Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
PRESCRIPTIE TEHNICA din 11 decembrie 2009 PT CR 4-2009 - Editia 1 - "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii/echipamente" (Anexa nr. 1)*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPTIE TEHNICA din 11 decembrie 2009  PT CR 4-2009 - Editia 1 - Twitter Facebook
Cautare document

PRESCRIPTIE TEHNICA din 11 decembrie 2009 PT CR 4-2009 - Editia 1 - "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii/echipamente" (Anexa nr. 1)*)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 11 bis din 8 ianuarie 2010
________
*) Aprobatã prin <>Ordinul nr. 2.154 din 11 decembrie 2009 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2010


CAP. I
GENERALITĂŢI

SECŢIUNEA 1
Scop

ART. 1
(1) Prezenta prescripţie tehnicã stabileşte condiţiile de autorizare în România a persoanelor juridice în vederea efectuãrii de activitãţi în domeniul ISCIR.
(2) Persoanele juridice autorizate de cãtre ISCIR, precum şi persoanele juridice autorizate în domenii echivalente de activitate, de cãtre autoritãţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, se înregistreazã în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.

SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

ART. 2
(1) Activitãţile supuse regimului de autorizare ISCIR potrivit prevederilor prezentei prescripţii tehnice sunt prevãzute în anexa 1.
(2) Structurile din cadrul ISCIR, emitente ale autorizaţiilor pentru activitãţile din anexa 1 se stabilesc şi pot fi modificate prin ordin al Inspectorului de Stat Şef al ISCIR.
ART. 3
Activitãţile prevãzute în anexa nr. 1 se efectueazã de cãtre:
a) persoane juridice înregistrate la Oficiul Naţional Registrul Comerţului, autorizate de cãtre ISCIR în baza prevederilor <>Legii nr. 64/2008 ;
b) persoane juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, autorizate de autoritatea competentã din statul de origine, înregistrate în registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate, în baza prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 .
ART. 4
Pentru efectuarea activitãţilor de mai jos, persoanele juridice menţionate la art. 3 lit. b), trebuie sã aibã o formã declaratã de stabilire în România şi dotãrile corespunzãtoare desfãşurãrii activitãţii:
a) întreţinere la instalaţii de distribuţie gaz petrolier lichefiat la autovehicule şi la instalaţii de distribuţie gaz petrolier lichefiat la consumatori casnici şi industriali;
b) reparare, revizie şi întreţinere la ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mãrfuri sau de mãrfuri cu comandã interioarã;
c) întreţinere şi revizie la instalaţii/echipamente pentru agrement;
d) întreţinere şi revizie la telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri şi telesãnii.

SECŢIUNEA a 3-a
Referinţe normative

ART. 5
Prezenta prescripţie tehnicã face referiri la urmãtoarele acte normative:
a) <>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 22 decembrie 2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 1 iunie 2009.

SECŢIUNEA a 4-a
Termeni, definiţii şi abrevieri

ART. 6
(1) În înţelesul prezentei prescripţii tehnice termenii şi definiţiile au urmãtorul sens:
a) autoritate competentã - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activitãţile de servicii, în special autoritãţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creeazã cadrul legal pentru accesul la activitãţile de servicii ori exercitarea acestora;
b) autorizare - activitate de evaluare şi atestare efectuatã de cãtre ISCIR, a competenţei şi capabilitãţii unei persoane juridice de a desfãşura o activitate specificã;
c) autorizaţie - act administrativ care atestã dreptul de exercitare al activitãţii autorizate;
d) cerinţã - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusã persoanelor juridice ori beneficiarilor de servicii, care este prevãzutã în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autoritãţilor competente ori care rezultã din jurisprudenţã, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncã negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;
e) deţinãtor - persoanã fizicã sau juridicã care deţine cu orice titlu o/un instalaţie/echipament în exploatare;
f) documentaţie tehnicã - totalitatea documentelor şi instrucţiunilor elaborate conform prevederilor prescripţiilor tehnice, de cãtre producãtor, pentru construirea, montarea, instalarea, punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi/sau pentru întreţinerea instalaţiilor/echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor întocmite de cãtre persoane fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activitãţi în vederea realizãrii sarcinilor specifice ce le revin; documentaţia tehnicã include, dupã caz, descrierea generalã a instalaţiei/echipamentului, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie şi schemele componentelor, subansamblelor şi circuitelor, descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercãrilor şi examinãrilor şi altele asemenea;
g) expertizã tehnicã - investigare/examinare cu caracter tehnic a unei/unui instalaţii/echipament;
h) instalare - activitate de fixare/amplasare a unei/unui instalaţii/echipament la locul utilizãrii şi/sau de conectare a acesteia la alte instalaţii sau echipamente, în vederea asigurãrii condiţiilor de funcţionare;
i) întreţinere - totalitatea activitãţilor prin care se asigurã menţinerea instalaţiei/echipamentului, în parametrii de funcţionare în condiţii de siguranţã;
j) montare - activitate de îmbinare a componentelor unei/unui instalaţii/echipament, conform documentaţiei tehnice, în vederea funcţionãrii acesteia/acestuia;
k) personal tehnic de specialitate - persoanã angajatã a persoanei juridice şi desemnatã prin decizie internã, atestatã de cãtre ISCIR şi nominalizatã în autorizaţia eliberatã de cãtre ISCIR;
l) punere în funcţiune - acţiunea care are loc în momentul primei utilizãri a unei/unui instalaţii/echipament;
m) registru - orice evidenţã sau bazã de date administratã de o autoritate competentã, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la persoane juridice în general sau persoane juridice autorizate într-un domeniu specific;
n) reparare - ansamblu de lucrãri şi operaţiuni ce se executã prin înlãturarea neconformitãţilor/defecţiunilor constatate la o/un instalaţie/echipament, în scopul aducerii acesteia/acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigurã funcţionarea în condiţii de siguranţã a acesteia, conform prescripţiilor tehnice aplicabile;
o) revizie - activitatea, de regulã planificatã, ce constã în ansamblul operaţiunilor ce se executã asupra unei/unui instalaţii/echipament în scopul reglãrii sau înlocuirii pieselor şi aparatelor înglobate de aceasta/acesta, conform prescripţiilor tehnice;
p) utilizator - persoanã fizicã sau juridicã care are în folosinţã o/un instalaţie/echipament;
q) verificãri tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic - ansamblu de verificãri, examinãri şi încercãri efectuate pentru evaluarea stãrii tehnice, estimãrii duratei remanente de funcţionare şi stabilirea condiţiilor de funcţionarea în siguranţã la o/un instalaţie/echipament.
(2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite urmãtoarele abrevieri:
a) ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
b) RADTE - personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentaţiei tehnice de verificãri în utilizare pentru investigaţii/examinãri cu caracter tehnic;
c) RSL - personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrãrilor;
d) RSVTI - operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor;
e) RTS - personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura;
f) RVT - personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificãri tehnice la prima punere în funcţiune şi în utilizare;
g) RVTA - personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnicã a ascensoarelor.

CAP. II
AUTORIZAREA PERSOANELOR JURIDICE

SECŢIUNEA 1
Solicitarea autorizãrii de cãtre persoanele juridice

ART. 7
În vederea autorizãrii pentru una din activitãţile prevãzute în anexa 1, persoana juridicã depune la ISCIR urmãtoarele documente:
a) cererea, conform modelului din anexa 2;
b) documentele precizate în anexa 3.
ART. 8
În cazul în care prin aceeaşi cerere se solicitã autorizarea pentru mai multe activitãţi prevãzute în anexa 1, trebuie sã se depunã urmãtoarele:
a) cererea, însoţitã de documentul prevãzut în anexa 3 lit. a);
b) documentele prevãzute în anexa 3, pentru una din activitãţi;
c) pentru fiecare activitate suplimentarã documentele prevãzute în anexa 3 de la lit. h) la lit. k) obligatoriu şi documentele prevãzute în anexa 3 la celelalte litere, dacã este cazul.
ART. 9
(1) În cazul unei cereri sau al unei documentaţii incomplete sau incorect întocmite, solicitantul este informat, în scris, cu privire la necesitatea transmiterii completãrilor sau a documentaţiei corect întocmite.
(2) În cazul în care solicitantul nu completeazã documentaţia potrivit cerinţelor, în termen de cel mult 30 zile de la data primiri comunicãrii cererea de autorizare se respinge prin decizie motivatã iar documentaţia depusã se arhiveazã.

SECŢIUNEA a 2-a
Evaluarea persoanei juridice în vederea autorizãrii

ART. 10
În scopul efectuãrii verificãrilor în vederea autorizãrii, persoana juridicã trebuie sã permitã accesul la sediul şi/sau în locul în care îşi desfãşoarã activitatea.
ART. 11
(1) La data stabilitã pentru efectuarea verificãrilor în vederea autorizãrii, persoana juridicã trebuie sã furnizeze orice informaţie solicitatã de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR privind documentaţia depusã şi sã prezinte, în original, la cererea acestuia, documentele prevãzute în anexa 3.
(2) ISCIR verificã existenţa dotãrilor tehnice şi a personalului, a procedurilor şi a instrucţiunilor specifice activitãţii.
ART. 12
(1) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR consemneazã rezultatele verificãrilor în procesul-verbal de verificare tehnicã, conform modelului din anexa 4, şi menţioneazã dacã persoana juridicã îndeplineşte sau, dupã caz, nu îndeplineşte condiţiile pentru prestarea activitãţii.
(2) În cazul în care persoana juridicã îndeplineşte condiţiile necesare pentru desfãşurarea activitãţii, în procesul-verbal de verificare tehnicã se propune autorizarea acesteia şi se menţioneazã tipurile de activitãţi, tipurile de instalaţii/echipamente şi parametrii minimi/maximi, dupã caz, ai acestora, precum şi personalul tehnic de specialitate atestat.
(3) În cazul neîndeplinirii condiţiilor în vederea autorizãrii persoanei juridice, în procesul-verbal de verificare tehnicã se menţioneazã care condiţii nu sunt îndeplinite, propunându-se respingerea cererii de autorizare.

SECŢIUNEA a 3-a
Autorizarea persoanei juridice şi verificarea programatã

ART. 13
ISCIR elibereazã autorizaţia persoanei juridice, pe baza procesului-verbal de verificare, întocmit de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR. Modelul de autorizaţie este prevãzut în anexa 5.
ART. 14
Eliberarea autorizaţiei se face într-un termen de cel mult 30 zile, de la data întocmirii procesului-verbal de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, cu condiţia prezentãrii dovezii de achitare a contravalorii tarifelor de verificare şi autorizare.
ART. 15
Autorizaţia se emite pe termen nelimitat cu condiţia menţinerii continue a cerinţelor de autorizare.
ART. 16
Persoana juridicã are dreptul sã desfãşoare activitatea pentru care este autorizatã numai începând cu data eliberãrii autorizaţiei.
ART. 17
(1) Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cãrora s-a acordat autorizaţia, trebuie anunţatã la ISCIR de cãtre persoana juridicã autorizatã în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.
(2) În situaţia prevãzutã la alin. (1) ISCIR suspendã autorizaţia şi comunicã decizia persoanei juridice.
(3) În vederea ridicãrii suspendãrii autorizaţiei, persoana juridicã depune la ISCIR o cerere însoţitã de documentele doveditoare privind îndeplinirea cerinţelor de autorizare.
(4) Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectueazã o nouã verificare programatã privind îndeplinirea cerinţelor de autorizare şi întocmeşte un proces-verbal de verificare tehnicã.
(5) În baza constatãrilor din procesul-verbal de verificare tehnicã, ISCIR comunicã persoanei juridice ridicarea suspendãrii autorizaţiei.
ART. 18
(1) Persoana juridicã autorizatã poate fi verificatã anual de cãtre ISCIR, cu privire la menţinerea cerinţelor în baza cãrora s-a acordat autorizaţia, a menţinerii capabilitãţii tehnice de a efectua activitatea pentru care a fost autorizatã, precum şi în legãturã cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile domeniului sãu de activitate.
(2) Verificarea constituie verificare programatã.
ART. 19
(1) Cu ocazia verificãrii programate, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR menţioneazã în procesul-verbal de verificare tehnicã dacã persoana juridicã autorizatã îndeplineşte sau, dupã caz, nu îndeplineşte cerinţele pentru desfãşurarea în continuare a activitãţii şi propune în consecinţã.
(2) În cazul neîndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordãrii autorizaţiei, în procesul-verbal de verificare tehnicã se menţioneazã care cerinţe nu sunt îndeplinite, urmând a se propune retragerea autorizaţiei.
(3) În baza procesului-verbal ISCIR comunicã persoanei juridice mãsura dispusã.
(4) În situaţia persoanei juridice a cãrei autorizaţie îi conferã dreptul de a exercita activitatea în mai multe domenii autorizate, mãsura retragerii se dispune pentru domeniul/domeniile pentru care cerinţa nu mai este îndeplinitã; în acest caz ISCIR elibereazã o actualizare a autorizaţiei.
(5) Modelul de actualizare a autorizaţiei este prevãzut în anexa 6.
(6) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (5), retragerea autorizaţiei se face pentru toate domeniile, în cazul în care condiţia neîndeplinitã este necesarã exercitãrii activitãţii şi în celelalte domenii autorizate.

CAP. III
CONDIŢII DE MODIFICARE A DOMENIULUI DE ACTIVITATE

ART. 20
(1) În cazul modificãrii domeniului de activitate stabilit prin autorizaţie, prin modificarea tipului de instalaţii/echipamente, prin modificarea de activitãţi, modificarea parametrilor instalaţiilor/echipamentelor precum şi în cazul modificãrii structurii de personal tehnic de specialitate, persoana juridicã trebuie sã depunã la ISCIR documentele prevãzute la art. 7 adaptate corespunzãtor.
(2) În temeiul procesului-verbal încheiat de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR prin care se constatã modificarea condiţiilor prevãzute la alin. (1), ISCIR elibereazã o actualizare a autorizaţiei conform modelului prevãzut în anexa 6.
ART. 21
În cazul schimbãrii amplasamentului instalaţiilor pentru activitatea de supraveghere tehnicã la umplere, prevãzutã de prescripţiile tehnice aplicabile, autorizaţia deţinutã îşi înceteazã efectele şi se elibereazã o nouã autorizaţie.

CAP. IV
ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL ISCIR AL PERSOANELOR JURIDICE AUTORIZATE

ART. 22
(1) Persoanele juridice menţionate la art. 3 lit. a) şi lit. b) se înregistreazã în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
(2) Persoanele juridice menţionate la art. 3 lit. a) se înregistreazã din oficiu în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate, în baza cererii şi a dosarului de autorizare.
(3) În vederea înregistrãrii în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate, persoanele juridice menţionate la art. 3 lit. b) trebuie sã depunã la ISCIR urmãtoarele:
a) cerere în vederea înregistrãrii;
b) copie a autorizaţiei sau a documentului echivalent emisã/emis de autoritatea competentã din statul membru.
(4) Pentru persoanele juridice prevãzute la art. 3 lit. b), înregistrate în Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate, ISCIR elibereazã un document de confirmare a înregistrãrii.

CAP. V
MĂSURI ADMINISTRATIVE

ART. 23
(1) Nerespectarea obligaţiilor şi responsabilitãţilor de cãtre persoanele juridice autorizate sau personalul tehnic de specialitate atestat, prevãzute/prevãzut în prescripţiile tehnice specifice sau în cazul în care condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, se pot aplica urmãtoarele mãsuri administrative, în funcţie de natura acestora cu:
a) avertisment;
b) suspendarea, pe o perioada de pânã la 6 luni, a autorizaţiei eliberate de cãtre ISCIR;
c) retragerea autorizaţiei eliberate de cãtre ISCIR.
(2) Aplicarea mãsurilor administrative prevãzute la alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a principiului proporţionalitãţii.
(3) Aplicarea în termen de 6 luni a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. a), atrage suspendarea pe o perioadã de pânã la 6 luni a autorizaţiei eliberate de cãtre ISCIR.
(4) Aplicarea în termen de un an a douã mãsuri administrative precizate la alin. (1) lit. b), atrage retragerea autorizaţiei eliberate de cãtre ISCIR.
(5) Dispoziţiile art. 19 alin. (5) şi alin. (6) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 24
Persoana juridicã cãreia i-a fost retrasã autorizaţia are dreptul sã solicite eliberarea unei noi autorizaţii dupã eliminarea neconformitãţilor care au condus la retragerea acesteia, constatate de cãtre un inspector de specialitate.
ART. 25
(1) Mãsurile administrative prevãzute la art. 23, se dispun de cãtre ISCIR, prin decizie motivatã, în baza procesului-verbal de verificare tehnicã încheiat de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR cu ocazia verificãrii.
(2) Împotriva deciziei prin care s-a dispus mãsura administrativã, persoana juridicã poate formula contestaţie la instanţa competentã şi cu respectarea procedurii prevãzute în legea contenciosului-administrativ.
ART. 26
Mãsurile aplicabile persoanelor juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European sunt cele prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne.

CAP. VI
TARIFE

ART. 27
Pentru activitãţile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplicã tarifele aprobate prin ordin al ministrului economiei.

CAP. VII
DISPOZIŢII FINALE

ART. 28
Toate autorizaţiile eliberate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei prescripţii tehnice rãmân valabile pânã la data expirãrii.
ART. 29
Documentele care se depun la ISCIR trebuie sã fie redactate/traduse în limba românã de cãtre un traducãtor autorizat.
ART. 30
Documentele pot fi depuse la ISCIR şi în format electronic, dupã operaţionalizarea punctului de contact unic electronic (PCU).
ART. 31
Persoana juridicã are obligaţia sã foloseascã personal de deservire autorizat conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile, precum şi personal de execuţie propriu autorizat, personal de execuţie propriu calificat şi instruit, conform prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR aplicabile.
ART. 32
Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 33
Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificãri neprogramate cu privire la modul în care persoanele juridice autorizate îşi desfãşoarã activitãţile, luând, dupã caz, mãsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale.
ART. 34
Eliberarea duplicatelor autorizaţiilor, actualizãrilor autorizaţiilor se face de cãtre ISCIR, în urmãtoarele cazuri şi în urmãtoarele condiţii:
a) în cazul pierderii, cu condiţia depunerii de cãtre persoana juridicã, în copie, a actului de declarare a pierderii;
b) în cazul furtului, cu condiţia depunerii de cãtre persoana juridicã, în copie, a actului de înregistrare a reclamãrii furtului la Poliţie;
c) în cazul deteriorãrii, cu condiţia depunerii de cãtre persoana juridicã, în original, a actului deteriorat, sau a declaraţiei solicitantului în cazul distrugerii totale.
ART. 35
Anexele 1-7 fac parte integrantã din prezenta prescripţie tehnicã.


ANEXA 1


Activitãţile supuse regimului de autorizare ISCIR şi categoriile de personal tehnic de specialitate aferent acestora
┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────┐
│ │ │ Parametrii care trebuie │Personal │ │
│ Tip instalaţie/echipament │ Tip activitate │ indicaţi în cererea de │tehnic de│ Observaţii │
│ │ │ autorizare │speciali-│ │
│ │ │ │tate │ │
│ │ │ │nomina- │ │
│ │ │ │lizat │ │
│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────────────────┤
│ INSTALAŢII SUB PRESIUNE │
├─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────┤
│- Aparate consumatoare de combustibil│Instalare │Putere maximã [P(max.)] │ RSL │Pentru instalare, │
│cu P ≤ 400 kW │Montare │ │ │montare, reparare şi │
│- Cazane de apã caldã cu P ≤ 400 kW │Reparare şi întreţinere │Putere maximã [P(max.)] │ │întreţinere │
│- Cazane de abur de joasã presiune cu│Verificãri tehnice în utilizare │Debit maxim [Q(max.)] ├─────────┼──────────────────────┤
│Q ≤ 0,6 t/h │ │ │ RVT │Pentru verificãri │
│ │ │ │ │tehnice în utilizare │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Cazane de abur │Instalare │Debit maxim [Q(max.)] │ RSL │Pentru instalare │
│ │Montare │Presiune maximã [P(max.)] │ │ │
│ │Reparare │Temperaturã maximã [T(max.)]│ │ │
├─────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Cazane de apã fierbinte │ │Debit maxim [D(max.)] │ RTS, RSL│Pentru montare şi │
│ │ │Presiune maximã [P(max.)] │ │reparare │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Cazane de abur │Verificãri tehnice în utilizare │Debit maxim [Q(max.)] │ RADTE │ - │
│ │pentru investigaţii/examinãri │Presiune maximã [P(max.)] │ │ │
│ │cu caracter tehnic │Temperaturã maximã [T(max.)]│ │ │
├─────────────────────────────────────┤ ├────────────────────────────┤ │ │
│- Cazane de apã fierbinte │ │Debit maxim [D(max.)] │ │ │
│ │ │Presiune maximã [P(max.)] │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Cazane de abur şi cazane de apã │Întreţinere prin spãlare │ - │ RSL │Autorizaţia valabilã │
│fierbinte │chimicã la cazane │ │ │şi pentru cazane de │
│ │ │ │ │apã caldã │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere regim chimic la │ │ RSL │ │
│ │cazane │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Arzãtoare de combustibili gazoşi şi│Instalare │Putere maximã [P(max.)] │ RSL │Pentru instalare, │
│lichizi │Montare │ │ │montare, reparare şi │
│ │Reparare şi întreţinere │ │ │întreţinere │
│ │Verificãri tehnice în utilizare │ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ RVT │Pentru verificãri │
│ │ │ │ │tehnice în utilizare │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Butelii pentru gaz petrolier │Supraveghere tehnicã la umplere │Presiune maximã [P(max.)] │ RSL │ - │
│lichefiat cu V(max) = 26 litri │Verificare tehnicã periodicã şi │Tip fluid │ │ │
│ │reparare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Recipiente metalice stabile │Reparare │Volum maxim [V(max.)] │ RSL, RTS│ - │
│ ├──────────────────────────────────────┤Presiune maximã [P(max.)] ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare │Temperaturã minimã [T(min.)]│ RADTE │ - │
│ │pentru investigaţii/examinãri │Temperaturã maximã [T(max.)]│ │ │
│ │cu caracter tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Butelii pentru gaze comprimate │Supraveghere tehnicã la umplere │Volum maxim [V(max.)] │ RSL │Domeniul de autorizare│
│- Butelii pentru gaze lichefiate │Verificare tehnicã periodicã şi │Presiune maximã [P(max.)] │ │este limitat la tipul │
│- Butelii pentru gaze dizolvate sub │reparare │Tip fluid │ │de fluid şi parametrii│
│presiune │ │ │ │maximi ale buteliilor │
│- Butelii destinate stingerii │ │ │ │(V şi p) de încãrcat. │
│incendiilor │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Conducte metalice pentru fluide │Montare │Presiune maximã [P(max.)] │ RSL, RTS│ - │
│ │Reparare │Temperaturã minimã [T(min.)]│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┤Temperaturã maximã [T(max.)]├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare │ │ RADTE │ - │
│ │pentru investigaţii/examinãri │ │ │ │
│ │cu caracter tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Dispozitive de siguranţã │Verificare (la │Presiune maximã [P(max.)] │ RSL │Domeniul de autorizare│
│ │deschidere-închidere) │Diametru maxim [DN(max.)] │ │este limitat de │
│ │Reparare şi reglare │ │ │parametrii maximi ai │
│ │ │ │ │supapelor (DN şi p) │
│ │ │ │ │care se regleazã pe │
│ │ │ │ │stand │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Instalaţii de distribuţie gaz │Instalare │Volum maxim [V(max.)] │ RSL │Pentru instalare │
│petrolier lichefiat la autovehicule │Montare │Presiune maximã [P(max.)] ├─────────┼──────────────────────┤
│- Instalaţii de distribuţie gaz │Reparare │Temperaturã minimã [T(min.)]│ RSL, RTS│Pentru montare şi │
│petrolier lichefiat la consumatori │ │Temperaturã maximã [T(max.)]│ │reparare │
│casnici şi industriali ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere │ │ RSL │Pentru întreţinere │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Cazane de apã caldã cu P > 400 kW │Instalare │Putere maximã [P(max.)] │ RSL │Pentru instalare │
│- Cazane de abur de joasã presiune │Montare │Debit maxim [Q(max.)] ├─────────┼──────────────────────┤
│Q > 0.6 t/h │Reparare │ │ RSL, RTS│Pentru montare şi │
│ │ │ │ │reparare │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere prin spãlare chimicã la │ - │ RSL │Autorizaţia obţinutã │
│ │cazane │ │ │pentru echipamente │
│ │ │ │ │reglementate de │
│ │ │ │ │Prescripţia tehnicã C1│
│ │ │ │ │este valabilã şi │
│ │ │ │ │pentru echipamentele │
│ │ │ │ │reglementate de │
│ │ │ │ │Prescripţia tehnicã C9│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Conducte metalice pentru abur şi │Montare │Presiune maximã [P(max.)] │ RADTE │ - │
│apã fierbinte │Reparare │Temperaturã maximã [T(max.)]│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RSL, RTS│ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Instalaţii de ardere şi instalaţii │Montare, punere în funcţiune, │ - │ RSL │ - │
│de automatizare pentru cazane şi │reparare şi întreţinere │ │ │ │
│instalaţii de automatizare pentru │ │ │ │ │
│centrale termice │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Cisterne pentru gaze comprimate, │Reparare │Volum maxim [V(max.)] │ RSL, RTS│ - │
│lichefiate sau dizolvate sub presiune├──────────────────────────────────────┤Presiune maximã [P(max.)] ├─────────┼──────────────────────┤
│- Containere pentru gaze comprimate, │Verificãri tehnice în utilizare pentru│Temperaturã minimã [T(min.)]│ RADTE │ - │
│lichefiate sau dizolvate sub presiune│investigaţii/examinãri cu caracter │Temperaturã maximã [T(max.)]│ │ │
│- Butoaie pentru gaze comprimate, │tehnic │ │ │ │
│lichefiate sau dizolvate sub presiune│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────────────────┤
│ INSTALAŢII DE RIDICAT │
├─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────┤
│- Macarale deplasabile pe cãi fãrã │Montare │Sarcina nominalã (Sn) │ RSL │Pentru montare │
│şine de rulare │Reparare │ ├─────────┼──────────────────────┤
│- Macarale deplasabile pe cãi cu │ │Sarcina nominalã (Sn) │ RSL, RTS│Pentru reparare │
│şine de rulare ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│- Macarale cu braţ şi/sau platformã │Întreţinere şi revizie │Sarcina nominalã (Sn) │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│rotitoare care lucreazã la punct fix │ │ │ │revizie │
│sau deplasabile pe cãi cu şine de ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│rulare │Verificãri tehnice în utilizare pentru│Sarcina nominalã (Sn) │ RADTE │ - │
│- Macarale de construcţie specialã │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Stivuitoare autopropulsate │Montare │Sarcina nominalã (Sn) │ RSL │Pentru montare │
│- Translatoare stivuitoare │Reparare │Sarcina nominalã (Sn) ├─────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ RSL, RTS│Pentru reparare │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere şi revizie │ │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│ │ │ │ │revizie │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Platforme autoridicãtoare │Montare │Sarcina nominalã (Sn) │ RSL │Pentru montare │
│deplasabile/nedeplasabile pentru │Reparare │ ├─────────┼──────────────────────┤
│persoane şi/sau materiale, │ │ │ RSL, RTS│Pentru reparare │
│- Platforme ridicãtoare pentru ├──────────────────────────────────────┤Sarcina nominalã (Sn) ├─────────┼──────────────────────┤
│persoane cu dizabilitãţi │Întreţinere şi revizie │ │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│ │ │ │ │revizie │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Elevatoare pentru vehicule │Montare │Sarcina nominalã (Sn) │ RSL │Pentru montare │
│ │Reparare │ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ RSL, RTS│Pentru reparare │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere şi revizie │ │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│ │ │ │ │revizie │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Mecanisme de ridicat │Montare │Sarcina nominalã (Sn) │ RSL │Pentru montare │
│ │Reparare │ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ RSL, RTS│Pentru reparare │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere şi revizie │ │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│ │ │ │ │revizie │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Maşini de ridicat de tip special │Montare │Sarcina nominalã (Sn) │ RSL │Pentru montare │
│ │Reparare │ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ RSL, RTS│Pentru reparare │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere şi revizie │ │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│ │ │ │ │revizie │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Ascensoare electrice şi hidraulice │Reparare, revizie şi întreţinere │Sarcina maximã (Smax.) │RSL, RVTA│Pentru reparare, │
│de persoane, de persoane şi mãrfuri │ │ │ │revizie şi întreţinere│
│sau de mãrfuri cu comandã interioarã ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Echipamente pentru agrement │Montare │Capacitate echipament │ RSL │Pentru montare │
│ │Reparare │(numãr de persoane) ├─────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ RSL, RTS│Pentru reparare │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere şi revizie │ │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│ │ │ │ │revizie │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Instalaţii de transport pe plan │Montare │Capacitate de transport │ RSL │Pentru montare │
│înclinat pentru materiale │Reparare │(tone/orã) ├─────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ RSL, RTS│Pentru reparare │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere şi revizie │ │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│ │ │ │ │revizie │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Ascensoare de mãrfuri exclusiv cu │Montare │Sarcina maximã (Smax.) │ RSL │Pentru montare │
│comandã exterioarã │Reparare │ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ RSL, RTS│Pentru reparare │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere şi revizie │ │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│ │ │ │ │revizie │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Ascensoare cu schip │Montare │Sarcina maximã (Smax.) │ RSL │Pentru montare │
│ │Reparare │ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ RSL, RTS│Pentru reparare │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere şi revizie │ │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│ │ │ │ │revizie │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Ascensoare de construcţie specialã │Montare │Sarcina maximã (Smax.) │ RSL │Pentru montare │
│pentru materiale │Reparare │ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ RSL, RTS│Pentru reparare │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere şi revizie │ │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│ │ │ │ │revizie │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Ascensoare pentru şantiere de │Montare │Sarcina maximã (Smax.) │ RSL, RTS│Pentru montare şi │
│construcţii │Reparare │ │ │reparare │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere şi revizie │ │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│ │ │ │ │revizie │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Trape de scenã │Construire │Sarcina maximã (Smax.) │ RSL, RTS│Construire numai │
│- Trape de decoruri │Montare │ │ │pentru trape de │
│- Instalaţii de cortine pentru │Reparare │ │ │scenã │
│incendiu din sãlile de spectacole │ │ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ RSL, RTS│Pentru montare şi │
│ │ │ │ │reparare │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere şi revizie │ │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│ │ │ │ │revizie │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Telecabine │Reparare │Capacitate de transport │ RSL, RTS│Pentru reparare │
│ ├──────────────────────────────────────┤(numãr de persoane/orã) ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere şi revizie │ │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│ │ │ │ │revizie │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Telegondole │Reparare │Capacitate de transport │ RSL, RTS│Pentru reparare │
│ ├──────────────────────────────────────┤(numãr de persoane/orã) ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere şi revizie │ │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│ │ │ │ │revizie │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Telescaune │Reparare │Capacitate de transport │ RSL, RTS│Pentru reparare │
│ ├──────────────────────────────────────┤(numãr de persoane/orã) ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere şi revizie │ │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│ │ │ │ │revizie │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Teleschiuri │Reparare │Capacitate de transport │ RSL, RTS│Pentru reparare │
│ ├──────────────────────────────────────┤(numãr de persoane/orã) ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere şi revizie │ │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│ │ │ │ │revizie │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Telesãnii │Reparare │Capacitate de transport │ RSL, RTS│Pentru reparare │
│ ├──────────────────────────────────────┤(numãr de persoane/orã) ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere şi revizie │ │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│ │ │ │ │revizie │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Teleferice pentru materiale │Reparare │Capacitate de transport │ RSL, RTS│Pentru reparare │
│ ├──────────────────────────────────────┤(tone/orã) ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere şi revizie │ │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│ │ │ │ │revizie │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Scãri şi trotuare rulante │Montare │Capacitate de transport │ RSL, RTS│Pentru montare şi │
│ │Reparare │(numãr de persoane/orã) │ │reparare │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere şi revizie │ │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│ │ │ │ │revizie │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┤
│- Instalaţii de transport pe plan │Reparare │Capacitate de transport │ RSL, RTS│Pentru reparare │
│înclinat pentru persoane │ │(numãr de persoane/orã) │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Întreţinere şi revizie │ │ RSL │Pentru întreţinere şi │
│ │ │ │ │revizie │
│ ├──────────────────────────────────────┤ ├─────────┼──────────────────────┤
│ │Verificãri tehnice în utilizare pentru│ │ RADTE │ - │
│ │investigaţii/examinãri cu caracter │ │ │ │
│ │tehnic │ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴─────────┴──────────────────────┘ANEXA 2

(model)

Nr. înregistrare solicitant/data: Nr. înregistrare ISCIR/data:

CERERE


1. SOLICITANT


┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Denumire persoanã juridicã: │CUI ................................│
│.........................................│J ..................................│
│.........................................│IBAN ...............................│
│ │Banca ..............................│
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Persoana de contact: │Tel. ...............................│
│(numele şi prenumele, funcţia) │Fax ................................│
│.........................................│E-mail .............................│
│.........................................│ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Adresa completã persoanã juridicã: │Telefon ............................│
│.........................................│Fax: ...............................│
│.........................................│E-mail: ............................│
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Adresa completã subdiviziuni care │Telefon ............................│
│desfãşoarã activitatea supusã autorizãrii│Fax: ...............................│
│(dacã este cazul) │E-mail: ............................│
│.........................................│ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Adresa completã dispecerat intervenţie*1)│Telefon ............................│
│(dacã este cazul) │Fax: ...............................│
│.........................................│E-mail: ............................│
│.........................................│ │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘


_____________
*1) Se completeazã numai în cazul solicitãrii autorizãrii pentru activitãţile menţionate în anexa 3 lit. b).


2. DOMENIU DE ACTIVITATE


┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│.....................................*2)│Se precizeazã tipurile de │
│cod CAEN*3): ...........................│instalaţii/echipamente şi parametrii │
│ │principali specifici tipului de │
│ │activitate │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


_________
*2) Se completeazã cu activitãţile pentru care se solicitã autorizarea.
*3) Se precizeazã codul CAEN corespunzãtor activitãţii pentru care se solicitã autorizarea.


3. PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE


┌───────────────────────────┬──────────────────┬───────────────────────────────┐
│ RSL/RTS/RVTA/RVT/RADTE*4) │ Nr. atestat │(numele şi prenumele, pregãtire│
│ │ │ profesionalã, vechime) │
└───────────────────────────┴──────────────────┴───────────────────────────────┘


__________
*4) Se completeazã cu personalul pentru care se solicitã nominalizarea în autorizaţie.


Suntem de acord cu privire la prelucrarea electronicã a datelor înscrise în autorizaţie.


Numele şi prenumele, funcţia,
semnãtura şi ştampila solicitantului


ANEXA 3


CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII

Documentaţia trebuie sã conţinã urmãtoarele:
a) certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau document echivalent emis de autoritãţile competente din statele membre, din care sã rezulte datele de identificare, obiectul de activitate şi subdiviziunile persoanei juridice, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data cererii;
b) dovada existenţei unei forme de stabilire în România şi corespunzãtoare, pentru prestarea oricãrei din urmãtoarele activitãţi:
1) întreţinere la instalaţii de distribuţie gaz petrolier lichefiat la autovehicule şi la instalaţii de distribuţie gaz petrolier lichefiat la consumatori casnici şi industriali;
2) reparare, revizie şi întreţinere la ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mãrfuri sau de mãrfuri cu comandã interioarã;
3) întreţinere şi revizie la instalaţii/echipamente pentru agrement;
4) întreţinere şi revizie la telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri şi telesãnii;
c) lista cu utilajele, dispozitivele şi dotãrile tehnologice din care sã rezulte capabilitatea persoanei juridice pentru activitãţile din anexa 3 tabelul 1;
d) copiile certificatelor de etalonare sau a buletinelor de verificãri metrologice pentru echipamentele de mãsurare şi control utilizate la activitatea pentru care se solicitã autorizarea;
e) tabel cu sudorii autorizaţi de ISCIR sau cu sudorii care au aprobãri valabile emise în conformitate cu prevederile reglementãrilor tehnice ce transpun directive europene aplicabile instalaţiilor/echipamentelor, în situaţia în care cerinţele ce au stat la baza emiteri acestor aprobãri sunt echivalente cu cele stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã, aflaţi în raporturi de muncã cu persoana juridicã; se anexeazã în copie autorizaţiile/aprobãrile acestora;
f) lista cu procedurile de sudare aprobate în conformitate cu prescripţia tehnicã aplicabilã sau cu procedurile de sudare care au aprobãri valabile emise în conformitate cu prevederile reglementãrilor tehnice ce transpun directive europene aplicabile instalaţiilor/echipamentelor, în situaţia în care cerinţele ce au stat la baza emiteri acestor aprobãri sunt echivalente cu cele stabilite în prescripţia tehnicã aplicabilã, specifice domeniului de autorizare solicitat;
g) copiile autorizaţiilor existente pentru laboratorul de examinãri nedistructive şi/sau copia procesului-verbal de evaluare a laboratorului de încercãri distructive, proprii sau cu care persoana juridicã are raporturi contractuale, dacã este cazul;
h) proceduri/instrucţiuni proprii privind modul de efectuare a activitãţilor pentru care se solicitã autorizarea;
i) copiile atestatelor personalului tehnic de specialitate emise de cãtre ISCIR în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; în cadrul unei autorizaţii RSL şi RVT/RVTA trebuie sã fie persoane diferite;
j) copiile documentelor care atestã existenţa la data formulãrii cererii a raporturilor contractuale între persoana juridicã şi personalul tehnic de specialitate;
k) copiile deciziilor de numire a personalului tehnic de specialitate, conform modelului din anexa 7 (informativ);
l) copiile contractelor de colaborare, în cazul activitãţilor de reparare şi de verificare tehnicã periodicã butelii sau pentru activitatea de întreţinere instalaţii de GPL;
m) lista cu personalul de deservire autorizat conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile pentru prestarea urmãtoarelor activitãţi:
1) supraveghere tehnicã la umplere la butelii pentru gaz petrolier lichefiat Vmax. = 26 litri;
2) supraveghere tehnicã la umplere la butelii pentru gaze comprimate, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune şi cele destinate stingerii incendiilor;
n) documentul care precizeazã numãrul de telefon de intervenţie pentru activitãţile prevãzute la lit. b), alin. 1) - 4).

Tabelul 1


┌────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────┐
│Nr. │ │Tipul (marca) şi caracteristici│ Obs. │
│crt.│ │ principale │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│ │A. Dotãri tehnice pentru execuţie │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│a │Tãiere/sudare │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│1...│ │ │ │
│i │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│b │Formare/prelucrãri mecanice │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│1...│ │ │ │
│i │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│....│ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│n │..................................│ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│1...│ │ │ │
│i │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│ │B. Dotãri pentru verificare, │ │ │
│ │mãsurare şi control │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│1...│ │ │ │
│i │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│ │C. Standuri pentru verificãri şi │ │ │
│ │încercãri │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│1...│..................................│ │ │
│i │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│ │D. Activitãţi care se realizeazã │Denumirea prestatorului cu care│ │
│ │în colaborare │se efectueazã colaborarea │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────┤
│1..i│..................................│ │ │
└────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────┘Numele şi prenumele, funcţia,
(semnãtura şi ştampila solicitantului)


ANEXA 4

(model)


Proces-verbal de verificare tehnicã


┌───────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ Proces-verbal │ISCIR .................*5)..........│
│ SIGLĂ │ de verificare tehnicã │Adresa .............................│
│ │ nr. ................ │....................................│
│ │ │Telefon ............................│
│ │ │Fax ................................│
└───────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘Încheiat astãzi ......... cu ocazia .......... efectuat(ã) în baza prevederilor*1) ......... şi a prescripţiilor tehnice aplicabile*2) ...... la ....... tip ....... cu numãrul de fabricaţie .......... şi cartea instalaţiei nr. .... având parametrii ultimei verificãri ............................
Deţinãtorul/Utilizatorul ....;.... din localitatea ........ str. ....... nr. .... judeţ/sector ............. CUI ........./J.............
Verificarea s-a efectuat la .......... din localitatea ............. str. ....... nr. ..... judeţ/sector ........ Tel./Fax ...........
Subsemnatul*3) ................ am constatat urmãtoarele:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Am dat urmãtoarele dispoziţii:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Dupã aceastã verificare s-a admis*4) .....................................
..........................................................................
Scadenţa urmãtoarei verificãri se fixeazã la data de ....................
Pentru aceastã verificare se plãteşte suma de ........ lei conform PT ..... Anexa ...... Pct. ......., de cãtre .............. din localitatea .......... str. ..... nr. ..... judeţ/sector .......... în cont .................. deschis la Banca/Trezoreria .............. filiala ....................

Am luat la cunoştinţãReprezentant Deţinãtor/ Operator responsabil cu Delegatul montatorului,
ISCIR, Utilizator, supravegherea şi reparatorului,
verificarea tehnicã întreţinãtorului
a instalaţiilor,
............. ............. ........................ .....................
............. ............ ........................ ....................._______________
*1) Se precizeazã actul normativ în vigoare la data întocmirii procesului-verbal (<>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
*2) Se precizeazã prescripţia tehnicã aplicabilã care a stat la baza efectuãrii verificãrii tehnice.
*3) Funcţia, numele şi prenumele.
*4) Se precizeazã parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.
*5) Se precizeazã: ISCIR sau Inspecţia teritorialã ISCIR .................*6)...........
*6) Localitatea de reşedinţã.


ANEXA 5

(Model)┌──────────┐
ANTET ISCIR │ Timbru │
Nr. ........../...........*1) │ de │
│securizare│
└──────────┘


_______
*1) Codul autorizaţiei conform reglementãrilor interne ISCIR şi data emiterii acesteia.
Autorizaţia se elibereazã pe suport hârtie format A4, culoarea galbenã.


AUTORIZAŢIE
(conform procesului-verbal nr. ...... din ........)


1. Persoana juridicã:
Denumirea ...................................................
Adresa sediului social: .....................................
J .......................... CUI: ...........................
Tel.: .................. Fax: ...............................
Subdiviziunea care desfãşoarã activitatea autorizatã:
Denumirea ...................................................
Adresa: .....................................................
J .................... CUI: ............... (dacã este cazul)
Tel.: ................... Fax: ..............................
2. Domeniul de autorizare:
3. Personal tehnic de specialitate
4. Menţiuni:
Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cãrora s-a acordat autorizaţia, trebuie anunţatã la ISCIR de cãtre persoana juridicã autorizatã, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.
Persoana juridicã, prin reprezentanţii sãi legali împreunã cu personalul nominalizat în autorizaţie, rãspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.Inspector de Stat Şef Director Direcţia Inspect Clasice
(Inspector Şef) (Şef Birou IMSP/IR)

Inspector de Specialitate
ANEXA 6

(Model)┌──────────┐
ANTET ISCIR │ Timbru │
Nr. ........../...........*1) │ de │
│securizare│
└──────────┘


____________
*1) Codul actualizãrii autorizaţiei conform reglementãrilor interne ISCIR şi data emiterii actualizãrii.
Actualizarea autorizaţiei se elibereazã pe suport hârtie format A4, culoarea galbenã.


ACTUALIZARE A AUTORIZAŢIEI NR. .........
(conform procesului-verbal nr. ........ din ..........)


1. Persoana juridicã:
Denumirea ...................................................
Adresa sediului social: .....................................
J. .............................. CUI: ......................
Tel.: ..................... Fax: ............................
Subdiviziunea care desfãşoarã activitatea autorizatã:
Denumirea ...................................................
Adresa: .....................................................
J .................... CUI: ............... (dacã este cazul)
Tel.: ..................... Fax: ............................
2. Domeniul de autorizare:
3. Personal tehnic de specialitate
4. Menţiuni:
Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerinţelor în baza cãrora s-a acordat actualizarea autorizaţiei, trebuie anunţatã la ISCIR de cãtre persoana juridicã autorizatã, în termen de cel mult 15 zile de la data la care aceasta s-a produs.
Persoana juridicã, prin reprezentanţii sãi legali împreunã cu personalul nominalizat în actualizarea autorizaţiei, rãspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.Inspector de Stat Şef Director Direcţia Inspect Clasice
(Inspector Şef) (Şef Birou IMSP/IR)

Inspector de SpecialitateANEXA 7

(Model)


ANTETUL PERSOANEI JURIDICE


DECIZIE NR. ..........
din ..................

Persoana juridicã .......*1)...... reprezentatã prin ....... manager/(director), având în vedere legislaţia în vigoare cu privire la utilizarea şi funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, a instalaţiilor de ridicat, a aparatelor consumatoare de combustibil, a arzãtoarelor de combustibil gazos şi lichid şi a instalaţiilor/echipamentelor destinate activitãţilor de agrement, în vederea aplicãrii mãsurilor prevãzute de prescripţia tehnicã: PT ...............

DECIDE:

1. D-nul/(D-na) ......... angajat(ã) la .......*1)....... conform legislaţiei muncii în vigoare, de specialitate .......... având funcţia de .......... şi atestat nr. ....... începând cu data de ....... se numeşte .......*2) ........ pentru activitatea de .......*3)....... din cadrul unitãţii, urmând a fi nominalizat(ã) în autorizaţie.
2. Responsabilul .......*2)........ este obligat sã cunoascã şi sã aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice, sarcinile lui fiind cele care rezultã din prescripţiile tehnice aplicabile.
3. Activitatea responsabilului va fi coordonatã şi îndrumatã din partea conducerii de cãtre .......*4)....... care rãspunde împreunã cu acesta de luarea mãsurilor pentru aplicarea legislaţiei în vigoare şi a prescripţiilor tehnice aplicabile.
4. Încãlcarea obligaţiilor prevãzute în prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile, atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã sau penalã a celor vinovaţi.
5. Prezenta decizie revocã decizia anterioarã nr. ...... din ....... şi devine definitivã dupã autorizarea societãţii.

___________
*1) Denumirea persoanei juridice.
*2) Se completeazã în funcţie de activitatea stabilitã în prescripţia tehnicã aplicabilã.
*3) Se completeazã de activitatea stabilitã în prescripţia tehnicã aplicabilã, (de exemplu: montare, instalare, reparare cazane de abur).
*4) Funcţia, numele şi prenumele persoanei desemnate.


MANAGER/DIRECTOR,
Numele şi prenumele
(Semnãtura şi ştampila)


-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016