Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 17 noiembrie 2008  de restituire a sumelor reprezentand impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 17 noiembrie 2008 de restituire a sumelor reprezentand impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 24 noiembrie 2008

1. Restituirea impozitului pe venitul realizat din transferul proprietãţilor imobiliare din patrimoniul personal, datorat în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, reţinut de biroul notarial şi virat la bugetul de stat, aferent unor tranzacţii desfiinţate ulterior achitãrii impozitului, se face la cererea contribuabilului de cãtre organul fiscal în a cãrui razã teritorialã îşi are domiciliul acesta, respectiv de cãtre organul fiscal competent în administrarea contribuabililor nerezidenţi, denumit în continuare organ fiscal competent.
2. Restituirea de cãtre organul fiscal competent a impozitului pe venitul realizat din transferul proprietãţilor imobiliare din patrimoniul personal se face prin raportare la cotele de distribuire cuvenite bugetului de stat, stabilite de dispoziţiile legale în vigoare la momentul reţinerii acestuia de cãtre biroul notarial.
3. Cererea de restituire se depune în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmãtor celui în care a luat naştere dreptul la restituire.
4. Cererea de restituire trebuie sã cuprindã urmãtoarele elemente:
a) numele şi prenumele contribuabilului persoanã fizicã;
b) codul numeric personal, pentru cetãţenii români, sau numãrul de identificare fiscalã, pentru cetãţenii strãini;
c) domiciliul contribuabilului persoanã fizicã;
d) suma şi natura creanţei solicitate la restituire;
e) contul bancar în care urmeazã a se vira suma de restituit şi codul IBAN aferent acestuia sau menţiunea cã aceasta va fi restituitã în numerar, dupã caz;
f) datele de identificare ale biroului notarial care a calculat şi a reţinut impozitul în cauzã, respectiv denumirea biroului notarial, codul de identificare fiscalã şi sediul.
5. La cererea de restituire contribuabilul va anexa:
a) copia legalizatã a actului de transfer al dreptului de proprietate asupra bunului ori bunurilor imobile. Pe copia acestui înscris biroul notarial care a autentificat actul de transfer al dreptului de proprietate va face o menţiune cu privire la cuantumul impozitului calculat şi reţinut, cu precizarea numãrului şi a datei ordinului de platã pentru Trezoreria Statului prin care acesta a fost virat la buget;
b) copia legalizatã a actului de desfiinţare cu efect retroactiv a actului de transfer al dreptului de proprietate asupra bunului ori bunurilor imobile.
6. Cererea de restituire împreunã cu documentele prevãzute la pct. 5 se depun la registratura organului fiscal competent, de unde se repartizeazã compartimentului cu atribuţii de compensare/restituire, urmând ca aceasta sã fie soluţionatã în termen de 45 de zile de la data înregistrãrii.
7. Dupã primirea cererii de restituire, compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate, va efectua verificarea acesteia şi a documentaţiei anexate.
8. În situaţia în care compartimentul de specialitate considerã cã mai are nevoie de anumite documente relevante pentru soluţionarea cererii, va solicita în scris contribuabilului, sub semnãtura conducãtorului organului fiscal competent, prezentarea acestora.
9. Termenul de 45 de zile prevãzut pentru soluţionarea cererilor de restituire se prelungeşte cu perioada cuprinsã între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informaţii suplimentare relevante pentru soluţionarea cererii şi data înregistrãrii la registratura organului fiscal competent a documentaţiei în completare.
10. Cererea de restituire împreunã cu documentaţia prevãzutã la pct. 5 vor fi transmise, în copie, în vederea avizãrii, compartimentului juridic competent. Compartimentul juridic va comunica avizul sãu de legalitate în termen de 10 zile.
11. Dupã comunicarea avizului, compartimentul de specialitate va verifica situaţia obligaţiilor fiscale înregistrate de contribuabil, pe baza datelor din evidenţa pe plãtitori.
12. În situaţia în care se constatã existenţa unor obligaţii fiscale restante, suma solicitatã se va restitui contribuabilului numai dupã efectuarea compensãrii cu obligaţiile sale fiscale restante, în conformitate cu prevederile <>art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu dispoziţiile <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depãşirea termenului legal.
13. În vederea efectuãrii restituirii în numerar sau în contul indicat de contribuabil prin cererea de restituire, organul fiscal competent va transmite unitãţii Trezoreriei Statului, cu cel puţin 7 zile lucrãtoare înaintea împlinirii termenului legal de soluţionare a cererii de restituire, nota privind compensarea obligaţiilor fiscale şi/sau nota privind restituirea/rambursarea unor sume.
14. Unitatea Trezoreriei Statului a organului fiscal competent va efectua restituirea sumei solicitate ori a celei rãmase de restituit dupã efectuarea operaţiunii de compensare, din contul de venituri al bugetului de stat 20.03.01.18 "Venituri ale bugetului de stat - impozit pe venituri din transferul proprietãţilor imobiliare din patrimoniul personal", care se codificã cu codul numeric personal al contribuabilului.
15. Restituirea se efectueazã în contul bancar indicat de contribuabil prin cererea sa ori în numerar, dupã caz.
16. În cazul în care restituirea se efectueazã în cont bancar, dupã efectuarea compensãrii şi/sau a restituirii, dupã caz, unitatea Trezoreriei Statului pãstreazã un exemplar al notei de compensare şi/sau al notei de restituire/rambursare şi le transmite pe celelalte douã organului fiscal competent, în termen de 3 zile de la efectuarea operaţiunilor, în vederea înregistrãrii acestora în evidenţa analiticã pe plãtitori - persoane fizice.
17. În termen de 7 zile de la primirea celor douã exemplare ale notei de compensare şi/sau ale notei privind restituirea/rambursarea unor sume, organul fiscal competent va comunica contribuabilului un exemplar al acestora şi va pãstra la dosarul fiscal celãlalt exemplar.
18. În cazul în care restituirea se efectueazã în numerar la ghişeul unitãţii Trezoreriei Statului, organul fiscal competent va emite în 3 exemplare Înştiinţarea de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietãţilor imobiliare din patrimoniul personal, al cãrei model este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta procedurã, pe care le va transmite unitãţii Trezoreriei Statului împreunã cu documentele prevãzute la pct. 13.
19. Programarea pe zile a contribuabililor în cazul cãrora restituirea se face în numerar se va efectua de cãtre unitatea Trezoreriei Statului, cu încadrarea în termenul legal de soluţionare. Data la care a fost programat contribuabilul în vederea ridicãrii în numerar a sumei va fi înscrisã de cãtre unitatea Trezoreriei Statului în înştiinţarea de restituire.
20. Unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent, în ziua imediat urmãtoare avizãrii acestora, douã exemplare ale înştiinţãrii de restituire şi/sau ale notei de compensare, dupã caz.
21. Compartimentul de specialitate va transmite contribuabilului un exemplar al înştiinţãrii de restituire şi/sau al notei de compensare, dupã caz, cel târziu în ziua imediat urmãtoare primirii acestor documente de la unitatea Trezoreriei Statului.
22. În situaţia în care contribuabilul nu se prezintã la ghişeul unitãţii Trezoreriei Statului la data stabilitã, unitatea Trezoreriei Statului va efectua reprogramarea contribuabilului la o datã ulterioarã, în baza solicitãrii exprimate în scris a acestuia.
23. În ziua urmãtoare datei la care a fost efectuatã restituirea sumei în numerar, unitatea Trezoreriei Statului va transmite organului fiscal competent douã exemplare ale notei privind restituirea/rambursarea unor sume.
24. Dupã primirea de la unitatea Trezoreriei Statului a celor douã exemplare ale notei privind restituirea/rambursarea unor sume, organul fiscal va înregistra operaţiunea în evidenţa analiticã pe plãtitori - persoane fizice, va pãstra la dosarul fiscal un exemplar al acesteia şi îl va transmite pe celãlalt contribuabilului, în cel mai scurt termen.


ANEXĂ
la procedurã

ModelMINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
D.G.F.P. ................../A.F.P. ....................../DGAMC
Str. .................... nr. ....., localitatea ....................

ÎNŞTIINŢARE DE RESTITUIRE
a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul
proprietãţilor imobiliare din patrimoniul personal
Nr. .........../ data ...............

Cãtre
Nume şi prenume contribuabil ...........................................
CNP/NIF ................................................................
Localitatea ............................., str. .......................,
nr. ..., bl. ......., sc. ......., ap. .., et. ..., judeţ/sector ......
................................................
În urma cererii dumneavoastrã de restituire a impozitului pe veniturile din
transferul proprietãţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a compensãrii
sumei de ........................... lei cu obligaţiile fiscale neachitate
înregistrate a rezultat de restituit suma de ...... lei.
În vederea restituirii în numerar a acestei sume, este necesar sã vã
prezentaţi la Trezoreria .............................., cu sediul în str.
......................, nr. ...., judeţ/sector .........................,
pentru ridicarea sumei cuvenite, prezentând la ghişeu aceastã înştiinţare şi
buletinul/cartea dumneavoastrã de identitate.

┌─────────────────────────────────────────────┐
│ Unitatea Trezoreriei Statului │
│ ...................................... │
│ Aprobat programare pentru ridicarea │
│ numerarului în data de │
│ ...................................... │
Conducãtorul unitãţii fiscale, │ │
│ Conducãtorul unitãţii Trezoreriei Statului, │
│ Data ........................ │
│ │
│ │
│ │
│ Şef compartiment, │
└─────────────────────────────────────────────┘-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016