Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 6 din 25 ianuarie 2012  pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice  privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta  conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA nr. 6 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã.

    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrãrii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţã conform destinaţiei, prin inspecţia tehnicã periodicã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 167/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Titlul ordonanţei se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ
    privind certificarea încadrãrii vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutierã, protecţia mediului şi în categoria de folosinţã conform destinaţiei, prin inspecţia tehnicã periodicã"
    2. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot circula şi pot fi utilizate pe drumurile publice din România numai dacã starea lor tehnicã este conformã cu Reglementãrile privind certificarea încadrãrii vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutierã, protecţia mediului şi în categoria de folosinţã conform destinaţiei, prin inspecţia tehnicã periodicã, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."
    3. La articolul 2, alineatele (1), (2), (6) şi (7) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot fi menţinute în circulaţie numai dacã se face dovada încadrãrii acestora în cerinţele tehnice specifice stabilite prin reglementãrile prevãzute la art. 1, prin efectuarea inspecţiilor tehnice periodice.
    (2) Obligaţia efectuãrii inspecţiilor tehnice periodice, precum şi a respectãrii periodicitãţii acestora, în funcţie de categoria de vehicul, revine deţinãtorului legal al vehiculului.
    ............................................................................................
    (6) Termenul pentru efectuarea primei inspecţii tehnice periodice se socoteşte de la data primei înmatriculãri sau a primei înregistrãri în România, iar pentru urmãtoarea inspecţie tehnicã periodicã, de la data celei precedente.
    (7) Inspecţia tehnicã periodicã se efectueazã în conformitate cu reglementãrile prevãzute la art. 1."
    4. La articolul 2 alineatul (3), literele g), h) şi l) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "g) autovehicule destinate transportului de mãrfuri, având o masã totalã maximã autorizatã care nu depãşeşte 3.500 kg - la un an;
    h) remorci şi semiremorci având o masã totalã maximã autorizatã care nu depãşeşte 3.500 kg - la 2 ani, cu excepţia celor agreate pentru transportul mãrfurilor periculoase pentru care periodicitatea este de un an;
    ..................................................................................................
    l) remorci şi semiremorci apicole, precum şi rulote, având o masã totalã maximã autorizatã care nu depãşeşte 3.500 kg - la 3 ani;"
    5. La articolul 2 alineatul (3), dupã litera l) se introduce o nouã literã, litera m), cu urmãtorul cuprins:
    "m) maşini şi utilaje autopropulsate pentru lucrãri - la 2 ani."
    6. La articolul 2, dupã alineatul (4) se introduc douã noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu urmãtorul cuprins:
    "(4^1) Autorulotele care au, în afara locului conducãtorului, cel mult 8 locuri şezând se supun primei inspecţii tehnice periodice la 4 ani, dacã la data primei înmatriculãri în România au fost noi.
    (4^2) Autovehiculele destinate transportului de mãrfuri, având o masã totalã maximã autorizatã care nu depãşeşte 3.500 kg, se supun primei inspecţii tehnice periodice la 2 ani, dacã la data primei înmatriculãri în România au fost noi, cu excepţia autovehiculelor agreate pentru transportul mãrfurilor periculoase pentru care termenul este de un an."
    7. La articolul 4, alineatele (6) şi (10) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(6) Aparatura utilizatã în staţiile de inspecţie tehnicã periodicã deţinute de persoanele autorizate trebuie sã respecte cerinţele prevãzute de legislaţia în vigoare privind activitatea de metrologie, precum şi cerinţele specifice activitãţii de inspecţie tehnicã periodicã stabilite prin reglementãrile prevãzute la art. 1.
    ...............................................................................................
    (10) Condiţiile privind autorizarea operatorilor economici şi a instituţiilor publice în vederea efectuãrii inspecţiilor tehnice periodice, monitorizarea acestora şi atestarea personalului care efectueazã inspecţiile tehnice periodice se stabilesc prin reglementãrile prevãzute la art. 1.
    8. La articolul 5, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Inspecţia tehnicã periodicã la vehiculele agreate pentru transportul mãrfurilor periculoase sau pentru transportul de mãrfuri perisabile, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la remorcile-cisternã lente destinate transportului de mãrfuri periculoase, la autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducãtorului, mai mult de 8 locuri şezând şi care au o vechime mai mare de 12 ani inclusiv, cu excepţia troleibuzelor, la vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competiţiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici speciale, la maşinile şi utilajele autopropulsate pentru lucrãri, la vehiculele radiate din evidenţã care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior în România, precum şi inspecţia tehnicã în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare sau a certificatului de înregistrare se efectueazã de R.A.R., în conformitate cu reglementãrile prevãzute la art. 1."
    9. Articolul 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Inspecţia tehnicã periodicã constã în verificarea vehiculelor fãrã demontare, utilizându-se dotarea corespunzãtoare.
    (2) Dupã finalizarea inspecţiei tehnice periodice se elibereazã un certificat de inspecţie tehnicã periodicã.
    (3) În cazul în care vehiculul corespunde prevederilor prezentei ordonanţe şi reglementãrilor prevãzute la art. 1, R.A.R. sau staţiile de inspecţie tehnicã periodicã consemneazã în anexa la certificatul de înmatriculare ori în anexa la certificatul de înregistrare, dupã caz, data pânã la care trebuie efectuatã urmãtoarea inspecţie tehnicã periodicã. Totodatã, R.A.R. sau staţiile de inspecţie tehnicã periodicã aplicã ecusonul de inspecţie tehnicã periodicã corespunzãtor pe plãcile de înmatriculare ori pe plãcile de înregistrare.
    (4) La înmatricularea sau înregistrarea vehiculelor în România, completarea anexei la certificatul de înmatriculare ori a anexei la certificatul de înregistrare, dupã caz, se face de cãtre autoritatea competentã care efectueazã înmatricularea sau înregistrarea, iar aplicarea ecusoanelor de inspecţie tehnicã periodicã rãmâne în sarcina deţinãtorului legal."
    10. Articolul 6^1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 6^1. - (1) R.A.R. ţine evidenţa informatizatã a situaţiei inspecţiilor tehnice periodice pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România.
    (2) R.A.R. are acces la bazele de date referitoare la evidenţa înmatriculãrii şi înregistrãrii vehiculelor din România, pe bazã de protocoale încheiate cu deţinãtorii acestor baze de date."
    11. La articolul 6^2 alineatul (1), literele f), i) şi k) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "f) nerespectarea reglementãrilor prevãzute la art. 1 în ceea ce priveşte metodologia de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, a procedurilor ori a fluxului tehnologic comunicat cãtre R.A.R. cu ocazia autorizãrii;
    ................................................................................................
    i) efectuarea inspecţiei tehnice periodice la vehiculele care prezintã modificãri ale caracteristicilor din cartea de identitate a vehiculului, fãrã ca modificãrile respective sã fie menţionate în aceasta;
    ..................................................................................................
    k) neaplicarea ecusoanelor de inspecţie tehnicã periodicã de cãtre deţinãtorul vehiculului, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4).
    12. La articolul 6^2 alineatul (2), literele a) şi b) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) de la 3.000 lei la 5.000 lei faptele prevãzute la alin. (1) lit. a), b), d), e), g) şi h);
    b) de la 1.000 lei la 3.000 lei faptele prevãzute la alin. (1) lit. c), f), i) şi j);"
    13. La articolul 6^2, alineatele (3) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(3) În cazul comiterii faptelor prevãzute la alin. (1) lit. a)-j), pe lângã amenzile contravenţionale prevãzute la alin. (2), personalul R.A.R., împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, poate dispune, în raport cu gravitatea faptelor, suspendarea ori anularea autorizaţiei tehnice a persoanei autorizate pentru staţia de inspecţie tehnicã periodicã respectivã sau suspendarea ori anularea certificatului de atestare a inspectorului tehnic, în conformitate cu reglementãrile prevãzute la art. 1.
    ..................................................................................................
    (5) Contravenţiilor prevãzute de prezenta ordonanţã le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    14. La articolul 6^2, alineatele (4) şi (6) se abrogã.
    15. Articolul 6^3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 6^3. - În urma reverificãrii prevãzute la art. 4 alin. (8) lit. c), personalul R.A.R. poate anula inspecţia tehnicã periodicã în condiţiile stabilite prin reglementãrile prevãzute la art. 1."
    16. Dupã articolul 6^3 se introduc patru noi articole, articolele 6^4 - 6^7, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 6^4. - Prevederile prezentei ordonanţe se aplicã şi vehiculelor radiate din evidenţã, care au fost înmatriculate sau înregistrate anterior în România, în vederea reînmatriculãrii ori reînregistrãrii acestora.
    Art. 6^5. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplicã şi vehiculelor deţinute sau utilizate de Ministerul Apãrãrii Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor şi care se înregistreazã la aceste instituţii, numai în cazul în care prin legislaţia specificã aplicabilã acestor vehicule se prevede astfel.
    (2) Inspecţia tehnicã periodicã la vehiculele prevãzute la alin. (1) şi care prezintã caracteristici speciale se poate efectua şi în staţiile de inspecţie tehnicã periodicã aparţinând Ministerului Apãrãrii Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    Art. 6^6. - Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplicã tramvaielor şi vehiculelor cu tracţiune animalã.
    Art. 6^7. - (1) Vehiculele înmatriculate în alte state pot fi supuse, la cerere, unei inspecţii tehnice periodice, care se efectueazã de R.A.R. în conformitate cu reglementãrile prevãzute la art. 1.
    (2) În vederea efectuãrii inspecţiei tehnice periodice prevãzute la alin. (1), solicitantul declarã pe propria rãspundere situaţia vehiculului în ceea ce priveşte deţinãtorul şi situaţia înmatriculãrii vehiculului respectiv.
    (3) Efectuarea inspecţiei tehnice periodice prevãzute la alin. (1) nu absolvã deţinãtorul sau utilizatorul vehiculului de respectarea celorlalte prevederi legale privind circulaţia pe drumurile publice din România.
    (4) Recunoaşterea inspecţiei tehnice periodice prevãzute la alin. (1) de cãtre alte state se face în funcţie de legislaţia aplicabilã a statelor respective."
    ART. II
    În cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrãrii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţã conform destinaţiei, prin inspecţia tehnicã periodicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 167/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sintagmele "locuri pe scaune", "vehicul rutier", "siguranţa circulaţiei rutiere" şi "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" se înlocuiesc cu sintagmele "locuri şezând", "vehicul", "siguranţa rutierã" şi, respectiv, "Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii".
    ART. III
    Prezenta ordonanţã intrã în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 167/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care intrã în vigoare la data de 31 decembrie 2013.
    ART. IV
    În termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii actualizeazã Reglementãrile privind certificarea încadrãrii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţã conform destinaţiei, prin inspecţia tehnicã periodicã - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. V
    Vehiculele înregistrate în România se supun primei inspecţii tehnice periodice în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe.


                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                           Ministrul transporturilor
                              şi infrastructurii,
                              Anca Daniela Boagiu

                          p. Ministrul administraţiei
                                 şi internelor,
                                  Mihai Caprã,
                                secretar de stat

                         Ministrul apãrãrii naţionale,
                                 Gabriel Oprea

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 25 ianuarie 2012.
    Nr. 6.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016