Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PRESCRIPTIE TEHNICA*) din 12 aprilie 2010 "Conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune" - PT C 10-2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPTIE TEHNICA*) din 12 aprilie 2010  Twitter Facebook
Cautare document

PRESCRIPTIE TEHNICA*) din 12 aprilie 2010 "Conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune" - PT C 10-2010

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI - INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 385 bis din 10 iunie 2010
_________
    *) Aprobatã de <>Ordinul nr. 663 din 12 aprilie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010.


    CONDUCTE DE ABUR ŞI CONDUCTE DE APÃ FIERBINTE SUB PRESIUNE - Indicativ: PT C 10-2010 Ediţia 1


    CAP. I
    GENERALITÃŢI

    SECŢIUNEA 1
    Scop

    ART. 1
    (1) Prezenta prescripţie tehnicã stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare, avizarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare, montarea/repararea, autorizarea funcţionãrii, utilizarea/exploatarea, verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic pentru conductele metalice sub presiune pentru abur şi apã fierbinte, denumite în continuare "conducte"..
    (2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã doar în mãsura în care nu existã alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitarã de armonizare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniu de aplicare

    ART. 2
    Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã conductelor care transportã abur la o presiune peste 0,5 bar şi conductelor care transportã apã fierbinte la o temperaturã peste 110°C, având DN > 32 şi PS x DN > 1.000, clasificate conform diagramei din anexa 1.
    ART. 3
    Nu intrã sub incidenţa prevederilor prezentei prescripţii tehnice:
    a) conductele formate din ţevi sau dintr-un sistem de ţevi de la sau cãtre instalaţii terestre sau marine, începând cu şi incluzând ultimul dispozitiv de închidere aflat în perimetrul instalaţiei şi toate echipamentele auxiliare montate pe aceste conducte, mai puţin echipamentele sub presiune standard aflate în staţiile de reglare a presiunii;
    b) reţelele de alimentare, distribuţie şi descãrcarea apei şi echipamente auxiliare;
    c) echipamentele pentru controlul forajelor de exploatare şi extracţie în industria petrolului, gazului natural sau explorãrilor geotermale, industriei extractive, cât şi depozitelor subterane, destinate menţinerii şi/sau reglãrii presiunilor la gurile de sondã, cum ar fi: capete de erupţie, prevenitoare de erupţie, manifolduri, precum şi echipamentele acestora montate în amonte;
    d) conductele sub presiune folosite pentru cãmãşuirea sistemelor de transmisie, cum ar fi: cablurile electrice şi telefonice;
    e) caloriferele şi conductele pentru sisteme de încãlzire cu apã caldã;
    f) conductele subterane îngropate sau în canale vizitabile;
    g) conductele de pe mijloace auto, mijloace de transport feroviar, vase maritime şi fluviale sau de pe alte mijloace de plutire.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Referinţe normative

    ART. 4
    Prezenta prescripţie tehnicã face referiri la urmãtoarele acte normative:
    a) <>Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) <>Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
    c) <>Legea nr. 319/2006 a securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
    d) <>Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrãrilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
    e) <>Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
    f) <>Hotãrârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a echipamentelor sub presiune, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 16 mai 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    g) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    h) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
    i) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotãrâri ale Guvernului în scopul eliminãrii unor dispoziţii privind obligativitatea aplicãrii standardelor şi actualizãrii referirilor la standarde, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004;
    j) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
    k) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintã siguranţã în funcţionare conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
    l) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009;

    SECŢIUNEA a 4-a
    Termeni, definiţii şi abrevieri

    ART. 5
    (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) acceptare - acţiunea prin care se admite şi se dã un acord scris privind folosirea unor materiale, proceduri şi altele asemenea în baza unor verificãri preliminare şi în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    b) accesibilitate pentru utilizare şi întreţinere - caracteristicã a conductelor de a permite personalului de deservire sau de întreţinere accesul la piesele componente în timpul exploatãrii sau întreţinerii, fãrã a conduce la situaţii care pot produce avarii sau accidente;
    c) accesorii de securitate - dispozitive destinate protejãrii echipamentelor sub presiune împotriva depãşirii limitelor admise;
    d) accesorii pentru reglarea presiunii - dispozitive cu rol funcţional, care au o incintã pentru suprapresiune;
    e) accident - eveniment fortuit, imprevizibil, care întrerupe funcţionarea normalã a unei conducte, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sãnãtatea persoanelor ori mediul;
    f) autoritate competentã - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activitãţile de servicii, în special autoritãţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creeazã cadrul legal pentru accesul la activitãţile de servicii ori exercitarea acestora;
    g) autorizare - activitate de evaluare şi atestare efectuatã de cãtre ISCIR, a competenţei şi capabilitãţii unei persoane fizice sau juridice de a desfãşura activitãţi reglementate de prezenta prescripţie tehnicã;
    h) autorizarea funcţionãrii - acord emis de ISCIR pentru deţinãtorii/utilizatorii de conducte în scopul atestãrii faptului cã o conductã îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi pusã/repusã în funcţiune şi utilizatã în condiţii de siguranţã;
    i) autorizaţie - document emis de ISCIR sau inspecţia teritorialã ISCIR prin care se acordã unei persoane juridice/fizice dreptul de a desfãşura activitãţi reglementate de prezenta prescripţie tehnicã;
    j) avarie - deteriorare suferitã de o conductã, care scoate din funcţiune conducta respectivã;
    k) cerinţã - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusã prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevãzutã în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autoritãţilor competente ori care rezultã din jurisprudenţã, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncã negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;
    l) conducte - elemente tubulare destinate transportului aburului sau apei fierbinţi sub presiune. Acestea cuprind ţevi, sisteme de ţevi, tubulaturã, fitinguri, compensatoare de dilatare şi alte componente sub presiune, dupã caz;
    m) declaraţie de conformitate - document prin care producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat declarã cã echipamentul sub presiune introdus pe piaţã respectã toate cerinţele esenţiale de securitate aplicabile acestuia;
    n) desen de ansamblu - document obligatoriu anexat la cartea conductei, care se elaboreazã pentru instalare/montare şi reparare conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    o) desen de ansamblu "As built" - desenul de ansamblu, obligatoriu, anexat la cartea conductei, care oglindeşte modul efectiv în care a fost instalatã/montatã/reparatã conducta şi în care se înscriu toate diferenţele apãrute faţã de desenul de ansamblu elaborat iniţial;
    p) deţinãtor - persoanã fizicã sau juridicã care deţine sub orice titlu o conductã în utilizare;
    q) diametru nominal (DN) - mãrime numericã a diametrului, care este comunã pentru toate componentele dintr-un sistem de conducte, altele decât componentele pentru care se indicã diametrul exterior sau mãrimea filetului. Acesta este în mod convenţional un numãr întreg, care serveşte în scop de referinţã, şi este aproximativ egal cu dimensiunea de fabricaţie. Diametrul nominal se exprimã prin simbolul DN urmat de o mãrime numericã;
    r) documentaţie tehnicã - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate conform prevederilor prescripţiilor tehnice de cãtre producãtor, deţinãtor/utilizator pentru construirea, montarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi/sau pentru întreţinerea conductelor de abur şi apã fierbinte sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de cãtre persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activitãţi în vederea realizãrii sarcinilor specifice ce le revin. Documentaţia tehnicã include, dupã caz, descrierea generalã a conductelor de abur şi apã fierbinte, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie şi schemele componentelor, subansamblurilor şi circuitelor, dupã caz, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercãrilor şi examinãrilor şi altele asemenea;
    s) durata normalã de funcţionare - durata de utilizare în care se recupereazã, din punct de vedere fiscal, valoarea de achiziţie a conductei pe calea amortizãrii;
    t) expert ISCIR - persoana fizicã autorizatã de cãtre ISCIR, pe baza evaluãrii capabilitãţii şi competenţei sale, în scopul realizãrii de sarcini specifice;
    u) expertizã tehnicã - investigaţia/examinarea cu caracter tehnic a conductelor;
    v) fluid de lucru - gaze, lichide şi vapori în stare purã, precum şi amestecuri ale acestora. Un fluid poate conţine şi o suspensie de substanţe solide;
    w) inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoanã fizicã angajatã în cadrul ISCIR, care efectueazã verificãri tehnice şi alte sarcini specifice conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    x) introducere pe piaţã - acţiunea de a face disponibilã/disponibil, pentru prima datã, contra cost sau gratuit, o/un instalaţie/echipament în vederea distribuirii şi/sau utilizãrii;
    y) înregistrare - acţiunea de a înregistra instalaţii/echipamente în evidenţa ISCIR;
    z) întreţinere - totalitatea operaţiilor prin care se asigurã menţinerea unei conducte în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţã;
    ) montare - ansamblu de operaţii de asamblare a pãrţilor componente ale unei conducte sau a mai multor conducte legate între ele în cadrul unei instalaţii conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionãrii acesteia;
    bb) montator - persoanã juridicã autorizatã de cãtre ISCIR pentru montarea conductelor;
    cc) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor - persoanã fizicã autorizatã de cãtre ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor care se supun prevederilor prescripţiilor tehnice;
    dd) persoanã juridicã - orice entitate constituitã potrivit legii naţionale precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacã acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridicã;
    ee) personal tehnic de specialitate - angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat de cãtre acesta prin decizie internã şi nominalizat în autorizaţia eliberatã de cãtre ISCIR;
    ff) prescripţie tehnicã - norma tehnicã elaboratã de cãtre ISCIR şi aprobatã prin ordin al ministrului economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la conductele şi la activitãţi specifice domeniului de activitate, prevãzute în <>Legea nr. 64/2008, ce se realizeazã în legãturã cu acestea, în vederea introducerii pe piaţã, punerii în funcţiune şi utilizãrii instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţã în funcţionare;
    gg) presiune - presiunea relativã la presiunea atmosfericã, adicã presiunea mãsuratã. În consecinţã, vacuumul se exprimã printr-o valoare negativã;
    hh) presiune de încercare (IP) - presiunea la care se încearcã hidraulic conducta pentru verificarea rezistenţei şi etanşeitãţii acesteia, stabilitã de deţinãtor/utilizator sau conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    ii) presiune maximã admisibilã (PS) - presiunea maximã pentru care a fost proiectatã conducta;
    jj) producãtor - persoanã fizicã sau juridicã, responsabilã pentru proiectarea şi/sau realizarea unei/unui instalaţii/echipament în scopul introducerii pe piaţã şi/sau al punerii în funcţiune, în numele sãu, precum şi orice persoanã fizicã sau juridicã, care construieşte, monteazã, instaleazã, ambaleazã sau eticheteazã o/un instalaţie/echipament în vederea introducerii pe piaţã şi/sau al punerii în funcţiune sub nume propriu;
    kk) punerea în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizãri a unei conducte;
    ll) regim de autorizare şi verificare tehnicã - totalitatea condiţiilor, cerinţelor, examinãrilor, încercãrilor şi/sau evaluãrilor la care este supusã, cu caracter obligatoriu, o conductã, pe parcursul realizãrii şi utilizãrii, precum şi deciziile luate în legãturã cu aceasta, în scopul de a se asigura funcţionarea în condiţii de siguranţã, conform prescripţiilor tehnice;
    mm) registru - orice evidenţã sau bazã de date administratã de o autoritate competentã, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific;
    nn) reparare - ansamblu de lucrãri şi operaţiuni ce se executã prin înlãturarea neconformitãţilor/defecţiunilor constatate la o conductã, în scopul aducerii acesteia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigurã funcţionarea în condiţii de siguranţã a acesteia, conform prescripţiilor tehnice;
    oo) repunerea în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizãri a unei conducte, ulterior reparãrii, efectuãrii unei revizii şi/sau efectuãrii unei intervenţii de întreţinere a acesteia, conform prezentei prescripţii tehnice;
    pp) sistem de conducte - douã sau mai multe conducte dintr-o instalaţie, racordate între ele. Conductele transportã şi distribuie fluidul, au aceiaşi parametri de lucru şi de calcul şi sunt supuse unor condiţii tehnice de funcţionare identice;
    qq) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
    rr) temperatura de calcul - temperatura luatã în considerare la calculul de rezistenţã al unui element de conductã. Aceasta se stabileşte pornind de la temperatura de referinţã a fluidului interior cumulatã cu adaosurile de temperaturã pe baza calculului de schimb de cãldurã;
    ss) temperatura minimã/maximã admisibilã (TSmin./max.) - temperatura minimã/maximã pentru care conducta a fost proiectatã;
    tt) utilizator - persoana fizicã sau juridicã care are în folosinţã o conductã;
    uu) verificare tehnicã - totalitatea examinãrilor şi/sau încercãrilor ce se realizeazã, în baza documentaţiei tehnice aplicabile unei conducte şi prevederilor prescripţiilor tehnice, în scopul evaluãrii mãsurii în care conducta satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţã;
    vv) verificare tehnicã periodicã (VTP) - activitate desfãşuratã periodic, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    ww) verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic - ansamblul de verificãri, examinãri şi încercãri pentru stabilirea stãrii tehnice, evaluarea duratei remanente de funcţionare şi stabilirea condiţiilor de funcţionare în siguranţã a conductelor.
    (2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite urmãtoarele abrevieri:
    a) IP - Încercare la presiune hidraulicã;
    b) ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
    c) RADTE - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
    d) RADTP - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare;
    e) RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrãrilor;
    f) RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor;
    g) RTS - Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura;
    h) VE - Verificare exterioarã;
    i) VTP - Verificare tehnicã periodicã.

    CAP. II
    MONTAREA CONDUCTELOR

    ART. 6
    (1) Montarea conductelor se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã montarea conductelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã.
    (2) Cerinţa de autorizare pentru instalare nu se aplicã producãtorilor care monteazã conducte fabricate de cãtre ei.
    (3) Prevederile prezentei prescripţii tehnice, referitoare la montare, se aplicã conductelor noi sau vechi care urmeazã sã fie asamblate la locul de funcţionare de o persoanã juridicã autorizatã de cãtre ISCIR pentru aceastã activitate.
    (4) În cazul instalaţilor compuse din recipiente sub presiune şi conductele de legãturã aferente, şi a cãror montare se face de producãtor, autorizarea de cãtre ISCIR a acestuia nu mai este necesarã.
    ART. 7
    Condiţiile privind autorizarea persoanelor juridice care efectueazã montarea conductelor sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã.
    ART. 8
    Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevãzute la capitolul XII. Pentru serviciile prestate, persoanele juridice autorizate de cãtre ISCIR pentru montarea conductelor trebuie sã elibereze o declaraţie întocmitã conform modelului din anexa 2.
    ART. 9
    Montarea conductelor se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de montare.
    ART. 10
    Conductele trebuie însoţite de o documentaţie tehnicã întocmitã de cãtre montator, care trebuie sã respecte prevederile prezentei prescripţii tehnice, reglementãrile tehnice, standardele şi documentele normative.
    ART. 11
    (1) Documentaţia tehnicã preliminarã de montare trebuie sã conţinã:
    a) memoriul tehnic de prezentare cu descrierea generalã a conductei şi a instalaţiei/echipamentelor aferente acesteia cu specificarea parametrilor de funcţionare;
    b) breviarul de calcul de rezistenţã;
    c) schema izometricã, condiţiile tehnice de execuţie, proceduri de sudare, lista materialelor, armãturi, dispozitive de siguranţã şi altele asemenea;
    d) verificãrile, încercãrile şi examinãrile distructive/nedistructive, date despre tratamentul termic post sudare, pe parcursul montãrii şi în vederea autorizãrii funcţionãrii.
    (2) Documentaţia tehnicã preliminarã trebuie avizatã de cãtre RADTP.
    (3) Condiţiile privind atestarea persoanelor fizice care efectueazã avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de montare a conductelor sunt prevãzute în prescripţia tehnicã aplicabilã.
    ART. 12
    La elaborarea documentaţiei tehnice preliminare de montare trebuie sã se ţinã seama de urmãtoarele situaţii:
    a) în cazul montãrii în aer liber trebuie luate mãsurile necesare astfel ca aparatura de comandã, mãsurare şi control, precum şi dispozitivele de siguranţã ale conductei sã fie protejate împotriva intemperiilor, degradãrilor şi accesului neautorizat al persoanelor strãine la instalaţie;
    b) suprafaţa exterioarã a conductelor trebuie sã fie protejatã împotriva coroziunii datorate condiţiilor atmosferice sau mediului în care lucreazã;
    c) la montarea conductelor care prezintã pericol ridicat în funcţionare, trebuie avut în vedere amplasarea la distanţe corespunzãtoare faţã de alte obiective, precum şi alte mãsuri suplimentare de siguranţã prevãzute în normativele de prevenire şi stingere a incendiilor şi în normele generale şi specifice de protecţia muncii;
    d) nu se admite existenţa cablurilor electrice deasupra conductelor, cu excepţia instalaţiilor electrice pentru iluminat executate şi în conformitate cu prevederile standardelor pentru executarea instalaţiilor electrice în medii cu pericol de explozie;
    e) conductele se monteazã pe suporturi astfel încât îmbinãrile sudate ale conductelor sã fie accesibile pentru examinãri şi verificãri tehnice iar aşezarea trebuie sã fie fãcutã astfel încât sã permitã dilatãri sau contractãri termice, sã asigure o repartizare uniformã a sarcinii pe suporturi şi sã nu producã tensiuni suplimentare în pereţii conductelor;
    f) conductele trebuie prevãzute cu scãri sau cãi de acces pentru deservirea armãturilor şi pentru efectuarea verificãrii tehnice;
    g) în cazul conductelor la care existã posibilitatea producerii condensului trebuie prevãzute mijloace pentru drenarea şi îndepãrtarea lichidelor din zonele mai joase, pentru evitarea producerii avariilor datorate loviturilor de berbec sau coroziunilor;
    h) conductele parţial îngropate trebuie prevãzute cu elemente de izolare care sã asigure derularea verificãrilor tehnice a zonei supraterane;
    i) conductele care lucreazã la temperaturi ≥ 440°C se prevãd obligatoriu, prin documentaţia tehnicã, cu repere de fluaj.
    ART. 13
    (1) Verificarea tehnicã a conductelor, în timpul şi la finalul lucrãrilor de montare, se efectueazã de cãtre RSL al montatorului atestat de ISCIR.
    (2) Verificarea tehnicã a conductelor în timpul lucrãrilor de montare constã în:
    a) examinarea stãrii tehnice a îmbinãrilor demontabile şi nedemontabile precum şi a armãturilor;
    b) examinarea stãrii tehnice a sistemelor de susţinere şi a elementelor de dilatare;
    c) încercarea la presiune conform art. 65 pânã la art. 78;
    d) alte verificãri şi încercãri impuse prin documentaţia tehnicã a conductei;
    e) mãsurarea dimensionalã iniţialã, direct pe conductã, în cazul conductelor care lucreazã la temperaturi ≥ 440°C, astfel:
    1) în locurile, prin metoda şi la elementele de conductã indicate în documentaţia tehnicã. Locurile de mãsurare se curãţã pânã la luciu metalic, iar temperatura pereţilor nu trebuie sã depãşeascã 50°C;
    2) pentru fiecare secţiune de mãsurare, se efectueazã, obligatoriu, 2 mãsurãri, în plan vertical şi în plan orizontal;
    3) mãsurãrile de liniaritate a elementelor drepte de conductã se fac pe 4 generatoare ale ţevii, în plan vertical şi în plan orizontal;
    4) mãsurãrile dimensionale se fac de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului, iar rezultatele finale se consemneazã în mod obligatoriu în buletine întocmite şi emise de cãtre acesta.
    ART. 14
    Documentaţia tehnicã de montare, întocmitã de montator, la finalizarea lucrãrilor trebuie sã conţinã urmãtoarele documente:
    a) documentaţia tehnicã preliminarã avizatã de cãtre RADTP conform art. 11;
    b) certificatele de inspecţie material ale materialelor de bazã şi de adaos utilizate la execuţia pãrţilor conductei supuse presiunii sau care se asambleazã prin sudare la aceasta;
    c) tabelul nominal, întocmit de RTS, cu sudorii autorizaţi de cãtre ISCIR, care au executat lucrãrile de sudare, inclusiv numãrul autorizaţiei, numãrul poansonului acestora şi harta marcajelor pentru sudurile executate;
    d) documentele rezultate în urma efectuãrii examinãrilor nedistructive/distructive efectuate de cãtre persoane juridice autorizate/atestate de cãtre ISCIR;
    e) fişa şi diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevãzut în memoriul tehnic;
    f) copii de pe procesele-verbale de verificare tehnicã întocmite pe parcursul montãrii;
    g) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casã, în care sã se specifice cã instalaţia poate fi supusã verificãrilor tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii conductelor;
    h) instrucţiuni care trebuie sã conţinã informaţii despre montare utilizare şi întreţinere, redactate/traduse în limba românã;
    i) declaraţia prevãzutã la art. 8.
    ART. 15
    Montatorul trebuie sã aplice placa de timbru la sfârşitul lucrãrilor de montare; placa de timbru trebuie sã fie vizibilã, lizibilã şi permanent accesibilã.
   ART. 16
    Conductele la care se obţin rezultate corespunzãtoare sunt supuse examinãrilor şi verificãrilor în vederea obţinerii autorizãrii funcţionãrii de la ISCIR.

    CAP. III
    AUTORIZAREA FUNCŢIONÃRII CONDUCTELOR

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 17
    Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la autorizarea funcţionãrii conductelor.
    ART. 18
    Conductele nu pot fi exploatate fãrã autorizarea funcţionãrii.
    ART. 19
    Autorizarea funcţionãrii conductelor se efectueazã numai de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.
    ART. 20
    Se admite autorizarea funcţionãrii urmãtoarelor conducte noi:
    a) care respectã cerinţele privind introducerea pe piaţã, stabilite de reglementãrile tehnice ce transpun directive europene specifice;
    b) montate în condiţiile prevederilor prezentei prescripţii tehnice de persoane juridice autorizate.
    ART. 21
    Se admite autorizarea funcţionãrii urmãtoarelor conducte care au funcţionat şi:
    a) provin din Uniunea Europeanã:
    1) care respectã cerinţele privind introducerea pe piaţã stabilite, prin directivele europene specifice;
    2) care au fost construite anterior intrãrii în vigoare a directivelor europene aplicabile şi care au fost introduse pe piaţã cu respectarea reglementãrilor naţionale ale statului membru în care au fost construite;
    b) provin din afara Uniunii Europene şi care respectã cerinţele prevãzute la introducerea pe piaţã stabilite prin directivele europene specifice.
    ART. 22
    Toate constatãrile referitoare la autorizarea funcţionãrii conductelor trebuie consemnate de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnicã.
    ART. 23
    Obţinerea autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvã persoana fizicã/juridicã de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii pentru autorizarea funcţionãrii

    ART. 24
    Pentru obţinerea autorizãrii funcţionãrii a conductei, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã solicite, în scris, efectuarea verificãrilor tehnice necesare.
    ART. 25
    În vederea autorizãrii funcţionãrii conductelor, deţinãtorul/utilizatorul prezintã documentaţia tehnicã a conductei, supune conductele la verificãrile tehnice prevãzute în prezenta prescripţie, şi asigurã operator RSVTI.
    ART. 26
    ISCIR stabileşte de comun acord cu deţinãtorul/utilizatorul data la care urmeazã sã se efectueze verificãrile tehnice, în vederea autorizãrii funcţionãrii conductelor.
    ART. 27
    (1) În vederea autorizãrii funcţionãrii conductelor prevãzute la art. 20 lit. a) deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã depunã la ISCIR urmãtoarele:
    a) cererea în vederea autorizãrii care trebuie sã conţinã datele complete de identificare ale deţinãtorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;
    b) documentaţia tehnicã stabilitã potrivit cerinţelor <>Hotãrârii Guvernului nr. 584/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) documentaţia tehnicã de însoţire a dispozitivelor de siguranţã, conform prescripţiei tehnice aplicabile.
    (2) În vederea autorizãrii de funcţionare a conductelor prevãzute la art. 20 lit. b) deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã depunã la ISCIR urmãtoarele:
    a) cererea în vederea autorizãrii care trebuie sã conţinã datele complete de identificare ale deţinãtorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;
    b) documentaţia tehnicã prevãzutã la art. 15;
    c) documentaţia tehnicã de însoţire a dispozitivelor de siguranţã, conform prescripţiei tehnice aplicabile.
    ART. 28
    (1) În vederea autorizãrii funcţionãrii conductelor prevãzute la art. 21 lit. a) pct. 1), deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã depunã la ISCIR urmãtoarele:
    a) cererea în vederea autorizãrii care trebuie sã conţinã datele complete de identificare ale deţinãtorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;
    b) documentaţia tehnicã stabilitã potrivit cerinţelor <>Hotãrârii Guvernului nr. 584/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) raportul tehnic întocmit ca urmare a verificãrilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
    d) documentaţia tehnicã de însoţire a dispozitivelor de siguranţã, conform prescripţiei tehnice aplicabile.
    (2) Pentru conductele prevãzute la art. 21 lit. a) pct. 2), sunt necesare urmãtoarele documente:
    a) cererea în vederea autorizãrii care trebuie sã conţinã datele complete de identificare ale deţinãtorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;
    b) documentaţia tehnicã întocmitã conform reglementãrilor naţionale aplicabile în ţara de provenienţã;
    c) raportul tehnic întocmit ca urmare a verificãrilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
    d) documentaţia tehnicã de însoţire a dispozitivelor de siguranţã, conform prescripţiei tehnice aplicabile.
    (3) Pentru conductele prevãzute la art. 21 lit. b), sunt necesare urmãtoarele documente:
    a) cererea în vederea autorizãrii care trebuie sã conţinã datele complete de identificare ale deţinãtorului/utilizatorului cu precizarea locului de montare al conductei;
    b) documentaţia tehnicã stabilitã potrivit cerinţelor <>Hotãrârii Guvernului nr. 584/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) raportul tehnic întocmit ca urmare a verificãrilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
    d) documentaţia tehnicã de însoţire a dispozitivelor de siguranţã, conform prescripţiei tehnice aplicabile.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Verificarea tehnicã în vederea autorizãrii funcţionãrii

    ART. 29
    (1) Pentru obţinerea autorizãrii funcţionãrii a conductelor inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectueazã urmãtoarele:
    a) verificarea documentaţiei tehnice prevãzutã la art. 27 sau art. 28, dupã caz;
    b) verificarea existenţei buletinelor cu valorile mãsurãrilor iniţiale dimensionale şi de fluaj, în cazul conductelor care funcţioneazã la o temperaturã ≥ 440°C;
    c) verificarea dispozitivelor de siguranţã;
    d) verificarea condiţiilor de montare;
    e) verificarea exterioarã conform art. 60 pânã la art. 64;
    f) încercarea la presiune conform art. 65 pânã la art. 78.
    (2) În cazul în care verificãrile prevãzute la alin. (1) lit. a) pânã la lit. c), sunt corespunzãtoare se continuã verificãrile prevãzute la alin. (1) lit. d) pânã la lit. f). Dacã documentaţia tehnicã depusã la ISCIR este incompletã sau incorect întocmitã, este înapoiatã deţinãtorului/utilizatorului pentru întocmire corespunzãtoare, şi se reiau acţiunile prevãzute la art. 27 sau art. 28, dupã caz.
    (3) Verificãrile prevãzute la alin. (1) lit. d) pânã la lit. f), se efectueazã la locul de funcţionare al conductei şi rezultatele se consemneazã în procese-verbale de verificare tehnicã întocmite de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Verificarea exterioarã

    ART. 30
    Verificarea exterioarã constã în examinarea componentelor conductei, în scopul constatãrii eventualelor defecte ca urmare a operaţiilor de transport şi montare.

    NOTÃ: Verificarea exterioarã cuprinde şi verificarea plãcii de timbru precum şi verificarea existenţei marcajului de conformitate, atunci când cerinţa de marcare îi este aplicabilã conductei.

    ART. 31
    Cu ocazia verificãrii exterioare se efectueazã urmãtoarele:
    a) examinarea stãrii tehnice a sistemelor de susţinere şi a elementelor de dilatare;
    b) examinarea stãrii tehnice a dispozitivelor de siguranţã;
    c) verificarea existenţei reperelor de fluaj, în cazul conductelor care funcţioneazã la temperaturi ≥ 450°C.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Încercarea la presiune hidraulicã

    ART. 32
    Încercarea la presiune hidraulicã se efectueazã în condiţiile prevãzute la art. 65 pânã la art. 78.
    ART. 33
    Încercarea la presiune hidraulicã nu este obligatorie dacã de la data efectuãrii acesteia nu au trecut mai mult de 24 de luni.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Mãsurãri de fluaj

    ART. 34
    În cazul conductelor care lucreazã la temperaturi ≥ 440°C inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR trebuie sã verifice rezultatele mãsurãrilor efectuate, în conformitate cu art. 13 lit. e).

    SECŢIUNEA a 7-a
    Verificarea dispozitivelor de siguranţã

    ART. 35
    Verificarea dispozitivelor de siguranţã constã în:
    a) verificarea corespondenţei dintre dispozitivele de siguranţã şi documentaţia tehnicã de însoţire a acestora;
    b) verificarea marcajelor de conformitate a dispozitivelor de siguranţã;
    c) verificarea buletinelor de verificare/reglare a dispozitivelor de siguranţã dacã este cazul.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Concluziile verificãrii tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii

    ART. 36
    Autorizarea funcţionãrii a conductei se acordã, numai dacã rezultatele verificãrilor tehnice prevãzute la art. 29 alin. (1) lit. d) pânã la lit. f) sunt corespunzãtoare, prin întocmirea unui proces-verbal de verificare tehnicã, al cãrui model este prevãzut în anexa 3, în care se consemneazã parametrii de funcţionare şi data efectuãrii urmãtoarei verificãri tehnice periodice (ziua, luna şi anul) cu respectarea prevederilor art. 58 alin. (1).
    ART. 37
    (1) Dacã rezultatele verificãrilor tehnice sunt necorespunzãtoare, neconformitãţile se consemneazã în procesul-verbal de verificare tehnicã, şi nu se acordã autorizarea funcţionãrii a conductei.
    (2) Este interzisã acordarea autorizãrii funcţionãrii a conductei cu condiţia îndeplinirii ulterioare a unor dispoziţii menţionate în procesul-verbal de verificare tehnicã.
    (3) Dupã înlãturarea neconformitãţilor deţinãtorul/utilizatorul înainteazã o nouã solicitare scrisã la ISCIR însoţitã de documentaţia tehnicã doveditoare de înlãturare a neconformitãţilor.
    (4) Dupã acceptarea de cãtre ISCIR a acestei documentaţii tehnice se reiau verificãrile tehnice necesare autorizãrii conductei.
    ART. 38
    Conductele autorizate sã funcţioneze se înregistreazã în evidenţa ISCIR şi se elibereazã cartea conductei.
    ART. 39
    Cartea conductei trebuie sã conţinã:
    a) documentaţia tehnicã menţionatã la art. 27 sau art. 28;
    b) partea de evidenţã a verificãrilor, eliberatã de ISCIR, care se compune din:
    1) copertã fixã;
    2) parte legatã cu coperta ce conţine informaţii referitoare la amplasare şi verificãrile tehnice efectuate;
    3) parte prevãzutã cu sistem de ataşare a documentelor tehnice şi documentaţiilor tehnice întocmite pe toatã durata de utilizare a conductei;
    4) procesele-verbale întocmite de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR şi de cãtre RSVTI, dacã este cazul, pe parcursul şi la finalul verificãrilor tehnice.

    CAP. IV
    UTILIZAREA/EXPLOATAREA CONDUCTELOR

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 40
    Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la utilizarea/exploatarea conductei.
    ART. 41
    Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţã, deţinãtorii/utilizatorii au obligaţia sã asigure pe toatã perioada de utilizare a conductei operator autorizat RSVTI.
    ART. 42
    Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueazã în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    ART. 43
    Dacã în timpul exploatãrii se constatã defecţiuni care pot afecta siguranţa în funcţionare a conductei operatorul RSVTI are obligaţia sã opreascã din funcţiune conducta şi sã anunţe de îndatã ISCIR despre producerea evenimentului, în vederea luãrii mãsurilor corespunzãtoare.
    ART. 44
    Deţinãtorul/Utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente produse prin utilizarea conductelor fãrã autorizarea funcţionãrii necesarã sau prin utilizarea necorespunzãtoare a acestora.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii privind utilizarea/exploatarea conductelor

    ART. 45
    Exploatarea conductelor se face conform prevederilor din documentaţia tehnicã.
    ART. 46
    (1) Deţinãtorul/Utilizatorul are obligaţia sã afişeze în locuri vizibile planul (traseul) conductelor şi instrucţiunile interne întocmite prin grija RSVTI pe baza documentaţiei tehnice.
    (2) Instrucţiunile interne cuprind condiţiile de utilizare a conductelor, mãsurile care se iau în caz de avarii sau de întreruperi în funcţionare, lucrãrile de întreţinere, revizie tehnicã curentã, verificãrile şi încercãrile care se efectueazã pânã la data scadentã a urmãtoarei verificãri tehnice periodice.
    (3) În instrucţiunile interne se precizeazã obligaţiile şi responsabilitãţile personalului de deservire a conductelor.
    ART. 47
    Nu se admite executarea de lucrãri de reparare prin sudare, strângeri de şuruburi, şi altele asemenea, la conductã atunci când aceasta se aflã în funcţionare.
    ART. 48
    Verificarea la deschidere-închidere a supapelor de siguranţã se face în modul şi la intervalele de timp stabilite prin documentaţia tehnicã, respectând prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.
    ART. 49
    Înlocuirea supapelor de siguranţã este admisã numai cu supape identice, iar operatorul RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului consemneazã înlocuirea într-un proces-verbal de verificare tehnicã, care se ataşeazã la cartea conductei.
    ART. 50
    Conductele la care, între supapa de siguranţã şi conductã, sunt montate membrane de rupere, verificarea supapelor de siguranţã se efectueazã cu ocazia opririi instalaţiei pentru revizie tehnicã curentã şi verificare tehnicã sau în cazul înlocuirii membranei de rupere.
    ART. 51
    (1) La conductele care funcţioneazã la temperaturi ≥ 440°C, mãsurarea deformaţiilor remanente se face periodic la un interval de timp de 30% din durata de funcţionare stabilitã prin documentaţia tehnicã a conductei, dar nu mai mult de 30.000 de ore, pe toatã durata de funcţionare a conductelor.
    (2) Dacã în urma mãsurãtorilor apare o deformaţie mai mare de 0,5% faţã de diametrul mãsurat iniţial, pentru porţiunile drepte de conductã (ţevi) sau 0,5% abatere de la liniaritate faţã de mãsurãtorile iniţiale, periodicitatea efectuãrii mãsurãtorilor se micşoreazã la 15.000 de ore.
    (3) Dacã în timpul unei utilizãri sub durata de funcţionare stabilitã prin documentaţia tehnicã a conductei se constatã cã deformaţiile au atins 1% faţã de diametrul mãsurat iniţial, pentru porţiunile drepte de conductã (ţevi) sau 1% abatere de la liniaritate faţã de mãsurãtorile iniţiale, conductele se opresc din funcţionare în vederea casãrii conform prevederilor capitolului X.
    ART. 52
    În cazul opririi din funcţionare a conductelor, curãţarea la interior şi conservarea se face conform prevederilor documentaţiei tehnice.

    CAP. V
    VERIFICAREA TEHNICÃ PERIODICÃ ŞI VERIFICAREA TEHNICÃ NEPROGRAMATÃ

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 53
    Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la verificarea tehnicã periodicã şi la verificarea tehnicã neprogramatã a conductelor.
    ART. 54
    Se interzice funcţionarea conductelor cu termenul de valabilitate al autorizãrii funcţionãrii depãşit.
    ART. 55
    (1) Verificarea tehnicã periodicã a conductelor constã în:
    a) verificarea exterioarã;
    b) încercarea la presiune hidraulicã;
    c) încercarea la presiune pneumaticã, acolo unde este cazul;
    d) verificarea dispozitivelor de siguranţã;
    e) verificarea fluajului, în cazul conductelor care funcţioneazã la temperaturi ≥ 440°C.
    (2) Cu ocazia VTP se verificã modul în care a fost exploatatã conducta, starea tehnicã a conductei şi a instalaţiilor aferente acesteia, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
    ART. 56
    (1) VTP se efectueazã de cãtre:
    a) inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, pentru conductele care se încadreazã conform diagramei la categoria III din anexa 1;
    b) inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de cãtre operatorul RSVTI numai dupã obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR, pentru conductele care se încadreazã conform diagramei la categoria II din anexa 1;
    c) operatorul RSVTI pentru conductele care se încadreazã conform diagramei la categoria I din anexa 1.
    ART. 57
    (1) În vederea efectuãrii VTP, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã pregãteascã conducta pentru efectuarea tuturor verificãrilor şi încercãrilor tehnice şi sã asigure toate condiţiile necesare efectuãrii acestora.
    (2) În cazurile în care VTP se efectueazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, participarea operatorului RSVTI este obligatorie.
    (3) Rezultatele verificãrii tehnice periodice se consemneazã în procese-verbale de verificare tehnicã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, iar dacã acestea corespund cu prevederile documentaţiei tehnice şi ale prezentei prescripţii tehnice, se acordã autorizarea funcţionãrii în continuare, stabilind şi data (ziua, luna şi anul) urmãtoarei VTP.
    (4) Data (ziua, luna şi anul) urmãtoarei VTP, se stabileşte în funcţie de complexitatea, locul de instalare, condiţiile de mediu, regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnicã a conductei, cu respectarea prevederilor art. 58.
    (5) Dacã rezultatele VTP sunt necorespunzãtoare, neconformitãţile se consemneazã în procesul-verbal de verificare tehnicã şi nu se acordã autorizarea funcţionãrii în continuare a conductei.
    (6) În cazul în care verificarea tehnicã periodicã se efectueazã de cãtre RSVTI, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã transmitã la ISCIR o copie a procesului-verbal de verificare tehnicã a conductei în termen de 15 zile de la întocmirea acestuia.
    ART. 58
    (1) Scadenţa urmãtoarei VTP este de maxim 4 ani pentru verificarea exterioarã şi maxim 8 ani pentru încercarea la presiune.
    (2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte în funcţie de starea tehnicã şi vechimea în serviciu a conductei.
    ART. 59
    (1) Data pentru efectuarea verificãrii tehnice periodice se stabileşte de cãtre deţinãtori/utilizatori de comun acord cu ISCIR, fãrã sã se depãşeascã termenul scadent.
    (2) Deţinãtorul/Utilizatorul este singurul rãspunzãtor pentru respectarea termenelor scadente de efectuarea VTP.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Verificarea exterioarã

    ART. 60
    VTP se efectueazã la termenul scadent precum şi în urmãtoarele cazuri:
    a) dupã o întrerupere a funcţionãrii conductei mai mare de 2 ani, înainte de repunerea acesteia în funcţiune;
    b) în situaţia în care se impune demontarea integralã a izolaţiei conductei;
    c) dupã efectuarea unor lucrãri de reparare;
    d) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, sau RSVTI, are motive temeinice sã considere necesarã o astfel de verificare;
    e) atunci când este cerutã, motivat, de cãtre deţinãtorul/utilizatorul conductei.
    ART. 61
    În vederea efectuãrii verificãrii exterioare, conductele se opresc din funcţiune şi se pregãtesc corespunzãtor.
    ART. 62
    Cu ocazia verificãrii exterioare se efectueazã urmãtoarele:
    a) verificarea plãcii de timbru precum şi verificarea existenţei marcajului de conformitate, atunci când cerinţa de marcare îi este aplicabilã conductei.
    b) examinarea stãrii tehnice a îmbinãrilor şi armãturilor;
    c) examinarea stãrii tehnice a sistemelor de susţinere şi a elementelor de dilatare;
    d) examinarea stãrii tehnice a dispozitivelor de siguranţã şi existenţa buletinelor de verificare/reglare;
    e) verificarea eventualelor deformaţii ale elementelor de conductã, în cazul conductelor care funcţioneazã la temperaturi ≥ 440°C.
    f) prezentarea procesului-verbal de conservare al conductei, dacã este cazul. alte verificãri şi încercãri impuse prin documentaţia tehnicã a conductei;
    g) alte verificãri şi încercãri impuse prin documentaţia tehnicã a conductei;
    ART. 63
    (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate solicita şi efectuarea altor examinãri în vederea stabilirii stãrii tehnice a conductelor.
    (2) În funcţie de rezultatele obţinute la verificarea exterioarã, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, poate solicita efectuarea investigaţiilor/examinãrilor cu caracter tehnic, dacã este cazul.
    ART. 64
    Dacã în urma verificãrii exterioare sau a derulãrii unor examinãri suplimentare sunt necesare lucrãri de reparare, autorizarea funcţionãrii în continuare se acordã numai dupã remedierea integralã a defectelor şi efectuarea unei noi verificãri exterioare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Încercarea la presiune

    ART. 65
    (1) Încercarea la presiune, hidraulicã sau pneumaticã, se efectueazã în scopul verificãrii rezistenţei şi etanşeitãţii elementelor sub presiune şi ale îmbinãrilor conductei. Încercarea se efectueazã cu toate armãturile montate, care trebuie sã fie în stare perfectã de funcţionare.
    (2) Încercarea la presiune se executã numai dupã efectuarea unei verificãri exterioare cu rezultate corespunzãtoare.
    ART. 66
    (1) Încercarea la presiune hidraulicã se efectueazã cu apã şi la o presiune stabilitã prin documentaţia tehnicã. Temperatura maximã a lichidului de încercare nu trebuie sã depãşeascã 50°C, iar temperatura minimã nu trebuie sã fie mai scãzutã de 5°C.
    (2) În cazul în care durata încercãrii nu este prevãzutã în documentaţia tehnicã, aceasta nu trebuie sã fie mai micã de 10 minute.
    ART. 67
    În afarã de verificarea la termenul scadent, încercarea la presiune se efectueazã şi în urmãtoarele cazuri:
    a) dupã o întrerupere a funcţionãrii mai mare de 2 ani, înainte de repunerea în funcţiune a conductei;
    b) cu ocazia demontãrii integrale a izolaţiei;
    c) cu ocazia efectuãrii unor lucrãri de reparare;
    d) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau operatorul RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului, dupã caz, are motive temeinice sã considere necesarã efectuarea încercãrii.
    ART. 68
    Dispozitivele de siguranţã sau diafragmele de mãsurare, care nu trebuie sã fie supuse presiunii de încercare, trebuie sã fie demontate sau izolate.
    ART. 69
    Încercarea la presiune hidraulicã se efectueazã în regimul (cu indicarea creşterii, menţinerii şi scãderii de presiune şi cu indicarea modului de înregistrare), la presiunea, la temperatura şi cu fluidul stabilit în documentaţia tehnicã a conductei.
    ART. 70
    În cazul instalaţiilor în care conductele nu pot fi izolate şi separate de restul echipamentelor, acestea se probeazã împreunã şi la presiunea de încercare a instalaţiei.
    ART. 71
    Pentru efectuarea încercãrii la presiune hidraulicã, trebuie respectate urmãtoarele:
    a) conducta se prevede obligatoriu cu douã manometre de control verificate metrologic;
    b) clasa metrologicã de precizie a manometrelor de control trebuie sã fie cel mult 2,5;
    c) manometrele de control se aleg astfel încât valoarea presiunii de încercare sã fie cititã pe treimea mijlocie a scãrii gradate;
    d) încercarea de presiune hidraulicã se executã astfel încât ridicarea şi coborârea presiunii sã se facã continuu şi fãrã şocuri;
    e) în timpul umplerii cu lichidul de încercare trebuie luate mãsuri pentru eliminarea completã a aerului, astfel încât sã nu se producã pungi de aer, iar debitul de alimentare cu lichid se stabileşte astfel încât sã permitã evacuarea aerului;
    f) încercarea la presiune hidraulicã se considerã admisã în cazul în care, dupã expirarea timpului de încercare stabilit, nu se constatã pierderi de presiune, deformaţii remanente ale elementelor sub presiune sau scurgeri ale lichidului de probã;
    g) examinarea suprafeţelor conductei se face numai dupã reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibile.
    ART. 72
    Încercarea la presiune hidraulicã se considerã reuşitã dacã nu se constatã:
    a) deformãri plastice remanente vizibile, sau fisuri ale elementelor conductei;
    b) pierderi ale fluidului de probã la elementele conductei sau la îmbinãrile demontabile/nedemontabile ale acestora;
    c) scãderea presiunii indicate de manometre.
    ART. 73
    În cazul deficienţelor indicate la art. 72, acestea se remediazã, dupã care se repetã încercarea.
    ART. 74
    Dupã efectuarea încercãrii la presiune hidraulicã cu rezultat corespunzãtor se interzice efectuarea de lucrãri de sudare, tratament termic şi altele asemenea la elementele conductei care lucreazã sub presiune.
    ART. 75
    Încercarea la presiune hidraulicã se poate înlocui cu o încercare la presiune pneumaticã, efectuatã cu aer sau alt gaz neutru, atunci când:
    a) masa lichidului introdus în conductã este mare, determinând solicitãri exagerate ale elementelor de susţinere şi a elementelor conductelor respectiv conducând la dimensionarea exageratã a acestora;
    b) existã pericol evident de îngheţ;
    c) este prevãzutã de producãtor sau montator în documentaţia tehnicã.
    ART. 76
    (1) Documentaţia tehnicã pentru efectuarea încercãrii la presiune pneumaticã trebuie sã conţinã detalii complete ale condiţiilor tehnice de efectuare a încercãrii precum şi mãsurile de protecţia muncii.
    (2) Documentaţia tehnicã pentru efectuarea încercãrii la presiune pneumaticã trebuie avizatã de cãtre RADTE.
    (3) Documentaţia tehnicã avizatã se prezintã inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia efectuãrii încercãrii.
    ART. 77
    Încercarea la presiune pneumaticã, se efectueazã cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
    a) îmbinãrile sudate ale conductei se verificã, înainte şi dupã efectuarea încercãrii în proporţie de 100% prin examinãri nedistructive; acest lucru trebuie sã fie precizat în documentaţia tehnicã prevãzutã la art. 76 alin. (1);
    b) valoarea presiunii de încercare se stabileşte conform documentaţiei tehnice prevãzute la art. 76 alin. (1);
    c) presiunea se mãreşte uniform şi continuu pânã la 50% din valoarea presiunii maxime admisibile, dupã care creşterea de presiune se face în trepte de circa 10% din valoarea presiunii maxime admisibile, pânã la atingerea valorii presiunii de încercare;
    d) duratele de menţinere pe fiecare palier de presiune sunt stabilite prin documentaţia tehnicã prevãzutã la art. 76 alin. (1).
    ART. 78
    Încercarea la presiune pneumaticã se considerã reuşitã dacã:
    a) nu se constatã deformãri plastice remanente vizibile ale elementelor conductei;
    b) nu se constatã pierderi ale fluidului de probã la elementele conductei sau la îmbinãrile demontabile/nedemontabile ale acestora prin controlul cu lichide spumante sau prin alte metode stabilite prin documentaţia tehnicã prevãzutã la art. 76 alin. (1);
    c) nu se constatã scãderea presiunii indicate de manometre.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Verificarea fluajului

    ART. 79
    (1) Verificarea fluajului se efectueazã în cazul conductelor care lucreazã la temperaturi ≥ 440°C.
    (2) Verificarea fluajului se efectueazã cu ocazia verificãrii exterioare şi constã în:
    a) verificarea valorilor mãsurate şi înregistrate în buletinele emise cu aceastã ocazie, prin grija RSVTI, şi rezultate ca urmare a efectuãrii unor mãsurãtori în condiţiile şi la termenele stabilite prin documentaţia tehnicã a conductei;
    b) mãsurãtori dimensionale, prin sondaj a unor elemente de conductã.
    (3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor indicate la art. 51.
    ART. 80
    În cazul în care nu sunt respectate condiţiile indicate la art. 51 alin. (3), inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR nu acordã autorizarea de funcţionare în continuare şi întocmeşte un proces-verbal pentru oprirea din funcţionare a conductei în vederea casãrii.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Verificarea dispozitivelor de siguranţã

    ART. 81
    Verificarea tehnicã periodicã a dispozitivelor de siguranţã se face conform prescripţiei tehnice aplicabile.
    ART. 82
    Buletinele de verificare/reglare ale dispozitivelor de siguranţã se ataşeazã la cartea conductei.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Revizia exterioarã

    ART. 83
    Revizia exterioarã este o verificare tehnicã neprogramatã care se efectueazã în timpul funcţionãrii conductei şi constã în examinarea tuturor elementelor care contribuie la funcţionarea conductei în condiţii de siguranţã, şi anume:
    a) funcţionarea dispozitivelor de siguranţã şi control, precum şi a instalaţiei de automatizare acolo unde este cazul;
    b) respectarea parametrilor principali ai conductei, ca de exemplu, presiune, temperaturã şi altele asemenea;
    c) starea pãrţilor vizibile şi accesibile ale conductei, a suporturilor acesteia, precum şi a instalaţiilor auxiliare;
    d) existenţa instrucţiunilor de exploatare.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Prelungirea autorizãrii funcţionãrii şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificãrilor tehnice periodice

    ART. 84
    Prevederile prezentei secţiuni se aplicã la conductele prevãzute la art. 56 lit. a) şi lit. b).
    ART. 85
    (1) Prelungirea autorizãrii funcţionãrii se poate acorda la solicitarea scrisã a deţinãtorilor/utilizatorilor, care se transmite la ISCIR cu minim 30 de zile înainte de termenul scadent.
    (2) Solicitarea scrisã trebuie sã fie însoţitã de memoriul tehnic conform art. 86, alin. (3).
    ART. 86
    (1) Atunci când cerinţele procesului tehnologic nu permit oprirea conductei la data scadentã prevãzutã în procesul-verbal, se poate prelungi autorizarea funcţionãrii cu cel mult 12 luni.
    (2) Prelungirea autorizãrii funcţionãrii se efectueazã în baza unui memoriu tehnic întocmit de deţinãtorul/utilizatorul conductei.
    (3) Memoriul tehnic cuprinde, cel puţin, urmãtoarele:
    a) prezentarea/descrierea conductei;
    b) istoricul exploatãrii, precum verificãri tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii şi altele asemenea;
    c) monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnicã periodicã;
    d) mãsuri compensatorii;
    e) concluzii privind funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţã.
    ART. 87
    (1) Atunci când cerinţele procesului tehnologic nu permit oprirea conductei la data scadentã pentru verificarea exterioarã se poate prelungi autorizarea funcţionãrii pânã la termenul scadent pentru verificarea exterioarã şi încercarea la presiune hidraulicã.
    (2) Prelungirea autorizãrii funcţionãrii se efectueazã în baza unui memoriu tehnic de analizã a riscurilor, întocmit de persoane juridice autorizate pentru verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
    (3) Memoriul tehnic de analizã a riscurilor, avizat de RADTE, cuprinde, cel puţin, urmãtoarele:
    a) prezentarea/descrierea conductei;
    b) istoricul exploatãrii, precum verificãri tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii şi altele asemenea;
    c) monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnicã periodicã;
    d) identificarea şi evaluarea riscurilor astfel:
    1) identificarea evenimentelor nedorite care duc la materializarea unui risc;
    2) analiza mecanismelor prin care aceste evenimente nedorite ar putea sã se producã în general, aprecierea importanţei lor şi a probabilitãţii apariţiei de efecte dãunãtoare;
    3) evaluarea riscurilor;
    e) mãsuri compensatorii;
    f) concluzii privind funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţã.
    ART. 88
    În funcţie de concluziile memoriului tehnic, ISCIR decide continuarea verificãrilor tehnice sau respingerea solicitãrii de prelungire a autorizãrii funcţionãrii.
    ART. 89
    (1) Ca urmare a deciziei continuãrii verificãrilor tehnice, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectueazã o revizie exterioarã.
    (2) Rezultatele verificãrilor se consemneazã într-un proces-verbal de verificare tehnicã, conform modelului din anexa 3, şi dacã acestea sunt corespunzãtoare, se acordã prelungirea autorizãrii funcţionãrii, stabilindu-se termenul urmãtoarei verificãri tehnice (ziua, luna şi anul).

    CAP. VI
    REPARAREA CONDUCTELOR

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 90
    (1) Repararea conductelor se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã repararea conductelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã.
    (2) Cerinţa de autorizare pentru reparare nu se aplicã producãtorilor care reparã conducte fabricate de cãtre ei.
    (3) Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la repararea conductelor şi se aplicã tuturor conductelor autorizate în funcţionare de cãtre ISCIR.
    ART. 91
    Condiţiile privind autorizarea persoanelor juridice care efectueazã repararea conductelor sunt prevãzute în prescripţia tehnicã aplicabilã.
    ART. 92
    Repararea conductelor este consemnatã în procese-verbale de verificare tehnicã de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de cãtre RSVTI, ca urmare a unor defecţiuni depistate în urmãtoarele situaţii:
    a) cu ocazia VTP;
    b) cu ocazia derulãrii unor verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
    c) în exploatarea conductei şi semnalate de deţinãtori/utilizatori prin grija RSVTI.
    ART. 93
    Lucrãrile de reparare a conductelor, constau în:
    a) înlocuirea, remedierea sau modificarea unor elemente de conductã ca de exemplu coturi, curbe, compensatoare de dilatare, tronsoane, îmbinãrile nedemontabile ale acestora şi altele asemenea;
    b) modificãri ale izometriei conductei, faţã de documentaţia tehnicã, lucrãri de modernizare şi altele asemenea;
    c) repararea zonelor de prelevare de material, necesar determinãrii proprietãţilor mecanice, fizice şi chimice ale acestuia.
    ART. 94
    Nu se admite începerea lucrãrilor de reparare fãrã procesul-verbal de acceptare a începerii lucrãrilor de reparare întocmit de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
    ART. 95
    (1) Repararea conductelor se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de reparare, avizatã de cãtre RADTP.
    (2) Condiţiile privind atestarea RADTP sunt prevãzute în prescripţia tehnicã aplicabilã.
    (3) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice care efectueazã avizarea documentaţiilor tehnice preliminare de reparare a conductelor sunt prevãzute la capitolul XII.
    ART. 96
    În cazul în care pe parcursul efectuãrii lucrãrilor de reparare apar şi alte defecte care nu au fost cuprinse în documentaţia tehnicã preliminarã de reparare, aceasta se completeazã şi se prezintã la ISCIR în vederea acceptãrii.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Etapele lucrãrilor de reparare

    ART. 97
    Înaintea începerii lucrãrilor de reparare, reparatorul, cu acordul deţinãtorului/utilizatorului conductei, prezintã la ISCIR, în vederea acceptãrii începerii lucrãrilor de reparare, o documentaţie tehnicã preliminarã de reparare, avizatã de cãtre RADTP.
    ART. 98
    Documentaţia tehnicã preliminarã de reparare, avizatã de RADTP trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele:
    a) memoriul tehnic de reparare care trebuie sã conţinã:
    1) date generale privind conducta,
    2) istoricul de funcţionare şi de reparare, precum şi altele asemenea;
    3) tehnologii de reparare, lista de proceduri de sudare;
    b) schema izometricã a conductei cu precizarea zonei ce urmeazã a fi reparatã, cu menţionarea tuturor elementelor ce trebuie sã fie reparate sau înlocuite, detalii despre suduri, tehnologie de control;
    c) breviarul de calcul de rezistenţã în cazul unor modernizãri sau a unor modificãri tehnologice ale conductei.
    ART. 99
    În urma analizei documentaţiei tehnice întocmitã conform art. 98, acceptarea începerii lucrãrilor de reparare se face prin încheierea unui proces-verbal de verificare tehnicã, ocazie cu care se stabilesc şi eventualele puncte de staţionare obligatorie, însoţit de un exemplar al documentaţiei tehnice ştampilat de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
    ART. 100
    Pe parcursul reparaţiei se efectueazã verificãrile prevãzute în memoriul tehnic de reparare menţionat la art. 98 lit. a) şi verificãrile stabilite la art. 99. Reparatorul prezintã inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR documentele specifice etapei respective, precum certificate de inspecţie material, materiale de bazã şi de adaos, lista sudorilor autorizaţi, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine de examinãri şi altele asemenea; verificãrile se finalizeazã cu încheierea de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR de procese-verbale de verificare tehnicã.
    ART. 101
    Dupã finalizarea lucrãrilor de reparare, reparatorul întocmeşte şi depune la ISCIR documentaţia tehnicã de reparare, compusã din urmãtoarele documente:
    a) documentaţia tehnicã preliminarã de reparare acceptatã conform art. 98;
    b) tabelul nominal cu sudorii, autorizaţi de cãtre ISCIR, care au executat lucrãrile de sudare, întocmit de RTS;
    c) harta marcajelor lucrãrilor de sudare efectuate;
    d) certificatele de inspecţie material pentru materialele de sudare folosite;
    e) documentele de însoţire a elementelor de conductã certificate, dacã este cazul;
    f) fişa şi diagrama de tratament termic, dacã este cazul;
    g) buletinele cu rezultatele examinãrilor nedistructive/distructive efectuate;
    h) copii ale proceselor-verbale pentru verificãrile tehnice efectuate pe parcursul lucrãrilor de reparare;
    i) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casã, în care sã fie specificat cã instalaţia poate fi supusã verificãrilor tehnice necesare în vederea autorizãrii funcţionãrii acesteia;
    j) documentaţiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive şi aparate aferente conductei care au fost înlocuite;
    k) declaraţia privind lucrãrile de reparare efectuate, întocmitã conform modelului din anexa 2.
    ART. 102
    Dupã finalizarea lucrãrilor de reparare se efectueazã urmãtoarele verificãri tehnice:
    a) verificarea documentaţiei tehnice de reparare;
    b) verificare exterioarã, conform prevederilor art. 60 pânã la art. 64;
    c) încercarea la presiune hidraulicã conform, prevederilor art. 65 pânã la art. 78;
    d) verificarea dispozitivelor de siguranţã, conform prevederilor art. 81 pânã la art. 82.
    ART. 103
    (1) Rezultatele verificãrilor tehnice dupã reparare se consemneazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în procesul-verbal de verificare tehnicã.
    (2) În procesul-verbal de verificare tehnicã, încheiat cu ocazia verificãrii tehnice în vederea repunerii în funcţiune a conductei, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR stabileşte şi data (ziua, luna şi anul) urmãtoarei verificãri tehnice periodice, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
    ART. 104
    Documentaţia tehnicã de reparare a conductei se ataşeazã la cartea conductei.
    ART. 105
    Efectuarea lucrãrilor de reparare se consemneazã în registrul de evidenţã a lucrãrilor de montare/reparare conducte conform modelului din anexa 5.

    CAP. VII
    TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA CONDUCTELOR

    ART. 106
    Conductele care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice, nu pot fi autorizate sã funcţioneze fãrã placã de timbru.
    ART. 107
    Timbrarea/retimbrarea conductelor se face în urmãtoarele situaţii:
    a) lipseşte placa de timbru;
    b) placa de timbru este deterioratã;
    c) reducerea parametrilor de funcţionare ai conductei ca urmare a deciziei RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului;
    d) modificarea parametrilor de funcţionare ai conductei ca urmare a unor verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a conductei.
    ART. 108
    Pentru conductele aflate în funcţionare, la care placa de timbru lipseşte sau este deterioratã, aceasta se poate reconstitui de cãtre deţinãtor/utilizator, în baza documentaţiei tehnice existente sau pe baza marcajelor de pe conducte, dacã este cazul, din care sã rezulte datele iniţiale: parametrii de funcţionare şi numãrul de fabricaţie/an.
    ART. 109
    Placa de timbru este conformã modelului din documentaţia tehnicã a conductei, şi se aplicã prin grija operatorului RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului.
    ART. 110
    În situaţia prezentatã la art. 107 lit. c), placa de timbru este conformã modelului din documentaţia tehnicã a conductei, şi se aplicã prin grija operatorului RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului cu marcarea noilor parametrii de funcţionare.
    ART. 111
    (1) În situaţia prezentatã la art. 107 lit. d), placa de timbru este conformã modelului prezentat în raportul final avizat de RADTE, înaintat la ISCIR în urma efectuãrii verificãrilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a conductei, şi conţine parametri de funcţionare nou adoptaţi.
    (2) Tot cu aceastã ocazie se acordã şi se inscripţioneazã pe placa de timbru, numãrul care este considerat numãr de identificare.

    CAP. VIII
    VERIFICÃRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII/EXAMINÃRI CU CARACTER TEHNIC

    SECŢIUNEA 1
    Domeniu de aplicare

    ART. 112
    (1) Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a conductelor se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a conductelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã.
    (2) Cerinţa de autorizare pentru verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic nu se aplicã producãtorilor care efectueazã aceastã activitate la conductele fabricate de cãtre ei.
    ART. 113
    Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic se efectueazã în scopul evaluãrii stãrii tehnice, estimãrii duratei de funcţionare remanente şi stabilirii condiţiilor de funcţionare în siguranţã a conductelor.
    ART. 114
    Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic se efectueazã în urmãtoarele cazuri:
    a) dacã la conducta sub presiune s-au produs avarii şi/sau accidente;
    b) dacã în urma verificãrilor tehnice periodice, efectuate conform prezentei prescripţii tehnice, se obţin rezultate necorespunzãtoare, care pot periclita siguranţa în funcţionare în continuare;
    c) dacã conducta, elementele/componentele conductei prezintã zone de oxidare/coroziune cauzate de proasta conservare sau rezultate din funcţionare care poate afecta grosimea de rezistenţã a materialului şi ar putea periclita siguranţa în funcţionare în continuare;
    d) atunci când conducta urmeazã sã fie repusã în funcţiune dupã o perioadã de timp în care a fost opritã, fãrã sã fie conservatã în mod corespunzãtor, conform instrucţiunilor de utilizare şi a unor proceduri specifice, iar repunerea acesteia în funcţiune ar putea periclita siguranţa în funcţionare în continuare;
    e) la sfârşitul duratei de viaţã a conductei, atunci când aceasta este stabilitã prin documentaţia tehnicã;
    f) la expirarea duratei normale de funcţionare prevãzutã în <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când prin documentaţia tehnicã nu este prevãzutã durata de viaţã a conductei;
    g) înainte de autorizarea funcţionãrii conductelor care au funcţionat fãrã sã fie înregistrate la ISCIR, şi documentaţia tehnicã a conductei necesarã pentru autorizare/înregistrare lipseşte sau este incompletã;
    h) atunci când documentaţia tehnicã a conductei lipseşte sau este incompletã.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii privind efectuarea verificãrilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic

    ART. 115
    (1) Persoana juridicã autorizatã de ISCIR pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic întocmeşte un program de investigaţii/examinãri care cuprinde cel puţin urmãtoarele:
    a) descrierea generalã, indicarea parametrilor de funcţionare şi izometria conductei;
    b) prezentarea istoriei de funcţionare a conductei, şi prezentarea eventualelor lucrãri de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente (avarii, accidente şi altele asemenea) care au avut loc în timpul perioadei de funcţionare a conductei;
    c) planuri care cuprind examinãrile, verificãrile şi încercãrile care se propun a fi efectuate la conductã; se întocmesc schiţe care cuprind, dupã caz, poziţionarea exactã a punctelor şi zonelor unde urmeazã sã se efectueze examinãri nedistructive/distructive;
    d) indicarea referenţialelor care stabilesc metodele de efectuare a examinãrilor nedistructive/distructive care se propun a fi efectuate la conductã;
    e) indicarea referenţialelor care stabilesc criteriile de acceptare şi nivelurile de calitate a discontinuitãţilor (defectelor), pentru fiecare metodã de examinare nedistructivã/distructivã.
    (2) Programul de investigaţii/examinãri trebuie sã fie avizat de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice de examinãri RADTE al persoanei juridice autorizate de cãtre ISCIR.
    (3) Complexitatea programului de investigaţii/examinãri este determinatã de istoria de funcţionare a conductei, istoria eventualelor lucrãri de reparare, parametrii de lucru, fluidul vehiculat, existenţa integralã sau parţialã a documentaţiei tehnice precum şi a înregistrãrilor de monitorizare în funcţionare a conductei.
    ART. 116
    Programul întocmit conform art. 115, se înainteazã la ISCIR pentru acceptare.
    ART. 117
    Programul de investigaţii/examinãri, acceptat de ISCIR, se executã numai sub directa supraveghere a persoanei juridice autorizate de ISCIR care a întocmit programul pentru verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic şi care este singura responsabilã de corectitudinea derulãrii programului.
    ART. 118
    Examinãrile nedistructive se efectueazã în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea persoanelor juridice şi a personalului care executã examinãri nedistructive.
    ART. 119
    Examinãrile distructive se efectueazã de cãtre persoane juridice evaluate conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.
    ART. 120
    ISCIR poate solicita ca anumite examinãri, verificãri sau încercãri sã se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR cu menţiunea cã participarea devine obligatorie în urmãtoarele cazuri:
    a) dacã anumite puncte din program sunt derulate cu personal autorizat din cadrul societãţii care deţine sau exploateazã echipamentul;
    b) dacã anumite puncte din program sunt derulate cu personal autorizat aparţinând persoanei juridice care a întocmit programul de investigaţii/examinãri.
    ART. 121
    Persoana juridicã autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic, are obligaţia sã anunţe ISCIR, cu cel puţin 5 zile înainte de începerea examinãrilor, ocazie cu care indicã şi persoana juridicã care efectueazã aceste examinãri.
    ART. 122
    Reprezentantul persoanei juridice autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic trebuie sã participe la toate examinãrile, verificãrile şi încercãrile prevãzute în programul acceptat de ISCIR.
    ART. 123
    (1) Pe baza rezultatelor obţinute în urma examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate, persoana juridicã autorizatã de cãtre ISCIR pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic întocmeşte raportul tehnic care conţine concluziile finale privind posibilitatea funcţionãrii în condiţii de siguranţã a conductei.
    (2) Raportul tehnic trebuie sã fie avizat de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice de examinãri RADTE al persoanei juridice autorizate de cãtre ISCIR.
    (3) Raportul tehnic împreunã cu buletinele şi certificatele cu rezultatele obţinute, breviarul de calcul de rezistenţã şi procesele-verbale întocmite de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, dupã caz, se transmit la ISCIR pentru acceptare.
    ART. 124
    (1) Dupã acceptarea de cãtre ISCIR a raportului tehnic, deţinãtorul trebuie sã respecte concluziile menţionate în raportul tehnic întocmit de persoana juridicã autorizatã de ISCIR pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
    (2) În cazul obţinerii unor rezultate corespunzãtoare deţinãtorul/utilizatorul solicitã la ISCIR efectuarea examinãrilor şi verificãrilor în vederea obţinerii autorizãrii funcţionãrii a recipientului sub presiune conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    (3) Dacã în urma examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate rezultã necesitatea efectuãrii unor lucrãri de reparare a conductei, acestea se efectueazã conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, iar examinãrile şi verificãrile în vederea obţinerii autorizãrii funcţionãrii se efectueazã ulterior.
    ART. 125
    Documentaţia tehnicã acceptatã de ISCIR (programul de investigaţii/examinãri, raportul tehnic şi documentele aferente acestuia) trebuie sã fie ataşatã la cartea conductei partea de exploatare, urmând a fi prezentatã inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR atunci când se solicitã efectuarea examinãrilor şi verificãrilor în vederea obţinerii autorizãrii funcţionãrii.

    CAP. IX
    AVARII ŞI ACCIDENTE

    ART. 126
    (1) În cazul avariilor care determinã oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţã a conductelor, precum şi în cazuri de accidente, deţinãtorul/utilizatorul are obligaţia de a opri din funcţionare conducta şi de a anunţa de îndatã ISCIR despre producerea evenimentului prin grija RSVTI.
    (2) Cu aceastã ocazie se comunicã cel puţin urmãtoarele date:
    a) numele şi prenumele şi funcţia persoanei care anunţã;
    b) modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare;
    c) data, ora şi locul producerii avariei/accidentului;
    d) felul instalaţiei/echipamentului;
    e) urmãrile avariei/accidentului.
    ART. 127
    Deţinãtorul/utilizatorul conductei la care s-a produs avaria sau accidentul are urmãtoarele obligaţii de îndeplinit prin grija operatorului RSVTI:
    a) sã ia mãsurile necesare pentru starea de fapt produsã de avarie sau în timpul accidentului sã rãmânã nemodificatã pânã la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu excepţia cazului în care situaţia respectivã ar constitui un pericol pentru viaţa şi sãnãtatea persoanelor;
    b) sã ia toate mãsurile de asigurare a condiţiilor de securitate;
    c) sã izoleze pe cât posibil zona de lucru a conductei avariate sau la care s-a produs accidentul;
    d) sã întocmeascã un raport cu situaţia tehnicã a conductei imediat dupã avarie/accident, care include şi fotografii ale conductei avariate, precum şi intervenţiile efectuate pânã la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR;
    e) sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizarea funcţionãrii a conductei (cartea conductei) precum şi raportul de mai sus (în cazurile justificate raportul nu mai este necesar).
    ART. 128
    Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR întocmesc procesul-verbal de constatare a avariei sau a accidentului şi de oprire din funcţiune a conductei.
    ART. 129
    (1) Conductele care au suferit avarii sau accidente, care au determinat oprirea lor din funcţionare, se supun unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic în vederea evaluãrii stãrii tehnice a acestora, efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    (2) Investigaţiile/examinãrile cu caracter tehnic nu sunt necesare în mãsura în care deţinãtorul/utilizatorul renunţã la utilizarea conductei avariate şi decide scoaterea din uz şi casarea acesteia.
    ART. 130
    Expertizele în caz de avarii sau accidente la conducte se realizeazã de cãtre experţii ISCIR.

    CAP. X
    SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA CONDUCTELOR

    ART. 131
    (1) Scoaterea din uz a conductelor se face de cãtre deţinãtor/utilizator în urmãtoarele cazuri:
    a) dacã în urma verificãrilor tehnice periodice sau în urma investigaţiilor/examinãrilor cu caracter tehnic, conducta nu mai îndeplineşte condiţiile de siguranţã în funcţionare;
    b) în condiţiile prevãzute la art. 51 alin. (3);
    c) atunci când deţinãtorul/utilizatorul renunţã din proprie iniţiativã la acestea.
    (2) Oprirea din funcţionare şi conservarea conductei nu înseamnã scoatere din uz.
    ART. 132
    Conductele scoase din uz se caseazã prin grija deţinãtorului/utilizatorului.
    ART. 133
    Operaţia de casare a conductei este confirmatã printr-un proces-verbal întocmit de cãtre operatorul RSVTI şi semnat de cãtre deţinãtor.
    ART. 134
    (1) Placa de timbru a conductei trebuie sã fie demontatã şi distrusã în prezenţa operatorului RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului. Acest fapt este menţionat în procesul-verbal încheiat de operatorul RSVTI.
    (2) Procesul-verbal se ataşeazã la cartea conductei.
    ART. 135
    (1) Deţinãtorul/Utilizatorul comunicã, în scris, scoaterea din uz şi casarea conductei la ISCIR, în vederea scoaterii din evidenţa proprie a acestuia.
    (2) Comunicarea se transmite la ISCIR în termen de 15 zile de la întocmirea proces-verbal de verificare tehnicã conform modelului din anexa 4.
    ART. 136
    Nu se admite utilizarea conductelor scoase din uz şi casate.

    CAP. XI
    ATESTÃRI ŞI AUTORIZÃRI

    ART. 137
    (1) ISCIR atestã persoanele fizice pentru urmãtoarele activitãţi:
    a) avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare;
    b) avizarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare;
    (2) ISCIR autorizeazã persoanele juridice pentru urmãtoarele activitãţi:
    a) montarea conductelor;
    b) repararea conductelor;
    c) verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
    (3) ISCIR autorizeazã ca persoanã fizicã operatorul responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor (RSVTI).
    ART. 138
    Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare pentru activitãţile prevãzute la art. 137, precum şi condiţiile şi documentaţia tehnicã necesarã sunt prevãzute în prescripţiile tehnice şi celelalte reglementãri aplicabile.
    ART. 139
    Obţinerea atestatului/autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvã persoana fizicã/juridicã de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

    CAP. XII
    OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITÃŢI

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 140
    Producãtorii, persoanele fizice sau juridice autorizate de cãtre ISCIR, deţinãtorii/utilizatorii conductelor trebuie sã respecte prevederile Legii 64/2008, legea privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţiile şi responsabilitãţile deţinãtorilor/utilizatorilor conductelor

    ART. 141
    Deţinãtorul/utilizatorul de conducte are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã nu permitã modificarea cerinţelor şi condiţiilor stabilite de autorizarea funcţionãrii;
    b) sã îndeplineascã la termenele prevãzute mãsurile dispuse de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR şi RSVTI prin procesul-verbal de verificare tehnicã;
    c) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca RSVTI sã-şi poatã îndeplini în condiţii bune sarcinile prevãzute.
    ART. 142
    Sã comunice la ISCIR, în scris, în termen de 15 zile, decizia de schimbare a RSVTI.
    ART. 143
    În cazul transferului dreptului de proprietate, noul deţinãtor/utilizator are obligaţia sã înştiinţeze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru luarea în evidenţã a conductei.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate de ISCIR

    ART. 144
    Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice atestate pentru avizarea, documentaţiei tehnice de montare/reparare:
    a) sã cunoascã actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele aplicabile;
    b) sã verifice dacã au fost adoptate soluţii tehnice care sã permitã funcţionarea conductelor în condiţii de siguranţã;
    c) sã verifice dacã au fost prevãzute în documentaţia tehnicã, verificãrile şi încercãrile ce trebuie sã fie efectuate de montatori/reparatori la locul de funcţionare, în concordanţã cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    d) sã avizeze documentaţiile tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);
    e) sã urmãreascã existenţa în documentaţiile tehnice avizate a precizãrilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
    f) sã ţinã evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verificã şi le avizeazã conform;
    g) la cerere sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute;
    h) sã participe la instructaje profesionale şi la examinãri organizate de ISCIR (când este cazul);
    i) sã confirme avizarea documentaţiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, pentru avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:


 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Numele şi prenumele: │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ATESTAT RADTP - IMSP ............................... │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Nr.: │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │AVIZAT CORESPUNDE*) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Data: Semnãtura: │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


_________
    *) Se menţioneazã indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

    ART. 145
    Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic:
    a) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
    b) sã întocmeascã programul de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
    c) sã întocmeascã rapoartele tehnice în urma efectuãrii de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
    d) sã întocmeascã memoriul tehnic de analizã a riscurilor;
    e) sã aibã dotãrile tehnice specifice domeniului de autorizare;
    f) sã ţinã la zi registre de evidenţã a lucrãrilor efectuate, conform modelului din anexa 5;
    g) sã comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; sã asigure cã personalul nou propus începe activitatea specificã numai dupã autorizarea acestuia de cãtre ISCIR;
    h) sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale constructorului conductei (unde este cazul);
    i) la cerere sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de cãtre acesta cu ocazia controalelor efectuate.
    ART. 146
    Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice nominalizate în cadrul autorizaţiilor persoanelor juridice pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic:
    a) sã cunoascã actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele specifice;
    b) sã adopte soluţii tehnice care sã permitã funcţionarea conductelor în condiţii de siguranţã;
    c) sã prevadã în documentaţia tehnicã a investigaţiilor/examinãrilor cu caracter tehnic verificãrile şi încercãrile ce trebuie sã fie efectuate de montatori/reparatori la locul de funcţionare, în concordanţã cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    d) sã estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare a conductelor pentru care au fost efectuate verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic la expirarea duratei de viaţã sau duratei normale de utilizare;
    e) sã avizeze documentaţiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);
    f) sã urmãreascã existenţa în documentaţiile tehnice avizate a precizãrilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
    g) sã ţinã evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verificã şi le avizeazã, într-un registru, conform modelului din anexa 6;
    h) la cerere sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute;
    i) sã participe la instructaje profesionale şi la examinãrile organizate de ISCIR (când este cazul);
    j) sã confirme avizarea documentaţiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:


 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │*) │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numele şi prenumele: │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │RADTE IMSP ................................................... │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │AVIZAT CORESPUNDE:**) │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Data: Semnãtura: │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


________
    *) Se înscrie denumirea persoanei juridice.
    **) Se menţioneazã indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

    ART. 147
    Persoanele juridice autorizate pentru montare şi reparare au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi registre de evidenţã a lucrãrilor efectuate;
    b) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca RSL şi RTS sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
    c) sã comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL/RTS; sã asigure cã personalul nou propus efectueazã activitãţile specifice numai dupã nominalizarea acestuia de cãtre ISCIR;
    d) sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prescripţiei tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producãtorului conductei (unde este cazul);
    e) sã înceapã execuţia lucrãrilor de reparare numai dupã existenţa procesului-verbal al inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR prin care se dispune efectuarea acestor lucrãri;
    f) sã execute lucrãrile de montare/reparare în conformitate cu documentaţiile tehnice preliminare avizate de RADTP;
    g) sã supunã avizãrii RADTP documentaţiile tehnice de montare/reparare, în cazul în care, pe parcursul montãrii/reparãrii apar modificãri faţã de documentaţia tehnicã preliminarã avizatã;
    h) sã solicite efectuarea verificãrii conductelor de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în fazele în care examinarea acestora este posibilã;
    i) sã punã la dispoziţia deţinãtorului/utilizatorului documentaţia tehnicã de reparare;
    j) sã pregãteascã conducta, în mod corespunzãtor, în vederea efectuãrii verificãrilor şi încercãrilor în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    k) sã punã la dispoziţie personalul şi utilajele necesare verificãrii conductei;
    l) sã emitã la finalizarea lucrãrilor declaraţia conform anexei 2.
    ART. 148
    Obligaţiile şi responsabilitãţile responsabilului cu supravegherea lucrãrilor (RSL):
    a) sã cunoascã legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele aplicabile;
    b) sã menţioneze în documentaţiile tehnice întocmite precizãrile legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
    c) sã completeze la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor efectuate;
    d) sã verifice periodic, cel puţin o datã pe an, pregãtirea tehnicã a personalului de montare/reparare, consemnând rezultatele într-un proces-verbal;
    e) sã urmãreascã execuţia pe faze de lucru a lucrãrilor de montare/reparare, din punct de vedere al respectãrii prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare şi sã supunã la încercãri instalaţiile respective;
    f) sã verifice documentaţia tehnicã întocmitã pentru lucrãrile efectuate sub aspectul respectãrii prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    g) sã participe la instruirile periodice organizate de ISCIR;
    h) sã confirme avizarea documentaţiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:


 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │*) │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numele şi prenumele: │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │RSL .................................................................. │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Data: Semnãtura: │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


________
    *) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

    ART. 149
    RTS are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã cunoascã legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, standardele şi alte acte normative aplicabile;
    b) sã verifice dacã tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţã cu procedura de sudare aprobatã;
    c) sã verifice documentaţia tehnicã preliminarã de montare şi/sau reparare înainte de lansarea acesteia în execuţie, astfel încât soluţiile adoptate sã asigure condiţii optime de sudare şi verificare;
    d) sã asigure alegerea corectã a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bazã utilizate, în conformitate cu procedurile de sudare aprobate, astfel încât prin condiţiile tehnologice impuse sã se realizeze o îmbinare sudatã corectã a instalaţiei;
    e) sã verifice calitatea materialelor de adaos şi sã admitã introducerea în execuţie numai a materialelor de adaos prevãzute în proiect sau stabilite ca echivalente la aprobarea procedurii de sudare;
    f) sã ia mãsurile necesare ca la repararea elementelor instalaţiilor sã se foloseascã numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare aprobate;
    g) sã supravegheze ca materialele de bazã introduse în execuţie sã fie conforme cu documentaţia tehnicã preliminarã de montare/reparare;
    h) sã urmãreascã efectuarea verificãrii calitãţii îmbinãrilor sudate pe fluxul tehnologic de execuţie, sã verifice rezultatele obţinute şi sã vizeze documentele privind verificarea îmbinãrilor sudate, care se ataşeazã la documentaţia tehnicã;
    i) sã participe la analiza şi stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii şi sã ia mãsuri corespunzãtoare pentru remedierea şi evitarea acestora în viitor;
    j) sã verifice, atunci când este cazul, dacã în cazul sudorilor certificaţi, condiţiile de certificare sunt identice cu cele de autorizare, în caz contrar procedând conform prescripţiei tehnice aplicabile;
    k) sã participe la întrunirile şi instructajele organizate de ISCIR;
    l) sã confirme avizarea documentaţiei tehnice cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:


 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │*) │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numele şi prenumele: │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │RTS │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Data: Semnãtura: │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


________
    *) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Obligaţiile şi responsabilitãţile RSVTI

    ART. 150
    RSVTI are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) rãspunde, împreunã cu deţinãtorul/utilizatorul, de luarea mãsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a conductelor;
    b) sã vizeze registrul de supraveghere la interval de 3 luni prin aplicarea ştampilei în registru;
    c) sã verifice funcţionarea dispozitivelor de siguranţã la interval de 3 luni;
    d) sã efectueze verificarea tehnicã pentru care are acest drept; verificãrile conductelor se efectueazã dupã obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR;
    e) sã transmitã la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;
    f) sã anunţe de îndatã producerea unei avarii sau a unui accident;
    g) sã efectueze examinarea personalului de deservire, cu respectarea prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.

    CAP. XIII
    MÃSURI ADMINISTRATIVE

    ART. 151
    (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilitãţilor de cãtre persoanele fizice sau juridice autorizate sau de cãtre personalul tehnic de specialitate atestat, prevãzute/prevãzut în prezenta prescripţie tehnicã precum şi în cazul în care condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica urmãtoarele mãsuri administrative, în funcţie de natura acestora cu:
    a) avertisment;
    b) suspendarea, pe o perioadã de pânã la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR;
    c) retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
    (2) Aplicarea mãsurilor administrative prevãzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalitãţii.
    (3) Aplicarea în termen de 6 luni a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a), atrage suspendarea pe o perioadã de pânã la 6 luni a autorizaţiei/atestatului eliberate de cãtre ISCIR.
    (4) Aplicarea în termen de un an a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b), atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate de cãtre ISCIR.
    (5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor suspendate sau retrase se efectueazã în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile.

    CAP. XIV
    TARIFE

    ART. 152
    Pentru verificãrile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplicã tarifele stabilite de lista de tarife ISCIR, care reglementeazã acest lucru.

    CAP. XV
    DISPOZIŢII FINALE

    ART. 153
    (1) În cazul în care cartea conductei se deterioreazã sau se pierde, ISCIR, la solicitarea deţinãtorului/utilizatorului, elibereazã o nouã carte-partea de utilizare.
    (2) Solicitarea deţinãtorului/utilizatorului trebuie sã fie însoţitã de documentaţia tehnicã a conductei prevãzutã la art. 27 sau art. 28, sau de documentaţia tehnicã întocmitã de o persoanã juridicã autorizatã pentru verificãri tehnice în utilizare pentru examinãri/investigaţii cu caracter tehnic.
    ART. 154
    Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificãri tehnice neprogramate la toate conductele supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi asupra modului în care persoanele juridice autorizate şi operatorul RSVTI desfãşoarã activitãţile reglementate de prezenta prescripţie tehnicã, luând, dupã caz, mãsurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.
    ART. 155
    Autorizaţiile eliberate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rãmân valabile pânã la data expirãrii acestora, cu excepţia autorizaţiilor personalului de deservire, iar autorizaţiile personalului de deservire emise de ISCIR pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, trebuie sã fie preschimbate conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.
    ART. 156
    La instalaţiile şi echipamentele neautorizate pentru funcţionare de cãtre ISCIR sau care nu prezintã siguranţã în funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul sã aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.
    ART. 157
    Pe perioada valabilitãţii autorizaţiei, persoana fizicã/juridicã atestatã/autorizatã poate fi supravegheatã de ISCIR privind menţinerea capabilitãţii tehnice de a efectua activitatea specificã pentru care a fost autorizatã.
    ART. 158
    Documentele care se depun la ISCIR trebuie sã fie redactate/traduse în limba românã de cãtre un traducãtor autorizat.
    ART. 159
    Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    ART. 160
    (1) Pentru acordarea de derogãri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantã depune la ISCIR urmãtoarele:
    a) cererea de solicitare cu menţionarea derogãrii de la prevederile prescripţiei tehnice;
    b) memoriul justificativ care sã cuprindã descrierea situaţiei (date despre conductã, amplasament, deservire), desene, calcule, soluţiile compensatorii propuse;
    c) avize, dupã caz, de la montatorul conductei, de la un avizator atestat ISCIR pentru documentaţii tehnice de montare, instalare, reparare.
    (2) Pe baza documentaţiei tehnice depuse, ISCIR avizeazã sau respinge motivat, în scris, solicitarea.
    ART. 161
    Anexele 1-7 fac parte integrantã din prezenta prescripţie tehnicã.


    ANEXA 1

    Diagrama de clasificare a conductelor

    Figura 1 - Diagrama 1
________
    NOTÃ (CTCE)
    Diagrama de clasificare a conductelor se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 bis din 10 iunie 2010, la pagina 488 (a se vedea imaginea asociatã).


    ANEXA 2
    (model)
                           DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
                                Nr. ............


  Noi, ......................................................................,
     (denumirea completã a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)

  ...........................................................................,
                               (sediul)

  cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. ............................./
  ......................, asigurãm, garantãm şi declarãm pe propria rãspundere
  cã produsul/serviciul

  ...........................................................................
  (denumirea, tipul sau modelul, numãrul lotului, şarjei sau seriei, eventual
                  sursele şi numãrul de exemplare)

  la care se referã aceastã declaraţie nu pune în pericol viaţa, sãnãtatea,
  securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în
  conformitate cu:

  ...........................................................................
    (titlul şi/sau numãrul şi data publicãrii documentului/documentelor
                               normativ/normative)

  ......................... .....................................
  (locul şi data emiterii) (numele şi prenumele în clar şi ştampila)
    ANEXA 3
    (model)

                      Proces-verbal de verificare tehnicã


┌───────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ │ │ ISCIR │
│ │ Proces-verbal │.....................*5) ............. │
│ SIGLÃ │ de verificare tehnicã │Adresa ............................... │
│ │ nr. .............. │...................................... │
│ │ │Telefon .............................. │
│ │ │Fax .................................. │
└───────┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

  Încheiat astãzi .......................... cu ocazia .......................
  efectuat(ã) în baza prevederilor*1) ..................................... şi
  prescripţiilor tehnice aplicabile*2) .................................... la
  ....................................... tip .................. cu numãrul de
  fabricaţie ...................... şi cartea instalaţiei nr. ................
  având parametrii ultimei verificãri ........................................
  Deţinãtorul/Utilizatorul ................................... din localitatea
  ...................... str. ........................ nr. ...... judeţ/sector
  ................... CUI ........../J.........................
  Verificarea s-a efectuat la ................................ din localitatea
  .................... str. ..................... nr. ........... judeţ/sector
  ................. Tel./Fax .......................
  Subsemnatul*3) ................................... am constatat urmãtoarele:
  ............................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  Am dat urmãtoarele dispoziţii: .............................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  Dupã aceastã verificare s-a admis*4) .......................................
  ............................................................................
  Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de .......................
  Pentru aceastã verificare se plãteşte suma de .................. lei conform
  PT ......... anexa ....... pct. ......., de cãtre ...................... din
  localitatea ................ str. .................. nr. ...... judeţ/sector
  ............... în cont ........................ deschis la Banca/Trezoreria
  .................... filiala .....................

                                                    Am luat la cunoştinţã

  Reprezentant Deţinãtor/ Operator responsabil cu Delegatul montatorului,
    ISCIR, Utilizator, supravegherea şi reparatorului,
                              verificarea tehnicã întreţinãtorului
                                a instalaţiilor, .......................
  ............. ........... ...................... .......................
  ............. ........... ...................... .......................


___________
    *1) Se precizeazã actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (<>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *2) Se precizeazã prescripţia tehnicã aplicabilã care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *3) Funcţia, numele şi prenumele.
    *4) Se precizeazã parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.
    *5) Se precizeazã: ISCIR sau Inspecţia teritorialã ISCIR .................6) ...........
    *6) Localitatea de reşedinţã.


    ANEXA 4
    (model)

                Proces-verbal de verificare tehnicã pentru RSVTI


 ┌───────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────────────┐
 │ │ │ DEŢINÃTOR/UTILIZATOR │
 │ ÎMPUTERNICIRE │ Proces-verbal │ .......................... │
 │ Inspecţia teritorialã │ de verificare tehnicã │ Adresa ................... │
 │ ISCIR Nr. ....... │ nr. .............. │ .......................... │
 │ │ │ Telefon .................. │
 │ │ │ Fax ...................... │
 └───────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────────┘

  Încheiat astãzi ................... cu ocazia ...............................
  efectuat(ã) în baza prevederilor*1) ....................... şi prescripţiilor
  tehnice aplicabile*2) ......................, la ............................
  tip ..................... cu numãrul de fabricaţie ..........................
  şi cartea instalaţiei nr. ............... având parametrii ultimei verificãri
  .............................................................................
  Deţinãtorul/Utilizatorul .................................... din localitatea
  ................... str. ...................... nr. ............ judeţ/sector
  ................... CUI ............./J............
  Verificarea s-a efectuat la ................... din localitatea .............
  str. ................ nr. ........ judeţ/sector .................... Tel./Fax
  ...................
  Subsemnatul*3) .................................... am constatat urmãtoarele:
  .............................................................................
  .............................................................................
  .............................................................................
  .............................................................................
  Am dat urmãtoarele dispoziţii: ..............................................
  .............................................................................
  .............................................................................
  .............................................................................
  Dupã aceastã verificare s-a admis4) .........................................
  .............................................................................
  Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de ........................

                                                      Am luat la cunoştinţã

  Operator responsabil cu Deţinãtor/Utilizator, Delegatul montatorului,
    supravegherea şi reparatorului,
   verificarea tehnicã întreţinãtorului
    a instalaţiilor,

   ................... ..................... ......................


___________
    *1) Se precizeazã actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (<>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *2) Se precizeazã prescripţia tehnicã aplicabilã care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *3) Funcţia, numele şi prenumele.
    *4) Se precizeazã parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.


    ANEXA 5
    (model)

        Registru de evidenţã a lucrãrilor de*1) .............. conducte┌────┬───────────────┬─────────────┬────────────────┬───────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬──────┐
│ │Nr. fabricaţie/│ │Nr. înregistrare│ Proiect de │ │Proprietar/│Declaraţie de│ │
│Nr. │ anul │Tip conductã/│ în evidenţa │ montare/reparare │Parametrii │ deţinãtor │conformitate │ Obs. │
│crt.│ fabricaţiei │ producãtor │ ISCIR │(proiectant, nr. şi│conductei │ (denumire │(nr. şi data)│ │
│ │ │ │ │ data) │ *2) │ şi sediu) │ │ │
├────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼──────┤
└────┴───────────────┴─────────────┴────────────────┴───────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴──────┘


__________
    *1) Se scrie: "MONTARE" sau "REPARARE", conform obiectului autorizaţiei.
    *2) Presiune nominalã (bar), temperaturã maximã/minimã (°C), diametru (mm), fluid de lucru etc.

    NOTÃ: Persoanele juridice autorizate pentru efectuarea lucrãrilor de reparare folosesc modelul de registru de mai sus completat cu douã coloane în plus, în care se consemneazã:
    a) lucrãrile de reparare efectuate;
    b) elementele reparate sau înlocuite şi caracteristicile constructive ale acestora.


    ANEXA 6
    (model)

       Registru de evidenţã avizãri documentaţii tehnice ............*1)


┌────┬─────────┬─────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────┬──────┐
│ │ │ │ │ Deţinãtor/Utilizator │ AVIZAT corespunde │ │
│Nr. │ Tip │ Documentaţie de │Parametrii maximi de│conductã (denumire/numele│ prescripţiei tehnice ISCIR │ │
│crt.│conductei│.................*1).│ lucru ai conductei │ şi prenumele, ├────────────────────────────┤ Obs. │
│ │ │ │ │ sediu/domiciliu) │ Numele şi prenumele RADTP, │ │
│ │ │ │ │ │semnãtura şi data efectuãrii│ │
│ │ │ │ │ │ verificãrii │ │
├────┼─────────┼─────────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
└────┴─────────┴─────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────┴──────┘


_________
    *1) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activitãţii.


    ANEXA 7
    (model)

          Registru de evidenţã a lucrãrilor de investigaţii/examinãri
                       cu caracter tehnic a conductelor*1)┌────┬──────────────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────┬──────┐
│ │ Tip conductã; │ │ │ │ AVIZAT raport tehnic │ │
│Nr. │nr./an fabricaţie; nr.│Parametri│Deţinãtor/Utilizator│ Nr. raport ├─────────┬─────────────────┤ Obs. │
│crt.│ înregistrare în │ maximi │ conductã │tehnic şi data│Numele şi│Semnãtura şi data│ │
│ │ evidenţa ISCIR │ │ │ │prenumele│ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────────┼──────┤
└────┴──────────────────────┴─────────┴────────────────────┴──────────────┴─────────┴─────────────────┴──────┘


__________
    *1) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activitãţii evaluatorului.

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016