influenţa acurateţea sau întocmirea raportului de validare.
Procesul de verificare cuprinde:
1. realizarea analizei strategice;
2. realizarea analizei de risc;
3. întocmirea planului de verificare - strategia de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi programul de verificare;
4. realizarea analizei procesului - verificarea propriu-zisã;
5. finalizarea şi revizuirea procesului de verificare.
6.2. Analiza strategicã
Analiza strategicã se defineşte conform pct. 6 din anexa nr. 5 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006 .
Analiza strategicã urmãreşte evaluarea urmãtoarelor elemente:
- natura, domeniul şi complexitatea echipamentelor şi proceselor care genereazã emisii de gaze cu efect de serã, inclusiv mãsurarea şi înregistrarea fluxului de energie şi a materialelor, precum şi a influenţelor externe (se iau în considerare şi modalitãţile prin care acurateţea sistemului de mãsurare influenţeazã marja de incertitudine) ce determinã condiţiile de operare a instalaţiei de-a lungul anului;
- sistemul de management al datelor, ce presupune mãsurarea şi înregistrarea propriu-zisã a fluxului de energie şi a materialelor, calculul şi gestionarea datelor, agregarea şi arhivarea datelor, precum şi compilarea informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã estimate sau calculate;
- mediul organizaţional, ce presupune structura de organizare care gestioneazã sistemul de operare, de mentenanţã şi de înregistrare a datelor, din care sunt derivate informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã generate de instalaţie.
Analiza strategicã se realizeazã pe baza urmãtoarelor informaţii:
a) autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã sau autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã revizuitã şi, dupã caz, motivele pentru care schimbãrile survenite nu au fost operate;
b) chestiuni generale privind produsele şi operaţiile din instalaţie;
c) date privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã, conform Planului naţional de alocare;
d) schimbãri relevante în structura operatorului de-a lungul anului (achiziţii, transfer, schimbãri ale produsului, schimbãri ale proceselor);
e) identificarea şi evaluarea surselor de emisii de gaze cu efect de serã, a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã;
f) domeniul de control şi sistemul de management al datelor;
g) modul de prelucrare a datelor privind sursele specifice de emisii de gaze cu efect de serã;
h) chestiuni privind:
- situaţiile, tranzacţiile, transferurile şi practicile care pot avea un efect semnificativ asupra informaţiilor, asupra cãrora organismul de verificare îşi va forma o opinie; şi
- modalitãţile în care aceste informaţii sunt procesate, înainte de a fi incluse în raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã.
Analiza strategicã impune o vedere de ansamblu a procesului de verificare şi trebuie sã stea la baza întocmirii planului de verificare.
În urma efectuãrii analizei strategice trebuie sã rezulte:
- informaţii privind cerinţele legale aplicabile instalaţiei, din domeniu;
- o descriere a proceselor desfãşurate pe amplasament, precum şi a acelora desfãşurate în afara amplasamentului;
- o descriere a surselor de emisii de gaze cu efect de serã;
- identificarea proceselor desfãşurate pe amplasament şi a acelora desfãşurate în afara amplasamentului, care genereazã emisii de gaze cu efect de serã, precum şi tipul emisiilor de gaze cu efect de serã generate;
- înţelegerea modului în care datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã au fost determinate - înregistrãri privind datele, modul de calcul, modul de mãsurare şi monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã.
6.3. Analiza de risc
Analiza de risc trebuie sã ţinã cont de prevederile pct. 8-10 din anexa nr. 5 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006 .
Scopul analizei de risc este de a evalua nivelul riscului privind materialitatea şi prezenţa greşelilor în datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi de a evalua riscul neaplicãrii metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante. Prin urmare, analiza de risc înseamnã identificarea potenţialelor riscuri care pot duce la erori, omisiuni sau interpretãri greşite în datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã, raportate de cãtre operator, dar şi identificarea potenţialelor riscuri asociate neconformitãţii cu prevederile din autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã.
În acest caz, evaluarea riscului presupune:
- riscul inerent - susceptibilitatea unui parametru din raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã, care poate conduce la materialitate, individual sau cumulat cu alţi parametri; riscul inerent are legãturã cu complexitatea instalaţiei, cu numãrul persoanelor implicate în procesul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi cu paşii care trebuie fãcuţi pentru a obţine cifra totalã privind emisiile de gaze cu efect de serã;
- riscul controlului - riscul pe care sistemul de control intern nu îl poate preveni, detecta sau corecta într-un timp rezonabil, care individual sau cumulat cu alţi parametri poate conduce la materialitate; riscul pe care sistemul de control intern nu îl detecteazã, previne sau corecteazã într-un timp rezonabil, cu privire la neaplicarea metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante;
- riscul de identificare - riscul pe care organismul de verificare nu îl poate asocia materialitãţii sau neconformitãţii cu prevederile din autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã.
Organismul de verificare analizeazã toate constatãrile operatorului pentru a determina unde apare nivelul cel mai ridicat de risc sau unde apar erori, omisiuni ori interpretãri greşite.
Dacã organismul de verificare concluzioneazã cã procesele şi controalele efectuate pentru reducerea riscurilor inerente, riscurilor de control şi riscurilor de identificare nu sunt planificate sau implementate corespunzãtor, atunci organismul de verificare trebuie sã reconsidere implicaţiile analizei de risc şi implicit planul de verificare şi declaraţia de verificare.
În realizarea analizei de risc organismul de verificare are în vedere:
- sistemul de management şi/sau cerinţele privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã;
- structura organizatoricã a operatorului şi responsabilitãţile personalului în legãturã cu monitorizarea şi raportarea datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã - domeniul de control, în funcţie de care sunt stabilite obligaţiile echipei de verificare, ţinând cont de competenţele fiecãrui membru, precum şi termenele şi resursele necesare alocate procesului de verificare;
- dezvoltarea şi implementarea de politici şi proceduri pentru verificarea datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã, inclusiv a metodologiei ce indicã modalitãţile de evaluare şi confirmare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã;
- procedeele de control şi revizuire a metodelor de calcul al datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã;
- procedeele de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã şi procedeele de calibrare, inclusiv cele ce privesc mentenanţa echipamentului de mãsurare utilizat;
- alte procedee relevante privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã - auditurile interne, auditurile externe, procesele de revizuire;
- complexitatea şi natura operaţiilor;
- complexitatea şi natura procedeelor de gestionare şi raportare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã;
- siguranţa şi utilitatea datelor de intrare, necesare în calcularea emisiilor de gaze cu efect de serã raportate;
- dupã caz, informaţii relevante ale proceselor de verificare anterioare.
Analiza de risc impune identificarea prezenţei materialitãţii în datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi identificarea neaplicãrii metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante. Analiza de risc trebuie sã stea la baza întocmirii planului de verificare.
6.4. Planul de verificare
Organismul de verificare trebuie sã întocmeascã un plan de verificare, bazat pe constatãrile analizei strategice şi analizei de risc, în care este specificat modul în care va avea loc procesul de verificare. Planul de verificare include strategia de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi programul de verificare.
Atunci când se întocmeşte planul de verificare se ţine cont de urmãtorii 3 factori:
a) evaluarea aplicãrii metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante;
b) sistemul informaţional computerizat;
c) domeniul de control.
a) Organismul de verificare controleazã şi confirmã implementarea prevederilor specificate în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, utilizarea corectã a factorilor de emisii, a factorilor de oxidare/conversie, a factorilor de emisie pentru combustibili sau a valorilor calorifice nete, precum şi îndeplinirea cerinţelor de raportare, ţinând cont de acurateţea nivelurilor de abordare.
În acest caz, la întocmirea planului de verificare se au în vedere:
- acurateţea şi transparenţa documentelor de lucru şi a metodelor de calcul, precum şi dacã acestea confirmã implementarea adecvatã a metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante;
- dacã factorii de emisie şi factorii de oxidare au fost corect aplicaţi;
- tipul echipamentului de mãsurare, precum şi dacã acesta a fost aprobat de autoritatea competentã pentru protecţia mediului prin planul de mãsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de serã şi dacã este conform cu cerinţele prevãzute în metodologia de monitorizare, inclusiv cu cerinţele specificate privind marja de incertitudine, precum şi cu condiţiile privind calibrarea;
- orice schimbãri ale echipamentului privind mentenanţa şi regimul de calibrare, care pot influenţa datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi/sau raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi dacã aceste schimbãri au impact asupra evaluãrii aplicãrii metodologiei de monitorizare;
- documentele privind instalaţia şi operatorul, precum şi modul în care aceste documente sunt legate de autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, de datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã şi/sau de raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã.
b) Dacã procesarea, pãstrarea şi transmiterea datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã se fac cu ajutorul unui sistem informaţional computerizat, atunci la întocmirea planului de verificare se au în vedere:
- identificarea riscurilor (prezente sau potenţiale) pentru totalitatea, consistenţa, siguranţa şi acurateţea datelor privind emisiile de gaze cu efect de serã, ce pot apãrea în sistemul informaţional computerizat;
- identificarea potenţialelor erori de programare a software-ului, ce pot conduce la omisiuni sau interpretãri greşite ale datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã;
- identificarea potenţialelor erori umane care pot apãrea ca urmare a utilizãrii sistemului informaţional computerizat;
- verificarea modului în care informaţiile securizate privind datele emisiilor de gaze cu efect de serã sunt gestionate, inclusiv procedurile privind copiile de siguranţã;
- identificarea potenţialelor schimbãri ale sistemului informaţional computerizat.
c) Organismul de verificare trebuie sã înţeleagã în detaliu domeniul de control pentru a putea evalua managementul şi acţiunile referitoare la auditurile interne pe care operatorul economic le-a efectuat, precum şi importanţa acestora în procesul de generare şi raportare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã, dar şi evaluarea aplicãrii metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante.
În planificarea auditului, organismele de verificare trebuie:
1. sã evalueze managementul de risc pentru a constata dacã datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã sunt afectate de materialitate;
2. sã identifice dacã managementul (procesul) de colectare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi auditul/controlul intern al sistemului de management pot genera un asemenea risc;
3. sã înţeleagã managementul (procesul) de colectare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi control intern, pentru a preveni şi/sau detecta materialitatea;
4. sã identifice dacã prin implementarea sistemului de management s-au descoperit erori, omisiuni sau interpretãri greşite.
La întocmirea planului de verificare, din perspectiva domeniului de control, se au în vedere:
- structura operatorului;
- procesele operaţionale;
- practicile şi politicile de personal;
- sistemul informaţional computerizat.
Chiar dacã operatorul are implementat şi certificat un sistem de management de mediu şi/sau un sistem de management al calitãţii, având ca referenţial SR EN ISO 14001:2005 şi, respectiv, SR EN ISO 9001:2001, organismul de verificare trebuie sã se bazeze pe acest sistem de management numai dacã dovezile care stau la baza raportului de validare sunt obiective, consistente şi în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
În planul de verificare se includ minimum:
- scopul şi domeniul de aplicare ale verificãrii, inclusiv standardele folosite;
- echipa de verificare, inclusiv experţii externi (colaboratori), precum şi rolul şi responsabilitãţile fiecãrui membru în parte în procesul de verificare;
- amplasamentul/amplasamentele care trebuie vizitat/vizitate şi activitãţile care trebuie realizate;
- strategia de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã;
- programul de verificare, ţinându-se cont de resursele necesare;
- metodele folosite pentru raportarea concluziilor verificãrii.
6.4.1. Strategia de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã
Organismul de verificare defineşte metodele pentru eşantionarea datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã în baza cãrora sunt obţinute dovezile care susţin concluziile verificãrii. Dovezile includ documentele şi înregistrãrile privind monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de serã, precum şi coroborarea acestor informaţii din alte surse.
Echipa de verificare, atunci când stabileşte strategia de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã, ia în considerare:
- materialitatea;
- nivelul de siguranţã;
- sistemul de management al datelor;
- controlul intern;
- transparenţa sistemului şi numãrul de persoane responsabile cu gestionarea datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi frecvenţa cu care acestea gestioneazã datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã;
- structura organizaţionalã;
- sursele de emisii, combustibilii folosiţi şi complexitatea instalaţiei;
- sistemul de colectare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi complexitatea acestuia;
- înregistrãrile.
Procesul de eşantionare are în vedere minimum urmãtoarele:
- considerente referitoare la risc în obţinerea probelor de audit;
- selecţia elementelor pentru verificare în vederea obţinerii probelor de audit - auditorul-şef trebuie sã determine mijloacele adecvate de selectare a elementelor pentru verificare;
- selectarea tuturor elementelor (examinare 100%); selectarea elementelor specifice; eşantionarea în audit;
- structura eşantionului - auditorul-şef trebuie sã ia în considerare obiectivele procesului de verificare şi setul de date din cadrul cãruia eşantionul va fi extras;
- mãrimea eşantionului - auditorul-şef trebuie sã aibã în vedere faptul cã cu cât eşantionul este mai mare, cu atât riscul este redus pânã la un nivel minim acceptabil;
- selectarea eşantionului - auditorul-şef trebuie sã selecteze elementele unui eşantion pornind de la premisa cã toate unitãţile de eşantionare din cadrul setului de date pot fi selectate.
Dacã organismul de verificare identificã fluctuaţii semnificative ale datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã, care sunt inconsistent corelate cu alte informaţii relevante sau care nu confirmã cantitatea totalã de emisii de gaze cu efect de serã generate de instalaţie, atunci eşantionarea datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã trebuie reevaluatã şi trebuie obţinute explicaţii adecvate şi dovezi coroborate relevante.
6.4.2. Programul de verificare
Organismul de verificare determinã şi documenteazã timpul necesar alocat activitãţii de verificare, inclusiv orice reducere sau suplimentare a numãrului de zile ca urmare a renegocierii cu operatorul.
În realizarea programului de verificare organismul de verificare ia în considerare urmãtorii factori:
- autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã;
- sistemul de management al datelor;
- metodologia de calcul şi/sau de mãsurare privind determinarea emisiilor de gaze cu efect de serã;
- tipurile de combustibili utilizaţi;
- cantitãţile de combustibili utilizaţi şi, dupã caz, materia primã care prin procesare poate genera emisii de CO(2);
- parametrii tehnologici;
- nivelul de detaliere a datelor în general şi cantitatea de date care trebuie verificatã, inclusiv acelea care nu au fost procesate în vederea utilizãrii;
- determinarea modului de cuantificare a cantitãţii de combustibil utilizat, fie prin mãsurarea continuã, fie prin rezervoare;
- determinarea valorilor calorifice nete, a factorilor de oxidare etc. şi precizarea modului de determinare a acestora prin mãsurãtori şi analize realizate în laboratoare acreditate sau pe baza utilizãrii de factori standard;
- sistemul de colectare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi complexitatea acestuia;
- strategia de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã;
- competenţele personalului implicat în procesul de verificare.
6.5. Analiza procesului (verificare propriu-zisã)
Analiza procesului are în vedere prevederile pct. 7 din anexa nr. 5 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006 .
Pe tot parcursul analizei procesului echipa de verificare colecteazã dovezi relevante, pentru a-şi susţine constatãrile din forma proiect a declaraţiei de verificare. În cazul în care echipa de verificare nu strânge suficiente dovezi relevante, atunci forma proiect a declaraţiei de verificare nu poate fi întocmitã.
Analiza procesului se realizeazã în baza planului de verificare - aplicarea strategiei de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã şi respectarea programului de verificare.
Echipa de verificare, atunci când realizeazã analiza procesului, are în vedere:
- evaluarea aplicãrii metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante;
- identificarea erorilor, omisiunilor sau interpretãrilor greşite din datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi din raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã.
În cazul în care echipa de verificare identificã lipsa controlului intern, erori, omisiuni sau interpretãri greşite ori neconformitãţi faţã de prevederile din autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, atunci organismul de verificare trebuie sã reevalueze procesul de verificare, inclusiv planul de verificare, astfel încât sã stabileascã nivelul şi impactul acestora asupra raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã.
Echipa de verificare poate lua în considerare, dupã caz, dovezile relevante ale proceselor de verificare efectuate anterior.
În cazul în care procesul de verificare este efectuat de acelaşi organism de verificare, pentru acelaşi operator, în ani consecutivi, echipa de verificare la întocmirea analizei strategice şi a analizei de risc are în vedere cu prioritate modificãrile survenite. Acest lucru depinde de natura modificãrilor şi de impactul acestora asupra datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã. Organismul de verificare trebuie sã întocmeascã un plan de verificare pentru fiecare an în parte, pe baza analizei strategice şi a analizei de risc.
Procesul de verificare efectuat de acelaşi organism de verificare, pentru acelaşi operator, în ani consecutivi variazã de la un an la altul, în funcţie de urmãtorii factori:
- revizuirea autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de serã, modificãri ale metodologiei de monitorizare asociate şi ale altor cerinţe relevante;
- schimbãri ale surselor de emisii ale instalaţiei sau schimbãri ale sistemului de management al datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã;
- schimbãri privind personalul implicat în activitatea de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de serã;
- modificãri ale sistemului de management al datelor;
Analiza procesului (verificarea propriu-zisã) este finalizatã atunci când toate activitãţile descrise în planul de verificare au fost realizate.
6.6. Finalizarea şi revizuirea procesului de verificare
Ca urmare a finalizãrii procesului de verificare, echipa de verificare trebuie:
- sã obţinã cifra totalã privind emisiile de gaze cu efect de serã;
- sã argumenteze şi sã explice, dupã caz, diferenţele dintre cifra finalã privind emisiile de gaze cu efect de serã obţinutã şi cifra privind emisiile de gaze cu efect de serã care a fost corectatã ca urmare a identificãrii erorilor, omisiunilor şi interpretãrilor greşite;
- sã finalizeze evaluarea aplicãrii metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante;
- sã identifice, dupã caz, inconsistenţele pe care operatorul trebuie sã le rezolve;
- sã se asigure cã notele, diagramele, calculele şi documentele de lucru, precum şi orice alte dovezi sunt ataşate la raportul echipei de verificare.
Organismul de verificare trebuie sã stabileascã proceduri privind revizuirea procesului de verificare. Toate etapele procesului de verificare sunt subiect al revizuirii.
Revizuirea are în vedere minimum urmãtoarele aspecte ale procesului de verificare:
- analiza strategicã şi analiza de risc;
- planul de verificare - programul de verificare/strategia de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã;
- analiza procesului;
- raportul echipei de verificare şi toate dovezile asociate care stau la baza acestuia;
- raportul de validare şi toate dovezile asociate care stau la baza acestuia;
- recomandãrile privind întocmirea declaraţiei de verificare;
- evaluarea respectãrii angajamentelor asumate de cãtre organismul de verificare faţã de operator/client.
NOTÃ: Toate prevederile privind procesul de verificare specificate în prezenta procedurã se aplicã inclusiv grupului comun de instalaţii, conform prevederilor <>art. 26 din Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006 .
7. Documente elaborate de organismul de verificare
În cazul instalaţiilor situate pe acelaşi amplasament în care se desfãşoarã mai multe activitãţi care intrã sub incidenţa anexei nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006 , raportul echipei de verificare şi declaraţia de verificare se întocmesc pentru fiecare instalaţie în parte.
Organismul de verificare predã raportul de validare împreunã cu declaraţia de verificare operatorului care a contractat serviciul de verificare.
7.1. Raportul de validare
Raportul de validare este întocmit de echipa de verificare, în el fiind specificate detaliat rezultatele procesului de verificare şi argumentele pentru care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã, datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi evaluarea aplicãrii metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante ale operatorului sunt declarate satisfãcãtoare, satisfãcãtoare cu comentarii sau nesatisfãcãtoare. Raportul de validare cuprinde activitãţile realizate, schimbãrile care au survenit în timpul procesului de verificare şi deciziile cu privire la calitatea datelor şi la materialitate.
La elaborarea raportului de validare se va ţine cont de prevederile pct. 11 din anexa nr. 5 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006 .
Raportul de validare trebuie sã cuprindã şi forma proiect a declaraţiei de verificare.
7.2. Raportul echipei de verificare
Raportul echipei de verificare trebuie sã conţinã suficiente informaţii care sã permitã organismului de verificare revizuirea procesului de verificare, dupã caz. Totodatã, aceste informaţii trebuie sã confirme concluziile verificãrii, precum şi recomandãrile fãcute de echipa de verificare cu privire la întocmirea declaraţiei de verificare.
Raportul echipei de verificare cuprinde minimum:
- rezultatele analizei strategice şi analizei de risc;
- rezultatele implementãrii planului de verificare - a programului de verificare şi a strategiei de eşantionare a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã;
- rezultatele analizei procesului (verificarea propriu-zisã);
- metodologia de monitorizare utilizatã de cãtre operator şi rezultatele obţinute în urma evaluãrii aplicãrii metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante;
- datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi raportul de monitorizare, care au fost supuse procesului de verificare;
- concluziile privind calitatea datelor, precum şi decizia referitoare la prezenţa materialitãţii în datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi în raportul de monitorizare;
- schimbãrile survenite, dupã caz, în timpul procesului de verificare;
- recomandãrile echipei de verificare cu privire la îmbunãtãţirea sistemului de monitorizare şi raportare a operatorului, dupã caz;
- recomandãrile echipei de verificare cãtre organismul de verificare - factorul de decizie cu privire la opinia echipei de verificare faţã de raportul de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã;
- scrisoarea de confidenţialitate.
7.3. Declaraţia de verificare
Declaraţia de verificare, parte integrantã a raportului de validare, este întocmitã de factorul de decizie al organismului de verificare, pe baza raportului de validare, în care este specificatã opinia organismului de verificare asupra raportului de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã, datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi asupra aplicãrii metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante.
Opinia organismului de verificare poate fi:
- satisfãcãtoare - organismul de verificare constatã cã nu existã erori, omisiuni sau interpretãri greşite în raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã, în datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi cã operatorul a aplicat întocmai metodologia de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi alte cerinţe relevante;
- satisfãcãtoare cu comentarii - organismul de verificare constatã cã în raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã, în datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã sunt inconsistenţe, dar care nu au condus la erori, omisiuni sau interpretãri greşite, precum şi cã operatorul a aplicat întocmai metodologia de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi alte cerinţe relevante;
- nesatisfãcãtoare - organismul de verificare constatã cã sunt erori, omisiuni sau interpretãri greşite, care nu au fost corectate sau rectificate, în raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã şi/sau în datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã şi/sau neaplicarea întocmai a metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante; în aceastã situaţie: (1) organismul de verificare trebuie sã precizeze motivele pentru care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã, datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi evaluarea aplicãrii metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante nu au putut fi validate; (2) organismul de verificare trebuie sã precizeze, dupã caz, ce date şi informaţii privind emisiile de gaze cu efect de serã au condus la erori, omisiuni sau interpretãri greşite; (3) organismul de verificare trebuie sã precizeze, dupã caz, procentul de erori, omisiuni sau interpretãri greşite din cifra totalã privind emisiile de gaze cu efect de serã.
Declaraţia de verificare cuprinde minimum:
1. numele şi adresa operatorului;
2. numele, adresa şi competenţele organismului de verificare;
3. scopul verificãrii;
4. referirea la raportul privind emisiile de gaze cu efect de serã care a fost verificat;
5. referirea la metodologia de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi la alte cerinţe relevante, pentru care s-a efectuat verificarea;
6. cifra totalã privind emisiile de gaze cu efect de serã obţinutã de operator;
7. cifra totalã privind emisiile de gaze cu efect de serã obţinutã de organismul de verificare;
8. opinia organismului de verificare cu privire la raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã, la datele şi informaţiile privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi la aplicarea metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante;
9. data şi semnãtura reprezentantului organismului de verificare.

PARTEA a II-a
Fluxul documentelor pentru solicitarea şi acordarea acreditãrii organismelor de verificare

1. Conţinutul documentaţiei pentru solicitarea acreditãrii
Organismul de verificare trebuie sã depunã la registratura Ministerului Economiei şi Finanţelor, situatã în Calea Victoriei nr. 152, cu menţiunea "Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu -
Pentru acreditarea organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã", urmãtoarele documente:
- cerere-tip, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2;
- un dosar care sã conţinã:
- certificatul de înmatriculare la registrul comerţului (copie conformã cu originalul);
- actul constitutiv cu cereri de menţiuni sau statutul cu modificãri şi completãri, dupã caz;
- hotãrârea judecãtoreascã de înfiinţare;
- ultimul bilanţ contabil, transmis şi înregistrat la administraţia financiarã, dupã caz;
- declaraţie pe propria rãspundere a reprezentantului legal privind datoriile cãtre bugetul de stat;
- asigurare de rãspundere civilã;
- un dosar care sã conţinã:
- dovezi privind capabilitatea organismului de verificare de a rãspunde cerinţelor şi criteriilor, prevãzute în partea I.
Analiza solicitãrii acreditãrii organismelor de verificare se face de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu, în douã etape:
- evaluarea documentelor mai sus menţionate;
- evaluarea la sediu.
În cazul în care documentele prezentate de organismul de verificare nu sunt adecvate obiectului solicitãrii, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu, poate cere informaţii adiţionale.
Cu 5 zile lucrãtoare înainte de evaluarea la sediu, organismul de verificare va fi informat asupra componenţei echipei care va realiza evaluarea, precum şi asupra programului de evaluare.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu, notificã organismului de verificare decizia de acordare sau respingere a acreditãrii.
În termen de 5 zile lucrãtoare de la data notificãrii deciziei de acordare a acreditãrii Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu, emite certificatul de acreditare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
Dupã obţinerea certificatului de acreditare organismele de verificare trebuie sã se înregistreze în Registrul naţional.
Organismele de verificare pot efectua serviciul de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã numai dupã ce s-au înregistrat în Registrul naţional.
Acreditarea este valabilã timp de 5 ani de la data emiterii certificatului de acreditare.
Ministerul Economiei şi Finanţelor va publica pe site-ul sãu lista organismelor de verificare acreditate şi înregistrate în Registrul naţional, precum şi domeniile pentru care acestea sunt acreditate şi actualizeazã aceastã listã ori de cãtre ori este necesar.
Organismul de verificare acreditat are obligaţia de a informa imediat Ministerul Economiei şi Finanţelor, Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu, asupra oricãror modificãri aduse datelor şi informaţiilor cuprinse în documentaţia care a stat la baza acreditãrii.
Organismul de verificare trebuie sã transmitã Ministerului Economiei şi Finanţelor, Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu, pânã cel târziu la data de 31 mai a fiecãrui an, un raport de activitate în care sunt specificate:
- numele operatorului pentru care s-a realizat verificarea;
- opinia organismului de verificare asupra raportului de monitorizare, a datelor şi informaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de serã, precum şi asupra aplicãrii metodologiei de monitorizare, prevãzutã în autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de serã, şi a altor cerinţe relevante;
- numãrul de înregistrare sau, dupã caz, numerele de înregistrare şi eventualele observaţii ale autoritãţii competente pentru protecţia mediului în cazul fiecãrui raport de validare depus (la autoritatea competentã pentru protecţia mediului);
- timpul alocat activitãţii de verificare şi timpul alocat procesului de verificare (om şi zi).
2. Conţinutul documentaţiei pentru solicitarea extinderii acreditãrii
Organismul de verificare trebuie sã depunã la registratura Ministerului Economiei şi Finanţelor, situatã în Calea Victoriei nr. 152, cu menţiunea "Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu - Pentru extinderea acreditãrii organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã", urmãtoarele documente:
- cerere-tip, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4;
- un dosar care sã conţinã:
- dovezi privind capabilitatea organismului de verificare de a rãspunde cerinţelor şi criteriilor, pentru domeniul/ domeniile pentru care se solicitã extinderea acreditãrii, prevãzute în partea I.
Analiza solicitãrii extinderii acreditãrii organismelor de verificare se face de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu, în douã etape:
- evaluarea documentelor mai sus menţionate;
- evaluarea la sediu, dupã caz.
În cazul în care documentele prezentate de organismul de verificare nu sunt adecvate obiectului solicitãrii Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu, acesta poate cere informaţii adiţionale.
Cu 5 zile lucrãtoare înainte de evaluarea la sediu, organismul de verificare va fi informat asupra componenţei echipei care va realiza evaluarea, precum şi asupra programului de evaluare.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor mai sus menţionate Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu, notificã organismului de verificare decizia de acordare sau respingere motivatã a extinderii acreditãrii.
În termen de 5 zile lucrãtoare de la data notificãrii deciziei de extindere a acreditãrii, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu, emite un nou certificat de acreditare, în care este/sunt specificat/specificate domeniul/domeniile pentru care s-a solicitat extinderea acreditãrii, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
Acreditarea pentru domeniul/domeniile pentru care s-a solicitat extinderea este valabilã pânã la data la care este necesarã prima reacreditare.

3. Conţinutul documentaţiei pentru solicitarea reacreditãrii
Organismul de verificare trebuie sã depunã la registratura Ministerului Economiei şi Finanţelor, situatã în Calea Victoriei nr. 152, cu menţiunea "Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu - Pentru reacreditarea organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã", cererea-tip, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5, şi numai acele documente care se referã la modificarea condiţiilor care au stat la baza acreditãrii anterioare, cu cel puţin 3 luni înaintea expirãrii acreditãrii.
Analiza solicitãrii reacreditãrii organismelor de verificare se face de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu, în douã etape:
- evaluarea documentelor mai sus menţionate;
- evaluarea la sediu, dupã caz.
În cazul în care documentele prezentate de organismul de verificare nu sunt adecvate obiectului solicitãrii, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu, poate cere informaţii adiţionale.
Cu 5 zile lucrãtoare înainte de evaluarea la sediu, organismul de verificare va fi informat asupra componenţei echipei care va realiza evaluarea, precum şi asupra programului de evaluare.
În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor mai sus menţionate Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu, notificã organismului de verificare decizia de acordare sau de respingere a reacreditãrii.
În termen de 5 zile lucrãtoare de la data notificãrii deciziei de reacreditare Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu, emite un nou certificat de acreditare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
4. Soluţionarea contestaţiilor
Organismul de verificare poate sã depunã o contestaţie în urma respingerii solicitãrii de acordare a acreditãrii, extinderii acreditãrii sau reacreditãrii, precum şi în urma deciziei de restrângere, retragere sau suspendare a acreditãrii. Contestaţia se motiveazã în scris şi se depune la registratura Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu menţiunea "Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu - Contestaţie", în termen de maximum 10 zile de la data comunicãrii respingerii/deciziei mai sus menţionate.
În termen de 15 zile de la data depunerii contestaţiei se informeazã contestatarul, în scris, asupra admiterii sau respingerii contestaţiei. În cazul admiterii contestaţiei, se dispune, dupã caz, acordarea acreditãrii, extinderea acreditãrii sau reacreditarea, precum şi anularea restrângerii, retragerii sau suspendãrii acreditãrii. În cazul respingerii contestaţiei decizia rãmâne valabilã şi definitivã.

PARTEA a III-a
Supravegherea organismelor de verificare acreditate

În vederea respectãrii de cãtre organismele de verificare a cerinţelor şi criteriilor prevãzute în partea I, care au stat la baza acreditãrii, acestea se supun anual sau ori de câte ori este necesar supravegherii.
Supravegherea organismelor de verificare se face de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu, în douã etape:
- evaluarea documentelor;
- evaluarea pe teren.
Operatorii care intrã sub incidenţa anexei nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 780/2006 sunt obligaţi sã permitã supravegherea organismelor de verificare.
În procesul de supraveghere se urmãresc, în principal, urmãtoarele aspecte:
a) derularea activitãţilor de verificare, ţinându-se cont de structura de organizare, aşa cum a fost aceasta prevãzutã în documentele care au stat la baza acreditãrii;
b) aplicarea procedurilor privind imparţialitatea şi independenţa;
c) aplicarea procedurilor privind tratarea reclamaţiilor şi apelurilor;
d) deţinerea capabilitãţilor corespunzãtoare pentru personalul implicat în procesul de verificare;
e) respectarea criteriilor de calificare pentru auditori, auditori-şefi, experţi şi pentru factorul de decizie;
f) implementarea adecvatã a procedurii-cadru pentru procesele de verificare relevante;
g) respectarea procedurilor privind revizuirea procesului de verificare;
h) examinarea rapoartelor de validare şi a declaraţiei de verificare.
În urma procesului de supraveghere se va întocmi un raport de supraveghere. Pe baza concluziilor raportului de supraveghere se formuleazã propunerea privind menţinerea, restrângerea, suspendarea sau retragerea acreditãrii organismului de verificare.
Restrângerea, suspendarea sau retragerea acreditãrii organismului de verificare are loc ca urmare a nerespectãrii condiţiilor care au stat la baza acreditãrii. Organismul de verificare va fi informat în scris în termen de 5 zile de la luarea deciziei motivate de restrângere, suspendare sau retragere a acreditãrii. În cazul suspendãrii pentru organismul de verificare care nu s-a conformat cu cerinţele şi criteriile care au stat la baza acreditãrii în maximum 6 luni, acreditarea se retrage.

PARTEA a IV-a
Cerinţe pentru organismele de verificare acreditate de un organism de acreditare sau de o autoritate competentã dintr-un stat membru al Uniunii Europene

Organismele de verificare acreditate de un alt organism de acreditare sau de o altã autoritate competentã dintr-un stat membru al Uniunii Europene, care doresc sã acţioneze pe piaţa româneascã, trebuie sã obţinã acreditarea de la Ministerul Economiei şi Finanţelor - Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu.
Organismul de verificare trebuie sã depunã la registratura Ministerului Economiei şi Finanţelor, situatã în Calea Victoriei nr. 152, cu menţiunea "Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu - Pentru acreditarea organismelor de verificare acreditate de un alt organism de acreditare sau de o altã autoritate competentã dintr-un stat membru al Uniunii Europene", urmãtoarele documente:
- cerere-tip, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2;
- un dosar care sã conţinã:
- certificatul de înmatriculare de la registrul comerţului (copie conform cu originalul);
- actul constitutiv cu cereri de menţiuni sau statutul cu modificãri şi completãri, dupã caz;
- hotãrârea judecãtoreascã de înfiinţare;
- ultimul bilanţ contabil, transmis şi înregistrat la administraţia financiarã, dupã caz;
- declaraţie pe propria rãspundere a reprezentantului legal privind datoriile cãtre bugetul de stat;
- asigurare de rãspundere civilã;
- un dosar care sã conţinã:
- certificatul de acreditare emis de un alt organism de acreditare sau de o altã autoritate competentã dintr-un stat membru al Uniunii Europene;
- informaţii cu privire la obţinerea acreditãrii de la un alt organism de acreditare sau de la o altã autoritate competentã dintr-un stat membru al Uniunii Europene pe baza "Ghidului EA 6/03 pentru recunoaşterea organismelor de verificare în aplicarea Directivei 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã" sau pe baza unui document derivat din "Ghidul EA 6/03";
NOTÃ: Dacã organismul de verificare a obţinut acreditarea ca urmare a evaluãrii în baza "Ghidului EA 6/03 pentru recunoaşterea organismelor de verificare în aplicarea Directivei 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã" sau pe baza unui document derivat din "Ghidul EA 6/03", atunci acestuia îi este recunoscutã competenţa pentru verificarea rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã în domeniile prevãzute în certificatul de acreditare.
- documente justificative privind faptul cã personalul implicat în procesul de verificare cunoaşte limba românã;
- documente justificative privind faptul cã personalul implicat în procesul de verificare cunoaşte reglementãrile naţionale aplicabile din domeniu.
Organismului de verificare îi sunt aplicabile prevederile privind fluxul documentelor pentru solicitarea şi acordarea acreditãrii organismelor de verificare, precum şi cele referitoare la supravegherea organismelor de verificare acreditate.
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezenta procedurã.


ANEXA 1
la procedurã

DOMENIILE
pentru care se solicitã şi se acordã acreditarea


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Domenii de acreditare │
│ pentru activitãţile - instalaţiile prevãzute în anexa nr. 1 la Hotãrârea │
│ Guvernului nr. 780/2006 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Instalaţii de ardere ce folosesc combustibili lichizi, gazoşi sau biomasã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Instalaţii de ardere ce folosesc combustibili solizi │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Instalaţii pentru rafinarea ţiţeiului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cuptoare de cocs │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Instalaţii de prãjire sau sinterizare a minereului metalic │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Instalaţii pentru producerea fontei sau oţelului, inclusiv instalaţii pentru │
│turnarea continuã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Instalaţii pentru producerea clincherului de ciment │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Instalaţii pentru producerea varului │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Instalaţii pentru fabricarea sticlei │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Instalaţii pentru fabricarea produselor ceramice │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Instalaţii pentru producerea celulozei, hârtiei şi cartonului │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 2
la procedurã

Model de cerere-tip pentru solicitarea acreditãrii


┌─────────────────────────────────────────┐
│ Antetul organismului de verificare │
└─────────────────────────────────────────┘

Nr. de înregistrare ............./ data ..............

Cãtre
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu

Organismul ..........(denumirea completã)........, cu sediul în
................................, telefon .............., fax ...........,
e-mail ............, paginã web ..........., reprezentat prin director/
preşedinte ........(nume şi prenume)......, solicitã, potrivit prevederilor
Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.768/2007 pentru aprobarea
Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a rapoartelor de
monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã, acreditarea pentru urmãtorul
domeniu/urmãtoarele domenii: ..................................................
(se va/vor menţiona domeniul/domeniile prevãzut/prevãzute în anexa nr. 1 la
procedura mai sus menţionatã).
Anexãm la prezenta cerere urmãtoarele documente: .........................
........................................................................

Director/Preşedinte,
...................
ANEXA 3
la procedurã

Model pentru certificat de acreditare(STEMA ROMÂNIEI)

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. ..........

În baza prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr.
1.768/2007 pentru aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de
verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã
se recunoaşte competenţa

- Numele organismului -
- Adresa, telefon, fax -
- CUI -

ca organism de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de
gaze cu efect de serã, pentru

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Domeniile de acreditare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Extinderea domeniilor de acreditare │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Director,
.....................
(semnãtura)

Data acordãrii acreditãrii/extinderii acreditãrii: xx/xx/xxxx
Data extinderii acreditãrii: xx/xx/xxxx (dupã caz)
ANEXA Nr. 4
la procedurã

Model de cerere-tip pentru solicitarea extinderii acreditãrii


┌─────────────────────────────────────────┐
│ Antetul organismului de verificare │
└─────────────────────────────────────────┘

Nr. de înregistrare ............./ data ..............

Cãtre
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu

Organismul ..........(denumirea completã)............, cu sediul în
......................................, telefon ................., fax
............., e-mail .............., paginã web ............., având
certificatul de acreditare cu numãrul ................, reprezentat prin
director/preşedinte ...........(nume şi prenume)........, solicitã, potrivit
prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.768/2007
pentru aprobarea Procedurii de acreditare a organismelor de verificare a
rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de serã, extinderea
acreditãrii pentru urmãtorul domeniu/urmãtoarele domenii: ...................
........................................ (se va/vor menţiona domeniul/domeniile
prevãzut/prevãzute în anexa nr. 1 la procedura mai sus menţionatã).
Anexãm la prezenta cerere urmãtoarele documente: ..........................
...............................................................................

Director/Preşedinte,
..................
ANEXA 5
la procedurã

Model de cerere-tip pentru solicitarea reacreditãrii


┌─────────────────────────────────────────┐
│ Antetul organismului de verificare │
└─────────────────────────────────────────┘

Nr. de înregistrare ............./ data ..............

Cãtre
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Direcţia infrastructura calitãţii şi mediu

Organismul ..........(denumirea completã)............, cu sediul în
............................, telefon .............., fax ..........., e-mail
..............., paginã web ..........., având Certificatul de acreditare nr.
....................., reprezentat prin director/preşedinte .........(nume şi
prenume)....., solicitã, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei
şi finanţelor nr. 1.768/2007 pentru aprobarea Procedurii de acreditare a
organismelor de verificare a rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze
cu efect de serã, reacreditarea pentru urmãtorul domeniu/urmãtoarele domenii:
....................................................................... (se va/
vor menţiona domeniul/domeniile prevãzut/prevãzute în anexa nr. 1 la procedura
mai sus menţionatã).
Anexãm la prezenta cerere urmãtoarele documente: .........................
..............................................................................

Director/Preşedinte,
....................------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016