Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA Nr. 8 din 14 ianuarie 1994  pentru modificarea si completarea   Legii nr. 57/1991 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA Nr. 8 din 14 ianuarie 1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 57/1991 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

EMITENT: Guvernul Romaniei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 20 din 25 ianuarie 1994
În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al <>art. 1 lit. o) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractãrii şi garantarii unor credite externe,

Guvernul României emite prezenta ordonanta.

ARTICOL UNIC
<>Legea nr. 57/1991 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul unic devine articolul 1.
2. Dupã articolul 1 se introduc articolele 2 şi 3, care vor avea urmãtorul cuprins:
"ART. 2 - Amendamentele la acordul de împrumut, prevãzute în anexa, convenite de Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor,şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare fac parte integrantã din acord.
Se autorizeaza Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor, sa introducã, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, şi alte amendamente la acordul de împrumut, privind realocari de fonduri şi modificãri în structura împrumutului pe categorii, componente şi beneficiari, precum şi alte modificãri, care privesc detaliile proiectului şi care nu sînt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României fata de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
Guvernul va raporta periodic Parlamentului în legatura cu aceste amendamente printr-un capitol distinct în cadrul Raportului privind datoria publica interna şi externa a României."
"ART. 3 - Influentele financiare rezultate din aplicarea prevederilor acordului de împrumut, ca urmare a diferenţei dintre dobinda practicatã de Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi dobinda stabilitã în cadrul acordurilor de împrumut subsidiar, încheiate de Ministerul Finanţelor cu beneficiarii interni, a diferenţelor de curs determinate de evoluţia cursului de schimb al monedei naţionale, a comisionului Bãncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare de angajament al creditului, a utilizãrii "contului special" al împrumutului, precum şi a recalcularii de cãtre Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a sumelor trase de România în cadrul fondului comun de valute, se regularizeazã cu bugetul de stat."

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanţelor,
Florin Georgescu

ANEXA 1

LISTA AMENDAMENTELOR
convenite de România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la acordul de împrumut, pentru asistenta tehnica şi importuri critice, încheiat la 3 iulie 1991 (în succesiune cronologicã):

- excluderea din acord a prevederilor şi paragrafelor privitoare la "bãncile participante" şi la "acordurile cu bãncile participante", ca urmare a preluãrii administrãrii şi urmãririi utilizãrii fondurilor împrumutului de cãtre Direcţia generalã a trezoreriei din Ministerul Finanţelor, şi modificarea corespunzãtoare a secţiunilor 1.02, 3.02, 6.01, 6.02 din acord şi a anexei nr. 7 la acord, cu reordonarea paragrafelor din cuprinsul acestora;
- eliminarea din acord, la secţiunea 1.02 (cc) reordonat, a cuvintelor: "paragrafele o) pînã la q);
- înlocuirea, la secţiunea 3.03 c) (i) din acord, a referirii la "partea B (5) a proiectului" cu "partea B (6) a proiectului" şi, la secţiunea 3.05, a "partii 4 (a) a proiectului" cu "partea A 4 (a) a proiectului";
- reformularea textului, în anexa nr. 2 la acord - partea A (4) (c) - astfel: "echipament, piese de schimb şi materiale aferente pentru terminalul de containere operat de SOCEP - S.A. În portul Constanta, la dana adinca; "şi completarea lui cu litera " (d) echipament, piese de schimb şi materiale aferente pentru terminalul de mãrfuri în vrac operat de COMVEX - S.A. în portul Constanta, la dana adinca";
- modificarea descrierii partii A (6) din anexa nr. 2 la acord dupã cum urmeazã: "Furnizarea de pompe pentru irigaţii, motoare, piese de schimb şi echipamente adiacente şi materiale pentru îmbunãtãţirea capacitãţilor de pompare a circa 15 sisteme de irigaţii care îndeplinesc criterii economice adecvate şi care au fost aprobate de Banca.";
- completarea partii B 2 (a) a anexei nr. 2 la acord cu fraza "furnizarea unei maşini de tipãrit şi a unei maşini de numerotat a hirtiei speciale şi a materialelor pentru tipãrirea certificatelor de proprietate";
- includerea unui nou subparagraf în cadrul partii B (5) a anexei nr. 2 la acord, cu urmãtorul cuprins: "furnizarea de servicii de consultanţa pentru întãrirea capacitãţii tehnice şi de conducere a RENEL";
- modificarea primei fraze din paragraful B (2) al anexei nr. 5 la acord astfel: "RENEL va fi rãspunzãtor de realizarea partii B (5) (c) a proiectului şi realizarea reabilitãrii celor doua centrale electrice la care se referã partea A (2) a proiectului";
- modificarea anexei nr. 5 la acord, dupã cum urmeazã:
* paragraful B (6) se reformuleaza astfel: "SOCEP - S.A. va fi rãspunzãtor de realizarea partii A (4) (c) a proiectului şi COMVEX - S.A. va fi rãspunzãtor de realizarea partii A (4) (d) a proiectului";
* paragraful B (10) se completeazã cu referirea la "pãrţile B (5) (a) şi B (5) (b) (i)" ale proiectului, dupã referirea la "partea B (1)" a proiectului;
* paragraful B (12) se modifica prin ştergerea referirilor la "pãrţile B (5) (a) şi B (5) (b) (i)" ale proiectului, inlocuindu-se cuvintul "pãrţi" cu cuvintul "parte";
- completarea denumirii categoriei a 2-a de articole prevãzute a se finanta din împrumut, în cadrul anexei nr. 1 la acord, dupã cum urmeazã: "Servicii de consultanţa, pregãtire a personalului, echipament de birou şi pentru tipãrit şi materiale aferente";
- actualizarea valorii împrumutului BEI de cofinantare a proiectului TACI menţionatã în preambulul acordului de la "$ 17.400.000", la "$ 30.020.000";
- reformularea integrala a conţinutului secţiunii 1.02 din acord dupã cum urmeazã:
(a) "conturi speciale" înseamnã conturile la care se referã secţiunea 2.02 (b) a acordului;
(b) "agenţii de implementare" înseamnã Împrumutatul, departamentele, agenţiile, întreprinderile şi alte entitãţi responsabile cu realizarea proiectului sau orice parte a lor;
(c) "PIU" înseamnã Unitatea de Implementare a Proiectului în cadrul Ministerului Finanţelor al Împrumutatului, conform Ordinului ministrului finanţelor nr. 233/15 aprilie 1991;
(d) "lei" reprezintã moneda tarii împrumutate;
(e) "cursul pieţei interbancare" înseamnã cursul de schimb valutar pentru convertibilitatea leului, stabilit periodic în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 a Împrumutatului;
- anularea secţiunii 3.02 din acord şi renumerotarea corespunzãtoare a secţiunilor 3.03 pînã la 3.07;
- operarea urmãtoarelor modificãri în cadrul secţiunii 3.02 din acord (dupã renumerotare):
* în cadrul paragrafului (a) se înlocuieşte formularea: "studiul privind costul şi preţurile energiei la care se face referire în partea B (4) (b) (i) a proiectului", cu "un studiu privind costul şi preţurile energiei, bazat pe termeni de referinta satisfacatori pentru Banca ";
* în cadrul paragrafului (b) se înlocuiesc cuvintele: "a RAL" cu "a Regiei Autonome a Lignitului a tarii împrumutate";
* în cadrul paragrafului (c) se înlocuiesc cuvintele: "studiul sectorului de irigaţii menţionat în partea B (5) a proiectului" cu urmãtoarele: "un studiu al sectorului de irigaţii, bazat pe termeni de referinta satisfacatori pentru Banca";
- anularea secţiunilor 6.01 şi 6.02 ale acordului şi renumerotarea secţiunii 6.03 cu 6.01;
- operarea urmãtoarelor modificãri în cadrul anexei nr. 1 la acord:
* tabelul iniţial pe categorii şi componente se înlocuieşte cu urmãtorul tabel, cuprinzînd doar 3 mari categorii (structura pe componente şi modificarea acesteia urmînd a se conveni prin simpla corespondenta între Împrumutat şi Banca):
-------------------------------------------------------------------------------
Suma din împrumut % de finanţare
alocata (în echivalent a cheltuielilor
Categoria dolari S.U.A.) externa
-------------------------------------------------------------------------------
1. Bunuri 151.100.000 100
2. Servicii de consultanţa şi
pregãtire personal 21.630.000 100
3. Nealocate 7.270.000
TOTAL 180.000.000
-------------------------------------------------------------------------------
* paragraful 3 se reformuleaza dupã cum urmeazã:
"Fãcînd abstractie de prevederile paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere a fondurilor din împrumut nu va fi facuta cu privire la plati efectuate pentru cheltuieli anterioare datei prezentului acord, cu excepţia acelor trageri care nu depãşesc, per total, 18.000.000 $ şi care pot fi fãcute în contul plãţilor pentru cheltuieli anterioare, dar efectuate dupã data de 1 mai 1991.";
- anularea pãrţilor A, B şi C ale anexei nr. 2 la acord şi înlocuirea lor cu urmãtoarele:
"Partea A: Asigurarea importurilor critice de echipament, piese de schimb şi materiale necesare menţinerii şi refacerii performantelor producţiei în sectoarele productive esenţiale ale economiei
Partea B: Asigurarea serviciilor de asistenta tehnica şi consultanţa, studii, computare şi programe şi pregãtirea personalului necesar pentru formularea şi implementarea strategiilor şi politicilor economice în vederea promovãrii şi accelerarii tranzitiei la economia de piata";
- anularea partii B a anexei nr. 5 la acord şi înlocuirea ei cu urmãtoarea:
"B. Implementarea proiectului
1. Împrumutatul, prin intermediul Ministerului Finanţelor, va pune la dispoziţia agentiilor de implementare fondurile împrumutului pentru realizarea activitãţilor lor în cadrul proiectului.
2. Suma capitalului care urmeazã a fi disponibilizata în cadrul paragrafului 1 de mai sus, fiecãrei agenţii de implementare, care este instituţie bugetarã, departament sau agenţie finanţatã de la buget, va fi: (a) egala cu suma valutelor trase din contul împrumutului sau plãtite din contul special în acoperirea costului bunurilor şi serviciilor finanţate din fondurile împrumutului pentru respectiva agenţie de implementare; şi
(b) puse la dispoziţie cu titlu nerambursabil respectivului departament, agenţie sau instituţie, prin alocaţii bugetare normale."
3. Suma capitalului care urmeazã a fi disponibilizata fiecãrei agenţii de implementare, care este întreprindere sau entitate generatoare de venituri, va fi: (a) denominata în dolari sau mãrci germane; (b) echivalentul în (i) dolari sau mãrci germane (determinat la data tragerii din contul împrumutului sau plãţii din contul special) a valorii valutelor trase din contul împrumutului sau plãtite din contul special în acoperirea costului bunurilor şi serviciilor finanţate din împrumut pentru fiecare agenţie de implementare ; (c) pentru o perioada de cel mult 10 ani, incluzind o perioada de graţie de 3 ani; şi (d) cu perceperea unei dobinzi asupra sumelor trase şi nerambursate, platibila periodic, la nivel stabilit per an cel puţin egal cu (i) dobinda LIBOR pentru dolar la 6 luni plus 1,5% sau (ii) dobinda interbancara la Frankfurt pentru marca germanã la 6 luni, plus 1,5% .
4. Înainte de disponibilizarea oricãrei pãrţi din fondurile împrumutatului oricãrei agenţii de implementare în conformitate cu prevederile acestei pãrţi, Împrumutatul va furniza Bãncii, pentru aprobare, o cerere, în forma satisfãcãtoare Bãncii, împreunã cu: (a) o descriere a agenţiei de implementare şi a cheltuielilor propuse spre finanţare din fondurile împrumutului;
(b) termenii şi condiţiile în care fondurile împrumutatului vor fi disponibilizate agenţiei de implementare; şi
(c) orice alte informaţii pe care Banca le va solicita în mod rezonabil.
5. Nici o cheltuiala nu va fi eligibilã pentru finanţare din fondurile împrumutului dacã Banca nu va fi primit cererea şi informaţiile solicitate în cadrul paragrafului 4 de mai sus.
6. Anexa nr. 7 se anuleazã.";
- majorarea valorii componentei de asistenta tehnica pentru RENEL cu 600.000 echivalent dolari S.U.A., în completarea finanţãrii realizãrii "studiului de investigare şi fezabilitate pentru termocentrale" (asigurate în proporţie de 60% din fonduri nerambursabile puse la dispoziţie de Guvernul Japoniei);
- majorarea valorii componentei de asistenta tehnica a RAL cu 53.000 $, valoarea aferentã realizãrii expertizei hidrologice şi geotehnice;
- majorarea valorii asistenţei tehnice prevãzute pentru Agenţia Nationala pentru Privatizare cu 400.000 $;
- înlocuirea beneficiarului iniţial al utilajului de tipãrit - A.N.P.- cu Regia Autonomã "Imprimeria Nationala" (R.A.I.N.);
- anularea prevederilor articolului 3, secţiunea 3.04 (dupã renumerotare), din acord, referitoare la vînzarea de cãtre CONTRANSIMEX pe piata interna a pieselor de schimb importate, prin licitaţie;
- modificarea structurii împrumutului pe cele 3 categorii descrise în anexa nr. 1 la acord şi, în cadrul acestora, pe componente şi beneficiari finali (agenţii de implementare), dupã cum urmeazã:
-------------------------------------------------------------------------------
Suma din împrumut % de finanţare
Categoria alocata (în echivalent a cheltuielilor
dolari S.U.A.) externe
-------------------------------------------------------------------------------
1. Bunuri 160.950.000 100
2. Servicii de consultanţa şi
pregãtire personal 17.050.000 100
3. Nealocate 2.000.000
TOTAL : 180.000.000
-------------------------------------------------------------------------------
ultima structura a împrumutului, pe categorii şi componente, convenitã cu B.I.R.D., fiind prezentatã în tabelul alãturat.
- înlocuirea, în cadrul secţiunii 1.02 (m) din acord a termenului "M.E.F." cu "M.F.", reprezentind Ministerul Finanţelor din ţara împrumutatã;
- modificarea termenelor prevãzute la secţiunea 3.02, paragrafele 3.02 (c) (i) şi 3.02 (c) (ii) din acord, pentru transmiterea spre comentarii la Banca a propunerilor privind programul de investiţii pentru sectorul irigaţii, astfel: "nu mai tirziu de 31 iulie 1993 pentru investiţii prioritare şi pe termen scurt şi nu mai tirziu de 31 decembrie 1994 pentru programul de investiţii pe o perioada de 5 şi respectiv 10 ani";
- anularea prevederilor din secţiunea 3.05, paragrafele 3.05 (a) şi 3.05 (b) din acord, referitoare la schimbul de vederi între împrumutat şi Banca cu privire la proiectele de investiţii neterminate, acesta urmînd a se realiza în cadrul Acordului privind împrumutul de ajustare structuralã (S.A.L.);
- reformularea secţiunii 7.01 din acord cum urmeazã: "Ministerul de stat, ministrul finanţelor este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secţiunii 11.03 a Condiţiilor generale."

T A B E L
Categorii şi componente finanţate din împrumutul 3363-RO şi alocarea sumelor din împrumut pe categorii şi componente
(în echivalent dolari S.U.A.)
-------------------------------------------------------------------------------
Iniţial (conform Convenit Diferenţa
<>Legii nr. 57/1991 ) în prezent
-------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
-------------------------------------------------------------------------------
1. Import de bunuri 149.100.000 160.950.000 + 11.850.000
a) Sectorul petrol, gaze 35.000.000 45.000.000 + 10.000.000
din care :
PETROM 26.000.000 34.000.000 + 8.000.000
ROMGAZ 9.000.000 9.000.000 -
OIL TERMINAL Constanta
(echipament computerizat de mãsurare
a produselor petroliere - 2.000.000 + 2.000.000
b) Sectorul energetic
RENEL 22.800.000 22.800.000 -
c) Sectorul minier
RAL 26.600.000 34.850.000 + 8.250.000
d) Sectorul transportului 35.000.000 26.600.000 - 8.400.000
din care :
CONTRANSIMEX 26.800.000 16.400.000 - 10.400.000
METROREX 2.600.000 4.600.000 + 2.000.000
SOCEP 1.700.000 1.700.000 -
COMVEX 3.900.000 1.900.000 - 2.000.000
RATB(piese de schimb şi
sine tramvai) - 2.000.000 + 2.000.000
e) Sectorul telecomunicaţii
ROM-TELECOM 6.800.000 8.800.000 + 2.000.000
f) Sectorul irigaţii
M.A.A.-D.I.F. 15.900.000 15.900.000 -
g) Mecanizarea agriculturii
ROMAGRIMEX 7.000.000 7.000.000 -
2. Servicii de consultanţa,
echipamente de calcul şi
utilaj pentru tipãrit 21.600.000 17.050.000 - 4.550.000
a) PETROM-ROMGAZ (studii) 3.000.000 3.000.000
b) RAL (studiu) 900.000 953.000 + 53.000
c) RENEL(pregãtirea specifica
tiei tehnice şi studiul de
investigatie şi fezabilitate - 726.000 + 726.000
d) M.A.A.-D.I.F (studiu irigaţii) 2.700.000 1.900.000 _ 800.000
e) M.M.P.S. (studii computere,
pregãtire personal) 3.600.000 3.600.000 -
f) Ministerul Industriilor (studii
şi servicii de consultanţa) 2.200.000 770.000 - 1.430.000
g) A.N.P.(transferat RAIN
(utilaje pentru tipãrire) 1.000.000 1.400.000 + 400.000
h) C.N.S.(main-frame/computere) 3.000.000 200.000 - 2.800.000
i) Bãncile comerciale (computere şi
instruire personal 2.000.000 - - 2.000.000
j) Ministerul Finanţelor (consultanţa
şi echipamente de birou) 3.200.000 385.000 - 2.815.000
k) A.N.D. (studiu) - 216.000 + 216.000
l) S.N.C.F.R.(studiu şi echipamente
de calcul - 1.600.000 + 1.600.000
m) M.L.P.A.T.(studii) - 920.000 + 920.000
n) R.G.A.B. (studiu) - 1.000.000 + 1.000.000
o) Consiliul Local al Municipiului
Bucureşti (studiu) - 380.000 + 380.000
3. Nealocate 9.300.000 2.000.000 - 7.300.000
-------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ÎMPRUMUT : 180.000.000 180.000.000 -
-------------------------------------------------------------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016