Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PRESCRIPTIE TEHNICA din 21 mai 2010 Arzatoare cu combustibili gazosi si lichizi - PT C 2-2010*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPTIE TEHNICA din 21 mai 2010  Arzatoare cu combustibili gazosi si lichizi - PT C 2-2010*)    Twitter Facebook
Cautare document

PRESCRIPTIE TEHNICA din 21 mai 2010 Arzatoare cu combustibili gazosi si lichizi - PT C 2-2010*)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR -
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 513 bis din 23 iulie 2010
PRESCRIPŢIE TEHNICÃ din 21 mai 2010
Arzãtoare cu combustibili gazoşi şi lichizi - PT C 2-2010*)
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR -
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 bis din 23 iulie 2010

----------
*) Aprobatã prin <>Ordinul nr. 1.007 din 21 mai 2010 , publicatã în Monitorul Oficial, Partea I nr. 513 din 23 iulie 2010.

Indicativ: PT C 2-2010 Ediţia 1

CAP. I
GENERALITÃŢI

SECŢIUNEA 1
Scop

ART. 1
(1) Prezenta prescripţie tehnicã stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru instalarea, montarea, repararea, întreţinerea şi verificarea tehnicã în utilizare a arzãtoarelor cu combustibil lichid sau gazos, denumite în continuare "arzãtoare".
(2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã doar în mãsura în care nu existã alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitarã de armonizare.
ART. 2
Pot fi instalate, montate, puse în funcţiune, reparate, întreţinute şi exploatate arzãtoarele fabricate şi introduse pe piaţã conform legislaţiei în vigoare la data realizãrii lor.

SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

ART. 3
Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã la:
a) arzãtoare cu combustibil lichid sau gazos care echipeazã instalaţiile tehnologice;
b) arzãtoare cu combustibil lichid sau gazos care echipeazã aparate de încãlzit cu aer cald sau prin radiaţie, cu puterea nominalã P > 400 kW.
ART. 4
Nu fac obiectul prevederilor prezentei prescripţii tehnice arzãtoarele cu combustibil lichid sau gazos care echipeazã instalaţiile tehnologice şi aparatele de încãlzit cu aer cald sau prin radiaţie, de pe nave, platforme marine fixe şi mobile.

SECŢIUNEA a 3-a
Referinţe normative

ART. 5
Prezenta prescripţie tehnicã face referiri la urmãtoarele acte normative:
a) <>Legea nr. 64/2008 , privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) <>Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) <>Legea nr. 319/2006 a securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d) <>Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrãrilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
e) <>Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
f) <>Hotãrârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 6 mai 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
g) <>Hotãrârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitãţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasã tensiune, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 8 mai 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
h) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
i) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotãrâri ale Guvernului în scopul eliminãrii unor dispoziţii privind obligativitatea aplicãrii standardelor şi actualizãrii referirilor la standarde, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004;
j) <>Hotãrârea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagneticã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007;
k) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiţiile de introducere pe piaţã a maşinilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 30 septembrie 2008;
l) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
m) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintã siguranţã în funcţionare conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
n) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.

SECŢIUNEA a 4-a
Termeni, definiţii şi abrevieri

ART. 6
(1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) accident - eveniment fortuit care întrerupe funcţionarea normalã a unui arzãtor, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sãnãtatea persoanelor ori mediul;
b) arzãtor - dispozitiv pentru introducerea combustibilului şi aerului într-o camerã de combustie cu viteza, turbulenţa şi concentraţia de combustibil necesarã astfel încât sã se realizeze o aprindere corectã şi o ardere stabilã şi completã a combustibilului;
c) autoritate competentã - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activitãţile de servicii, în special autoritãţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creeazã cadrul legal pentru accesul la activitãţile de servicii ori exercitarea acestora;
d) autorizare - activitatea de evaluare şi atestare, efectuatã de cãtre ISCIR a competenţei şi capabilitãţii unei persoane juridice de a desfãşura o activitate specificã;
e) avarie - deteriorare suferitã de un arzãtor care scoate din funcţiune arzãtorul respectiv;
f) cerinţã - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusã prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevãzutã în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autoritãţilor competente ori care rezultã din jurisprudenţã, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare;
g) deţinãtor - persoanã fizicã sau juridicã ce deţine cu orice titlu un arzãtor în exploatare;
h) document normativ - document care prevede reguli, linii directoare ori caracteristici pentru activitãţi sau pentru rezultatele acestora. Termenul este generic şi include standarde, specificaţii tehnice, coduri de bunã practicã şi reglementãri;
i) instalare - activitatea de fixare/amplasare a unui arzãtor la locul utilizãrii şi/sau de conectare a acestuia la alte instalaţii sau echipamente, în vederea asigurãrii condiţiilor de funcţionare;
j) întreţinere - totalitatea operaţiilor prin care se asigurã menţinerea unui arzãtor în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţã;
k) livret arzãtor - document de identificare a unui arzãtor şi de evidenţã a tuturor verificãrilor tehnice şi reparaţiilor la care acesta a fost supus de-a lungul perioadei de utilizare, începând de la prima punere în funcţiune şi pânã la scoaterea definitivã din uz;
l) montare - activitate de îmbinare a componentelor unui arzãtor, conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionãrii acestuia;
m) personal tehnic de specialitate - angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat de cãtre acesta prin decizie internã şi nominalizat în autorizaţia eliberatã de cãtre ISCIR;
n) persoanã juridicã - orice entitate constituitã potrivit legii naţionale precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacã acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridicã;
o) prescripţie tehnicã - norma tehnicã elaboratã de cãtre ISCIR şi aprobatã prin ordin al ministrului de resort, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activitãţi specifice domeniului de activitate, prevãzute în Legea 64/2008, ce se realizeazã în legãturã cu acestea, în vederea introducerii pe piaţã, punerii în funcţiune şi utilizãrii instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţã în funcţionare;
p) producãtor - persoana fizicã sau juridicã, responsabilã pentru proiectarea şi/sau realizarea unui arzãtor în scopul introducerii pe piaţã şi/sau al punerii în funcţiune, în numele sãu, precum şi orice persoanã fizicã sau juridicã, care construieşte, monteazã, instaleazã, ambaleazã sau eticheteazã un arzãtor în vederea introducerii pe piaţã şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu;
q) punere în funcţiune - activitate care are loc în momentul primei utilizãri a unui arzãtor;
r) regim de autorizare şi verificare tehnicã - totalitatea condiţiilor, cerinţelor, examinãrilor şi/sau evaluãrilor la care este supus cu caracter obligatoriu un arzãtor, pe parcursul realizãrii şi utilizãrii precum şi deciziile luate în legãturã cu acesta, în scopul de a se asigura funcţionarea în condiţii de siguranţã, conform prescripţiilor tehnice;
s) registru - orice evidenţã sau bazã de date administratã de o autoritate competentã, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific;
t) reparare - ansamblul de lucrãri şi operaţiuni ce se executã prin înlãturarea neconformitãţilor/defecţiunilor constate la un arzãtor în scopul aducerii acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigurã funcţionarea în condiţii de siguranţã a acestuia, conform prescripţiilor tehnice;
u) repunere în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizãri a unui arzãtor, ulterior reparãrii, efectuãrii unei revizii şi/sau efectuãrii unei intervenţii de întreţinere a acestuia, conform prescripţiilor tehnice;
v) sistem de ardere - echipamentul necesar pentru arderea combustibilului incluzând instalaţiile pentru depozitare, preparare şi alimentare cu combustibil, asigurare de aer necesar combustiei, arzãtorul (arzãtoarele), evacuarea gazelor arse, precum şi toate componentele de control şi supraveghere;
w) utilizator - persoana fizicã sau juridicã ce are în folosinţã un arzãtor;
x) verificare tehnicã periodicã - activitate desfãşuratã periodic, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, pentru a se asigura cã arzãtorul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţã.
(2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite urmãtoarele abrevieri:
a) ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
b) RSL - personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrãrilor de instalare, montare, reparare şi întreţinere;
c) RVT - personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnicã în utilizare a arzãtoarelor;
d) RSVTI - operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor.

CAP. II
INSTALAREA ŞI MONTAREA ARZÃTOARELOR

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 7
(1) În situaţia în care nu se aduce atingere condiţiilor de introducere pe piaţã şi punere în funcţiune, stabilite prin reglementãri tehnice ce transpun directive europene, arzãtoarele pot fi instalate sau montate numai dacã sunt respectate prevederile prezentei prescripţii tehnice.
(2) Instalarea sau montarea arzãtoarelor se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã instalarea sau montarea arzãtoarelor, precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã
(3) Pentru serviciile prestate, producãtorul arzãtoarelor sau persoanele juridice autorizate de cãtre ISCIR pentru instalarea sau montarea arzãtoarelor, dupã caz, trebuie sã întocmeascã şi sã emitã o declaraţie întocmitã conform modelului din anexa 1.
(4) Arzãtoarele instalate/montate se înregistreazã de persoana juridicã autorizatã de cãtre ISCIR în "Registrul de evidenţã a lucrãrilor", al cãrui model este prezentat în anexa 2.

SECŢIUNEA a 2-a
Instalarea arzãtoarelor

ART. 8
(1) Instalarea arzãtoarelor se efectueazã sub supravegherea RSL, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare. În situaţiile în care, conform legii, este necesarã obţinerea unor avize suplimentare specifice, aceastã obligaţie revine deţinãtorului/utilizatorului arzãtorului.
(2) La instalare se efectueazã amplasarea arzãtoarelor pe poziţie şi racordarea acestora la utilitãţi, dupã caz circuitele de combustibil, gaze arse, energie electricã, conform documentaţiei tehnice de instalare.

SECŢIUNEA a 3-a
Montarea arzãtoarelor

ART. 9
Montarea arzãtoarelor se efectueazã sub supravegherea RSL şi constã din activitãţi de îmbinare a componentelor acestora, executate conform unei documentaţii tehnice, ca de exemplu: arzãtoare livrate pe elemente sau sisteme de ardere livrate separat.

CAP. III
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A ARZÃTOARELOR ŞI ADMITEREA FUNCŢIONÃRII

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 10
Se admite funcţionarea urmãtoarelor tipuri de arzãtoare:
a) arzãtoare noi care respectã cerinţele privind introducerea pe piaţã, stabilite de reglementãrile tehnice ce transpun directive europene specifice;
b) arzãtoare vechi care au mai funcţionat şi:
1) provin din Uniunea Europeanã:
I. care respectã cerinţele privind introducerea pe piaţã stabilite, prin directivele europene specifice;
II. care au fost construite anterior intrãrii în vigoare a directivelor europene aplicabile şi au fost introduse pe piaţã cu respectarea reglementãrilor naţionale ale statului membru în care au fost construite;
2) provin din afara Uniunii Europene şi respectã cerinţele privind introducerea pe piaţã, stabilite de reglementãrile tehnice ce transpun directive europene specifice.

NOTÃ: Directivele europene aplicabile sunt:
a) 90/396/EEC - Aparate de gaz - (privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi) - pentru arzãtoare alimentate cu combustibili gazoşi;
b) 2006/42/EC - Maşini - (referitor la condiţiile introducerii pe piaţã a maşinilor) pentru arzãtoare alimentate cu combustibili lichizi.
ART. 11
Deţinãtorii/utilizatorii de arzãtoare au obligaţia sã solicite punerea în funcţiune şi sã obţinã admiterea funcţionãrii conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice

SECŢIUNEA a 2-a
Condiţii pentru efectuarea verificãrilor

ART. 12
(1) Punerea în funcţiune şi admiterea funcţionãrii se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate pentru verificãri tehnice în utilizare de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã punerea în funcţiune şi admiterea funcţionãrii arzãtoarelor, precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã.
(2) Producãtorii, care presteazã şi activitãţi de punere în funcţiune a arzãtoarelor construite de cãtre aceştia, fac excepţie de la cerinţele de autorizare prevãzute la alin. (1).
ART. 13
În vederea efectuãrii punerii în funcţiune, deţinãtorul/utilizatorul arzãtorului are obligaţia de a pune la dispoziţia persoanei juridice autorizate cel puţin urmãtoarele documente:
a) declaraţia prevãzutã la art. 7 alin. (3);
b) instrucţiunile de instalare, montare, reglare, utilizare şi întreţinere ale arzãtorului şi instalaţiei deservite;
c) avizul privind furnizarea gazelor naturale, unde este cazul;
d) autorizarea instalaţiei de alimentare cu gaz petrolier lichefiat, unde este cazul.

SECŢIUNEA a 3-a
Verificãri tehnice efectuate

ART. 14
La punerea în funcţiune a arzãtoarelor se respectã instrucţiunile aplicabile elaborate de producãtor, specifice fiecãrui tip de arzãtor şi prevederile prezentei prescripţii tehnice şi efectueazã cel puţin urmãtoarele verificãri tehnice:
a) verificarea integritãţii arzãtorului;
b) verificãrile aplicabile prevãzute în "Livretul arzãtorului", al cãrui model este prezentat în anexa 3.

SECŢIUNEA a 4-a
Verificarea tehnicã a arzãtoarelor vechi

ART. 15
În vederea repunerii în funcţiune a arzãtoarelor vechi se efectueazã urmãtoarele verificãri:
a) verificarea integritãţii arzãtorului;
b) operaţii de curãţare a arzãtorului;
c) verificarea şi reglarea instalaţiei de ardere în scopul realizãrii unei arderi complete, cu eficienţa indicatã de producãtor;
d) verificãrile aplicabile în conformitate cu condiţiile tehnice prevãzute în livretul arzãtorului precum şi în instrucţiunile producãtorului.

NOTÃ: Se considerã arzãtoare vechi acele arzãtoare care au mai funcţionat fãrã a avea admisã funcţionarea conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile.

SECŢIUNEA a 5-a
Concluziile verificãrii

ART. 16
(1) Punerea/repunerea în funcţiune şi admiterea funcţionãrii se finalizeazã prin:
a) efectuarea verificãrilor prevãzute la art. 14 sau art. 15 şi completarea livretului arzãtorului de cãtre RVT, care confirmã respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
b) instruirea deţinãtorului/utilizatorului de cãtre RVT privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a arzãtorului şi obligativitatea efectuãrii verificãrilor tehnice periodice conform prezentei prescripţii tehnice.
(2) În funcţie de rezultatele obţinute la punerea în funcţiune, în livretul arzãtorului se consemneazã:
a) "ADMIS - arzãtorul poate funcţiona pânã la scadenţa urmãtoarei verificãri, cu obligaţia respectãrii instrucţiunilor de instalare, reglare, utilizare şi întreţinere date de producãtor şi a prevederilor prezentei prescripţii tehnice";
b) "RESPINS - arzãtorul nu îndeplineşte condiţiile de punere în funcţiune şi se interzice funcţionarea acestuia".

NOTÃ: Semnarea livretului arzãtorului de cãtre deţinãtor/utilizator semnificã însuşirea de cãtre acesta a obligaţiei de a nu utiliza arzãtorul fãrã a-l supune verificãrii tehnice periodice la 1 an.

ART. 17
Arzãtoarele verificate se înregistreazã de persoana juridicã autorizatã în "Registrul de evidenţã a arzãtoarelor aflate în supraveghere" al cãrui model este prezentat în anexa 4.

CAP. IV
UTILIZAREA ARZÃTOARELOR

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale.

ART. 18
Utilizarea în condiţii de siguranţã a arzãtoarelor se face în conformitate cu instrucţiunile de instalare, reglare, utilizare şi întreţinere elaborate de producãtor şi livrate împreunã cu arzãtoarele. Personalul de exploatare este instruit de cãtre firmele autorizate pentru verificãri tehnice în utilizare conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

SECŢIUNEA a 2-a
Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor - RSVTI

ART. 19
(1) În cazul arzãtoarelor cu puteri nominale P > 400 kW aflate în funcţiune la instituţiile publice, instituţiile/unitãţile de interes public sau societãţile care oferã servicii publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau constituire, este obligatoriu sã existe operator autorizat, responsabil pentru supravegherea instalaţiilor, care poartã denumirea de RSVTI.
(2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueazã conform legislaţiei în vigoare.

CAP. V
VERIFICAREA TEHNICÃ PERIODICÃ A ARZÃTOARELOR

ART. 20
(1) Verificarea tehnicã periodicã a arzãtoarelor se efectueazã la un interval de 1 an de cãtre persoane juridice autorizate.
(2) Verificãrile tehnice periodice constau în:
a) verificarea existenţei "Livretului arzãtorului", aflat în posesia deţinãtorului/utilizatorului;
b) verificarea integritãţii arzãtorului şi a condiţiilor iniţiale de instalare;
c) activitãţi de curãţare a arzãtorului, dacã este necesar;
d) verificarea şi reglarea arzãtorului în scopul realizãrii unei arderi complete;
e) analiza gazelor arse şi verificarea încadrãrii valorilor în limitele admise, unde este cazul;
f) verificarea funcţionãrii corecte a dispozitivelor de control, reglare şi siguranţã;
g) efectuarea verificãrilor în conformitate cu condiţiile tehnice prevãzute în livretul arzãtorului, precum şi în instrucţiunile producãtorului.
ART. 21
Livretul arzãtorului se completeazã de cãtre RVT.
ART. 22
În funcţie de rezultatele obţinute dupã efectuarea verificãrii tehnice periodice, în livretul arzãtorului se consemneazã:
a) "ADMIS - arzãtorul poate funcţiona pânã la scadenţa urmãtoare, cu obligaţia respectãrii instrucţiunilor de instalare, reglare, utilizare şi întreţinere date de producãtor şi a prevederilor prezentei prescripţii tehnice";
b) "RESPINS - arzãtorul nu îndeplineşte condiţiile de punere în funcţiune şi se interzice funcţionarea acestuia".
ART. 23
Arzãtoarele verificate tehnic se înregistreazã de cãtre RVT care a efectuat verificarea tehnicã periodicã în "Registrul de evidenţã a arzãtoarelor în supraveghere".

CAP. VI
REPARAREA ŞI ÎNTREŢINEREA ARZÃTOARELOR

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 24
Repararea şi întreţinerea arzãtoarelor se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã repararea şi întreţinerea arzãtoarelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã.
(2) Producãtorii care presteazã şi activitãţi reparare şi întreţinere a arzãtoarelor construite de cãtre aceştia, fac excepţie de la cerinţele de autorizare prevãzute la alin. (1).
(3) Pentru activitãţile efectuate, persoanele juridice autorizate de cãtre ISCIR, care efectueazã lucrãri de reparare, întocmesc şi elibereazã o declaraţie conform modelului din anexa 1.
ART. 25
Repararea şi întreţinerea arzãtoarelor se efectueazã sub supravegherea RSL, cu respectarea instrucţiunilor producãtorului şi a documentaţiei tehnice de reparare.
ART. 26
Înlocuirea dispozitivelor de siguranţã, de control şi de reglare defecte se face numai cu produse similare construite de cãtre producãtor sau cu produse similare certificate CE.
ART. 27
(1) În cazul lucrãrilor de reparare efectuate, persoana juridicã autorizatã pentru lucrãri de reparare şi întreţinere, întocmeşte o documentaţie tehnicã de reparare.
(2) Documentaţia tehnicã de reparare conţine minim urmãtoarele:
a) lista lucrãrilor efectuate;
b) documentaţia tehnicã de însoţire a componentelor înlocuite.
(3) Documentaţia tehnicã de reparare se ataşeazã la livretul arzãtorului.
ART. 28
Toate lucrãrile de reparare efectuate se consemneazã în registrul de evidenţã a lucrãrilor, conform modelului din anexa 2.

SECŢIUNEA a 2-a
Repunerea în funcţiune a arzãtoarelor

ART. 29
Repunerea în funcţiune a arzãtoarelor dupã reparare se face de persoane juridice autorizate pentru verificãri tehnice în utilizare, iar pentru arzãtoarele menţionate la art. 19 şi cu participarea RSVTI, prin efectuarea urmãtoarelor:
a) verificarea lucrãrilor de reparare efectuate;
b) verificarea existenţei declaraţiei prevãzutã la art. 24 alin. (3) şi a documentaţiei tehnice de reparare, dupã caz;
c) efectuarea verificãrilor în conformitate cu condiţiile tehnice prevãzute în livretul arzãtorului, precum şi în instrucţiunile producãtorului.
ART. 30
Toate verificãrile efectuate se consemneazã de cãtre RVT în livretul arzãtorului.

CAP. VII
SCOATEREA DIN UZ A ARZÃTOARELOR

ART. 31
(1) Scoaterea din uz a arzãtoarelor reprezintã voinţa deţinãtorilor şi se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind casarea.
(2) Pentru arzãtoarele prevãzute la art. 19, care se scot din uz, RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului întocmeşte un proces-verbal conform modelului din anexa 5.
(3) Oprirea din funcţionare şi conservarea arzãtoarelor nu înseamnã scoatere din uz.

CAP. VIII
ATESTÃRI ŞI AUTORIZÃRI

ART. 32
(1) ISCIR atestã urmãtorul personal tehnic de specialitate nominalizat în autorizaţie:
a) responsabil cu supravegherea lucrãrilor (RSL);
b) responsabil cu verificarea tehnicã (RVT).
(2) ISCIR autorizeazã persoanele juridice pentru urmãtoarele activitãţi:
a) instalarea arzãtoarelor;
b) montarea arzãtoarelor;
c) repararea şi întreţinerea arzãtoarelor;
d) verificãri tehnice în utilizare ale arzãtoarelor.
(3) ISCIR autorizeazã RSVTI.
ART. 33
Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare pentru activitãţile prevãzute la art. 32, precum şi condiţiile şi documentaţia tehnicã necesarã sunt prevãzute în prescripţiile tehnice aplicabile şi celelalte reglementãri aplicabile.
ART. 34
Obţinerea autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvã persoana fizicã sau juridicã de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

CAP. IX
OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITÃŢI

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 35
Deţinãtorii/utilizatorii arzãtoarelor precum şi persoanele juridice autorizate, trebuie sã respecte prevederile Legii 64/2008 "Lege privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil".

SECŢIUNEA a 2-a
Obligaţiile şi responsabilitãţile deţinãtorilor/utilizatorilor arzãtoarelor

ART. 36
Deţinãtorul/utilizatorul de arzãtoare are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã nu permitã modificarea datelor stabilite prin instrucţiunile de instalare/montare;
b) sã nu utilizeze arzãtoare pentru care nu s-a obţinut admiterea funcţionãrii;
c) sã efectueze verificãrile tehnice periodice la intervalele stabilite de prezenta prescripţie tehnicã;
d) sã nu permitã alimentarea altor consumatori din instalaţia electricã a arzãtorului;
e) sã ia mãsuri corespunzãtoare, unde este cazul, astfel încât operatorul RSVTI, precum şi personalul instruit, nominalizat în livretul arzãtorului sã-şi poatã îndeplini în condiţii bune sarcinile prevãzute.
ART. 37
Deţinãtorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente produse prin exploatarea necorespunzãtoare a arzãtoarelor.
ART. 38
În cazul transferului dreptului de proprietate asupra arzãtorului deţinãtorul este obligat sã furnizeze arzãtorul împreunã cu instrucţiunile date de producãtor şi cu livretul arzãtorului conţinând toate înregistrãrile.

SECŢIUNEA a 3-a
Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice autorizate

ART. 39
Persoanele juridice autorizate au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi registre de evidenţã a lucrãrilor efectuate;
b) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca RSL şi RVT sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
c) sã comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL/RVT; sã se asigure cã personalul nou propus efectueazã activitãţile specifice numai dupã nominalizarea acestuia de cãtre ISCIR;
d) sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producãtorului arzãtorului (unde este cazul);
e) sã foloseascã personal de execuţie calificat şi specializat la lucrãrile efectuate;
f) sã transmitã trimestrial la ISCIR, în format electronic, situaţia la zi a registrului de evidenţã a arzãtoarelor;
g) sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei, solicitate cu ocazia verificãrilor efectuate de cãtre aceştia;
h) persoana juridicã autorizatã este rãspunzãtoare pentru lucrãrile executate şi pentru datele consemnate în livretul arzãtorului;
i) persoana juridicã autorizatã este rãspunzãtoare pentru producerea avariilor şi accidentelor ca urmare a efectuãrii unor lucrãri sau verificãri necorespunzãtoare.

SECŢIUNEA a 4-a
Obligaţiile şi responsabilitãţile RSL şi RVT

ART. 40
Obligaţiile şi responsabilitãţile responsabilului cu supravegherea lucrãrilor (RSL) şi a responsabilului cu verificãri tehnice (RVT) sunt urmãtoarele:
a) sã cunoascã legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice specifice, standardele şi normativele în vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizat;
b) sã menţioneze în documentaţiile tehnice întocmite precizãrile legate de standardele, codurile de proiectare şi construire precum şi normativele folosite;
c) sã completeze la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor efectuate;
d) sã verifice documentaţia tehnicã întocmitã pentru lucrãrile efectuate sub aspectul respectãrii prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
e) sã încheie documente de verificare în care sã consemneze constatãrile şi rezultatele verificãrilor şi examinãrilor;
f) sã participe la cursuri de perfecţionare şi la instruirile periodice organizate de ISCIR;
g) RSL trebuie sã verifice periodic, cel puţin o datã pe an, pregãtirea tehnicã a personalului de execuţie pentru instalare, montare, reparare şi întreţinere, consemnând rezultatele într-un proces-verbal.

SECŢIUNEA a 5-a
Obligaţiile şi responsabilitãţile RSVTI

ART. 41
RSVTI are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) rãspunde, împreunã cu deţinãtorul/utilizatorul, de luarea mãsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a arzãtoarelor;
b) sã vizeze livretul arzãtorului, în cazul menţionat la art. 19, cu ocazia punerii în funcţiune, repunerii în funcţiune şi la verificãrile tehnice periodice ale acestuia;
c) sã anunţe de îndatã producerea unei avarii sau a unui accident la ISCIR.

CAP. X
MÃSURI ADMINISTRATIVE

ART. 42
(1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilitãţilor de cãtre persoanele fizice sau juridice autorizate sau de cãtre personalul tehnic de specialitate atestat, prevãzute/prevãzut în prezenta prescripţie tehnicã precum şi în cazul în care condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica urmãtoarele mãsuri administrative, în funcţie de natura acestora cu:
a) avertisment;
b) suspendarea, pe o perioada de pânã la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR;
c) retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
(2) Aplicarea mãsurilor administrative prevãzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalitãţii.
(3) Aplicarea în termen de 6 luni a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a), atrage suspendarea pe o perioadã de pânã la 6 luni a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
(4) Aplicarea în termen de un an a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b), atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
(5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor suspendate sau retrase se efectueazã în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile.

CAP. XI
TARIFE

ART. 43
Pentru activitãţile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplicã tarifele stabilite de lista de tarife ISCIR care reglementeazã acest lucru.

CAP. XII
DISPOZIŢII FINALE

ART. 44
(1) Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificãri tehnice neprogramate la arzãtoarele supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi asupra modului în care persoanele fizice autorizate/atestate sau persoane juridice autorizate îşi desfãşoarã activitãţile reglementate de prezenta prescripţie tehnicã, luând, dupã caz, mãsurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.
(2) Constatãrile verificãrilor se consemneazã de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnicã.
ART. 45
Documentele care se depun la ISCIR trebuie sã fie redactate/traduse în limba românã de cãtre un traducãtor autorizat.
ART. 46
Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform legislaţiei în vigoare.
ART. 47
Arzãtoarele care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice şi sunt înregistrate la ISCIR se radiazã din evidenţa ISCIR şi se supun în continuare, prin grija deţinãtorului/utilizatorului, prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
ART. 48
La arzãtoarele care nu prezintã siguranţã în funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul sã aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.
ART. 49
Pe perioada valabilitãţii atestatului/autorizaţiei, persoana fizicã sau juridicã atestatã/autorizatã poate fi supravegheatã de ISCIR privind menţinerea capabilitãţii tehnice de a efectua activitatea specificã pentru care a fost autorizatã.
ART. 50
(1) Pentru acordarea de derogãri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantã depune la ISCIR urmãtoarele:
a) cerere de solicitare cu menţionarea derogãrii de la prevederile prescripţiei tehnice;
b) memoriu justificativ care sã cuprindã descrierea situaţiei (date despre arzãtor, amplasament, deservire), desene, calcule, soluţiile compensatorii propuse.
(2) Pe baza documentaţiei tehnice depuse, ISCIR avizeazã sau respinge motivat, în scris, solicitarea.
ART. 51
Anexele 1-5 fac parte integrantã din prezenta prescripţie tehnicã.


ANEXA 1


DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Nr. ..................

Noi, .................................................................................,
(denumirea completã sau a persoanei fizice autorizate) ..........................................................................................,
(sediul)
cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. ................/..........................., asigurãm, garantãm şi declarãm pe propria rãspundere cã produsul/serviciul ...........................................................................................
(denumirea, tipul sau modelul, numãrul seriei)
la care se referã aceastã declaraţie nu pune în pericol viaţa, sãnãtatea, securitatea
muncii, nu produce un impactnegativ asupra mediului şi este în conformitate cu: ...........................................................................................
(titlul şi/sau numãrul şi data publicãrii
documentului/documentelor normativ/normative)

............................ .........................................

(locul şi data emiterii) (numele şi prenumele în clar şi ştampila)
ANEXA 2

Registrul de evidenţã a lucrãrilor de ......................

┌────┬──────────┬──────────────────────────────┬───────────┬────────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ Locul funcţionãrii │ Operaţia │Caracteristicile│ │ │ │ │ │
│ │ │ arzãtorului │ efectuatã │ arzãtorului │ Nr. de │ │ Declaraţie │ Livret │ │
│Nr. │Deţinãtor/├────────────┬───────┬─────────┼───────────┼─────┬──────────┤fabricaţie/│Producãtor/│ de │ arzãtor │ │
│crt.│Utilizator│ │ │ │ Instalare │ │ │ an de │ Furnizor │conformitate│ Nr. │Observaţii│
│ │ │Localitatea/│Strada,│Bl., sc.,│ Montare │ Tip │Parametri │fabricaţie │ │ nr. │înregistrare/│ │
│ │ │ Judeţ │ Nr. │et., ap. │Reparare şi│ │principali│ │ │ │ data*) │ │
│ │ │ │ │ │întreţinere│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 15 │
├────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────┴──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴──────────┘


-------
*) În cazul lucrãrilor de reparare şi întreţinere.ANEXA 3

LIVRETUL APARATULUI

Producãtor: ....................................
Tip: ....................................
Model: ....................................
Serie/an fabricaţie: ....................................
Mod de reglare a sarcinii: ..............................
Cu aer insuflat/aspirat: ..............................


PARAMETRII ARZÃTORULUI*)
-------
*) Aceste date se citesc de pe placa de timbru şi din documentaţia de însoţire a arzãtorului.


Tip combustibil: ........................................
Puterea nominalã (kW): ..................................
Putere maximã (kW): .....................................
Putere minimã (kW): .....................................
Debit combustibil (Nmc/h sau kg/h): .....................
Presiune combustibil (bar): .............................

┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Persoana juridicã executantã │ RAPORT DE VERIFICÃRI, │Înregistrat la ...............................│
│................................│ ÎNCERCÃRI ŞI PROBE │Nr. înregistrare │
│ Autorizaţie ISCIR │Nr. ........... Data: ................│.............................. │
│Nr. ...../Data: ................│ │ │
├──────────────┬─────────────────┼───┬──────────────────────────────┬───┼──────────────────────────────────────────┬───┤
│ Admiterea │ Arzãtor nou │ │ │ │ Repunere în funcţiune │ │
│ funcţionãrii ├─────────────────┼───┤ Verificare tehnicã periodicã │ │ dupã reparare │ │
│ │ Arzãtor vechi │ │ │ │ │ │
├──────────────┴─────────────────┴───┴─────────────────────┬────────┴───┴──────────────────────────────────────────┴───┤
│I. IDENTIFICARE UTILIZATOR │II. DATE PRIVIND INSTALAŢIA DESERVITÃ │
│Denumire/Numele şi prenumele │ │
│Adresã ...................................................│ │
│Str. .....................................................│ │
│Tel. .....................................................│ │
│Loc de amplasare a instalaţiei deservite .................│ │
│Deţinãtor: ...............................................│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤
│III. VERIFICAREA DOCUMENTELOR │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┤
│ Documente │ DA │ NU │N/A │
├──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│ │Instrucţiuni de instalare, montare, reglare, utilizare şi întreţinere furnizate de producãtor │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│ │Declaraţie de conformitate pentru instalare/montare/reparare arzãtor │ │ │ │
│EXISTÃ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│ │Documentaţie tehnicã de reparare │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│ │Aviz de combustibil │ │ │ │
├──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│IV. VERIFICAREA LUCRÃRILOR EFECTUATE │ DA │ NU │N/A │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Arzãtorul este instalat/montat conform instrucţiunilor de instalare/montare │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Arzãtorul este reparat conform documentaţiei tehnice de reparare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Racordãri corecte │combustibil │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────┼────┼────┤
│ │electricitate │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────┼────┼────┤
│ │evacuare gaze arse │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Tipul de combustibil disponibil este corespunzãtor categoriei aparatului │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Asigurarea aerului de ardere prin prizã de aer/tubulaturã aer │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│V. VERIFICÃRI FUNCŢIONALE: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┤
│V.1 VERIFICÃRI LA RECE │ DA │ NU │N/A │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Verificare etanşeitate circuit combustibil (presiune staticã ................ mbar) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Verificare instalaţie electricã - tensiune ................... V │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Verificarea legãrii la pãmânt │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│V.2 REGLAT SARCINÃ ARZÃTOR FAŢÃ DE PUTEREA NOMINALÃ .................%(kW) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┼────┼────┼────┤
│V.3 VERIFICÃRI LA CALD │ Valori mãsurate │ DA │ NU │N/A │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┼────┼────┤
│Presiune combustibilului la intrare pe rampa de combustibil (bar/mbar) .............│ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┼────┼────┤
│Presiune combustibilului la intrare în arzãtor (bar/mbar) ..........................│ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┼────┼────┤
│Temperaturã gaze arse (°C), unde este cazul ........................................│ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┼────┼────┤
│Verificare etanşeitate circuit gaze arse, unde este cazul ..........................│ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┼────┼────┤
│Alte mãsurãtori ....................................................................│ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┼────┼────┤
│Verificarea funcţiilor de protecţie arzãtor şi instalaţii anexe │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┼──────────────────┼────┼────┼────┤
│ Verificare parametrii realizaţi │ Valori limitã │ Valori mãsurate │ DA │ NU │N/A │
│ │conform .........*)├────┬────┬──┬──┬──┤ │ │ │
│ │ │Tr1 │Tr2 󧓡󧓺󧔓│ │ │ │
│ │ │min.│max.│% │% │% │ │ │ │
├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼────┼────┤
│Analiza gazelor arse**) │CO mãsurat (ppm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Analiza s-a realizat cu analizor ├──────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼────┼────┤
│tip .............................│O(2) mãsurat % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│seria ...........................├──────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼────┼────┤
│verificarea metrologicã expirã la│NO(2)(x) mãsurat (ppm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│data de .........................├──────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼────┼────┤
│ │SO(2)(x) mãsurat (ppm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼────┼────┤
│ │CO(2) .......................%│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼────┼────┤
│ │Exces de aer .................│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼───────────────────┼────┼────┼──┼──┼──┼────┼────┼────┤
│ │Eficienţã ardere ............%│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────┴────┴────┴──┴──┴──┴────┴────┴────┤
│*) Se precizeazã norma aplicabilã. │
│**) Se anexeazã buletinul de analizã a gazelor arse. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│VI. CONCLUZII: │
│Arzãtorul îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare, conform prevederilor prescripţiei tehnice C2: │
│- "ADMIS - arzãtorul poate funcţiona pânã la scadenţa urmãtoare, cu obligaţia respectãrii instrucţiunilor de │
│ instalare, reglare, utilizare şi întreţinere date de producãtor şi a prevederilor prescripţiei tehnice C2"; │
│- "RESPINS - arzãtorul nu îndeplineşte condiţiile de punere în funcţiune şi se interzice funcţionarea acestuia". │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SCADENŢA urmãtoarei verificãri este la 1 an de la prezenta verificare, la data de ....................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele RSL ..............................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele utilizatorului: ..................................................................................│
│Numele şi prenumele personalului instruit: ...........................................................................│
│Am fost instruit (semnãtura): ........................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ SEMNÃTURI: │
│ │
│Persoanã juridicã autorizatã RVT Deţinãtor/Utilizator RSVTI*) │
│ (numele şi prenumele (numele şi prenumele, (numele şi prenumele, (numele şi prenumele, │
│ semnãtura şi ştampila) semnãtura şi ştampila) semnãtura şi ştampila (dupã caz) semnãtura şi ştampila)│
│............................ ...................... ................................ ......................│
│ │
│*) În cazul instituţiilor de interes public │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Notã: │
𗈕) Orice înregistrare negativã duce la sistarea procedurii de punere în funcţiune a aparatului pânã la remedierea │
│ neconformitãţii. │
𗈖) Orice schimbare a amplasamentului arzãtorului necesitã o nouã verificare. │
𗈗) Prezentul formular se emite în 2 (douã) exemplare/arzãtor; un exemplar pentru deţinãtorul/utilizatorul arzãtorului │
│ şi un exemplar pentru persoana juridicã autorizatã. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 4


Registrul de evidenţã a arzãtoarelor aflate în supraveghere


┌─────┬──────────┬────────────────────┬────────────┬────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────┐
│ │ │ Locul funcţionãrii │ Operaţia │Caracteristicile│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ arzãtorului │ efectuatã │ arzãtorului │ Nr. de │ │ │ Livret │ │ │
│ Nr. │Deţinãtor/├───────┬───────┬────┼────────────┼─────┬──────────┤fabricaţie/│Producãtor/│Raport de │ aparat │ Scadenţa │ │
│înre-│Utilizator│Locali-│ │Bl.,│ Admiterea │ │ │ an de │ Furnizor │verificare│ Nr. │urmãtoarei│Obser-│
│gis- │ │tatea/ │Strada,│sc.,│funcţionãrii│ Tip │Parametri │fabricaţie │ │ Nr./datã │înregistrare│verificãri│vaţii │
│trare│ │ Judeţ │ Nr. │et.,│ VTP │ │principali│ │ │ │ /data │ │ │
│ │ │ │ │ap. │ Reparare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼────┼────────────┼─────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼────┼────────────┼─────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────┴───────┴───────┴────┴────────────┴─────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────┘
NOTĂ?: Acest registru de evidenţã se completeazã obligatoriu de cãtre persoanele juridice autorizate iar datele înregistrate se transmit trimestrial la ISCIR în format electronic - Microsoft Excel.


ANEXA 5

(model)

Proces-verbal de verificare tehnicã

┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ DEŢINÃTOR/UTILIZATOR │
│ │ Proces-verbal │..............................................│
│ │ de verificare tehnicã │Adresa .......................................│
│ │ nr. ................ │..............................................│
│ │ │Telefon ......................................│
│ │ │Fax ..........................................│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
Încheiat astãzi .......................... cu ocazia ............................................... efectuat(ã) în baza
prevederilor*1) ......................... şi a prescripţiilor tehnice aplicabile*2) ................................, la
.......................................................... tip ................................ cu numãrul de fabricaţie
...................................... şi cartea instalaţiei nr. .............................. având parametrii ultimei
verificãri .............................................................................................................
Deţinãtorul/Utilizatorul ...................................................... din localitatea ........................
str. ........................ nr. ...... judeţ/sector ................... CUI ................../J .....................
Verificarea s-a efectuat la ................................... din localitatea ........................................
str. ............................ nr. ........ judeţ/sector ........................ Tel./Fax ..........................
Subsemnatul*3) .............................................. am constatat urmãtoarele: ................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Am dat urmãtoarele dispoziţii: .........................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Dupã aceastã verificare s-a admis*4) ...................................................................................
........................................................................................................................
Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de ...................................................................
Am luat la cunoştinţã

Operator responsabil cu Deţinãtor/Utilizator, Delegatul montatorului,
supravegherea şi reparatorului,
verificarea tehnicã întreţinãtorului
a instalaţiilor,

.................. ......................... ...........................--------
*1) Se precizeazã actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (<>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
*2) Se precizeazã prescripţia tehnicã aplicabilã care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
*3) Funcţia, numele şi prenumele.
*4) Se precizeazã parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016