Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PRESCRIPTIE TEHNICA din 27 iulie 2010 Scari rulante si trotuare rulante - PT R 8-2010*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPTIE TEHNICA din 27 iulie 2010  Scari rulante si trotuare rulante - PT R 8-2010*)    Twitter Facebook
Cautare document

PRESCRIPTIE TEHNICA din 27 iulie 2010 Scari rulante si trotuare rulante - PT R 8-2010*)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI - INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 634 bis din 9 septembrie 2010
PRESCRIPŢIE TEHNICÃ din 27 iulie 2010
Scãri rulante şi trotuare rulante - PT R 8-2010*)
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI - INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALATIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 634 bis din 9 septembrie 2010

-----------
*) Aprobatã de <>Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 1.404 din 27 iulie 2010 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 634 din 9 septembrie 2010.


CAP. I
GENERALITÃŢI

SECŢIUNEA 1
Scop

ART. 1
(1) Prezenta prescripţie tehnicã stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru montarea, punerea în funcţiune, autorizarea funcţionãrii, supravegherea şi verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic, întreţinerea, revizia şi repararea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante.
(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã doar în mãsura în care nu existã alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitarã de armonizare.

SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

ART. 2
Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã scãrilor rulante şi trotuarelor rulante, precum şi componentelor de securitate ale acestora.
ART. 3
Scãrile rulante şi trotuarele rulante, construite şi introduse pe piaţã conform legislaţiei în vigoare la data realizãrii lor, menţionate la art. 2 pot fi montate, reparate, întreţinute şi exploatate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
ART. 4
Prevederile prezentei prescripţii tehnice nu se aplicã la:
a) instalaţiile de transport pe plan înclinat pentru persoane;
b) instalaţiile de transport pe plan înclinat pentru materiale.

SECŢIUNEA a 3-a
Referinţe normative

ART. 5
Prezenta prescripţie tehnicã face referiri la urmãtoarele acte normative:
a) <>Legea nr. 64/2008 , privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) <>Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) <>Legea nr. 319/2006 a securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d) <>Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
e) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
f) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţã a maşinilor, publicatã in Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 30 septembrie 2008;
g) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
h) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotãrâri ale Guvernului în scopul eliminãrii unor dispoziţii privind obligativitatea aplicãrii standardelor şi actualizãrii referirilor la standarde, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004;
i) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea <>Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
j) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintã siguranţã în funcţionare conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
k) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea <>Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.

SECŢIUNEA a 4-a
Termeni, definiţii şi abrevieri

ART. 6
(1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) accident - eveniment fortuit, care întrerupe funcţionarea normalã a unei scãri rulante/trotuar rulant, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sãnãtatea oamenilor ori mediul;
b) autoritate competentã - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activitãţile de servicii, în special autoritãţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creeazã cadrul legal pentru accesul la activitãţile de servicii ori exercitarea acestora;
c) autorizare - activitatea de evaluare şi atestare, efectuatã de ISCIR, a competenţei şi capabilitãţii unei persoane fizice sau juridice de a desfãşura o activitate specificã în legãturã cu o scarã rulantã/trotuar rulant;
d) autorizarea funcţionãrii - acordul emis de ISCIR în scopul atestãrii faptului cã o scarã rulantã/un trotuar rulant îndeplinesc toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi utilizate în condiţii de siguranţã.
e) autorizaţie - document emis de ISCIR prin care se acordã persoanelor fizice sau juridice dreptul de a desfãşura activitãţi reglementate de prezenta prescripţie tehnicã;
f) avarie - deteriorare suferitã de o scarã rulantã/un trotuar rulant, care scoate din funcţiune scara rulantã şi trotuarul rulant respectivã/respectiv;
g) capacitate de transport - numãr de persoane ce poate fi transportat într-o orã, de o scarã rulantã/un trotuar rulant;
h) cerinţã - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusã prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevãzutã în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autoritãţilor competente ori care rezultã din jurisprudenţã, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncã negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;
i) coeficient de siguranţã al benzii trotuarului rulant - raportul dintre rezistenţa la rupere a benzii şi suma forţelor statice la care este supusã banda când trotuarul rulant suportã sarcina de exploatare şi forţele de tracţiune exercitate de dispozitivul de întindere;
j) coeficient de siguranţã al lanţului cu zale de oţel - raportul dintre sarcina de rupere a lanţului şi suma forţelor statice la care este supus lanţul când scara rulantã/trotuarul rulant suportã sarcina de exploatare şi forţele de tracţiune exercitate de dispozitivul de întindere a lanţului;
k) componentã de securitate - componentã care este introdusã pe piaţã de producãtor sau reprezentantul sãu autorizat, pentru a îndeplini o funcţie de securitate atunci când este utilizatã şi a cãrei defectare sau funcţionare necorespunzãtoare pericliteazã siguranţa în funcţionare a scãrii rulante/trotuarului rulant;
l) deflector - dispozitiv suplimentar destinat reducerii riscului de înţepenire între treaptã şi plintã;
m) deţinãtor - persoana fizicã sau juridicã ce deţine cu orice titlu o instalaţie/echipament în exploatare;
n) documentaţie tehnicã - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, de cãtre producãtor pentru montarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor, totalitatea documentelor întocmite de cãtre persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activitãţi în vederea realizãrii sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnicã include, dupã caz, descrierea generalã a instalaţiei/echipamentului, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie, schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor/echipamentelor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercãrilor şi examinãrilor şi altele asemenea;
o) durata normalã de funcţionare - durata de utilizare în care se recupereazã, din punct de vedere fiscal, valoarea de achiziţie a scãrii rulante şi trotuarului rulant, pe calea amortizãrii;
p) expert ISCIR - persoana fizicã autorizatã de ISCIR, pe baza evaluãrii capabilitãţii şi competenţei sale, în scopul realizãrii de sarcini specifice;
q) expertizã tehnicã - investigaţia/examinarea cu caracter tehnic a unei scãri rulante/trotuar rulant;
r) inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoanã fizicã angajatã în cadrul ISCIR, care efectueazã verificãri tehnice şi alte sarcini specifice conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
s) introducere pe piaţã - acţiunea de a face disponibilã/disponibil, pentru prima datã, contra cost sau gratuit, o/un instalaţie/echipament în vederea distribuirii şi/sau utilizãrii;
t) încercãri de casã - verificãri pentru a demonstra buna funcţionare a scãrii rulante/trotuarului rulant;
u) înregistrare - acţiunea de a înregistra scara rulantã/trotuarul rulant în evidenţa ISCIR;
v) întreţinere - totalitatea operaţiunilor prin care se asigurã menţinerea unei scãri rulante/trotuar rulant în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţã;
w) mânã curentã - element mobil pe care pasagerii se pot sprijini cu mâna;
x) montare - activitatea de îmbinare a componentelor unei scãri rulante/unui trotuar rulant, conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionãrii acesteia;
y) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor - persoanã fizicã autorizatã de ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor care se supun prevederilor prescripţiilor tehnice;
z) pasager - persoana care utilizeazã o scarã rulantã/un trotuar rulant;
) persoanã juridicã - orice entitate constituitã potrivit legii naţionale precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacã acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridicã;
bb) personal tehnic de specialitate - angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat de cãtre acesta prin decizie internã şi nominalizat în autorizaţia eliberatã de cãtre ISCIR;
cc) piepteni - elemente care la intrãri şi ieşiri se întrepãtrund cu treptele, platourile sau cu banda, pentru a facilita trecerea pasagerilor;
dd) prescripţie tehnicã - norma tehnicã elaboratã de ISCIR şi aprobatã prin ordin al ministrului de resort, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activitãţi specifice domeniului de activitate, prevãzute în <>Legea nr. 64/2008 , ce se realizeazã în legãturã cu acestea, în vederea introducerii pe piaţã, punerii în funcţiune şi utilizãrii instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţã în funcţionare;
ee) producãtor - persoana fizicã sau juridicã, responsabilã pentru proiectarea şi/sau realizarea unei scãri rulante/unui trotuar rulant în scopul introducerii pe piaţã şi/sau al punerii în funcţiune, în numele sãu, precum şi orice persoanã fizicã sau juridicã, care construieşte, monteazã, instaleazã, ambaleazã sau eticheteazã o scarã rulantã/un trotuar rulant în vederea introducerii pe piaţã şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu;
ff) punere în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizãri a unei scãri rulante/unui trotuar rulant;
gg) regim de autorizare şi verificare tehnicã - totalitatea condiţiilor, cerinţelor, examinãrilor, încercãrilor şi/sau evaluãrilor la care este supusã/supus, cu caracter obligatoriu, o scarã rulantã/un trotuar rulant, pe parcursul realizãrii şi utilizãrii, precum şi deciziile luate în legãturã cu aceasta/acesta, în scopul de a se asigura funcţionarea în condiţii de siguranţã, conform prescripţiilor tehnice;
hh) registru - orice evidenţã sau bazã de date administratã de o autoritate competentã, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific;
ii) reparare - ansamblul de lucrãri şi operaţiuni ce se executã prin înlãturarea neconformitãţilor/defecţiunilor constatate la o scarã rulantã/un trotuar rulant, în scopul aducerii acestora la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigurã funcţionarea în condiţii de siguranţã a acestuia, conform prescripţiilor tehnice;
jj) repunere în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizãri a unei scãri rulante/unui trotuar rulant, ulterior reparãrii, efectuãrii unei revizii şi/sau efectuãrii unei intervenţii de întreţinere a acestora, conform prescripţiilor tehnice;
kk) revizie - activitatea, de regulã planificatã, ce constã în ansamblul operaţiunilor ce se executã asupra unei scãri rulante/unui trotuar rulant în scopul reglãrii sau înlocuirii pieselor şi aparatelor înglobate de acesta, conform prezentei prescripţii tehnice;
ll) sarcinã nominalã - sarcina maximã pentru care a fost proiectatã şi construitã scara rulantã şi trotuarul rulant;
mm) scarã rulantã - instalaţie antrenatã mecanic, având un şir de trepte, fãrã sfârşit destinatã transportului de persoane într-o direcţie ascendentã sau descendentã;
nn) scãri rulante sau trotuare rulante pentru serviciu public - instalaţii ce îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
1) fac parte dintr-un sistem de transport public cu intrãri şi ieşiri incluse;
2) sunt corespunzãtoare pentru asigurarea unei deserviri, utilizãri, funcţionãri regulate timp de aproximativ 140 ore/sãptãmânã cu o sarcinã putând atinge pânã la 100% din sarcina de frânare timp de cel puţin 0,5 h într-o perioadã de 3 ore;
oo) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
pp) trotuar rulant - instalaţie antrenatã mecanic, având o bandã fãrã sfârşit, fãrã trepte, destinatã transportului de persoane pe acelaşi nivel sau între niveluri diferite;
qq) unghi de înclinare - unghi maxim, faţã de orizontalã, în care se deplaseazã treptele, platourile sau banda;
rr) utilizator - persoana fizicã sau juridicã ce are în folosinţã o/un scarã rulantã şi trotuar rulant;
ss) verificare tehnicã - totalitatea examinãrilor şi/sau încercãrilor ce se realizeazã, în baza documentaţiei tehnice aplicabile unei/unui scãri rulante şi trotuar rulant, şi prevederilor prescripţiilor tehnice, în scopul evaluãrii mãsurii în care scara rulantã şi trotuarul rulant satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţã;
tt) verificare tehnicã periodicã - verificare tehnicã desfãşuratã periodic conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
uu) verificare tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic - ansamblu de verificãri, examinãri şi încercãri pentru stabilirea stãrii tehnice, evaluarea duratei remanente de funcţionare şi stabilirea condiţiilor de funcţionare în siguranţã la o/un instalaţie/echipament.
(2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite urmãtoarele abrevieri:
a) ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
b) RADTE - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de verificãri în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
c) RADTP - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare;
d) RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrãrilor;
e) RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor;
f) RTS - Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura.

CAP. II
MONTAREA SCÃRILOR RULANTE ŞI TROTUARELOR RULANTE

ART. 7
(1) Montarea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante se face cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.
(2) Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la montarea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante.
(3) Montarea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã montarea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante precum şi condiţiile de înregistrare în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã.
(4) Autorizaţia pentru montarea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante nu este necesarã atunci când lucrãrile de montare se efectueazã de cãtre producãtorul scãrii rulante/trotuarului rulant.
(5) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice care efectueazã montarea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante sunt prevãzute la capitolul XIII.
ART. 8
(1) Montarea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de montare avizatã de cãtre RADTP.
(2) Condiţiile privind atestarea RADTP care efectueazã avizarea documentaţiilor preliminare de montare a scãrilor rulante şi trotuarelor rulante sunt prevãzute în legislaţia în vigoare.
(3) Obligaţiile şi responsabilitãţile RADTP care efectueazã avizarea documentaţiilor preliminare de montare a scãrilor rulante şi trotuarelor rulante sunt prevãzute la capitolul XIII.
NOTÃ: În cazul în care pe parcursul lucrãrilor de montare apar modificãri faţã de documentaţia tehnicã preliminarã de montare acceptatã de ISCIR, aceste modificãri se avizeazã de RADTP.
ART. 9
(1) Dupã finalizarea lucrãrilor de montare, se efectueazã verificarea documentaţiei tehnice de montare, care se depune la ISCIR în raza cãreia se aflã scara rulantã/trotuarul rulant, cu cel puţin 15 zile înaintea datei propuse pentru efectuarea verificãrii tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii.
(2) Documentaţia tehnicã de montare cuprinde cel puţin:
a) memoriul tehnic de montare, care cuprinde: documentaţia tehnicã preliminarã de montare, lucrãrile de montare efectuate şi condiţiile tehnice de execuţie ale acestora;
b) documentaţiile tehnice pentru subansambluri, sau alte dispozitive şi aparate aferente scãrii rulante/trotuarului rulant care au fost montate;
c) documente privind calitatea îmbinãrilor sudate (certificat inspecţie material, tabelul nominal cu sudorii autorizaţi care au executat lucrarea, lista procedurilor de sudare aprobate), unde este cazul;
d) procesul-verbal de probe de casã, în care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casã şi care sã specifice cã scara rulantã/trotuarul rulant pot fi supuse verificãrii tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii, întocmit de montator şi semnat de cãtre deţinãtor/utilizator;
e) declaraţia pentru lucrãrile de montare efectuate, întocmitã de montator, conform modelului din anexa 1.
ART. 10
(1) Persoanele juridice care efectueazã lucrãri de montare ale scãrilor şi trotuarelor rulante trebuie sã ţinã evidenţa acestora într-un registru, întocmit conform modelului din anexa 2.
(2) Efectuarea lucrãrilor de montare se consemneazã în registrul de supraveghere al scãrii rulante/trotuarului rulant de cãtre RSL al persoanei juridice autorizate pentru acest tip de activitãţi, întocmit conform modelului din anexa 3.

CAP. III
AUTORIZAREA FUNCŢIONÃRII

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 11
(1) Scãrile rulante şi trotuarele rulante nu pot fi utilizate fãrã autorizarea funcţionãrii.
(2) Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la punerea în funcţiune şi autorizarea funcţionãrii scãrilor rulante şi trotuarelor rulante.
(3) Se admite autorizarea funcţionãrii:
a) scãrilor rulante şi trotuarelor rulante noi, care respectã cerinţele privind introducerea pe piaţã, stabilite de reglementãrile tehnice ce transpun directive europene specifice;
b) scãrilor rulante şi trotuarelor rulante vechi care au mai funcţionat şi:
1) provin din Uniunea Europeanã:
I. care respectã cerinţele privind introducerea pe piaţã stabilite, prin directivele europene specifice;
II. care au fost construite anterior intrãrii în vigoare a directivelor europene aplicabile şi care au fost introduse pe piaţã cu respectarea reglementãrilor naţionale ale statului membru în care au fost construite;
2) provin din afara Uniunii Europene:
I. care respectã cerinţele prevãzute la introducerea pe piaţã stabilite prin directivele europene specifice.

SECŢIUNEA a-2-a
Condiţii privind autorizarea funcţionãrii

ART. 12
Pânã la data stabilitã pentru verificarea tehnicã în vederea autorizãrii funcţionãrii, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã pregãteascã scara rulantã/trotuarul rulant, precum şi sarcinile de încercare.
(2) Sarcinile de încercare trebuie sã fie constituite numai din greutãţi verificate metrologic sau a cãror masã este determinatã cu instrumente de mãsurã verificate metrologic.
(3) Deţinãtorul/Utilizatorul trebuie sã asigure mijloacele necesare verificãrii scãrii rulante/trotuarului rulant.
ART. 13
Pentru obţinerea autorizãrii funcţionãrii scãrii rulante/trotuarului rulant, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã înainteze la ISCIR o cerere, însoţitã de urmãtoarele documente:
a) documentaţia tehnicã a scãrii rulante/trotuarului rulant;
b) declaraţia de conformitate CE a scãrii rulante/trotuarului rulant, întocmitã de producãtorul scãrii rulante/trotuarului rulant sau de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, dupã caz;
c) buletinul de verificare a rezistenţei de izolaţie;
d) documentaţia tehnicã de montare menţionatã la art. 9 alin. (2), întocmitã de cãtre montator;
e) raportul tehnic întocmit de o persoanã juridicã autorizatã pentru verificãri tehnice în utilizare, pentru scãrile rulante/trotuarele rulante care au funcţionat şi a cãror duratã de funcţionare este mai mare durata de funcţionare stabilitã de producãtor, sau în lipsa acesteia durata normalã de funcţionare stabilitã conform prevederilor <>Hotãrârii Guvernului 2.139/2004 .
f) declaraţia pe propria rãspundere a deţinãtorului/utilizatorului în care sã se menţioneze ultimul loc de funcţionare a scãrii rulante/trotuarului rulant, dacã este cazul.
ART. 14
Documentaţia tehnicã a scãrii rulante/trotuarului rulant trebuie sã conţinã cel puţin urmãtoarele:
a) desenul de ansamblu a scãrii rulante/trotuarului rulant;
b) instrucţiunile de utilizare, instrucţiunile de montare, instrucţiunile de întreţinere şi revizie ale scãrii rulante/trotuarului rulant, redactate sau traduse în limba românã.
c) informaţii privind inscripţionarea: denumirea şi adresa producãtorului, marcajul de conformitate CE aplicat pe scara rulantã/trotuarul rulant, indicarea modelului sau a tipului scãrii rulante/trotuarului rulant, numãrul de fabricaţie şi anul de fabricaţie ale/al scãrii rulante/trotuarului rulant;
d) caracteristicile tehnice ale scãrii rulante/trotuarului rulant:
1) datele de identificare ale scãrii rulante/trotuarului rulant;
2) parametrii tehnici ai scãrii rulante/trotuarului rulant;
3) caracteristicile cablurilor/lanţurilor ale scãrii rulante/trotuarului rulant;
4) caracteristicile componentelor de securitate ale scãrii rulante/trotuarului rulant;
5) schemele circuitelor de comandã şi protecţie, precum şi descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea funcţionãrii scãrii rulante/trotuarului rulant; schemele electrice pot fi limitate la circuitele necesare pentru evidenţierea componentelor de securitate.

SECŢIUNEA a 3-a
Verificarea tehnicã în vederea autorizãrii funcţionãrii

ART. 15
Autorizarea funcţionãrii scãrii rulante/trotuarului rulant se efectueazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
(2) La verificarea tehnicã trebuie sã participe RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului, RSL al persoanei juridice autorizate care a efectuat montarea scãrii rulante/trotuarului rulant, RSL al persoanei juridice autorizate care asigurã întreţinerea şi revizia scãrii rulante/trotuarului rulant şi, la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice altã persoanã implicatã în montarea, întreţinerea şi revizia scãrii rulante/trotuarului rulant.
ART. 16
Verificãrile şi încercãrile tehnice care se efectueazã la scãrile rulante şi trotuarele rulante sunt urmãtoarele:
a) verificarea elementelor componente principale;
b) încercãri în gol;
c) încercãri în sarcinã, statice şi dinamice;
d) alte încercãri, prevãzute de producãtorul scãrii rulante/trotuarului rulant, sau de persoana autorizatã pentru verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic, dupã caz.
ART. 17
Verificãrile şi încercãrile tehnice menţionate la art. 16 se efectueazã conform instrucţiunilor date de producãtor. Dacã verificãrile şi încercãrile tehnice nu sunt prevãzute în instrucţiunile producãtorului, modul de efectuare al acestora va fi stabilit în cadrul documentaţiei tehnice preliminare de montare avizatã de RADTP sau în urma efectuãrii unei verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic avizatã de RADTE.

SECŢIUNEA a 4-a
Concluziile verificãrii tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii

ART. 18
(1) Autorizarea funcţionãrii scãrii rulante/trotuarului rulant se acordã numai dupã ce au fost efectuate verificãrile şi încercãrile tehnice prevãzute la art. 16 cu rezultate corespunzãtoare, prin întocmirea unui proces-verbal de verificare tehnicã, al cãrui model este prevãzut în anexa 4, unde se consemneazã parametrii de funcţionare şi data efectuãrii urmãtoarei verificãri tehnice (ziua, luna şi anul).
(2) Termenul de valabilitate al autorizãrii funcţionãrii scãrii rulante/trotuarului rulant este de maxim un an.
(3) Dacã rezultatele verificãrilor şi încercãrilor tehnice sunt necorespunzãtoare, deficienţele se consemneazã în procesul-verbal de verificare tehnicã şi nu se acordã autorizarea funcţionãrii scãrii rulante/trotuarului rulant.
(4) Procesul-verbal de verificare tehnicã se ataşeazã la cartea scãrii rulante/trotuarului rulant - partea de exploatare.
(5) Scãrile rulante şi trotuarele rulante care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice se înregistreazã în evidenţa ISCIR.
ART. 19
Este interzisã acordarea autorizãrii funcţionãrii scãrii rulante/trotuarului rulant cu condiţia înlãturãrii ulterioare a unor deficienţe care afecteazã siguranţa în funcţionare.
ART. 20
(1) Deficienţele care nu afecteazã siguranţa în funcţionare, menţionate în procesul-verbal de verificare tehnicã, trebuie sã fie rezolvate în termenele stabilite.
(2) Neîndeplinirea dispoziţiilor date în procesul-verbal de verificare tehnicã atrage dupã sine anularea autorizãrii funcţionãrii scãrii rulante/trotuarului rulant la expirarea termenului stabilit pentru remedieri.
ART. 21
(1) Pentru fiecare scarã rulantã/trotuar rulant care a obţinut autorizarea funcţionãrii, se întocmeşte cartea scãrii rulante/trotuarului rulant, ce trebuie sã conţinã:
a) documentaţia tehnicã menţionatã la art. 14;
b) partea de evidenţã a verificãrilor, eliberatã de ISCIR, care se compune din:
1) copertã fixã;
2) parte legatã cu coperta ce conţine informaţii referitoare la amplasare şi verificãrile tehnice efectuate;
3) parte prevãzutã cu sistem de ataşare a documentelor şi documentaţiilor întocmite pe toatã durata de utilizare a scãrii rulante/trotuarului rulant.
(2) Cartea scãrii rulante/trotuarului rulant se pãstreazã de cãtre deţinãtor/utilizator.

CAP. IV
UTILIZAREA/EXPLOATAREA SCÃRILOR RULANTE ŞI TROTUARELOR RULANTE

ART. 22
Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţã, scãrile rulante şi trotuarele rulante sunt supuse unui regim de supraveghere tehnicã în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
ART. 23
(1) În vederea aplicãrii prevederilor prezentei prescripţii tehnice, privind siguranţa în funcţionare a scãrilor rulante şi trotuarelor rulante, deţinãtorii/utilizatorii trebuie sã asigure regimul de supraveghere tehnicã prin RSVTI.
(2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueazã în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ART. 24
(1) Utilizarea/Exploatarea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante se face în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi a instrucţiunilor de exploatare elaborate de producãtor sau de o persoanã juridicã autorizatã pentru verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
(2) În apropierea scãrii rulante/trotuarului rulant trebuie afişate cel puţin urmãtoarele instrucţiuni de avertizare (pictograme):
a) "Ţineţi ferm copiii de mânã";
b) "Staţi cu faţa cãtre sensul de deplasare şi ţineţi picioarele la distanţã de margini";
c) "Folosiţi mâna curentã".
(3) Dispozitivele de oprire de urgenţã trebuie sã fie de culoare roşie şi marcate cu inscripţia "STOP" pe fiecare dispozitiv sau în imediata lui vecinãtate.

CAP. V
VERIFICAREA TEHNICÃ PERIODICÃ

ART. 25
Verificarea tehnicã periodicã a scãrilor rulante şi trotuarelor rulante care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice se efectuezã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului, numai dupã obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR.
(2) La verificarea tehnicã periodicã, efectuatã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, trebuie sã participe RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului, RSL al persoanei juridice autorizate care asigurã întreţinerea şi revizia scãrii rulante/trotuarului rulant şi, la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice altã persoanã implicatã în întreţinerea şi revizia scãrii rulante/trotuarului rulant.
ART. 26
(1) Verificãrile şi încercãrile tehnice care se efectueazã la scara rulantã/trotuarul rulant sunt urmãtoarele:
a) verificarea elementelor componente principale;
b) încercãri în gol;
c) încercãri în sarcinã, statice şi dinamice;
d) alte încercãri, prevãzute de producãtorul scãrii rulante/trotuarului rulant sau de persoana autorizatã pentru verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic, dupã caz.
(2) Verificãrile şi încercãrile tehnice menţionate la alin. (1) se efectueazã conform instrucţiunilor date de producãtor. Dacã verificãrile şi încercãrile tehnice nu sunt prevãzute în instrucţiunile producãtorului, modul de efectuare al acestora va fi cel stabilit conform art. 17.
ART. 27
(1) Dacã rezultatele verificãrilor tehnice periodice sunt corespunzãtoare, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dupã caz, întocmesc un proces-verbal de verificare tehnicã prin care se acordã autorizarea funcţionãrii în continuare a scãrii rulante/trotuarului rulant, stabilindu-se data (ziua, luna şi anul) efectuãrii urmãtoarei verificãri tehnice periodice, care este de maxim un an.
(2) Data urmãtoarei verificãri tehnice periodice se stabileşte în funcţie de regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnicã a scãrii rulante/trotuarului rulant.
(3) Dacã verificarea tehnicã periodicã se efectueazã de cãtre RSVTI, acesta trebuie sã transmitã la ISCIR, în termen de 15 zile, o copie a procesului-verbal de verificare tehnicã a scãrii rulante/trotuarului rulant.
(4) Modelul de proces-verbal de verificare tehnicã întocmit de cãtre RSVTI este prevãzut în anexa 5.
(5) Este interzisã acordarea autorizãrii funcţionãrii în continuare a scãrii rulante/trotuarului rulant cu condiţia înlãturãrii ulterioare a unor deficienţe care afecteazã siguranţa în funcţionare.
(6) Deficienţele care nu afecteazã siguranţa în funcţionare, menţionate în procesul-verbal de verificare tehnicã, trebuie sã fie rezolvate în termenele stabilite. Neîndeplinirea dispoziţiilor date în procesul-verbal de verificare tehnicã atrage dupã sine anularea autorizãrii funcţionãrii scãrii rulante/trotuarului rulant la expirarea termenului stabilit pentru remedieri.
(7) Procesul-verbal de verificare tehnicã se ataşeazã la cartea scãrii rulante/trotuarului rulant - partea de exploatare.
ART. 28
Dacã la verificãrile tehnice periodice se constatã defecţiuni care reduc siguranţa în funcţionare a scãrii rulante/trotuarului rulant, în funcţie de tipul defectului, vechimea în serviciu a scãrii rulante/trotuarului rulant şi condiţiile de exploatare ale acestora, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate dispune efectuarea de examinãri/investigaţii cu caracter tehnic, în vederea evaluãrii tehnice şi stabilirii condiţiilor în care pot funcţiona în continuare scara rulantã/trotuarul rulant în condiţii de siguranţã.
ART. 29
Cu ocazia verificãrii tehnice periodice, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verificã:
a) dacã registrul de supraveghere este completat corect şi ţinut la zi;
b) dacã întreţinerea şi revizia scãrii rulante/trotuarului rulant se efectueazã planificat, în condiţii corespunzãtoare, de cãtre persoane juridice autorizate şi se asigurã funcţionarea acestora în condiţii de siguranţã.

CAP. VI
ÎNTREŢINEREA ŞI REVIZIA SCÃRILOR RULANTE ŞI TROTUARELOR RULANTE

ART. 30
Condiţia de bazã pe care trebuie sã o satisfacã întreţinerea şi revizia scãrilor rulante şi trotuarelor rulante este asigurarea funcţionãrii acestora în condiţii de siguranţã pe toatã perioada de utilizare.
ART. 31
(1) Întreţinerea şi revizia scãrilor rulante şi trotuarelor rulante se efectuezã de cãtre persoane juridice autorizate de ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã întreţinerea şi revizia scãrilor rulante şi trotuarelor rulante precum şi condiţiile de înregistrare în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã.
(2) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice care efectueazã întreţinerea şi revizia scãrilor rulante şi trotuarelor rulante sunt prevãzute la capitolul XIII.
ART. 32
Persoana juridicã care realizeazã întreţinerea şi revizia scãrilor rulante şi trotuarelor rulante rãspunde de calitatea lucrãrilor efectuate conform instrucţiunilor elaborate de producãtor şi ale prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
ART. 33
Efectuarea lucrãrilor de întreţinere şi revizie se consemneazã de cãtre RSL al persoanei juridice autorizate pentru aceste activitãţi în registrul de evidenţã al lucrãrilor de întreţinere şi revizie, al cãrui model este prevãzut în anexa 2 şi de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului în registrul de supraveghere al scãrii rulante/trotuarului rulant, al cãrui model este prevãzut în anexa 3.
ART. 34
(1) Întreţinerea şi revizia se executã, planificat, conform instrucţiunilor date de producãtor în documentaţia tehnicã a scãrii rulante/trotuarului rulant sau în documentaţia tehnicã de verificãri şi încercãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri şi a prevederilor prezentei prescripţii tehnice, în scopul funcţionãrii acestora în condiţii de siguranţã.
(2) În cadrul lucrãrilor de întreţinere a scãrii rulante/trotuarului rulant trebuie efectuate cel puţin urmãtoarele operaţiuni, dupã caz:


┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Panou de comandã │Se verificã dacã, incinta este curatã, uscatã şi │
│ │lipsitã de praf │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Reductor │Se verificã uzura angrenajelor şi componentelor │
│ │Se verificã lubrifierea │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Motor de acţionare │Se verificã uzura lagãrelor │
│ │Se verificã lubrifierea │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Frânã │Se verificã sistemul de frânare │
│ │Se verificã uzura componentelor │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Frânã auxiliarã │Se verificã sistemul de frânare │
│ │Se verificã uzura componentelor │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Reductor intermediar │Se verificã uzura angrenajelor şi componentelor │
│ │asociate │
│ │Se verificã lubrifierea │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Lanţ de antrenare │Se verificã tensiunea şi uzura │
│principal │Se verificã lubrifierea │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Lanţ treaptã/platou │Se verificã tensiunea şi uzura │
│ │Se verificã lubrifierea │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Treaptã/platou │Se verificã integritatea treptei/platoului şi a │
│ │roţilor acestora │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Bandã trotuar rulant │Se verificã starea şi tensiunea │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Bandã de antrenare │Se verificã starea şi tensiunea │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Distanţe │Se verificã distanţele între trepte/între treaptã │
│ │şi plintã │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Pieptene │Se verificã starea │
│ │Se verificã angrenarea cu treptele, platourile │
│ │sau banda │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Placã pieptene │Se verificã distanţele şi funcţionarea │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Mânã curentã │Se verificã starea şi deplasarea liberã │
│ │Se verificã tensiunea │
│ │Se verificã sincronizarea dintre banda treptei/ │
│ │platoului şi mâna curentã │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Sistemul de rulare │Se verificã starea şi uzura │
│ │Se verificã prinderile │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Componente de securitate │Se verificã funcţionarea │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Deflectoare │Se verificã starea │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Iluminat │Se verificã funcţionarea │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Ecran │Se verificã funcţionarea │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Inscripţii/Pictograme │Se verificã starea │
├──────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Balustrade │Se verificã starea platourilor │
│ │Se verificã prinderile armãturilor interioare │
└──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘(3) Prin revizie se asigurã reglarea sau înlocuirea componentelor, aparatelor sau modulelor înglobate în scara rulantã/trotuarul rulant în scopul asigurãrii menţinerii scãrii rulante/trotuarului rulant în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţã, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

CAP. VII
REPARAREA SCÃRILOR RULANTE ŞI TROTUARELOR RULANTE

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 35
(1) Repararea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante se face cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi a celorlalte acte normative aplicabile.
(2) Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la repararea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante.
(3) Repararea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã repararea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante precum şi condiţiile de înregistrare în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã.
(4) Autorizaţia pentru repararea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante nu este necesarã atunci când lucrãrile de reparare se efectueazã de cãtre producãtorul scãrii rulante/trotuarului rulant.
(5) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice care efectueazã repararea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante sunt prevãzute la capitolul XIII.
ART. 36
(1) Repararea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de reparare avizatã de cãtre RADTP.
(2) Condiţiile privind atestarea persoanelor fizice care efectueazã avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de reparare a scãrilor rulante şi trotuarelor rulante sunt prevãzute în legislaţia în vigoare.
(3) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice care efectueazã avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de reparare a scãrilor rulante şi trotuarelor rulante sunt prevãzute la capitolul XIII.
NOTÃ: În cazul în care pe parcursul lucrãrilor de reparare apar modificãri faţã de documentaţia tehnicã preliminarã de reparare, aceste modificãri se avizeazã de cãtre RADTP.
ART. 37
Lucrãrile de reparare efectuate la scãrile rulante şi trotuarele rulante, care se verificã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, cu participarea RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului şi a personalului care a efectuat lucrãrile de reparare, sunt:
a) înlocuirea componentelor de securitate cu alte tipodimensiuni;
b) înlocuirea elementelor de rezistenţã ale structurii metalice portante;
c) refacerea sau remedierea îmbinãrilor sudate ale structurii metalice portante, acolo unde este cazul;
d) înlocuirea, recondiţionarea sau transformarea de principiu a mecanismului de antrenare;
e) înlocuirea sistemului de frânare cu alte tipodimensiuni;
f) modificarea de principiu a schemei electrice sau cinematice;
g) înlocuirea sistemului de comandã;
h) schimbarea modului de acţionare.
ART. 38
Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defecte, cu excepţia componentelor principale cum ar fi: mecanismul de antrenare, sistemul de frânare, sistemul de comandã se efectueazã conform instrucţiunilor date de producãtor în documentaţia tehnicã a scãrii rulante/trotuarului rulant şi ori de câte ori se constatã o defecţiune sau o uzurã avansatã.
(2) Aceste lucrãri constau în remedierea ansamblurilor şi subansamblurilor ale cãror componente prezintã defecţiuni.
(3) Se recomandã ca remedierea sã se facã prin înlocuirea cu subansambluri sau componente noi de aceeaşi tipodimensiune.
(4) Componentele de uzurã se înlocuiesc la intervalele de timp stabilite de producãtor, indiferent de starea de uzurã din momentul înlocuirii.
ART. 39
(1) Documentaţia tehnicã preliminarã de reparare a scãrii rulante/trotuarului rulant trebuie sã conţinã cel puţin urmãtoarele:
a) desenul de ansamblu, acolo unde este cazul;
b) documentaţiile tehnice pentru subansambluri sau alte componente aferente scãrii rulante/trotuarului rulant ce urmeazã sã se înlocuiascã, dupã caz.
(2) În cazul în care pe parcursul efectuãrii lucrãrilor de reparare apar şi alte neconformitãţi care nu au fost tratate în documentaţia tehnicã preliminarã de reparare, aceasta se completeazã cu partea aferentã tratãrii acestor neconformitãţi.

SECŢIUNEA a 2-a
Etapele lucrãrilor de reparare

ART. 40
(1) Dupã finalizarea lucrãrilor de reparare se efectueazã verificarea documentaţiei tehnice de reparare, care se depune la ISCIR în raza cãreia se aflã scara rulantã/trotuarul rulant, cu cel puţin 15 zile înaintea datei propuse pentru efectuarea verificãrii tehnice.
(2) Documentaţia tehnicã de reparare trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele:
a) memoriu tehnic de reparare, care cuprinde: documentaţia tehnicã preliminarã de reparare, lucrãrile de reparare efectuate şi condiţiile tehnice de execuţie ale acestora;
b) documentaţiile tehnice pentru subansambluri sau alte componente aferente scãrii rulante/trotuarului rulant care au fost înlocuite, acolo unde este cazul;
c) schema cinematicã sau schema electricã, dacã s-au efectuat modificãri ale acestora;
d) documente privind efectuarea pe parcursul lucrãrilor de reparare şi în final a verificãrii lucrãrilor executate în conformitate cu documentaţia tehnicã preliminarã de reparare şi cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, acolo unde este cazul;
e) documente privind calitatea îmbinãrilor sudate (certificat inspecţie material, tabelul nominal cu sudorii autorizaţi care au executat lucrarea şi lista procedurilor de sudare aprobate), acolo unde este cazul;
f) documentele cuprinzând rezultatele examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor nedistructive/distructive efectuate de cãtre persoane juridice autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile, acolo unde este cazul;
g) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casã, în care sã se specifice cã scara rulantã/trotuarul rulant pot fi supuse verificãrii tehnice în vederea repunerii în funcţiune dupã reparare;
h) declaraţia pentru lucrãrile de reparare efectuate, întocmitã conform modelului din anexa 1.
ART. 41
Nu se admite repunerea în funcţiune a scãrii rulante/trotuarului rulant fãrã verificarea tehnicã dupã reparare.
ART. 42
(1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, pentru lucrãrile de reparare menţionate la art. 37, sau RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului pentru lucrãrile de reparare, altele decât cele menţionate la art. 37, efectueazã verificãrile şi încercãrile tehnice prevãzute la art. 26.
(2) Rezultatele verificãrii tehnice dupã reparare, pentru lucrãrile de reparare menţionate la art. 37, precum şi data (ziua, luna şi anul) urmãtoarei verificãri tehnice periodice se consemneazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal de verificare tehnicã, conform modelului din anexa 4. Procesul-verbal de verificare tehnicã se ataşeazã la cartea scãrii rulante/trotuarului rulant - partea de exploatare.
(3) Lucrãrile de reparare efectuate la scara rulantã/trotuarul rulant, altele decât cele menţionate la art. 37, se verificã de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului împreunã cu RSL al persoanei juridice care a efectuat lucrãrile de reparare. Rezultatele verificãrii tehnice dupã reparare, se consemneazã într-un proces-verbal de verificare tehnicã întocmit de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului, conform modelului din anexa 5, iar data urmãtoarei verificãri este cea stabilitã la ultima verificare tehnicã periodicã, efectuatã de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului. Procesul-verbal de verificare tehnicã se ataşeazã la cartea scãrii rulante/trotuarului rulant - partea de exploatare.
(4) Dacã verificarea tehnicã a lucrãrilor de reparare se efectueazã de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului, acesta trebuie sã transmitã la ISCIR, în termen de 15 zile, o copie a procesului-verbal de verificare tehnicã a scãrii rulante/trotuarului rulant.
ART. 43
Efectuarea lucrãrilor de reparare se consemneazã de cãtre RSL al persoanei juridice autorizate pentru aceastã activitate în registrul de evidenţã al lucrãrilor de reparare, al cãrui model este prevãzut în anexa 2 şi de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului în registrul de supraveghere al scãrii rulante/trotuarului rulant, al cãrui model este prevãzut în anexa 3.

CAP. VIII
VERIFICÃRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII/EXAMINÃRI CU CARACTER TEHNIC A SCÃRILOR RULANTE ŞI TROTUARELOR RULANTE

SECŢIUNEA 1
Domeniu de aplicare

ART. 44
(1) Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a scãrilor rulante şi trotuarelor rulante se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a scãrilor rulante şi trotuarelor rulante precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã. Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevãzute la capitolul XIII din prezenta prescripţie tehnicã.
(2) Cerinţa de autorizare pentru verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic nu se aplicã producãtorilor, pentru scãrile rulante şi trotuarele rulante fabricate de aceştia.
ART. 45
Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic se efectueazã în scopul evaluãrii stãrii tehnice, estimãrii duratei de funcţionare remanentã şi stabilirii condiţiilor de funcţionare în siguranţã ale scãrilor rulante şi trotuarelor rulante.
ART. 46
Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic se poate efectua în urmãtoarele cazuri:
a) dacã la scara rulantã/trotuarul rulant s-au produs avarii şi/sau accidente;
b) când se constatã coroziune şi/sau deformaţii la structura metalicã portantã a scãrii rulante/trotuarului rulant;
c) dupã un seism major sau atunci când scara rulantã/trotuarul rulant au suferit o acţiune susceptibilã sã-i afecteze structura;
d) atunci când documentaţia tehnicã a scãrii rulante/trotuarului rulant lipseşte sau este incompletã şi nu se cunosc parametrii de funcţionare, fiind necesarã determinarea acestora, sau producãtorul nu poate fi identificat;
e) dacã în urma verificãrilor tehnice periodice, efectuate conform prezentei prescripţii tehnice, se obţin rezultate necorespunzãtoare care pericliteazã funcţionarea în condiţii de siguranţã a scãrii rulante/trotuarului rulant;
f) atunci când scara rulantã/trotuarul rulant urmeazã sã fie repuse în funcţiune dupã o perioadã de timp în care au fost oprite, fãrã sã fie conservate în mod corespunzãtor (conform instrucţiunilor de utilizare şi unor proceduri specifice), iar repunerea acestora în funcţiune ar putea periclita siguranţa în funcţionare;
g) la sfârşitul duratei de funcţionare a scãrii rulante/trotuarului rulant, atunci când aceasta este stabilitã prin documentaţia tehnicã;
h) la expirarea duratei normale de funcţionare prevãzutã în <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004 , atunci când prin documentaţia tehnicã nu este prevãzutã durata de funcţionare a scãrii rulante/trotuarului rulant.

SECŢIUNEA a 2-a
Condiţii privind efectuarea verificãrilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic

ART. 47
(1) Persoana juridicã autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic întocmeşte un program de investigaţii/examinãri care sã cuprindã cel puţin urmãtoarele:
a) descrierea scãrii rulante/trotuarului rulant din punct de vedere constructiv şi al parametrilor de funcţionare (capacitate de transport, vitezã nominalã, şi altele asemenea); se anexeazã desenul tip de ansamblu;
b) prezentarea eventualelor lucrãri de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente (avarii, accidente şi altele asemenea) care au avut loc în timpul perioadei de funcţionare la scara rulantã/trotuarul rulant;
c) planuri care cuprind examinãrile, verificãrile şi încercãrile care se propun a fi efectuate la scara rulantã/trotuarul rulant; se întocmesc schiţe care trebuie sã cuprindã, dupã caz, poziţionarea exactã a punctelor şi locurilor unde urmeazã sã se efectueze examinãri vizuale şi/sau nedistructive, mãsurãri de grosimi şi altele asemenea şi a zonelor din care urmeazã sã fie prelevate epruvete pentru încercãri distructive;
d) menţionarea condiţiilor de execuţie a examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor care se propun a fi efectuate la scara rulantã/trotuarul rulant (prescripţii tehnice, standarde şi altele asemenea), precum şi a criteriilor de acceptare a rezultatelor obţinute.
(2) Programele de investigaţii/examinãri se întocmesc numai pentru scãrile rulante/trotuarele rulante la care deţinãtorul/utilizatorul prezintã documentaţia tehnicã care sã permitã identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectuãrii acestora.
(3) Programul de investigaţii/examinãri se avizeazã de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice de examinãri RADTE al persoanei juridice autorizate, dupã care se transmite la ISCIR în vederea acceptãrii acestuia.
ART. 48
În cazul întocmirii programului conform art. 47, ISCIR transmite acceptul efectuãrii programului, cu sau fãrã completãri.
ART. 49
(1) Programul de investigaţii/examinãri, acceptat de ISCIR, se efectueazã sub supravegherea persoanei juridice autorizate de ISCIR pentru verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
(2) Examinãrile nedistructive/distructive se efectueazã în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.
ART. 50
(1) ISCIR poate solicita ca anumite examinãri, verificãri sau încercãri sã se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridicã autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic împreunã cu laboratorul care executã examinãrile, verificãrile sau încercãrile respective au obligaţia sã solicite, cu cel puţin 5 zile înainte, participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la efectuarea acestora.
(2) Reprezentantul persoanei juridice autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic participã la toate examinãrile, verificãrile şi încercãrile prevãzute în programul acceptat de ISCIR.
ART. 51
(1) Pe baza rezultatelor obţinute în urma examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate, persoana juridicã autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic întocmeşte raportul tehnic care sã conţinã concluziile finale privind posibilitatea funcţionãrii în condiţii de siguranţã a scãrii rulante/trotuarului rulant.
(2) Raportul tehnic se avizeazã de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice de examinãri RADTE al persoanei juridice autorizate.
(3) Raportul tehnic împreunã cu documentaţia tehnicã conţinând buletinele şi certificatele cu rezultatele obţinute, breviarul de calcul de rezistenţã şi procesele-verbale întocmite de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR (dupã caz), întocmitã ca urmare a examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate conform programului acceptat de ISCIR, trebuie transmis la ISCIR pentru acceptare.
ART. 52
(1) Dupã acceptarea de cãtre ISCIR a raportului tehnic, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã respecte concluziile menţionate în raportul tehnic întocmit de persoana juridicã autorizatã de ISCIR pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
(2) În cazul obţinerii unor rezultate corespunzãtoare deţinãtorul/utilizatorul solicitã la ISCIR efectuarea examinãrilor şi verificãrilor în vederea obţinerii autorizãrii funcţionãrii scãrii rulante/trotuarului rulant, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
(3) Dacã în urma examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate rezultã necesitatea efectuãrii unor lucrãri de reparare la scara rulantã/trotuarul rulant, acestea se efectueazã conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, iar verificãrile tehnice în vederea obţinerii autorizãrii funcţionãrii se efectueazã ulterior.
ART. 53
Documentaţia tehnicã acceptatã de ISCIR (programul de investigaţii/examinãri, raportul tehnic şi documentele aferente acestuia) trebuie sã fie ataşatã la cartea scãrii rulante/trotuarului rulant - partea de exploatare, urmând a fi prezentatã inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR atunci când se solicitã efectuarea verificãrilor tehnice în vederea repunerii în funcţiune.

CAP. IX
TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA

ART. 54
(1) Scãrile rulante şi trotuarele rulante care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice, aflate în funcţionare fãrã placã de timbru, se timbreazã în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
(2) Aplicarea plãcii de timbru la scãrile rulante şi trotuarele rulante aflate în funcţionare se poate face în urmãtoarele situaţii:
a) atunci când aceasta lipseşte, este deterioratã sau este ilizibilã;
b) atunci când se modificã parametrii de funcţionare ai scãrii rulante/trotuarului rulant în urma reparãrii sau a efectuãrii unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
ART. 55
(1) Pentru scãrile rulante şi trotuarele rulante aflate în funcţionare, la care placa de timbru nu existã sau este deterioratã, aceasta se poate reconstitui de cãtre persoana juridicã deţinãtoare, în baza documentaţiei existente (din care sã rezulte parametrii de funcţionare, numãr/an de fabricaţie, producãtor).
(2) Placa de timbru trebuie sã fie conform documentaţiei tehnice de însoţire şi trebuie sã fie aplicatã de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului care trebuie sã întocmeascã un proces-verbal în cartea scãrii rulante/trotuarului rulant. Datele care trebuie sã fie înscrise pe placa de timbru se stabilesc pe baza documentaţiei tehnice existente a scãrii rulante/trotuarului rulant.
ART. 56
(1) La scãrile rulante şi trotuarele rulante neautorizate, la care placa de timbru nu existã sau este deterioratã şi la care se solicitã autorizarea funcţionãrii, aplicarea plãcii de timbru se face în urma efectuãrii unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
(2) Placa de timbru este aplicatã de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului.
ART. 57
În cazul modificãrii parametrilor de funcţionare ai scãrii rulante/trotuarului rulant, ca urmare a efectuãrii unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, se efectueazã retimbrarea conform art. 56 alin. (2).

CAP. X
AVARII ŞI ACCIDENTE

ART. 58
În cazul avariilor care determinã oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţã a unei scãri rulante/trotuar rulant, precum şi în cazurile de accidente provocate la scãrile rulante şi trotuarele rulante, persoana fizicã sau juridicã care deţine/utilizeazã scãri rulante şi/sau trotuare rulante are obligaţia de a opri din funcţionare scara rulantã şi/sau trotuarul rulant şi de a anunţa de îndatã ISCIR despre producerea evenimentului; cu aceastã ocazie se anunţã cel puţin urmãtoarele date: numele şi prenumele şi funcţia persoanei care anunţã, modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei/accidentului, felul scãrii rulante şi/sau trotuarului rulant, urmãrile avariei/accidentului.
ART. 59
Persoana fizicã sau juridicã care deţine/utilizeazã scara rulantã şi/sau trotuarul rulant care a suferit avaria sau la care s-a produs accidentul are urmãtoarele obligaţii de îndeplinit prin RSVTI:
a) sã ia mãsurile necesare pentru ca situaţia produsã de avarie sau în timpul accidentului sã rãmânã nemodificatã pânã la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu excepţia cazului în care situaţia respectivã ar constitui un pericol pentru viaţa şi sãnãtatea persoanelor;
b) sã izoleze pe cât posibil zona de lucru a scãrii rulante/trotuarului rulant avariate/avariat sau la care s-a produs accidentul;
c) sã întocmeascã un raport cu situaţia tehnicã a scãrii rulante/trotuarului rulant imediat dupã avarie/accident, care sã includã şi fotografii ale scãrii rulante/trotuarului rulant avariate/avariat, precum şi intervenţiile efectuate pânã la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR;
d) sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizarea funcţionãrii scãrii rulante/trotuarului rulant (cartea ISCIR) precum şi raportul de mai sus (în cazurile justificate raportul nu mai este necesar).
ART. 60
Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR întocmesc procesul-verbal de constatare a avariei sau accidentului şi de oprire din funcţiune a scãrii rulante/trotuarului rulant şi îl transmit la ISCIR. Procesul-verbal se întocmeşte în cartea ISCIR a scãrii rulante/trotuarului rulant.
ART. 61
(1) Scãrile rulante şi trotuarele rulante care au suferit avarii sau accidente care au determinat oprirea lor din funcţionare trebuie supuse unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic (în vederea evaluãrii stãrii tehnice a acestora), efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale prescripţiei tehnice aplicabile.
(2) Investigaţiile/examinãrile cu caracter tehnic nu sunt necesare în mãsura în care persoana fizicã sau juridicã deţinãtoare/utilizatoare renunţã la utilizarea scãrii rulante/trotuarului rulant avariate/avariat şi decide scoaterea din uz şi casarea acestora.
(3) Expertizele în caz de avarii sau accidente a scãrilor rulante/trotuarelor rulante trebuie realizate de cãtre experţi autorizaţi de cãtre ISCIR în acest domeniu.

CAP. XI
SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA SCÃRILOR RULANTE ŞI TROTUARELOR RULANTE

ART. 62
Scoaterea din uz a scãrilor rulante şi trotuarelor rulante se face de cãtre deţinãtor în urmãtoarele cazuri:
a) dacã la verificãrile tehnice periodice sau dupã reparaţii, se constatã cã scãrile rulante şi trotuarele rulante nu mai prezintã siguranţã în funcţionare;
b) dacã în urma investigaţiilor/examinãrilor cu caracter tehnic se constatã cã scãrile rulante şi trotuarele rulante nu mai pot funcţiona în condiţii de siguranţã;
c) dacã scãrile rulante şi trotuarele rulante au suferit un accident în urma cãruia acestea nu mai pot fi puse în funcţiune;
d) dacã deţinãtorul renunţã din proprie iniţiativã la scara rulantã/trotuarul rulant.
ART. 63
Oprirea din funcţionare şi conservarea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante nu înseamnã scoatere din uz.
ART. 64
Scãrile rulante şi trotuarele rulante scoase din uz sunt casate prin grija deţinãtorului, conform legislaţiei în vigoare.
ART. 65
Operaţia de casare a scãrilor rulante şi trotuarelor rulante se confirmã printr-un proces-verbal întocmit de cãtre RSVTI al deţinãtorului şi semnat de cãtre reprezentantul conducerii deţinãtorului.
ART. 66
Placa de timbru a scãrii rulante şi trotuarului rulant trebuie sã fie demontatã şi distrusã în prezenţa RSVTI al deţinãtorului. Acest fapt trebuie menţionat în procesul-verbal încheiat.
ART. 67
Procesul-verbal încheiat se ataşeazã la cartea scãrii rulante/trotuarului rulant - partea de exploatare, şi rãmâne în arhiva deţinãtorului.
ART. 68
(1) Deţinãtorul comunicã, în scris, scoaterea din uz şi casarea scãrii rulante/trotuarului rulant la ISCIR, în vederea scoaterii din evidenţa proprie a acestora.
(2) Comunicarea se transmite la ISCIR în termen de 15 zile de la întocmirea procesului-verbal menţionat la art. 65.
ART. 69
Nu se admite utilizarea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante scoase din uz şi casate.

CAP. XII
ATESTÃRI ŞI AUTORIZÃRI

ART. 70
(1) ISCIR atestã persoanele fizice pentru avizarea documentaţiei preliminare de montare/reparare.
(2) ISCIR autorizeazã persoanele juridice pentru urmãtoarele activitãţi:
a) montarea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante;
b) repararea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante;
c) întreţinerea şi revizia scãrilor rulante şi trotuarelor rulante;
d) verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
(3) ISCIR autorizeazã RSVTI.
ART. 71
Metodologia de atestare/autorizare/reautorizare/extindere a domeniului de autorizare pentru activitãţile prevãzute la art. 70, precum şi condiţiile şi documentaţia necesarã în vederea atestãrii/autorizãrii/reautorizãrii sunt prevãzute în prescripţia tehnicã şi celelalte reglementãri aplicabile.
ART. 72
Obţinerea autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvã persoana fizicã dau juridicã de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

CAP. XIII
OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITÃŢI

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 73
Persoanele fizice sau juridice autorizate de ISCIR, deţinãtorii/utilizatorii scãrilor rulante şi trotuarelor rulante trebuie sã respecte prevederile <>Legii nr. 64/2008 , legea privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.

SECŢIUNEA a 2-a
Obligaţiile şi responsabilitãţile deţinãtorilor/utilizatorilor scãrilor rulante şi trotuarelor rulante

ART. 74
Deţinãtorul/utilizatorul scãrilor rulante şi trotuarelor rulante are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã solicite şi sã obţinã autorizarea funcţionãrii scãrilor rulante/trotuarelor rulante;
b) sã ţinã evidenţa centralizatã a scãrilor rulante/trotuarelor rulante şi sã comunice la ISCIR orice modificare intervenitã în situaţia tehnicã sau juridicã a acestora, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
c) sã interzicã funcţionarea scãrilor rulante/trotuarelor rulante fãrã autorizarea funcţionãrii sau cu scadenţa de verificare tehnicã periodicã depãşitã;
d) sã nu permitã alimentarea altor consumatori din instalaţia electricã a scãrilor rulante/trotuarelor rulante;
e) sã îndeplineascã la termenele prevãzute mãsurile dispuse de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR prin procesul-verbal de verificare tehnicã;
f) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca RSVTI sã-şi poatã îndeplini în condiţii bune sarcinile prevãzute;
g) sã ia mãsurile necesare astfel ca întreţinerea şi reviziile planificate sã fie realizate conform instrucţiunilor producãtorului;
h) sã prezinte un document din care sã reiasã cã montarea scãrii rulante/trotuarului rulant a fost efectuatã de o persoanã juridicã autorizatã;
i) sã interzicã utilizarea scãrii rulante/trotuarului rulant la care nu este asiguratã întreţinerea şi revizia de cãtre o persoanã juridicã autorizatã;
j) rãspunde pentru eventualele avarii sau accidente produse prin utilizarea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante fãrã autorizarea funcţionãrii sau prin utilizarea necorespunzãtoare a acestora.
ART. 75
Sã comunice la ISCIR, în scris, în termen de 15 zile, decizia de schimbare a RSVTI.
ART. 76
În cazul transferului dreptului de proprietate, fostul deţinãtor/utilizator are obligaţia sã înştiinţeze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru scoaterea din evidenţã a scãrii rulante/trotuarului rulant înstrãinate/înstrãinat.
ART. 77
În cazul transferului dreptului de proprietate, noul deţinãtor/utilizator are obligaţia sã înştiinţeze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru luarea în evidenţã a scãrii rulante şi trotuarului rulant achiziţionate/achiziţionat.

SECŢIUNEA a 3-a
Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate

ART. 78
Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice atestate pentru avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare:
a) sã cunoascã actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele aplicabile;
b) sã verifice dacã au fost adoptate soluţii tehnice care sã permitã funcţionarea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante în condiţii de siguranţã;
c) sã verifice dacã au fost prevãzute în documentaţia tehnicã, verificãrile şi încercãrile ce trebuie sã fie efectuate de montatori/reparatori la locul de funcţionare, în concordanţã cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
d) sã avizeze documentaţiile tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);
e) sã urmãreascã existenţa în documentaţiile avizate a precizãrilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
f) sã ţinã la zi evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verificã şi le avizeazã, într-un registru, conform modelului din anexa 6, sau în format electronic;
g) la cerere sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute;
h) sã participe la instructaje profesionale şi la examinãri organizate de ISCIR (când este cazul);
i) sã confirme avizarea documentaţiei preliminare de montare/reparare cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:


┌──────────────────────────────────────────┐
│ Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────────────┤
│ ATESTAT RADTP IR .................... │
├──────────────────────────────────────────┤
│ Nr.: │
├──────────────────────────────────────────┤
│ AVIZAT CORESPUNDE *) │
├──────────────────────────────────────────┤
│ Data: Semnãtura: │
└──────────────────────────────────────────┘--------
*) Se menţioneazã indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

ART. 79
Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic:
a) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
b) sã întocmeascã programul de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
c) sã întocmeascã rapoartele tehnice în urma efectuãrii de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
d) sã aibã dotãrile tehnice specifice domeniului de autorizare;
e) sã ţinã la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor efectuate;
f) sã comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; sã asigure cã personalul nou propus începe activitatea specificã numai dupã autorizarea acestuia de cãtre ISCIR;
g) sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producãtorului scãrii rulante/trotuarului rulant (unde este cazul);
h) la cerere sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de cãtre acesta cu ocazia controalelor efectuate.

ART. 80
Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice nominalizate în cadrul autorizaţiilor persoanelor juridice pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic:
a) sã cunoascã actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele specifice;
b) sã adopte soluţii tehnice care sã permitã funcţionarea scãrilor rulante şi trotuarelor rulante în condiţii de siguranţã;
c) sã prevadã în documentaţia investigaţiilor/examinãrilor cu caracter tehnic verificãrile şi încercãrile ce trebuie sã fie efectuate de montatori/reparatori la locul de funcţionare, în concordanţã cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
d) sã estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la scãrile rulante şi trotuarele rulante pentru care au fost efectuate verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic la expirarea duratei de viaţã sau duratei normale de utilizare;
e) sã avizeze documentaţiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);
f) sã urmãreascã existenţa în documentaţiile avizate a precizãrilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
g) sã ţinã la zi evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verificã şi le avizeazã, într-un registru, conform modelului din anexa 7, sau în format electronic;
h) la cerere sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute;
i) sã participe la instructaje profesionale şi la examinãrile organizate de ISCIR (când este cazul);
j) sã confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:┌──────────────────────────────────────────┐
│ *) │
├──────────────────────────────────────────┤
│ Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────────────┤
│ ATESTAT RADTP IR .................... │
├──────────────────────────────────────────┤
│ AVIZAT CORESPUNDE **) │
├──────────────────────────────────────────┤
│ Data: Semnãtura: │
└──────────────────────────────────────────┘--------
*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.
**) Se menţioneazã indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

ART. 81
Persoanele juridice autorizate pentru montare şi/sau reparare au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã ţinã la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor efectuate;
b) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca RSL şi RTS sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
c) sã comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL/RTS; sã asigure cã personalul nou propus efectueazã activitãţile specifice numai dupã nominalizarea acestuia de cãtre ISCIR;
d) sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prescripţiei tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producãtorului scãrii rulante şi trotuarului rulant (unde este cazul);
e) sã înceapã execuţia lucrãrilor de reparare numai dupã existenţa procesului-verbal al inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR prin care se dispune efectuarea acestor lucrãri;
f) sã execute lucrãrile de montare/reparare în conformitate cu documentaţiile tehnice preliminare avizate de RADTP;
g) sã supunã avizãrii RADTP documentaţiile tehnice de montare/reparare, în cazul în care, pe parcursul montãrii/reparãrii apar modificãri faţã de documentaţia tehnicã preliminarã avizatã;
h) sã punã la dispoziţia deţinãtorului/utilizatorului documentaţia tehnicã de reparare;
i) sã pregãteascã scara rulantã şi trotuarul rulant, în mod corespunzãtor, în vederea efectuãrii verificãrilor şi încercãrilor în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
j) sã punã la dispoziţie personalul şi utilajele necesare verificãrii scãrii rulante şi trotuarului rulant;
k) sã emitã la finalizarea lucrãrilor de montare/reparare o declaraţie, conform anexei 1.
ART. 82
Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice autorizate pentru întreţinere şi revizie:
a) sã ţinã la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor efectuate;
b) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca RSL sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
c) sã comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL; sã asigure cã personalul nou propus efectueazã activitãţile specifice numai dupã nominalizarea acestuia de ISCIR;
d) sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producãtorului scãrii rulante şi trotuarului rulant.
ART. 83
Obligaţiile şi responsabilitãţile responsabilului cu supravegherea lucrãrilor (RSL):
a) sã cunoascã legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele aplicabile;
b) sã menţioneze în documentaţiile întocmite precizãrile legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
c) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor de montare/reparare/ întreţinere şi revizie efectuate, conform modelului din anexa 2; sau în format electronic;
d) sã verifice periodic, cel puţin o datã pe an, pregãtirea tehnicã a personalului de montare/reparare/întreţinere şi revizie, consemnând rezultatele într-un proces-verbal;
e) sã urmãreascã execuţia pe faze de lucru a lucrãrilor de montare/reparare, din punct de vedere al respectãrii prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare şi sã supunã la încercãri instalaţiile respective;
f) sã verifice documentaţia tehnicã întocmitã pentru lucrãrile efectuate sub aspectul respectãrii prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
g) sã participe la instruirile periodice organizate de ISCIR;
h) sã confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:


┌──────────────────────────────────────────┐
│ *) │
├──────────────────────────────────────────┤
│ Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────────────┤
│ RSL IR................................. │
├──────────────────────────────────────────┤
│ Data: Semnãtura: │
└──────────────────────────────────────────┘--------
*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

ART. 84
RTS are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã cunoascã legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, standardele şi alte acte normative aplicabile;
b) sã verifice dacã tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţã cu procedura de sudare aprobatã;
c) sã verifice documentaţia tehnicã preliminarã de montare şi/sau reparare înainte de lansarea acestuia în execuţie, astfel încât soluţiile adoptate sã asigure condiţii optime de sudare şi verificare;
d) sã asigure alegerea corectã a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bazã utilizate, în conformitate cu procedurile de sudare aprobate, astfel încât prin condiţiile tehnologice impuse sã se realizeze o îmbinare sudatã corectã a elementelor structurii portante a scãrii rulante şi trotuarului rulant;
e) sã verifice calitatea materialelor de adaos şi sã admitã introducerea în execuţie numai a materialelor de adaos prevãzute în documentaţia tehnicã sau stabilite ca echivalente la aprobarea procedurii de sudare;
f) sã ia mãsurile necesare ca la repararea elementelor structurii portante a scãrii rulante şi trotuarului rulant sã se foloseascã numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare aprobate;
g) sã supravegheze ca materialele de bazã introduse în execuţie sã fie conforme cu documentaţia tehnicã preliminarã de montare/reparare;
h) sã urmãreascã efectuarea verificãrii calitãţii îmbinãrilor sudate pe fluxul tehnologic de execuţie, sã verifice rezultatele obţinute şi sã vizeze documentele privind verificarea îmbinãrilor sudate, care se ataşeazã la documentaţia tehnicã;
i) sã participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi sã ia mãsuri corespunzãtoare pentru remedierea şi evitarea acestora în viitor;
j) sã verifice, atunci când este cazul, dacã în cazul sudorilor certificaţi, condiţiile de certificare sunt identice cu cele de autorizare, în caz contrar procedând conform <>Legii nr. 64/2008 art. 13 alin. (2);
k) sã participe la întrunirile şi instructajele organizate de ISCIR;
l) sã confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:


┌──────────────────────────────────────────┐
│ *) │
├──────────────────────────────────────────┤
│ Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────────────┤
│ RTS │
├──────────────────────────────────────────┤
│ Data: Semnãtura: │
└──────────────────────────────────────────┘--------
*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.


SECŢIUNEA a 4-a
Obligaţiile şi responsabilitãţile RSVTI

ART. 85
RSVTI are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) rãspunde, împreunã cu deţinãtorul/utilizatorul, de luarea mãsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a scãrii rulante şi trotuarului rulant;
b) sã vizeze lunar registrul de supraveghere a scãrii rulante/trotuarului rulant al cãrui model este prevãzut în anexa 3 prin aplicarea ştampilei în registru;
c) sã colaboreze la întocmirea planului de întreţinere şi revizie a scãrii rulante/trotuarului rulant şi sã urmãreascã îndeplinirea acestuia la termenele prevãzute;
d) sã urmãreascã efectuarea verificãrii cablurilor şi lanţurilor scãrii rulante/trotuarului rulant, conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile;
e) sã aducã la cunoştinţa ISCIR în cazul schimbãrii deţinãtorului scãrii rulante/trotuarului rulant, datele de identificare ale noului deţinãtor, cãruia îi transmite cartea scãrii rulante/trotuarului rulant.
f) sã urmãreascã afişarea instrucţiunilor de exploatare şi a altor marcaje necesare în locurile stabilite;
g) sã efectueze verificãrile tehnice a scãrii rulante/trotuarului rulant, dupã obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR;
h) sã transmitã la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;
i) sã anunţe de îndatã producerea unei avarii sau a unui accident.

CAP. XIV
MÃSURI ADMINISTRATIVE

ART. 86
(1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilitãţilor de cãtre persoanele fizice sau juridice autorizate sau de cãtre personalul tehnic de specialitate atestat, prevãzute/prevãzut în prezenta prescripţie tehnicã precum şi în cazul în care condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica urmãtoarele mãsuri administrative, în funcţie de natura acestora cu:
a) avertisment;
b) suspendarea, pe o perioada de pânã la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR;
c) retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
(2) Aplicarea mãsurilor administrative prevãzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalitãţii.
(3) Aplicarea în termen de 6 luni a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a), atrage suspendarea pe o perioadã de pânã la 6 luni a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
(4) Aplicarea în termen de un an a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b), atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
(5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor suspendate sau retrase se efectueazã în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile.

CAP. XV
TARIFE

ART. 87
Pentru activitãţile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplicã tarifele stabilite de lista de tarife ISCIR care reglementeazã acest lucru.

CAP. XVI
DISPOZIŢII FINALE

ART. 88
(1) În cazul în care cartea scãrii rulante/trotuarului rulant se deterioreazã sau se pierde, ISCIR, la solicitarea deţinãtorului/utilizatorului, elibereazã duplicat la partea de exploatare.
(2) Solicitarea deţinãtorului/utilizatorului trebuie sã fie însoţitã de documentaţia tehnicã a scãrii rulante/trotuarului rulant prevãzutã la art. 14 sau de documentaţia tehnicã întocmitã de o persoanã juridicã autorizatã pentru verificãri tehnice în utilizare pentru examinãri/investigaţii cu caracter tehnic.
ART. 89
Documentele care se depun la ISCIR trebuie sã fie redactate/traduse în limba românã de cãtre traducãtor autorizat.
ART. 90
Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform legislaţiei în vigoare.
ART. 91
Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificãri tehnice neprogramate la scãrile rulante şi trotuarele rulante supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi asupra modului în care persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate îşi desfãşoarã activitãţile reglementate de prezenta prescripţie tehnicã, luând, dupã caz, mãsurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.
ART. 92
La scãrile rulante şi trotuarele rulante neautorizate pentru funcţionare de cãtre ISCIR sau care nu prezintã siguranţã în funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul sã aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.
ART. 93
Pe perioada valabilitãţii autorizaţiei, persoana fizicã sau juridicã atestatã/autorizatã poate fi supravegheatã de ISCIR privind menţinerea capabilitãţii tehnice de a efectua activitatea specificã pentru care a fost autorizatã.
ART. 94
(1) Pentru acordarea de derogãri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantã depune la ISCIR urmãtoarele:
a) cerere de solicitare cu menţionarea derogãrii de la prevederile prescripţiei tehnice;
b) memoriu justificativ care sã cuprindã descrierea situaţiei (date despre scara rulantã/trotuarul rulant, amplasament), desene, calcule, soluţiile compensatorii propuse;
c) avize, dupã caz, de la producãtorul scãrii rulante/trotuarului rulant, de la un avizator atestat ISCIR pentru documentaţii de montare, reparare.
(2) Pe baza documentaţiei depuse, ISCIR avizeazã sau respinge motivat, în scris, solicitarea.
ART. 95
Anexele 1-7 fac parte integrantã din prezenta prescripţie tehnicã.


ANEXA 1
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Nr. ....................

Noi, .......(denumirea completã a persoanei juridice sau persoanei fizice
autorizate)....., ..........................(sediul).........................,
cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. ......./.......................,
asigurãm, garantãm şi declarãm pe propria rãspundere cã produsul/serviciul
..................(denumirea, tipul sau modelul, numãrul lotului, şarjei sau
seriei, eventual sursele şi numãrul de exemplare)...........................
la care se referã aceastã declaraţie nu pune în pericol viaţa, sãnãtatea,
securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în
conformitate cu:
.........(titlul şi/sau numãrul şi data publicãrii documentului/documentelor
normativ/normative)..........


......................... ........................................
(locul şi data emiterii) (numele şi prenumele în clar şi ştampila)
ANEXA 2


(model)

REGISTRU
de evidenţã a lucrãrilor de *1)
........... a scãrii rulante/trotuarului rulant


┌───┬──────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────┐
│Nr.│ Nr. │Tip scarã│ Nr. în-│Lucrãrile│Parametrii│Deţinãtor/│Declaraţie │ │
│crt│fabri-│rulantã/ │ regis- │ de │ scãrii │utilizator│de confor- │Obs.│
│ │caţie/│ trotuar │trare în│montare/ │ rulante/ │(denumire/│mitate (nr.│ │
│ │ anul │ rulant/ │evidenţa│reparare/│ trotua- │numele şi │ şi data) │ │
│ │fabri │producã- │ ISCIR │întreţi- │ rului │prenumele │ │ │
│ │caţiei│ tor │ │ nere şi │ rulant*2)│şi sediu/ │ │ │
│ │ │ │ │ revizie │ │domiciliu)│ │ │
│ │ │ │ │efectuate│ │ │ │ │
├───┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────┘--------
*1) Se scrie: "MONTARE/REPARARE/ÎNTREŢINERE ŞI REVIZIE", conform autorizaţiei.
*2) Capacitatea de transport (nr. persoane/orã); viteza nominalã (m/s) şi altele asemenea.


ANEXA 3

(model)

Registru de supraveghere a scãrii rulante şi trotuarului rulant

Registrul de supraveghere se întocmeşte pentru fiecare scarã rulantã şi trotuar rulant în parte şi cuprinde urmãtoarele:
3.1. Pe copertã, în exterior, se menţioneazã urmãtoarele:
REGISTRU DE SUPRAVEGHERE
a) Denumirea şi adresa deţinãtorului;
b) Numãrul şi anul fabricaţiei scãrii rulante/trotuarului rulant;
c) Numãrul de înregistrare în evidenţa ISCIR;
d) Caracteristicile tehnice principale ale scãrii rulante/trotuarului rulant;
e) Periodicitatea stabilitã pentru lucrãrile de întreţinere şi revizie;
3.2. În interior se consemneazã, pe coloane:
a) Numãrul curent;
b) Data;
c) Lucrãrile efectuate (montare/reparare/întreţinere şi revizie), precum şi, dupã caz, deficienţele sau deranjamentele constatate în timpul utilizãrii;
d) Principalele lucrãri efectuate, ca urmare a activitãţilor de la lit. c);
e) Numele şi prenumele şi semnãtura persoanei care a constatat deficienţele sau deranjamentele;
f) Numele şi prenumele şi semnãtura persoanei responsabile pentru efectuarea lucrãrilor de întreţinere şi revizie sau pentru înlãturarea deficienţelor şi deranjamentelor constatate în timpul utilizãrii;
g) Data verificãrii şi semnãtura RSVTI;
h) Observaţii.


(Numele şi prenumele şi semnãtura RSVTI)


ANEXA 4
(model)Proces-verbal de verificare tehnicã întocmit de ISCIR

┌────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ │ │ ISCIR │
│ SIGLA ISCIR │ Proces-verbal │ ...............*5).......... │
│ │ de verificare tehnicã │ Adresa ..................... │
│ │ nr. ........ │ ............................ │
│ │ │ Telefon..................... │
│ │ │ Fax......................... │
└────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┘


NOTÃ(CTCE)
Sigla ISCIR se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.
634 bis din 9 septembrie 2010, la pagina 200 (a se vedea imaginea asociatã).

Încheiat astãzi ..................... cu ocazia ........... efectuat(ã) în
baza prevederilor*1) .............. şi a.prescripţiei tehnice aplicabile*2)
......................., la ..............................................
tip ........ cu numãrul de fabricaţie ........... şi cartea instalaţiei nr.
......... având parametrii ultimei verificãri ..........................
.........................................................................

Deţinãtorul/Utilizatorul ..................... din localitatea ............
str. ............. nr. ... judeţ/sector ............ CUI ........./J.......

Verificarea s-a efectuat la ................ din localitatea .......... str.
.............. nr. ...... judeţ/sector ...............Tel./Fax.............
Subsemnatul *3) ......................................... am constatat
urmãtoarele: ..............................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Am dat urmãtoarele dispoziţii: ...........................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Dupã aceastã verificare s-a admis *4) ....................................
..........................................................................
Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de .....................
Pentru aceastã verificare se plãteşte suma de ................ lei conform
PT ..... Anexa .... Pct......, de cãtre ..................... din localitatea
.............. str. ................. nr. ... judeţ/sector ......... în cont
............... deschis la Banca/Trezoreria .............. filiala ............


Am luat la cunoştinţã

Reprezentant Deţinãtor/ Operator responsabil Delegatul
ISCIR, Utilizator, cu supravegherea montatorului,
verificarea tehnicã şi reparatorului,
a instalaţiilor, întreţinãtorului
............ ........... ................. ..............
............ ........... ................. .............


--------
*1) Se precizeazã actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (<>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
*2) Se precizeazã prescripţia tehnicã aplicabilã care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
*3) Funcţia, numele şi prenumele.
*4) Se precizeazã parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.
*5) Se precizeazã: ISCIR sau Inspecţia teritorialã ISCIR ........*6).....
*6) Localitatea de reşedinţã.


ANEXA 5(model)

Proces-verbal de verificare tehnicã întocmit de RSVTI

┌────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ │ │ DEŢINÃTOR/UTILIZATOR │
│ ÎMPUTERNICIRE │ Proces-verbal │ ............................ │
│ Nr. ........ │ de verificare tehnicã │ Adresa ..................... │
│ │ nr. ........ │ ............................ │
│ │ │ Telefon..................... │
│ │ │ Fax......................... │
└────────────────┴─────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

Încheiat astãzi ............... cu ocazia ........................
efectuat(ã) în baza prevederilor*1)..................... şi a prescripţiei
tehnice aplicabile*2) ....................., la ........................
.......................... tip ................ cu numãrul de fabricaţie
.......... şi cartea instalaţiei nr. ........... având parametrii ultimei
verificãri...............................................................,

Deţinãtorul/Utilizatorul ....................... din localitatea ..........
str. ............... nr. ...... judeţ/sector .......... CUI ......./J......
Verificarea s-a efectuat la .......................................... din
localitatea .......................................................... str.
................ nr. ...... judeţ/sector ............... Tel./Fax..........
Subsemnatul *3) .......................... am constatat urmãtoarele: ......
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Am dat urmãtoarele dispoziţii: ............................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Dupã aceastã verificare s-a admis *4) .....................................
...........................................................................
Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de ..........

Am luat la cunoştinţã

Operator responsabil Deţinãtor/ Delegatul montatorului,
cu supravegherea Utilizator, şi reparatorului,
verificarea tehnicã întreţinãtorului
a instalaţiilor,
................. ............. ..................--------
*1) Se precizeazã actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (<>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
*2) Se precizeazã prescripţia tehnicã aplicabilã care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
*3) Funcţia, numele şi prenumele.
*4) Se precizeazã parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.


ANEXA 6


(model)

REGISTRU
de evidenţã avizãri documentaţii tehnice.............*1) *2)


┌────┬───────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬───────────────┬─────┐
│Nr. │ Tipul │ Documentaţie │ Parametrii │Deţinãtor/ │ AVIZAT │ │
│crt.│ scãrii │ de │ maximi de │utilizator │ corespunde │ │
│ │ rulante/ │ ........*1) │ lucru ai │ scarã │ prescripţiei │ │
│ │trotuarului│ │ scãrii │ rulantã/ │tehnice ISCIR │ Obs.│
│ │ rulant │ │ rulante/ │ trotuar ├───────────────┤ │
│ │ │ │trotuarului │ rulant │ Numele şi │ │
│ │ │ │ rulant │(denumire/ │ prenumele │ │
│ │ │ │ │numele şi │ RADTP, │ │
│ │ │ │ │prenumele, │semnãtura şi │ │
│ │ │ │ │ sediu/ │data efectuãrii│ │
│ │ │ │ │domiciliul)│ verificãrii │ │
├────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼───────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴───────────────┴─────┘--------
*1) În cuprinsul sãu, registrul se împarte pe tipuri de documentaţii tehnice (preliminare de montare sau reparare).
*2) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activitãţii.


ANEXA 7


(model)

REGISTRU
de evidenţã a lucrãrilor de investigaţii/examinãri cu caracter tehnic*1)


┌────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────────┬────────────────────┬────┐
│Nr. │ Tipul │ │Deţinãtor/│ │ │ │
│crt.│ scãrã │Parametrii │utilizator│ Nr. raport │ VERIFICAT │ │
│ │ rulantã/ │ maximi │ scarã │ tehnic │ raport tehnic │ │
│ │ trotuar │ │ rulantã/ │ şi data │ │Obs.│
│ │ rulant; │ │ trotuar │ ├──────────┬─────────┤ │
│ │ nr./an │ │ rulant │ │Numele şi │Semnãtura│ │
│ │fabricaţie;│ │ │ │prenumele │ şi data │ │
│ │ nr. înre- │ │ │ │ │ │ │
│ │gistrare în│ │ │ │ │ │ │
│ │ evidenţa │ │ │ │ │ │ │
│ │ ISCIR │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────┘----------
*1) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activitãţii.


---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016