Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PRESCRIPTIE TEHNICA din 27 iulie 2010 Masini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicatoare si platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special) - PT R 1-2010*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPTIE TEHNICA din 27 iulie 2010  Masini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicatoare si platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special) - PT R 1-2010*)    Twitter Facebook
Cautare document

PRESCRIPTIE TEHNICA din 27 iulie 2010 Masini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicatoare si platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special) - PT R 1-2010*)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI - INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT - ISCIR -
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 634 bis din 9 septembrie 2010
PRESCRIPŢIE TEHNICÃ din 27 iulie 2010
Maşini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicãtoare şi platforme ridicãtoare pentru persoane cu dizabilitãţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip special) - PT R 1-2010*)
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI - INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT - ISCIR -
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 634 bis din 9 septembrie 2010

----------
*) Prescripţia tehnicã au fost aprobatã de <>Ordinul nr. 1.404 din 27 iulie 2010 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 9 septembrie 2010.

Indicativ: PT R 1-2010 Ediţia 1

CAP. I
GENERALITÃŢI

SECŢIUNEA 1
Scop

ART. 1
(1) Prezenta prescripţie tehnicã stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru montarea, punerea în funcţiune, autorizarea funcţionãrii, supravegherea şi verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic, întreţinerea, revizia şi repararea maşinilor de ridicat.
(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã doar în mãsura în care nu existã alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitarã de armonizare.

SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

ART. 2
(1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã maşinilor de ridicat, componentelor de securitate destinate acestora şi dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinii menţionate la alin. (2) şi alin. (3).
(2) Maşinile de ridicat care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice sunt:
a) macarale, de tipul:
1) macarale deplasabile pe cãi fãrã şine de rulare cum ar fi automacarale, macarale pe pneuri, macarale pe şenile, macarale montate pe vagon de cale feratã, macarale montate pe vehicule destinate transportului de materiale şi altele asemenea;
2) macarale deplasabile pe cãi cu şine de rulare cum ar fi poduri rulante, macarale portal, electropalane deplasabile pe grindã fixã şi altele asemenea;
3) macarale cu braţ şi/sau platformã rotitoare la punct fix sau deplasabile pe cãi cu şine de rulare cum ar fi macarale turn, macarale pivotante, macarale portic şi altele asemenea;
4) macarale de construcţie specialã cum ar fi macarale pe cablu, macarale foarfece şi altele asemenea;
b) stivuitoare autopropulsate şi translatoare stivuitoare;
c) platforme autoridicãtoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane şi/sau materiale;
d) platforme ridicãtoare pentru persoane cu dizabilitãţi;
e) elevatoare pentru vehicule;
f) mecanisme de ridicat;
g) maşini de ridicat de tip special.
(3) Componentele de securitate la care se face referire în prezenta prescripţie tehnicã sunt:
a) limitatoare de sfârşit de cursã;
b) limitatoare de sarcinã şi limitatoare de moment al sarcinii;
c) dispozitive de reţinere a fluidului în cilindri hidraulici;
d) dispozitive de blocare şi evitare a mersului oblic;
e) tampoane şi opritoare;
f) piese de reazem şi curãţãtoare de şinã;
g) siguranţe la cârlig;
h) contacte electrice de siguranţã;
i) contact stop (buton stop);
j) anemometre;
k) paracãzãtoare;
l) limitatoare de vitezã;
m) alte componente de securitate precizate de producãtor în documentaţia tehnicã, care îndeplinesc o funcţie de securitate atunci când sunt utilizate şi a cãror defectare sau funcţionare necorespunzãtoare pericliteazã siguranţa în funcţionare.
ART. 3
Maşinile de ridicat, construite şi introduse pe piaţã conform legislaţiei în vigoare la data realizãrii lor, menţionate la art. 2 pot fi montate, reparate, întreţinute şi exploatate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
ART. 4
Prevederile prezentei prescripţii tehnice nu se aplicã la:
a) maşinile de ridicat şi dispozitivele lor auxiliare montate pe nave, platforme marine fixe şi mobile;
b) excavatoarele, buldoexcavatoarele, încãrcãtoarele cu cupã, draglinele, maşinile de foraj, de extracţie şi maşinile similare, de toate tipurile, cu excepţia celor la care constructiv existã posibilitatea montãrii mai multor tipuri de dispozitive de prindere specifice maşinilor de ridicat şi pot lucra în regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, platformã autoridicãtoare şi altele asemenea;
c) troacele, oalele de turnare şi platformele de încãrcare, precum şi dispozitivele lor auxiliare;
d) maşinile de şarjare, maşinile pentru manevrat capace, maşinile pentru bascularea oalelor de turnare şi roboţii industriali care efectueazã operaţii de ridicare, transport şi coborâre semifabricate, integraţi în ciclul de funcţionare al unui utilaj tehnologic;
e) elevatoarele continue şi transportoarele continue;
f) maşinile de alimentare-încãrcare a preselor de vulcanizat anvelope, cu comandã integratã în ciclul de funcţionare al presei;
g) maşinile integrate în maşinile pentru galvanizare şi similare.

SECŢIUNEA a 3-a
Referinţe normative

ART. 5
Prezenta prescripţie tehnicã face referiri la urmãtoarele acte normative:
a) <>Legea nr. 64/2008 , privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) <>Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) <>Legea nr. 319/2006 a securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d) <>Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrãrilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
e) <>Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
f) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
g) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţã a maşinilor, publicatã în Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 30 septembrie 2008;
h) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
i) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotãrâri ale Guvernului în scopul eliminãrii unor dispoziţii privind obligativitatea aplicãrii standardelor şi actualizãrii referirilor la standarde, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004;
j) <>Hotãrârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţã a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizãrii în atmosfere potenţial explozive, publicatã in Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 3 august 2008;
k) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea <>Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
l) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintã siguranţã în funcţionare conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
m) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea <>Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.

SECŢIUNEA a 4-a
Termeni, definiţii şi abrevieri

ART. 6
(1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) accident - evenimentul fortuit, care întrerupe funcţionarea normalã a unei maşini de ridicat, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sãnãtatea oamenilor sau mediul.
b) admiterea funcţionãrii - acordul emis de cãtre RSVTI al unui deţinãtor/utilizator pentru o instalaţie/echipament, în cazurile prevãzute în prescripţia tehnicã aplicabilã, în scopul atestãrii faptului cã aceea/acel instalaţie/echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi utilizatã/utilizat în condiţii de siguranţã;
c) analizã de risc - activitate ce se realizeazã respectând urmãtoarele etape:
1) etapa I: identificarea evenimentelor nedorite care duc la materializarea unui risc;
2) etapa II: analiza mecanismelor prin care aceste evenimente nedorite ar putea sã se producã în general, aprecierea importanţei lor şi a probabilitãţii apariţiei de efecte dãunãtoare;
3) etapa III: evaluarea riscurilor.
d) autoritate competentã - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activitãţile de servicii, în special autoritãţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creeazã cadrul legal pentru accesul la activitãţile de servicii ori exercitarea acestora.
e) autorizare - activitatea de evaluare şi atestare, efectuatã de cãtre ISCIR, a competenţei şi capabilitãţii a unei persoane fizice/juridice de a desfãşura o activitate specificã.
f) autorizarea funcţionãrii - acordul emis de ISCIR în scopul atestãrii faptului cã o maşinã de ridicat îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi utilizatã în condiţii de siguranţã.
g) cerinţã - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusã prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevãzutã în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autoritãţilor competente ori care rezultã din jurisprudenţã, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncã negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe.
h) componentã de securitate - componentã care este introdusã pe piaţã de producãtor sau reprezentantul sãu autorizat, pentru a îndeplini o funcţie de securitate atunci când este utilizatã şi a cãrei defectare sau funcţionare necorespunzãtoare pericliteazã siguranţa în funcţionare a maşinii de ridicat.
i) declaraţie de conformitate - procedura prin care producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat declarã cã maşina de ridicat introdusã pe piaţã respectã toate cerinţele esenţiale de sãnãtate şi securitate aplicabile acesteia.
j) deschidere - distanţa pe orizontalã între axele şinelor cãilor de rulare ale maşinii de ridicat; distanţa pe orizontalã între axul de rotire a platformei macaralei şi verticala care trece prin axul cârligului.
k) deţinãtor - persoanã fizicã sau juridicã ce deţine cu orice titlu o maşinã de ridicat în exploatare.
l) dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii - componentã sau echipament nefixat la maşina de ridicat şi care se aflã între maşinã şi sarcinã, sau pe sarcinã, în scopul prinderii acesteia.
m) documentaţie tehnicã - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate conform prevederilor prescripţiilor tehnice, de cãtre producãtor, pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, repararea, întreţinerea şi revizia maşinilor de ridicat sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de cãtre persoanele juridice/fizice autorizate pentru efectuarea acestor activitãţi în vederea realizãrii sarcinilor specifice ce le revin.
n) elevator pentru vehicule - maşinã de ridicat care serveşte la ridicarea vehiculelor pe verticalã şi pe distanţe relativ mici.
o) expert ISCIR - persoanã fizicã autorizatã de cãtre ISCIR, pe baza evaluãrii capabilitãţii şi competenţei sale, în scopul realizãrii de sarcini specifice.
p) expertizã tehnicã - investigaţia/examinarea cu caracter tehnic a unei/unui maşini/echipament.
q) inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoanã fizicã angajatã în cadrul ISCIR, care efectueazã verificãri tehnice şi alte sarcini specifice conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
r) introducerea pe piaţã - acţiunea de a face disponibilã pentru prima datã, contra cost sau gratuit, o maşinã de ridicat în vederea distribuirii şi/sau utilizãrii.
s) întreţinere - totalitatea operaţiunilor prin care se asigurã menţinerea unei maşini de ridicat în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţã.
t) macara - maşinã de ridicat compusã dintr-un schelet metalic de formã, construcţie şi dimensiuni variabile şi din unul sau mai multe mecanisme servind la ridicarea şi deplasarea sarcinii.
u) maşini de ridicat de tip special - maşini de ridicat la care, constructiv, existã posibilitatea montãrii mai multor dispozitive de prindere specifice maşinilor de ridicat şi pot lucra în regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, platformã ridicãtoare şi altele asemenea.
v) mecanism de ridicat - maşinã de ridicat care serveşte la deplasarea pe verticalã a sarcinii.
w) montare - activitatea de îmbinare a componentelor unei maşini de ridicat conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionãrii acesteia.
x) nacelã - platformã autoridicãtoare care permite stabilirea unui post de lucru cu nivel variabil la poziţia doritã.
y) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor - persoanã fizicã autorizatã de ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnicã a maşinilor de ridicat care se supun prevederilor prescripţiilor tehnice.
z) persoanã juridicã - orice entitate constituitã potrivit legii naţionale precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacã acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridicã.
) personal tehnic de specialitate - persoanã angajatã a persoanei juridice şi desemnatã prin decizie internã, atestatã de cãtre ISCIR şi nominalizatã în autorizaţia eliberatã de cãtre ISCIR.
bb) platformã autoridicãtoare - maşinã de ridicat destinatã deplasãrii pe verticalã a persoanelor şi/sau materialelor.
cc) prescripţie tehnicã - norma tehnicã elaboratã de cãtre ISCIR şi aprobatã prin ordin al ministrului de resort, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activitãţi specifice domeniului de activitate, ce se realizeazã în legãturã cu acestea, în vederea introducerii pe piaţã, punerii în funcţiune şi utilizãrii instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţã în funcţionare.
dd) producãtor - persoanã fizicã sau juridicã responsabilã pentru proiectarea şi/sau realizarea unei maşini de ridicat, în scopul introducerii pe piaţã şi/sau al punerii în funcţiune în numele sãu, precum şi orice persoanã fizicã sau juridicã, care construieşte, monteazã, instaleazã, ambaleazã sau eticheteazã o maşinã de ridicat în vederea introducerii pe piaţã şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu.
ee) punere în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizãri a unei maşini de ridicat.
ff) regim de autorizare şi verificare tehnicã - totalitatea condiţiilor, cerinţelor, examinãrilor, încercãrilor şi/sau evaluãrilor la care este supusã, cu caracter obligatoriu, o maşinã de ridicat, pe parcursul realizãrii şi utilizãrii, precum şi deciziile luate în legãturã cu aceasta, în scopul de a se asigura funcţionarea în condiţii de siguranţã, conform prescripţiilor tehnice.
gg) registru - orice evidenţã sau bazã de date administratã de o autoritate competentã, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific.
hh) reparare - ansamblu de lucrãri şi operaţiuni ce se executã prin înlãturarea neconformitãţilor/defecţiunilor constatate la o maşinã de ridicat, în scopul aducerii acesteia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigurã funcţionarea în condiţii de siguranţã a acesteia, conform prescripţiei tehnice.
ii) repunerea în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizãri a unei maşini de ridicat, ulterior reparãrii, efectuãrii unei revizii şi/sau efectuãrii unei intervenţii de întreţinere a acesteia, precum şi ulterior montãrii maşinii de ridicat pe un alt amplasament, modificãrii configuraţiei sau montãrii altor elemente purtãtoare de sarcinã, dupã caz, conform prescripţiei tehnice.
jj) revizie - activitatea, de regulã planificatã, ce constã în ansamblul operaţiilor ce se executã asupra unei maşini de ridicat în scopul reglãrii sau înlocuirii pieselor şi aparatelor înglobate în aceasta, conform prescripţiei tehnice.
kk) sarcinã nominalã - sarcina maximã pentru care a fost proiectatã şi construitã maşina de ridicat.
ll) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.
mm) stivuitor - maşinã de ridicat destinatã ridicãrii, deplasãrii şi stivuirii sarcinilor.
nn) utilizator - persoanã fizicã sau juridicã ce are în folosinţã o maşinã de ridicat.
oo) verificare tehnicã - totalitatea verificãrilor şi/sau încercãrilor ce se realizeazã, în baza documentaţiei tehnice aplicabile unei maşini de ridicat şi prevederilor prezentei prescripţii tehnice, în scopul evaluãrii mãsurii în care maşina de ridicat satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţã.
(2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite urmãtoarele abrevieri:
a) ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
b) RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrãrilor;
c) RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor;
d) RTS - Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura;
e) RADTP - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare;
f) RADTE - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.

CAP. II
MONTAREA MAŞINILOR DE RIDICAT

ART. 7
(1) În situaţia în care nu se aduce atingere condiţiilor de introducere pe piaţã şi punere în funcţiune, stabilite prin reglementãri tehnice ce transpun directive europene, maşinile de ridicat care necesitã sã fie montate înainte de utilizare, trebuie sã respecte prevederile prezentei prescripţii tehnice.
(2) Montarea maşinilor de ridicat se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã montarea maşinilor de ridicat precum şi condiţiile de înregistrare în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã.
(3) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice sunt prevãzute la capitolul XII.
(4) Pentru serviciile prestate, producãtorul maşinii de ridicat sau persoanele juridice autorizate pentru montarea maşinilor de ridicat, dupã caz, trebuie sã emitã o declaraţie întocmitã conform modelului din anexa 1.
(5) Cerinţa de autorizare pentru montare nu se aplicã producãtorilor care monteazã maşini de ridicat fabricate de cãtre ei.
(6) Demontarea maşinilor de ridicat se efectueazã, conform documentaţiei tehnice, numai de producãtorul acestora sau de persoane juridice autorizate pentru activitatea de montare maşini de ridicat şi numai la tipurile de maşini de ridicat menţionate în autorizaţie.
ART. 8
(1) Montarea maşinilor de ridicat care necesitã montare la locul de funcţionare pe un amplasament fix se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de montare avizatã de cãtre RADTP.
(2) Condiţiile privind atestarea personalului tehnic de specialitate care efectueazã avizarea documentaţiilor preliminare de montare a maşinilor de ridicat sunt prevãzute în legislaţia în vigoare.
(3) Obligaţiile şi responsabilitãţile personalului tehnic de specialitate care efectueazã avizarea documentaţiilor preliminare de montare a maşinilor de ridicat sunt prevãzute la capitolul XII.
NOTÃ:
În cazul în care pe parcursul lucrãrilor de montare apar modificãri faţã de documentaţia tehnicã preliminarã de montare acceptatã de ISCIR, aceste modificãri se avizeazã de RADTP şi se transmit la ISCIR pentru acceptare.
(4) Pentru acceptarea lucrãrilor de montare se procedeazã astfel:
a) înaintea începerii lucrãrilor de montare, persoana juridicã montatoare, întocmeşte un memoriu tehnic de prezentare a lucrãrilor de montare, care cuprinde documentaţia tehnicã preliminarã de montare, lucrãrile de montare ce urmeazã a se efectua şi condiţiile tehnice de execuţie ale acestora, precum şi programul de examinãri, verificãri şi încercãri ce urmeazã a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrãrilor de montare;
b) memoriul tehnic, vizat de cãtre deţinãtor/utilizator, trebuie sã fie înaintat la ISCIR în vederea acceptãrii începerii lucrãrilor de montare. În vederea acceptãrii începerii lucrãrilor de montare inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR întocmeşte un proces-verbal conform modelului din anexa 2. Prin procesul-verbal de acceptare a începerii lucrãrilor de montare, ISCIR poate solicita ca anumite operaţii, examinãri, verificãri sau încercãri sã se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridicã montatoare este obligatã sã solicite participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la operaţiile, examinãrile, verificãrile sau încercãrile respective.
(5) Pe parcursul montãrii maşinilor de ridicat, se efectueazã verificãrile stabilite prin memoriul tehnic prevãzut la alin. (4) lit. a). În aceste situaţii persoana juridicã autorizatã pentru aceste lucrãri, prezintã inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR documentele specifice etapei respective (certificate de inspecţie material atât pentru cele de bazã cât şi pentru cele de adaos, lista sudorilor autorizaţi, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine/rapoarte de laborator şi altele asemenea); verificãrile sunt finalizate cu încheierea de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR a unui proces-verbal.
(6) Dupã finalizarea lucrãrilor de montare a maşinilor de ridicat se efectueazã urmãtoarele:
a) verificarea documentaţiei tehnice de montare care se depune la ISCIR şi trebuie sã conţinã cel puţin:
1) memoriu tehnic de montare;
2) certificate de inspecţie ale materialelor întrebuinţate pentru pãrţile structurii portante sau care se asambleazã prin sudare la acestea, cu precizarea caracteristicilor în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare, specifice instalaţiei supuse montãrii;
3) documentaţiile tehnice pentru subansambluri, sau alte dispozitive şi aparate aferente maşinilor de ridicat;
4) documentele privind efectuarea pe parcursul lucrãrilor de montare şi în final a verificãrii lucrãrilor executate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de montare;
5) documente privind efectuarea îmbinãrilor sudate (certificate de inspecţie material, tabelul nominal cu sudorii autorizaţi care au executat lucrarea şi cu valabilitatea autorizaţiilor), unde este cazul;
6) documentele cuprinzând rezultatele examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate de cãtre laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile;
7) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casã, în care sã se specifice cã maşina de ridicat poate fi supusã verificãrii tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii;
8) declaraţia pentru lucrãrile de montare efectuate, întocmitã de cãtre persoana juridicã autorizatã, conform modelului din anexa 1;
b) verificarea documentelor cu privire la reglarea componentelor de securitate.
(7) Efectuarea lucrãrilor de montare se consemneazã în registrul de supraveghere a maşinii de ridicat de cãtre RSL al persoanei juridice autorizate pentru acest tip de activitãţi, întocmit conform modelului din anexa 3.
(8) Pentru maşinile de ridicat menţionate la art. 12 alin. (2) se procedeazã similar, admiterea funcţionãrii fiind efectuatã de cãtre RSVTI, care întocmeşte un proces-verbal conform modelului din anexa 4.

CAP. III
AUTORIZAREA/ADMITEREA FUNCŢIONÃRII

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 9
Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la punerea în funcţiune şi autorizarea/admiterea funcţionãrii maşinilor de ridicat.
ART. 10
Se admite autorizarea funcţionãrii:
a) maşinilor de ridicat noi, care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice şi care respectã cerinţele privind introducerea pe piaţã, stabilite de reglementãrile naţionale ce transpun directivele europene aplicabile;
b) maşinilor de ridicat vechi, care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice, care au funcţionat şi:
1) provin din Uniunea Europeanã:
I. care respectã cerinţele privind introducerea pe piaţã stabilite, prin directivele europene specifice;
II. care au fost construite anterior intrãrii în vigoare a directivelor europene aplicabile şi care au fost introduse pe piaţã cu respectarea reglementãrilor naţionale ale statului membru în care au fost construite;
2) provin din afara Uniunii Europene:
I. care respectã cerinţele prevãzute la introducerea pe piaţã stabilite prin directivele europene specifice.
ART. 11
(1) Verificarea tehnicã în vederea acordãrii autorizãrii funcţionãrii se efectueazã de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR la urmãtoarele maşini de ridicat:
a) macaralele cu sarcina nominalã Sn > 1 t;
b) stivuitoarele autopropulsate şi translatoarele stivuitoare;
c) platformele ridicãtoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane şi/sau materiale;
d) elevatoare pentru vehicule;
e) mecanisme de ridicat cu sarcina nominalã Sn > 1 t;
f) maşini de ridicat de tip special.
(2) Maşinile de ridicat menţionate la alin. (1), se înregistreazã în evidenţa ISCIR.
ART. 12
(1) Admiterea funcţionãrii (la prima punere în funcţiune şi periodic în exploatare) a maşinilor de ridicat menţionate la alin. (2) se face de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului în conformitate cu prevederile prezentului capitol şi ale capitolului V şi se înregistreazã în evidenţa acestuia.
(2) Admiterea funcţionãrii (la prima punere în funcţiune şi periodic în exploatare) se referã la urmãtoarele maşini de ridicat:
a) macaralele cu sarcina nominalã Sn ≤ 1 t şi macaralele acţionate manual;
b) stivuitoarele autopropulsate şi translatoarele stivuitoare acţionate manual;
c) mecanisme de ridicat cu sarcina nominalã Sn ≤ 1 t şi mecanisme de ridicat acţionate manual;
d) elevatoare pentru vehicule acţionate manual;
e) platforme ridicãtoare pentru persoane cu dizabilitãţi.
ART. 13
(1) Maşinile de ridicat menţionate la art. 11 alin. (1) nu pot fi utilizate fãrã obţinerea autorizãrii funcţionãrii din partea ISCIR.
(2) Maşinile de ridicat menţionate la art. 12 alin. (2) de la lit. a) la lit. d) nu pot fi utilizate fãrã admiterea funcţionãrii din partea RSVTI.
(3) Platformele ridicãtoare pentru persoane cu dizabilitãţi ce deservesc instituţiile publice, instituţiile/unitãţile de interes public sau societãţile care oferã servicii publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau constituire, nu pot fi utilizate fãrã admiterea funcţionãrii din partea RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului.
(4) Platformele ridicãtoare pentru persoane cu dizabilitãţi destinate persoanelor fizice nu pot fi utilizate fãrã admiterea funcţionãrii din partea unei persoanei juridice autorizate pentru lucrãri de întreţinere şi revizie. Admiterea funcţionãrii se face de cãtre RSL al persoanei juridice autorizate.

SECŢIUNEA a 2-a
Condiţii privind autorizarea/admiterea funcţionãrii

ART. 14
(1) Pentru obţinerea autorizãrii funcţionãrii maşinii de ridicat, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã înainteze la ISCIR o cerere, însoţitã de urmãtoarele documente, dupã caz:
a) declaraţia de conformitate tip CE, întocmitã de producãtorul maşinii de ridicat sau de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, dupã caz;
b) documentaţia tehnicã a maşinii de ridicat, care trebuie sã conţinã, dupã caz, urmãtoarele:
1) denumirea maşinii de ridicat, aşa cum este indicatã pe aceasta;
2) o descriere generalã a maşinii de ridicat;
3) caracteristicile tehnice ale maşinii de ridicat:
I. sarcina maximã de utilizare şi, dupã caz, o copie a plãcii sau a tabelului cu sarcini;
II. reacţiunile din reazeme sau încastrãri şi, dupã caz, caracteristicile cãilor de rulare;
III. dacã este necesar, definirea şi mijloacele de instalare a contragreutãţilor;
4) conţinutul carnetului de urmãrire a maşinii de ridicat, dacã el nu este furnizat împreunã cu aceasta;
5) îndrumãri pentru utilizare, în special pentru a remedia insuficienţa observãrii directe a sarcinii de cãtre personalul de deservire a maşinii de ridicat;
6) dacã este necesar, un raport de încercãri care prezintã încercãrile statice şi dinamice efectuate de cãtre sau pentru producãtor ori pentru reprezentantul sãu autorizat;
7) instrucţiunile referitoare la punerea în funcţiune şi utilizare a maşinii de ridicat (inclusiv la prima punere în funcţiune) pentru maşinile de ridicat care nu sunt asamblate la sediul producãtorului în configuraţia în care urmeazã a fi utilizate;
8) planurile, schemele, descrierile şi explicaţiile necesare pentru utilizarea, întreţinerea şi repararea maşinii de ridicat, inclusiv pentru verificarea funcţionãrii corecte a acesteia;
9) o descriere a postului (posturilor) de lucru susceptibil (susceptibile) sã fie ocupate de cãtre personalul de deservire a maşinii de ridicat;
10) o descriere a utilizãrii normale a maşinii de ridicat;
11) avertismentele referitoare la contraindicaţii legate de utilizarea maşinii de ridicat care, din experienţã, pot sã existe;
12) instrucţiunile de instalare şi montare, inclusiv planurile, schemele şi mijloacele de fixare şi descrierea şasiului sau a instalaţiei pe care maşina de ridicat urmeazã a fi montatã şi în vederea reducerii zgomotului şi vibraţiilor;
13) informaţiile legate de riscurile reziduale care subzistã în ciuda aplicãrii de mãsuri de integrare a securitãţii în proiectarea maşinii de ridicat şi dacã au fost adoptate mãsuri de protecţie şi mãsuri de prevenire complementare;
14) instrucţiunile referitoare la instruirea personalul de deservire a maşinii de ridicat precum şi mãsurile de protecţie care trebuie luate de cãtre utilizatori, inclusiv, dupã caz, echipamentul individual de protecţie care trebuie prevãzut;
15) caracteristicile esenţiale ale dispozitivelor de prindere ce pot fi montate pe maşinã;
16) condiţiile în care maşinile de ridicat îndeplinesc cerinţa de stabilitate în timpul utilizãrii, transportului, asamblãrii ori al dezasamblãrii, dacã acestea sunt scoase din funcţiune, sau în timpul verificãrilor ori defectãrilor previzibile;
17) instrucţiunile care permit garantarea faptului cã operaţiile de transport, manipulare sau depozitare se pot realiza în condiţii de securitate, indicându-se masa maşinii de ridicat şi a diferitelor sale pãrţi componente, atunci când acestea trebuie sã fie, în mod regulat, transportate separat;
18) modul de operare care trebuie urmat în cazul unui accident sau al unei defectãri; în cazul în care existã probabilitatea producerii unui blocaj, modul de operare care trebuie urmat pentru a permite deblocarea în condiţii de securitate;
19) descrierea operaţiilor de reglare şi mentenanţã care trebuie efectuate de cãtre utilizator, condiţiilor de securitate, mãsurilor de protecţie care trebuie sã fie luate pe durata acestor operaţii şi mãsurilor de prevenire care trebuie sã fie respectate;
20) specificaţiile referitoare la piesele de schimb care trebuie utilizate, dacã acestea afecteazã sãnãtatea şi securitatea personalul de deservire a maşinii de ridicat.
NOTÃ:
Pentru tipurile de maşini de ridicat: elevatoare pentru vehicule şi echipamente pentru ridicarea persoanelor şi obiectelor, care prezintã un pericol de cãdere pe verticalã de la o înãlţime mai mare de 3 m, este necesarã evaluarea conformitãţii de cãtre un organism notificat.
c) documentaţia de montare, pentru maşinile de ridicat care necesitã montare la locul de funcţionare pe un amplasament fix:
1) documentaţia tehnicã preliminarã de montare, avizatã de cãtre RADTP;
2) documente care atestã calitatea lucrãrilor de montare pentru grinzile cãilor de rulare şi pentru sistemul de susţinere a acestora, pentru pregãtirea şi amenajarea terenului cãilor de rulare de pe sol, a postamentelor de amplasare şi al elementelor de prindere, dupã caz;
3) abaterile constatate prin mãsurare ale cãii de rulare;
4) documente privind efectuarea îmbinãrilor sudate (certificate de inspecţie material, tabelul nominal cu sudorii autorizaţi care au executat lucrarea şi cu valabilitatea autorizaţiilor), unde este cazul;
5) schiţã cuprinzând dimensiunile de gabarit şi spaţiile de siguranţã, cu indicarea accesului la maşina de ridicat în cazul în care nu sunt cuprinse în documentaţia tehnicã preliminarã de montare;
6) proces-verbal de probe de casã, în care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casã, în care sã se specifice cã maşina de ridicat poate fi supusã verificãrii tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii, întocmit, dupã caz, de producãtor sau de persoana juridicã autorizatã care a efectuat montarea şi semnat de deţinãtor/utilizator;
7) buletin de verificare a rezistenţei prizei de punere la pãmânt;
8) buletin de verificare a rezistenţei de izolaţie;
9) dovada cã structura de rezistenţã a clãdirii, a estacadei sau solul poate prelua eforturile produse de maşina de ridicat, în conformitate cu legislaţia aplicabilã;
10) declaraţia pentru lucrãrile de montare efectuate, conform modelului din anexa 1;
d) raportul tehnic întocmit de o persoanã juridicã autorizatã pentru verificãri tehnice în utilizare, pentru maşinile de ridicat care au funcţionat şi a cãror duratã de funcţionare este mai mare decât:
1) durata de funcţionare stabilitã de producãtor, sau în lipsa acesteia;
2) durata normalã de funcţionare stabilitã conform prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 2.139/2004 .
e) declaraţia pe propria rãspundere a deţinãtorului/utilizatorului în care sã se menţioneze ultimul loc de funcţionare a maşinii de ridicat, dacã este cazul.
(2) Pentru nacelele suspendate în cârligul macaralei, care ridicã persoane la o înãlţime mai mare de 3 m, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã prezinte şi urmãtoarele documente:
a) instrucţiuni de exploatare specifice, pentru macaragii care deservesc ansamblul format din macara şi nacelã;
b) o procedurã care sã precizeze verificãrile şi încercãrile tehnice ce trebuie efectuate de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR la ansamblul format din macara şi nacelã;
c) o procedurã de salvare în caz de urgenţã a persoanelor din nacelã rãmase blocate la înãlţime;
d) declaraţia de conformitate, însoţitã de certificatul de examinare de tip CE eliberat de un organism de certificare pentru ansamblul format din macara şi nacelã;
e) o analizã de risc, efectuatã de producãtorul macaralei, din care sã rezulte compatibilitatea dintre macara şi nacelã.
ART. 15
Dacã producãtorul prevede utilizarea maşinii de ridicat într-un mediu potenţial exploziv, instrucţiunile acesteia trebuie sã prezinte toate informaţiile necesare. În plus, aceastã informaţie trebuie sã fie indicatã pe maşina de ridicat şi pe componentele de securitate.
ART. 16
În vederea efectuãrii verificãrilor şi încercãrilor tehnice trebuie îndeplinite, cel puţin, urmãtoarele condiţii:
a) toate lucrãrile de montare sã fie complet terminate;
b) construcţia cãilor de rulare, a cãilor de circulaţie în lungul cãii de rulare şi a scãrilor de acces la cabinã a personalului de deservire şi la calea de rulare sã fie terminatã;
c) elementele componente ale maşinii de ridicat supuse frecãrii sã fie gresate;
d) componentele de securitate, frânele, elementele de prindere şi legare a sarcinii, dispozitivele de semnalizare, aparatele de comandã şi instalaţia de protecţie împotriva tensiunilor de atingere sã fie verificate şi sã corespundã;
e) limitatoarele de sfârşit de cursã sã fie montate/reglate în conformitate cu documentaţia tehnicã de însoţire;
f) maşina de ridicat sã fie prevãzutã cel puţin cu urmãtoarele:
1) inscripţionarea sarcinii maxime;
2) panouri de protecţie montate;
3) indicatoare de securitate;
4) inscripţionãri de avertizare afişate;
5) instrucţiuni de exploatare inclusiv mãsurile ce trebuie luate în caz de avarie, întreruperi şi dereglãri ale maşinii de ridicat;
g) personalul de deservire şi personalul auxiliar de deservire sã fie autorizat sau instruit, dupã caz;
h) maşina de ridicat sã fie legatã la pãmânt printr-o instalaţie corespunzãtoare.
ART. 17
Dacã sunt îndeplinite cerinţele de la art. 14 pânã la art. 16, maşina de ridicat se supune urmãtoarelor:
a) verificãri tehnice:
1) verificarea montãrii ansamblurilor şi subansamblurilor maşinii de ridicat conform prevederilor documentaţiei tehnice de însoţire şi prezentei prescripţii tehnice;
2) verificarea îmbinãrilor nedemontabile ale structurii metalice;
3) verificarea integritãţii şi conformitãţii constructive a structurii metalice;
4) verificarea amenajãrilor care sã permitã accesul personalului pentru efectuarea lucrãrilor de reparare, întreţinere şi revizie;
5) verificarea respectãrii gabaritelor de liberã trecere şi a spaţiilor de siguranţã prevãzute;
6) verificarea echipãrii instalaţiei electrice cu dispozitive de protecţie şi cu inscripţionãrile necesare;
7) verificarea verticalitãţii turnului macaralei;
8) verificarea fixãrii grinzilor cãilor de rulare şi a sistemului de susţinere a acestora;
9) verificarea fixãrii maşinii de ridicat pe postamentul de amplasare;
10) verificarea maşinii de ridicat pentru preîntâmpinarea uzurii şi pericolului de deraiere a ansamblului roţi de rulare-cale de rulare;
11) verificarea existenţei componentelor de securitate prevãzute în documentaţia tehnicã;
b) încercãri tehnice:
1) încercãri în gol, care se efectueazã prin acţionarea mecanismelor maşinii de ridicat, fãrã ca maşina de ridicat sã fie încãrcatã cu sarcinã; cu aceastã ocazie se verificã şi funcţionarea componentelor de securitate, cu excepţia limitatorului de sarcinã şi/sau de moment;
2) încercãri în sarcinã, care se efectueazã atât static cât şi dinamic în condiţiile stabilite de producãtor prin documentaţia tehnicã (numai dupã ce încercãrile în gol au dat rezultate corespunzãtoare), astfel:
I. încercarea staticã se realizeazã cu sarcina de încercare ridicatã la circa 100 mm de sol, timp de 10 minute. Calculul sarcinii de încercare trebuie sã ţinã seama de valorile coeficientului de încercare staticã astfel încât sã se poatã garanta un nivel adecvat de securitate; coeficientul de încercare staticã este 1,25 pentru maşinile de ridicat în condiţiile în care nu este precizat în documentaţia tehnicã a maşinii de ridicat. Nu se admite nicio deformaţie remanentã a structurii portante a maşinii de ridicat.
NOTE:
1) Sarcina de încercare trebuie sã fie constituitã numai din greutãţi verificate metrologic sau a cãror masã este determinatã cu instrumente de mãsurã verificate metrologic.
2) La încercarea podurilor rulante, acestea trebuie sã se afle în dreptul stâlpilor de susţinere a cãii de rulare, iar sarcina trebuie sã fie poziţionatã la mijlocul deschiderii podului.
3) La maşinile de ridicat care au douã frâne încercarea staticã se efectueazã separat cu fiecare frânã în parte.
4) La maşinile de ridicat cu braţ, încercarea staticã se efectueazã atât la raza minimã cât şi la raza maximã, sarcina de încercare fiind sarcina maximã admisã pentru poziţiile respective.
5) Pentru maşinile de ridicat, la care se poate modifica lungimea braţului sau înãlţimea turnului, încercarea se efectueazã cu sarcina nominalã menţionatã în documentaţia tehnicã pentru varianta respectivã.
6) La macaralele deplasabile pe cãi de rulare fãrã şine, înainte de efectuarea încercãrilor statice se respectã urmãtoarele:
a) poziţionarea pe o suprafaţã durã şi orizontalã cu abateri maxime de ± 5%;
b) utilizarea dispozitivelor de calare (stabilizatoare) astfel încât roţile sã se elibereze de sarcinã;
c) realizarea unei orizontalitãţi cu abateri maxime de ± 0,5%.
7) La macarale deplasabile pe cãi de rulare cu şine, se efectueazã încercarea staticã şi mãsurarea sãgeţii la sarcina nominalã, cu urmãtoarele precizãri:
a) sãgeata elasticã mãsuratã trebuie sã se încadreze în limita admisã, conform documentaţiei tehnice; în cazul în care nu se face o asemenea precizare în documentaţia tehnicã, mãsurarea sãgeţii nu este obligatorie;
b) la macaralele cu douã sau mai multe mecanisme, care nu pot funcţiona simultan, se efectueazã încercarea staticã şi mãsurarea sãgeţii la sarcina nominalã numai pentru mecanismul principal;
c) la macaralele cu douã sau mai multe mecanisme, care pot lucra simultan, se efectueazã încercarea staticã şi mãsurarea sãgeţii la sarcina nominalã prin suspendarea sarcinii în toate cârligele sau în dispozitivele de prindere;
d) la macaralele care au grinzile principale rezemate în douã locuri şi consolã, se efectueazã încercarea staticã şi mãsurarea sãgeţii la sarcina nominalã atât la mijlocul deschiderii cât şi în poziţia extremã a sarcinii pe consolã.
II. încercãrile dinamice se realizeazã cu sarcina maximã de utilizare multiplicatã cu coeficientul de încercare dinamicã numai dacã maşina de ridicat s-a comportat corespunzãtor la încercarea staticã, mãsurarea sãgeţii şi încercarea de etanşeitate, dupã caz. Coeficientul de încercare dinamicã este egal cu 1,1 în condiţiile în care nu este precizat în documentaţia tehnicã a maşinii de ridicat.
NOTÃ:
Încercarea dinamicã se efectueazã numai dacã circuitul de comandã al maşinii de ridicat permite mai multe mişcãri simultane în condiţiile cele mai defavorabile.
3) încercãri de stabilitate la macaralele cu braţ - se efectueazã cu braţul aşezat în poziţia cea mai defavorabilã în ceea ce priveşte stabilitatea macaralei. Încercãrile se efectueazã prin deplasarea macaralei mai întâi cu sarcina maximã admisibilã pentru deschiderea minimã a braţului şi apoi cu sarcina maximã admisibilã pentru deschiderea maximã a braţului;
4) încercãri de etanşeitate se efectueazã cu sarcina nominalã, prin acţionarea mecanismelor maşinii de ridicat. Dupã întreruperea acţionãrii, sarcina nu trebuie sã coboare timp de 10 minute peste limitele prevãzute în documentaţia tehnicã a maşinii de ridicat şi nu trebuie sã se constate scãpãri de fluid;
5) alte încercãri se efectueazã numai dacã sunt prevãzute în documentaţia tehnicã a maşinii de ridicat.
ART. 18
Dupã efectuarea verificãrilor şi încercãrilor tehnice prevãzute la art. 17, producãtorul sau persoana juridicã autorizatã care a efectuat montarea, menţioneazã rezultatele verificãrilor şi încercãrilor în procesul-verbal cu probe de casã.

SECŢIUNEA a 3-a
Verificarea tehnicã în vederea autorizãrii funcţionãrii

ART. 19
Verificarea tehnicã în vederea autorizãrii funcţionãrii maşinilor de ridicat menţionate la art. 11 alin. (1) se efectueazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
ART. 20
La verificarea tehnicã trebuie sã participe RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului, personalul de deservire şi personalul auxiliar de deservire al maşinii de ridicat, dupã caz, reprezentantul persoanei juridice autorizate care a efectuat montarea maşinii de ridicat, unde este cazul, reprezentantul persoanei juridice autorizate care asigurã întreţinerea şi revizia maşinii de ridicat şi, la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice altã persoanã implicatã în montarea, întreţinerea şi revizia maşinii de ridicat.
ART. 21
Personalul de deservire desemnat pentru efectuarea manevrelor în timpul verificãrii tehnice trebuie sã fie autorizat sau instruit, dupã caz, pentru maşina de ridicat respectivã.
ART. 22
(1) În vederea autorizãrii funcţionãrii maşinii de ridicat, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectueazã sau se asigurã cã verificãrile şi încercãrile prevãzute la art. 17 sunt efectuate cu rezultate corespunzãtoare.
(2) Verificãrile şi încercãrile tehnice menţionate la art. 17 se fac în condiţiile prevãzute de prezenta prescripţie tehnicã, dacã nu este prevãzut altfel de cãtre producãtorul maşinii de ridicat.

SECŢIUNEA a 4-a
Concluziile verificãrii tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii

ART. 23
(1) Autorizarea funcţionãrii maşinii de ridicat se acordã numai dupã ce au fost efectuate activitãţile prevãzute la art. 22, iar rezultatele verificãrilor tehnice sunt corespunzãtoare, prin întocmirea unui proces-verbal de verificare tehnicã, al cãrui model este prevãzut în anexa 2, unde se consemneazã parametrii de funcţionare şi data efectuãrii urmãtoarei verificãri tehnice (ziua, luna şi anul).
(2) Procesul-verbal de verificare tehnicã se ataşeazã la cartea maşinii de ridicat.
ART. 24
Dacã rezultatele verificãrii tehnice sunt necorespunzãtoare, neconformitãţile se consemneazã în procesul-verbal de verificare tehnicã şi nu se acordã autorizarea funcţionãrii maşinii de ridicat.
ART. 25
În cazul în care întreţinerea şi revizia nu este asiguratã de o persoanã juridicã autorizatã nu se acordã autorizarea funcţionãrii maşinii de ridicat.
ART. 26
Termenul de valabilitate al autorizãrii funcţionãrii maşinii de ridicat este de maxim 3 ani.
ART. 27
Acordarea autorizãrii funcţionãrii cu condiţia înlãturãrii ulterioare a unor deficienţe care afecteazã siguranţa în funcţionare a maşinii de ridicat este interzisã.
ART. 28
(1) Pentru fiecare maşinã de ridicat care a obţinut autorizarea funcţionãrii se întocmeşte o carte a maşinii de ridicat, ce trebuie sã conţinã:
a) documentaţia tehnicã menţionatã la art. 14 alin. (1) lit. b);
b) partea de evidenţã a verificãrilor, eliberatã de ISCIR, care se compune din:
1) copertã fixã;
2) parte legatã cu coperta ce conţine informaţii referitoare la amplasare şi verificãrile tehnice efectuate;
3) parte prevãzutã cu sistem de ataşare a documentelor şi documentaţiilor întocmite pe toatã durata de utilizare a maşinii de ridicat.
(2) Cartea maşinii de ridicat se pãstreazã de cãtre deţinãtor/utilizator.
ART. 29
(1) Admiterea funcţionãrii maşinilor de ridicat prevãzute la art. 12 alin. (2) se efectueazã în aceleaşi condiţii în care se efectueazã autorizarea funcţionãrii.
(2) Procesul-verbal pentru admiterea funcţionãrii maşini de ridicat se întocmeşte de cãtre RSVTI, conform modelului din anexa 4.

SECŢIUNEA a 5-a
Autorizarea/admiterea funcţionãrii maşinilor de ridicat care au suferit modificãri importante

ART. 30
Maşinile de ridicat care au suferit modificãri importante menite sã le schimbe performanţele iniţiale, scopul sau tipul prevãzute de producãtor în documentaţia tehnicã a maşinii de ridicat, se considerã ca fiind maşini de ridicat noi şi trebuie sã respecte cerinţele directivei europene aplicabile.
ART. 31
(1) Persoana juridicã ce a efectuat modificãri importante la o maşinã de ridicat îşi asumã responsabilitatea privind îndeplinirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţã a maşinii de ridicat respective.
(2) Se admite punerea în funcţiune a maşinilor de ridicat care au suferit modificãri importante numai dupã obţinerea autorizãrii/admiterii funcţionãrii, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
ART. 32
(1) Autorizarea funcţionãrii maşinilor de ridicat care au suferit modificãri importante se face de cãtre ISCIR, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
(2) Admiterea funcţionãrii maşinilor de ridicat care au suferit modificãri importante se face de cãtre RSVTI, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

CAP. IV
UTILIZAREA/EXPLOATAREA MAŞINILOR DE RIDICAT

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 33
Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţã, maşinile de ridicat sunt supuse unui regim de supraveghere, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
ART. 34
(1) În vederea aplicãrii prevederilor prezentei prescripţii tehnice, privind siguranţa în funcţionare a maşinilor de ridicat, deţinãtorii/utilizatorii trebuie sã asigure regimul de supraveghere prin RSVTI.
(2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueazã în conformitate cu legislaţia în vigoare.

SECŢIUNEA a 2-a
Supravegherea maşinilor de ridicat

ART. 35
(1) Pentru fiecare maşinã de ridicat trebuie sã existe un registru de supraveghere sau carnet de urmãrire cu evidenţa funcţionãrii, care trebuie pãstrat în condiţii bune la maşina de ridicat.
(2) Înscrierile în registru sau carnet trebuie sã fie vizibile, lizibile şi de neşters, nefiind permise corecturi sau ştersãturi ci numai anulãri contrasemnate de persoana care le-a efectuat.
ART. 36
Registrul de supraveghere a maşinii de ridicat se întocmeşte conform modelului prezentat în anexa 3 şi se vizeazã de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului.
ART. 37
În registru sau în carnet pot face înscrieri personalul de deservire, RSVTI, factorii responsabili ai deţinãtorului/utilizatorului (conducerea deţinãtorului/utilizatorului şi persoanele însãrcinate în scris de cãtre aceasta), precum şi alte persoane din exploatare, conform atribuţiilor ce le revin prin instrucţiunile interne.

SECŢIUNEA a 3-a
Deservirea maşinilor de ridicat şi personalul de deservire

ART. 38
Deservirea maşinilor de ridicat care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice se realizeazã numai de personal de deservire autorizat sau instruit, dupã caz, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.
ART. 39
Personalul de deservire autorizat pentru macarale, indiferent de poziţia postului de comandã se denumeşte în continuare "macaragiu". Codul de semnalizare pentru macaragii este prezentat în anexa 5.
ART. 40
Personalul de deservire autorizat pentru stivuitoare se denumeşte în continuare "stivuitorist".
ART. 41
Personalul de deservire instruit pentru mecanisme de ridicat, platforme autoridicãtoare şi elevatoare pentru vehicule, se denumeşte în continuare "manevrant". Codul de semnalizare pentru manevranţi este prezentat în anexa 5.
ART. 42
Personalul de deservire autorizat/instruit pentru maşini de ridicat la care constructiv existã posibilitatea montãrii mai multor dispozitive de prindere specifice maşinilor de ridicat şi poate lucra în regim permanent/nepermanent de macara deplasabilã pe cãi fãrã şine de rulare, stivuitor, platformã de ridicat deplasabilã şi altele asemenea, la care producãtorul a furnizat declaraţia de conformitate în acest sens, trebuie sã fie autorizat/instruit pentru fiecare regim de lucru al maşinii de ridicat în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile, dupã caz.

SECŢIUNEA a 4-a
Legãtori de sarcinã

ART. 43
Legarea, prinderea şi fixarea sarcinii la maşinile de ridicat, care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice se realizeazã numai de persoane instruite, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.
ART. 44
Personalul auxiliar de deservire care realizeazã legarea, prinderea şi fixarea sarcinii la cârligul maşinilor de ridicat, se denumeşte în continuare "legãtor de sarcinã".

CAP. V
VERIFICAREA TEHNICÃ PERIODICÃ ŞI REPUNEREA ÎN FUNCŢIUNE

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 45
(1) Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la verificarea tehnicã periodicã şi la repunerea în funcţiune a maşinilor de ridicat.
(2) Toate constatãrile referitoare la verificarea tehnicã periodicã şi la repunerea în funcţiune a maşinilor de ridicat trebuie sã fie consemnate de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului în procese-verbale de verificare tehnicã. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnicã sunt prevãzute în anexele 2 şi 4.
ART. 46
(1) Verificãrile tehnice periodice în vederea acordãrii autorizãrii funcţionãrii în continuare se efectueazã:
a) de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR pentru:
1) macarale, cu sarcina nominalã Sn > 50 t;
2) stivuitoare autopropulsate şi translatoare stivuitoare, cu sarcina nominalã Sn > 5 t;
3) platforme ridicãtoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane şi/sau materiale;
4) elevatoare pentru vehicule, cu sarcina nominalã Sn > 2,5 t;
5) mecanisme de ridicat, cu sarcina nominalã Sn > 5 t;
6) maşini de ridicat de tip special;
b) de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de cãtre RSVTI, dupã obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR, pentru:
1) macarale, cu sarcina nominalã 1t < S(n) ≤ 50 t;
2) stivuitoare autopropulsate şi translatoare stivuitoare, cu sarcina nominalã Sn ≤ 5 t;
3) elevatoare pentru vehicule, cu sarcina nominalã Sn ≤ 5 t;
4) mecanisme de ridicat, cu sarcina nominalã Sn ≤ 5 t.
(2) Verificãrile tehnice periodice în vederea admiterii funcţionãrii în continuare se efectueazã de cãtre RSVTI pentru:
1) macarale cu sarcina nominalã Sn ≤ 1 t şi macaralele acţionate manual;
2) stivuitoare autopropulsate şi translatoarele stivuitoare acţionate manual;
3) elevatoare pentru vehicule acţionate manual;
4) platforme ridicãtoare pentru persoane cu dizabilitãţi.
(3) Dacã rezultatele verificãrii tehnice periodice, comparativ cu prevederile documentaţiei tehnice a maşinii de ridicat şi ale prezentei prescripţii tehnice, au corespuns, se întocmeşte un proces-verbal de verificare tehnicã, conform modelelor din anexele 2 şi 4, prin care se acordã autorizarea funcţionãrii, stabilindu-se şi data (ziua, luna şi anul) urmãtoarei verificãri tehnice periodice, care este de maxim 2 ani. Data urmãtoarei verificãri tehnice periodice se stabileşte în funcţie de complexitatea, locul de instalare, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnicã ale maşinii de ridicat.
(4) Dacã rezultatele verificãrii tehnice sunt necorespunzãtoare, neconformitãţile se consemneazã în procesul-verbal de verificare tehnicã şi nu se acordã autorizarea/admiterea funcţionãrii în continuare.
(5) Procesul-verbal de verificare tehnicã se ataşeazã la cartea maşinii de ridicat-partea de exploatare, respectiv în evidenţa deţinãtorului/utilizatorului.
ART. 47
Este interzisã utilizarea/exploatarea, menţinerea în funcţiune a maşinii de ridicat cu termenul de valabilitate al autorizãrii/admiterii funcţionãrii depãşit.

SECŢIUNEA a 2-a
Verificarea tehnicã periodicã

ART. 48
(1) Verificarea tehnicã periodicã se efectueazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dupã caz.
(2) La verificãrile tehnice efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR trebuie sã participe persoanele menţionate la art. 20.
ART. 49
Înaintea începerii verificãrii tehnice se verificã dacã sunt îndeplinite cerinţele de la art. 16.
ART. 50
La verificarea tehnicã periodicã maşina de ridicat este supusã la verificãrile şi încercãrile de la art. 17. Încercarea staticã se efectuezã cu sarcina nominalã mãritã cu 10 %.
ART. 51
(1) Dacã rezultatele verificãrii tehnice periodice, comparativ cu prevederile documentaţiei tehnice a maşinii de ridicat şi ale prezentei prescripţii tehnice, au corespuns, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dupã caz, întocmesc un proces-verbal de verificare tehnicã prin care se acordã autorizarea funcţionãrii în continuare, stabilindu-se data (ziua, luna şi anul) efectuãrii urmãtoarei verificãri tehnice periodice, care este de maxim 2 ani.
(2) Dacã verificarea tehnicã periodicã se efectueazã de cãtre RSVTI, acesta trebuie sã transmitã la ISCIR, în termen de 15 zile, o copie dupã procesul-verbal de verificare tehnicã în vederea admiterii funcţionãrii maşinii de ridicat.
(3) Procesele-verbale de verificare tehnicã întocmite de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI sunt conform modelelor din anexele 2 şi 4.
(4) Data urmãtoarei verificãri tehnice periodice se stabileşte în funcţie de complexitatea, locul de instalare, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnicã ale maşinii de ridicat.
ART. 52
(1) Nu se acordã autorizarea funcţionãrii în continuare cu condiţia înlãturãrii ulterioare a unor deficienţe care afecteazã siguranţa în funcţionare a maşinii de ridicat.
(2) Dacã neacordarea autorizãrii funcţionãrii este cauzatã de o deficienţã care afecteazã stabilitatea maşinii de ridicat, pe lângã oprirea din funcţionare, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã ia mãsurile necesare pentru evitarea tuturor pericolelor ce decurg din aceastã lipsã de stabilitate a maşinii de ridicat.
ART. 53
Dacã la verificãrile tehnice periodice se constatã defecţiuni vizibile care reduc siguranţa în funcţionare a maşinii de ridicat, în funcţie de natura, mãrimea, tipul defectului, vechimea în serviciu a maşinii de ridicat sau condiţiile de exploatare a acesteia, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate dispune efectuarea de examinãri/investigaţii cu caracter tehnic, în vederea evaluãrii tehnice a maşinii de ridicat şi stabilirii condiţiilor în care poate funcţiona maşina de ridicat în condiţii de siguranţã.
ART. 54
(1) Neconformitãţile menţionate în procesul-verbal de verificare tehnicã trebuie sã fie înlãturate în termenele stabilite.
(2) Neîndeplinirea dispoziţiilor date prin procesul-verbal de verificare tehnicã atrage dupã sine retragerea autorizãrii/admiterii funcţionãrii.
ART. 55
Cu ocazia verificãrii tehnice periodice, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verificã dacã registrul de supraveghere este completat corect şi ţinut la zi şi dacã întreţinerea şi revizia maşinii de ridicat se efectueazã planificat, în condiţii corespunzãtoare, de cãtre persoane juridice autorizate şi se asigurã funcţionarea acesteia în condiţii de siguranţã.

SECŢIUNEA a 3-a
Verificarea tehnicã la repunerea în funcţiune

ART. 56
Maşinile de ridicat care deţin autorizarea funcţionãrii sunt supuse unor verificãri tehnice pentru repunerea în funcţiune, înainte de termenul stabilit pentru verificarea tehnicã periodicã, în urmãtoarele cazuri:
a) dacã maşina de ridicat se monteazã pe un alt amplasament fix;
b) dacã se aduc modificãri ale configuraţiei la maşina de ridicat cum ar fi: modificarea lungimii braţului, modificarea înãlţimii turnului şi altele, conform instrucţiunilor din documentaţia tehnicã datã de producãtor sau instrucţiunilor din documentaţia tehnicã de montare;
c) dacã se ataşeazã maşinii de ridicat alte dispozitive de prindere specifice, conform instrucţiunilor din documentaţia tehnicã datã de producãtor;
d) dacã maşina de ridicat a suferit modificãri faţã de documentaţia tehnicã datã de producãtor şi/sau documentaţia tehnicã de montare, ulterior unei acţiuni de reparare, dar care nu au dus la modificarea performanţelor iniţiale, a scopului sau a tipului acesteia.
ART. 57
Verificarea tehnicã pentru repunerea în funcţiune a maşinii de ridicat, se efectueazã, dupã caz, de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului cu împuternicire scrisã din partea ISCIR, cu respectarea prevederilor de la art. 48 pânã la art. 55.
ART. 58
Pentru repunerea în funcţiune în vederea obţinerii autorizãrii funcţionãrii maşinilor de ridicat menţionate la art. 11 alin. (1), deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã solicite, în scris, la ISCIR efectuarea verificãrilor tehnice.

CAP. VI
ÎNTREŢINEREA, REVIZIA ŞI REPARAREA MAŞINILOR DE RIDICAT

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 59
(1) Pentru utilizarea/exploatarea în condiţii de siguranţã a maşinilor de ridicat, care fac obiectul prevederilor prezentei prescripţii tehnice, pe întreaga duratã de viaţã fizicã a acestora este necesarã efectuarea unor lucrãri de prevenire şi de înlãturare a uzurilor şi defecţiunilor tehnice în scopul menţinerii performanţelor iniţiale prevãzute de producãtor asigurându-se funcţionarea conform documentaţiei tehnice şi prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
(2) Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la întreţinerea, revizia şi repararea maşinilor de ridicat.
ART. 60
(1) Întreţinerea, revizia şi repararea maşinilor de ridicat se face cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi a celorlalte acte normative aplicabile.
(2) Întreţinerea, revizia şi repararea maşinilor de ridicat maşinilor de ridicat se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã întreţinerea şi revizia şi/sau repararea maşinilor de ridicat precum şi condiţiile de înregistrare în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã.
(3) Autorizarea pentru lucrãri de reparare nu este necesarã atunci când acestea se efectueazã de cãtre producãtorul maşinii de ridicat.
(4) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice care efectueazã întreţinerea şi revizia şi/sau repararea maşinilor de ridicat sunt prevãzute la capitolul XII.
(5) Toate constatãrile referitoare la repararea maşinilor de ridicat trebuie sã fie consemnate de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI într-un proces-verbal de verificare tehnicã.
ART. 61
(1) Persoana juridicã care realizeazã întreţinerea şi revizia şi/sau repararea rãspunde de calitatea lucrãrilor efectuate conform instrucţiunilor elaborate de producãtorul maşinii de ridicat, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale legislaţiei aplicabile.
(2) Pentru lucrãrile de reparare producãtorul sau persoana juridicã autorizatã trebuie sã emitã o declaraţie conform modelului din anexa 1.

SECŢIUNEA a 2-a
Întreţinerea şi revizia

ART. 62
Efectuarea lucrãrilor de întreţinere şi revizie se consemneazã de cãtre RSL al persoanei juridice autorizate în registrul de evidenţã a lucrãrilor de întreţinere şi revizie, al cãrui model este prevãzut în anexa 6 şi de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului în registrul de supraveghere al maşinii de ridicat, al cãrui model este prevãzut în anexa 3.
ART. 63
(1) Întreţinerea şi revizia se executã, planificat, conform instrucţiunilor date de producãtor în documentaţia tehnicã a maşinii de ridicat sau în documentaţia tehnicã de verificãri şi încercãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri, în scopul asigurãrii menţinerii maşinii de ridicat în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţã, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
(2) Întreţinerea cuprinde cel puţin urmãtoarele operaţiuni:
a) curãţarea maşinii de ridicat;
b) verificarea stãrii de uzurã a lagãrelor şi a bunei funcţionãri a sistemului de ungere;
c) ungerea pieselor supuse frecãrii, conform schemei de ungere;
d) verificarea uzurii cablurilor sau lanţurilor de tracţiune şi a fixãrii acestora;
e) verificarea funcţionãrii componentelor de securitate şi reglarea acestora;
f) verificarea funcţionãrii mecanismelor maşinii de ridicat;
g) verificarea elementelor de prindere sau de manipulare a sarcinii;
h) strângerea şi verificarea elementelor de îmbinare şi a articulaţiilor;
i) verificarea fixãrii tampoanelor şi a opritoarelor;
j) verificarea funcţionãrii sistemului electric de forţã, de comandã, de iluminare şi semnalizare;
k) verificarea rezistenţei de izolaţie şi a rezistenţei prizei de legare la pãmânt a echipamentelor electrice;
l) verificarea conexiunilor la aparate şi clemelor din dulapurile electrice şi din cutiile de conexiuni;
m) verificarea stãrii cãilor de rulare şi a roţilor de rulare;
n) verificarea funcţionãrii şi etanşeitãţii circuitelor hidraulice şi pneumatice;
(3) Prin revizie se asigurã reglarea sau înlocuirea pieselor, aparatelor sau modulelor înglobate în maşina de ridicat în scopul asigurãrii menţinerii maşinii de ridicat în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţã conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

SECŢIUNEA a 3-a
Repararea

ART. 64
(1) Repararea se executã conform instrucţiunilor date de producãtor în documentaţia tehnicã a maşinii de ridicat, conform instrucţiunilor din documentaţia tehnicã de verificãri şi încercãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic, conform documentaţiei tehnice de reparare preliminarã, dupã caz şi ori de câte ori se constatã o defecţiune.
(2) Prin reparare se asigurã înlãturarea neconformitãţilor/defecţiunilor constatate la o maşinã de ridicat în scopul aducerii acesteia la performanţele iniţiale prevãzute de producãtor în documentaţia tehnicã asigurându-se funcţionarea în condiţii de siguranţã a acesteia conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
ART. 65
Componentele de uzurã se înlocuiesc la intervalele de timp stabilite prin instrucţiunile date de producãtor în documentaţia tehnicã a maşinii de ridicat sau prin instrucţiunile date în documentaţia tehnicã de verificãri şi încercãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic, indiferent de starea de uzurã din momentul înlocuirii.
ART. 66
Componentele de securitate defecte se înlocuiesc cu altele noi de aceeaşi tipo-dimensiune, cu prezentarea declaraţiei de conformitate a producãtorului acestora.
ART. 67
(1) Repararea maşinilor de ridicat se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de reparare avizatã de cãtre RADTP.
(2) Condiţiile privind atestarea persoanelor fizice care efectueazã avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de reparare a maşinilor de ridicat sunt prevãzute în legislaţia în vigoare.
(3) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice care efectueazã avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de reparare a maşinilor de ridicat sunt prevãzute la capitolul XII.
(4) La repararea maşinii de ridicat se au în vedere cerinţele reglementãrilor tehnice aplicabile acesteia.
NOTÃ:
În cazul în care pe parcursul lucrãrilor de reparare apar modificãri faţã de documentaţia tehnicã preliminarã de reparare acceptatã de ISCIR, aceste modificãri se avizeazã de RADTP şi se transmit la ISCIR pentru acceptare.
ART. 68
Lucrãrile de reparare care se verificã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, cu participarea RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului şi a RSL al persoanei juridice autorizate pentru lucrãri de reparare, sunt urmãtoarele:
a) înlocuirea sau modificarea construcţiei metalice, refacerea sau remedierea îmbinãrilor sudate ale elementelor de rezistenţã;
b) transformarea de principiu a modului de acţionare a maşinilor de ridicat ca de exemplu de la acţionare electricã la acţionare hidraulicã şi altele asemãnãtoare;
c) înlocuirea mecanismelor sau a elementelor lor componente din lanţul cinematic cu alte tipodimensiuni, care diferã de cele prevãzute în documentaţia tehnicã iniţialã;
d) modificarea de principiu a schemei electrice, hidraulice sau pneumatice de acţionare;
e) înlocuirea totalã a instalaţiei electrice, hidraulice sau pneumatice;
f) înlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale maşinii de ridicat cu alte tipodimensiuni, care diferã de cele prevãzute în documentaţia tehnicã iniţialã;
g) înlocuirea cu alte tipodimensiuni sau modificarea constructivã a cãruciorului macaralei.
ART. 69
(1) Documentaţia tehnicã preliminarã de reparare a maşinii de ridicat trebuie sã conţinã cel puţin urmãtoarele:
a) desenul de ansamblu (unde este cazul);
b) breviarul de calcul de rezistenţã al elementelor portante;
c) documentaţiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive aferente maşinii de ridicat ce urmeazã sã se înlocuiascã, dupã caz;
d) planul de verificãri şi încercãri care se efectueazã pe parcursul lucrãrilor de reparare;
e) condiţiile tehnice de încercãri pentru atestarea parametrilor (unde este cazul).
(2) În cazul în care pe parcursul efectuãrii lucrãrilor de reparare apar şi alte neconformitãţi care nu au fost tratate în documentaţia tehnicã preliminarã de reparare, aceasta se completeazã cu partea aferentã tratãrii acestor neconformitãţi.
(3) Rezultatele verificãrii tehnice dupã reparare, precum şi data (ziua, luna şi anul) urmãtoarei verificãri tehnice periodice se consemneazã într-un proces-verbal de verificare tehnicã, conform modelului din anexa 2. Procesul-verbal de verificare tehnicã se ataşeazã la cartea maşinii de ridicat.
(4) Lucrãrile de reparare, planificate sau neplanificate, altele decât cele menţionate la art. 68 efectuate maşinilor de ridicat, fãrã modificarea performanţelor iniţiale prevãzute de producãtor în documentaţia tehnicã, scopului sau tipului acestora se verificã de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului împreunã cu RSL al persoanei juridice autorizate pentru lucrãri de reparare. Rezultatele verificãrii tehnice dupã lucrãrile de reparare, se consemneazã întrun proces-verbal de verificare tehnicã întocmit de cãtre RSVTI, conform modelului din anexa 4, iar data urmãtoarei verificãri este cea stabilitã la ultima verificare tehnicã periodicã, efectuatã de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR. Procesul-verbal de verificare tehnicã se ataşeazã la cartea maşinii de ridicat.
ART. 70
Dacã prin lucrãrile de reparare efectuate s-au modificat performanţele iniţiale ale maşinii de ridicat, scopul sau tipul acesteia, se aplicã prevederile prezentei prescripţii tehnice, de la art. 30 la art. 32.

SECŢIUNEA a 4-a
Etapele lucrãrilor de reparare

ART. 71
(1) Înaintea începerii lucrãrilor de reparare inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dupã caz, întocmeşte procesul-verbal de constatare în vederea introducerii în reparare.
(2) Se interzice începerea lucrãrilor de reparare fãrã procesul-verbal de constatare.
ART. 72
Acceptarea lucrãrilor de reparare:
a) înaintea începerii lucrãrilor de reparare, unitatea reparatoare, întocmeşte un memoriu tehnic de prezentare a lucrãrilor de reparare, care cuprinde documentaţia tehnicã preliminarã de reparare, lucrãrile de reparare ce urmeazã a se efectua şi condiţiile tehnice de execuţie ale acestora, precum şi programul de examinãri, verificãri şi încercãri ce urmeazã a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrãrilor de reparare, dacã este cazul;
b) memoriul tehnic, vizat de deţinãtor/utilizator, trebuie sã fie înaintat la ISCIR în cazurile în care reparaţiile sunt cele menţionate la art. 68, în vederea acceptãrii începerii lucrãrilor de reparare;
c) ISCIR analizeazã documentele înaintate de persoana juridicã reparatoare şi întocmeşte procesul-verbal de acceptare. Se interzice începerea lucrãrilor de reparare, în cazurile în care reparaţiile sunt cele menţionate la art. 68, fãrã procesul-verbal de acceptare al ISCIR. Prin procesul-verbal de acceptare a începerii lucrãrilor de reparare, ISCIR poate solicita ca anumite operaţii, examinãri, verificãri sau încercãri sã se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Unitatea reparatoare este obligatã sã solicite participarea inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR la operaţiile, examinãrile, verificãrile sau încercãrile respective.
ART. 73
Pe parcursul reparaţiei se efectueazã verificãri dacã acestea sunt prevãzute în solicitarea ISCIR ca anumite operaţii, examinãri, verificãri sau încercãri sã se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Reparatorul prezintã inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR documentele specifice etapei respective (certificate de inspecţie material, tabelul nominal cu sudorii autorizaţi care au executat lucrarea şi cu valabilitatea autorizaţiilor, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine de control şi altele asemenea); verificãrile se finalizeazã cu încheierea unui proces-verbal de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
ART. 74
Dupã finalizarea lucrãrilor de reparare se efectueazã urmãtoarele verificãri:
a) verificarea documentaţiei tehnice de reparare, care se depune la ISCIR în raza cãreia se aflã maşina de ridicat, cu cel puţin 15 zile înaintea datei propuse pentru efectuarea verificãrii tehnice; documentaţia tehnicã de reparare cuprinde cel puţin:
1) memoriu tehnic de reparare;
2) documentaţiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive aferente maşinii de ridicat care au fost înlocuite;
3) documente privind efectuarea pe parcursul lucrãrilor de reparare şi în final a verificãrii lucrãrilor executate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de reparare;
4) documente privind calitatea îmbinãrilor sudate (certificate de inspecţie material, tabelul nominal cu sudorii autorizaţi care au executat lucrarea şi cu valabilitatea autorizaţiilor), unde este cazul;
5) documentele cuprinzând rezultatele examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor nedistructive/distructive efectuate de cãtre persoane juridice autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile;
6) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casã, în care sã se specifice cã instalaţia poate fi supusã verificãrii tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii în continuare;
7) declaraţia pentru lucrãrile de reparare efectuate, întocmitã conform modelului din anexa 1;
b) verificãrile şi încercãrile menţionate la art. 17, cu respectarea prevederilor de la art. 48 pânã la art. 55.
ART. 75
(1) Verificãrile tehnice dupã reparare a maşinii de ridicat se efectueazã în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
(2) În procesul-verbal încheiat cu ocazia verificãrilor tehnice efectuate dupã reparare în vederea repunerii în funcţiune se consemneazã parametrii de funcţionare şi data efectuãrii urmãtoarei verificãri tehnice periodice (ziua, luna şi anul), cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
ART. 76
Lucrãrile de reparare efectuate se consemneazã de cãtre RSL al persoanei juridice autorizate în registrul de evidenţã al lucrãrilor de reparare, al cãrui model este prevãzut în anexa 6 şi de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului în registrul de supraveghere al maşinii de ridicat, al cãrui model este prevãzut în anexa 3.

CAP. VII
VERIFICÃRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII/EXAMINÃRI CU CARACTER TEHNIC A MAŞINILOR DE RIDICAT

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 77
(1) Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a maşinilor de ridicat se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a maşinilor de ridicat precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã. Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevãzute la capitolul XII din prezenta prescripţie tehnicã.
(2) Cerinţa de autorizare pentru verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic nu se aplicã producãtorilor, pentru maşinile de ridicat fabricate de aceştia.
ART. 78
Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic se efectueazã în scopul evaluãrii stãrii tehnice, estimãrii duratei de funcţionare remanentã şi stabilirii condiţiilor de funcţionare în siguranţã a maşinilor de ridicat.
ART. 79
Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic se efectueazã în urmãtoarele cazuri:
a) dacã la maşina de ridicat s-au produs avarii şi/sau accidente;
b) dacã în urma verificãrilor tehnice, efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, se obţin rezultate necorespunzãtoare, care pericliteazã funcţionarea în condiţii de siguranţã a maşinii de ridicat;
c) atunci când maşina de ridicat urmeazã sã fie repusã în funcţiune dupã o perioadã de timp în care a fost opritã, fãrã sã fie conservatã în mod corespunzãtor (conform instrucţiunilor de utilizare/exploatare şi unor proceduri specifice), iar repunerea acesteia în funcţiune ar putea periclita siguranţa în funcţionare;
d) la sfârşitul duratei de viaţã a maşinii de ridicat, atunci când aceasta este stabilitã prin documentaţia tehnicã;
e) la expirarea duratei normale de funcţionare prevãzutã în <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004 , atunci când prin documentaţia tehnicã nu este prevãzutã durata de viaţã a maşinii de ridicat;
f) atunci când documentaţia tehnicã a maşinii de ridicat lipseşte sau este incompletã;
g) atunci când la maşina de ridicat aflatã în exploatare se constatã coroziune şi/sau deformaţii la structura metalicã portantã, care ar putea periclita funcţionarea în condiţii de siguranţã;
h) dupã un seism major sau atunci când zona în care este montatã maşina de ridicat a suferit o acţiune susceptibilã sã-i afecteze structura sau stabilitatea.

SECŢIUNEA a 2-a
Condiţii privind efectuarea verificãrilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic

ART. 80
(1) Persoana juridicã autorizatã de cãtre ISCIR pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic întocmeşte un program de investigaţii/examinãri care cuprinde cel puţin urmãtoarele:
a) descrierea maşinii de ridicat din punct de vedere constructiv şi al parametrilor de funcţionare şi, dupã caz, desenul tip de ansamblu;
b) prezentarea eventualelor acţiuni de montare/reparare la care a fost supusã maşina de ridicat în timpul perioadei de funcţionare;
c) planuri care cuprind examinãrile, verificãrile şi încercãrile care se propun a fi efectuate la maşina de ridicat; se întocmesc schiţe care cuprind, dupã caz, poziţionarea exactã a punctelor şi locurilor unde urmeazã sã se efectueze examinãri vizuale şi/sau nedistructive, mãsurãri de grosimi şi altele asemenea, şi a zonelor din care urmeazã sã fie prelevate epruvete pentru încercãri distructive;
d) menţionarea condiţiilor de execuţie a examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor care se propun a fi efectuate la maşina de ridicat, precum şi a criteriilor de acceptare a rezultatelor obţinute.
(2) Programul de investigaţii/examinãri trebuie sã fie avizat de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice de examinãri RADTE al persoanei juridice autorizate.
ART. 81
Programul avizat se înainteazã la ISCIR pentru acceptare.
ART. 82
În cazul întocmirii programului conform art. 80, ISCIR transmite acceptul efectuãrii programului, cu sau fãrã completãri.
ART. 83
(1) Programul acceptat de ISCIR, se efectueazã sub supravegherea persoanei juridice autorizate pentru verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
(2) Examinãrile nedistructive/distructive se efectueazã în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.
ART. 84
(1) ISCIR poate solicita ca anumite examinãri, verificãri sau încercãri sã se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridicã autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic are obligaţia sã solicite, cu cel puţin 5 zile înainte, participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la efectuarea acestora.
(2) Reprezentantul persoanei juridice autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic participã la toate examinãrile, verificãrile şi încercãrile prevãzute în programul acceptat de ISCIR.
ART. 85
(1) Pe baza rezultatelor obţinute în urma examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate, persoana juridicã autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic întocmeşte raportul tehnic, care conţine concluziile finale privind posibilitatea funcţionãrii în condiţii de siguranţã a maşinii de ridicat.
(2) Raportul tehnic trebuie sã fie avizat de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice de examinãri RADTE al persoanei juridice autorizate.
(3) Raportul tehnic împreunã cu buletinele şi certificatele cu rezultatele obţinute, breviarul de calcul de rezistenţã şi procesele-verbale întocmite de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR (dupã caz), întocmit ca urmare a examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate conform programului acceptat, se transmit la ISCIR pentru acceptare.
ART. 86
(1) Dupã acceptarea de cãtre ISCIR a raportului tehnic, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã respecte concluziile menţionate în raportul tehnic întocmit de persoana juridicã autorizatã de ISCIR pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
(2) În cazul obţinerii unor rezultate corespunzãtoare deţinãtorul/utilizatorul solicitã la ISCIR efectuarea examinãrilor şi verificãrilor în vederea obţinerii autorizãrii funcţionãrii maşinii de ridicat conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
(3) Dacã în urma examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate rezultã necesitatea efectuãrii unor lucrãri de reparare la maşina de ridicat, acestea trebuie sã fie efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, iar verificãrile tehnice în vederea obţinerii autorizãrii funcţionãrii se efectueazã ulterior.
ART. 87
Documentaţia tehnicã acceptatã de ISCIR (programul de investigaţii/examinãri, raportul tehnic şi documentele aferente acestuia) trebuie sã fie ataşatã la cartea maşinii de ridicat - partea de exploatare, urmând a fi prezentatã inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR atunci când se solicitã efectuarea verificãrilor tehnice în vederea repunerii în funcţiune.

CAP. VIII
TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA

ART. 88
(1) Maşinile de ridicat care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice, aflate în funcţionare fãrã placã de timbru, se timbreazã în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
(2) Aplicarea plãcii de timbru la maşinile de ridicat aflate în funcţionare se poate face în urmãtoarele situaţii:
a) atunci când aceasta lipseşte, este deterioratã sau este ilizibilã;
b) atunci când se modificã parametrii de funcţionare ai maşinii de ridicat în urma reparãrii sau a efectuãrii unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
ART. 89
(1) Pentru maşinile de ridicat aflate în funcţionare, la care placa de timbru nu existã sau este deterioratã, aceasta se poate reconstitui de cãtre persoana juridicã deţinãtoare, în baza documentaţiei existente (din care sã rezulte parametrii de funcţionare, numãr/an de fabricaţie, producãtor).
(2) Placa de timbru trebuie sã fie conform documentaţiei tehnice de însoţire şi trebuie sã fie aplicatã de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului care trebuie sã întocmeascã un proces-verbal în cartea maşinii de ridicat. Datele care trebuie sã fie înscrise pe placa de timbru se stabilesc pe baza documentaţiei tehnice existente a maşinii de ridicat.
ART. 90
(1) Pentru maşinile de ridicat neautorizate, la care placa de timbru nu existã sau este deterioratã şi la care se solicitã autorizarea funcţionãrii, aplicarea plãcii de timbru se face în urma efectuãrii unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
(2) Placa de timbru este aplicatã de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului.
ART. 91
În cazul modificãrii parametrilor de funcţionare ai maşinii de ridicat, ca urmare a efectuãrii unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, se efectueazã retimbrarea conform art. 90 alin. (2).

CAP. IX
AVARII ŞI ACCIDENTE

ART. 92
În cazul avariilor care determinã oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţã a unei maşini de ridicat, precum şi în cazurile de accidente provocate la maşina de ridicat, persoana fizicã sau juridicã care deţine/utilizeazã maşina de ridicat are obligaţia de a opri din funcţionare maşina de ridicat şi de a anunţa de îndatã ISCIR despre producerea evenimentului; cu aceastã ocazie se anunţã cel puţin urmãtoarele date: numele şi prenumele şi funcţia persoanei care anunţã, modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei/accidentului, tipul maşinii de ridicat, urmãrile avariei/accidentului.
ART. 93
Persoana fizicã sau juridicã care deţine/utilizeazã maşina de ridicat care a suferit avaria sau la care s-a produs accidentul are urmãtoarele obligaţii de îndeplinit, prin RSVTI:
a) sã ia mãsurile necesare pentru ca starea de fapt produsã de avarie sau în timpul accidentului sã rãmânã nemodificatã pânã la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu excepţia cazului în care situaţia respectivã ar constitui un pericol pentru viaţa şi sãnãtatea persoanelor;
b) sã ia toate mãsurile de asigurare a condiţiilor de securitate;
c) sã izoleze pe cât posibil zona de lucru a maşinii de ridicat avariate sau la care s-a produs accidentul;
d) sã întocmeascã un raport cu situaţia tehnicã a maşinii de ridicat imediat dupã avarie/accident, care include şi fotografii ale maşinii de ridicat avariate, precum şi intervenţiile efectuate pânã la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR;
e) sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizarea funcţionãrii maşinii de ridicat (cartea ISCIR) precum şi raportul de mai sus în cazurile justificate.
ART. 94
Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR întocmesc procesul-verbal de constatare a avariei sau accidentului şi de oprire din funcţiune a maşinii de ridicat.
ART. 95
(1) Maşina de ridicat care a suferit avarii în urma cãrora s-a determinat oprirea din funcţionare, trebuie sã fie supusã unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic (în vederea evaluãrii stãrii tehnice a acestora), efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale prescripţiilor tehnice aplicabile.
(2) Investigaţiile/examinãrile cu caracter tehnic nu sunt necesare în mãsura în care persoana fizicã sau juridicã deţinãtoare/utilizatoare renunţã la utilizarea maşinii de ridicat avariate şi decide scoaterea din uz şi casarea acesteia.
ART. 96
Expertizele în caz de avarii sau accidente la maşini de ridicat se realizeazã de cãtre experţii ISCIR.

CAP. X
SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA

ART. 97
(1) Scoaterea din uz a maşinilor de ridicat se face de cãtre deţinãtor.
(2) Oprirea din funcţionare şi conservarea maşinii de ridicat nu înseamnã scoatere din uz.
ART. 98
Maşinile de ridicat scoase din uz sunt casate prin grija deţinãtorului.
ART. 99
Operaţia de casare a maşinii de ridicat se confirmã printr-un proces-verbal întocmit de cãtre RSVTI al deţinãtorului şi semnat de cãtre reprezentantul conducerii deţinãtorului.
ART. 100
Procesul-verbal încheiat se ataşeazã la cartea maşinii de ridicat şi rãmâne în arhiva deţinãtorului.
ART. 101
(1) Deţinãtorul comunicã, în scris, scoaterea din uz şi casarea maşinii de ridicat la ISCIR, în vederea scoaterii din evidenţa proprie a acestuia.
(2) Comunicarea se transmite la ISCIR în termen de 15 zile de la întocmirea procesului-verbal menţionat la art. 99.
ART. 102
Nu se admite utilizarea maşinilor de ridicat scoase din uz şi casate.

CAP. XI
ATESTÃRI ŞI AUTORIZÃRI

ART. 103
(1) ISCIR atestã persoanele fizice pentru avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare.
(2) ISCIR autorizeazã persoanele juridice pentru urmãtoarele activitãţi:
a) montarea maşinilor de ridicat;
b) repararea maşinilor de ridicat;
c) întreţinerea şi revizia maşinilor de ridicat;
d) verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
(3) ISCIR autorizeazã urmãtoarele persoane fizice:
a) RSVTI;
b) macaragii;
c) stivuitorişti.
ART. 104
Deţinãtorul/utilizatorul, prin RSVTI, acceptã personalul auxiliar de deservire, conform prescripţiei tehnice aplicabile.
ART. 105
Metodologia de atestare/autorizare/reautorizare/extindere a domeniului de autorizare pentru activitãţile prevãzute la art. 103, precum şi condiţiile şi documentaţia necesarã în vederea atestãrii/autorizãrii sunt prevãzute în prescripţia tehnicã aplicabilã şi celelalte reglementãri aplicabile.
ART. 106
Obţinerea autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvã persoana fizicã sau juridicã de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

CAP. XII
OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITÃŢI

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 107
Persoanele fizice sau juridice autorizate, deţinãtorii/utilizatorii maşinilor de ridicat trebuie sã respecte prevederile <>Legii nr. 64/2008 , legea privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, maşinilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.

SECŢIUNEA a 2-a
Obligaţiile şi responsabilitãţile deţinãtorilor/utilizatorilor

ART. 108
(1) Deţinãtorul/utilizatorul maşinilor de ridicat are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã solicite şi sã obţinã autorizarea funcţionãrii sau reautorizarea;
b) sã ţinã evidenţa centralizatã a acestora şi sã comunice la ISCIR orice modificare intervenitã în situaţia tehnicã sau juridicã a acestora, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
c) sã interzicã funcţionarea maşinii de ridicat fãrã autorizarea funcţionãrii sau cu scadenţa de verificare tehnicã periodicã depãşitã;
d) sã îndeplineascã la termenele prevãzute mãsurile dispuse de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, prin procesul-verbal de verificare tehnicã;
e) sã ia mãsurile necesare astfel ca întreţinerea şi reviziile planificate sã fie realizate conform instrucţiunilor producãtorului;
f) sã prezinte documente din care sã reiasã cã montarea şi repararea la maşinile de ridicat deţinute şi aflate în exploatare sunt realizate de o persoanã juridicã autorizatã;
g) sã asigure accesul necondiţionat al persoanei care efectueazã verificarea tehnicã la maşina de ridicat şi la toate elementele constructive ale acesteia;
h) sã interzicã montarea pe maşina de ridicat a altor instalaţii care nu au legãturã cu aceasta;
i) sã interzicã alimentarea altor consumatori din instalaţia electricã a maşinii de ridicat;
j) sã interzicã utilizarea maşinilor de ridicat la care nu este asiguratã întreţinerea şi revizia de cãtre o persoanã juridicã autorizatã;
k) rãspunde pentru eventualele avarii sau accidente produse prin utilizarea maşinilor de ridicat fãrã autorizarea funcţionãrii sau prin utilizarea necorespunzãtoare a acestora;
l) rãspunde de utilizarea elementelor de legare şi dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinii în conformitate cu instrucţiunile de utilizare, montare, întreţinere şi revizie, în limitele stabilite de producãtorul acestora, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi legislaţiei aplicabile;
m) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca RSVTI precum şi personalul de deservire a maşinilor de ridicat sã-şi poatã îndeplini în condiţii bune sarcinile prevãzute.
(2) Pentru nacelele suspendate în cârligul macaralei, care ridicã persoane la o înãlţime mai mare de 3 m, deţinãtorul/utilizatorul are şi urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã solicite la ISCIR autorizarea funcţionãrii ansamblului format din macara şi nacelã;
b) sã desemneze pe RSVTI sã îndeplinescã funcţia de coordonator de securitate pe toatã durata funcţionãrii ansamblului format din macara şi nacelã;
c) sã utilizeze doar macaragii autorizaţi, conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile;
d) sã instruiascã macaragii şi coordonatorul de securitate;
e) sã asigure mijloace de comunicaţie radio între macaragii şi coordonatorul de securitate.
ART. 109
În cazul transferului dreptului de proprietate, fostul deţinãtor/utilizator are obligaţia sã înştiinţeze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru scoaterea din evidenţã a maşinii de ridicat.
ART. 110
În cazul transferului dreptului de proprietate, noul deţinãtor/utilizator are obligaţia sã înştiinţeze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru luarea în evidenţã a maşinii de ridicat.
ART. 111
Sã comunice la ISCIR, în scris, în termen de 15 zile, decizia de schimbare a RSVTI.

SECŢIUNEA a 3-a
Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate

ART. 112
Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanei fizice atestate pentru avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare:
a) sã cunoascã actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele aplicabile;
b) sã verifice dacã au fost adoptate soluţii de montare/reparare care sã permitã funcţionarea maşinilor de ridicat în condiţii de siguranţã;
c) sã verifice dacã au fost prevãzute în documentaţia tehnicã, verificãrile şi încercãrile ce trebuie sã fie efectuate de montatori/reparatori la locul de funcţionare, în concordanţã cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
d) sã avizeze documentaţiile tehnice, respectiv desenul tip de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);
e) sã urmãreascã existenţa în documentaţiile avizate a precizãrilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
f) sã ţinã evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verificã şi le avizeazã conform în registrul al cãrui model este prezentat în anexa 7;
g) sã punã la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute;
h) sã participe la instructajele profesionale şi examinãrile organizate de ISCIR, când este cazul;
i) sã confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:┌──────────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────────────┤
│ATESTAT RADTP IR ....................... │
├──────────────────────────────────────────┤
│Nr.: │
├──────────────────────────────────────────┤
│AVIZAT CORESPUNDE *) │
├──────────────────────────────────────────┤
│Data: Semnãtura: │
└──────────────────────────────────────────┘----------
*) Se menţioneazã indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

ART. 113
Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea verificãrilor şi încercãrilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic la maşini de ridicat:
a) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
b) sã întocmeascã programul de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
c) sã întocmeascã rapoartele tehnice în urma efectuãrii de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
d) sã aibã dotãrile tehnice specifice domeniului de autorizare;
e) sã ţinã la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor efectuate;
f) sã comunice în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; sã asigure cã personalul nou propus începe activitatea specificã numai dupã autorizarea acestuia de ISCIR;
g) sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producãtorului maşinii de ridicat (unde este cazul);
h) la cerere, sã punã la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de cãtre acesta cu ocazia controalelor efectuate.
ART. 114
Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice nominalizate în cadrul autorizaţiilor persoanelor juridice pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic:
a) sã cunoascã actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele specifice;
b) sã adopte soluţii tehnice care sã permitã funcţionarea maşinilor de ridicat în condiţii de siguranţã;
c) sã prevadã în documentaţia investigaţiilor/examinãrilor cu caracter tehnic verificãrile şi încercãrile ce trebuie sã fie efectuate în concordanţã cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
d) sã estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la maşinile de ridicat pentru care au fost efectuate verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic la expirarea duratei de viaţã sau a duratei normale de utilizare;
e) sã avizeze documentaţiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenul tip de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);
f) sã urmãreascã existenţa în documentaţiile avizate a precizãrilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
g) sã ţinã evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verificã şi le avizeazã, într-un registru, conform modelului din anexa 8;
h) la cerere, sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute;
i) sã participe la instructaje profesionale şi la examinãrile organizate de ISCIR (când este cazul);
j) sã confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:┌──────────────────────────────────────────┐
│*) │
├──────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────────────┤
│Atestat RADTE IR ....................... │
├──────────────────────────────────────────┤
│AVIZAT CORESPUNDE:**) │
├──────────────────────────────────────────┤
│Data: Semnãtura: │
└──────────────────────────────────────────┘-------
*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.
**) Se menţioneazã indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

ART. 115
Persoanele juridice autorizate pentru montare/reparare au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor efectuate, conform modelului din anexa 6;
b) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca RSL şi RTS sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
c) sã comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL/RTS; sã asigure cã personalul nou propus efectueazã activitãţile specifice numai dupã nominalizarea acestuia de cãtre ISCIR;
d) sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prescripţiei tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producãtorului maşinii de ridicat (unde este cazul);
e) sã execute lucrãrile de montare/reparare în conformitate cu documentaţiile tehnice preliminare avizate de RADTP;
f) sã supunã avizãrii RADTP documentaţiile tehnice de montare/reparare, în cazul în care, pe parcursul montãrii/reparãrii apar modificãri faţã de documentaţia tehnicã preliminarã avizatã;
g) sã punã la dispoziţia deţinãtorului/utilizatorului documentaţia tehnicã de reparare;
h) sã pregãteascã maşina de ridicat, în mod corespunzãtor, în vederea efectuãrii verificãrilor şi încercãrilor în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
i) sã punã la dispoziţie personalul şi utilajele necesare verificãrii maşinii de ridicat;
j) sã emitã la finalizarea lucrãrilor o declaraţie conform anexei 1.
ART. 116
Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice autorizate pentru întreţinere şi revizie:
a) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor efectuate, conform modelului din anexa 6;
b) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca RSL sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
c) sã comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL; sã asigure cã personalul nou propus efectueazã activitãţile specifice numai dupã nominalizarea acestuia de ISCIR;
d) sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producãtorului maşinii de ridicat;
e) sã emitã la finalizarea lucrãrilor de revizie o declaraţie conform anexei 1.
ART. 117
Obligaţiile şi responsabilitãţile responsabilului cu supravegherea lucrãrilor (RSL):
a) sã cunoascã legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele aplicabile;
b) sã menţioneze în documentaţiile întocmite precizãrile legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
c) sã completeze la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor efectuate;
d) sã verifice periodic, cel puţin o datã pe an, pregãtirea tehnicã a personalului de montare/reparare/întreţinere şi revizie, consemnând rezultatele într-un proces-verbal;
e) sã urmãreascã execuţia pe faze de lucru a lucrãrilor de montare/reparare, din punct de vedere al respectãrii prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare şi sã supunã la încercãri maşinile respective;
f) sã verifice documentaţia tehnicã întocmitã pentru lucrãrile efectuate sub aspectul respectãrii prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
g) sã participe la instruirile periodice organizate de ISCIR;
h) sã confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:┌──────────────────────────────────────────┐
│*) │
├──────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────────────┤
│RSL IR................................... │
├──────────────────────────────────────────┤
│Data: Semnãtura: │
└──────────────────────────────────────────┘---------
*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

ART. 118
RTS are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã cunoascã legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, standardele şi alte acte normative aplicabile;
b) sã verifice dacã tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţã cu procedura de sudare aprobatã;
c) sã verifice documentaţia tehnicã preliminarã de montare şi/sau reparare înainte de lansarea acestuia în execuţie, astfel încât soluţiile adoptate sã asigure condiţii optime de sudare şi verificare;
d) sã asigure alegerea corectã a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bazã utilizate, în conformitate cu procedurile de sudare aprobate, astfel încât prin condiţiile tehnologice impuse sã se realizeze o îmbinare sudatã corectã a maşinii;
e) sã verifice calitatea materialelor de adaos şi sã admitã introducerea în execuţie numai a materialelor de adaos prevãzute în proiect sau stabilite ca echivalente la aprobarea procedurii de sudare;
f) sã ia mãsurile necesare ca la repararea elementelor maşinilor sã se foloseascã numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare aprobate;
g) sã supravegheze ca materialele de bazã introduse în execuţie sã fie conforme cu documentaţia tehnicã preliminarã de montare/reparare;
h) sã urmãreascã efectuarea verificãrii calitãţii îmbinãrilor sudate pe fluxul tehnologic de execuţie, sã verifice rezultatele obţinute şi sã vizeze documentele privind verificarea îmbinãrilor sudate, care se ataşeazã la documentaţia tehnicã;
i) sã participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi sã ia mãsuri corespunzãtoare pentru remedierea şi evitarea acestora în viitor;
j) sã verifice, atunci când este cazul, dacã în cazul sudorilor certificaţi, condiţiile de certificare sunt identice cu cele de autorizare, în caz contrar procedând conform <>Legii nr. 64/2008 art. 13 alin. (2);
k) sã participe la întrunirile şi instructajele organizate de ISCIR;
l) sã confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:┌──────────────────────────────────────────┐
│*) │
├──────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────────────┤
│RTS │
├──────────────────────────────────────────┤
│Data: Semnãtura: │
└──────────────────────────────────────────┘----------
*) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

SECŢIUNEA a 4-a
Obligaţiile şi responsabilitãţile personalului de deservire şi ale personalului auxiliar de deservire

ART. 119
Macaragiul are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã asigure exploatarea macaralei în conformitate cu instrucţiunile producãtorului;
b) sã cunoascã macaraua pe care lucreazã şi condiţiile tehnice privind utilizarea acesteia, pe care sã le aplice întocmai;
c) sã cunoascã şi sã respecte codul de semnalizare;
d) sã nu acţioneze nici un mecanism atât timp cât existã persoane pe macara; în cazul în care acest lucru nu poate fi evitat ca de exemplu la unele lucrãri de reparare, întreţinere şi revizie, manevrele se executã sub directa supraveghere a RSL;
e) sã ia în primire şi sã predea macaraua prin consemnare în registrul de supraveghere; dacã macaraua prezintã defecte care pericliteazã siguranţa în funcţionare, macaragiul o opreşte din funcţiune şi anunţã şeful punctului de lucru şi şeful ierarhic;
f) sã aprindã luminile de balizare (la macaralele care sunt dotate cu asemenea maşini) în caz de vizibilitate redusã, precum şi noaptea;
g) sã participe la lucrãrile de reparare, întreţinere şi revizie, precum şi la toate verificãrile tehnice care se efectueazã la macaraua pe care o manevreazã;
h) sã interzicã accesul persoanelor strãine în cabina de comandã sau pe macara;
i) sã consemneze în registrul de supraveghere a macaralei toate observaţiile privind deficienţele în funcţionare ale acesteia;
j) sã nu acţioneze macaraua atâta timp cât în zona periculoasã nu sunt îndeplinite condiţiile de siguranţã.
ART. 120
Responsabilitãţile macaragiului înainte de începerea lucrului sunt urmãtoarele:
a) sã verifice cã linia principalã de alimentare se aflã sub tensiune; în caz cã întreruptorul general este deconectat şi asigurat cu un lacãt sau cu o inscripţionare avertizoare, macaragiului nu-i este permis sã-l conecteze fãrã acordul RSVTI sau al şefului punctului de lucru şi fãrã a se pune de acord cu macaragii celorlalte macarale de pe aceeaşi cale;
b) sã verifice starea cãii de rulare şi rigiditatea opritoarelor de la capete; la macaralele care funcţioneazã în aer liber trebuie sã verifice dacã dispozitivele de blocare pe calea de rulare au fost deblocate;
c) sã instaleze macaralele pentru care se prevede calarea numai pe un teren corespunzãtor, sã execute aceastã operaţie conform instrucţiunilor prevãzute în documentaţia tehnicã şi cerinţelor prezentei prescripţii tehnice;
d) sã verifice existenţa lubrifianţilor în locurile de ungere, conform indicaţiilor din schema de ungere din documentaţia tehnicã a macaralei;
e) sã verifice ca pe macara sã nu se gãseascã obiecte aşezate într-un echilibru relativ;
f) sã verifice starea, înfãşurarea şi fixarea cablurilor sau lanţurilor pe tamburi, role şi ocheţi;
g) sã verifice starea de uzurã şi funcţionarea cârligului;
h) sã verifice funcţionarea instalaţiilor de semnalizare, iluminat, aerisire şi climatizare;
i) la macaralele cu braţ variabil, sã verifice buna funcţionare a indicatorului sarcinii maxime admise, corespunzãtor deschiderii braţului;
j) sã verifice dacã mecanismele de acţionare ale macaralei funcţioneazã în mod sigur, lin şi fãrã vibraţii accentuate;
k) sã verifice existenţa şi integritatea pãrţilor componente ale macaralei;
l) sã nu punã în funcţiune macaralele cu braţ în imediata apropiere a conductoarelor electrice aeriene sau în zona lor de influenţã decât conform instrucţiunilor prevãzute în documentaţia tehnicã şi cerinţele prezentei prescripţii tehnice;
m) în cazul în care macaragiul constatã o defecţiune, are obligaţia sã opreascã din funcţiune macaraua de la întreruptorul general, pe care trebuie sã-l asigure contra reanclanşãrii nedorite şi sã anunţe şeful ierarhic sau şeful punctului de lucru de care aparţine în scopul luãrii mãsurilor necesare; dupã remedierea defecţiunii se face o nouã verificare a macaralei;
n) în cazul în care macaraua este deservitã de doi sau mai mulţi legãtori de sarcinã, trebuie sã se informeze de la şeful punctului de lucru, înainte de a se urca pe macara, care dintre aceştia este desemnat sã semnalizeze mişcãrile necesare;
o) sã semnalizeze, prin dispozitivul de semnalizare acustic, înainte de fiecare pornire sau manevrã a macaralei.
ART. 121
Responsabilitãţile macaragiului în timpul lucrului sunt urmãtoarele:
a) sã efectueze manevre numai pe baza comenzilor date în conformitate cu codul de semnalizare de legãtorul de sarcinã desemnat; semnalul de oprire se ia în considerare din partea oricãrei alte persoane;
b) sã nu transporte sarcina pe deasupra persoanelor;
c) la ridicarea sarcinilor sã nu depãşeascã sarcina nominalã sau în cazul macaralelor cu braţ variabil sã nu depãşeascã sarcina maximã admisã pentru deschiderea respectivã a braţului;
d) la ridicarea unor sarcini care depãşesc 50% din sarcina admisã sã execute, în prealabil, o ridicare de probã la înãlţimea de circa 100 mm de la sol, pentru a se convinge cã frâna, cablurile şi întreaga maşinã rezistã normal, iar sarcina este corect legatã şi bine echilibratã;
e) la funcţionarea macaralelor echipate cu graifer, cu electromagneţi şi, în general, a celor la care sarcina nu este legatã de cârlig, sã nu efectueze mişcãri de ridicare înainte de a verifica dacã sarcina nu este aderentã la sol sau nu s-a compactat;
f) sã urmãreascã sã nu cadã cablul de pe rolã sau de pe tambur şi, de asemenea, sã nu formeze noduri;
g) sã nu comande funcţionarea simultanã a douã mecanisme, la macaralele la care acest lucru este interzis;
h) sã nu deplaseze macaralele cu braţ având sarcina suspendatã în cârlig decât în condiţiile prevãzute în documentaţia tehnicã a macaralei;
i) la deservirea unor macarale care lucreazã la niveluri diferite şi ale cãror cãi de rulare se intersecteazã, precum şi la lucrul concomitent cu mai multe macarale cu braţ ale cãror câmpuri de acţionare se intersecteazã, macaragii trebuie sã respecte prioritatea stabilitã; între gabaritele pãrţilor în mişcare sã pãstreze spaţiile de siguranţã de cel puţin 0,5 m şi sã semnalizeze intenţia de începere a mişcãrii, precum şi cã a luat la cunoştinţã şi a înţeles intenţia celorlalţi macaragii;
j) sã nu permitã echilibrarea sarcinilor prin greutatea unor persoane şi sã nu transporte persoane cu cârligul macaralei sau alte dispozitive de prindere, cu excepţia cazurilor în care producãtorul macaralei a prevãzut acest lucru în documentaţia tehnicã;
k) sã efectueze manevrele pentru deplasarea pe orizontalã a sarcinilor astfel ca acestea sã se afle la o distanţã de cel puţin 1 m faţã de obiectele aflate în raza de acţiune a macaralei; dacã la deplasarea sarcinilor pe orizontalã se întâlnesc obstacole care nu pot fi evitate prin ocolire, sarcinile trebuie sã fie ridicate deasupra acestora la o înãlţime minimã de 0,5 m; nu se admite trecerea sarcinilor peste maşini-unelte, tuburi de oxigen, materiale explozibile, vehicule sau, în general, peste acele obiecte a cãror deteriorare reprezintã sau poate provoca pagube sau accidente;
l) sã execute manevrarea macaralei astfel încât sã se evite balansarea sarcinii şi producerea şocurilor; în acest scop, se interzice acţionarea mecanismelor dintr-un sens în altul fãrã a fi oprite, în prealabil, în poziţia "zero"; macaragiul trebuie sã prevadã la executarea comenzilor şi timpul necesar pentru frânarea completã;
m) sã execute manevrele pentru deplasãrile elementelor de prindere a sarcinilor cãrucioarelor şi macaralelor în astfel de limite încât sã nu fie necesar sã foloseascã limitatoarele de sfârşit de cursã;
n) sã opreascã din funcţiune macaraua dacã se aud zgomote anormale, dacã limitatoarele sau frânele nu acţioneazã corespunzãtor sau dacã constatã orice alt defect care poate periclita siguranţa în funcţionare;
o) sã opreascã funcţionarea macaralei dacã iluminatul la locul de muncã este insuficient sau dacã vizibilitatea este împiedicatã de fum, vapori, ceaţã, vegetaţie, obiecte şi altele asemenea plasate între macaragiu şi câmpul de acţiune al macaralei, în cazul în care nu sau luat mãsuri suplimentare de siguranţã ca de exemplu transmiterea comenzilor prin intermediul unor persoane instruite şi desemnate în acest scop;
p) sã opreascã funcţionarea macaralei care lucreazã în aer liber atunci când viteza vântului şi temperatura depãşesc valorile prevãzute în documentaţia tehnicã;
q) sã deconecteze imediat întreruptorul principal şi sã aducã toate controlerele în poziţia "zero" în cazul unei întreruperi accidentale a curentului electric de alimentare;
r) sã nu pãrãseascã locul de lucru înainte de predarea macaralei; în cazul în care este nevoit sã o facã, trebuie sã aduc toate controlerele în poziţia "zero", deconecteazã întreruptorul principal de alimentare, închide cu cheia uşa cabinei sau, dupã caz, dispozitivul care nu permite reconectarea întreruptorului principal, iar în cazul acţionãrii cu motor termic opreşte funcţionarea acestuia;
s) sã nu permitã nimãnui sã se urce pe macara atunci când aceasta este conectatã la circuitul electric de alimentare;
t) sã utilizeze materialele şi echipamentul de protecţie prevãzute de dispoziţiile legale în vigoare.
ART. 122
Responsabilitãţile macaragiului dupã terminarea lucrului sunt urmãtoarele:
a) sã descarce sarcina şi sã ridice dispozitivul de prindere a sarcinii în poziţia cea mai de sus, fãrã însã ca limitatorul de cursã sã fie acţionat; dacã nu este posibilã coborârea sarcinii suspendate, se îngrãdeşte locul de sub aceasta şi se instaleazã plãci avertizoare corespunzãtoare pentru a interzice accesul persoanelor;
b) sã deplaseze macaraua la locul stabilit pentru repaus; macaralele care lucreazã în exterior se fixeazã pe calea de rulare fie cu cleşti de prindere, fie cu dispozitive de ancorare sau de calare, pentru a se evita deplasarea datoritã unui vânt puternic sau unor trepidaţii; macaralele turn sau, în general, macaralele cu braţ rotitor trebuie sã fie deplasate la locul stabilit pentru repaus ca mai sus, însã cu mecanismul de rotire a turnului sau a braţului nefrânat, pentru a permite rotirea liberã în caz de vânt braţul se pune în giruetã;
c) sã aducã în poziţia "zero" toate aparatele de comandã;
e) sã punã în funcţiune iluminatul de balizare, la macaralele prevãzute cu acest sistem;
f) sã închidã cu cheia uşa cabinei de comandã; la macaralele care nu au cabinã închisã, se închide cu lacãt sau cheie întreruptorul principal; la macaralele cu comandã de la sol, asigurã eliminarea posibilitãţilor ca o persoanã neinstruitã sã efectueze manevre cu macaraua, ca de exemplu existenţa unei chei de contact;
g) în cazul în care pe calea de rulare existã numai o singurã macara şi aceasta nu mai funcţioneazã în schimbul urmãtor, sã deconecteze şi întreruptorul principal al liniei de alimentare electricã şi sã-l închidã cu lacãt sau cheie; la macaralele care funcţioneazã în exterior, iluminatul de balizare trebuie sã rãmânã conectat.
ART. 123
Stivuitoristul are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã asigure exploatarea stivuitorului în conformitate cu instrucţiunile producãtorului;
b) sã cunoascã stivuitorul pe care lucreazã şi condiţiile tehnice privind utilizarea acestuia, pe care sã le aplice întocmai;
c) sã nu acţioneze nici un mecanism atât timp cât existã persoane pe stivuitor; în cazul în care acest lucru nu poate fi evitat ca de exemplu la unele lucrãri de reparare, întreţinere şi revizie, manevrele se executã sub directa supraveghere a unei persoane desemnate în acest scop;
d) sã ia în primire şi sã predea stivuitorul prin consemnare în registrul de supraveghere; dacã stivuitorul prezintã defecte care pericliteazã siguranţa în funcţionare, stivuitoristul îl opreşte din funcţiune şi anunţã şeful punctului de lucru sau şeful ierarhic;
e) sã participe la lucrãrile de reparare, întreţinere şi revizie, precum şi la toate verificãrile tehnice care se efectueazã la stivuitorul pe care îl manevreazã;
f) sã interzicã accesul persoanelor strãine pe stivuitor;
g) sã consemneze în registrul de supraveghere a stivuitorului toate observaţiile privind deficienţele în funcţionare ale acestuia;
h) sã nu acţioneze stivuitorul atâta timp cât în zona periculoasã nu sunt îndeplinite condiţiile de siguranţã.
ART. 124
Responsabilitãţile stivuitoristului înainte de începerea lucrului sunt urmãtoarele:
a) sã controleze starea tehnicã a stivuitorului şi a componentelor de securitate;
b) sã controleze funcţionarea mecanismelor şi a componentelor de securitate (mai puţin supapa de siguranţã, supapa de blocare, limitatorul de sarcinã, limitatorul de vitezã, paracãzãtoarele, dupã caz);
c) în cazul în care stivuitoristul constatã o defecţiune, nu trebuie sã punã în funcţiune stivuitorul şi anunţã şeful ierarhic sau şeful punctului de lucru de care aparţine în scopul luãrii mãsurilor necesare; dupã remedierea defecţiunii se face o nouã verificare a stivuitorului de cãtre stivuitorist.
ART. 125
Responsabilitãţile stivuitoristului în timpul lucrului sunt urmãtoarele:
a) sã circule cu stivuitorul numai cu sarcina ridicatã la 250-300 mm de sol şi cu catargul înclinat spre spate;
b) sã circule cu sarcina ridicatã numai lângã stivã;
c) sã nu efectueze porniri, frânãri şi opriri bruşte pentru a evita pericolul de rãsturnare;
d) sã urmãreascã tot timpul configuraţia traseului şi obstacolele de pe acesta pentru evitarea pierderii de încãrcãturã şi producerii de avarii şi accidente;
e) sã transporte mãrfuri cu volum mare, care îi limiteazã vizibilitatea, numai dirijat de o persoanã desemnatã;
f) sã coboare imediat sarcina în cazul manifestãrii tendinţei de pierdere a stabilitãţii stivuitorului;
g) sã circule cu vitezã redusã pânã la limita evitãrii producerii oricãror avarii sau accidente;
h) sã nu circule cu stivuitorul pe lângã utilaje, maşini şi stive la o distanţã mai micã de 500 mm, în locuri aglomerate şi treceri înguste unde nu se asigurã gabaritele de trecere corespunzãtoare, pe drumuri neamenajate şi insuficient luminate;
i) sã nu permitã staţionarea persoanelor sub sarcinã sau la o distanţã mai micã de 2.500 mm;
j) în cazul în care stivuitoristul constatã o defecţiune, opreşte lucrul şi anunţã şeful ierarhic nemijlocit sau şeful punctului de lucru de care aparţine în scopul luãrii mãsurilor necesare; dupã remedierea defecţiunii se face o nouã verificare a stivuitorului de cãtre stivuitorist;
k) sã transporte substanţe toxice, caustice, explozive şi altele asemenea numai conform reglementãrilor în vigoare şi instrucţiunilor de ambalare şi transport specifice acestora;
l) sã efectueze toate manevrele, cu sau fãrã sarcinã, cu vitezã redusã şi fãrã şocuri;
m) sã circule pe trasee prestabilite cu stivuitorul.
ART. 126
Responsabilitãţile stivuitoristului dupã terminarea lucrului sunt urmãtoarele:
a) descãrcarea sarcinii de pe furci;
b) deplasarea stivuitorului la locul stabilit pentru repaus;
c) acţionarea frânei de parcare (frâna de mânã);
d) evitarea parcãrii stivuitorului în pantã sau rampã; dacã nu este posibil, stivuitorul se asigurã corespunzãtor;
e) punerea catargului în poziţie verticalã;
f) coborârea furcilor pe sol;
g) asigurarea eliminãrii posibilitãţilor ca o persoanã neautorizatã sã efectueze manevre cu stivuitorul.
ART. 127
Manevrantul mecanismului de ridicat are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã asigure exploatarea mecanismului de ridicat în conformitate cu instrucţiunile producãtorului;
b) sã cunoascã mecanismul de ridicat la care lucreazã şi condiţiile tehnice privind utilizarea şi sã le aplice întocmai;
c) sã nu acţioneze mecanismul de ridicat atât timp cât în zona periculoasã nu sunt îndeplinite condiţiile de securitate;
d) sã consemneze în registrul de supraveghere a mecanismului de ridicat toate observaţiile privind neconformitãţile în funcţionare ale acestuia.
ART. 128
Manevrantul platformei autoridicãtoare are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã asigure exploatarea platformei autoridicãtoare în conformitate cu instrucţiunile producãtorului;
b) sã cunoascã platforma autoridicãtoare pe care lucreazã şi condiţiile tehnice privind utilizarea, pe care sã le aplice întocmai;
c) sã ia în primire şi sã predea platforma autoridicãtoare prin consemnare în registrul de supraveghere; dacã platforma autoridicãtoare prezintã defecte care pericliteazã siguranţa în funcţionare, o opreşte din funcţiune şi anunţã RSVTI;
d) sã instaleze platforma autoridicãtoare numai pe un teren corespunzãtor (bine compactat, orizontal); la platforma autoridicãtoare pentru care se prevede calarea, sã se execute aceastã operaţie în mod corespunzãtor;
e) sã verifice ungerea pieselor supuse frecãrii, nivelul fluidului hidraulic, al electrolitului din bateriile de acumulatoare şi funcţionarea componentelor de securitate;
f) sã verifice starea tuturor mecanismelor, cablurilor de tracţiune şi a cablurilor electrice;
g) sã verifice existenţa legãturii electrice la maşinile de protecţie împotriva tensiunilor de atingere;
h) sã verifice funcţionarea maşinilor de semnalizare şi iluminat;
i) sã interzicã accesul pe platforma autoridicãtoare a persoanelor care nu au legãturã cu locul de muncã;
j) sã nu manevreze sarcini mai mari decât sarcina nominalã a platformei autoridicãtoare;
k) sã deconecteze întreruptorul general şi sã aducã în poziţia "zero" toate comenzile, în cazul întreruperii accidentale a curentului electric de alimentare;
l) sã opreascã din funcţiune platforma autoridicãtoare dacã se aud zgomote anormale, dacã frânele sau componentele de securitate nu acţioneazã corespunzãtor sau când constatã orice alt defect care poate periclita siguranţa în funcţionare;
m) sã opreascã funcţionarea platformei autoridicãtoare care lucreazã în aer liber atunci când vântul depãşeşte limita pânã la care funcţionarea acesteia este permisã;
n) dupã terminarea lucrului, platforma autoridicãtoare trebuie adusã în poziţia de staţionare şi se deconecteazã de la întreruptorul principal;
o) sã consemneze în registrul de supraveghere a platformei autoridicãtoare toate observaţiile privind deficienţele în funcţionare ale acesteia;
p) sã nu acţioneze platforma autoridicãtoare atâta timp cât în zona periculoasã nu sunt îndeplinite condiţiile de siguranţã.
ART. 129
Manevrantul elevatorului pentru vehicule are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã asigure exploatarea elevatorului în conformitate cu instrucţiunile producãtorului;
b) sã cunoascã elevatorul cu care lucreazã şi condiţiile tehnice privind utilizarea acestuia, pe care sã le aplice întocmai;
c) sã ia în primire şi sã predea elevatorul prin consemnare în registrul de supraveghere; dacã elevatorul prezintã defecte care pericliteazã siguranţa în funcţionare, îl opreşte din funcţiune şi anunţã RSVTI;
d) sã verifice dacã mecanismul de ridicare/coborâre al elevatorului funcţioneazã în mod sigur, lin şi fãrã vibraţii accentuate;
e) sã verifice pãrţile componente ale elevatorului, componentele de securitate şi îndeosebi limitatoarele de cursã;
f) sã nu manevreze elevatorul atunci când constatã cã greutatea vehiculului depãşeşte valoarea sarcinii nominale a elevatorului;
g) sã cunoascã procedura de coborâre manualã a braţelor elevatorului în caz de necesitate;
h) dupã ce a fost coborât, vehiculul trebuie sã fie îndepãrtat din raza de acţiune a elevatorului;
i) la terminarea lucrului, elevatorul trebuie scos de sub tensiune prin intermediul întreruptorului principal, iar cãruciorul ridicãtor trebuie condus în poziţia minimã inferioarã;
j) sã consemneze în registrul de supraveghere a elevatorului toate observaţiile privind deficienţele în funcţionare ale acestuia;
k) sã nu acţioneze elevatorul atâta timp cât în zona periculoasã nu sunt îndeplinite condiţiile de siguranţã.
ART. 130
Legãtorul de sarcinã are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã cunoascã şi sã aplice regulile de verificare a elementelor de legare şi a dispozitivelor de prindere, precum şi instrucţiunile de exploatare a maşinii de ridicat a cãror respectare depinde de legãtorul de sarcinã;
b) sã cunoascã şi sã aplice codul de semnalizare, cu eventualele completãri, pentru a putea indica macaragiului/manevrantului, în orice moment, manevrele pe care urmeazã sã le execute; în acest scop, se plaseazã în locuri din care sã poatã vedea orice persoanã situatã în câmpul de acţiune al maşinii de ridicat; dacã acest lucru nu este posibil, acesta trebuie sã fie ajutat de alte persoane; se admite şi semnalizarea cu steaguri colorate sau alte mijloace, acolo unde condiţiile de lucru o impun; în asemenea cazuri legãtorii de sarcinã şi macaragiii/manevranţii trebuie sã fie instruiţi şi examinaţi în ceea ce priveşte semnalizarea pe baza acestui cod;
c) sã foloseascã elemente de legare şi/sau dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii în conformitate cu instrucţiunile de utilizare, montare, reparare, întreţinere şi revizie, în limitele stabilite de producãtorul acestora şi în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;
d) sã aleagã elemente de legare şi/sau dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii corespunzãtoare greutãţii şi formei sarcinii; la maşinile de ridicat cu douã mecanisme de ridicat, sã lege sarcina la mecanismul de ridicat care corespunde sarcinii respective;
e) sã nu lege sau sã prindã sarcini care sunt aderente la sol sau la alte elemente;
f) sã suspende capãtul inferior al legãturilor lungi descãrcate de sarcinã de cârligul maşinii de ridicat pentru a nu micşora spaţiile libere la deplasarea maşinii de ridicat;
g) sã execute corect legarea sarcinii, fãrã a încrucişa cablurile şi lanţurile la introducerea în cârlig; sã se asigure cã sarcina este echilibratã, iar lanţurile şi cablurile de legare sunt întinse şi aşezate uniform, fãrã a forma noduri şi ochiuri şi fãrã a fi supuse rãsucirii; la cârligele duble, sã suspende sarcina pe ambele deschideri şi sã o repartizeze în mod egal;
h) sã interzicã echilibrarea sarcinilor în cârlig sau întinderea elementelor de legare prin greutatea proprie a unor persoane; de asemenea, sã interzicã transportul persoanelor cu maşinile de ridicat;
i) sã ţinã seama de faptul cã lanţurile care se înfãşoarã de mai multe ori în jurul sarcinii de ridicat nu trebuie sã aibã margini suprapuse;
j) sã nu foloseascã lanţuri de legare înnãdite cu şuruburi, având zale alungite sau rãsucite şi sã nu înnoade cablurile sau lanţurile de legare;
k) sã lege obiectele de lungime mare în cel puţin douã puncte pentru a se evita balansarea;
l) sã execute legarea astfel încât sarcina sã nu se poatã deplasa, sã nu poatã aluneca sau roti dupã ce este ridicatã, iar legãtura sã nu iasã din cârlig;
m) sã nu lase obiecte libere pe sarcina suspendatã;
n) sã nu încarce materiale mãrunte sau piese de volum redus pe platforme sau tãrgi care nu sunt prevãzute cu pereţi laterali şi care nu prezintã suficientã siguranţã împotriva cãderii sarcinii;
o) sã ţinã seama de faptul cã în cazul transportãrii materialelor mãrunte sau a pieselor mici în lãzi nu trebuie sã se depãşeascã înãlţimea marginii superioare a pereţilor laterali;
p) sã nu lege în cârligul maşinii de ridicat pachete de tablã, prefabricate sau alte materiale dacã dispozitivul de prindere nu este prevãzut cu elemente care sã excludã cãderea materialelor din pachet;
q) sã protejeze cablurile şi lanţurile care intrã în contact cu muchii ascuţite prin apãrãtori de protecţie special destinate acestui scop;
r) înainte de transportarea unei sarcini, sã semnalizeze macaragiului/manevrantului efectuarea unei ridicãri de încercare pânã la înãlţimea de circa 100 mm de la sol, pentru ca elementele de legare sã ajungã în poziţie întinsã, şi sã verifice echilibrarea sarcinii;
s) sã semnalizeze macaragiului/manevrantului mişcãrile pe care trebuie sã le execute cu maşina de ridicat, aşezându-se astfel încât sã se afle tot timpul în câmpul vizual al acestuia; la maşinile de ridicat cu deplasare pe sol, trebuie sã verifice dacã întreaga cale de rulare este liberã;
t) sã urmãreascã transportul pe orizontalã a sarcinii suspendate, mergând în urma acesteia pe tot traseul şi supraveghind ca sarcina sã nu se loveascã de obstacole şi sã nu loveascã persoane;
u) sã ţinã seama de faptul cã transportarea sarcinilor pe orizontalã, precum şi a elementelor de legare şi/sau a dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinii (în cazul deplasãrii maşinii de ridicat fãrã sarcinã), trebuie sã se facã la o înãlţime de minim 0,3 m şi o distanţã lateralã de minim 1 m faţã de obiectele înconjurãtoare şi sã semnalizeze, în consecinţã, macaragiului/manevrantului manevrele necesare în vederea manipulãrii sarcinii în condiţii de siguranţã;
v) sã interzicã circulaţia persoanelor pe sub sarcina ridicatã şi sã supravegheze sã nu se facã transportarea sarcinilor pe deasupra locurilor de muncã, dacã necesitãţile de producţie nu impun aceasta; în caz contrar, se îndepãrteazã, în prealabil, toate persoanele la o distanţã corespunzãtoare;
w) sã nu efectueze balansarea sarcinilor pentru a le aşeza într-un punct care nu poate fi deservit în mod normal de maşina de ridicat;
x) la stivuirea unor sarcini, sã asigure aşezarea lor corectã, eventual prin elemente de adaos, astfel încât sarcinile sã fie stabile şi elementele de prindere sã fie scoase uşor; se interzice scoaterea elementelor de legare de sub sarcini cu ajutorul maşinii de ridicat;
y) sã nu depoziteze materiale în stive a cãror înãlţime depãşeşte de 1,5 ori latura micã a bazei;
z) sã supravegheze sarcina pânã ce se asigurã cã aceasta este coborâtã şi aşezatã corect; la aşezarea pe maşini-unelte a sarcinilor care au suprafeţe reduse de reazem, sã nu dezlege sarcina înainte de a fi prinsã de maşinã; tot aşa se procedeazã şi în cazul altor sarcini, ca de exemplu panouri prefabricate;
) sã nu rezeme sarcinile de pereţii laterali ai vagoanelor sau remorcilor;
bb) sã nu pãrãseascã locul de muncã fãrã a-l informa pe macaragiu/manevrant;
cc) dupã terminarea lucrului, sã depoziteze elementele de legare şi dispozitivele de prindere care i-au fost date în pãstrare în locuri uscate, ferite de umezealã, de agenţi corozivi şi de posibilitãţi de deteriorare; cablurile, lanţurile, funiile şi benzile care se folosesc numai periodic se pãstreazã agãţate pe capre, în locuri ferite de intemperii.

SECŢIUNEA a 5-a
Obligaţiile şi responsabilitãţile RSVTI

ART. 131
RSVTI are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) rãspunde, împreunã cu deţinãtorul/utilizatorul, de luarea mãsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a maşinilor de ridicat;
b) sã vizeze lunar registrul de supraveghere prin semnarea şi aplicarea ştampilei în registru;
c) sã verifice lunar funcţionarea dispozitivelor de siguranţã şi sã menţioneze acest lucru în registru de supraveghere;
d) sã efectueze verificãrile tehnice conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, dupã obţinerea împuternicirii scrise din partea ISCIR;
e) sã transmitã la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;
f) sã anunţe de îndatã producerea unei avarii sau a unui accident;
g) sã efectueze examinarea personalului de deservire şi a personalului auxiliar de deservire, cu respectarea prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile; sã organizeze reexaminarea periodicã anualã a personalului de deservire şi a personalului auxiliar de deservire, sã participe în comisia de reexaminare şi sã consemneze în autorizaţie/carnet rezultatul examinãrii;
h) sã coordoneze acţiunea de ridicare a unei sarcini, în cazul în care aceasta se efectueazã cu ajutorul a douã maşini de ridicat.

CAP. XIII
MÃSURI ADMINISTRATIVE

ART. 132
(1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilitãţilor de cãtre persoanele fizice sau juridice autorizate sau de cãtre personalul tehnic de specialitate atestat, prevãzute/prevãzut în prezenta prescripţie tehnicã precum şi în cazul în care condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica urmãtoarele mãsuri administrative, în funcţie de natura acestora cu:
a) avertisment;
b) suspendarea, pe o perioada de pânã la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR;
c) retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
(2) Aplicarea mãsurilor administrative prevãzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalitãţii.
(3) Aplicarea în termen de 6 luni a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a), atrage suspendarea pe o perioadã de pânã la 6 luni a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
(4) Aplicarea în termen de un an a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b), atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
(5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor suspendate sau retrase se efectueazã în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile.

CAP. XIV
TARIFE

ART. 133
Tarifele percepute de ISCIR pentru activitãţile specifice reglementate de prezenta prescripţie tehnicã sunt în conformitate cu lista de tarife ISCIR care reglementeazã acest lucru.

CAP. XV
DISPOZIŢII FINALE

ART. 134
(1) În cazul în care cartea maşinii de ridicat se deterioreazã sau se pierde, ISCIR, la solicitarea deţinãtorului/utilizatorului, elibereazã duplicat la partea de exploatare.
(2) Solicitarea deţinãtorului/utilizatorului trebuie sã fie însoţitã de documentaţia tehnicã a maşinii de ridicat prevãzutã la art. 14 alin. (1) lit. b) sau de documentaţia tehnicã întocmitã de o persoanã juridicã autorizatã pentru verificãri tehnice în utilizare pentru examinãri/investigaţii cu caracter tehnic.
ART. 135
Documentele care se depun la ISCIR trebuie sã fie redactate/traduse în limba românã de cãtre traducãtor autorizat.
ART. 136
Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform legislaţiei în vigoare.
ART. 137
Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificãri tehnice neprogramate la maşinile de ridicat supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi asupra modului în care persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate îşi desfãşoarã activitãţile reglementate de prezenta prescripţie tehnicã, luând, dupã caz, mãsurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.
ART. 138
Autorizaţiile eliberate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rãmân valabile pânã la data expirãrii acestora, cu excepţia autorizaţiilor personalului de deservire. Autorizaţiile personalului de deservire emise de ISCIR pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, trebuie sã fie preschimbate conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.
ART. 139
La maşinile de ridicat neautorizate pentru funcţionare de cãtre ISCIR sau care nu prezintã siguranţã în funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul sã aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.
ART. 140
Pe perioada valabilitãţii autorizaţiei, persoana fizicã autorizatã/atestatã sau persoana juridicã autorizatã poate fi supravegheatã de ISCIR privind menţinerea capabilitãţii tehnice de a efectua activitatea specificã pentru care a fost autorizatã/atestatã.
ART. 141
(1) Pentru acordarea de derogãri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantã depune la ISCIR urmãtoarele:
a) cerere de solicitare cu menţionarea derogãrii de la prevederile prescripţiei tehnice;
b) memoriu justificativ care sã cuprindã descrierea situaţiei (date despre maşina de ridicat, amplasament, deservire), desene, calcule, soluţiile compensatorii propuse;
c) avize, dupã caz, de la producãtorul maşinii de ridicat sau de la un avizator atestat ISCIR pentru documentaţii de montare/reparare.
(2) Pe baza documentaţiei depuse, ISCIR avizeazã sau respinge motivat, în scris, solicitarea.
ART. 142
Anexele 1-8 fac parte integrantã din prezenta prescripţie tehnicã.

ANEXA 1
(model)

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Nr. .............

Noi, ............, (denumirea completã a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate) ............................, (sediul) ............................... cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. ......../........................, asigurãm, garantãm şi declarãm pe propria rãspundere cã produsul/serviciul ...................... (denumirea, tipul sau modelul, numãrul lotului, şarjei sau seriei, eventual sursele şi numãrul de exemplare) ...................... la care se referã aceastã declaraţie nu pune în pericol viaţa, sãnãtatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în conformitate cu: ................................. (titlul şi/sau numãrul şi data publicãrii documentului/documentelor normativ/normative) ...............


......................... .........................................
(locul şi data emiterii) (numele şi prenumele în clar şi ştampila)


ANEXA 2
(model)


Proces-verbal de verificare tehnicã întocmit de ISCIR┌─────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ │ │ ISCIR │
│ │ Proces-verbal │ ........... *5) .............. │
│ SIGLÃ │ de verificare tehnicã │ Adresa........................ │
│ │ nr. .......... │ .............................. │
│ │ │ Telefon....................... │
│ │ │ Fax........................... │
└─────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────┘
Încheiat astãzi ............... cu ocazia ................. efectuat(ã) în baza
prevederilor*1) ....................... şi prescripţiilor tehnice aplicabile*2)
..............................., la ...........................................
tip .......... cu numãrul de fabricaţie ................. şi cartea maşinii nr.
............. având parametrii ultimei verificãri .............................
...............................................................................
Deţinãtorul/Utilizatorul ................... din localitatea ..................
str. ................... nr. ........ judeţ/sector ........................ CUI
.........../J......................
Verificarea s-a efectuat la ................................... din localitatea
...................... str. ......................... nr. ........ judeţ/sector
.............. Tel./Fax...................................
Subsemnatul*3) ...................................... am constatat urmãtoarele:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Am dat urmãtoarele dispoziţii: ................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Dupã aceastã verificare s-a admis *4) .........................................
...............................................................................
Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de ..........................
Pentru aceastã verificare se va plãti suma de ................... lei, de cãtre
.................. din localitatea ................. str. .....................
nr. ...... judeţ/sector ............ în cont ....................... deschis la
Banca/Trezoreria................... filiala ...................................

Am luat la cunoştinţã

Reprezentant Deţinãtor/ Operator responsabil cu Delegatul montatorului,
ISCIR, Utilizator, supravegherea şi reparatorului,
verificarea tehnicã întreţinãtorului etc.,
a maşinilor de ridicat .......................

........... ........... ................... .......................
........... ........... ................... .......................


---------
NOTĂ?(CTCE)
Sigla ISCIR, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 bis din 9 septembrie 2010, la pagina 68 (a se vedea imaginea asociatã).

--------------
*1) Se va preciza actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (de exemplu: <>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a maşinilor sub presiune, maşinilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
*2) Se va preciza prescripţia tehnicã aplicabilã care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
*3) Funcţia, numele şi prenumele.
*4) Se vor preciza parametrii de funcţionare ai maşinii de ridicat, funcţie de felul (tipul) acesteia.
*5) Se va preciza: ISCIR sau Inspecţia teritorialã ISCIR ..........*6).........
*6) Localitatea de reşedinţã.


ANEXA 3
(model)

Registru de supraveghere a maşinilor de ridicat

Registrul de supraveghere se întocmeşte pentru fiecare maşinã de ridicat în parte şi cuprinde urmãtoarele:
2.1 Pe copertã, în exterior, se menţioneazã urmãtoarele:
a) REGISTRU DE SUPRAVEGHERE
b) Denumirea şi adresa deţinãtorului/utilizatorului:
c) Numãrul şi anul fabricaţiei maşinii de ridicat:
d) Numãrul de înregistrare ISCIR pentru maşinile de ridicat care se înregistreazã în evidenţa ISCIR:
e) Caracteristicile tehnice principale ale maşinii de ridicat:
f) Periodicitatea stabilitã pentru lucrãrile de întreţinere şi revizie:
2.2 În interior se consemneazã, pe coloane:
a) Numãrul curent
b) Data
c) Lucrãrile efectuate (montare/reparare/întreţinere şi revizie), precum şi, dupã caz, deficienţele sau deranjamentele constatate în timpul utilizãrii
d) Principalele lucrãri efectuate, ca urmare a activitãţilor de la lit. c)
e) Numele şi prenumele şi semnãtura persoanei care a constatat deficienţele sau deranjamentele
f) Numele şi prenumele şi semnãtura persoanei responsabile pentru efectuarea lucrãrilor sau pentru înlãturarea deficienţelor şi deranjamentelor constatate în timpul utilizãrii
g) Data verificãrii şi semnãtura RSVTI
h) Observaţii

(Nume şi prenume şi semnãtura RSVTI)


ANEXA 4
(model)

Proces-verbal de verificare tehnicã întocmit de RSVTI┌──────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ │ │ DEŢINÃTOR/UTILIZATOR │
│ ÎMPUTERNICIRE │ Proces-verbal │ ............................... │
│Inspecţia teritorialã │de verificare tehnicã│ Adresa ........................ │
│ISCIR Nr............. │ nr. ............ │ ............................... │
│ │ │Telefon ........................ │
│ │ │Fax ............................ │
└──────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┘
Încheiat astãzi ................. cu ocazia ........................ efectuat(ã)
în baza prevederilor*1) ................. şiprescripţiilor tehnice aplicabile*2)
..........................., la ............................................ tip
....................... cu numãrul de fabricaţie ............................ şi
cartea maşinii nr. ......................... având parametrii ultimei verificãri
.......................................................................
Deţinãtorul/Utilizatorul ........................ din localitatea ..............
str. .................... nr. ........ judeţ/sector ........................ CUI
............/J...................
Verificarea s-a efectuat la ................................... din localitatea
.......................... str. ................. nr. ............ judeţ/sector
........................... Tel./Fax.......................................
Subsemnatul*3) ....................................... am constatat urmãtoarele:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Am dat urmãtoarele dispoziţii: .................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Dupã aceastã verificare s-a admis *4) ..........................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de ...........................


Am luat la cunoştinţã

Operator responsabil cu Deţinãtor/Utilizator, Delegatul montatorului,
supravegherea şi reparatorului,
verificarea tehnicã întreţinãtorului
a maşinilor de ridicat
.................. ................. .................---------
*1) Se precizeazã actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (<>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a maşinilor sub presiune, maşinilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
*2) Se precizeazã prescripţia tehnicã aplicabilã, care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
*3) Funcţia, numele şi prenumele.
*4) Se precizeazã parametrii de funcţionare ai maşinii de ridicat, funcţie de felul (tipul) acesteia.


ANEXA 5

Cod de semnalizare

---------
NOTÃ(CTCE)
Imaginea - Cod de semnalizare - se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 bis din 9 septembrie 2010, la pagina 71-73 (a se vedea imaginea asociatã).


ANEXA 6
(model)


REGISTRU
de evidenţã a lucrãrilor de *1) .............. maşini de ridicat

┌────┬───────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬───────┐
│ │ │ │ │Documentaţie │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ tehnicã │ │Deţinãtor/│ │ │
│ │ │ │ │ preliminarã │ │Utilizator│ │ │
│ │ Nr. │Tip maşinã │ Nr. │ de montare │Parametrii │(denumire/│Declaraţie de│ Obs. │
│Nr. │fabricaţie/│de ridicat/│înregistrare│sau reparare/│maşinii de │ numele şi│conformitate │ │
│crt.│ anul │producãtor │în evidenţa │ persoana │ridicat *2)│prenumele │(nr. şi data)│ │
│ │fabricaţiei│ │ ISCIR │ atestatã │ │şi sediul/│ │ │
│ │ │ │ │ (date de │ │domiciliu)│ │ │
│ │ │ │ │identificare)│ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴───────┘-----------
*1) Se completeazã conform obiectului autorizaţiei.
*2) Sarcina nominalã (tf); înãlţimea de ridicare/lungimea braţului/deschiderea (m), dupã caz; grupa de funcţionare.
NOTE:
1) Persoanele juridice autorizate pentru efectuarea lucrãrilor de reparare/întreţinere şi revizie vor folosi modelul de registru de mai sus completat cu douã coloane în plus, în care se vor consemna:
a) lucrãrile de reparare sau întreţinere şi revizie efectuate;
b) elementele reparate sau înlocuite şi caracteristicile constructive ale acestora.
2) Persoanele juridice autorizate pentru efectuarea lucrãrilor de montare la maşinile de ridicat care necesitã montare la locul de funcţionare şi persoanele autorizate pentru efectuarea lucrãrilor de reparare la maşinile de ridicat aflate în exploatare şi înregistrate în evidenţa inspecţiei teritoriale ISCIR la care prin reparare s-a adus modificãri faţã de documentaţia tehnicã, dar care nu a dus la modificarea performanţelor iniţiale, a scopului sau a tipului acestora, completeazã coloana "Documentaţie tehnicã preliminarã de montare/reparare (date de identificare persoanã atestatã)" la fiecare montare/reparare.


ANEXA 7
(model)

Registru de evidenţã avizãri documentaţii tehnice de ..........*1)*2)

┌────┬─────────────┬───────────────┬───────────────────┬────────────────┬────────────────────────┬─────┐
│ │ │ │ │ Deţinãtor/ │ AVIZAT corespunde │Obs. │
│ │ │ │ │ Utilizator │ prescripţiei │ │
│ │ │ │ Parametrii maximi │ maşinã de │ tehnice ISCIR │ │
│Nr. │Tipul maşinii│Documentaţie de│de lucru ai maşinii│ ridicat ├────────────────────────┤ │
│crt.│ de ridicat │ ....... *1).│ de ridicat │ (denumire/ │ Nume şi prenume RADTP │ │
│ │ │ │ │nume şi prenume,│ semnãtura şi data │ │
│ │ │ │ │sediu/domiciliu)│ efectuãrii verificãrii │ │
├────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┼────────────────┼────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────────┴───────────────────┴────────────────┴────────────────────────┴─────┘-----------
*1) În cuprinsul sãu, registrul se împarte pe tipuri de documentaţii tehnice (de montare sau reparare) şi pe tipuri de maşini de ridicat, dacã este cazul.
*2) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activitãţii.


ANEXA 8
(model)

Registru de evidenţã a lucrãrilor de
investigaţii/examinãri cu caracter tehnic *1)

┌────┬───────────────┬───────────┬────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────┬─────┐
│ │ Tip maşinã de │ │ │ │ AVIZAT raport tehnic │ │
│Nr. │ridicat; nr./an│ Parametri │Deţinãtor/Utilizator│Nr. raport├────────────────┬──────────────┤ Obs.│
│crt.│fabricaţie; nr.│ maximi │ maşinã de ridicat │tehnic şi │Nume şi prenume │ Semnãtura şi │ │
│ │înregistrare în│ │ │ data │ │ data │ │
│ │evidenţa ISCIR │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────────┴────────────────────┴──────────┴────────────────┴──────────────┴─────┘----------
*1) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activitãţii.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016