Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PRESCRIPTIE TEHNICA*) din 12 aprilie 2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune" - PT C 4-2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPTIE TEHNICA*) din 12 aprilie 2010  Twitter Facebook
Cautare document

PRESCRIPTIE TEHNICA*) din 12 aprilie 2010 "Recipiente metalice stabile sub presiune" - PT C 4-2010

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI - INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 385 bis din 10 iunie 2010
-------
    *) Aprobatã de <>Ordinul nr. 663/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010.


    Indicativ: PT C 4-2010 Editia 1

    CAP. I
    GENERALITÃŢI

    SECŢIUNEA 1
    Scop

    ART. 1
    (1) Prezenta prescripţie tehnicã stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru instalarea, autorizarea funcţionãrii, utilizarea/exploatarea, verificarea tehnicã periodicã, repararea şi verificarea tehnicã în utilizare pentru recipientele metalice stabile sub presiune, denumite în continuare "recipiente".
    (2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã doar în mãsura în care nu existã alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitarã de armonizare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniu de aplicare

    ART. 2
    (1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã recipientelor metalice stabile sub presiune, denumite în continuare recipiente, instalate/montate pe fundaţii sau pe alte reazeme fixe. Se asimileazã cu recipientele metalice sub presiune stabile şi recipientele fixate pe platforme deplasabile sau pe sisteme mobile proprii.
    (2) Recipientul este limitat la primele îmbinãri cu conductele de legãturã realizate prin sudurã, prin flanşe sau prin filet (a se vedea figurile 1, 2 şi 3).
-------
    NOTÃ (CTCE)
    Figura 1 se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 bis din 10 iunie 2010, la pagina 119 (a se vedea imaginea asociatã).

-------
    NOTÃ (CTCE)
    Figura 2 se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 bis din 10 iunie 2010, la pagina 120 (a se vedea imaginea asociatã).

-------
    NOTÃ (CTCE)
    Figura 3 se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 bis din 10 iunie 2010, la pagina 120 (a se vedea imaginea asociatã).

    ART. 3
    Prezenta prescripţie tehnicã se aplicã recipientelor cu presiuni maxime admisibile de lucru mai mari de 0,05 MPa (0,5 bar), astfel:
    a) recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase), conform diagramei 1 din anexa 1, cu excepţia celor care funcţioneazã în limitele:
    1) PS x V ≤ 200 bar x litri, având PS ≤ 200 bar şi V ≤ 1 litru;
    2) PS x V ≤ 25 bar x litri, având 0,5 ≤ PS ≤ 25 bar şi 1 ≤ V ≤ 50 litri;
    b) recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1), conform diagramei 2 din anexa 1, cu excepţia celor care funcţioneazã în limitele:
    1) PS x V ≤ 1.000 bar x litri, având PS ≤ 1.000 bar şi V ≤ 1 litru;
    2) PS x V ≤ 50 bar x litri, având 0,5 ≤ PS ≤ 50 bar şi 1 ≤ V ≤ 100 litri;
    c) recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase), conform diagramei 3 din anexa 1, cu excepţia celor care funcţioneazã în limitele:
    1) PS x V ≤ 500 bar x litri, având PS ≤ 500 bar şi V ≤ 1 litru;
    2) PS x V ≤ 200 bar x litri, având 0,5 ≤ PS ≤ 200 bar şi 1 ≤ V ≤ 400 litri;
    d) recipiente care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1), conform diagramei 4 din anexa 1, cu excepţia celor care funcţioneazã în limitele:
    1) PS x V ≤ 10.000 bar x litri, având PS ≤ 1.000 bar şi V ≤ 10 litri;
    2) PS x V ≤ 10.000 bar x litri, având 0,5 ≤ PS ≤ 1.000 bar şi 10 ≤ V ≤ 1.000 litri;
    3) PS ≤ 10 bar, indiferent de volum.

    NOTE:
    1) Grupa 1 cuprinde fluidele periculoase, definite conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.408/2008. Din grupa 1 fac parte fluidele definite ca explozive, extrem de inflamabile, foarte inflamabile, inflamabile, la care temperatura maximã admisibilã de lucru este mai mare decât punctul de aprindere, foarte toxice, toxice şi oxidante.
    2) Grupa 2 cuprinde abur şi celelalte fluide care nu sunt incluse în grupa 1.
    3) În cazul în care un recipient se compune din mai multe incinte, acesta se clasificã în categoria cea mai severã care se poate aplica unei incinte luatã individual.
    4) Dacã într-o incintã se aflã fluide diferite, clasificarea se face în funcţie de fluidul care impune categoria cea mai severã.
    5) Liniile de demarcare din diagramele prezentate în anexa 1 indicã valoarea limitã superioarã pentru fiecare categorie.

    ART. 4
    (1) Prezenta prescripţie tehnicã se aplicã şi pentru:
    a) recipientele care transportã pe vehicule de cale feratã sau rutiere diverse lichide sau materiale exceptate de regulamentele privind transportul internaţional feroviar, respectiv rutier, al mãrfurilor periculoase (RID şi ADR) şi care sunt sub presiune numai în momentul transvazãrii/descãrcãrii lichidelor sau materialelor conţinute, indiferent de presiunea de descãrcare;
    b) recipientele pentru transportul lichidelor, care au presiunea absolutã de vapori la 50°C pânã la 0,3 MPa (3 bar) inclusiv;
    c) recipientele de la lit. b) care transportã lichide sub pernã de gaz, a cãrui presiune este mai mare de 0,05 MPa (0,5 bar) şi pânã la maxim 0,2 MPa (2 bar) inclusiv, la temperatura de 15°C.
    (2) Pentru recipientele care transportã pe vehicule de cale feratã sau rutiere gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune se aplicã prevederile prescripţiei tehnice referitoare la cisterne, containere şi butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.
    ART. 5
    (1) Pentru recipientele din subteran, prezenta prescripţie tehnicã se completeazã cu cerinţele tehnice stabilite prin instrucţiuni specifice întocmite de unitãţile deţinãtoare, care sã ţinã seama de condiţiile în care funcţioneazã acestea.
    (2) Verificãrile în vederea admiterii funcţionãrii cât şi pe parcursul exploatãrii, la verificarea tehnicã periodicã (VTP), se efectueazã de cãtre responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor (RSVTI) al unitãţii deţinãtoare, autorizat de ISCIR.
    ART. 6
    Prevederile prezentei prescripţii tehnice nu se aplicã:
    a) recipientelor care au presiunea maximã admisibilã de lucru de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar);
    b) recipientelor montate pe platforme marine mobile, nave, aeronave şi rachete, cât şi echipamentelor special destinate pentru a fi montate pe acestea sau destinate propulsãrii lor;
    c) echipamentelor specifice pentru controlul forajelor de explorare şi extracţie din industria petrolului, gazului natural sau explorãrilor geotermale, din industria extractivã, precum şi ale depozitelor subterane destinate menţinerii şi/sau reglãrii presiunilor la gurile de sondã, cum ar fi: capete de erupţie, prevenitoare de erupţie, manifolduri, precum şi echipamentele acestora montate în amonte;
    d) furnalelor, inclusiv sistemelor de rãcire ale acestora, recuperatoarelor de cãldurã pentru preîncãlzirea aerului, separatoarelor de praf, epuratoarelor de gaze, cuptoarelor de reducere directã inclusiv sistemului de rãcire al acestora, convertizoarelor cu gaz, oalelor de topire, retopire, degazare şi de turnare pentru oţel şi metale neferoase;
    e) echipamentelor cuprinzând carcase, maşini sau pãrţi de maşini care nu reprezintã recipiente de sine stãtãtoare, de exemplu cilindrii maşinilor de forţã (motoare, inclusiv turbine şi motoare cu ardere internã, maşini cu abur, pneumatice, hidraulice, turbine de gaz sau abur, turbogeneratoare, prese) şi ai maşinilor de lucru (compresoare, pompe, dispozitive de comandã, cilindri hidraulici), rãcitorii intermediari, filtrele, separatoarele de picãturi şi amortizoarele de pulsaţii care nu sunt montate separat faţã de corpul maşinilor respective sau similare acestora, precum şi componentele maşinilor de lucru supuse la presiune când, la dimensionarea lor, sunt preponderente tensiunile rezultate din alte solicitãri mecanice, în afarã de presiune;
    f) recipientelor cu douã spaţii la care spaţiul exterior de încãlzire sau rãcire este format din circuite executate din ţevi sau segmente, din diferite profile laminate sau din tablã îndoitã, iar în spaţiul interior al recipientului presiunea nu depãşeşte 0,05 MPa (0,5 bar); de asemenea, schimbãtoarelor de cãldurã la care spaţiile sunt formate din plãci de diferite profile, montate în pachet, fixate între ele prin îmbinãri demontabile, cât şi schimbãtoarelor de cãldurã spirale ale cãror spaţii sunt parţial inspectabile cu condiţia ca cele douã medii în amestec sã nu conducã la explozie sau degajare de gaze;
    g) recipientelor de aer pentru instalaţiile de frânare, basculare, semnalizare, transport pe cablu, precum şi celor care au rol de rezervor de combustibil montate pe locomotive, vagoane sau autovehicule;
    h) recipientelor care conţin apã la temperaturã mai micã de 110°C sau lichide a cãror temperaturã maximã de lucru este mai micã decât temperatura de fierbere la presiunea de 0,05 MPa (0,5 bar) a lichidului respectiv, fiind exclusã posibilitatea formãrii unei perne de vapori sau gaze;
    i) recipientelor care conţin lichide şi la care presiunea gazului aflat deasupra lichidului nu depãşeşte 0,05 MPa (0,5 bar);
    j) distribuitoarelor şi colectoarelor de abur, apã fierbinte, aer şi altele asemenea care nu au şi rol de tampon sau de acumulator, considerate elemente de conductã la care se aplicã prescripţia tehnicã specificã conductelor respective;
    k) conductelor pentru transportul fluidelor, precum şi elementelor de conductã care nu pot fi scoase din circuitul acestora (separatoare, filtre şi altele asemenea);
    l) corpurilor diferitelor armãturi (robinete, supape de siguranţã şi altele asemenea);
    m) radiatoarelor de calorifer;
    n) recipientelor care funcţioneazã numai sub vacuum;
    o) recipientelor care sunt obiectul unor cercetãri ştiinţifice şi experimentale în ceea ce priveşte construcţia lor, oricare ar fi volumul, temperatura şi presiunea de lucru; de funcţionarea acestora rãspunzând unitãţile deţinãtoare;
    p) recipientelor din centrale nucleare cu implicaţii asupra securitãţii nucleare, care fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea;
    q) buteliilor pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, recipientelor stingãtoare de incendiu şi buteliilor pentru aparate de respirat individuale care fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea;
    r) recipientelor de stocare GPL (butan, propan şi amestecuri butan-propan), incluse în instalaţii de distribuţie GPL mic vrac sau sisteme de distribuţie pentru autovehicule, care fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea;
    s) cisternelor, containerelor şi butoaielor metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, care fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea.

    NOTE:
    1) Recipientele exceptate la art. 3 lit. a), b), c) şi d) şi art. 6 lit. a), h), i), j), n) şi o) trebuie sã fie însoţite de instrucţiuni de utilizare adecvate şi trebuie sã fie marcate astfel încât sã poatã fi identificat producãtorul sau reprezentantul autorizat al acestuia. În cadrul instrucţiunilor de utilizare şi/sau pe marcaj trebuie sã fie identificaţi principalii parametrii de funcţionare: presiunea maximã admisibilã de lucru (bar), temperatura maximã admisibilã de lucru (°C), temperatura minimã admisibilã de lucru (°C), fluidul de lucru, capacitatea recipientului (l). Recipientele trebuie sã fie prevãzute, dupã caz, cu dispozitive de siguranţã şi aparate de mãsurare şi control care sã asigure funcţionarea în limitele parametrilor admişi.
    2) Recipientele care lucreazã la presiuni cel mult egale cu 0,05 MPa (0,5 bar) şi care conţin fluide netoxice trebuie sã fie puse în comunicaţie cu atmosfera printr-un dispozitiv de siguranţã sau prin intermediul altui recipient care lucreazã la presiune atmosfericã astfel încât sã se împiedice formarea unui surplus de presiune în recipient.
    3) Recipientele care lucreazã la presiuni cel mult egale cu 0,05 MPa (0,5 bar) şi care conţin fluide toxice sau inflamabile trebuie sã fie prevãzute cu supape de siguranţã de tip etanş, gazele scãpate fiind conduse în locuri nepericuloase sau fãcute inofensive la ieşirea lor din conducta de evacuare.
    ART. 7
    La recipientele cu mai multe spaţii, compartimentele sau elementele acestora care funcţioneazã la presiuni egale cu sau mai mici de 0,05 MPa (0,5 bar) sau care se încadreazã în exceptãrile de la art. 3 lit. a), b), c) şi d) şi art. 6 lit. a), h), i) şi n) nu se supun prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Parametrii acestor spaţii se înscriu pe placa de timbru.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Referinţe normative

    ART. 8
    Prezenta prescripţie tehnicã face referiri la urmãtoarele acte normative:
    a) <>Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) <>Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
    c) <>Legea nr. 319/2006 a securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
    d) <>Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrãrilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
    e) <>Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
    f) <>Hotãrârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a echipamentelor sub presiune, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 16 mai 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    g) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    h) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 4 decembrie 2008;
    i) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
    j) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotãrâri ale Guvernului în scopul eliminãrii unor dispoziţii privind obligativitatea aplicãrii standardelor şi actualizãrii referirilor la standarde, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004;
    k) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã în utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
    l) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintã siguranţã în funcţionare conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
    m) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009;

    SECŢIUNEA a 4-a
    Termeni, definiţii şi abrevieri

    ART. 9
    (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) acceptare - acţiunea prin care se admite şi se dã un acord scris privind folosirea unor materiale, proceduri şi altele asemenea în baza unor verificãri preliminare şi în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    b) accident - evenimentul fortuit, care întrerupe funcţionarea normalã a unei/unui instalaţii/echipament, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sãnãtatea oamenilor ori mediul;
    c) admitere a funcţionãrii - acordul emis de cãtre operatorul RSVTI al unui deţinãtori/utilizator pentru un recipient, în cazurile prevãzute de prezenta prescripţie tehnicã, în scopul atestãrii faptului cã acel recipient îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi utilizat în condiţii de siguranţã;
    d) ansamblu - grup de echipamente sub presiune pe care producãtorul le asambleazã pentru a constitui o unitate integratã şi funcţionalã;
    e) autoritate competentã - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activitãţile de servicii, în special autoritãţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creeazã cadrul legal pentru accesul la activitãţile de servicii ori exercitarea acestora;
    f) autorizare - activitatea de evaluare şi atestare, efectuatã de cãtre ISCIR, a competenţei şi capabilitãţii unei persoane fizice sau juridice de a desfãşura o activitate specificã în legãturã cu un recipient;
    g) autorizare a funcţionãrii - acordul emis de ISCIR pentru deţinãtorii/utilizatorii de recipiente, dupã caz, stabilit de prezenta prescripţie tehnicã, în scopul atestãrii faptului cã un recipient îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi utilizat în condiţii de siguranţã;
    h) autorizaţie - document emis de ISCIR prin care se acordã unei persoane fizice sau juridice dreptul de a desfãşura activitãţi reglementate de prezenta prescripţie tehnicã;
    i) avarie - deteriorare produsã la o/un instalaţie/echipament, care conduce la scoaterea din funcţiune a acesteia/acestuia;
    j) cerinţã - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusã prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevãzutã în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autoritãţilor competente ori care rezultã din jurisprudenţã, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncã negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;
    k) deţinãtor - persoanã fizicã sau juridicã ce deţine cu orice titlu o/un instalaţie/echipament în exploatare;
    l) documentaţie tehnicã - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate conform prevederilor prescripţiilor tehnice, de cãtre producãtor pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi/sau pentru întreţinerea instalaţiilor/echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de cãtre persoanele fizice ori juridice autorizate pentru efectuarea acestor activitãţi în vederea realizãrii sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnicã include, dupã caz, descrierea generalã a instalaţiei/echipamentului, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie, schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor/echipamentelor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercãrilor şi examinãrilor şi altele asemenea;
    m) echipamente sub presiune - recipiente, conducte, accesorii de securitate şi accesorii sub presiune; echipamentele sub presiune includ, dupã caz, elemente fixate pe pãrţile solicitate la presiune, cum sunt flanşe, racorduri, cuplaje, elemente de susţinere, urechi pentru ridicare şi altele asemenea;
    n) expert ISCIR - persoana fizicã autorizatã de cãtre ISCIR, pe baza evaluãrii capabilitãţii şi competenţei sale, în scopul realizãrii de sarcini specifice;
    o) expertizã tehnicã - investigaţia/examinarea cu caracter tehnic a unei/unui instalaţii/echipament;
    p) fluide - gaze, lichide sau vapori în stare purã, precum şi amestecuri ale acestora; un fluid poate conţine şi o suspensie de substanţe solide;
    q) inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoanã fizicã angajatã în cadrul ISCIR, care efectueazã verificãri tehnice şi alte sarcini specifice conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    r) instalare - activitatea de fixare/amplasare a unei/unui instalaţii/echipament la locul utilizãrii şi/sau de conectare a acesteia/acestuia la alte instalaţii sau echipamente, în vederea asigurãrii condiţiilor de funcţionare;
    s) instrucţiuni de utilizare (exploatare) - instrucţiuni tehnice care cuprind informaţii privind montarea, instalarea, punerea în funcţiune, exploatarea, întreţinerea şi altele asemenea a instalaţiilor/echipamentelor, elaborate de producãtor şi care sunt distribuite deţinãtorului instalaţiilor/echipamentelor;
    t) întreţinere - totalitatea operaţiilor prin care se asigurã menţinerea instalaţiei/echipamentului în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţã;
    u) introducere pe piaţã - acţiunea de a face disponibilã/disponibil, pentru prima datã, contra cost sau gratuit, o/un instalaţie/echipament în vederea distribuirii şi/sau utilizãrii;
    v) montare - activitatea de îmbinare a componentelor unei/unui instalaţii/echipament, conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionãrii acesteia/acestuia;
    w) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor - persoanã fizicã autorizatã de ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor/echipamentelor care se supun prevederilor prescripţiilor tehnice;
    x) persoanã juridicã - orice entitate constituitã potrivit legii naţionale precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacã acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridicã;
    y) prescripţie tehnicã - normã tehnicã elaboratã de cãtre ISCIR şi aprobatã prin ordin al ministrului economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activitãţi specifice domeniului de activitate, ce se realizeazã în legãturã cu acestea, în vederea introducerii pe piaţã, punerii în funcţiune şi utilizãrii instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţã în funcţionare;
    z) presiune - presiunea relativã la presiunea atmosfericã de 1,013 mbar, respectiv presiunea mãsuratã; o presiune în domeniul vacuumului se exprimã printr-o valoare negativã;
    ) presiunea de deschidere - presiunea de lucru la care supapa de siguranţã începe sã se deschidã. Se considerã cã supapa începe sã se deschidã în momentul în care cursa are o valoare mãsurabilã sau când efectul produs de deschidere este sesizat, fiind diferit de efectul produs de neetanşeitatea ventilului pe scaun;
    bb) presiune de încercare - presiunea la care se încearcã hidraulic recipientul pentru verificarea rezistenţei şi etanşeitãţii acestuia, stabilitã de producãtor sau conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, dupã caz;
    cc) presiune maximã admisibilã PS - presiunea maximã pentru care a fost proiectatã/proiectat instalaţia/echipamentul, aşa cum este specificatã de producãtor; aceastã presiune se mãsoarã în locul specificat de producãtor, care trebuie sã fie locul unde sunt fixate dispozitivele de protecţie şi/sau de limitare ori locul cel mai înalt al instalaţiei/echipamentului sau, dacã acest loc nu este adecvat, oricare alt loc specificat;
    dd) producãtor - persoanã fizicã sau juridicã, responsabilã pentru proiectarea şi/sau realizarea unei/unui instalaţii/echipament, în scopul introducerii pe piaţã şi/sau al punerii în funcţiune, în numele sãu, precum şi orice persoanã fizicã sau juridicã, care construieşte, monteazã, instaleazã, ambaleazã sau eticheteazã o/un instalaţie/echipament în vederea introducerii pe piaţã şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu;
    ee) punere în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizãri a unei/unui instalaţii/echipament;
    ff) recipient - orice înveliş metalic (incintã închisã) care conţine fluide sub presiune, inclusiv toate componentele fixate limitat la dispozitivele de legare la alte echipamente; un recipient poate fi compus din una sau mai multe incinte;
    gg) recipient simplu sub presiune - orice recipient sudat, supus unei presiuni interioare relative mai mari de 0,5 bar, care este destinat umplerii cu aer sau azot şi care nu trebuie sã fie expus la foc;
    hh) regim de autorizare şi verificare tehnicã - totalitatea condiţiilor, cerinţelor, examinãrilor, încercãrilor şi/sau evaluãrilor la care este supusã/supus, cu caracter obligatoriu, o/un instalaţie/echipament, pe parcursul realizãrii şi utilizãrii, precum şi deciziile luate în legãturã cu aceasta/acesta, în scopul de a se asigura funcţionarea în condiţii de siguranţã, conform prescripţiilor tehnice;
    ii) registru - orice evidenţã sau bazã de date administratã de o autoritate competentã, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific;
    jj) reparare - ansamblu de lucrãri şi operaţiuni ce se executã prin înlãturarea neconformitãţilor/defecţiunilor constatate la o/un instalaţie/echipament, în scopul aducerii acesteia/acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigurã funcţionarea în condiţii de siguranţã a acesteia, conform prescripţiilor tehnice;
    kk) repunerea în funcţiune - acţiunea ce are loc în momentul primei utilizãri a unei/unui instalaţii/echipament, ulterior reparãrii, efectuãrii unei revizii şi/sau efectuãrii unei intervenţii de întreţinere a acesteia/acestuia, conform prescripţiilor tehnice;
    ll) revizie - activitatea, de regulã planificatã, ce constã în ansamblul operaţiunilor ce se executã asupra unei/unui instalaţii/echipament în scopul reglãrii sau înlocuirii pieselor şi aparatelor înglobate de aceasta/acesta, conform prescripţiilor tehnice;
    mm) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
    nn) temperatura minimã/maximã admisibilã (TS) - temperatura minimã/maximã pentru care instalaţia/echipamentul a fost proiectat, aşa cum este specificatã de cãtre producãtor;
    oo) utilizator - persoanã fizicã sau juridicã ce are în folosinţã o/un instalaţie/echipament;
    pp) verificare tehnicã - totalitatea examinãrilor şi/sau încercãrilor ce se realizeazã, în baza documentaţiei tehnice aplicabile unui recipient şi prevederilor prescripţiilor tehnice, în scopul evaluãrii mãsurii în care recipientul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţã;
    qq) verificare tehnicã periodicã - verificare tehnicã desfãşuratã periodic conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    rr) verificare tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic - ansamblu de verificãri, examinãri şi încercãri pentru stabilirea stãrii tehnice, evaluarea duratei remanente de funcţionare şi stabilirea condiţiilor de funcţionare în siguranţã la o/un instalaţie/echipament;
    ss) volum (V) - volumul interior al incintei sub presiune, inclusiv volumul ştuţurilor pânã la prima legãturã sau sudurã, exclusiv volumul componentelor interioare fixe.
    (2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite urmãtoarele abrevieri:
    a) ADR - Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mãrfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957;
    b) GPL - Gaze petroliere lichefiate;
    c) ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor şi Instalaţiilor de Ridicat;
    d) PS - Presiunea maximã admisibilã;
    e) RADTE - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de investigaţii/examinãri;
    f) RADTP - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare;
    g) RID - Regulamentul referitor la transportul internaţional feroviar al substanţelor periculoase;
    h) RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrãrilor;
    i) RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor;
    j) RTS - Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura;

    CAP. II
    INSTALAREA

    SECŢIUNEA 1
    Condiţii generale

    ART. 10
    (1) Recipientele trebuie sã fie instalate astfel încât sã se poatã efectua în bune condiţii deservirea, curãţarea pãrţilor interioare şi exterioare, repararea şi verificarea. Placa de timbru trebuie sã fie vizibilã.
    (2) În cazul instalãrii în aer liber, trebuie luate mãsuri astfel ca aparatura de comandã, mãsurare şi control, precum şi dispozitivele de siguranţã ale recipientului sã fie protejate contra intemperiilor, degradãrilor şi accesului persoanelor strãine de instalaţie.
    (3) În raport cu necesitãţile procesului tehnologic, justificate prin documentaţia de instalare, recipientele pot fi îngropate parţial sau total. În acest caz, acestea trebuie sã fie prevãzute la exterior cu o protecţie anticorozivã corespunzãtoare, marcând la suprafaţã poziţia şi conturul lor. Instalarea trebuie fãcutã astfel încât sã se asigure posibilitatea verificãrii interioare.
    ART. 11
    (1) Instalarea recipientelor se efectueazã în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice şi, atunci când este prevãzut în aceasta, în baza unei documentaţii de instalare, care trebuie sã fie anexatã la cartea recipientului.
    (2) În cazul instalãrii recipientelor tip coloanã sau sferice, calculate la sarcini datorate vântului sau seismelor, întocmirea documentaţiei preliminare de instalare este obligatorie.
    (3) Persoana juridicã care executã instalarea trebuie sã confirme în declaraţia pe care o elibereazã cã fixarea recipientului pe fundaţie s-a executat în conformitate cu documentaţia tehnicã.
    ART. 12
    Instalarea recipientelor trebuie sã se facã în aşa fel încât sã se evite posibilitatea rãsturnãrii lor sub influenţa sarcinilor, inclusiv a celor seismice. Recipientele montate pe platforme deplasabile sau pe sisteme mobile proprii trebuie sã fie fixate sigur de acestea.
    ART. 13
    (1) Recipientele trebuie sã fie prevãzute, dupã necesitãţi, cu scãri şi platforme care sã asigure o deservire bunã, reparare şi verificare. Aceste construcţii nu trebuie sã influenţeze negativ stabilitatea recipientelor.
    (2) Suprafaţa exterioarã a recipientelor trebuie sã fie protejatã contra coroziunii, datoritã atmosferei sau mediului în care lucreazã.
    (3) Recipientele la care în timpul funcţionãrii poate apãrea electricitate staticã şi cele prevãzute cu dispozitive de agitare, amestecare şi altele asemenea, acţionate electric, trebuie sã fie legate la pãmânt din punct de vedere electric.
    ART. 14
    (1) La instalarea recipientelor care prezintã pericol sporit în funcţionare (conţin fluide toxice sau inflamabile, funcţioneazã la presiuni şi temperaturi ridicate şi altele asemenea) trebuie luate mãsuri suplimentare de siguranţã stabilite prin documentaţia de instalare, cum sunt:
    a) amplasarea în compartimente speciale;
    b) prevederea unor pereţi de protecţie rezistenţi la explozii sau la foc, dupã caz;
    c) prevederea unor protecţii contra încãlzirii peste limitele admise (în cazul gazelor lichefiate);
    d) amplasarea la distanţe corespunzãtoare faţã de alte obiective şi altele asemenea
    (2) La instalarea recipientelor care lucreazã cu fluide corozive trebuie sã se prevadã, în documentaţia de instalare, asigurarea protecţiei anticorozive pentru fundaţii, suporturi de susţinere şi instalaţiile aferente (de exemplu recipiente din industria celulozei şi hârtiei, industria chimicã şi altele asemenea).
    ART. 15
    La recipientele care conţin lichide încãlzite la o temperaturã mai mare decât temperatura de fierbere la presiunea atmosfericã (acumulatoare de cãldurã, vaporizatoare şi altele asemenea), amplasate în clãdiri şi care au produsul V x PS > 5.000 (50.000) (V - volumul ocupat de lichid, în litri; PS - presiunea maximã admisibilã, în MPa sau bar) trebuie luate în considerare urmãtoarele:
    a) recipientele nu pot fi instalate în încãperi cu aglomeraţii de persoane (cantine, vestiare şi similare), deasupra sau dedesubtul unor astfel de încãperi;
    b) în cazul în care încãperile unde sunt instalate recipientele sunt lipite de încãperi cu aglomeraţii de persoane, este necesar ca:
    1) încãperile recipientelor sã aibã cel puţin un perete exterior;
    2) pereţii despãrţitori sã fie rezistenţi la explozie.
    ART. 16
    La unele categorii de recipiente trebuie luate în considerare şi alte mãsuri suplimentare de siguranţã prevãzute în prescripţiile tehnice, în normative PSI sau în normele de protecţia muncii, precum şi în alte cazuri prevãzute prin documentaţia preliminarã de instalare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii specifice

    Recipiente pentru gaze petroliere lichefiate (GPL)
    ART. 17
    (1) Recipientele pentru depozitarea propanului, propilenei, butanului, butilenei şi a altor gaze petroliere lichefiate nu se instaleazã în clãdiri închise. Se recomandã ca instalarea sã se facã deasupra nivelului solului.

    NOTÃ:
    Referitor la recipientele de stocare GPL (butan, propan şi amestecuri butan-propan), prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã recipientelor din cadrul liniilor tehnologice şi depozitelor industriale sau independente, nefiind aplicabile recipientelor incluse în instalaţii de distribuţie GPL mic vrac sau sisteme de distribuţie pentru autovehicule, care fac obiectul prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea.

    (2) La instalarea recipientelor pentru gaze petroliere lichefiate (GPL) trebuie respectate urmãtoarele:
    a) nu se permite instalarea conductorilor electrici sau cablurilor deasupra recipientelor, cu excepţia celor pentru iluminat; pentru "iluminat" se admit numai instalaţii electrice executate în conformitate cu prevederile normelor pentru executarea instalaţiilor electrice în medii cu pericol de explozii; nu se permite folosirea instalaţiilor electrice normale;
    b) recipientele instalate deasupra nivelului solului (neîngropate) trebuie montate pe o fundaţie, suporturile metalice sau soclurile de beton trebuie astfel amplasate încât pereţii şi îmbinãrile recipientelor sã fie uşor vizibile;
    c) prinderea recipientelor de suporturile metalice sau soclurile de beton trebuie astfel realizatã încât sã permitã dilatãri sau contractãri termice, sã asigure o repartizare uniformã a sarcinii pe suporturi şi sã nu provoace tensiuni suplimentare în pereţii recipientului;
    d) dupã caz, fiecare recipient trebuie prevãzut deasupra cu un podeţ metalic cu balustrade pentru deservirea armãturilor şi a gurii de vizitare sau salvare, cu scarã de acces; când sunt mai multe recipiente grupate într-un depozit, se poate monta deasupra lor un podeţ metalic comun, numãrul scãrilor de acces stabilindu-se prin documentaţia tehnicã în funcţie de numãrul recipientelor şi lungimea podeţului; în documentaţia tehnicã trebuie sã se prevadã amenajãrile necesare accesului la interiorul recipientului prin gura de vizitare sau salvare;
    e) nu se permite montarea scãrilor scoabe sudate pe mantaua recipientelor.

    Recipiente pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate
    ART. 18
    La instalarea recipientelor pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate trebuie respectate urmãtoarele:
    a) recipientele trebuie instalate într-o clãdire separatã, fãrã etaj, special amenajatã la nivelul solului; fiecare recipient trebuie amplasat într-o boxã, separatã de alte boxe prin pereţi plini, depozitul având un culoar de deservire comun pentru toate recipientele; recipientele pentru dioxidul de sulf pot fi montate şi câte douã în aceeaşi boxã, cu condiţia ca în permanenţã unul din ele sã fie gol;
    b) recipientele pentru depozitare pot fi instalate şi în aer liber, în urmãtoarele condiţii:
    1) depozitele sunt amplasate numai pe platforme chimice;
    2) construcţia depozitului este semideschisã, de tip şopron îngrãdit executat din materiale necombustibile, care sã protejeze recipientele împotriva razelor solare;
    3) depozitul este prevãzut cu un recipient de rezervã pentru golirea oricãrui recipient plin din depozit în caz de pericol, precum şi cu instalaţie de stropire cu apã comandatã de la distanţã;
    c) distanţele minime de amplasare a depozitelor faţã de instalaţiile în care se fabricã sau se utilizeazã substanţe incompatibile cu clorul (acetilenã, amoniac şi altele asemenea), ori substanţe combustibile sau inflamabile, sunt prezentate în tabelul de mai jos:


┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │ Caracteristica depozitului │
│ ├────────────────────┬──────────────────────┤
│Capacitatea depozitului, Cd (tone)│ închis │ deschis │
│ ├────────────────────┴──────────────────────┤
│ │ distanţa, în metri │
├──────────────────────────────────┼────────────────────┬──────────────────────┤
│ Cd ≤ 100 │ 50 │ 80 │
│ 100 < Cd ≤ 500 │ 60 │ 90 │
│ 500 < Cd ≤ 1.000 │ 70 │ 100 │
├──────────────────────────────────┼────────────────────┴──────────────────────┤
│ 1.000 < Cd ≤ 2.000 │ Se amplaseazã la minim 500 m faţã │
│ │ de alte instalaţii şi la minim 1.500 m │
│ │ faţã de clãdiri de locuit │
└──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘    d) construcţia depozitelor trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
    1) sã fie executate dintr-un material rezistent la foc, termoizolant;
    2) sã fie prevãzute cu cel puţin o ieşire directã în exterior, uşile deschizându-se spre exterior, şi sã fie astfel executate încât sã revinã la poziţia închis de la sine; depozitele cu capacitate mai mare de 5.000 kg trebuie sã aibã douã uşi practicate în pereţi diferiţi, la capetele culoarului de deservire;
    3) acoperişul trebuie sã fie de construcţie uşoarã, rezistent la foc şi cu învelitoare termoizolantã;
    4) pardoseala trebuie sã fie din beton, cãrãmidã sau asfalt;
    5) în depozite, trebuie sã fie asiguratã o atmosferã cât mai uscatã;
    6) sã fie prevãzute, în afara unei ventilaţii naturale, cu un sistem corespunzãtor de ventilaţie mecanicã, prin aspiraţie şi refulare de tip dirijat, calculat pentru un numãr de minim opt schimburi pe orã şi care poate fi comandat din exterior în cazul unor scãpãri accidentale de fluid; în cazuri justificate, prin proiect se poate înlocui ventilaţia naturalã cu un al doilea sistem de ventilaţie mecanicã;
    7) sistemul de ventilaţie trebuie sã fie astfel conceput şi executat încât sã asigure dirijarea aerului viciat spre o instalaţie de absorbţie-neutralizare;
    e) recipientele cu capacitate pânã la 250 kg pot fi instalate şi în subsolul construcţiilor industriale, cu condiţia ca aceste încãperi sã fie complet izolate, sã fie prevãzute cu un sistem de ventilaţie artificialã corespunzãtor şi sã satisfacã condiţiile de siguranţã contra incendiilor;
    f) instalaţiile de semnalizãri optice şi acustice de avarie trebuie concepute astfel încât:
    1) fiecare circuit de semnalizare sã poatã fi verificat individual în întregime, prin simularea acţionãrii contactului care declanşeazã semnalizarea;
    2) dacã aceeaşi avarie se semnalizeazã în douã sau mai multe locuri de muncã diferite, confirmarea de luare la cunoştinţã a avariei trebuie sã se facã separat pentru fiecare loc de muncã în parte;
    3) instalaţia trebuie sã fie astfel conceputã încât, pe cât este posibil, sã fie tolerantã la defecte;
    g) fiecare depozit trebuie prevãzut cu un tablou AMC (aparate de mãsurare şi control) unic, în care trebuie sã fie centralizate toate informaţiile referitoare la depozit; tabloul AMC trebuie sã fie montat într-o camerã separatã de restul instalaţiilor şi trebuie sã fie supravegheat permanent de personal desemnat în acest scop;
    h) depozitele trebuie prevãzute cu unul sau mai multe analizoare automate a concentraţiei de clor sau dioxid de sulf în aerul ambiant, care trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele funcţiuni:
    1) înregistrarea la tabloul AMC a concentraţiei de clor sau dioxid de sulf;
    2) semnalizarea opticã şi acusticã la tabloul AMC şi la toate locurile de muncã unde s-ar putea gãsi personal a depãşirii concentraţiei maxime admisibile (CMA) de clor sau dioxid de sulf în aerul ambiant, stabilitã prin normele generale de securitate a muncii;
    i) la flanşa fiecãrui ştuţ de pe recipient, la care se racordeazã conducte prin care circulã clorul sau dioxidul de sulf lichefiate, se monteazã un robinet de siguranţã care sã poatã fi închis manual local şi totodatã sã poatã fi închis automat sau manual dintr-un loc în care mediul ambiant sã nu fie afectat de ruperea conductei respective; un dispozitiv similar trebuie sã existe cât mai aproape posibil de celãlalt capãt al conductei de transport;
    j) sistemul de alimentare cu energie electricã a consumatorilor şi a sistemelor de alarmare din depozit trebuie dublat cu un sistem de alimentare independent, care sã intre în funcţiune automat în maxim 20 de secunde de la întreruperea alimentãrii cu energie electricã de la reţea;
    k) recipientele de clor şi dioxid de sulf şi instalaţiile aferente trebuie protejate contra trãsnetului printr-o instalaţie de protecţie paratrãsnet şi trebuie legate la instalaţia de împãmântare aferentã instalaţiei de paratrãsnet;
    l) la depozitele închise, iluminatul normal şi ventilaţia normalã şi de avarie trebuie comandate din exteriorul clãdirii depozitului; dispozitivele de comandã trebuie îngrãdite, iar accesul persoanelor neautorizate trebuie sã fie strict oprit prin prevederea unui dispozitiv de închidere cu cheie;
    m) dispozitivul în care sunt montate recipientele de clor şi dioxid de sulf trebuie prevãzut cu:
    1) dispozitiv de indicare a direcţiei vântului;
    2) telefon direct sau alt mijloc de comunicaţie cu consumatorii de clor şi dioxid de sulf şi cu dispecerul platformei (coordonator al producţiei);
    3) echipamentele şi materialele electrice montate în depozit trebuie sã fie garantate de furnizor pentru funcţionarea în mediul ambiant în care este prezent clorul sau dioxidul de sulf umed.

    Recipiente din industria oxigenului, azotului şi argonului
    ART. 19
    La instalarea recipientelor din industria oxigenului, azotului şi argonului trebuie respectate urmãtoarele:
    a) recipientele amplasate în aer liber se împrejmuiesc şi închid pentru interzicerea accesului persoanelor neavizate în jurul acestora, asigurându-se totodatã iluminatul artificial;
    b) în cazul amplasãrii în încãperi, acestea trebuie sã fie construite din elemente necombustibile; ieşirile din aceste încãperi trebuie sã fie astfel amplasate încât, în caz de pericol, sã se asigure o evacuare rapidã; cel puţin o uşã trebuie sã fie spre exterior, cu deschidere în afarã;
    c) în cazul în care încãperile în care se instaleazã recipiente pentru oxigen au pereţi comuni cu încãperi cu alte destinaţii, pereţii despãrţitori trebuie sã fie rezistenţi la explozii; amplasarea recipientelor faţã de alte clãdiri se stabileşte prin documentaţia de instalare, având în vedere ca distanţele faţã de sursele de foc sau depozitele de materiale combustibile sã fie de cel puţin 10 m;
    d) pe o distanţã de cel puţin 5 m în jurul recipientelor care conţin oxigen nu trebuie sã existe deschideri spre spaţii (încãperi, subsoluri, canale) amplasate sub nivelul de amplasare al acestora.

    Generatoare de acetilenã
    ART. 20
    Prezentele prevederi se aplicã generatoarelor de acetilenã destinate obţinerii acetilenei prin descompunerea carbidului (carburã de calciu tehnicã) cu ajutorul apei. Instalarea generatoarelor stabile de acetilenã se efectueazã, respectându-se urmãtoarele condiţii:
    a) generatoarele stabile de acetilenã cu debite pânã la 20 mc/h pot fi instalate şi în încãperi lipite de atelierele pe care le deservesc, cu condiţia ca peretele despãrţitor sã fie fãrã goluri şi rezistent la explozii;
    b) zidurile exterioare, pereţii despãrţitori şi acoperişul clãdirilor în care se instaleazã generatoare stabile de acetilenã trebuie sã fie din material necombustibil; toate încãperile trebuie sã fie amenajate cu ieşiri în afarã sau coridoare la care sã existe ieşiri directe în afarã; uşile trebuie sã fie executate din materiale necombustibile sau greu combustibile, care la izbire şi/sau frecare sã nu producã scântei; uşile trebuie sã se deschidã numai în afarã; uşile glisante sunt admise, cu condiţia existenţei ieşirilor de scãpare;
    c) pardoseala încãperilor generatoarelor de acetilenã, precum şi platformele pentru deservirea generatoarelor trebuie sã fie astfel executate încât sã evite posibilitatea formãrii scânteilor prin lovire sau frecare; pardoseala trebuie sã fie situatã cu 20 cm mai jos decât nivelul încãperii în care se dezambaleazã şi depoziteazã carbidul;
    d) platformele şi scãrile metalice trebuie acoperite cu covoare de cauciuc;
    e) clãdirile destinate generatoarelor de acetilenã trebuie sã fie situate în zone protejate prin paratrãsnete sau pot fi prevãzute cu instalaţii proprii de paratrãsnete;
    f) clãdirile staţiilor de acetilenã şi încãperile pentru generatoarele de acetilenã trebuie sã fie cu un singur nivel, fãrã poduri; acoperişul trebuie sã fie de construcţie uşoarã; elementele de construcţie ale plafonului trebuie sã excludã formarea de spaţii de acumulare a acetilenei, care sã nu poatã fi ventilate; înãlţimea încãperii în care se amplaseazã generatoare de acetilenã trebuie sã fie de cel puţin 3,5 m, asigurându-se totodatã o distanţã de cel puţin 1 m de la partea superioarã a generatorului la tavan;
    g) încãperea generatoarelor de acetilenã trebuie sã fie prevãzutã cu o ventilaţie care sã asigure evacuarea acetilenei acumulate, astfel încât concentraţia în aer a acetilenei sã fie sub limita minimã de explozie; instalaţia de ventilaţie trebuie sã aibã gurile de absorbţie amplasate în locurile cele mai înalte unde s-ar putea acumula amestecuri explozive de acetilenã şi aer; gura de evacuare a conductei de refulare trebuie sã fie cu cel puţin 1 m mai sus decât coama acoperişului clãdirii în care sunt instalate generatoarele de acetilenã sau a clãdirii de care staţia este lipitã; pe o razã de 10 m faţã de gura de evacuare a conductei de refulare este interzisã existenţa unor coşuri de fum sau a altor surse de flacãrã şi scântei;
    h) în cazul generatoarelor de acetilenã staţionare sau transportabile instalate în încãperi închise (folosite ca generatoare staţionare), supapele de siguranţã trebuie sã fie prevãzute cu conducte de evacuare a acetilenei în locuri nepericuloase; secţiunea conductei de evacuare trebuie sã fie astfel aleasã încât sã nu reducã debitul supapelor; supapa de siguranţã trebuie sã fie amplasatã pe colectorul de gaz, dacã pe legãtura între acesta şi reactor nu existã dispozitiv de închidere; în cazul în care existã un asemenea dispozitiv de închidere, trebuie montatã câte o supapã de siguranţã pe fiecare tronson delimitat de acesta;
    i) pentru iluminatul artificial trebuie folositã fie o instalaţie electricã executatã din echipamente şi materiale admise pentru a lucra în mediu de acetilenã, fie o instalaţie pentru iluminat montatã în întregime în afara clãdirii; în acest caz iluminarea fãcându-se prin geamuri, din exterior; în timpul zilei, încãperile generatoarelor de acetilenã trebuie sã aibã suficientã luminã naturalã astfel încât sã se poatã executa toate lucrãrile necesare fãrã a întrebuinţa iluminatul artificial; instalarea în interiorul staţiei de acetilenã a ceasurilor electrice, telefoanelor şi altele asemenea nu este admisã decât dacã acestea sunt de construcţie antiexplozivã, corespunzãtoare mediului de acetilenã;
    j) pentru înlãturarea pericolului prezentat de acumulãrile de electricitate staticã, datoritã frecãrilor între acetilenã şi pereţii metalici ai conductelor, instalaţia de producere a acetilenei trebuie sã fie legatã la pãmânt;
    k) încãlzirea încãperilor generatoarelor se face obligatoriu numai cu abur, apã caldã sau apã fierbinte; în încãperile rezervate dezambalãrii butoaielor de carbid şi depozitãrii carbidului necesar producţiei, se interzice instalarea corpurilor de încãlzire cu flacãrã sau rezistenţã electricã;
    l) suprafaţa încãperii în care se instaleazã generatoarele de acetilenã trebuie sã fie dimensionatã dupã cum urmeazã:


┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Capacitatea generatoarelor, Cg (mc/h)│ Suprafaţa încãperii (mý) │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ Cg ≤ 2,5 │ 4 │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2,5 < Cg ≤ 5 │ 8 │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 5 < Cg ≤ 10 │ 16 │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ Cg > 10 │ minim 16, determinatã de cerinţele │
│ │ tehnologice │
└─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘    Autoclave
    ART. 21
    Prezentele prevederi se aplicã autoclavelor cu foc direct sau încãlzite electric în care se genereazã abur pentru scopuri industriale, medico-sanitare şi cercetãri de laborator. Aburul produs nu se furnizeazã altor instalaţii. Aceste prevederi sunt:
    a) instalarea autoclavelor medico-sanitare se efectueazã într-o încãpere care poate servi ca laborator, salã de lucru şi altele asemenea, astfel încât în jurul lor sã rãmânã un spaţiu liber de cel puţin 0,6 m pentru a permite deservirea şi verificarea acestora. În faţa arzãtorului, spaţiul liber trebuie sã fie de cel puţin 1,5 m;
    b) instalaţia de ardere a combustibilului trebuie astfel realizatã încât sã fie posibilã evacuarea gazelor de ardere din încãperea în care este montatã autoclava;
    c) sunt interzise lucrãrile cu substanţe inflamabile şi explozive în încãperile unde sunt amplasate autoclave cu foc direct;
    d) autoclavele medico-sanitare nu pot fi instalate direct în sala de operaţii, pe coridoare sau în locuri de trecere. Acestea pot fi instalate într-o încãpere lângã sala de operaţii;
    e) nu este permisã instalarea autoclavelor cu foc direct în clase amenajate ca laboratoare sau în laboratoarele din şcoli. Acestea pot fi amplasate într-o încãpere lângã sala de clasã sau laboratorul respectiv.

    CAP. III
    AUTORIZAREA/ADMITEREA FUNCŢIONÃRII

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 22
    (1) Recipientele care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice pot fi utilizate numai dacã deţinãtorul/utilizatorul a obţinut autorizarea/admiterea funcţionãrii conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    (2) Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la autorizarea/admiterea funcţionãrii recipientelor.
    (3) Toate constatãrile referitoare la verificarea tehnicã a recipientelor se consemneazã de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de cãtre RSVTI, dupã caz, în procese-verbale de verificare tehnicã. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnicã sunt prevãzute în anexa 2, respectiv anexa 3.
    (4) Autorizarea funcţionãrii acordate de cãtre ISCIR sau admiterea funcţionãrii acordate de cãtre RSVTI, nu absolvã deţinãtorul/utilizatorul de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.
    ART. 23
    Pentru urmãtoarele recipiente autorizarea funcţionãrii se efectueazã de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, iar acestea se înregistreazã în evidenţa ISCIR:
    a) recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa 1, care se încadreazã la categoriile II, III şi IV şi funcţioneazã în limitele:
    1) PS x V > 200 bar x litri (categoria III şi IV);
    2) 50 < PS x V ≤ 200 bar x litri şi V > 1 l (categoria II);
    b) recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2 din anexa 1, care se încadreazã la categoriile II, III şi IV şi funcţioneazã în limitele:
    1) PS x V > 1.000 bar x litri (categoria III şi IV);
    2) 200 < PS x V ≤ 1.000 bar x litri şi V > 1 l (categoria II);
    c) recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din anexa 1, care se încadreazã la categoria II şi III şi funcţioneazã în limitele:
    1) V > 1 l şi PS > 500 bar (categoria III);
    2) V < 1 l şi PS > 500 bar (categoria II);
    3) PS x V > 200 bar x litri şi 10 < PS ≤ 500 bar (categoria II);
    d) recipiente care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1) conform diagramei 4 din anexa 1, care se încadreazã la categoria II şi funcţioneazã în limitele:
    1) PS x V > 10.000 bar x litri, PS > 500 bar şi V > 10 l (categoria II).

    NOTE:
    1) Precizãrile sunt la art. 3, notele 1) la 5).
    2) Recipientele, autorizate în funcţionare conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, care sunt integrate în cadrul unor instalaţii complexe, trebuie sã fie utilizate numai dupã obţinerea autorizãrii funcţionãrii sistemelor de conducte aferente, conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la acestea.

    ART. 24
    (1) Prin excepţie la art. 24, lit. b), urmãtoarele categorii de recipiente care conţin fluide din grupa 2, admiterea funcţionãrii se face de cãtre deţinãtori/utilizatori, prin operatorul RSVTI, iar acestea se înregistreazã în evidenţa deţinãtorilor/utilizatorilor
    a) vase de expansiune închise cu membranã, care funcţioneazã în limitele:
    1) PS x V ≤ 10.000 bar x litri;
    b) hidrofoare, care funcţioneazã în limitele:
    1) PS x V ≤ 6.000 bar x litri.
    (2) Pentru recipientele prevãzute la alin. (1), admiterea funcţionãrii (la prima punere în funcţiune şi periodic în exploatare) se face de cãtre operatorul RSVTI în conformitate cu prevederile prezentului capitol şi ale capitolului V.
    ART. 25
    (1) Pentru categoriile de recipiente indicate mai jos admiterea funcţionãrii se face de cãtre deţinãtori/utilizatori, prin operatorul RSVTI, iar acestea se înregistreazã în evidenţa deţinãtorilor/utilizatorilor:
    a) recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa 1, care se încadreazã la categoria I şi funcţioneazã în limitele:
    1) 25 < PS x V ≤ 50 bar x litri şi V > 1 l;
    b) recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2 din anexa 1, care se încadreazã la categoria I şi funcţioneazã în limitele:
    1) 50 < PS x V ≤ 200 bar x litri şi V > 1 l;
    c) recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din anexa 1, care se încadreazã la categoria I şi funcţioneazã în limitele:
    1) PS x V > 200 bar x litri şi PS < 10 bar;
    d) recipiente care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1) conform diagramei 4 din anexa 1, care se încadreazã la categoria I şi funcţioneazã în limitele:
    1) PS x V > 10.000 bar x litri, PS < 500 bar;
    2) PS > 1000 bar, V < 10 litri.
    (2) Pentru recipientele prevãzute la alin. (1), admiterea funcţionãrii (la prima punere în funcţiune şi periodic în exploatare) se face de cãtre operatorul RSVTI în conformitate cu prevederile prezentului capitol şi ale capitolului V.
    ART. 26
    Se admite autorizarea/admiterea funcţionãrii urmãtoarelor tipuri de recipiente:
    a) recipiente noi care respectã cerinţele privind introducerea pe piaţã stabilite de reglementãrile naţionale care transpun directivele europene specifice;
    b) recipiente vechi care au mai funcţionat şi:
    c) provin din Uniunea Europeanã:
    a. care respectã cerinţele privind introducerea pe piaţã stabilite prin directivele europene specifice;
    b. care au fost construite anterior intrãrii în vigoare a directivelor europene specifice şi care au fost introduse pe piaţã cu respectarea reglementãrilor naţionale ale statului membru în care au fost construite;
    d) provin din afara Uniunii Europene:
    a. care respectã cerinţele prevãzute la introducerea pe piaţã stabilite prin directivele europene specifice.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii privind autorizarea funcţionãrii

    ART. 27
    Recipientele trebuie sã fie însoţite de urmãtoarea documentaţie tehnicã, dupã caz:
    a) pentru recipientele noi, documentaţia tehnicã stabilitã potrivit cerinţelor <>Hotãrârii Guvernului nr. 584/2004 şi <>Hotãrârii Guvernului nr. 454/2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) pentru recipientele vechi:
    1) care provin din Uniunea Europeanã:
    I) fabricate ulterior intrãrii în vigoare a directivelor europene aplicabile, documentaţia tehnicã stabilitã potrivit acesteia;
    II) fabricate anterior datei de introducere în vigoare a directivelor europene aplicabile, documentaţia tehnicã întocmitã conform reglementãrilor naţionale aplicabile în ţara de provenienţã (se au în vedere cerinţele similare din prescripţiile tehnice);
    2) care provin din afara Uniunii Europene, documentaţia tehnicã prevãzutã la lit. a).

    NOTÃ:
    Directivele europene aplicabile sunt:
    a) 97/23/EC - Echipamente sub presiune- (referitor la la proiectarea, fabricarea şi evaluarea conformitãţii echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor care au o presiune maximã admisibilã PS mai mare de 0,5 bar şi care stabileşte condiţiile de introducere pe piaţã a acestora)
    b) 87/404/EEC - Recipiente simple sub presiune - (referitor la la proiectarea, fabricarea şi evaluarea conformitãţii recipientelor simple sub presiune, care au o presiune maximã admisibilã PS mai mare de 0,5 bar şi care stabileşte condiţiile de introducere pe piaţã a acestora)

    ART. 28
    În situaţia în care nu existã sau este incompletã documentaţia tehnicã prevãzutã la art. 27, lit. b), pct. 1), aceastã documentaţie se reconstituie conform prevederilor art. 116 lit. f).
    ART. 29
    Pentru obţinerea autorizãrii funcţionãrii recipientelor prevãzute la art. 23, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã solicite în scris la ISCIR efectuarea verificãrilor conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, înaintând totodatã urmãtoarele documente:
    a) instrucţiuni de operare pentru instalare/montare, exploatare şi întreţinere;
    b) limitele de operare în siguranţã şi bazele de proiectare inclusiv condiţiile de operare anticipate şi condiţiile de proiectare admise, durata de funcţionare estimatã, codul de proiectare utilizat, coeficienţi de îmbinare a elementelor sub presiune şi toleranţa la coroziune a acestora, dupã caz;
    c) caracteristicile de proiectare reprezentative pentru durata de viaţã a recipientului, dupã caz;
    d) posibilele pericole care nu sunt prevenite prin proiectare sau prin mãsuri de protecţie, care se pot ivi datoritã exploatãrii necorespunzãtoare anticipabile, dupã caz;
    e) documente tehnice, desene, scheme, diagrame necesare pentru înţelegerea completã a instrucţiunilor menţionate la lit. a);
    f) informaţii despre pãrţile care pot fi înlocuite, dupã caz;
    g) buletinele/certificatele de reglare a dispozitivelor de siguranţã la valoarea presiunii stabilitã prin documentaţia tehnicã; în cazul în care de la data reglãrii supapei de siguranţã au trecut mai mult de 12 luni este necesarã verificarea acesteia conform prevederilor prescripţiei tehnice specifice;
    h) documentaţia tehnicã acceptatã de ISCIR în cazul recipientelor menţionate la art. 27 lit. b), pentru care au fost efectuate investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
    i) declaraţia pe proprie rãspundere a solicitantului în care sã se menţioneze ultimul loc de funcţionare a recipientului (pentru recipientele care au mai funcţionat);
    j) procesul-verbal de efectuare a încercãrilor de casã (la presiunea maximã admisibilã PS) ale recipientului, dupã caz.
    ART. 30
    (1) Documentaţia întocmitã conform art. 29 se înregistreazã la ISCIR, care stabileşte cu deţinãtorul/utilizatorul data la care urmeazã sã se efectueze verificarea în vederea autorizãrii funcţionãrii de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
    (2) Documentaţia incompletã se înapoiazã deţinãtorului/utilizatorului pentru a fi completatã, iar data verificãrii trebuie sã fie stabilitã în condiţiile arãtate anterior, dupã completarea acesteia.
    ART. 31
    La data stabilitã pentru efectuarea verificãrilor, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã pregãteascã instalaţia, având încercãrile de casã efectuate cu rezultate corespunzãtoare menţionate într-un proces-verbal. De asemenea, asigurã personalul auxiliar necesar efectuãrii verificãrilor tehnice. La verificãrile tehnice trebuie sã participe RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Verificãri tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii

    ART. 32
    În vederea autorizãrii funcţionãrii recipientelor, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectueazã urmãtoarele activitãţi:
    a) verificarea existenţei documentaţiei tehnice de însoţire a recipientului, conform art. 29;
    b) verificarea condiţiilor de instalare, conform documentaţiei de instalare şi art. 34;
    c) revizia interioarã, conform art. 35;
    d) încercarea de presiune hidraulicã, conform art. 36 la art. 53;
    e) verificarea reglãrii dispozitivelor de siguranţã, conform art. 57;
    f) încercarea pneumaticã de etanşeitate, conform art. 54 şi art. 56;
    Verificãrile se efectueazã la locul de funcţionare.

    NOTÃ:
    Pentru autorizarea funcţionãrii recipientelor din industria oxigenului, azotului şi argonului se iau în considerare prevederile art. 58 şi art. 59.

    ART. 33
    În cazul unor recipiente sau elemente ale acestora, care datoritã modului de execuţie, montare sau exploatare necesitã verificãri şi încercãri suplimentare (mãsurãri de deformaţii şi altele asemenea) sau atunci când unele din verificãrile sau încercãrile prevãzute în prezenta prescripţie tehnicã nu pot fi executate, cu acordul scris al ISCIR pot fi stabilite şi alte verificãri şi încercãri. Acestea trebuie sã fie prevãzute în documentaţia de execuţie şi înscrise în documentaţia tehnicã, precizându-se felul, volumul, condiţiile de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuãrii lor în timpul exploatãrii.

    Verificarea condiţiilor de instalare
    ART. 34
    Verificarea condiţiilor de instalare constã în verificarea respectãrii prevederilor cuprinse în capitolul II.

    Revizia interioarã
    ART. 35
    (1) Revizia interioarã constã în verificarea interioarã şi verificarea exterioarã a recipientului, astfel:
    a) verificarea interioarã-examinarea tuturor elementelor recipientelor la interior, în scopul constatãrii stãrii suprafeţelor, a îmbinãrilor sudate, precum şi a comportãrii recipientului faţã de acţiunea fluidului conţinut;
    b) verificarea exterioarã-examinarea tuturor elementelor recipientelor la exterior, în scopul constatãrii stãrii suprafeţelor, a îmbinãrilor sudate şi a depistãrii eventualelor defecte ca urmare a operaţiilor de transport şi montare, precum şi a comportãrii recipientului faţã de acţiunea mediului ambiant precum şi echiparea cu aparaturã de mãsurare şi control şi cu dispozitive de siguranţã, conform documentaţiei tehnice.
    c) verificarea exterioarã cuprinde verificarea plãcii de timbru precum şi verificarea existenţei marcajului de conformitate, atunci când cerinţa de marcare îi este aplicabilã.
    (2) În cazul recipientelor noi (care urmeazã sã fie puse în funcţiune pentru prima datã), efectuarea verificãrii interioare nu este obligatorie şi poate fi efectuatã numai verificarea exterioarã.

    Încercarea de presiune hidraulicã
    ART. 36
    Încercarea de presiune hidraulicã se executã numai dacã rezultatele verificãrilor anterioare au fost corespunzãtoare.
    ART. 37
    Încercarea de presiune hidraulicã nu este obligatorie dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
    a) încercarea de presiune hidraulicã a fost executatã la constructor şi de la data efectuãrii acesteia nu au trecut mai mult de 24 de luni, iar recipientul a fost protejat (conservat) corespunzãtor (de exemplu: cu gaz inert) la expedierea de la constructor, astfel încât sã fie exclusã posibilitatea ca mediul exterior sã acţioneze asupra interiorului şi exteriorului acestuia;
    b) recipientul nu a suferit deformaţii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare;
    c) în timpul instalãrii nu au fost executate lucrãri de sudare la recipientul.
    ART. 38
    Încercarea de presiune hidraulicã se executã cu apã sau alt lichid neutru, la o presiune stabilitã conform documentaţiei tehnice. Temperatura maximã a lichidului de încercare nu trebuie sã depãşeascã 50°C, iar temperatura minimã nu trebuie sã fie mai scãzutã decât temperatura minimã admisibilã de lucru a recipientului, dar nu mai puţin de 5°C.
    ART. 39
    Dacã temperatura mediului ambiant, în timpul încercãrii, este mai scãzutã decât temperatura minimã admisibilã de lucru a recipientului, presiunea în recipient se ridicã pânã la cel mult 20% din valoarea presiunii maxime admisibile de lucru, menţinându-se aceastã valoare un timp suficient pentru ca temperatura metalului recipientului în orice punct sã devinã cel puţin egalã cu temperatura minimã admisibilã de lucru a recipientului. În acest scop, lichidul de încercare trebuie sã aibã o anumitã temperaturã stabilitã de persoana juridicã care efectueazã încercarea (reparatoare sau deţinãtoare/utilizatoare, dupã caz), astfel încât sã se evite apariţia unor şocuri termice periculoase în pereţii recipientului. Trebuie luate mãsuri pentru evitarea pericolului de îngheţare a lichidului din recipient.
    ART. 40
    Încercarea de presiune hidraulicã se executã astfel încât ridicarea şi coborârea presiunii sã se facã continuu şi fãrã şocuri. Se recomandã ca în cazul recipientelor cu parametri ridicaţi (presiune, volum, temperaturã) presiunile sã fie înregistrate pe toatã durata încercãrii.
    ART. 41
    În timpul umplerii cu lichidul de încercare trebuie luate mãsuri pentru eliminarea completã a aerului, astfel încât sã nu se producã pungi de aer în interiorul recipientului. Debitul de alimentare cu lichid trebuie sã fie stabilit astfel încât evacuarea aerului sã evite crearea unei presiuni mai mari de 0,5 bar în recipient în timpul umplerii.
    ART. 42
    În timpul încercãrii de presiune hidraulicã gãurile de control prevãzute la inelele de compensare trebuie sã fie accesibile pentru examinare. Dupã încercare gãurile se astupã cu dopuri filetate.
    ART. 43
    În timpul încercãrii de presiune hidraulicã recipientul trebuie prevãzut cu un al doilea manometru de control, în plus faţã de manometrul de încercare. Clasa de precizie a manometrelor de control trebuie sã aibã valoarea cel mult egalã cu 2,5. Manometrele trebuie sã fie verificate metrologic şi astfel alese încât valoarea presiunii de încercare sã se citeascã pe treimea mijlocie a scãrii gradate.
    ART. 44
    Este interzisã executarea oricãror lucrãri, în vederea înlãturãrii unor neetanşeitãţi, în timp ce recipientul se aflã sub presiune.
    ART. 45
    Durata de menţinere a recipientului la presiunea de încercare este cea stabilitã prin documentaţia tehnicã, însã nu trebuie sã fie mai micã de 10 minute. Aceasta trebuie sã fie înscrisã în cartea recipientului. Examinarea suprafeţelor recipientului se face numai dupã reducerea presiunii în recipient la valoarea presiunii maxime admisibile PS.
    ART. 46
    (1) Încercarea de presiune hidraulicã se considerã reuşitã dacã nu se constatã:
    a) deformãri plastice vizibile, fisuri sau crãpãturi ale elementelor recipientului;
    b) picãturi (lãcrimãri) sau scurgeri pe la îmbinãrile sudate, în materialul de bazã, la îmbinãrile mandrinate sau la îmbinãrile demontabile.
    (2) În scopul obţinerii unor rezultate concludente, atmosfera exterioarã recipientului trebuie sã fie cât mai uscatã posibil, pentru a se evita condensarea vaporilor de apã.
    ART. 47
    Dupã executarea încercãrii de presiune hidraulicã sunt interzise orice lucrãri de sudare, deformãri la rece sau la cald la elementele recipientului care lucreazã sub presiune.
    ART. 48
    Încercarea de presiune hidraulicã se poate înlocui cu o încercare de presiune pneumaticã, executatã cu aer sau alt gaz neutru, în cazuri justificate prin documentaţia tehnicã de însoţire, de exemplu atunci când:
    a) cãptuşelile sau dispozitivele tehnologice speciale aflate în interiorul recipientelor nu permit contactul cu lichidul de încercare;
    b) greutatea lichidului introdus în recipient este mare, determinând dimensionãri exagerate ale fundaţiilor, planşeelor sau elementelor recipientului;
    c) în condiţii de şantier, dacã atât procurarea apei de o anumitã calitate, cât şi evacuarea acesteia, nu pot fi asigurate corespunzãtor.
    ART. 49
    Încercarea de presiune pneumaticã prevãzutã la art. 48 se efectueazã cu respectarea prevederilor de la art. 40, art. 42, art. 43, art. 44 şi art. 47, precum şi a urmãtoarelor condiţii:
    a) îmbinãrile sudate ale recipientului trebuie sã fie verificate în proporţie de 100% în prealabil, cu radiaţii penetrante sau ultrasunete şi suplimentar cu particule magnetice sau lichide penetrante dinspre interior; în situaţia în care examinarea nu este posibilã dinspre interior, aceasta se efectueazã dinspre exterior;
    b) temperatura minimã de încercare trebuie sã fie cel puţin egalã cu temperatura minimã admisibilã de lucru a recipientului;
    c) valoarea presiunii de încercare este cea stabilitã în documentaţia tehnicã;
    d) presiunea de încercare trebuie crescutã uniform şi continuu pânã la 50% din valoarea presiunii determinate, dupã care creşterea pânã la presiunea de încercare se face în trepte de circa 10% din valoarea acesteia;
    e) durata de menţinere a presiunii de încercare este cea stabilitã prin documentaţia tehnicã, dar nu trebuie sã fie mai micã de 10 minute, dupã care presiunea trebuie redusã la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru;
    f) examinarea suprafeţelor recipientului trebuie sã se facã numai dupã reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru.
    ART. 50
    În timpul încercãrii trebuie luate mãsuri pentru menţinerea unei temperaturi constante a gazului introdus în recipient, astfel încât presiunea sã nu varieze din cauza temperaturii gazului.
    ART. 51
    (1) Condiţiile de efectuare a încercãrii de presiune pneumaticã trebuie stabilite prin instrucţiuni specifice întocmite de cãtre deţinãtor şi RADTE, care trebuie sã se anexeze la documentaţia tehnicã pentru efectuarea încercãrii la presiune pneumaticã. Instrucţiunile specifice pentru efectuarea încercãrii la presiune pneumaticã trebuie sã cuprindã modul de îndeplinire a cerinţelor de la art. 49 şi sã conţinã detalii complete ale condiţiilor tehnice de efectuare a încercãrii, precum şi mãsurile de protecţia muncii.
    (2) Documentaţia tehnicã pentru efectuarea încercãrii la presiune pneumaticã trebuie avizatã de cãtre RADTE.
    (3) Documentaţia tehnicã avizatã se prezintã inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia efectuãrii încercãrii.
    ART. 52
    Încercarea de presiune pneumaticã se considerã reuşitã dacã nu se constatã:
    a) deformãri plastice vizibile, fisuri sau crãpãturi ale elementelor recipientului;
    b) neetanşeitãţi la îmbinãrile sudate şi mandrinate, detectate cu ajutorul lichidelor spumante sau prin alte metode stabilite prin documentaţia tehnicã.
    ART. 53
    Pentru anumite tipuri de recipiente, la efectuarea încercãrii de presiune hidraulicã trebuie sã se aibã în vedere şi urmãtoarele aspecte:
    a) încercarea de presiune hidraulicã se efectueazã înainte de izolarea exterioarã a recipientului sau de aplicarea cãptuşelilor interioare, dacã acestea se aplicã la deţinãtor;
    b) în cazul recipientelor executate din oţeluri austenitice sau placate cu asemenea oţeluri, pentru evitarea coroziunii intergranulare, la încercarea de presiune hidraulicã trebuie sã se foloseascã apã cu conţinut limitat de cloruri, stabilit prin documentaţia tehnicã, dar nu mai mare de 50 ppm (Cl); dacã nu poate fi asiguratã aceastã condiţie, trebuie sã se ia mãsuri suplimentare de neutralizare a suprafeţelor venite în contact cu apa, conform indicaţiilor din documentaţia de execuţie;
    c) în cazul unor recipiente prevãzute cu învelişuri protectoare (cauciuc şi altele asemenea), încercarea de presiune hidraulicã se efectueazã înainte de aplicarea învelişului de protecţie sau cu ocazia înlocuirii totale a acestuia, la o presiune stabilitã conform documentaţiei tehnice; trebuie sã se ataşeze la documentaţia tehnicã instrucţiuni privind efectuarea încercãrii de presiune hidraulicã înainte de punerea în funcţiune, precum şi la verificarea tehnicã periodicã în timpul exploatãrii;
    d) la recipientele cu mai multe spaţii, încercarea de presiune hidraulicã trebuie sã se efectueze la fiecare compartiment, celãlalt compartiment având toate orificiile deschise pentru constatarea eventualelor neetanşeitãţi; la recipientele cu pereţii dubli demontabili, se supune presiunii de încercare mai întâi spaţiul interior, peretele exterior fiind demontat şi apoi spaţiul exterior care are peretele exterior asamblat.

    Încercarea pneumaticã de etanşeitate
    ART. 54
    (1) În afarã de încercarea de presiune hidraulicã, recipientele care lucreazã cu fluide din grupa 1 se supun şi la o încercare pneumaticã de etanşeitate. Încercarea se efectueazã de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului, autorizat de ISCIR, înainte de punerea recipientului în funcţiune, dupã demontarea unor elemente ale acestuia sau dupã o oprire îndelungatã din funcţiune care poate duce la pierderea etanşeitãţii. Încercarea se efectueazã cu aer, azot sau, dupã caz, cu fluidul pentru care este construit recipientul.
    (2) Încercarea de etanşeitate constã în menţinerea presiunii maxime admisibile de lucru în recipient timp de minim 30 de minute (dacã prin documentaţia tehnicã nu este prevãzut altfel) şi se considerã reuşitã dacã nu se constatã o scãdere a presiunii şi pierderi de fluid.
    (3) Procesul-verbal încheiat cu ocazia încercãrii de etanşeitate se anexeazã la cartea recipientului.
    ART. 55
    În cazuri speciale, atunci când fluidul de lucru este în stare lichidã, când deţinãtorul/utilizatorul nu dispune de agregate corespunzãtoare pentru comprimarea gazelor la presiunea necesarã şi alte metode de încercare nu sunt posibile, se admite înlocuirea încercãrii pneumatice de etanşeitate cu o încercare de etanşeitate cu fluidul (lichidul) de lucru la presiunea de lucru, durata de încercare fiind de cel puţin 60 de minute.
    ART. 56
    Încercarea pneumaticã de etanşeitate se efectueazã cu respectarea prevederilor de la art. 40, art. 42, art. 43, art. 44 şi art. 47. Se admite efectuarea încercãrii pneumatice de etanşeitate şi prin alte metode stabilite prin instrucţiuni de cãtre producãtor. Instrucţiunile trebuie sã fie anexate la documentaţia tehnicã.

    Verificarea reglãrii dispozitivelor de siguranţã
    ART. 57
    (1) Se verificã existenţa buletinelor/certificatelor de reglare a dispozitivelor de siguranţã emise de producãtor sau de persoane juridice autorizate conform prescripţiei tehnice aplicabilã, dacã de la data construirii/reglãrii a trecut o perioadã mai mare de 1 an de zile şi dacã producãtorul dispozitivelor de siguranţã nu prevede o altã perioadã de valabilitate a reglãrii;
    (2) Documentaţia de însoţire a dispozitivelor de siguranţã, inclusiv certificatele de verificare şi reglare, se ataşeazã la cartea recipientului.

    Autorizarea funcţionãrii recipientelor criogenice din industria oxigenului, azotului şi argonului
    ART. 58
    În vederea autorizãrii funcţionãrii recipientelor criogenice din industria oxigenului, azotului şi argonului, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectueazã urmãtoarele activitãţi:
    a) verificarea existenţei documentaţiei tehnice a recipientului, conform art. 29;
    b) verificarea condiţiilor de instalare, conform art. 34;
    c) revizia interioarã (numai verificarea exterioarã) pentru a se constata eventuale defecte ca urmare a operaţiilor de transport, manipulare, instalare;
    d) verificarea dotãrii cu dispozitive de siguranţã şi verificarea reglãrii acestora;
    e) încercarea de etanşeitate a recipientului, efectuatã cu azot sau fluidul de lucru la presiunea maximã admisibilã PS concomitent cu verificarea gradului de vid în mantaua exterioarã.
    ART. 59
    (1) Încercarea de etanşeitate a recipientului interior la o presiune egalã cu PS se efectueazã cu azot sau cu fluidul pentru care este destinat recipientul; se admit metode de verificare a etanşeitãţii cu heliu sau freon în cazul în care condiţiile de efectuare şi criteriile de acceptare sunt prevãzute prin documentaţia tehnicã de însoţire.
    (2) Gradul de vid în mantaua exterioarã trebuie sã fie cel prescris prin documentaţia tehnicã şi trebuie sã fie verificat cu un vacuummetru, conform instrucţiunilor întocmite de producãtor.
    (3) Încercarea de etanşeitate şi verificarea gradului de vid se considerã reuşite dacã dupã 24 ore de la stabilizarea presiunii de probã în recipient şi a gradului de vid în mantaua exterioarã nu se constatã prin citire la vacuummetru micşorarea gradului de vid; dacã încercarea se efectueazã în mediul ambiant, trebuie sã se stabileascã mãsuri privind efectuarea acesteia astfel încât influenţa condiţiilor exterioare sã fie redusã la minimum posibil.
    (4) În situaţia în care din mãsurarea vidului rezultã valori diferite de cea admisã, valoarea vidului se aduce la cea prevãzutã în documentaţia tehnicã.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Concluziile verificãrii tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii

    ART. 60
    (1) Autorizarea funcţionãrii recipientului se acordã numai dacã rezultatele verificãrilor tehnice sunt în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, prin întocmirea unui proces-verbal de verificare tehnicã în care se consemneazã parametrii de funcţionare şi data efectuãrii urmãtoarei verificãri tehnice (ziua, luna şi anul) cu respectarea prevederilor art. 74 şi art. 83 alin. (1). Procesul-verbal de verificare tehnicã se ataşeazã la cartea recipientului.
    (2) Dacã rezultatele verificãrii tehnice sunt necorespunzãtoare, deficienţele se consemneazã în procesul-verbal de verificare tehnicã şi nu se acordã autorizarea funcţionãrii recipientului.
    (3) Este interzisã acordarea autorizãrii funcţionãrii recipientului în condiţiile îndeplinirii unor dispoziţii ulterioare menţionate în procesul-verbal de verificare tehnicã.
    (4) Pentru recipientele care au autorizarea funcţionãrii, ISCIR efectueazã înregistrarea acestora, acordând numãrul de înregistrare ISCIR şi elibereazã cartea recipientului.
    (5) Cartea recipientului trebuie sã conţinã, cel puţin, urmãtoarele:
    a) documentaţia tehnicã menţionatã la art. 27;
    b) partea de evidenţã a verificãrilor, eliberatã de ISCIR, care se compune din:
    1) copertã fixã;
    2) parte legatã cu coperta ce conţine informaţii referitoare la amplasare şi verificãrile tehnice efectuate;
    3) parte prevãzutã cu sistem de ataşare a documentelor şi documentaţiilor întocmite pe toatã durata de utilizare a recipientului.
    (6) Cartea recipientului se pãstreazã de cãtre deţinãtor/utilizator.
    ART. 61
    (1) Recipientele care rãmân în regim de supraveghere al deţinãtorului (admiterea funcţionãrii şi verificãri în utilizare) prin operatorul RSVTI, conform art. 25 şi art. 26, se înregistreazã în evidenţa internã a acestuia, numãrul de înregistrare fiind acordat de cãtre unitatea deţinãtoare.
    (2) Admiterea funcţionãrii şi verificãrile în utilizare a recipientelor de cãtre operatorul RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului se efectueazã în aceleaşi condiţii ca şi autorizarea funcţionãrii de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
    ART. 62
    (1) Cãrţile recipientelor, atât pentru cele din evidenţa ISCIR, cât şi pentru cele care sunt în evidenţa internã a deţinãtorului, se pãstreazã de cãtre RSVTI.
    (2) Evidenţa recipientelor trebuie sã fie ţinutã de cãtre unitãţile deţinãtoare într-un registru pentru cele prevãzute la art. 24 şi separat pentru cele prevãzute la art. 25 şi art. 26.
    (3) Unitatea deţinãtoare este obligatã sã pãstreze în condiţii corespunzãtoare cartea recipientului şi sã o transmitã odatã cu acesta în cazul înstrãinãrii.

    CAP. IV
    UTILIZAREA/EXPLOATAREA

    ART. 63
    (1) Deţinãtorii/utilizatorii de recipiente sunt obligaţi sã ia toate mãsurile în vederea respectãrii prevederilor prezentei prescripţii tehnice, în scopul funcţionãrii recipientelor în condiţii de siguranţã. Obligaţiile şi responsabilitãţile deţinãtorilor/utilizatorilor sunt prezentate la capitolul XII.
    (2) Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţã, deţinãtorii/utilizatorii au obligaţia sã asigure pe toatã perioada de utilizare a recipientelor operator autorizat RSVTI.
    ART. 64
    (1) RSVTI rãspunde împreunã cu persoana fizicã/juridicã deţinãtoare/utilizatoare de luarea mãsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Obligaţiile şi responsabilitãţile RSVTI sunt prezentate la capitolul XII.
    (2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueazã în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    ART. 65
    (1) Exploatarea recipientelor se face în conformitate cu instrucţiunile de utilizare/exploatare elaborate de producãtorul echipamentului/instalaţiei şi instrucţiunile interne elaborate de deţinãtor/utilizator.
    (2) Deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã asigure existenţa, la fiecare loc de muncã, a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea recipientelor şi a documentelor cuprinzând mãsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglãri ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor tehnologice în care aceasta/acesta este înglobatã/înglobat.
    (3) La întocmirea instrucţiunilor interne se au în vedere instrucţiunile producãtorului cuprinse în documentaţia tehnicã de însoţire; prin aceste instrucţiuni se stabilesc condiţiile şi ciclurile de funcţionare/reparaţii/opriri, de conservare de scurtã sau de lungã duratã, dupã specificul instalaţiei, precum şi verificãrile şi încercãrile care trebuie sã fie efectuate de cãtre deţinãtor/utilizator cu personal propriu, sub supravegherea RSVTI autorizat, în perioadele dintre douã verificãri tehnice periodice.
    (4) Instrucţiunile interne trebuie sã cuprindã condiţiile de pornire-oprire în cazul instalaţiilor complexe sau în cazuri speciale, schema conductelor de legãturã şi a dispozitivelor de închidere, mãsurile ce trebuie luate în caz de deranjamente, avarii, incendii, precum şi mãsurile de protecţia muncii pentru personalul de exploatare şi de întreţinere.
    ART. 66
    Deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã foloseascã pentru utilizarea instalaţiei/ echipamentului numai personal de exploatare instruit de cãtre RSVTI corespunzãtor gradului de complexitate al instalaţiilor şi verificat cã şi-a însuşit cunoştinţele teoretice şi practice necesare cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţã a recipientelor.
    ART. 67
    (1) Verificarea funcţionãrii corespunzãtoare a dispozitivelor de siguranţã se efectueazã conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.
    (2) Documentele eliberate de persoana juridicã autorizatã ca urmare a verificãrii dispozitivelor de siguranţã, se ataşeazã la cartea recipientului.
    ART. 68
    La recipientele la care între supapa de siguranţã şi recipient se monteazã membrane de rupere, verificarea supapelor de siguranţã se efectueazã cu ocazia opririi instalaţiei pentru revizie şi verificare sau în cazul înlocuirii membranei.
    ART. 69
    În cazul recipientelor care lucreazã cu fluide toxice sau inflamabile, accesul în interior al persoanelor de deservire şi verificare se efectueazã conform instrucţiunilor de exploatare şi numai dupã obţinerea permisului/autorizaţiei de lucru eliberate în baza legislaţiei în vigoare.

    CAP. V
    VERIFICAREA TEHNICÃ PERIODICÃ ŞI VERIFICAREA TEHNICÃ NEPROGRAMATÃ

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 70
    (1) Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la verificarea tehnicã periodicã şi la verificarea tehnicã neprogramatã a recipientelor.
    (2) Toate constatãrile referitoare la verificarea tehnicã periodicã şi la verificarea tehnicã neprogramatã a recipientelor se consemneazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului în procese-verbale de verificare tehnicã. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnicã sunt prevãzute în anexele 2 şi 3.
    (3) Recipientele în exploatare se supun la verificãri tehnice periodice, care constau în revizii interioare, încercãri de presiune şi încercãri de etanşeitate. Cu aceastã ocazie se verificã starea tehnicã a recipientului şi a instalaţiei aferente acestuia, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
    (4) În cazul în care rezultatele verificãrii tehnice periodice sunt corespunzãtoare se acordã autorizarea/admiterea funcţionãrii în continuare, stabilindu-se data (ziua, luna, anul) urmãtoarei verificãri tehnice periodice. Aceastã datã se stabileşte în funcţie de complexitatea, locul de instalare, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnicã ale recipientului şi nu poate depãşi perioada maximã corespunzãtoare fiecãrui tip de verificare/încercare prevãzutã de prezenta prescripţie tehnicã.
    (5) Deţinãtorii/utilizatorii sunt obligaţi sã pregãteascã recipientele pentru efectuarea verificãrilor tehnice periodice şi sã asigure toate condiţiile necesare efectuãrii acestora.
    ART. 71
    (1) Verificãrile tehnice periodice se efectueazã de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR pentru:
    a) recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa 1, care se încadreazã la categoriile III şi IV şi funcţioneazã în limitele:
    PS x V > 200 bar x litri;
    b) recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2 din anexa 1, care se încadreazã la categoriile III şi IV şi funcţioneazã în limitele:
    PS x V > 1.000 bar x litri;
    c) recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din anexa 1, care se încadreazã la categoria III şi funcţioneazã în limitele:
    V > 1 l şi PS > 500 bar.
    (2) Verificãrile tehnice periodice se efectueazã de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de cãtre operatorul RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului numai dupã obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR, pentru:
    a) recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 1 din anexa 1, care se încadreazã la categoria II şi funcţioneazã în limitele:
    50 < PS x V ≤ 200 bar x litri şi V > 1 l;
    b) recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1) conform diagramei 2 din anexa 1, care se încadreazã la categoria II şi funcţioneazã în limitele:
    200 < PS x V ≤ 1.000 bar x litri şi V > 1 l;
    c) recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase) conform diagramei 3 din anexa 1, care se încadreazã la categoria II şi funcţioneazã în limitele:
    V < 1 l şi PS > 500 bar sau PS x V > 200 bar x litri şi 10 < PS ≤ 500 bar;
    d) recipiente care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1) conform diagramei 4 din anexa 1, care se încadreazã la categoria II şi funcţioneazã în limitele:
    PS x V >10.000 bar x litri, PS > 500 bar şi V > 10 l.
    (4) Procesul-verbal întocmit de RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului se transmite la ISCIR.
    (5) La efectuarea verificãrilor tehnice periodice se respectã prevederile prezentei prescripţii tehnice.
    (6) Pentru recipientele care rãmân în regim de supraveghere tehnicã a deţinãtorului, conform art. 24 şi art. 25, verificãrile tehnice periodice se efectueazã de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului.
    ART. 72
    Recipientul nu trebuie sã fie utilizat cu termenul de valabilitate al autorizãrii funcţionãrii depãşit.
    ART. 73
    La sfârşitul duratei de viaţã fizicã, precizatã în documentaţia tehnicã a recipientului sau dupã expirarea duratei normale de funcţionare, prevãzutã în <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când nu este prevãzutã în mod explicit durata de viaţã în documentaţia tehnicã, verificarea tehnicã periodicã a recipientului se efectueazã dupã efectuarea verificãrilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Revizia interioarã

    ART. 74
    Revizia interioarã se efectueazã cel puţin o datã la 4 ani conform art. 35. În afarã de termenul scadent, revizia interioarã se executã şi în urmãtoarele cazuri:
    a) dupã o nouã instalare;
    b) cu ocazia unei reparaţii;
    c) dupã o întrerupere a funcţionãrii mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcţiune a recipientului;
    d) cu ocazia înlocuirii cãptuşelilor de protecţie, în cazurile prevãzute la art. 78;
    e) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI au motive temeinice sã considere necesarã o astfel de verificare;
    f) atunci când este cerutã, motivat, de cãtre deţinãtorul/utilizatorul recipientului.

    NOTÃ:
    La recipientele pentru care existã prevederi specifice, revizia interioarã se efectueazã la termenele prevãzute de acestea.

    ART. 75
    (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte în funcţie de starea tehnicã şi vechimea în serviciu a recipientului.
    (2) Deţinãtorul/utilizatorul este singur rãspunzãtor pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a reviziei interioare, chiar dacã termenele respective îi sunt sau nu comunicate de cãtre ISCIR.
    ART. 76
    (1) În cazurile în care, datoritã concepţiei constructive a recipientului, verificarea interioarã (din cadrul reviziei interioare) nu poate fi efectuatã, aceasta poate fi înlocuitã cu o încercare de presiune hidraulicã completatã, dupã caz, cu alte verificãri (prin metode nedistructive). Verificãrile respective (metoda, volumul, condiţiile de admisibilitate şi periodicitatea) trebuie sã fie precizate în instrucţiunile interne menţionate la art. 65.
    (2) În situaţiile în care izolaţia termicã a recipientului nu poate fi desfãcutã datoritã concepţiei (izolaţie nedemontabilã), se poate renunţa la verificarea exterioarã cu condiţia ca verificarea interioarã sã se poatã realiza.
    (3) Dezizolarea recipientului şi verificarea exterioarã trebuie sã fie efectuate la maxim 16 ani, dacã instrucţiunile producãtorului nu prevãd altfel. Dezizolarea parţialã sau totalã se efectueazã cu ocazia eventualelor reparaţii.
    (4) La recipientele la care verificarea interioarã este înlocuitã cu încercarea de presiune hidraulicã, este necesarã verificarea exterioarã a suprafeţelor cu ocazia încercãrii de presiune hidraulicã.
    ART. 77
    La recipientele prevãzute cu catalizatori degradabili în contact cu aerul şi/sau cu site moleculare, la care revizia interioarã şi încercarea de presiune nu se pot efectua decât cu ocazia înlocuirii catalizatorilor sau sitelor, se admite ca aceste verificãri şi încercãri sã se execute la intervale de timp mai mari decât termenele scadente prevãzute în prezenta prescripţie tehnicã, cu urmãtoarele condiţii:
    a) termenele maxime la care se efectueazã verificãrile tehnice periodice (revizia interioarã şi încercarea de presiune) trebuie sã fie stabilite şi înscrise în instrucţiuni tehnice specifice întocmite de deţinãtor/utilizator şi avizate de RADTE; pentru recipientele aflate în exploatare, aceste instrucţiuni trebuie sã se prezinte la ISCIR în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice; pentru recipientele noi, instrucţiunile tehnice specifice trebuie sã fie transmise la ISCIR odatã cu documentaţia pentru obţinerea autorizãrii funcţionãrii;
    b) în intervalele dintre douã verificãri tehnice periodice trebuie sã se efectueze şi alte verificãri şi încercãri (de exemplu verificãri prin metode nedistructive, încercãri de presiune cu mediul de lucru sau cu azot la presiunea maximã admisibilã PS); acestea trebuie sã fie prevãzute de deţinãtor/utilizator, cu avizul RADTE, şi trebuie sã se înscrie în aceleaşi instrucţiuni specifice, precizându-se felul, volumul, condiţiile de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuãrii lor în timpul exploatãrii; aceste verificãri şi încercãri trebuie sã se efectueze de cãtre personalul propriu al deţinãtorului/utilizatorului şi/sau de cãtre laboratoare autorizate de ISCIR, în prezenţa RSVTI al unitãţii deţinãtoare; rezultatele trebuie sã se ataşeze la cartea recipientului;
    ART. 78
    (1) La recipientele cu cãptuşeli de protecţie, revizia interioarã constã în examinarea stãrii cãptuşelii, care nu trebuie sã prezinte fisuri sau deteriorãri. Trebuie sã se acorde o atenţie deosebitã zonelor în care s-au observat la exterior supraîncãlziri ale metalului în timpul funcţionãrii.
    (2) Cu ocazia înlocuirii cãptuşelii de protecţie trebuie sã se examineze starea suprafeţei metalului, indiferent de termenul stabilit pentru revizia interioarã, iar deţinãtorul/utilizatorul este obligat sã anunţe ISCIR.
    (3) La recipientele care au cãptuşeli de protecţie la rândul lor protejate printr-o manta metalicã, la revizia interioarã se examineazã starea mantalei metalice de protecţie şi, dupã caz, starea cãptuşelii în zonele neacoperite.
    ART. 79
    (1) Se supun unor revizii interioare suplimentare executate de RSVTI, indiferent de reviziile interioare executate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, urmãtoarele categorii de recipiente:
    a) recipientele la care temperatura elementelor metalice depãşeşte în funcţionare valoarea de la care apare fenomenul de fluaj; pentru acestea, la prima punere în funcţiune şi periodic în timpul exploatãrii, se efectueazã mãsurãri de diametre în zona medianã a fiecãrei virole şi circumferinţe exterioare ale virolei respective; rezultatele mãsurãrilor se consemneazã într-o schiţã care trebuie sã fie ataşatã la cartea recipientului; periodicitatea mãsurãrilor şi deformaţiile permanente admise trebuie sã se stabileascã prin documentaţia tehnicã; periodicitatea nu poate depãşi 4 ani pentru mãsurãrile interioare şi 10 ani pentru cele exterioare;
    b) recipientele care lucreazã cu fluide care produc depuneri pe suprafeţele interioare;
    c) alte recipiente stabilite prin instrucţiunile interne.
    (2) Modul de efectuare şi frecvenţa reviziilor interioare suplimentare se stabilesc prin instrucţiuni tehnice specifice avizate de RADTE.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Încercarea la presiune hidraulicã

    ART. 80
    Încercarea de presiune se executã numai dupã efectuarea unei revizii interioare cu rezultate corespunzãtoare.
    ART. 81
    Încercarea la presiune hidraulicã se efectueazã în conformitate cu prevederile art. 36 - art. 53, în scopul verificãrii rezistenţei şi etanşeitãţii recipientului.
    ART. 82
    (1) Recipientele din instalaţiile complexe care sunt legate între ele printr-un sistem de conducte fãrã posibilitatea izolãrii fiecãrui recipient, se supun la încercarea de presiune hidraulicã în buclã. În acest caz, valoarea presiunii de încercare trebuie sã fie egalã cu cea mai micã valoare dintre presiunile de încercare a fiecãrui recipient din bucla respectivã.
    (2) Modul în care se efectueazã încercarea de presiune trebuie sã fie stabilit de cãtre deţinãtor/utilizator cu avizul RADTE şi se înscrie obligatoriu în instrucţiunile specifice. Prin aceste instrucţiuni trebuie sã se precizeze recipientele care formeazã bucle distincte şi condiţiile de încercare la presiune.
    (3) Cu ocazia unor reparaţii care necesitã scoaterea unui recipient din buclã, încercarea de presiune dupã reparaţie se efectueazã la valoarea prescrisã pentru recipientul respectiv.
    ART. 83
    (1) Încercarea de presiune se efectueazã cel puţin o datã la 8 ani. În cazul recipientelor prevãzute la art. 78 şi a cãror revizie interioarã nu se poate efectua, încercarea de presiune hidraulicã se efectueazã cel puţin o datã la 4 ani.
    (2) Pentru recipientele izolate termic la exterior se procedeazã conform prevederilor de la art. 78.
    (3) În afarã de verificarea la termenul scadent, încercarea de presiune se efectueazã şi în urmãtoarele cazuri:
    a) dupã o nouã instalare, dacã la revizia interioarã se constatã cã recipientul prezintã deformaţii sau alte defecte;
    b) dupã o reparaţie, conform capitolului VI;
    c) dupã o întrerupere a funcţionãrii mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcţiune a recipientului;
    d) cu ocazia înlocuirii cãptuşelilor de protecţie, în cazurile prevãzute la art. 78;
    e) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dupã caz, au motive sã solicite efectuarea încercãrii;
    f) atunci când este solicitatã motivat de cãtre deţinãtorul/utilizatorul recipientului.
    (4) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte în funcţie de starea tehnicã şi vechimea în serviciu a recipientului.
    (5) Deţinãtorul/utilizatorul este singurul rãspunzãtor pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a încercãrii de presiune, chiar dacã termenele respective îi sunt sau nu comunicate de cãtre ISCIR.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Revizia exterioarã

    ART. 84
    Revizia exterioarã este verificarea tehnicã neprogramatã care se executã inopinat în timpul funcţionãrii recipientului şi are drept scop stabilirea stãrii generale a recipientului.
    ART. 85
    Cu ocazia reviziei exterioare se verificã:
    a) existenţa şi buna funcţionare a dispozitivelor de siguranţã şi a aparatelor de mãsurare şi control;
    b) starea recipientului şi a îmbinãrilor (pãrţile vizibile şi accesibile);
    c) dacã personalul de exploatare cunoaşte instrucţiunile specifice instalaţiilor deservite.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Încercarea pneumaticã de etanşeitate

    ART. 86
    (1) Pentru recipientele la care prin construcţie sau prin documentaţia tehnicã este prevãzutã încercarea pneumaticã de etanşeitate, aceasta se efectueazã la verificarea tehnicã periodicã în condiţiile prevãzute la art. 54, art. 55 şi art. 56.
    (2) Verificarea etanşeitãţii se face cu mijloacele prevãzute în documentaţia tehnicã de însoţire a recipientului.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Verificarea dispozitivelor de siguranţã

    ART. 87
    Verificarea funcţionãrii corespunzãtoare a dispozitivelor de siguranţã se efectueazã conform prevederilor art. 57.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Condiţii specifice cu privire la verificarea tehnicã periodicã

    Recipiente pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate
    ART. 88
    La efectuarea verificãrilor tehnice periodice la recipientele pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf lichefiate trebuie respectate urmãtoarele:
    a) revizia interioarã se efectueazã la intervale de maxim 2 ani; cu ocazia reviziei interioare, îmbinãrile sudate cap la cap şi de colţ trebuie sã fie controlate cu pulberi magnetice în procent de 100%;
    b) încercarea de presiune hidraulicã se efectueazã la intervale de maxim 4 ani;
    c) recipientele trebuie sã fie pregãtite pentru verificarea tehnicã periodicã conform instrucţiunilor de utilizare/exploatare.

    Recipiente criogenice din industria oxigenului, azotului şi argonului
    ART. 89
    Verificãrile tehnice periodice la recipientele criogenice cu manta de izolaţie sub vid, la care examinarea pereţilor metalici nu este posibilã, se efectueazã la cel mult 4 ani de cãtre ISCIR şi constã în efectuarea verificãrilor menţionate la art. 58, lit. c), lit. d), lit. e) şi art. 59.
    ART. 90
    (1) Verificãrile tehnice periodice se efectueazã de cãtre ISCIR şi cu ocazia lucrãrilor de reparare (suplimentar faţã de perioadele de scadenţã acordate), dacã în cadrul acestora izolaţia este înlãturatã în totalitate astfel încât recipientul interior poate fi examinat complet; suplimentar faţã de verificãrile de la art. 89 se efectueazã:
    a) revizia interioarã (verificarea interioarã);
    b) încercarea de presiune hidraulicã la recipientul interior;

    NOTÃ:
    Deţinãtorul/utilizatorul (sau reparatorul) este obligat sã solicite la ISCIR efectuarea verificãrilor tehnice periodice menţionate la lit. a) şi lit. b).
    (2) În afara verificãrilor periodice efectuate de ISCIR, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã efectueze periodic, prin personalul autorizat RSVTI, verificãri constând în revizii exterioare, verificarea gradului de vid şi verificarea existenţei sigiliilor dispozitivelor de siguranţã.

    Recipiente fierbãtoare din industria celulozei şi hârtiei
    ART. 91
    (1) Verificãrile tehnice periodice la recipientele fierbãtoare din industria celulozei şi hârtie, se efectueazã de cãtre ISCIR.
    (2) La recipientele prevãzute cu cãptuşeli, revizia interioarã se executã cel puţin o datã la 2 ani şi fãrã înlãturarea cãptuşelii de protecţie.
    (3) Fierbãtoarele de celulozã prevãzute cu cãptuşealã antiacidã se supun la verificãri tehnice periodice fãrã cãptuşealã, la intervale de maxim 16 ani şi ori de câte ori se desface cãptuşeala antiacidã.
    (4) Fierbãtoarele prevãzute cu izolaţie exterioarã se verificã la exterior cu izolaţia înlãturatã, la intervale de maxim 16 ani şi ori de câte ori se constatã defecte care presupun deteriorarea mantalei exterioare; demontarea instalaţiei se face numai în zonele afectate; dacã starea izolaţiei este bunã şi nu s-au constatat deteriorãri ale mantalei, la cererea motivatã a deţinãtorului/utilizatorului, ISCIR poate prelungi scadenţa la verificarea tehnicã periodicã pânã la 18 ani.

    Recipiente cilindri uscãtori
    ART. 92
    (1) Verificãrile tehnice periodice la recipientele cilindri uscãtori din componenţa maşinilor de fabricat hârtie, carton, piele artificialã sau alte produse ce se fabricã în instalaţii similare, se efectueazã de cãtre ISCIR.
    (2) Pentru recipientele cilindri uscãtori la care nu se poate efectua încercarea de presiune hidraulicã, aceasta se poate înlocui, cu o revizie interioarã şi o încercare de presiune cu fluidul de lucru la presiunea maximã admisibilã de lucru sau cu o revizie interioarã cu mãsurarea grosimii mantalei cilindrice cu ultrasunete.
    (3) În afara termenului scadent, încercarea de presiune hidraulicã se mai executã şi în cazurile în care recipientul cilindru uscãtor a fost scos din instalaţie pentru rectificare sau o nouã instalare.
    (4) Rezultatele verificãrilor se consemneazã în procesul-verbal de verificare şi se ataşeazã la cartea recipientului.

    Recipiente din instalaţiile frigorifice
    ART. 93
    (1) Verificãrile tehnice periodice la recipientele fierbãtoare din instalaţiile frigorifice, se efectueazã de cãtre ISCIR.
    (2) Încercarea de presiune hidraulicã pentru recipientele din instalaţiile frigorifice se efectueazã cu lichide neagresive şi nepericuloase care nu sunt incompatibile cu fluidul de lucru la o valoare a presiunii de probã stabilitã în documentaţia de însoţire.
    (3) Revizia interioarã se executã la maxim 8 ani sau când se goleşte instalaţia frigorificã de fluid.
    (4) Revizia exterioarã se executã la termene de maxim 4 ani.
    (5) Rezultatele verificãrilor se consemneazã în procesul-verbal de verificare şi se ataşeazã la cartea recipientului.

    Generatoare de acetilenã
    ART. 94
    (1) Verificãrile tehnice periodice la generatoarele de acetilenã, se efectueazã de cãtre ISCIR sau de cãtre RSVTI.
    (2) Revizia interioarã se efectueazã cel puţin o datã la 3 ani;
    (3) Încercarea de presiune se efectueazã cel puţin o datã la 6 ani pentru generatoarele stabile, respectiv cel puţin o datã la 3 ani pentru generatoarele transportabile.
    (4) Rezultatele verificãrilor se consemneazã în procesul-verbal de verificare şi se ataşeazã la cartea recipientului.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Prelungirea autorizãrii funcţionãrii şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificãrilor tehnice periodice

    ART. 95
    (1) În cazuri excepţionale şi motivate tehnic, pentru recipientele înglobate în linii tehnologice complexe şi care nu pot fi oprite din funcţiune, separat, pentru verificarea tehnicã periodicã la data scadentã, se poate admite prelungirea funcţionãrii acestora cu cel mult 12 luni, pe baza unui memoriu tehnic de evaluare a riscurilor în exploatare întocmit de deţinãtor/utilizator din care sã rezulte cã starea tehnicã a acestuia permite acest lucru.
    (2) Solicitarea scrisã a deţinãtorului/utilizatorului recipientului şi memoriul tehnic se transmit la ISCIR cu minim 30 zile înainte de termenul scadent.
    (3) Memoriul tehnic trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele:
    a) prezentarea/descrierea recipientului (tip constructiv, presiune, temperaturã, fluid de lucru);
    b) istoricul exploatãrii (verificãri tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii);
    c) monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnicã periodicã, dupã caz;
    d) mãsuri compensatorii, dupã caz;
    e) echiparea cu dispozitive de siguranţã şi aparate de mãsurã, control;
    f) existenţa instrucţiunilor de exploatare;
    g) concluzii privind funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţã.
    ART. 96
    Prelungirea cu pânã la 12 luni a scadenţei la verificarea tehnicã periodicã se acordã în urma efectuãrii unei revizii exterioare, astfel:
    a) de cãtre ISCIR, pentru recipientele menţionate la art. 71 alin. (1);
    b) de cãtre ISCIR sau RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului, funcţie de cine a efectuat ultima verificare tehnicã periodicã la recipientele menţionate la art. 71 alin. (2); dacã prelungirea se efectueazã de cãtre RSVTI, o copie a procesului-verbal încheiat pentru revizia exterioarã se transmite la ISCIR;
    c) de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului, pentru recipientele menţionate la art. 71 alin. (3).
    ART. 97
    Procesul-verbal încheiat pentru revizia exterioarã se ataşeazã la cartea recipientului împreunã cu memoriul tehnic.
    ART. 98
    (1) Atunci când cerinţele procesului tehnologic nu permit oprirea recipientului la data scadentã pentru revizia interioarã se poate prelungi autorizarea funcţionãrii pânã la termenul scadent pentru revizia interioarã şi încercarea la presiune hidraulicã.
    (2) Prelungirea autorizãrii funcţionãrii se efectueazã în baza unui memoriu tehnic de analizã a riscurilor, întocmit de persoana juridicã autorizatã pentru verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
    (3) Memoriul tehnic de analizã a riscurilor, avizat de RADTE, cuprinde, cel puţin, urmãtoarele:
    a) prezentarea/descrierea recipientului;
    b) istoricul exploatãrii, precum verificãri tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii şi altele asemenea;
    c) monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnicã periodicã;
    d) identificarea şi evaluarea riscurilor astfel:
    1) identificarea evenimentelor nedorite care duc la materializarea unui risc;
    2) analiza mecanismelor prin care aceste evenimente nedorite ar putea sã se producã în general, aprecierea importanţei lor şi a probabilitãţii apariţiei de efecte dãunãtoare;
    3) evaluarea riscurilor.
    e) mãsuri compensatorii;
    f) concluzii privind funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţã.
    ART. 99
    În funcţie de concluziile memoriului tehnic, ISCIR decide continuarea verificãrilor tehnice sau respingerea solicitãrii de prelungire a autorizãrii funcţionãrii.
    ART. 100
    (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectueazã o revizie exterioarã.
    (2) Rezultatele verificãrilor se consemneazã într-un proces-verbal conform modelului din anexa 2, şi dacã sunt corespunzãtoare, se acordã prelungirea autorizãrii funcţionãrii, stabilindu-se termenul urmãtoarei verificãri tehnice (ziua, luna şi anul).

    CAP. VI
    REPARAREA

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 101
    (1) Repararea recipientelor se face cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi a celorlalte acte normative aplicabile. Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la repararea recipientelor.
    (2) Repararea recipientelor se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul naţional al persoanelor juridice autorizate de cãtre ISCIR. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã repararea recipientelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul naţional al persoanelor juridice autorizate de ISCIR sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã.
    (3) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice care efectueazã repararea recipientelor sunt prevãzute la capitolul XII.
    (4) Toate constatãrile referitoare la repararea recipientelor trebuie sã se consemneze de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI în procese-verbale de verificare tehnicã. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnicã sunt prevãzute în anexele 2 şi 3.
    (5) Autorizaţia de a repara recipiente nu este necesarã atunci când reparaţia se efectueazã de cãtre producãtor.
    ART. 102
    (1) Repararea recipientelor se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de reparare avizatã de cãtre RADTP.
    (2) Condiţiile privind atestarea persoanelor fizice care efectueazã avizarea documentaţiilor preliminare de reparare a recipientelor sunt conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice care efectueazã avizarea documentaţiilor preliminare de reparare a recipientelor sunt prevãzute la capitolul XII.
    ART. 103
    (1) Lucrãrile de reparare a recipientelor se executã cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de reparare elaborate în funcţie de complexitatea lucrãrilor. Se au în vedere reglementãrile care au stat la baza construirii dar se pot adopta şi alte soluţii bazate pe alte reglementãri tehnice aplicabile, care sã asigure respectarea cerinţelor esenţiale de securitate.
    (2) În cadrul lucrãrilor de reparare se folosesc subansambluri construite de reparatori autorizaţi în baza documentaţiei tehnice avizate de RADTP, cu excepţia subansamblelor/componentelor reglementate conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 584/2004 cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Deţinãtorul trebuie sã punã la dispoziţie documentaţia tehnicã a recipientelor care sã permitã identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor de reparare la acestea.
    (4) Documentaţia tehnicã de reparare se ataşeazã la cartea recipientului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Specificarea lucrãrilor de reparare care se verificã de cãtre ISCIR

    ART. 104
    Lucrãrile executate în cadrul reparaţiilor planificate sau neplanificate la recipiente, se verificã de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR şi/sau de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului împreunã cu RSL al persoanei juridice reparatoare.
    ART. 105
    (1) Lucrãrile executate în cadrul reparaţiilor la recipiente, care se verificã de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sunt urmãtoarele:
    a) înlocuirea de virole, funduri, plãci tubulare sau alte elemente sub presiune, care se pot executa separat şi asambla la instalaţie;
    b) repararea prin încãrcare cu sudurã a elementelor sub presiune care prezintã coroziuni sau eroziuni şi placarea prin încãrcare prin sudurã a suprafeţelor elementelor recipientelor;
    c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crãpãturilor elementelor sub presiune;
    d) executarea unor suduri noi la elementele sub presiune, refacerea sau remedierea celor existente;
    e) înlocuirea ţevilor schimbãtoarelor de cãldurã şi a niturilor de la recipiente;
    f) înlocuirea armãturilor de siguranţã cu alte tipodimensiuni care diferã de cele prevãzute în proiectul iniţial;
    g) remedierea zonelor din care au fost prelevate probe de material în scopul evaluãrii stãrii tehnice a recipientelor;
    h) executarea de lucrãri ca urmare a modificãrii proiectului iniţial de construcţie a recipientului sau care duc la modificarea parametrilor iniţiali maximi admişi pentru funcţionarea acestuia;
    i) înlocuirea fasciculelor schimbãtoarelor de cãldurã;
    j) înlocuirea mantalei exterioare a unui recipient cu pereţi dubli;
    k) montarea unui recipient pe un nou amplasament.
    (2) Pentru lucrãrile de reparare altele decât cele menţionate la alin. (1), verificarea tehnicã dupã reparare se efectueazã de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului împreunã cu RSL al reparatorului. Rezultatele verificãrii tehnice dupã reparare trebuie sã fie consemnate într-un proces-verbal de verificare tehnicã al cãrui model este prevãzut în anexa 3. Procesul-verbal de verificare tehnicã se ataşeazã la cartea recipientului.
    ART. 106
    Dacã prin lucrãrile de reparare efectuate s-au modificat performanţele iniţiale ale recipientului, scopul sau tipul acestuia, se aplicã prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la retimbrarea recipientului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Etapele necesare efectuãrii reparãrii

    ART. 107
    (1) Înaintea începerii lucrãrilor de reparare, persoana juridicã reparatoare, cu acordul scris al deţinãtorului/utilizatorului, întocmeşte un memoriu tehnic de prezentare a lucrãrilor de reparare, care trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele:
    a) descrierea recipientului (instalaţia aferentã), cu indicarea parametrilor de funcţionare;
    b) lucrãrile de reparare ce urmeazã a se efectua;
    c) condiţiile tehnice de execuţie a lucrãrilor de reparare;
    d) planul de examinãri, verificãri şi încercãri care urmeazã a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrãrilor de reparare.
    (2) Documentaţia tehnicã preliminarã de reparare avizatã de cãtre RADTP se ataşeazã la memoriul tehnic de prezentare a lucrãrilor de reparare.
    (3) Memoriul tehnic se înainteazã la ISCIR în vederea acceptãrii începerii lucrãrilor de reparare. Se interzice începerea lucrãrilor de reparare fãrã procesul-verbal de acceptare al ISCIR.
    (4) Prin procesul-verbal de acceptare a începerii lucrãrilor de reparare, ISCIR poate solicita ca anumite operaţii, examinãri, verificãri sau încercãri sã se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, iar în cazul recipientelor sau elementelor acestora, la care datoritã concepţiei constructive nu mai este posibilã examinarea cu ocazia verificãrii tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii dupã reparare, participarea este obligatorie. Persoana juridicã reparatoare este obligatã sã solicite participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la operaţiile, examinãrile, verificãrile sau încercãrile respective.
    (5) În cazul în care pe parcursul lucrãrilor de reparare apar modificãri faţã de memoriul tehnic de prezentare a lucrãrilor de reparare acceptat de ISCIR, acesta se revizuieşte şi se transmite la ISCIR în vederea obţinerii acceptului cu modificãrile aferente.
    ART. 108
    Documentaţia tehnicã de reparare, întocmitã de cãtre persoana juridicã reparatoare la finalul lucrãrilor de reparare trebuie sã cuprindã urmãtoarele:
    a) memoriul tehnic de prezentare a lucrãrilor de reparare acceptat de ISCIR (inclusiv documentaţia preliminarã de reparare avizatã de RADTP);
    b) certificatele de inspecţie ale materialelor de bazã şi de adaos utilizate la reparare conform cerinţelor din documentaţia preliminarã de reparare; declaraţii de conformitate pentru armãturi, dispozitive de siguranţã şi altele asemenea, care au fost înlocuite, dupã caz;
    c) lista procedurilor de sudare aprobate folosite în execuţia îmbinãrilor sudate şi specificaţiile procedurilor de sudare specifice, întocmite de RTS, la care se ataşeazã, în copie, fişele de aprobare, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la aprobarea procedurilor de sudare;
    d) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, care au executat lucrãrile de sudare, întocmit de RTS, la care se ataşeazã autorizaţiile sudorilor, în copie;
    e) fişa şi diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevãzut în memoriul tehnic sau în documentaţia tehnicã preliminarã de reparare;
    f) buletinele cuprinzând rezultatele examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate de cãtre laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilã;
    g) procesul-verbal întocmit de cãtre RSVTI care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casã, în care sã se specifice cã instalaţia se poate supune verificãrilor tehnice în scopul repunerii în funcţiune;
    h) declaraţia privind lucrãrile de reparare efectuate, conform modelului din anexa 4.
    ART. 109
    Verificarea tehnicã a recipientelor în timpul şi la finalul lucrãrilor de reparare se efectueazã la locul de executare a acestora de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi/sau de cãtre personalul tehnic de specialitate RSL atestat de ISCIR, al persoanei juridice reparatoare.
    ART. 110
    Pentru recipientele care, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, rãmân în regim de supraveghere tehnicã a deţinãtorului/utilizatorului, verificarea lucrãrilor de reparare se efectueazã de cãtre RSVTI al acestuia împreunã cu RSL al reparatorului.
    ART. 111
    (1) Verificarea recipientelor la finalul lucrãrilor de reparare constã în:
    a) verificarea documentaţiei tehnice de reparare, întocmitã conform art. 108;
    b) verificarea, în concordanţã cu documentaţia tehnicã, a modului în care au fost efectuate lucrãrile de reparare.
    (2) Pentru recipientele la care s-au obţinut rezultate corespunzãtoare, se efectueazã verificãrile în vederea repunerii în funcţiune conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Dispoziţii finale privind repararea

    ART. 112
    (1) Verificãrile în vederea repunerii în funcţiune se efectueazã la locul de funcţionare al recipientului în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
    (2) În procesul-verbal încheiat cu ocazia verificãrilor efectuate în vederea repunerii în funcţiune se consemneazã parametrii de funcţionare şi data efectuãrii urmãtoarei verificãri tehnice periodice (ziua, luna şi anul) cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    ART. 113
    În cazul reparãrii unor recipiente sau elemente ale acestora care datoritã modului de execuţie, montare sau exploatare necesitã verificãri şi încercãri suplimentare (mãsurarea deformaţiilor şi altele asemenea) sau atunci când unele dintre verificãrile şi încercãrile prevãzute în prezenta prescripţie tehnicã nu pot fi efectuate, se pot efectua şi alte verificãri şi încercãri. Acestea se prevãd în documentaţia tehnicã preliminarã de reparare, precizându-se tipul, volumul, condiţiile tehnice de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuãrii acestora în timpul utilizãrii recipientelor.

    CAP. VII
    VERIFICÃRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII/EXAMINÃRI CU CARACTER TEHNIC

    SECŢIUNEA 1
    Domeniu de aplicare

    ART. 114
    (1) Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a recipientelor se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a recipientelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã. Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevãzute la capitolul XII din prezenta prescripţie tehnicã.
    (2) Cerinţa de autorizare pentru verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a nu se aplicã producãtorilor recipientelor fabricate de aceştia.
    ART. 115
    Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic se efectueazã în scopul stabilirii stãrii tehnice, evaluãrii duratei de funcţionare remanentã şi stabilirii condiţiilor de funcţionare în siguranţã a recipientelor.
    ART. 116
    Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic se poate efectua în urmãtoarele cazuri:
    a) dacã la recipientul s-au produs avarii;
    b) dacã în urma verificãrilor tehnice periodice, efectuate conform prezentei prescripţii tehnice, se obţin rezultate necorespunzãtoare; recipiente la care se constatã zone de coroziune, care ar putea periclita funcţionarea în condiţii de siguranţã;
    c) atunci când recipientul urmeazã sã fie repus în funcţiune dupã o perioadã de timp în care a fost oprit, fãrã sã fie conservat în mod corespunzãtor (conform instrucţiunilor de exploatare şi unor proceduri specifice), iar repunerea acestuia în funcţiune ar putea periclita siguranţa în funcţionare;
    d) la sfârşitul duratei de viaţã a recipientului, atunci când aceasta este stabilitã prin documentaţia tehnicã;
    e) la expirarea duratei normale de funcţionare prevãzutã în <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când prin documentaţia tehnicã nu este prevãzutã durata de viaţã a recipientului;
    f) atunci când documentaţia tehnicã a recipientului lipseşte sau este incompletã;
    g) înainte de autorizarea funcţionãrii, în cazul recipientelor vechi, menţionate la art. 23 lit. b);
    h) în cazul în care se intenţioneazã utilizarea unui recipient la parametrii de funcţionare mai severi decât cei pentru care a fost proiectat, construit şi autorizat pentru funcţionare înainte de 1 ianuarie 2004;
    i) atunci când la recipientul aflat în funcţiune se constatã o funcţionare anormalã a acestuia precum depãşirea parametrilor maximi de funcţionare, apariţia unor deformaţii ale corpului sub presiune, şi altele asemenea.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii privind efectuarea verificãrilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic

    ART. 117
    (1) Persoana juridicã autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic întocmeşte un program de investigaţii/examinãri care trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele:
    a) descrierea recipientului din punct de vedere constructiv şi al parametrilor de funcţionare (volum, presiune, temperaturã, fluid de lucru); se anexeazã desenul tip de ansamblu;
    b) prezentarea eventualelor lucrãri de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente (avarii, accidente şi altele asemenea) care au avut loc în timpul perioadei de funcţionare la recipientul;
    c) planuri care cuprind examinãrile, verificãrile şi încercãrile care se propun a fi efectuate la recipientul; se întocmesc schiţe care cuprind, dupã caz, poziţionarea exactã a punctelor şi locurilor unde urmeazã sã se efectueze examinãri vizuale şi/sau nedistructive, mãsurãri de grosimi şi altele asemenea şi a zonelor din care urmeazã sã fie prelevate epruvete pentru încercãri distructive;
    d) menţionarea condiţiilor de execuţie a examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor care se propun a fi efectuate la recipientul (prescripţii tehnice, standarde şi altele asemenea), precum şi a criteriilor de acceptare a rezultatelor obţinute.

    NOTÃ:
    În situaţia prevãzutã la art. 116 lit. h), la programul de investigaţii/examinãri se anexeazã şi breviarul de calcul de rezistenţã întocmit corespunzãtor noilor parametrii de funcţionare.

    (2) Deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã punã la dispoziţie documentaţia tehnicã a recipientului care sã permitã identificarea datelor tehnice necesare întocmirii programului de investigaţii/examinãri.
    (3) Programul de investigaţii/examinãri trebuie sã fie avizat de RADTE al persoanei juridice autorizate, dupã care se transmite la ISCIR în vederea acceptãrii acestuia.
    ART. 118
    În cazul întocmirii programului conform art. 117, ISCIR transmite acceptul efectuãrii programului, cu sau fãrã completãri.
    ART. 119
    (1) Reprezentantul persoanei juridice autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic participã la toate examinãrile, verificãrile şi încercãrile prevãzute în programul acceptat de ISCIR.
    (2) Examinãrile nedistructive/distructive trebuie efectuate de cãtre laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.
    ART. 120
    (1) ISCIR poate solicita ca anumite examinãri, verificãri sau încercãri sã se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridicã autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic are obligaţia sã solicite, cu cel puţin 5 zile înainte, participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la efectuarea examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor.
    ART. 121
    (1) Pe baza rezultatelor obţinute în urma examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate, persoana juridicã autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic întocmeşte raportul tehnic care conţine concluziile finale privind posibilitatea funcţionãrii în condiţii de siguranţã a recipientului.
    (2) Raportul tehnic trebuie sã fie avizat de RADTE al persoanei juridice autorizate.
    (3) Raportul tehnic împreunã cu documentaţia tehnicã conţinând buletinele şi certificatele cu rezultatele obţinute, breviarul de calcul de rezistenţã şi procesele-verbale întocmite de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, dupã caz, întocmitã ca urmare a examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate conform programului acceptat de ISCIR, trebuie sã fie transmise la ISCIR pentru acceptare.
    ART. 122
    (1) Dupã acceptarea de cãtre ISCIR a raportului tehnic, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã respecte concluziile menţionate în raportul tehnic întocmit de persoana juridicã autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
    (2) În cazul obţinerii unor rezultate corespunzãtoare deţinãtorul/utilizatorul solicitã la ISCIR efectuarea examinãrilor şi verificãrilor în vederea repunerii în funcţiune a recipientului conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    (3) Dacã în urma examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate rezultã necesitatea efectuãrii unor lucrãri de reparare la recipientul, acestea se efectueazã conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, iar examinãrile şi verificãrile în vederea repunerii în funcţiune se efectueazã ulterior.
    ART. 123
    Documentaţia tehnicã acceptatã de ISCIR (programul de investigaţii/examinãri, raportul tehnic şi documentele aferente acestuia) trebuie sã fie ataşatã la cartea recipientului, urmând a fi prezentatã inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR atunci când se solicitã efectuarea examinãrilor şi verificãrilor în vederea repunerii în funcţiune.

    CAP. VIII
    TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA

    ART. 124
    (1) Recipientele a cãror reparare, exploatare, funcţionare şi verificare se efectueazã în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, aflate în funcţionare fãrã placa de timbru, trebuie sã fie timbrate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
    (2) Aplicarea plãcii de timbru la recipientele aflate în funcţionare se poate face în urmãtoarele situaţii:
    a) atunci când aceasta lipseşte, este deterioratã sau este ilizibilã;
    b) atunci când se modificã parametrii de funcţionare ai recipientului în urma reparãrii sau a efectuãrii unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
    (3) Sunt exceptate recipientele care prin documentaţia tehnicã de însoţire nu au prevãzutã placã de timbru, conţinutul acesteia fiind marcat prin poansonare pe corpul recipientului sau prin etichetare şi sunt autorizate sã funcţioneze în aceste condiţii.
    ART. 125
    (1) Pentru recipientele autorizate/admise sã funcţioneze, la care placa de timbru nu existã sau este deterioratã, aceasta se poate reconstitui de cãtre deţinãtor, în baza documentaţiei existente (din care sã rezulte parametrii de funcţionare, nr. de fabricaţie/an, constructor).
    (2) Placa de timbru se poate aplica numai dacã pe recipientul existã marcate prin poansonare cel puţin datele (nr. de fabricaţie/an şi denumirea unitãţii constructoare) care sã permitã stabilirea cu certitudine a faptului cã documentaţia tehnicã aparţine acestuia.
    (3) Placa de timbru trebuie sã fie conform documentaţiei tehnice de însoţire şi trebuie sã fie aplicatã de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului care trebuie sã întocmeascã un proces-verbal în cartea recipientului. Datele care trebuie sã fie înscrise pe placa de timbru se stabilesc pe baza documentaţiei tehnice existente a recipientului.
    ART. 126
    (1) Pentru recipientele neautorizate/neadmise sã funcţioneze, la care placa de timbru nu existã sau este deterioratã şi la care se solicitã autorizarea/admiterea funcţionãrii, aplicarea plãcii de timbru se face în urma efectuãrii unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    (2) Placa de timbru este aplicatã de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului.
    ART. 127
    În cazul modificãrii parametrilor de funcţionare ai recipientelor, ca urmare a efectuãrii unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, se efectueazã retimbrarea conform art. 126 alin. (2).
    ART. 128
    Recipientele la care placa de timbru nu existã sau este deterioratã şi pentru care deţinãtorul/utilizatorul nu posedã documentaţia tehnicã, care sã permitã identificarea datelor necesare timbrãrii/retimbrãrii, şi nu existã marcate prin poansonare cel puţin datele care sã permitã identificarea parametrilor de funcţionare, trebuie sã fie scoase din uz şi casate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Este interzisã timbrarea/retimbrarea şi punerea în funcţiune a acestora.

    CAP. IX
    AVARII ŞI ACCIDENTE

    ART. 129
    În cazul avariilor care determinã oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţã a unei instalaţii/echipament, precum şi în cazurile de accidente provocate la instalaţie/echipament, persoana fizicã sau juridicã care deţine/utilizeazã instalaţia/echipamentul are obligaţia de a opri din funcţionare instalaţia/echipamentul şi de a anunţa de îndatã ISCIR despre producerea evenimentului; cu aceastã ocazie trebuie sã se anunţe cel puţin urmãtoarele date: numele şi prenumele şi funcţia persoanei care anunţã, modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei/accidentului, felul instalaţiei/echipamentului, urmãrile avariei/accidentului.
    ART. 130
    Persoana fizicã sau juridicã care deţine/utilizeazã instalaţia/echipamentul care a suferit avaria, sau la care s-a produs accidentul, are urmãtoarele obligaţii de îndeplinit prin RSVTI:
    a) sã ia mãsurile necesare pentru ca situaţia produsã de avarie sau în timpul accidentului sã rãmânã nemodificatã pânã la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu excepţia cazului în care situaţia respectivã ar constitui un pericol pentru viaţa şi sãnãtatea persoanelor;
    b) sã ia toate mãsurile de asigurare a condiţiilor de securitate, în cazul în care fluidul de lucru este toxic, inflamabil sau exploziv;
    c) sã izoleze pe cât posibil zona de lucru a instalaţiei/echipamentului avariat sau la care s-a produs accidentul;
    d) sã întocmeascã un raport cu situaţia tehnicã a instalaţiei/echipamentului imediat dupã avarie/accident, care trebuie sã includã şi fotografii ale instalaţiei/echipamentului avariat, precum şi intervenţiile efectuate pânã la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR;
    e) sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizaţia de funcţionare a instalaţiei/echipamentului (cartea ISCIR) precum şi raportul de mai sus (în cazurile justificate raportul nu mai este necesar).
    ART. 131
    Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR trebuie sã întocmeascã procesul-verbal de constatare a avariei sau accidentului şi de oprire din funcţiune a instalaţiei/echipamentului.
    ART. 132
    (1) Instalaţiile/echipamentele care au suferit avarii sau accidente care au determinat oprirea lor din funcţionare trebuie sã fie supuse unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic (în vederea evaluãrii stãrii tehnice a acestora), efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale prescripţiilor tehnice aplicabile.
    (2) Investigaţiile/examinãrile cu caracter tehnic nu sunt necesare în mãsura în care persoana fizicã sau juridicã deţinãtoare/utilizatoare renunţã la utilizarea instalaţiei/echipamentului avariat şi decide scoaterea din uz şi casarea acestuia.
    ART. 133
    Expertizele în caz de avarii sau accidente la instalaţii/echipamente trebuie sã fie realizate de cãtre experţii ISCIR.

    CAP. X
    SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA

    ART. 134
    (1) Scoaterea din uz a recipientelor se poate face de cãtre deţinãtor/utilizator în urmãtoarele cazuri:
    a) dacã în urma verificãrilor şi încercãrilor efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, la verificãrile tehnice periodice sau dupã reparaţii, se constatã cã recipientul nu mai prezintã siguranţã în funcţionare;
    b) dacã în urma examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate în vederea evaluãrii stãrii tehnice sau a studiilor privind stabilirea condiţiilor de funcţionare şi evaluarea duratei de funcţionare remanente se constatã cã recipientul nu mai poate funcţiona în condiţii de siguranţã sau durata de funcţionare a fost epuizatã;
    c) la sfârşitul duratei de viaţã a recipientului, atunci când aceasta este stabilitã prin documentaţia tehnicã;
    d) atunci când recipientul a suferit o avarie în urma cãreia acesta nu mai poate fi pus în funcţiune;
    e) dacã recipientul nu mai poate fi identificat dupã placa de timbru, dupã marcajul de pe corp sau nu mai are cartea recipientului (aceasta neputând fi refãcutã);
    f) atunci când deţinãtorul/utilizatorul renunţã din proprie iniţiativã la recipientul.
    (2) Oprirea din funcţionare şi conservarea recipientului nu înseamnã scoatere din uz.
    ART. 135
    Recipientele scoase din uz trebuie casate prin grija deţinãtorului/utilizatorului. Operaţia de casare a recipientului este consemnatã într-un proces-verbal întocmit de cãtre RSVTI şi semnat de cãtre reprezentantul deţinãtorului/utilizatorului.
    ART. 136
    Placa de timbru trebuie demontatã de pe recipientul şi distrusã în prezenţa RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului. Acest fapt se consemneazã în procesul-verbal încheiat conform art. 135.
    ART. 137
    Procesul-verbal încheiat se ataşeazã la cartea recipientului şi rãmâne în arhiva deţinãtorului/utilizatorului.
    ART. 138
    (1) Deţinãtorul/utilizatorul comunicã în scris scoaterea din uz şi casarea recipientului la ISCIR, în vederea scoaterii din evidenţa ISCIR a acestuia.
    (2) Comunicarea se transmite la ISCIR în termen de 15 zile de la întocmirea procesului-verbal menţionat la art. 135.
    ART. 139
    Sunt interzise repunerea în funcţiune şi exploatarea recipientelor scoase din uz şi casate.

    CAP. XI
    ATESTÃRI ŞI AUTORIZÃRI

    ART. 140
    (1) ISCIR atestã persoanele fizice pentru urmãtoarele activitãţi:
    a) avizarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare
    (2) ISCIR autorizeazã persoanele juridice pentru urmãtoarele activitãţi:
    a) repararea recipientelor;
    b) verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic la recipiente.
    (3) ISCIR autorizeazã urmãtoarele persoane fizice:
    a) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor RSVTI.
    ART. 141
    Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare pentru activitãţile prevãzute la art. 140, precum şi condiţiile şi documentaţia necesarã sunt prevãzute în prescripţia tehnicã specificã şi celelalte reglementãri aplicabile.
    ART. 142
    Obţinerea autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvã persoana fizicã sau juridicã de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

    CAP. XII
    OBLIGAŢII ŞI RESPONABILITÃŢI

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 143
    Persoanele fizice sau juridice autorizate de ISCIR, deţinãtorii/utilizatorii recipientelor trebuie sã respecte prevederile Legii 64/2008 "Legea privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil".

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţiile şi responsabilitãţile deţinãtorilor/utilizatorilor

    ART. 144
    În vederea asigurãrii condiţiilor pentru funcţionarea în condiţii de siguranţã, deţinãtorii/utilizatorii au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã solicite şi sã obţinã autorizarea/admiterea funcţionãrii pentru recipientele şi sã le înregistreze la ISCIR şi în evidenţa internã;
    b) sã supunã recipientele la verificãrile tehnice efectuate de cãtre ISCIR sau de cãtre RSVTI (pentru cazurile prevãzute la capitolul III şi capitolul V) în vederea autorizãrii funcţionãrii şi la verificãrile tehnice periodice (conform perioadelor de scadenţã acordate), pregãtind recipientele şi creând toate condiţiile necesare în scopul verificãrii acestora;
    c) sã îndeplineascã la termenele prevãzute mãsurile dispuse de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR şi RSVTI prin procesul-verbal de verificare tehnicã;
    d) sã ia mãsurile necesare şi sã se asigure cã recipientele sunt utilizate în condiţii de siguranţã, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii conform instrucţiunilor tehnice ale producãtorilor, normativelor legale şi prezentei prescripţii tehnice;
    e) sã asigure existenţa la fiecare loc de muncã a instrucţiunilor tehnice interne menţionate la art. 65;
    f) sã foloseascã pentru utilizarea instalaţiei/echipamentului numai personal de exploatare care îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 66;
    g) sã solicite la ISCIR scoaterea din evidenţã a recipientelor scoase din uz şi casate;
    ART. 145
    Deţinãtorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente produse prin exploatarea recipientelor fãrã autorizarea funcţionãrii necesarã sau prin exploatarea necorespunzãtoare a acestora.
    ART. 146
    (1) Persoana fizicã sau juridicã care deţine/utilizeazã recipiente are obligaţia sã asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.
    (2) Orice schimbare a operatorului RSVTI trebuie sã fie comunicatã, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR.
    ART. 147
    În cazul transferului dreptului de proprietate, fostul deţinãtor/utilizator are obligaţia sã înştiinţeze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru scoaterea din evidenţã a recipientului vândut.
    ART. 148
    În cazul transferului dreptului de proprietate, noul deţinãtor/utilizator are obligaţia sã înştiinţeze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru luarea în evidenţã a recipientului achiziţionat.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate de ISCIR

    ART. 149
    (1) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice atestate pentru avizarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare:
    a) sã cunoascã actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice specifice şi standardele aplicabile;
    b) sã verifice dacã au fost adoptate soluţii tehnice care sã permitã funcţionarea recipientelor în condiţii de siguranţã;
    c) sã verifice dacã au fost prevãzute în documentaţia tehnicã examinãrile, verificãrile şi încercãrile ce trebuie sã fie efectuate de persoanele juridice reparatoare la locul de funcţionare, în concordanţã cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    d) sã elaboreze în cadrul documentaţiei tehnice preliminare de reparare desenul tip de ansamblu, cuprinzând principalele date tehnice conform prescripţiilor tehnice, care sã permitã verificarea parametrilor de funcţionare în siguranţã a recipientelor în timpul montãrii, reparãrii şi la locul de funcţionare;
    e) sã urmãreascã existenţa în documentaţiile avizate a precizãrilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
    f) sã elaboreze instrucţiuni tehnice, dupã caz, pentru exploatarea, întreţinerea, revizia şi verificarea recipientelor, care sã serveascã şi pentru pregãtirea personalului de exploatare, întreţinere, revizie şi verificare;
    g) sã avizeze documentaţiile tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);
    h) sã ţinã evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le avizeazã conform, in registrul al cãrui model este prezentat în anexa 6;
    i) sã punã la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de cãtre acesta cu ocazia controalelor efectuate;
    j) sã participe la instructajele profesionale şi examinãrile organizate de ISCIR (când este cazul).
    (2) Confirmarea avizãrii documentaţiei preliminare de reparare cu privire la respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare se face prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ATESTAT RADTP - IMSP .............................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr.: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│AVIZAT CORESPUNDE*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data: Semnãtura: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


-------
    *) Se menţioneazã indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

    ART. 150
    Persoanele juridice autorizate pentru reparare au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi: sã execute lucrãrile de reparare în conformitate cu documentaţia tehnicã preliminarã de reparare avizatã de RADTP, valabilã la data începerii lucrãrilor respective;
    a) sã înceapã execuţia lucrãrilor de reparare numai dupã existenţa procesului-verbal al inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR prin care s-a acceptat începerea lucrãrilor de reparare;
    b) sã pregãteascã şi sã asigure condiţiile pentru realizarea verificãrilor tehnice a recipientelor în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice; sã prezinte recipientele şi toate documentaţiile tehnice necesare, în timpul şi la sfârşitul reparãrii, la verificãrile care se efectueazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de cãtre personalul propriu, atestat de ISCIR;
    c) sã întocmeascã documentaţia prevãzutã de prescripţia tehnicã şi sã o punã la dispoziţia deţinãtorului/utilizatorului odatã cu predarea/recepţia recipientului;
    d) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor efectuate, conform modelului din anexa 5;
    e) sã nominalizeze personal tehnic propriu pentru verificarea lucrãrilor care fac obiectul autorizãrii RSL şi RTS, atestat în acest scop de ISCIR;
    f) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul propriu nominalizat RSL şi RTS, atestat de ISCIR, sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
    g) sã comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RSL/RTS; sã asigure cã personalul nou propus începe activitatea specificã numai dupã atestarea acestuia de cãtre ISCIR;
    h) sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru proprii şi instrucţiunilor specifice, cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare aplicabile, ale standardelor şi normativelor în vigoare şi ale normelor specifice de protecţia muncii;
    i) sã supunã avizãrii RADTP documentaţia tehnicã preliminarã de reparare, în cazul în care pe parcursul reparãrii apar modificãri faţã de documentaţia tehnicã preliminarã avizatã;
    j) sã solicite efectuarea verificãrii recipientelor de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de cãtre personalul atestat de ISCIR, înainte de asamblare şi în fazele în care examinarea acestora este posibilã, în cazul în care datoritã concepţiei constructive nu mai este posibilã examinarea ulterioarã;
    k) sã punã la dispoziţie personalul şi utilajele necesare verificãrii recipientului;
    l) sã întocmeascã documentaţia tehnicã de reparare prevãzutã de prescripţia tehnicã şi sã o punã la dispoziţia deţinãtorului/utilizatorului;
    m) sã emitã la finalizarea lucrãrilor declaraţia conform anexei 4.
    ART. 151
    Obligaţiile şi responsabilitãţile responsabilului cu supravegherea lucrãrilor RSL:
    a) sã cunoascã legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice specifice, standardele şi normativele aplicabile;
    b) sã verifice introducerea în execuţie numai a documentaţiilor tehnice preliminare de reparare avizate de cãtre RADTP atestat de ISCIR în acest scop;
    c) sã urmãreascã execuţia pe faze de lucru a lucrãrilor de reparare din punct de vedere al respectãrii prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de reparare şi sã supunã la încercãri instalaţiile respective;
    d) sã completeze la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor efectuate;
    e) sã verifice documentaţia tehnicã întocmitã pentru lucrãrile efectuate (documentaţia de reparaţie) sub aspectul respectãrii prevederilor prescripţiei tehnice;
    f) sã menţioneze în documentaţiile întocmite precizãrile legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
    g) sã încheie documente de verificare în care sã consemneze constatãrile şi rezultatele verificãrilor şi examinãrilor, precum şi dispoziţiile obligatorii;
    h) sã participe la instruirile periodice organizate de cãtre ISCIR;
    i) sã confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│RSL ............................................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data: Semnãtura: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


-------
    *) Se înscrie denumirea persoanei juridice

    ART. 152
    Obligaţiile şi responsabilitãţile responsabilului tehnic cu sudura RTS:
    a) sã cunoascã legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, standardele şi alte acte normative aplicabile;
    b) sã verifice dacã tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţã cu procedura de sudare aprobatã;
    c) sã verifice documentaţia tehnicã preliminarã de reparare înainte de lansarea acesteia în execuţie, astfel încât soluţiile adoptate sã asigure condiţii optime de sudare şi verificare;
    d) sã asigure alegerea corectã a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bazã utilizate, în conformitate cu procedurile de sudare aprobate, astfel încât prin condiţiile tehnologice impuse sã se realizeze o îmbinare sudatã corectã a instalaţiei;
    e) sã verifice calitatea materialelor de adaos şi sã admitã introducerea în execuţie numai a materialelor de adaos prevãzute în documentaţie sau stabilite ca echivalente la aprobarea procedurii de sudare;
    f) sã ia mãsurile necesare ca la repararea elementelor instalaţiilor sã se foloseascã numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare aprobate;
    g) sã supravegheze ca materialele de bazã introduse în execuţie sã fie conforme cu documentaţia tehnicã preliminarã de reparare;
    h) sã urmãreascã efectuarea verificãrii calitãţii îmbinãrilor sudate pe fluxul tehnologic de execuţie, sã verifice rezultatele obţinute şi sã vizeze documentele privind verificarea îmbinãrilor sudate, care se ataşeazã la documentaţia tehnicã;
    i) sã organizeze, sã îndrume şi sã verifice activitatea privind specializarea, autorizarea şi evidenţa lucrãrilor efectuate de sudori, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor;
    j) sã participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi sã ia mãsuri corespunzãtoare pentru remedierea şi evitarea acestora în viitor;
    k) sã verifice, atunci când este cazul, dacã în cazul sudorilor certificaţi, condiţiile de certificare sunt identice cu cele de autorizare, în caz contrar procedând conform prescripţiei tehnice aplicabile;
    l) sã participe la întrunirile şi instructajele periodice organizate de ISCIR;
    m) sã ţinã la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR a procedurilor de sudare aprobate, precum şi a lucrãrilor executate de sudori;
    n) sã confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│RSL ............................................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data: Semnãtura: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


-------
    *) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

    ART. 153
    Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic:
    a) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
    b) sã întocmeascã programul de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic şi sã îl transmitã pentru acceptare la ISCIR, înainte de începerea investigaţiilor/examinãrilor;
    c) sã solicite în scris la ISCIR, cu cel puţin 5 zile înainte, participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la derularea verificãrilor tehnice pentru investigaţii/examinãri;
    d) la finalizarea programului de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic, sã întocmeascã raportul tehnic şi sã îl transmitã la ISCIR, pentru acceptare;
    e) sã elaboreze instrucţiuni tehnice suplimentare, dupã caz, privind exploatarea, întreţinerea şi verificarea tehnicã a recipientelor, atunci când sunt necesare, ca urmare a rezultatelor obţinute în urma evaluãrii stãrii tehnice;
    f) sã nominalizeze personal tehnic propriu RADTE, pentru avizarea programelor de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic şi a rapoartelor tehnice, care sã fie atestat în acest scop de ISCIR;
    g) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul propriu nominalizat sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
    h) sã ţinã la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor efectuate, conform modelului din anexa 7;
    i) sã comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; sã asigure cã personalul nou propus începe activitatea specificã numai dupã atestarea acestuia de cãtre ISCIR;
    j) sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru proprii şi instrucţiunilor specifice, cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare aplicabile, ale standardelor şi normativelor în vigoare şi ale normelor specifice de protecţia muncii;
    k) sã punã la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de cãtre acesta cu ocazia controalelor efectuate.
    ART. 154
    Obligaţiile şi responsabilitãţile responsabilului cu avizarea documentaţiei tehnice de examinãri RADTE:
    a) sã cunoascã actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice specifice şi standardele aplicabile;
    b) sã avizeze programele de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic întocmite în vederea evaluãrii stãrii tehnice a recipientelor, înainte de transmiterea acestora la ISCIR;
    c) sã avizeze documentaţia tehnicã întocmitã ca urmare a examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate conform programului acceptat de ISCIR, inclusiv raportul tehnic al persoanei juridice autorizate de ISCIR, care cuprinde concluziile finale privind posibilitatea funcţionãrii în condiţii de siguranţã a recipientului;
    d) sã estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la recipientele pentru care au fost efectuate investigaţii/examinãri la expirarea duratei de viaţã sau duratei normale de utilizare;
    e) sã avizeze documentaţiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);
    f) sã urmãreascã existenţa în documentaţiile avizate a precizãrilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
    g) sã ţinã evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verificã şi le avizeazã conform, într-un registrul conform modelului din anexa 7;
    h) sã punã la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de cãtre acesta cu ocazia controalelor efectuate;
    i) sã participe la instructajele profesionale şi examinãrile organizate de ISCIR (când este cazul);
    j) sã confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│RADTE IMSP................................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│AVIZAT CORESPUNDE:**) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data: Semnãtura: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


-------
    *) Se înscrie denumirea persoanei juridice.
    **) Se menţioneazã indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Obligaţiile şi responsabilitãţile operatorului RSVTI

    ART. 155
    RSVTI are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã cunoascã legislaţia şi prescripţiile tehnice în vigoare care reglementeazã funcţionarea în condiţii de siguranţã a recipientelor;
    b) rãspunde, împreunã cu deţinãtorul/utilizatorul, de luarea mãsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a recipientelor;
    c) sã urmãreascã elaborarea şi sã asigure existenţa la fiecare loc de muncã a instrucţiunilor tehnice interne privind exploatarea în condiţii de siguranţã a instalaţiei/echipamentului, menţionate la art. 65;
    d) sã asigure cã pentru utilizarea instalaţiei/echipamentului este folosit numai personal de exploatare care îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 66;
    e) sã efectueze verificãrile şi încercãrile la autorizarea funcţionãrii şi la verificãrile tehnice periodice (conform perioadelor de scadenţã acordate) la recipientele pentru care este împuternicit în scris de cãtre ISCIR sau la care, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, aceastã responsabilitate revine deţinãtorului/utilizatorului;
    f) sã transmitã la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;
    g) sã urmãreascã exploatarea recipientelor în condiţii de siguranţã, executarea reviziilor curente, a reparaţiilor şi a întreţinerilor permanente, conform normativelor legale şi prezentei prescripţii tehnice;
    h) sã asigure cã dispozitivele de siguranţã care echipeazã instalaţia/echipamentul sunt verificate periodic în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    i) sã urmãreascã organizarea şi sã participe la instructajele profesionale cu personalul de exploatare a recipientelor;
    j) sã urmãreascã pregãtirea recipientelor în vederea efectuãrii de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR a verificãrilor şi încercãrilor şi sã comunice la ISCIR datele de efectuare a acestora;
    k) sã anunţe la ISCIR avariile şi accidentele produse la recipientele şi sã participe la cercetarea acestora;
    l) sã ţinã evidenţa recipientelor şi sã urmãreascã pãstrarea corespunzãtoare a autorizaţiilor de funcţionare (cartea recipientului-partea de exploatare).

    CAP. XIII
    MÃSURI ADMINISTRATIVE

    ART. 156
    (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilitãţilor de cãtre persoanele fizice sau juridice autorizate sau de cãtre personalul tehnic de specialitate atestat, prevãzute/prevãzut în prezenta prescripţie tehnicã precum şi în cazul în care condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica urmãtoarele mãsuri administrative, în funcţie de natura acestora cu:
    a) avertisment;
    b) suspendarea, pe o perioada de pânã la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR;
    c) retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
    (2) Aplicarea mãsurilor administrative prevãzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalitãţii.
    (3) Aplicarea în termen de 6 luni a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a), atrage suspendarea pe o perioadã de pânã la 6 luni a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
    (4) Aplicarea în termen de un an a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b), atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
    (5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor suspendate sau retrase se efectueazã în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile.

    CAP. XIV
    TARIFE

    ART. 157
    Pentru activitãţile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplicã tarifele stabilite de lista de tarife ISCIR care reglementeazã acest lucru.

    CAP. XV
    DISPOZIŢII FINALE

    ART. 158
    Documentele care se depun la ISCIR trebuie sã fie redactate/traduse în limba românã.
    ART. 159
    Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    ART. 160
    (1) În cazul în care cartea recipientului se deterioreazã sau se pierde, ISCIR, la solicitarea deţinãtorului/utilizatorului, elibereazã partea de exploatare.
    (2) Solicitarea deţinãtorului/utilizatorului trebuie sã fie însoţitã de documentaţia tehnicã a recipientului prevãzutã la art. 27 lit. b, sau de documentaţia tehnicã întocmitã de o persoanã juridicã autorizatã pentru verificãri tehnice în utilizare pentru examinãri/investigaţii cu caracter tehnic.
    ART. 161
    Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificãri tehnice inopinate la recipientele supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi asupra modului în care persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate îşi desfãşoarã activitãţile reglementate de prezenta prescripţie tehnicã, luând, dupã caz, mãsurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.
    ART. 162
    Autorizaţiile eliberate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rãmân valabile pânã la data expirãrii acestora.
    ART. 163
    La instalaţiile şi echipamentele neautorizate pentru funcţionare de cãtre ISCIR sau care nu prezintã siguranţã în funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul sã aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.
    ART. 164
    Pe perioada valabilitãţii autorizaţiei, persoana fizicã sau juridicã atestatã/autorizatã poate fi supravegheatã de ISCIR privind menţinerea capabilitãţii tehnice de a efectua activitatea specificã pentru care a fost autorizatã.
    ART. 165
    (1) Pentru acordarea de derogãri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantã depune la ISCIR urmãtoarele:
    a) cerere de solicitare cu menţionarea derogãrii de la prevederile prescripţiei tehnice;
    b) memoriu justificativ care sã cuprindã descrierea situaţiei (date despre recipientul, amplasament, deservire), desene, calcule, soluţiile compensatorii propuse;
    c) avize, dupã caz, de la constructorul recipientului, de la un avizator atestat ISCIR pentru documentaţii de reparare.
    (2) Pe baza documentaţiei depuse, ISCIR avizeazã sau respinge motivat, în scris, solicitarea.
    ART. 166
    Anexele 1 - 7 fac parte integrantã din prezenta prescripţie tehnicã.

    ANEXA 1
                      Diagrame de evaluare a conformitãţii
                  (Conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 584/2004)

-------
    NOTÃ (CTCE)
    Diagrama 1 se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 bis din 10 iunie 2010, la pagina 192 (a se vedea imaginea asociatã).

    Recipiente conform prevederilor de la art. 8, alin. (2), lit. a), paragraful i).

    Prin excepţie, recipientele destinate sã conţinã gaze instabile şi care sunt din categoriile I sau II, conform diagramei 1, trebuie sã fie clasificate în categoria III.

-------
    NOTÃ (CTCE)
    Diagrama 2 se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 bis din 10 iunie 2010, la pagina 192 (a se vedea imaginea asociatã).

    Recipiente conform prevederilor de la art. 8, alin. (2), lit. a), paragraful ii).

-------
    NOTÃ (CTCE)
    Diagrama 3 se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 bis din 10 iunie 2010, la pagina 193 (a se vedea imaginea asociatã).

    Recipiente conform prevederilor de la art. 8, alin. (2), lit. b), paragraful i).

-------
    NOTÃ (CTCE)
    Diagrama 4 se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 bis din 10 iunie 2010, la pagina 193 (a se vedea imaginea asociatã).

    Recipiente conform prevederilor de la art. 8, alin. (2), lit. b), paragraful ii).

    NOTÃ:
    Cifrele romane din diagrame reprezintã categoriile de încadrare a recipientelor, funcţie de produsul dintre presiune PS (bar) şi volum V (litri).

    ANEXA 2
    (model)
                      Proces-verbal de verificare tehnicã┌──────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ ISCIR │
│ │ Proces-verbal │...........................*5) .................│
│ SIGLÃ │ de verificare tehnicã │Adresa .........................................│
│ │ nr. ................ │................................................│
│ │ │Telefon ........................................│
│ │ │Fax ............................................│
└──────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

    Încheiat astãzi .......................... cu ocazia ............... efectuat(ã) în baza
  prevederilor*1) ................................. şi a prescripţiilor tehnice
  aplicabile*2) .................... la .............................. tip ..................... cu
  numãrul de fabricaţie ...................... şi cartea instalaţiei nr. ................. având
  parametrii ultimei verificãri .................................................................
    Deţinãtorul/Utilizatorul ......................... din localitatea ....................
  str. .......... nr. ...... judeţ/sector ............. CUI ............/J.....................
    Verificarea s-a efectuat la ........................ din localitatea .....................
  str. .................................... nr. ............ judeţ/sector ..................
  Tel./Fax ......................
    Subsemnatul*3) .................................................. am constatat urmãtoarele:
  .........................................................................................
    Am dat urmãtoarele dispoziţii:
  ............................................................................................
    Dupã aceastã verificare s-a admis*4)......................................................
  ............................................................................................
    Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de
  ............................................................................................
    Pentru aceastã verificare se plãteşte suma de .............. lei conform PT .........
  Anexa ....... Pct. .........., de cãtre ................................. din
  localitatea ...................... str. ................................. nr. ...
  judeţ/sector .................. în cont ........................... deschis la
  Banca/Trezoreria ........................... filiala ...........................

                                        Am luat la cunoştinţã

  Reprezentant Deţinãtor/ Operator responsabil cu Delegatul montatorului,
  ISCIR, Utilizator, supravegherea şi reparatorului,
                                         verificarea tehnicã întreţinãtorului
                                          a instalaţiilor, ......................
  ............ ............ ........................ ......................
  ............ ............. ........................ ......................


--------
    *1) Se precizeazã actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal
  (<>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub
  presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a
  stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *2) Se precizeazã prescripţia tehnicã aplicabilã care a stat la baza efectuãrii
  verificãrii tehnice.
    *3) Funcţia, numele şi prenumele.
    *4) Se precizeazã parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.
    *5) Se precizeazã: ISCIR sau Inspecţia teritorialã ISCIR .................*6) ...........
-------
    *6) Localitatea de reşedinţã.

    ANEXA 3
    (model)

                Proces-verbal de verificare tehnicã pentru RSVTI


┌───────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ │ │DEŢINÃTOR/UTILIZATOR │
│ ÎMPUTERNICIRE │ Proces-verbal │.................................... │
│ Inspecţia teritorialã │ de verificare tehnicã │Adresa ............................. │
│ISCIR Nr. .................│ nr. ................ │.................................... │
│ │ │Telefon ............................ │
│ │ │Fax ................................ │
└───────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

    Încheiat astãzi .................. cu ocazia ................................. efectuat(ã) în
  baza prevederilor*1) ................. şi a prescripţiilor tehnice aplicabile*2) ..............,
  la .................................................. tip .......................... cu numãrul
  de fabricaţie ...................... şi cartea instalaţiei nr. ........................... având
  parametrii ultimei verificãri ..................................................................
    Deţinãtorul/Utilizatorul ..................................................... din
  localitatea .......................... str. ............................ nr. ........... judeţ
  /sector .................... CUI ................../J................
    Verificarea s-a efectuat la .............................................. din
  localitatea .............................. str. ............................ nr. ............
  judeţ/sector....................... Tel./Fax ......................
    Subsemnatul*3) ......................................... am constatat urmãtoarele: ........
    ...........................................................................................
     Am dat urmãtoarele dispoziţii: ...........................................................
  .............................................................................................
  Dupã aceastã verificare s-a admis*4) ........................................................
  .............................................................................................
    Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de ......................................

                                        Am luat la cunoştinţã

    Operator responsabil cu Deţinãtor/Utilizator, Delegatul montatorului,
    supravegherea şi reparatorului,
    verificarea tehnicã întreţinãtorului
     a instalaţiilor,
    ..................... ......................... ............................


-------
    *1) Se precizeazã actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (<>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *2) Se precizeazã prescripţia tehnicã aplicabilã, Colecţia ISCIR, care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *3) Funcţia, numele şi prenumele.
    *4) Se precizeazã parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.

    ANEXA 4

                           DECLARAŢIE DE CONFORMITATE


    Nr. ......................

    Noi, ......................................................................,
     (denumirea completã a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)

    ......................................................................,
                                    (sediul)

    cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. ................./...........,
  asigurãm, garantãm şi declarãm pe propria rãspundere cã produsul/serviciul
  .............................................................................
 (denumirea, tipul sau modelul, numãrul lotului, şarjei sau seriei, eventual
                        sursele şi numãrul de exemplare)

    la care se referã aceastã declaraţie nu pune în pericol viaţa, sãnãtatea,
  securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în
  conformitate cu: ..........................................................
  ..........................................................................
  (titlul şi/sau numãrul şi data publicãrii documentului/documentelor
                              normativ/normative)

  ...................................... ..................................
        (locul şi data emiterii) (numele şi prenumele în clar şi
                                                      ştampila)    ANEXA 5
    (model)

                Registru pentru evidenţa lucrãrilor de reparare┌────┬───────────┬──────────────┬────────────┬────────────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────┬────┐
│ │ Nr. │ │ Nr. │ │ │ Deţinãtor/ │ │ │
│Nr. │fabricaţie/│Tip recipient/│înregistrare│ Lucrãrile de │ Parametrii │ Utilizator │Declaraţie de│Obs.│
│crt.│ anul │ producãtor │în evidenţa │reparare/întreţinere│recipientului │(denumire/nume│conformitate │ │
│ │fabricaţiei│ │ ISCIR │ efectuate │ *1) │ şi prenume, │(nr. şi data)│ │
│ │ │ │ │ │ │ sediu/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ domiciliu) │ │ │
├────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────────┴────────────┴────────────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────┴────┘


-------
   *1) Presiune (bar), temperaturã (°C), volum şi altele asemenea.

    ANEXA 6
                   Registru de evidenţã avizãri documentaţii
                       tehnice .....................*1) *2)

-------
    *1) În cuprinsul sãu, registrul se împarte pe tipuri de documentaţii tehnice (preliminare de reparare).
    *2) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activitãţii.┌────┬─────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────┬────┐
│ │ │ │ │Deţinãtor/Utilizator│AVIZAT corespunde prescripţiei│ │
│Nr. │ Tipul │ Documentaţie de │ Parametrii maximi de │ recipient │ tehnice ISCIR │ │
│crt.│recipientului│..................*1).│lucru ai recipientului│ (denumire/numele ├──────────────────────────────┤Obs.│
│ │ │ │ │ şi prenumele, │ Numele şi prenumele RADTP, │ │
│ │ │ │ │ sediu/ │ semnãtura şi data efectuãrii │ │
│ │ │ │ │ domiciliu) │ verificãrii │ │
├────┼─────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────────────┴────┘


-------
    *1) În cuprinsul sãu, registrul se împarte pe tipuri de documentaţii tehnice (preliminare de reparare).

    ANEXA 7

    Registru de evidenţã a lucrãrilor de investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a recipientelor*1)
-------
    *1) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activitãţii. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
┌────┬─────────────────────┬─────────┬────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬────────┐
│ │Tip recipient; nr./an│ │ │ │AVIZAT raport tehnic│ │
│Nr. │ fabricaţie; nr. │Parametri│Deţinãtor/Utilizator│Nr. raport tehnic├──────────┬─────────┤ Obs. │
│crt.│ înregistrare în │ maximi │ recipient │ şi data │Numele şi │Semnãtura│ │
│ │ evidenţa ISCIR │ │ │ │prenumele │ şi data│ │
├────┼─────────────────────┼─────────┼────────────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴─────────┴────────────────────┴─────────────────┴──────────┴─────────┴────────┘                                    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016