Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 52 din 12 august 1998 (*republicata*)  privind planificarea apararii nationale a Romaniei*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA nr. 52 din 12 august 1998 (*republicata*) privind planificarea apararii nationale a Romaniei*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 25 octombrie 2000
*) Republicatã în temeiul <>art. II din Legea nr. 63 din 24 aprilie 2000 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 28 aprilie 2000.
<>Ordonanta Guvernului nr. 52 din 12 august 1998 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 18 august 1998 şi a fost aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 63/2000 .

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Planificarea apãrãrii naţionale a României este activitatea prin care se stabilesc volumul, structura şi modul de alocare a resurselor naturale, umane, materiale şi financiare necesare materializarii obiectivelor fundamentale ale securitãţii naţionale şi apãrãrii armate a României.
Planificarea apãrãrii naţionale include şi programele, acţiunile şi mãsurile luate de România în domeniul securitãţii şi apãrãrii colective, în virtutea cooperãrii internaţionale şi a obligaţiilor asumate fata de statele partenere sau aliate şi fata de organismele internaţionale din care face parte.
ART. 2
Planificarea apãrãrii este atributul exclusiv şi inalienabil al autoritãţilor prevãzute de Constituţia României. Ea se realizeazã pe baza optiunilor şi deciziilor politice şi strategice ale Parlamentului României, Preşedintelui României şi Guvernului României, precum şi ale celorlalte instituţii publice, care, potrivit legii, au raspunderi în domeniul securitãţii şi apãrãrii naţionale.
ART. 3
Documentele pe baza cãrora se realizeazã planificarea apãrãrii naţionale sunt: Strategia de securitate nationala a României, Programul de guvernare, Carta alba a securitãţii şi apãrãrii naţionale a Guvernului, precum şi strategiile, directivele, planurile şi programele departamentale elaborate de ministerele şi instituţiile cu atribuţii în domeniul apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

CAP. 2
Fundamentarea planificarii apãrãrii naţionale a României

ART. 4
Strategia de securitate nationala a României este documentul de baza care fundamenteazã planificarea apãrãrii la nivel naţional. Preşedintele României, în termen de cel mult 3 luni de la investitura, prezintã Parlamentului Strategia de securitate nationala a României. Parlamentul României, în şedinţa comuna, va dezbate Strategia de securitate nationala a României şi o va adopta prin hotãrâre.
ART. 5
Strategia de securitate nationala a României cuprinde: definirea intereselor şi obiectivelor proprii de securitate, evaluarea mediului internaţional de securitate, identificarea factorilor de risc din mediul intern şi internaţional, direcţiile de acţiune şi principalele mijloace pentru asigurarea securitãţii naţionale a României. Strategia are un orizont de evaluare pe termen mediu de 4 ani şi o perspectiva pe termen lung cuprinzând estimarea resurselor ce vor fi alocate de România pentru realizarea obiectivelor sale de securitate şi apãrare.
ART. 6
În vederea realizãrii prevederilor Strategiei de securitate nationala a României, Guvernul, pe baza Programului de guvernare, elaboreazã Carta alba a securitãţii şi apãrãrii naţionale, prin care se stabilesc: obiectivele şi sarcinile principale ale instituţiilor angajate în realizarea securitãţii şi apãrãrii naţionale, mãsurile şi acţiunile ce urmeazã sa fie întreprinse de acestea, resursele naturale, umane, materiale, financiare şi de alta natura pe care urmeazã sa le asigure anual pentru constituirea şi pregãtirea forţelor participante la apãrarea nationala şi la asigurarea securitãţii, conform misiunilor ce le revin.
Carta alba a securitãţii şi apãrãrii naţionale a Guvernului vizeazã aceeaşi perioada de valabilitate ca şi Strategia de securitate nationala a României şi se supune spre aprobare Parlamentului în termen de cel mult 3 luni de la acordarea votului de încredere.
ART. 7
Pe baza Strategiei de securitate nationala a României, a Programului de guvernare şi a Cartei albe a securitãţii şi apãrãrii naţionale a Guvernului, ministerele şi celelalte instituţii publice cu atribuţii în domeniul apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale elaboreazã strategii, programe şi planuri departamentale proprii, menite sa realizeze obiectivele şi interesele de securitate ale României.
Strategiile departamentale se supun spre aprobare Guvernului în termen de cel mult 45 de zile de la data aprobãrii de cãtre Parlament a Cartei albe a securitãţii şi apãrãrii naţionale, asigurând complementaritatea şi integritatea acţiunilor şi activitãţilor cuprinse în aceste documente.
Coordonarea aplicãrii unitare a acţiunilor întreprinse de Guvern, de ministerele şi celelalte instituţii publice cu atribuţii în domeniul apãrãrii, ordinii publice şi siguranţei naţionale se realizeazã de Consiliul Suprem de Apãrare a Tarii.

CAP. 3
Organizarea şi realizarea planificarii în domeniul apãrãrii militare

ART. 8
Ministerul Apãrãrii Naţionale elaboreazã Strategia militarã a României. Acest document exprima obiectivele şi opţiunile fundamentale de politica militarã ale statului roman în perioada de valabilitate a Strategiei de securitate nationala a României.
Ministerul de Interne şi alte instituţii publice cu atribuţii în domeniul apãrãrii elaboreazã strategii proprii, ale cãror denumiri şi conţinut sunt stabilite de acestea, în raport cu rãspunderile ce le revin în cadrul Sistemului naţional de apãrare.
ART. 9
Strategia militarã a României evalueaza consecinţele, în planul apãrãrii, ale riscurilor şi amenintarilor la adresa securitãţii naţionale şi defineste volumul, structura şi modul de alocare a resurselor necesare apãrãrii armate. Strategia militarã a României stabileşte: structura forţelor, misiunile, organizarea, dotarea, nivelul de instruire şi de operativitate, sprijinul logistic şi nevoile de infrastructura necesare organismului militar în vederea realizãrii obiectivelor naţionale de securitate, precum şi conceptia de pregãtire şi angajare în acţiuni militare a armatei romane. Strategia militarã a României prevede, de asemenea, mãsurile, în plan militar, necesare în vederea îndeplinirii angajamentelor de cooperare, parteneriat şi alianta, asumate de România pe plan internaţional.
ART. 10
Pe baza prevederilor Strategiei militare a României şi ale celorlalte strategii departamentale aprobate de Guvern ministrul apãrãrii naţionale, ministrul de interne şi şefii altor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apãrãrii emit directive sau ordine de planificare strategica proprii. Acestea conţin obiectivele, principiile şi opţiunile politicomilitare fundamentale, pe baza cãrora structurile specializate ale ministerelor şi ale instituţiilor respective planifica structura şi capacitatea forţelor componente, precum şi alocarea resurselor, formuleazã politici şi programe sectoriale.
Directivele sau ordinele de planificare strategica se referã la aceeaşi perioada ca şi strategiile departamentale.
ART. 11
Pe baza directivelor sau a ordinelor de planificare strategica Ministerul Apãrãrii Naţionale, Ministerul de Interne şi alte instituţii publice cu atribuţii în domeniul apãrãrii elaboreazã propriile planuri strategice şi operationale de întrebuinţare şi programe de constituire, modernizare şi pregãtire a forţelor componente.
ART. 12
Planurile strategice şi operationale de întrebuinţare a forţelor cuprind: misiunile categoriilor de forte, în condiţii de pace, de criza şi de rãzboi, scenariile probabile în care aceste misiuni vor fi îndeplinite, modalitãţile de acţiune pentru executarea acestora. Scenariile vor avea în vedere acţiuni militare de lupta clasice, operaţiuni speciale, operaţiuni, altele decât cele de rãzboi, şi acţiuni umanitare, executate în cadrul naţional, internaţional sau în cadrul unor grupãri de forte multinationale.
Aceste documente se elaboreazã, se actualizeazã şi se aproba conform reglementãrilor specifice ale fiecãrui minister sau ale altor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apãrãrii.
ART. 13
Programele de constituire, modernizare şi pregãtire a forţelor cuprind mãsurile şi acţiunile concrete ce se executa pentru: constituirea, inzestrarea şi cartiruirea unitãţilor militare; asigurarea condiţiilor optime de viata pentru personal, pregãtirea comandamentelor şi unitãţilor; asigurarea sprijinului logistic şi a rezervelor pentru mobilizare şi rãzboi; crearea şi întreţinerea infrastructurii pentru acţiuni militare; participarea la acţiuni de cooperare internationala cu statele partenere sau aliate, precum şi resursele necesare anual pentru desfãşurarea acestora.
Programele se elaboreazã pentru o perioada de 4 ani, cu o perspectiva pe termen lung, se aproba de Parlament, se completeazã şi se actualizeazã în raport cu stadiul de execuţie.
ART. 14
Pe baza programelor de constituire, modernizare şi pregãtire a forţelor şi a fondurilor alocate prin bugetul de stat Ministerul Apãrãrii Naţionale, Ministerul de Interne şi alte instituţii publice cu atribuţii în domeniul apãrãrii întocmesc planuri anuale privind modernizarea şi pregãtirea forţelor componente şi rapoarte privind stadiul realizãrii programelor de constituire, modernizare şi pregãtire a forţelor în perioada anterioarã.
Planurile anuale sunt aprobate de miniştri şi, respectiv, de şefii instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apãrãrii.
Rapoartele privind stadiul realizãrii programelor de constituire, modernizare şi pregãtire a forţelor sunt prezentate Guvernului.
Urmãrirea execuţiei programelor pe termen mediu şi lung, precum şi a planurilor anuale intra în rãspunderea organelor de planificare ale Ministerului Apãrãrii Naţionale, Ministerului de Interne şi ale altor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apãrãrii, iar execuţia acestora, în sarcina comandantilor şi sefilor tuturor structurilor din ministerele şi instituţiile respective.
ART. 15
Modalitãţile concrete referitoare la elaborarea, coordonarea, execuţia, urmãrirea şi raportarea îndeplinirii prevederilor directivei sau ordinului de planificare strategica, planurilor strategice şi operationale de întrebuinţare a forţelor, programelor de constituire, modernizare şi pregãtire a forţelor, precum şi ale planurilor anuale se reglementeazã prin instrucţiuni interne, aprobate de ministrul apãrãrii naţionale, ministrul de interne şi şefii instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apãrãrii.

CAP. 4
Raspunderi

ART. 16
Încãlcarea ori neîndeplinirea prevederilor prezentei ordonanţe de cãtre persoanele cu atribuţii în organizarea şi realizarea planificarii apãrãrii naţionale, a obiectivelor Strategiei de securitate nationala a României şi ale strategiilor departamentale atrage rãspunderea administrativã, civilã sau penalã, dupã caz.

CAP. 5
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 17
Dispoziţiile art. 4 şi 6 se aplica la 3 luni de la data publicãrii legii pentru aprobarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României.
-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016