Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PRESCRIPTIE TEHNICA*) din 12 aprilie 2010 "Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune" - PT C 9-2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPTIE TEHNICA*) din 12 aprilie 2010  Twitter Facebook
Cautare document

PRESCRIPTIE TEHNICA*) din 12 aprilie 2010 "Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune" - PT C 9-2010

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI - INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 385 bis din 10 iunie 2010
_________
    *) Aprobatã de <>Ordinul nr. 663 din 12 aprilie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010.


    CAZANE DE APÃ CALDÃ ŞI CAZANE DE ABUR DE JOASÃ PRESIUNE - Indicativ: PT C 9-2010 Ediţia 1

    CAP. I
    GENERALITÃŢI

    SECŢIUNEA 1
    Scop

    ART. 1
    (1) Prezenta prescripţie tehnicã stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru instalarea, montarea, punerea în funcţiune, autorizarea funcţionãrii, supraveghere şi verificare tehnicã în utilizare, revizia, repararea şi lucrãrile de întreţinere la cazanele pentru apã caldã şi cazanele pentru abur de joasã presiune.
    (2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã doar în mãsura în care nu existã alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitarã de armonizare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniu de aplicare

    ART. 2
    (1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã la:
    a) cazanele pentru apã caldã cu temperatura maximã a apei calde de cel mult 110°C şi având puterea mai mare de 400 kW;
    b) cazanele pentru abur de joasã presiune cu presiunea maximã a aburului de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar) şi având debitul mai mare de 0,6 t/h.
    (2) Echipamentele prevãzute la alin. (1) se denumesc în continuare "cazane".
    (3) Condiţiile şi cerinţele pentru montare se aplicã numai cazanelor vechi, care au mai funcţionat.
    ART. 3
    Cazanele construite, introduse pe piaţã şi puse în funcţiune conform reglementãrilor în vigoare la data realizãrii lor pot fi reparate, întreţinute şi exploatate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    ART. 4
    Se acceptã funcţionarea în condiţiile prezentei prescripţii tehnice şi a cazanelor:
    a) pentru apã fierbinte la temperatura maximã de 120°C cu condiţia ca elementele de siguranţã (termostatele de siguranţã) sã fie limitate la 110°C de cãtre producãtor sau de cãtre persoane juridice autorizate conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;
    b) pentru abur cu presiunea maximã de 1 bar cu condiţia ca elementele de siguranţã (supapã de siguranţã, presostate) sã fie limitate la 0,5 bar.
    ART. 5
    Prevederile prezentei prescripţii tehnice nu se aplicã la:
    a) cazanele instalate pe nave, platforme marine fixe şi mobile;
    b) cazanele din componenţa obiectivelor nucleare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Referinţe normative

    ART. 6
    (1) Prezenta prescripţie tehnicã face referiri la urmãtoarele acte normative:
    a) <>Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) <>Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
    c) <>Legea nr. 319/2006 a securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
    d) <>Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrãrilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
    e) <>Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
    f) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    g) <>Hotãrârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a echipamentelor sub presiune, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 16 mai 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    h) <>Hotãrârea Guvernului nr. 666/2002 privind cerinţele minime de randament la fabricarea sau la punerea în funcţiune a generatoarelor de cãldurã pentru încãlzirea şi/sau producerea apei calde în clãdirile neindustriale noi sau existente şi izolaţia sistemului de distribuţie a agentului termic pentru încãlzire şi/sau producere a apei calde menajere în clãdirile neindustriale noi.
    i) <>Hotãrârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 6 mai 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    j) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1029/2008 privind condiţiile de introducere pe piaţã a maşinilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 30 septembrie 2008;
    k) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
    l) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotãrâri ale Guvernului în scopul eliminãrii unor dispoziţii privind obligativitatea aplicãrii standardelor şi actualizãrii referirilor la standarde, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004;
    m) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã în utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
    n) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintã siguranţã în funcţionare conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
    o) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009;

    SECŢIUNEA a 4-a
    Termeni, definiţii şi abrevieri

    ART. 7
    (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) acceptare - acţiunea prin care se admite şi se dã un acord scris privind folosirea unor materiale, proceduri şi altele asemenea în baza unor verificãri preliminare şi în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    b) accesibilitate pentru utilizare şi întreţinere - caracteristicã a cazanului de a permite personalului de deservire sau de întreţinere accesul la piesele componente în timpul exploatãrii sau întreţinerii;
    c) accesorii de securitate - dispozitive destinate protejãrii echipamentelor sub presiune împotriva depãşirii limitelor admise. Aceste dispozitive cuprind:
    1) dispozitive de limitare directã a presiunii, ca supape de siguranţã, membrane de rupere etc;
    2) dispozitive de limitare a presiunii, temperaturii şi a nivelului de fluid, care fie determinã acţiuni de corectare, fie acţiuni de închidere sau de închidere şi blocare, cum ar fi presostate, termostate, nivostate, sonde de nivel, cât şi dispozitive de mãsurare şi control cu funcţie de securitate;
    3) dispozitive de urmãrire a curgerii, fluxostate, care determinã acţiuni de închidere sau de corecţie;
    d) accesorii pentru reglarea presiunii - dispozitive cu rol funcţional, care au o incintã pentru suprapresiune;
    e) accident - eveniment fortuit, imprevizibil, care întrerupe funcţionarea normalã a unui cazan, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sãnãtatea oamenilor ori mediul;
    f) armãtura brutã a cazanului - dispozitiv care nu se aflã sub presiunea mediului de lucru, destinat asigurãrii deservirii şi funcţionãrii normale a focarului şi a canalelor de gaze (grãtar, uşã de vizitare, gurã de observare şi altele asemenea);
    g) armãtura finã a cazanului - dispozitiv sau aparat aflat sub presiunea mediului de lucru, destinat asigurãrii funcţionãrii normale a cazanului (supapã de siguranţã, indicator de nivel, organ de închidere şi reglare, aparate de mãsurare, control şi protecţie şi altele asemenea);
    h) autoritate competentã - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activitãţile de servicii, în special autoritãţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creeazã cadrul legal pentru accesul la activitãţile de servicii ori exercitarea acestora;
    i) autorizare - activitatea de evaluare şi atestare, efectuatã de cãtre ISCIR, a competenţei şi capabilitãţii unei persoane fizice sau juridice de a desfãşura o activitate specificã în legãturã cu un cazan;
    j) autorizarea funcţionãrii - acordul emis de ISCIR pentru deţinãtorii/utilizatorii de cazane, dupã caz, stabilit prin prezenta prescripţie tehnicã, în scopul atestãrii faptului cã un cazan îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi utilizat în condiţii de siguranţã;
    k) autorizaţie - document emis de ISCIR prin care se acordã unei persoane fizice sau juridice dreptul de a desfãşura activitãţi reglementate de prezenta prescripţie tehnicã;
    l) avarie - deteriorare suferitã de un cazan, care scoate din funcţiune cazanul respectiv;
    m) cazan de abur de joasã presiune - instalaţia care produce abur saturat la o presiune de cel mult 0,05 Mpa (0,5 bar), şi care este utilizat în afara acestei instalaţii, folosind cãldura produsã prin arderea combustibililor, cãldura recuperatã din gazele fierbinţi rezultate dintr-un proces tehnologic sau prin folosirea energiei electrice;
    n) cazan de apã caldã - instalaţia care produce apã caldã la o temperaturã de cel mult 110°C, şi care este utilizatã în afara acestei instalaţii în circuit închis, folosind cãldura produsã prin arderea combustibililor, cãldura recuperatã din gazele fierbinţi rezultate dintr-un proces tehnologic sau prin folosirea energiei electrice;
    o) cazan stabil - cazanul care prin construcţie este destinat sã funcţioneze pe o fundaţie fixã;
    p) cerinţã - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusã prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevãzutã în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autoritãţilor competente ori care rezultã din jurisprudenţã, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncã negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;
    q) debit nominal de abur - debitul maxim continuu de abur pe care cazanul trebuie sã-l asigure la presiunea şi temperatura nominalã a aburului;
    r) debit nominal caloric al cazanului de apã caldã - cantitatea maximã continuã de cãldurã preluatã de apa caldã în unitatea de timp, la temperatura maximã a apei;
    s) declaraţie de conformitate - procedura prin care producãtorul sau reprezentantul sãu autorizat declarã cã echipamentul sub presiune introdus pe piaţã respectã toate cerinţele esenţiale de securitate aplicabile acestuia;
    t) deţinãtor - persoana fizicã sau juridicã ce deţine cu orice titlu o instalaţie/echipament în exploatare;
    u) dispozitiv de alimentare - echipament destinat alimentãrii cu apã a cazanului;
    v) documentaţie tehnicã - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, de cãtre producãtor pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor, totalitatea documentelor întocmite de cãtre persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activitãţi în vederea realizãrii sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnicã include, dupã caz, descrierea generalã a instalaţiei/echipamentului, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie, schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor/echipamentelor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercãrilor şi examinãrilor şi altele asemenea.
    w) durata normalã de funcţionare - durata de utilizare în care se recupereazã, din punct de vedere fiscal, valoarea de achiziţie a cazanului pe calea amortizãrii;
    x) expert ISCIR - persoana fizicã autorizatã de cãtre ISCIR, pe baza evaluãrii capabilitãţii şi competenţei sale, în scopul realizãrii de sarcini specifice;
    y) expertizã tehnicã - investigaţia/examinarea cu caracter tehnic a unui cazan;
    z) focar - partea cazanului în care are loc arderea combustibilului;
    ) fochist - persoanã fizicã autorizatã de cãtre ISCIR pentru deservirea cazanelor de apa caldã şi a cazanelor de abur de joasã presiune;
    bb) gurã de curãţare - armãturã brutã de formã ovalã sau circularã care permite curãţarea suprafeţelor din spaţiul apã-abur;
    cc) indicator de nivel - armãturã finã destinatã indicãrii nivelului apei din cazanul de abur (din tambur);
    dd) inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoanã fizicã angajatã în cadrul ISCIR, care efectueazã verificãri tehnice şi alte sarcini specifice conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    ee) instalare - activitatea de fixare/amplasare a cazanului la locul utilizãrii şi/sau de conectare a acestuia la alte instalaţii sau echipamente în vederea asigurãrii condiţiilor de funcţionare;
    ff) instalaţie de ardere - instalaţia destinatã transportului combustibilului în limitele cazanului, introducerii combustibilului şi aerului sau a amestecului combustibil-aer în focar, în scopul producerii şi întreţinerii procesului de ardere;
    gg) instalaţie de automatizare (monitorizare şi comandã) - ansamblul elementelor (de exemplu: traductoare, echipamente de prelucrare a datelor şi semnalelor, organe de execuţie, aparate de mãsurare, afişare şi înregistrare a parametrilor funcţionali etc.) cu ajutorul cãrora se realizeazã conducerea, supravegherea şi protecţia cazanului în regim automat sau semiautomat;
    hh) instalaţii auxiliare/anexe ale cazanului - instalaţii destinate asigurãrii funcţionãrii normale a cazanului ca de exemplu: instalaţii de alimentare cu apã, de tiraj şi insuflare, de preparare şi alimentare cu combustibil, de evacuare a cenuşii şi a zgurii, de purificare a gazelor de ardere, instalaţii de curãţare exterioarã a suprafeţelor schimbãtoare de cãldurã, de tratare a apei şi altele asemenea;
    ii) introducerea pe piaţã - acţiunea de a face disponibilã/disponibil, pentru prima datã, contra cost sau gratuit, o/un instalaţie/echipament în vederea distribuirii şi/sau utilizãrii;
    jj) izolaţie - partea constructivã a cazanului destinatã izolãrii termice a diferitelor elemente ale cazanului;
    kk) încercãri de casã - verificãri pentru a demonstra buna funcţionare a cazanului;
    ll) înregistrare - acţiunea de a înregistra cazanele în evidenţa ISCIR;
    mm) întreţinere - totalitatea operaţiilor prin care se asigurã menţinerea unui cazan în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţã;
    nn) în zidire - partea constructivã a cazanului destinatã asigurãrii etanşeitãţii focarului şi a canalelor gazelor de ardere, precum şi izolãrii termice a acestora;
    oo) limitele cazanului (pe circuitul apã-abur) - robinetul de alimentare cu apã şi robinetul principal de închidere, iar în lipsa acestora de primele îmbinãri (sudate sau cu flanşã) ale cazanului de la conductele de legãturã pentru alimentarea cu apã, respectiv pentru furnizarea aburului sau a apei calde;
    pp) montare - activitatea de îmbinare a componentelor unui cazan, conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionãrii acestuia;
    qq) nivelul maxim al apei - nivelul maxim de apã pânã la care poate funcţiona cazanul de abur fãrã ca apa sã pãtrundã sau sã fie antrenatã în conducta de abur;
    rr) nivelul minim al apei - nivelul pânã la care poate scãdea apa în cazan fãrã pericol de supraîncãlzire a elementelor acestuia şi fãrã perturbarea circulaţiei apei. Nivelul minim corespunde cu limita inferioarã de protecţie de avarie definitã în prescripţia tehnicã aplicabilã;
    ss) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor - persoanã fizicã autorizatã de cãtre ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor care se supune prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile;
    tt) persoanã juridicã - orice entitate constituitã potrivit legii naţionale precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacã acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridicã;
    uu) personal tehnic de specialitate - angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat de cãtre acesta prin decizie internã şi nominalizat în autorizaţia eliberatã de cãtre ISCIR;
    vv) practicã inginereascã - ansamblul activitãţilor prin care un echipament este proiectat şi fabricat luând în considerare toţi factorii relevanţi care îi influenţeazã siguranţa; echipamentul este verificat, fabricat şi livrat cu instrucţiuni pentru instalare/montare, utilizare şi întreţinere pentru a-i asigura siguranţa funcţionãrii în timpul duratei de viaţã prevãzut; producãtorul este responsabil pentru aplicarea practicii inginereşti;
    ww) prescripţie tehnicã - normã tehnicã elaboratã de cãtre ISCIR şi aprobatã prin ordin al ministrului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activitãţi specifice domeniului de activitate, prevãzute în <>Legea nr. 64/2008, ce se realizeazã în legãturã cu acestea, în vederea introducerii pe piaţã, punerii în funcţiune şi utilizãrii instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţã în funcţionare;
    xx) presiune - presiunea relativã la presiunea atmosfericã, adicã presiunea mãsuratã. În consecinţã, vacuumul se exprimã printr-o valoare negativã;
    yy) presiune de încercare - presiunea la care se încearcã hidraulic cazanul pentru verificarea rezistenţei şi etanşeitãţii acestuia, stabilitã de producãtor sau conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, dupã caz;
    zz) presiune maximã - presiunea maximã admisã în exploatarea cazanului şi care se inscripţioneazã pe placa de timbru a acestuia;
    a) presiunea nominalã - presiunea maximã continuã a apei calde sau a aburului, la ieşirea din cazan, în condiţiile debitului nominal şi temperaturii nominale;
    bbb) producãtor - persoana fizicã sau juridicã, responsabilã pentru proiectarea şi/sau realizarea unei/unui instalaţii/echipament în scopul introducerii pe piaţã şi/sau al punerii în funcţiune, în numele sãu, precum şi orice persoanã fizicã sau juridicã, care construieşte, monteazã, instaleazã, ambaleazã sau eticheteazã o/un instalaţie/echipament în vederea introducerii pe piaţã şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu;
    ccc) punerea în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizãri a unui cazan;
    ddd) regim de autorizare şi verificare tehnicã - totalitatea condiţiilor, cerinţelor, examinãrilor, încercãrilor şi/sau evaluãrilor la care este supus, cu caracter obligatoriu, un cazan, pe parcursul realizãrii şi utilizãrii, precum şi deciziile luate în legãturã cu aceasta, în scopul de a se asigura funcţionarea în condiţii de siguranţã, conform prescripţiilor tehnice.
    eee) registru - orice evidenţã sau bazã de date administratã de o autoritate competentã, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific;
    fff) reparare - ansamblul de lucrãri şi operaţiuni ce se executã prin înlãturarea neconformitãţilor/defecţiunilor constatate la un cazan, în scopul aducerii acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigurã funcţionarea în condiţii de siguranţã a acesteia, conform prescripţiilor tehnice;
    ggg) repunerea în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizãri a unui cazan, ulterior reparãrii, efectuãrii unei revizii şi/sau efectuãrii unei intervenţii de întreţinere a acestuia, conform prezentei prescripţii tehnice;
    hhh) revizie - activitatea, de regulã planificatã, ce constã în ansamblul operaţiunilor ce se executã asupra unui cazan în scopul reglãrii sau înlocuirii pieselor şi aparatelor înglobate de acesta, conform prezentei prescripţii tehnice;
    iii) stat membru - stat membru al uniunii europene sau al Spaţiului Economic European;
    jjj) suprafaţa de încãlzire a cazanului - suprafaţa pereţilor elementelor cazanului destinatã transmiterii cãldurii de la sursa de cãldurã la mediul de lucru, mãsuratã pe partea sursei de cãldurã;
    kkk) supraveghere nepermanentã - supravegherea intermitentã a cazanului în timpul funcţionãrii, efectuatã de cãtre personalul de deservire la intervale de timp stabilite de proiectant/producãtor în funcţie de gradul de automatizare şi de protecţie al cazanului;
    lll) supraveghere permanentã - supravegherea de cãtre personalul de deservire a cazanelor şi a instalaţiilor anexe, efectuatã tot timpul cât acestea se aflã în funcţiune;
    mmm) temperatura apei de alimentare - temperatura apei la intrarea în cazan;
    nnn) temperatura maximã a apei calde - temperatura maximã admisã pentru apa caldã, mãsuratã dupã robinetul principal al cazanului;
    ooo) temperatura minimã a apei calde - temperatura minimã cu care apa caldã trebuie sã intre în cazan;
    ppp) utilizator - persoanã fizicã sau juridicã ce are în folosinţã un cazan;
    qqq) verificare tehnicã - totalitatea examinãrilor şi/sau încercãrilor ce se realizeazã, în baza documentaţiei tehnice aplicabile unui cazan şi prevederilor prescripţiilor tehnice, în scopul evaluãrii mãsurii în care cazanul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţã;
    rrr) verificare tehnicã periodicã - verificare tehnicã desfãşuratã periodic conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    sss) verificare tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic - ansamblu de verificãri, examinãri şi încercãri pentru stabilirea stãrii tehnice, evaluarea duratei remanente de funcţionare şi stabilirea condiţiilor de funcţionare în siguranţã la o/un instalaţie/echipament.
    (2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite urmãtoarele abrevieri:
    a) ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
    b) RADTA - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de automatizare;
    c) RADTE - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
    d) RADTI - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de instalare;
    e) RADTP - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare;
    f) RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrãrilor;
    g) RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor;
    h) RTS - Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura.

    CAP. II
    INSTALAREA/MONTAREA CAZANELOR

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 8
    (1) În situaţia în care nu se aduce atingere condiţiilor de introducere pe piaţã şi punere în funcţiune, stabilite prin reglementãri tehnice ce transpun directive europene, cazanele pot fi instalate sau montate numai dacã sunt respectate prevederile prezentei prescripţii tehnice.
    (2) Instalarea/montarea cazanelor se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã instalarea/montarea cazanelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã. Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevãzute la capitolul XIII din prezenta prescripţie tehnicã. Pentru serviciile prestate, producãtorul cazanelor sau persoana juridicã autorizatã pentru instalarea/montarea cazanelor, dupã caz, trebuie sã întocmeascã şi sã emitã o declaraţie întocmitã conform modelului din anexa 1.
    (3) Cerinţa de autorizare pentru instalare/montare nu se aplicã producãtorilor care instaleazã/monteazã cazane fabricate de cãtre ei.
    (4) Toate constatãrile referitoare la instalarea/montarea cazanelor se consemneazã de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnicã. Modelul procesului-verbal de verificare tehnicã este prevãzut în anexa 2.
    ART. 9
    (1) Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la instalarea/montarea cazanelor.
    (2) Montarea cazanelor în vederea funcţionãrii constã din activitãţi de îmbinare a componentelor acestora, executate conform unei documentaţii tehnice, ca de exemplu: cazane livrate pe elemente, arzãtoare sau sisteme de ardere livrate separat.
    (3) La instalare se efectueazã amplasarea cazanelor pe poziţie şi racordarea acestora la utilitãţi precum circuitele de apã, combustibil, energie electricã şi gaze arse, conform documentaţiei de instalare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii generale privind instalarea cazanelor

    ART. 10
    (1) Construcţia sãlii cazanelor trebuie sã fie în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile, în vigoare.
    (2) În situaţiile în care, conform legii, este necesarã obţinerea unor avize suplimentare specifice, aceastã obligaţie revine deţinãtorului/utilizatorului cazanului.

    NOTÃ: Pentru instalaţia de alimentare cu gaze petroliere lichefiate se aplicã şi prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.

    ART. 11
    (1) Cazanele se instaleazã în sãli proprii amplasate la subsolul, demisolul, parterul sau etajele clãdirilor de producţie din categoriile C, D şi E de pericol de incendiu, ale clãdirilor de depozitare a materialelor necombustibile şi ale clãdirilor civile, conform actelor normative în vigoare.
    (2) Nu se admite amplasarea sãlii cazanelor având perete comun sau imediat sub încãperi cu persoane care nu se pot evacua singure, ca de exemplu spitale, şcoli, grãdiniţe de copii, creşe sau similare, sau sub cãile de evacuare ale acestora.
    (3) Sala cazanelor trebuie sã fie separatã de încãperile alãturate prin pereţi sau planşee cu rezistenţã mecanicã corespunzãtoare, uşi necombustibile şi fãrã goluri pentru ferestre.
    ART. 12
    (1) Instalarea cazanelor se efectueazã în baza unei documentaţii tehnice de instalare, avizatã de cãtre RADTI, care trebuie sã respecte condiţiile precizate de producãtor în documentaţia tehnicã de însoţire a cazanelor şi anexelor aferente şi care trebuie întocmitã în conformitate cu actele normative în vigoare.
    (2) La documentaţia tehnicã de instalare menţionatã la alin. (1), se anexeazã urmãtoarele documente avizate de cãtre RADTI:
    a) instrucţiunile de exploatare ale centralei termice;
    b) schema termomecanicã;
    c) fişa centralei termice conform modelului din anexa 3.
    (3) În cazul centralelor termice automatizate se anexeazã şi documentaţia tehnicã de automatizare avizatã de cãtre RADTA.
    (4) Se excepteazã de la prevederile de la alin (1) - (3), cazanele mobile, cele utilizate în foraj, pe şantiere sau similare şi cazanele cu funcţionare temporarã pânã la maxim un an.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Instalarea cazanelor în container

    ART. 13
    Cazanele de apã caldã şi cazanele de abur de joasã presiune pot fi instalate în container dacã prin documentaţia tehnicã a acestora se prevede acest lucru de cãtre producãtor.
    ART. 14
    Amplasarea containerului trebuie sã respecte condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare, limitele exterioare containerului asimilându-se limitelor exterioare sãlii cazanelor.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Condiţii generale privind montarea cazanelor

    ART. 15
    Documentaţia tehnicã de montare cuprinde urmãtoarele:
    a) documentaţia tehnicã preliminarã de montare avizatã de RADTP;
    b) declaraţii de conformitate pentru elementele componente (armãturi, dispozitive de siguranţã şi altele asemenea) care echipeazã cazanul, dupã caz;
    c) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casã şi prin care se confirmã cã în continuare cazanul poate fi supus verificãrilor tehnice în vederea obţinerii autorizaţiei funcţionãrii;
    d) declaraţia întocmitã conform modelului din anexa 1.

    CAP. III
    AUTORIZAREA FUNCŢIONÃRII

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 16
    Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la punerea în funcţiune şi autorizarea funcţionãrii cazanelor.
    ART. 17
    Se admite autorizarea funcţionãrii urmãtoarelor tipuri de cazane:
    a) cazane noi care respectã cerinţele privind introducerea pe piaţã, stabilite de reglementãrile tehnice ce transpun directive europene specifice: HG 453/2003, <>HG nr. 584/2004 cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi <>HG nr. 1029/2008.
    b) cazane vechi care au mai funcţionat şi:
    1) provin din Uniunea Europeanã:
    I. care respectã cerinţele privind introducerea pe piaţã stabilite, prin directivele europene specifice, cu excepţia celor prevãzute la lit. c);
    II. care au fost construite anterior intrãrii în vigoare a directivelor europene aplicabile şi care au fost introduse pe piaţã cu respectarea reglementãrilor naţionale ale statului membru în care au fost construite;
    2) provin din afara Uniunii Europene:
    I. care respectã cerinţele prevãzute la introducerea pe piaţã stabilite prin directivele europene specifice, cu excepţia celor prevãzute la lit. c);
    c) cazane de abur de joasã presiune construite dupã practici inginereşti.

    NOTÃ: Directivele europene aplicabile sunt:
    a) 90/396/EEC - Aparate de gaz - (privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi) - pentru cazane de apã caldã pe combustibili gazoşi;
    b) 97/23 EC - Echipamente sub presiune - (referitor la la proiectarea, fabricarea şi evaluarea conformitãţii echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor care au o presiune maximã admisibilã PS mai mare de 0,5 bar şi care stabileşte condiţiile de introducere pe piaţã a acestora) - pentru cazane de apã caldã pe combustibili solizi cu alimentare manualã;
    c) 2006/42/EC - Maşini - (referitor la condiţiile introducerii pe piaţã a maşinilor) pentru cazane de apã caldã pe combustibili solizi cu alimentare automatã.

    ART. 18
    Obţinerea autorizãrii funcţionãrii acordate de cãtre ISCIR nu absolvã deţinãtorul/ utilizatorul de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii privind autorizarea funcţionãrii

    ART. 19
    Cazanele nu trebuie sã fie utilizate fãrã autorizarea funcţionãrii de cãtre ISCIR.
    ART. 20
    (1) Autorizarea funcţionãrii cazanelor se face de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR.
    (2) Toate constatãrile referitoare la autorizarea funcţionãrii sunt consemnate de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnicã. Modelul procesului-verbal de verificare tehnicã este prevãzut în anexa 2.
    (3) Cazanele se înregistreazã în evidenţa ISCIR în raza cãreia sunt instalate.
    ART. 21
    Pentru obţinerea autorizãrii funcţionãrii, deţinãtorul/utilizatorul cazanului nou trebuie sã solicite, în scris, la ISCIR în raza cãreia se instaleazã cazanul, efectuarea verificãrii tehnice necesare. Solicitarea trebuie sã fie însoţitã de o documentaţie tehnicã care conţine:
    a) documentaţia tehnicã de instalare cu precizãrile de la art. 12;
    b) instrucţiuni pentru instalare/montare, punere în funcţiune, exploatare şi întreţinere cazan/cazane şi ale centralei termice;
    c) documentaţia tehnicã de însoţire a cazanului;
    d) documentaţia tehnicã de însoţire a dispozitivelor de siguranţã; buletinul de verificare/reglare a supapelor de siguranţã emis de o persoanã juridicã autorizatã conform prescripţiei tehnice aplicabile, dacã de la data construirii/reglãrii a trecut o perioadã mai mare de 1 an de zile şi dacã producãtorul dispozitivelor de siguranţã nu prevede o altã perioadã de valabilitate a reglãrii;
    e) documentul care confirmã efectuarea cu rezultate corespunzãtoare a pregãtirii a suprafeţelor interioare, dacã acesta este specificat în documentaţia de însoţire a cazanului;
    f) copii ale autorizaţiilor personalului de deservire, dupã caz;
    g) declaraţia pentru activitatea de instalare întocmitã conform modelului din anexa 1.
    ART. 22
    Pentru obţinerea autorizãrii funcţionãrii la cazanele care au mai funcţionat, deţinãtorul/utilizatorul cazanului, trebuie sã solicite, în scris, la ISCIR în raza cãreia este instalat cazanul, efectuarea verificãrii tehnice necesare. Solicitarea trebuie sã fie însoţitã de o documentaţie tehnicã care conţine:
    a) documentaţia tehnicã de instalare cu precizãrile de la art. 12;
    b) instrucţiuni pentru instalare/montare, punere în funcţiune, exploatare şi întreţinere cazan/cazane şi ale centralei termice;
    c) documentaţia tehnicã de însoţire a cazanului;
    d) documente privind rezultatele verificãrilor efectuate în timpul utilizãrii (cartea cazanului);
    e) documentaţia tehnicã de însoţire a dispozitivelor de siguranţã; buletinul de verificare/reglare a supapelor de siguranţã emis de o persoanã juridicã autorizatã conform prescripţiei tehnice aplicabile, dacã de la data construirii/reglãrii a trecut o perioadã mai mare de 1 an de zile şi dacã producãtorul dispozitivelor de siguranţã nu prevede o altã perioadã de valabilitate a reglãrii;
    f) documentul care confirmã efectuarea cu rezultate corespunzãtoare a pregãtirii a suprafeţelor interioare, dacã acesta este specificat în documentaţia de însoţire a cazanului;
    g) copii ale autorizaţiilor personalului de deservire, dupã caz;
    h) declaraţia pentru activitatea de instalare/montare întocmitã conform modelului din anexa 1;
    i) declaraţia pe proprie rãspundere a solicitantului în care sã se menţioneze ultimul loc de funcţionare, acolo unde este cazul;
    j) raportul tehnic întocmit de persoane juridice autorizate conform prescripţiei tehnice aplicabile pentru activitatea de "verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic" la cazanele care au funcţionat şi a cãror duratã de funcţionare este mai mare decât durata de funcţionare stabilitã de producãtor, sau în lipsa acesteia, durata normalã de funcţionare stabilitã conform prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 2.139/2004.

    NOTÃ: Pregãtirea suprafeţelor interioare menţionatã la art. 21 lit. e) şi art. 22 lit. f), se executã de cãtre persoane juridice autorizate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice pentru activitatea de întreţinere prin spãlare chimicã.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Verificarea tehnicã în vederea autorizãrii funcţionãrii

    ART. 23
    În vederea autorizãrii funcţionãrii cazanului, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectueazã sau se asigurã cã sunt efectuate, dupã caz, urmãtoarele activitãţi:
    a) verificarea existenţei şi a conţinutului documentaţiei conform art. 21 sau art. 22, dupã caz;
    b) verificarea condiţiilor de instalare/montare a cazanului în ceea ce priveşte respectarea prevederilor documentaţiei tehnicã de instalare/montare, precum şi verificarea echipãrii cazanului cu aparatura de mãsurare, control şi automatizare şi cu supape de siguranţã, în funcţie de nivelul de supraveghere;
    c) revizia interioarã conform capitolului V, secţiunea a 2-a;
    d) încercarea la presiune hidraulicã conform capitolului V, secţiunea a 3-a;
    e) verificarea reglãrii supapelor de siguranţã conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile;
    f) încercarea la cald conform art. 28; modul de efectuare a verificãrilor şi încercãrilor şi documentele care se întocmesc trebuie sã fie conform prevederilor prescripţiei tehnice care reglementeazã activitãţile în domeniul instalaţiilor de ardere şi automatizare;
    g) verificarea existenţei registrului de supraveghere.
    ART. 24
    (1) Revizia interioarã se efectueazã în condiţiile precizate la capitolul V secţiunea a 2-a şi constã în verificarea interioarã şi verificarea exterioarã a cazanului, astfel:
    a) verificarea interioarã-examinarea pãrţilor componente ale cazanului şi, în special, a pereţilor metalici accesibili ai elementelor sub presiune, atât pe partea dinspre apã, cât şi pe partea dinspre gazele de ardere, în scopul constatãrii stãrii tehnice a cazanului;
    b) verificarea exterioarã-examinarea tuturor elementelor cazanului la exterior, în scopul constatãrii stãrii suprafeţelor, a îmbinãrilor sudate şi a depistãrii eventualelor defecte ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare/montare, precum şi a comportãrii cazanului faţã de acţiunea mediului ambiant.
    (2) Verificarea exterioarã cuprinde verificarea plãcii de timbru precum şi verificarea existenţei marcajului de conformitate, atunci când cerinţa de marcare îi este aplicabilã.
    ART. 25
    (1) Încercarea la presiune hidraulicã se efectueazã în condiţiile precizate la capitolul V secţiunea a 3-a.
    (2) Pentru cazanele noi, livrate complet asamblate de cãtre producãtor, încercarea la presiune hidraulicã la locul de instalare nu este obligatorie dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) încercarea la presiune hidraulicã a fost efectuatã la producãtor şi de la data efectuãrii acesteia nu au trecut mai mult de 2 ani;
    b) cazanul nu a suferit deformaţii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare/montare;
    c) în timpul instalãrii nu au fost executate lucrãri de sudare la pãrţile sub presiune ale cazanului.
    ART. 26
    Dupã efectuarea încercãrii la presiune hidraulicã se efectueazã verificarea funcţionãrii dispozitivelor de siguranţã care echipeazã cazanul.
    ART. 27
    Dupã efectuarea verificãrii documentaţiei, reviziei interioare şi a încercãrii la presiune hidraulicã, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR întocmeşte un proces-verbal, sau dupã caz procese-verbale de verificare tehnicã, cu menţionarea rezultatelor verificãrilor.
    ART. 28
    (1) Încercarea la cald constã în urmãtoarele verificãri principale:
    a) verificarea funcţionãrii armãturilor de siguranţã şi de control;
    b) verificarea realizãrii funcţiilor de reglare, de protecţie, de semnalizare şi de monitorizare ale instalaţiei de automatizare;
    c) verificarea funcţionãrii instalaţiei de ardere;
    d) verificarea funcţionãrii principalelor instalaţii auxiliare aferente cazanului;
    e) verificarea realizãrii principalilor parametri de funcţionare ai cazanului;
    f) verificarea dilatãrii libere la cazanele prevãzute cu aceastã posibilitate;
    g) verificarea existenţei instrucţiunilor de exploatare a cazanului şi verificarea prin sondaj, a modului de însuşire a acestora de cãtre personalul de deservire.
    (2) Încercarea la cald se face în prezenţa RSVTI şi personalului de deservire, dupã caz, de cãtre:
    a) producãtorul acestuia, caz în care nu este necesar ca acesta sã fie autorizat conform prevederilor prescripţiei tehnice privind sistemele de ardere şi automatizare;
    b) persoana juridicã, care efectueazã lucrãri la instalaţia de automatizare şi de ardere, autorizatã conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilã.
    ART. 29
    (1) În scopul realizãrii încercãrii la cald ISCIR trebuie sã fie anunţat de cãtre deţinãtor/utilizator cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilitã pentru aceastã operaţie.
    (2) În cazul în care inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR nu participã la încercarea la cald se ia în considerare documentul întocmit de persoanele juridice menţionate la art. 28 alin. (2).
    ART. 30
    (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate solicita efectuarea şi a altor verificãri şi încercãri, în afara celor prevãzute la art. 23, în limitele prevãzute de producãtor, privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a cazanului. În acest caz participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR este obligatorie.
    (2) La verificãrile prevãzute la alin. (1) trebuie sã participe RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului şi personalul de deservire al cazanului, dacã este cazul, reprezentanţii persoanei juridice care au efectuat instalarea/montarea şi punerea în funcţiune a cazanului, iar la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice altã persoanã implicatã în instalarea/montarea, punerea în funcţiune, deţinerea/utilizarea cazanului.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Concluziile verificãrii tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii

    ART. 31
    Autorizarea funcţionãrii cazanului se acordã numai dupã ce au fost efectuate activitãţile prevãzute la art. 23 şi rezultatele acestora asigurã funcţionarea în condiţii de siguranţã a cazanului/cazanelor, conform procesului-verbal, întocmit de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, prevãzut în anexa 2, unde se consemneazã parametrii de funcţionare şi data efectuãrii urmãtoarei verificãri tehnice (ziua, luna şi anul), cu respectarea prevederilor art. 96 alin. (1) şi art. 105 alin. (1); procesul-verbal de verificare tehnicã se ataşeazã la cartea cazanului.
    ART. 32
    Dacã rezultatele verificãrii tehnice sunt necorespunzãtoare, deficienţele se consemneazã în procesul-verbal de verificare tehnicã şi nu se acordã autorizarea funcţionãrii cazanului.
    ART. 33
    Este interzisã acordarea autorizãrii funcţionãrii cazanului în condiţiile îndeplinirii unor dispoziţii ulterioare menţionate în procesul-verbal de verificare tehnicã.
    ART. 34
    (1) Pentru fiecare cazan care a obţinut autorizarea funcţionãrii, la prima autorizare a funcţionãrii, se întocmeşte o carte a cazanului, ce trebuie sã conţinã:
    a) documentaţia tehnicã menţionatã la art. 21 sau art. 22, dupã caz;
    b) partea de evidenţã a verificãrilor, eliberatã de ISCIR, care se compune din:
    1) copertã fixã;
    2) parte legatã cu coperta ce conţine informaţii referitoare la amplasare şi verificãrile tehnice efectuate;
    3) parte prevãzutã cu sistem de ataşare a documentelor şi documentaţiilor întocmite pe toatã durata de utilizare a cazanului.
    (2) Cartea cazanului se pãstreazã de cãtre deţinãtor/utilizator.

    CAP. IV
    UTILIZAREA/EXPLOATAREA CAZANELOR

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 35
    Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţã, deţinãtorii/utilizatorii au obligaţia sã asigure pe toatã perioada de utilizare a cazanului operator autorizat RSVTI.
    ART. 36
    Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueazã în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Supravegherea cazanelor

    ART. 37
    Modul de supraveghere a cazanelor este precizat în fişa centralei termice, care se întocmeşte conform modelului din anexa 3.
    ART. 38
    Supravegherea în regim permanent se efectueazã de cãtre fochişti autorizaţi.
    ART. 39
    Supravegherea în regim nepermanent se efectueazã de cãtre fochişti autorizaţi sau de personal tehnic din cadrul deţinãtorului/utilizatorului, instruit de cãtre persoana juridicã ce efectueazã punerea în funcţiune, pe baza instrucţiunilor specifice emise de cãtre producãtorul cazanului, precum şi ale celor referitoare la centrala termicã, emise de proiectantul centralei termice.
    ART. 40
    Într-o centralã termicã pot funcţiona simultan maxim 3 cazane în regim de supraveghere nepermanentã cu puterea maximã de 1.000 kW fiecare sau un debit maxim de 1 t/h fiecare, cu excepţia celor alimentate cu combustibil solid.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Organizarea sãlii cazanelor

    ART. 41
    (1) Accesul în sala cazanelor a persoanelor strãine de exploatarea cazanelor şi a instalaţiilor auxiliare ale acestora este interzis fãrã aprobarea, prealabilã, din partea conducerii deţinãtorului/utilizatorului.
    (2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, precum şi personalul propriu de supraveghere al deţinãtorului/utilizatorului, poate intra oricând în sala cazanelor, pe baza legitimaţiei de serviciu sau a delegaţiei speciale de control.
    ART. 42
    Nu se admite a se da sãlii cazanelor altã întrebuinţare în afara celei de exploatare şi întreţinere a cazanelor şi a instalaţiilor auxiliare.
    ART. 43
    Spaţiile de acces şi de deservire ale diferitelor locuri de muncã din sala cazanelor precum şi cãile spre uşile sãlii trebuie sã fie întotdeauna libere. Uşile trebuie sã fie descuiate tot timpul cât cazanele sunt în funcţiune.
    ART. 44
    În sala cazanelor trebuie sã existe un telefon sau alte mijloace de semnalizare şi comunicare rapidã cu exteriorul, în special cu conducerea deţinãtorului/utilizatorului, cu locurile de consum a apei calde sau a aburului, care sã evite deplasãrile personalului de deservire a cazanelor şi pãrãsirea sãlii cazanelor.
    ART. 45
    (1) În sala cazanelor trebuie sã se afişeze, la loc vizibil, instrucţiuni de utilizare/exploatare care sã ţinã seama de specificul fiecãrui cazan din sala cazanelor.
    (2) De asemenea, se afişeazã instrucţiuni interne privind atribuţiile personalului şi modul de deservire a cazanelor, precum şi panouri cu instrucţiuni de protecţia muncii.
    (3) În cazul instalaţiilor complexe, atunci când volumul acestor instrucţiuni nu permite afişarea acestora, personalul de deservire trebuie sã aibã individual, la dispoziţie în sala cazanelor, aceste instrucţiuni.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Personalul de deservire şi organizarea muncii în centrala termicã

    ART. 46
    Deţinãtorul/utilizatorul, cei însãrcinaţi în scris de cãtre acesta, precum şi întreg personalul de deservire sunt obligaţi sã cunoascã şi sã respecte prevederile prezentei prescripţii tehnice, instrucţiunile de utilizare a cazanelor precum şi instrucţiunile generale ale sãlii cazanelor, elaborate de cãtre proiectantul acesteia, precum şi toate dispoziţiile actelor normative în vigoare care reglementeazã exploatarea cazanelor.
    ART. 47
    Fochiştii care deservesc cazanele trebuie sã fie autorizaţi în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.
    ART. 48
    Personalul de deservire îndeplineşte în timpul funcţionãrii cazanului numai sarcinile legate de exploatarea acestuia, conform instrucţiunilor de exploatare şi instrucţiunilor interne.
    ART. 49
    Obligaţiile şi responsabilitãţile personalului de deservire sunt prevãzute la capitolul XIII secţiunea a 4-a.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Evidenţa exploatãrii cazanelor

    ART. 50
    (1) Pentru fiecare salã a cazanelor trebuie sã existe un registru de supraveghere cu evidenţa funcţionãrii, numerotat, sigilat şi semnat de conducerea deţinãtorului/utilizatorului se pãstreazã în condiţii bune în sala cazanelor sau a instalaţiei tehnologice.
   (2) Înscrierile în registru trebuie sã fie vizibile, lizibile şi de neşters, nefiind permise corecturi sau ştersãturi ci numai anulãri contrasemnate de persoana care le-a efectuat.
    ART. 51
    În registrul de supraveghere pot face înscrieri fochistul, RSVTI, factorii responsabili ai deţinãtorului/utilizatorului (conducerea deţinãtorului/utilizatorului şi persoanele însãrcinate în scris de cãtre aceasta), precum şi alte persoane din exploatare, conform atribuţiilor ce le revin prin instrucţiunile interne (inclusiv prin specificaţiile rezultate din autorizarea de cãtre ISCIR a funcţionãrii cazanului în regim de supraveghere nepermanentã, dacã este cazul).
    ART. 52
    Fochistul înscrie în registrul de supraveghere urmãtoarele:
    a) constatãrile privind starea cazanului, a instalaţiilor auxiliare, a armãturilor, a sistemului de automatizare şi altele asemenea, efectuate la preluarea serviciului;
    b) ora la care efectueazã operaţiile de verificare a armãturilor şi instalaţiilor auxiliare, a elementelor principale ale instalaţiei de automatizare din sistemul de protecţie automatã şi operaţiile principale în funcţionarea cazanului, inclusiv constatãrile fãcute;
    c) ora la care s-au produs anumite defecţiuni sau fenomene anormale în exploatarea cazanului, indicând locul şi felul defecţiunii, precum ora şi modul de remediere a acestora;
    d) ora aprinderii şi stingerii focului.
    ART. 53
    (1) Lucrãrile de reparare efectuate, inclusiv a curãţãrilor de piatrã, la instalaţia de cazane, se menţioneazã în registrul de supraveghere.
    (2) RSVTI înscrie în registrul de supraveghere data, locul, felul lucrãrii de reparare şi operaţiile efectuate.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Pregãtirea cazanului pentru aprinderea focului

    ART. 54
    Pregãtirea cazanului pentru aprinderea focului trebuie sã fie conform instrucţiunilor întocmite de producãtorul acestuia şi/sau instrucţiunilor întocmite de proiectantul sãlii cazanelor, dar nu mai puţin decât cele stabilite în prezenta secţiune.
    ART. 55
    Înainte de aprinderea focului la cazan, trebuie sã se verifice:
    a) sã nu existe persoane sau obiecte şi scule uitate în focar şi în canalele de fum;
    b) starea focarului şi a canalelor de fum, a dispozitivelor de închidere şi altele asemenea;
    c) funcţionarea aparatelor de mãsurare, de control şi de automatizare, existenţa buletinelor de verificare metrologicã şi/sau a certificatelor de etalonare a acestora;
    d) funcţionarea armãturilor, a dispozitivelor de alimentare, a instalaţiei de tratare a apei, a instalaţiilor pentru arderea combustibilului, a ventilatoarelor de aer şi de gaze de ardere şi altele asemenea;
    e) poziţionarea contragreutãţilor supapelor de siguranţã şi, respectiv, integritatea sigiliilor dispozitivelor de siguranţã care echipeazã cazanul.
    ART. 56
    Cazanul de abur de joasã presiune se umple cu apã pânã la nivelul minim, lãsându-se tot timpul deschise robinetele de aerisire sau, în lipsa acestora, supapele de siguranţã.
    ART. 57
    La cazanele de apã caldã, înainte de aprinderea focului se umple circuitul cu apã şi se pornesc pompele de circulaţie.
    ART. 58
    Înainte de aprinderea focului trebuie sã fie efectuatã ventilarea focarului şi a canalelor de gaze de ardere pe durata de timp stabilitã în instrucţiunile de exploatare (în funcţie de construcţia cazanului), dar nu mai puţin de 10 minute, prin pornirea ventilatoarelor de gaze de ardere şi de aer, cu deschiderea maximã a clapetelor de reglare sau, în lipsa acestora, la valoarea maximã disponibilã a tirajului natural. Fac excepţie de la regula de mai sus cazanele prevãzute cu preventilare automatã sau preventilare controlatã la care se asigurã evacuarea a cel puţin 5 volume de aer.
    ART. 59
    (1) La cazanele care funcţioneazã cu combustibil lichid, temperatura combustibilului trebuie sã fie adusã la valoarea stabilitã în instrucţiunile de exploatare înainte de aprinderea focului.
    (2) În cazul în care injecţia combustibilului se realizeazã cu abur, conducta de aducţiune a aburului trebuie sã fie încãlzitã în prealabil.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Aprinderea focului

    ART. 60
    Aprinderea focului trebuie sã fie conform instrucţiunilor întocmite de producãtorul cazanului şi/sau instrucţiunilor întocmite de proiectantul sãlii cazanelor, dar nu mai puţin decât cele stabilite în prezenta secţiune.
    ART. 61
    La aprinderea manualã a focului se ţine seama de urmãtoarele:
    a) dispozitivul de aprindere trebuie sã fie înlãturat din focar numai dupã obţinerea unei flãcãri stabile;
    b) în cazul combustibilului gazos, la stingerea dispozitivului de aprindere se întrerupe alimentarea cu combustibil, se ventileazã cazanul conform prevederilor art. 58, dupã care se trece din nou la aprinderea arzãtorului.
    ART. 62
    Aprinderea focului la cazanele prevãzute cu instalaţii de automatizare trebuie sã se facã în conformitate cu instrucţiunile de utilizare/exploatare prevãzute în documentaţia tehnicã, urmãrindu-se derularea şi realizarea corectã a secvenţelor automate de aprindere.
    ART. 63
    Încãlzirea cazanului de abur de joasã presiune pânã la racordarea la conducta de abur se face conform instrucţiunilor de utilizare/exploatare întocmite de producãtorul cazanului, iar în lipsa acestora conform instrucţiunilor întocmite de proiectantul sãlii cazanelor.
    ART. 64
    Dacã în urma creşterii volumului apei din cazanul de abur de joasã presiune se atinge nivelul maxim, se eliminã apa pânã la 100 mm deasupra nivelului minim, urmãrindu-se închiderea etanşã a robinetelor de golire sau de purjare, în funcţie de construcţia cazanului.
    ART. 65
    La cazanele prevãzute cu dispozitive de dilatare termicã se urmãreşte în timpul încãlzirii dilatarea, conform indicatoarelor de deplasare (repere).

    SECŢIUNEA a 8-a
    Pornirea cazanului

    ART. 66
    Pornirea cazanului trebuie sã se efectueze conform instrucţiunilor întocmite de producãtorul acestuia şi/sau instrucţiunilor întocmite de proiectantul sãlii cazanelor dar nu mai puţin decât cele stabilite în prezenta secţiune.
    ART. 67
    (1) Conectarea cazanului de abur de joasã presiune la conducta de abur principalã trebuie sã se facã prin deschiderea treptatã a robinetului principal dupã golirea completã de apã condensatã şi dupã încãlzirea acesteia prin suflare cu abur.
    (2) În timpul încãlzirii se urmãreşte atent starea generalã a conductei, a compensatoarelor, a reazemelor şi a suspensiilor, precum şi dilatarea uniformã a acesteia.
    (3) La apariţia vibraţiilor sau a şocurilor puternice trebuie sã se întrerupã funcţionarea cazanului pânã la eliminarea cauzelor.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Funcţionarea cazanului

    ART. 68
    Funcţionarea cazanului trebuie sã fie conform instrucţiunilor întocmite de producãtorul acestuia şi/sau instrucţiunilor întocmite de proiectantul sãlii cazanului.

    NOTÃ: În cazul cazanelor autorizate sã funcţioneze în regim de exploatare fãrã supraveghere permanentã, instrucţiunile de exploatare trebuie sã detalieze prioritar condiţionãrile speciale pentru aceastã modalitate de funcţionare; funcţionarea în regim de supraveghere periodicã S1-Sp 24 sau S1-Sp 72 se specificã în procesul-verbal de verificare tehnicã.

    ART. 69
    În timpul funcţionãrii cazanului, personalul de deservire trebuie sã supravegheze starea cazanului şi a instalaţiilor auxiliare, a sistemului de automatizare, respectând cu stricteţe regimul de exploatare stabilit pentru cazan.
    ART. 70
    În timpul funcţionãrii cazanului se acordã o atenţie deosebitã:
    a) menţinerii nivelului normal al apei, la cazanele de abur de joasã presiune, printr-o alimentare uniformã a acestora; nu se admite scãderea sau creşterea nivelului sub nivelul minim, respectiv peste nivelul maxim;
    b) menţinerii presiunii nominale a aburului şi a apei calde;
    c) menţinerii temperaturii nominale a aburului şi a apei calde;
    d) funcţionãrii normale a arzãtoarelor;
    e) funcţionãrii normale a aparatelor de mãsurare şi control, a instalaţiei de protecţie şi reglare automatã, a tuturor armãturilor şi altele asemenea.
    ART. 71
    Verificarea bunei funcţionãri a manometrelor, indicatoarelor de nivel şi purjarea tubului sifon (la cazanele de abur de joasã presiune) se efectueazã cel puţin o datã pe schimb.
    ART. 72
    (1) Verificarea supapelor de siguranţã se efectueazã prin suflarea acestora.
    (2) Orice defect constatat la supapele de siguranţã se aduce imediat la cunoştinţa RSVTI.
    (3) Nu se admite funcţionarea cazanelor cu supape de siguranţã defecte sau dereglate.
    (4) Nu se admite blocarea sau încãrcarea suplimentarã a supapelor de siguranţã.
    (5) În cazul înlocuirii supapei de siguranţã cu o alta, de aceeaşi tipodimensiune, RSVTI trebuie sã menţioneze acest lucru într-un proces-verbal care se ataşeazã la cartea cazanului.
    ART. 73
    Verificarea bunei funcţionãri a dispozitivelor de alimentare cu apã se face prin pornirea pe timp scurt a fiecãruia dintre acestea.
    ART. 74
    Purjarea periodicã a cazanului de abur de joasã presiune se face la intervalele şi cu durata stabilite în instrucţiunile de exploatare. Se procedeazã astfel:
    a) înainte de purjare se verificã buna funcţionare a indicatoarelor de nivel şi a dispozitivelor de alimentare cu apã; nivelul apei în cazan trebuie sã fie între nivelul normal şi nivelul maxim, iar dupã purjare sã nu scadã sub nivelul minim;
    b) în timpul purjãrii se urmãreşte nivelul apei în cazan; la apariţia în reţeaua de purjare a vibraţiilor puternice sau a şocurilor hidraulice, purjarea trebuie sã fie întreruptã imediat;
    c) dupã purjare se controleazã dacã robinetul de purjare închide etanş.
    ART. 75
    Aparatura de mãsurare şi control, de protecţie, de monitorizare şi de reglare automatã a parametrilor de funcţionare trebuie sã fie verificatã la intervalele stabilite în instrucţiunile de exploatare ca de exemplu la cazanele care funcţioneazã în regim de supraveghere nepermanentã, S1-Sp 24 sau S1-Sp 72, aceste verificãri se suplimenteazã obligatoriu cu autocontrolul elementelor sistemului de automatizare, cu autodiagnosticare şi cu profilaxie automatã pentru elementele sistemelor de protecţie automatã, cu înregistrare automatã a evenimentelor şi parametrilor în perioadele de funcţionare cu supraveghere aflatã exclusiv în sarcina sistemului de automatizare.
    ART. 76
    Rezultatele verificãrilor efectuate conform art. 71 - 75 se înscriu în registrul de supraveghere al sãlii cazanelor.

    NOTÃ: În cazul sãlii cazanului echipat cu cazane nesupravegheate permanent, sistemul de automatizare trebuie sã cuprindã cel puţin un subansamblu de înregistrare automatã a tuturor parametrilor şi verificãrilor efectuate prin autocontrol periodic, a tuturor evenimentelor şi intervenţiilor automate efectuate de sistemul de automatizare în perioadele autorizate de funcţionare fãrã supraveghere cu operator pentru restabilirea funcţionãrii normale sau blocarea în caz de avarie.

    ART. 77
    (1) Fochistul este obligat sã opreascã imediat cazanul din funcţiune atunci când:
    a) la cazanul de abur de joasã presiune nivelul apei a scãzut sub cel minim, fiind totuşi vizibil prin vizorul sticlei de nivel şi continuã sã scadã deşi cazanul este alimentat intens cu apã;
    b) nivelul apei nu se mai vede prin vizorul sticlei de nivel şi nu reapare atunci când se închide robinetul care face legãtura cu spaţiul de abur al sticlei de nivel; în acest caz, nu este admisã alimentarea cu apã;
    c) toate dispozitivele de alimentare cu apã sunt defecte;
    d) toate indicatoarele de nivel, la cazanul de abur de joasã presiune, nu funcţioneazã;
    e) nivelul apei, la cazanul de abur de joasã presiune, a trecut peste marginea superioarã a sticlei de nivel şi prin purjarea cazanului nivelul apei nu scade;
    f) la elementele cazanului, tambur, plãci tubulare, cutii de foc şi altele asemenea au apãrut deformaţii, scurgeri pe la îmbinãrile sudate şi încãlzirea la roşu a unei pãrţi din peretele metalic;
    g) s-au produs crãpãturi care afecteazã siguranţa în funcţionare sau dãrâmãturi la zidãria focarului sau a cazanului;
    h) s-a încãlzit la roşu o porţiune din scheletul metalic de susţinere a cazanului;
    i) combustibilul antrenat arde în canalele de gaze de ardere şi temperatura acestor gaze creşte anormal;
    j) sunt atinse limitele de declanşare prin protecţia automatã a cazanului, dar instalaţia de automatizare nu realizeazã declanşarea;
    k) s-a produs o explozie de gaze în focarul cazanului;
    l) a izbucnit un incendiu în sala cazanelor, care progreseazã rapid şi nu poate fi stins;
    m) la stingerea accidentalã a focului în camera de ardere.
    (2) În funcţie de particularitãţile funcţionale ale cazanului, în instrucţiunile de utilizare/exploatare se stabilesc şi alte cazuri de oprire din funcţiune a cazanului.
    (3) Cazurile de la alin. (1) de oprire din funcţiune a cazanului trebuie sã fie aduse la cunoştinţa RSVTI şi trebuie sã fie înscrise în registrul de supraveghere, iar atunci când se soldeazã cu avarii/accidente se comunicã la ISCIR, procedându-se conform capitolului X. În acest caz, RSVTI întocmeşte un raport de avarie cu situaţia tehnicã a cazanului imediat dupã avarie, care poate include şi fotografii ale zonei avariate, precum şi intervenţiile operate asupra zonei avariate pentru a se evita riscuri suplimentare pe care avaria respectivã le poate genera.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Oprirea, rãcirea şi golirea cazanului

    ART. 78
    Oprirea, rãcirea şi golirea cazanului trebuie sã fie conform instrucţiunilor de utilizare/exploatare întocmite de producãtorul acestuia şi/sau instrucţiunilor întocmite de proiectantul sãlii cazanelor care trebuie sã cuprindã cel puţin cerinţele din prezenta secţiune.
    ART. 79
    Nu se admite stingerea focului cu apã, în afarã de cazurile speciale prevãzute în instrucţiunile de utilizare/exploatare.
    ART. 80
    La oprirea din funcţiune a cazanului se asigurã rãcirea corespunzãtoare conform instrucţiunilor de utilizare/exploatare.
    ART. 81
    (1) Rãcirea cazanului înainte de golirea apei se face treptat.
    (2) Timpul şi modul de rãcire se precizeazã în instrucţiunile de utilizare/exploatare, în funcţie de specificul cazanului.
    ART. 82
    (1) Golirea de apã a cazanului se face treptat, numai dupã ce temperatura a scãzut suficient şi presiunea din cazan a scãzut complet, iar prin robinetul de aerisire sau, dupã caz, prin supapele de siguranţã deschise în vederea aerisirii nu mai iese abur/apã.
    (2) Golirea cazanului se face şi la opririle din funcţiune de scurtã duratã, dacã existã pericol de îngheţ.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Revizii tehnice curente, curãţarea şi conservarea cazanelor

    ART. 83
    (1) În timpul funcţionãrii cazanului şi ori de câte ori acesta este oprit pentru revizii tehnice curente, operatorul RSVTI este obligat sã examineze starea cazanului, efectuând revizii exterioare, revizii interioare şi încercãri la presiune hidraulicã (la presiunea nominalã). Rezultatele acestor verificãri şi încercãri trebuie înscrise în registrul de supraveghere.
    (2) Intervalul de timp necesar pentru efectuarea verificãrilor şi încercãrilor menţionate la alin. (1) sunt precizate în instrucţiunile de exploatare.
    (3) Dacã cu ocazia verificãrilor şi încercãrilor menţionate la alin. (1) se constatã deficienţe care ar putea periclita siguranţa în funcţionare a cazanului, RSVTI dispune oprirea din funcţionare a cazanului şi anunţã de îndatã ISCIR.
    ART. 84
    (1) Curãţarea cazanului se face imediat dupã rãcire şi golire, pentru a se evita pietrificarea nãmolului din cazan, astfel încât suprafeţele metalice sã rãmânã curate.
    (2) Uneltele folosite la curãţarea cazanului nu trebuie sã aibã muchii ascuţite care sã degradeze suprafeţele metalice ale acestuia. În afara suprafeţelor metalice ale cazanului, trebuie sã fie bine curãţate legãturile armãturilor cu cazanul, precum şi conductele de alimentare cu apã şi de golire.
    ART. 85
    Izolarea cazanului se face prin flanşe oarbe dimensionate şi montate astfel încât sã fie asiguratã securitatea persoanelor ce efectueazã lucrãri din prezenta secţiune, de regulã, în faţa robinetelor de închidere pe partea cazanului oprit, cu excepţia robinetului de golire la care flanşa oarbã se monteazã dupã acesta.
    ART. 86
    Acolo unde îndepãrtarea depunerilor pe cale mecanicã prezintã dificultãţi din cauza aderenţei acestora sau a imposibilitãţii accesului la acestea, se efectueazã o curãţare chimicã a cazanului cu respectarea instrucţiunilor de exploatare.
    ART. 87
    (1) Pe timpul opririi îndelungate din funcţiune, pentru evitarea deteriorãrii suprafeţelor interioare, cazanul trebuie sã fie conservat conform instrucţiunilor de utilizare/exploatare.
    (2) Conservarea cazanului se face în stare umedã sau uscatã, în funcţie de perioadele de repaus şi de existenţa pericolului de îngheţ.

    CAP. V
    VERIFICAREA TEHNICÃ PERIODICÃ ŞI VERIFICAREA TEHNICÃ NEPROGRAMATÃ

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 88
    (1) Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la verificarea tehnicã periodicã şi la verificarea tehnicã neprogramatã a cazanelor.
    (2) Toate constatãrile referitoare la verificarea tehnicã periodicã şi la verificarea tehnicã neprogramatã a cazanelor trebuie sã fie consemnate de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului în procese-verbale de verificare tehnicã. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnicã sunt prevãzute în anexele 2 şi 4.
    ART. 89
    Verificãrile tehnice periodice, la cazanele care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice, se efectueazã de cãtre:
    a) inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, pentru cazanele de abur de joasã presiune sau de apã caldã cu debit mai mare de 1 t/h, respectiv 1.000 kW;
    b) inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de cãtre RSVTI numai dupã obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR, pentru cazanele de abur de joasã presiune sau de apã caldã cu debit de cel mult 1 t/h, respectiv 1.000 kW.
    ART. 90
    La sfârşitul duratei de viaţã fizicã, precizatã în documentaţia tehnicã a cazanului sau dupã expirarea duratei normale de funcţionare, prevãzutã în <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când nu este prevãzutã în mod explicit durata de viaţã în documentaţia tehnicã, verificarea tehnicã periodicã a cazanului se efectueazã dupã efectuarea verificãrilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
    ART. 91
    Cazanul nu trebuie sã fie utilizat cu termenul de valabilitate al autorizãrii funcţionãrii depãşit.
    ART. 92
    (1) În timpul utilizãrii, fiecare cazan trebuie sã fie supus, la termenul stabilit în procesul-verbal de verificare tehnicã, verificãrilor tehnice periodice, care constau în revizii interioare, încercãri la presiune hidraulicã şi revizii exterioare. Cu aceastã ocazie se verificã modul în care se exploateazã cazanul, starea tehnicã a acestuia şi se acordã, dupã caz, autorizaţia de funcţionare în continuare.
    (2) La data stabilitã pentru efectuarea verificãrilor şi încercãrilor, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã pregãteascã cazanul, având verificãrile şi încercãrile de casã efectuate cu rezultate corespunzãtoare şi menţionate într-un proces-verbal.
    (3) Încercãrile de casã constau, dupã caz, în încercare hidraulicã la presiune nominalã, verificare funcţionalã a instalaţiei de alimentare combustibili, verificare canale aer inclusiv ventilatoare, verificare canale de gaze de ardere inclusiv ventilatoare gaze ardere, preîncãlzitoare de aer, suporţi aferenţi construcţiei metalice de susţinere şi altele asemenea.
    (4) La verificarea tehnicã periodicã trebuie sã participe RSVTI, fochistul cazanului şi orice altã persoanã cu atribuţii legate de exploatarea cazanului solicitatã de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
    (5) Deţinãtorul/Utilizatorul trebuie sã asigure personalul auxiliar necesar efectuãrii verificãrii.
    (6) Dacã rezultatele verificãrii tehnice periodice corespund cu prevederile documentaţiei tehnice a cazanului şi ale prezentei prescripţii tehnice, inspectorul ISCIR sau RSVTI prin procesul-verbal de verificare tehnicã prevãzut la art. 88 alin. (2), se acordã autorizarea funcţionãrii în continuare, stabilind şi data (ziua, luna şi anul) urmãtoarei verificãri tehnice periodice. Aceastã datã (ziua, luna şi anul) se stabileşte în funcţie de complexitatea, locul de instalare/montare, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnicã ale cazanului.
    (7) În cazul în care verificarea tehnicã periodicã se efectueazã de cãtre RSVTI, deţinãtorul/utilizatorul transmite la ISCIR o copie a procesului-verbal de verificare tehnicã a cazanului în termen de 15 zile de la întocmirea acestuia.
    (8) Dacã rezultatele verificãrii tehnice periodice sunt necorespunzãtoare, neconformitãţile se consemneazã în procesul-verbal de verificare tehnicã prevãzut la art. 88 alin. (2) şi nu se acordã autorizarea funcţionãrii în continuare a cazanului. În cazul în care verificarea tehnicã periodicã se efectueazã de cãtre RSVTI, deţinãtorul/utilizatorul transmite la ISCIR o copie a procesului-verbal de verificare tehnicã a cazanului în termen de 15 zile de la întocmirea acestuia.
    (9) Nu se acordã autorizarea funcţionãrii în continuare cu condiţia înlãturãrii ulterioare a unor deficienţe care afecteazã siguranţa în funcţionare a cazanului.
    (10) Cu ocazia verificãrii tehnice periodice, dacã inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR considerã necesar, poate verifica pregãtirea profesionalã şi comportarea în serviciu a fochistului autorizat.
    ART. 93
    (1) Dacã la verificãrile tehnice periodice se constatã defecţiuni vizibile care reduc siguranţa în funcţionare a cazanului, în funcţie de natura, mãrimea, tipul defectului, vechimea în serviciu a cazanului sau condiţiile de exploatare a acestuia, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate dispune efectuarea de examinãri/investigaţii cu caracter tehnic, în vederea evaluãrii tehnice a cazanului şi stabilirii condiţiilor în care poate funcţiona cazanul în condiţii de siguranţã.
    (2) Dacã la verificãrile tehnice periodice se constatã cã instalaţia prezintã pericol în funcţionare inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dupã caz, dispun oprirea instalaţiei.
    ART. 94
    (1) Cu ocazia fiecãrei verificãri tehnice periodice, deţinãtorul/utilizatorul are obligaţia de a efectua verificarea instalaţiei de ardere şi de automatizare ale cazanului de cãtre o persoanã juridicã autorizatã conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilã.
    (2) Reacordarea autorizãrii funcţionãrii cazanului, de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, este condiţionatã de prezentarea de cãtre deţinãtor/utilizator a raportului de verificãri, încercãri şi probe având drept concluzie respectarea condiţiilor de funcţionare în siguranţã impuse de producãtorul cazanului. Valabilitatea acestui raport este de 30 de zile.
    ART. 95
    Supapele de siguranţã se verificã conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Revizia interioarã

    ART. 96
    (1) Revizia interioarã trebuie sã fie efectuatã cel puţin o datã la 4 ani. Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte în funcţie de starea tehnicã şi vechimea în serviciu a cazanului.
    (2) Deţinãtorul/utilizatorul este singurul rãspunzãtor pentru respectarea termenelor scadente pentru efectuarea reviziei interioare a cazanului, chiar dacã termenele respective îi sunt comunicate sau nu de cãtre ISCIR.
    ART. 97
    În afarã de termenul scadent, revizia interioarã trebuie sã se efectueze şi în urmãtoarele cazuri:
    a) dupã o întrerupere a funcţionãrii cazanului mai mare de un an, înainte de repunerea acestuia în funcţiune;
    b) dupã o nouã instalare/montare;
    c) dupã efectuarea unor lucrãri de reparare;
    d) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI are motive temeinice sã considere necesarã o astfel de verificare;
    e) atunci când este cerutã, motivat, de cãtre deţinãtorul/utilizatorul cazanului.
    ART. 98
    (1) În vederea efectuãrii reviziei interioare, cazanul trebuie sã fie oprit din funcţiune, izolat de celelalte cazane, rãcit, bine curãţat de piatrã, de funingine şi altele asemenea, atât la interior cât şi la exterior, pânã la metal curat, iar pereţii cazanului nu trebuie sã fie umeziţi sau unşi.
    (2) La cazanele care nu au funcţionat cel puţin un an, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã prezinte inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR un document din care sã rezulte cã în perioada nefuncţionãrii cazanul a fost conservat corespunzãtor.
    ART. 99
    La revizia interioarã, o atenţie deosebitã este acordatã îmbinãrilor sudate, precum şi elementelor ambutisate.
    ART. 100
    (1) La revizia interioarã se urmãreşte existenţa coroziunilor, fisurilor, crãpãturilor, deformaţiilor vizibile şi altele asemenea, precizându-se în procesul-verbal de verificare:
    a) numãrul, suprafaţa, adâncimea, orientarea şi poziţia coroziunilor;
    b) poziţia, suprafaţa şi sãgeata deformaţiilor;
    c) natura şi mãrimea fisurilor sau crãpãturilor.
    (2) Cu ocazia verificãrii interioare se verificã şi starea suprafeţelor interioare a elementelor cazanului.
    ART. 101
    (1) La examinarea la exterior a suprafeţelor metalice din focar, a canalelor de gaze de ardere şi altele asemenea, se urmãreşte existenţa unor eventuale defecte de genul celor menţionate la art. 101.
    (2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate sã solicite, înlãturarea unei pãrţi din izolaţia cazanului pentru a examina anumite porţiuni ale cazanului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Încercarea la presiune hidraulicã

    ART. 102
    (1) Încercarea la presiune hidraulicã se executã numai dupã efectuarea unei revizii interioare cu rezultate corespunzãtoare.
    (2) Încercarea la presiune hidraulicã se efectueazã cu apã sau alt lichid neutru, la o presiune stabilitã conform documentaţiei tehnice.
    (3) Temperatura maximã a lichidului de încercare nu trebuie sã depãşeascã 50°C, iar temperatura minimã nu trebuie sã fie mai scãzutã de 5°C.
    ART. 103
    Încercarea la presiune hidraulicã se efectueazã în scopul verificãrii rezistenţei şi etanşeitãţii elementelor sub presiune ale cazanului şi pentru evidenţierea eventualelor defecte care nu au putut fi depistate la revizia interioarã. Încercarea se efectueazã cu toate armãturile montate şi izolate.
    ART. 104
    (1) Valoarea presiunii hidraulice de încercare şi durata încercãrii trebuie sã fie conform prevederilor documentaţiei tehnice de însoţire a cazanului.
    (2) În cazul în care durata încercãrii nu este prevãzutã de producãtor aceasta nu trebuie sã fie mai micã de 10 minute.
    (3) În timpul încercãrii de presiune hidraulicã cazanul trebuie prevãzut cu un al doilea manometru de control, în plus faţã de manometrul de încercare.
    (4) Clasa de precizie a manometrelor de control trebuie sã aibã valoarea cel mult egalã cu 2,5.
    (5) Manometrele trebuie verificate metrologic şi astfel alese încât valoarea presiunii de încercare sã se citeascã pe treimea mijlocie a scãrii gradate.
    (6) Încercarea de presiune hidraulicã se executã astfel încât ridicarea şi coborârea presiunii sã se facã continuu şi fãrã şocuri.
    (7) În timpul umplerii cu lichidul de încercare trebuie luate mãsuri pentru eliminarea completã a aerului, astfel încât sã nu se producã pungi de aer.
    (8) Debitul de alimentare cu lichid se stabileşte astfel încât evacuarea aerului sã evite crearea unei presiuni periculoase în cazan.
    (9) Examinarea suprafeţelor cazanului se face numai dupã reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibile.
    ART. 105
    (1) Încercarea la presiune hidraulicã trebuie sã fie efectuatã cel puţin o datã la 4 ani. Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dupã caz, pot reduce acest interval în funcţie de starea tehnicã şi vechimea în serviciu a cazanului.
    (2) Deţinãtorul/utilizatorul cazanului este singurul rãspunzãtor de respectarea termenelor scadente pentru efectuarea încercãrii la presiune hidraulicã, chiar dacã termenele respective îi sunt comunicate sau nu de cãtre ISCIR.
    ART. 106
    În afara termenului scadent, încercarea hidraulicã de presiune la rece se efectueazã şi în urmãtoarele cazuri:
    a) dupã o întrerupere a funcţionãrii cazanului mai mare de un an, înainte de repunerea în funcţiune a acestuia;
    b) în urma efectuãrii unor lucrãri de reparare;
    c) dupã o explozie de gaze în camera focarului sau în canalele gazelor de ardere;
    d) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dupã caz, au motive sã solicite efectuarea încercãrii;
    e) atunci când este solicitatã motivat de cãtre deţinãtorul/utilizatorul cazanului.
    ART. 107
    În funcţie de natura şi volumul lucrãrilor de reparare, încercarea la presiune hidraulicã poate sã nu se mai efectueze dacã acest lucru este prevãzut în documentaţia tehnicã de reparare.
    ART. 108
    Cu ocazia efectuãrii încercãrii la presiune hidraulicã, supapele de siguranţã trebuie izolate sau blocate pentru a nu permite pierderea apei prin acestea, ca urmare a creşterii presiunii peste presiunea la care sunt reglate. Pe toatã durata efectuãrii încercãrii nu se admit scurgeri.
    ART. 109
    Dupã terminarea încercãrii la presiune hidraulicã supapele de siguranţã trebuie sã fie deblocate şi reglate. conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile Datele şi elementele de reglare a supapelor de siguranţã trebuie sã fie consemnate în procesul-verbal de verificare tehnicã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dupã caz, iar certificatele/buletinele de verificare şi reglare, se ataşeazã la cartea cazanului. Dacã verificarea supapelor de siguranţã a fost efectuatã anterior încercãrii la presiune hidraulicã, de cãtre o persoanã juridicã autorizatã conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile, atunci reglarea nu mai este necesarã.
    ART. 110
    Încercarea la presiune hidraulicã se considerã admisã în cazul în care, dupã expirarea timpului de încercare stabilit, nu se constatã pierderi de presiune, deformaţii remanente ale elementelor sub presiune şi scurgeri.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Revizia exterioarã

    ART. 111
    Revizia exterioarã este verificare tehnicã neprogramatã care se executã inopinat în timpul funcţionãrii cazanului şi constã în examinarea tuturor elementelor care contribuie la funcţionarea cazanului în condiţii de siguranţã, şi anume:
    a) funcţionarea armãturilor de siguranţã şi control, precum şi a instalaţiei de automatizare;
    b) verificarea valabilitãţii autorizaţiilor deţinute şi cunoaşterea instrucţiunilor de utilizare/exploatare a cazanului de cãtre personalul de deservire;
    c) respectarea parametrilor principali ai cazanului (debit, presiune, temperaturã şi altele asemenea);
    d) starea pãrţilor vizibile şi accesibile ale cazanului, precum şi a instalaţiilor auxiliare;
    e) starea tehnicã a instalaţiei de ardere şi dezvoltarea flãcãrilor faţã de pereţii suprafeţelor de încãlzire;
    f) existenţa instrucţiunilor de utilizare/exploatare în sala cazanelor;
    g) existenţa registrului de supraveghere, precum şi modul în care se fac înscrierile zilnice în acesta.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Prelungirea autorizãrii funcţionãrii şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificãrilor tehnice periodice

    ART. 112
    (1) Prelungirea autorizãrii funcţionãrii se poate acorda la solicitarea scrisã a deţinãtorilor/utilizatorilor, care se transmite la ISCIR cu minim 30 de zile înainte de termenul scadent.
    (2) Solicitarea scrisã trebuie sã fie însoţitã de memoriul tehnic menţionat la art. 113, alin. (3).
    ART. 113
    (1) Atunci când cerinţele procesului tehnologic nu permit oprirea cazanului la data scadentã prevãzutã în procesul-verbal, se poate prelungi autorizarea funcţionãrii cu cel mult 12 luni.
    (2) Prelungirea autorizãrii funcţionãrii se efectueazã în baza unui memoriu tehnic întocmit de deţinãtorul/utilizatorul cazanului.
    (3) Memoriul tehnic cuprinde, cel puţin, urmãtoarele:
    a) prezentarea/descrierea cazanului;
    b) istoricul exploatãrii (verificãri tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii şi altele asemenea);
    c) monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnicã periodicã;
    d) mãsuri compensatorii;
    e) concluzii privind funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţã.
    ART. 114
    În funcţie de concluziile memoriului tehnic, ISCIR decide continuarea verificãrilor tehnice sau respingerea solicitãrii de prelungire a autorizãrii funcţionãrii.
    ART. 115
    (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectueazã o revizie exterioarã.
    (2) Rezultatele verificãrilor se consemneazã într-un proces-verbal conform modelului din anexa 2 şi dacã sunt corespunzãtoare, se acordã prelungirea autorizãrii funcţionãrii, stabilindu-se termenul urmãtoarei verificãri tehnice (ziua, luna şi anul).

    CAP. VI
    REPARAREA CAZANELOR

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 116
    (1) Repararea cazanelor se face cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi a celorlalte acte normative aplicabile.
    (2) Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la repararea cazanelor.
    (3) Repararea cazanelor se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
    (4) Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã repararea cazanelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã.
    (5) Autorizarea pentru repararea cazanelor nu este necesarã atunci când lucrãrile de reparare se efectueazã de cãtre producãtorul cazanului.
    (6) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice autorizate care efectueazã repararea cazanelor sunt prevãzute la capitolul XIII.
    (7) Toate constatãrile referitoare la repararea cazanelor trebuie sã fie consemnate de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI în procese-verbale de verificare tehnicã. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnicã sunt prevãzute în anexele 2 şi 4.
    ART. 117
    Repararea cazanelor este consemnatã în procese-verbale de verificare tehnicã de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de cãtre RSVTI, ca urmare a unor defecţiuni depistate în urmãtoarele situaţii:
    a) cu ocazia VTP;
    b) cu ocazia derulãrii unor verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
    c) în exploatarea cazanului şi semnalate de deţinãtori/utilizatori prin grija RSVTI.
    ART. 118
    Nu se admite începerea lucrãrilor de reparare fãrã procesul-verbal de acceptare a începerii lucrãrilor de reparare întocmit de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
    ART. 119
    (1) Lucrãrile de reparare cazane, care se verificã numai de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, sunt:
    a) înlocuirea de virole, de funduri, de tamburi, de plãci tubulare, a fasciculului de ţevi, a tubului focar sau a altor elemente sub presiune care se pot executa separat şi asambla la instalaţie;
    b) repararea prin încãrcare cu sudurã a elementelor sub presiune care prezintã coroziuni sau eroziuni;
    c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crãpãturilor din elementele sub presiune;
    d) executarea la elementele sub presiune a unor suduri noi şi refacerea sau remedierea celor existente;
    e) remedierea zonelor de unde au fost prelevate probe;
    f) înlocuirea ţevilor de fum;
    g) înlocuirea armãturilor de siguranţã cu alte tipodimensiuni care diferã de cele prevãzute în documentaţia tehnicã de însoţire a cazanului;
    h) curãţarea chimicã a suprafeţelor interioare de schimb de cãldurã.
    (2) Pentru lucrãrile de reparare altele decât cele menţionate la alin. (1), verificarea tehnicã dupã reparare se efectueazã de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului împreunã cu RSL al reparatorului. Rezultatele verificãrii tehnice dupã reparare trebuie sã fie consemnate într-un proces-verbal de verificare tehnicã al cãrui model este prevãzut în anexa 4. Procesul-verbal de verificare tehnicã se ataşeazã la cartea cazanului.
    ART. 120
    (1) Repararea cazanelor se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de reparare avizatã de cãtre RADTP.
    (2) Atestarea persoanelor fizice care efectueazã avizarea documentaţiilor preliminare de reparare a cazanelor se face în condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare
    (3) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice care efectueazã avizarea documentaţiilor preliminare de reparare a cazanelor sunt prevãzute la capitolul XIII, secţiunea a 3-a.
    ART. 121
    În cazul în care pe parcursul efectuãrii lucrãrilor de reparare apar şi alte defecte care nu au fost cuprinse în documentaţia tehnicã preliminarã de reparare, aceasta se completeazã şi se prezintã la ISCIR în vederea acceptãrii.
    ART. 122
    (1) La repararea cazanului se au în vedere cerinţele reglementãrilor tehnice aplicabile acestuia.
    (2) În cadrul lucrãrilor de reparare se folosesc subansambluri construite de reparatori autorizaţi în baza documentaţiei tehnice avizate de RADTP şi subansambluri/ componente construite în conformitate cu reglementãrile naţionale care transpun cerinţele din directivele europene aplicabile.
    (3) Documentaţia tehnicã preliminarã de reparare, avizatã de RADTP trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele:
    a) memoriul tehnic de reparare care trebuie sã conţinã:
    1) date generale privind cazanul;
    2) istoricul de funcţionare şi de reparare, precum şi altele asemenea;
    3) tehnologii de reparare, lista de proceduri de sudare;
    b) desene cu precizarea zonelor ce urmeazã a fi reparate, cu menţionarea tuturor elementelor ce trebuie sã fie reparate sau înlocuite, detalii despre suduri, tehnologie de control;
    c) breviarul de calcul de rezistenţã în cazul unor modernizãri sau a unor modificãri tehnologice ale cazanului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Etapele lucrãrilor de reparare

    ART. 123
    Înaintea începerii lucrãrilor de reparare, persoana juridicã reparatoare autorizatã, cu acordul deţinãtorului/utilizatorului cazanului, prezintã la ISCIR, în vederea acceptãrii începerii lucrãrilor de reparare, documentaţi tehnicã preliminarã de reparare prevãzutã la art. 122, alin. (3).
    ART. 124
    În urma analizei documentaţiei întocmitã conform art. 122, alin. (3), acceptarea începerii lucrãrilor de reparare se face prin încheierea unui proces-verbal de verificare tehnicã, ocazie cu care se stabilesc şi eventualele puncte de staţionare obligatorie, însoţit de un exemplar al documentaţiei ştampilat de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
    ART. 125
    Pe parcursul reparaţiei se efectueazã verificãrile prevãzute în memoriul tehnic de reparare menţionat la art. 122, alin. (3) lit. a) şi verificãrile stabilite la art. 124. Persoana juridicã reparatoare prezintã inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR documentele specifice etapei respective, precum certificate de inspecţie material, materiale de bazã şi de adaos, lista sudorilor autorizaţi, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine de examinãri şi altele asemenea; verificãrile se finalizeazã cu încheierea de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR de procese-verbale de verificare tehnicã.
    ART. 126
    Dupã finalizarea lucrãrilor de reparare, reparatorul întocmeşte şi depune la ISCIR documentaţia tehnicã de reparare, compusã din urmãtoarele documente:
    a) documentaţia preliminarã de reparare acceptatã conform art. 122, alin (3);
    b) tabelul nominal cu sudorii, autorizaţi de cãtre ISCIR, care au executat lucrãrile de sudare, întocmit de RTS;
    c) harta marcajelor lucrãrilor de sudare efectuate;
    d) certificatele de inspecţie material pentru materialele de sudare folosite;
    e) documentele de însoţire a subansamblurilor de cazan certificate, dacã este cazul;
    f) fişa şi diagrama de tratament termic, dacã este cazul;
    g) buletinele cu rezultatele examinãrilor nedistructive/distructive efectuate;
    h) copii ale proceselor-verbale pentru verificãrile tehnice efectuate pe parcursul lucrãrilor de reparare;
    i) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casã, în care sã fie specificat cã echipamentul poate fi supus verificãrilor tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii cazanului;
    j) documentaţiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive şi aparate aferente cazanului care au fost înlocuite;
    k) documentaţiile tehnice pentru subansambluri, instalaţii de ardere sau alte dispozitive şi aparate aferente cazanului care au fost înlocuite;
    l) declaraţia privind lucrãrile de reparare efectuate, întocmitã conform modelului din anexa 1.
    ART. 127
    Dupã finalizarea lucrãrilor de reparare se efectueazã urmãtoarele verificãri tehnice:
    a) verificarea documentaţiei tehnice de reparare;
    b) revizia interioarã, conform prevederilor art. 96 - 101;
    c) încercarea la presiune hidraulicã conform, prevederilor art. 102 - 108 şi art. 110;
    d) verificarea dispozitivelor de siguranţã, conform prevederilor art. 109.
    ART. 128
    (1) Rezultatele verificãrilor tehnice dupã reparare se consemneazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în procesul-verbal de verificare tehnicã.
    (2) În procesul-verbal de verificare tehnicã, încheiat cu ocazia verificãrii tehnice în vederea repunerii în funcţiune a cazanului, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR stabileşte şi data (ziua, luna şi anul) urmãtoarei verificãri tehnice periodice, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
    (3) Documentaţia tehnicã de reparare se ataşeazã la cartea cazanului.
    ART. 129
    Efectuarea lucrãrilor de reparare se consemneazã în registrul de evidenţã a lucrãrilor de instalare/montare/reparare cazane conform modelului din anexa 5.
    ART. 130
    Dacã prin lucrãrile de reparare efectuate s-au modificat performanţele iniţiale ale cazanului, scopul sau tipul acestuia, se aplicã prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la retimbrarea cazanului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Dispoziţii finale privind repararea cazanelor

    ART. 131
    Documentaţia tehnicã a construcţiei metalice de susţinere a cazanului trebuie sã corespundã prevederilor tehnice prevãzute în actele normative în vigoare, aplicabile.
    ART. 132
    (1) Dupã efectuarea încercãrii la presiune hidraulicã nu se mai efectueazã lucrãri de sudare şi de deformare la rece sau la cald la elementele cazanului care lucreazã sub presiune.
    (2) În cazul în care la încercarea la presiune hidraulicã se constatã neconformitãţi, acestea se înlãturã, dupã care încercarea la presiune hidraulicã se repetã.
    ART. 133
    Încercarea la presiune hidraulicã a cazanelor se efectueazã înainte de vopsire şi, dupã caz, înainte de izolare sau în zidire, la locul de funcţionare sau la sediul reparatorului, dupã caz, reparatorului revenindu-i obligaţia de a asigura condiţiile corespunzãtoare realizãrii acesteia.
    ART. 134
    Verificarea tehnicã dupã izolare urmãreşte respectarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare în ceea ce priveşte: poziţia nivelului minim şi a indicatoarelor de nivel faţã de acest nivel, etanşarea pereţilor, amplasarea gurilor de observare, a uşilor de vizitare şi altele asemenea.
    ART. 135
    În cazul reparãrii unor cazane sau elemente ale acestora care datoritã modului de execuţie, montare sau exploatare necesitã verificãri şi încercãri suplimentare ca de exemplu mãsurarea deformaţiilor şi altele asemenea sau atunci când unele dintre verificãrile şi încercãrile prevãzute în prezenta prescripţie tehnicã nu pot fi efectuate, se pot efectua şi alte verificãri şi încercãri. Acestea se prevãd în documentaţia tehnicã preliminarã de reparare, precizându-se tipul, volumul, condiţiile tehnice de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuãrii acestora în timpul utilizãrii cazanelor.

    CAP. VII
    MONTAREA CAZANELOR VECHI

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 136
    (1) Montarea cazanelor vechi se face cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.
    (2) Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la montarea cazanelor vechi.
    (3) Montarea cazanelor vechi se face de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoana juridicã autorizatã de cãtre ISCIR sau de cãtre persoana juridicã autorizatã de autoritãţile competente din statele membre. Persoana juridicã autorizatã de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistratã în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
    (4) Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã repararea cazanelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã. Autorizaţia pentru montarea cazanelor vechi nu este necesarã atunci când lucrãrile de montare se efectueazã de cãtre producãtorul cazanului.
    (5) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice care efectueazã montarea cazanelor vechi sunt prevãzute la capitolul XIII, secţiunea a 3-a.
    (6) Verificarea montãrii se efectueazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
    (7) Toate constatãrile referitoare la montarea cazanelor vechi se consemneazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnicã. Modelul procesului-verbal de verificare tehnicã este prevãzut în anexa 2.
    ART. 137
    (1) Montarea cazanelor vechi se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de montare avizatã de cãtre RADTP.
    (2) Condiţiile privind atestarea de cãtre ISCIR a persoanelor fizice care efectueazã avizarea documentaţiilor preliminare de reparare a cazanelor sunt conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice care efectueazã avizarea documentaţiilor preliminare de montare a cazanelor sunt prevãzute la capitolul XIII, secţiunea a 3-a.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Etapele necesare efectuãrii montãrii

    ART. 138
    Acceptarea lucrãrilor de montare:
    a) înaintea începerii lucrãrilor de montare, persoana juridicã autorizatã, întocmeşte un memoriu tehnic de prezentare a lucrãrilor de montare, care cuprinde documentaţia tehnicã preliminarã de montare, lucrãrile de montare ce urmeazã a se efectua şi condiţiile tehnice de execuţie ale acestora, precum şi programul de examinãri, verificãri şi încercãri ce urmeazã a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrãrilor de montare;
    b) memoriul tehnic, vizat de cãtre deţinãtor/utilizator, trebuie sã fie înaintat la ISCIR în vederea acceptãrii începerii lucrãrilor de montare. Se interzice începerea lucrãrilor de montare fãrã procesul-verbal de acceptare al ISCIR. Prin procesul-verbal de acceptare a începerii lucrãrilor de montare, ISCIR poate solicita ca anumite operaţii, examinãri, verificãri sau încercãri sã se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridicã autorizatã este obligatã sã solicite participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la operaţiile, examinãrile, verificãrile sau încercãrile respective.
    ART. 139
    (1) La verificarea montãrii cazanelor pe parcursul acesteia, se efectueazã verificãrile stabilite prin memoriul tehnic prevãzut la art. 140. În aceste situaţii persoana juridicã autorizatã pentru aceste lucrãri, prezintã inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR documentele specifice etapei respective ca de exemplu certificate de inspecţie materiale de baza şi de adaos, lista sudorilor autorizaţi, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine de control şi altele asemenea; verificãrile sunt finalizate cu încheierea de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR a unui proces-verbal.
    (2) Efectuarea lucrãrilor de montare se consemneazã în registrul de evidenţã a lucrãrilor de instalare/montare/reparare cazane conform modelului din anexa 5.
    ART. 140
    Dupã finalizarea lucrãrilor de montare a cazanului vechi, se efectueazã urmãtoarele verificãri tehnice:
    a) verificarea documentaţiei tehnice de montare, care este depusã la ISCIR cu cel puţin 15 zile înaintea datei propuse pentru efectuarea verificãrii tehnice; documentaţia tehnicã de montare cuprinde cel puţin:
    1) memoriu tehnic de montare;
    2) certificatele de inspecţie ale materialelor utilizate pentru pãrţile supuse presiunii sau care se asambleazã prin sudare la acestea, cu precizarea caracteristicilor în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare, specifice instalaţiei supuse montãrii;
    3) documentaţiile tehnice pentru subansambluri, instalaţii de ardere sau alte dispozitive şi aparate aferente cazanului care au fost înlocuite;
    4) documentele privind efectuarea pe parcursul lucrãrilor de montare şi în final a verificãrii lucrãrilor executate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale documentaţiei preliminare de montare;
    5) lista procedurilor de sudare aprobate, folosite în execuţia îmbinãrilor sudate şi specificaţiile procedurilor de sudare (WPS) specifice, întocmite de RTS, la care se ataşeazã fişele de aprobare (WPQR), în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la aprobarea procedurilor de sudare, în copie;
    6) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor care au executat lucrãrile de sudare, întocmit de RTS, la care se ataşeazã autorizaţiile sudorilor, în copie;
    7) fişa şi diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevãzut în documentaţia tehnicã preliminarã de montare;
    8) documentele cuprinzând rezultatele examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate de cãtre laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile;
    9) procesul-verbal întocmit de cãtre RSVTI în care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casã, în care sã se specifice cã instalaţia poate fi supusã verificãrii tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii;
    10) declaraţia pentru lucrãrile de montare efectuate, întocmitã de cãtre persoana juridicã autorizatã conform modelului din anexa 1;
    b) raportul tehnic întocmit de o persoanã juridicã autorizatã pentru verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
    c) revizia interioarã, care se va efectua conform art. 96 - 101; cu aceastã ocazie se verificã şi spãlarea-pregãtirea suprafeţelor interioare de schimb de cãldurã, cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    d) încercarea la presiune hidraulicã conform art. 102 - 108 şi art. 110;
    e) reglarea sau verificarea reglãrii dispozitivelor de siguranţã, conform art. 109;
    f) încercarea la cald (modul de efectuare a verificãrilor şi încercãrilor şi documentele care se întocmesc trebuie sã fie conform prevederilor prescripţiei tehnice care reglementeazã activitãţile în domeniul instalaţiilor de ardere şi automatizare).

    NOTÃ: În cazul în care pe parcursul lucrãrilor de montare apar modificãri faţã de documentaţia preliminarã acceptatã de ISCIR, aceste modificãri se avizeazã de RADTP şi se transmit la ISCIR pentru acceptare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Dispoziţii finale privind montarea cazanelor

    ART. 141
    (1) Rezultatele verificãrii tehnice dupã montare se consemneazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în procesul-verbal de verificare tehnicã. În procesul-verbal de verificare tehnicã, încheiat cu ocazia verificãrii tehnice în vederea repunerii în funcţiune, a cazanului vechi, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR stabileşte data (ziua, luna şi anul) urmãtoarei verificãri tehnice periodice, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
    (2) Efectuarea lucrãrilor de montare se consemneazã în registrul de supraveghere de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului.

    CAP. VIII
    VERIFICÃRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII/EXAMINÃRI CU CARACTER TEHNIC A CAZANELOR

    SECŢIUNEA 1
    Domeniu de aplicare

    ART. 142
    (1) Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a cazanelor se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a cazanelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã. Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevãzute la capitolul XII din prezenta prescripţie tehnicã.
    (2) Cerinţa de autorizare pentru verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a nu se aplicã producãtorilor cazanelor fabricate de aceştia.
    ART. 143
    Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic, se efectueazã în scopul evaluãrii stãrii tehnice, estimãrii duratei de funcţionare remanente şi stabilirii condiţiilor de funcţionare în siguranţã a cazanelor.
    ART. 144
    Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic se efectueazã în urmãtoarele cazuri:
    a) dacã s-au produs avarii şi/sau accidente la cazane;
    b) dacã în urma verificãrilor tehnice periodice, efectuate conform prezentei prescripţii tehnice, se obţin rezultate necorespunzãtoare; cazanele la care se constatã zone de coroziune, care ar putea periclita funcţionarea în condiţii de siguranţã;
    c) atunci când cazanul urmeazã sã fie repus în funcţiune dupã o perioadã de timp în care a fost oprit, fãrã sã fie conservat în mod corespunzãtor (conform instrucţiunilor de exploatare şi unor proceduri specifice), iar repunerea acestuia în funcţiune ar putea periclita siguranţa în funcţionare;
    d) la sfârşitul duratei de viaţã a cazanului, atunci când aceasta este stabilitã prin documentaţia tehnicã;
    e) la expirarea duratei normale de funcţionare prevãzutã în <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când prin documentaţia tehnicã nu este prevãzutã durata de viaţã a cazanului;
    f) atunci când documentaţia tehnicã a cazanului lipseşte sau este incompletã;
    g) la cazanele menţionate la art. 17 lit. b);
    h) atunci când la cazanul aflat în funcţiune se constatã o funcţionare anormalã a acestuia precum depãşirea parametrilor maximi de funcţionare, apariţia unor deformaţii ale corpului sub presiune şi altele asemenea.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii privind efectuarea verificãrilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic

    ART. 145
    (1) Persoana juridicã autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic întocmeşte un program de investigaţii/examinãri care cuprinde cel puţin urmãtoarele:
    a) descrierea cazanului din punct de vedere constructiv şi al parametrilor de funcţionare (volum, presiune, temperaturã, debit); se anexeazã desenul tip de ansamblu;
    b) prezentarea eventualelor lucrãri de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente (avarii, accidente şi altele asemenea) care au avut loc în timpul perioadei de funcţionare la cazan;
    c) planuri care cuprind examinãrile, verificãrile şi încercãrile care se propun a fi efectuate la cazan; se întocmesc schiţe care cuprind, dupã caz, poziţionarea exactã a punctelor şi locurilor unde urmeazã sã se efectueze examinãri nedistructive şi a zonelor din care urmeazã sã fie prelevate epruvete pentru încercãri distructive;
    d) menţionarea condiţiilor de execuţie a examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor care se propun a fi efectuate la cazan precum prescripţii tehnice, standarde şi altele asemenea, precum şi a criteriilor de acceptare a rezultatelor obţinute.
    (2) Programul de investigaţii/examinãri trebuie sã fie avizat de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice de examinãri RADTE al persoanei juridice autorizate de ISCIR.
    ART. 146
    Programul întocmit conform art. 145, se înainteazã la ISCIR pentru acceptare.
    ART. 147
    (1) Reprezentantul persoanei juridice autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic participã la toate examinãrile, verificãrile şi încercãrile prevãzute în programul acceptat de ISCIR.
    (2) Examinãrile nedistructive/distructive se efectueazã în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.
    ART. 148
    ISCIR poate solicita ca anumite examinãri, verificãri sau încercãri sã se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridicã autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic are obligaţia sã solicite, cu cel puţin 5 zile înainte, participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la efectuarea acestora.
    ART. 149
    (1) Pe baza rezultatelor obţinute în urma examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate, persoana juridicã autorizatã de ISCIR pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic întocmeşte raportul tehnic care conţine concluziile finale privind posibilitatea funcţionãrii în condiţii de siguranţã a cazanului.
    (2) Raportul tehnic trebuie sã fie avizat de RADTE al persoanei juridice autorizate.
    (3) Raportul tehnic împreunã cu buletinele şi certificatele cu rezultatele obţinute, breviarul de calcul de rezistenţã şi procesele-verbale întocmite de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, dupã caz, întocmit ca urmare a examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate conform programului acceptat de ISCIR, se transmit la ISCIR pentru acceptare.
    ART. 150
    (1) Dupã acceptarea de cãtre ISCIR a raportului tehnic, deţinãtorul/utilizator trebuie sã respecte concluziile menţionate în raportul tehnic întocmit de persoana juridicã autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
    (2) În cazul obţinerii unor rezultate corespunzãtoare deţinãtorul/utilizatorul solicitã la ISCIR efectuarea examinãrilor şi verificãrilor în vederea obţinerii autorizaţiei funcţionãrii a cazanului conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    (3) Dacã în urma examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate rezultã necesitatea efectuãrii unor lucrãri de reparare la cazan, acestea trebuie sã fie efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, iar examinãrile şi verificãrile în vederea obţinerii autorizãrii funcţionãrii sã fie efectuate ulterior.
    ART. 151
    Documentaţia tehnicã acceptatã de ISCIR (programul de investigaţii/examinãri, raportul tehnic şi documentele aferente acestuia) trebuie sã fie ataşatã la cartea cazanului partea de exploatare, urmând a fi prezentatã inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR în vederea obţinerii autorizãrii funcţionãrii.

    CAP. IX
    TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA CAZANELOR

    ART. 152
    (1) Cazanele a cãror montare, reparare, utilizare şi verificare se efectueazã în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, aflate în funcţionare fãrã placa de timbru, trebuie sã fie timbrate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
    (2) Aplicarea plãcii de timbru la cazanele aflate în funcţionare se poate face în urmãtoarele situaţii:
    a) atunci când aceasta lipseşte, este deterioratã sau este ilizibilã;
    b) atunci când se reduc parametrii de funcţionare ai cazanului în urma reparãrii sau a efectuãrii unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
    ART. 153
    (1) Pentru cazanele la care placa de timbru nu existã sau este deterioratã, aceasta trebuie reconstituitã de cãtre deţinãtor/utilizator, în baza documentaţiei existente (din care sã rezulte parametrii de funcţionare, numãrul de fabricaţie/an, denumirea fabricantului).
    (2) Placa de timbru se poate aplica numai dacã pe cazan existã marcate prin poansonare cel puţin datele (numãrul de fabricaţie/an şi denumirea fabricantului) care sã permitã stabilirea cu certitudine a faptului cã documentaţia tehnicã aparţine acestuia.
    (3) Placa de timbru trebuie sã fie conform documentaţiei tehnice de însoţire şi se aplicã de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului care întocmeşte un proces-verbal în cartea cazanului. Datele care trebuie sã fie înscrise pe placa de timbru se stabilesc pe baza documentaţiei tehnice existente a cazanului.
    ART. 154
    (1) Pentru cazanele la care placa de timbru nu existã sau este deterioratã şi la care nu existã documentaţie tehnicã, placa de timbru se poate aplica numai dacã pe cazan existã marcate prin poansonare cel puţin datele care sã permitã identificarea parametrilor de funcţionare.
    (2) Documentaţia tehnicã se reconstituie în urma efectuãrii unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    (3) Dacã numãrul şi anul de fabricaţie nu pot fi identificate, persoana juridicã care a efectuat investigaţiile/examinãrile cu caracter tehnic, alocã un numãr unic de identificare.
    (4) Placa de timbru este aplicatã de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului care întocmeşte un proces-verbal în cartea cazanului.
    ART. 155
    În cazul reducerii parametrilor de funcţionare ai cazanelor, ca urmare a efectuãrii unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, se efectueazã retimbrarea conform art. 154 alin. (4).
    ART. 156
    Cazanele la care placa de timbru nu existã sau este deterioratã şi pentru care deţinãtorul/utilizatorul nu posedã documentaţia tehnicã şi nu existã marcate prin poansonare cel puţin datele care sã permitã identificarea parametrilor de funcţionare trebuie sã fie scoase din uz.

    CAP. X
    AVARII ŞI ACCIDENTE

    ART. 157
    În cazul avariilor care determinã oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţã a unui cazan, precum şi în cazurile de accidente provocate la cazane, persoana fizicã sau juridicã care deţine/utilizeazã cazanul are obligaţia de a opri din funcţionare cazanul şi de a anunţa de îndatã ISCIR despre producerea evenimentului; cu aceastã ocazie se anunţã cel puţin urmãtoarele date: numele şi prenumele şi funcţia persoanei care anunţã, modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei/accidentului, felul cazanului, urmãrile avariei/accidentului.
    ART. 158
    Persoana fizicã sau juridicã care deţine/utilizeazã cazanul la care s-a produs avaria sau accidentul are urmãtoarele obligaţii de îndeplinit prin RSVTI:
    a) sã ia mãsurile necesare pentru ca starea de fapt produsã de avarie sau în timpul accidentului sã rãmânã nemodificatã pânã la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu excepţia cazului în care situaţia respectivã ar constitui un pericol pentru viaţa şi sãnãtatea persoanelor;
    b) sã ia toate mãsurile de asigurare a condiţiilor de securitate;
    c) sã izoleze pe cât posibil zona de lucru a cazanului avariat sau la care s-a produs accidentul;
    d) sã întocmeascã un raport cu situaţia tehnicã a cazanului imediat dupã avarie/accident, care include şi fotografii ale cazanului avariat, precum şi intervenţiile efectuate pânã la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR;
    e) sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizaţia de funcţionare a cazanului (cartea cazanului) precum şi raportul de mai sus (în cazurile justificate raportul nu mai este necesar).
    ART. 159
    Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR întocmesc procesul-verbal de constatare a avariei sau accidentului şi de oprire din funcţiune a instalaţiei/echipamentului.
    ART. 160
    (1) Cazanul care a suferit avarii în urma cãrora s-a determinat oprirea lui din funcţionare, trebuie sã fie supus unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic, în vederea evaluãrii stãrii tehnice a acestora, efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale prescripţiilor tehnice aplicabile.
    (2) Investigaţiile/examinãrile cu caracter tehnic nu sunt necesare în mãsura în care persoana fizicã sau juridicã deţinãtoare/utilizatoare renunţã la utilizarea cazanului avariat şi decide scoaterea din uz şi casarea acestuia.
    ART. 161
    Expertizele în caz de avarii sau accidente la cazane se realizeazã de cãtre experţii ISCIR.

    CAP. XI
    SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA CAZANELOR

    ART. 162
    (1) Scoaterea din uz a cazanelor se face de cãtre deţinãtor/utilizator, în urmãtoarele cazuri:
    a) dacã în urma verificãrilor tehnice periodice sau în urma investigaţiilor/examinãrilor cu caracter tehnic cazanul nu mai îndeplineşte condiţiile de siguranţã în funcţionare;
    b) atunci când deţinãtorul renunţã din proprie iniţiativã la acestea.
    (2) Oprirea din funcţionare şi conservarea cazanului nu înseamnã scoatere din uz.
    ART. 163
    Cazanele scoase din uz sunt casate prin grija deţinãtorului/utilizatorului.
    ART. 164
    Operaţia de casare a cazanului se confirmã printr-un proces-verbal întocmit de cãtre RSVTI şi semnat de cãtre reprezentantului deţinãtorului/utilizatorului.
    ART. 165
    Placa de timbru a cazanului trebuie sã fie demontatã şi distrusã în prezenţa RSVTI al unitãţii deţinãtoare/utilizatoare. Acest fapt trebuie menţionat în procesul-verbal încheiat.
    ART. 166
    Procesul-verbal încheiat se ataşeazã la cartea cazanului şi rãmâne în arhiva deţinãtorului/utilizatorului.
    ART. 167
    (1) Deţinãtorul/utilizatorul comunicã, în scris, scoaterea din uz şi casarea cazanului la ISCIR, în vederea scoaterii din evidenţa proprie a acestuia.
    (2) Comunicarea se transmite la ISCIR în termen de 15 zile de la întocmirea procesului-verbal menţionat la art. 166.
    ART. 168
    Este interzisã repunerea în funcţiune şi exploatarea cazanelor scoase din uz şi casate.

    CAP. XII
    ATESTÃRI ŞI AUTORIZÃRI

    ART. 169
    (1) ISCIR atestã persoanele fizice pentru urmãtoarele activitãţi:
    a) avizarea documentaţiei tehnice de instalare;
    b) avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare;
    c) avizarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare.
    (2) ISCIR autorizeazã persoanele juridice pentru urmãtoarele activitãţi:
    a) instalarea/montarea cazanelor;
    b) montarea cazanelor vechi;
    c) repararea cazanelor;
    d) întreţinerea prin spãlare chimicã a cazanelor;
    e) verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
    (3) ISCIR autorizeazã urmãtoarele persoane fizice:
    a) RSVTI;
    b) fochişti.
    ART. 170
    Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare pentru activitãţile prevãzute la art. 169, precum şi condiţiile şi documentaţia necesarã sunt prevãzute în prescripţia tehnicã şi celelalte reglementãri aplicabile.
    ART. 171
    Obţinerea autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvã persoana fizicã sau juridicã de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

    CAP. XIII
    OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITÃŢI

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 172
    Producãtorii, persoanele fizice sau juridice autorizate de ISCIR, deţinãtorii/utilizatorii cazanelor trebuie sã respecte prevederile Legii 64/2008, legea privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţiile şi responsabilitãţile deţinãtorilor/utilizatorilor cazanelor

    ART. 173
    Deţinãtorul/utilizatorul de cazane are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã nu permitã modificarea cerinţelor şi condiţiilor stabilite prin documentaţia de instalare/montare şi autorizaţia de funcţionare;
    b) sã nu permitã alimentarea altor consumatori din instalaţia electricã a cazanului;
    c) sã îndeplineascã la termenele prevãzute mãsurile dispuse de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR şi RSVTI prin procesul-verbal de verificare tehnicã;
    d) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca RSVTI, precum şi personalul de deservire a cazanelor sã-şi poatã îndeplini în condiţii bune sarcinile prevãzute.
    ART. 174
    Sã comunice la ISCIR, în scris, în termen de 15 zile, decizia de schimbare a RSVTI.
    ART. 175
    În cazul transferului dreptului de proprietate, fostul deţinãtor/utilizator are obligaţia sã înştiinţeze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru scoaterea din evidenţã a cazanului.
    ART. 176
    În cazul transferului dreptului de proprietate, noul deţinãtor/utilizator are obligaţia sã solicite în scris la ISCIR autorizarea funcţionãrii acestuia.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate de ISCIR

    ART. 177
    Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice atestate pentru avizarea documentaţiei tehnice de instalare, documentaţiei tehnice preliminare de montare, de reparare:
    a) sã cunoascã actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele aplicabile;
    b) sã verifice dacã au fost adoptate soluţii tehnice care sã permitã funcţionarea cazanelor în condiţii de siguranţã;
    c) sã verifice dacã au fost prevãzute în documentaţia tehnicã, verificãrile şi încercãrile ce trebuie sã fie efectuate de montatori/reparatori la locul de funcţionare, în concordanţã cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    d) sã avizeze documentaţiile tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de calcul, acolo unde este cazul;
    e) sã urmãreascã existenţa în documentaţiile avizate a precizãrilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
    f) sã ţinã evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verificã şi le avizeazã conform, în registru a cãrui model este prevãzut în anexa 6;
    g) la cerere sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute;
    h) sã participe la instructaje profesionale şi la examinãri organizate de ISCIR (când este cazul);
    i) sã confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:
    1) pentru avizarea documentaţiei în vederea instalãrii:


 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Numele şi prenumele: │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ATESTAT RADTI - IMSP │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Nr.: │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │AVIZAT CORESPUNDE*) │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Data: Semnãtura: │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


_________
    *) Se menţioneazã indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

    2) pentru avizarea documentaţiei preliminare de montare/reparare:


 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Numele şi prenumele: │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ATESTAT RADTP - IMSP │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Nr.: │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │AVIZAT CORESPUNDE*) │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Data: Semnãtura: │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


__________
   *) Se menţioneazã indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

    ART. 178
    Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic:
    a) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
    b) sã întocmeascã programul de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
    c) sã întocmeascã rapoartele tehnice în urma efectuãrii de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
    d) sã întocmeascã memoriul tehnic de analizã a riscurilor;
    e) sã aibã dotãrile tehnice specifice domeniului de autorizare;
    f) sã ţinã la zi registre de evidenţã a lucrãrilor efectuate, conform modelului din anexa 7;
    g) sã comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; sã asigure cã personalul nou propus începe activitatea specificã numai dupã autorizarea acestuia de cãtre ISCIR;
    h) sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale constructorului cazanului (unde este cazul);
    i) la cerere sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de cãtre acesta cu ocazia controalelor efectuate.
    ART. 179
    Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice nominalizate în cadrul autorizaţiilor persoanelor juridice pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic:
    a) sã cunoascã actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele specifice;
    b) sã adopte soluţii tehnice care sã permitã funcţionarea cazanelor în condiţii de siguranţã;
    c) sã prevadã în documentaţia investigaţiilor/examinãrilor cu caracter tehnic verificãrile şi încercãrile ce trebuie sã fie efectuate de montatori/reparatori la locul de funcţionare, în concordanţã cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    d) sã estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la cazanele pentru care au fost efectuate verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic la expirarea duratei de viaţã sau duratei normale de utilizare;
    e) sã avizeze documentaţiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);
    f) sã urmãreascã existenţa în documentaţiile avizate a precizãrilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
    g) sã ţinã evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verificã şi le avizeazã, într-un registru, conform modelului din anexa 7;
    h) la cerere sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute;
    i) sã participe la instructaje profesionale şi la examinãrile organizate de ISCIR, când este cazul;
    j) sã confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:


 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │*) │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numele şi prenumele: │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │RADTE IMSP ............................................... │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │AVIZAT CORESPUNDE: │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Data: Semnãtura: │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


_________
    *) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

    ART. 180
    Persoanele juridice autorizate pentru instalare, montare şi reparare au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi registre de evidenţã a lucrãrilor efectuate conform modelului din anexa 5;
    b) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca RSL şi RTS sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
    c) sã comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL/RTS; sã asigure cã personalul nou propus efectueazã activitãţile specifice numai dupã atestarea acestora de cãtre ISCIR;
    d) sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prescripţiei tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producãtorului cazanului (unde este cazul);
    e) sã înceapã execuţia lucrãrilor de reparare numai dupã existenţa procesului-verbal al inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR prin care se dispune începerea acestor lucrãri;
    f) sã execute lucrãrile de montare/reparare în conformitate cu documentaţiile tehnice preliminare avizate de RADTP;
    g) sã supunã avizãrii RADTP documentaţiile tehnice de montare/reparare, în cazul în care, pe parcursul montãrii/reparãrii apar modificãri faţã de documentaţia tehnicã preliminarã avizatã;
    h) sã solicite efectuarea verificãrii cazanelor de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, înainte de asamblare şi în fazele în care examinarea acestora este posibilã;
    i) sã punã la dispoziţia deţinãtorului/utilizatorului documentaţia tehnicã de reparare;
    j) sã pregãteascã cazanul, în mod corespunzãtor, în vederea efectuãrii verificãrilor şi încercãrilor în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    k) sã punã la dispoziţie personalul şi utilajele necesare verificãrii cazanului;
    l) sã emitã la finalizarea lucrãrilor declaraţia conform anexei 1.
    ART. 181
    Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice autorizate pentru întreţinere prin spãlare chimicã a cazanelor:
    a) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi registre de evidenţã a lucrãrilor efectuate, conform modelului din anexa 5;
    b) sã înceapã lucrãrile de spãlare chimicã numai dupã verificarea existenţei procesului-verbal al inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR prin care se dispune efectuarea spãlãrii chimice;
    c) sã anunţe la ISCIR data finalizãrii lucrãrilor de spãlare chimicã;
    d) sã comunice, la ISCIR, în termen de 15 zile de la data începerii lucrãrilor de întreţinere regim chimic la cazane în timpul funcţionãrii, deţinãtorii/utilizatorii ale cãror cazane le-au preluat la întreţinere;
    e) sã întocmeascã tehnologii specifice în concordanţã cu tehnologiile prevãzute în documentaţia de autorizare de spãlare chimicã pentru fiecare caz în parte, în funcţie de tipul cazanului şi de analiza depunerilor;
    f) sã utilizeze produse chimice care nu trebuie sã influenţeze negativ valorile celorlalţi indici chimici impuşi sau valoarea purjei cazanului; se interzice utilizarea unor produse care conduc la apariţia unor depuneri de substanţe organice;
    g) sã încheie la un interval de maxim 30 de zile, documente din care sã reiasã rezultatele obţinute în cursul operaţiei de întreţinere regim chimic la cazane pe circuitul apã-aburcondensat al cazanelor, care trebuie sã fie anexate la cartea cazanului;
    h) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca RSL sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
    i) sã comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL; sã asigure cã personalul nou propus efectueazã activitãţile specifice numai dupã nominalizarea acestuia de ISCIR;
    j) sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producãtorului cazanului;
    k) sã emitã la finalizarea lucrãrilor de spãlare chimicã, declaraţia conform anexei 1.
    ART. 182
    Obligaţiile şi responsabilitãţile responsabilului cu supravegherea lucrãrilor (RSL):
    a) sã cunoascã legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele aplicabile;
    b) sã menţioneze în documentaţiile întocmite precizãrile legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
    c) sã completeze la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor efectuate;
    d) sã verifice periodic, cel puţin o datã pe an, pregãtirea tehnicã a personalului de montare/reparare/întreţinere, consemnând rezultatele într-un proces-verbal;
    e) sã urmãreascã execuţia pe faze de lucru a lucrãrilor de montare/reparare, din punct de vedere al respectãrii prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare şi sã supunã la încercãri instalaţiile respective;
    f) sã verifice documentaţia tehnicã întocmitã pentru lucrãrile efectuate sub aspectul respectãrii prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    g) sã participe la instruirile periodice organizate de ISCIR;
    h) sã confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:


 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │*) │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numele şi prenumele: │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │RSL IMSP ........................................................ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Data: Semnãtura: │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


_________
    *) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

    ART. 183
    RTS are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã cunoascã legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, standardele şi alte acte normative aplicabile;
    b) sã verifice dacã tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţã cu procedura de sudare aprobatã;
    c) sã verifice documentaţia tehnicã preliminarã de instalare, montare şi/sau reparare înainte de lansarea acestuia în execuţie, astfel încât soluţiile adoptate sã asigure condiţii optime de sudare şi verificare;
    d) sã asigure alegerea corectã a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bazã utilizate, în conformitate cu procedurile de sudare aprobate;
    e) sã verifice calitatea materialelor de adaos şi sã admitã introducerea în execuţie numai a materialelor de adaos prevãzute în documentaţia tehnicã;
    f) sã ia mãsurile necesare ca la repararea elementelor instalaţiilor sã se foloseascã numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare aprobate;
    g) sã supravegheze ca materialele de bazã introduse în execuţie sã fie conforme cu documentaţia tehnicã preliminarã de montare/reparare;
    h) sã urmãreascã efectuarea verificãrii calitãţii îmbinãrilor sudate şi sã vizeze documentele privind verificarea îmbinãrilor sudate, care se ataşeazã la documentaţia tehnicã;
    i) sã stabileascã cauzele eventualelor defecte şi sã ia mãsuri corespunzãtoare pentru remedierea şi evitarea acestora;
    j) sã participe la întrunirile şi instructajele organizate de ISCIR;
    k) sã confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│RTS ............................................................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data: Semnãtura: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


________
   *) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Obligaţiile şi responsabilitãţile personalului de deservire

    ART. 184
    (1) Fochistul are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã cunoascã bine cazanul şi deservirea corectã a acestuia, urmãrind continuu funcţionarea normalã a acestuia;
    b) sã cunoascã şi sã aplice instrucţiunile de exploatare;
    c) sã înscrie în registrul de supraveghere datele referitoare la funcţionarea cazanelor prevãzute la art. 52;
    d) sã supravegheze direct şi permanent funcţionarea cazanului şi a instalaţiilor anexe şi sã înregistreze parametrii cazanului la intervalele stabilite prin instrucţiunile interne şi prezenta prescripţie tehnicã;
    e) sã comunice şefilor ierarhici defectele constatate şi sã consemneze în registrul de supraveghere;
    f) sã opreascã din funcţiune cazanul în cazurile prevãzute la art. 77;
    g) sã predea şi sã ia în primire serviciul numai dupã verificarea funcţionãrii corespunzãtoare a cazanului; rezultatul predãrii-primirii se consemneazã în registrul de supraveghere sub semnãtura ambilor fochişti.
    (2) Nu se admite predarea şi preluarea serviciului în timpul efectuãrii unor manevre pentru înlãturarea unor situaţii de avarii.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Obligaţiile şi responsabilitãţile RSVTI

    ART. 185
    RSVTI are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) rãspunde, împreunã cu deţinãtorul/utilizatorul, de luarea mãsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a cazanelor;
    b) sã vizeze registrul de supraveghere la interval de 3 luni prin aplicarea ştampilei în registru;
    c) sã verifice funcţionarea dispozitivelor de siguranţã la interval de 3 luni şi sã menţioneze acest lucru în registru de supraveghere;
    d) sã efectueze verificarea tehnicã pentru care are acest drept conform; verificãrile la cazan se efectueazã dupã obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR;
    e) sã transmitã la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;
    f) sã anunţe de îndatã producerea unei avarii sau a unui accident;
    g) sã efectueze examinarea personalului de deservire, cu respectarea prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.

    CAP. XIV
    MÃSURI ADMINISTRATIVE

    ART. 186
    (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilitãţilor de cãtre persoanele fizice sau juridice autorizate sau de cãtre personalul tehnic de specialitate atestat, prevãzute/prevãzut în prezenta prescripţie tehnicã precum şi în cazul în care condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica urmãtoarele mãsuri administrative, în funcţie de natura acestora cu:
    a) avertisment;
    b) suspendarea, pe o perioada de pânã la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR;
    c) retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
    (2) Aplicarea mãsurilor administrative prevãzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalitãţii.
    (3) Aplicarea în termen de 6 luni a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a), atrage suspendarea pe o perioadã de pânã la 6 luni a autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
    (4) Aplicarea în termen de un an a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b), atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate/eliberat de cãtre ISCIR.
    (5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor suspendate sau retrase se efectueazã în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile.

    CAP. XV
    TARIFE

    ART. 187
    Pentru activitãţile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplicã tarifele stabilite în lista de tarife ISCIR care reglementeazã acest lucru.

    CAP. XVI
    DISPOZIŢII FINALE

    ART. 188
    (1) În cazul în care cartea cazanului se deterioreazã sau se pierde, ISCIR, la solicitarea deţinãtorului/utilizatorului, elibereazã duplicat la partea de exploatare.
    (2) Solicitarea deţinãtorului/utilizatorului trebuie sã fie însoţitã de documentaţia tehnicã a cazanului prevãzutã la art. 22 sau de documentaţia tehnicã întocmitã în scopul eliberãrii duplicatului de cãtre persoana juridicã autorizatã pentru verificãri tehnice în utilizare pentru examinãri/investigaţii cu caracter tehnic.
    ART. 189
    Documentele care se depun la ISCIR trebuie sã fie redactate/traduse în limba românã de cãtre un traducãtor autorizat.
    ART. 190
    Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 191
    Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificãri tehnice neprogramate la cazanele supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi asupra modului în care persoanele fizice autorizate/atestate sau persoane juridice autorizate îşi desfãşoarã activitãţile reglementate de prezenta prescripţie tehnicã, luând, dupã caz, mãsurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.
    ART. 192
    Autorizaţiile eliberate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rãmân valabile pânã la data expirãrii acestora, cu excepţia autorizaţiilor personalului de deservire. Autorizaţiile personalului de deservire emise de ISCIR pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, trebuie sã fie preschimbate conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilã.
    ART. 193
    La instalaţiile şi echipamentele neautorizate pentru funcţionare de cãtre ISCIR sau care nu prezintã siguranţã în funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul sã aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.
    ART. 194
    Pe perioada valabilitãţii autorizaţiei, persoana fizicã autorizatã/atestatã sau persoana juridicã autorizatã poate fi supravegheatã de ISCIR privind menţinerea capabilitãţii tehnice de a efectua activitatea specificã pentru care a fost autorizatã.
    ART. 195
    (1) Pentru acordarea de derogãri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantã depune la ISCIR urmãtoarele:
    a) cerere de solicitare cu menţionarea derogãrii de la prevederile prescripţiei tehnice;
    b) memoriu justificativ care sã cuprindã descrierea situaţiei (date despre cazan, amplasament, deservire), desene, calcule, soluţiile compensatorii propuse;
    c) avize, dupã caz, de la constructorul cazanului, de la un avizator atestat ISCIR pentru documentaţii de montare, instalare, reparare.
    (2) Pe baza documentaţiei depuse, ISCIR avizeazã sau respinge motivat, în scris, solicitarea.
    ART. 196
    Anexele 1-7 fac parte integrantã din prezenta prescripţie tehnicã.


    ANEXA 1
                           DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
                             Nr. ..................


   Noi, ....................................................................,
    (denumirea completã a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate)
   .........................................................................,
                                   (sediul)

   cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. .........../...............,
   asigurãm, garantãm şi declarãm pe propria rãspundere cã produsul/serviciul

   ..........................................................................
      (denumirea, tipul sau modelul, numãrul lotului, şarjei sau seriei,
                eventual sursele şi numãrul de exemplare)

   la care se referã aceastã declaraţie nu pune în pericol viaţa, sãnãtatea,
   securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este
   în conformitate cu:
   ..........................................................................
      (titlul şi/sau numãrul şi data publicãrii documentului/documentelor
                            normativ/normative)

   ........................ ................................................
   (locul şi data emiterii) (numele şi prenumele în clar şi ştampila)
    ANEXA 2
    (model)
                      Proces-verbal de verificare tehnicã


 ┌────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
 │ │ │ ISCIR │
 │ │ Proces-verbal │..................*5) .............. │
 │ SIGLÃ │ de verificare tehnicã │Adresa ............................. │
 │ │ nr. ............. │.................................... │
 │ │ │Telefon ............................ │
 │ │ │Fax ................................ │
 └────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

  Încheiat astãzi ................... cu ocazia ..............................
  efectuat(ã) în baza prevederilor*1) ........................................
  şi prescripţiilor tehnice aplicabile*2) ....................................
  la ................... tip ........................ cu numãrul de fabricaţie
  ............... şi cartea instalaţiei nr. ................. având parametrii
  ultimei verificãri .........................................................
  Deţinãtorul/Utilizatorul .................... din localitatea ..............
  str. ................. nr. ...... judeţ/sector .............................
  CUI .............../J ......................
  Verificarea s-a efectuat la .................. din localitatea .............
  str. ...................... nr. ......... judeţ/sector .....................
  Tel./Fax ...................
  Subsemnatul*3) ................................... am constatat urmãtoarele:
  ............................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  Am dat urmãtoarele dispoziţii: .............................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  Dupã aceastã verificare s-a admis*4) .......................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de .......................
  Pentru aceastã verificare se plãteşte suma de ............... lei conform PT
  ......... Anexa ....... Pct. .........., de cãtre ..........................
  din localitatea ........... str. ................... nr. ...... judeţ/sector
  .................. în cont ..................... deschis la Banca/Trezoreria
  ................. filiala ......................

                                                       Am luat la cunoştinţã

  Reprezentant Deţinãtor/ Operator responsabil cu Delegatul montatorului,
  ISCIR, Utilizator, supravegherea şi reparatorului,
                               verificarea tehnicã întreţinãtorului
                                 a instalaţiilor, .....................
 ............ ........... ...................... .....................
 ............ ........... ...................... .....................


____________
    *1) Se precizeazã actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (<>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *2) Se precizeazã prescripţia tehnicã aplicabilã care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *3) Funcţia, numele şi prenumele.
    *4) Se precizeazã parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.
    *5) Se precizeazã: ISCIR sau Inspecţia teritorialã ISCIR .................*6) ...........
    *6) Localitatea de reşedinţã.


    ANEXA 3
                             FIŞA CENTRALEI TERMICE
                      întocmitã la data .................

    PROPRIETAR/DEŢINÃTOR
    ....................................................
    Adresã: ............................................
    ....................................................
    CENTRALA TERMICÃ
    Adresã: ............................................
    ....................................................


    Parametrii cazanelor din centrala termicã:


 ┌─────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
 │ Cazan 1 │ Cazan 2 │ Etc. │
 ├─────────────────┬───────┼────────────────┬───────┼───────────────┬───────┤
 │Putere/Debit │ │Putere/Debit │ │Putere/Debit │ │
 ├─────────────────┼───────┼────────────────┼───────┼───────────────┼───────┤
 │Presiune │ │Presiune │ │Presiune │ │
 ├─────────────────┼───────┼────────────────┼───────┼───────────────┼───────┤
 │Temperaturã │ │Temperaturã │ │Temperaturã │ │
 ├─────────────────┼───────┼────────────────┼───────┼───────────────┼───────┤
 │Combustibil │ │Combustibil │ │Combustibil │ │
 └─────────────────┴───────┴────────────────┴───────┴───────────────┴───────┘

  Personal de deservire:

  Fochişti autorizaţi nr. [ ]

  Tipul supravegherii:

  Permanentã [ ] sau

  Nepermanentã [ ] la [ ] ore

  Înscrieri minime în registrul de supraveghere a centralei termice:

       Cazan apã caldã Cazan abur de joasã presiune

  - presiune agent termic: tur [ ] - presiune abur: [ ]
                           retur [ ]

  - temperaturã agent termic: tur [ ]
                              retur [ ]

  - presiune combustibil: [ ] - presiune combustibil: [ ]

  - altele: - altele:

          R.A.D.T.I. Deţinãtor/utilizator
    (Semnãturã şi ştampilã) (Semnãturã şi, dupã caz, ştampilã)
  ............................ ..............................
    ANEXA 4
    (model)

                Proces-verbal de verificare tehnicã pentru RSVTI┌───────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ ÎMPUTERNICIRE │ Proces-verbal │ DEŢINÃTOR/UTILIZATOR │
│ Inspecţia teritorialã │de verificare tehnicã│....................................... │
│ ISCIR │nr. ................ │Adresa ................................ │
│ Nr. ........... │ │....................................... │
│ │ │Telefon ............................... │
│ │ │Fax ................................... │
└───────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

  Încheiat astãzi .................... cu ocazia ........................................
  efectuat(ã) în baza prevederilor*1) ......................... şi prescripţiilor tehnice
  aplicabile*2) .........................., la ..........................................
  tip ................ cu numãrul de fabricaţie ................... şi cartea instalaţiei
  nr. .................... având parametrii ultimei verificãri ..........................
  Deţinãtorul/Utilizatorul ............................... din localitatea ..............
  str. .................. nr. ....... judeţ/sector ................ CUI ................/
  J .................
  Verificarea s-a efectuat la ......................... din localitatea .................
  str. ................ nr. ...... judeţ/sector .................. Tel./Fax .............
  Subsemnatul*3) ......................... am constatat urmãtoarele: ....................
  .......................................................................................
  .......................................................................................
  .......................................................................................
  .......................................................................................
  Am dat urmãtoarele dispoziţii: ........................................................
  .......................................................................................
  .......................................................................................
  .......................................................................................
  Dupã aceastã verificare s-a admis*4) ..................................................
  .......................................................................................
  Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de ..................................

                                                                  Am luat la cunoştinţã

  Operator responsabil cu Deţinãtor/Utilizator, Delegatul montatorului,
     supravegherea şi reparatorului,
   verificarea tehnicã întreţinãtorului
    a instalaţiilor,
  ....................... ..................... ......................


____________
    *1) Se precizeazã actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (<>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *2) Se precizeazã prescripţia tehnicã aplicabilã, Colecţia ISCIR, care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *3) Funcţia, numele şi prenumele.
    *4) Se precizeazã parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.


    ANEXA 5

        REGISTRU de evidenţã a lucrãrilor de*1) ................ cazane┌────┬───────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬──────┐
│ │ │ │ Nr. │ Lucrãrile de │ │ Deţinãtor/ │ │ │
│Nr. │Nr. fabricaţie/│Tip cazan/│ înregistrare │instalare/montare/│Parametrii │ Utilizator │Declaraţie de│ │
│crt.│ anul │producãtor│ în evidenţa │ reparare/spãlãri │cazanului*2)│(denumire/nume│conformitate │ Obs. │
│ │ fabricaţiei │ │ ISCIR │chimice efectuate │ │ şi prenume, │(nr. şi data)│ │
│ │ │ │ │ │ │ sediu/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ domiciliu) │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴──────┘


__________
    *1) Se va scrie: "INSTALARE/MONTARE/REPARARE/SPĂ?LARE CHIMICĂ?", conform obiectului autorizaţiei.
    *2) Presiune (bar), temperaturã (°C), debit (t/h sau Gcal/h), etc.


    ANEXA 6
                   Registru de evidenţã avizãri documentaţii
                      tehnice .....................*1)*2)


┌────┬─────────┬──────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬──────┐
│ │ │ │ │Deţinãtor/Utilizator│ AVIZAT corespunde │ │
│ │ │ │ │ cazan │ prescripţiei tehnice ISCIR │ │
│Nr. │ Tipul │ Documentaţie de │Parametrii maximi de│ (denumire/nume şi ├────────────────────────────┤ Obs. │
│crt.│cazanului│ ..........*1). │ lucru ai cazanului │ prenume, │Nume şi prenume RADTP/RADTI,│ │
│ │ │ │ │ sediu/domiciliu) │semnãtura şi data efectuãrii│ │
│ │ │ │ │ │ verificãrii │ │
├────┼─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────┴──────┘


_________
    *1) În cuprinsul sãu, registrul se va împãrţi pe tipuri de documentaţii tehnice (de instalare/montare, preliminare de montare/reparare)
    *2) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activitãţii.


    ANEXA 7

          Registru de evidenţã a lucrãrilor de investigaţii/examinãri
                        cu caracter tehnic a cazanelor*1)


┌────┬───────────────┬─────────┬────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬──────┐
│ │ Tip cazan; │ │ │ │AVIZAT raport tehnic│ │
│Nr. │ nr./an │Parametri│Deţinãtor/Utilizator│Nr. raport tehnic├─────────┬──────────┤ Obs. │
│crt.│fabricaţie; nr.│ maximi │ cazan │ şi data │ Nume şi │Semnãtura │ │
│ │înregistrare în│ │ │ │ prenume │ şi data │ │
│ │evidenţa ISCIR │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────────┴────────────────────┴─────────────────┴─────────┴──────────┴──────┘


________
    *1) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activitãţii evaluatorului.

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016