Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001  privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale <>art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta.

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizeazã la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.
(2) Serviciile publice comunitare asigura întocmirea, pãstrarea, evidenta şi eliberarea, în sistem de ghiseu unic, a actelor de stare civilã, cãrţilor de identitate, cãrţilor de alegator, listelor electorale permanente, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, precum şi eliberarea paşapoartelor simple.
ART. 2
Coordonarea şi controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigura în mod unitar de Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, denumit în continuare Inspectorat.
ART. 3
Serviciile publice comunitare şi Inspectoratul coopereazã cu instituţiile abilitate din domeniul ordinii publice, siguranţei şi apãrãrii naţionale, conform legii.

CAP. 2
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

ART. 4
(1) Se înfiinţeazã, în subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare locale, prin reorganizarea compartimentelor de stare civilã din aparatul propriu al consiliilor locale şi a formatiunilor locale de evidenta a populaţiei din structura Ministerului de Interne.
(2) Servicii publice comunitare locale se înfiinţeazã şi în sectoarele municipiului Bucureşti prin reorganizarea compartimentelor de stare civilã din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a activitãţii de evidenta a populaţiei din structura Serviciului de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului de Interne.
ART. 5
Serviciile publice comunitare locale au urmãtoarele atribuţii principale:
a) elibereazã, în sistem de ghiseu unic, certificatele de stare civilã, cãrţile de identitate, cãrţile de alegator, pasapoartele simple, permisele de conducere şi certificatele de înmatriculare a autovehiculelor;
b) înregistreazã actele şi faptele de stare civilã, precum şi menţiunile şi modificãrile intervenite în statutul civil, în domiciliul şi resedinta persoanei, în condiţiile legii;
c) întocmesc şi pãstreazã registrele de stare civilã, în condiţiile legii;
d) întocmesc, completeazã, rectifica, anuleazã sau reconstituie actele de stare civilã, precum şi orice menţiuni fãcute pe actele de stare civilã şi pe actele de identitate, în condiţiile legii;
e) constituie, actualizeazã şi administreazã Registrul local de evidenta a persoanei, care conţine datele de identificare şi de adresa ale cetãţenilor având domiciliul în raza de competenta teritorialã a serviciului public comunitar local respectiv;
f) furnizeazã, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresa ale persoanei cãtre autoritãţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi cãtre cetãţeni;
g) întocmesc listele elctorale permanente;
h) constata contravenţiile şi aplica sancţiuni, în condiţiile legii;
i) primesc cererile şi documentele necesare în vederea eliberãrii paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi le înainteazã, dupã caz, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor, respectiv serviciilor abilitate cu evidenta şi producerea permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare;
j) primesc pasapoartele simple, permisele de conducere şi certificatele de înmatriculare a autovehiculelor, întocmite de serviciile publice comunitare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pe care le elibereazã solicitanţilor;
k) ţin registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.
ART. 6
(1) Se înfiinţeazã, în subordinea consiliilor judeţene, servicii publice comunitare judeţene de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare judeţene, prin reorganizarea serviciilor de stare civilã din aparatul propriu al consiliilor judeţene, precum şi a birourilor de evidenta a populaţiei şi regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor judeţene de evidenta informatizata a persoanei din structura Ministerului de Interne.
(2) Se înfiinţeazã, în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucureşti prin reorganizarea serviciului de stare civilã din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor de evidenta a populaţiei şi regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare a autovehiculelor din cadrul Serviciului de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului de Interne.
(3) Serviciile publice comunitare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, funcţioneazã ca instituţii publice de interes judeţean, respectiv municipal, cu personalitate juridicã.
ART. 7
Serviciile publice comunitare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, îndeplinesc urmãtoarele atribuţii principale:
a) constituie, actualizeazã şi valorifica Registrul judeţean de evidenta a persoanei şi Registrul judeţean de evidenta a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor;
b) coordoneazã şi controleazã metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;
c) controleazã modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilã şi a listelor electorale permanente de alegator;
d) asigura producerea şi emiterea certificatelor de stare civilã, a cãrţilor de identitate, a permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, precum şi a cãrţilor de alegator;
e) monitorizeazã şi controleazã modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurãrii protecţiei datelor referitoare la persoana;
f) gestioneazã resursele materiale şi de dotare necesare activitãţii proprii;
g) ţin evidenta şi pãstreazã registrele de stare civilã, exemplarul 2, şi efectueazã menţiuni pe acestea, conform comunicãrilor primite.
ART. 8
Organizarea şi funcţionarea ghiseului unic se realizeazã în mod unitar, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului administraţiei publice.
ART. 9
(1) Personalul formatiunilor locale de evidenta a populaţiei, respectiv al formatiunilor de evidenta a populaţiei din cadrul Serviciului de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului de Interne, care se preia de serviciile publice comunitare locale, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se considera transferat în interesul serviciului.
(2) Salarizarea personalului din serviciile publice comunitare, locale, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se stabileşte potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
(3) Structura organizatoricã, statul de funcţii, numãrul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare locale, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se stabilesc prin hotãrâre a consiliilor locale, respectiv a consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Inspectoratului.
(4) Activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor este coordonata de secretarul general al judeţului şi al municipiului Bucureşti, respectiv de secretarul municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului şi comunei.
ART. 10
Pentru aplicarea unitarã a prevederilor legale la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale Guvernul va aproba metodologia privind criteriile de dimensionare a numãrului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale.

CAP. 3
Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor

ART. 11
(1) Se organizeazã Inspectoratul, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Administraţiei Publice, prin reorganizarea Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei - Direcţia de evidenta a populaţiei şi a Serviciului central de regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din structura Ministerului de Interne.
(2) Inspectoratul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Obcina Mare nr. 2, sectorul 6.
ART. 12
Inspectoratul asigura punerea în aplicare, într-o conceptie unitarã, a legislaţiei în vigoare în domeniul evidentei persoanei şi a programelor de reforma privind modernizarea relaţiilor dintre administraţia publica centrala şi localã şi cetãţean, precum şi integrarea informationala a sistemelor de stocare şi prelucrare a datelor referitoare la persoane.
ART. 13
În realizarea obiectivelor sale Inspectoratul îndeplineşte urmãtoarele funcţii:
a) de strategie, prin care se fundamenteazã direcţiile de dezvoltare a evidentei persoanei, se elaboreazã şi se pun în aplicare programe de reforma pentru optimizarea fluxului de actualizare şi de valorificare a datelor referitoare la persoana, la creşterea calitãţii serviciilor prestate pentru cetãţean şi perfecţionarea mijloacelor utilizate pentru stocarea şi prelucrarea datelor;
b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea actelor normative necesare în vederea armonizarii cu legislaţia comunitara, precum şi a instrucţiunilor, normelor şi metodologiilor de lucru pentru serviciile publice comunitare.
c) de autoritate de stat, prin care se urmãreşte modul de aplicare şi respectare a reglementãrilor legale în domeniul actualizãrii, administrãrii, valorificãrii, utilizãrii şi protecţiei datelor referitoare la persoane, precum şi în domeniul eliberãrii actelor de stare civilã, actelor de identitate, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a întocmirii listelor electorale permanente;
d) de sprijin, îndrumare şi control metodologic a activitãţilor serviciilor publice comunitare.
ART. 14
Inspectoratul are urmãtoarele atribuţii principale:
a) rãspunde de punerea în aplicare a reglementãrilor legale în domeniul evidentei persoanelor şi stãrii civile, schimbãrii numelui pe cale administrativã, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare;
b) elaboreazã normele şi metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor;
c) administreazã Registrul permanent de evidenta a persoanelor care conţine datele de identificare şi de adresa ale întregii populaţii a tarii, precum şi imaginile posesorilor de carte de identitate;
d) administreazã Registrul naţional de evidenta a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare;
e) furnizeazã, în condiţiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autoritãţi şi instituţii publice, agenţi economici şi de alte persoane juridice pentru derularea unor acţiuni de inters general reglementate prin acte normative;
f) asigura compatibilitatea sistemelor informationale care stocheaza şi prelucreaza date referitoare la persoana;
g) rãspunde de punerea în aplicare, împreunã cu celelalte instituţii abilitate, a reglementãrilor privind confidenţialitatea şi protecţia datelor referitoare la persoana;
h) asigura suportul tehnic pentru menţinerea în funcţiune şi dezvoltarea Sistemului naţional informatic de evidenta a persoanelor şi a Sistemului naţional informatic de evidenta a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor;
i) colaboreazã cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pentru constituirea unor registre permanente, potrivit legii.
ART. 15
Pentru îndeplinirea funcţiilor şi a atribuţiilor ce îi revin Inspectoratul colaboreazã cu ministerele şi cu alte organe ale administraţiei publice centrale, potrivit prevederilor legale în vigoare.
ART. 16
Inspectoratul gestioneazã Sistemul naţional informatic de evidenta a persoanelor şi Sistemul naţional informatic de evidenta a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor, împreunã cu alte instituţii abilitate.
ART. 17
(1) Inspectoratul este condus de un inspector general cu rang de secretar de stat, ajutat de un inspector general adjunct cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei publice.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor legale inspectorul general emite decizii.
(3) Inspectorul general este ordonator secundar de credite.
(4) Inspectoratul are un secretar general, funcţionar public de conducere, numit prin concurs sau examen, potrivit legii, ale cãrui atribuţii se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului.
ART. 18
(1) Personalul Direcţiei de evidenta a populaţiei şi al Serviciului central de regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare din structura Ministerului de Interne va fi transferat la Inspectorat în mod eşalonat, pe baza unui program aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
(2) Salarizarea personalului civil şi militar din cadrul Inspectoratului se va face potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 19
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului se aproba prin hotãrâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice.

CAP. 4
Asigurarea financiarã şi materialã

ART. 20
(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor publice comunitare se asigura din venituri extrabugetare şi din subvenţii de la bugetele locale, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, dupã caz.
(2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Inspectoratului se asigura din venituri extrabugetare şi din subvenţii de la bugetul de stat.
ART. 21
Inspectoratul, respectiv serviciile publice comunitare, gestioneazã în regim extrabugetar, conform legii, veniturile încasate din activitãţile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a datelor referitoare la persoana, precum şi din donaţii şi din sponsorizãri.
ART. 22
Taxele de eliberare a documentelor şi de furnizare a datelor din registrele administrate de serviciile publice comunitare şi de Inspectorat sunt unice pentru întregul teritoriu naţional şi se aproba prin ordin al ministrului administraţiei publice, la propunerea Inspectoratului, în condiţiile legii.
ART. 23
Materiile prime neecesare în vederea producerii documentelor, tipariturile speciale şi tehnica de calcul utilizate în activitatea de evidenta a persoanei se achiziţioneazã de Inspectorat, în condiţiile legii.

CAP. 5
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 24
Bunurile mobile şi imobile, proprietate publica sau privatã a statului, aflate în administrarea Ministerului de Interne, destinate activitãţilor reglementate prin prezenta ordonanta, trec, dupã caz, în administrarea Ministerului Administraţiei Publice sau în folosinta comuna a Ministerului Administraţiei Publice şi Ministerului de Interne.
ART. 25
În unitãţile administrativ-teritoriale în care nu funcţioneazã formaţiuni de evidenta informatizata a persoanei serviciile publice comunitare locale se organizeazã eşalonat, o data cu dotarea şi asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.
ART. 26
(1) Prezenta ordonanta intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.
(2) Pe aceeaşi data se abroga orice dispoziţie contrarã prezentei ordonanţe.
(3) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe prevederile actelor normative prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonanta se modifica în mod corespunzãtor.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmanca

p. Ministru de interne,
Abraham Pavel,
secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat


ANEXA 1

L I S T A
cuprinzând actele normative care se modifica corespunzãtor prevederilor prezentei ordonanţe

1. <>Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
2. <>Decretul nr. 975/1968 cu privire la nume, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 29 octombrie 1968
3. <>Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
4. <>Legea cetateniei romane nr. 21/1991 , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000
5. <>Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
6. <>Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
7. <>Legea nr. 46/1996 privind pregãtirea populaţiei pentru apãrare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
8. <>Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
9. <>Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
10. <>Ordonanta Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 216/1998 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
11. Regulamentul pentru aplicarea <>Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 21 mai 1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aprobat prin <>Hotãrârea Consiliului de Miniştri nr. 772/1966 .
12. <>Hotãrârea Guvernului nr. 111/1997 privind forma şi conţinutul cãrţii de identitate, ale cãrţii de imobil şi ale fisei de evidenta a populaţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificãrile ulterioare
13. <>Hotãrârea Guvernului nr. 112/1997 privind organizarea activitãţii de eliberare a cãrţilor de identitate, procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
14. <>Hotãrârea Guvernului nr. 113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populaţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare
15. <>Hotãrârea Guvernului nr. 697/2000 privind cartea de alegator, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 24 august 2000
16. <>Hotãrârea Guvernului nr. 720/2000 privind listele electorale permanente, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 28 august 2000.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016