Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PRESCRIPTIE TEHNICA*) din 12 aprilie 2010 "Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare si economizoare independente" - PT C 1-2010
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPTIE TEHNICA*) din 12 aprilie 2010  Twitter Facebook
Cautare document

PRESCRIPTIE TEHNICA*) din 12 aprilie 2010 "Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare si economizoare independente" - PT C 1-2010

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI - INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 385 bis din 10 iunie 2010
-------
    *) Aprobatã de <>Ordinul nr. 663/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010.

    Indicativ: PT C 1-2010 Editia 1

    CAP. I
    GENERALITÃŢI

    SECŢIUNEA 1
    Scop

    ART. 1
    (1) Prezenta prescripţie tehnicã stabileşte condiţiile şi cerinţele tehnice pentru instalarea, montarea, punerea în funcţiune, autorizarea/admiterea funcţionãrii, supraveghere şi verificare tehnicã în utilizare, revizia, repararea şi lucrãrile de întreţinere pentru cazanele de abur, cazanele de apã fierbinte, supraîncãlzitoarele şi economizoarele independente.
    (2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã doar în mãsura în care nu existã alte dispoziţii specifice (cu acelaşi obiectiv) în legislaţia comunitarã de armonizare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniu de aplicare

    ART. 2
    (1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã:
    a) cazanelor de abur cu presiunea nominalã a aburului (PS) mai mare de 0,05 MPa (0,5 bar);
    b) cazanelor de apã fierbinte cu temperatura maximã a apei mai mare de 110°C;
    c) supraîncãlzitoarelor de abur şi economizoarelor independente.
    (2) Echipamentele prevãzute la alin. (1) se denumesc în continuare, "cazane".
    (3) Condiţiile şi cerinţele pentru montare se aplicã numai cazanelor vechi, care au mai funcţionat.
    ART. 3
    Cazanele construite, introduse pe piaţã şi puse în funcţiune conform reglementãrilor în vigoare la data realizãrii lor pot fi reparate, întreţinute şi exploatate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    ART. 4
    Prevederile prezentei prescripţii tehnice nu se aplicã la:
    a) cazanele montate pe nave, platforme marine fixe şi mobile;
    b) schimbãtoarele de cãldurã înglobate într-un proces tehnologic industrial şi a cãror funcţie este, în principal, rãcirea diferitelor fluide (medii) între anumite limite impuse de procesul tehnologic respectiv şi numai, în secundar, de a produce abur/apã fierbinte sau de a supraîncãlzi abur;
    c) aparatele de vulcanizare cu foc direct;
    d) cazanele care au ca agent termic alt fluid decât apa, ca de exemplu difil, difenil, uleiuri organice, soluţii amoniacale şi altele asemenea, pentru care prezenta prescripţie tehnicã are caracter de recomandare, iar condiţiile tehnice privind montarea/instalarea, punerea în funcţiune, exploatarea, verificarea tehnicã şi repararea se stabilesc prin documentaţia tehnicã aferentã acestora;
    e) cazanele din componenţa obiectivelor nucleare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Referinţe normative

    ART. 5
    Prezenta prescripţie tehnicã face referiri la urmãtoarele acte normative:
    a) <>Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) <>Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
    c) <>Legea nr. 319/2006 a securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
    d) <>Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrãrilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
    e) <>Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea <>Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
    f) <>Hotãrârea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a echipamentelor sub presiune, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 16 mai 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    g) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    h) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
    i) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotãrâri ale Guvernului în scopul eliminãrii unor dispoziţii privind obligativitatea aplicãrii standardelor şi actualizãrii referirilor la standarde, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004;
    j) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombri 2009;
    k) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalaţiile şi echipamentele neautorizate sau care nu prezintã siguranţã în funcţionare conform prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
    l) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009;

    SECŢIUNEA a 4-a
    Termeni, definiţii şi abrevieri

    ART. 6
    (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) acceptare - acţiunea prin care se admite şi se dã un acord scris privind folosirea unor materiale, proceduri şi altele asemenea în baza unor verificãri preliminare şi în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    b) accesibilitate pentru utilizare şi întreţinere - caracteristicã a cazanului de a permite personalului de deservire sau de întreţinere accesul la piesele componente în timpul exploatãrii sau întreţinerii;
    c) accesorii de securitate - dispozitive destinate protejãrii cazanelor împotriva depãşirii limitelor admise. Acestea cuprind:
    1) dispozitive de limitare directã a presiunii, cum ar fi: ventile de siguranţã, siguranţe cu elemente de rupere, tije de flambare, sisteme de siguranţã comandate;
    2) dispozitive de limitare, care acţioneazã mijloace de corecţie sau închid şi blocheazã, cum ar fi: presostate, termostate sau nivostate, cât şi dispozitive de mãsurare şi control cu funcţie de securitate;
    d) accesorii pentru reglarea presiunii - dispozitive cu rol funcţional, care au o incintã pentru suprapresiune;
    e) accident - eveniment fortuit, care întrerupe funcţionarea normalã a unui cazan, provocând avarii şi/sau afectând viaţa sau sãnãtatea oamenilor ori mediul;
    f) admitere a funcţionãrii - acordul emis de cãtre operatorul RSVTI al unui deţinãtor/utilizator pentru un cazan, în cazurile prevãzute de prezenta prescripţie tehnicã, în scopul atestãrii faptului cã acel cazan îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi utilizat în condiţii de siguranţã;
    g) armãtura brutã a cazanului - dispozitiv care nu se aflã sub presiunea mediului de lucru, destinat asigurãrii deservirii şi funcţionãrii normale a focarului şi a canalelor de gaze (grãtar, uşã de vizitare, gurã de observare, clapetã de explozie şi altele asemenea);
    h) armãtura finã a cazanului - dispozitiv sau aparat aflat sub presiunea mediului de lucru, destinat asigurãrii funcţionãrii normale a cazanului, ca de exemplu supapã de siguranţã, indicator de nivel, organ de închidere şi reglare, aparate de mãsurare, control şi protecţie şi altele asemenea;
    i) autoritate competentã - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activitãţile de servicii, în special autoritãţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creeazã cadrul legal pentru accesul la activitãţile de servicii ori exercitarea acestora;
    j) autorizare - activitate de evaluare şi atestare, efectuatã de cãtre ISCIR, a competenţei şi capabilitãţii unei persoane fizice sau juridice de a desfãşura o activitate specificã în legãturã cu un cazan;
    k) autorizarea funcţionãrii - acordul emis de ISCIR pentru deţinãtorii/utilizatorii de cazane, dupã caz, stabilit prin prezenta prescripţie, în scopul atestãrii faptului cã un cazan îndeplineşte toate condiţiile şi cerinţele pentru a fi utilizat în condiţii de siguranţã;
    l) autorizaţie - document emis de ISCIR prin care se acordã persoanelor fizice sau juridice dreptul de a desfãşura activitãţi reglementate de prezenta prescripţie tehnicã;
    m) avarie - deteriorare suferitã de un cazan, care scoate din funcţiune cazanul respectiv;
    n) aviz obligatoriu de instalare - acordul emis de ISCIR pentru deţinãtorii/utilizatorii de cazane, dupã caz, ca urmare a verificãrii condiţiilor de montare/instalare conform prescripţiilor tehnice, pe baza cãruia pot începe lucrãrile de montare/instalare;
    o) cazan cu circulaţie forţatã - cazanul de abur sau de apã fierbinte în care circulaţia apei sau a amestecului apã-abur se realizeazã cu ajutorul unei pompe;
    p) cazan cu circulaţie forţatã unicã - cazanul de abur sau de apã fierbinte în care apa strãbate o singurã datã sistemul vaporizator, respectiv sistemul de încãlzire, pentru a se transforma în abur, respectiv în apã fierbinte;
    q) cazan cu circulaţie naturalã - cazanul de abur sau de apã fierbinte în care circulaţia apei sau a amestecului apã-abur se realizeazã ca urmare a diferenţelor de greutate specificã apãrute prin încãlzire/vaporizare;
    r) cazan de abur - echipament sub presiune care produce abur utilizat în afara acestuia, folosind cãldura produsã prin arderea combustibililor, cãldura recuperatã din gazele fierbinţi rezultate dintr-un proces tehnologic sau prin folosirea energiei electrice;
    s) cazan de apã fierbinte - echipament sub presiune care produce apã fierbinte care este utilizatã în afara acestuia, folosind cãldura produsã prin arderea combustibililor, cãldura recuperatã din gazele fierbinţi rezultate dintr-un proces tehnologic sau prin folosirea energiei electrice;
    t) cazan de abur cu circulaţie forţatã multiplã - cazanul de abur în care amestecul apã-abur strãbate de mai multe ori sistemul vaporizator pentru a se transforma integral în stare de vapori cu ajutorul pompei de circulaţie;
    u) cazan diatermic - cazanul care foloseşte ca agent intermediar ulei, aburul fiind generat într-un schimbãtor de cãldurã cu agent primar uleiul, iar secundar apa;
    v) cazan mobil - cazanul de abur sau de apã fierbinte instalat pe mijloace mobile, care prin construcţie este destinat sã funcţioneze în orice loc, inclusiv în timpul transportului;
    w) cazan recuperator - cazanul de abur sau de apã fierbinte care foloseşte cãldura recuperatã din gazele fierbinţi rezultate dintr-un proces tehnologic;
    x) cazan stabil - cazanul de abur sau de apã fierbinte care prin construcţie este destinat sã funcţioneze pe o fundaţie fixã;
    y) cerinţã - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusã prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevãzutã în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autoritãţilor competente ori care rezultã din jurisprudenţã, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncã negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;
    z) ciclon separator - element al cazanului de abur destinat separãrii aburului de apã în scopul obţinerii aburului saturat uscat;
    ) clapetã de explozie - armãturã brutã destinatã evacuãrii automate în atmosferã a gazelor de ardere din focar sau din canalele de gaze, la creşterea bruscã a presiunii acestora;
    bb) condiţionare - procedeu care urmãreşte reducerea acţiunii dãunãtoare a fluidelor prin tratarea cu produse chimice pentru evitarea apariţiei depunerilor, coroziunilor şi impurificãrii aburului;
    cc) conductã de alimentare - conducta destinatã transportului apei de la dispozitivul de alimentare la cazan;
    dd) construire - activitatea de îmbinare a componentelor unui cazan, realizatã conform documentaţiei tehnice aferente acesteia;
    ee) construcţie metalicã de susţinere - construcţia metalicã destinatã susţinerii diferitelor pãrţi componente ale cazanului;
    ff) debit de abur de vârf - debitul maxim de abur, mai mare decât debitul nominal, la care se admite funcţionarea cazanului un interval de timp limitat;
    gg) debit minim de abur - debitul minim continuu de abur pe care cazanul trebuie sã-l asigure la presiunea nominalã a aburului;
    hh) debit minim reglat de abur - debitul minim continuu de abur pe care cazanul trebuie sã-l asigure la presiunea şi temperatura nominalã a aburului;
    ii) debit nominal de abur - debitul maxim continuu de abur pe care cazanul trebuie sã-l asigure la presiunea şi temperatura nominalã a aburului;
    jj) debit nominal caloric al cazanului de apã fierbinte - cantitatea maximã continuã de cãldurã preluatã de apa fierbinte în unitatea de timp, la temperatura maximã a apei fierbinţi;
    kk) desen de ansamblu - document obligatoriu anexat la cartea cazanului, care se elaboreazã pentru instalare/montare şi reparare conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    ll) desen de ansamblu "As built" - desenul de ansamblu, obligatoriu, anexat la cartea cazanului, care oglindeşte modul efectiv în care a fost instalat/montat/reparat cazanul şi în care se înscriu toate diferenţele apãrute faţã de desenul de ansamblu elaborat iniţial;
    mm) deţinãtor - persoana fizicã sau juridicã ce deţine cu orice titlu un cazan în exploatare;
    nn) dispozitiv de alimentare - echipament destinat alimentãrii cu apã a cazanului;
    oo) documentaţie tehnicã - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, de cãtre producãtor pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor, totalitatea documentelor întocmite de cãtre persoanele fizice sau juridice atestate/autorizate pentru efectuarea acestor activitãţi în vederea realizãrii sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnicã include, dupã caz, descrierea generalã a instalaţiei/echipamentului, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie, schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor/echipamentelor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercãrilor şi examinãrilor şi altele asemenea;
    pp) durata normalã de funcţionare - durata de utilizare în care se recupereazã, din punct de vedere fiscal, valoarea de achiziţie a cazanului pe calea amortizãrii;
    qq) economizor - parte a cazanului de abur sau instalaţia destinatã preîncãlzirii apei de alimentare a cazanului, cu sau fãrã vaporizare parţialã;
    rr) economizor izolabil - economizor echipat cu dispozitive pentru izolarea circuitelor de apã şi gaze;
    ss) ecran - schimbãtor de cãldurã format dintr-un sistem de ţevi la care transferul de cãldurã se face prin radiaţie;
    tt) element de cazan - parte a cazanului de abur sau de apã fierbinte ca de exemplu tambur, colector, camerã de apã, camerã secţionalã, ţeavã şi altele asemenea, care se aflã sub presiunea mediului de lucru;
    uu) expert ISCIR - persoana fizicã autorizatã de ISCIR, pe baza evaluãrii capabilitãţii şi competenţei sale, în scopul realizãrii de sarcini specifice;
    vv) expertizã tehnicã - investigaţia/examinarea cu caracter tehnic a unui cazan;
    ww) fascicul de convecţie - schimbãtor de cãldurã format dintr-un sistem de ţevi la care transferul de cãldurã se face prin convecţie;
    xx) focar - partea cazanului în care are loc arderea combustibilului;
    yy) fochist - persoanã autorizatã de ISCIR pentru deservirea cazanelor de abur şi apã fierbinte;
    zz) gurã de cap - armãturã brutã de formã ovalã sau circularã care permite unui om sã-şi introducã simultan capul şi un braţ cu o lampã de iluminat în spaţiul de apã-abur al cazanului în scopul constatãrii stãrii tehnice a acestuia;
    a) gurã de curãţare - armãturã brutã de formã ovalã sau circularã care permite curãţarea suprafeţelor din spaţiul apã-abur;
    bbb) gurã de observare - armãturã brutã de forma unei deschideri practicatã în pereţii focarului şi ai canalelor de gaze de ardere prin care se pot urmãri procesele din interiorul acestora;
    ccc) gurã de vizitare - armãturã brutã de formã ovalã sau circularã care permite accesul unui om în tamburul cazanului, sau în spaţiul de apã-abur al cazanului, în scopul constatãrii stãrii tehnice;
    ddd) indicator de nivel - armãturã finã destinatã indicãrii nivelului apei din cazanul de abur (din tambur);
    eee) indicator de nivel cu acţiune directã - indicator de nivel legat direct la spaţiile de apã şi de abur ale cazanului de abur;
    fff) inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoanã fizicã angajatã în cadrul ISCIR, care efectueazã verificãri tehnice şi alte sarcini specifice conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    ggg) instalare - activitate de fixare/amplasare a unui cazan la locul utilizãrii şi/sau de conectare a acesteia/acestuia la alte instalaţii sau echipamente, în vederea asigurãrii condiţiilor de funcţionare;
    hhh) instalaţie de ardere - instalaţie destinatã transportului combustibilului în limitele cazanului şi introducerii combustibilului şi aerului sau a amestecului combustibil-aer în focar, în scopul producerii şi întreţinerii procesului de ardere;
    iii) instalaţie pentru prelevarea probelor de apã şi abur - dispozitiv destinat prelevãrii probelor de apã şi abur pentru analize chimice şi fizice;
    jjj) instalaţie interioarã a tamburului - ansamblu de echipamente montate în interiorul tamburului în scopul separãrii aburului de apã, spãlãrii tamburului, rãcirii aburului, purjãrii tamburului şi altele asemenea;
    kkk) instalaţie de automatizare (monitorizare şi comandã) - ansamblul elementelor de tipul: traductoare, echipamente de prelucrare a datelor şi semnalelor, organe de execuţie, aparate de mãsurare, afişare şi înregistrare a parametrilor funcţionali şi altele asemenea cu ajutorul cãrora se realizeazã conducerea, supravegherea şi protecţia cazanului în regim automat sau semiautomat;
    lll) instalaţii auxiliare/anexe ale cazanului - instalaţii destinate asigurãrii funcţionãrii normale a cazanului de tipul instalaţii de alimentare cu apã, de tiraj şi insuflare, de preparare şi alimentare cu combustibil, de evacuare a cenuşii şi a zgurii, de purificare a gazelor de ardere, instalaţii de curãţare exterioarã a suprafeţelor schimbãtoare de cãldurã, de tratare a apei şi altele asemenea;
    mmm) introducere pe piaţã - acţiunea de a face disponibilã/disponibil, pentru prima datã, contra cost sau gratuit, o/un instalaţie/echipament în vederea distribuirii şi/sau utilizãrii;
    nnn) izolaţie - partea constructivã a cazanului destinatã izolãrii termice a diferitelor elemente ale cazanului;
    ooo) încercãri de casã - verificãri pentru a demonstra buna funcţionare a cazanului;
    ppp) înregistrare - acţiunea de a înregistra cazanele în evidenţa ISCIR;
    qqq) întreţinere - totalitatea operaţiilor prin care se asigurã menţinerea unui cazan în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţã;
    rrr) înzidire - partea constructivã a cazanului destinatã asigurãrii etanşeitãţii focarului şi a canalelor gazelor de ardere, precum şi izolãrii termice a acestora;
    sss) limitele cazanului (pe circuitul apã-abur) - robinetul de alimentare cu apã şi robinetul principal de închidere, iar în lipsa acestora de primele îmbinãri (sudate sau cu flanşã) ale cazanului de la conductele de legãturã pentru alimentarea cu apã, respectiv pentru furnizarea aburului sau a apei fierbinţi. La cazanele cu supraîncãlzire intermediarã, limitele acestui circuit sunt definite de racordurile de intrare şi respectiv de ieşire abur intermediar rece sau cald;
    ttt) linia de foc a cazanului - limita maximã pânã la care este permisã scãldarea pãrţilor metalice (neizolate) sub presiune ale cazanului de cãtre flacãrã, gazele de ardere sau gazele fierbinţi;
    uuu) montare - activitatea de îmbinare a componentelor unui cazan, conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionãrii acestuia;
    vvv) nivel maxim al apei - nivelul maxim de apã pânã la care poate funcţiona cazanul de abur fãrã ca apa sã pãtrundã în supraîncãlzitor sau sã fie antrenatã în conducta de abur;
    www) nivel minim al apei - nivelul pânã la care poate scãdea apa în cazan fãrã pericol de supraîncãlzire a elementelor acestuia şi fãrã perturbarea circulaţiei apei. Nivelul minim corespunde cu limita inferioarã de protecţie de avarie definitã în prescripţia tehnicã aplicabilã;
    xxx) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor - persoanã fizicã autorizatã de ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor care se supun prevederilor prescripţiilor tehnice;
    yyy) persoanã juridicã - orice entitate constituitã potrivit legii naţionale precum şi cele constituite în temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent dacã acestea sunt considerate sau nu ca având personalitate juridicã;
    zzz) personal tehnic de specialitate - angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat de cãtre acesta prin decizie internã şi nominalizat în autorizaţia eliberatã de cãtre ISCIR;
    ) preîncãlzitor de aer - instalaţia destinatã preîncãlzirii aerului de ardere, prin folosirea cãldurii gazelor de ardere sau a aburului;
    bbbb) prescripţie tehnicã - norma tehnicã elaboratã de ISCIR şi aprobatã prin ordin al ministrului economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activitãţi specifice domeniului de activitate, prevãzute în <>Legea nr. 64/2008, ce se realizeazã în legãturã cu acestea, în vederea introducerii pe piaţã, punerii în funcţiune şi utilizãrii instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţã în funcţionare;
    cccc) presiune - presiunea relativã la presiunea atmosfericã, adicã presiunea mãsuratã. În consecinţã, vacuumul se exprimã printr-o valoare negativã;
    dddd) presiune de calcul - presiunea luatã în considerare la calculul de rezistenţã al unui element de cazan. Aceasta se stabileşte pornind de la presiunea maximã şi ţinând seama de presiunea hidrostaticã din elementul respectiv şi de pierderile de presiune pe circuitele cazanului;
    eeee) presiune de încercare - presiunea la care se încearcã hidraulic cazanul pentru verificarea rezistenţei şi etanşeitãţii acestuia, stabilitã de producãtor sau conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, dupã caz;
    ffff) presiune maximã - presiunea maximã admisã în exploatarea cazanului şi care se inscripţioneazã pe placa de timbru a acestuia;
    gggg) presiune minimã a apei fierbinţi - presiunea minimã a apei din cazanul de apã fierbinte mãsuratã dupã robinetul principal şi care corespunde unei temperaturi de saturaţie mai mari cu cel puţin 20°C decât temperatura maximã a apei fierbinţi;
    hhhh) presiune nominalã a aburului - presiunea maximã continuã a aburului, la ieşirea din robinetul principal de abur, în condiţiile debitului nominal şi temperaturii nominale;
    iiii) producãtor - persoana fizicã sau juridicã responsabilã, pentru proiectarea şi/sau realizarea unei/unui instalaţii/echipament în scopul introducerii pe piaţã şi/sau al punerii în funcţiune, în numele sãu, precum şi orice persoanã fizicã sau juridicã, care construieşte, monteazã, instaleazã, ambaleazã sau eticheteazã o/un instalaţie/echipament în vederea introducerii pe piaţã şi/sau punerii în funcţiune sub nume propriu;
    jjjj) punere în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizãri a unui cazan;
    kkkk) regim de autorizare şi verificare tehnicã - totalitatea condiţiilor, cerinţelor, examinãrilor, încercãrilor şi/sau evaluãrilor la care este supusã/supus, cu caracter obligatoriu, un cazan, pe parcursul realizãrii şi utilizãrii, precum şi deciziile luate în legãturã cu aceasta, în scopul de a se asigura funcţionarea în condiţii de siguranţã, conform prescripţiilor tehnice;
    llll) registru - orice evidenţã sau bazã de date administratã de o autoritate competentã, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii în general sau prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific;
    mmmm) reparare - ansamblul de lucrãri şi operaţiuni ce se executã prin înlãturarea neconformitãţilor/defecţiunilor constatate la un cazan, în scopul aducerii acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigurã funcţionarea în condiţii de siguranţã a acesteia, conform prescripţiilor tehnice;
    nnnn) repunere în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizãri a unui cazan, ulterior reparãrii, efectuãrii unei revizii şi/sau efectuãrii unei intervenţii de întreţinere a acestuia, conform prezentei prescripţii tehnice;
    oooo) revizie - activitatea, de regulã planificatã, ce constã în ansamblul operaţiunilor ce se executã asupra unui cazan în scopul reglãrii sau înlocuirii pieselor şi aparatelor înglobate de acesta, conform prezentei prescripţii tehnice;
    pppp) robinet de alimentare cu apã - armãturã finã destinatã deschiderii şi închiderii circuitului de apã spre cazan;
    qqqq) robinet de control al nivelului apei - armãturã finã cu ajutorul cãreia se poate constata dacã nivelul apei în cazanul de abur se aflã între limitele admise;
    rrrr) robinet principal de închidere - armãturã finã destinatã deschiderii şi închiderii conductei principale de abur sau de apã fierbinte;
    ssss) sistem vaporizator - partea sub presiune a cazanului de abur în care se produce vaporizarea apei;
    tttt) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
    uuuu) suprafaţa de încãlzire a cazanului - suprafaţa pereţilor elementelor cazanului destinatã transmiterii cãldurii de la sursa de cãldurã la mediul de lucru, mãsuratã pe partea sursei de cãldurã;
    vvvv) supraîncãlzitor de abur - parte a cazanului de abur, sau instalaţie, în cazul supraîncãlzitoarelor independente, destinatã ridicãrii temperaturii aburului peste temperatura de saturaţie a acestuia;
    wwww) supraîncãlzitor intermediar - parte a cazanului de abur destinatã reîncãlzirii aburului, dupã destinderea lui parţialã în turbinã, la o temperaturã egalã sau apropiatã de cea de supraîncãlzire iniţialã;
    xxxx) supraveghere nepermanentã - supravegherea intermitentã a cazanului în timpul funcţionãrii, efectuatã de cãtre personalul de deservire la intervale de timp stabilite de proiectant/producãtor funcţie de gradul de automatizare şi de protecţie al cazanului;
    yyyy) supraveghere permanentã - supravegherea efectuatã de cãtre personalul de deservire a cazanelor şi a instalaţiilor anexe tot timpul cât acestea se aflã în funcţiune;
    zzzz) tambur - element al cazanului de abur destinat acumulãrii apei şi aburului, distribuirii apei în sistemul vaporizator şi separãrii aburului de apã;
    a) temperatura apei de alimentare - temperatura apei la intrarea în economizor sau, în lipsa acestuia, la intrarea în cazan;
    bbbbb) temperatura de calcul - temperatura luatã în considerare la calculul de rezistenţã al unui element de cazan. Aceasta se stabileşte pornind de la temperatura de referinţã a fluidului interior cumulatã cu adaosurile de temperaturã pe baza calculului de schimb de cãldurã;
    ccccc) temperatura maximã a apei fierbinţi - temperatura maximã admisã pentru apa fierbinte, mãsuratã dupã robinetul principal al cazanului;
    ddddd) temperatura minimã a apei fierbinţi - temperatura minimã cu care apa fierbinte trebuie sã intre în cazan;
    eeeee) temperatura nominalã a aburului - temperatura maximã continuã a aburului mãsuratã la ieşirea din robinetul principal de abur în condiţiile debitului nominal şi presiunii nominale;
    fffff) uşã de vizitare - uşa montatã în pereţii focarului sau ai canalelor de gaze de ardere care serveşte la accesul în focar, respectiv în canalele de gaze de ardere;
    ggggg) utilizator - persoanã fizicã sau juridicã ce are în folosinţã un cazan;
    hhhhh) verificare tehnicã - totalitatea examinãrilor şi/sau încercãrilor ce se realizeazã, în baza documentaţiei tehnice aplicabile unui cazan şi prevederilor prescripţiilor tehnice, în scopul evaluãrii mãsurii în care cazanul satisface cerinţele de funcţionare în condiţii de siguranţã;
    iiiii) verificare tehnicã periodicã - verificare tehnicã desfãşuratã periodic conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    jjjjj) verificare tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic - ansamblu de verificãri, examinãri şi încercãri pentru stabilirea stãrii tehnice, evaluarea duratei remanente de funcţionare şi stabilirea condiţiilor de funcţionare în siguranţã la o/un instalaţie/echipament.
    (2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite urmãtoarele abrevieri:
    a) RADTE - personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
    b) RADTI - personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de instalare;
    c) RADTP - personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare;
    d) RSL - personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrãrilor;
    e) RSVTI - operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor;
    f) RTS - personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura.


    CAP. II
    CATEGORII DE CAZANE

    ART. 7
    Dupã pericolul pe care-l prezintã efectele dinamice pe care le-ar putea produce în caz de explozie, cazanele se clasificã în cinci categorii de la A la E în funcţie de valoarea indicelui de clasificare (i) şi de caracteristicile tehnice ale cazanului, conform tabelului 1.

    Tabelul 1┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Categoria│ Indice de clasificare (i)/caracteristici tehnice │
│cazanului│ │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ A │ i > 150 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ B │ 75 < i ≤ 150 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │ 25 < i ≤ 75 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ D │ i ≤ 25 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ E │Cazane de abur cu sau fãrã focar şi la care urmãtoarele caracteristici tehnice│
│ │nu depãşesc limitele: │
│ │- presiune maximã: 10 bar; │
│ │- suprafaţa de încãlzire: 2 mý; │
│ │- diametrul interior al tamburului: 400 mm; │
│ │- capacitatea: 100 l (conţinutul de apã pânã la nivelul maxim admisibil al │
│ │ apei din cazan; în cazul în care nu se poate stabili cu exactitate aceasta, │
│ │ se ia în considerare capacitatea întregului spaţiu sub presiune al │
│ │ cazanului). │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Indicele de clasificare se calculeazã cu relaţia:    i = V [T(s) - 100°C]    unde: i = indice de clasificare (fãrã unitate de mãsurã);
    V = volumul de apã din cazanul de abur umplut cu 100 mm peste nivelul minim din tambur sau volumul total de apã din cazanul de abur cu strãbatere forţatã, din cazanul de apã fierbinte sau din economizorul independent, în mc;
    T(s) = temperatura de saturaţie a aburului sau temperatura maximã a apei la cazanele de apã fierbinte şi economizoarele independente, în °C.

    ART. 8
    (1) Din punct de vedere al supravegherii cazanelor în timpul exploatãrii, acestea se clasificã în urmãtoarele categorii:
    a) cazane cu supraveghere în regim permanent - notate S0;
    b) cazane cu supraveghere în regim nepermanent sau cu supraveghere periodicã - notate S1.
    (2) Cazanele care pot fi încadrate în categoria S1 sunt cazanele de abur având debitul maxim 10 t/h şi presiunea maximã 16 bar şi cazanele de apã fierbinte având debitul maxim 5 Gcal/h, la care producãtorul prevede acest lucru.
    (3) În funcţie de intervalele de timp maxime dupã care este obligatoriu ca operatorul sã fie prezent în centrala termicã pentru efectuarea verificãrii instalaţiei (24 sau 72 de ore), regimurile de funcţionare fãrã supraveghere permanentã sunt notate cu S1-Sp-24 şi, respectiv S1-Sp-72.
    ART. 9
    Pentru cazanele modulare, realizate prin asamblarea cuplatã a mai multor cazane de puteri identice într-un singur bloc funcţional (baterie), categoria de clasificare se stabileşte calculând suma indicilor de clasificare pentru fiecare cazan.
    ART. 10
    (1) În cazul în care în aceeaşi salã sunt instalate separat cazane şi baterii de cazane, categoria de clasificare se stabileşte luând în considerare indicele de clasificare cel mai mare pentru fiecare cazan sau baterie de cazane în parte.
    (2) Atunci când în aceeaşi salã sunt instalate cazane diferite ca mãrime şi caracteristici tehnice, categoria de clasificare se stabileşte luând în considerare cazanul cu indicele de clasificare cel mai mare.
    ART. 11
    Cazanele de abur cu strãbatere forţatã cu debitul nominal pânã la 10 t/h inclusiv, cazanele de apã fierbinte şi economizoarele independente cu debitul caloric nominal pânã la 5 Gcal/h inclusiv, precum şi supraîncãlzitoarele independente de orice debit intrã în categoria de clasificare C, indiferent de rezultatul calculului efectuat pentru stabilirea categoriei.
    ART. 12
    Cazanele menţionate mai jos intrã în categoria de clasificare D, indiferent de rezultatul calculului efectuat pentru stabilirea categoriei de clasificare:
    a) cazanele cu ţevi de fum (ignitubulare) a cãror suprafaţã de încãlzire este construitã numai din ţevi cu diametrul exterior de cel mult 102 mm şi care îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
    1) suprafaţa de încãlzire este de cel mult 30 mý;
    2) conţinutul de apã este de cel mult 50 l/mý suprafaţã de încãlzire;
    3) presiunea nominalã este de cel mult 6 bar.
    b) cazanele ignitubulare verticale la care plãcile tubulare inferioare sunt neglijabile ca suprafeţe de încãlzire faţã de suprafaţa ţevilor de fum;
    c) cazanele acvatubulare cu suprafaţa de încãlzire de cel mult 50 mý şi presiunea nominalã de cel mult 6 bar, construite din ţevi cu diametrul exterior de cel mult 51 mm şi colectoare cu diametrul exterior de cel mult 100 mm.

    CAP. III
    INSTALAREA CAZANELOR

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 13
    (1) În situaţia în care nu se aduce atingere condiţiilor de introducere pe piaţã şi punere în funcţiune, stabilite prin reglementãri tehnice ce transpun directive europene, cazanele pot fi instalate numai dacã sunt respectate prevederile prezentei prescripţii tehnice.
    (2) Instalarea cazanelor se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã instalarea cazanelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã. Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevãzute la capitolul XIV din prezenta prescripţie tehnicã. Pentru serviciile prestate, producãtorul cazanelor sau persoana juridicã autorizatã pentru instalarea cazanelor, dupã caz, trebuie sã întocmeascã şi sã emitã o declaraţie întocmitã conform modelului din anexa 8.
    (3) Cerinţa de autorizare pentru instalare nu se aplicã producãtorilor care instaleazã cazane fabricate de cãtre ei.
    (4) Toate constatãrile referitoare la instalarea cazanelor se consemneazã de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnicã. Modelul procesului-verbal de verificare tehnicã este prevãzut în anexa 2.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Sala cazanelor de categoria A

    ART. 14
    (1) Cazanele de categoria A se instaleazã în sãli proprii amenajate în clãdiri amplasate la nivelul solului.
    (2) În sala cazanelor se pot monta cazane de abur de joasã presiune (cu PS ≤ 0,5 bar) şi cazane de apã caldã (cu T ≤ 110° °C), schimbãtoare de cãldurã care folosesc ca agent primar aburul sau apa caldã produs (produsã) de cazane, precum şi instalaţii auxiliare care deservesc cazanele (ca de exemplu: pompe, buncãre pentru combustibil solid sau rezervoare de zi pentru combustibil lichid, instalaţii pentru prepararea combustibilului, ventilatoare, rezervoare de apã, instalaţii de tratare a apei), astfel încât sã nu împiedice buna deservire şi supraveghere a cazanelor.
    ART. 15
    Sala cazanelor se amplaseazã la o distanţã de cel puţin 10 m faţã de orice clãdire industrialã sau civilã, de marginea drumurilor destinate circulaţiei vehiculelor sau de axa liniilor de cale feratã, cu excepţia celor prevãzute la art. 16 alin. (1).
    ART. 16
    (1) Pe cel mult douã laturi ale sãlii cazanelor se admite construirea, la o distanţã mai micã de 10 m, lipite sau având pereţi comuni, a unor încãperi care pot fi folosite ca sãli pentru maşini de abur, turbogeneratoare, suflante, ateliere de întreţinere sau pentru lucrãri de reparare, ateliere de fabricaţie sau anexe ale acestora, magazii şi depozite de materiale necombustibile, laboratoare, birouri şi grupul sanitar ale centralei termice, toate fãcând parte din categoriile C, D şi E de incendiu, conform normativelor de siguranţã la foc a construcţiilor.
    (2) Pereţii despãrţitori trebuie sã aibã rezistenţa mecanicã corespunzãtoare şi sã nu fie prevãzuţi cu goluri de comunicare directã spre sala cazanelor cu excepţia unei uşi de comunicare între sala cazanelor şi sala maşinilor de abur, a turbogeneratoarelor sau a suflantelor. De asemenea, poate exista o uşã de comunicare între sala cazanelor, birourile centralei termice, laboratoare şi grupul social, dacã acestea din urmã deservesc numai sala cazanelor.
    (3) În cazul cazanelor care funcţioneazã cu combustibil lichid sau gazos, peretele despãrţitor dintre sala cazanelor şi sala maşinilor poate sã lipseascã.
    (4) Peretele din faţa frontului cazanelor trebuie sã rãmânã liber, pe cât posibil.
    ART. 17
    Nu se admite construirea de etaje peste sala cazanelor de categoria A.
    ART. 18
    Subsolul sãlii cazanelor nu trebuie sã fie folosit decât pentru montarea instalaţiilor auxiliare ale cazanelor.
    ART. 19
    Se admite ca unul din pereţii cazanului ca de exemplu cel posterior sau cel lateral, sã facã parte din pereţii exteriori ai sãlii cazanelor, cu condiţia ca:
    a) pe aceşti pereţi sã nu existe dispozitive sau elemente care condiţioneazã funcţionarea cazanelor;
    b) sã se evite pierderile suplimentare de cãldurã.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Sala cazanelor de categoria B

    ART. 20
    (1) Cazanele de categoria B se instaleazã în sãli proprii amenajate în clãdiri amplasate la nivelul solului.
    (2) În sala cazanelor se pot monta cazane de abur de joasã presiune (cu PS ≤ 0,5 bar) şi cazane de apã caldã (cu T ≤ 110°C), schimbãtoare de cãldurã care folosesc ca agent primar aburul sau apa caldã produs (produsã) de cazane, precum şi instalaţii auxiliare care deservesc cazanele ca de exemplu pompe, buncãre pentru combustibil solid sau rezervoare de zi pentru combustibil lichid, instalaţii pentru prepararea combustibilului, ventilatoare, rezervoare de apã, instalaţii de tratare a apei, astfel încât sã nu împiedice buna deservire şi supraveghere a cazanelor.
    ART. 21
    Sala cazanelor se amplaseazã la o distanţã de cel puţin 5 m faţã de orice clãdire industrialã sau civilã, de marginea drumurilor destinate circulaţiei vehiculelor sau de axa liniilor de cale feratã, cu excepţia celor prevãzute la art. 22 alin. (1).
    ART. 22
    (1) Pe cel mult douã laturi ale sãlii cazanelor se admite construirea, la o distanţã mai micã de 5 m, lipite sau având pereţi comuni, a unor încãperi de producţie industriale sau anexe ale acestora, ateliere, magazii şi depozite de materiale necombustibile, laboratoare, sau a grupului sanitar, toate fãcând parte din categoriile C, D şi E de pericol de incendiu, conform normativelor de siguranţã la foc a construcţiilor.
    (2) Pereţii despãrţitori trebuie sã aibã o rezistenţã mecanicã corespunzãtoare normativelor de proiectare şi de realizare a construcţiilor şi sã nu fie prevãzuţi cu goluri pentru comunicare directã ca de exemplu uşi, ferestre şi altele asemenea spre sala cazanelor. Poate exista o uşã de comunicare între sala cazanelor, laboratoare şi grupul social, dacã acestea din urmã deservesc numai sala cazanelor.
    (3) Peretele din faţa frontului cazanelor trebuie sã rãmânã liber, pe cât posibil.
    ART. 23
    (1) În subsolul sãlii cazanelor de categoria B se pot amplasa încãperi de producţie şi depozitare a materialelor necombustibile sau instalaţii deservite permanent sau ocazional de persoane, cu condiţia separãrii acestora de sala cazanelor, conform normativelor de siguranţã la foc a construcţiilor.
    (2) Nu se admite comunicarea directã între aceste încãperi şi sala cazanelor.
    (3) Subsolul trebuie sã comunice direct cu exteriorul cel puţin printr-o uşã cu deschidere în exterior.
    ART. 24
    Nu se admite construirea de etaje peste sala cazanelor de categoria B.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Sala cazanelor de categoriile C şi D

    ART. 25
    (1) Cazanele de categoria C se instaleazã în sãli proprii amenajate în clãdiri amplasate la nivelul solului.
    (2) În sala cazanelor se pot monta cazane de abur de joasã presiune (cu PS ≤ 0,5 bar) şi cazane de apã caldã (cu T ≤ 110°C), schimbãtoare de cãldurã care folosesc ca agent primar aburul sau apa caldã produs (produsã) de cazane, precum şi instalaţii auxiliare care deservesc cazanele ca de exemplu pompe, buncãre pentru combustibil solid sau rezervoare de zi pentru combustibil lichid, instalaţii pentru prepararea combustibilului, ventilatoare, rezervoare de apã, instalaţii de tratare a apei astfel încât sã nu împiedice buna deservire şi supraveghere a cazanelor.
    ART. 26
    Sala cazanelor se amplaseazã la o distanţã mai mare de 3 m faţã de orice clãdire industrialã sau civilã, faţã de marginea drumurilor destinate circulaţiei vehiculelor sau faţã de axa liniilor de cale feratã, cu excepţia celor prevãzute la art. 27 alin. (1).
    ART. 27
    (1) Cazanele de categoria C pot fi instalate şi în sãli proprii, fãcând parte din clãdiri de producţie industriale, de categoriile C, D şi E de pericol de incendiu sau în clãdiri de depozitare a materialelor necombustibile, conform normativelor de siguranţã la foc a construcţiilor, cu condiţia ca sala cazanelor sã nu fie lipitã de încãperi cu aglomerãri de persoane sau de cãile de acces ale acestora.
    (2) Pereţii despãrţitori trebuie sã aibã o rezistenţã mecanicã corespunzãtoare şi sã nu fie prevãzuţi cu goluri de comunicare directã ca de exemplu uşi, ferestre şi altele asemenea spre încãperile industriale sau anexele acestora, ateliere de întreţinere, magazii şi depozite de materiale necombustibile, laboratoare, grup social, lipite sau având pereţi comuni cu sala cazanelor. Poate exista o uşã de comunicare între sala cazanelor, laboratoare şi grupul social, dacã acestea deservesc numai sala cazanelor.
    (3) Dacã în sala cazanelor se instaleazã cazane cu suprafaţa de încãlzire formatã numai din serpentine, pereţii despãrţitori interiori pot fi sub nivelul luminatoarelor încãperii industriale, iar sala cazanelor poate fi fãrã tavan.
    (4) În subsolul clãdirii în care este înglobatã sala cazanelor se pot amplasa încãperi de producţie şi de depozitare a materialelor necombustibile sau instalaţii deservite permanent sau ocazional de persoane, cu condiţia separãrii acestora de sala cazanelor conform normativelor de siguranţã la foc a construcţiilor. Nu se admite comunicarea directã între aceste încãperi şi sala cazanelor.
    (5) Subsolul trebuie sã comunice cu exteriorul cel puţin printr-o uşã cu deschidere în exterior.
    (6) Nu se admite construirea de etaje peste sala cazanelor de categoria C.
    ART. 28
    (1) Cazanele de categoria D pot fi instalate în sãli proprii (în încãperi separate) amplasate la subsolul, demisolul, parterul sau la etajele clãdirilor de producţie din categoriile C, D şi E de pericol de incendiu, ale clãdirilor de depozitare a materialelor necombustibile şi ale clãdirilor civile conform normativelor de siguranţã la foc a construcţiilor. Cazanele de categoria D se instaleazã în sãli proprii sau în încãperi destinate pentru ateliere, hale de producţie, grup sanitar, laboratoare şi altele asemenea situate la subsolul, demisolul, parterul sau etajul clãdirii, cu excepţia clãdirilor care se încadreazã în categoriile A şi B de pericol de incendiu conform normativelor de siguranţã la foc a construcţiilor.
    (2) Nu se admite amplasarea sãlii cazanelor având perete comun sau sub încãperi cu persoane care nu se pot evacua singure ca de exemplu spitale, magazine, şcoli, grãdiniţe de copii, creşe şi altele asemenea, sau sub cãile de evacuare ale acestora.
    (3) Sala cazanelor trebuie sã fie separatã de încãperile alãturate prin pereţi sau planşee cu rezistenţã mecanicã corespunzãtoare conform normativelor tehnice de proiectare şi de realizare a construcţiilor, cu uşi din materiale necombustibile şi fãrã goluri pentru ferestre.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Amplasarea cazanelor de categoria E

    ART. 29
    (1) Cazanele de categoria E pot fi instalate în sãli proprii sau în încãperi destinate pentru ateliere, hale de producţie, grup social, laboratoare şi altele asemenea situate la subsolul, demisolul, parterul sau etajul clãdirii, cu excepţia cazului în care aceste sãli sunt în clãdiri care se încadreazã în categoriile A şi B de pericol de incendiu conform normativelor de siguranţã la foc a construcţiilor.
    (2) În încãperile învecinate cu sãlile cu aglomeraţie de persoane ca de exemplu sãli de spectacole, sãli de clasã, sãli de spital, magazine şi altele asemenea, pot fi instalate cazane având presiunea maximã de 4 bar şi capacitatea de cel mult 100 de litri. Astfel de cazane pot fi instalate în încãperi alipite sãlilor de operaţii din spitale, chiar dacã existã uşã şi fereastrã de comunicare, cu condiţia ca în acelaşi timp sã fie în funcţiune numai un singur cazan.
    (3) Pereţii şi planşeele sãlii cazanului (cazanelor) trebuie sã fie executate din materiale necombustibile şi sã aibã o rezistenţã mecanicã corespunzãtoare. Încãperea trebuie sã aibã cel puţin un perete liber prevãzut cu ferestre a cãror suprafaţã trebuie sã fie de cel puţin 10% din suprafaţa pardoselii încãperii. Se evitã amplasarea ferestrelor spre strãzile cu circulaţie intensã.
    (4) Peretele care desparte sala cazanului (cazanelor) de încãperile cu aglomeraţie de persoane nu trebuie sã aibã goluri pentru uşi sau ferestre.
    (5) Sala cazanului (cazanelor) trebuie sã aibã o bunã ventilaţie şi iluminare naturalã şi artificialã. Armãturile, aparatura de mãsurare şi control şi instalaţiile anexe ale cazanului trebuie sã fie în permanenţã bine iluminate.
    (6) Spaţiile de acces libere, pentru deservire şi pentru verificare, trebuie sã fie de cel puţin 1,5 m în faţa cazanului şi 0,5 m pe celelalte pãrţi. Pe una din pãrţile laterale, precum şi în spatele cazanului, se poate renunţa la distanţa de 0,5 m cu condiţia ca pe aceste pãrţi sã nu existe armãturi sau dispozitive care necesitã manevrarea şi supravegherea în timpul funcţionãrii cazanului. Condiţia este obligatorie şi în cazul în care cazanele se instaleazã grupat sau sunt înglobate în instalaţia tehnologicã pe care o deservesc.
    (7) Cazanele care strãbat peretele instalaţiei tehnologice pe care o deservesc ca de exemplu cazanele de la cuptoarele de panificaţie, trebuie sã aibã liberã numai partea frontalã unde trebuie sã existe amplasate toate racordurile, armãturile şi aparatura de "protecţie-semnalizare-comandã" ale cazanului.
    (8) Condiţiile de instalare a cazanelor de categoria E trebuie sã permitã o instalare şi o demontare uşoarã a acestora pentru verificãri şi lucrãri de reparare.
    (9) În sala cazanelor care funcţioneazã cu combustibil lichid se admite existenţa rezervorului metalic de combustibil de zi având o capacitate pânã la 20 de litri.


    SECŢIUNEA a 6-a
    Instalarea cazanelor înglobate în linii tehnologice

    ART. 30
    Cazanele de abur sau de apã fierbinte cu un debit de cel mult 2 t/h, respectiv 1 Gcal/h, care fac parte dintr-o linie tehnologicã ca de exemplu instalaţii de calandre, instalaţii de uscare lapte praf şi altele asemenea, pot fi instalate în aceeaşi încãpere cu instalaţia tehnologicã respectivã, cu urmãtoarele condiţii:
    a) sã deserveascã, în exclusivitate, instalaţiile tehnologice din care fac parte;
    b) sã fie împrejmuite cu grilaje (plase) pentru a se evita accesul persoanelor strãine, altele decât cele care asigurã exploatarea acestora;
    c) sã fie automatizate corespunzãtor concepţiei constructive şi funcţionale a acestora; nivelul de automatizare trebuie sã fie compatibil şi integrat cu sistemele de automatizare ale proceselor tehnologice în care sunt înglobate, iar funcţionarea acestora (pornirea, reglarea şi oprirea) sã fie strict legatã de procesele tehnologice respective;
    d) în încãperea respectivã sã fie montate numai instalaţia tehnologicã şi cazanul aferent.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Instalarea cazanelor recuperatoare

    ART. 31
    (1) Cazanele recuperatoare, indiferent de categoria de clasificare, pot fi instalate în aceeaşi încãpere cu instalaţia tehnologicã generatoare a gazelor sau a altor fluide fierbinţi, în apropierea instalaţiei respective.
    (2) Cazanele recuperatoare trebuie sã fie împrejmuite cu grilaje (plase) pentru a se evita accesul persoanelor strãine, altele decât cele care asigurã exploatarea acestora.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Instalarea cazanelor în aer liber

    ART. 32
    (1) Cazanele, indiferent de categoria de clasificare, pot fi instalate parţial sau total în aer liber dacã prin documentaţia tehnicã a acestora se prevede acest lucru.
    (2) Pentru aceste cazane la instalare, trebuie sã se asigure:
    a) protecţia corespunzãtoare a zidãriei şi a pãrţilor metalice împotriva degradãrii (din cauza precipitaţiilor atmosferice şi a intemperiilor);
    b) protecţia personalului de deservire, a dispozitivelor de alimentare cu apã şi combustibil, a instalaţiilor de tratare a apei, a aparatelor de mãsurare şi control, precum şi a instalaţiei de automatizare la nivelul fiecãrui element al acesteia; în acest scop, se prevãd incinte/încãperi închise şi încãlzite (sau condiţionate climatic, dupã caz), astfel încât sã poatã fi realizatã o supraveghere corespunzãtoare şi uşoarã a întregului cazan;
    c) protecţia conductelor şi a armãturilor cazanului împotriva îngheţului, precum şi a conductelor de impuls ale traductoarelor, aparatelor de mãsurare şi control şi ale instalaţiei de automatizare; în acelaşi context al protecţiei faţã de eventualele consecinţe ale temperaturilor exterioare necontrolabile, se prevãd soluţii de protecţie a elementelor instalaţiei de automatizare individuale împotriva temperaturilor ridicate excesive, dupã caz, împotriva umiditãţii, coroziunii şi acţiunii vântului şi viscolului;
    d) protecţia ventilatoarelor de aer de ardere, de recirculare şi de gaze arse.
    ART. 33
    La stabilirea nivelului de dotare cu instalaţii de automatizare a cazanelor instalate parţial sau total în aer liber, precum şi a condiţiilor tehnice pentru aparatura şi echipamentul din dotarea acestor instalaţii, se ţine seama de condiţiile climatice specifice zonelor în care se monteazã.
    ART. 34
    (1) În jurul cazanelor montate în aer liber, cu excepţia celor instalate temporar ca de exemplu pentru foraj, pe şantiere sau similare, precum şi a celor încadrate în linii tehnologice, trebuie sã se asigure o îngrãdire care sã nu permitã accesul persoanelor strãine de exploatarea acestora.
    (2) Cazanele de abur montate în aer liber, cu presiunea nominalã pânã la 5 bar inclusiv, se instaleazã la distanţa stabilitã la art. 16, art. 22 sau art. 27, în funcţie de categoria în care se încadreazã.
    (3) Cazanele cu presiunea nominalã de peste 5 bar se instaleazã la o distanţã minimã de 20 m faţã de orice clãdire civilã, de marginea drumurilor destinate circulaţiei vehiculelor sau de axa liniilor de cale feratã. În cazul în care aceste cazane deservesc clãdiri industriale de producţie, distanţa pânã la aceste clãdiri trebuie sã fie cel puţin egalã cu distanţa pentru cazanele instalate în sãli, în funcţie de categoria cazanului. Clãdirile industriale respective trebuie sã fie de categoriile C, D şi E de pericol de incendiu, conform normativelor de siguranţã la foc a construcţiilor.
    (4) Cazanele, indiferent de categorie, care fac parte din linii tehnologice pot fi instalate aproape de, sau înglobate, în liniile tehnologice respective.
    (5) Distanţele faţã de clãdirile industriale sau civile, de drumurile destinate circulaţiei vehiculelor, precum şi faţã de celelalte utilaje din cadrul liniilor tehnologice se stabilesc prin documentaţia tehnicã de însoţire a cazanelor şi se avizeazã de RADTI.
    ART. 35
    În cazul construirii, pe una sau mai multe laturi ale cazanului, a unor pereţi de protecţie similari cu cei ai sãlilor de cazane, distanţa de 20 m indicatã la art. 34 alin. (3) poate fi redusã, pe laturile respective, pânã la distanţele prevãzute la art. 16, art. 22 sau art. 27, în funcţie de categoria de clasificare a cazanului.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Instalarea cazanelor în container

    ART. 36
    Cazanele, indiferent de categoria de clasificare, pot fi instalate în container dacã prin documentaţia tehnicã a acestora se prevede acest lucru de cãtre producãtor.
    ART. 37
    Amplasarea containerului trebuie sã respecte condiţiile prevãzute la art. 16, art. 22 sau art. 27, în funcţie de categoria de clasificare a cazanului, limitele exterioare containerului asimilându-se limitelor exterioare sãlii cazanelor.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Construcţia sãlii cazanelor

    ART. 38
    (1) Sala cazanelor trebuie sã fie astfel proiectatã şi construitã încât instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea tehnicã a cazanelor sã fie efectuate în condiţii optime de lucru şi de siguranţã.
    (2) De asemenea, proiectarea şi construcţia sãlii cazanelor trebuie sã respecte prevederile normelor referitoare la asigurarea protecţiei împotriva incendiilor, ale normelor sanitare în vigoare, ale normelor privind protecţia mediului şi a muncii, ale normativelor specifice privind proiectarea şi construcţia clãdirilor având ca destinaţie centrale termice, precum şi condiţiile din prezenta prescripţie tehnicã.
    (3) În acest sens, proiectele sãlilor de cazane trebuie sã fie avizate pentru a deveni aplicabile.
    ART. 39
    (1) Construcţia sãlii cazanelor trebuie sã fie de gradul I sau II de rezistenţã la foc şi din materiale necombustibile, conform normativelor tehnice privind siguranţa la foc a construcţiilor.
    (2) Se pot admite sãli de cazane executate din materiale combustibile ignifugate sau greu combustibile numai pentru instalaţii de cazane cu funcţionare temporarã de maxim un an şi a cãror suprafaţã totalã de încãlzire nu depãşeşte 150 mý.
    ART. 40
    (1) Pardoseala din sala cazanelor, cu excepţia cazurilor de la art. 31, nu trebuie sã fie sub nivelul terenului înconjurãtor.
    (2) Nivelul platformei de deservire a focarului şi, pe cât posibil, a cenuşarului nu trebuie sã fie sub nivelul pardoselii din sala cazanelor.
    (3) În cazul în care pardoseala este confecţionatã din plãci de oţel, acestea trebuie sã aibã suprafaţa striatã, pentru a se evita alunecarea personalului de deservire.
    ART. 41
    Acoperişul sãlii cazanelor trebuie sã fie realizat astfel încât sã se asigure evacuarea aburului în cazul unor eventuale avarii.
    ART. 42
    Nu se admite construirea de poduri/mansarde sub acoperişul sãlii cazanelor de categoriile A, B şi C.
    ART. 43
    (1) Uşile sãlii cazanelor trebuie sã fie aşezate, de preferinţã, pe peretele din faţa frontului cazanului sau lateral, în apropierea locului principal de deservire a cazanului. Acestea trebuie sã se deschidã uşor spre exteriorul sãlii.
    (2) Numãrul, dimensiunile şi poziţia uşilor trebuie sã fie astfel alese încât sã asigure posibilitatea evacuãrii uşoare a personalului şi, pe cât posibil, introducerea sau scoaterea elementelor cazanului ca de exemplu tamburi, tuburi focare, ţevi şi altele asemenea.
    ART. 44
    Ferestrele sãlii cazanelor trebuie sã fie în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare referitoare la existenţa suprafeţelor vitrate în funcţie de categoria combustibilului utilizat.
    ART. 45
    Iluminatul sãlii cazanelor, precum şi a principalelor locuri de muncã, trebuie sã respecte prevederile actelor normative în domeniu.
    ART. 46
    (1) Pentru sãlile cazanelor al cãror debit total este mai mare de 10 t/h, respectiv 5 Gcal/h, spaţiile de mai jos trebuie prevãzute cu un sistem de iluminare de siguranţã pentru continuarea lucrului, conform prevederilor reglementãrilor în vigoare la:
    a) frontul cazanelor şi trecerile dintre cazane;
    b) panourile cu aparate de mãsurare, control şi automatizare;
    c) indicatoarele de nivel;
    d) spaţiile pentru evacuarea cenuşii;
    e) spaţiile ventilatoarelor de aer şi de gaze de ardere;
    f) spaţiile rezervoarelor de apã, de combustibil şi al degazoarelor;
    g) platformele şi scãrile de acces;
    h) spaţiile pompelor de alimentare cu apã şi ale pompelor de combustibil;
    i) morile de cãrbune;
    j) spaţiul instalaţiei de alimentare cu cãrbuni.
    (2) Ieşirile din sala cazanelor trebuie sã fie marcate cu semne luminoase, de preferinţã de culoare galbenã, pentru a fi gãsite uşor în caz de inundare cu abur a sãlii cazanelor.
    ART. 47
    (1) Sala cazanelor, încãperea cenuşarului, precum şi încãperile auxiliare şi sociale trebuie sã fie asigurate cu instalaţie de ventilaţie naturalã sau mecanicã cu prizã de aer direct din atmosferã.
    (2) Ventilaţia din sala cazanelor trebuie sã serveascã pentru asigurarea aerului de ardere, evacuarea surplusului de umiditate, de gaze nocive, de praf, precum şi pentru asigurarea temperaturii admisibile.
    (3) Temperaturile admisibile în diferite locuri din sala cazanelor trebuie sã fie:
    a) în zona de lucru principalã, adicã în zona unde se gãsesc în permanenţã fochişti, temperatura aerului trebuie sã fie cel puţin 15°C iarna şi sã nu depãşeascã cu mai mult de 10°C temperatura exterioarã, la umbrã, vara;
    b) în zona platformelor de lucru aflate în partea superioarã a sãlii cazanelor, destinatã staţionãrii permanente a personalului de deservire, temperatura aerului nu trebuie sã depãşeascã cu mai mult de 10°C temperatura din zona de lucru principalã, fãrã însã a depãşi 40°C.
    (4) La locurile de muncã cu caracter de scurtã duratã, temperatura aerului nu trebuie sã depãşeascã cu mai mult de 15°C temperatura din zona principalã de lucru.
    ART. 48
    Pentru personalul de deservire al sãlii cazanelor trebuie sã fie amenajate încãperi în incinta acesteia pentru grupul social, în conformitate cu prevederile reglementãrilor igienico-sanitare în vigoare.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Spaţii de deservire a cazanului

    ART. 49
    Amplasarea cazanelor sau a bateriilor de cazane în salã trebuie sã se facã astfel încât sã se asigure o deservire şi o supraveghere corespunzãtoare a cazanelor şi posibilitatea efectuãrii reparaţiilor şi înlocuirilor elementelor cazanului.
    ART. 50
    (1) Distanţa liberã de la frontul cazanelor sau al antefocarului pânã la peretele din faţã al sãlii cazanelor trebuie sã fie stabilitã în funcţie de înãlţimea cazanului, astfel încât deservirea, întreţinerea şi supravegherea sã se poatã efectua în condiţii bune. Aceastã distanţã nu trebuie sã fie mai micã de 3 m, cu excepţia cazanelor de categoria E, pentru care aceastã distanţã este conform art. 29 alin. (6).
    (2) În cazul în care unele elemente ale instalaţiei de ardere depãşesc frontul cazanelor, se admite ca distanţa de la aceste elemente la peretele din faţã sã fie de cel puţin 2 m.
    (3) Se admite instalarea pompelor, ventilatoarelor şi a distribuitoarelor în faţa frontului cazanelor, dar amplasate astfel încât sã nu împiedice buna deservire a cazanelor, iar lãţimea trecerii libere de-a lungul frontului sã nu fie mai micã de 2 m.
    ART. 51
    Pentru cazanele cu debit nominal de cel mult 2 t/h, respectiv 1 Gcal/h, distanţele minime de 3 m, respectiv de 2 m, indicate la art. 50, pot fi reduse pânã la 2 m, respectiv pânã la 1,5 m.
    ART. 52
    Atunci când sunt baterii de cazane aşezate faţã în faţã, spaţiul liber între fronturi trebuie sã fie de cel puţin 5 m. În cazuri speciale, în acest spaţiu se pot monta pompe şi alte accesorii sau trape îngrãdite pentru deservirea unui eventual subsol, numai dacã aceste instalaţii sau trape nu împiedicã deservirea focarelor şi dacã rãmâne un spaţiu liber de trecere de cel puţin 1,5 m de fiecare parte.
    ART. 53
    (1) Spaţiile libere de acces între douã cazane alãturate sau dintre peretele cazanului (zidãria sau izolaţia) şi peretele lateral al sãlii cazanelor trebuie sã fie de cel puţin 1,5 m.
    (2) Dacã sunt pãrţi ieşite din zidãria sau izolaţia lateralã a cazanelor sau din zidurile clãdirii sau alte elemente fãrã funcţii dinamice, atunci spaţiul liber de trecere rãmas între acestea poate fi redus pânã la 0,8 m, cu condiţia ca în acest spaţiu sã nu se gãseascã rampa de combustibil, capul de alimentare cu apã, clapete de explozie, guri sau uşi de vizitare ale cazanului sau alte armãturi şi dispozitive care necesitã manevrare sau supraveghere.
    (3) În cazurile în care sistemul de sprijin al cazanului (fundaţie, sanie sau similare) depãşeşte nivelul planşeului, iar marginile sistemului respectiv ies în afara zidãriei sau izolaţiei cazanului, distanţa între marginile respective trebuie sã fie de cel puţin 1 m.
    ART. 54
    (1) La cazanele neînzidite (izolate), spaţiul între peretele cazanului şi peretele lateral al sãlii poate fi redus pânã la 0,8 m, în cazuri justificate tehnic prin proiectul sãlii cazanelor şi avizate de RADTI, cu condiţia ca pe latura respectivã a cazanului sã nu existe armãturi sau alte dispozitive care necesitã manevrare sau supraveghere.
    (2) Totuşi, în cazul pereţilor sãlii cazanelor construiţi din materiale combustibile ignifugate sau greu combustibile, distanţa între peretele cazanului şi peretele sãlii cazanelor nu trebuie sã fie mai micã de 1 m.
    ART. 55
    Distanţa liberã dintre peretele posterior al cazanului şi peretele sãlii cazanelor trebuie sã fie de minim:
    a) 0,7 m la cazanele cu un debit nominal de pânã la 10 t/h, respectiv 5 Gcal/h, inclusiv;
    b) 1,5 m la cazanele cu un debit mai mare de 10 t/h, respectiv 5 Gcal/h.
    ART. 56
    (1) De la partea superioarã a zidãriei/izolaţiei cazanului sau de la oricare platformã de deservire situatã pe aceasta şi pânã la elementele inferioare ale construcţiei acoperişului sãlii cazanelor trebuie sã fie o înãlţime de minim 2 m, atunci când aceste elemente sunt din material necombustibil, şi de minim 3 m, atunci când elementele respective ale acoperişului sunt din material combustibil.
    (2) În cazul în care nu se respectã înãlţimea conform alin. (1), în baza unui memoriu tehnic de justificare, se poate accepta micşorarea spaţiului, pe baza unei derogãri acordate de cãtre ISCIR.
    ART. 57
    (1) În cazul cazanelor verticale neînzidite, spaţiul din faţa focarului trebuie sã fie de cel puţin 1 m, iar faţã de ceilalţi pereţi ai sãlii cazanelor sau între cazane de cel puţin 1 m.
    (2) Pentru cazanele verticale, deasupra cãrora nu este necesar accesul în picioare, distanţa pânã la elementele inferioare ale acoperişului trebuie sã fie de cel puţin 1 m, dacã acoperişul este din material necombustibil, şi de cel puţin 3 m, dacã elementele respective şi/sau acoperişul sunt construite din materiale combustibile ignifugate.

    SECŢIUNEA a 12-a
    Conducte şi rezervoare de apã

    ART. 58
    Conductele racordate la cazane trebuie sã fie astfel montate încât sã nu producã eforturi asupra legãturilor la cazane care sã depãşeascã limitele avute în vedere la proiectare. La calcularea eforturilor se are în vedere posibilitatea deplasãrii în orice direcţie a fiecãrui ştuţ al cazanului, ca urmare a dilatãrii acestuia începând de la pornirea la rece şi pânã la sarcina maximã.
    ART. 59
    Reazemele conductelor trebuie sã fie fixate de construcţiile metalice ale cazanului astfel încât la o variaţie de sarcinã sã nu poatã produce solicitãri importante şi deformãri ale acestora.
    ART. 60
    Conductele rezemate pe grinzile orizontale ale cadrului de susţinere trebuie sã fie montate pe role sau dispozitive care sã permitã mişcarea liberã, fiind prevãzute cu posibilitãţi de dilatare sau cu curbe de compensare a dilatãrii pentru a se reduce la minimum efortul în conductã sau efortul care se exercitã asupra pieselor suportului.
    ART. 61
    Conductele care traverseazã spaţiile de deservire şi de circulaţie din sala cazanului se amplaseazã astfel încât sã nu împiedice deservirea şi circulaţia din zona cazanului.
    ART. 62
    (1) Deasupra cazanelor nu se pot aşeza rezervoare de apã decât dacã de la partea superioarã a zidãriei cazanului la fundul rezervoarelor este o distanţã de cel puţin 2 m.
    (2) Suprafaţa ocupatã de rezervoare nu trebuie sã depãşeascã 20% din suprafaţa de aşezare a zidãriei cazanului.
    (3) Rezervoarele nu trebuie sã fie aşezate în dreptul luminatoarelor.

    SECŢIUNEA a 13-a
    Depozitarea combustibilului în sala cazanelor

    ART. 63
    În sala cazanelor se admite instalarea unui rezervor metalic pentru depozitarea combustibilului lichid necesar consumului curent, în urmãtoarele condiţii:
    a) sã aibã capacitatea de cel mult 2 mc;
    b) sã nu fie montat deasupra cazanelor, ci lateral la o distanţã de cel puţin 2,5 m de arzãtoare şi nu în direcţia eventualelor rateuri de aprindere;
    c) sã nu aibã indicatoare de nivel de sticlã;
    d) sã aibã conductã de aerisire care comunicã cu exteriorul;
    e) sã aibã conducte de scurgere şi de preaplin care comunicã cu exteriorul.
    ART. 64
    Conductele de alimentare cu combustibil lichid trebuie sã fie prevãzute cu robinete care sã fie deservite uşor. Conductele trebuie sã fie izolate atunci când trec prin apropierea suprafeţelor puternic încãlzite, a flãcãrilor şi altele asemenea.
    ART. 65
    (1) În sala cazanelor se admite instalarea unui buncãr de combustibil solid cu condiţia ca acesta sã aibã capacitatea de cel mult 2 mc şi sã fie astfel amplasat încât sã nu reducã spaţiile libere de acces şi sã nu împiedice buna deservire a instalaţiilor auxiliare.
    (2) Buncãrele şi dispozitivele anexe ale acestora se construiesc din materiale necombustibile.
    ART. 66
    La cazanele cu debite de 2 t/h, respectiv 1 Gcal/h, şi mai mari, care funcţioneazã cu combustibil solid alimentarea cu combustibil a sãlii cazanelor şi a focarelor se face prin mijloace mecanice.
    ART. 67
    În sala cazanelor trebuie sã se gãseascã mijloacele necesare pentru stingerea unui eventual incendiu, conform normelor generale şi specifice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor.

    SECŢIUNEA a 14-a
    Alte cerinţe

    ART. 68
    Construcţia metalicã de susţinere, înzidirea cazanelor, focarele şi canalele de gaze de ardere, precum şi scãrile, platformele şi ascensoarele se executã potrivit cerinţelor reglementãrilor tehnice aplicabile la data realizãrii cazanelor.

    SECŢIUNEA a 15-a
    Documentaţia tehnicã a cazanelor

    ART. 69
    Cazanele trebuie sã fie însoţite de urmãtoarele, dupã caz:
    a) pentru cazane noi, documentaţia tehnicã stabilitã potrivit cerinţelor <>Hotãrârii Guvernului nr. 584/2004 cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) pentru cazane vechi:
    1) care provin din Uniunea Europeanã:.
    I. fabricate ulterior intrãrii în vigoare a directivei europene aplicabilã, documentaţia tehnicã stabilitã potrivit acesteia;
    II. fabricate anterior datei de introducere în vigoare a directivei europene aplicabilã, documentaţia tehnicã întocmitã conform reglementãrilor naţionale aplicabile în ţara de provenienţã;
    2) care provin din afara Uniunii Europene, documentaţia tehnicã prevãzutã la lit. a).

    NOTÃ:
    Directiva europeanã aplicabilã este 97/23/EC - Echipamente sub presiune - (referitor la proiectarea, fabricarea şi evaluarea conformitãţii echipamentelor sub presiune şi a ansamblurilor care au o presiune maximã admisibilã PS mai mare de 0,5 bar şi care stabileşte condiţiile de introducere pe piaţã a acestora).

    ART. 70
    În situaţia în care nu existã sau este incompletã documentaţia tehnicã prevãzutã la art. 69, lit. b), pct. 1), aceastã documentaţie se reconstituie conform prevederilor art. 242 lit. f).

    SECŢIUNEA a 16-a
    Avizul obligatoriu de instalare a cazanului/cazanelor

    ART. 71
    (1) Cazanele noi sau cazanele vechi care au PS x V > 60 bar x litru pot fi instalate şi respectiv instalate pe un alt amplasament, numai în condiţiile în care s-a obţinut avizul obligatoriu de instalare eliberat de ISCIR.
    (2) Nu este permisã începerea lucrãrilor de instalare a cazanului înainte de obţinerea avizului obligatoriu de instalare.
    (3) Modelul de aviz obligatoriu de instalare a cazanului este prevãzut în anexa 1.
    (4) Nu este necesar avizul obligatoriu de instalare pentru:
    a) cazanele mobile;
    b) cazanele utilizate pe şantiere la foraj;
    c) cazanele cu funcţionare temporarã pânã la maxim un an; pentru cazanele de abur şi de apã fierbinte cu debitul mai mare de 2 t/h, respectiv 1 Gcal/h, regimul de funcţionare temporarã trebuie sã fie confirmat şi înregistrat de cãtre ISCIR în baza unui memoriu tehnic justificativ prezentat de deţinãtor/utilizator;
    d) cazanele încadrate în linii tehnologice şi cele de categoria E.
    ART. 72
    (1) Avizul obligatoriu de instalare se elibereazã pentru fiecare salã de cazane în parte şi se precizeazã caracteristicile tehnice principale ale tuturor cazanelor prevãzute a funcţiona.
    (2) În cazul instalãrii unui cazan suplimentar, sau a unui cazan care înlocuieşte un cazan scos din uz şi casat, se solicitã un nou aviz obligatoriu de instalare pentru întreaga salã a cazanelor.
    ART. 73
    (1) Pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare, deţinãtorul/utilizatorul sau persoana împuternicitã în scris de acesta, înainteazã la ISCIR, cu cel puţin 30 de zile înainte de data estimatã pentru începerea lucrãrilor de instalare/montare, urmãtoarele documente:
    a) cererea de instalare a cazanului conform prevederilor art. 74;
    b) documentaţia tehnicã prevãzutã la art. 69 sau fişa tehnicã a cazanului pentru cazanul nou nelivrat la data înaintãrii cererii;
    c) documente privind rezultatele verificãrilor efectuate în timpul utilizãrii, pentru cazane vechi (cartea cazanului);
    d) lista documentelor cu caracter normativ aplicate la construirea cazanelor prevãzute la art. 78 lit. b) pct. 1 (II);
    e) documentaţia tehnicã de instalare conform prevederilor art. 75.
    (2) Obţinerea avizului obligatoriu de instalare pentru un cazan este responsabilitatea deţinãtorului/utilizatorului acestuia. Documentaţia tehnicã de instalare a cazanului, menţionatã la alin. (1) lit. e), se avizeazã de cãtre RADTI.
    ART. 74
    Cererea de instalare a cazanului trebuie sã conţinã:
    a) denumirea/numele şi prenumele şi adresa deţinãtorului/utilizatorului şi atunci când este cazul, a împuternicitului acestuia;
    b) locul de instalare a cazanului/cazanelor;
    c) date referitoare la cazan/cazane: tip/tipuri, producãtorul, parametrii principali: presiune, temperaturã, debit, combustibil utilizat, dimensiuni de gabarit, destinaţie şi alte asemenea.
    ART. 75
    (1) Documentaţia tehnicã de instalare a cazanului/cazanelor trebuie sã conţinã:
    a) borderoul documentelor;
    b) memoriul tehnic conform prevederilor art. 76;
    c) planul de situaţie al sãlii cazanelor şi al vecinãtãţilor (clãdiri şi instalaţii în aer liber) pe o distanţã de cel puţin 10 m de la pereţii construcţiei acesteia;
    d) planul şi secţiunile referitoare la sala cazanelor, cu amplasarea cazanelor şi a echipamentelor termomecanice anexe;
    e) schema termomecanicã a echipamentelor din sala cazanelor;
    f) date privind regimul chimic al cazanului/cazanelor:
    1) fişa tehnicã privind regimul chimic al cazanului/cazanelor, întocmitã conform prevederilor anexei 4;
    2) caracteristici fizico-chimice şi funcţionale ale masei schimbãtoare de ioni, conform prevederilor anexei 5;
    3) breviar de calcul pentru instalaţiile de tratarea apei, întocmit conform prevederilor anexei 6;
    4) instrucţiuni de conservare.
    g) date privind instalaţia de automatizare şi aparatele de mãsurare, control şi protecţie care echipeazã cazanul/cazanele;
    h) date privind organizarea muncii în sala cazanelor: personal de conducere şi personal pentru deservirea instalaţiilor de cazane pentru care se solicitã autorizaţie ISCIR.
    (2) Toate aceste documente trebuie sã fie semnate şi ştampilate de persoana care reprezintã deţinãtorul/utilizatorul sãlii cazanelor şi care rãspunde pentru respectarea condiţiilor impuse pentru construirea şi exploatarea acesteia.
    ART. 76
    (1) Memoriul tehnic trebuie sã conţinã:
    a) date privind cazanul/cazanele:
    1) tipul cazanului, parametrii principali ca de exemplu presiune, temperaturã, debit şi altele asemenea, combustibil utilizat, destinaţia;
    2) numãrul şi data ultimului proces-verbal de verificare tehnicã la care s-a efectuat revizia interioarã şi încercarea la presiune hidraulicã şi prin care s-a stabilit presiunea maximã de lucru şi data urmãtoarei verificãri tehnice periodice pentru cazanele vechi instalate/montate din nou pe un alt amplasament;
    b) date privind sala cazanelor şi clãdirile învecinate:
    1) elementele dimensionale pentru salã, uşi, ferestre şi altele asemenea;
    2) modul de construcţie şi materialele pentru pardosealã, pereţi, uşi, ferestre, acoperiş, inclusiv masa acestuia pe mý şi altele asemenea;
    3) iluminatul natural, artificial, de siguranţã şi pentru verificarea cazanelor;
    4) instalaţia de ventilaţie naturalã şi artificialã;
    5) depozitarea combustibilului, modul de alimentare şi modul de evacuare a produselor de ardere, sistemul de ardere;
    6) destinaţia şi construcţia clãdirilor şi încãperilor învecinate, aflate pânã la o distanţã de cel puţin 10 m de pereţii sãlii cazanelor.
    c) date privind funcţionarea sãlii cazanelor:
    1) regimul de funcţionare a cazanelor, periodic sau continuu, cu sau fãrã supraveghere permanentã, dacã este interconectatã şi altele asemenea;
    2) schema termomecanicã şi de automatizare din care sã reiasã echiparea şi modul de funcţionare al acesteia, inclusiv al turbinelor cu abur care antreneazã pompele, unde este cazul;
    3) tipul combustibilului, depozitarea, modul de alimentare, sisteme de ardere şi modul de evacuare a cenuşii şi a zgurii, unde este cazul.
    (2) Planul de situaţie al sãlii cazanelor (scara 1:100 sau 1:200) cuprinde toate clãdirile vecine pe o distanţã de cel puţin 10 m faţã de pereţii sãlii cazanelor, respectiv 20 m pentru cazanele montate în aer liber, indicându-se toate cotele clãdirilor, destinaţia acestora, felul materialelor din care sunt construite, distanţele dintre ele şi altele asemenea.
    (3) Planul sãlii cazanelor cu secţiuni longitudinale şi transversale (scara 1:50 sau 1:100) conţine toate cotele dintre elementele de construcţie ale sãlii (pereţi, ferestre, acoperiş) şi cazan, grosimea pereţilor şi elementele referitoare la sala cazanelor.
    (4) Pe planurile respective trebuie sã se menţioneze: avizat corespunde prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilã, având înscrise numele şi prenumele, semnãtura şi ştampila RADTI.
    (5) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verificã la locul de instalare a cazanului/cazanelor corectitudinea datelor conţinute în documentaţia tehnicã de instalare a cazanului/cazanelor şi în cazul în care aceste date sunt gãsite corespunzãtoare şi în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, încheie un proces-verbal, (anexa 2), urmând ca ISCIR sã elibereze avizul obligatoriu de instalare a cazanului/cazanelor, conform modelului din anexa 1.

    CAP. IV
    AUTORIZAREA/ADMITEREA FUNCŢIONÃRII

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 77
    (1) Cazanele nu pot fi utilizate fãrã autorizarea funcţionãrii sau fãrã admiterea funcţionãrii.
    (2) Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la punerea în funcţiune şi autorizarea/admiterea funcţionãrii cazanelor.
    ART. 78
    Pentru cazanele la care PS x V ≥ 60 bar litru, autorizarea funcţionãrii se face de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR iar acestea se înregistreazã în evidenţa ISCIR.
    ART. 79
    (1) Pentru cazane la care PS x V ≤ 60 bar litru şi PS > 4 bar admiterea funcţionãrii se face de cãtre deţinãtori/utilizatori, prin operatorul RSVTI, iar acestea se înregistreazã în evidenţa deţinãtorilor/utilizatorilor.
    (2) Pentru cazanele prevãzute la alin. (1), admiterea funcţionãrii (la prima punere în funcţiune şi periodic în exploatare) se face de cãtre operatorul RSVTI în conformitate cu prevederile prezentului capitol şi ale capitolului VI.
    ART. 80
    Cazanele prevãzute la art. 69 pot fi:
    a) cazane noi care respectã cerinţele privind introducerea pe piaţã, stabilite de reglementãrile tehnice ce transpun directive europene specifice;
    b) cazane vechi care au mai funcţionat şi:
    1) provin din Uniunea Europeanã:
    I. care respectã cerinţele privind introducerea pe piaţã stabilite, prin directivele europene specifice;
    II. care au fost construite anterior intrãrii în vigoare a directivelor europene aplicabile şi care au fost introduse pe piaţã cu respectarea reglementãrilor naţionale ale statului membru în care au fost construite;
    2) provin din afara Uniunii Europene:
    I. care respectã cerinţele prevãzute la introducerea pe piaţã stabilite prin directivele europene specifice.
    ART. 81
    Toate constatãrile referitoare la verificarea tehnicã a cazanelor se consemneazã de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de cãtre RSVTI, dupã caz, în procese-verbale de verificare tehnicã. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnicã sunt prevãzute în anexa 2, respectiv anexa 3.
    ART. 82
    Autorizarea funcţionãrii acordatã de cãtre ISCIR sau admiterea funcţionãrii acordatã de cãtre RSVTI, nu absolvã deţinãtorul/utilizatorul de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii privind autorizarea funcţionãrii

    ART. 83
    Pentru autorizarea funcţionãrii, deţinãtorul/utilizatorul cazanului/cazanelor trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
    a) sã deţinã avizul obligatoriu de instalare, iar construcţia sãlii cazanului sã corespundã acestui aviz;
    b) sã asigure condiţiile necesare realizãrii regimului chimic al cazanului stabilit conform fişei tehnice privind regimul chimic;
    c) sã organizeze activitatea în sala cazanelor conform regimului de supraveghere a cazanelor menţionat în documentaţia tehnicã de instalare;
    d) sã deţinã autorizaţii pentru personalul de deservire fochişti, laboranţi operatori, automatişti, dupã caz;
    e) sã asigure condiţiile pentru efectuarea verificãrilor tehnice;
    f) pentru cazanele vechi montate pe altã locaţie, cu excepţia cazanelor mobile, se prezintã raportul tehnic întocmit de persoane juridice autorizate pentru verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
    ART. 84
    (1) Pentru autorizarea funcţionãrii unui cazan nou, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã înainteze la ISCIR o cerere însoţitã de urmãtoarele documente:
    a) copia avizului obligatoriu de instalare;
    b) declaraţia prevãzutã la art. 13 alin. (2);
    c) documentaţia tehnicã de însoţire, redactatã sau tradusã în limba românã, care trebuie sã conţinã:
    1) instrucţiuni de operare pentru instalare/montare, punere în funcţiune, exploatare şi întreţinere;
    2) limitele de operare în siguranţã şi bazele de proiectare inclusiv condiţiile de operare anticipate şi condiţiile de proiectare admise, durata de funcţionare estimatã, codul de proiectare utilizat, coeficienţi de îmbinare a elementelor sub presiune şi toleranţa la coroziune a acestora, dupã caz;
    3) caracteristicile de proiectare reprezentative pentru durata de viaţã a cazanului, dupã caz;
    4) posibilele pericole care nu sunt prevenite prin proiectare sau prin mãsuri de protecţie, care se pot ivi datoritã exploatãrii necorespunzãtoare anticipabile, dupã caz;
    5) documente tehnice, desene, scheme, diagrame necesare pentru înţelegerea completã a instrucţiunilor menţionate la pct. 1);
    6) informaţii despre pãrţile care pot fi înlocuite, dupã caz.
    d) documentaţia tehnicã de însoţire a dispozitivelor de siguranţã; buletinul de verificare/reglare a supapelor de siguranţã emis de persoane juridice autorizate conform prescripţiei tehnice aplicabilã, dacã de la data construirii/reglãrii a trecut o perioadã mai mare de 1 an de zile şi dacã producãtorul dispozitivelor de siguranţã nu prevede o altã perioadã de valabilitate a reglãrii;
    e) documentul de atestare a rezultatelor corespunzãtoare obţinute la operaţia de pregãtire a suprafeţelor interioare, dacã aceastã operaţie a fost prevãzutã şi efectuatã la producãtor;
    f) copii ale autorizaţiilor personalului de deservire şi RSVTI;
    (2) Pentru cazanele vechi care au mai funcţionat, în plus faţã de documentele prevãzute la alin. (1) mai sunt necesare şi urmãtoarele documente:
    a) documente privind rezultatele verificãrilor efectuate în timpul utilizãrii, pentru cazane vechi (cartea cazanului);
    b) documentaţia tehnicã reconstituitã prevãzutã la art. 69 alin. (2), dacã nu existã documentaţia prevãzutã la alin. (1) lit. c); documentaţia tehnicã reconstituitã trebuie sã corespundã cerinţelor care au reglementat construirea cazanului;
    c) declaraţia pe propria rãspundere a deţinãtorului/utilizatorului în care sã se menţioneze ultimul loc de funcţionare;
    d) raportul tehnic întocmit de persoana juridicã autorizatã pentru verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Verificarea tehnicã în vederea autorizãrii funcţionãrii

   Art. 85
    În vederea autorizãrii funcţionãrii cazanului, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, efectueazã sau asigurã cã sunt efectuate, dupã caz urmãtoarele activitãţi:
    a) verificarea existenţei şi a conţinutului documentaţiei tehnice de însoţire a cazanului, în cazul cazanului nou, sau a cãrţii cazanului, în cazul cazanului vechi;
    b) verificarea condiţiilor de instalare a cazanului în ceea ce priveşte respectarea avizului obligatoriu de instalare eliberat de cãtre ISCIR, precum şi verificarea echipãrii cazanului cu aparatura de mãsurare, control şi automatizare şi cu dispozitivele de siguranţã, în funcţie de nivelul de supraveghere permanent sau nepermanent în care se încadreazã cazanul;
    c) verificarea condiţiilor de montare pentru cazanele vechi, care au mai funcţionat şi au necesitat montare;
    d) verificarea condiţiilor privind regimul chimic al cazanului şi anume:
    1) existenţa prizelor şi a dispozitivelor de prelevare a probelor de apã de alimentare şi din cazan, de abur saturat şi supraîncãlzit şi de condensat ale cazanului;
    2) existenţa, dotarea şi organizarea punctului de lucru sau a laboratorului chimic din centrala termicã
    3) existenţa registrului de analize cu indicii chimici şi cu frecvenţa minimã obligatorie a analizelor.
    e) revizia interioarã conform art. 85;
    f) încercarea la presiune hidraulicã conform art. 86;
    g) verificarea reglãrii supapelor de siguranţã conform art. 87;
    h) încercarea la cald conform art. 90; modul de efectuare a verificãrilor şi încercãrilor şi documentele care se întocmesc trebuie sã fie conform prevederilor prescripţiei tehnice care reglementeazã activitãţile în domeniul instalaţiilor de ardere şi automatizare;
    i) verificarea stãrii suprafeţelor interioare conform art. 91;
    j) verificarea registrului de supraveghere a funcţionãrii cazanului; registrul de supraveghere a funcţionãrii cazanului se sigileazã, numeroteazã şi vizeazã de conducerea deţinãtorului/utilizatorului.
    ART. 86
    (1) Revizia interioarã se efectueazã în condiţiile precizate la capitolul VI, secţiunea a 2-a şi constã în verificarea interioarã şi verificarea exterioarã a cazanului, astfel:
    a) verificarea interioarã prin examinarea pãrţilor componente ale cazanului şi, în special, a pereţilor metalici accesibili ai elementelor sub presiune, atât pe partea dinspre apã, cât şi pe partea dinspre gazele de ardere, în scopul constatãrii stãrii tehnice a cazanului;
    b) verificarea exterioarã prin examinarea tuturor elementelor cazanului la exterior, în scopul constatãrii stãrii suprafeţelor, a îmbinãrilor sudate şi a depistãrii eventualelor defecte ca urmare a operaţiilor de transport şi montare/instalare, precum şi a comportãrii cazanului faţã de acţiunea mediului ambiant.
    (2) Verificarea exterioarã cuprinde verificarea plãcii de timbru precum şi verificarea existenţei marcajului de conformitate, atunci când cerinţa de marcare îi este aplicabilã.
    (3) Revizia interioarã poate sã nu se efectueze la cazanele noi la care de la data construirii nu au trecut mai mult de 12 luni.
    Art. 87. - (1) Încercarea la presiune hidraulicã se efectueazã în condiţiile precizate la capitolul VI, secţiunea a 3-a.
    (2) Pentru cazanele noi, încercarea la presiune la locul de instalare nu este obligatorie dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) încercarea la presiune hidraulicã a fost efectuatã la producãtor şi de la data efectuãrii acesteia nu au trecut mai mult de 12 luni;
    b) cazanul nu a suferit deformaţii locale vizibile ca urmare a operaţiilor de transport şi instalare;
    c) în timpul instalãrii nu au fost executate lucrãri de sudare la pãrţile sub presiune ale cazanului.
    Art. 88. - (1) Dupã efectuarea încercãrii la presiune hidraulicã se efectueazã verificarea funcţionãrii supapelor de siguranţã care echipeazã cazanul.
    (2) Presiunea de deschidere trebuie sã fie cea indicatã de producãtorul cazanului, iar în lipsa acestor indicaţii conform datelor din tabelul 2.

    Tabelul 2┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Presiunea de reglare [p(r)] a supapei de siguranţã │
│ ├───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┤
│ Presiunea nominalã │ Supapa de control │ Supapa de lucru │
│ a cazanului (p(n)), în bar ├─────────────────┬─────────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ pe tambur*) │ pe supraîncãlzitor**) │ pe tambur*) │
├────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│ pânã la 8 inclusiv │p(max.) + 0,2 bar│p(max.) - DELTAp(s) + 0,2 bar│p(max.) + 0,2 bar│
├────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│ peste 8 şi pânã la 16 inclusiv │p(max.) + 0,2 bar│p(max.) - DELTAp(s) + 0,2 bar│p(max.) + 0,3 bar│
├────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│peste 16 şi pânã la 100 inclusiv│ 1,03 x p(max.) │1,02 x [p(max.) - DELTAp(s)] │ 1,05 x p(max.) │
├────────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────┤
│ peste 100 │ 1,05 x p(max.) │1,02 x [p(max.) - DELTAp(s)] │ 1,08 x p(max.) │
└────────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────┘


-------
    *) Sau la ieşirea din cazan, în cazul cazanelor cu strãbatere forţatã.
    **) Numai în cazul cazanelor cu tambur la care trebuie sã se ţinã seama de pierderea de presiune în supraîncãlzitor (DELTAp(s)).
    p(max.) - presiunea maximã a cazanului.

    ART. 89
    Dupã efectuarea verificãrii documentaţiei, reviziei interioare şi a încercãrii la presiune hidraulicã, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR întocmeşte un proces-verbal, sau dupã caz procese-verbale de verificare tehnicã, cu menţionarea rezultatelor verificãrilor.
    ART. 90
    În scopul realizãrii încercãrii la cald şi verificãrii stãrii suprafeţelor interioare, ISCIR trebuie sã fie anunţat de cãtre deţinãtor/utilizator cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilitã pentru aceste operaţii.
    ART. 91
    (1) Încercarea la cald constã în urmãtoarele verificãri principale:
    a) verificarea etanşeitãţii îmbinãrilor vizibile ale cazanului;
    b) verificarea funcţionãrii armãturilor de siguranţã şi de control;
    c) verificarea realizãrii funcţiilor de reglare, de protecţie, de semnalizare şi de monitorizare ale instalaţiei de automatizare;
    d) verificarea funcţionãrii instalaţiei de ardere;
    e) verificarea funcţionãrii principalelor instalaţii auxiliare aferente cazanului;
    f) verificarea realizãrii principalilor indici de funcţionare ai cazanului;
    g) verificarea dilatãrii libere la cazanele la cele prevãzute cu aceastã posibilitate;
    h) verificarea existenţei instrucţiunilor de exploatare a cazanului şi verificarea, prin sondaj, a modului de însuşire a acestora de cãtre personalul de deservire.
    (2) Punerea în funcţiune pentru încercarea la cald a cazanului se face de cãtre:
    a) producãtorul acestuia; în acest caz nu este necesar ca producãtorul sã fie autorizat conform prevederilor prescripţiei tehnice privind sistemele de ardere şi automatizare;
    b) persoana juridicã, care efectueazã lucrãri la instalaţia de automatizare şi de ardere, autorizatã conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.
    (3) În cazul în care se decide ca inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sã nu participe la încercarea la cald, aceastã încercare se realizeazã cu respectarea prevederilor alin. (1) şi alin. (2), inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR urmând sã ia în considerare şi documentul întocmit de persoana juridicã prevãzutã la alin. (2), respectând prevederile alin. (1), cu participarea personalului de deservire şi operatorului RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului.
    ART. 92
    (1) Verificarea stãrii suprafeţelor interioare se efectueazã în urma operaţiei de pregãtire a suprafeţelor interioare atunci când aceasta nu este efectuatã conform art. 83 alin. (1) lit. e).
    (2) Pregãtirea suprafeţelor interioare menţionatã la alin. (1) se executã de cãtre persoane juridice autorizate pentru întreţinerea prin spãlare chimicã, în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.
    ART. 93
    (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate solicita efectuarea şi a altor verificãri şi încercãri, în afara celor prevãzute la art. 84, în limitele prevãzute de producãtor, privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a cazanului.
    (2) Verificarea tehnicã este condusã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
    (3) La verificãrile prevãzute la alin. (1) trebuie sã participe RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului, personalul de deservire al cazanului, reprezentanţii persoanei juridice autorizate care au efectuat instalarea/montarea şi punerea în funcţiune a cazanului şi, dacã este cazul, la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice altã persoanã implicatã în montarea, punerea în funcţiune, deţinerea/utilizarea cazanului.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Concluziile verificãrii tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii

    ART. 94
    Autorizarea funcţionãrii cazanului se acordã numai dupã ce au fost efectuate activitãţile prevãzute la art. 84 şi rezultatele acestora asigurã funcţionarea în condiţii de siguranţã a cazanului, conform procesului-verbal, întocmit de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, prevãzut în anexa 2, unde se consemneazã parametrii de funcţionare şi data efectuãrii urmãtoarei verificãri tehnice (ziua, luna şi anul), cu respectarea prevederilor art. 185 alin. (1) şi art. 196 alin. (1). Procesul-verbal de verificare tehnicã se ataşeazã la cartea cazanului.
    ART. 95
    Dacã rezultatele verificãrii tehnice sunt necorespunzãtoare, neconformitãţile se consemneazã în procesul-verbal de verificare tehnicã şi nu se autorizeazã funcţionarea cazanului.
    ART. 96
    Este interzisã autorizarea funcţionãrii cazanului cu condiţia îndeplinirii ulterioare a unor dispoziţii menţionate în procesul-verbal de verificare tehnicã.
    ART. 97
    (1) Pentru fiecare cazan care a obţinut autorizarea funcţionãrii, la prima autorizare, se întocmeşte o carte a cazanului, ce trebuie sã conţinã:
    a) documentaţia tehnicã menţionatã la art. 69;
    b) partea de evidenţã a verificãrilor, eliberatã de ISCIR, care se compune din:
    1) copertã fixã;
    2) parte legatã cu coperta ce conţine informaţii referitoare la amplasare şi verificãrile tehnice efectuate;
    3) parte prevãzutã cu sistem de ataşare a documentelor şi documentaţiilor întocmite pe toatã durata de utilizare a cazanului.
    (2) Cartea cazanului se pãstreazã de cãtre deţinãtor/utilizator.

   CAPITOLUL V
    UTILIZAREA/EXPLOATAREA CAZANELOR

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 98
    Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţã, deţinãtorii/utilizatorii au obligaţia sã asigure pe toatã perioada de utilizare a cazanului operator RSVTI, autorizat de cãtre ISCIR.
    ART. 99
    Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueazã în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Supravegherea cazanelor

    ART. 100
    Supravegherea în regim permanent se efectueazã de cãtre:
    a) fochişti, autorizaţi pentru clasele şi grupele de cazan deservite;
    b) automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane, în cazul centralelor termice echipate cu mai multe cazane, care au individual urmãtoarele caracteristici: cazanele de abur având debitul de cel mult 10 t/h şi presiunea de 16 bar şi, respectiv, cazanele de apã fierbinte având debitul de cel mult 5 Gcal/h;
    c) laboranţi operatori centrale termice, pentru supravegherea regimului chimic al apei de alimentare şi calitãţii aburului.
    ART. 101
    Supravegherea în regim nepermanent se efectueazã de cãtre:
    a) fochişti autorizaţi pentru clasele şi grupele de cazan deservite sau personal tehnic din cadrul deţinãtorului/utilizatorului, instruit de cãtre persoana juridicã ce efectueazã punerea în funcţiune, pe baza instrucţiunilor specifice emise de cãtre producãtorul cazanului, precum şi ale celor referitoare la centrala termicã emise de proiectantul centralei termice;
    b) laboranţi operatori centrale termice, pentru supravegherea regimului chimic al apei de alimentare şi calitãţii aburului.
    ART. 102
    Într-o centralã termicã pot funcţiona simultan maxim 3 cazane în regim de supraveghere nepermanentã.
    ART. 103
    La sãlile cazanelor unde debitul nominal al cazanelor în funcţiune nu depãşeşte 10 t/h respectiv 5 Gcal/h şi nu sunt mai mult de 3 cazane în funcţiune, având în vedere automatizarea şi protecţia cazanelor şi a instalaţiilor anexe, fochistul poate îndeplini şi sarcinile laborantului-operator centralã termicã, cu condiţia sã fie autorizat de cãtre ISCIR şi ca laborant-operator centralã termicã. Acest lucru se precizeazã de cãtre proiectantul centralei termice în documentaţia de aviz obligatoriu de instalare.
    ART. 104
    Supravegherea cazanelor din categoria E şi a cazanelor înglobate în linii tehnologice poate fi şi nepermanentã, dacã producãtorul prevede acest lucru în documentaţia tehnicã de însoţire a cazanului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Organizarea sãlii cazanelor

    ART. 105
    (1) Accesul în sala cazanelor a persoanelor strãine de exploatarea cazanelor şi a instalaţiilor auxiliare ale acestora este interzis fãrã aprobarea, prealabilã, din partea conducerii deţinãtorului/utilizatorului.
    (2) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, precum şi personalul propriu de supraveghere al deţinãtorului/utilizatorului poate intra oricând în sala cazanelor pe baza legitimaţiei de serviciu sau a delegaţiei speciale de control.
    ART. 106
    Nu se admite a se da sãlii cazanelor altã întrebuinţare în afara celei de exploatare şi întreţinere a cazanelor şi a instalaţiilor auxiliare.
    ART. 107
    Spaţiile de acces şi de deservire a diferitelor locuri de muncã din sala cazanelor precum şi cãile spre uşile sãlii trebuie sã fie întotdeauna libere. Uşile trebuie sã fie descuiate tot timpul cât sunt în funcţiune.
    ART. 108
    În sala cazanelor trebuie sã existe telefon sau alte mijloace de semnalizare şi comunicare rapidã cu exteriorul, în special cu conducerea deţinãtorului/utilizatorului, cu locurile de consum a aburului, cu sursa de gaze fierbinţi în cazul cazanelor recuperatoare şi altele asemenea, care sã evite deplasãrile personalului de deservire a cazanului şi pãrãsirea sãlii cazanelor.
    ART. 109
    (1) În sala cazanelor se afişeazã, la loc vizibil, instrucţiuni de exploatare, care sã ţinã seama de specificul fiecãrui cazan din sala cazanelor.
    (2) De asemenea, se afişeazã instrucţiuni interne privind atribuţiile personalului şi modul de deservire a cazanului, precum şi panouri cu instrucţiuni de protecţia muncii.
    (3) În cazul instalaţiilor complexe, atunci când volumul acestor instrucţiuni nu permite afişarea acestora, personalul de deservire trebuie sã aibã individual, la dispoziţie în sala cazanelor sau în camera de comandã, aceste instrucţiuni.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Personalul de deservire şi organizarea muncii în centrala termicã

    ART. 110
    Deţinãtorul/utilizatorul, cei însãrcinaţi în scris de cãtre acesta, precum şi întreg personalul de deservire sunt obligaţi sã cunoascã şi sã respecte prevederile prezentei prescripţii tehnice, instrucţiunile de utilizare a cazanelor precum şi instrucţiunile generale ale sãlii cazanelor, elaborate de cãtre proiectantul acesteia, precum şi toate dispoziţiile actelor normative în vigoare care reglementeazã exploatarea cazanelor.
    ART. 111
    Fochiştii, laboranţii operatori şi automatiştii pentru supraveghere şi întreţinere care deservesc cazanele trebuie sã fie autorizaţi/reautorizaţi în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.
    ART. 112
    (1) Deţinãtorii/utilizatorii de sãli cazane numesc responsabil salã cazane, fochişti şefi, fochişti, ajutori fochişti, laboranţi operatori şi automatiştii pentru supraveghere şi întreţinere, dupã caz, conform organizãrii muncii în sala cazanelor prevãzutã în avizul obligatoriu de instalare.
    (2) Fochiştii şefi se numesc de cãtre deţinãtor/utilizator numai dintre fochiştii autorizaţi.
    ART. 113
    (1) Deţinãtorul/utilizatorul poate încredinţa sala cazanelor unui responsabil cu pregãtire tehnicã corespunzãtoare.
    (2) În raport cu importanţa cazanelor, pot fi numiţi ca responsabili salã cazane:
    a) ingineri sau subingineri de specialitate (specialitatea energeticã sau mecanicã);
    b) tehnicieni sau maiştri de specialitate (specialitatea energeticã sau mecanicã) cu o practicã în exploatarea cazanelor de cel puţin 5 ani;
    c) fochişti şefi cu o vechime în aceastã atribuţie de cel puţin 5 ani.
    (3) În cazul sãlilor mici de cazane dotate cu cazane de abur sau de apã fierbinte cu un debit cumulat de cel mult 2 t/h, respectiv 1 Gcal/h, atribuţiile responsabilului sãlii cazanelor pot fi îndeplinite de o persoanã competentã alta decât cele prevãzute la alin. (2) numitã prin decizie de cãtre deţinãtor/utilizator.
    ART. 114
    Personalul de deservire îndeplineşte în timpul funcţionãrii cazanului numai sarcinile legate de exploatarea acestuia, conform instrucţiunilor de exploatare şi instrucţiunilor interne.
    ART. 115
    Obligaţiile şi responsabilitãţile personalului de deservire sunt menţionate în capitolul XIV secţiunea a 4-a.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Evidenţa exploatãrii cazanelor

    ART. 116
    (1) Pentru fiecare salã cazane trebuie sã existe un registru de supraveghere cu evidenţa funcţionãrii şi un registru de analize pentru circuitul apã-abur-condensat.
    (2) Registrele numerotate, sigilate şi semnate de conducerea deţinãtorului/utilizatorului se pãstreazã în condiţii bune în sala cazanelor sau a instalaţiei tehnologice.
    (3) Înscrierile în registre trebuie sã fie vizibile, lizibile şi de neşters, nefiind permise corecturi sau ştersãturi ci numai anulãri contrasemnate de persoana care le-a efectuat.
    ART. 117
    În registrele de supraveghere pot face înscrieri fochistul, fochistul şef, laborantul-operator centralã termicã, responsabilul sãlii cazanelor, RSVTI, factorii responsabili ai deţinãtorului/utilizatorului (conducerea deţinãtorului/utilizatorului şi persoanele însãrcinate în scris de cãtre aceasta), precum şi alte persoane din exploatare, conform atribuţiilor ce le revin prin instrucţiunile interne (inclusiv prin specificaţiile rezultate din autorizarea de cãtre ISCIR a funcţionãrii cazanului în regim de supraveghere nepermanentã, dacã este cazul).
    ART. 118
    Fochistul înscrie în registrul de supraveghere urmãtoarele:
    a) constatãrile privind starea cazanului, a instalaţiilor auxiliare, a armãturilor, a sistemului de automatizare şi altele asemenea, efectuate la preluarea serviciului;
    b) ora la care efectueazã operaţiile de verificare a armãturilor şi instalaţiilor auxiliare, a elementelor principale ale instalaţiei de automatizare din sistemul de protecţie automatã şi operaţiile principale în funcţionarea cazanului, inclusiv constatãrile fãcute;
    c) ora la care s-au produs anumite defecţiuni sau fenomene anormale în exploatarea cazanului, indicând locul şi felul defecţiunii, precum ora şi modul de remediere a acestora;
    d) ora aprinderii şi stingerii focului.
    ART. 119
    Laborantul-operator centralã termicã înscrie în registrul de analize:
    a) indicii de calitate ai fluidelor cu frecvenţa impusã prin avizul obligatoriu de instalare;
    b) operaţiile principale privind tratarea apei.
    ART. 120
    Responsabilul sãlii cazanelor şi fochistul şef trebuie sã înscrie în registrul de supraveghere urmãtoarele:
    a) data şi ora la care trebuie sã fie pus în funcţiune sau oprit cazanul;
    b) constatãrile fãcute cu ocazia controlului instalaţiei şi activitãţii personalului de deservire, precum şi dispoziţiile date;
    c) orice alte dispoziţii referitoare la exploatarea, întreţinerea, revizia tehnicã, repararea şi verificarea tehnicã a cazanelor şi instalaţiilor anexe, precum şi cele referitoare la organizarea muncii în sala cazanelor.
    ART. 121
    (1) Lucrãrile de reparare efectuate, inclusiv a curãţãrilor de piatrã, la instalaţia de cazane, se menţioneazã în registrul de supraveghere.
    (2) Responsabilul sãlii cazanelor înscrie în registrul de supraveghere data, locul, felul lucrãrii de reparare şi operaţiile efectuate.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Pregãtirea cazanului pentru aprinderea focului

    ART. 122
    Pregãtirea cazanului pentru aprinderea focului trebuie sã fie conform instrucţiunilor întocmite de producãtorul acestuia şi/sau instrucţiunilor întocmite de proiectantul sãlii cazanelor, dar nu mai puţin decât cele stabilite în prezenta secţiune.
    ART. 123
    Înainte de aprinderea focului la cazan, trebuie sã se verifice:
    a) sã nu existe persoane sau obiecte şi scule uitate în focar şi în canalele de fum;
    b) starea focarului şi a canalelor de fum, a dispozitivelor de închidere, a clapetelor de explozie şi altele asemenea;
    c) valabilitatea termenului de verificare sau etalonare metrologicã, funcţionarea aparatelor de mãsurare, de control şi de automatizare, a armãturii de închidere, a dispozitivelor de alimentare, a instalaţiei de tratare a apei, a instalaţiilor pentru arderea combustibilului, a ventilatoarelor de aer şi de gaze de ardere şi altele asemenea;
    d) sã nu existe flanşe oarbe înainte şi dupã supapele de siguranţã, pe conductele de apã, de abur sau de combustibil, de golire, de purjare şi altele asemenea;
    e) poziţionarea contragreutãţilor supapelor de siguranţã şi, respectiv, existenţa sigiliilor, conform prevederilor din cartea cazanului.
    ART. 124
    (1) Cazanul se umple cu apã pânã la nivelul minim, lãsându-se tot timpul deschise robinetele de aerisire sau, în lipsa acestora, supapele de siguranţã de pe tambur, de pe supraîncãlzitor şi de pe economizor.
    (2) La cazanele cu strãbatere forţatã, înainte de aprinderea focului se realizeazã debitul minim al apei de alimentare prevãzut de cãtre producãtorul cazanului.
    ART. 125
    (1) Supraîncãlzitoarele aflate permanent în drumul gazelor de ardere, fãrã posibilitatea de a fi ocolite, trebuie sã fie umplute cu apã.
    (2) Dacã se dispune de o sursã sigurã de abur, supraîncãlzitoarele pot fi racordate la aceastã sursã în loc sã fie umplute cu apã.
    (3) Se admite pornirea cazanelor şi cu supraîncãlzitoare uscate cu condiţia de a se lua mãsurile necesare pentru evitarea arderii ţevilor, consemnate în instrucţiunile de exploatare.
    ART. 126
    În cazul economizoarelor de tip fierbãtor, care au legãtura între tambur şi colectoarele inferioare ale acestora, înainte de aprinderea focului se deschid robinetele de pe aceste legãturi.
    ART. 127
    Înainte de aprinderea focului trebuie sã fie efectuatã ventilarea focarului şi a canalelor de gaze de ardere pe durata de timp stabilitã în instrucţiunile de exploatare (în funcţie de construcţia cazanului), dar nu mai puţin de 10 minute, prin pornirea ventilatoarelor de gaze de ardere şi de aer, cu deschiderea maximã a clapetelor de reglare sau, în lipsa acestora, la valoarea maximã disponibilã a tirajului natural. Fac excepţie de la regula de mai sus cazanele prevãzute cu preventilare automatã sau preventilare controlatã la care se asigurã evacuarea a cel puţin 5 volume de aer.
    ART. 128
    (1) La cazanele care funcţioneazã cu combustibil lichid, temperatura combustibilului trebuie sã fie adusã la valoarea stabilitã în instrucţiunile de exploatare înainte de aprinderea focului.
    (2) În cazul în care injecţia combustibilului se realizeazã cu abur, conducta de aducţiune a aburului trebuie sã fie încãlzitã în prealabil.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Aprinderea focului

    ART. 129
    Aprinderea focului trebuie sã fie conform instrucţiunilor întocmite de producãtorul cazanului şi/sau instrucţiunilor întocmite de proiectantul sãlii cazanelor, dar nu mai puţin decât cele stabilite în prezenta secţiune.
    ART. 130
    Aprinderea focului în cazan se face numai în baza dispoziţiei responsabilului sãlii cazanelor înscrisã în registrul de supraveghere, iar personalul de deservire trebuie sã fie anunţat din timp pentru a se asigura prezenţa acestuia pe toatã perioada executãrii manevrei.
    ART. 131
    La aprinderea manualã a focului se ţine seama de urmãtoarele:
    a) dispozitivul de aprindere trebuie sã fie înlãturat din focar numai dupã obţinerea unei flãcãri stabile;
    b) în cazul combustibilului gazos, la stingerea dispozitivului de aprindere se întrerupe alimentarea cu combustibil, se ventileazã cazanul, dupã care se trece din nou la aprinderea arzãtorului;
    c) atunci când cazanul este echipat cu mai multe arzãtoare, aprinderea acestora se face succesiv conform instrucţiunilor de exploatare;
    d) dacã se sting toate sau numai o parte din arzãtoarele aprinse, se întrerupe imediat alimentarea cu combustibil, se ventileazã cazanul, dupã care aprinderea arzãtoarelor se repetã.
    ART. 132
    Aprinderea focului la cazanele prevãzute cu instalaţii de automatizare trebuie sã se facã în conformitate cu instrucţiunile de exploatare prevãzute în documentaţia tehnicã, urmãrindu-se derularea şi realizarea corectã a secvenţelor automate de aprindere.
    ART. 133
    Încãlzirea cazanului pânã la racordarea la conducta de abur se face conform instrucţiunilor întocmite de producãtorul cazanului, iar în lipsa acestora conform instrucţiunilor întocmite de proiectantul sãlii cazanelor.
    ART. 134
    Dacã în urma creşterii volumului apei din cazan se atinge nivelul maxim, se eliminã apa pânã la 100 mm deasupra nivelului minim, urmãrindu-se închiderea etanşã a robinetelor de golire sau de purjare, în funcţie de construcţia cazanului.
    ART. 135
    În timpul încãlzirii cazanului şuruburile armãturilor prevãzute cu garnituri de etanşare trebuie sã fie strânse numai cu chei normale, fãrã prelungitor, şi numai în prezenţa responsabilului sãlii cazanelor, astfel:
    a) la cazanele cu o presiune nominalã pânã la 64 bar inclusiv, atunci când presiunea din cazan a atins cel mult 3 bar;
    b) la cazanele cu o presiune nominalã peste 64 bar, atunci când presiunea din cazan nu depãşeşte 4 bar.
    ART. 136
    La cazanele prevãzute cu dispozitive de dilatare termicã se urmãreşte în timpul încãlzirii dilatarea, conform indicatoarelor de deplasare (repere).
    ART. 137
    Dacã supraîncãlzitoarele şi economizoarele sunt prevãzute cu canale de ocolire a gazelor de ardere, clapetele pentru devierea acestor gaze trebuie sã fie aşezate în poziţia corespunzãtoare, astfel încât gazele de ardere sã ocoleascã aceste instalaţii.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Pornirea cazanului

    ART. 138
    Pornirea cazanului trebuie sã se efectueze conform instrucţiunilor întocmite de producãtorul acestuia şi/sau instrucţiunilor întocmite de proiectantul sãlii cazanelor dar nu mai puţin decât cele stabilite în prezenta secţiune.
    ART. 139
    Supraîncãlzitoarele umplute cu apã de rãcire se golesc dupã ce presiunea din cazan este conform celei stabilite în documentaţia tehnicã de însoţire. Dupã golire se face legãtura între supraîncãlzitor şi spaţiul de abur al cazanului.
    ART. 140
    Supraîncãlzitoarele prevãzute cu canale pentru ocolirea gazelor de ardere se introduc în circuitul de funcţionare al cazanului prin manevrarea corespunzãtoare a clapetelor, dupã ce s-a atins presiunea nominalã a cazanului.
    ART. 141
    (1) Economizorul izolabil (pe partea de gaze) se pune în funcţiune imediat dupã alimentarea cazanului cu apã prin manevrarea clapetelor de conducere a gazelor de ardere în poziţia necesarã.
    (2) Se controleazã creşterea temperaturii apei în economizor pânã la atingerea stãrii normale de funcţionare.
    (3) În cazul folosirii unor combustibili cu umiditate mare, în scopul evitãrii formãrii picãturilor de apã pe ţevile economizorului, clapetele pentru conducerea gazelor de ardere se deschid atunci când temperatura acestora a atins valoarea stabilitã în instrucţiunile de exploatare.
    ART. 142
    În cazul economizoarelor cu recirculaţie, în timpul pornirii şi înainte de alimentarea cazanului cu apã, recirculaţia se închide.
    ART. 143
    (1) Conectarea cazanului la conducta de abur principalã trebuie sã se facã prin deschiderea treptatã a robinetului principal dupã golirea completã de apã condensatã a circuitului şi dupã încãlzirea acestuia prin suflare cu abur.
    (2) În timpul încãlzirii se urmãreşte atent starea generalã a conductei, a compensatoarelor, a reazemelor şi a suspensiilor, precum şi dilatarea uniformã a acesteia.
    (3) La apariţia vibraţiilor sau a şocurilor puternice trebuie sã se întrerupã încãlzirea pânã la eliminarea cauzelor.
    ART. 144
    (1) În cazul în care conectarea cazanului la conducta principalã se face când aceasta se aflã sub presiune, de exemplu când prin conductã circulã abur provenit de la alte surse, presiunea în cazan trebuie sã fie conform instrucţiunilor întocmite de cãtre producãtor sau de cãtre proiectantul sãlii cazanelor;
    (2) În cazul în care conectarea cazanului cu supraîncãlzitor la conducta principalã se face în condiţiile de la alin. (1), temperatura aburului supraîncãlzit trebuie sã fie conform instrucţiunilor întocmite de cãtre producãtor sau de cãtre proiectantul sãlii cazanelor.
    ART. 145
    Pe mãsurã ce se mãreşte sarcina cazanului, eşaparea aburului în atmosferã se micşoreazã conform prevederilor documentaţiei tehnice de însoţire şi/sau instrucţiunilor elaborate de proiectantul centralei termice.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Funcţionarea cazanului

    ART. 146
    Funcţionarea cazanului trebuie sã fie conform instrucţiunilor întocmite de producãtorul acestuia şi/sau instrucţiunilor întocmite de proiectantul sãlii cazanului.

    NOTÃ:
    În cazul cazanelor autorizate sã funcţioneze în regim de exploatare fãrã supraveghere permanentã, instrucţiunile de exploatare trebuie sã detalieze prioritar condiţionãrile speciale pentru aceastã modalitate de funcţionare; funcţionarea în regim de supraveghere periodicã S1-Sp 24 sau S1-Sp 72 se specificã în procesul-verbal de verificare tehnicã.

    ART. 147
    În timpul funcţionãrii, personalul de deservire trebuie sã supravegheze starea cazanului şi a instalaţiilor auxiliare, a sistemului de automatizare, respectând cu stricteţe regimul de exploatare stabilit pentru cazan.
    ART. 148
    În timpul funcţionãrii cazanului se acordã o atenţie deosebitã:
    a) menţinerii nivelului normal al apei printr-o alimentare uniformã a cazanului; nu se admite scãderea sau creşterea nivelului sub nivelul minim, respectiv peste nivelul maxim;
    b) menţinerii presiunii nominale a aburului;
    c) menţinerii temperaturii nominale a aburului supraîncãlzit şi a apei de alimentare;
    d) funcţionãrii normale a arzãtoarelor;
    e) funcţionãrii normale a aparatelor de mãsurare şi control, a instalaţiei de protecţie şi reglare automatã, a tuturor armãturilor şi altele asemenea;
    f) menţinerii debitului de apã corespunzãtor cantitãţii de combustibil şi debitului de abur livrat (la cazanele cu strãbatere forţatã).
    ART. 149
    Verificarea bunei funcţionãri a manometrelor şi purjarea tubului sifon se efectueazã cel puţin o datã pe schimb.
    ART. 150
    (1) Verificarea bunei funcţionãri a indicatoarelor de nivel se efectueazã astfel:
    a) la cazanele cu presiunea nominalã pânã la 15 bar inclusiv, se efectueazã cel puţin o datã pe schimb;
    b) la cazanele cu presiunea nominalã peste 15 bar şi pânã la 40 bar inclusiv, se efectueazã cel puţin o datã la 24 de ore;
    c) la cazanele cu presiunea nominalã peste 40 bar, se efectueazã la intervalele stabilite în instrucţiunile de exploatare.
    (2) Compararea indicaţiilor indicatoarelor de nivel cu acţiune indirectã cu cele ale indicatoarelor de nivel cu acţiune directã se face cel puţin o datã pe schimb.
    (3) Cauzele ce au determinat defectele constatate trebuie sã fie înlãturate imediat, iar în cazul în care acestea nu se pot înlãtura trebuie sã fie anunţat responsabilul sãlii cazanelor pentru luarea mãsurilor necesare.
    ART. 151
    (1) Verificarea funcţionãrii supapelor de siguranţã se efectueazã prin suflare astfel:
    a) la cazanele cu presiunea nominalã pânã la 40 bar inclusiv, se efectueazã cel puţin o datã la 24 ore;
    b) la cazanele cu presiunea nominalã peste 40 bar, se efectueazã la intervalele stabilite în instrucţiunile de exploatare a cazanului.
    (2) Verificarea funcţionãrii supapelor de siguranţã la cazanele cu presiune nominalã peste 40 bar trebuie sã fie efectuatã în prezenţa responsabilului sãlii cazanelor.
    (3) Orice defect constatat la supapele de siguranţã se aduce imediat la cunoştinţa responsabilului sãlii cazanelor sau RSVTI.
    (4) Nu se admite funcţionarea cazanelor cu supape de siguranţã defecte sau dereglate.
    (5) De asemenea, nu se admite blocarea sau încãrcarea suplimentarã a supapelor de siguranţã.
    (6) În cazul înlocuirii supapei de siguranţã cu o alta, de aceeaşi tipodimensiune, RSVTI trebuie sã menţioneze acest lucru într-un proces-verbal care se ataşeazã la cartea cazanului.
    ART. 152
    (1) Verificarea bunei funcţionãri a dispozitivelor de alimentare cu apã se face prin pornirea pe timp scurt a fiecãruia dintre acestea.
    (2) La cazanele cu presiunea nominalã pânã la 40 bar inclusiv, verificarea bunei funcţionãri a dispozitivelor de alimentare cu apã se face cel puţin o datã pe schimb, iar la cazanele cu presiunea nominalã peste 40 bar, la intervalele stabilite în instrucţiunile de exploatare.
    ART. 153
    Purjarea periodicã a cazanului se face la intervalele şi cu durata stabilite în instrucţiunile de exploatare. Se procedeazã astfel:
    a) înainte de purjare se verificã buna funcţionare a indicatoarelor de nivel şi a dispozitivelor de alimentare cu apã; nivelul apei în cazan trebuie sã fie între nivelul normal şi nivelul maxim, iar dupã purjare sã nu scadã sub nivelul minim;
    b) în timpul purjãrii se urmãreşte nivelul apei în cazan; la apariţia în reţeaua de purjare a vibraţiilor puternice sau a şocurilor hidraulice, purjarea trebuie sã fie întreruptã imediat;
    c) dupã purjare se controleazã dacã robinetul de purjare închide etanş.
    ART. 154
    Suflarea cenuşii şi a funinginii de pe suprafeţele de încãlzire ale cazanului trebuie sã se facã la intervalele stabilite în instrucţiunile de exploatare. Aceasta se efectueazã în sensul de evacuare a gazelor de ardere, începând de la focar spre canalele de gaze, asigurându-se în acest timp un tiraj mãrit.
    ART. 155
    Aparatura de mãsurare şi control, de protecţie, de monitorizare şi de reglare automatã a parametrilor de funcţionare trebuie sã fie verificatã la intervalele stabilite în instrucţiunile de exploatare, ca de exemplu la cazanele care funcţioneazã în regim de supraveghere nepermanentã, S1-Sp 24 sau S1-Sp 72, aceste verificãri se suplimenteazã obligatoriu cu autocontrolul elementelor sistemului de automatizare, cu autodiagnosticare şi cu profilaxie automatã pentru elementele sistemelor de protecţie automatã, cu înregistrare automatã a evenimentelor şi parametrilor în perioadele de funcţionare cu supraveghere aflatã exclusiv în sarcina sistemului de automatizare.
    ART. 156
    Rezultatele verificãrilor efectuate conform art. 148-154 se înscriu în registrul de supraveghere al sãlii cazanelor.

    NOTÃ:
    În cazul sãlii cazanului echipat cu cazane nesupravegheate permanent, sistemul de automatizare trebuie sã cuprindã cel puţin un subansamblu de înregistrare automatã a tuturor parametrilor şi verificãrilor efectuate prin autocontrol periodic, a tuturor evenimentelor şi intervenţiilor automate efectuate de sistemul de automatizare în perioadele autorizate de funcţionare fãrã supraveghere cu operator pentru restabilirea funcţionãrii normale sau blocarea în caz de avarie.

    ART. 157
    (1) Fochistul este obligat sã opreascã imediat cazanul din funcţiune atunci când:
    a) nivelul apei a scãzut sub cel minim, fiind totuşi vizibil prin vizorul sticlei de nivel şi continuã sã scadã deşi cazanul este alimentat intens cu apã;
    b) nivelul apei nu se mai vede prin vizorul sticlei de nivel şi nu reapare atunci când se închide robinetul care face legãtura cu spaţiul de abur al sticlei de nivel; în acest caz, nu este admisã alimentarea cu apã;
    c) debitul de apã de alimentare, la cazanele cu strãbatere forţatã, a scãzut sub limita minimã de siguranţã prevãzutã în instrucţiunile de exploatare;
    d) toate dispozitivele de alimentare cu apã sunt defecte;
    e) toate indicatoarele de nivel nu funcţioneazã;
    f) nivelul apei a trecut peste marginea superioarã a sticlei de nivel şi prin purjarea cazanului nivelul apei nu scade;
    g) la elementele cazanului, tambur, colectoare, camere de apã, ţevi, plãci tubulare, cutii de foc şi altele asemenea au apãrut deformaţii, cu excepţia deformaţiilor la ţevi care nu afecteazã siguranţa în funcţionare, fisuri sau crãpãturi, cu excepţia fisurilor şi crãpãturilor la ţevi care nu afecteazã siguranţa în funcţionare, scurgeri pe la îmbinãrile sudate şi încãlzirea la roşu a unei pãrţi din peretele metalic;
    h) s-au produs crãpãturi care afecteazã siguranţa în funcţionare sau dãrâmãturi la zidãria focarului sau a cazanului;
    i) s-a încãlzit la roşu o porţiune din scheletul metalic de susţinere a cazanului;
    j) combustibilul antrenat arde în canalele de gaze de ardere şi temperatura acestor gaze creşte anormal;
    k) sunt atinse limitele de declanşare prin protecţia automatã a cazanului, dar instalaţia de automatizare nu realizeazã declanşarea;
    l) s-a produs o explozie de gaze în focarul cazanului;
    m) a izbucnit un incendiu în sala cazanelor, care progreseazã rapid şi nu poate fi stins;
    n) la stingerea accidentalã a focului în camera de ardere.
    (2) Funcţie de particularitãţile funcţionale ale cazanului, în instrucţiunile de exploatare se stabilesc şi alte cazuri de oprire din funcţiune a cazanului.
    (3) Cazurile de la alin. (1) de oprire din funcţiune a cazanului trebuie sã fie aduse la cunoştinţa responsabilului sãlii cazanelor şi RSVTI şi trebuie sã fie înscrise în registrul de supraveghere, iar atunci când se soldeazã cu avarii/accidente se comunicã la ISCIR, procedându-se conform capitolului XI. În acest caz, RSVTI şi responsabilul sãlii cazanelor întocmesc un raport de avarie cu situaţia tehnicã a cazanului imediat dupã avarie, care poate include şi fotografii ale zonei avariate, precum şi intervenţiile operate asupra zonei avariate pentru a se evita riscuri suplimentare pe care avaria respectivã le poate genera.
    ART. 158
    La apariţia unor defecte de natura celor exceptate la art. 156 alin. (1) lit. g), precum şi a curgerilor la îmbinãrile mandrinate, a diferitelor defecte ale armãturii de control şi de siguranţã şi ale instalaţiilor auxiliare, personalul de deservire anunţã imediat responsabilul sãlii cazanului şi RSVTI; responsabilul sãlii cazanului dispune mãsurile necesare în vederea eliminãrii defectelor respective.
    ART. 159
    (1) Supraîncãlzitorul cazanului se verificã în timpul funcţionãrii în ceea ce priveşte:
    a) temperatura de supraîncãlzire, care trebuie sã fie menţinutã şi la sarcina redusã a cazanului;
    b) starea generalã şi etanşeitatea serpentinelor;
    c) închiderea sigurã a robinetului de umplere cu apã.
    (2) În timpul opririi din funcţiune a cazanului se verificã sistemul de susţinere a supraîncãlzitorului.
    ART. 160
    (1) La funcţionarea economizorului se urmãreşte ca:
    a) alimentarea cu apã sã se facã în mod continuu;
    b) temperatura apei la ieşirea din economizorul de tip nefierbãtor sã fie mai micã decât temperatura de fierbere din cazan cu valoarea indicatã prin proiect;
    c) temperatura apei la intrarea în economizor sã fie de cel puţin 40°C;
    d) purjarea sã fie efectuatã periodic.
    (2) În cazul în care la economizor apare un defect care îl face impropriu funcţionãrii, se procedeazã la izolarea acestuia şi la alimentarea cazanului prin conducta de ocolire.
    (3) În cazul economizoarelor neizolabile se opreşte cazanul din funcţiune, cãutând sã se menţinã nivelul normal al apei pânã la rãcirea suficientã a cazanului.
    ART. 161
    Elementele cazanului (colectoarele, distribuitoarele, ţevile de legãturã şi ţevile de supraîncãlzitor), care funcţioneazã la o temperaturã a pereţilor de 450°C şi mai mare, trebuie sã fie verificate în ceea ce priveşte deformaţiile şi modificãrile structurale.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Oprirea, rãcirea şi golirea cazanului

    ART. 162
    Oprirea, rãcirea şi golirea cazanului trebuie sã fie conform instrucţiunilor întocmite de producãtorul acestuia şi/sau instrucţiunilor întocmite de proiectantul sãlii cazanului care trebuie sã cuprindã cel puţin cerinţele din prezenta secţiune.
    ART. 163
    Înainte de oprirea cazanului din funcţiune se efectueazã urmãtoarele operaţii:
    a) se alimenteazã cazanul cu apã pânã la un nivel puţin peste nivelul normal;
    b) se reduce treptat arderea prin micşorarea cantitãţii de combustibil şi de aer de ardere;
    c) se ia mãsuri pentru evitarea depãşirii temperaturii maxime admise în economizor (în cazul economizoarelor izolabile).
    ART. 164
    Nu se admite stingerea focului cu apã, în afarã de cazurile speciale prevãzute în instrucţiunile de exploatare (stingerea unui incendiu), urmãrindu-se ca jetul de apã sã nu pãtrundã la pereţi şi la zidãria cazanului.
    ART. 165
    Decuplarea cazanului de la conducta principalã de abur se face conform instrucţiunilor de exploatare.
    ART. 166
    La oprirea din funcţiune a cazanului se asigurã rãcirea corespunzãtoare a supraîncãlzitorului, conform instrucţiunilor de exploatare.
    ART. 167
    (1) Rãcirea cazanului înainte de golirea apei se face continuu şi fãrã şocuri.
    (2) Timpul şi modul de rãcire se precizeazã în instrucţiunile de exploatare, în funcţie de specificul cazanului.
    ART. 168
    (1) Golirea de apã a cazanului se executa conform instrucţiunilor de exploatare dupã ce presiunea din cazan a scãzut complet, iar prin robinetul de aerisire sau, dupã caz, prin supapele de siguranţã deschise în vederea aerisirii nu mai iese abur.
    (2) Dupã golire se deschid toate capacele şi se demonteazã robinetele în scopul rãcirii cazanului şi prin aerisire.
    (3) Golirea cazanului şi a economizorului se face şi la opririle din funcţiune de scurtã duratã, dacã existã pericol de îngheţ.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Revizii tehnice curente, curãţarea şi conservarea cazanelor

    ART. 169
    (1) În timpul funcţionãrii cazanului şi ori de câte ori acesta este oprit pentru curãţãri sau spãlãri, responsabilul sãlii cazanelor sau RSVTI este obligat sã examineze starea cazanului, efectuând revizii exterioare, revizii interioare şi încercãri la presiune hidraulicã (la presiunea nominalã). Rezultatele acestor verificãri şi încercãri trebuie sã fie înscrise în registrul de supraveghere a cazanului.
    (2) Intervalul de timp necesar pentru efectuarea verificãrilor şi încercãrilor menţionate la alin. (1) se precizeazã în instrucţiunile de exploatare.
    (3) Dacã cu ocazia verificãrilor şi încercãrilor menţionate la alin. (1) se constatã deficienţe care ar putea periclita siguranţa în funcţionare a cazanului, RSVTI dispune oprirea din funcţionare a cazanului şi anunţã de îndatã ISCIR.
    ART. 170
    (1) Curãţarea cazanului se face imediat dupã rãcire şi golire, pentru a se evita pietrificarea nãmolului din cazan, astfel încât suprafeţele metalice sã rãmânã curate.
    (2) Uneltele folosite la curãţarea cazanului nu trebuie sã aibã muchii ascuţite care sã degradeze suprafeţele metalice ale acestuia.
    ART. 171
    În afara suprafeţelor metalice ale cazanului, trebuie sã fie bine curãţate legãturile armãturilor cu cazanul, precum şi conductele de alimentare cu apã şi de golire.
    ART. 172
    Izolarea cazanului pe partea de abur, de apã, de purjare, de combustibil şi altele asemenea se face prin flanşe oarbe dimensionate şi montate astfel încât sã fie asiguratã securitatea persoanelor ce efectueazã lucrãri din prezenta secţiune, de regulã, în faţa robinetelor de închidere pe partea cazanului oprit, cu excepţia robinetului de golire la care flanşa oarbã se monteazã dupã acesta.
    ART. 173
    La cazanele care au conducte îmbinate prin sudare (fãrã flanşe), se admite ca izolarea sã se facã cu ajutorul a douã robinete în serie, având între ele un robinet de drenaj în legãturã cu atmosfera. Cele douã robinete, precum şi robinetul de drenaj, trebuie sã fie blocate sigur (cu lacãt), primele în poziţia închis, iar cel de drenaj, în poziţia deschis.
    ART. 174
    (1) Pentru lucrãrile de curãţare şi revizii tehnice curente, iluminarea cazanului se face cu lãmpi electrice portative cu tensiunea maximã de 24 V. Bornele înfãşurãrii primare a transformatorului trebuie sã fie izolate.
    (2) Nu se admite folosirea lãmpilor cu combustibil, precum cele cu acetilenã, benzinã, petrol şi altele asemenea, cu flacãrã deschisã şi a lãmpilor electrice alimentate prin autotransformator.
    (3) În cazul folosirii de aparate electrice portative la lucrãrile de curãţare şi revizie tehnicã curentã, ca de exemplu scule electrice, ventilatoare pentru rãcire şi altele asemenea, trebuie sã fie luate mãsuri speciale de protecţia muncii împotriva electrocutãrii.
    (4) Înainte de a se intra în focar şi în canalele de aer şi de gaze de ardere, acestea trebuie sã fie bine aerisite, dupã care registrul de fum sau clapetele de aer se închid şi se blocheazã.
    (5) Pentru a permite curãţarea şi verificarea corespunzãtoare a focarului şi a canalelor de gaze de ardere, se prevãd, dupã caz, scãri bine fixate, schele sau alte sisteme sigure.
    (6) Lucrãrile de curãţare şi de revizie tehnicã curentã nu pot începe dacã temperatura în interior este mai mare de 35°C.
    (7) Pentru prevenirea unor eventuale accidente, lucrãrile de curãţare şi de revizie tehnicã curentã a cazanului se efectueazã de cel puţin douã persoane.
    ART. 175
    Acolo unde îndepãrtarea depunerilor pe cale mecanicã prezintã dificultãţi din cauza aderenţei acestora sau a imposibilitãţii accesului la acestea, se efectueazã o curãţare chimicã a cazanului cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    ART. 176
    (1) Pe timpul opririi îndelungate din funcţiune, pentru evitarea deteriorãrii suprafeţelor interioare, cazanul trebuie sã fie conservat conform documentaţiei tehnice de însoţire sau a documentaţiei tehnice întocmitã de proiectantul sãlii cazanului.
    (2) Conservarea cazanului se face în stare umedã sau uscatã, în funcţie de perioadele de repaus şi de existenţa pericolului de îngheţ.

    CAP. VI
    VERIFICAREA TEHNICÃ PERIODICÃ ŞI VERIFICAREA TEHNICÃ NEPROGRAMATÃ

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 177
    (1) Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la verificarea tehnicã periodicã şi la verificarea tehnicã neprogramatã a cazanelor.
    (2) Toate constatãrile referitoare la verificarea tehnicã periodicã şi la verificarea tehnicã programatã a cazanelor trebuie sã fie consemnate de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului în procese-verbale de verificare tehnicã. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnicã sunt prevãzute în anexele 2 şi 3.
    ART. 178
    Verificãrile tehnice periodice se efectueazã de cãtre:
    a) inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR, pentru cazanele de abur sau de apã fierbinte cu debit mai mare de 2 t/h, respectiv 1 Gcal/h;
    b) inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau de cãtre RSVTI numai dupã obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR, pentru cazanele de abur sau de apã fierbinte cu un debit de cel mult 2 t/h, respectiv 1 Gcal/h.
    ART. 179
    La sfârşitul duratei de viaţã fizicã, precizatã în documentaţia tehnicã a cazanului sau dupã expirarea duratei normale de funcţionare, prevãzutã în <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când nu este prevãzutã în mod explicit durata de viaţã în documentaţia tehnicã, verificarea tehnicã periodicã a cazanului se efectueazã dupã efectuarea verificãrilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
    ART. 180
    Cazanul nu trebuie sã fie utilizat cu termenul de valabilitate al autorizãrii funcţionãrii depãşit.
    ART. 181
    (1) În timpul utilizãrii, fiecare cazan trebuie sã fie supus, la termenul stabilit în procesul-verbal de verificare tehnicã, verificãrilor tehnice periodice, care constau în revizii interioare, încercãri la presiune hidraulicã şi revizii exterioare. Cu aceastã ocazie se verificã modul în care se exploateazã cazanul, starea tehnicã a acestuia şi se acordã, dupã caz, autorizarea funcţionãrii în continuare.
    (2) La data stabilitã pentru efectuarea verificãrilor şi încercãrilor, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã pregãteascã cazanul, având verificãrile şi încercãrile de casã efectuate cu rezultate corespunzãtoare şi menţionate într-un proces-verbal.
    (3) Încercãrile de casã constau, dupã caz, în încercare hidraulicã la presiune nominalã, verificare funcţionalã a instalaţiei de alimentare combustibili, verificare canale aer inclusiv ventilatoare, verificare canale de gaze de ardere inclusiv ventilatoare gaze ardere, preîncãlzitoare de aer, suporţi aferenţi construcţiei metalice de susţinere şi altele asemenea.
    (4) La verificarea tehnicã periodicã trebuie sã participe RSVTI, fochistul cazanului şi orice altã persoanã cu atribuţii legate de exploatarea cazanului solicitatã de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
    (5) Deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã asigure personalul auxiliar necesar efectuãrii verificãrii.
    (6) Dacã rezultatele verificãrii tehnice periodice corespund cu prevederile documentaţiei tehnice a cazanului şi ale prezentei prescripţii tehnice, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI prin procesul-verbal de verificare tehnicã prevãzut la art. 176 alin. (2), se acordã autorizarea funcţionãrii în continuare, stabilind şi data (ziua, luna şi anul) urmãtoarei verificãri tehnice periodice. Aceastã datã (ziua, luna şi anul) se stabileşte în funcţie de complexitatea, locul de instalare, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnicã ale cazanului.
    (7) În cazul în care verificarea tehnicã periodicã se efectueazã de cãtre RSVTI, deţinãtorul/utilizatorul transmite la ISCIR o copie a procesului-verbal de verificare tehnicã a cazanului în termen de 15 zile de la întocmirea acestuia.
    (8) Dacã rezultatele verificãrii tehnice periodice sunt necorespunzãtoare, neconformitãţile se consemneazã în procesul-verbal de verificare tehnicã prevãzut la art. 176 alin. (2) şi nu se acordã autorizarea funcţionãrii în continuare a cazanului. În cazul în care verificarea tehnicã periodicã se efectueazã de cãtre RSVTI, deţinãtorul/utilizatorul transmite la ISCIR o copie a procesului-verbal de verificare tehnicã a cazanului în termen de 15 zile de la întocmirea acestuia
    (9) Nu se acordã autorizarea funcţionãrii în continuare cu condiţia înlãturãrii ulterioare a unor deficienţe care afecteazã siguranţa în funcţionare a cazanului.
    (10) Cu ocazia verificãrii tehnice periodice, dacã inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR considerã necesar, poate verifica pregãtirea profesionalã şi comportarea în serviciu a fochistului, laborantului-operator şi/sau automatistului pentru supraveghere şi întreţinere autorizat.
    ART. 182
    La cazanele cu funcţionare sezonierã, ca de exemplu cazanele de abur ale producãtorilor de zahãr, de conserve, de cãrãmidã şi altele asemenea, precum şi cazanele de apã fierbinte pentru încãlzire, reviziile interioare şi încercãrile la presiune hidraulicã se efectueazã înaintea începerii sezonului de lucru, evitându-se programarea verificãrilor şi încercãrilor în timpul acestuia.
    ART. 183
    (1) Dacã la verificãrile tehnice periodice se constatã defecţiuni vizibile care reduc siguranţa în funcţionare a cazanului, în funcţie de natura, mãrimea, tipul defectului, vechimea în serviciu a cazanului sau condiţiile de exploatare a acestuia, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate dispune efectuarea de examinãri/investigaţii cu caracter tehnic, în vederea evaluãrii tehnice a cazanului şi stabilirii condiţiilor în care poate funcţiona cazanul în condiţii de siguranţã.
    (2) Dacã la verificãrile tehnice periodice se constatã cã instalaţia prezintã pericol în funcţionare inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dupã caz, dispun oprirea instalaţiei.
    ART. 184
    (1) Cu ocazia fiecãrei verificãri tehnice periodice, deţinãtorul/utilizatorul are obligaţia de a efectua verificarea instalaţiei de ardere şi de automatizare ale cazanului de cãtre persoane juridice autorizate conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.
    (2) Reacordarea autorizaţiei de funcţionare a cazanului, de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, este condiţionatã de prezentarea de cãtre deţinãtor/utilizator a raportului de verificãri, încercãri şi probe având drept concluzie respectarea condiţiilor de funcţionare în siguranţã impuse de producãtorul cazanului. Valabilitatea acestui raport este de 30 de zile.
    ART. 185
    Supapele de siguranţã se verificã conform prevederilor prescripţiei tehnice care reglementeazã dispozitivele de siguranţã.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Revizia interioarã

    ART. 186
    (1) Revizia interioarã trebuie sã fie efectuatã cel puţin o datã la 4 ani. Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte în funcţie de starea tehnicã şi vechimea în serviciu a cazanului.
    (2) Deţinãtorul/utilizatorul este singurul rãspunzãtor pentru respectarea termenelor scadente pentru efectuarea reviziei interioare a cazanului, chiar dacã termenele respective îi sunt comunicate sau nu de ISCIR.
    ART. 187
    În cazurile în care datoritã concepţiei constructive a cazanului verificarea interioarã nu poate fi efectuatã, aceasta poate fi înlocuitã cu o încercare la presiune hidraulicã completatã, sau dupã caz, cu alte verificãri tehnice (examinãri nedistructive). Verificãrile respective, precum metoda, volumul, criteriile de acceptare şi periodicitatea, trebuie sã fie precizate în instrucţiunile elaborate de producãtor şi detaliate în instrucţiunile interne elaborate de deţinãtor/utilizator prin RSVTI cu acceptul ISCIR.
    ART. 188
    În afarã de termenul scadent, revizia interioarã trebuie sã se efectueze şi în urmãtoarele cazuri:
    a) dupã o întrerupere a funcţionãrii cazanului mai mare de un an, înainte de repunerea acestuia în funcţiune;
    b) dupã o nouã instalare/montare;
    c) dupã efectuarea unor lucrãri de reparare;
    d) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI are motive temeinice sã considere necesarã o astfel de verificare;
    e) atunci când este cerutã, motivat, de cãtre deţinãtorul/utilizatorul cazanului.
    ART. 189
    (1) În vederea efectuãrii reviziei interioare, cazanul trebuie sã fie oprit din funcţiune, izolat de celelalte cazane, rãcit, bine curãţat de piatrã, de funingine şi altele asemenea, atât la interior cât şi la exterior, pânã la metal curat, iar pereţii cazanului nu trebuie sã fie umezi sau unşi.
    (2) La cazanele care nu au funcţionat cel puţin un an, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã prezinte inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR un document din care sã rezulte cã în perioada nefuncţionãrii cazanul a fost conservat corespunzãtor.
    ART. 190
    (1) Cazanele ignitubulare cu fascicul de ţevi demontabil se supun reviziei interioare, în mod obligatoriu, cu fasciculul de ţevi scos în afara corpului cazanului.
    (2) Pentru verificarea ţevilor din mijlocul fasciculului, precum şi a unor pãrţi dinspre manta, la cazanele ignitubulare cu fascicul nedemontabil inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate solicita scoaterea unui numãr de ţevi care sã permitã verificarea stãrii interioare a cazanului. Instalaţia interioarã din tambur trebuie sã fie demontatã dacã împiedicã examinarea.
    ART. 191
    Pentru examinarea cazanelor cu strãbatere forţatã, cât şi a altor cazane cu sisteme de ţevi inaccesibile pentru revizia interioarã, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate solicita examinarea printr-o metodã nedistructivã pentru stabilirea stãrii pereţilor. Atunci când starea pereţilor ţevilor nu se poate stabili prin examinare nedistructivã, pot fi tãiate bucãţi de ţevi de cel puţin 200 mm lungime în vederea examinãrii. Repararea acestor zone se face conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    ART. 192
    La cazanele cu focar, pentru a face posibilã examinarea tuturor pãrţilor componente precum suprafeţele de încãlzire, canalele de gaze şi altele asemenea, trebuie sã fie efectuate amenajãri, ca de exemplu schele, scãri bine fixate sau alte sisteme sigure, care sã permitã inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR sã efectueze verificãrile în condiţii de siguranţã.
    ART. 193
    (1) La revizia interioarã, o atenţie deosebitã se acordã îmbinãrilor sudate, precum şi elementelor ambutisate.
    (2) Conductele de alimentare din interiorul cazanului trebuie sã fie examinate în ceea ce priveşte poziţia acestora faţã de nivelul minim al apei, precum şi dacã locul şi sensul de intrare a apei în cazan nu împiedicã buna circulaţie a apei în timpul funcţionãrii cazanului.
    ART. 194
    La camerele de apã se examineazã, în principal:
    a) starea puntiţelor dintre gãurile ţevilor;
    b) ovalizarea gãurilor pentru ţevi;
    c) ţevile de legãturã cu tamburii.
    ART. 195
    La revizia interioarã se urmãreşte existenţa coroziunilor, fisurilor, crãpãturilor, deformaţiilor vizibile şi altele asemenea, precizându-se în procesul-verbal de verificare:
    a) numãrul, suprafaţa, adâncimea, orientarea şi poziţia coroziunilor;
    b) poziţia, suprafaţa şi sãgeata deformaţiilor;
    c) natura şi mãrimea fisurilor sau crãpãturilor.
    ART. 196
    (1) La examinarea la exterior a suprafeţelor metalice din focar, a canalelor de gaze de ardere şi altele asemenea, se urmãreşte existenţa unor eventuale defecte de genul celor menţionate la art. 194.
    (2) Verificarea existenţei şi integritãţii plãcii de timbru; în cazul inexistenţei sau deteriorãrii plãcii de timbru cazanul se retimbreazã conform capitolului X.
    (3) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate solicita, înlãturarea unei pãrţi din zidãria sau izolaţia cazanului pentru a examina anumite porţiuni ale cazanului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Încercarea la presiune hidraulicã

    ART. 197
    (1) Încercarea la presiune hidraulicã trebuie sã fie efectuatã cel puţin o datã la 8 ani. Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI poate stabili termene mai scurte în funcţie de starea tehnicã şi vechimea în serviciu a cazanului.
    (2) Încercarea la presiune hidraulicã se executã numai dupã efectuarea unei revizii interioare cu rezultate corespunzãtoare.
    (3) Încercarea la presiune hidraulicã se efectueazã cu apã sau alt lichid neutru.
    (4) Temperatura maximã a lichidului de încercare nu trebuie sã depãşeascã 50°C, iar temperatura minimã nu trebuie sã fie mai scãzutã de 5°C.
    ART. 198
    (1) Încercarea la presiune hidraulicã se efectueazã în scopul verificãrii rezistenţei şi etanşeitãţii elementelor sub presiune ale cazanului şi pentru evidenţierea eventualelor defecte care nu au putut fi depistate la revizia interioarã. Încercarea se efectueazã cu toate armãturile montate şi izolate.
    (2) La cazanele cu debite mari, se recomandã ca înainte de efectuarea încercãrii la presiune hidraulicã acestea sã fie supuse unei încercãri cu aer comprimat a sistemului sub presiune (încercare pneumaticã). Aerul comprimat trebuie sã aibã o presiune care sã nu depãşeascã 5 bar.
    ART. 199
    (1) Valoarea presiunii hidraulice de încercare şi durata încercãrii trebuie sã fie conform prevederilor documentaţiei tehnice de însoţire a cazanului.
    (2) În cazul în care durata încercãrii nu este prevãzutã de producãtor aceasta nu trebuie sã fie mai micã de 10 minute.
    (3) În timpul încercãrii de presiune hidraulicã cazanul trebuie prevãzut cu un al doilea manometru de control, în plus faţã de manometrul de încercare.
    (4) Clasa de precizie a manometrelor de control trebuie sã aibã valoarea cel mult egalã cu 2,5.
    (5) Manometrele trebuie verificate metrologic şi astfel alese încât valoarea presiunii de încercare sã se citeascã pe treimea mijlocie a scãrii gradate.
    (6) Încercarea de presiune hidraulicã se executã astfel încât ridicarea şi coborârea presiunii sã se facã continuu şi fãrã şocuri.
    (7) Se recomandã ca în cazul cazanelor cu parametri ridicaţi presiune P > 40 bar, debit Q > 30 t/h, temperatura T > 250°C presiunile sã fie înregistrate pe toatã durata încercãrii. Aceastã condiţie se precizeazã în documentaţia tehnicã întocmitã de proiectantul sãlii cazanului.
    (8) În timpul umplerii cu lichidul de încercare trebuie luate mãsuri pentru eliminarea completã a aerului, astfel încât sã nu se producã pungi de aer.
    (9) Debitul de alimentare cu lichid se stabileşte astfel încât evacuarea aerului sã evite crearea unei presiuni mai mari de 0,5 bar în cazan.
    (10) Examinarea suprafeţelor cazanului se face numai dupã reducerea presiunii de încercare la valoarea presiunii maxime admisibile.
    ART. 200
    Deţinãtorul/utilizatorul cazanului este singurul rãspunzãtor de respectarea termenelor scadente pentru efectuarea încercãrii la presiune hidraulicã, chiar dacã termenele respective îi sunt comunicate sau nu de cãtre ISCIR.
    ART. 201
    În afara termenului scadent, încercarea la presiune hidraulicã trebuie sã se fie efectuatã şi în urmãtoarele cazuri:
    a) dupã o întrerupere a funcţionãrii cazanului mai mare de un an, înainte de repunerea în funcţiune a acestuia;
    b) dupã o nouã montare;
    c) în urma efectuãrii unor lucrãri de reparare la sistemul sub presiune;
    d) dupã o explozie de gaze în camera focarului sau în canalele de gaze de ardere;
    e) atunci când se demoleazã zidãria sau învelişul izolant al cazanului;
    f) atunci când inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dupã caz, au motive sã solicite efectuarea încercãrii;
    g) atunci când este solicitatã motivat de cãtre deţinãtorul/utilizatorul cazanului.
    ART. 202
    În funcţie de natura şi volumul lucrãrilor de reparare, încercarea la presiune hidraulicã poate sã nu se mai efectueze dacã acest lucru este prevãzut în documentaţia tehnicã de reparare.
    ART. 203
    Cu ocazia efectuãrii încercãrii la presiune hidraulicã, supapele de siguranţã trebuie blocate pentru a nu permite pierderea apei prin acestea, ca urmare a creşterii presiunii peste presiunea la care sunt reglate. Pe toatã durata efectuãrii încercãrii nu se admit scurgeri.
    ART. 204
    Pentru creşterea presiunii în cazan pot fi folosite şi pompele de alimentare cu apã ale cazanului, dacã debitul acestora poate fi reglat astfel încât creşterea presiunii sã nu depãşeascã valorile prevãzute în documentaţia tehnicã a cazanului.
    ART. 205
    Dupã terminarea încercãrii la presiune hidraulicã trebuie sã fie deblocate şi reglate supapele de siguranţã. Datele şi elementele de reglare a supapelor de siguranţã trebuie sã fie consemnate în procesul-verbal de verificare tehnicã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dupã caz. Dacã verificarea supapelor de siguranţã a fost efectuatã anterior încercãrii la presiune hidraulicã, de cãtre persoane juridice autorizate conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile, atunci reglarea nu mai este necesarã.
    ART. 206
    Dacã dupã încercarea la presiune hidraulicã sunt necesare remedieri, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI hotãrãşte dacã încercarea la presiune hidraulicã trebuie sã fie repetatã dupã efectuarea remedierilor.
    ART. 207
    Înainte de a fi prezentat inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, deţinãtorul/utilizatorul trebuie sã supunã cazanul la o încercare la presiunea nominalã, în scopul înlãturãrii oricãror eventuale neetanşeitãţi.
    ART. 208
    Încercarea la presiune hidraulicã se considerã admisã în cazul în care, dupã expirarea timpului de încercare stabilit, nu se constatã pierderi de presiune, deformaţii remanente ale elementelor sub presiune şi scurgeri.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Revizia exterioarã

    ART. 209
    Revizia exterioarã este o verificare tehnicã neprogramatã care se efectueazã în timpul funcţionãrii cazanului şi constã în examinarea tuturor elementelor care contribuie la funcţionarea cazanului în condiţii de siguranţã, şi anume:
    a) sala cazanelor, asupra condiţiilor pe care trebuie sã le îndeplineascã, ca de exemplu spaţii de acces şi deservire, iluminare, curãţenie şi altele asemenea;
    b) funcţionarea armãturilor de siguranţã şi control, precum şi a instalaţiei de automatizare;
    c) personalul de deservire precum fochistul, laborantul-operator şi automatistul pentru supraveghere şi întreţinere, în legãturã cu existenţa şi valabilitatea autorizaţiilor deţinute şi cunoaşterea instrucţiunilor de exploatare a cazanului;
    d) respectarea parametrilor principali ai cazanului, ca de exemplu debit, presiune, temperaturã şi altele asemenea, variaţiile de sarcinã cu perioadele de suprasarcinã precizate ca duratã şi intensitate, precum şi consecinţele pe care le au acestea asupra cazanului;
    e) starea pãrţilor vizibile şi accesibile ale cazanului, a zidãriei acestuia, precum şi a instalaţiilor auxiliare;
    f) starea tehnicã a instalaţiei de ardere şi dezvoltarea flãcãrilor faţã de pereţii suprafeţelor de încãlzire;
    g) existenţa instrucţiunilor de exploatare în sala cazanelor;
    h) existenţa registrelor de supraveghere a sãlii cazanelor şi analizelor chimice, precum şi modul în care se fac înscrierile zilnice în acesta;
    i) respectarea regimului chimic al cazanului, urmãrindu-se:
    1) variaţia valorilor indicilor de calitate ai apei de alimentare, ai apei din cazan, ai aburului şi ai condensatului şi compararea acestora cu valorile prevãzute în documentaţia tehnicã prezentatã pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare a cazanului;
    2) frecvenţa determinãrii indicilor chimici şi compararea acestora cu prevederile avizului obligatoriu de instalare a cazanului;
    3) funcţionarea instalaţiei de tratare a apei de adaos şi, dupã caz, a condensatului la parametrii proiectaţi (debit şi indici);
    4) funcţionarea corespunzãtoare a dispozitivelor pentru luarea probelor şi a aparatelor de mãsurare şi control a indicilor aflate pe cazan, pe instalaţiile de tratare a apei, pe degazoare, pe reţeaua de condensat şi în laborator, prevãzute în avizul obligatoriu de instalare a cazanului;
    5) dotarea corespunzãtoare a laboratorului, existenţa personalului autorizat şi corectitudinea efectuãrii şi interpretãrii analizelor chimice.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Verificarea tehnicã privind regimul chimic

    ART. 210
    Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR efectueazã verificãri tehnice neprogramate, privind regimul chimic, la toate cazanele supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    ART. 211
    Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectueazã verificãri tehnice neprogramate asupra modului în care deţinãtorii/utilizatorii cazanelor şi persoanele juridice autorizate de cãtre ISCIR îndeplinesc condiţiile privind regimul chimic, având în vedere urmãtoarele:
    a) organizarea activitãţii în centrala termicã conform datelor din avizul obligatoriu de instalare, prezentând autorizaţiile pentru personalul de deservire laborant-operator centralã termicã, autorizat conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilã sau contract întreţinere regim chimic la cazane;
    b) variaţia valorilor indicilor de calitate ai apei de alimentare, ai apei din cazan, ai aburului şi ai condensatului şi compararea acestora cu valorile prevãzute în documentaţia tehnicã prezentatã pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare a cazanului;
    c) frecvenţa determinãrii indicilor chimici şi compararea acestora cu prevederile avizului obligatoriu de instalare a cazanului;
    d) funcţionarea instalaţiei de tratare a apei de adaos şi, dupã caz, a condensatului la parametrii proiectaţi (debit şi indici);
    e) funcţionarea corespunzãtoare a dispozitivelor pentru luarea probelor şi a aparatelor de mãsurare şi control a indicilor aflate pe cazan, pe instalaţiile de tratare a apei, pe degazoare, pe reţeaua de condensat şi în laborator, prevãzute în avizului obligatoriu de instalare a cazanului;
    f) dotarea corespunzãtoare a laboratorului.
    ART. 212
    Rezultatul verificãrilor se consemneazã într-un proces-verbal conform modelului din anexa 2.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Prelungirea autorizãrii funcţionãrii şi modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificãrilor tehnice periodice

    ART. 213
    (1) Prelungirea autorizãrii funcţionãrii se poate acorda la solicitarea scrisã a deţinãtorilor/utilizatorilor, care se transmite la ISCIR cu minim 30 de zile înainte de termenul scadent.
    (2) Solicitarea scrisã trebuie sã fie însoţitã de memoriul tehnic conform art. 213 sau art. 214.
    ART. 214
    (1) Atunci când cerinţele procesului tehnologic nu permit oprirea cazanului la data scadentã prevãzutã în procesul-verbal, se poate prelungi autorizarea funcţionãrii cu cel mult 12 luni.
    (2) Prelungirea autorizaţiei de funcţionare se efectueazã în baza unui memoriu tehnic întocmit de deţinãtorul/utilizatorul cazanului.
    (3) Memoriul tehnic cuprinde, cel puţin, urmãtoarele:
    a) prezentarea/descrierea cazanului;
    b) istoricul exploatãrii, precum verificãri tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii şi altele asemenea;
    c) monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnicã periodicã;
    d) mãsuri compensatorii;
    e) concluzii privind funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţã.
    ART. 215
    (1) Atunci când cerinţele procesului tehnologic nu permit oprirea cazanului la data scadentã pentru revizia interioarã se poate prelungi autorizarea funcţionãrii pânã la termenul scadent pentru revizia interioarã şi încercarea la presiune hidraulicã.
    (2) Prelungirea autorizãrii funcţionãrii se efectueazã în baza unui memoriu tehnic de analizã a riscurilor, întocmit de persoana juridicã autorizatã pentru verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
    (3) Memoriul tehnic de analizã a riscurilor, avizat de RADTE, cuprinde, cel puţin, urmãtoarele:
    a) prezentarea/descrierea cazanului;
    b) istoricul exploatãrii, precum verificãri tehnice periodice, revizii, reparaţii, avarii şi altele asemenea;
    c) monitorizarea parametrilor de funcţionare pe perioada de la ultima verificare tehnicã periodicã;
    d) identificarea şi evaluarea riscurilor astfel:
    1) identificarea evenimentelor nedorite care duc la materializarea unui risc;
    2) analiza mecanismelor prin care aceste evenimente nedorite ar putea sã se producã în general, aprecierea importanţei lor şi a probabilitãţii apariţiei de efecte dãunãtoare;
    3) evaluarea riscurilor.
    e) mãsuri compensatorii;
    f) concluzii privind funcţionarea în continuare în condiţii de siguranţã.
    ART. 216
    În funcţie de concluziile memoriului tehnic, ISCIR decide continuarea verificãrilor tehnice sau respingerea solicitãrii de prelungire a autorizaţiei de funcţionare.
    ART. 217
    (1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectueazã o revizie exterioarã.
    (2) Rezultatele verificãrilor se consemneazã într-un proces-verbal conform modelului din anexa 2 şi dacã sunt corespunzãtoare, se acordã prelungirea autorizaţiei de funcţionare, stabilindu-se termenul urmãtoarei verificãri tehnice (ziua, luna şi anul).

    CAP. VII
    REPARAREA CAZANELOR

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 218
    (1) Repararea cazanelor se face cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi a celorlalte acte normative aplicabile.
    (2) Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la repararea cazanelor.
    (3) Repararea cazanelor se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
    (4) Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã repararea cazanelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã. Autorizarea pentru repararea cazanelor nu este necesarã atunci când lucrãrile de reparare se efectueazã de cãtre producãtorul cazanului.
    (5) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice autorizate care efectueazã repararea cazanelor sunt prevãzute la capitolul XIV.
    (6) Toate constatãrile referitoare la repararea cazanelor trebuie sã fie consemnate de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI în procese-verbale de verificare tehnicã. Modelele proceselor-verbale de verificare tehnicã sunt prevãzute în anexele 2 şi 3.
    ART. 219
    (1) Repararea cazanelor se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de reparare avizatã de cãtre RADTP.
    (2) Atestarea persoanelor fizice care efectueazã avizarea documentaţiilor preliminare de reparare a cazanelor se face în condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare
    (3) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice care efectueazã avizarea documentaţiilor preliminare de reparare a cazanelor sunt prevãzute la capitolul XIV.
    ART. 220
    (1) La repararea cazanului se au în vedere cerinţele reglementãrilor tehnice aplicabile acestuia.
    (2) Documentaţia tehnicã preliminarã de reparare a cazanului trebuie sã conţinã cel puţin documentele prevãzute în anexa 7.
    (3) În cazul în care pe parcursul efectuãrii lucrãrilor de reparare apar şi alte deficienţe care nu au fost tratate în documentaţia tehnicã preliminarã de reparare, aceasta se completeazã cu partea aferentã tratãrii acestor deficienţe.
    (4) În cadrul lucrãrilor de reparare se folosesc subansambluri construite de reparatori autorizaţi în baza documentaţiei tehnice avizate de RADTP, cu excepţia subansamblelor/componentelor reglementate conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 584/2004 cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 221
    Lucrãrile de reparare la cazane, planificate sau neplanificate, se verificã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului împreunã cu RSL al reparatorului.
    ART. 222
    (1) Lucrãrile de reparare la cazane, care se verificã numai de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, sunt:
    a) înlocuirea de virole, de funduri, de tamburi, de plãci tubulare, a fasciculului de ţevi, a pereţilor membranã, a economizoarelor, a supraîncãlzitoarelor, a distribuitoarelor, a colectoarelor, a camerelor secţionale, a tubului focar, a elementelor de conductã sau a altor elemente sub presiune care se pot executa separat şi asambla la instalaţie;
    b) repararea prin încãrcare cu sudurã a elementelor sub presiune care prezintã coroziuni sau eroziuni, şi placarea suprafeţelor elementelor cazanelor;
    c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crãpãturilor din elementele sub presiune;
    d) executarea la elementele sub presiune a unor suduri noi şi refacerea sau remedierea celor existente;
    e) remedierea zonelor de unde au fost prelevate probe;
    f) înlocuirea ţevilor de fum, a ţevilor fierbãtoare sau de ecran, a ţevilor de supraîncãlzitor sau economizor, a ţevilor schimbãtoare de cãldurã, a ţevilor de apã-abur din limitele cazanului, a ţevilor din componenţa pereţilor membranã, a serpentinelor suprafeţelor de schimb de cãldurã de la cazane;
    g) înlocuirea armãturilor de siguranţã cu alte tipodimensiuni care diferã de cele prevãzute în documentaţia tehnicã de însoţire a cazanului;
    h) înlocuirea niturilor de la cazane;
    i) curãţarea chimicã a suprafeţelor interioare de schimb de cãldurã.
    (2) Pentru lucrãrile de reparare (planificate sau neplanificate) altele decât cele menţionate la alin. (1), verificarea tehnicã dupã reparare se efectueazã de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului împreunã cu RSL al reparatorului. Rezultatele verificãrii tehnice dupã reparare trebuie sã fie consemnate într-un proces-verbal de verificare tehnicã al cãrui model este prevãzut în anexa 3. Procesul-verbal de verificare tehnicã se ataşeazã la cartea cazanului.
    ART. 223
    Dacã prin lucrãrile de reparare efectuate s-au modificat performanţele iniţiale ale cazanului, scopul sau tipul acestuia, se aplicã prevederile prezentei prescripţii tehnice referitoare la retimbrarea cazanului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Etapele lucrãrilor de reparare

    ART. 224
    (1) Înaintea începerii lucrãrilor de reparare inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI întocmeşte procesul-verbal de constatare în vederea introducerii în reparare.
    (2) Se interzice începerea lucrãrilor de reparare fãrã procesul-verbal de constatare.
    ART. 225
    Acceptarea lucrãrilor de reparare:
    a) înaintea începerii lucrãrilor de reparare, persoana juridicã autorizatã, întocmeşte un memoriu tehnic de prezentare a lucrãrilor de reparare, care cuprinde documentaţia preliminarã de reparaţie, lucrãrile de reparare ce urmeazã a se efectua şi condiţiile tehnice de execuţie ale acestora, precum şi programul de examinãri, verificãri şi încercãri ce urmeazã a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrãrilor de reparare;
    b) memoriul tehnic, vizat de deţinãtor/utilizator, trebuie sã fie înaintat la ISCIR în vederea acceptãrii începerii lucrãrilor de reparare;
    c) ISCIR analizeazã documentele înaintate de deţinãtor/utilizator şi întocmeşte procesul-verbal de acceptare. Se interzice începerea lucrãrilor de reparare fãrã procesul-verbal de acceptare al ISCIR. Prin procesul-verbal de acceptare a începerii lucrãrilor de reparare, ISCIR poate solicita ca anumite operaţii, examinãri, verificãri sau încercãri sã se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridicã autorizatã este obligatã sã solicite participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la operaţiile, examinãrile, verificãrile sau încercãrile respective.
    ART. 226
    Pe parcursul reparaţiei se efectueazã verificãrile prevãzute în memoriul de la art. 224 lit. b). Persoana juridicã autorizatã prezintã inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR documentele specifice etapei respective ca de exemplu certificate de inspecţie material pentru materialele de bazã şi de adaos, lista sudorilor autorizaţi, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine de control şi altele asemenea; verificãrile se finalizeazã cu încheierea unui proces-verbal de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
    ART. 227
    Dupã finalizarea lucrãrilor de reparare se efectueazã urmãtoarele verificãri tehnice:
    a) verificarea documentaţiei tehnice de reparare, care se depune la ISCIR în raza cãreia se aflã instalaţia, cu cel puţin 10 zile înaintea datei propuse pentru efectuarea verificãrii tehnice; documentaţia tehnicã de reparare cuprinde cel puţin:
    1) memoriu tehnic de reparare;
    2) certificatele de inspecţie material ale materialelor întrebuinţate pentru pãrţile supuse presiunii sau care se asambleazã prin sudare la acestea, cu precizarea caracteristicilor în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare, specifice instalaţiei supuse reparãrii;
    3) documentaţiile tehnice pentru subansambluri, instalaţii de ardere sau alte dispozitive şi aparate aferente cazanului care au fost înlocuite;
    4) documente privind efectuarea pe parcursul lucrãrilor de reparare şi în final a verificãrii lucrãrilor executate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de reparare;
    5) lista procedurilor de sudare aprobate, folosite în execuţia îmbinãrilor sudate şi specificaţiile procedurilor de sudare (WPS) specifice, întocmite de RTS, la care se ataşeazã fişele de aprobare (WPQR), în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la aprobarea procedurilor de sudare, în copie;
    6) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor care au executat lucrãrile de sudare, întocmit de RTS, la care se ataşeazã autorizaţiile sudorilor, în copie;
    7) fişa şi diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevãzut în documentaţia tehnicã preliminarã de reparare;
    8) documentele cuprinzând rezultatele examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate de cãtre persoane juridice autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile;
    9) procesul-verbal întocmit de cãtre RSVTI, în care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casã, în care sã se specifice cã instalaţia poate fi supusã verificãrii tehnice în vederea autorizãrii repunerii în funcţiune;
    10) declaraţia pentru lucrãrile de reparare efectuate, întocmitã conform modelului din anexa 8;
    b) revizia interioarã, conform art. 185-195; cu aceastã ocazie se verificã şi spãlarea-pregãtirea suprafeţelor interioare de schimb de cãldurã, cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    c) încercarea la presiune hidraulicã, conform art. 196-207;
    d) reglarea sau verificarea reglãrii supapelor de siguranţã, conform art. 87;
    e) încercarea la cald (modul de efectuare a verificãrilor şi încercãrilor şi documentele care se întocmesc trebuie sã fie conform prevederilor prescripţiei tehnice care reglementeazã activitãţile în domeniul instalaţiilor de ardere şi automatizare).

    NOTÃ:
    În cazul în care pe parcursul lucrãrilor de reparare apar modificãri faţã de documentaţia tehnicã preliminarã de reparare acceptatã de ISCIR, aceste modificãri se avizeazã de RADTP şi se transmit la ISCIR pentru acceptare.

    ART. 228
    (1) Rezultatele verificãrilor tehnice dupã reparare se consemneazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în procesul-verbal de verificare tehnicã.
    (2) În procesul-verbal de verificare tehnicã, încheiat cu ocazia verificãrii tehnice în vederea repunerii în funcţiune a cazanului, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR stabileşte şi data (ziua, luna şi anul) urmãtoarei verificãri tehnice periodice, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
    (3) Efectuarea lucrãrilor de reparare se consemneazã în registrul de supraveghere a sãlii cazanelor de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Dispoziţii finale privind repararea cazanelor

    ART. 229
    Documentaţia tehnicã a construcţiei metalice de susţinere a cazanului trebuie sã corespundã prevederilor tehnice prevãzute în actele normative în vigoare, aplicabile.
    ART. 230
    (1) Dupã efectuarea încercãrii la presiune hidraulicã nu se mai efectueazã lucrãri de sudare şi de deformare la rece sau la cald la elementele cazanului care lucreazã sub presiune.
    (2) În cazul în care la încercarea la presiune hidraulicã se constatã neconformitãţi, acestea se înlãturã, dupã care încercarea la presiune hidraulicã se repetã.
    ART. 231
    Încercarea la presiune hidraulicã a cazanelor se efectueazã înainte de vopsire şi, dupã caz, înainte de izolare sau înzidire, la locul de funcţionare sau la sediul reparatorului, dupã caz, reparatorului revenindu-i obligaţia de a asigura condiţiile corespunzãtoare realizãrii acesteia.
    ART. 232
    Verificarea tehnicã dupã înzidire sau izolare urmãreşte respectarea documentaţiei tehnice preliminare de reparare în ceea ce priveşte linia de foc, poziţia nivelului minim şi a indicatoarelor de nivel faţã de acest nivel, bolţile, etanşarea pereţilor, construcţia şi amplasarea clapetelor de explozie, amplasarea gurilor de observare, a uşilor de vizitare şi altele asemenea.
    ART. 233
    În cazul reparãrii unor cazane sau elemente ale acestora care datoritã modului de execuţie, montare sau exploatare necesitã verificãri şi încercãri suplimentare, precum mãsurarea deformaţiilor şi altele asemenea, sau atunci când unele dintre verificãrile şi încercãrile prevãzute în prezenta prescripţie tehnicã nu pot fi efectuate, se pot efectua şi alte verificãri şi încercãri. Acestea se prevãd în documentaţia tehnicã preliminarã de reparare, precizându-se tipul, volumul, condiţiile tehnice de execuţie şi criteriile de acceptare, precum şi periodicitatea efectuãrii acestora în timpul utilizãrii cazanelor.

    CAP. VIII
    MONTAREA CAZANELOR VECHI

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 234
    (1) Montarea cazanelor vechi se face cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.
    (2) Cerinţele tehnice prevãzute în prezentul capitol sunt condiţii minime obligatorii referitoare la montarea cazanelor vechi.
    (3) Montarea cazanelor vechi se face de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoana juridicã autorizatã de cãtre ISCIR sau de cãtre persoana juridicã autorizatã de autoritãţile competente din statele membre. Persoana juridicã autorizatã de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistratã în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
    (4) Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã repararea cazanelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã. Autorizaţia pentru montarea cazanelor vechi nu este necesarã atunci când lucrãrile de montare se efectueazã de cãtre producãtorul cazanului.
    (5) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice autorizate care efectueazã montarea cazanelor vechi sunt prevãzute la capitolul XIV.
    (6) Verificarea montãrii se efectueazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.
    (7) Toate constatãrile referitoare la montarea cazanelor vechi se consemneazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în procese-verbale de verificare tehnicã. Modelul procesului-verbal de verificare tehnicã este prevãzut în anexa 2.
    ART. 235
    (1) Montarea cazanelor vechi se face pe baza unei documentaţii tehnice preliminare de montare avizatã de cãtre RADTP.
    (2) Condiţiile privind atestarea de cãtre ISCIR a persoanelor fizice care efectueazã avizarea documentaţiilor preliminare de reparare a cazanelor sunt conform legislaţiei în vigoare.
    (3) Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice care efectueazã avizarea documentaţiilor preliminare de montare a cazanelor sunt prevãzute la capitolul XIV.
    ART. 236
    Nu se admite începerea lucrãrilor de montare a cazanelor vechi fãrã existenţa avizului obligatoriu de instalare, obţinut conform prevederilor art. 71-76.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Etapele necesare efectuãrii montãrii

    ART. 237
    Pentru acceptarea lucrãrilor de montare se procedeazã astfel:
    a) înaintea începerii lucrãrilor de montare, persoana juridicã autorizatã, întocmeşte un memoriu tehnic de prezentare a lucrãrilor de montare, care cuprinde documentaţia tehnicã preliminarã de montare, lucrãrile de montare ce urmeazã a se efectua şi condiţiile tehnice de execuţie ale acestora, precum şi programul de examinãri, verificãri şi încercãri ce urmeazã a se efectua pe parcursul şi la finalul lucrãrilor de montare;
    b) memoriul tehnic, vizat de cãtre deţinãtor/utilizator, trebuie sã fie înaintat la ISCIR în vederea acceptãrii începerii lucrãrilor de montare. Se interzice începerea lucrãrilor de montare fãrã procesul-verbal de acceptare al ISCIR. Prin procesul-verbal de acceptare a începerii lucrãrilor de montare, ISCIR poate solicita ca anumite operaţii, examinãri, verificãri sau încercãri sã se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridicã autorizatã este obligatã sã solicite participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la operaţiile, examinãrile, verificãrile sau încercãrile respective.
    ART. 238
    La verificarea montãrii cazanelor pe parcursul acesteia, se efectueazã verificãrile stabilite prin memoriul tehnic prevãzut la art. 236 lit. a). În aceste situaţii persoana juridicã autorizatã pentru aceste lucrãri, prezintã inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR documentele specifice etapei respective, ca de exemplu certificate de inspecţie materiale de baza şi de adaos, lista sudorilor autorizaţi, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine de control şi altele asemenea; verificãrile sunt finalizate cu încheierea de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR a unui proces-verbal.
    ART. 239
    Dupã finalizarea lucrãrilor de montare a cazanului vechi se efectueazã urmãtoarele verificãri tehnice:
    a) verificarea documentaţiei tehnice de montare, care trebuie sã fie depusã la ISCIR cu cel puţin 15 zile înaintea datei propuse pentru efectuarea verificãrii tehnice; documentaţia tehnicã de montare cuprinde cel puţin:
    1) memoriu tehnic de montare;
    2) certificatele de inspecţie ale materialelor utilizate pentru pãrţile supuse presiunii sau care se asambleazã prin sudare la acestea, cu precizarea caracteristicilor în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice în vigoare, specifice instalaţiei supuse montãrii;
    3) documentaţiile tehnice pentru subansambluri, instalaţii de ardere sau alte dispozitive şi aparate aferente cazanului care au fost înlocuite;
    4) documentele privind efectuarea pe parcursul lucrãrilor de montare şi în final a verificãrii lucrãrilor executate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de montare;
    5) lista procedurilor de sudare aprobate, folosite în execuţia îmbinãrilor sudate şi specificaţiile procedurilor de sudare (W≤≤) specifice, întocmite de RTS, la care se ataşeazã fişele de aprobare (WPQR), în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice referitoare la aprobarea procedurilor de sudare, în copie;
    6) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi conform prevederilor prescripţiei tehnice referitoare la autorizarea sudorilor care au executat lucrãrile de sudare, întocmit de RTS, la care se ataşeazã autorizaţiile sudorilor, în copie;
    7) fişa şi diagrama de tratament termic, atunci când acesta este prevãzut în documentaţia tehnicã preliminarã de montare;
    8) documentele cuprinzând rezultatele examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate de cãtre laboratoare autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilã;
    9) procesul-verbal întocmit de cãtre RSVTI, în care sunt consemnate rezultatele încercãrilor de casã, în care sã se specifice cã instalaţia poate fi supusã verificãrii tehnice în vederea autorizãrii funcţionãrii;
    10) declaraţia pentru lucrãrile de montare efectuate, întocmitã conform modelului din anexa 8.
    b) raportul tehnic întocmit de persoana juridicã autorizatã pentru verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
    c) revizia interioarã, conform art. 185-195; cu aceastã ocazie se verificã şi spãlarea-pregãtirea suprafeţelor interioare de schimb de cãldurã, cu respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    d) încercarea la presiune hidraulicã, conform art. 196-207;
    e) reglarea sau verificarea reglãrii dispozitivelor de siguranţã, conform art. 87;
    f) încercarea la cald (modul de efectuare a verificãrilor şi încercãrilor şi documentele care se întocmesc trebuie sã fie conform prevederilor prescripţiei tehnice care reglementeazã activitãţile în domeniul instalaţiilor de ardere şi automatizare).

    NOTÃ:
    În cazul în care pe parcursul lucrãrilor de montare apar modificãri faţã de documentaţia preliminarã acceptatã de ISCIR, aceste modificãri se avizeazã de RADTP şi se transmit la ISCIR pentru acceptare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Dispoziţii finale privind montarea cazanelor

    ART. 240
    (1) Rezultatele verificãrii tehnice dupã montare se consemneazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în procesul-verbal de verificare tehnicã. În procesul-verbal de verificare tehnicã, încheiat cu ocazia verificãrii tehnice în vederea repunerii în funcţiune, a cazanului vechi, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR stabileşte data (ziua, luna şi anul) urmãtoarei verificãri tehnice periodice, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
    (2) Efectuarea lucrãrilor de montare se consemneazã în registrul de supraveghere a sãlii cazanelor de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului.

    CAP. IX
    VERIFICÃRI TEHNICE ÎN UTILIZARE PENTRU INVESTIGAŢII/EXAMINÃRI CU CARACTER TEHNIC A CAZANELOR

    SECŢIUNEA 1
    Domeniu de aplicare

    ART. 241
    (1) Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a cazanelor se efectueazã de cãtre producãtorul acestora, de cãtre persoane juridice autorizate de cãtre ISCIR sau de cãtre persoane juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritãţile competente din statele membre trebuie sã fie înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Condiţiile privind autorizarea de cãtre ISCIR a persoanelor juridice care efectueazã verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a cazanelor precum şi condiţiile de înregistrare în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã. Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice sau juridice sunt prevãzute la capitolul XII din prezenta prescripţie tehnicã.
    (2) Cerinţa de autorizare pentru verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic a nu se aplicã producãtorilor cazanelor fabricate de aceştia.
    ART. 242
    Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic, se efectueazã în scopul evaluãrii stãrii tehnice, estimãrii duratei de funcţionare remanente şi stabilirii condiţiilor de funcţionare în siguranţã a cazanelor.
    ART. 243
    Verificarea tehnicã în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic se efectueazã în urmãtoarele cazuri:
    a) dacã s-au produs avarii şi/sau accidente la cazane;
    b) dacã în urma verificãrilor tehnice periodice, efectuate conform prezentei prescripţii tehnice, se obţin rezultate necorespunzãtoare; cazanele la care se constatã zone de coroziune, care ar putea periclita funcţionarea în condiţii de siguranţã;
    c) atunci când cazanul urmeazã sã fie repus în funcţiune dupã o perioadã de timp în care a fost oprit, fãrã sã fie conservat în mod corespunzãtor (conform instrucţiunilor de exploatare şi unor proceduri specifice), iar repunerea acestuia în funcţiune ar putea periclita siguranţa în funcţionare;
    d) la sfârşitul duratei de viaţã a cazanului, atunci când aceasta este stabilitã prin documentaţia tehnicã;
    e) la expirarea duratei normale de funcţionare prevãzutã în <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.139/2004, atunci când prin documentaţia tehnicã nu este prevãzutã durata de viaţã a cazanului;
    f) atunci când documentaţia tehnicã a cazanului lipseşte sau este incompletã;
    g) la cazanele de la art. 78 lit. b);
    h) atunci când la cazanul aflat în funcţiune se constatã o funcţionare anormalã a acestuia, precum depãşirea parametrilor maximi de funcţionare, apariţia unor deformaţii ale corpului sub presiune şi altele asemenea.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii privind efectuarea verificãrilor tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic

    ART. 244
    (1) Persoana juridicã autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic întocmeşte un program de investigaţii/examinãri care cuprinde cel puţin urmãtoarele:
    a) descrierea cazanului din punct de vedere constructiv şi al parametrilor de funcţionare (volum, presiune, temperaturã, debit); se anexeazã desenul tip de ansamblu;
    b) prezentarea eventualelor lucrãri de reparare care au fost efectuate anterior sau a altor evenimente, ca de exemplu avarii, accidente şi altele asemenea, care au avut loc în timpul perioadei de funcţionare la cazan;
    c) planuri care cuprind examinãrile, verificãrile şi încercãrile care se propun a fi efectuate la cazan; se întocmesc schiţe care cuprind, dupã caz, poziţionarea exactã a punctelor şi locurilor unde urmeazã sã se efectueze examinãri nedistructive şi a zonelor din care urmeazã sã fie prelevate epruvete pentru încercãri distructive;
    d) menţionarea condiţiilor de execuţie a examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor care se propun a fi efectuate la cazan, precum prescripţii tehnice, standarde şi altele asemenea, precum şi a criteriilor de acceptare a rezultatelor obţinute.
    (2) Programul de investigaţii/examinãri trebuie sã fie avizat de responsabilul cu avizarea documentaţiei tehnice de examinãri RADTE al persoanei juridice autorizate.
    ART. 245
    Programul întocmit conform art. 243, se înainteazã la ISCIR pentru acceptare.
    ART. 246
    (1) Programul de investigaţii/examinãri, acceptat de ISCIR, se efectueazã sub supravegherea persoanei juridice autorizate pentru verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
    (2) Examinãrile nedistructive/distructive se efectueazã în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabile.
    ART. 247
    (1) ISCIR poate solicita ca anumite examinãri, verificãri sau încercãri sã se efectueze în prezenţa inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridicã autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic are obligaţia sã solicite, cu cel puţin 5 zile înainte, participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la efectuarea acestora.
    (2) Reprezentantul persoanei juridice autorizate pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic participã la toate examinãrile, verificãrile şi încercãrile prevãzute în programul acceptat de ISCIR.
    ART. 248
    (1) Pe baza rezultatelor obţinute în urma examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate, persoana juridicã autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic întocmeşte raportul tehnic care conţine concluziile finale privind posibilitatea funcţionãrii în condiţii de siguranţã a cazanului.
    (2) Raportul tehnic trebuie sã fie avizat de RADTE al persoanei juridice.
    (3) Raportul tehnic împreunã cu buletinele şi certificatele cu rezultatele obţinute, breviarul de calcul de rezistenţã şi procesele-verbale întocmite de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, dupã caz, întocmit ca urmare a examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate conform programului acceptat de ISCIR, se transmit la ISCIR pentru acceptare.
    ART. 249
    (1) Dupã acceptarea de cãtre ISCIR a raportului tehnic, deţinãtorul/utilizator trebuie sã respecte concluziile menţionate în raportul tehnic întocmit de persoana juridicã autorizatã pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
    (2) În cazul obţinerii unor rezultate corespunzãtoare deţinãtorul/utilizatorul solicitã la ISCIR efectuarea examinãrilor şi verificãrilor în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare a cazanului conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    (3) Dacã în urma examinãrilor, verificãrilor şi încercãrilor efectuate rezultã necesitatea efectuãrii unor lucrãri de reparare la cazan, acestea trebuie sã fie efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, iar examinãrile şi verificãrile în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare efectuate ulterior.
    ART. 250
    Documentaţia tehnicã acceptatã de ISCIR (programul de investigaţii/examinãri, raportul tehnic şi documentele aferente acestuia) trebuie sã fie ataşatã la cartea cazanului, urmând a fi prezentatã inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR în vederea obţinerii autorizãrii funcţionãrii.

    CAP. X
    TIMBRAREA ŞI RETIMBRAREA CAZANELOR

    ART. 251
    (1) Cazanele a cãror montare, reparare, utilizare şi verificare se efectueazã în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, aflate în funcţionare fãrã placa de timbru, trebuie sã fie timbrate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
    (2) Aplicarea plãcii de timbru la cazanele aflate în funcţionare se poate face în urmãtoarele situaţii:
    a) atunci când aceasta lipseşte, este deterioratã sau este ilizibilã;
    b) atunci când se reduc parametrii de funcţionare ai cazanului în urma reparãrii sau a efectuãrii unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
    ART. 252
    (1) Pentru cazanele la care placa de timbru nu existã sau este deterioratã, aceasta trebuie reconstituitã de cãtre deţinãtor/utilizator, în baza documentaţiei existente (din care sã rezulte parametrii de funcţionare, numãrul de fabricaţie/an, denumirea fabricantului).
    (2) Placa de timbru se poate aplica numai dacã pe cazan existã marcate prin poansonare cel puţin datele (numãrul de fabricaţie/an şi denumirea fabricantului) care sã permitã stabilirea cu certitudine a faptului cã documentaţia tehnicã aparţine acestuia.
    (3) Placa de timbru trebuie sã fie conform documentaţiei tehnice de însoţire şi se aplicã de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului care întocmeşte un proces-verbal în cartea cazanului. Datele care trebuie sã fie înscrise pe placa de timbru se stabilesc pe baza documentaţiei tehnice existente a cazanului.
    ART. 253
    (1) Pentru cazanele la care placa de timbru nu existã sau este deterioratã şi la care nu existã documentaţie tehnicã, placa de timbru se poate aplica numai dacã pe cazan existã marcate prin poansonare cel puţin datele care sã permitã identificarea parametrilor de funcţionare.
    (2) Documentaţia tehnicã se reconstituie în urma efectuãrii unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    (3) Dacã numãrul şi anul de fabricaţie nu pot fi identificate, persoana juridicã autorizatã care a efectuat investigaţiile/examinãrile cu caracter tehnic, alocã un numãr unic de identificare.
    (4) Placa de timbru este aplicatã de cãtre RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului care întocmeşte un proces-verbal în cartea cazanului.
    ART. 254
    În cazul reducerii parametrilor de funcţionare ai cazanelor, ca urmare a efectuãrii unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, se efectueazã retimbrarea conform art. 252 alin. (4).
    ART. 255
    Cazanele la care placa de timbru nu existã sau este deterioratã şi pentru care deţinãtorul/utilizatorul nu posedã documentaţia tehnicã şi nu existã marcate prin poansonare cel puţin datele care sã permitã identificarea parametrilor de funcţionare trebuie sã fie scoase din uz.

    CAP. XI
    AVARII ŞI ACCIDENTE

    ART. 256
    În cazul avariilor care determinã oprirea din funcţiune sau funcţionarea în condiţii de nesiguranţã a unui cazan, precum şi în cazurile de accidente provocate la cazan, deţinãtorul/utilizatorul acestuia are obligaţia de a-l opri din funcţionare şi de a anunţa de îndatã ISCIR despre producerea evenimentului; cu aceastã ocazie se anunţã cel puţin urmãtoarele date: numele şi prenumele şi funcţia persoanei care anunţã, modul în care poate fi contactat în vederea unor eventuale date suplimentare, data, ora şi locul producerii avariei/accidentului, felul cazanului, urmãrile avariei/accidentului.
    ART. 257
    Deţinãtorul/utilizatorul cazanului la care s-a produs avaria sau accidentul are urmãtoarele obligaţii de îndeplinit prin RSVTI:
    a) sã ia mãsurile necesare pentru ca starea de fapt produsã de avarie sau în timpul accidentului sã rãmânã nemodificatã pânã la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, cu excepţia cazului în care situaţia respectivã ar constitui un pericol pentru viaţa şi sãnãtatea persoanelor;
    b) sã ia toate mãsurile de asigurare a condiţiilor de securitate;
    c) sã izoleze pe cât posibil zona de lucru a cazanului avariat sau la care s-a produs accidentul;
    d) sã întocmeascã un raport cu situaţia tehnicã a cazanului imediat dupã avarie/accident, care include şi fotografii ale cazanului avariat, precum şi intervenţiile efectuate pânã la sosirea inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR;
    e) sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR autorizarea funcţionãrii cazanului (cartea cazanului) precum şi raportul de mai sus (în cazurile justificate raportul nu mai este necesar).
    ART. 258
    Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR întocmesc procesul-verbal de constatare a avariei sau accidentului şi de oprire din funcţiune a instalaţiei/echipamentului.
    ART. 259
    (1) Cazanul care a suferit avarii în urma cãrora s-a determinat oprirea lui din funcţionare, trebuie sã fie supus unor investigaţii/examinãri cu caracter tehnic în vederea evaluãrii stãrii tehnice a acestora, efectuate conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi ale prescripţiilor tehnice aplicabile.
    (2) Investigaţiile/examinãrile cu caracter tehnic nu sunt necesare în mãsura în care deţinãtorul/utilizatorul renunţã la utilizarea cazanului avariat şi decide scoaterea din uz şi casarea acestuia.
    ART. 260
    Expertizele în caz de avarii sau accidente la cazane se realizeazã de cãtre experţii ISCIR.

    CAP. XII
    SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA CAZANELOR

    ART. 261
    (1) Scoaterea din uz a cazanelor se face de cãtre deţinãtor/utilizator, în urmãtoarele cazuri:
    a) dacã în urma verificãrilor tehnice periodice sau în urma investigaţiilor/examinãrilor cu caracter tehnic cazanul nu mai îndeplineşte condiţiile de siguranţã în funcţionare;
    b) atunci când deţinãtorul renunţã din proprie iniţiativã la acestea.
    (2) Oprirea din funcţionare şi conservarea cazanelor nu înseamnã scoatere din uz.
    ART. 262
    Cazanele scoase din uz sunt casate prin grija deţinãtorului/utilizatorului.
    ART. 263
    Operaţia de casare a cazanului se confirmã printr-un proces-verbal întocmit de cãtre RSVTI şi semnat de cãtre reprezentantului deţinãtorului/utilizatorului.
    ART. 264
    Placa de timbru a cazanului trebuie sã fie demontatã şi distrusã în prezenţa RSVTI al unitãţii deţinãtoare/utilizatoare. Acest fapt trebuie menţionat în procesul-verbal încheiat.
    ART. 265
    Procesul-verbal încheiat se ataşeazã la cartea cazanului, şi rãmâne în arhiva deţinãtorului/utilizatorului.
    ART. 266
    (1) Deţinãtorul/utilizatorul comunicã, în scris, scoaterea din uz şi casarea cazanului la ISCIR, în vederea scoaterii din evidenţa proprie a acestuia.
    (2) Comunicarea se transmite la ISCIR în termen de 15 zile de la întocmirea procesului-verbal menţionat la art. 263.
    ART. 267
    Este interzisã repunerea în funcţiune şi exploatarea cazanelor scoase din uz şi casate.

    CAP. XIII
    ATESTÃRI ŞI AUTORIZÃRI

    ART. 268
    (1) ISCIR atestã persoanele fizice pentru urmãtoarele activitãţi:
    a) avizarea documentaţiei tehnice pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare;
    b) avizarea documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare;
    (2) ISCIR autorizeazã persoane juridice pentru urmãtoarele activitãţi:
    a) instalarea cazanelor;
    b) montarea cazanelor vechi;
    c) repararea cazanelor;
    d) întreţinerea prin spãlare chimicã a cazanelor;
    e) întreţinerea regimului chimic al cazanelor;
    f) verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic.
    (3) ISCIR autorizeazã urmãtoarele persoane fizice:
    a) RSVTI;
    b) fochişti;
    c) laborant-operator centralã termicã;
    d) automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane.
    ART. 269
    Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare pentru activitãţile prevãzute la art. 267, precum şi condiţiile şi documentaţia necesarã sunt prevãzute în prescripţiile tehnice şi celelalte reglementãri aplicabile.
    ART. 270
    Obţinerea autorizaţiei emise de ISCIR nu absolvã persoana fizicã sau persoana juridicã de obligaţia obţinerii tuturor celorlalte autorizaţii reglementate de legislaţia în vigoare.

    CAP. XIV
    OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITÃŢI

    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale

    ART. 271
    Producãtorii, persoanele fizice sau juridice autorizaţi/autorizate, deţinãtorii/utilizatorii cazanelor trebuie sã respecte prevederile Legii 64/2008, legea privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţiile şi responsabilitãţile deţinãtorilor/utilizatorilor cazanelor

    ART. 272
    Deţinãtorul/utilizatorul de cazane are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã nu permitã modificarea cerinţelor şi condiţiilor stabilite prin avizul obligatoriu de instalare şi autorizarea funcţionãrii;
    b) sã nu permitã alimentarea altor consumatori din instalaţia electricã a cazanului;
    c) sã îndeplineascã la termenele prevãzute mãsurile dispuse de inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR şi RSVTI prin procesul-verbal de verificare tehnicã;
    d) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca RSVTI, precum şi personalul de deservire a cazanelor sã-şi poatã îndeplini în condiţii bune sarcinile prevãzute.
    ART. 273
    Sã comunice la ISCIR, în scris, în termen de 15 zile, decizia de schimbare a RSVTI.
    ART. 274
    În cazul transferului dreptului de proprietate, fostul deţinãtor/utilizator are obligaţia sã înştiinţeze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru scoaterea din evidenţã a cazanului.
    ART. 275
    În cazul transferului dreptului de proprietate, noul deţinãtor/utilizator are obligaţia sã înştiinţeze, în scris, în termen de 15 zile, ISCIR pentru luarea în evidenţã a cazanului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate de ISCIR

    ART. 276
    Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice atestate pentru avizarea documentaţiei tehnice în vederea obţinerii avizului obligatoriu de instalare, documentaţiei tehnice preliminare de instalare, de montare, de reparare:
    a) sã cunoascã actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele aplicabile;
    b) sã verifice dacã au fost adoptate soluţii tehnice care sã permitã funcţionarea cazanelor în condiţii de siguranţã;
    c) sã verifice dacã au fost prevãzute în documentaţia tehnicã, verificãrile şi încercãrile ce trebuie sã fie efectuate de montatori/reparatori la locul de funcţionare, în concordanţã cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    d) sã avizeze documentaţiile tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);
    e) sã urmãreascã existenţa în documentaţiile avizate a precizãrilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
    f) sã ţinã evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verificã şi le avizeazã conform, în registru a cãrui model este prevãzut în anexa 10;
    g) la cerere sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute;
    h) sã participe la instructaje profesionale şi la examinãri organizate de ISCIR (când este cazul);
    i) sã confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:
    1) pentru avizarea documentaţiei în vederea obţinerii avizului obligatoriu de instalare:


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ATESTAT RADTI - IMSP │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr.: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│AVIZAT CORESPUNDE*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data: Semnãtura: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


-------
    *) Se menţioneazã indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

    2) pentru avizarea documentaţiei preliminare de montare/reparare:


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ATESTAT RADTP - IMSP ............................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr.: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│AVIZAT CORESPUNDE*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data: Semnãtura: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


-------
    *) Se menţioneazã indicativele principalelor prescripţii tehnice utilizate.

    ART. 277
    Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic:
    a) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca personalul propriu, nominalizat, sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
    b) sã întocmeascã programul de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
    c) sã întocmeascã rapoartele tehnice în urma efectuãrii de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
    d) sã întocmeascã memoriul tehnic de analizã a riscurilor;
    e) sã aibã dotãrile tehnice specifice domeniului de autorizare;
    f) sã ţinã la zi registre de evidenţã a lucrãrilor efectuate, conform modelului din anexa 9;
    g) sã comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice schimbare a RADTE; sã asigure cã personalul nou propus începe activitatea specificã numai dupã autorizarea acestuia de cãtre ISCIR;
    h) sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale constructorului cazanului (unde este cazul);
    i) la cerere sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute, solicitate de cãtre acesta cu ocazia controalelor efectuate.
    ART. 278
    Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor fizice nominalizate în cadrul autorizaţiilor persoanelor juridice pentru efectuarea de verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic:
    a) sã cunoascã actele normative în vigoare, prescripţiile tehnice şi standardele specifice;
    b) sã adopte soluţii tehnice care sã permitã funcţionarea cazanelor în condiţii de siguranţã;
    c) sã prevadã în documentaţia investigaţiilor/examinãrilor cu caracter tehnic verificãrile şi încercãrile ce trebuie sã fie efectuate de montatori/reparatori la locul de funcţionare, în concordanţã cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    d) sã estimeze termenul cu care se poate prelungi durata de utilizare la cazanele pentru care au fost efectuate verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic la expirarea duratei de viaţã sau duratei normale de utilizare;
    e) sã avizeze documentaţiile tehnice, rapoartele tehnice, respectiv desenele de ansamblu şi breviarele de calcul (unde este cazul);
    f) sã urmãreascã existenţa în documentaţiile avizate a precizãrilor legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
    g) sã ţinã evidenţa documentaţiilor tehnice pe care le verificã şi le avizeazã, într-un registru, conform modelului din anexa 10;
    h) la cerere sã punã la dispoziţia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informaţiile şi documentele în legãturã cu obiectul autorizaţiei deţinute;
    i) sã participe la instructaje profesionale şi la examinãrile organizate de ISCIR (când este cazul);
    j) sã confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│RADTE IMSP ............................................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│AVIZAT CORESPUNDE: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data: Semnãtura: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


-------
    *) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

    ART. 279
    Persoanele juridice autorizate pentru instalare, montare şi reparare au urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi registre de evidenţã a lucrãrilor efectuate;
    b) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca RSL şi RTS sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
    c) sã comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL/RTS; sã asigure cã personalul nou propus efectueazã activitãţile specifice numai dupã atestarea acestora de cãtre ISCIR;
    d) sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prescripţiei tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producãtorului cazanului (unde este cazul);
    e) sã înceapã execuţia lucrãrilor de instalare şi/sau montare numai dupã obţinerea avizului obligatoriu de instalare;
    f) sã înceapã execuţia lucrãrilor de reparare numai dupã existenţa procesului-verbal al inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR prin care se dispune începerea acestor lucrãri;
    g) sã execute lucrãrile de montare/reparare în conformitate cu documentaţiile tehnice preliminare avizate de RADTP şi acceptate de cãtre ISCIR;
    h) sã supunã avizãrii RADTP documentaţiile tehnice de montare/reparare, în cazul în care, pe parcursul montãrii/reparãrii apar modificãri faţã de documentaţia tehnicã preliminarã avizatã;
    i) sã solicite efectuarea verificãrii cazanelor de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, înainte de asamblare şi în fazele în care examinarea acestora este posibilã;
    j) sã punã la dispoziţia deţinãtorului/utilizatorului documentaţia tehnicã de reparare;
    k) sã pregãteascã cazanul, în mod corespunzãtor, în vederea efectuãrii verificãrilor şi încercãrilor în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    l) sã punã la dispoziţie personalul şi utilajele necesare verificãrii cazanului;
    m) sã emitã la finalizarea lucrãrilor declaraţia conform anexei 8.
    ART. 280
    Obligaţiile şi responsabilitãţile persoanelor juridice autorizate pentru întreţinere:
    a) sã întocmeascã şi sã ţinã la zi registre de evidenţã a lucrãrilor efectuate, conform modelului din anexa 11;
    b) sã înceapã lucrãrile de spãlare chimicã numai dupã verificarea existenţei procesului-verbal al inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR prin care se dispune efectuarea spãlãrii chimice;
    c) sã anunţe la ISCIR data finalizãrii lucrãrilor de spãlare chimicã;
    d) sã comunice, la ISCIR, în termen de 15 zile de la data începerii lucrãrilor de întreţinere regim chimic la cazane în timpul funcţionãrii, deţinãtorii/utilizatorii ale cãror cazane le-au preluat la întreţinere;
    e) sã întocmeascã tehnologii specifice în concordanţã cu tehnologiile prevãzute în documentaţia de autorizare de spãlare chimicã pentru fiecare caz în parte, în funcţie de tipul cazanului şi de analiza depunerilor;
    f) sã utilizeze produse chimice care nu trebuie sã influenţeze negativ valorile celorlalţi indici chimici impuşi sau valoarea purjei cazanului; se interzice utilizarea unor produse care conduc la apariţia unor depuneri de substanţe organice;
    g) sã încheie la un interval de maxim 30 de zile, documente din care sã reiasã rezultatele obţinute în cursul operaţiei de întreţinere regim chimic la cazane pe circuitul apã-aburcondensat al cazanelor, care trebuie sã fie anexate la cartea cazanului;
    h) sã ia mãsuri corespunzãtoare astfel ca RSL sã-şi poatã îndeplini în bune condiţii sarcinile prevãzute;
    i) sã comunice, în scris, în termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a RSL; sã asigure cã personalul nou propus efectueazã activitãţile specifice numai dupã nominalizarea acestuia de ISCIR;
    j) sã desfãşoare activitãţile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prezentei prescripţii tehnice şi instrucţiunilor specifice ale producãtorului cazanului;
    k) sã emitã la finalizarea lucrãrilor de spãlare chimicã, declaraţia conform anexei 8.
    ART. 281
    Obligaţiile şi responsabilitãţile responsabilului cu supravegherea lucrãrilor (RSL):
    a) sã cunoascã legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele aplicabile;
    b) sã menţioneze în documentaţiile întocmite precizãrile legate de standardele, codurile de proiectare şi normativele folosite;
    c) sã completeze la zi registrele de evidenţã a lucrãrilor efectuate;
    d) sã verifice periodic, cel puţin o datã pe an, pregãtirea tehnicã a personalului de montare/reparare/întreţinere, consemnând rezultatele într-un proces-verbal;
    e) sã urmãreascã execuţia pe faze de lucru a lucrãrilor de montare/reparare, din punct de vedere al respectãrii prevederilor prescripţiei tehnice şi ale documentaţiei tehnice preliminare de montare/reparare şi sã supunã la încercãri instalaţiile respective;
    f) sã verifice documentaţia tehnicã întocmitã pentru lucrãrile efectuate sub aspectul respectãrii prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    g) sã participe la instruirile periodice organizate de ISCIR;
    h) sã confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice, prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│RSL IMSP ...................................................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data: Semnãtura: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


-------
    *) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

    ART. 282
    RTS are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã cunoascã legislaţia, prevederile prescripţiilor tehnice, standardele şi alte acte normative aplicabile;
    b) sã verifice dacã tehnologia de execuţie şi de examinare a elementelor sudate este în concordanţã cu procedura de sudare aprobatã;
    c) sã verifice documentaţia tehnicã preliminarã de instalare, montare şi/sau reparare înainte de lansarea acestuia în execuţie, astfel încât soluţiile adoptate sã asigure condiţii optime de sudare şi verificare;
    d) sã asigure alegerea corectã a materialelor de adaos, funcţie de materialele de bazã utilizate, în conformitate cu procedurile de sudare aprobate;
    e) sã verifice calitatea materialelor de adaos şi sã admitã introducerea în execuţie numai a materialelor de adaos prevãzute în documentaţia tehnicã;
    f) sã ia mãsurile necesare ca la repararea elementelor instalaţiilor sã se foloseascã numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare aprobate;
    g) sã supravegheze ca materialele de bazã introduse în execuţie sã fie conforme cu documentaţia tehnicã preliminarã de montare/reparare;
    h) sã urmãreascã efectuarea verificãrii calitãţii îmbinãrilor şi sã vizeze documentele privind verificarea îmbinãrilor sudate, care se ataşeazã la documentaţia tehnicã;
    i) sã stabileascã cauzele eventualelor defecte şi sã ia mãsuri corespunzãtoare pentru remedierea şi evitarea acestora;
    j) sã participe la întrunirile şi instructajele organizate de ISCIR;
    k) sã confirme avizarea documentaţiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice prin aplicarea pe documentaţie a ştampilei conform modelului de mai jos:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│*) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│RTS .............................................................. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data: Semnãtura: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


-------
    *) Se înscrie denumirea persoanei juridice.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Obligaţiile şi responsabilitãţile personalului de deservire

    ART. 283
    Responsabilul sãlii cazanelor are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) întocmeşte instrucţiuni pentru exploatarea, întreţinerea şi revizia tehnicã a cazanelor, potrivit specificului acestora şi ţinând seama de instrucţiunile producãtorului;
    b) repartizeazã sarcinile personalului de deservire şi controleazã modul cum acestea sunt îndeplinite;
    c) informeazã conducerea deţinãtorului/utilizatorului asupra posibilitãţii de exploatare a cazanelor, ţinând seama de starea acestora şi de timpul de oprire pentru întreţinere, revizii tehnice, lucrãri de reparare şi verificãri tehnice;
    d) stabileşte ora pornirii şi opririi cazanelor în registrul de exploatare a cazanului;
    e) controleazã funcţionarea cazanelor şi ia, dupã caz, mãsuri pentru înlãturarea defectelor;
    f) ţine la zi registrul de evidenţã a intervenţiilor şi a lucrãrilor de reparare;
    g) urmãreşte realizarea indicilor de calitate ai apei de alimentare;
    h) conduce reviziile tehnice curente şi participã la verificãrile tehnice efectuate;
    i) rãspunde de pregãtirea cazanelor pentru verificãrile tehnice necesare;
    j) organizeazã instruirea şi verificã anual, în comisia numitã de deţinãtor/utilizator, nivelul cunoştinţelor teoretice şi practice ale fochiştilor;
    k) rãspunde de respectarea atribuţiilor stabilite prin instrucţiunile interne.
    ART. 284
    Fochistul şef are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã cunoascã cazanele din punct de vedere al deservirii;
    b) sã cunoascã şi sã aplice instrucţiunile de exploatare;
    c) sã ia toate mãsurile necesare astfel ca pornirea şi oprirea cazanului sã se facã în condiţii de siguranţã;
    d) sã controleze funcţionarea armãturilor de siguranţã şi de control, a dispozitivelor de alimentare şi altele asemenea, şi contrasemneazã rezultatele în registrul de supraveghere;
    e) sã înscrie în registrul de supraveghere datele referitoare la funcţionarea cazanelor prevãzute la art. 119;
    f) sã înlãture defectele semnalate de fochişti, iar în cazul în care nu se pot înlãtura sã anunţe pe responsabilul sãlii cazanelor;
    g) sã asiste la primirea-predarea serviciului de cãtre fochişti şi sã contrasemneze în registrul de supraveghere.
    ART. 285
    (1) Fochistul are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã cunoascã bine cazanul şi deservirea corectã a acestuia, urmãrind continuu funcţionarea normalã a acestuia;
    b) sã cunoascã şi sã aplice instrucţiunile de exploatare;
    c) sã înscrie în registrul de supraveghere datele referitoare la funcţionarea cazanelor prevãzute la art. 117;
    d) sã supravegheze direct şi permanent funcţionarea cazanului şi a instalaţiilor anexe şi sã înregistreze parametrii cazanului la intervalele stabilite prin instrucţiunile interne şi prezenta prescripţie tehnicã;
    e) sã comunice şefilor ierarhici defectele constatate şi sã consemneze în registrul de supraveghere;
    f) sã opreascã din funcţiune cazanul în cazurile prevãzute la art. 156;
    g) sã predea şi sã ia în primire serviciul numai dupã verificarea funcţionãrii corespunzãtoare a cazanului; rezultatul predãrii-primirii se consemneazã în registrul de supraveghere sub semnãtura ambilor fochişti.
    (2) Nu se admite predarea şi preluarea serviciului în timpul efectuãrii unor manevre pentru înlãturarea unor situaţii de avarii în sala cazanelor.
    ART. 286
    Laborantul-operator centralã termicã are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) sã cunoascã instalaţia de tratare a apei, circuitul apã-abur-condensat al centralei termice şi instrucţiunile de exploatare;
    b) sã asigure supravegherea indicilor de calitate ai fluidelor prin efectuarea analizelor chimice în conformitate cu standardele aplicabile în vigoare şi cu frecvenţa impusã prin avizul obligatoriu de instalare;
    c) sã cunoascã implicaţiile depãşirii valorilor indicilor de calitate asupra funcţionãrii în condiţii de siguranţã a cazanelor;
    d) sã ia mãsurile necesare pentru încadrarea indicilor de calitate în valorile impuse de avizul obligatoriu de instalare;
    e) sã consemneze într-un registru de analize chimice valorile tuturor indicilor de calitate ai fluidelor, sã semneze pentru acestea şi sã comunice şefului ierarhic superior orice abatere constatatã faţã de indicii de calitate admişi;
    f) sã predea şi sã preia schimbul verificând funcţionarea corespunzãtoare a instalaţiei de tratare a apei şi indicii de calitate ai fluidelor; rezultatul predãrii-primirii schimbului se consemneazã, obligatoriu, în registrul de analize chimice.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Obligaţiile şi responsabilitãţile RSVTI

    ART. 287
    RSVTI are urmãtoarele obligaţii şi responsabilitãţi:
    a) rãspunde, împreunã cu deţinãtorul/utilizatorul, de luarea mãsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a cazanelor;
    b) sã lunar vizeze registrul de supraveghere prin aplicarea ştampilei în registru;
    c) sã verifice funcţionarea dispozitivelor de siguranţã la interval de 3 luni şi sã menţioneze acest lucru în registru de supraveghere;
    d) sã efectueze verificarea tehnicã pentru care are acest drept conform art. 177 lit. b); verificãrile la cazan se efectueazã dupã obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR;
    e) sã transmitã la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;
    f) sã anunţe de îndatã producerea unei avarii sau a unui accident;
    g) sã efectueze examinarea personalului de deservire, cu respectarea prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.

    CAP. XV
    MÃSURI ADMINISTRATIVE

    ART. 288
    (1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilitãţilor de cãtre persoanele fizice sau juridice autorizate sau de cãtre personalul tehnic de specialitate atestat, prevãzute/prevãzut în prezenta prescripţie tehnicã precum şi în cazul în care condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica urmãtoarele mãsuri administrative, în funcţie de natura acestora cu:
    a) avertisment;
    b) suspendarea, pe o perioada de pânã la 6 luni, a autorizaţiei/atestatului eliberate de cãtre ISCIR;
    c) retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate de cãtre ISCIR.
    (2) Aplicarea mãsurilor administrative prevãzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalitãţii.
    (3) Aplicarea în termen de 6 luni a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a), atrage suspendarea pe o perioadã de pânã la 6 luni a autorizaţiei/atestatului eliberate de cãtre ISCIR.
    (4) Aplicarea în termen de un an a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b), atrage retragerea autorizaţiei/atestatului eliberate de cãtre ISCIR.
    (5) Contestarea deciziei de sancţionare şi modul de reacordare a autorizaţiilor/atestatelor suspendate sau retrase se efectueazã în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile.

    CAP. XVI
    TARIFE

    ART. 289
    Pentru activitãţile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplicã tarifele stabilite de lista de tarife ISCIR care reglementeazã acest lucru.

    CAP. XVII
    DISPOZIŢII FINALE

    ART. 290
    (1) În cazul în care cartea cazanului se deterioreazã sau se pierde, ISCIR, la solicitarea deţinãtorului/utilizatorului, elibereazã duplicat la partea de exploatare.
    (2) Solicitarea deţinãtorului/utilizatorului trebuie sã fie însoţitã de documentaţia tehnicã a cazanului prevãzutã la art. 69, alin. (1), lit. b) sau de documentaţia tehnicã întocmitã de persoana juridicã autorizatã pentru verificãri tehnice în utilizare pentru examinãri/investigaţii cu caracter tehnic.
    ART. 291
    Documentele care se depun la ISCIR trebuie sã fie redactate/traduse în limba românã de cãtre un traducãtor autorizat.
    ART. 292
    Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform legislaţiei în vigoare.
    ART. 293
    Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificãri tehnice neprogramate la cazanele supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice, precum şi asupra modului în care persoanele fizice autorizate/atestate sau persoane juridice autorizate îşi desfãşoarã activitãţile reglementate de prezenta prescripţie tehnicã, luând, dupã caz, mãsurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.
    ART. 294
    Autorizaţiile eliberate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rãmân valabile pânã la data expirãrii acestora, cu excepţia autorizaţiilor personalului de deservire. Autorizaţiile personalului de deservire emise de ISCIR pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, trebuie sã fie preschimbate conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabilã.
    ART. 295
    La instalaţiile şi echipamentele neautorizate pentru funcţionare de cãtre ISCIR sau care nu prezintã siguranţã în funcţionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul sã aplice sigilii, în conformitate cu prevederile legale.
    ART. 296
    Pe perioada valabilitãţii autorizaţiei, persoana fizicã autorizatã/atestatã sau persoana juridicã autorizatã poate fi supravegheatã de ISCIR privind menţinerea capabilitãţii tehnice de a efectua activitatea specificã pentru care a fost autorizatã.
    ART. 297
    (1) Pentru acordarea de derogãri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, persoana solicitantã depune la ISCIR urmãtoarele:
    a) cerere de solicitare cu menţionarea derogãrii de la prevederile prescripţiei tehnice;
    b) memoriu justificativ care sã cuprindã descrierea situaţiei (date despre cazan, amplasament, deservire), desene, calcule, soluţiile compensatorii propuse;
    c) avize, dupã caz, de la constructorul cazanului, de la un avizator atestat ISCIR pentru documentaţii de montare, instalare, reparare.
    (2) Pe baza documentaţiei depuse, ISCIR avizeazã sau respinge motivat, în scris, solicitarea.
    ART. 298
    Anexele 1-11 fac parte integrantã din prezenta prescripţie tehnicã.

    ANEXA 1
    (model)

    ANTET ISCIR
                      AVIZ OBLIGATORIU DE INSTALARE CAZANE

    Nr. ________ /data _____________

                                     Cãtre,
     (Denumirea persoanelor fizice sau juridice; adresa persoanelor fizice
                                 sau juridice)

    Având în vedere solicitarea formulatã prin adresa dvs. nr. ________ din ____________ şi ţinând seama de constatãrile menţionate în procesul-verbal de verificare tehnicã nr. ________ din _____________, încheiat în urma verificãrilor efectuate:
    În temeiul prevederilor <>Legii nr. 64/2008 şi în conformitate cu cerinţele tehnice şi condiţiile stabilite în prescripţia tehnicã PT C 1, se acordã AVIZUL OBLIGATORIU DE INSTALARE pentru urmãtoarele cazane:
┌────────────────────────┬────────────┬───────────────────┬────────────┬─────────────────┐
│Tip cazan │ │ │ │ │
├────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Debit (t/h) │ │ │ │ │
├────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Presiunea nominalã (bar)│ │ │ │ │
├────────────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Combustibil │ │ │ │ │
└────────────────────────┴────────────┴───────────────────┴────────────┴─────────────────┘    Cazanele se monteazã în centrala termicã (clãdire independentã nouã, extinsã, modernizatã prin înlocuirea cazanelor vechi şi altele asemenea) aparţinând persoanei fizice sau juridice _________________, localitatea ________________, str. ________________, nr. _______, sector/judeţ _____________, conform documentaţiei prezentate.

    Avizul obligatoriu de instalare se acordã cu obligaţia respectãrii prevederilor prescripţiilor tehnice în vigoare, precum şi ale procesului-verbal de verificare tehnicã menţionat mai sus.

        INSPECTOR ŞEF, INSPECTOR DE SPECIALITATE,
     (Numele şi prenumele, (Numele şi prenumele
     semnãtura şi ştampila) şi semnãtura)

  .............................. ............................

-------
    NOTÃ:
    Un exemplar din documentaţia avizatã împreunã cu avizul acordat se arhiveazã la ISCIR pentru a se urmãri în timp menţinerea datelor prevãzute de documentaţie (indici chimici, date privind amplasarea şi altele asemenea).

    ANEXA 2
    (model)

                      Proces-verbal de verificare tehnicã┌──────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ ISCIR │
│ │ Proces-verbal │...........................*5) .................│
│ SIGLÃ │ de verificare tehnicã │Adresa .........................................│
│ │ nr. ................ │................................................│
│ │ │Telefon ........................................│
│ │ │Fax ............................................│
└──────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

    Încheiat astãzi ................. cu ocazia ................ efectuat(ã) în baza
  prevederilor*1) ................ şi a prescripţiilor tehnice aplicabile*2) ....................
  la ........................... tip ..................... cu numãrul de fabricaţie ............ şi
  cartea instalaţiei nr. ................. având parametrii ultimei verificãri .................
   ................................................................
    Deţinãtorul/Utilizatorul ................................ din localitatea ..................
  str. .............................. nr. ...... judeţ/sector ........................
  CUI ................/J....................
    Verificarea s-a efectuat la ........................... din localitatea ....................
  str .......................... nr. ............ judeţ/sector ...........................
  Tel./Fax ..................................
    Subsemnatul*3) ....................................... am constatat urmãtoarele:
    ....................................................................................
    Am dat urmãtoarele dispoziţii: ...................................................
    ....................................................................................
    Dupã aceastã verificare s-a admis*4) ...............................................
    ....................................................................................
    Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de ...............................
    Pentru aceastã verificare se plãteşte suma de ............... lei conform PT .......
    Anexa ....... Pct. .........., de cãtre ................... din localitatea ........
    str. ........................... nr. ...... judeţ/sector ......... în cont .........
    deschis la Banca/Trezoreria .................... filiala ...........................

                                        Am luat la cunoştinţã

     Reprezentant Deţinãtor/ Operator responsabil cu Delegatul montatorului,
     ISCIR, Utilizator, supravegherea şi reparatorului,
                                       verificarea tehnicã întreţinãtorului
                                        a instalaţiilor, .......................
    ............... .............. ....................... .......................
    ............... .............. ....................... .......................


-------
    *1) Se precizeazã actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (<>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *2) Se precizeazã prescripţia tehnicã aplicabilã care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *3) Funcţia, numele şi prenumele.
    *4) Se precizeazã parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.
    *5) Se precizeazã: ISCIR sau Inspecţia teritorialã ISCIR .................*6) ...........
-------
    *6) Localitatea de reşedinţã.

    ANEXA 3
    (model)
                Proces-verbal de verificare tehnicã pentru RSVTI


┌───────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ DEŢINÃTOR/UTILIZATOR │
│ ÎMPUTERNICIRE │ Proces-verbal │...............................................│
│ Inspecţia teritorialã │de verificare tehnicã│Adresa ........................................│
│ISCIR Nr. .................│nr. ................ │...............................................│
│ │ │Telefon .......................................│
│ │ │Fax ...........................................│
└───────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

    Încheiat astãzi ......................... cu ocazia .............................. efectuat(ã)
  în baza prevederilor*1) ................................ şi a prescripţiilor tehnice
  aplicabile*2) .........................................., la ..................................
  tip ....................... cu numãrul de fabricaţie .................................... şi
  cartea instalaţiei nr. .................. având parametrii ultimei verificãri .................
    Deţinãtorul/Utilizatorul ....................................................................
  din localitatea ........................ str. .................................... nr. ........
  judeţ/sector ........................ CUI ................../J......................
    Verificarea s-a efectuat la ....................................................... din
  localitatea ..................................... str. .......................................
  nr. ............ judeţ/sector ............................. Tel./Fax .........................
    Subsemnatul*3) .........................................................
  am constatat .................................................................................
  urmãtoarele: .................................................................................
  ..............................................................................................
    Am dat urmãtoarele dispoziţii: .............................................................
  ..............................................................................................
    Dupã aceastã verificare s-a admis*4) .......................................................
    ............................................................................................
    Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de .......................................

                                   Am luat la cunoştinţã

    Operator responsabil cu Deţinãtor/Utilizator, Delegatul montatorului,
    supravegherea şi reparatorului,
    verificarea tehnicã întreţinãtorului
    a instalaţiilor,

    .................. ......................... ...........................


-------
    *1) Se precizeazã actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (<>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *2) Se precizeazã prescripţia tehnicã aplicabilã, Colecţia ISCIR, care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
    *3) Funcţia, numele şi prenumele.
    *4) Se precizeazã parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.

    ANEXA 4
    (model)

    Fişa tehnicã privind regimul chimic al cazanului/cazanelor

    Deţinãtor/utilizator .....................................................................
    Locul de montare a cazanului (adresã) ....................................................
    ..........................................................................................
    Cazane de abur/apã fierbinte..............................................................
    Dotare:┌───────────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────────┐
│ │ │ │ Caracteristici funcţionale │ │ │
│ │ │ ├────────┬───────┬─────┬─────┬───────────┤ │ │
│ Cazane │ Tip │ Buc. │Presiune│ Debit │Temp.│Supr.│ │ Categorie │ Obs. │
│ │ │ │ (bar) │ (t/h, │(°C) │(mý) │Combustibil│ │ │
│ │ │ │ │Gcal/h)│ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────────┤
│Existente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼───────────────┤
│Nou montate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴─────┴─────┴───────────┴────────────┴───────────────┘    Pregãtirea suprafeţelor interioare ale cazanelor nou montate se efectueazã conform ...........,
  elaboratã de ................................................, prin procedeul ...................
    Conservarea la stagnare a suprafeţelor interioare ale cazanelor se efectueazã conform .........
  elaboratã de .........................................., anexatã la cartea cazanului nr. .......,
  astfel:┌───────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────┐
│ │ Reactivi de conservare │ │
│ Felul opririi ├────────┬───────┬────────────┤ Obs. │
│ │ Uscatã │ Umedã │ Cantitate │ │
├────────┬──────────────────┼────────┼───────┼────────────┼────────────────────┤
│Duratã │scurtã: ≤ 21 zile │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼────────┼───────┼────────────┼────────────────────┤
│ │lungã: > 21 zile │ │ │ │ │
└────────┴──────────────────┴────────┴───────┴────────────┴────────────────────┘    Balanţa apã-abur-condensat


┌────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┐
│ │ │ Valori │
│ Fluid │ UM ├─────┬─────┬─────┤
│ │ │Maxim│Mediu│Minim│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│Abur total produs │ t/h │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│Purjã preliminatã │ % │ │ │ │
│ ├───────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ t/h │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│Condensat recuperat │ % │ │ │ │
│ ├───────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ t/h │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│Apã de adaos necesarã │ % │ │ │ │
│ ├───────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ t/h │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────┴─────┴─────┘    Indicii de calitate ai fluidelor din circuitul termic┌────┬───────────────────┬────────┬───────┬────────────────────────────┬────────────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ Apã │ Abur │Condensat│ Apã │
│Nr. │ Indici │ Simbol │ U.M. ├─────┬─────┬──────────┬─────┼───────┬────────┼────┬────┤ de │
│crt.│ │ │ │Brutã│ De │ De │ Din │Saturat│ Supra- │ 1 │ 2 │injecţie│
│ │ │ │ │ │adaos│alimentare│cazan│ │încãlzit│ │ │ │
├────┼───────┬───────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ 1 │cationi│Calciu │Ca^2+ │mval/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ 2 │ │Magneziu │ Mg^2+ │mval/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ 3 │ │Sodiu │ Na^+ │mval/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ 4 │anioni │Bicarbonaţi│ HCO^3- │mval/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ 5 │ │Cloruri │ Cl^- │mval/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ ├───────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ 6 │ │Sulfaţi │SO(2)^2-│mval/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┴───────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ 7 │Silice totalã │ SiO(2) │ ppm │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ 8 │Substanţe organice │ S.O. │ ppm │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ 9 │Suspensii │ Sp │ ppm │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ 10 │Conductivitate │ gama │niuS/cm│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ 11 │PH │ pH │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ 12 │Alcalinitate "m" │ "m" │ mval/l│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ 13 │Alcalinitate "p" │ "p" │mval/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ 14 │Exces fosfat │PO(4)^3-│ ppm │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ 15 │Exces hidrazinã │N(2)H(4)│ ppm │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ 16 │Oxigen dizolvat │ O(2) │ ppm │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ 17 │Fier │ Fe │ ppm │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ 18 │Cupru │ Cu │ ppm │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────┼───────┼─────┼─────┼──────────┼─────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┤
│ 19 │Ulei │ Ul │ ppm │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴────────┴───────┴─────┴─────┴──────────┴─────┴───────┴────────┴────┴────┴────────┘    Pentru apa brutã se prezintã în original buletinul de analizã a indicilor chimici.
    Pentru fiecare indice de calitate se precizeazã frecvenţa de determinare.
    Laboratorul (punctul) chimic este amplasat ............................ şi are dotarea corespunzãtoare pentru a efectua analizele indicilor chimici la cazanele de abur (de apã fierbinte). Dotarea laboratorului (punctului) chimic cu sticlãrie şi reactivi este anexatã la prezentul document.

    NOTÃ:
    În cazul contractului de întreţinere în funcţionare privind regimul chimic cu o persoanã juridicã autorizatã se precizeazã acest lucru, nemaifiind necesare dotãrile de la aliniatul precedent.

    Instalaţia de tratare a apei este de tipul ................................... şi este fabricatã de ........................................................................................................................
    Documentaţia tehnicã a instalaţiei de tratare a apei, împreunã cu ........... fişe tehnice cu caracteristici minime ale schimbãtorilor de ioni folosiţi în instalaţia de tratare a apei sunt anexate la prezentul document şi fac parte integrantã din avizul obligatoriu de instalare pentru regimul chimic al cazanelor de abur (de apã fierbinte).

    Degazarea apei de alimentare:
    a) Degazarea termicã se face în degazoare tip ..............................


┌─────────┬────────┬───────────┬─────┬───────┬─────────────────────────────────┐
│ │Presiune│Temperaturã│Debit│Rezervã│Aparaturã de mãsurare, control şi│
│Degazoare│ │ │ │ apã │ reglare │
│ buc. ├────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────────────┬─────────────┤
│ │ bar │ °C │ t/h │ T │ Preîncãlzitor │ Degazor │
├─────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────────┼─────┼───────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴───────────┴─────┴───────┴───────────────────┴─────────────┘    b) Degazarea chimicã sau termochimicã se face cu .............. în cantitate de ......... g/mc apã, în exces de ............... mg/l.

   Anexa 4 (sfârsit)

    Dozarea fosfatului trisodic se face prin:
    a) picurare în rezervorul de apã de alimentare, în cantitate de ............ g/h;
    b) cu pompã dozatoare în tambur, în cantitate de .................. g/mch;
    c) în aspiraţia pompei de alimentare ..................... g/mch.
    Proceduri de condiţionare şi scop: ..........................................................
    (În situaţia în care se prevede condiţionarea apei de alimentare şi din cazan)

    Dispozitive individuale de prelevat probe, conform standardelor în vigoare:


┌─────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
│ Fluid │ Loc de prelevare │ Indici urmãriţi │
├────────┬────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│Apã │de adaos │ │ │
│ ├────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │de alimentare │ │ │
│ ├────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │din cazan │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│Abur │saturat │ │ │
│ ├────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │supraîncãlzit │ │ │
├────────┴────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
│Condensat recuperat │ │ │
└─────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘    Aparate de mãsurare şi control pentru supravegherea regimului chimic:


┌─────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐
│ Aparate │ În instalaţia de │ La cazane │ În laborator │
│ │ tratare │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│existente │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│prevãzute │ │ │ │
└─────────────────┴─────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┘    Personalul laborant-operator centralã termicã, autorizat în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice aplicabilã:
    Existent: ..................
    Prevãzut: ..................
    Total: .....................

    NOTÃ:
    Proiectantul precizeazã în mod expres cã sarcinile laborantului-operator centralã termicã pot fi preluate de fochist, în condiţiile impuse de prescripţia tehnicã sau cã supravegherea regimului chimic poate fi efectuatã de cãtre o persoanã juridicã autorizatã.

    Semnãturi:


┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ Persoanã fizicã/juridicã │ Semnãtura şi ştampila │
├────────────────────────┬───────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Proiectant │ │ │
├────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Furnizor abur │ │ │
├────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Consumator abur │ │ │
└────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────┘                                                                AVIZAT RADTI

    ANEXA 5

    Caracteristici fizico-chimice şi funcţionale ale masei schimbãtoare de ioni


┌───────────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────┬──────────┬──────┐
│ Caracteristici │ Indici de calitate şi utilizare │ Nr. │ UM │Valori│
│ │ │crt. │ │ │
├───────────────────────┼────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Fizico - chimice │Denumire ionit │ 1 │ - │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │Tip │ 2 │ - │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │Ţara şi firma producãtoare │ 3 │ - │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │Structurã │ 4*) │ - │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │Grupa funcţionalã │ 5*) │ - │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │Matrice │ 6*) │ - │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │Culoare │ 7 │ - │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │Granulaţie: - domeniu dimensiuni │8a*) │ mm │ │
│ │ ├─────┼──────────┼──────┤
│ │ - dimensiune efectivã │8b*) │ mm │ │
│ │ ├─────┼──────────┼──────┤
│ │ - coeficient de uniformitate│8c*) │ - │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │Formã ionicã de livrare │ 9*) │ - │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │Greutate volumetricã │10*) │ g/cmc │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │Umiditate │11*) │ % │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │Variaţia volumului din forma regenerat -│12*) │ % │ │
│ │epuizat │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │Domeniul de PH │13*) │ - │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │Temperatura maximã de utilizare │14*) │ °C │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │Capacitate totalã de schimb │15*) │ val/mc │ │
├───────────┬───────────┼────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│Funcţionale│Afânare │Apã de afânare: - calitate │ 16 │ - │ │
│ │ │ ├─────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - consum specific │ 17 │ mc/mc │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │Viteza (la 20°C) │ 18 │ m/h │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │Variaţia volumului de ionit │ 19 │ % │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │Debit │ 20 │ mc/h │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │Duratã │ 21 │ min │ │
│ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │Regenerare │Reactiv de regenerare │ 22 │ - │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │Nivel de regenerare │ 23 │kg 100%/mc│ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │Exces faţã de teorie │ 24 │ % │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │Concentraţie soluţie │ 25 │ % │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │Temperatura soluţiei │ 26 │ °C │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │Încãrcarea specificã │ 27 │ mc/mch │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │Duratã │ 28 │ min │ │
│ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │Spãlare │Apã de spãlare - calitate │ 29 │ - │ │
│ │ │ ├─────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - consum specific │ 30 │ mc/mc │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │Încãrcare specificã │ 31 │ mc/mch │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │Controlul spãlãrii │ 32 │ mval/l │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │Debit │ 33 │ min │ │
│ ├───────────┼────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │Funcţionare│Încãrcare specificã │ 34 │ mc/mch │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │Debit │ 35 │ mc/h │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │Pierderea de presiune (la 20°C) │ 36 │ mCA/m │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │Viteza (la 20°C) │ 37 │ m/h │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │Valoarea de strãpungere │ 38 │ mval/l │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────┼─────┼──────────┼──────┤
│ │ │Capacitatea volumicã utilã de schimb │ 39 │ val/mc │ │
└───────────┴───────────┴────────────────────────────────────────┴─────┴──────────┴──────┘


-------
    NOTĂ?:
    Indicii garantaţi de producãtor sunt însemnaţi cu *).

                                  Proiectant,
                       (Numele şi prenumele şi semnãtura)

    ANEXA 6

            Breviar de calcul pentru instalaţiile de tratare a apei


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Instalaţie de tratare a apei de adaos (condensat)*) │
│Din centrala ............................................ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┬──────┤
│ Specificaţie │Nr. │ UM │Valori│
│ │crt.│ │ │
├─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│Caracteristici generale │Tip de ionit │ 1 │ - │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │Denumirea ionitului │ 2 │ - │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │Ion reţinut: - calitate │ 3 │ - │ │
│ │ ├────┼─────────┼──────┤
│ │ - cantitate │ 4 │ mval/l │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │Indice de strãpungere │ 5 │ - │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │Valoare de strãpungere │ 6 │ mval/l │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │Capacitatea de operare │ 7 │ mval/l │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │Debit apã ieşire filtru │ 8 │ mc/h │ │
├──────────────────┬──────────┼────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│Operaţia │Epuizare │Duratã ciclu │ 9 │ h │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │Volum de ionit │ 10 │ litri │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │Înãlţime strat ionit │ 11 │ m │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │Suprafaţã filtrare │ 12 │ mý │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │Diametru filtru │ 13 │ m │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │Vitezã de filtrare │ 14 │ m/h │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │Încãrcare specificã │ 15 │ mc/mch │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │Producţia de apã pe ciclu │ 16 │ mc │ │
│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │Afânare │Apã de afânare: - calitate │ 17 │ - │ │
│ │ │ ├────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - cantitate │ 18 │ mc │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │Viteza de afânare │ 19 │ m/h │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │Duratã │ 20 │ min │ │
│ ├──────────┼──────────┬─────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │Regenerare│Regenerant│Reactiv de regenerare │ 21 │ - │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │Nivel de regenerare │ 22 │kg 100%mc│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │Consumul regenerant/filtru │ 23 │ kg 100% │ │
│ │ │ ├─────────┬───────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │Comercial│Concentraţie │ 24 │ % │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │Densitate │ 25 │ g/l │ │
│ │ │ ├─────────┼───────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │Diluat │Concentraţie │ 26 │ % │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │Necesar regenerant │ 27 │ kg │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │Comercial/filtru │ 28 │ mc │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │Apã de diluţie: - calitate │ 29 │ - │ │
│ │ │ │ │ ├────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │ - cantitate│ 30 │ mc │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │ │ │Total soluţie regenerare │ 31 │ mc │ │
│ │ ├──────────┴─────────┴───────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │Viteza de regenerare │ 32 │ m/h │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │Duratã │ 33 │ min │ │
│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │Spãlare │Apã de spãlare: - calitate │ 34 │ - │ │
│ │ │ ├────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - cantitate │ 35 │ mc │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │Viteza de spãlare: - lentã │ 36 │ m/h │ │
│ │ │ ├────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - finalã │ 37 │ m/h │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │Control final spãlare │ 38 │ mval/h │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │Duratã │ 39 │ min │ │
├──────────────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│Control interfazic│Cationi │Duritate: - temporarã │ 40 │ mval/l │ │
│ │ │ ├────┼─────────┼──────┤
│ │ │ - permanentã │ 41 │ mval/l │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │Sodiu şi potasiu │ 42 │ mval/l │ │
│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │Anioni │Bicarbonaţi │ 43 │ mval/l │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │Cloruri │ 44 │ mval/l │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ │Sulfaţi │ 45 │ mval/l │ │
│ ├──────────┴────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ Silice │ 46 │ ppm │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ Substanţe organice │ 47 │ ppm │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ Conductivitate electricã │ 48 │ niuS/cm │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ Reziduu fix │ 49 │ ppm │ │
├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│AMC │ Apometru │ 50 │ - │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ Conductometru │ 51 │ - │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼──────┤
│ │ Alte aparate │ 52 │ - │ │
└──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴──────┘


-------
    *) Se specificã tipul instalaţiei de tratare: demineralizare şi altele asemenea.

                                  Proiectant,
                       (Numele şi prenumele şi semnãtura)

    ANEXA 7

    Conţinutul minim al documentaţiei preliminare de montare/reparare cazane

    7. 1 Documentaţia preliminarã de montare/reparare cazane trebuie sã conţinã cel puţin:
    1) Desenul de ansamblu;
    2) Breviarul de calcul de rezistenţã al elementelor sub presiune şi al elementelor portante sudate direct de elementele sub presiune (unde este cazul);
    3) Breviarul de calcul pentru dimensionarea/alegerea dispozitivelor de siguranţã (unde este cazul);
    4) Instrucţiuni pentru încercarea la presiune hidraulicã la rece, dupã caz, şi pentru verificãri la cald;
    5) Instrucţiuni pentru pregãtirea suprafeţelor interioare ale cazanului (unde este cazul);
    6) Instrucţiuni de conservare (unde este cazul);
    7) Condiţii tehnice de încercãri pentru atestarea parametrilor (unde este cazul).
    7. 2 Desenul de ansamblu trebuie sã conţinã urmãtoarele date:
    a) caracteristici tehnice funcţionale:
    1) debitul nominal;
    2) debitul minim reglat;
    3) debitul minim de duratã;
    4) debitul de vârf;
    5) debitul caloric pentru cazanele de apã fierbinte;
    6) presiunea nominalã;
    7) presiunea nominalã a supraîncãlzitorului intermediar;
    8) presiunea maximã;
    9) presiunea maximã a supraîncãlzitorului intermediar;
    10) presiunea minimã a aburului sau a apei fierbinţi;
    11) presiunea hidraulicã de încercare a cazanului;
    12) presiunea hidraulicã de încercare a supraîncãlzitorului intermediar;
    13) temperatura nominalã a aburului;
    14) temperatura nominalã a aburului supraîncãlzit intermediar;
    15) temperatura nominalã/maximã şi minimã de ieşire/intrare a apei fierbinţi;
    16) debitul nominal al apei de alimentare;
    17) presiunea apei de alimentare la limita cazanului;
    18) temperatura apei de alimentare;
    19) tipul combustibililor şi puterea caloricã inferioarã a acestora;
    20) parametrii combustibililor la intrarea în instalaţia de ardere;
    21) natura, debitul şi parametrii gazelor de proces pentru cazanele recuperatoare;
    22) încãrcarea termicã nominalã a spaţiului din focar (camera de radiaţie);
    23) presiunea la sarcina nominalã în focar (suprapresiunea/depresiunea);
    24) instalaţia de ardere: tip, producãtor, numãrul de arzãtoare, debitele unitare maxime/minime de combustibil şi agentul de pulverizare şi parametrii acestuia;
    b) caracteristici tehnice constructive:
    1) dimensiunile principale ale cazanului propriu-zis (exclusiv scãrile, platformele şi canalele de aer şi de gaze de ardere);
    2) tipul focarului;
    3) volumul focarului;
    4) suprafaţa sistemului vaporizator (de încãlzire pentru cazanele de apã fierbinte):
    a) de radiaţie;
    b) de convecţie;
    5) suprafaţa:
    a) preîncãlzitorului de aer;
    b) preîncãlzitorului de apã;
    c) economizorului treapta I;
    d) economizorului treapta II;
    e) economizorului treapta III;
    f) supraîncãlzitorului primar treapta I;
    g) supraîncãlzitorului primar treapta II;
    h) supraîncãlzitorului primar treapta III;
    i) supraîncãlzitorului intermediar treapta I;
    j) supraîncãlzitorului intermediar treapta II;
    6) suprafaţa totalã de încãlzire;
    7) volumul interior total al cazanului;
    8) volumul de apã din cazan;
    9) volumul de apã din tambur (la nivelul minim şi la nivelul maxim);
    10) spaţiul de abur din tambur (la nivelul minim şi la nivelul maxim);
    11) suprafaţa de separare a aburului din tambur (la nivelul minim şi la nivelul maxim);
    12) date cu privire la poziţia nivelului apei din tambur şi sistemele de supraveghere, reglare şi protecţie a nivelului (poziţia nivelului de referinţã în raport cu axa tamburului).
    c) condiţii tehnice de execuţie:
    1) mãrcile materialelor de bazã şi simbolurile materialelor de adaos, conform standardelor, pentru fiecare element calculat sau care se sudeazã de acestea;
    2) clasa de calitate a tablelor;
    3) detaliile rosturilor îmbinãrilor sudate (forme şi dimensiuni);
    4) date privind sudurile cap la cap;
    5) coeficienţii de rezistenţã ai îmbinãrilor sudate longitudinale;
    6) tehnica de verificare;
    7) date privind sudurile de racorduri şi în colţ;
    8) dimensiunile sudurilor în colţ;
    9) volumul de examinare nedistructivã, în procente, şi metoda de examinare.
    d) alte date:
    1) date privind racordurile (cu funcţia lor tehnologicã) şi gurile de vizitare, uşile de vizitare, clapetele de explozie, cu indicarea diametrului, a presiunii nominale, dupã caz, şi a tipului suprafeţelor de etanşare;
    2) schema circuitului apã-abur;
    3) dimensiunile de legãturã ale cazanului;
    4) datele suplimentare pentru elementele supuse la fluaj.

    ANEXA 8
                           DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
                           Nr. ......................

    Noi, ...................................................................,
               (denumirea completã a persoanei juridice autorizate)

  ..........................................................................,
                                  (sediul)

  cu Certificat de înregistrare/Autorizaţie nr. ............../.............,
  asigurãm, garantãm şi declarãm pe propria rãspundere cã produsul/serviciul
  ........................................................................
  (denumirea, tipul sau modelul, numãrul lotului, şarjei sau seriei,
             eventual sursele şi numãrul de exemplare)

  la care se referã aceastã declaraţie nu pune în pericol viaţa, sãnãtatea,
  securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în
  conformitate cu:
  ......................................................................
     (titlul şi/sau numãrul şi data publicãrii
     documentului/documentelor normativ/normative)

  ....................................... ..............................
         (locul şi data emiterii) (numele şi prenumele în clar
                                                       şi ştampila)

    ANEXA 9

          Registru de evidenţã a lucrãrilor de investigaţii/examinãri
                        cu caracter tehnic a cazanelor*1)
-------
    *1) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activitãţii.┌────┬───────────────┬─────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────────────┐
│ │ Tip cazan; │ │ │ │AVIZAT raport tehnic│ │
│Nr. │ nr./an │Parametri│Deţinãtor/Utilizator│Nr. raport tehnic şi├───────┬────────────┤ Obs. │
│crt.│fabricaţie; nr.│ maximi │ cazan │ data │Nume şi│Semnãtura şi│ │
│ │înregistrare în│ │ │ │prenume│ data │ │
│ │evidenţa ISCIR │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────────┴────────────────────┴────────────────────┴───────┴────────────┴───────────────┘    ANEXA 10

                   Registru de evidenţã avizãri documentaţii
                       tehnice .....................*1) *2)
-------
    *1) În cuprinsul sãu, registrul se împarte pe tipuri de documentaţii tehnice (pentru obţinerea avizului obligatoriu de instalare, preliminare de montare/reparare).
    *2) Se mai pot introduce şi alte rubrici, în funcţie de specificul activitãţii.
┌────┬─────────┬──────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┐
│ │ │ │ │Deţinãtor/Utilizator│ AVIZAT corespunde │ │
│ │ │ │ │ cazan │prescripţiei tehnice ISCIR │ │
│Nr. │ Tipul │ Documentaţie de │Parametrii maximi de│ (denumire/nume şi ├───────────────────────────┤ Obs. │
│crt.│cazanului│...............1).│ lucru ai cazanului │ prenume, │ Nume şi prenume │ │
│ │ │ │ │ sediu/domiciliu) │ RADTP/RADTI, semnãtura şi │ │
│ │ │ │ │ │data efectuãrii verificãrii│ │
├────┼─────────┼──────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┘    ANEXA 11

                       Registru de evidenţã a lucrãrilor
                    de*1) .......................... cazane
-------
    *1) Se scrie: "INSTALARE/MONTARE/REPARARE/ÎNTREŢINERE", conform autorizaţiei.
┌────┬───────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────────┬───────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ Deţinãtor/ │ │ │
│ │Nr. fabricaţie/│ │Nr. înregistrare│ Lucrãrile de │ │ Utilizator │Declaraţie de│ │
│Nr. │ anul │Tip cazan/│ în evidenţa │ instalare/montare/ │Parametrii │(denumire/nume│conformitate │ Obs. │
│crt.│ fabricaţiei │producãtor│ ISCIR │reparare/întreţinere│cazanului │ şi prenume, │(nr. şi data)│ │
│ │ │ │ │ efectuate │ *2) │ sediu/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ domiciliu) │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────────┴────────────────┴────────────────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┘


--------
    *2) Presiune (bar), temperaturã (°C), debit (t/h sau Gcal/h) şi altele asemenea. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

                                    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016