Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 48 din 12 august 1994  privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice si pentru unele prestari de servicii in porturi si aeroporturi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA nr. 48 din 12 august 1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice si pentru unele prestari de servicii in porturi si aeroporturi

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 29 august 1994

    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de emite ordonanţe,

    Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

    ART. 1
    Taxele pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de căpităniile de port din România la navele sub pavilion romănesc şi străin sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă.
    ART. 2
    Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuri este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă.
    Plătitori ai taxei sunt agenţii economici cu sediul în România care efectuează transporturi în traficul internaţional de mărfuri.
    ART. 3
    Sumele încasate potrivit prevederilor art. 1 şi 2 constituie venituri la bugetul de stat.
    ART. 4
    Veniturile realizate din serviciile prestate de regiile autonome ale aeroporturilor şi Administraţia Naţională a Drumurilor din România se determină pe bază de tarife stabilite potrivit legii. Încasările obţinute din aplicarea tarifelor rămân în întregime la dispoziţia acestora, cu diminuarea corespunzătoare a transferurilor care se acordă de la bugetul de stat.
    ART. 5
    Anexele nr. 6 şi 6 A la Legea nr. 45/1992 privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice şi juridice şi introducerea plăţii taxei asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică şi a mijloacelor de transport pe apă, deţinute de regiile autonome, societăţile comerciale şi de ceilalţi agenţi economici organizaţi ca persoane juridice, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VĂCĂROIU

                           Contrasemnează:
                         -------------------
                 Ministru de stat, ministrul finanţelor,
                           Florin Georgescu

                      Ministrul transporturilor,
                            Aurel Novac

    Bucureşti, 12 august 1994.
    Nr. 48.

    ANEXA 1

                           TAXE
   pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de căpităniile de port
    din România la navele sub pavilion romanesc şi străin în porturi

-------------------------------------------------------------------------------
 Nr. Taxa
crt. Denumirea prestaţiei sau a serviciului U.M. ----------------------------
                                                     lei/U.M. $/U.M.
-------------------------------------------------------------------------------
 0 1 2 3 4
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Sigilarea actelor de bord (jurnale de
     bord, de maşină, radiotelegrafice, de
     înregistrare a hidrocarburilor etc.) 100 file 5.000 3
  2. Înmatriculări şi transfer de
     proprietate nave :
     nave de categoria I
    - nave maritime, platforme de foraj
    maritim şi instalaţii maritime :
      - până la 500 TDW navă 100.000 -
      - între 501-5.000 TDW navă 150.000 -
      - între 5.001-15.000 TDW navă 200.000 -
      - între 15.001 - 30.000 TDW navă 300.000 -
      - între 30.001 - 50.000 TDW navă 400.000 -
      - peste 50.000 TDW navă 500.000 -
   - nave fluviale cu propulsie :
      - până la 500 C.P. navă 100.000 -
      - între 501-1.000 C.P. navă 150.000 -
      - peste 1.000 C.P. navă 250.000 -
   - nave fluviale fără propulsie :
      - până la 500 T.M. navă 100.000 -
      - între 501-1.000 T.M. navă 150.000 -
      - peste 1.000 T.M. navă 250.000 -
   - nave cu vele şi motor navă 100.000 -
      nave de categoria a II-a,
         maritime şi fluviale
  - cu propulsie C.P. 500/C.P. -
  - fără propulsie T.D. 1.000/T.D. -
  - instalaţii plutitoare T.D. 1.000/T.D. -
  - ambarcaţiuni mici ambarcaţiune 10.000+200/C.P. -
  3. Modificări, altele decât schimbarea
de proprietate în certificatele de
naţionalitate, atestate de bord/
alte certificate :
    nave categoria I
  - nave maritime, platforme de foraj
maritim, instalaţii plutitoare maritime,
nave fluviale cu propulsie, nave fluviale
fără propulsie, instalaţii plutitoare navă 100.000 -
  - nave cu vele şi motor navă 50.000 -
    nave categoria a II-a
  - nave maritime fluviale :
    - cu propulsie C.P. 160/C.P. -
    - fără propulsie T.D. 160/T.D. -
   - instalaţii plutitoare T.D. 160/T.D. -
   - ambarcaţiuni mici ambarcaţiune 1.600 + 80/C.P. -
  4. Autorizare de schimbare de motor:
   - la nave de categoria I navă 50.000 30
   - la nave de categoria a II-a navă 20.000 15
sau instalare motor la ambarcaţiuni mici navă 5.000 3
  5. Autorizare de modificare a
     construcţiei navei :
   - la nave de categoria I navă 50.000 30
   - la nave de categoria a II-a navă 20.000 15
   - la ambarcaţiuni mici navă 5.000 3
  6. Eliberarea şi prelungirea permiselor
provizorii :
   - eliberarea de permise provizorii la
nave de categoria I navă 160.000 100
   - eliberarea de permise provizorii la
nave de categoria a II-a navă 32.000 20
  7. Eliberare rol de echipaj navă 10.000 -
  8. Eliberare duplicate şi preschimbare de:
    - certificate de naţionalitate buc 100.000 -
    - atestate de bord ate buc 100.000 -
    - carnete de marinar buc 10.000 -
    - carnete de ambarcaţiuni buc 5.000 -
    - legitimatii pentru membri de familie buc 5.000 -
   - rol de echipaj buc 5.000 -
  9. Eliberare copii de pe evidentele
căpităniei de port :
   - registru înmatriculări nave de
categoria I pag./doc 160.000 100
   - registru evidenţă nave de
categoria a II-a pag./doc. 16.000 10
   - foaie matricolă marinari şi
membri de familie pag./doc. 16.000 10
   - alte copii de pe înscrisuri pag./doc. 16.000 10
   - copii de pe evidenţe şi alte
documente pag./doc. 100.000 60
 10. Scoaterea din evidenţă a navelor
     nave de categoria I
   - pierderea naţionalităţii române :
    - nave până la 500 TDW navă 100.000 -
    - nave între 501-5.000 TDW navă 150.000 -
    - nave între 5.001 - 15.000 TDW navă 200.000 -
    - nave între 15.001 - 30.000 TDW navă 300.000 -
    - nave între 30.001 - 50.000 TDW navă 400.000 -
    - nave peste 50.000 TDW navă 500.000 -
    - nave fluviale cu propulsie :
     - nave până la 500 C.P. navă 100.000 -
     - nave între 501 - 1.000 C.P. navă 150.000 -
     - nave peste 1.000 C.P. navă 250.000 -
   - nave fluviale fără propulsie :
     - pînă la 500 T.M. navă 100.000 -
     - între 501 - 1.000 T.M. navă 150.000 -
     - peste 1.000 T.M. navă 250.000 -
   - alte cauze navă 20.000 -
     nave de categoria a II-a
   - pierderea naţionalităţii române :
     - nave maritime şi fluviale cu
     propulsie C.P. 500 -
     - instalaţii plutitoare T.D. 1.000 -
   - alte cauze nava 5.000 -
     ambarcaţiuni mici
   - pierderea naţionalităţii române ambarcaţiune 2.500 -
   - alte cauze ambarcaţiune 1.000 -
 11. Autorizari :
   - amenajare şi funcţionare plaje,
stranduri şi alte asemenea autorizaţie 100.000 60
   - supravegherea concursuri nautice zi 100.000 60
 12. Insotirea transporturilor şi supra-
vegherea lucrărilor speciale pe apă cu
mijloacele de transport ale căpităniei
de port ora 80.000 50
 13. Mutaţii personal navigant şi membri
de familie (imbarcari/debarcari) operaţiune 1.000 -
 14. Înmatriculări personal navigant,
eliberări carnete de marinar, carnete de
ambarcaţiuni şi legitimatii pentru membri
de familie operaţiune 20.000 -
 15. Eliberări brevete şi certificate de
capacitate pentru marinarii români operaţiune 20.000 -
 16. Prelungirea valabilităţii carnete-
lor de marinar şi al legitimatiilor
membrilor de familie operaţiune 5.000 -
 17. Reconfirmare brevete şi certificate
de capacitate operaţiune 10.000 -
 18. Încuviinţarea expertizei tehnice 10% 10% din
verificarea şi vizarea rapoartelor de din valoarea valoarea
expertiză prin birourile judeţene de expertizei expertizei
expertiză
 19. Vizarea notelor de protest, a pro-
testelor de mare, a rapoartelor de avarii
fără declaraţii (original) document 40.000 25
  - o copie document 10.000 6
 20. Acordare de vize pe procese-verbale
încheiate între terţi privind diverse
operaţiuni în port document 40.000 25
 21. Eliberarea de copii de pe actele de
constatare în caz de avarii, care nu fac
obiectul unui dosar de cercetare penală document 40.000 25
 22. Verificarea tehnica anuala a navelor
de categoria a II-a :
   - cu propulsie (maritime şi fluviale) navă 8.000 + 400/C.P. 5+0,25/C.P
   - ambarcaţiuni mici (cu motor cu vele,
sportive, bărci pneumatice şi cu motor) navă 2.000 + 200/C.P. 1+0,1/C.P.
   - instalaţii plutitoare (platforme pe
flotori, debarcadere etc.) navă 20.000 12
 23. Supravegherea operaţiunilor de
încărcare-descărcare a navei :
   - mărfuri vrac 100 t marfă 250 0,15
   - mărfuri generale 100 t marfă 250 0,15
   - mărfuri perisabile 100 t marfă 250 0,15
   - mărfuri periculoase 100 t marfă 250 0,15
 24. Supravegherea pentru produse
petroliere încărcate/descărcate în/din
nave, prin staţiile de pompare :
   - de la nava la nava
     - în port 100 t marfă 250 0,15
     - în afară portului 100 t marfă 250 0,15
   - prin alte mijloace autorizate 100 t marfă 250 0,15
   - autorizări încărcări/descărcări
     produse petroliere şi mărfuri
     periculoase, în alte locuri decât
     cele special amenajate navă 500.000 300
 25. Supravegherea operaţiunilor de
andocare şi lansare la apă a navelor :
   - nave maritime navă 200.000 125
   - nave fluviale cu propulsie navă 150.000 100
   - nave fluviale fără propulsie navă 100.000 60
 26. Controlul liniilor de încărcare, la
cererea persoanelor fizice, juridice sau
la sesizarea unei autorităţi navă 200.000 120
 27. Determinarea cantităţii de marfă la
nave, la cerere :
   - nave până la 10.000 mc navă 250.000 15
   - nave peste 10.000 mc navă 350.000 30
   - nave fluviale indiferent de capacitate navă 32.000 20
 28. Constatarea stării mărfurilor, la
cerere 100 kg marfă 1.000 0,60
 29. Constatarea avariilor de marfă tonă marfă 1.600 1
 30. Constatarea stării ambalajelor, la
     cerere 100 kg marfă 250 0,15
                                          ambalată
 31. Clasificarea mărfurilor pe partizi,
la cerere partidă 25.000 15
 32. Emiterea legitimaţiei de acces la
     bordul navei document/trim. 10.000 6
 33. Constatarea stării de curăţenie a
     magaziilor, după descărcare sau
     spalare, la cerere 100 mp 2.500 1,5
 34. Eliberare documente informaţionale,
     la cerere :
    - privitoare la miscari, staţionări
      nave document 160.000 100
    - privitoare la zona de navigaţie şi
      condiţii hidrometeorologice document 160.000 100
 35. Autorizaţii construcţii nave :
    - categoria I navă 320.000 200
    - categoria a II-a navă 80.000 50
    - ambarcaţiuni mici navă 8.000 5
 36. Eliberarea autorizaţiilor de reparaţii
     nave :
    - categoria I navă 160.000 100
    - categoria a II-a navă 40.000 25
    - ambarcaţiuni mici navă 8.000 5
 37. Probe motor principal la cheu în dane
     aprobate, la cerere navă 20.000 -
 38. Supraveghere şi dirijare nava în zona
     maritimă costiera, radă, pasă de
     intrare până la acostarea navei la
     dană, manevre portuare:
    - nave cargo :
      - nave până la 10.000 TDW manevră 50.000 30
      - între 10.001 - 50.000 TDW manevră 100.000 60
      - peste 50.000 TDW manevră 150.000 90
    - nave petroliere manevră 200.000 125
    - nave de pasageri manevră 100.000 60
    - convoaie fluviale manevră 100.000 60
 39. Supravegherea navelor ancorate în
     raza interioară şi în zona de
     ancoraj cheu fluvial din Portul
     Constanţa:
    - nave maritime, platforme de foraj
      maritim şi instalaţii plutitoare
      maritime:
      - până la 500 TDW navă/zi 1.000 0,60
      - între 501 - 5.000 TDW navă/zi 2.000 1,25
      - între 5.001 - 15.001 TDW navă/zi 3.000 1,85
      - între 15.001 - 30.000 TDW navă/zi 5.000 3,00
      - peste 30.000 TDW navă/zi 10.000 6,00
    - nave fluviale cu propulsie :
      - până la 500 C.P. navă/zi 1.000 0,60
      - între 501 - 1.000 C.P. navă/zi 2.000 1,25
      - peste 1.000 C.P. navă/zi 3.000 1,85
    - nave fluviale fără propulsie :
      - până la 500 T.M. navă/zi 1.000 0,60
      - între 501 - 1.000 T.M. navă/zi 2.000 1,25
      - peste 1.000 T.M. navă/zi 5.000 3,00
 40. Întocmirea formalităţilor de capitanie
     la nave maritime :
     - până la 500 TDW navă 50.000 30
     - între 501 - 1.000 TDW navă 75.000 50
     - între 1.001 - 3.000 TDW navă 100.000 60
     - între 3.001 - 5.000 TDW navă 150.000 100
     - între 5.001 - 10.000 TDW navă 200.000 125
     - între 10.001 - 15.000 TDW navă 250.000 160
     - peste 15.000 TDW navă 350.000 220
 41. Asistenţă tehnică pentru diferite
     prestaţii nespecificate
 42. Solicitare reţinere navă solicitare 32.000 20
 43. Întocmirea formalităţilor de
     căpitănie la nave fluviale :
     - nave fluviale cu propulsie 100 C.P. 300 0,20
     - nave fluviale fără propulsie 100 T.M. 250 0,15
     - nave fluviale de pasageri pasager - 1
          şi minim pe navă navă - 50
-------------------------------------------------------------------------------


    NOTĂ:
    1. Taxele de la pct. 38 se percep după cum urmează:
    - pentru supraveghere şi dirijare, o singură dată la sosirea navei şi o singură dată la plecarea navei din port;
    - pe timpul staţionării în port, pentru fiecare manevră în parte.
    2. Taxele de la pct. 40 şi 43 se aplica pentru formalităţile de sosire şi de plecare a navei în şi din port.
    3. Pentru operaţiunile efectuate de organele căpităniei de port după orele de program (8,00-16,00), taxele se majorează cu 50%, iar în zilele de sîmbăta, duminica şi sarbatori legale se majorează cu 100%.
    4. În cazul în care la taxele de la pct. 23, 24, 28, 30, 33, 39 şi 43 apar fracţiuni de unităţi de măsura, taxele se calculează proporţional cu aceste fracţiuni.
    5. Taxele din aceasta anexa includ şi costul imprimatelor.

    ANEXA 2

                           TAXA
     pentru autorizaţiile de transport ce se eliberează agenţilor
      economici cu sediul în România care efectuează transporturi
             internaţionale de mărfuri cu autovehicule

------------------------------------------------------------------------------
    Denumirea serviciului Taxa
                                                   (lei/autorizaţie)
------------------------------------------------------------------------------
  Eliberarea autorizaţiei de transport internaţional 5.000
------------------------------------------------------------------------------

                                 ---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016