Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PRESCRIPTIE TEHNICA*) din 12 aprilie 2010 "Dispozitive de siguranta" - PT C 7-2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPTIE TEHNICA*) din 12 aprilie 2010  Twitter Facebook
Cautare document

PRESCRIPTIE TEHNICA*) din 12 aprilie 2010 "Dispozitive de siguranta" - PT C 7-2010

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI - INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 385 bis din 10 iunie 2010
_________
    *) Aprobatã de <>Ordinul nr. 663 din 12 aprilie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010.


    DISPOZITIVE DE SIGURANŢÃ - Indicativ: PT C 7-2010 Ediţia 1

    CAP. I
    GENERALITÃŢI

    SECŢIUNEA 1
    Scop

    ART. 1
    (1) Prezenta prescripţie tehnicã stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru utilizare, verificarea la deschidere/închidere, reparare şi reglare şi scoatere din uz şi casarea dispozitivelor de siguranţã pentru dispozitive de siguranţã.
    (2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã doar în mãsura în care nu existã alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitarã de armonizare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniu de aplicare

    ART. 2
    (1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã dispozitivelor de siguranţã care echipeazã instalaţiile/echipamentele sub presiune ce fac obiectul prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile.
    (2) Prin "dispozitive de siguranţã" se înţeleg "supape de siguranţã şi membrane de rupere".
    ART. 3
    (1) Supapele de siguranţã cu acţiune directã sunt:
    a) supape de siguranţã cu arc;
    b) supape de siguranţã cu greutate axialã;
    c) supape de siguranţã cu pârghie şi contragreutate.
    (2) Supapele de siguranţã cu acţiune indirectã sunt:
    a) supape de siguranţã pilotate;
    b) supape de siguranţã cu impuls.
    (3) Supape de siguranţã cu acţiune mixtã sunt:
    a) supape de siguranţã directe cu arc şi cu acţionare de la distanţã;
    b) supape de siguranţã cu arc şi încãrcare suplimentarã.
    (4) Membranele de rupere din punct de vedere constructiv sunt de urmãtoarele tipuri constructive:
    a) membranã bombatã convenţional tensionatã;
    b) membranã bombatã cu şanţuri sau rizuri (precrestate tensionate);
    c) membranã bombatã invers (de colaps);
    d) membranã bombatã invers (de colaps) cu şanţuri sau rizuri;
    e) membranã multistrat.
    ART. 4
    Dispozitivele de siguranţã construite, introduse pe piaţã şi puse în funcţiune conform reglementãrilor în vigoare la data realizãrii lor pot fi reparate, întreţinute şi exploatate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    ART. 5
    Prevederile prezentei prescripţii tehnice nu se aplicã la dispozitivele de siguranţã din componenţa obiectivelor nucleare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Referinţe normative

    ART. 6
    Prezenta prescripţie tehnicã face referiri la urmãtoarele acte normative:
    a) <>Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) <>Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
    c) <>Legea nr. 319/2006 a securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
    d) <>Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
    e) <>Hotãrârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a echipamentelor sub presiune, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 16 mai 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    f) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    g) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
    h) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotãrâri ale Guvernului în scopul eliminãrii unor dispoziţii privind obligativitatea aplicãrii standardelor şi actualizãrii referirilor la standarde, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004;
    i) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
    j) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintã siguranţã în funcţionare conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
    k) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009;

    SECŢIUNEA a 4-a
    Termeni, definiţii şi abrevieri

    ART. 7
    (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) accesorii de securitate - dispozitive destinate protejãrii echipamentelor sub presiune împotriva depãşirii limitelor admise;
    b) accident - eveniment fortuit, care întrerupe funcţionarea normalã a unei/unui instalaţii/echipament, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sãnãtatea oamenilor ori mediul;
    c) autoritate competentã - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activitãţile de servicii, în special autoritãţile administrative, cât şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creeazã cadrul legal pentru accesul la activitãţile de servicii ori exercitarea acestora;
    d) autorizare - activitate de evaluare şi atestare efectuatã de cãtre ISCIR, a competenţei şi capabilitãţii unei persoane fizice sau juridice de a desfãşura activitãţi reglementate de prezenta prescripţie tehnicã;
    e) cerinţã - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusã prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevãzutã în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autoritãţilor competente ori care rezultã din jurisprudenţã, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncã negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;
    f) declaraţie de conformitate - procedura prin care producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat declarã cã echipamentul sub presiune introdus pe piaţã respectã toate cerinţele esenţiale de securitate aplicabile acestuia;
    g) deţinãtor - persoanã fizicã sau juridicã ce deţine cu orice titlu o instalaţie/echipament în exploatare;
    h) documentaţie tehnicã - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate conform prevederilor prescripţiilor tehnice, de cãtre producãtor, pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi/sau pentru întreţinerea dispozitivelor de siguranţã sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de cãtre persoane fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activitãţi în vederea realizãrii sarcinilor specifice ce le revin, documentaţia tehnicã include, dupã caz, descrierea generalã a dispozitivelor de siguranţã, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie, schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor/echipamentelor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercãrilor şi examinãrilor şi altele asemenea;
    i) instrucţiuni de utilizare - document scris distribuit deţinãtorului/utilizatorului, privind exploatarea dispozitivului de siguranţã, elaborat de producãtor;
    j) încercarea de etanşeitate - încercare efectuatã pe standul de probã în scopul verificãrii etanşeitãţii dispozitivului de siguranţã;
    k) încercarea la presiune hidraulicã - încercare efectuatã în scopul verificãrii rezistenţei dispozitivului de siguranţã;
    l) întreţinere - totalitatea operaţiunilor, prin care se asigurã menţinerea dispozitivului de siguranţã, în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţã;
    m) echipamente sub presiune - recipiente, conducte, accesorii de securitate şi accesorii pentru reglarea presiunii. includ, de asemenea, racorduri, cuplaje, elemente de susţinere, urechi pentru ridicare şi altele asemenea;
    n) fluide - gaze, lichide şi vapori în stare purã, precum şi amestecuri ale acestora cu substanţe solide în stare de suspensie;
    o) operator stand de verificare/reglare - personal angajat al persoanei juridice, instruit pentru efectuarea operaţiilor de verificare/reglare a dispozitivelor de siguranţã;
    p) marcare - operaţie prin care dispozitivele de siguranţã sunt marcate vizibil şi durabil pe suprafaţa corpului lor sau pe o placã de identificare ataşatã durabil de corpul lor;
    q) persoanã juridicã - orice entitate constituitã potrivit legii naţionale precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacã acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridicã;
    r) producãtor - persoana fizicã/juridicã responsabilã pentru realizarea unei instalaţii/echipament în scopul introducerii pe piaţã şi/sau al punerii în funcţiune, în numele sãu, precum şi orice persoanã fizicã/juridicã, care construieşte, monteazã, instaleazã, ambaleazã sau eticheteazã o instalaţie/echipament în scopul introducerii pe piaţã şi/sau al punerii în funcţiune sub nume propriu;
    s) presiune maximã admisibilã (PS) - presiunea maximã pentru care a fost proiectat dispozitivul de siguranţã, aşa cum este specificatã de producãtor;
    t) punct de lucru - amplasament/spaţiu al unei persoane fizice sau juridice, deţinut/înfiinţat în condiţiile legii, înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, amplasament/spaţiu unde îşi desfãşoarã activitãţi în domeniul ISCIR;
    u) registru - orice evidenţã sau bazã de date administratã de o autoritate competentã, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific;
    v) reparare - ansamblu de lucrãri şi operaţiuni ce se executã prin îndepãrtarea neconformitãţilor/defecţiunilor constatate la o instalaţie/echipament, în scopul aducerii acesteia la parametrii iniţiali sau la alţi parametrii care asigurã funcţionarea în condiţii de siguranţã a acesteia, conform prescripţiilor tehnice;
    w) responsabil cu supravegherea lucrãrilor (RSL) - personal tehnic de specialitate atestat de ISICR, angajat al unei persoane juridice autorizatã ISCIR şi nominalizat în autorizaţia eliberatã de cãtre ISCIR, destinat sã supravegheze activitãţile pentru care este autorizatã persoana juridicã respectivã, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice specifice;
    x) stand de verificare a supapelor de siguranţã - echipament sub presiune deţinut de o persoanã juridicã autorizatã de ISCIR şi utilizat pentru verificarea/reglarea supapelor de siguranţã;
    y) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.
    (2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite urmãtoarele abrevieri:
    a) ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
    b) RSL - personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrãrilor;
    c) RSVTI - operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor.

    CAP. II
    UTILIZAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURANŢÃ

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 8
    (1) Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţã, deţinãtorii/utilizatorii asigurã, regimul de supraveghere de cãtre operatori RSVTI numiţi în funcţie de numãrul şi complexitatea instalaţiilor/echipamentelor.
    (2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueazã în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 9
    (1) Utilizarea dispozitivelor de siguranţã se efectueazã în conformitate cu instrucţiunile proprii de utilizare, precum şi cu respectarea instrucţiunilor de utilizare ale instalaţiei/echipamentului protejat.
    (2) Se admite utilizarea dispozitivelor de siguranţã care sunt însoţite de declaraţia de conformitate şi documentaţia tehnicã elaborate de producãtor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Utilizarea supapelor de siguranţã

    ART. 10
    (1) Supapele de siguranţã trebuie sã lucreze lin sau cu deschidere bruscã, fãrã înţepeniri şi fãrã vibraţii dãunãtoare care pot deteriora supapa de siguranţã sau instalaţia.
    (2) Ventilul trebuie sã se deschidã şi sã se menţinã la cursa de descãrcare "hd" şi, de asemenea, sã se închidã etanş, fãrã bãtãi pe scaun sau pe opritor.
    (3) Deschiderea, descãrcarea şi închiderea supapelor de siguranţã de uz general trebuie sã se încadreze în urmãtoarele limite:
    a) abaterea presiunii de reglare "a";
    a = ± 0,15 bar, atunci când p(r) ≤ 5 bar;
    a = ± 3% p(r), atunci când p(r) > 5 bar;
    b) creşterea presiunii la deschidere "b1":
    b1 ≤ 10%, când p(r) > 3 bar;
    b1 ≤ 0,5 bar, când p(r) ≤ 3 bar;
    c) scãderea presiunii la închidere "b2" pentru gaze şi vapori:
    % ≤ b2 ≤ 15%, când p(r) > 3 bar;
    b2 ≤ 0,5 bar, când p(r) ≤ 3 bar;
    d) scãderea presiunii la închidere "b2" pentru lichide:
    2% ≤ b2 ≤ 20%, când p(r) > 3 bar;
    b2 ≤ 0,6 bar, când p(r) ≤ 3 bar.
    ART. 11
    Pentru supapele de siguranţã de înaltã performanţã limitele de mai sus vor fi mai restrânse, dupã cum urmeazã:
    a) a = ± 3%, când p(r) < 23 bar;
    b) a = ± 0,7 bar, când p(r) = 23 'f7 70 bar;
    c) a = ± 1% p(r), atunci când p(r) > 70 bar;
    d) b1 ≤ 2%, b1 ≤ 3% sau b1 ≤ 5%, în funcţie de aplicaţii şi de tipul supapelor de siguranţã;
    e) 2% ≤ b2 ≤ 10% sau b2 reglabil în limitele 2% 'f7 7%.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Utilizarea membranelor de rupere

    ART. 12
    Membranele de rupere la care, în urma transportului, manipulãrii sau depozitãrii neglijente, au apãrut cute, proeminenţe, deformaţii vizibile, zgârieturi sau alte deteriorãri mecanice nu se admit pentru utilizare.
    ART. 13
    Se respectã cu stricteţe sensul de circulaţie marcat pe inelele (holderele) de fixare şi, de asemenea, montarea corectã a membranei în dispozitivul de siguranţã.
    ART. 14
    La montarea unei noi membrane de rupere pe echipamentul sub presiune se interzice folosirea inelelor de fixare de la alte membrane.
    ART. 15
    (1) Dispozitivele de siguranţã trebuie sã fie montate direct pe echipament sau pe compartimentele pe care le protejeazã, pe cât posibil la partea superioarã.
    (2) Acestea trebuie sã fie astfel amplasate încât sã fie protejate împotriva deteriorãrilor posibile din exterior şi uşor accesibile pentru verificare şi înlocuire.
    (3) În cazuri speciale, când natura fluidului sau construcţia echipamentului/instalaţiei nu permite montarea dispozitivului de siguranţã direct acesta se poate monta pe racorduri speciale sau pe conducte de alimentare, cu condiţia ca între sistemul protejat şi dispozitivul de siguranţã sã nu existe armãturi de închidere.
    (4) În cazuri speciale, se poate admite montarea unui robinet de închidere pe conducta dintre sistemul protejat şi dispozitivul de siguranţã cu condiţia ca, atât timp cât sistemul se aflã în funcţiune, robinetul sã fie blocat şi sigilat pe poziţia "DESCHIS".
    ART. 16
    Dacã membrana de rupere se monteazã între o supapã de siguranţã şi sistemul protejat, se are în vedere urmãtoarele:
    a) presiunea de rupere a membranei nu trebuie sã depãşeascã presiunea maximã admisibilã de lucru din echipament/instalaţie, la temperatura maximã de lucru;
    b) secţiunea de scurgere rezultatã dupã ruperea membranei trebuie sã fie cel puţin egalã cu secţiunea de scurgere a racordului supapei de siguranţã;
    c) ruperea membranei nu trebuie sã afecteze în nici un fel funcţionarea supapei de siguranţã.
    ART. 17
    Racordurile prin intermediul cãrora se face conectarea dispozitivelor de siguranţã la utilajele tehnologice protejate trebuie sã fie consolidate şi rigidizate.
    ART. 18
    (1) Dispozitivele de siguranţã trebuie sã fie prevãzute cu conducte de evacuare a fluidului, conduse în locuri în care sã nu prezinte pericol pentru oameni, animale şi mediul înconjurãtor.
    (2) Conductele de evacuare trebuie sã fie astfel dimensionate încât la evacuarea fluidului sã nu se creeze o contrapresiune dupã dispozitivul de siguranţã care sã micşoreze capacitatea de evacuare a acestora.
    (3) Fluidele toxice trebuie sã fie fãcute inofensive înainte de a fi evacuate prin mãsuri specifice legislaţiei în vigoare.
    (4) Pe conductele de evacuare ale dispozitivelor de siguranţã este interzisã montarea unor elemente de închidere.
    (5) În cazul în care conductele de evacuare sunt conduse la un colector comun, se monteazã elemente de închidere pe conductele respective înainte de intrarea în colectorul comun, pentru preîntâmpinarea accidentelor care pot avea loc la instalaţiile oprite şi legate la reţeaua în funcţiune şi în aceste cazuri, elementele de închidere se blocheazã şi sigileazã în poziţia "DESCHIS" pentru instalaţiile în funcţiune şi în poziţia "ÎNCHIS" pentru instalaţiile oprite.
    (6) Conductele de evacuare, suporturile şi ancorele acestora trebuie sã fie astfel construite încât sã poatã rezista în condiţii de siguranţã deplinã la solicitãrile statice şi dinamice ce pot rezulta în timpul evacuãrii fluidului.
    ART. 19
    Montarea dispozitivelor de siguranţã se face în conformitate cu documentaţia tehnicã de însoţire a echipamentului sub presiune pe care îl deserveşte.
    ART. 20
    Autorizarea în funcţionare a instalaţiei/echipamentului sub presiune în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice specifice nu se efectueazã fãrã existenţa dispozitivelor de siguranţã verificate/reglate, care le deservesc.

    CAP. III
    VERIFICAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURANŢÃ

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 21
    (1) Verificarea dispozitivelor de siguranţã se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã verificarea dispozitivelor de siguranţã precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã. Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevãzute la capitolul VII din prezenta prescripţie tehnicã. Pentru serviciile prestate, producãtorul dispozitivelor de siguranţã sau persoana juridicã autorizatã pentru verificarea dispozitivelor de siguranţã, dupã caz, trebuie sã întocmeascã şi sã emitã o declaraţie întocmitã conform modelului din anexa 1.
    (2) Verificarea dispozitivelor de siguranţã se face cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.
    (3) Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la verificarea dispozitivelor de siguranţã.
    (4) Toate constatãrile referitoare la verificarea dispozitivelor de siguranţã trebuie consemnate de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI în procese-verbale de verificare tehnicã, a cãror modele, sunt prevãzute în anexele 2 şi 3.
    ART. 22
    Verificãrile supapelor de siguranţã constã în efectuarea urmãtoarelor verificãri:
    a) verificarea în funcţionare la deschidere-închidere;
    b) verificarea tehnicã periodicã.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Verificarea în funcţionare la deschidere-închidere a supapelor de siguranţã

    ART. 23
    Verificarea în funcţionare la deschidere-închidere, se efectueazã în urmãtoarele situaţii:
    a) atunci când este prevãzut în instrucţiunile de exploatare al echipamentului/instalaţiei deservite;
    b) în termen de maxim un an de la punerea/repunerea în funcţiune a echipamentului/ instalaţiei deservite;
    c) anual, între verificãrile tehnice periodice al echipamentului/instalaţiei deservite.
    ART. 24
    Verificarea în funcţionare la deschidere-închidere se efectueazã de cãtre persoane juridice autorizate:
    a) pe standuri de verificare la închidere-deschidere;
    b) "on-line" la locul de funcţionare, cu echipamente de testare care permit mãsurarea presiunii de declanşare a supapelor de siguranţã.
    ART. 25
    Verificarea în funcţionare la deschidere-închidere a supapelor de siguranţã, în condiţiile art. 24, lit. b) se efectueazã fãrã deteriorarea sigiliului.
    ART. 26
    Verificarea la deschidere-închidere a supapelor de siguranţã constã în efectuarea a trei deschideri-închideri succesive, iar abaterea presiunii de reglare, "a", trebuie sã se încadreze în valorile prevãzute la art. 10 respectiv art. 11.
    ART. 27
    (1) Dacã rezultatul verificãrii este corespunzãtor persoana juridicã autorizatã emite buletin de verificare a funcţionãrii la deschidere/închidere conform modelului din anexa 4.
    (2) Rezultatele verificãrii se înscriu în cartea echipamentului/instalaţiei, partea de evidenţã a verificãrilor.
    (3) Dacã rezultatul verificãrii nu este corespunzãtor, supapa de siguranţã se supune verificãrilor tehnice periodice pe un stand de verificare/reglare al unei persoane juridice autorizate.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Verificarea tehnicã periodicã a supapelor de siguranţã

    ART. 28
    Verificarea tehnicã periodicã a supapelor de siguranţã se efectueazã numai pe standuri de probã ale persoanelor juridice autorizate.
    ART. 29
    În vederea efectuãrii verificãrii tehnice periodice persoanele juridice autorizate, executã urmãtoarele:
    a) verificarea exterioarã a supapelor de siguranţã;
    b) revizia tehnicã a pãrţilor componente ale supapelor de siguranţã;
    c) încercarea la presiune hidraulicã a supapelor de siguranţã;
    d) verificarea etanşeitãţii pentru corpul supapelor de siguranţã;
    e) verificarea reglãrii supapelor de siguranţã;
    f) verificarea etanşeitãţii ventilului supapelor de siguranţã.
    ART. 30
    (1) Supapele de siguranţã se supun verificãrilor tehnice periodice la scadenţã conform intervalelor de timp prevãzute pentru verificãrile tehnice la scadenţã ale echipamentelor/instalaţiilor pe care le deservesc, dacã producãtorul nu a prevãzut un interval de timp mai mic.
    (2) Rezultatele verificãrilor/încercãrilor tehnice se înscriu de cãtre responsabilul cu supravegherea lucrãrilor al persoanelor juridice autorizate, într-un registru de evidenţã al supapelor de siguranţã verificate/reglate, ţinut la zi şi întocmit conform modelului din anexa 5.
    (3) Buletinul de verificare/reglare al supapei de siguranţã, eliberat de persoana juridicã autorizatã se anexeazã la cartea echipamentului/instalaţiei, partea de evidenţã a verificãrilor.
    ART. 31
    Dispozitivele de siguranţã cu membrane de rupere, neavând elemente componente mobile, nu necesitã întreţinere ci doar o verificare periodicã a integritãţii acestora, efectuatã de cãtre RSVTI al unitãţii deţinãtoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente sub presiune pe care acestea le deservesc.
    ART. 32
    Membranele de rupere se înlocuiesc în urmãtoarele situaţii:
    a) în toate cazurile de deteriorare constatate;
    b) în cazul distrugerii membranei;
    c) în cazurile şi la intervalele prevãzute de proiectant sau de producãtorului acestora.
    ART. 33
    (1) Verificarea exterioarã constã în urmãtoarele examinãri şi verificãri:
    a) examinarea aspectului suprafeţei exterioare a supapelor de siguranţã;
    b) verificarea existenţei şi conţinutului marcajelor;
    c) verificarea dimensionalã a acestora.
    (2) Verificarea exterioarã are drept scop depistarea neconformitãţilor care nu permit utilizarea supapelor de siguranţã.
    (3) Supapele de siguranţã se considerã admise la verificarea exterioarã dacã:
    a) sunt marcate vizibil, lizibil şi durabil;
    b) se constatã integritatea sigiliului;
    c) suprafeţele exterioare nu prezintã defecte.
    ART. 34
    (1) Revizia tehnicã a componentelor supapelor de siguranţã constã în examinarea pieselor componente pentru depistarea eventualelor uzuri.
    (2) În cazul în care se constatã deficienţe, piesele uzate se înlocuiesc cu piese noi care sã respecte specificaţiile producãtorului.
    ART. 35
    (1) Încercarea la presiune hidraulicã se face numai pe standuri de verificare/reglare a supapelor de siguranţã ale persoanelor juridice autorizate.
    (2) Încercarea se face diferenţiat asupra pãrţii de intrare în amonte de ventil şi asupra pãrţii de evacuare în aval de ventil.
    (3) La supapele de siguranţã cu carcasã neetanşã se încearcã separat partea de intrare şi partea de evacuare a corpului, iar la supapele cu corp deschis fãrã racord de evacuare se încearcã partea de intrare a corpului.
    ART. 36
    Presiunea de încercare se stabileşte în funcţie de presiunea de calcul, ţinând seama de urmãtoarele cerinţe:
    a) pentru supapele de siguranţã cu racord de intrare cu flanşã, presiunea de probã la partea de intrare va fi cel puţin 1,5 x presiunea nominalã, dacã nu sunt stabilite în documentaţia tehnicã de însoţire a supapei de siguranţã;
    b) presiunea de probã la partea de evacuare va fi cel puţin 1,5 x contrapresiunea maximã, dacã nu sunt stabilite în documentaţia tehnicã de însoţire a supapei de siguranţã;
    c) fluidul utilizat pentru încercarea la presiune hidraulicã, durata şi temperatura de încercare a supapei de siguranţã trebuie sã fie în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice de însoţire a acesteia;
    d) în cazul în care documentaţia tehnicã de însoţire nu prevede condiţii de efectuare a încercãrii de presiune hidraulicã, supapa de siguranţã va fi probatã cu apã la temperatura de maxim 50°C, timp de minim 10 minute.
    ART. 37
    Încercarea la presiune hidraulicã se considerã reuşitã dacã nu se constatã deformaţii vizibile, fisuri, crãpãturi sau scurgeri de fluid de probã.
    ART. 38
    RSL sigileazã supapa de siguranţã, întocmeşte declaraţia conform modelului din anexa 1 pentru lucrãrile efectuate şi buletinul de verificare/reglare, conform modelului din anexa 4.
    ART. 39
    (1) Verificarea etanşeitãţii corpului supapelor de siguranţã se efectueazã la supapele complet asamblate şi cu ventilul deschis.
    (2) Etanşeitatea se considerã acceptatã dacã, dupã 30 minute de menţinere a presiunii de probã, nu sunt semne de scãpãri vizibile când se încearcã cu lichid sau abur şi sonore când se încearcã cu aer sau alt gaz.
    (3) Pierderile şi criteriile de admisibilitate se determinã conform documentaţiei tehnice de însoţire a supapelor de siguranţã acolo unde acestea sunt prevãzute.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Verificarea reglãrii supapelor de siguranţã

    ART. 40
    Verificarea reglãrii supapelor de siguranţã se efectueazã numai pe standuri de verificare/reglare ale persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea acestor activitãţi.
    ART. 41
    Starea fizicã a fluidului cu care se efectueazã reglarea pe stand, trebuie sã fie aceeaşi cu fluidul de lucru al supapei de siguranţã.
    ART. 42
    Reglarea se verificã prin cel puţin 5 deschideri succesive ale supapei de siguranţã, iar valorile mãsurate "a" "b1" "b2" trebuie sã se încadreze în limitele prevãzute la art. 10 respectiv art. 11.
    ART. 43
    Dupã efectuarea reglãrii, responsabilul cu supravegherea lucrãrilor, aplicã sigiliul pe supapa de siguranţã verificatã.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Verificarea etanşeitãţii ventilului supapelor de siguranţã

    ART. 44
    Verificarea etanşeitãţii ventilelor supapelor de siguranţã se efectueazã numai pe standuri de verificare-reglare ale persoanelor juridice autorizate pentru aceste activitãţi.
    ART. 45
    Verificarea etanşeitãţii se efectueazã numai dupã finalizarea tuturor celorlalte verificãri, la o presiune egalã cu 0,9 din presiunea de reglare, având în vedere folosirea unui fluid cu o stare fizicã la fel cu aceea a fluidului de lucru al supapei de siguranţã.
    ART. 46
    Verificarea etanşeitãţii ventilului se considerã reuşitã dacã dupã 30 minute de menţinere a presiunii de probã nu se constatã scurgeri ale fluidului de probã.

    CAP. IV
    REPARAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURANŢÃ

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 47
    Repararea dispozitivelor de siguranţã se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã dispozitivelor de siguranţã precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã. Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevãzute la capitolul VII din prezenta prescripţie tehnicã. Pentru serviciile prestate, producãtorul dispozitivelor de siguranţã sau persoana juridicã autorizatã pentru repararea dispozitivelor de siguranţã, dupã caz, trebuie sã întocmeascã şi sã emitã o declaraţie întocmitã conform modelului din anexa 1.
    (2) Repararea dispozitivelor de siguranţã se face cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.
    (3) Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la repararea dispozitivelor de siguranţã.
    (4) Condiţiile privind autorizarea persoanelor juridice care efectueazã repararea dispozitivelor de siguranţã sunt prevãzute în prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.
    (5) Verificarea reparãrii se efectueazã de cãtre RSL al persoanei juridice autorizate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Etapele reparãrii supapelor de siguranţã

    ART. 48
    (1) Lucrãrile de reparare se executã numai la supapele de siguranţã la care deţinãtorul/utilizatorul prezintã documentaţia tehnicã a acestora, care sã permitã identificarea tuturor datelor tehnice necesare efectuãrii lucrãrilor de reparare.
    (2) Lucrãrile de reparare se fac în baza unei proceduri de reparare specifice.
    (3) Piesele uzate se înlocuiesc obligatoriu cu piese de schimb certificate ca cele utilizate la execuţia supapelor de siguranţã noi.
    ART. 49
    (1) Persoana juridicã autorizatã pentru reparaţii rãspunde de calitatea reparaţiei şi emite declaraţia, conform modelului din anexa 1.
    (2) Un exemplar din documentaţia tehnicã utilizatã la repararea supapei de siguranţã trebuie pãstratã la reparator iar un exemplar se anexeazã la cartea instalaţiei - partea de evidenţã a verificãrilor a instalaţiei/echipamentului sub presiune pe care o deserveşte.
    ART. 50
    Persoanele juridice autorizate pentru repararea dispozitivelor de siguranţã trebuie sã deţinã un registru de evidenţã a supapelor reparate ţinut la zi, conform modelului din anexa 6 şi opţional în format electronic.
    ART. 51
    Dupã repararea supapelor de siguranţã acestea se supun verificãrilor şi încercãrilor prevãzute la art. 29, de la lit. a) la lit. f).
    ART. 52
    Determinarea caracteristicilor de "închidere" şi "deschidere" se face la cel puţin 3 valori ale presiunii de reglare, dintre care 2 valori sunt limitele domeniului de reglare.
    ART. 53
    Pentru fiecare valoare a presiunii de reglare se efectueazã cel puţin 5 "deschideri/închideri" succesive mãsurând valorile presiunilor p1, p2, p3 cursa de descãrcare (hd) şi se verificã dacã dispozitivul de siguranţã funcţioneazã lin sau cu deschidere bruscã, fãrã înţepeniri şi fãrã vibraţii dãunãtoare care pot deteriora supapa de siguranţã sau instalaţia.
    ART. 54
    Supapa de siguranţã trebuie sã se deschidã, sã se menţinã la cursa de descãrcare (hd) şi sã se închidã etanş fãrã bãtãi pe scaun sau pe opritor.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Repararea, reglarea şi verificarea supapelor de siguranţã sudate din construcţie pe echipamentele sub presiune

    ART. 55
    (1) Repararea/verificarea/reglarea şi verificarea tehnicã periodicã a supapelor de siguranţã sudate din construcţie pe echipamentele sub presiune a cãror reglare se efectueazã direct pe instalaţia/echipamentul deservit se face în conformitate cu instrucţiuni tehnice specifice care pot cuprinde şi instrucţiuni de reparare, reglare şi verificare, fãrã tãierea şi resudarea sau demontarea acestora de pe instalaţiile/echipamentele sub presiune deservite.
    (2) Instrucţiunile tehnice specifice amintite la alin. (1), se întocmesc, pe baza documentaţiei elaborate de producãtorul echipamentului.
    (3) RSL al persoanei juridice autorizate întocmeşte declaraţia, conform anexei 1, pentru lucrãrile efectuate şi buletinul de verificare/reglare al supapei, conform anexei 4.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Concluziile reparãrii supapelor de siguranţa

    ART. 56
    Supapa de siguranţã reparatã se reutilizeazã numai pe baza declaraţiei pentru repararea supapei de siguranţã sau pentru lotul de supape de siguranţã reparate conform modelului din anexa 1 şi a buletinului de verificare/reglare emis dupã verificarea/reglarea acesteia/acestora de cãtre persoana juridicã autorizatã.
    ART. 57
    RSL al persoanei juridice autorizate sigileazã supapa de siguranţã, întocmeşte declaraţia conform modelului din anexa 1 pentru lucrãrile efectuate şi buletinul de verificare/reglare, conform modelului din anexa 4.
    ART. 58
    Un exemplar din documentaţia tehnicã utilizatã la repararea supapei de siguranţã se pãstreazã la reparator iar un exemplar se anexeazã la cartea instalaţiei - partea de evidenţã a verificãrilor a instalaţiei/echipamentului sub presiune pe care o deserveşte.

    CAP. V
    SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA DISPOZITIVELOR DE SIGURANŢÃ

    ART. 59
    (1) Scoaterea din uz a dispozitivelor de siguranţã în vederea casãrii se face în baza procesului-verbal încheiat de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului deservit, conform modelului de proces-verbal prezentat în anexa 3.
    (2) Procesul-verbal întocmit de RSVTI se anexeazã la cartea instalaţiei - partea de evidenţã a verificãrilor pe care o deserveşte.
    (3) Casarea dispozitivelor de siguranţã se efectueazã în urmãtoarele cazuri:
    a) la solicitarea deţinãtorului/utilizatorului;
    b) atunci când în urma efectuãrii unor reparaţii se constatã deficienţe care nu se mai pot elimina;
    c) atunci când în urma efectuãrii verificãrilor şi încercãrilor prevãzute la art. 29, de la lit. a) la lit. f), nu se mai obţin rezultate corespunzãtoare.
    ART. 60
    Deţinãtorul/utilizatorul dispozitivelor de siguranţã şi RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului, sunt rãspunzãtori pentru utilizarea dispozitivelor de siguranţã care au fost casate, nu mai corespund din punct de vedere tehnic, sau nu sunt exploatate corespunzãtor.

    CAP. VI
    ATESTÃRI ŞI AUTORIZÃRI

    ART. 61
    (1) ISCIR autorizeazã persoane juridice pentru urmãtoarele activitãţi:
    a) verificarea la deschidere/închidere;
    b) reparare şi reglare.
    (2) ISCIR autorizeazã urmãtoarele persoane fizice:
    a) RSVTI.
    ART. 62
    Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare pentru activitãţile prevãzute la art. 61, precum şi condiţiile şi documentaţia necesarã sunt prevãzute în prescripţiile tehnice şi celelalte reglementãri aplicabile.
    ART. 63
    Obţinerea autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvã persoana fizicã sau juridicã de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

    CAP. VII
    OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITÃŢI

    SECŢIUNEA 1
    Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice autorizate

    ART. 64
    Persoanele juridice autorizate sã efectueze activitãţile prevãzute în prezenta prescripţie tehnicã au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã cunoascã şi sã aplice actele normative în domeniu şi prescripţiile tehnice specifice;
    b) sã execute lucrãrile de verificare/reglare/reparare în conformitate cu documentaţia tehnicã de însoţire a supapei;
    c) sã pregãteascã şi sã prezinte toate documentaţiile tehnice necesare, în timpul şi la sfârşitul lucrãrilor de verificare/reglare/reparare;
    d) sã foloseascã la lucrãrile de reparare prin sudare, persoane juridice autorizate de ISCIR pentru repararea echipamentelor protejate de supapele de siguranţã;
    e) sã întocmeascã şi sã prezinte documentaţia tehnicã prevãzutã de prezenta prescripţie tehnicã;
    f) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi un registru de evidenţã pentru fiecare categorie de lucrãri pentru care au fost autorizaţi, iar registrele vor fi numerotate şi sigilate de ISCIR;
    g) pentru agenţii economici care au subunitãţi în teritoriu, va exista pentru fiecare subunitate un registru de evidenţã a lucrãrilor executate;
    h) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR, sã-şi poatã îndeplini în condiţii bune sarcinile prevãzute şi sã comunice în scris la ISCIR, în raza cãreia îşi au sediul, orice schimbare a personalului tehnic respectiv şi pânã la definitivarea schimbãrii personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrãri care fac obiectul autorizaţiei;
    i) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca RSL sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
    j) sã comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL; sã asigure cã personalul nou propus efectueazã activitãţile specifice numai dupã nominalizarea acestuia de cãtre ISCIR;
    k) sã ţinã evidenţa supapelor reparare/verificare/reglare în registre al cãror modele sunt prevãzute în anexele 5 şi 6;
    l) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca RSL sã-şi poatã îndeplini în condiţii bune obligaţiile şi responsabilitãţile;
    m) sã desfãşoare activitatea autorizatã conform procedurii operaţionale proprii;
    n) sã aibã dotãrile tehnice necesare specifice domeniului autorizaţiei;
    o) sã elibereze la finalizarea lucrãrilor de reparare/reglare/verificare la deschidere - închidere declaraţia întocmitã conform modelului din anexa 1.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţiile şi responsabilitãţile responsabilului cu supravegherea lucrãrilor

    ART. 65
    Responsabilul cu supravegherea lucrãrilor are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã cunoascã legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele aplicabile;
    b) sã menţioneze în documentaţiile întocmite precizãrile legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
    c) sã completeze la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor efectuate;
    d) sã verifice periodic, cel puţin o datã pe an, pregãtirea tehnicã a personalului de verificare, reparare şi reglare consemnând rezultatele într-un proces-verbal;
    e) sã urmãreascã execuţia lucrãrilor de verificare, reparare şi reglare, din punct de vedere al respectãrii prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice;
    f) sã verifice documentaţia tehnicã întocmitã pentru lucrãrile efectuate sub aspectul respectãrii prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    g) sã participe la instruirile periodice organizate de ISCIR;
    h) sã confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │*) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numele şi prenumele: │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │RSL IMSP ...................................................... │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Data: Semnãtura: │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
________
    *) Se înscrie denumirea persoanei juridice.    i) sã aplice sigiliul pe dispozitivul de siguranţã.

    CAP. VIII
    MÃSURI ADMINISTRATIVE

    ART. 66
    (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilitãţilor de cãtre persoanele fizice sau juridice autorizate sau de cãtre personalul tehnic de specialitate atestat, prevãzute/prevãzut în prezenta prescripţie tehnicã precum şi în cazul în care condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica urmãtoarele mãsuri administrative, în funcţie de natura acestora cu:
    a) avertisment;
    b) suspendarea, pe o perioada de pânã la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR;
    c) retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
    (2) Aplicarea mãsurilor administrative prevãzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalitãţii.
    (3) Aplicarea în termen de 6 luni a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a), atrage suspendarea pe o perioadã de pânã la 6 luni a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
    (4) Aplicarea în termen de un an a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b), atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate de cãtre ISCIR.
    (5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor suspendate sau retrase se efectueazã în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile.

    CAP. IX
    TARIFE

    ART. 67
    Pentru activitãţile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplicã tarifele stabilite de lista de tarife ISCIR care reglementeazã acest lucru.

    CAP. X
    DISPOZIŢII FINALE

    ART. 68
    Documentele care se depun la ISCIR trebuie sã fie redactate/traduse în limba românã de cãtre un traducãtor autorizat.
    ART. 69
    Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 70
    Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificãri tehnice neprogramate la toate dispozitivele de siguranţã supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi asupra modului în care persoanele fizice sau juridice autorizate îşi desfãşoarã activitãţile reglementate de prezenta prescripţie tehnicã, luând, dupã caz, mãsurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.
    ART. 71
    Autorizaţiile eliberate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rãmân valabile pânã la data expirãrii acestora.
    ART. 72
    Pe perioada valabilitãţii autorizaţiei, persoana fizice sau juridice autorizatã poate fi supravegheatã de ISCIR privind menţinerea capabilitãţii tehnice de a efectua activitatea specificã pentru care a fost autorizatã.
    ART. 73
    (1) Pentru acordarea de derogãri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantã depune la ISCIR urmãtoarele:
    a) cerere de solicitare cu menţionarea derogãrii de la prevederile prescripţiei tehnice;
    b) memoriu justificativ care sã cuprindã descrierea situaţiei (date despre dispozitivul de siguranţã, amplasament, deservire), desene, calcule, soluţiile compensatorii propuse;
    c) avize, dupã caz, de la producãtorul dispozitivului de siguranţã.
    (2) Pe baza documentaţiei depuse, ISCIR avizeazã sau respinge motivat, în scris, solicitarea.
    ART. 74
    Anexele 1-10 fac parte integrantã din prezenta prescripţie tehnicã.


    ANEXA 1
                           DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
                             Nr. .................


  Noi, .......................................................................,
      (denumirea completã a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)

  ............................................................................,
                                (sediul)

  cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. ......../.....................,
  asigurãm, garantãm şi declarãm pe propria rãspundere cã produsul/serviciul

  .............................................................................
  (denumirea, tipul sau modelul, numãrul lotului, şarjei sau seriei, eventual
                   sursele şi numãrul de exemplare)

  la care se referã aceastã declaraţie nu pune în pericol viaţa, sãnãtatea,
  securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în
  conformitate cu:
  .............................................................................
            (titlul şi/sau numãrul şi data publicãrii documentului/
                        documentelor normativ/normative)

   ...................... ......................................
  (locul şi data emiterii) (numele şi prenumele în clar şi ştampila)
    ANEXA 2
    (model)
                      Proces-verbal de verificare tehnicã


┌────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ │ ISCIR │
│ │ Proces-verbal │ ...................*5) ............. │
│ SIGLÃ │ de verificare tehnicã │ Adresa ............................. │
│ │ nr. ................ │ .................................... │
│ │ │ Telefon ............................ │
│ │ │ Fax ................................ │
└────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

  Încheiat astãzi ................. cu ocazia ................ efectuat(ã) în
  baza prevederilor*1) ............................ şi prescripţiilor tehnice
  aplicabile*2) .......................... la ...............................
  tip ................. cu numãrul de fabricaţie .................. şi cartea
  instalaţiei nr. ................. având parametrii ultimei verificãri
  ...........................................................................
  Deţinãtorul/Utilizatorul .................................. din localitatea
  ................................. str. ......................... nr. ......
  judeţ/sector .................... CUI ............../J.....................
  Verificarea s-a efectuat la ................. din localitatea .............
  str. .................... nr. ......... judeţ/sector ......................
  Tel./Fax ......................
  Subsemnatul*3) .................................. am constatat urmãtoarele:
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  Am dat urmãtoarele dispoziţii: ............................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  Dupã aceastã verificare s-a admis*4) ......................................
  ...........................................................................
  Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de ......................
  Pentru aceastã verificare se plãteşte suma de ................. lei conform
  PT ......... Anexa ....... Pct. .........., de cãtre ......................
  din localitatea ................... str. ....................... nr. ......
  judeţ/sector .................. în cont ................. deschis la Banca/
  Trezoreria ........................... filiala ............................

                                                     Am luat la cunoştinţã

  Reprezentant Deţinãtor/ Operator responsabil Delegatul montatorului,
  ISCIR, Utilizator, cu supravegherea şi reparatorului,
                                verificarea tehnicã întreţinãtorului
                                  a instalaţiilor, .......................
  ............ ............ ..................... .......................
                                                       .......................


___________
    *1) Se precizeazã actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (<>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *2) Se precizeazã prescripţia tehnicã aplicabilã care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *3) Funcţia, numele şi prenumele.
    *4) Se precizeazã parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.
    *5) Se precizeazã: ISCIR sau Inspecţia teritorialã ISCIR .................*6) ...........
    *6) Localitatea de reşedinţã.


    ANEXA 3
    (model)

                Proces-verbal de verificare tehnicã pentru RSVTI┌─────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ │ │ DEŢINÃTOR/UTILIZATOR │
│ ÎMPUTERNICIRE │ Proces-verbal │........................................ │
│ Inspecţia teritorialã │de verificare tehnicã│Adresa ................................. │
│ ISCIR │nr. ................ │........................................ │
│ Nr. .............. │ │Telefon ................................ │
│ │ │Fax .................................... │
└─────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

  Încheiat astãzi .......................... cu ocazia ...................................
  efectuat(ã) în baza prevederilor*1) ........................ şi a prescripţiilor tehnice
  aplicabile*2) ..........................., la ..........................................
  tip ..................... cu numãrul de fabricaţie ........................... şi cartea
  instalaţiei nr. ............................. având parametrii ultimei verificãri
  ........................................................................................
  Deţinãtorul/Utilizatorul ............................... din localitatea ...............
  str. ..................... nr. ........ judeţ/sector ................ CUI ............./
  J ......................
  Verificarea s-a efectuat la ............................. din localitatea ..............
  str. .................... nr. ...... judeţ/sector ............... Tel./Fax .............
  Subsemnatul*3) ........................ am constatat urmãtoarele: ......................
  ........................................................................................
  ........................................................................................
  ........................................................................................
  Am dat urmãtoarele dispoziţii: .........................................................
  ........................................................................................
  ........................................................................................
  ........................................................................................
  Dupã aceastã verificare s-a admis*4) ...................................................
  ........................................................................................
  Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de ...................................

                                                               Am luat la cunoştinţã

  Operator responsabil cu Deţinãtor/Utilizator, Delegatul montatorului,
     supravegherea şi reparatorului,
   verificarea tehnicã întreţinãtorului
     a instalaţiilor,
    .................. ................... ........................___________
    *1) Se precizeazã actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (<>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *2) Se precizeazã prescripţia tehnicã aplicabilã, Colecţia ISCIR, care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *3) Funcţia, numele şi prenumele.
    *4) Se precizeazã parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.


    ANEXA 4
    (model)

    Date de identificare persoanã juridicã autorizatã
    Autorizaţie nr. .................................

                        BULETIN DE VERIFICARE/REGLARE*1)
       (Verificarea la deschidere - închidere şi a presiunii de reglare)
                   Nr. .......... din data .................

    În conformitate cu prevederile legale privind rãspunderea asumatã pentru verificarea/reglarea*1) supapei de siguranţã tip: ..............., serie de fabricaţie/lot: ................... anul fabricaţiei: ........... beneficiar ............................., supapa de siguranţã a fost verificatã la cel puţin 3/5*1) deschideri succesive, iar valorile mãsurate se încadreazã în abaterile menţionate la art. 10 din prescripţia tehnicã PT C 7.
    Prin prezentul buletin de verificare/reglare*1), garanteazã cã supapa de siguranţã menţionatã anterior a fost reparatã/verificatã/reglatã*1) şi sigilatã, având urmãtorii parametri:
___________
    *1) se eliminã ceea ce nu corespunde  p(r1) = ........ bar L1/l1 = ....../...... mm/mm G1 = ......... kg
  p(r2) = ........ bar L2/l2 = ....../...... mm/mm G2 = ......... kg
  a = ......... b1 = .......... b2 = ............. p(r1) = ..............
  d(0)= .......... mm

    Director (Manager) Responsabil cu supravegherea
  (Numele şi prenumele, lucrãrilor (RSL)
  Semnãtura şi ştampila) (Numele şi prenumele, semnãtura şi ştampila)

    - Pentru supapã cu arc se completeazã presiunea de reglare p(r1).
    a - abaterea presiunii de reglare,
    b1 - creşterea presiunii la deschidere,
    b2 - scãderea presiunii la închidere.

    - Pentru supapã simplã cu pârghie şi contragreutate se completeazã:
  p(r1) = ........ bar L1/l1 = ....../....... mm/mm G1 = ......... kg

   - Pentru supapã dublã cu pârghie şi contragreutate se completeazã:
  p(r1) = ........ bar L1/l1 = ....../....... mm/mm G1 = ......... kg
  p(r2) = ........ bar L2/l2 = ....../....... mm/mm G2 = ......... kg

    L1/l1 - lungimea braţului mare/lungimea braţului mic
    p(r1/2) - presiunea de reglare a supapelor de siguranţã
    ANEXA 5
    (model)
                                   Registrul
       pentru evidenţa supapelor de siguranţã verificate/reglate de cãtre
                     persoane juridice autorizate de ISCIR┌────┬───────────┬──────────┬───────────┬────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────┬────────┐
│ │ │ │ Nr. │Caracteristicile│ Numãrul │Numele şi│ Numele şi │ │
│Nr. │ Persoanã │ │fabricaţie │ tehnice ale │ buletinului │prenumele│prenumele şi │ Alte │
│crt.│ juridicã │Producãtor│al supapei │ supapei de │ verificare/ │ şi │ semnãtura │menţiuni│
│ │deţinãtoare│ │ (lot)/an │ siguranţã │ reglare │semnãtura│executantului│ │
│ │ │ │fabricaţiei│ [d(0), p(r)] │ şi data │ RSL │ │ │
│ │ │ │ │ │ emiterii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────┴────────┘
    ANEXA 6
    (model)

       Registrul pentru evidenţa supapelor de siguranţã reparate de cãtre
                    persoanele juridice autorizate de ISCIR┌────┬───────────┬──────────┬─────────────────┬──────────────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Numele şi│ Numele şi │ │
│Nr. │ Persoanã │ │Nr. fabricaţie al│ Caracteristicile │ Nr. │prenumele│prenumele şi │ │
│crt.│ juridicã │Producãtor│supapei (lot)/an │ tehnice ale supapei │declaraţiei de│ şi │ semnãtura │Alte menţiuni│
│ │deţinãtoare│ │ fabricaţiei │de siguranţã (d, p(r))│ conformitate │semnãtura│executantului│ │
│ │ │ │ │ │ │ RSL │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴─────────────────┴──────────────────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┘
    ANEXA 7
    (informativ)

                           Terminologie suplimentarã┌────┬────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Termen │Simbol │ Definiţie │
│crt.│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Abaterea presiunii de reglare │ a │Abaterea maximã a valorii presiunii de deschidere la │
│ │ │ │deschideri repetate ale supapei faţã de presiunea de │
│ │ │ │reglare. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Capacitatea de evacuare mãsuratã│ G(m) │Debitul de masã al fluidului de încercare evacuat prin │
│ │ │ │supapã şi mãsurat în timpul încercãrii de determinare a │
│ │ │ │coeficientului experimental de scurgere. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Capacitatea de evacuare │ G(t) │Debitul de masã al fluidului de încercare care teoretic │
│ │teoreticã │ │poate fi evacuat prin supapã, calculat pentru condiţiile │
│ │ │ │de încercare, fãrã a lua în considerare pierderile │
│ │ │ │hidraulice în supapã. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Capacitatea de evacuare │ G │Debitul garantat al fluidului de lucru, evacuat prin │
│ │ │ │supapã la presiunea de descãrcare corespunzãtoare │
│ │ │ │presiunii de reglare. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Coeficient de corecţie a │ K(rt) │Raportul între presiunea de reglare pe stand şi presiunea│
│ │presiunii de reglare funcţie de │ │de declanşare în instalaţie, în aceleaşi condiţii de │
│ │temperaturã │ │contrapresiune. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Coeficient experimental de │ f2α(e) │Raportul între capacitatea de evacuare mãsuratã şi │
│ │scurgere │ │capacitatea de evacuare teoreticã, determinat prin │
│ │ │ │încercãri. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Coeficient de scurgere atestat │ f2α │Coeficientul de scurgere pe baza cãruia se face calculul │
│ │ │ │de alegere a unei supape de siguranţã. Valoarea acestuia │
│ │ │ │se stabileşte la evaluarea conformitãţii şi reprezintã,de│
│ │ │ │regulã, 90% din coeficientul de scurgere experimental. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │Contrapresiune la deschidere │ p(c1) │Contrapresiunea existentã la partea de ieşire a corpului │
│ │ │ │supapei, înainte de deschiderea acesteia. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9 │Contrapresiune │ p(c) │Presiunea manometricã mãsuratã imediat în amonte de │
│ │ │ │supapã. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10 │Contrapresiune la descãrcare │ p(c2) │Contrapresiunea maximã creatã în timpul descãrcãrii │
│ │ │ │supapei. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11 │Contrapresiunea maximã │p(cmax)│Valoarea maximã a contrapresiunii la care poate funcţiona│
│ │ │ │supapa. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12 │Creşterea contrapresiunii la │ b3 │Diferenţa între contrapresiunea la descãrcare şi │
│ │descãrcare │ │contrapresiunea la deschidere, exprimatã procentual în │
│ │ │ │raport cu presiunea de reglare. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13 │Creşterea presiunii la │ b1 │Diferenţa între presiunea de descãrcare şi presiunea de │
│ │deschidere │ │deschidere, exprimatã procentual în raport cu presiunea │
│ │ │ │de reglare. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14 │Cursa │ h │Drumul parcurs de ventil dupã desprinderea acestuia de │
│ │ │ │pe scaun. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15 │Cursa de descãrcare │ h(d) │Cursa la care, în condiţii de funcţionare se terminã │
│ │ │ │procesul de deschidere a supapei. Procesul de │
│ │ │ │deschidere se considerã terminat: │
│ │ │ │1) în momentul când ventilul ajunge la cursa limitã │
│ │ │ │(h(d)=h(c)), dacã la cursaimitã b1 ≤ limita admisã; │
│ │ │ │2) în momentul când se realizeazã b1 = limita admisã,dacã│
│ │ │ │h(d) < h(c). │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16 │Cursa limitã │ h(c) │Cursa maximã limitatã prin construcţia supapei. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17 │Diametrul minim de scurgere │ d │Diametrul interior minim în orice secţiune perpendicularã│
│ │ │ │pe axa scaunului, în dreptul sau înaintea acestuia. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18 │Diametrul nominal │ DN │Diametrul nominal al racordului de intrare al supapei. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19 │Domeniul de reglare a │ - │Limitele valorii presiunii de deschidere între care │
│ │presiunii de deschidere │ │supapa poate fi reglatã pentru deschidere. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20 │Fluid de încercare │ - │Fluidul cu care se admite a se efectua una din │
│ │ │ │încercãrile prevãzute de prezenta prescripţie tehnicã. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21 │Fluid de lucru │ - │Fluidul cu care poate funcţiona supapa. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22 │Presiunea de deschidere │ p1 │Presiunea de lucru la care supapa începe sã se deschidã. │
│ │ │ │Se considerã cã supapa începe sã se deschidã în │
│ │ │ │momentul în care cursa are o valoare mãsurabilã sau │
│ │ │ │când efectul produs de deschidere este sesizat, fiind │
│ │ │ │diferit de efectul produs de neetanşeitatea ventilului pe│
│ │ │ │scaun. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23 │Presiunea de declanşare │ p(L1) │Presiunea de deschidere a unei supape în condiţiile de │
│ │ │ │funcţionare ale instalaţiei. Aceasta diferã de presiunea │
│ │ │ │de reglare, fiind influenţatã de contrapresiunea la │
│ │ │ │deschidere şi de temperatura fluidului de lucru. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24 │Presiunea de descãrcare │ p2 │Presiunea de lucru la care se terminã procesul de │
│ │ │ │deschidere al supapei. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25 │Presiunea de închidere │ p3 │Presiunea de lucru la care, dupã o deschidere la cursa de│
│ │ │ │descãrcare, supapa se închide etanş. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26 │Presiunea de lucru │ p(L) │Presiunea manometricã mãsuratã imediat în aval de │
│ │ │ │supapã. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27 │Presiunea de lucru maximã │p(Lmax)│Presiunea de lucru maximã la care poate funcţiona │
│ │ │ │supapa pe timp nelimitat, la temperatura de lucru a │
│ │ │ │fluidului, în condiţiile prevãzute de STAS 2250 sau de │
│ │ │ │documentaţia de execuţie a supapei. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28 │Presiunea nominalã │ PN │Presiunea de lucru maximã admisibilã exprimatã în bar la │
│ │ │ │temperatura de 200°C, în condiţiile prevãzute în STAS │
│ │ │ │2250. Aceasta este o mãrime convenţionalã care │
│ │ │ │constituie un criteriu de clasificare a supapelor, precum│
│ │ │ │şi baza calculului de rezistenţã al supapei. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 29 │Presiunea de reglare │ p(r) │Presiunea de deschidere la temperatura ambiantã şi la │
│ │ │ │funcţionare fãrã contrapresiune la deschidere, │
│ │ │ │prestabilitã prin reglare şi marcatã pe supapã. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30 │Scãderea presiunii la │ b2 │Diferenţa între presiunea de deschidere şi presiunea de │
│ │închidere │ │închidere, exprimatã procentual în raport cu presiunea de│
│ │ │ │reglare. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 31 │Secţiunea lateralã │ - │Aria minimã neobturatã formatã între ventil şi scaun când│
│ │ │ │ventilul este ridicat la cursa de descãrcare. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32 │Secţiunea de scurgere │ A │Aria minimã a orificiului supapei în orice secţiune │
│ │ │ │perpendicularã pe axa scaunului, în dreptul acestuia sau │
│ │ │ │în amonte de acesta. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 33 │Supapã de descãrcare │ - │Armãturã destinatã instalaţiilor sub presiune care fãrã │
│ │ │ │aportul altei energii decât cea a fluidului de lucru se │
│ │ │ │deschide automat şi descarcã, într-un circuit secundar, │
│ │ │ │surplusul de fluid din circuitul principal al │
│ │ │ │instalaţiei. Supapele de descãrcare nu fac obiectul │
│ │ │ │prescripţiei tehnice PT C 7-2009. Se asimileazã supapelor│
│ │ │ │de descãrcare şi supapele de siguranţã care protejeazã │
│ │ │ │instalaţiile sub presiune care nu sunt supuse │
│ │ │ │supravegherii din partea ISCIR. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 34 │Supapã de siguranţã │ - │Armãturã destinatã instalaţiilor sub presiune care fãrã │
│ │ │ │aportul altei energii decât cea a fluidului de lucru se │
│ │ │ │deschide automat şi descarcã o cantitate de fluid astfel │
│ │ │ │încât sã se previnã depãşirea accidentalã a presiunii │
│ │ │ │maxime admisibile a instalaţiei. Dupã restabilirea │
│ │ │ │condiţiilor normale de presiune, supapa se închide │
│ │ │ │automat întrerupând descãrcarea în continuare a fluidului│
│ │ │ │din instalaţia sub presiune. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 35 │Supapã de siguranţã cu │ - │Supapã de siguranţã care este acţionatã direct de fluidul│
│ │acţiune directã │ │de lucru prin forţa de deschidere exercitatã de acesta │
│ │ │ │asupra ventilului, cãreia i se opune o forţã de închidere│
│ │ │ │exercitatã de o greutate,de un resort sau de o de pârghie│
│ │ │ │cu contragreutate. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 36 │Supapã de siguranţã pilotatã │ - │Supapã de siguranţã cu acţiune indirectã comandatã de o │
│ │ │ │supapã cu acţiune directã (supapã pilot). │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 37 │Supapã de siguranţã cu │ - │Supapã de siguranţã cu acţiune indirectã comandatã de la │
│ │impuls │ │distanţã de aparate care sesizeazã presiunea în diferite │
│ │ │ │puncte ale instalaţiei şi transmit un impuls de comandã │
│ │ │ │la atingerea presiunii de reglare. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 38 │Supapã de siguranţã cu │ - │Supapã de siguranţã a cãrei funcţionare este comandatã │
│ │acţiune indirectã │ │de un dispozitiv automat acţionat de fluidul de lucru. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 39 │Supapã de siguranţã cu │ - │Supapã de siguranţã care dupã declanşare se deschide │
│ │deschidere bruscã │ │brusc pânã la cursa de descãrcare. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 40 │Supapã de siguranţã cu │ - │Supapã de siguranţã care la cursa de descãrcare asigurã │
│ │deschidere completã │ │o secţiune lateralã mai mare decât sau cel puţin egalã cu│
│ │ │ │secţiunea de scurgere. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 41 │Supapã de siguranţã cu │ - │Supapã de siguranţã care la cursa de descãrcare are o │
│ │deschidere incompletã │ │secţiune lateralã mai micã decât secţiunea de scurgere. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 42 │Supapã de siguranţã cu │ - │Supapã de siguranţã la care deschiderea se face │
│ │deschidere proporţionalã │ │progresiv pe mãsurã ce creşte presiunea. Cursa acestor │
│ │ │ │supape creşte aproximativ proporţional cu depãşirea │
│ │ │ │presiunii de reglare. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 43 │Supapã de siguranţã │ - │Supapã de siguranţã fãrã racord de evacuare, la care │
│ │deschisã │ │evacuarea se face direct în atmosferã. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 44 │Supapã de siguranţã │ - │Supapã de siguranţã la care presiunea de deschidere nu │
│ │echilibratã │ │este influenţatã de valoarea contrapresiunii la │
│ │ │ │deschidere (de exemplu: supape cu burduf sau cu piston). │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 45 │Supapã de siguranţã etanşã │ - │Supapã de siguranţã la care spaţiul din aval de ventil │
│ │ │ │este etanş. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 46 │Supapã de siguranţã închisã │ - │Supapã de siguranţã la care evacuarea fluidului se face │
│ │ │ │printr-un racord. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 47 │Supapã de siguranţã cu │ - │Supapã de siguranţã cu acţiune directã la care forţa de │
│ │încãrcare suplimentarã │ │etanşare este mãritã prin intermediul unei încãrcãri │
│ │ │ │suplimentare controlate prin acţionare indirectã. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 48 │Supapã de siguranţã │ - │Supapã de siguranţã la care spaţiul supapei din aval de │
│ │neetanşã │ │ventil este neetanş. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 49 │Temperatura de lucru │ t(L) │Temperatura fluidului din instalaţia sub presiune în │
│ │ │ │amonte de supapã. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 50 │Temperatura de lucru │t(Lmax)│Temperatura maximã admisã de lucru la care supapa │
│ │maximã │ │poate funcţiona pe timp nelimitat. │
├────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 51 │Temperatura de lucru minimã │t(Lmin)│Temperatura minimã admisã de lucru la care supapa │
│ │ │ │poate funcţiona pe timp nelimitat. │
└────┴────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
    ANEXA 8
    (Informativ)

               Simboluri, unitãţi de mãsurã şi relaţii de calcul┌──────────┬───────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ │Unitate│ │ │
│ Simbol │ de │ Termen │ Relaţie de calcul │
│ │mãsurã │ │ │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ a │ bar │ Abaterea presiunii de reglare │● La livrare: │
│ │ │ │a = p(1 max) - p(r) sau a = p(1 min) - p(r) │
│ │ │ │● La încercãri funcţionale: │
│ │ │ │ p(1 max) - p(1 min) │
│ │ │ │a = ± ─────────────────── │
│ │ │ │ 2 │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ A │ mmý │ Secţiunea de scurgere │ n x d^2 │
│ │ │ │A = ───────── │
│ │ │ │ 4 │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ b1 │ % │ Creşterea presiunii la deschidere │ p(2 max) - p(r) │
│ │ │ │b1 = - ─────────────── x 100 │
│ │ │ │ p(r) │
│ ├───────┤ ├──────────────────────────────────────────────┤
│ │ bar │ │b1 = p(2 max) - p(r) (la p(r) < 3 bar) │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ b2 │ % │ Scãderea presiunii la închidere │ p(r) - p(3 min) │
│ │ │ │b2 = ─────────────── x 100 │
│ │ │ │ p(r) │
│ ├───────┤ ├──────────────────────────────────────────────┤
│ │ bar │ │b2 = p(r) - p(3 min) (la p(r) < 3 bar) │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ b3 │ % │ Creşterea contrapresiunii la descãrcare │ p(c2) - p(c1) │
│ │ │ │b3 = ───────────── x 100 │
│ │ │ │ p(r) │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ c │ N/mm │ Constanta de elasticitate a arcului sau a │ - │
│ │ │ sistemului elastic "arc + burduf metalic" │ │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ d │ mm │ Diametrul minim de scurgere │ - │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ DN │ mm │ Diametrul nominal │ - │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ G │ kg/h │ Capacitatea de evacuare │ │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ G(m) │ kg/h │ Capacitatea de evacuare mãsuratã │ │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ G(t) │ kg/h │ Capacitatea de evacuare teoreticã │● Pentru gaze: │
│ │ │ │ │
│ │ │ │G(t) = 509 x psi x A x │
│ │ │ │ p(i) - p(b) │
│ │ │ │x ────────────────────────── │
│ │ │ │ radical(R x [t(i) + 273]) │
│ │ │ │● Pentru vapori: │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ┌ p(i) + p(b)┐│
│ │ │ │G(t) = 1,61 x psi x A x radical│ ────────────││
│ │ │ │ └ v(i) ┘│
│ │ │ │● Pentru lichide: │
│ │ │ │ │
│ │ │ │G(t) = 1,61 x A x radical(p x [p(i) - p(e)]) │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ h(c) │ mm │ Cursa limitã │ - │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ h(d) │ Mm │ Cursa de descãrcare │ - │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ k │ - │ Coeficientul adiabatic al fluidului │ C(p) │
│ │ │ │k = ──── │
│ │ │ │ C(v) │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ k(rt) │ - │ Coeficientul de corecţie al presiunii de │ p(r) │
│ │ │ reglare funcţie de temperaturã │k(rt) = ───── │
│ │ │ │ p(LI) │
│ │ │ │de regulã k(rt) = 1 │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ K │ - │ Coeficientul de similitudine pentru arcuri │ d │
│ │ │ de supape de siguranţã │K = [p(r) + 1] ─── │
│ │ │ │ c │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ K(min) │ - │ Coeficientul de similitudine corespunzãtor │ d │
│ │ │limitei inferioare a domeniului de reglare a│K(min) = [p(min) + 1] ─── │
│ │ │ arcului │ c │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ K(max) │ - │ Coeficientul de similitudine corespunzãtor │ d │
│ │ │limitei inferioare a domeniului de reglare a│K(max) = [p(max) + 1] ─── │
│ │ │ arcului │ c │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ M │kg/kmol│ Masa molarã │Valori conform anexei 10 │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ P1 │ bar │ Presiunea de deschidere │ - │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ p(1 max) │ bar │ Valoarea maximã, respectiv minimã a │ - │
│şi p(1min)│ │ presiunii de deschidere mãsuratã la 5 │ │
│ │ │deschideri-închideri succesive. La supapele │ │
│ │ │ de siguranţã echilibrate este valoarea │ │
│ │ │ maximã, respectiv minimã mãsuratã la cele │ │
│ │ │ 5 deschideri-închideri efectuate fãrã │ │
│ │ │ contrapresiune la deschidere. │ │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ P2 │ bar │ Presiunea de descãrcare │ - │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ p(2 max) │ bar │ Valoarea maximã a presiunii de descãrcare │ - │
│ │ │ mãsuratã la 5 deschideri succesive. La │ │
│ │ │ supapele de siguranţã echilibrate este │ │
│ │ │ valoarea maximã mãsuratã la toate │ │
│ │ │ deschiderile efectuate cu sau fãrã │ │
│ │ │ contrapresiune la deschidere. │ │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ p3 │ bar │ Presiunea de închidere │ - │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ p(3 min) │ bar │ Valoarea minimã a presiunii de închidere │ - │
│ │ │ mãsuratã la 5 deschideri-închideri │ │
│ │ │ succesive. La supapele de siguranţã │ │
│ │ │ echilibrate este valoarea minimã mãsuratã │ │
│ │ │la toate deschiderile efectuate cu sau fãrã │ │
│ │ │ contrapresiune la deschidere. │ │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ p(b) │ bar │ Presiunea barometricã │ - │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ p(c1) │ bar │ Contrapresiunea la deschidere │ - │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ p(c2) │ bar │ Contrapresiunea la descãrcare │ - │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ p(cmax) │ bar │ Contrapresiunea maximã │ - │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ p(e) │ bar │ Contrapresiunea mãsuratã în timpul │ - │
│ │ │ determinãrii lui f2α(e) │ │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ p(i) │ bar │ Presiunea de lucru mãsuratã în timpul │ - │
│ │ │ determinãrii lui f2α(e) │ │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ p(L) │ bar │ Presiunea de lucru │ - │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ p(L1) │ bar │ Presiunea de declanşare │● La supape neechilibrate: │
│ │ │ │ p(r) │
│ │ │ │p(LI) = ───── + p(c1) │
│ │ │ │ k(rt) │
│ │ │ │● La supape echilibrate: │
│ │ │ │ p(r) │
│ │ │ │p(LI) = ───── │
│ │ │ │ k(rt) │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ p(Lmax) │ bar │ Presiunea de lucru maximã │ - │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ PN │ bar │ Presiunea nominalã │ - │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ p(r) │ bar │ Presiunea de reglare │La încercãri funcţionale: │
│ │ │ │ p(1max) + p(1min) │
│ │ │ │p(r) = ───────────────── │
│ │ │ │ 2 │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│p(rmax) şi│ bar │ Limitele domeniului de reglare a unui arc │ - │
│ p(rmin) │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ Q │ l/min │Debitul maxim de lichid necesar a fi evacuat│ - │
│ │ │ de supapa de siguranţã │ │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ Q(m) │ kg/h │ Debitul de masã maxim necesar a fi │ - │
│ │ │ evacuat de supapa de siguranţã │ │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ R │J/kgxK │ Constanta gazului │ │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ t(i) │ °C │Temperatura fluidului la intrarea în supapa │ - │
│ │ │ de siguranţã în timpul determinãrii lui │ │
│ │ │ f2α(e) │ │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ t(L) │ °C │ Temperatura de lucru │ - │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│t(Lmax) şi│ °C │ Temperatura de lucru maximã şi minimã │ - │
│ t(Lmin) │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ V(i) │ mc/kg │ Volumul specific al fluidului de încercare │ - │
│ │ │la presiunea p(i) + p(b) şi la temperatura t│ │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ f2α │ │ Coeficientul de scurgere atestat │De regulã f2α = 0,9 α(e) │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ α(e) │ │ Coeficient de scurgere experimental │ G(m) │
│ │ │ │α(e) = ──── │
│ │ │ │ G(t) │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ B │ │ Raportul presiunilor absolute dupã şi │● La încercãri funcţionale: │
│ │ │ înainte de supapa de siguranţã │ p(e) + p(b) │
│ │ │ │f2â = ────────────── │
│ │ │ │ p(i) + p(b) │
│ │ │ │● La funcţionare în instalaţie: │
│ │ │ │ p(e2) + 1 │
│ │ │ │f2â = ─────────── │
│ │ │ │ p │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ â(cr) │ │ Raportul critic │ ┌ 2 ┐k/(k - 1) │
│ │ │ │â(cr) = │ ───── │ │
│ │ │ │ └ k + 1 ┘ │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ psi │ │ Coeficientul în relaţia debitului │● Pentru f2â ≤ â(cr): │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ ┌ 2 ┐k/(k - 1) │
│ │ │ │psi = psi(max) x │ ───── │ │
│ │ │ │ └ k + 1 ┘ │
│ │ │ │ ┌ k ┐ │
│ │ │ │ radical│ ───── │ │
│ │ │ │ └ k + 1 ┘ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │● Pentru â > â(cr): │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ k ┌ 2/k (k + 1)/k ┐ │
│ │ │ │psi = radical ───── │ â - â │ │
│ │ │ │ k + 1 └ ┘ │
├──────────┼───────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ ro │ kg/mc │ Densitatea lichidului │ - │
└──────────┴───────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
    ANEXA 9
    (informativ)

            Relaţii de calcul pentru alegerea supapelor de siguranţã

   9.1. Secţiunea de scurgere aleasã A
   9.1.1. Pentru gaze:


        0,1792 Q(m) ┌ t(Lmax) + 273 ┐
   A ≥ ──────── x ───── x radical │Z ──────────────── │ (mmý)
        a x psi P └ M ┘    unde:
    P = presiunea absolutã de descãrcare (bar)
    De regulã: P = 1,1 p(r) + 1 (bar)
    Z = coeficient de corecţie pentru gaze reale; acoperitor Z = 1

    9.1.2. Pentru vapori:


        0,6211 ┌ V(L) ┐
   A ≥ ──────── x Q(m) x radical │ ────── │ (mmý)
        a x psi └ P ┘    unde:
    V(L) = volumul specific al vaporilor la presiunea P şi la temperatura.

   9.1.3. Pentru abur saturat:


                                Q(m)
               Q(m)A ≥ 1,905 x ─────── (mmý)
                                f2α x P    9.1.4. Pentru lichide (cu vâscozitate < 5 cSt):


       0,6211 Q(m)
  A ≥ ──────── x ─────────────── (mmý)
          f2α ro x DELTA P

  sau

      0,03727 ┌ ro ┐
  A ≥ ──────── x Q x radical │─────── │ (mmý)
         α │DELTA P │
                             └ ┘    unde:
    DELTA P = cãderea de presiune în supapa de siguranţã în timpul descãrcãrii (bar)
    De regulã: DELTA P = 1,1 x p(r) - p(c2) (bar)

    9.2. Capacitatea de evacuare garantatã G
    9.2.1. Pentru gaze:


                                       │ M │
  G = 5,58 x f2α x psi x A x P x radical │Z ─────────────│ (kg/h)
                                       │ t(Lmax) + 273│    9.2.2. Pentru vapori:


                                    │ P │
  PG = 1,61 x f2α x psi x A x radical │ ──── │ (kg/h)
                                    │ V(L) │
                                    └ ┘    9.2.3. Pentru abur saturat:


  G = 0,525 x f2α x A x P (kg/h)    9.2.4. Pentru lichide (cu vâscozitate < 5 cSt):


  G = 1,61 x f2α x A x radical (ro x DELTA P) (kg/h)
    ANEXA 10
    (informativ)
                           Proprietãţile unor fluide

    10.1. Gaze

    Tabelul 1┌────┬────────────────────┬──────────┬─────────┬─────────────┬──────────┬─────────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │ Masa │Densitatea ro│ │ │ │ │
│Nr. │ Denumirea gazului │ Formula │molarã M │ la 0°C şi │Constanta │k = c(p)/c(v)│ f2â(cr) │psi(max)│
│crt.│ │ chimicã │(kg/kmol)│ 760 mmHg │gazului, R│ │ │ │
│ │ │ │ │ (kg/mc) │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 1 │Acetilena │C(2)H(2) │ 26,04 │1,1709 │319,559 │1,23 │0,559 │0,463 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 2 │Acid bromhidric │HBr │ 80,924 │3,6440 │102,872 │1,36 │0,535 │0,479 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 3 │Acid clorhidric │HCl │ 36,465 │1,6391 │228,005 │1,42 │0,525 │0,487 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 4 │Acid iodhidric │HI │ 127,93 │5,7890 │65,116 │1,40 │0,528 │0,484 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 5 │Aer │ │ 28,96 │1,2928 │187,041 │1,40 │0,528 │0,484 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 6 │Amoniac │NH(3) │17,031 │0,7714 │488,175 │1,32 │0,542 │0,474 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 7 │Argon │Ar │39,944 │1,7839 │208,195 │1,67 │0,487 │0,514 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 8 │Azot │N2 │28,016 │1,2505 │296,749 │1,40 │0,528 │0,484 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 9 │Dioxid de carbon │CO(2) │44,01 │1,9748 │188,778 │1,31 │0,544 │0,472 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 10 │Dioxid de sulf │SO(2) │64,06 │2,9263 │129,840 │1,40 │0,528 │0,484 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 11 │i-butan │C(4)H(10) │58,12 │2,6680 │143,177 │- │- │- │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 12 │n-butan │C(4)H(10) │58,12 │2,7030 │143,177 │1,11 │0,583 │0,446 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 13 │Clor │Cl(2) │70,914 │3,2200 │117,288 │1,34 │0,539 │0,477 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 14 │Clorurã de metil │CH(3)Cl │50,49 │2,3070 │164,752 │1,20 │0,565 │0,459 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 15 │Clorurã de nitrosil │NOCl │65,465 │2,9919 │126,800 │- │- │- │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 16 │Cianogen, dicianurã │C(2)N(2) │52,04 │2,3200 │162,790 │1,26 │0,553 │0,467 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 17 │Difluordiclormetan │CF(2)Cl(2)│20,92 │5,0830 │68,771 │1,14 │0,576 │0,450 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 18 │Etan │C(2)H(6) │30,07 │1,3560 │276,744 │1,22 │0,561 │0,461 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 19 │Eter dimetilic │C(2)H(6)O │46,07 │2,1097 │180,442 │1,11 │0,583 │0,446 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 20 │Etilenã │C(2)H(4) │28,05 │1,2605 │296,651 │1,24 │0,557 │0,464 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 21 │Fluor │F(2) │38,00 │1,6950 │218,688 │- │- │- │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 22 │Fluorurã de metil │CH(3)F │34,03 │1,3450 │244,284 │- │- │- │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 23 │Heliu │He │4,002 │0,1785 │2079,010 │1,66 │0,488 │0,513 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 24 │Hidrogen │H(2) │2,0156 │0,08987 │4121,735 │1,41 │0,527 │0,485 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 25 │Hidrogen arseniat │H(3)As │77,93 │3,4800 │106,892 │- │- │- │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 26 │Hidrogen fosfat │PH(3) │34,04 │1,5300 │244,186 │- │- │- │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 27 │Hidrogen sulfurat │H(2)S │34,08 │1,5392 │244,186 │1,30 │0,546 │0,472 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 28 │Kripton │Kr │83,70 │3,7400 │100,322 │1,68 │0,485 │0,515 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 29 │Metan │CH(4) │16,04 │0,7168 │518,722 │1,30 │0,546 │0,472 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 30 │Metilaminã │CH(5)N │31,06 │1,3900 │267,722 │- │- │- │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 31 │Neon │Ne │20,183 │0,8999 │411,683 │1,67 │0,487 │0,514 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 32 │Monooxid de azot │NO │30,008 │1,3402 │277,136 │1,40 │0,528 │0,484 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 33 │Monooxid de carbon │CO │28,01 │1,2500 │296,945 │1,40 │0,528 │0,484 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 34 │Oxigen │O(2) │32,00 │1,42895 │259,778 │1,40 │0,528 │0,484 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 35 │Oxisulfurã de carbon│COS │60,07 │2,7200 │139,254 │- │- │- │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 36 │Ozon │O(3) │48,00 │2,2200 │173,382 │1,29 │0,548 │0,471 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 37 │Propan │C(3)H(8) │44,09 │2,0190 │188,778 │1,14 │0,576 │0,450 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 38 │Propilenã │C(3)H(6) │42,08 │1,9150 │197,996 │- │- │- │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 39 │Protoxid de azot │N(2)O │44,016 │1,9780 │188,876 │1,31 │0,544 │0,473 │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┤
│ 40 │Xenon │Xe │131,3 │5,8900 │63,841 │1,66 │0,488 │0,513 │
└────┴────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────────┴──────────┴─────────────┴────────┴────────┘    OBSERVAŢIE: Atunci când k este necunoscut, se considerã acoperitor k = 1,01 (a se vedea tabelul 2 poz. 5 de la pct. 10.2).

    10.2. Vapori

    Tabelul 2


┌────┬─────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┬────────────┐
│Nr. │ Denumire │ K │ f2â(cr) │ psi(max) │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ 1 │Abur saturat uscat │1,14 │0,576 │0,450 │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ 2 │Abur supraîncãlzit │1,30 │0,546 │0,473 │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ 3 │Difil │1,05 │0,596 │0,437 │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ 4 │Freon │1,10 │0,585 │0,444 │
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤
│ 5 │Vapori cu k necunoscut │1,01 │0,604 │0,430 │
└────┴─────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┴────────────┘


                                      ----Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016