Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 13 decembrie 2006  pentru monitorizarea pietei de certificate verzi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

PROCEDURA din 13 decembrie 2006 pentru monitorizarea pietei de certificate verzi

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006
PROCEDURA din 13 decembrie 2006
pentru monitorizarea pieţei de certificate verzi
EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006Cod ANRE: 38.2.307.0.00.13/12/2006

1. SCOP
ART. 1
Prezenta procedura stabileşte
a) activitãţile care trebuie întreprinse, informaţiile necesar a fi colectate pentru realizarea monitorizarii pieţei de certificate verzi;
b) pãrţile implicate şi responsabilitãţile acestora în desfãşurarea activitãţii de monitorizare a pieţei de certificate verzi;
c) modalitatea de supraveghere şi evaluare a pieţei de certificate verzi;
d) indicatorii semnificativi care cuantifica: performanţele pieţei de certificate verzi, eficacitatea sistemului aplicat pentru promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile, precum şi comportamentul participanţilor la aceasta piata;
e) modul de cuantificare a impactului economic şi de mediu datorat schemei de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

2. DOMENIUL DE APLICARE
ART. 2
(1) Prezenta procedura se aplica:
a) participanţilor la piata de certificate verzi;
b) Operatorului Pieţei de Certificate Verzi, în calitate de administrator al pieţei de certificate verzi;
c) Operatorului de Transport şi de Sistem, în calitate de emitent al certificatelor verzi.
(2) Prezenta procedura este utilizata de ANRE pentru:
a) organizarea activitãţii de monitorizare a pieţei de certificate verzi,
b) determinarea valorilor setului de indicatori definiţi în scopul cuantificãrii performantelor pieţei şi utilizãrii acestora la întocmirea raportelor anuale, precum şi la fundamentarea rapoartelor necesar a fi transmise la Comisia Europeanã conform prevederilor din Directiva 2001/77/CE privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie;
c) îmbunãtãţirea cadrului de reglementare cu privire la organizarea şi funcţionarea pieţei de certificate verzi în scopul asigurãrii transparenţei, coerentei şi creşterii atractivitatii pentru investitori.

3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
ART. 3
În înţelesul prezentei Proceduri, termenii şi expresiile folosite au semnificatiile urmãtoare:
a) Autoritatea Competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei;
b) Certificat Verde - Document care atesta o cantitate de un megawattora de energie electrica produs din surse regenerabile de energie. Certificatul verde se poate tranzactiona distinct de cantitatea de energie electrica asociata acestuia, pe o piata a contractelor bilaterale sau pe piata centralizata de certificate verzi;
c) Certificat Verde "consumat" - Certificat verde utilizat de cãtre un furnizor pentru a dovedi îndeplinirea cotei anuale obligatorii; un certificat verde consumat nu mai poate fi tranzactionat pe piata de certificate verzi;
d) Energie electrica produsã din surse regenerabile de energie - Energia electrica produsã de centrale care utilizeazã numai surse regenerabile de energie, precum şi proporţia de energie electrica produsã din surse regenerabile de energie în centrale hibride care utilizeazã şi surse convenţionale de energie, incluzând energia electrica consumatã de sistemele de stocare a purtatorilor de energie conventionala şi excluzând energia electrica obţinutã din aceste sisteme;
e) Furnizor de energie electrica - Persoana juridicã, titulara a unei licenţe de furnizare a energiei electrice, care asigura alimentarea cu energie electrica a unuia sau mai multor consumatori, în baza unui contract de furnizare;
f) Operator Piata de Certificate Verzi - Persoana juridicã ce asigura tranzacţionarea certificatelor verzi şi care determina preţurile pe piata centralizata a certificatelor verzi, indeplinind funcţiile prevãzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Pieţei de Certificate Verzi; Operatorul Pieţei de Certificate Verzi este S.C. OPCOM S.A.;
g) Operator de Transport şi de Sistem - Persoana juridicã, titulara de licenta pentru transportul energiei electrice şi servicii de sistem. Operatorul de Transport şi de Sistem este CN Transelectrica S.A.;
h) Participant la piata de certificate verzi - Producãtorii de E-SRE, furnizorii de energie electrica şi consumatorii de energie electrica care doresc sa cumpere certificate verzi;
i) Piata centralizata de certificate verzi - Cadrul de desfãşurare a tranzacţiilor cu certificate verzi între participanţii la piata, organizat şi administrat de S.C. OPCOM S.A., pe baza unor reguli specifice;
j) Piata a contractelor bilaterale de certificate verzi - Totalitatea contractelor bilaterale negociate între producãtorii de energie electrica din surse regenerabile şi furnizorii de energie electrica pentru vânzarea / cumpãrarea de certificate verzi;
k) Preţ de închidere al pieţei centralizate de certificate verzi - Preţul la care sunt încheiate tranzacţiile pe piata centralizata de certificate verzi, în Luna de Tranzactionare;
l) Producãtor de energie electrica produsã din surse regenerabile de energie - Persoana juridicã, titulara a unei licenţe de producere a energiei electrice în centrale care utilizeazã surse regenerabile de energie;
m) Sistem de cote obligatorii - Mecanism de promovare a producerii de energie electrica din surse regenerabile de energie, prin achiziţia de cãtre furnizori a unor cote obligatorii de energie electrica produsã din aceste surse în vederea vânzãrii cãtre consumatorii deserviti;
n) Surse regenerabile de energie - Surse de energie nefosile, cum sunt: vantul, soarele, apele geotermale, valurile, mareele, hidroenergia, biomasa, gazul de fermentare a deşeurilor denumit gazul de depozit, gazul de fermentare a namolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogazul;
o) Tranzactionare de certificate verzi - Comercializare a certificatelor verzi prin trecerea acestora din contul vânzãtorului în contul cumpãrãtorului la preţul de închidere al pieţei centralizate de certificate verzi sau la preţul negociat în contracte bilaterale de certificate verzi; Toate tranzacţiile de certificate verzi sunt înregistrate în Registrul certificatelor verzi administrat de S.C. OPCOM SA.
ART. 4
Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au urmãtoarele semnificatii:
a. ANRE - Autoritatea Competenta
b. CV - Certificat Verde
c. E-SRE - Energie electrica produsã din surse regenerabile de energie
d. OPCV - Operatorul Pieţei de Certificate Verzi
e. OTS - Operatorul de Transport şi de Sistem
f. PIPCCV - Preţ de închidere al pieţei centralizate de certificate verzi
g. PCCV - Piata centralizata de certificate verzi
h. PCV - Piata de Certificate Verzi
i. SRE - Surse regenerabile de energie

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
ART. 5
Prezentul regulament are la baza prevederile urmãtoarelor documente de referinta:
a) <>Legea energiei electrice, nr. 318/2003 ;
b) <>Hotãrârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie electrica din surse - regenerabile de energie;
c) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1892/2004 privind stabilirea sistemului de promovare a energiei electrice produsã din surse regenerabile de energie;
d) <>Hotãrârea Guvernului nr. 958/2005 pentru modificarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea producţiei de energie din surse regenerabile şi pentru modificarea şi completarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie;
e) <>Ordinul preşedintelui ANRE nr. 22/2006 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi;
f) <>Ordinul preşedintelui ANRE nr. 45/2005 de aprobare a Procedurii de alocare a sumelor de bani rezultate din neîndeplinirea de cãtre furnizorii de energie electrica a cotelor obligatorii de achiziţie de certificate verzi.

5. OBIECTIVELE MONITORIZARII PIEŢEI DE CERTIFICATE VERZI
ART. 6
Activitatea de monitorizare a pieţei de certificate verzi este desfasurata de cãtre ANRE în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin <>Ordinul preşedintelui ANRE nr. 22/2006 şi cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.
ART. 7.
În cadrul activitãţilor de monitorizare a pieţei de CV, ANRE urmãreşte:
a) respectarea prevederilor reglementãrilor în vigoare de cãtre toţi participanţii la piata şi de cãtre operatorii economici cu responsabilitãţi în organizarea şi funcţionarea acestei pieţe, respectiv OTS şi OPCV;
b) încadrarea preţului de tranzactionare a CV între valoarea minima şi maxima legal stabilite pentru un CV;
c) identificarea eventualelor cazuri de comportament anticoncurential sau a oricãror alte cazuri de comportament inadecvat al participanţilor la piata de CV;
d) identificarea eventualelor disfunctionalitati pe piata de certificate verzi;
e) stabilirea impactului economic şi de mediu datorat promovãrii E-SRE;
f) îndeplinirea tintei naţionale în ce priveşte ponderea E-SRE în consumul naţional brut de energie electrica;
g) modul de îndeplinire de cãtre furnizori a cotelor anuale obligatorii de achiziţie de CV, stabilite conform prevederilor legale;
h) sesizarea, dupã caz, a Consiliului Concurentei sau aplicarea sancţiunilor prevãzute de lege în cazul nerespectãrii prevederilor reglementãrilor în vigoare;
i) stabilirea gradului de valorificare a potenţialului de SRE disponibil în orizontul de prognoza stabilit pentru fiecare tip de SRE;
j) realizarea de comparatii internaţionale privind rezultatele promovãrii E-SRE.
Art. 8
În vederea îndeplinirii obiectivelor menţionate la art. 7, ANRE:
a) colecteazã, analizeazã şi disemineaza informaţiile relevante privind dezvoltarea şi funcţionarea pieţei de CV;
b) defineste indicatori care cuantifica eficienta sistemului adoptat pentru promovarea E-SRE, eficienta functionarii pieţei de CV monitorizate, structura/concentrarea pieţei şi comportamentul participanţilor pe aceasta piata;
c) urmãreşte evoluţia în timp a indicatorilor definiţi;
d) întocmeşte şi face public raportul anual privind funcţionarea pieţei de CV;
e) constituie un fond de date necesar elaborãrii de analize privind promovarea E-SRE.

6. INFORMAŢIILE NECESARE ACTIVITÃŢII DE MONITORIZARE
ART. 9
(1) Monitorizarea pieţei de CV se realizeazã în cadrul Serviciului de Strategii energetice, promovarea surselor regenerabile şi a cogenerarii din cadrul ANRE pe baza informaţiilor transmise pe suport hârtie şi în format electronic de cãtre: producãtorii de E-SRE, furnizorii de energie electrica pentru consumatorii finali, OPCV şi OTS, în formatul specificat în machetele din anexele 1-4.
(2) Informaţiile cuprinse în machetele din anexele 1-2 se transmit anual de cãtre participanţii la piata de CV pana în ultima zi lucrãtoare a lunii februarie din anul urmãtor, iar informaţiile cuprinse în machetele din anexele 3 şi 4 se transmit lunar de cãtre OPCV şi OTS pana în data de 25 ale lunii curente pentru luna precedenta.
ART. 10
(1) Informaţiile transmise de producãtorii de E-SRE, conform machetei prezentatã în anexa 1, se referã la E-SRE produsã, la numãrul de CV deţinute, primite lunar şi vândute pe contracte bilaterale şi/sau pe PCCV, precum şi preţurile obţinute pe cele doua pieţe de CV;
(2) Informaţiile transmise de furnizorii de energie electrica, conform machetei prezentatã în anexa 2, se referã la energia electrica furnizatã consumatorilor finali atât prin intermediul reţelelor electrice de transport/distribuţie cat şi consumatorilor racordati direct la barele centralelor (caz specific producãtorilor care sunt şi furnizori), numãrul de CV deţinute/consumate, precum şi a celor achiziţionate prin contracte bilaterale şi/sau de pe PCCV;
(3) Informaţiile transmise de OPCV, conform machetelor prezentate în anexele 3.1-3.4, se referã la participanţii înregistraţi la piata de CV, ofertele de vânzare/cumpãrare înregistrate, numãrul de CV tranzactionale pe PCCV, preţul de închidere al PCCV;
(4) Informaţiile transmise de OTS, conform machetei prezentatã în anexa 4, se referã la lista CV emise producãtorilor de E-SRE, cu specificarea tipurilor de SRE şi a codurilor CV emise în contul producãtorilor.
ART. 11
Datele transmise de producãtorii de E-SRE constituie şi baza de calcul pentru determinarea sumelor de bani ce revin acestora în conformitate cu Procedura de alocare a sumelor de bani rezultate din neîndeplinirea de furnizorii de energie electrica a cotelor obligatorii de achiziţie de CV.
ART. 12
Datele transmise de furnizorii de energie electrica privind energia electrica furnizatã consumatorilor finali constituie baza de calcul pentru determinarea gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii, respectiv pentru stabilirea sumelor de bani datorate în cazul neîndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV.
ART. 13
ANRE poate face publice informaţii privind funcţionarea pieţei de CV în forma agregata, cu pãstrarea confidenţialitãţii datelor privind activitãţile comerciale sau financiare a cãror publicare aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii. Informaţiile cu caracter confidenţial a cãror publicare aduce atingere principiului concurentei loiale se stabilesc de ANRE, la propunerea producãtorilor de E-SRE şi a furnizorilor de energie electrica.
ART. 14
Furnizorii de informaţii necesare ANRE pentru monitorizarea pieţei de CV sunt obligaţi sa asigure accesul permanent al ANRE la toate informaţiile necesare.
ART. 15
Machetele de culegere a datelor se revizuiesc ori de câte ori este necesar pentru a reflecta prevederile cadrului legal şi de reglementare în vigoare.

7. EVALUAREA MODULUI DE FUNCŢIONARE A PIEŢEI DE CV
ART. 16
Modul de funcţionare, precum şi evaluarea performantelor pieţei de CV din România se realizeazã prin intermediul unui set de indicatori, care ţin seama şi de practica internationala în domeniu.
ART. 17
ANRE, în cadrul activitãţii de monitorizare a pieţei de CV, urmãreşte o serie de indicatori ce rezulta în mod direct din informaţiile conţinute în machetele transmise ANRE conform precizãrilor de la art. 8, 9, şi anume cresteri anuale, fata de anul de referinta 2005, ale:
a) producţiei de E-SRE care beneficiazã de sistemul de promovare;
b) puterii instalate în capacitatile de producere a E-SRE;
c) numãrului de CV emise, pe total şi pe tipuri de SRE;
d) preţului de închidere al PCCV;
e) preţurilor de tranzactionare a CV pe piata contractelor bilaterale de CV;
f) numãrului de participanţi pe piata de CV, respectiv pe piata contractelor bilaterale de CV şi pe PCCV;
g) numãrului de CV tranzacţionate prin contracte bilaterale;
h) numãrului de CV ofertate/tranzacţionate pe PCCV;
i) numãrului de CV consumate;
j) numãrului de CV achiziţionate de furnizori şi pãstrate de aceştia pentru îndeplinirea cotei obligatorii aferentã anului/anilor urmãtori;
k) numãrului de CV primite de producãtori şi neofertate pe piata de CV.
ART. 18
Prin prelucrarea informaţiilor conţinute în machetele transmise conform precizãrilor de la art. 8, 9, ANRE detemina un set de indicatori semnificativi pentru evaluarea dezvoltãrii şi functionarii pieţei de CV, a modului de realizare a tintei naţionale asumate de România, a impactului economic şi de mediu a sistemului de promovare a E-SRE şi anume:
a) gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV;
b) gradul de valorificare a CV emise;
c) gradul de ofertare a CV emise;
d) efortul financiar pentru promovarea E-SRE;
e) gradul de realizare a prognozelor producţiei de E-SRE elaborate de producãtori;
f) factorul de capacitate aferent unitãţilor de producere a E-SRE;
g) creşterea preţului energiei electrice ca urmare a promovãrii E-SRE;
h) emisia de CO(2) evitata ca urmare a promovãrii E-SRE;
i) eficacitatea valorificãrii producţiei potenţiale de SRE;
j) cota de piata a participanţilor la piata centralizata de CV;
k) Indicatorul Hirschman-Herfindahl.
7.1. Gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV
ART. 19
În perioada 2005 - 2007, în prima decada a lunii decembrie a fiecãrui an ANRE determina gradul real de îndeplinire a cotei anuale la nivel naţional cu formula:

G(Qr) = [E(cvo)/EE]*100 [%l, (1)
în care:
G(Qr) [%] este gradul real de îndeplinire a cotei anuale la nivel naţional;
E(cvo) [MWh] este energia electrica aferentã CV ofertate spre tranzactionare pe PCV de producãtorii de E-SRE în anul de analiza, inclusiv CV achiziţionate de furnizorii de energie electrica în anii precedenti şi neconsumate;
EE [MWh] este consumul intern de energie electrica al României în anul de analiza.
ART. 20
(1) Indicatorul gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii pentru furnizorul i de energie electrica se determina cu formula:

G(Qi) = [CVC(i)/(Q*EE(i))]*100 [%], (2)
în care:
G(Qi) [%] este gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii pentru furnizorul i;
CVC(i) [MWh] este energia electrica aferentã certificatelor verzi achiziţionate de furnizorul i în anul de analiza, celor achiziţionate în anii precedenti, neconsumate şi prevãzute a fi consumate în anul de analiza,
Q este cota anuala obligatorie de achiziţie de certificate verzi legal stabilitã pentru anul de analiza,
EE(i) [MWh] este energia electrica funizata consumatorilor finali de furnizorul i în anul de analiza.
(2) Pentru perioada 2005 - 2007, valoarea Q din formula de la alin (1) este egala cu valoarea G(Qr) determinata conform prevederilor art. 19.
(3) Gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii pentru flecare furnizor de energie electrica reflecta modul în care furnizorii de energie electrica rãspund în fiecare an cerintei legale referitoare la obligativitatea de a achizitiona un anumit numãr de CV.
7.2. Gradul de valorificare a CV emise
ART. 21
(1) Indicatorul gradul de valorificare a CV emise se determina cu formula:

G(v)=[CVC(o)/CVE]*100 [%], (3)
în care:
G(v) [%] este gradul de valorificare a CV emise,
CVC(o) este numãrul de CV consumate din cele emise în anul de analiza,
CVE este numãrul de CV emise în anul de analiza.
(2) Determinarea gradului de valorificare a CV emise este utila în vederea stabilirii momentului deschiderii pieţei de CV, astfel încât producãtorii de E-SRE sa poatã vinde CV şi alte pieţe decât cea nationala.
7.3. Gradul de ofertare a CV emise
ART. 22
(1) Indicatorul gradul de ofertare a CV se determina cu formula:

N(o) = (CVO/CVE)*100 [%], (4)
în care:
N(o) [%] este gradul de ofertare a CV,
CVO este numãrul de CV emise şi ofertate spre tranzactionare de producãtorii de E-SRE în anul de analiza,
CVE este numãrul de CV emise în anul de analiza.
(2) Gradul de ofertare a CV emise este un indicator ce furnizeazã informaţii cu privire la dimensionarea corecta a sistemului de sprijin a E-SRE.
7.4. Efortul financiar pentru promovarea E-SRE
ART. 23
(1) Indicatorul efortul financiar pentru promovarea E-SRE se determina cu formula:

EF(E-SRE) = f2Σ CVTC(i) * PIPCCV(i) + Σ CVTB(j) * PCBCV(j) [lei], (5)

în care:
EF(E-SRE) [lei] este efortul financiar anual pentru promovarea E-SRE,
CVTC(i) este numãrul de CV tranzacţionate pe PCCV în luna i a anului de analiza,
PIPCCV(i) [lei/CV] este preţul de închidere al PCCV În luna i a anului de analiza,
CVTB(j) este numãrul de CV tranzacţionate prin contractul j în anul de analiza,
PCBCV(j) [lei/CV] este preţul negociat din contractul bilateral j la care se tranzactioneaza CV în anul de analiza.
(2) Indicatorul EF(E-SRE) cuantifica efortul financiar anual necesar la nivel naţional pentru promovarea E-SRE.
7.5. Gradul de realizare a prognozelor producţiei de E-SRE elaborate de producãtori
ART. 24
(1) Indicatorul gradul de realizare a prognozelor producţiei de E-SRE elaborate de producãtori se determina cu formula:

f2Σ Σ PR(E-SRE,i,j)
i j
GRP(E-SRE) = ----------------------- * 100, [%], (6)
Σ Σ P(E-SRE,i,j)
i j
unde:

GRP(E-SRE) [%] este gradul de realizare a prognozei producţiei de E-SRE;
PR(E-SRE,i,j) [MWh] este prognoza producţiei de E-SRE din sursa regenerabila de energie i în luna j;
P(E-SRE,i,j) [MWh] este producţia de E-SRE din sursa regenerabila de energie i în luna j.
(2) Indicatorul gradul de realizare a prognozelor producţiei de E-SRE se utilizeazã pentru cuantificarea calitãţii prognozelor de E-SRE elaborate de cãtre producãtori; indicatorul poate fi calculat separat pentru fiecare tip de SRE, precum şi pentru fiecare producãtor.
7.6. Factorul de capacitate aferent unitãţilor de producere a E-SRE
ART. 25
(1) Indicatorul factorul de capacitate aferent unitãţilor de producere a E-SRE se determina pentru anul de analiza cu formula:

f2Σ P(E-SRE,i,j)
j
FC(E/SRE,i) = ----------------------- [ore], (7)
Σ PI(E-SRE,i,j)
j
unde:
FC(E/SRE,i) este factorul de capacitate pentru sursa regenerabila de energie i;
P(E-SRE,i,j) [MWh] este producţia de E-SRE din sursa regenerabila i a producãtorului j;
PI(E-SRE,i,j) [MW] este puterea instalata în unitãţi de producere de E-SRE din sursa regenerabila i a producãtorului j.
(2) Indicatorul factorul de capacitate este necesar pentru determinarea numãrului de ore de funcţionare a unitãţilor de producere a E-SRE, funcţie de tipul SRE utilizate.
7.7. Creşterea preţului energiei electrice ca urmare a promovãrii E-SRE
ART. 26
(1) Indicatorul creşterea preţului energiei electrice ca urmare a promovãrii E-SRE se determina cu formula:

CPEE(E-SRE) = EF(E-SRE)/EE [lei/MWh], (8)
unde:
CPEE(E-SRE) [lei/MWh] este creşterea preţului energiei electrice ca urmare a promovãrii E-SRE;
EF(E-SRE) [lei] este efortul financiar pentru promovarea E-SRE în anul de analiza, determinat cu formula (5);
EE [MWh] este consumul intern de energie electrica în anul de analiza.
(2) Indicatorul CPEE(E-SRE) cuantifica cu cat creste în anul de analiza preţul energiei electrice la consumatorul final ca urmare a promovãrii E-SRE.
7.8. Emisia de CO(2) evitata ca urmare a promovãrii E-SRE
ART. 27
(1) Indicatorul emisia de CO(2) evitata ca urmare a promovãrii E-SRE se determina cu formula:

ECO(2 ev) = FE[(CO)(2)] * E(E-SRE) [tone CO(2)], (9)
unde:
ECO(2 ev) [tone CO(2)] este emisia de CO(2) evitata;
FE[CO(2)] [tone CO(2)/MWh] este factorul de emisie specifica de CO(2) la nivelul României;
E(E-SRE) [MWh] este energia electrica produsã din surse regenerabile de energie în anul de analiza.
(2) Indicatorul ECO(2 ev) cuantifica efectele pozitive ale promovãrii E-SRE asupra mediului înconjurãtor, respectiv neproducerea de emisii de CO(2) fata de cazul în care aceeaşi energie electrica ar fi fost produsã din combustibili conventionali.
7.9. Eficacitatea valorificãrii producţiei potenţiale de SRE
ART. 28
(1) Indicatorul eficacitatea valorificãrii producţiei potenţiale de SRE se determina cu formula:

[PG(n)]^i - [PG(n-1)]^i
[Et(n)]^i = ------------------------- * 100 [%], (10)
PPOT^i - [PG(n-1)]^i
în care:
[Et(n)]^i [%] este eficacitatea valorificãrii producţiei potenţiale din sursa regenerabila de energie i;
[PG(n)]^i [MWh] este producţia de E-SRE în anul n din sursa regenerabila de energie i;
PPOT^i - [PG(n-1)]^i [MWh] este diferenţa dintre producţia potenţiala de E-SRE în anul tinta şi cea realizatã în anul n-1 din sursa regenerabila de energie i;
(2) Indicatorul eficacitatea valorificãrii producţiei potenţiale de SRE reprezintã raportul dintre E-SRE produsã la nivelul unui an comparativ cu potenţialul posibil de utilizat la nivelul unui an tinta (ex. 2020) şi reflecta eficacitatea sistemului de promovare adoptat pentru fiecare tip de sursa regenerabila de energie.
7.10. Cota de piata a participanţilor la piata cantralimta de CY
ART. 29
(1) Indicatorul cota de piata a participanţilor la PCCV se determina cu formula:

C(i) = [CVT(i)/NT(CV)] * 100 [%], (11)
în care:
C(i) [%] este cota de piata a participanţilor la PCCV,
CVT(i) este numãrul de CV tranzactionale pe PCCV de participantul i în anul de analiza,
NT(CV) este numãrul total de CV tranzactionale pe PCCV în anul de analiza.
(2) Prin calcularea cotelor de piata ale participanţilor la PCCV se poate evalua nivelul de concurenta pe aceasta piata şi se creazã premisele definirii unor noi indicatori de structura, respectiv de concentrare a PCCV, necesari în condiţiile unei cresteri însemnate a volumului tranzacţiilor pe PCCV.
7.11. Indicatorul Hirschman-Herfindahl (HHI)
ART. 30
Indicatorul HHI se calculeazã prin însumarea patratelor cotelor de piata ale participanţilor, respectiv cu formula:

N
HHI = f2Σ [CjxlOO]]^2 (12)
j=1
în care Cj [%] reprezintã cota de piata a participantului j calculatã cu formula (11).
ART. 31
Indicatorul HHI cuantifica gradul de concentrare a unei pieţe, valorile înregistrate având urmãtoarele semnificatii:
a) dacã HHI tinde la 0 piata este perfect concurenta;
b) dacã HHI < 1000 piata este neconcentrata;
c) dacã 1000 < HHI < 1800 piata este moderat concentrata;
d) dacã HHI > 1800 piata este excesiv concentrata;
e) dacã HHI = 10000 monopol.

8. REZULTATELE ACTIVITÃŢII DE MONITORIZARE. DISEMINAREA INFORMATILOR
ART. 32
Rezultatele activitãţii de monitorizare sunt sintetizate în raportul anual întocmit şi publicat de ANRE pe pagina sa de Internet şi care conţine cel puţin informaţii referitoare la:
a) cadrul legislativ în domeniul promovãrii surselor regenerabile, cu accent pe noutatile legislative/de reglementare care au apãrut în anul de analiza;
b) modul de sustinere a E-SRE în alte state europene, cu accent pe elementele de noutate care au apãrut în anul de analiza;
c) evoluţia pieţei de CV, cu evidentierea în principal a evoluţiei numãrului de CV tranzacţionate, evoluţiei preţurilor de tranzactionare pe cele doua pieţe de CV, evoluţiei numãrului de participanţi;
d) evoluţia indicatorilor definiţi pentru piata de CV;
e) modul de îndeplinire a cotelor anuale obligatorii stabilite pentru fiecare furnizor de energie electrica în parte.
ART. 33
Pe lângã raportul anual menţionat la art. 32, ori de câte ori este cazul, ANRE întocmeşte rapoarte, analize sau informãri care includ, dupã caz:
a) evaluãri cu privire la performanţele pieţei de CV;
b) influenta promovãrii E-SRE asupra preţului energiei electrice la consumatorii finali;
c) identificarea cazurilor de funcţionare inadecvata a PCV şi a cauzelor posibile care le-au provocat;
d) soluţii posibile pentru remedierea abaterilor constatate;
e) analiza cazurilor de comportament anormal, inadecvat sau anticoncurential al participanţilor la piata.
ART. 34
Soluţiile menţionate la art. 33, lit. d) includ, dupã caz:
a) propuneri de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de CV sau a procedurilor conexe;
b) propuneri de sancţionare a participanţilor la piata de CV al cãror comportament a fost sesizat ca inadecvat.

9. RAPORTARI LA COMISIA EUROPEANÃ
ART. 35
(1) În conformitate cu prevederile art. 3(2), 3(3) şi 5(5) ale Directivei 2001/77/CE privind promovarea E-SRE, România în calitate de Stat membru ale Uniunii Europene are obligaţia de a face raportari periodice la Comisia Europeanã privind rezultatele obţinute în acest domeniu;
(2) Informaţiile rezultate din monitorizarea PCV vor sta la baza raportarilor pe care România le va face la Comisia Europeanã, respectiv:
a) pentru prima data în 2007 şi apoi la fiecare cinci ani, un raport conţinând informaţii privind tinta nationala stabilitã pentru urmãtorii zece ani, definitã ca procent de E-SRE din consumul brut de energie electrica;
b) pentru prima data în 2007 şi apoi la fiecare doi ani, un raport conţinând analiza gradului de îndeplinire a tintei naţionale luând în considerare factorii climatici care pot afecta realizarea tintei şi informaţii privind garantarea originii E-SRE, respectiv baza legalã, criteriile de emitere, transferul şi utilizarea garanţiilor de origine pentru E-SRE.

10. DISPOZIŢII FINALE
ART. 36
Participanţii la PCV care tranzactioneaza CV prin contracte bilaterale, inclusiv producãtorii de E-SRE care sunt şi furnizori de energie electrica şi care utilizeazã CV proprii pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii, au obligaţia de a se înscrie la OPCV ca participanţi la PCV şi de a transmite datele necesare actualizãrii Registrului de CV în conformitate cu prevederile unei proceduri specifice elaborata de OPCV şi avizatã de ANRE.
ART. 37
Nerespectarea prevederilox prezentei proceduri atrage dupã sine sancţionarea conform prevederilor reglementãrilor în vigoare în domeniul energiei electrice.


ANEXA 1
la procedura

Anul:
Producãtor:

DATE PRIVIND CERTIFICATELE VERZI DEŢINUTE/VÂNDUTE


┌─────┬──────┬────────┬────────────┬─────┬──────────────────────────────┬──────┐
│ │Ope- │Luna │Energie elec│Numãr│ CV vândute │Numãr │
│Cen- │rator │de │trica livra-│de CV├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┤de CV │
│trala│de │tran- │ ta în reţea│pri- │Nr. │Can- │Preţ │Can- │Preţ │deti- │
│ │dis- │zacti- ├─────┬──────┤mite │con- │ti- │ │ti- │ │nute │
│ │tri- │onare │prog-│rea- │de la│tract│tate │ │tate │ │la │
│ │butie │pentru │noza-│lizata│ OTS │ │ │ │ │ │sfar- │
│ │*) │anul │ta │ │ │ │ │ │ │ │titul │
│ │ │de ana- │ │ │ │ │ │ │ │ │lunii │
│ │ │liza │ │ │ │ │ │ │ │ │**) │
│ │ │ ├─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │[MWh]│[MWh] │[buc]│ │[buc]│[lei/│[buc]│[lei/ │ [buc]│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ CV] │ │ CV] │ │
├─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │Febru- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │arie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │Martie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │Ianuarie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴──────┼────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘


*) Se va compteta cu denumirea operatorului de distribuţie la care sunt
racordate instalaţiile de producere a E-SRE.
**) Inclusiv CV rãmase netranzactionate din anii precedenti.

Director
DataANEXA 2
la procedura

Anul:
Furnizor:

1. DATE PRIVIND ENERGIA ELECTRICA FURNIZATĂ? CONSUMATORILOR FINALI ŞI CV ACHIZIŢIONATE


┌─────┬──────┬────────────┬───────────────────────────────────────┬──────┬─────┐
│ │ │ din care: │CV achiziţionate pentru anul de analiza│Numãr │Numãr│
│ │ ├──────┬─────┼──────┬──────────────────┬─────────────┤de CV │de CV│
│ │ │ │ │ │ contracte │ plata │van- │deti-│
│ │Ener- │ │ │Luna │ bilaterale │centralizata │dute │nute │
│ │gia │ │con- │de ├─────┬─────┬──────┼──────┬──────┤prin │la │
│Luna │elec- │din │suma-│tran- │Nr. │Can- │Preţ │ Can- │ Preţ │con- │sfar-│
│ │trica │reţele│tori │zac- │con- │ti- │ │ ti- │ │trac- │situl│
│ │furni-│elec- │ali- │tio- │tract│tate │ │ tate │ │te │lunii│
│ │zata │trice │men- │nare │ │ │ │ │ │bilat.│ │
│ │consu-│de │tati │pentru│ │ │ │ │ │altor │ │
│ │mato- │trans-│la │anul │ │ │ │ │ │fur- │ │
│ │rilor │port/ │ba- │de │ │ │ │ │ │ni- │ │
│ │finali│distri│rele │ana- │ │ │ │ │ │zori │ │
│ │ │butie │cen- │liza │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │tra- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │[MWh] │[MWh] │[MWh]│ │ │[buc]│[lei/ │[buc] │[lei/ │ [buc]│[buc]│
│ │ │ │ │ │ │ │ MWh] │ │ MWh] │ │ │
├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Ianu-│ │ │ │Febru-│ │ │ │ │ │ │ │
│arie │ │ │ │arie │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Febru│ │ │ │Martie│ │ │ │ │ │ │ │
│arie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Decem│ │ │ │Ianu- │ │ │ │ │ │ │ │
│brie │ │ │ │arie │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
2. DATE PRIVIND CV CONSUMATE


┌───────────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────┐
│Numãr de CV │Total │ │
│consumate ├───────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │din care: │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │reportate din anii precedenti │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │achiziţionate în anul de raportare │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │transferate din contul producãtorului │ │
│ │în contul furnizorului *) │ │
├───────────────────┴───────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ │
│Preţ CV transferate din contul producãtorului în contul │ │
│furnizorului [lei/MWh] *): │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘


*) Se compteteaza numai de furnizorii de energie electrica care sunt şi
producãtori de E-SRE care au primit certificate verzi şi le utilizeazã pentru
îndeplinirea propriei cote anuala obligatorie.

Director
DataANEXA 3.1
la procedura

LUNA:
ANUL:

LISTA FURNIZORILOR DE ENERGIE ELECTRICA ÎNSCRIŞI LA PCV


┌─────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ │ Data înscriere la │ │
│Nr. │ Nume Participant │ Piata de Certificate │ Adresa, Tel, Fax, │
│crt. │ │ Verzi │ │
├─────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │
└─────┴──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┘

Nota: În tabel se vor evidenţia prin scriere cu o alta culoare furnizorii
de energia electrica înscrişi la plata de certificate verzi în luna de
raportare.

Director General
Data:
ANEXA 3.2
la procedura

LUNA:
ANUL:

LISTA PRODUCĂ?TORILOR DE ENERGIE ELECTRICA ÎNSCRIŞI LA PCV


┌─────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ │ Data înscriere la │ │
│Nr. │ Nume Participant │ Piata de Certificate │ Adresa, Tel, Fax, │
│crt. │ │ Verzi │ │
├─────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │
└─────┴──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┘

Nota: În tabel se vor evidenţia prin scriere cu o alta culoare furnizorii
de energia electrica înscrişi la plata de certificate verzi în luna de
raportare.

Director General
Data:
ANEXA 3.3
la procedura

LUNA:
ANUL:

LISTA OFERTELOR ÎNREGISTRATE PE PIATA CENTRALIZATA DE CV


┌────────┬─────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────────┐
│Nr. Crt.│ Nume Participant │ Tip Oferta │ Nr. CV ofertate │
├────────┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ Cumpãrare │ │
├────────┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ Cumpãrare │ │
├────────┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ Cumpãrare │ │
├────────┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ Cumpãrare │ │
├────────┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ Cumpãrare │ │
├────────┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ Cumpãrare │ │
├────────┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ Cumpãrare │ │
└────────┴─────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────────┘

┌────────┬─────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────────┐
│ │ │ Vânzare │ │
├────────┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ Vânzare │ │
├────────┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ Vânzare │ │
├────────┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ Vânzare │ │
├────────┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ Vânzare │ │
├────────┼─────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤
│ │ │ Vânzare │ │
└────────┴─────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────────┘

Director General
Data:
ANEXA 3.4
la procedura

LUNA:
ANUL:

REZULTATELE TRANZACTIONARILOR PE PIATA CENTRALIZATA DE CVPiPCV: lei/CV
Nr. CV tranzacţionate: buc.

┌────┬────────────────┬─────────────┐ ┌────┬────────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ Numãr de CV │ │Nr. │ │ Numãr de CV │
│crt.│ Vânzãtor │ vândute │ │crt.│ Cumpãrãtor │ cumpãrate │
├────┼────────────────┼─────────────┤ ├────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┤ ├────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┤ ├────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┤ ├────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┤ ├────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┤ ├────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┤ ├────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┤ ├────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┤ ├────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┤ ├────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┤ ├────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────┼─────────────┤ ├────┴────────────────┼─────────────┤
│ TOTAL CV vândute │ │ │ TOTAL CV cumpãrate │ │
└─────────────────────┴─────────────┘ └─────────────────────┴─────────────┘

Director General
Data:
ANEXA 4
la procedura

Anul:
Luna:

LISTA CV EMISE/RETRASE


┌────┬────────────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Denumire producãtor E-SRE │ Tip E-SRE │ Cod CV emise │ Cod CV retrase │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────────────┤
│ TOTAL │ │ │ │
└─────────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴────────────────┘

Director
Data:---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016