Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA Nr. 65 din 19 august 1994  privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA Nr. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 30 august 1994
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale <>art. 1 lit k) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite prezenta ordonanta.

CAP. I
Calitatea de expert contabil şi contabil autorizat
ART. 1
Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercita de cãtre persoanele care au aceasta calitate, în condiţiile prevãzute de prezenta ordonanta.
ART. 2
Expertul contabil este persoana care a dobîndit aceasta calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are competenta profesionalã de a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de conducere a activitãţii economico-financiare şi de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societãţilor comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi.
Asupra constatãrilor, concluziilor, opiniilor şi şi recomandãrilor sale, expertul contabil întocmeşte raport.
Expertul contabil poate, de asemenea, sa organizeze şi sa conducã contabilitatea societãţilor comerciale şi sa analizeze, prin procedee specifice contabilitãţii, situaţia economicã, financiarã şi fiscalã a acestora.
Contabilul autorizat este persoana care a dobîndit aceasta calitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi are capacitatea de a tine contabilitatea şi de a întocmi bilanţul contabil.
ART. 3
Calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat se dobîndeşte pe baza de examen.
ART. 4
(1) Poate dobîndi calitatea de expert contabil persoana care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
a) are capacitatea de exerciţiu deplina;
b) are studii economice superioare în specialitatea contabilitate-finanţe, cu diploma recunoscuta de Ministerul Învãţãmîntului, şi practica în specialitate de cel puţin 3 ani;
c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societãţilor comerciale;
d) a reuşit la examenul de expert contabil.
(2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii şi conferentiarii universitari, doctorii în economie, doctorii-docenti, cu specialitatea finanţe contabilitate, sînt scutiţi de susţinerea examenului pentru dobindirea calitãţii de expert contabil, cu îndeplinirea condiţiilor de la lit. a) şi c).
ART. 5
Poate dobîndi calitate de contabil autorizat persoana care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
a) are capacitatea de exerciţiu deplina;
b) are studii economice superioare şi o practica în specialitatea contabilitate de cel puţin 2 ani sau studii economice medii şi o practica în specialitate de cel puţin 4 ani;
c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societãţilor comerciale;
d) a reuşit la examenul de contabil autorizat.
CAP. II
Exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat

Secţiunea I
Expertul contabil
ART. 6
Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice şi juridice urmãtoarele lucrãri:
a) tine sau supravegheazã contabilitatea şi întocmeşte sau verifica şi certifica bilanţul contabil;
b) acorda asistenta privind organizarea şi ţinerea contabilitãţii;
c) efectueazã analize economico-financiare, audit financiar-contabil şi evaluãri patrimoniale;
d) efectueazã expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevãzute de lege;
e) executa alte lucrãri cu caracter financiar-contabil, fiscal, de organizare administrativã şi informatica;
f) îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevãzute în mandatul de cenzori la societãţile comerciale.
ART. 7
Experţii contabili pot sa-şi exercite profesia individual ori se pot constitui în societãţi comerciale potrivit legii.
ART. 8
Societãţile comerciale de expertiza contabila trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) sa aibã ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;
b) majoritatea actionarilor sau asociaţilor sa fie experţi contabili şi sa detina majoritatea acţiunilor sau a pãrţilor sociale;
c) consiliul de administraţie al societãţii comerciale sa fie ales în majoritate dintre actionarii sau asociaţii experţi contabili;
d) acţiunile sa fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar sa fie admis de adunarea generalã.

Secţiunea a II-a
Contabilul autorizat
ART. 9
Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice şi juridice urmãtoarele lucrãri:
a) tine contabilitatea operaţiunilor economico-financiare prevãzute în contract;
b) întocmeşte bilanţul contabil;
c) contabilul autorizat cu studii superioare poate sa verifice şi sa certifice bilanţul contabil şi sa îndeplineascã obligaţiile prevãzute de lege pentru cenzorii numiţi la societãţile comerciale.
ART. 10
Contabilii autorizaţi pot sa-şi exercite profesia individual ori în societãţi comerciale de expertiza contabila.

Secţiunea a III-a
Dispoziţii comune privind experţii contabili şi contabilii autorizaţi
ART. 11
Experţii contabili şi contabilii autorizaţi nu pot sa efectueze lucrãri pentru agenţii economici sau pentru instituţiile unde sînt salariaţi şi nici pentru cei cu care acestea sînt în raporturi contractuale sau se afla în concurenta.
ART. 12
Experţii contabili şi contabilii autorizaţi garanteazã rãspunderea civilã privind activitatea desfasurata, prin subscrierea unei poliţe de asigurare sau prin vãrsarea unei contribuţii la fondul de garanţii.
ART. 13
Relaţiile experţilor contabili, contabililor autorizaţi şi societãţilor comerciale de profit cu clienţii se stabilesc prin contract scris de prestãri de servicii, semnat de ambele pãrţi.
ART. 14
Experţii contabili şi contabilii autorizaţi primesc, pentru lucrãrile efectuate individual, onorariile stabilite prin contract sau de cãtre organul care a dispus efectuarea lucrãrii.
Obligaţia calculãrii şi varsarii impozitului aferent sumelor plãtite drept onorarii de societãţi comerciale pentru lucrãrile ce li s-au executat în condiţiile prezentei ordonanţe revine acestora. Pentru onorariile încasate de la persoane fizice, obligaţia stabilirii şi virarii la buget, potrivit legii, a impozitului aferent revine expertului contabil sau contabilului autorizat care a executat lucrarea individual.

Secţiunea a IV-a
Rãspunderile experţilor contabili şi ale contabililor autorizaţi
ART. 15
Experţii contabili şi contabilii autorizaţi rãspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil şi penal, dupã caz, potrivit legii.
ART. 16
Sancţiunile disciplinare ce se aplica experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în raport cu gravitatea abaterilor sãvîrşite, sînt urmãtoarele :
a) mustrare;
b) avertisment scris;
c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de timp de la trei luni la un an;
d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.
Abaterile în funcţie de care se aplica sancţiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.
CAP. III
Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi

Secţiunea I
Organizarea şi atribuţiile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
ART. 17
Se înfiinţeazã Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, persoana juridicã de utilitate publica şi autonomã, din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanta, avînd sediul în municipiul Bucureşti.
ART. 18
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi îşi constituie filiale, fãrã personalitate juridicã, în resedintele de judeţ şi în municipiul Bucureşti.
ART. 19
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi are urmãtoarele atribuţii:
a) organizeazã examenele pentru dobindirea calitãţii de expert contabil şi de contabil autorizat, conform regulamentului elaborat împreunã cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Învãţãmîntului, aprobat prin hotãrîrea Guvernului;
b) organizeazã evidenta experţilor contabili, a contabililor autorizaţi şi a societãţilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;
c) asigura buna desfãşurare a activitãţii experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi;
d) elaboreazã şi publica normele privind activitatea profesionalã şi conduita etica a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil;
e) elaboreazã, în colaborare cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, standardele privind evaluarea societãţilor comerciale, precum şi a unor active sau bunuri ale acestora;
f) sprijinã formarea şi perfecţionarea profesionalã a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi;
g) apara prestigiul şi independenta profesionalã a membrilor sãi în raporturile cu autoritãţile publice, organisme specializate, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţara şi din strãinãtate;
h) colaboreazã cu asociaţiile profesionale de profil din ţara şi din strãinãtate;
i) editeazã publicaţii de specialitate;
j) alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament.

Secţiunea a II-a
Secţiunile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
ART. 20
Activitatea de expert contabil şi de contabil autorizat poate fi exercitatã numai de persoanele fizice şi juridice, membrii ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, înscrişi în tablou. Tabloul se publica anual în Monitorul Oficial al României.
Organizarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi se face pe doua secţiuni:
- Secţiunea experţilor contabili şi
- Secţiunea contabililor autorizaţi.
Organizarea şi funcţionarea secţiunilor se stabilesc prin regulament.
ART. 21
Înscrierea în Tabloul Corpului a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi se face, la cerere, de cãtre filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, dacã cei în cauza fac dovada ca îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 4 lit. a) şi c), respectiv art. 5 lit. a) şi c).
Contestaţia impotriva respingerii cererii de înscriere în Tabloul Corpului se face în termen de 30 de zile de la comunicare şi se soluţioneazã de conducerea secţiunii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi în termen de 30 de zile. Hotãrîrile date de secţiune pot fi atacate de organul de conducere al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.
Dupã înscrierea în tablou, experţii contabili şi contabilii autorizaţi depun jurãmînt scris.
Jurãmîntul are urmãtoarea formulare:
"Jur sa aplic în mod corect şi fãrã partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ale Codului privind conduita etica şi profesionalã a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, sa pãstrez secretul profesional şi sa aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce imi revin în calitate de expert contabil (contabil autorizat) ".
ART. 22
Membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi au obligaţia sa plãteascã cotizaţiile profesionale. Neplata acestora pe o perioada de un an atrage radierea din Tabloul Corpului.
De asemenea, sînt radiati din evidenta experţii contabili şi contabilii autorizaţi care au suferit o condamnare de natura celor prevãzute la art. 4 lit. c) sau la art.5 lit. c), ori au savirsit abateri grave de alta natura, prevãzute în regulament, precum şi cei care nu depun în contul bugetului statului, în termenul şi la nivelul prevãzut de lege, impozitul asupra onorariilor încasate de la persoane fizice.
ART. 23
Societãţile comerciale de expertiza contabila, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi ai Contabililor Autorizaţi, au obligaţia sa comunice filialelor acestuia toate modificãrile intervenite în componenta asociaţilor sau actionarilor lor.
ART. 24
Publicitatea în legatura cu exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat se efectueazã sau se autorizeaza de cãtre Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, în interesul profesiei membrilor sãi.
ART. 25
Persoanele fizice sau juridice strãine, care nu au domiciliul sau, dupã caz, sediul în România, pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, dacã în ţãrile lor au aceasta specializare, în condiţiile stabilite prin convenţii bilaterale încheiate în acest scop de România cu alte state şi dacã au susţinut examenul vizind cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul organizãrii şi functionarii societãţilor comerciale, precum şi a celei fiscale şi contabile.

Secţiunea a III-a
Organele de conducere al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi

ART. 26
Organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi sînt: Conferinţa nationala, Consiliul superior al Corpului şi Biroul permanent al Consiliului superior.
La filiale, organele de conducere sînt: adunarea generalã, consiliul filialei şi biroul permanent al acestuia.
ART. 27
Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a filialelor sale se controleazã de cãtre cenzori aleşi de Conferinţa nationala şi, respectiv, de adunãrile generale.
ART. 28
Organizarea şi funcţionarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi se stabileşte prin Regulamentul aprobat de Conferinţa nationala, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Justiţiei.
ART. 29
Conferinţa nationala a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se constituie din membrii Consiliului superior, membrii consiliilor filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi cîte un reprezentant la 50 membri din fiecare filiala.
Conferinţa nationala este legal constituitã cu participarea majoritãţii membrilor prevãzuţi la alin. 1, iar hotãrîrile sînt valabil adoptate cu votul majoritãţii membrilor prezenţi.
Prima conferinţa va fi formatã din preşedinţii filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi delegaţii experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, în condiţiile alin. 1.
Dacã, la prima convocare, nu se întruneşte numãrul necesar este convocatã din nou Conferinţa nationala, care este legal constituitã cu participarea a cel puţin 40% din numãrul membrilor şi reprezentanţilor prevãzuţi la alin. 1.
ART. 30
Conferinţa nationala are urmãtoarele atribuţii:
a) stabileşte direcţiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat;
b) aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi Codul privind conduita etica şi profesionalã a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, avizate de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei;
c) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi;
d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a filialelor acestuia, precum şi pentru aparatul propriu al acestora;
e) alege şi revoca membrii Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi ai comisiei de cenzori a acestuia;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de prezenta ordonanta.
ART. 31
Preşedintele Consiliului superior convoacã şi conduce şedinţele Consiliului superior şi îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de acestea pentru buna exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat.
Preşedintele Consiliului superior reprezintã Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi în fata autoritãţilor publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţara şi din strãinãtate.
ART. 32
Pe lîngã Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autoarizati funcţioneazã Comisia superioarã de disciplina, compusa din cinci membri titulari şi cinci supleanţi, astfel:
a) un preşedinte, expert contabil, desemnat de Consiliul superior dintre membrii înscrişi în evidenta Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, care se bucura de autoritate profesionalã şi morala deosebita;
b) doi membri ai Consiliului superior, desemnaţi de acesta;
c) doi membri, desemnaţi de ministrul finanţelor.
În aceleaşi condiţii se desemneazã supleanţii.
Comisia superioarã de disciplina aplica sancţiunile disciplinare prevãzute la art. 16 şi soluţioneazã contestaţiile la hotãrîrile disciplinare pronunţate de comisiile de disciplina ale filialelor.
Contestaţiile impotriva hotãrîrilor aplicate de Comisia superioarã de disciplina se depun la Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi care decide.
ART. 33
Adunarea generalã a filialelor este formatã din membrii experţi contabili şi contabili autorizaţi cu domiciliul stabilit în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, dupã caz.
Adunarea generalã a filialei este legal constituitã cu participarea majoritãţii membrilor prevãzuţi la alin. 1, iar hotãrîrile sînt valabile dacã sînt adoptate cu majoritatea celor prezenţi.
Dacã la prima convocare nu se întruneşte numãrul necesar, se convoacã din nou adunarea generalã, care este legal constituitã cu participarea a cel puţin 40% din numãrul membrilor prevãzuţi la alin. 1.
ART. 34
Adunarea generalã a filialei are urmãtoarele atribuţii:
a) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei şi execuţia acestuia;
b) asigura buna exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat pe plan local;
c) alege şi revoca membrii consiliului filialei Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi cenzorii;
d) propune, dintre membrii sãi, candidaţi pentru Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege şi de regulament sau hotãrîte de Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.
ART. 35
Pe lîngã consiliul filialei funcţioneazã o comisie de disciplina, compusa din cinci membri titulari şi cinci supleanţi:
a) un preşedinte desemnat dintre experţii contabili, membrii ai filialei, care se bucura de autoritate profesionalã şi morala deosebita;
b) doi membri desemnaţi de consiliul filialei;
c) doi membri desemnaţi de ministrul finanţelor.
În aceleaşi condiţii se desemneazã supleanţii.
Comisia de disciplina a filialei aplica sancţiunile prevãzute la art. 16 lit. a), b) şi c).
ART. 36
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi filiale sale îşi acoperã cheltuielile din venituri, care se constituie din:
- taxa de înscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat;
- taxa de înscriere în evidenta Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi;
- cotizaţiile membrilor stabilite pe transe de venituri;
- încasãri din vînzarea publicaţiilor proprii;
- donaţii;
- alte venituri din activitate Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi a filialelor sale, stabilite prin regulament.
O parte din veniturile realizate de filiale se vãrsa la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, potrivit normelor stabilite în regulament.
CAP. IV
Reprezentanţii Ministerului Finanţelor
ART. 37
Pe lîngã Consiliului superior, precum şi pe lîngã consiliile filialelor funcţioneazã cîte un reprezentant al Ministerului Finanţelor care urmãreşte ca hotãrîrile şi a mãsurile luate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi de filialele sale sa respecte întocmai reglementãrile în vigoare.
ART. 38
Reprezentantul Ministerului Finanţelor de pe lîngã Consiliul superior are urmãtoarele îndatoriri:
a) asista la Conferinţa nationala, la şedinţele Consiliului superior şi ale Comisiei superioare de disciplina;
b) sesizeazã Consiliul superior asupra deciziilor Comisiei superioare de disciplina pe care le considera nelegale;
c) sesizeazã ministrul finanţelor ori de cîte ori hotãrîrile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi contravin reglementãrilor legale. Hotãrîrile respective devin aplicabile numai dupã pronunţarea acestuia.
ART. 39
Reprezentantul Ministerului Finanţelor de pe lîngã consiliul filialei are urmãtoarele atribuţii:
a) asista la şedinţele consiliului filialei, ale comisiei de disciplina şi la adunãrile generale ale filialei;
b) sesizeazã Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în evidenta acestuia de cãtre consiliile filialelor, pe care le considera nelegale;
c) sesizeazã Comisia superioarã de disciplina cu privire la hotãrîrile comisiei de disciplina a filialei pe care le considera nelegale;
d) sesizeazã reprezentantul Ministerului Finanţelor de pe lîngã Consiliul superior asupra hotãrîrilor consiliului filialei, care contravin reglementãrilor legale, precum şi cu privire la cazurile prevãzute la lit. b şi c).
CAP. V
Dispoziţii tranzitorii şi finale
ART. 40
Persoanele care au calitatea de expert contabil în condiţiile <>Decretului nr. 79/1971 privind expertiza contabila şi expertiza tehnica îşi pãstreazã aceasta calitate dacã îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 4 lit. a) şi c).
ART. 41
Organizarea adunãrilor generale de constituire a filialelor, precum şi a primei conferinţe naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se va asigura de Ministerul Finanţelor, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României.
ART. 42
Atribuţiile direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti privind activitatea de expertiza judiciarã contabila şi tehnica, referitoare la evidenta şi recomandarea experţilor, urmãrirea încasãrii onorariilor şi plata acestora, potrivit legii, trec la tribunalele judeţene şi al municipiului Bucureşti.
Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, vor preda tribunalelor judeţene şi al municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la înfiinţarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, evidentele experţilor contabili şi experţilor tehnici, arhiva expertizei tehnice, precum şi lucrãrile curente privind expertiza contabila şi expertiza tehnica judiciarã, în vederea asigurãrii desfãşurãrii activitãţii de expertiza judiciarã conform reglementãrilor legale.
Pentru realizarea atribuţiilor prevãzute la alin. 1 şi 2, se suplimenteaza statele de funcţii ale tribunalelor cu cîte un post de inspector de specialitate sau de referent, iar cel al Tribunalului Municipiului Bucureşti cu trei asemenea posturi.
ART. 43
Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor vira în contul filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi soldul privind cota de 10% reţinutã din onorariile încasate pentru expertize contabile.
Soldul provenit din cota de 10% asupra onorariilor pentru expertiza tehnica se va vira în contul Ministerului Justiţiei - Biroul central pentru expertize tehnice, deschis la Casa de Economii şi Consemnaţiuni.
ART. 44
Prezenta ordonanta intra în vigoare la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe prevederile referitoare la organizarea expertizei contabile din <>Decretul nr. 79/1971 privind expertiza contabila şi expertiza tehnica se abroga. Prevederile din <>Decretul nr. 79/1971 care privesc expertiza tehnica rãmîn în vigoare.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneazã:
---------------
Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Florin Georgescu
-----------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016