Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 15 decembrie 2008  privind verificarea in amplasamentul unde se realizeaza investitia in conditiile prevazute prin   Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual avand ca obiectiv dezvoltarea regionala    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 15 decembrie 2008 privind verificarea in amplasamentul unde se realizeaza investitia in conditiile prevazute prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual avand ca obiectiv dezvoltarea regionala

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2009
1. Definiţii





┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Termenul │ Definiţia şi/sau, dacã este cazul, actul care defineşte termenul │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Unitate de implementare a │Prin prezentul ordin al ministrului economiei şi finanţelor, │
│ajutorului de stat individual│direcţia desemnatã ca Unitate de implementare a ajutorului de stat │
│ │individual instituit prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului │
│ │nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având │
│ │ca obiectiv dezvoltarea regionalã este Direcţia generalã de │
│ │administrare a marilor contribuabili │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Şef de serviciu │Persoana care ocupã funcţia de conducere a serviciului care │
│ │coordoneazã activitatea de analizã şi verificare a documentaţiilor,│
│ │urmãrirea respectãrii prevederilor Ordonanţei de urgenţã a │
│ │Guvernului nr. 109/2008, precum şi verificarea în amplasament │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Responsabil de dosar │Persoana desemnatã în cadrul serviciului care se ocupã de │
│ │analiza şi verificarea documentaţiilor, de urmãrirea respectãrii │
│ │prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului │
│ │nr. 109/2008, precum şi de verificarea în amplasament │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ajutor de stat individual │Ajutor de stat regional, acordat beneficiarului pentru douã │
│ │proiecte de investiţii constând în proiectul de investiţii destinat│
│ │producerii de automobile, respectiv proiectul de investiţii │
│ │destinat producerii de motoare, ca sumã nerambursabilã, plãtitã în │
│ │mai multe tranşe şi care constituie o rambursare parţialã a │
│ │cheltuielilor eligibile realizate efectiv de beneficiar, în │
│ │termenii şi condiţiile prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a │
│ │Guvernului nr. 109/2008 │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Dosar de cerere de eliberare │Dosarul de cerere de eliberare a sumei nerambursabile, depus de │
│ │beneficiar, care conţine şi documentele întocmite de cãtre │
│ │responsabilul de dosar şi de cãtre persoanele responsabile care │
│ │întocmesc documentele necesare efectuãrii plãţii │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Decizie │Documentul prin care echipa de control asigurã cã se respectã │
│ │condiţiile prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. │
│ │109/2008, în urma verificãrii documentelor şi a verificãrii în │
│ │amplasamentul unde se realizeazã investiţia. Acest document stã la │
│ │baza operaţiunilor de decontare a tranşelor de ajutor de stat, în │
│ │cazul în care sunt respectate prevederile legale. │
└─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘



2. Descrierea procedurii
2.1. Generalitãţi
(1) În baza <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 , Ministerul Economiei şi Finanţelor acordã ajutor de stat individual regional pentru implementarea proiectului de investiţii destinat producerii de automobile şi a proiectului de investiţii destinat producerii de motoare.
(2) Ajutorul de stat individual instituit prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 este acordat dupã ce se analizeazã cererea de eliberare a tranşei de ajutor de stat, însoţitã de documentele justificative, de cãtre Unitatea de implementare a ajutorului de stat individual şi dupã ce se efectueazã verificarea în amplasamentul unde beneficiarul a realizat investiţia.
(3) Aceastã verificare în amplasament se realizeazã ulterior depunerii de cãtre beneficiar a cererii de eliberare a tranşei de ajutor de stat, însoţitã de documentele justificative, şi analizãrii acestora de cãtre Unitatea de implementare a ajutorului de stat individual.
(4) Verificarea în amplasament a realizãrii investiţiei se efectueazã în conformitate cu prevederile <>art. 58 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 .
(5) În conformitate cu prevederile <>art. 60 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 , Unitatea de implementare a ajutorului de stat individual verificã îndeplinirea de cãtre Ford Motor Company şi beneficiar a condiţiilor impuse de aceasta şi de reglementãrile comunitare relevante.
2.2. Verificarea în amplasament a stadiului fizic de realizare a investiţiei pentru care beneficiarul a depus cererea de eliberare a tranşei de ajutor de stat
(1) La termenele prevãzute de <>art. 54 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 , beneficiarul, prin persoanele autorizate conform <>art. 53 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 , depune la Registratura generalã a furnizorului o cerere de eliberare a tranşei de ajutor de stat, conform anexei nr. 4 la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 . Beneficiarul va completa câte o cerere de eliberare pentru fiecare proiect de investiţii.
(2) În cazul în care cererea de eliberare a tranşei de ajutor de stat nu este depusã la termenele prevãzute de <>art. 54 lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 , beneficiarul o va depune de îndatã ce acest lucru va fi posibil; furnizorul va derula procedura de verificare şi control, precum şi eliberarea tranşei de ajutor de stat în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de eliberare a tranşei de ajutor de stat de cãtre beneficiar.
(3) Dupã înregistrarea cererii de eliberare a tranşei de ajutor de stat, însoţitã de documentele justificative, la Registratura generalã a Ministerului Economiei şi Finanţelor, aceasta este transmisã la Unitatea de implementare a ajutorului de stat individual, unde directorul general/directorul general adjunct o repartizeazã şefului de serviciu. Şeful de serviciu repartizeazã mai departe cererea cãtre responsabilii de dosar.
(4) La primirea cererii de eliberare a tranşei de ajutor de stat, responsabilii de dosar întocmesc pentru beneficiar o listã de control al fluxului documentelor, prevãzutã în formularul nr. 1, care face parte integrantã din prezenta procedurã.
(5) Lista însoţeşte dosarul de cerere de eliberare pe tot traseul acestuia, pânã la întocmirea deciziei de acordare totalã/parţialã/neacordare a tranşei de ajutor de stat individual, prevãzutã în formularul nr. 4, care face parte integrantã din prezenta procedurã, în care se propune modul în care se vor deconta tranşele de ajutor de stat beneficiarului.
(6) Cererea de eliberare a tranşei de ajutor de stat, însoţitã de documentele justificative, este verificatã şi analizatã de cãtre responsabilii de dosar:
a) la sediul Unitãţii de implementare a ajutorului de stat individual, în conformitate cu <>art. 56, prevãzut în Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 ;
b) în amplasament.
(7) În conformitate cu prevederile <>art. 58 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 se efectueazã şi o verificare în amplasamentul unde se realizeazã investiţia de cãtre Ford Motor Company şi beneficiar.
(8) Directorul general adjunct al Unitãţii de implementare a ajutorului de stat individual, împreunã cu şeful de serviciu care rãspunde de ajutorul de stat individual instituit prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 , desemneazã pe baza unui ordin de serviciu reprezentanţii din cadrul Unitãţii de implementare a ajutorului de stat individual ce vor face parte din echipa de control care va realiza verificarea în amplasamentul unde Ford Motor Company şi beneficiarul au realizat investiţia şi stabilesc perioada în care se va realiza verificarea. Ordinul de serviciu va avea anexat: formularul nr. 1 "Lista de control al fluxului documentelor", care face parte integrantã din prezenta procedurã, formularul nr. 3 "Lista de verificare a evidenţei, urmãririi şi înregistrãrii documentelor de achiziţie, contractelor de lucrãri prezentate în anexa la Formularul de decont, în evidenţa operativã şi contabilã a beneficiarului pentru <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regionalã", care face parte integrantã din prezenta procedurã.
(9) Echipa de control mixtã care realizeazã verificarea în amplasament se deplaseazã pe baza ordinelor de deplasare semnate de directorul general/directorul general adjunct şi de directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj şi va include: unul dintre responsabilii de dosar care au analizat documentaţia depusã de beneficiar, 2 experţi din cadrul Unitãţii de implementare a ajutorului de stat individual şi 2 experţi din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj. Directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj va desemna cei 2 experţi care fac parte din cadrul echipei de control.
(10) Echipa de control întocmeşte o adresã, transmisã prin fax şi prin poştã cu confirmare de primire cãtre beneficiar, care se semneazã de cãtre directorul general adjunct din cadrul Unitãţii de implementare a ajutorului de stat individual, prin care beneficiarul este înştiinţat cã se vor realiza verificãri în amplasament într-o perioadã determinatã, în conformitate cu <>art. 58 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 .
(11) Echipa de control verificã în amplasament realitatea şi exactitatea operaţiunilor economico-financiare legate de cheltuielile eligibile şi existenţa activelor corporale, conform înscrierilor contabile.
(12) În amplasament echipa de control efectueazã, în special, o verificare a urmãtoarelor elemente:
a) existenţa fizicã a activelor corporale reprezentând cheltuieli eligibile, în legãturã cu care se solicitã eliberarea tranşei de ajutor de stat;
b) existenţa fizicã a activelor corporale achiziţionate şi pentru care s-au eliberat anterior tranşe ale ajutorului de stat;
c) conformitatea documentelor justificative depuse împreunã cu cererea de eliberare a tranşei de ajutor de stat;
d) corelarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicitã finanţarea cu cheltuielile cuprinse în proiectele de investiţii;
e) oricare alte informaţii şi documente necesare pentru a se verifica respectarea prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 .
(13) Echipa de control solicitã beneficiarului sã i se punã la dispoziţie o copie dupã Inventarul anual al patrimoniului întreprinderii, semnatã, ştampilatã şi cu menţiunea "conform cu originalul".
(14) Dupã verificarea în amplasament, echipa de control întocmeşte un proces-verbal de constatare (formularul nr. 2), care se semneazã de cãtre membrii echipei şi reprezentanţii beneficiarului, în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatarã, responsabilitatea asupra realitãţii constatãrilor cuprinse în procesul-verbal de constatare aparţinând membrilor echipei de control.
În baza verificãrilor efectuate şi a procesului-verbal de constatare, Unitatea de implementare a ajutorului de stat individual va emite o decizie: a) de acordare, totalã sau parţialã, a tranşei de ajutor de stat; b) de neacordare a tranşei de ajutor de stat; sau c) de recuperare totalã sau parţialã a tranşelor de ajutor de stat acordate pentru unul sau mai mulţi ani investiţionali anteriori, precum şi a dobânzilor aferente, calculate în condiţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 137/2007 . Decizia se semneazã de cãtre echipa de control, se verificã de cãtre şeful de serviciu, se avizeazã de cãtre directorul general adjunct, apoi se transmite spre aprobare directorului general.
(15) Decizia emisã de Unitatea de implementare a ajutorului de stat individual în baza <>art. 61 lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 constituie titlu de creanţã, se motiveazã şi se comunicã beneficiarului.
(16) În conformitate cu <>art. 64 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 , la sfârşitul fiecãrui an investiţional, pe lângã analiza Unitãţii de implementare a ajutorului de stat individual, în baza documentelor contabile şi verificãrii la faţa locului, se realizeazã o auditare independentã externã, ale cãrei concluzii vor fi cuprinse într-un raport de audit, privind urmãtoarele aspecte:
- financiar-contabile;
- tehnic-operaţionale, la faţa locului;
- certificarea faptului cã achiziţiile efectuate au fost realizate în condiţii de piaţã.
Acest raport de audit se comunicã Unitãţii de implementare a ajutorului de stat individual în termen de pânã la 3 luni de la data încheierii anului investiţional.
2.3. Verificarea în amplasament, prin care se urmãreşte îndeplinirea condiţiilor impuse de reglementãrile comunitare şi de prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 , privind durata minimã de menţinere a investiţiei
(1) În conformitate cu reglementãrile comunitare şi cu <>art. 35 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 , beneficiarul este obligat sã menţinã investiţia în amplasament pe o perioadã de 5 ani de la data finalizãrii proiectelor de investiţii.
(2) Potrivit cap. XII <>art. 74 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 , beneficiarul are obligaţia de a transmite Unitãţii de implementare a ajutorului de stat individual, anual, timp de 5 ani de la data finalizãrii fiecãruia dintre cele douã proiecte de investiţii, un raport auditat, întocmit de o firmã independentã, recunoscutã în domeniu, privind modul de executare a obligaţiei de menţinere a investiţiilor realizate, precum şi efectele economice ale proiectelor de investiţii realizate.
(3) Transmiterea raportãrii se realizeazã pânã la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul precedent.
(4) În vederea verificãrii îndeplinirii condiţiei de menţinere a investiţiei, Unitatea de implementare a ajutorului de stat individual efectueazã anual câte o verificare în amplasament, timp de 5 ani de la data finalizãrii proiectelor de investiţii.
(5) Aceste verificãri anuale în amplasament se realizeazã de cãtre o echipã de control mixtã desemnatã conform pct. 2.2 alin. (8) şi (9) (Ordinul de serviciu va avea anexat: formularul nr. 1, formularul nr. 5 "Lista de verificare în amplasament în vederea îndeplinirii condiţiilor impuse de reglementãrile comunitare şi de prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regionalã, privind durata minimã de menţinere a investiţiei", care face parte integrantã din prezenta procedurã).
(6) Echipa mixtã de control care va realiza verificarea în amplasament se deplaseazã pe baza ordinului de serviciu semnat de directorul general/directorul general adjunct şi directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Dolj şi va include unul dintre responsabilii de dosar. Echipa de control va avea componenţa menţionatã la pct. 2.2 alin. (9).
(7) Echipa de control întocmeşte o adresã cãtre beneficiar, conform pct. 2.2 alin. (10).
(8) În cadrul acestor verificãri, beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia Unitãţii de implementare a ajutorului de stat individual toate documentele necesare acesteia pentru constatarea existenţei în fapt a tuturor activelor corporale care au fãcut obiectul proiectelor de investiţii.
(9) În urma verificãrii în amplasament, echipa de control întocmeşte un proces-verbal de constatare (formularul nr. 6), semnat de cãtre echipa de control şi reprezentanţii beneficiarului, în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatarã.
(10) În cazul în care beneficiarul nu respectã obligaţia de menţinere a investiţiilor pe o perioadã de 5 ani, conform prevederilor <>cap. VII secţiunea a 2-a din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 , Unitatea de implementare a ajutorului de stat individual emite o decizie de recuperare totalã sau parţialã a ajutorului de stat individual acordat pentru investiţiile nemenţinute, precum şi a dobânzilor aferente.

3. Recuperarea ajutoarelor de stat
(1) Nerespectarea de cãtre beneficiar ori de cãtre Ford Motor Company a condiţiilor şi obligaţiilor prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 , precum şi de legislaţia aplicabilã în domeniu, determinã aplicarea de cãtre Unitatea de implementare a ajutorului de stat individual a mãsurilor necesare în vederea recuperãrii ajutorului de stat individual în tot sau în parte, dupã caz, în conformitate cu prevederile <>cap. XIII din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 şi <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.133/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor a prevederilor <>art. 18 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile materiale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 137/2007 .
(2) Ford Motor Company şi beneficiarul rãspund solidar şi individual pentru toate angajamentele şi obligaţiile prevãzute în <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 , inclusiv pentru cele care rezultã din procedura de recuperare a ajutorului de stat individual.
(3) Procedurile de recuperare sunt iniţiate de Unitatea de implementare a ajutorului de stat individual, în conformitate cu <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.133/2008 fie împotriva beneficiarului, fie împotriva Ford Motor Company.
(4) Înainte de a dispune recuperarea, Unitatea de implementare a ajutorului de stat individual informeazã beneficiarul despre aceasta şi acordã beneficiarului şi Ford Motor Company un termen de 30 de zile de la data comunicãrii informãrii, în vederea remedierii situaţiei.
(5) Dacã beneficiarul şi/sau Ford Motor Company nu remediazã situaţia în termenul de 30 de zile, Unitatea de implementare a ajutorului de stat individual emite decizia de recuperare totalã sau parţialã a ajutorului de stat individual, inclusiv dobânzile aferente.

4. Responsabilitãţi
4.1. Responsabilul de dosar:
1. întocmeşte Lista de control al fluxului documentelor, conform formularului nr. 1;
2. întocmeşte o adresã cãtre beneficiar;
3. transmite originalul adresei prin fax şi prin poştã;
4. analizeazã şi verificã cererea de eliberare a tranşelor de ajutor de stat;
5. urmãreşte respectarea prevederilor legale;
6. efectueazã verificarea în amplasament a realitãţii şi exactitãţii operaţiunilor economico-financiare legate de cheltuielile eligibile şi existenţa activelor corporale conform înscrierilor contabile;
7. întocmeşte procesul-verbal de constatare şi Lista de verificare a evidenţei, urmãririi şi înregistrãrii documentelor de achiziţie, contractelor de lucrãri prezentate în anexa la Formularul de decont, în evidenţa operativã şi contabilã a beneficiarului pentru <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regionalã, conform formularelor nr. 2 şi 3;
8. verificã anual, în perioada în care beneficiarul este obligat sã menţinã investiţia, respectarea prevederilor legale;
9. întocmeşte Lista de verificare a evidenţei în amplasament în vederea îndeplinirii condiţiilor impuse de reglementãrile comunitare şi de prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regionalã, privind durata minimã de menţinere a investiţiei şi Procesul-verbal de constatare privind durata minimã de menţinere a investiţiei aferente proiectului destinat producerii de automobile/motoare, conform formularelor nr. 5 şi 6;
10. întocmeşte o decizie, pe care o semneazã, în care prezintã tot ce s-a constatat în urma verificãrii în amplasament, şi propune acordarea totalã/parţialã/neacordarea tranşei de ajutor de stat individual.
4.2. Şeful de serviciu:
1. repartizeazã cererea de eliberare a tranşelor de ajutor de stat depusã de beneficiar responsabilului de dosar;
2. desemneazã membrii echipei care vor face parte din echipa care va efectua verificarea în amplasament;
3. verificã decizia întocmitã în urma verificãrii în amplasament.
4.3. Directorul general adjunct al Unitãţii de implementare a ajutorului de stat individual:
1. repartizeazã cererea de eliberare a tranşelor de ajutor de stat depusã de beneficiar şefului de serviciu;
2. la propunerea şefului de serviciu desemneazã membrii echipei care vor efectua verificarea în amplasament;
3. avizeazã decizia întocmitã în urma verificãrii în amplasament.
4.4. Directorul general al Unitãţii de implementare a ajutorului de stat individual:
- aprobã decizia întocmitã în urma verificãrii în amplasament.
5. Formulare
- formularul nr. 1 "Lista de control al fluxului documentelor";
- formularul nr. 2 "Proces-verbal de constatare privind îndeplinirea de cãtre beneficiar a obligaţiilor asumate prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regionalã, încheiat ca urmare a verificãrii în amplasament";
- formularul nr. 3 "Lista de verificare a evidenţei, urmãririi şi înregistrãrii documentelor de achiziţie, contractelor de lucrãri prezentate în anexa la Formularul de decont, în evidenţa operativã şi contabilã a beneficiarului pentru <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regionalã";
- formularul nr. 4 "Decizie de acordare totalã/parţialã/neacordare a tranşei de ajutor de stat individual";
- formularul nr. 5 "Lista de verificare în amplasament în vederea îndeplinirii condiţiilor impuse de reglementãrile comunitare şi de prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regionalã, privind durata minimã de menţinere a investiţiei";
- formularul nr. 6 "Proces-verbal de constatare privind durata minimã de menţinere a investiţiei aferente proiectului destinat producerii de automobile/motoare".

Formularul nr. 1
la procedurã


LISTA
de control al fluxului documentelor

Denumirea beneficiarului de ajutor de stat în baza <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regionalã:
Adresa:
Nr. de înregistrare la registrul comerţului:
Codul de identificare fiscalã:





┌────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┬──────┬────────┬───────┬─────────┐
│Nr. │ │ │ Timp maxim │ │ Data │ Data │ │
│crt.│ Activitatea │ Funcţia │ de procesare │Numele│intrãrii│ieşirii│Semnãtura│
│ │ │ │- zile lucrãtoare -│ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┤
│ 1. │Întocmirea deciziei: │ │ 11 │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤ ├────────┼───────┼─────────┤
│ │- primirea cererii şi analiza │ │ 3 │ │ │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤ ├────────┼───────┼─────────┤
│ │- pregãtirea deplasãrii │Responsabili dosar │ 1 │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤ ├────────┼───────┼─────────┤
│ │- control în amplasamentul unde │ │ 5 │ │ │ │ │
│ │se realizeazã investiţia │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┤ ├───────────────────┤ ├────────┼───────┼─────────┤
│ │- întocmirea deciziei │ │ 2 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┤
│ 2. │Avizarea deciziei │Şef serviciu │ 2 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┤
│ 3. │Aprobarea deciziei │Director general adjunct│ 2 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┤
│ 4. │Întocmirea documentaţiei în vederea│ │ 2 │ │ │ │ │
│ │efectuãrii plãţii │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┤
│ 5. │Obţinerea semnãturilor pe documente│ │ 1 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┤
│ 6. │Semnarea documentelor DGTCP*1) │ │ 2 │ │ │ │ │
│ │(contabilitate) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┤
│ 7. │Avizarea CFPP*2)- DGTCP │ │ 3 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┤
│ 8. │Avizarea CFPP - UCASMFC*3) │ │ 3 │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┤
│ 9. │Semnarea documentelor de cãtre │ │ 2 │ │ │ │ │
│ │ordonator │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼──────┼────────┼───────┼─────────┤
│10. │Efectuarea plãţii de cãtre DGTCP │ │ 2 │ │ │ │ │
└────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────┘


Şef serviciu, Responsabili dosar,
................. ......................

Data:



*1) DGTCP - Direcţia generalã trezorerie şi contabilitate publicã.
*2) CFPP - Control financiar propriu preventiv.
*3) UCASMFC - Unitatea centralã de armonizare a sistemelor de management financiar şi control.




Formularul nr. 2
la procedurã


MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Unitatea de implementare a ajutorului de stat individual
instituit prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008
privind acordarea de ajutor de stat individual având
ca obiectiv dezvoltarea regionalã


PROCES - VERBAL DE CONSTATARE
privind îndeplinirea de cãtre beneficiar a obligaţiilor asumate
prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 privind
acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv
dezvoltarea regionalã, încheiat ca urmare a
verificãrii în amplasament

Nr. .../....


1. Ca urmare a Cererii de eliberare a tranşei de ajutor de stat nr. ................ aferente proiectului de investiţii destinat producerii de automobile/motoare, depusã de beneficiar la sediul Unitãţii de implementare a ajutorului de stat individual, unde a fost înregistratã cu nr. ....:
1.1. Echipa de control din cadrul Unitãţii de implementare a ajutorului de stat individual s-a deplasat la amplasamentul deţinut şi/sau exploatat de beneficiar, cu sediul social în Craiova, şos. Caracal km 3, judeţul Dolj, pentru verificarea operaţiunilor economico-financiare aferente cheltuielilor eligibile realizate de beneficiar pentru implementarea proiectului de investiţii destinat producerii de ..., precum şi a existenţei fizice a activelor corporale, conform înscrierilor contabile.
1.2. Valoarea cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar în perioada .......... (se completeazã conform cap. X secţiunea 1), prevãzutã în Cererea de eliberare a tranşei de ajutor de stat nr. ....., este de ...... .
1.3. Echipa de control din cadrul Unitãţii de implementare a ajutorului de stat individual este formatã din ............./(numele, prenumele, funcţia)/............................., având legitimaţiile nr. .........., în baza ordinului de serviciu nr. .......... .
1.4. Beneficiarul a fost reprezentat de ..................../(numele, prenumele, funcţia)/.................... cu împuternicire din partea reprezentantului legal al societãţii, în vederea semnãrii procesului-verbal, precum şi a posibilelor documente întocmite/prezentate pe parcursul desfãşurãrii verificãrilor ................................................. .
1.5. Acţiunea de verificare s-a desfãşurat în perioada ............ .

2. CONSTATĂRI:
2.1. existenţa fizicã a activelor corporale reprezentând cheltuieli eligibile, în legãturã cu care se solicitã eliberarea tranşei de ajutor de stat .........;
2.2. existenţa fizicã a activelor corporale achiziţionate, pentru care s-au eliberat anterior tranşe de ajutor de stat .......;
2.3. conformitatea documentelor justificative depuse împreunã cu cererea de eliberare a tranşei de ajutor de stat .....;
2.4. corelarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicitã finanţarea cu cele cuprinse în proiectul de investiţii destinat producerii de automobile/motoare;
2.5. analiza situaţiilor financiare aferente ultimului exerciţiu financiar (contul de profit şi pierdere);
2.6. verificarea situaţiei bunurilor achiziţionate şi decontate în tranşele anterioare înregistrate în contabilitate;
2.7. analiza înregistrãrii în contabilitate a bunurilor achiziţionate pentru care solicitã decontul;
2.8. alte informaţii şi documente necesare pentru a se stabili respectarea prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 ;

3. CONCLUZII:
Pe baza constatãrilor sus-menţionate,..............................................

4. Prezentul proces-verbal a fost încheiat astãzi, ............., în ...... exemplare.
Prezentul proces-verbal conţine ...... file şi ....... anexe, cu un total de ...... file.


Unitatea de implementare a Beneficiar,
ajutorului de stat individual .............

Echipa de control,
.......................



Formularul nr. 3
la procedurã


LISTA
de verificare a evidenţei, urmãririi şi înregistrãrii
documentelor de achiziţie, contractelor de lucrãri
prezentate în anexa la Formularul de decont, în
evidenţa operativã şi contabilã a beneficiarului
pentru <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008
privind acordarea de ajutor de stat individual
având ca obiectiv dezvoltarea regionalã





┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬──────────┐
│Nr. │ Denumire documente │ Da │ Nu │Observaţii│
│crt.│ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 1. │Factura: │ │ │ │
│ │- data │ │ │ │
│ │- denumire furnizor │ │ │ │
│ │- numãr facturã │ │ │ │
│ │- denumire bunuri recepţionate │ │ │ │
│ │- cantitate │ │ │ │
│ │- preţ │ │ │ │
│ │- valoare │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 2. │Nota de intrare recepţie (cod*4) 14-3-1A): │ │ │ │
│ │- data │ │ │ │
│ │- denumire furnizor │ │ │ │
│ │- numãr facturã │ │ │ │
│ │- denumire bunuri recepţionate │ │ │ │
│ │- cantitate │ │ │ │
│ │- preţ │ │ │ │
│ │- valoare │ │ │ │
│ │(se vor verifica sã fie conforme cu factura) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 3. │Fişa mijlocului fix (cod 14-3-1A) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 4. │Proces-verbal de recepţie (cod 14-3-1A) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 5. │Proces-verbal de recepţie provizoriu (cod 14-3-1A) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 6. │Proces-verbal de punere în funcţiune (cod 14-3-1A) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 7. │Proces-verbal de scoatere din funcţiune (cod 14-3-1A) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 8. │Proces-verbal de recepţie/Devizul lucrãrii de construcţie │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│ 9. │Fişa de cont analitic din programul de contabilitate de la începutul│ │ │ │
│ │exerciţiului financiar pânã la data efectuãrii verificãrii: │ │ │ │
│ │- numãrul facturii │ │ │ │
│ │- data facturii │ │ │ │
│ │- valoare facturã (fãrã TVA) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│10. │Chitanţa: │ │ │ │
│ │- data │ │ │ │
│ │- denumire furnizor │ │ │ │
│ │- suma achitatã │ │ │ │
│ │- valoare facturã │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│11. │Instrumentul bancar de platã al achiziţiei: │ │ │ │
│ │- data │ │ │ │
│ │- denumire furnizor (CIF) │ │ │ │
│ │- suma achitatã │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│12. │Extras de cont: │ │ │ │
│ │- data │ │ │ │
│ │- denumire furnizor (CIF) │ │ │ │
│ │- suma achitatã │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│13. │Contracte de leasing financiar: │ │ │ │
│ │- data │ │ │ │
│ │- preţ │ │ │ │
│ │- suma │ │ │ │
│ │- denumire bun │ │ │ │
│ │- cantitate │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────────┤
│14. │Alte documente relevante │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────────┘


Echipa de control
....................



*4) <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele
şi formularele financiar-contabile, cu modificãrile ulterioare.




Formularul nr. 4
la procedurã


MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Unitatea de implementare a ajutorului de stat individual
instituit prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008
privind acordarea de ajutor de stat individual având
ca obiectiv dezvoltarea regionalã


În temeiul:
- <>art. 3 alin. (1) pct. A.69 din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 137/2007 ,
în aplicarea prevederilor:
- <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regionalã;
- Deciziei Comisiei Europene nr. C (2008) 1.613 din 30 aprilie 2008, prin care se autorizeazã ajutorul de stat individual;
- liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013, adoptate de Comisia Europeanã şi publicate în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene nr. C54 din 4 martie 2006, cu aplicabilitate în Uniunea Europeanã de la data de 1 ianuarie 2007,

emite urmãtoarea

DECIZIE
de acordare totalã/parţialã/neacordare a
tranşei de ajutor de stat individual

Având în vedere cã:
1. Ford Motor Company şi beneficiarul, definiţi în art. 7 lit. e) din cap. II, respectiv în <>cap. IV din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 , s-au obligat sã implementeze douã proiecte de investiţii în amplasament (proiectul de investiţii destinat producerii de automobile şi, respectiv, proiectul de investiţii destinat producerii de motoare), pentru care se acordã ajutor de stat individual, cu respectarea termenilor şi condiţiilor prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regionalã;
2. În structura juridicã a beneficiarului ajutorului de stat individual au intervenit urmãtoarele modificãri ....................../se detaliazã/......................................... , conform ............/se aratã documentele/...........................
3. Proiectul de investiţii destinat producerii de automobile/motoare a demarat în/se aflã în stadiul ............../se descrie etapa realizatã/...............................
4. Beneficiarul a depus la sediul Unitãţii de implementare a ajutorului de stat individual Cererea de eliberare a tranşei de ajutor de stat, înregistratã cu nr. ........, pentru cheltuielile eligibile efectuate de beneficiar pânã la data de ....., aferente proiectului de investiţii destinat producerii de automobile/motoare, pentru perioada..........., corespunzãtoare anului investiţional .........
5. În urma analizei a cererii de eliberare a tranşei de ajutor de stat, echipa de control din cadrul Unitãţii de implementare a ajutorului de stat individual a verificat documentele depuse de beneficiar în vederea eliberãrii tranşei de ajutor de stat, respectiv ............../se detaliazã/.........................
6. În fapt, s-au constatat urmãtoarele (conform <>cap. X secţiunea a 2-a din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regionalã): ............../se detaliazã/..........................................
7. În urma verificãrii în amplasament s-a încheiat Procesul-verbal de constatare nr. ......., anexã la prezenta decizie, prin care s-au concluzionat urmãtoarele: .............../se detaliazã/......................
Pentru considerentele arãtate mai sus, în baza Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.663/2008, directorul general al Unitãţii de implementare a ajutorului de stat indiviudal, în baza <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regionalã,

DECIDE:

Art. 1. - Acordarea totalã /parţialã/ neacordarea tranşei de ajutor de stat, în sumã de ............/se detaliazã/........................ .
Art. 2. - Prezenta decizie devine aplicabilã de la data ....................... .
Art. 3. - Prezenta decizie poate fi contestatã la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi fiscal, în termenul prevãzut de <>Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

Directorul general al Unitãţii de
implementare a ajutorului de stat individual,
.............................................


Avizat
------
Director general adjunct,
..................

Verificat
----------
Şef serviciu,
...............

Întocmit
--------
Echipa de control,
....................




Formularul nr. 5
la procedurã



LISTA
de verificare în amplasament în vederea îndeplinirii condiţiilor
impuse de reglementãrile comunitare şi de prevederile Ordonanţei
de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor
de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regionalã,
privind durata minimã de menţinere a investiţiei





┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬──────────┐
│Nr. │ Denumire documente │ Da │ Nu │Observaţii│
│crt.│ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
│ 1. │Fişa mijlocului fix (cod 14-3-1A) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
│ 2. │Proces-verbal de recepţie (cod 14-3-1A) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
│ 3. │Proces-verbal de recepţie provizoriu (cod 14-3-1A) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
│ 4. │Proces-verbal de punere in funcţiune (cod 14-3-1A) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
│ 5. │Proces-verbal de scoatere din funcţiune (cod 14-3-1A) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
│ 6. │Fişa de cont analitic din programul de contabilitate de la începutul│ │ │ │
│ │exerciţiului financiar pânã la data efectuãrii verificãrii: │ │ │ │
│ │- numãrul facturii │ │ │ │
│ │- data facturii │ │ │ │
│ │- valoare facturã (fãrã TVA) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼──────────┤
│ 7. │Alte documente relevante │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴──────────┘

Echipa de control,
....................




Formularul nr. 6
la procedurã


PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
privind durata minimã de menţinere a investiţiei aferente
proiectului destinat producerii de automobile/motoare

Încheiat astãzi .............


1. Având în vedere cã proiectul de investiţii destinat producerii de automobile/motoare a fost finalizat la data de ..........,
având în vedere raportul beneficiarului transmis furnizorului, potrivit <>art. 74 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regionalã, înregistrat la Unitatea de implementare a ajutorului de stat individual cu nr ................... :
1.1. Echipa de control din cadrul Unitãţii de implementare a ajutorului de stat individual s-a deplasat la amplasamentul deţinut de beneficiar, cu sediul social în Craiova, şos. Caracal km 3, judeţul Dolj, pentru verificarea îndeplinirii obligaţiei de menţinere a investiţiei, precum şi constatarea existenţei în fapt a tuturor activelor corporale care au fãcut obiectul proiectului destinat producerii de automobile/motoare.
1.2. Echipa de control din cadrul Unitãţii de implementare a ajutorului de stat individual este formatã din .... (numele, prenumele, funcţia, având legitimaţiile nr. ........, în baza delegaţiilor nr. ......).
1.3. Din partea beneficiarului au participat ... (numele, prenumele, funcţia, cu împuternicire din partea reprezentantului legal al societãţii în vederea semnãrii procesului-verbal, precum şi a posibilelor documente întocmite/prezentate pe parcursul desfãşurãrii verificãrilor) ........... .
Acţiunea de verificare s-a desfãşurat în perioada ............ .

2. CONSTATĂRI:
2.1. Analiza situaţiilor financiare aferente ultimului exerciţiu financiar: ..........................
.......................................................................
2.2. Existenţa fizicã şi în documentele contabile a bunurilor care au fãcut obiectul planului de investiţii susţinut prin ajutor de stat: .........................................................
.................................................................... .
2.3. Existenţa unei situaţii de înlocuire a investiţiei, dacã este cazul: ...........................
.................................................................... .
2.4. Verificarea documentelor contabile, pentru a stabili dacã nu a mai primit şi alte ajutoare de stat pe aceleaşi costuri eligibile: .........................................................
.................................................................... .

3. CONCLUZII:
Pe baza constatãrilor sus-menţionate, ..... .

4. Prezentul proces-verbal a fost încheiat astãzi, ....................., în ...... exemplare.
Prezentul proces-verbal conţine ......... file şi ......... anexe, cu un total de ....... file.

Unitatea de implementare a ajutorului de stat individual:


Echipa de control, Beneficiar,
.................... ...............

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016