Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 63 din 24 august 1994  privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA nr. 63 din 24 august 1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 30 august 1994

    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. g) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

    ART. 1
    La efectuarea unor cheltuieli din fondurile publice de către autorităţile şi instituţiile publice se vor avea în vedere normativele de cheltuieli pe domenii de activitate, aprobate în condiţiile prevederilor legale.
    ART. 2
    Normativele de cheltuieli stabilite ca limite maxime actualizate în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile publice judeţene şi locale, precum şi de către instituţiile publice din subordinea acestora sunt redate în anexa nr. 1.
    ART. 3
    Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile publice judeţene şi locale, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora aplica normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme şi pentru consumul de carburanţi, actualizate potrivit anexei 2.
    ART. 4
    Celelalte normative de cheltuieli, stabilite în condiţiile reglementărilor în vigoare, se aplică în continuare şi se vor actualiza de către Guvern sau alte instituţii abilitate, potrivit condiţiilor prevăzute prin dispoziţiile legale de aprobare a normativelor de cheltuieli respective.
    ART. 5
    Preşedinţia României, Senatul, Camera Deputaţilor, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, organele autorităţii judecătoreşti, precum şi autorităţile publice subordonate Parlamentului aplica normativele de cheltuieli specifice aprobate, care se pot actualiza în condiţiile reglementărilor proprii. În situaţia în care normativele de cheltuieli pentru aceste instituţii publice nu sunt aprobate prin legi sau hotărâri ori decizii ale organelor de conducere ale acestora, instituţiile respective pot aplica normativele stabilite pentru ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale prin prezenta ordonanţa sau, după caz, cele aprobate prin hotărâri ale Guvernului.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VĂCĂROIU

                        Contrasemnează:
                       -----------------
             Ministru de stat, ministrul finanţelor,
                      Florin Georgescu

    Bucureşti, 24 august 1994.
    Nr. 63.

    ANEXA 1

               LIMITE MAXIME
în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile publice judeţene şi locale, precum şi de către instituţiile publice din subordinea acestora

------------------------------------------------------------------------------
       Autorităţile publice şi persoanele care pot Limita
             efectua acţiuni de protocol maximă
-------------------------------------------------------------------------------
        I. Organizarea de mese oficiale şi cocteiluri
    A. Limite valorice pentru mese oficiale oferite de: - lei/persoană -
    1. miniştri de stat, miniştri, secretari de stat şi ----------------
cei cu funcţii asimilate acestora, prefectii judeţelor,
al municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov,
preşedinţii consiliilor judeţene şi al Consiliului Sectorului
Agricol Ilfov, primării municipiilor reşedinţa de judeţ si
primarul general al Capitalei, conducătorii celorlalte
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale 25.700
    2. subsecretari de stat şi cei cu funcţii asimilate
acestora, subprefectii judeţelor, al municipiului Bucureşti
si sectorului agricol Ilfov, vicepreşedinţii consiliilor
judeţene şi ai Consiliului Sectorului Agricol Ilfov,
viceprimarii municipiilor, primării sectoarelor municipiului
Bucureşti, directorii generali şi directorii din ministere şi
celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale 19.400
    B. Limite valorice pentru cocteiluri care pot fi oferite
de către persoanele menţionate la pct. 1 şi 2 de mai sus 5.800

        II. Invitarea în ţară a unor delegaţii pe cheltuiala
                partii romane
    A. Cheltuieli zilnice de masă pentru : - lei/persoană/zi -
    1. delegaţiile conduse de miniştri de stat, -------------------
miniştri şi pentru invitaţii ministrilor de stat,
ministrilor şi ai celor cu funcţii asimilate acestora,
ai prefecţilor judeţelor, al municipiului Bucureşti
si sectorului agricol Ilfov, ai preşedinţilor consiliilor
judeţene şi ai Consiliului Sectorului Agricol Ilfov,
primarului general al Capitalei şi conducătorilor
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale 38.700
    2. invitaţii secretarilor de stat, subsecretarilor
de stat şi ai celor cu funcţii asimilate acestora, ai
subprefecţilor judeţelor, al municipiului Bucureşti şi ai
sectorului agricol Ilfov, ai vicepreşedinţilor consiliilor
judeţene şi ai Consiliului Sectorului Agricol Ilfov, ai
primarilor municipiilor şi ai sectoarelor municipiului
Bucureşti 32.200
    3. invitaţii directorilor generali şi ai directorilor
din ministere şi celelalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale 25.700
    B. Alte cheltuieli :
    1. cafele, apa minerala, sucuri sau alte tratatii
oferite în timpul tratativelor sau şedinţelor, în limita de: 3.000
    2. cadouri în limită de: 99.300 lei/delegaţie

        III. Cheltuieli pentru însoţitori: - lei/persoană/zi -
    - însoţitorii delegaţilor străini care se deplasează -----------------
în alta localitate beneficiază de masa şi cazare în
condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului
    - cheltuieli de masă pentru şoferi 6.500

        IV. Alte prevederi
    1. fondul la dispoziţia conducătorului ministerelor, - lei/salariat
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei din aparatul
publice centrale, prefecturilor judeţene, a municipiului propriu -
Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov, a preşedinţilor 8.800
consiliilor judeţene şi al Consiliului Sectorului Agricol
Ilfov, a primarului general al Capitalei
    Din acest fond se efectuează cheltuieli de - lei/invitat/zi -
reprezentare şi trataţii în limita de : 1.050
    2. fondul la dispoziţia rectorului - lei/salariat din
                                 aparatul propriu -
                                      5.700
    Din acest fond se efectuează cheltuieli de -lei/invitat/zi -
reprezentare şi tratatii în limita de: 800
-------------------------------------------------------------------------------


    În cadrul limitei maxime prevăzute în anexa nr. 1, conducătorii instituţiilor menţionate pot aproba niveluri inferioare de cheltuieli, în funcţie de condiţiile specifice şi de modul de desfăşurare a acţiunii, precum şi în raport cu sursele de finanţare ce pot fi atrase, în condiţiile legii, la realizarea acestora.
    Periodic, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor, Ministerul Finanţelor va actualiza limitele maxime aprobate în prezenta anexa.
    În cazuri excepţionale, prin hotărîre a Guvernului se pot aproba alte normative de cheltuieli pentru acţiuni de protocol cu caracter deosebit, pe baza de justificări fundamentate.
    De asemenea, prin hotărîre a Guvernului se aproba şi alte măsuri necesare desfăşurării acţiunilor de protocol în ţară şi în străinătate.
    Până la aprobarea unor normative de cheltuieli pentru acţiunile de protocol specifice activităţii, autorităţile prevăzute la art. 5 din ordonanţa şi Secretariatul General al Guvernului pot majoră limitele prevăzute în prezenta anexa cu pînă la 50%, cu aprobarea conducătorilor acestor instituţii.

    ANEXA 2

               NORMATIV
privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi

        I. Normativ privind dotarea cu autoturisme
        A. Ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi servicii publice descentralizate ale acestora

    1. Ministru de stat, ministru 1 autoturism
    2. Secretar de stat, subsecretar de stat şi cei cu
funcţii asimilate acestora - conducători ai organelor de
specialitate ale administraţiei publice centrale 1 autoturism
    3. Secretari de stat şi cei cu funcţii asimilate
acestora 1 autoturism
    4. Subsecretari de stat şi cei cu funcţii asimilate cîte 1 autoturism la
acestora 2 persoane cu astfel
                                                           de funcţii, în parc
                                                            comun
    5. Se mai pot folosi, în parc comun, autoturisme de
către ministere, alte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, în funcţie de numărul
de personal, astfel:
    - personal aparat propriu sub 100 posturi 1 autoturism
    - personal aparat propriu 101-250 posturi 2 autoturisme
    - personal aparat propriu 251-400 posturi 3 autoturisme
    - personal aparat propriu 401-700 posturi 4 autoturisme
    - personal aparat propriu 701-1.000 posturi 6 autoturisme
    - personal aparat propriu peste 1.000 posturi 8 autoturisme
    6. Pentru serviciile publice descentralizate ale
ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, precum şi pentru
instituţiile publice se vor menţine în dotare
autoturismele de serviciu în parc comun, dacă a fost
aprobată de către Guvern o asemenea dotare, inclusiv
consumul de carburant aprobat
    7. La Prefectura Municipiului Bucureşti şi 1 autoturism
Sectorului Agricol Ilfov pentru prefect
                                                                4 autoturisme
                                                           pentru parcul comun
    8. La prefecturile judeţene 1 autoturism
                                                               pentru prefect
                                                                3 autoturisme
                                                            pentru parcul comun


         B. Organe ale administraţiei publice locale
    a) La Consiliul Local al Municipiului Bucureşti 1 autoturism
                                                               pentru primarul
                                                           general al Capitalei
                                                                4 autoturisme
                                                            pentru parcul comun
    b) La consiliile judeţene şi la Consiliul 1 autoturism
Sectorului Agricol Ilfov pentru preşedinte
                                                                3 autoturisme
                                                            pentru parcul comun
    c) La consiliile municipiilor reşedinţa de judeţ 1 autoturism
si ale sectoarelor municipiului Bucureşti pentru primar
                                                                1 autoturism
                                                            pentru parcul comun
    d) La consiliile municipiilor care nu sînt reşedinţa 1 autoturism
de judeţ şi ale oraşelor cu peste 10.000 locuitori pentru parcul comun

    II. Normativ privind consumul lunar de
            carburanţi - litri/lună/vehicul -
                                                     ------------------------
    - Ministere, celelalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale 300
    - Prefectura Municipiului Bucureşti şi Sectorului
Agricol Ilfov 300
    - Prefecturile judeţene 250
    - Consiliile judeţene, Consiliul Local al Municipiului
Bucureşti şi Consiliului Sectorului Agricol Ilfov 250
    - Consiliile municipiilor reşedinţa de judeţ şi ale
sectoarelor municipiului Bucureşti 200
    - Consiliile municipiilor care nu sînt reşedinţa de
judeţ şi ale oraşelor cu peste 10.000 locuitori 150
    - Alte instituţii publice 150
------------------------------------------------------------------------------


    Numărul de autoturisme şi consumul de carburanţi pentru activităţile specifice desfăşurate de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice din subordinea ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale se aproba prin hotărîre a Guvernului.
    Nu se considera depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autoturisme aprobat fiecărei instituţii.
    În cazuri excepţionale, prin hotărâre a Guvernului se pot aproba alte normative de dotare cu autoturisme şi consumuri lunare de carburanţi, pe baza de justificări fundamentate.
                   ---------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016