Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PRESCRIPTIE TEHNICA din 21 mai 2010 Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kw - PT A 1-2010*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPTIE TEHNICA din 21 mai 2010  Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kw - PT A 1-2010*)    Twitter Facebook
Cautare document

PRESCRIPTIE TEHNICA din 21 mai 2010 Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kw - PT A 1-2010*)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR -
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 513 bis din 23 iulie 2010
PRESCRIPŢIE TEHNICÃ din 21 mai 2010
Aparate de încãlzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kw - PT A 1-2010*)
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR -
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 513 bis din 23 iulie 2010

--------
*) Aprobatã prin <>Ordinul nr. 1.007 din 21 mai 2010 , publicatã în Monitorul Oficial, Partea I nr. 513 din 23 iulie 2010.

Indicativ: PT A 1-2010 Ediţia 1

CAP. I
GENERALITÃŢI

SECŢIUNEA 1
Scop

ART. 1
Prezenta prescripţie tehnicã stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru instalarea, montarea, repararea, întreţinerea şi verificarea tehnicã în utilizare a aparatelor utilizate pentru încãlzit.
ART. 2
Pot fi instalate, montate, puse în funcţiune, reparate, întreţinute şi exploatate aparatele fabricate şi introduse pe piaţã conform legislaţiei în vigoare la data realizãrii lor.

SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

ART. 3
(1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã la:
a) aparatele, cu puteri nominale P ≤ 400 kW utilizate pentru încãlzit, alimentate cu combustibil gazos sau lichid;
b) cazanele de apã caldã, cu puteri nominale P ≤ 400 kW şi temperatura maximã a apei calde de cel mult 110°C, alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid;
c) cazanele de abur de joasã presiune cu debitul nominal Q ≤ 0,6 t/h şi presiunea maximã a aburului de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar), alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid.
(2) Echipamentele prevãzute la alin. (1) se denumesc în continuare "aparate".
ART. 4
Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã şi la cazanele cu puteri nominale P ≤ 400 kW, care poartã marcajul CE:
a) pentru apã fierbinte la temperatura maximã de 120°C, cu condiţia ca dispozitivele de siguranţã sã fie limitate la cel mult 110°C de cãtre producãtor sau de cãtre persoane juridice autorizate conform prezentei prescripţii;
b) pentru abur cu presiunea maximã de 1 bar, cu condiţia ca dispozitivele de siguranţã sã fie limitate la cel mult 0,5 bar.
ART. 5
Nu fac obiectul prevederilor prezentei prescripţii tehnice:
a) aparatele montate pe nave, platforme marine fixe şi mobile;
b) sobe şi şeminee echipate cu arzãtoare cu aer aspirat.

SECŢIUNEA a 3-a
Referinţe normative

ART. 6
Prezenta prescripţie tehnicã face referiri la urmãtoarele acte normative:
a) <>Legea nr. 64/2008 , privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) <>Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) <>Legea nr. 319/2006 a securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d) <>Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrãrilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
e) <>Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionalã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002 cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
f) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
g) <>Hotãrârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 6 mai 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
h) <>Hotãrârea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa cazanelor noi pentru apã caldã care funcţioneazã cu combustibili lichizi sau gazoşi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 11 iulie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
i) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiţiile de introducere pe piaţã a maşinilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 30 septembrie 2008;
j) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
k) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotãrâri ale Guvernului în scopul eliminãrii unor dispoziţii privind obligativitatea aplicãrii standardelor şi actualizãrii referirilor la standarde, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004;
l) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabili cu supravegherea şi verificarea tehnicã în utilizarea instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
m) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintã siguranţã în funcţionare conform Prescripţiilor tehnice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
n) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.

SECŢIUNEA a 4-a
Termeni, definiţii şi abrevieri

ART. 7
(1) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite urmãtoarele definiţii:
a) accident - eveniment fortuit care întrerupe funcţionarea normalã a unui aparat, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sãnãtatea persoanelor ori mediul;
b) aparat - echipament destinat încãlzirii utilizând combustibil lichid, solid sau gazos;
c) arzãtor - dispozitiv pentru introducerea combustibilului şi aerului într-o camerã de combustie cu viteza, turbulenţa şi concentraţia de combustibil necesarã astfel încât sã se realizeze o aprindere corectã şi o ardere stabilã şi completã a combustibilului;
d) autorizare - activitatea de evaluare şi atestare, efectuatã de cãtre ISCIR, a competenţei şi capabilitãţii unei persoane juridice de a desfãşura o activitate specificã;
e) autoritate competentã - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activitãţile de servicii, în special autoritãţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creeazã cadrul legal pentru accesul la activitãţile de servicii ori exercitarea acestora;
f) admiterea funcţionãrii - acordul emis de cãtre o persoanã juridicã autorizatã de cãtre ISCIR pentru deţinãtorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente, dupã caz, în scopul atestãrii faptului cã o/un instalaţie/echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusã/pus repusã/repus în funcţiune şi utilizatã/utilizat în condiţii de siguranţã;
g) avarie - deteriorare suferitã de un aparat care scoate din funcţiune aparatul respectiv;
h) cazan de abur de joasã presiune - instalaţia care produce abur saturat la o presiune de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar), şi care este utilizat în afara acestei instalaţii, folosind cãldura produsã prin arderea combustibililor, cãldura recuperatã din gazele fierbinţi rezultate dintr-un proces tehnologic;
i) cazan de apã caldã - instalaţia care produce apã caldã la o temperaturã de cel mult 110°C, şi care este utilizatã în afara acestei instalaţii în circuit închis, folosind cãldura produsã prin arderea combustibililor, cãldura recuperatã din gazele fierbinţi rezultate dintr-un proces tehnologic;
j) cerinţã - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusã prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevãzutã în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autoritãţilor competente ori care rezultã din jurisprudenţã, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncã negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;
k) deţinãtor - persoanã fizicã sau juridicã ce deţine cu orice titlu un aparat în exploatare;
l) inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoanã fizicã angajatã în cadrul ISCIR, care efectueazã verificãri tehnice şi alte sarcini specifice conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
m) instalare - activitatea de fixare/amplasare a unui aparat la locul utilizãrii şi/sau de conectare a acestuia la alte instalaţii sau echipamente, în vederea asigurãrii condiţiilor de funcţionare;
n) întreţinere - totalitatea operaţiilor prin care se asigurã menţinerea unui aparat în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţã;
o) livret aparat - document de identificare a unui aparat şi de evidenţã a tuturor verificãrilor tehnice şi reparaţiilor la care acesta a fost supus de-a lungul perioadei de utilizare, începând de la prima punere în funcţiune şi pânã la scoaterea definitivã din uz;
p) montare - activitate de îmbinare a componentelor unui aparat, conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionãrii acestuia;
q) persoanã juridicã - orice entitate constituitã potrivit legii naţionale precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacã acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridicã;
r) personal tehnic de specialitate - angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat de cãtre acesta prin decizie internã şi nominalizat în autorizaţia eliberatã de cãtre ISCIR;
s) practicã inginereascã - ansamblul activitãţilor prin care un echipament este proiectat şi fabricat luând în considerare toţi factorii relevanţi care îi influenţeazã siguranţa; echipamentul este verificat, fabricat şi livrat cu instrucţiuni pentru instalare/montare, utilizare şi întreţinere pentru a-i asigura siguranţa funcţionãrii în timpul duratei de viaţã prevãzut; producãtorul este responsabil pentru aplicarea practicii inginereşti;
t) prescripţie tehnicã - norma tehnicã elaboratã de cãtre ISCIR şi aprobatã prin ordin al ministrului de resort, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activitãţi specifice domeniului de activitate, prevãzute în Legea 64/2008, ce se realizeazã în legãturã cu acestea, în vederea introducerii pe piaţã, punerii în funcţiune şi utilizãrii instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţã în funcţionare;
u) producãtor - persoana fizicã sau juridicã, responsabilã pentru proiectarea şi/sau realizarea unui aparat în scopul introducerii pe piaţã şi/sau al punerii în funcţiune, în numele sãu, precum şi orice persoanã fizicã sau juridicã, care construieşte, monteazã, instaleazã, ambaleazã sau eticheteazã un aparat în vederea introducerii pe piaţã şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu;
v) punere în funcţiune - activitate care are loc în momentul primei utilizãri a unui aparat nou conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, pentru a se asigura cã aparatul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţã;
w) registru - orice evidenţã sau bazã de date administratã de o autoritate competentã, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific;
x) reparare - ansamblul de lucrãri şi operaţiuni ce se executã prin înlãturarea neconformitãţilor/defecţiunilor constatate la un aparat în scopul aducerii acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigurã funcţionarea în condiţii de siguranţã a acestuia, conform prescripţiilor tehnice;
y) repunere în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizãri a unui aparat care a mai funcţionat, ulterior reparãrii, efectuãrii unei revizii şi/sau efectuãrii unei intervenţii de întreţinere a acestuia, conform prescripţiilor tehnice;
z) sistem de ardere - echipamentul necesar pentru arderea combustibilului incluzând instalaţiile pentru depozitare, preparare şi alimentare cu combustibil, asigurare aer necesar combustiei, arzãtorul (arzãtoarele), evacuare gaze arse precum şi toate componentele de control şi supraveghere;
) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
bb) utilizator - persoanã fizicã sau juridicã ce are în folosinţã un aparat;
cc) verificare tehnicã - totalitatea examinãrilor şi/sau încercãrilor ce se realizeazã, în baza documentaţiei tehnice aplicabile unui aparat şi prevederilor prescripţiilor tehnice, în scopul evaluãrii mãsurii în care aparatul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţã;
dd) verificare tehnicã periodicã - activitate desfãşuratã periodic, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, pentru a se asigura cã aparatul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţã.
(2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite urmãtoarele abrevieri:
a) ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
b) RADTA - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de automatizare;
c) RADTI - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de instalare;
d) RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrãrilor de instalare, montare, reparare şi întreţinere;
e) RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor;
f) RVT - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnicã în utilizare a aparatelor.

CAP. II
INSTALAREA ŞI MONTAREA APARATELOR

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 8
(1) În situaţia în care nu se aduce atingere condiţiilor de introducere pe piaţã şi punere în funcţiune, stabilite prin reglementãri tehnice ce transpun directive europene, aparatele pot fi instalate sau montate numai dacã sunt respectate prevederile prezentei prescripţii tehnice.
(2) Instalarea sau montarea aparatelor se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã instalarea sau montarea aparatelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã.
(3) Pentru serviciile prestate, producãtorul aparatelor sau persoanele juridice autorizate pentru instalarea sau montarea aparatelor, dupã caz, trebuie sã întocmeascã şi sã emitã o declaraţie întocmitã conform modelului din anexa 1.
(4) Aparatele instalate/montate se înregistreazã de persoana juridicã autorizatã de cãtre ISCIR în "Registrul de evidenţã a lucrãrilor", al cãrui model este prezentat în anexa 2.

SECŢIUNEA a 2-a
Instalarea aparatelor

ART. 9
(1) Instalarea aparatelor se efectueazã sub supravegherea RSL, cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare. În situaţiile în care, conform legii, este necesarã obţinerea unor avize suplimentare specifice, aceastã obligaţie revine deţinãtorului/utilizatorului aparatului.
(2) La instalare se efectueazã amplasarea aparatelor pe poziţie şi racordarea aparatelor la utilitãţi dupã caz: circuitele de apã, combustibil, energie electricã şi gaze arse, conform documentaţiei de instalare.

SECŢIUNEA a 3-a
Montarea aparatelor

ART. 10
Montarea aparatelor se efectueazã sub supravegherea RSL şi constã din activitãţi de asamblare prin îmbinãri demontabile a componentelor acestora, executate conform unei documentaţii tehnice, ca de exemplu cazane livrate pe elemente, arzãtoare sau sisteme de ardere livrate separat.

CAP. III
PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A APARATELOR ŞI ADMITEREA FUNCŢIONÃRII

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 11
Se admite funcţionarea urmãtoarelor tipuri de aparate:
a) aparate noi care respectã cerinţele privind introducerea pe piaţã stabilite de reglementãrile tehnice ce transpun directive europene specifice, cu excepţia celor prevãzute la lit. c);
b) aparate vechi care au mai funcţionat şi:
1) provin din Uniunea Europeanã:
I. care respectã cerinţele privind introducerea pe piaţã stabilite prin directivele europene specifice, cu excepţia celor prevãzute la lit. c);
II. care au fost construite anterior intrãrii în vigoare a directivelor europene aplicabile şi au fost introduse pe piaţã cu respectarea reglementãrilor naţionale ale statului membru în care au fost construite;
2) provin din afara Uniunii Europene şi respectã cerinţele privind introducerea pe piaţã, stabilite de reglementãrile tehnice ce transpun directive europene specifice, cu excepţia celor prevãzute la lit. c);
c) cazane de abur de joasã presiune construite dupã practici inginereşti.
NOTÃ: Directivele europene aplicabile sunt:
a) 90/396/EEC - Aparate de gaz - (privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi) - pentru cazane de apã caldã pe combustibili gazoşi;
b) 97/23 EC - Echipamente sub presiune - (referitor la proiectarea, fabricarea şi evaluarea conformitãţii echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor care au o presiune maximã admisibilã PS mai mare de 0,5 bar şi care stabileşte condiţiile de introducere pe piaţã a acestora) - pentru cazane de apã caldã alimentate cu combustibili solizi cu încãrcare manualã;
c) 2006/42/EC - Maşini - (referitor la condiţiile introducerii pe piaţã a maşinilor) pentru cazane de apã caldã alimentate cu combustibili solizi cu încãrcare automatã;
d) 92/42/EC - Eficienţa energeticã - pentru cazanele de apã caldã alimentate cu combustibil gazos şi/sau lichid cu puteri cuprinse între 4-400 kW.
ART. 12
Deţinãtorii/utilizatorii de aparate au obligaţia sã solicite punerea în funcţiune şi sã obţinã admiterea funcţionãrii conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

SECŢIUNEA a 2-a
Condiţii pentru efectuarea verificãrilor

ART. 13
(1) Punerea în funcţiune şi admiterea funcţionãrii se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate pentru verificãri tehnice în utilizare de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã punerea în funcţiune şi admiterea funcţionãrii aparatelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã.
(2) Producãtorii care presteazã şi activitãţi de punere în funcţiune a aparatelor construite de cãtre aceştia, fac excepţie de la cerinţele de autorizare prevãzute la alin. (1).
ART. 14
În vederea efectuãrii punerii în funcţiune, deţinãtorul/utilizatorul aparatului are obligaţia de a pune la dispoziţia persoanei juridice autorizate cel puţin urmãtoarele documente:
a) declaraţia prevãzutã la art. 8 alin. (3);
b) instrucţiunile de instalare, montare, reglare, utilizare şi întreţinere livrate împreunã cu aparatul, redactate sau traduse în limba românã;
c) avizul privind furnizarea gazelor naturale, unde este cazul;
d) autorizarea instalaţiei de alimentare cu gaz petrolier lichefiat, unde este cazul;
e) schema termomecanicã a centralei termice avizatã de cãtre RADTI atunci când este echipatã cu cazane având puterea nominalã mai mare de 70 kW.

SECŢIUNEA a 3-a
Verificãri tehnice efectuate

ART. 15
La punerea în funcţiune a aparatelor se respectã instrucţiunile aplicabile elaborate de producãtor, specifice fiecãrui tip de aparat şi prevederile prezentei prescripţii tehnice şi efectueazã cel puţin urmãtoarele verificãri tehnice:
a) verificarea integritãţii aparatului;
b) verificãrile aplicabile prevãzute în "Livretul aparatului", al cãrui model este prezentat în anexa 3.

SECŢIUNEA a 4-a
Verificarea tehnicã a aparatelor vechi

ART. 16
În vederea repunerii în funcţiune sau admiterea funcţionãrii aparatelor vechi se efectueazã urmãtoarele:
a) verificarea integritãţii aparatului;
b) operaţii de curãţare a aparatului;
c) încercarea la presiune hidraulicã, executatã la cazane conform art. 29;
d) verificarea şi reglarea instalaţiei de ardere în scopul realizãrii unei arderi complete, cu eficienţa indicatã de producãtor;
e) verificãrile aplicabile în conformitate cu condiţiile tehnice prevãzute în livretul aparatului precum şi în instrucţiunile producãtorului.

NOTÃ: Se considerã aparate vechi acele aparate care au mai funcţionat fãrã a avea admisã funcţionarea sau cele care au avut admisã funcţionarea conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile şi au fost mutate pe un nou amplasament.

SECŢIUNEA a 5-a
Concluziile verificãrii

ART. 17
(1) Punerea/repunerea în funcţiune şi admiterea funcţionãrii se finalizeazã prin:
a) efectuarea verificãrilor prevãzute la art. 15 sau art. 16 şi completarea livretului aparatului de cãtre RVT, care confirmã respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
b) instruirea deţinãtorului/utilizatorului de cãtre RVT, privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a aparatului şi obligativitatea efectuãrii verificãrilor tehnice periodice conform prezentei prescripţii tehnice.
(2) În funcţie de rezultatele obţinute la punerea în funcţiune, în livretul aparatului se consemneazã:
a) "ADMIS - aparatul poate funcţiona pânã la scadenţa urmãtoarei verificãri, cu obligaţia respectãrii instrucţiunilor de instalare, reglare, utilizare şi întreţinere date de producãtor şi a prevederilor prezentei prescripţii tehnice";
b) "RESPINS - aparatul nu îndeplineşte condiţiile de punere în funcţiune şi se interzice funcţionarea acestuia".
NOTÃ: Semnarea livretului aparatului de cãtre deţinãtor/utilizator semnificã însuşirea de cãtre acesta a obligaţiei de a nu utiliza aparatul fãrã a-l supune verificãrii tehnice periodice la 2 ani.
ART. 18
Aparatele verificate se înregistreazã de persoana juridicã autorizatã în "Registrul de evidenţã a aparatelor aflate în supraveghere" al cãrui model este prezentat în anexa 4.

CAP. IV
UTILIZAREA APARATELOR

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 19
Utilizarea în condiţii de siguranţã a aparatelor se face în conformitate cu instrucţiunile de instalare, montare, reglare, utilizare şi întreţinere elaborate de producãtor şi livrate împreunã cu aparatele. Personalul de exploatare este instruit de cãtre firmele autorizate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice pentru verificãri tehnice în utilizare.

SECŢIUNEA a 2-a
Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor - RSVTI

ART. 20
(1) În cazul aparatelor cu puteri nominale 70 kW ≤ P ≤ 400 kW, a cazanelor de apã caldã cu 70 kW ≤ P ≤ 400 kW şi a cazanelor de abur de joasã presiune cu debitul Q ≤ 0,6 t/h ce deservesc instituţiile publice, instituţiile/unitãţile de interes public sau societãţile care oferã servicii publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau constituire, deţinãtorul/utilizatorul este obligat sã asigure operator autorizat RSVTI.
(2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueazã conform legislaţiei în vigoare.

CAP. V
VERIFICAREA TEHNICÃ PERIODICÃ A APARATELOR

ART. 21
(1) Verificarea tehnicã periodicã a aparatelor se efectueazã la un interval de 2 ani de cãtre persoane juridice autorizate.
(2) Verificãrile tehnice periodice constau în:
a) verificarea existenţei "Livretului aparatului", aflat la deţinãtor/utilizator;
b) verificarea integritãţii aparatului şi a menţinerii condiţiilor iniţiale de instalare;
c) activitãţi de curãţare a aparatului, dacã este necesar;
d) încercarea la presiune hidraulicã la cazane efectuatã conform art. 29, la intervale de 4 ani;
e) verificarea şi reglarea instalaţiei de ardere în scopul realizãrii unei arderi complete, cu eficienţa indicatã de producãtor;
f) analiza gazelor arse şi verificarea încadrãrii valorilor în limitele admise;
g) verificarea funcţionãrii corecte a dispozitivelor de control, reglare şi siguranţã;
h) efectuarea verificãrilor aplicabile în conformitate cu condiţiile tehnice prevãzute în livretul aparatului precum şi în instrucţiunile producãtorului.
ART. 22
Livretul aparatului se completeazã de cãtre RVT.
ART. 23
În funcţie de rezultatele obţinute dupã efectuarea verificãrii tehnice periodice, în livretul aparatului se consemneazã:
a) "ADMIS - aparatul poate funcţiona pânã la scadenţa urmãtoarei verificãri, cu obligaţia respectãrii instrucţiunilor de instalare, reglare, utilizare şi întreţinere date de producãtor şi a prevederilor prezentei prescripţii tehnice";
b) "RESPINS - aparatul nu îndeplineşte condiţiile de punere în funcţiune şi se interzice funcţionarea acestuia".
ART. 24
Aparatele verificate tehnic se înregistreazã de cãtre RVT care a efectuat verificarea tehnicã periodicã în "Registrul de evidenţã a aparatelor în supraveghere".

CAP. VI
REPARAREA ŞI ÎNTREŢINEREA APARATELOR

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 25
(1) Repararea şi întreţinerea aparatelor se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã repararea şi întreţinerea aparatelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã.
(2) Producãtorii care efectueazã repararea şi întreţinerea aparatelor construite, fac excepţie de la cerinţele de autorizare prevãzute la alin. (1).
(3) Pentru activitãţile efectuate, persoanele juridice autorizate, care efectueazã lucrãri de reparare, întocmesc şi elibereazã o declaraţie conform modelului din anexa 1.
ART. 26
Repararea şi întreţinerea aparatelor se efectueazã sub supravegherea RSL, cu respectarea instrucţiunilor producãtorului şi a documentaţiei de reparare.
ART. 27
Înlocuirea dispozitivelor de siguranţã, de control şi de reglare se face numai cu produse similare construite de cãtre producãtor sau cu produse similare certificate CE.
ART. 28
(1) Înlocuirea arzãtorului se face numai cu arzãtoare indicate de cãtre producãtorul aparatului.
(2) Automatizarea cazanelor aflate în exploatare care nu sunt echipate cu sisteme de automatizare sau modernizarea sistemelor de ardere şi de automatizare ale cazanelor şi instalaţiilor anexe se face pe baza unei documentaţii tehnice care respectã cerinţele menţionate în prescripţia tehnicã specificã sistemelor de automatizare şi care este avizatã de cãtre RADTA.
(3) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice atestate pentru avizarea documentaţiei tehnice de automatizare (RADTA) sunt cele menţionate în prescripţia tehnicã specificã sistemelor de automatizare.
ART. 29
(1) Cazanele reparate la elementele sub presiune se supun unei încercãri la presiune hidraulicã.
(2) Încercarea se face cu apã la presiunea indicatã de producãtor, timp de 10 minute; temperatura maximã a lichidului de încercare nu trebuie sã depãşeascã 50°C, iar temperatura minimã nu trebuie sã fie mai scãzutã de 5°C.
(3) Încercarea se considerã admisã în cazul în care, dupã expirarea timpului de încercare, nu se constatã pierderi de presiune, evidenţiate prin verificarea manometrelor de probã, deformaţii remanente ale elementelor sub presiune sau scurgeri de apã.
ART. 30
(1) În cazul lucrãrilor de reparare precizate la art. 27-29, persoana juridicã autorizatã pentru lucrãri de reparare şi întreţinere, întocmeşte o documentaţie tehnicã de reparare.
(2) Documentaţia tehnicã de reparare conţine minim urmãtoarele:
a) lista lucrãrilor efectuate;
b) documentaţia de însoţire a componentelor înlocuite.
(3) Documentaţia tehnicã de reparare se ataşeazã la livretul aparatului.
ART. 31
Toate lucrãrile de reparare efectuate se consemneazã în registrul de evidenţã a lucrãrilor, conform modelului din anexa 2.

SECŢIUNEA a 2-a
Repunerea în funcţiune a aparatelor

ART. 32
Repunerea în funcţiune a aparatelor dupã reparare se face de persoane juridice autorizate pentru verificãri tehnice în utilizare, iar pentru aparatele menţionate la art. 20 şi cu participarea RSVTI prin efectuarea urmãtoarelor:
a) verificarea lucrãrilor de reparare efectuate;
b) verificarea existenţei declaraţiei prevãzutã la art. 8 alin. (3) şi a documentaţiei tehnice de reparare, dupã caz;
c) efectuarea verificãrilor în conformitate cu condiţiile tehnice prevãzute în livretul aparatului, precum şi în instrucţiunile producãtorului.
ART. 33
Toate verificãrile efectuate se consemneazã de cãtre RVT în livretul aparatului.

CAP. VII
SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA APARATELOR

ART. 34
(1) Scoaterea din uz a aparatelor reprezintã voinţa deţinãtorilor şi se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind casarea.
(2) Pentru aparatele prevãzute la art. 20, care se scot din uz, RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului întocmeşte un proces-verbal conform modelului din anexa 5.
(3) Oprirea din funcţionare şi conservarea aparatelor nu înseamnã scoatere din uz.

CAP. VIII
ATESTÃRI ŞI AUTORIZÃRI

ART. 35
(1) ISCIR atestã urmãtorul personal tehnic de specialitate nominalizat în autorizaţie:
a) responsabil cu supravegherea lucrãrilor (RSL);
b) responsabil cu verificarea tehnicã (RVT).
(2) ISCIR autorizeazã persoanele juridice pentru urmãtoarele activitãţi:
a) instalarea aparatelor;
b) montarea aparatelor;
c) repararea şi întreţinerea aparatelor;
d) verificãri tehnice în utilizare ale aparatelor.
(3) ISCIR autorizeazã RSVTI.
ART. 36
Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare pentru activitãţile prevãzute la art. 35, precum şi condiţiile şi documentaţia necesarã sunt prevãzute în prescripţia tehnicã şi celelalte reglementãri aplicabile.
ART. 37
Obţinerea autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvã persoana fizicã sau juridicã de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

CAP. IX
OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITÃŢI

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 38
Deţinãtorii/utilizatorii aparatelor precum şi persoanele juridice autorizate, trebuie sã respecte prevederile Legii 64/2008 "Lege privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil".

SECŢIUNEA a 2-a
Obligaţiile şi responsabilitãţile deţinãtorilor/utilizatorilor aparatelor

ART. 39
Deţinãtorul/utilizatorul de aparate are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã nu permitã modificarea datelor stabilite prin instrucţiunile de instalare/montare;
b) sã nu utilizeze aparate pentru care nu s-a obţinut admiterea funcţionãrii;
c) sã efectueze verificãrile tehnice periodice la intervalele stabilite de prezenta prescripţie tehnicã;
d) sã nu permitã alimentarea altor consumatori din instalaţia electricã a aparatului;
e) sã ia mãsuri corespunzãtoare, unde este cazul, astfel încât operatorul RSVTI, precum şi personalul instruit, nominalizat în livretul aparatului sã-şi poatã îndeplini în condiţii bune sarcinile prevãzute.
ART. 40
Deţinãtorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente produse prin exploatarea necorespunzãtoare a aparatelor.
ART. 41
În cazul transferului dreptului de proprietate asupra aparatului deţinãtorul este obligat sã furnizeze aparatul împreunã cu instrucţiunile date de producãtor şi cu livretul aparatului conţinând toate înregistrãrile.

SECŢIUNEA a 3-a
Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice autorizate

ART. 42
Persoanele juridice autorizate au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi registre de evidenţã a lucrãrilor efectuate;
b) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca RSL şi RVT sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
c) sã comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL/RVT; sã se asigure cã personalul nou propus efectueazã activitãţile specifice numai dupã nominalizarea acestuia de cãtre ISCIR;
d) sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prescripţiei tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producãtorului aparatului (unde este cazul);
e) sã foloseascã personal de execuţie calificat şi specializat la lucrãrile efectuate;
f) sã transmitã trimestrial la ISCIR, în format electronic, situaţia la zi a registrului de evidenţã a aparatelor;
g) sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei, solicitate cu ocazia verificãrilor efectuate de cãtre aceştia;
h) persoana juridicã autorizatã este rãspunzãtoare pentru lucrãrile executate şi pentru datele consemnate în livretul aparatului;
i) persoana juridicã autorizatã este rãspunzãtoare pentru producerea avariilor şi accidentelor ca urmare a efectuãrii unor lucrãri sau verificãri necorespunzãtoare.

SECŢIUNEA a 4-a
Obligaţiile şi responsabilitãţile RSL şi RVT

ART. 43
Obligaţiile şi responsabilitãţile responsabilului cu supravegherea lucrãrilor (RSL) şi a responsabilului cu verificãri tehnice (RVT) sunt urmãtoarele:
a) sã cunoascã legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice specifice, standardele şi normativele în vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizat;
b) sã menţioneze în documentaţiile întocmite precizãrile legate de standardele, codurile de proiectare şi construire precum şi normativele folosite;
c) sã completeze la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor efectuate;
d) sã verifice documentaţia tehnicã întocmitã pentru lucrãrile efectuate sub aspectul respectãrii prevederilor prescripţiei tehnice, precum şi concordanţa instalaţiei cu documentaţia respectivã;
e) sã încheie documente de verificare în care sã consemneze constatãrile şi rezultatele verificãrilor şi examinãrilor;
f) sã participe la cursuri de perfecţionare şi la instruirile periodice organizate de ISCIR;
g) RSL trebuie sã verifice periodic, cel puţin o datã pe an, pregãtirea tehnicã a personalului de execuţie pentru instalare, montare, reparare şi întreţinere, consemnând rezultatele într-un proces-verbal.

SECŢIUNEA a 5-a
Obligaţiile şi responsabilitãţile RSVTI

ART. 44
RSVTI are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
a) rãspunde, împreunã cu deţinãtorul/utilizatorul, de luarea mãsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a aparatelor;
b) sã vizeze livretul aparatului, în cazul menţionat la art. 20, cu ocazia punerii în funcţiune, repunerii în funcţiune şi la verificãrile tehnice periodice ale acestuia;
c) sã verifice funcţionarea dispozitivelor de siguranţã la interval de 3 luni;
d) sã anunţe de îndatã producerea unei avarii sau a unui accident la ISCIR.

CAP. X
MÃSURI ADMINISTRATIVE

ART. 45
(1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilitãţilor de cãtre persoanele fizice sau juridice autorizate sau de cãtre personalul tehnic de specialitate atestat, prevãzute/prevãzut în prezenta prescripţie tehnicã precum şi în cazul în care condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica urmãtoarele mãsuri administrative, în funcţie de natura acestora cu:
a) avertisment;
b) suspendarea, pe o perioada de pânã la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR;
c) retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
(2) Aplicarea mãsurilor administrative prevãzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalitãţii.
(3) Aplicarea în termen de 6 luni a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a), atrage suspendarea pe o perioadã de pânã la 6 luni a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
(4) Aplicarea în termen de un an a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b), atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
(5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor suspendate sau retrase se efectueazã în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile.

CAP. XI
TARIFE

ART. 46
Pentru activitãţile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplicã tarifele stabilite de lista de tarife ISCIR care reglementeazã acest lucru.

CAP. XII
DISPOZIŢII FINALE

ART. 47
(1) Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificãri tehnice neprogramate la aparatele supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi asupra modului în care persoanele fizice autorizate/atestate sau persoane juridice autorizate îşi desfãşoarã activitãţile reglementate de prezenta prescripţie tehnicã, luând, dupã caz, mãsurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.
(2) Constatãrile verificãrilor se consemneazã de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnicã.
ART. 48
Documentele care se depun la ISCIR trebuie sã fie redactate/traduse în limba românã de cãtre un traducãtor autorizat.
ART. 49
Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform legislaţiei în vigoare.
ART. 50
Autorizaţiile eliberate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rãmân valabile pânã la data expirãrii acestora.
ART. 51
Aparatele, cazanele de apã caldã cu P ≤ 400 kW şi cazanele de joasã presiune cu Q ≤ 0,6 t/h înregistrate la ISCIR se radiazã din evidenţa ISCIR şi se supun în continuare, prin grija deţinãtorului/utilizatorului, prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
ART. 52
La instalaţiile şi echipamentele care nu prezintã siguranţã în funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul sã aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.
ART. 53
Pe perioada valabilitãţii atestatului/autorizaţiei, persoana fizicã sau juridicã atestatã/autorizatã poate fi supravegheatã de ISCIR privind menţinerea capabilitãţii tehnice de a efectua activitatea specificã pentru care a fost autorizatã.
ART. 54
(1) Pentru acordarea de derogãri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantã depune la ISCIR urmãtoarele:
a) cerere de solicitare cu menţionarea derogãrii de la prevederile prescripţiei tehnice;
b) memoriu justificativ care sã cuprindã descrierea situaţiei (date despre aparat, amplasament, deservire), desene, calcule, soluţiile compensatorii propuse.
(2) Pe baza documentaţiei depuse, ISCIR avizeazã sau respinge motivat, în scris, solicitarea.
ART. 55
Anexele 1-5 fac parte integrantã din prezenta prescripţie tehnicã.


ANEXA 1
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Nr. .........

Noi, ....................................................................,
(denumirea completã a persoanei juridice sau a persoanei fizice autorizate)
.........................................................................,
(sediul)
cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. ......../..................,
asigurãm, garantãm şi declarãm pe propria rãspundere cã produsul/serviciul
.........................................................................
(denumirea, tipul sau modelul, numãrul seriei)
la care se referã aceastã declaraţie nu pune în pericol viaţa, sãnãtatea,
securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este
în conformitate cu:
.........................................................................
(titlul şi/sau numãrul şi data publicãrii
documentului/documentelor normativ/normative)........................ .........................................
(locul şi data emiterii) (numele şi prenumele în clar şi ştampila)
ANEXA 2


Registrul de evidenţã a lucrãrilor de ......................

┌────┬──────────┬──────────────────────────────┬───────────┬────────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ Locul funcţionãrii │ Operaţia │Caracteristicile│ │ │ │ │ │
│ │ │ aparatului │ efectuatã │ aparatului │ Nr. de │ │ Declaraţie │ Livret │ │
│Nr. │Deţinãtor/├────────────┬───────┬─────────┼───────────┼─────┬──────────┤fabricaţie/│Producãtor/│ de │ aparat │ │
│crt.│Utilizator│ │ │ │ Instalare │ │ │ an de │ Furnizor │conformitate│ Nr. │Observaţii│
│ │ │Localitatea/│Strada,│Bl., sc.,│ Montare │ Tip │Parametri │fabricaţie │ │ nr. ... │înregistrare/│ │
│ │ │ Judeţ │ Nr. │et., ap. │Reparare şi│ │principali│ │ │ │ data*) │ │
│ │ │ │ │ │Întreţinere│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 15 │
├────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────┴──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴──────────┘


*) În cazul lucrãrilor de reparare şi întreţinere.
ANEXA 3


LIVRETUL APARATULUI

Producãtor: ...........................................................
Tip: ...........................................................
Model: ...........................................................
Serie/an fabricaţie: ..................................................
PARAMETRII APARATULUI*)


*) Aceste date se citesc de pe placa de timbru şi din documentaţia de însoţire a aparatului.

Tip combustibil: .....................................................
Puterea nominalã (kW): ...............................................
Randament: ...........................................................
Presiune nominalã (bar): .............................................
Fluid de lucru: ......................................................
┌────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Persoana juridicã executantã │ RAPORT DE VERIFICÃRI, │Înregistrat la ...............................│
│ Autorizaţie ISCIR │ ÎNCERCÃRI ŞI PROBE │Nr. înregistrare │
│Nr. ...../Data: ................│Nr. ........... Data: ................│.............................. │
├──────────────┬─────────────────┼───┬──────────────────────────────┬───┼──────────────────────────────────────────┬───┤
│ Admiterea │ Aparat nou │ │ │ │ Repunere în funcţiune │ │
│ funcţionãrii ├─────────────────┼───┤ Verificare tehnicã periodicã │ │ dupã reparare │ │
│ │ Aparat vechi │ │ │ │ │ │
├──────────────┴─────────────────┴───┴─────────────────────┬────────┴───┴──────────────────────────────────────────┴───┤
│I. IDENTIFICARE UTILIZATOR │II. DATE PRIVIND INSTALAŢIA DE ARDERE │
│ │Producãtor:................................................│
│Denumire/Numele şi prenumele │Tip: ......................................................│
│ │Model: ....................................................│
│Adresã ...................................................│Serie/an fabricaţie: ......................................│
│Str. .....................................................│Putere maximã/Putere minimã (kW): .........................│
│Tel. .....................................................│Cu aer aspirat/insuflat: ..................................│
│Loc de amplasare aparat ..................................│Tip combustibil: ..........................................│
│Deţinãtor: ...............................................│Cu alimentare*) (manualã/automatã) ........................│
│ │*) la cazane cu combustibil solid │
├──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤
│III. VERIFICAREA DOCUMENTELOR │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┤
│ Documente │ DA │ NU │N/A │
├──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│ │Instrucţiuni de instalare, montare, reglare, utilizare şi întreţinere furnizate de producãtor │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│ │Declaraţie de conformitate pentru instalare/montare/reparare aparat │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│EXISTÃ│Schema termomecanicã │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│ │Documentaţie de reparare │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│ │Aviz de combustibil │ │ │ │
├──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│IV. VERIFICAREA LUCRÃRILOR EFECTUATE │ DA │ NU │N/A │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Aparatul este instalat/montat conform instrucţiunilor de instalare/montare │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Aparatul este reparat conform documentaţiei de reparare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Racordãri corecte │gaze │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────┼────┼────┤
│ │electricitate │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────┼────┼────┤
│ │apã │ │ │ │
│ ├─────────────────────────┼────┼────┼────┤
│ │coş de fum evacuare gaze │ │ │ │
│ │arse │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Tipul de combustibil disponibil este corespunzãtor categoriei aparatului │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Asigurarea aerului de ardere prin prizã de aer/tubulaturã aer │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│V. VERIFICÃRI FUNCŢIONALE: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────┤
│V.1 VERIFICÃRI LA RECE │ DA │ NU │N/A │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Verificare etanşeitate │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│ - circuit combustibil (presiune staticã ................ mbar) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│ - circuit apã (presiunea de încercare ......... bar/timp încercare ........ minute) (unde este cazul) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Verificare instalaţie electricã - tensiune ................... V │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│Verificarea legãrii la pãmânt │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│V.2 REGLAT SARCINÃ APARAT ..........................% │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┼────┼────┼────┤
│V.3 VERIFICÃRI LA CALD │ Valori mãsurate │ DA │ NU │N/A │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────┼────┼────┤
│Tiraj ............. natural/forţat ............ (mbar) ..............................│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────┼────┼────┤
│Presiunea gazului la intrare pe rampa de gaz (mbar) .................................│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────┼────┼────┤
│Presiunea gazului la intrare în arzãtor (mbar) ......................................│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────┼────┼────┤
│Presiunea gazului la intrare în focar (mbar) ........................................│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────┼────┼────┤
│Temperatura gazelor arse (°C) .......................................................│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────┼────┼────┤
│Verificarea etanşeitãţii circuitului de gaze arse ...................................│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────┼────┼────┤
│Alte mãsurãtori .....................................................................│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────┼────┼────┤
│Verificarea funcţiilor de protecţie aparat şi instalaţii anexe │ │ │ │ │
├────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────┼─────────────────┼────┼────┼────┤
│Verificarea │Presiunea agentului │ Temperatura agentului │ │ Valori mãsurate │ DA │ NU │N/A │
│parametrilor│ termic (bar) │ termic (°C) │ Valori limitã │ │ │ │ │
│ realizaţi ├─────────┬──────────┼─────────────────┬────────────┤conform ..........*)│ │ │ │ │
│ │Apã .....│Abur .....│Apã tur/retur ...│Aer cald ...│ │ │ │ │ │
├────────────┴─────────┴──────────┼─────────────────┴────────────┼────────────────────┼─────────────────┼────┼────┼────┤
│Analiza gazelor arse**) │CO mãsurat (ppm) │ │ │ │ │ │
│Analiza s-a realizat cu analizor ├──────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼────┼────┼────┤
│tip .............................│O(2) mãsurat % │ │ │ │ │ │
│seria ...........................├──────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼────┼────┼────┤
│verificarea metrologicã expirã la│NO(2)(x) mãsurat (ppm) │ │ │ │ │ │
│data de .........................├──────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼────┼────┼────┤
│ │SO(2)(x) mãsurat (ppm) │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼────┼────┼────┤
│ │CO(2) .....................% │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼────┼────┼────┤
│ │Exces de aer .................│ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼────┼────┼────┤
│ │Eficienţã ardere ............%│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴────┴────┴────┤
│*) Se precizeazã norma aplicabilã │
│**) Se anexeazã buletinul de analizã a gazelor arse │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│VI. CONCLUZII: │
│Aparatul îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare, conform prevederilor prescripţiei tehnice A1: │
│- "ADMIS - aparatul poate funcţiona pânã la scadenţa urmãtoarei verificãri, cu obligaţia respectãrii instrucţiunilor │
│ de instalare, reglare, utilizare şi întreţinere date de producãtor şi a prevederilor prescripţiei tehnice A1"; │
│- "RESPINS - aparatul nu îndeplineşte condiţiile de punere în funcţiune şi se interzice funcţionarea acestuia". │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SCADENŢA urmãtoarei verificãri este la 2 ani de la prezenta verificare, la data de ...................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele RSL ..............................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele utilizatorului: ..................................................................................│
│Numele şi prenumele personalului instruit: ...........................................................................│
│Am fost instruit (semnãtura): ........................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ SEMNÃTURI: │
│ │
│Persoanã juridicã autorizatã RVT Deţinãtor/Utilizator RSVTI*) │
│ (numele şi prenumele (numele şi prenumele, (numele şi prenumele, (numele şi prenumele, │
│ semnãtura şi ştampila) semnãtura şi ştampila) semnãtura şi ştampila (dupã caz) semnãtura şi ştampila)│
│............................ ...................... ................................ ......................│
│ │
│*) În cazul instituţiilor de interes public │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Notã: │
𗈕) Orice înregistrare negativã duce la sistarea procedurii de punere în funcţiune a aparatului pânã la remedierea │
│ neconformitãţii. │
𗈖) Orice schimbare a amplasamentului aparatului necesitã o nouã verificare. │
𗈗) Prezentul formular se emite în 2 (douã) exemplare/aparat; un exemplar pentru deţinãtorul/utilizatorul aparatului │
│ şi un exemplar pentru persoana juridicã autorizatã. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ANEXA 4

Registrul de evidenţã a aparatelor aflate în supraveghere
┌─────┬──────────┬────────────────────┬────────────┬────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │ │ Locul funcţionãrii │ Operaţia │Caracteristicile│ │ │ │ │ │ │
│înre-│ │ aparatului │ efectuatã │ aparatului │ Nr. de │ │ │ Livret │ │ │
│gis- │Deţinãtor/├───────┬───────┬────┼────────────┼─────┬──────────┤fabricaţie/│Producãtor/│Raport de │ aparat │ Scadenţa │ │
│trare│Utilizator│Locali-│ │Bl.,│ Admiterea │ │ │ an de │ Furnizor │verificare│ Nr. │urmãtoarei│Observaţii│
│ │ │tatea /│Strada,│sc.,│funcţionãrii│ Tip │Parametri │fabricaţie │ │ Nr./datã │înregistrare│verificãri│ │
│ │ │Judeţ │ Nr. │et.,│ VTP │ │principali│ │ │ │ /data │ │ │
│ │ │ │ │ap. │ Reparare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼────┼────────────┼─────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├─────┼──────────┼───────┼───────┼────┼────────────┼─────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────┴───────┴───────┴────┴────────────┴─────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┘NOTĂ?: Acest registru de evidenţã se completeazã obligatoriu de cãtre persoanele juridice autorizate iar datele înregistrate se transmit trimestrial la ISCIR în format electronic - Microsoft Excel.


ANEXA 5

Proces-verbal de verificare tehnicã
(model)

┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ DEŢINÃTOR/UTILIZATOR │
│ │ Proces-verbal │..............................................│
│ │ de verificare tehnicã │Adresa .......................................│
│ │ nr. ................ │..............................................│
│ │ │Telefon ......................................│
│ │ │Fax ..........................................│
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘


Încheiat astãzi ................. cu ocazia .......................... efectuat(ã) în baza
prevederilor*1) ........... şi a prescripţiilor tehnice aplicabile*2) ...................,
la .............. tip .............. cu numãrul de fabricaţie.............................
şi cartea instalaţiei nr. ....... având parametrii ultimei verificãri ................. .
Deţinãtorul/Utilizatorul .......................... din localitatea ......................
str. ................ nr. ...... judeţ/sector ............... CUI .........../J ..........
Verificarea s-a efectuat la ....................... din localitatea ......................
str. .......... nr. ........ judeţ/sector ........................ Tel./Fax ..............
Subsemnatul*3) ....................... am constatat urmãtoarele: .........................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Am dat urmãtoarele dispoziţii: ..........................................................
........................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
Dupã aceastã verificare s-a admis*4) ...................................................
........................................................................................
......................................................................................
Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de ..................................


Am luat la cunoştinţã


Operator responsabil cu Deţinãtor/Utilizator, Delegatul montatorului,
supravegherea şi reparatorului,
verificarea tehnicã întreţinãtorului
a instalaţiilor,
.................. ...................... .......................
------------
*1) Se precizeazã actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (<>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
*2) Se precizeazã prescripţia tehnicã aplicabilã care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
*3) Funcţia, numele şi prenumele.
*4) Se precizeazã parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016