Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PRESCRIPTIE TEHNICA*) din 12 aprilie 2010 "Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate" - PT C 8-2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPTIE TEHNICA*) din 12 aprilie 2010  Twitter Facebook
Cautare document

PRESCRIPTIE TEHNICA*) din 12 aprilie 2010 "Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate" - PT C 8-2010

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI - INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 385 bis din 10 iunie 2010
_________
    *) Aprobatã de <>Ordinul nr. 663 din 12 aprilie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010.


    INSTALAŢII DE DISTRIBUŢIE GAZE PETROLIERE LICHEFIATE - Indicativ: PT C 8-2010 Ediţia 1

    CAP. I
    GENERALITÃŢI

    SECŢIUNEA 1
    Scop

    ART. 1
    (1) Prezenta prescripţie tehnicã stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru instalarea, montarea, autorizarea funcţionãrii, exploatarea, verificarea tehnicã periodicã, întreţinerea, repararea, verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic pentru instalaţiile GPL.
    (2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã doar în mãsura în care nu existã alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitarã de armonizare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniu de aplicare

    ART. 2
    Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã urmãtoarelor categorii de instalaţii de distribuţie GPL:
    a) instalaţii de distribuţie GPL la autovehicule, tip SKID (monobloc);

    NOTÃ: Instalaţiile de distribuţie GPL la autovehicule, tip SKID (monobloc), construite dupã 01.01.2004, data intrãrii în vigoare a <>Hotãrârii Guvernului nr. 752/2002, abrogatã ulterior de <>Hotãrârea Guvernului nr. 584/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, poartã marcaj de conformitate "CE", iar dupã introducerea pe piaţã se supun legislaţiei naţionale; pentru aceste instalaţii prezenta prescripţie tehnicã se aplicã pentru activitãţile (exclusiv montarea) care se efectueazã dupã introducerea pe piaţã.

    b) instalaţii de distribuţie GPL la autovehicule, montate la locul de funcţionare;
    c) instalaţii de distribuţie GPL la consumatori casnici şi/sau industriali, montate la locul de funcţionare.

    NOTÃ: Instalaţiile de distribuţie GPL de la lit. b) şi c) sunt construite din subansambluri şi pãrţi componente care fac obiectul <>Hotãrârii Guvernului nr. 584/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi care se monteazã la locul de funcţionare; subansamblurile poartã marcaj de conformitate "CE" iar lucrãrile de montare care se efectueazã la locul de funcţionare (sub responsabilitatea utilizatorului) se supun legislaţiei naţionale, pentru ansamblul final neaplicându-se marcaj de conformitate; pentru aceste instalaţii prezenta prescripţie tehnicã se aplicã pentru activitãţile (inclusiv montarea) care se efectueazã dupã introducerea pe piaţã a subansamblurilor.

    ART. 3
    Recipientele sub presiune din componenţa instalaţiilor GPL se pot instala:
    a) suprateran;
    b) suprateran acoperit cu pãmânt sau nisip;
    c) subteran acoperit cu pãmânt sau nisip.
    ART. 4
    (1) Instalaţiile GPL şi echipamentele din componenţa acestora trebuie sã corespundã condiţiilor climaterice din România, dupã cum urmeazã:
    a) temperatura maximã admisibilã de lucru: + 50°C;
    b) temperatura minimã admisibilã de lucru: între - 40°C şi - 20°C.
    (2) În cazul în care temperatura maximã admisibilã de lucru declaratã de documentaţia recipientelor din componenţa instalaţiilor de distribuţie GPL are valoarea + 40°C, prin documentaţia tehnicã de instalare/documentaţia tehnicã preliminarã de montare, trebuie prevãzute mãsuri compensatorii prin care sã se evite în timpul funcţionãrii depãşirea acestei temperaturi.
    ART. 5
    Prezenta prescripţie tehnicã nu se aplicã instalaţiilor GPL (recipientele şi conductele aferente) din cadrul liniilor tehnologice de producere a GPL şi depozitelor industriale; aceste instalaţii sunt supuse prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Referinţe normative

    ART. 6
    Prezenta prescripţie tehnicã face referiri la urmãtoarele acte normative:
    a) <>Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) <>Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
    c) <>Legea nr. 319/2006 a securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
    d) <>Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrãrilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
    e) <>Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
    f) <>Hotãrârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a echipamentelor sub presiune, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 16 mai 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    g) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    h) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
    i) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotãrâri ale Guvernului în scopul eliminãrii unor dispoziţii privind obligativitatea aplicãrii standardelor şi actualizãrii referirilor la standarde, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004;
    j) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
    k) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintã siguranţã în funcţionare conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
    l) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009;

    SECŢIUNEA a 4-a
    Termeni, definiţii şi abrevieri

    ART. 7
    (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) acceptare - acţiunea prin care se admite şi se dã un acord scris privind folosirea unor materiale, proceduri şi altele în baza unor verificãri preliminare şi în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    b) accident - evenimentul fortuit, care întrerupe funcţionarea normalã a unei/unui instalaţii/echipament, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sãnãtatea oamenilor ori mediul;
    c) ansamblu - grup de echipamente sub presiune, pe care producãtorul le asambleazã pentru a constitui o unitate integratã şi funcţionalã;
    d) autoritate competentã - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activitãţile de servicii, în special autoritãţile administrative, cât şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creeazã cadrul legal pentru accesul la activitãţile de servicii ori exercitarea acestora;
    e) autorizare - activitatea de evaluare şi atestare, efectuatã de cãtre ISCIR, a competenţei şi capabilitãţii unei persoane fizice sau juridice de a desfãşura o activitate specificã, prevãzutã de prescripţia tehnicã;
    f) autorizarea funcţionãrii - acordul emis de ISCIR pentru deţinãtorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente, dupã caz, stabilit prin prezenta prescripţie, în scopul atestãrii faptului cã o/un instalaţie/echipament îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi utilizatã/utilizat în condiţii de siguranţã;
    g) autorizaţie - document emis de ISCIR prin care se acordã persoanelor fizice sau juridice dreptul de a desfãşura activitãţi reglementate de prezenta prescripţie tehnicã;
    h) avarie - deteriorare produsã la o/un instalaţie/echipament, care scoate din funcţiune pe aceasta/acesta;
    i) aviz obligatoriu de instalare - acordul emis de ISCIR pentru deţinãtorii/utilizatorii de instalaţii/echipamente, dupã caz, ca urmare a verificãrii condiţiilor de montare/instalare conform prescripţiilor tehnice, pe baza cãruia pot începe lucrãrile de montare/instalare;
    j) cerinţã - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusã prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevãzutã în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autoritãţilor competente ori care rezultã din jurisprudenţã, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncã negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;
    k) conducte - pãrţi componente de conductã destinate pentru transportul fluidelor atunci când sunt montate împreunã pentru a fi integrate într-un sistem sub presiune. Conductele includ în special o ţeavã sau sisteme de ţevi, tuburi, fitinguri, compensatoare de dilatare, furtunuri şi alte componente sub presiune, dupã caz;
    l) deţinãtor - persoanã fizicã sau juridicã care deţine sub orice titlu o/un instalaţie/echipament în exploatare;
    m) documentaţie tehnicã - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate conform prevederilor prescripţiilor tehnice, de cãtre producãtor, pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi/sau pentru întreţinerea instalaţiilor/echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de cãtre persoane fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activitãţi în vederea realizãrii sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnicã include, dupã caz, descrierea generalã a instalaţiei/echipamentului, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie şi schemele componentelor, subansamblelor şi circuitelor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercãrilor şi examinãrilor şi altele asemenea;
    n) echipamente sub presiune - recipiente, conducte, accesorii de securitate şi accesorii sub presiune. Echipamentele sub presiune includ, dupã caz, elemente fixate la pãrţile solicitate la presiune, cum sunt flanşe, racorduri, cuplaje, elemente de susţinere, urechi pentru ridicare şi altele asemenea;
    o) expert ISCIR - persoanã fizicã autorizatã de ISCIR, pe baza evaluãrii capabilitãţii şi competenţei sale, în scopul realizãrii sarcini specifice;
    p) expertizã tehnicã - investigare/examinare cu caracter tehnic a unei/unui instalaţii/echipament;
    q) instalare - activitate de fixare/amplasare a unei/unui instalaţii/echipament la locul utilizãrii şi/sau de conectare a acesteia/acestuia la alte instalaţii sau echipamente, în vederea asigurãrii condiţiilor de funcţionare;
    r) instalaţie GPL de distribuţie la consumatori casnici şi/sau industriali - ansamblu compus din recipient/recipiente şi conductele aferente pânã la limita de cuplare la consumator;
    s) instalaţie GPL de distribuţie la autovehicule tip SKID (monobloc) - ansamblu compus din recipient/recipiente şi conductele aferente pânã la, şi inclusiv, pistolul de alimentare al pompei de distribuţie, montat pe acelaşi cadru;
    t) instalaţie GPL de distribuţie la autovehicule cu pompã de distribuţie la distanţã - ansamblu compus din recipient/recipiente şi conductele aferente pânã la, şi inclusiv, pistolul de alimentare al pompei de distribuţie, montat la locul de funcţionare;
    u) instrucţiuni de utilizare (exploatare) - instrucţiuni tehnice care cuprind informaţii privind montarea, instalarea, punerea în funcţiune, exploatarea, întreţinerea şi altele asemenea a instalaţiilor/echipamentelor, elaborate de producãtor şi care sunt distribuite deţinãtorului instalaţiilor/echipamentelor;
    v) introducere pe piaţã - acţiunea de a face disponibilã/disponibil, pentru prima datã, contra cost sau gratuit, o/un instalaţie/echipament în vederea distribuirii şi/sau utilizãrii;
    w) întreţinere - totalitatea operaţiunilor prin care se asigurã menţinerea instalaţiei/ echipamentului, în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţã;
    x) montare - activitate de îmbinare a componentelor unei instalaţii/echipament, conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionãrii acesteia/acestuia;
    y) operator instalaţii îmbuteliere GPL - persoanã specializatã şi atestatã de cãtre ISCIR pentru efectuarea operaţiilor de umplere a instalaţiilor de alimentare cu GPL montate pe autovehicule din instalaţiile GPL de distribuţie la autovehicule;
    z) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor - persoanã fizicã autorizatã de ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor care se supun prevederilor;
    ) persoanã juridicã - orice entitate constituitã potrivit legii naţionale precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacã acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridicã;
    bb) prescripţie tehnicã - normã tehnicã elaboratã de cãtre ISCIR şi aprobatã prin ordin al ministrului economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activitãţi specifice domeniului de activitate, prevãzute în <>Legea nr. 64/2008, ce se realizeazã în legãturã cu acestea, în vederea introducerii pe piaţã, punerii în funcţiune şi utilizãrii instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţã în funcţionare;
    cc) presiune de încercare - presiunea la care se încearcã hidraulic recipientul sub presiune pentru verificarea rezistenţei şi etanşeitãţii acestuia, stabilitã de producãtor sau conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, dupã caz;
    dd) presiune maximã admisibilã PS - presiunea maximã pentru care a fost proiectat echipamentul sub presiune, aşa cum este specificatã de producãtor;
    ee) producãtor - persoanã fizicã sau juridicã, responsabilã pentru proiectarea şi/sau realizarea unei/unui instalaţii/echipament, în scopul introducerii pe piaţã şi/sau al punerii în funcţiune, în numele sãu; responsabilitãţile producãtorului se aplicã oricãrei persoane fizice sau juridice care construieşte, monteazã, instaleazã, ambaleazã sau eticheteazã o instalaţie/echipament în vederea introducerii pe piaţã şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu;
    ff) punere în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizãri a unei/unui instalaţii/echipament;
    gg) regim de autorizare şi verificare tehnicã - totalitatea condiţiilor, cerinţelor, examinãrilor, încercãrilor şi/sau evaluãrilor la care este supusã/supus, cu caracter obligatoriu, o/un instalaţie/echipament, pe parcursul realizãrii şi utilizãrii, precum şi deciziile luate în legãturã cu aceasta/acesta, în scopul de a se asigura funcţionarea în condiţii de siguranţã, conform prescripţiilor tehnice;
    hh) registru - orice evidenţã sau bazã de date administratã de o autoritate competentã, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific;
    ii) reparare - ansamblul de lucrãri şi operaţii ce se executã prin înlãturarea neconformitãţilor/defecţiunilor constatate la o instalaţie/echipament, în scopul aducerii acesteia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigurã funcţionarea în condiţii de siguranţã a acesteia, conform prescripţiilor tehnice;
    jj) repunerea în funcţiune - acţiunea ce are loc în momentul primei utilizãri a unei/unui instalaţii/echipament, ulterior reparãrii, efectuãrii unei revizii şi/sau efectuãrii unei intervenţii de întreţinere a acesteia/acestuia, conform prescripţiilor tehnice;
    kk) revizie - activitatea, de regulã planificatã, ce constã în ansamblul operaţiunilor ce se executã asupra unei/unui instalaţii/echipament în scopul reglãrii sau înlocuirii pieselor şi aparatelor înglobate de aceasta/acesta, conform prezentei prescripţii tehnice;
    ll) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
    mm) temperatura minimã/maximã admisibilã TS - temperatura minimã/maximã pentru care echipamentul sub presiune a fost proiectat, aşa cum este specificatã de producãtor;
    nn) utilizator - persoanã fizicã sau juridicã care are în folosinţã o/un instalaţie/echipament;
    oo) verificare tehnicã - totalitatea examinãrilor şi/sau încercãrilor ce se realizeazã, în baza documentaţiei tehnice aplicatã unei/unui instalaţii/echipament şi prevederile prescripţiilor tehnice, în scopul evaluãrii mãsurii în care instalaţia/echipamentul satisface cerinţele de funcţionare în condiţiile de siguranţã;
    pp) verificare tehnicã periodicã - verificare tehnicã desfãşuratã periodic conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    qq) verificare tehnicã periodicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic - ansamblu de verificãri, examinãri şi încercãri pentru stabilirea stãrii tehnice, evaluarea duratei remanente de funcţionare şi stabilirea condiţiilor de funcţionare în siguranţã la o/un instalaţie/echipament;
    rr) volum V - volumul interior al incintei sub presiune, inclusiv volumul ştuţurilor pânã la prima legãturã sau sudurã, exclusiv volumul componentelor interioare fixe.
    (2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite urmãtoarele abrevieri:
    a) ADR - Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mãrfurilor periculoase, încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957;
    b) GPL - Gaz petrolier lichefiat;
    c) ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
    d) RADTE - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de verificãri de verificãri în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
    e) RADTI - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiilor tehnice de instalare;
    f) RADTP - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de montare/reparare;
    g) RAR - Registrul Auto Român;
    h) RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrãrilor;
    i) RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor;
    j) RTS - Responsabil tehnic cu sudura.

    CAP. II
    INSTALAREA ŞI MONTAREA INSTALAŢIILOR GPL

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 8
    (1) În situaţia în care nu se aduce atingere condiţiilor de introducere pe piaţã şi punere în funcţiune, stabilite prin reglementãri tehnice ce transpun directive europene, instalaţiile GPL pot fi instalate/montate numai dacã sunt respectate prevederile prezentei prescripţii tehnice.
    (2) Instalarea/montarea instalaţiilor GPL se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul naţional al persoanelor juridice autorizate de cãtre ISCIR. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã instalarea/montarea instalaţiilor GPL precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul naţional al persoanelor juridice autorizate de ISCIR sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã. Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevãzute la capitolul XII din prezenta prescripţie tehnicã.
    (3) Cerinţa de autorizare pentru instalare/montare nu se aplicã producãtorilor care instaleazã/monteazã instalaţii GPL fabricate de cãtre ei.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Avizul obligatoriu de instalare

    ART. 9
    (1) Instalaţiile GPL sunt instalate/montate numai dupã obţinerea, în prealabil, a avizului obligatoriu de instalare eliberat de ISCIR. Pentru o instalaţie GPL, aşa cum este prevãzutã în documentaţia tehnicã de instalare, se elibereazã un singur aviz obligatoriu de instalare.
    (2) În avizul obligatoriu de instalare se precizeazã caracteristicile tehnice principale ale tuturor recipientelor din componenţa instalaţiilor GPL. În cazul modificãrii instalaţiilor GPL prin introducerea/înlocuirea unui recipient/unor recipiente sau în cazul montãrii instalaţiilor GPL pe alt amplasament, trebuie obţinut un nou aviz obligatoriu de instalare.
    ART. 10
    (1) Obţinerea avizului obligatoriu de instalare pentru o instalaţie GPL este responsabilitatea persoanei deţinãtoare/utilizatoare.
    (2) Pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare, deţinãtorul/utilizatorul instalaţiei GPL transmite la ISCIR urmãtoarele documente:
    a) cererea de obţinere a avizului obligatoriu de instalare a instalaţiei GPL;
    b) documentaţia tehnicã de însoţire conform art. 12.
    (3) Documentaţia tehnicã este verificatã şi avizatã de cãtre responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice de instalare RADTI.
    ART. 11
    Cererea de obţinere a avizului obligatoriu de instalare a instalaţiei GPL cuprinde:
    a) denumirea şi adresa deţinãtorului/utilizatorului;
    b) locul de instalare a instalaţiei GPL.
    ART. 12
    (1) Documentaţia tehnicã de însoţire necesarã pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare al instalaţiei GPL constã din:
    a) memoriul tehnic cuprinde cel puţin urmãtoarele date:
    1) date generale: denumirea deţinãtorului/utilizatorului, amplasament;
    2) date referitoare la instalaţia GPL, inclusiv date referitoare la recipientele din componenţa acesteia: tipul, producãtorul, parametrii principali (presiune, temperaturã, volum, tipul de GPL);
    3) date tehnice: suprafaţa necesarã, amenajãri, distanţe de siguranţã, soluţii constructive;
    4) iluminatul perimetral în spaţii publice pentru instalaţiile de distribuţie GPL la autovehicule;
    5) sisteme de distribuţie GPL: caracteristicile principale ale instalaţiei şi elementele constructive;
    6) sisteme de siguranţã tehnologicã pentru instalaţiile de distribuţie GPL la autovehicule;
    7) soluţii constructive pentru montarea recipientelor acoperite, îngropate;
    8) zonare "Ex";
    9) tehnologia şi modul de operare al instalaţiei;
    10) date privind funcţionarea instalaţiilor GPL;
    11) necesarul de personal autorizat de ISCIR pentru instalaţiile de distribuţie GPL la autovehicule;
    12) incidente: intervenţia în caz de urgenţã şi avarie;
    13) mãsuri de siguranţã în exploatare;
    14) date privind regimul de conservare al instalaţiei GPL;
    15) date privind aparatele consumatoare de GPL pentru instalaţiile GPL de distribuţie la consumatorii casnici şi industriali;
    16) instrucţiuni privind prevenirea şi stingerea incendiilor la instalaţia GPL;
    17) instrucţiuni privind siguranţa şi igiena muncii la instalaţia GPL, dupã caz.
    b) partea desenatã cuprinde cel puţin:
    1) schema izometricã a conductelor verificatã în privinţa respectãrii prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi avizatã conform ISCIR; schema izometricã a conductelor nu este necesarã la instalaţiile GPL tip SKID;
    2) schema de automatizare, din care sã reiasã modul de funcţionare a instalaţiei GPL şi echiparea cu aparaturã de mãsurã, control şi protecţie a acesteia, dupã caz;
    3) planul de situaţie cu destinaţia şi construcţia clãdirilor şi instalaţiilor învecinate, faţã de amplasamentul instalaţiei GPL (scara: 1/100), verificat pentru domeniul "C" de cãtre specialistul verificator de proiecte atestat conform <>Legii nr. 10/1995;
    4) planul general şi secţiunile referitoare la amplasare a instalaţiei GPL (scara: 1/100), precum şi planul de zonare "Ex" pentru instalaţia GPL şi inclusiv locul de staţionare a cisternei pentru alimentare/descãrcare, verificate pentru domeniul "C" de cãtre specialistul verificator de proiecte atestat conform <>Legii nr. 10/1995. Planul general şi secţiunile referitoare la amplasare a instalaţiei GPL şi planul de zonare "Ex" sunt vizate de ISCIR spre neschimbare.
    (2) În cazul recipientelor acoperite, îngropate se prezintã suplimentar planul instalaţiei GPL cu secţiuni longitudinale şi transversale (scara: 1/50 sau 1/100) conţinând toate cotele dintre elementele de construcţie şi elementele instalaţiei GPL.
    (3) Documentaţia tehnicã pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare cuprinde şi mãsuri compensatorii privind parametrii tehnici de funcţionare declaraţi de producãtorul recipientului/instalaţiei GPL, dacã este cazul.
    ART. 13
    (1) Eliberarea avizului obligatoriu de instalare se face de cãtre ISCIR. Modelul avizului obligatoriu de instalare este prezentat în anexa 1.
    (2) Persoanele juridice autorizate de ISCIR pentru instalare/montare nu au voie sã înceapã lucrãrile de instalare/montare a instalaţiei GPL în cazul lipsei avizului obligatoriu de instalare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Instalarea instalaţiilor GPL tip SKID

    ART. 14
    (1) Instalarea instalaţiilor GPL tip SKID se efectueazã conform documentaţiei tehnice ce a stat la baza obţinerii avizului obligatoriu de instalare conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    (2) Verificarea tehnicã a instalaţiei GPL tip SKID, în timpul şi la finalul lucrãrilor de instalare se efectueazã de cãtre responsabilul cu supravegherea lucrãrilor RSL al persoanei juridice care efectueazã instalarea.
    (3) Instalaţiile GPL tip SKID la care se obţin rezultate corespunzãtoare sunt supuse examinãrilor şi verificãrilor în vederea obţinerii autorizarea funcţionãrii de la ISCIR.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Montarea instalaţiilor GPL (cu excepţia instalaţiilor GPL tip SKID)

    ART. 15
    (1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la montare se aplicã instalaţiilor GPL care conform documentaţiei tehnice de execuţie se construiesc pe subansambluri, urmând ca pãrţile componente sã fie asamblate la locul de funcţionare de cãtre o persoanã juridicã montatoare, alta decât cea constructoare.
    (2) În cazul în care montarea instalaţiilor GPL se executã de cãtre persoana juridicã constructoare care aplicã marcajul de conformitate, prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la montare nu sunt aplicabile.
    ART. 16
    Montarea instalaţiilor GPL se efectueazã pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de montare care trebuie sã fie avizatã, înainte de începerea lucrãrilor de montare, de cãtre un responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare RADTP.
    ART. 17
    Toate subansamblurile şi pãrţile componente, care urmeazã sã fie montate şi sunt supuse prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 584/2004 cu modificãrile şi completãrile ulterioare, trebuie sã poarte marcajul de conformitate.
    ART. 18
    (1) La instalaţiile GPL de distribuţie la consumatorii casnici şi/sau industriali se utilizeazã 3 trepte de presiune:
    a) treapta I - presiune înaltã, cuprinsã între 18 şi 2 bar, inclusiv;
    b) treapta II - presiune medie, cuprinsã între 2 şi 0,05 bar, inclusiv;
    c) treapta III - presiune joasã, sub 0,05 bar.
    (2) În instalaţiile GPL de distribuţie la consumatorii industriali se pot utiliza toate treptele de presiune menţionate anterior.
    (3) În instalaţiile GPL de distribuţie la consumatorii casnici se utilizeazã numai treptele de medie şi joasã presiune, imediat dupã ieşirea din recipientul (recipientele) de stocare şi pânã la limita clãdirilor, iar în clãdiri numai treapta de joasã presiune.
    ART. 19
    Pe racordurile de distribuţie GPL, fazã gazoasã sau lichidã (în cazul existenţei vaporizatoarelor), ale instalaţiilor GPL, se monteazã robinete de închidere sau dispozitive de reglare sau blocare, care limiteazã sau opresc complet livrarea de GPL în caz de necesitate sau în caz de avarie a conductei de distribuţie.
    ART. 20
    Instalaţiile GPL trebuie sã fie protejate cu dispozitive de siguranţã împotriva creşterii presiunii peste limitele de funcţionare admise.
    ART. 21
    Dispozitivele de siguranţã sunt astfel montate încât GPL sã fie evacuat liber (fãrã obstacole) în atmosferã. Acestea sunt protejate împotriva acumulãrii de condensat şi formãrii de obstacole care sã reducã din capacitatea de evacuare.
    ART. 22
    (1) Racordurile (traseele) de purjã trebuie sã fie protejate împotriva manevrãrii neautorizate.
    (2) Manevrarea se face numai de persoane juridice autorizate pentru întreţinere.
    ART. 23
    La execuţia lucrãrilor de montare, persoanele juridice autorizate ISCIR pentru activitatea de montare, respectã şi prevederile celorlalte prescripţii tehnice aplicabile în vigoare.
    ART. 24
    Verificarea tehnicã a instalaţiei GPL, în timpul şi la finalul lucrãrilor de montare, se efectueazã de cãtre responsabilul cu supravegherea lucrãrilor RSL al persoanei juridice montatoare, atestat de cãtre ISCIR.
    ART. 25
    (1) Dupã montare, persoana juridicã care a efectuat lucrãrile de montare întocmeşte o documentaţie tehnicã în care sunt cuprinse urmãtoarele:
    a) documentaţia tehnicã preliminarã de montare avizatã de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare RADTP;
    b) certificatele de inspecţie ale materialelor de bazã şi de adaos utilizate la execuţia elementelor instalaţiei GPL; declaraţii de conformitate pentru armãturi, dispozitive de siguranţã şi altele asemenea;
    c) lista procedurilor de sudare aprobate folosite în execuţia îmbinãrilor sudate, întocmitã de RTS, la care se ataşeazã fişele de aprobare, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la aprobarea procedurilor de sudare, în copie;
    d) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform, prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, care au executat lucrãrile de sudare, întocmit de RTS, la care se ataşeazã autorizaţiile sudorilor, în copie;
    e) buletinele cuprinzând rezultatele examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate de cãtre laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilã;
    f) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casã, în care sã se specifice cã instalaţia GPL se poate supune verificãrilor tehnice în scopul autorizãrii funcţionãrii;
    g) declaraţia pentru lucrãrile de montare a instalaţiei GPL din care sã rezulte cã s-a respectat documentaţia tehnicã preliminarã de montare avizatã.
    (2) Documentaţia tehnicã prevãzutã la alin. (1) trebuie sã rãmânã la deţinãtor/utilizator.
    (3) Pe instalaţia GPL se aplicã la final placa de timbru conform documentaţiei tehnice.
    (4) Instalaţiile GPL la care se obţin rezultate corespunzãtoare sunt supuse examinãrilor şi verificãrilor în vederea obţinerii autorizarea funcţionãrii de la ISCIR.

    CAP. III
    AUTORIZAREA FUNCŢIONÃRII

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 26
    (1) Instalaţiile GPL care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice pot fi date în exploatare numai dacã deţinãtorul/utilizator a obţinut autorizarea funcţionãrii conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    (2) Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la punerea în funcţiune şi autorizarea funcţionãrii instalaţiilor GPL.
    ART. 27
    Se admite autorizarea funcţionãrii urmãtoarelor tipuri de instalaţii GPL:
    a) instalaţii GPL noi care respectã cerinţele privind introducerea pe piaţã stabilite de reglementãrile naţionale care transpun directivele europene aplicabile: <>HG nr. 584/2004
    b) instalaţii GPL vechi care au mai funcţionat şi:
    1) provin din Uniunea Europeanã:
    I. care respectã cerinţele privind introducerea pe piaţã stabilite prin directivele europene aplicabile;
    II. care au fost construite anterior intrãrii în vigoare a directivelor europene specifice, şi care au fost introduse pe piaţã cu respectarea reglementãrilor naţionale ale statului în care au fost construite;
    2) provin din afara Uniunii Europene:
    I. care respectã cerinţele prevãzute la introducerea pe piaţã stabilite prin directivele europene aplicabile.

    NOTÃ: 1) Directivele europene aplicabile sunt: 97/23/EC - Echipamente sub presiune- (referitor la la proiectarea, fabricarea şi evaluarea conformitãţii echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor care au o presiune maximã admisibilã PS mai mare de 0,5 bar şi care stabileşte condiţiile de introducere pe piaţã a acestora)
    2) Instalaţiile GPL care se monteazã la locul de funcţionare, trebuie sã respecte, suplimentar, prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la montare.

    ART. 28
    Autorizarea funcţionãrii instalaţiilor GPL se efectueazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, completând procesul-verbal conform modelului din anexa 2.
    ART. 29
    Obţinerea autorizãrii funcţionãrii emise de ISCIR nu absolvã persoana juridicã de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii privind autorizarea funcţionãrii

    ART. 30
    Instalaţiile GPL trebuie sã fie însoţite de urmãtoarea documentaţie tehnicã, dupã caz:
    a) pentru instalaţii GPL noi, documentaţia tehnicã stabilitã potrivit cerinţelor <>Hotãrârii Guvernului nr. 584/2004 cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) pentru instalaţii GPL vechi:
    1) care provin din Uniunea Europeanã:
    I. fabricate ulterior intrãrii în vigoare a Directivei Europene 97/23/EC, documentaţia tehnicã stabilitã potrivit acesteia;
    II. fabricate anterior datei de introducere în vigoare a Directivei Europene 97/23/EC, documentaţia tehnicã întocmitã conform reglementãrilor naţionale aplicabile în ţara de provenienţã (se au în vedere cerinţele similare din prescripţiile tehnice);
    2) care provin din afara Uniunii Europene, documentaţia tehnicã prevãzutã la lit. a).
    ART. 31
    În situaţia în care nu existã sau este incompletã documentaţia tehnicã prevãzutã la art. 30, lit. b), pct. 1), aceastã documentaţie se reconstituie conform prevederilor art. 104 lit. g).
    ART. 32
    Pentru obţinerea autorizãrii funcţionãrii, deţinãtorul/utilizatorul instalaţiilor GPL, solicitã în scris la ISCIR, efectuarea verificãrilor conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, înaintând urmãtoarele documente:
    a) copia avizului obligatoriu de instalare;
    b) documentaţia tehnicã a instalaţiilor GPL astfel:
    1) pentru instalaţiile GPL tip SKID, noi:
    I. instrucţiuni de operare pentru instalare/montare, exploatare şi întreţinere;
    II. limitele de operare în siguranţã şi bazele de proiectare inclusiv condiţiile de operare anticipate şi condiţiile de proiectare admise, durata de funcţionare estimatã, codul de proiectare utilizat, coeficienţi de îmbinare a elementelor sub presiune şi toleranţa la coroziune a acestora, dupã caz;
    III. caracteristicile de proiectare reprezentative pentru durata de viaţã a instalaţiei GPL, dupã caz;
    IV. posibilele pericole care nu sunt prevenite prin proiectare sau prin mãsuri de protecţie, care se pot ivi datoritã exploatãrii necorespunzãtoare anticipabile, dupã caz;
    V. documente tehnice, desene, scheme, diagrame necesare pentru înţelegerea completã a instrucţiunilor menţionate la pct. I.;
    VI. informaţii despre pãrţile care pot fi înlocuite, dupã caz;
    2) pentru instalaţiile GPL noi, (cu excepţia instalaţiilor GPL tip SKID): documentaţia tehnicã menţionatã la 1), completatã cu documentaţia tehnicã de montare conform art. 25;
    3) pentru instalaţiile GPL vechi: documentaţia tehnicã acceptatã ISCIR, în cazul instalaţiilor GPL menţionate la art. 30 lit. b), pentru care au fost efectuate investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
    c) buletinele/certificatele de reglare a dispozitivelor de siguranţã la valoarea presiunii stabilitã prin documentaţia tehnicã; în cazul în care de la data reglãrii supapei de siguranţã au trecut mai mult de 12 luni este necesarã verificarea acesteia conform prevederilor prescripţiei tehnice specifice;
    d) copie dupã contractul încheiat cu o persoanã juridicã autorizatã de cãtre ISCIR pentru activitatea de întreţinere (cu excepţia cazului în care deţinãtorul/utilizatorul este şi persoanã juridicã autorizatã de ISCIR pentru întreţinere);
    e) lista operatorilor instalaţiilor de îmbuteliere GPL, care sunt autorizaţi de cãtre ISCIR (numele şi prenumele, funcţia, nr. autorizaţie ISCIR, nr. şi data ultimului proces-verbal ISCIR din care sã reiasã cã autorizaţiile sunt în termenul de valabilitate);
    f) declaraţia pe proprie rãspundere a solicitantului în care sã se menţioneze ultimul loc de funcţionare a instalaţiei GPL (pentru instalaţiile GPL care au mai funcţionat);
    g) procesul-verbal de efectuare a încercãrilor de casã (la presiunea maximã admisibilã PS), dupã caz.
    ART. 33
    (1) Documentaţia întocmitã conform art. 32 se înregistreazã la ISCIR, care stabileşte cu deţinãtorul/utilizatorul data la care urmeazã sã se efectueze verificarea în vederea autorizãrii funcţionãrii instalaţiei GPL de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
    (2) Documentaţia incompletã se înapoiazã deţinãtorului/utilizatorului pentru a fi completatã, iar data verificãrii se stabileşte în condiţiile arãtate anterior dupã completarea acesteia.
    ART. 34
    La data stabilitã pentru efectuarea verificãrilor, deţinãtorul/utilizatorul pregãteşte instalaţiile GPL, asigurã personalul şi echipamentul necesar efectuãrii verificãrilor. La verificare nu trebuie sã lipseascã deţinãtorul/utilizatorul (dacã este persoanã fizicã) sau RSVTI (în cazul în care deţinãtorul/utilizatorul este persoanã juridicã) şi RSL al persoanei juridice de instalare/montare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Verificãri tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii

    ART. 35
    (1) În vederea autorizãrii funcţionãrii instalaţiei GPL, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectueazã urmãtoarele activitãţi:
    a) verificã documentaţia tehnicã a instalaţiei GPL întocmitã conform art. 32;
    b) verificã respectarea documentaţiei tehnice de instalare/documentaţiei tehnice preliminarã de montare, dupã caz;
    c) revizia interioarã, conform art. 38;
    d) încercarea la presiune hidraulicã, conform art. 39 pânã la art. 49;
    e) încercarea de etanşeitate a instalaţiei GPL, conform art. 50 pânã la art. 52;
    f) verificarea reglãrii dispozitivelor de siguranţã, conform art. 53.
    (2) Verificãrile se efectueazã la locul de funcţionare.
    ART. 36
    În cazul unor instalaţii GPL, care datoritã modului de execuţie, montare sau exploatare necesitã verificãri şi încercãri suplimentare sau atunci când unele din verificãrile sau încercãrile prevãzute în prezenta prescripţie tehnicã nu pot fi efectuate, se stabilesc şi se efectueazã şi alte verificãri şi încercãri. Acestea se prevãd în documentaţia tehnicã, precizându-se tipul, volumul, condiţiile de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuãrii lor în timpul exploatãrii.

    Verificarea condiţiilor de instalare
    ART. 37
    Verificarea condiţiilor de instalare constã în verificarea respectãrii prevederilor cuprinse în capitolul II.

    Revizia interioarã
    ART. 38
    (1) Revizia interioarã la instalaţiile GPL constã în:
    a) verificarea interioarã - examinarea elementelor recipientelor din componenţa instalaţiilor GPL la interior în scopul constatãrii stãrii tehnice a suprafeţelor şi a îmbinãrilor sudate; în cazul în care verificarea interioarã a recipientului nu este posibilã aceasta se efectueazã în conformitate prevederile art. 36;
    b) verificarea exterioarã - examinarea tuturor elementelor instalaţiilor GPL la exterior în scopul constatãrii stãrii tehnice a suprafeţelor, a îmbinãrilor sudate şi a eventualelor defecte ce apar ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare/montare, precum şi echiparea cu aparaturã de mãsurare şi control şi cu dispozitive de siguranţã, conform documentaţiei tehnice. Verificarea exterioarã trebuie sã cuprindã şi verificarea existenţei marcajului de conformitate CE.
    (2) În cazul instalaţiilor GPL noi (care urmeazã sã fie puse în funcţiune pentru prima datã), efectuarea verificãrii interioare nu este obligatorie şi poate fi efectuatã numai verificarea exterioarã.

    NOTÃ: verificarea exterioarã cuprinde verificarea plãcii de timbru precum şi verificarea existenţei marcajului de conformitate, atunci când cerinţa de marcare îi este aplicabilã.

    Încercarea de presiune hidraulicã
    ART. 39
    Încercarea de presiune hidraulicã se efectueazã numai dacã rezultatele verificãrilor anterioare au fost corespunzãtoare.
    ART. 40
    Încercarea la presiune hidraulicã nu este obligatorie dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) încercarea la presiune hidraulicã a fost efectuatã de producãtor şi de la data efectuãrii acesteia nu au trecut mai mult de 24 luni, iar instalaţiile GPL au fost protejate conform instrucţiunilor specifice;
    b) instalaţiile GPL nu au suferit deformaţii vizibile ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare/montare;
    c) în timpul instalãrii nu au fost executate lucrãri de sudare la instalaţia GPL.
    ART. 41
    (1) Încercarea de presiune hidraulicã se efectueazã cu apã la o valoare stabilitã de producãtor sau conform documentaţiei tehnice preliminare de montare. Temperatura maximã a lichidului de încercare nu trebuie sã depãşeascã 50°C.
    (2) Încercarea de presiune hidraulicã se efectueazã astfel încât creşterea şi descreşterea presiunii sã fie liniarã şi fãrã şocuri.
    ART. 42
    În timpul umplerii cu apã sunt luate mãsuri pentru eliminarea completã a aerului, astfel încât sã nu se producã pungi de aer în interiorul instalaţiilor GPL. Debitul de alimentare cu lichid s-a stabilit încât la evacuarea aerului sã se evite crearea unei presiuni periculoase (mai mari decât presiunea maximã admisibilã de lucru) în instalaţiile GPL în timpul umplerii.
    ART. 43
    În timpul efectuãrii încercãrii de presiune hidraulicã, gãurile de control prevãzute la inelele de compensare sunt accesibile pentru examinare. Dupã încercare, gãurile se astupã cu dopuri filetate.
    ART. 44
    La efectuarea încercãrii de presiune hidraulicã trebuie prevãzut în mod obligatoriu un al doilea manometru de control, în plus faţã de manometrul de încercare. Clasa de precizie a manometrelor are valoarea cel mult egalã cu 2,5. Manometrele trebuie sã fie verificate metrologic şi astfel alese încât valoarea presiunii la încercarea hidraulicã se citeşte pe treimea mijlocie a scãrii gradate.
    ART. 45
    În timpul efectuãrii încercãrii de presiune hidraulicã este interzisã executarea oricãror lucrãri, în vederea înlãturãrii unor neetanşeitãţi, în timp ce instalaţiile GPL se aflã sub presiune.
    ART. 46
    Durata de menţinere a instalaţiilor GPL la presiunea hidraulicã de încercare este cea stabilitã prin documentaţia tehnicã însã nu trebuie sã fie mai micã de 10 minute. Examinarea suprafeţelor instalaţiilor GPL se face numai dupã reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibile de lucru.
    ART. 47
    Încercarea de presiune hidraulicã se considerã reuşitã dacã nu se constatã:
    a) deformãri plastice vizibile, fisuri sau crãpãturi ale elementelor instalaţiilor GPL;
    b) picãturi (lãcrimãri) sau scurgeri;
    c) scãderea presiunii în instalaţiile GPL pe timpul duratei de menţinere la valoarea presiunii la încercare hidraulicã.
    ART. 48
    Dupã efectuarea încercãrii de presiune hidraulicã, instalaţiile GPL se golesc de fluidul de încercare, se usucã şi se inertizeazã.
    ART. 49
    Dupã efectuarea încercãrii de presiune hidraulicã este interzisã orice intervenţie (lucrãri de sudare, deformãri la rece sau la cald) la elementele care lucreazã sub presiune ale instalaţiilor GPL.

    Încercarea pneumaticã de etanşeitate
    ART. 50
    (1) Încercarea pneumaticã de etanşeitate la instalaţiile GPL se efectueazã cu tipul de GPL de lucru, de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
    (2) Încercarea de etanşeitate constã în menţinerea unei presiuni minime de 5 bar pe faza lichidã şi cea de lucru pe faza gazoasã, rezultatã în instalaţiile GPL, timp de minim 30 de minute şi se considerã reuşitã dacã nu se constatã o scãdere a presiunii şi/sau pierderi de fluid.
    ART. 51
    Încercarea pneumaticã de etanşeitate se efectueazã conform documentaţiei tehnice de instalare şi/sau documentaţiei tehnice preliminare de montare. În timpul încercãrii pneumatice de etanşeitate este interzisã orice intervenţie asupra instalaţiilor GPL.
    ART. 52
    În cazuri justificate se admite efectuarea încercãrii pneumatice de etanşeitate şi prin alte metode stabilite prin documentaţia tehnicã preliminarã de montare.

    Verificarea reglãrii dispozitivelor de siguranţã
    ART. 53
    (1) Se verificã existenţa buletinelor/certificatelor de reglare a dispozitivelor de siguranţã la valoarea presiunii stabilitã prin documentaţia tehnicã. În cazul în care de la data reglãrii supapei de siguranţã au trecut mai mult de 12 luni este necesarã verificarea acesteia conform prevederilor prescripţiei tehnice specifice.
    (2) Reglarea dispozitivelor de siguranţã se face de persoane juridice autorizate de ISCIR. La reglarea dispozitivelor de siguranţã se respectã prevederile prescripţiei tehnice specifice.
    (3). - Documentaţia tehnicã de însoţire a dispozitivelor de siguranţã, inclusiv certificatele de verificare şi reglare, se ataşeazã la cartea recipientului.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Concluziile verificãrii tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii

    ART. 54
    (1) Autorizarea funcţionãrii instalaţiei GPL, se acordã numai dacã rezultatele verificãrilor tehnice sunt în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, prin întocmirea unui proces-verbal de verificare tehnicã, al cãrui model este prevãzut în anexa 2, în care se consemneazã parametrii de funcţionare şi data efectuãrii urmãtoarei verificãri tehnice (ziua, luna şi anul) cu respectarea prevederilor art. 77 alin. (1) şi art. 84 alin. (1). Procesul-verbal de verificare tehnicã se ataşeazã la cartea recipientului.
    (2) Dacã rezultatele verificãrii tehnice sunt necorespunzãtoare, deficienţele se consemneazã în procesul-verbal de verificare tehnicã şi nu se acordã autorizarea funcţionãrii instalaţiei GPL. Este interzisã acordarea autorizãrii funcţionãrii instalaţiei GPL cu condiţia îndeplinirii ulterioare a unor dispoziţii menţionate în procesul-verbal de verificare tehnicã.
    ART. 55
    (1) Pentru instalaţiile GPL care au fost autorizate sã funcţioneze, ISCIR trebuie sã efectueze înregistrarea acestora, acordând numãrul de înregistrare ISCIR şi sã elibereze cartea recipientului (pentru fiecare recipient din componenţa instalaţiilor GPL).
    (2) La cartea recipientului (a unuia dintre recipientele care compun instalaţia GPL) se anexeazã documentaţia tehnicã aferentã avizului obligatoriu de instalare şi documentaţia tehnicã de montare. Documentaţia tehnicã de montare nu este necesarã pentru instalaţiile GPL tip SKID.
    ART. 56
    (1) Cartea recipientului trebuie sã conţinã, cel puţin, urmãtoarele:
    a) documentaţia tehnicã menţionatã la art. 32;
    b) partea de evidenţã a verificãrilor, eliberatã de ISCIR, care se compune din:
    1) copertã fixã;
    2) parte legatã cu coperta ce conţine informaţii referitoare la amplasare şi verificãrile tehnice efectuate;
    3) parte prevãzutã cu sistem de ataşare a documentelor şi documentaţiilor tehnice întocmite pe toatã durata de utilizare.
    (2) Cartea recipientului se pãstreazã de cãtre deţinãtor/utilizator.
    ART. 57
    Deţinãtorii/utilizatorii sunt obligaţi sã pãstreze corespunzãtor cãrţile recipientelor şi sã le transmitã împreunã cu acestea în cazul înstrãinãrii.

    CAP. IV
    UTILIZAREA/EXPLOATAREA

    ART. 58
    (1) Deţinãtorii/utilizatorii de instalaţii GPL sunt obligaţi sã ia toate mãsurile în vederea respectãrii prevederilor prezentei prescripţii tehnice, în scopul funcţionãrii acestora în condiţii de siguranţã.
    (2) Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţã, deţinãtorii/utilizatorii, persoane juridice, au obligaţia sã asigure pe toatã perioada de utilizare a instalaţiilor GPL operator autorizat RSVTI.
    (3) Pe toatã perioada de utilizare a instalaţiilor GPL, deţinãtorii/utilizatorii au obligaţia sã deţinã contract încheiat cu o persoanã juridicã autorizatã de cãtre ISCIR pentru activitatea de întreţinere (cu excepţia cazului în care deţinãtorul/utilizatorul este şi persoanã juridicã autorizatã de ISCIR pentru întreţinere). Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanei juridice autorizate pentru activitatea de întreţinere sunt prezentate la capitolul XII.
    ART. 59
    (1) RSVTI rãspunde împreunã cu persoana juridicã deţinãtoare/utilizatoare de luarea mãsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    (2) Obligaţiile şi responsabilitãţile deţinãtorilor/utilizatorilor sunt prezentate la capitolul XII.
    (3) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueazã în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    ART. 60
    (1) Exploatarea instalaţiilor GPL se face în conformitate cu instrucţiunile de utilizare (exploatare) elaborate de producãtor şi instrucţiunile interne elaborate de deţinãtor/utilizator.
    (2) Deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã asigure existenţa, la fiecare loc de muncã, a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiţii normale a instalaţiilor GPL şi a documentelor cuprinzând mãsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglãri ale instalaţiei GPL.
    (3) La întocmirea instrucţiunilor interne se au în vedere instrucţiunile constructorului cuprinse în documentaţia tehnicã de însoţire; prin aceste instrucţiuni se stabilesc condiţiile şi ciclurile de funcţionare/reparaţii/opriri, de conservare de scurtã sau de lungã duratã, dupã specificul instalaţiei, precum şi verificãrile şi încercãrile care trebuie sã fie efectuate de cãtre deţinãtor/utilizator cu personal propriu, sub supravegherea RSVTI autorizat, în perioadele dintre douã verificãri tehnice periodice.
    (4) Instrucţiunile interne trebuie sã cuprindã condiţiile de pornire-oprire în cazul instalaţiilor complexe sau în cazuri speciale, schema conductelor de legãturã şi a dispozitivelor de închidere, mãsurile ce trebuie luate în caz de deranjamente, avarii, incendii, precum şi mãsurile de protecţia muncii pentru personalul de deservire şi de întreţinere.
    ART. 61
    În cazul instalaţiilor GPL mic vrac utilizate de persoane fizice, deţinãtorul prin RSVTI, trebuie sã asigure instruirea acestora corespunzãtor gradului de complexitate al instalaţiei GPL şi sã verifice cã acestea şi-au însuşit cunoştinţele necesare teoretice şi practice cu privire la funcţionarea în condiţii de siguranţã a acesteia, cu respectarea prevederilor de la art. 60.
    ART. 62
    În cazul instalaţiilor GPL de distribuţie la autovehicule, personalul operator instalaţii îmbuteliere GPL este autorizat de ISCIR, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea personalului de deservire.
    ART. 63
    (1) Verificarea funcţionãrii corespunzãtoare a dispozitivelor de siguranţã se efectueazã conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.
    (2) Documentele eliberate de persoana juridicã autorizatã ca urmare a verificãrii dispozitivelor de siguranţã, se ataşeazã la Cartea recipientului.
    ART. 64
    Anual se efectueazã verificarea etanşeitãţii instalaţiilor GPL de cãtre RSL al persoanei juridice autorizate de cãtre ISCIR pentru activitatea de întreţinere; rezultatele se menţioneazã în registrul de supraveghere a instalaţiilor al persoanei juridice autorizate de cãtre ISCIR pentru activitatea de întreţinere conform anexei 5.
    ART. 65
    (1) În timpul exploatãrii instalaţiilor GPL, cantitatea de GPL nu trebuie sã scadã sub 10% din capacitatea fiecãrui recipient sub presiune din componenţã.
    (2) Utilizatorul/deţinãtorul solicitã umplerea fiecãrui recipient sub presiune înainte de a ajunge sub cantitatea de GPL minimã admisã.
    ART. 66
    Înainte de a începe umplerea recipientelor instalaţiilor GPL, personalul care efectueazã aceastã operaţie are urmãtoarele obligaţii:
    a) se asigurã cã accesul şi manevrele cisternei se desfãşoarã fãrã dificultate;
    b) se asigurã cã în zona de staţionare a cisternei şi în zona unde este instalat/montat recipientul sub presiune sunt condiţii ca transvazarea GPL în fazã lichidã sã se efectueze în siguranţã şi nu existã pericole potenţiale care sã conducã la aprinderea GPL;
    c) verificã starea garniturilor de la legãturile de umplere ale recipientului sub presiune, luând mãsuri pentru înlocuirea acestora, în cazul în care nu este asiguratã etanşeitatea;
    d) controleazã nivelul GPL din recipient;
    e) verificã legarea la pãmânt atât a cisternei cât şi a instalaţiilor GPL;
    f) se asigurã cã, în caz de necesitate, poate acţiona sistemul de comandã de închidere de la distanţã a armãturilor cisternei, prin plasarea la îndemânã a legãturilor respective, cât şi a sistemului de închidere rapidã de la distanţã din componenţa instalaţiilor GPL;
    g) verificã existenţa echipamentelor şi dispozitivelor de stingere a incendiului, conform normativelor în vigoare;
    h) respectã instrucţiunile specifice privind activitatea de umplere cu GPL din cisterne a recipientelor sub presiune din cadrul instalaţiilor GPL.
    ART. 67
    La umplerea recipientelor sub presiune din cadrul instalaţiilor GPL sunt folosite cisterne care respectã legislaţia în vigoare.
    ART. 68
    În cazul instalaţiilor GPL construite cu douã sau mai multe recipiente, umplerea se efectueazã separat pentru fiecare dintre acestea, pentru evitarea unor transferuri de GPL lichid de la un recipient la altul. În acest scop, se izoleazã fiecare recipient înainte de începerea umplerii.
    ART. 69
    Umplerea cu GPL, fazã lichidã, a recipientelor din componenţa instalaţiilor GPL, se efectueazã într-un mod care sã nu permitã pierderea fluidului de lucru în atmosferã. În timpul operaţiei de umplere, în zona adiacentã, pe o razã de 5 m, nu se permite decât prezenţa personalului de deservire al instalaţiilor GPL şi al cisternelor.
    ART. 70
    Cisterna din care se alimenteazã cu GPL recipientele din cadrul instalaţiilor GPL, nu trebuie parcatã la o distanţã mai micã decât cea stabilitã prin documentaţia tehnicã aferentã avizului obligatoriu de funcţionare.
    ART. 71
    Este interzisã efectuarea umplerii cu GPL a recipientelor instalaţiilor GPL atunci când cisterna se aflã staţionatã pe carosabil sau pe trotuar.
    ART. 72
    La terminarea umplerii instalaţiilor GPL, se verificã închiderea racordului pentru umplere de pe fiecare recipient şi etanşeitatea lui dupã îndepãrtarea elementului flexibil al cisternei.
    ART. 73
    Se interzice executarea oricãror lucrãri la instalaţiile GPL atunci când acestea se aflã sub presiune.

    CAP. V
    VERIFICAREA TEHNICÃ PERIODICÃ ŞI VERIFICAREA TEHNICÃ NEPROGRAMATÃ

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 74
    (1) Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la verificarea tehnicã periodicã şi la verificarea tehnicã neprogramatã a instalaţiilor GPL.
    (2) Toate constatãrile referitoare la verificãrile tehnice periodice şi la verificarea neprogramatã a instalaţiilor GPL sunt consemnate de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnicã. Modelul procesului-verbal de verificare tehnicã este prevãzut în anexa 2.
    (3) Instalaţiile GPL sunt supuse, în exploatare, la verificãri tehnice periodice care constau în revizii interioare, încercãri la presiune şi încercãri de etanşeitate. Cu aceastã ocazie se verificã starea tehnicã a recipientului şi a instalaţiei aferente acestuia, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
    (4) În cazul în care rezultatele verificãrilor sunt corespunzãtoare se acordã autorizarea funcţionãrii în continuare, stabilindu-se data (ziua, luna, anul) urmãtoarei VTP (scadenţa). Aceastã datã se stabileşte în funcţie de complexitatea, locul de instalare, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnicã ale instalaţiei GPL şi nu poate depãşi perioada maximã corespunzãtoare fiecãrui tip de verificare/încercare prevãzutã de prezenta prescripţie tehnicã.
    (5) Deţinãtorii/utilizatorii sunt obligaţi sã pregãteascã instalaţiile GPL pentru efectuarea verificãrilor tehnice periodice şi sã asigure toate condiţiile necesare efectuãrii acestora.
    ART. 75
    (1) Verificãrile tehnice periodice se efectueazã de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.
    (2) Instalaţia GPL nu trebuie sã fie utilizatã cu termenul de valabilitate al autorizãrii funcţionãrii depãşit.
    ART. 76
    La sfârşitul duratei de viaţã fizicã, precizatã în documentaţia tehnicã a instalaţiei GPL sau dupã expirarea duratei normale de funcţionare, prevãzutã în <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când nu este prevãzutã în mod explicit durata de viaţã în documentaţia tehnicã, verificarea tehnicã periodicã a instalaţiei GPL se efectueazã dupã efectuarea verificãrilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Revizia interioarã

    ART. 77
    (1) Revizia interioarã la instalaţiile GPL se efectueazã cel puţin o datã la 4 ani conform art. 38.
    (2) În afarã de termenul scadent, revizia interioarã se efectueazã şi în urmãtoarele cazuri:
    a) dupã lucrãri de reparare;
    b) dupã o întrerupere a funcţionãrii mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcţiune a instalaţiei GPL;
    c) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, au motive temeinice sã considere necesarã o astfel de verificare;
    d) atunci când este cerutã, motivat, de cãtre deţinãtorul/utilizatorul instalaţiei GPL.
    ART. 78
    (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte în funcţie de starea tehnicã şi vechimea în serviciu a instalaţiei GPL.
    (2) Deţinãtorul/utilizatorul este singur rãspunzãtor pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a reviziei interioare, chiar dacã termenele respective îi sunt sau nu comunicate de cãtre ISCIR.
    ART. 79
    Înainte de începerea efectuãrii reviziei interioare, instalaţia GPL trebuie prevãzutã, dupã caz, cu amenajãri care asigurã accesul fãrã pericol al persoanelor pentru examinarea la interior a recipientelor.
    ART. 80
    La recipientele din componenţa instalaţiilor GPL la care verificarea interioarã nu se poate efectua, aceasta se înlocuieşte cu mãsurãri US ale grosimii pereţilor recipientului (partea cilindricã şi funduri) pe un caroiaj de maxim 300 x 300 mm pe suprafaţa determinatã de un unghi de 60° lateral stânga şi 60° lateral dreapta faţã de generatoarea inferioarã şi pe un caroiaj de maxim 500 x 500 mm pe restul suprafeţei.
    ART. 81
    În cazul instalaţiilor GPL care au în componenţã recipientele subteran şi suprateran acoperite se prezintã buletinele de verificare anualã a protecţiei catodice, în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice a acestora.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Încercarea la presiune hidraulicã

    ART. 82
    (1) Încercarea la presiune hidraulicã se efectueazã numai în cazul în care la revizia interioarã s-au obţinut rezultate corespunzãtoare.
    (2) Încercarea la presiune hidraulicã se efectueazã la recipientele sub presiune şi la partea de conducte pentru faza lichidã din cadrul instalaţiei de GPL.
    ART. 83
    Încercarea la presiune hidraulicã se efectueazã în conformitate cu prevederile art. 39 pânã la art. 49, în scopul verificãrii rezistenţei şi etanşeitãţii instalaţiei GPL.
    ART. 84
    (1) Încercarea la presiune hidraulicã se efectueazã cel puţin o datã la 8 ani.
    (2) În afarã de termenul scadent, încercarea la presiune hidraulicã se efectueazã şi în urmãtoarele cazuri:
    a) dupã o reparare, conform capitolului VI;
    b) dupã o întrerupere a funcţionãrii mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcţiune a instalaţiei GPL;
    c) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI au motive temeinice sã considere necesarã o astfel de verificare;
    d) atunci când este cerutã, motivat, de cãtre deţinãtorul/utilizatorul instalaţiei GPL.
    (3) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte în funcţie de starea tehnicã şi vechimea în serviciu a instalaţiei GPL.
    (4) Deţinãtorul/utilizatorul este singurul rãspunzãtor pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a încercãrii de presiune, chiar dacã termenele respective îi sunt sau nu comunicate de cãtre ISCIR.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Revizia exterioarã

    ART. 85
    Revizia exterioarã este verificare tehnicã neprogramatã care se executã de ISCIR, în timpul funcţionãrii şi are drept scop stabilirea stãrii tehnice a instalaţiilor GPL.
    ART. 86
    Cu ocazia reviziei exterioare se examineazã:
    a) existenţa, în copie, a ultimului proces-verbal de autorizare a funcţionãrii;
    b) existenţa, starea tehnicã şi documentele care atestã verificarea anualã a dispozitivelor de siguranţã şi a aparatelor de mãsurare şi control.
    c) starea tehnicã a armãturilor, conductelor şi a altor echipamente aflate în componenţa instalaţiilor GPL;
    d) starea tehnicã a recipientelor şi a îmbinãrilor accesibile;
    e) dacã existã instrucţiuni de exploatare şi dacã operatorul de umplere recipiente GPL le cunoaşte, pentru instalaţiile GPL de distribuţie a GPL-ului la autovehicule;
    f) dacã instalaţia GPL este exploatatã de personal autorizat, pentru instalaţiile GPL de distribuţie a GPL-ului la autovehicule;
    g) dacã circuitul de legare la pãmânt nu este întrerupt.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Încercarea pneumaticã de etanşeitate

    ART. 87
    (1) Încercarea pneumaticã de etanşeitate se efectueazã în conformitate cu prevederile art. 50 pânã la art. 52.
    (2) Verificarea etanşeitãţii se face cu mijloacele prevãzute în documentaţia tehnicã de însoţire a instalaţiei GPL.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Verificarea dispozitivelor de siguranţã

    ART. 88
    Verificarea funcţionãrii corespunzãtoare a dispozitivelor de siguranţã se efectueazã conform prevederilor art. 53.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Prelungirea autorizãrii funcţionãrii

    ART. 89
    (1) În cazuri excepţionale şi motivate tehnic, pentru instalaţiile GPL, care nu pot fi oprite din funcţiune, pentru VTP la data scadentã, se poate admite prelungirea funcţionãrii acestora cu cel mult 6 luni, pe baza unui memoriu tehnic de evaluare a riscurilor în exploatare întocmit de deţinãtor/utilizator din care sã rezulte cã starea tehnicã a acestora permite acest lucru.
    (2) Solicitarea scrisã a deţinãtorului/utilizatorului instalaţiei GPL şi memoriul tehnic se transmit la ISCIR cu minim 30 zile înainte de termenul scadent.
    (3) Memoriul tehnic cuprinde, cel puţin, urmãtoarele:
    a) prezentarea/descrierea recipientului (tip constructiv, presiune, temperaturã, fluid de lucru);
    b) istoricul exploatãrii (VTP, revizii, reparaţii, avarii);
    c) monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnicã periodicã, dupã caz;
    d) mãsuri compensatorii, dupã caz;
    e) echiparea cu dispozitive de siguranţã şi aparate de mãsurã, control;
    f) existenţa instrucţiunilor de exploatare/utilizare;
    g) concluzii privind funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţã.
    (4) Prelungirea cu pânã la 6 luni a scadenţei la VTP se acordã în urma efectuãrii unei revizii exterioare RE de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
    ART. 90
    Procesul-verbal încheiat pentru revizia exterioarã se ataşeazã la cartea recipientului, împreunã cu memoriul tehnic.

    CAP. VI
    REPARAREA

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 91
    (1) Repararea instalaţiilor GPL se face cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi a celorlalte acte normative aplicabile. Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la repararea instalaţiilor GPL.
    (2) Repararea instalaţiilor GPL se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul naţional al persoanelor juridice autorizate de cãtre ISCIR. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã repararea instalaţiilor GPL precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul naţional al persoanelor juridice autorizate de ISCIR sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã.
    (3) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice care efectueazã repararea instalaţiilor GPL sunt prevãzute la capitolul XII.
    (4) Toate constatãrile referitoare la repararea instalaţiilor GPL trebuie consemnate de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI în procese-verbale de verificare tehnicã. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnicã sunt prevãzute în anexele 2 şi 3.
    (5) Autorizaţia de a repara instalaţii GPL nu este necesarã atunci când reparaţia se efectueazã de cãtre constructor.
    ART. 92
    (1) Repararea instalaţiilor GPL se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de reparare avizatã de cãtre RADTP.
    (2) Condiţiile privind atestarea persoanelor fizice care efectueazã avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de reparare a instalaţiilor de GPL sunt conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice care efectueazã avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de reparare a instalaţiilor de GPL sunt prevãzute la capitolul XII.
    ART. 93
    (1) Lucrãrile de reparare a instalaţiilor GPL se executã cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de reparare elaborate în funcţie de complexitatea lucrãrilor. Se are în vedere reglementãrile care au stat la baza construirii dar se pot adopta şi alte soluţii bazate pe alte reglementãri, care sã asigure respectarea cerinţelor esenţiale de securitate.
    (2) În cadrul lucrãrilor de reparare se folosesc subansambluri construite de reparatori autorizaţi în baza documentaţiei tehnice avizate de RADTP, cu excepţia subansamblelor/componentelor reglementate conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 584/2004 cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã punã la dispoziţie documentaţia tehnicã a instalaţiei GPL care sã permitã identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor de reparare la acestea.
    (4) Documentaţia tehnicã de reparare se ataşeazã la cartea recipientului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Specificarea lucrãrilor de reparare care se verificã de cãtre ISCIR

    ART. 94
    Lucrãrile executate în cadrul reparaţiilor planificate sau neplanificate la instalaţiile GPL, se verificã de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR şi/sau de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului împreunã cu RSL al persoanei juridice reparatoare.
    ART. 95
    (1) Lucrãrile executate în cadrul activitãţii de reparare la instalaţiile GPL, care se verificã de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, sunt urmãtoarele:
    a) înlocuirea conductelor şi a armãturilor asamblate prin sudare, din cadrul instalaţiilor GPL;
    b) executarea la elementele sub presiune a unor suduri noi, refacerea sau remedierea celor existente;
    c) încãrcarea prin sudare a elementelor sub presiune care prezintã coroziuni, eroziuni sau pori, izolat sau grupat.
    (2) Pentru lucrãrile de reparare, altele decât cele menţionate la alin. (1), verificarea tehnicã dupã reparare se efectueazã de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului împreunã cu RSL al reparatorului. Rezultatele verificãrii tehnice dupã reparare trebuie sã fie consemnate într-un proces-verbal de verificare tehnicã al cãrui model este prevãzut în anexa 3. Procesul-verbal de verificare tehnicã se ataşeazã la cartea recipientului.
    ART. 96
    (1) Lucrãrile de reparare la recipientele din componenţa instalaţiilor GPL se executã numai de persoane juridice autorizate ISCIR în acest scop conform prevederilor prescripţiei tehnice specifice.
    (2) Pentru recipientele din componenţa instalaţiilor GPL documentaţia tehnicã de reparare, execuţia lucrãrilor de reparare şi verificarea tehnicã pe parcursul şi la finalul lucrãrilor de reparare trebuie sã respecte prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Etapele necesare lucrãrilor de reparare

    ART. 97
    (1) Înaintea începerii lucrãrilor de reparare, persoana juridicã reparatoare, cu acordul scris al deţinãtorului/utilizatorului, întocmeşte un memoriu tehnic de prezentare a lucrãrilor de reparare, care trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele:
    a) descrierea instalaţiei GPL, cu indicarea parametrilor de funcţionare;
    b) lucrãrile de reparare ce urmeazã a se efectua;
    c) condiţiile tehnice de execuţie a lucrãrilor de reparare;
    d) planul de examinãri, verificãri şi încercãri care urmeazã a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrãrilor de reparare.
    (2) Documentaţia tehnicã preliminarã de reparare avizatã de cãtre RADTP se ataşeazã la memoriul tehnic de prezentare a lucrãrilor de reparare.
    (3) Memoriul tehnic se înainteazã la ISCIR în vederea acceptãrii începerii lucrãrilor de reparare. Se interzice începerea lucrãrilor de reparare fãrã procesul-verbal de acceptare al ISCIR.
    (4) Prin procesul-verbal de acceptare a începerii lucrãrilor de reparare, ISCIR poate solicita ca anumite operaţii, verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic sau încercãri sã se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.
    (5) Persoana juridicã reparatoare este obligatã sã solicite participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la operaţiile, examinãrile, verificãrile sau încercãrile respective.
    (6) În cazul în care pe parcursul lucrãrilor de reparare apar modificãri faţã de memoriul tehnic de prezentare a lucrãrilor de reparare acceptat de ISCIR, acesta se revizuieşte şi se transmite la ISCIR în vederea obţinerii acceptului cu modificãrile aferente.
    ART. 98
    Documentaţia tehnicã de reparare, întocmitã de cãtre persoana juridicã reparatoare la finalul lucrãrilor de reparare, trebuie sã cuprindã urmãtoarele:
    a) memoriul tehnic de prezentare a lucrãrilor de reparare, acceptat de ISCIR (inclusiv documentaţia tehnicã preliminarã de reparare avizatã de RADTP);
    b) certificatele de inspecţie ale materialelor de bazã şi de adaos utilizate la reparare conform cerinţelor din documentaţia tehnicã preliminarã de reparare; declaraţii de conformitate pentru armãturi, dispozitive de siguranţã şi alte asemenea, care au fost înlocuite, dupã caz;
    c) lista procedurilor de sudare aprobate folosite în execuţia îmbinãrilor sudate şi specificaţiile procedurilor de sudare specifice, întocmite de RTS, la care se ataşeazã fişele de aprobare, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la aprobarea procedurilor de sudare, în copie;
    d) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor, care au executat lucrãrile de sudare, întocmit de RTS, la care se ataşeazã autorizaţiile sudorilor, în copie;
    e) buletinele cuprinzând rezultatele examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate de cãtre laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile;
    f) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casã, în care sã se specifice cã instalaţia GPL se poate supune verificãrilor tehnice în scopul repunerii în funcţiune;
    g) declaraţia privind lucrãrile de reparare, conform modelului din anexa 4.
    ART. 99
    Verificarea tehnicã a instalaţiilor GPL în timpul şi la finalul lucrãrilor de reparare se efectueazã la locul de executare a acestora de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi/sau de cãtre personalul tehnic de specialitate atestat de ISCIR, al persoanei juridice reparatoare.
    ART. 100
    (1) Verificarea instalaţiilor GPL la finalul lucrãrilor de reparare constã în:
    a) verificarea documentaţiei tehnice de reparare, întocmitã conform art. 98;
    b) verificarea, în concordanţã cu documentaţia tehnicã, a modului în care au fost efectuate lucrãrile de reparare.
    (2) Pentru instalaţiile GPL la care s-au obţinut rezultate corespunzãtoare, se efectueazã verificãrile în vederea repunerii în funcţiune conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Dispoziţii finale privind repararea

    ART. 101
    (1) Verificãrile în vederea repunerii în funcţiune se efectueazã la locul de funcţionare al instalaţiei GPL în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
    (2) În procesul-verbal încheiat cu ocazia verificãrilor efectuate în vederea repunerii în funcţiune se stabilesc şi datele urmãtoarelor verificãri tehnice periodice (ziua, luna şi anul), în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.

    CAP. VII
    VERIFICÃRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII/EXAMINÃRI CU CARACTER TEHNIC

    SECŢIUNEA 1
    Domeniul de aplicare

    ART. 102
    (1) Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a instalaţiilor GPL se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a instalaţiilor GPL precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã. Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevãzute la capitolul XII din prezenta prescripţie tehnicã.
    (2) Cerinţa de autorizare pentru verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a nu se aplicã producãtorilor instalaţiilor GPL fabricate de aceştia.
    ART. 103
    Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic se efectueazã în scopul stabilirii stãrii tehnice, evaluãrii duratei de funcţionare remanentã şi stabilirii condiţiilor de funcţionare în siguranţã a instalaţiilor GPL.
    ART. 104
    Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic se poate efectua în urmãtoarele cazuri:
    a) dacã la instalaţiile de GPL s-au produs avarii şi/sau accidente;
    b) dacã în urma verificãrilor tehnice periodice, efectuate conform prezentei prescripţii tehnice, se obţin rezultate necorespunzãtoare; instalaţiile de GPL la care se constatã zone de coroziune, datorate fluidului de lucru, care ar putea periclita funcţionarea în condiţii de siguranţã;
    c) atunci când instalaţiile de GPL urmeazã sã fie repuse în funcţiune dupã o perioadã de timp în care au fost oprite, fãrã sã fie conservate în mod corespunzãtor (conform instrucţiunilor de exploatare şi unor proceduri specifice), iar repunerea acestora în funcţiune ar putea periclita siguranţa în funcţionare;
    d) la sfârşitul duratei de viaţã a instalaţiei de GPL, atunci când aceasta este stabilitã prin documentaţia tehnicã;
    e) la expirarea duratei normale de funcţionare prevãzutã în <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când prin documentaţia tehnicã nu este prevãzutã durata de viaţã a instalaţiei GPL;
    f) atunci când documentaţia tehnicã a instalaţiei GPL lipseşte sau este incompletã;
    g) înainte de autorizarea funcţionãrii, în cazul instalaţiile de GPL vechi, menţionate la art. 30 lit. b);
    h) în cazul în care se intenţioneazã utilizarea unei instalaţii de GPL la parametrii de funcţionare mai severi decât cei pentru care a fost proiectatã şi construitã iniţial;
    i) atunci când la instalaţia de GPL aflatã în funcţiune se constatã o funcţionare anormalã a acesteia precum depãşirea parametrilor maximi de funcţionare, apariţia unor deformaţii ale corpului sub presiune şi altele asemenea.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii privind efectuarea verificãrilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic

    ART. 105
    (1) Persoana juridicã autorizatã de ISCIR pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic întocmeşte un program de investigaţii/examinãri care cuprinde cel puţin urmãtoarele:
    a) descrierea instalaţiei de GPL din punct de vedere constructiv şi al parametrilor de funcţionare (volum, presiune, temperaturã, fluid de lucru); se anexeazã desenul tip de ansamblu;
    b) prezentarea eventualelor lucrãri de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente (avarii, accidente) care au avut loc în timpul perioadei de funcţionare la recipientul sub presiune;
    c) planuri care cuprind examinãrile, verificãrile şi încercãrile care se propun a fi efectuate la instalaţia GPL; se întocmesc schiţe care cuprind, dupã caz, poziţionarea exactã a punctelor şi locurilor unde urmeazã sã se efectueze examinãri vizuale/nedistructive/mãsurãri de grosimi şi a zonelor din care urmeazã sã fie prelevate epruvete pentru încercãri distructive;
    d) menţionarea condiţiilor de execuţie a examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor care se propun a fi efectuate la instalaţia GPL (prescripţii tehnice, standarde), precum şi a criteriilor de acceptare a rezultatelor obţinute.
    (2) Programul de investigaţii/examinãri este avizat de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice de examinãri RADTE al persoanei juridice autorizate de ISCIR, dupã care trebuie transmis la ISCIR în vederea acceptãrii acestuia.
    ART. 106
    În cazul întocmirii programului conform art. 105, ISCIR transmite acceptul efectuãrii programului, cu sau fãrã completãri.
    ART. 107
    (1) Reprezentantul persoanei juridice autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic participã la toate examinãrile, verificãrile şi încercãrile prevãzute în programul acceptat de ISCIR.
    (2) Examinãrile nedistructive/distructive trebuie efectuate de cãtre laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.
    ART. 108
    (1) ISCIR poate solicita ca anumite examinãri, verificãri sau încercãri sã se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridicã autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic împreunã cu laboratorul care executã examinãrile, verificãrile sau încercãrile respective au obligaţia sã solicite, cu cel puţin 5 zile înainte, participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la efectuarea acestora.
    ART. 109
    (1) Pe baza rezultatelor obţinute în urma examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate, persoana juridicã atestatã de ISCIR pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic întocmeşte raportul tehnic care trebuie sã conţinã concluziile finale privind posibilitatea funcţionãrii în condiţii de siguranţã a instalaţiei GPL.
    (2) Raportul tehnic trebuie sã fie avizat de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice de examinãri RADTE al persoanei juridice autorizate de ISCIR.
    (3) Raportul tehnic împreunã cu documentaţia tehnicã conţinând buletinele şi certificatele cu rezultatele obţinute, breviarul de calcul de rezistenţã şi procesele-verbale întocmite de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR (dupã caz), întocmitã ca urmare a examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate conform programului acceptat de ISCIR, se transmit la ISCIR pentru acceptare.
    ART. 110
    (1) Dupã acceptarea de cãtre ISCIR a raportului tehnic, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã respecte concluziile menţionate în raportul tehnic întocmit de persoana juridicã autorizatã de ISCIR pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
    (2) În cazul obţinerii unor rezultate corespunzãtoare deţinãtorul/utilizatorul solicitã la ISCIR efectuarea examinãrilor şi verificãrilor în vederea obţinerii autorizãrii funcţionãrii instalaţiei GPL conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    (3) Dacã în urma examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate rezultã necesitatea efectuãrii unor lucrãri de reparare la instalaţia GPL, acestea trebuie sã fie efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, iar examinãrile şi verificãrile în vederea repunerii în funcţiune se efectueazã ulterior.
    ART. 111
    Documentaţia tehnicã acceptatã de ISCIR împreunã cu programul de investigaţii/examinãri acceptat de ISCIR anterior trebuie sã fie ataşate la cartea recipientului, urmând a fi prezentate inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR atunci când se solicitã efectuarea examinãrilor şi verificãrilor în vederea repunerii în funcţiune.

    CAP. VIII
    TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA

    ART. 112
    (1) Pentru instalaţiile GPL sau recipientele din componenţa acestora, în cazul în care placa de timbru nu mai existã sau este deterioratã, aceasta se reconstituie de cãtre deţinãtor/utilizator, în baza documentaţiei tehnice existente (din care rezultã parametrii de funcţionare, numãr/an de fabricaţie, constructor).
    (2) Placa de timbru se aplicã în mod nedetaşabil, de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului instalaţiei GPL sau al recipientului din componenţa acesteia, dupã caz, care întocmeşte un proces-verbal, ataşându-l la cartea recipientului.
    ART. 113
    Instalaţiile GPL sau recipientele pentru care deţinãtorul/utilizatorul nu posedã documentaţia tehnicã care permite identificarea datelor necesare retimbrãrii (parametrii de funcţionare, numãr/an de fabricaţie, constructor), se scot din uz şi se caseazã conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice. Este interzisã retimbrarea şi punerea în funcţiune a acestora.

    CAP. IX
    AVARII ŞI ACCIDENTE

    ART. 114
    În cazul avariilor care determinã oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţã a instalaţiilor GPL, precum şi în cazurile de accidente provocate de acestea, persoana fizicã sau juridicã care deţine/utilizeazã, are obligaţia de a opri funcţionarea şi de a anunţa de îndatã ISCIR despre producerea evenimentului; cu aceastã ocazie se anunţã cel puţin urmãtoarele date: numele şi prenumele şi funcţia persoanei care anunţã, modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei/accidentului, felul instalaţiei GPL, urmãrile avariei/accidentului.
    ART. 115
    (1) Persoana juridicã care deţine/utilizeazã instalaţia GPL care a suferit avaria sau la care s-a produs accidentul are urmãtoarele obligaţii de îndeplinit prin RSVTI:
    a) sã ia mãsuri astfel încât situaţia produsã de avarie sau în timpul accidentului sã rãmânã nemodificatã pânã la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu excepţia cazului în care situaţia respectivã ar constitui un pericol pentru viaţa şi sãnãtatea persoanelor sau animalelor;
    b) sã ia toate mãsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor de securitate;
    c) sã izoleze pe cât posibil zona de lucru a instalaţiei GPL avariatã sau la care s-a produs accidentul;
    d) sã întocmeascã un raport cu situaţia tehnicã a instalaţiei imediat dupã avarie/accident, care include şi fotografii ale zonei avariate/de accident, precum şi intervenţiile efectuate pânã la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR;
    e) sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizaţia de funcţionare a instalaţiei GPL, precum şi raportul de mai sus (în cazurile justificate raportul nu mai este necesar).
    ART. 116
    Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR întocmesc procesul-verbal de constatare a avariei sau accidentului şi de oprire din funcţiune a instalaţiei/echipamentului. În cartea recipientului-partea de exploatare, se întocmeşte, de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului, procesul-verbal de oprire din funcţionare a instalaţiei GPL. Dacã procesul-verbal de oprire se întocmeşte de cãtre RSVTI, un exemplar al acestuia se transmite la ISCIR.
    ART. 117
    (1) Instalaţiile GPL care au suferit avarii ce au determinat oprirea acestora din funcţionare, trebuie supuse unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic (în vederea evaluãrii stãrii tehnice a acestora), efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale prescripţiilor tehnice aplicabile.
    (2) Investigaţiile/examinãrile cu caracter tehnic, nu sunt necesare în mãsura în care persoana fizicã sau juridicã deţinãtoare/utilizatoare renunţã la utilizarea instalaţiei GPL avariatã şi decide scoaterea din uz şi casarea acesteia.
    ART. 118
    Expertizele în caz de avarii sau accidente la instalaţiile GPL se realizeazã de cãtre experţii ISCIR.

    CAP. X
    SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA

    ART. 119
    (1) Scoaterea din uz a instalaţiilor GPL sau a recipientelor din cadrul instalaţiilor GPL se poate face de cãtre deţinãtor/utilizator în urmãtoarele cazuri:
    a) dacã la verificãrile tehnice periodice sau dupã reparaţii, se constatã cã instalaţia GPL sau recipientul din componenţa acesteia nu mai prezintã siguranţã în funcţionare;
    b) dacã în urma verificãrilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic efectuate în vederea evaluãrii stãrii tehnice, se constatã cã instalaţia GPL sau recipientul din componenţa acesteia nu mai poate funcţiona în condiţii de siguranţã;
    c) atunci când instalaţia GPL sau recipientul din componenţa acesteia a suferit un accident în urma cãruia aceasta/acesta nu mai poate fi pusã/pus în funcţiune;
    d) dacã instalaţia GPL sau recipientul din componenţa acesteia nu mai poate fi identificat dupã placa de timbru, dupã marcajul de pe corp sau nu mai are cartea recipientului (aceasta neputând fi refãcutã);
    e) atunci când deţinãtorul renunţã din proprie iniţiativã la instalaţia GPL sau la recipientul din componenţa acesteia.
    (2) Oprirea din funcţionare şi conservarea instalaţiilor GPL sau a recipientelor din componenţa acesteia nu înseamnã scoatere din uz.
    ART. 120
    (1) Instalaţiile GPL sau recipientele din componenţa acesteia scoase din uz se caseazã prin grija deţinãtorului care are şi obligaţia distrugerii plãcii de timbru.
    (2) Operaţia de casare a instalaţiei GPL sau a recipientului şi distrugerea plãcii de timbru aferentã trebuie confirmatã printr-un proces-verbal întocmit de cãtre RSVTI şi semnat de cãtre reprezentantul conducerii persoanei juridice deţinãtoare.
    ART. 121
    (1) Procesul-verbal de casare de la art. 120 încheiat se ataşeazã la cartea recipientului, care rãmâne în arhiva deţinãtorului/utilizatorului.
    (2) Persoana juridicã deţinãtoare are obligaţia sã comunice, în scris, scoaterea din uz şi casarea instalaţiei GPL/recipientului la ISCIR în vederea scoaterii din evidenţa proprie a acesteia.
    (3) Comunicarea se transmite la ISCIR în termen de 15 zile de la întocmirea procesului-verbal menţionat la art. 120.
    ART. 122
    Este interzisã refolosirea recipientelor şi/sau a conductelor din componenţa instalaţiilor GPL care au fost scoase din uz şi casate.

    CAP. XI
    ATESTÃRI ŞI AUTORIZÃRI

    ART. 123
    (1) ISCIR atestã persoanele fizice pentru urmãtoarele activitãţi:
    a) avizarea documentaţiei tehnice pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare;
    b) avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare;
    (2) ISCIR autorizeazã persoanele juridice pentru urmãtoarele activitãţi:
    a) instalare;
    b) montare;
    c) reparare;
    d) întreţinere;
    e) verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
    (3) ISCIR autorizeazã urmãtoarele persoane fizice:
    a) RSVTI;
    b) operator instalaţii îmbuteliere GPL.
    ART. 124
    Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare pentru activitãţile prevãzute la art. 123, precum şi condiţiile şi documentaţia tehnicã necesarã sunt prevãzute în prescripţiile tehnice specifice şi celelalte reglementãri aplicabile.
    ART. 125
    Obţinerea autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvã persoana fizicã sau juridicã de obligaţia tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

    CAP. XII
    OBLIGAŢII ŞI RESPONABILITÃŢI

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 126
    Producãtorii, persoanele fizice sau juridice autorizate de ISCIR, deţinãtorii/utilizatorii recipientelor trebuie sã respecte prevederile Legii 64/2008 - Legea privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţiile şi responsabilitãţile deţinãtorului/utilizatorului

    ART. 127
    În vederea asigurãrii condiţiilor pentru funcţionarea în condiţii de siguranţã, deţinãtorii/utilizatorii au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã solicite şi sã obţinã autorizaţia de funcţionare pentru instalaţiile GPL şi sã le înregistreze la ISCIR şi în evidenţa internã;
    b) sã nu permitã modificarea cerinţelor şi condiţiilor stabilite prin avizul obligatoriu de instalare şi autorizarea funcţionãrii;
    c) sã supunã instalaţiile GPL la verificãrile tehnice efectuate de cãtre ISCIR în vederea autorizãrii funcţionãrii şi la verificãrile tehnice periodice (conform perioadelor de scadenţã acordate), pregãtind instalaţiile GPL şi creând toate condiţiile necesare în scopul verificãrii acestora;
    d) sã îndeplineascã la termenele prevãzute mãsurile dispuse de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR prin procesul-verbal de verificare tehnicã;
    e) sã ia mãsurile necesare şi sã se asigure cã instalaţiile GPL sunt utilizate în condiţii de siguranţã, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii conform instrucţiunilor tehnice ale producãtorilor, normativelor legale şi prezentei prescripţii tehnice;
    f) sã asigure existenţa la fiecare loc de muncã a instrucţiunilor tehnice interne menţionate la art. 60;
    g) sã foloseascã pentru utilizarea instalaţiei GPL numai personal de deservire care îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 61 şi art. 62;
    h) sã solicite la ISCIR scoaterea din evidenţã a instalaţiilor GPL scoase din uz şi casate.
    ART. 128
    Deţinãtorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente produse prin exploatarea instalaţiilor GPL fãrã autorizarea funcţionãrii sau prin exploatarea necorespunzãtoare a acestora.
    ART. 129
    (1) Persoana juridicã care deţine/utilizeazã instalaţii GPL are obligaţia sã asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.
    (2) Orice schimbare a operatorului RSVTI trebuie comunicatã, în scris în termen de 15 zile, la ISCIR.
    ART. 130
    (1) În cazul transferului dreptului de proprietate, fostul deţinãtor/utilizator are obligaţia sã înştiinţeze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru scoaterea din evidenţã a instalaţiei GPL vândute.
    (2) În cazul transferului dreptului de proprietate, noul deţinãtor/utilizator are obligaţia sã înştiinţeze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru luarea în evidenţã a instalaţiei GPL achiziţionate.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate de ISCIR

    ART. 131
    (1) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice atestate pentru avizarea documentaţiei tehnice în vederea obţinerii avizului obligatoriu de instalare şi documentaţiei tehnice preliminare de montare şi reparare:
    a) sã cunoascã actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice specifice şi standardele aplicabile;
    b) sã verifice dacã au fost adoptate soluţii tehnice care sã permitã funcţionarea instalaţiilor GPL în condiţii de siguranţã;
    c) sã verifice dacã au fost prevãzute în documentaţia tehnicã examinãrile, verificãrile şi încercãrile ce trebuie sã fie efectuate de persoanele juridice montatoare/reparatoare la locul de funcţionare, în concordanţã cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    d) sã elaboreze în cadrul documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare desenul tip de ansamblu, cuprinzând principalele date tehnice conform prescripţiilor tehnice, care sã permitã verificarea parametrilor de funcţionare în siguranţã a instalaţiilor GPL în timpul montãrii, reparãrii şi la locul de funcţionare;
    e) sã urmãreascã existenţa în documentaţiile tehnice avizate a precizãrilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
    f) sã elaboreze instrucţiuni tehnice, dupã caz, pentru exploatarea, întreţinerea, revizia şi verificarea instalaţiilor GPL, care sã serveascã şi pentru pregãtirea personalului de exploatare, întreţinere, revizie şi verificare;
    g) sã avizeze documentaţiile tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);
    h) sã ţinã evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le avizeazã conform, în registrul conform modelului prezentat în anexa 6;
    i) sã punã la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de cãtre acesta cu ocazia controalelor efectuate;
    j) sã participe la instructajele profesionale şi examinãrile organizate de ISCIR (când este cazul).
    (2) Confirmarea avizãrii documentaţiilor tehnice cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, se face prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:
    1) pentru avizarea documentaţiei în vederea obţinerii avizului obligatoriu de instalare:


 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Numele şi prenumele: │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ATESTAT RADTI - IMSP │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Nr.: │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │AVIZAT CORESPUNDE *) │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Data: Semnãtura: │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


________
    *) Se menţioneazã indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

    2) pentru avizarea documentaţiei preliminare de montare/reparare:


 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Numele şi prenumele: │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ATESTAT RADTP IMSP ................................ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Nr.: │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │AVIZAT CORESPUNDE *) │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Data: Semnãtura: │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


_________
    *) Se menţioneazã indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

    ART. 132
    Persoanele juridice autorizate pentru instalare, montare şi reparare au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã execute lucrãrile de instalare, montare şi reparare în conformitate cu documentaţia tehnicã de instalare avizatã de RADTI respectiv documentaţia tehnicã preliminarã de montare/reparare avizatã de RADTP, valabilã la data începerii lucrãrilor respective;
    b) sã înceapã execuţia lucrãrilor de instalare şi/sau montare numai dupã obţinerea avizului obligatoriu de instalare;
    c) sã înceapã execuţia lucrãrilor de reparare numai dupã existenţa procesului-verbal al inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR prin care s-a acceptat începerea lucrãrilor de reparare;
    d) sã pregãteascã şi sã asigure condiţiile pentru realizarea verificãrilor tehnice a recipientelor sub presiune în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice; sã prezinte instalaţia GPL şi toate documentaţiile tehnice necesare, în timpul şi la sfârşitul reparãrii, la verificãrile care se efectueazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de cãtre personalul propriu, atestat de ISCIR;
    e) sã întocmeascã documentaţia tehnicã prevãzutã de prescripţia tehnicã şi sã o punã la dispoziţia deţinãtorului/utilizatorului odatã cu predarea/recepţia instalaţiei GPL;
    f) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor efectuate, conform modelului din anexa 5;
    g) sã nominalizeze personal tehnic propriu pentru verificarea lucrãrilor care fac obiectul autorizãrii RSL şi RTS, atestat în acest scop de ISCIR;
    h) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul propriu nominalizat RSL şi RTS, atestat de ISCIR, sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
    i) sã comunice în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RSL/RTS; sã asigure cã personalul nou propus începe activitatea specificã numai dupã atestarea acestuia de cãtre ISCIR;
    j) sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru proprii şi instrucţiunilor specifice, cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile, ale standardelor şi normativelor în vigoare şi ale normelor specifice de protecţia muncii;
    k) sã supunã avizãrii RADTP documentaţia tehnicã preliminarã de montare/reparare, în cazul în care pe parcursul montãrii/reparãrii apar modificãri faţã de documentaţia tehnicã preliminarã avizatã;
    l) sã solicite efectuarea verificãrii recipientelor de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de cãtre personalul atestat ISCIR, înainte de asamblare şi în fazele în care examinarea acestora este posibilã, în cazul în care datoritã concepţiei constructive nu mai este posibilã examinarea ulterioarã;
    m) sã punã la dispoziţie personalul şi utilajele necesare verificãrii instalaţiei GPL;
    n) sã întocmeascã documentaţia tehnicã de montare/reparare prevãzutã de prescripţia tehnicã şi sã o punã la dispoziţia deţinãtorului/utilizatorului;
    o) sã emitã la finalizarea lucrãrilor declaraţia conform modelului din anexa 4.
    ART. 133
    Persoanele juridice autorizate pentru întreţinere, au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã cunoascã legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice specifice, standardele şi normativele în vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizatã;
    b) sã elaboreze instrucţiuni tehnice pentru exploatarea, întreţinerea, revizia şi verificarea instalaţiilor GPL;
    c) sã întocmeascã procese-verbale de intervenţie, care se ataşeazã la cartea recipientului partea de exploatare; acestea trebuie semnate de cãtre deţinãtor/utilizator, precum şi de responsabilul cu supravegherea lucrãrilor de întreţinere;
    d) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi registrul de evidenţã a lucrãrilor efectuate, conform modelului din anexa 5;
    e) sã întocmeascã procese-verbale de:
    1) verificare anualã la etanşeitate a instalaţiei de GPL;
    2) verificare anualã a stãrii conductelor şi dispozitivelor de siguranţã;
    3) verificare anualã a regulatoarelor şi dispozitivelor de siguranţã.
    f) sã aibã un compartiment de intervenţie rapidã pentru rezolvarea promptã a tuturor problemelor legate de aceastã activitate şi semnalate de cãtre deţinãtor/utilizator;
    g) sã deţinã autocisternã sau sã aibã contract pe termen nedeterminat cu o unitate de distribuţie GPL (pentru a asigura golirea instalaţiilor de GPL în caz de necesitate).
    ART. 134
    Obligaţiile şi responsabilitãţile responsabilului cu supravegherea lucrãrilor RSL:
    a) sã cunoascã legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice specifice, standardele şi normativele aplicabile;
    b) sã verifice introducerea în execuţie numai a documentaţiilor tehnice preliminare de montare/reparare avizate de cãtre RADTP atestat de ISCIR în acest scop;
    c) sã urmãreascã execuţia pe faze de lucru a lucrãrilor de montare/reparare din punct de vedere al respectãrii prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare şi sã supunã la încercãri instalaţiile respective;
    d) sã completeze la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor efectuate;
    e) sã verifice documentaţia tehnicã întocmitã pentru lucrãrile efectuate (documentaţia tehnicã de montare/reparare) sub aspectul respectãrii prevederilor prescripţiei tehnice;
    f) sã menţioneze în documentaţiile tehnice întocmite precizãrile legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
    g) sã încheie documente de verificare în care sã consemneze constatãrile şi rezultatele verificãrilor şi examinãrilor, precum şi dispoziţiile obligatorii;
    h) sã participe la instruirile periodice organizate de cãtre ISCIR;
    i) sã confirme avizarea documentaţiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:


 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │*) │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numele şi prenumele: │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │RSL ....................................................... │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Data: Semnãtura: │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


_________
   *) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

    ART. 135
    Obligaţiile şi responsabilitãţile responsabilului tehnic cu sudura RTS:
    a) sã cunoascã legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, standardele şi alte acte normative aplicabile;
    b) sã verifice dacã tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţã cu procedura de sudare aprobatã;
    c) sã verifice documentaţia tehnicã preliminarã de montare şi/sau reparare înainte de lansarea acesteia în execuţie, astfel încât soluţiile adoptate sã asigure condiţii optime de sudare şi verificare;
    d) sã asigure alegerea corectã a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bazã utilizate, în conformitate cu procedurile de sudare aprobate, astfel încât prin condiţiile tehnologice impuse sã se realizeze o îmbinare sudatã corectã a instalaţiei;
    e) sã verifice calitatea materialelor de adaos şi sã admitã introducerea în execuţie numai a materialelor de adaos prevãzute în documentaţie sau stabilite ca echivalente la aprobarea procedurii de sudare;
    f) sã ia mãsurile necesare ca la montarea/repararea elementelor instalaţiilor sã se foloseascã numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare aprobate;
    g) sã supravegheze ca materialele de bazã introduse în execuţie sã fie conforme cu documentaţia tehnicã preliminarã de montare/reparare;
    h) sã urmãreascã efectuarea verificãrii calitãţii îmbinãrilor sudate pe fluxul tehnologic de execuţie, sã verifice rezultatele obţinute şi sã vizeze documentele privind verificarea îmbinãrilor sudate, care se ataşeazã la documentaţia tehnicã;
    i) sã organizeze, sã îndrume şi sã verifice activitatea privind specializarea, autorizarea şi evidenţa lucrãrilor efectuate de sudori, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor;
    j) sã participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi sã ia mãsuri corespunzãtoare pentru remedierea şi evitarea acestora în viitor;
    k) sã verifice, atunci când este cazul, dacã în cazul sudorilor certificaţi, condiţiile de certificare sunt identice cu cele de autorizare, în caz contrar procedând conform Legii 64/2008 art. 13 alin. (2);
    l) sã participe la întrunirile şi instructajele periodice organizate de ISCIR;
    m) sã ţinã la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi de ISCIR a procedurilor de sudare aprobate, precum şi a lucrãrilor executate de sudori;
    n) sã confirme avizarea documentaţiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:


 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │*) │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numele şi prenumele: │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │RTS │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Data: Semnãtura: │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


________
   *) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

    ART. 136
    Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic:
    a) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
    b) sã întocmeascã programul de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic şi sã îl transmitã pentru acceptare la ISCIR, înainte de începerea investigaţiilor/examinãrilor;
    c) sã solicite, în scris, la ISCIR, cu cel puţin 5 zile înainte, participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la derularea verificãrilor tehnice pentru investigaţii/examinãri;
    d) la finalizarea programului de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic, sã întocmeascã raportul tehnic şi sã îl transmitã la ISCIR, pentru acceptare;
    e) sã elaboreze instrucţiuni tehnice suplimentare, dupã caz, privind exploatarea, întreţinerea şi verificarea tehnicã a instalaţiei GPL, atunci când sunt necesare, ca urmare a rezultatelor obţinute în urma evaluãrii stãrii tehnice;
    f) sã nominalizeze personal tehnic propriu RADTE, pentru avizarea programelor de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic şi a rapoartelor tehnice, care sã fie atestat în acest scop de ISCIR;
    g) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul propriu nominalizat sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
    h) sã ţinã la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor efectuate, conform modelului din anexa 7;
    i) sã comunice în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; sã asigure cã personalul nou propus începe activitatea specificã numai dupã atestarea acestuia de cãtre ISCIR;
    j) sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru proprii şi instrucţiunilor specifice, cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile, ale standardelor şi normativelor în vigoare şi ale normelor specifice de protecţia muncii;
    k) sã punã la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de cãtre acesta cu ocazia controalelor efectuate.
    ART. 137
    Obligaţiile şi responsabilitãţile responsabilului cu avizarea documentaţiei tehnice de examinãri RADTE:
    a) sã cunoascã actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice specifice şi standardele aplicabile;
    b) sã avizeze programele de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic întocmite în vederea evaluãrii stãrii tehnice a instalaţiei GPL, înainte de transmiterea acestora la ISCIR;
    c) sã avizeze documentaţia tehnicã întocmitã ca urmare a examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate conform programului acceptat de ISCIR, inclusiv raportul tehnic al persoanei juridice autorizate de ISCIR, care cuprinde concluziile finale privind posibilitatea funcţionãrii în condiţii de siguranţã a instalaţiei GPL;
    d) sã estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la instalaţiile GPL pentru care au fost efectuate investigaţii/examinãri la expirarea duratei de viaţã sau duratei normale de utilizare;
    e) sã avizeze documentaţiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);
    f) sã urmãreascã existenţa în documentaţiile tehnice avizate a precizãrilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
    g) sã ţinã evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verificã şi le avizeazã conform, într-un registru conform modelului din anexa 7;
    h) sã punã la dispoziţia inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de cãtre acesta cu ocazia controalelor efectuate;
    i) sã participe la instructajele profesionale şi examinãrile organizate de ISCIR (când este cazul);
    j) sã confirme avizarea documentaţiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:


 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │*) │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numele şi prenumele: │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │RADTE IMSP ................................................... │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │AVIZAT CORESPUNDE:**) │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Data: Semnãtura: │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


________
    *) Se înscrie denumirea persoanei juridice.
    **) Se menţioneazã indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Obligaţiile şi responsabilitãţile personalului de deservire

    ART. 138
    Obligaţiile şi responsabilitãţile operatorului îmbuteliere instalaţii GPL:
    a) sã respecte instrucţiunile de exploatare/utilizare a instalaţiilor de GPL;
    b) sã urmãreascã parametrii de oprire prescrişi (nivel, temperaturã, presiune);
    c) sã urmãreascã funcţionarea sistemelor de mãsurã şi control;
    d) sã urmãreascã funcţionarea pompei centrifuge;
    e) sã urmãreascã funcţionarea pompei de alimentare GPL la autovehicule;
    f) sã urmãreascã starea fizicã şi integritatea utilajelor, echipamentelor, armãturilor, conductelor şi furtunurilor flexibile;
    g) sã urmãreascã integritatea sistemului de legare la pãmânt; starea fizicã a mijloacelor de stingere a incendiilor;
    h) sã urmãreascã la intrarea în schimb, este obligat sã verifice etanşeitatea sistemului, aplicând soluţie de apã şi sãpun sau prin metodele indicate în instrucţiunile de exploatare la toate îmbinãrile şi racordãrile instalaţiei de GPL.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Obligaţiile şi responsabilitãţile RSVTI

    ART. 139
    RSVTI are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã cunoascã legislaţia şi prescripţiile tehnice în vigoare care reglementeazã funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor GPL;
    b) rãspunde, împreunã cu deţinãtorul/utilizatorul, de luarea mãsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a instalaţiilor GPL;
    c) sã urmãreascã elaborarea şi sã asigure existenţa la fiecare loc de muncã a instrucţiunilor tehnice interne privind exploatarea în condiţii de siguranţã a instalaţiei GPL, menţionate la art. 62;
    d) sã asigure cã pentru utilizarea instalaţiei GPL este folosit numai personal de deservire care îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 61 şi 62;
    e) sã urmãreascã exploatarea instalaţiilor GPL în condiţii de siguranţã, executarea reviziilor curente, a reparaţiilor şi a întreţinerilor permanente, conform normativelor legale şi prezentei prescripţii tehnice;
    f) sã asigure cã dispozitivele de siguranţã care echipeazã instalaţia GPL sunt verificate periodic în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    g) sã urmãreascã organizarea şi sã participe la instructajele profesionale cu personalul de deservire a instalaţiilor GPL;
    h) sã urmãreascã pregãtirea instalaţiilor GPL în vederea efectuãrii de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR a verificãrilor şi încercãrilor şi sã comunice la ISCIR datele de efectuare a acestora;
    i) sã anunţe la ISCIR avariile şi accidentele produse la instalaţiile GPL şi sã participe la cercetarea acestora;
    j) sã ţinã evidenţa instalaţiilor GPL şi sã urmãreascã pãstrarea corespunzãtoare a autorizãrilor de funcţionare (cartea recipientului).

    CAP. XIII
    MÃSURI ADMINISTRATIVE

    ART. 140
    (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilitãţilor de cãtre persoanele fizice sau juridice autorizate sau de cãtre personalul tehnic de specialitate atestat, prevãzute/prevãzut în prezenta prescripţie tehnicã precum şi în cazul în care condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica urmãtoarele mãsuri administrative, în funcţie de natura acestora cu:
    a) avertisment;
    b) suspendarea, pe o perioada de pânã la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului eliberate de cãtre ISCIR;
    c) retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
    (2) Aplicarea mãsurilor administrative prevãzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalitãţii.
    (3) Aplicarea în termen de 6 luni a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a), atrage suspendarea pe o perioadã de pânã la 6 luni a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
    (4) Aplicarea în termen de un an a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b), atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
    (5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor suspendate sau retrase se efectueazã în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile.

    CAP. XIV
    TARIFE

    ART. 141
    Pentru activitãţile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplicã tarifele stabilite de lista de tarife ISCIR care reglementeazã acest lucru.

    CAP. XV
    DISPOZIŢII FINALE

    ART. 142
    Documentele care se depun la ISCIR trebuie sã fie redactate/traduse în limba românã.
    ART. 143
    Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    ART. 144
    Prezenta prescripţie tehnicã se aplicã împreunã cu legislaţia în vigoare privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia consumatorilor, protecţia mediului. În cazul în care existã prevederi ale diferitelor autoritãţi, care se referã la acelaşi subiect, se aplicã prevederile care conduc la o mai mare siguranţã în utilizarea echipamentelor sub presiune care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice.
    ART. 145
    (1) În cazul în care cartea recipientului sub presiune se deterioreazã sau se pierde, ISCIR, la solicitarea deţinãtorului/utilizatorului, elibereazã partea de exploatare.
    (2) Solicitarea deţinãtorului/utilizatorului trebuie sã fie însoţitã de documentaţia tehnicã a instalaţiei GPL prevãzutã la art. 30, lit. b sau de documentaţia tehnicã întocmitã de o persoanã juridicã autorizatã pentru verificãri tehnice în utilizare pentru examinãri/investigaţii cu caracter tehnic.
    ART. 146
    Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificãri tehnice neprogramate la instalaţii/echipamente supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi asupra modului în care persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate îşi desfãşoarã activitãţile reglementate de prezenta prescripţie tehnicã, luând, dupã caz, mãsurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.
    ART. 147
    Autorizaţiile eliberate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rãmân valabile pânã la data expirãrii acestora, cu excepţia autorizaţiilor personalului de deservire emise de ISCIR pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, trebuie sã fie preschimbate conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.
    ART. 148
    La instalaţiile şi echipamentele neautorizate pentru funcţionare de cãtre ISCIR sau care nu prezintã siguranţã în funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul sã aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.
    ART. 149
    Pe perioada valabilitãţii autorizaţiei, persoana fizicã sau juridicã atestatã/autorizatã poate fi supravegheatã de ISCIR privind menţinerea capabilitãţii tehnice de a efectua activitatea specificã pentru care a fost autorizatã.
    ART. 150
    (1) Pentru acordarea de derogãri de le prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantã depune la ISCIR urmãtoarele:
    a) cerere de solicitare cu menţionarea derogãrii de la prevederile prescripţiei tehnice;
    b) memoriu justificativ care sã cuprindã descrierea situaţiei (date despre instalaţie/echipament, amplasament, deservire), desene, calcule, soluţii compensatorii propuse;
    c) avize, dupã caz, de la constructorul instalaţiei/echipamentului, de la un avizator atestat ISCIR pentru documentaţii tehnice de montare, instalare, reparare.
    (2) Pe baza documentaţiei tehnice depuse, ISCIR avizeazã sau respinge motivat, în scris, solicitarea.
    ART. 151
    Toate autorizaţiile eliberate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rãmân valabile pânã la data expirãrii.
    ART. 152
    Anexele 1-7 fac parte integrantã din prezenta prescripţie tehnicã.


    ANEXA 1
    (model)

    ANTET ISCIR

                         AVIZ OBLIGATORIU DE INSTALARE
                          Nr. _____/data _____________

                                     Cãtre,
                  (Denumirea persoanelor fizice sau juridice;
                    adresa persoanelor fizice sau juridice)

    Având în vedere solicitarea formulatã prin adresa dvs. nr. _____ din ________ şi ţinând seama de constatãrile menţionate în procesul-verbal de verificare tehnicã nr. ________ din _____________, încheiat în urma verificãrilor efectuate:
    În temeiul prevederilor <>Legii nr. 64/2008 şi în conformitate cu cerinţele tehnice şi condiţiile stabilite în prescripţia tehnicã PT C 8-2009, se acordã AVIZUL OBLIGATORIU DE INSTALARE pentru urmãtoarea instalaţie:


 ┌─────────────────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬──────────┐
 │Tip instalaţie │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
 │Tip recipient │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
 │Volum (litri) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
 │Presiunea nominalã (bar) │ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
 │Temperatura (°C), min. - max.│ │ │ │ │
 ├─────────────────────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
 │Fluid │ │ │ │ │
 └─────────────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┘    Instalaţia va fi instalatã/montatã (îngropat, acoperit, suprateran, prin înlocuirea recipientelor) ________________, din cadrul persoanei juridice/fizice__________________, localitatea ______________, str. __________________, nr. _______, sector/judeţ _____________, conform documentaţiei prezentate.
    Avizul obligatoriu de instalare se acordã cu obligaţia respectãrii prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare, precum şi ale procesului-verbal de verificare tehnicã menţionat mai sus.

        INSPECTOR ŞEF, ŞEF BIROU IMSP
    (Numele şi prenumele, (Numele şi prenumele
    semnãtura şi ştampila) şi semnãtura)

    ...................... ..........................
                                              INSPECTOR DE SPECIALITATE,
                                                (Numele şi prenumele
                                                    şi semnãtura)

    NOTÃ: Un exemplar din documentaţia tehnicã avizatã împreunã cu avizul acordat se arhiveazã la ISCIR pentru a se urmãri în timp menţinerea datelor prevãzute de documentaţie.


    ANEXA 2
    (model)
                      Proces-verbal de verificare tehnicã


 ┌─────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │ │ │ ISCIR │
 │ │ Proces-verbal │....................*5) ........... │
 │ SIGLÃ │ de verificare tehnicã │Adresa ............................ │
 │ │ nr. ................ │................................... │
 │ │ │Telefon ........................... │
 │ │ │Fax ............................... │
 └─────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘    Încheiat astãzi ................... cu ocazia ............... efectuat(ã) în baza prevederilor*1) .................... şi a prescripţiilor tehnice aplicabile*2) ................. la ......................... tip ........... cu numãrul de fabricaţie ............ şi cartea instalaţiei nr. .............. având parametrii ultimei verificãri ..............................
    Deţinãtorul/Utilizatorul ....................... din localitatea ..................... str. .................. nr. ..... judeţ/sector .............. CUI .........../J...................
    Verificarea s-a efectuat la .................... din localitatea ..................... str. .......................... nr. ....... judeţ/sector .................. Tel./Fax ..........................
    Subsemnatul*3) ..................................... am constatat urmãtoarele:
    .................................................................................
    .................................................................................
    .................................................................................
    .................................................................................
    Am dat urmãtoarele dispoziţii: ..................................................
    .................................................................................
    .................................................................................
    .................................................................................
    Dupã aceastã verificare s-a admis*4) ............................................
    .................................................................................
    Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de ...............
    Pentru aceastã verificare se plãteşte suma de ............... lei conform PT ..... Anexa ...... Pct. ......, de cãtre ................ din localitatea ............... str. ....................... nr. ...... judeţ/sector ........... în cont .................. deschis la Banca/Trezoreria ................... filiala ...................


                                                         Am luat la cunoştinţã

  Reprezentant Deţinãtor/ Operator responsabil cu Delegatul montatorului,
  ISCIR, Utilizator, supravegherea şi reparatorului,
                                 verificarea tehnicã întreţinãtorului
                                                           a instalaţiilor,
  ............ ............ ...................... .....................
  ............ ............ ...................... .....................


___________
    *1) Se precizeazã actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (<>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *2) Se precizeazã prescripţia tehnicã aplicabilã care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *3) Funcţia, numele şi prenumele.
    *4) Se precizeazã parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.
    *5) Se precizeazã: ISCIR sau Inspecţia teritorialã ISCIR .................*6) ...........
    *6) Localitatea de reşedinţã.


    ANEXA 3
    (model)
                Proces-verbal de verificare tehnicã pentru RSVTI


 ┌───────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────────┐
 │ │ │ DEŢINÃTOR/UTILIZATOR │
 │ ÎMPUTERNICIRE │ Proces-verbal │............................... │
 │ Inspecţia teritorialã │ de verificare │Adresa ........................ │
 │ ISCIR Nr. .......... │ tehnicã │............................... │
 │ │ nr. ........ │Telefon ....................... │
 │ │ │Fax ........................... │
 └───────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────────┘    Încheiat astãzi ............... cu ocazia ...................... efectuat(ã) în baza prevederilor*1) ................. şi a prescripţiilor tehnice aplicabile*2) ...................., la ..................... tip .................... cu numãrul de fabricaţie .............. şi cartea instalaţiei nr. ................ având parametrii ultimei verificãri ........................................................
    Deţinãtorul/Utilizatorul ............................ din localitatea ................. str. ....................... nr. ....... judeţ/sector .......... CUI ........../J..................
    Verificarea s-a efectuat la ................. din localitatea ................... str. ................... nr. ....... judeţ/sector .............. Tel./Fax ..........................
    Subsemnatul*3) ...................... am constatat urmãtoarele: ...........
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Am dat urmãtoarele dispoziţii: ............................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Dupã aceastã verificare s-a admis*4) ......................................
    ...........................................................................
    Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de .....................


                                                        Am luat la cunoştinţã

  Operator responsabil cu Deţinãtor/Utilizator, Delegatul montatorului,
     supravegherea şi reparatorului,
   verificarea tehnicã întreţinãtorului
     a instalaţiilor,

    .................. .................... ....................


___________
    *1) Se precizeazã actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (<>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *2) Se precizeazã prescripţia tehnicã aplicabilã, care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *3) Funcţia, numele şi prenumele.
    *4) Se precizeazã parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.


    ANEXA 4
    (model)

                           DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
                                Nr. ...........


    Noi, .....................................................................,
    (denumirea completã a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)

    ..........................................................................,
                                   (sediul)

    cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. ........./..................,
    asigurãm, garantãm şi declarãm pe propria rãspundere cã produsul/serviciul

    ...........................................................................
    (denumirea, tipul sau modelul, numãrul lotului, şarjei sau seriei, eventual
                        sursele şi numãrul de exemplare)

    la care se referã aceastã declaraţie nu pune în pericol viaţa, sãnãtatea,
    securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în
    conformitate cu:
    ...........................................................................
       (titlul şi/sau numãrul şi data publicãrii documentului/documentelor
                            normativ/normative)

      ................... ...................................
    (locul şi data emiterii) (numele şi prenumele în clar şi ştampila)
    ANEXA 5
    (model)

     Registru de evidenţã a lucrãrilor de*1) ............ instalaţii GPL┌────┬───────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────────┬───────────┬────────────────────┬─────────────┬──────┐
│ │ Nr. │Tip instalaţiei│ Nr. │ Lucrãrile de │Parametrii │Deţinãtor/Utilizator│Declaraţie de│ │
│Nr. │fabricaţie/│ GPL/ │înregistrare în│ instalare/montare/ │instalaţiei│(denumire/numele şi │conformitate │ Obs. │
│crt.│ anul │ producãtor │ evidenţa │reparare/întreţinere│ GPL*2) │ prenumele, sediu/ │(nr. şi data)│ │
│ │fabricaţiei│ │ ISCIR │ efectuate │ │ domiciliu) │ │ │
├────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼───────────┼────────────────────┼─────────────┼──────┤
└────┴───────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────────┴───────────┴────────────────────┴─────────────┴──────┘


_________
    *1) Se scrie: "INSTALARE/MONTARE/REPARARE/ÎNTREŢINERE", conform autorizaţiei.
    *2) Presiune (bar), temperaturã (°C) şi altele asemenea.


    ANEXA 6
    (model)

     Registru de evidenţã avizãri documentaţii tehnice ..........*1)*2)┌────┬───────────┬─────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ AVIZAT corespunde │ │
│ │ │ │ │Deţinãtor/Utilizator│ prescripţiei tehnice ISCIR │ │
│Nr. │ Tipul │ Documentaţie de │Parametrii maximi de│ instalaţie GPL ├────────────────────────────┤ │
│crt.│instalaţiei│ ..............*1). │lucru ai instalaţiei│ (denumire/numele │ Nume şi prenume │ Obs. │
│ │ GPL │ │ GPL │ şi prenumele, │ RADTP/RADTI, │ │
│ │ │ │ │ sediu/domiciliu) │semnãtura şi data efectuãrii│ │
│ │ │ │ │ │ verificãrii │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
└────┴───────────┴─────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴──────┘


__________
    *1) În cuprinsul sãu, registrul se împarte pe tipuri de documentaţii tehnice (pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare, preliminare de montare/reparare).
    *2) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activitãţii.


    ANEXA 7
    (model)

          Registru de evidenţã a lucrãrilor de investigaţii/examinãri
                    cu caracter tehnic a instalaţiilor GPL*1)┌────┬───────────────┬─────────┬────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬──────┐
│ │Tip instalaţie │ │ │ │ AVIZAT raport tehnic │ │
│ │ GPL │ │ │ │ │ │
│Nr. │ nr./an │Parametri│Deţinãtor/Utilizator│Nr. raport tehnic├─────────┬────────────┤ │
│crt.│fabricaţie; nr.│ maximi │ instalaţie GPL │ şi data │Numele şi│Semnãtura şi│ Obs. │
│ │înregistrare în│ │ │ │prenumele│ data │ │
│ │evidenţa ISCIR │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼──────┤
└────┴───────────────┴─────────┴────────────────────┴─────────────────┴─────────┴────────────┴──────┘


__________
    *1) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activitãţii.

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016