Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 42 din 16 august 2006  cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA nr. 42 din 16 august 2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 23 august 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al <>art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi al <>art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Bugetul asigurãrilor sociale de stat şi bugetul asigurãrilor pentru şomaj pe anul 2006, aprobate prin <>Legea nr. 380/2005 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.150 din 19 decembrie 2005, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.
ART. 2
(1) Sinteza modificãrilor bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2006, detaliatã la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1/03.
(2) Sinteza modificãrilor cheltuielilor bugetare pe anul 2006, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 2/03.
(3) Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli şi anexele la aceasta sunt prevãzute în anexa nr. 3/03.

CAP. II
Structura şi regimul veniturilor bugetare

ART. 3
La veniturile bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2006 se aprobã urmãtoarele influenţe:

- milioane lei -


─────────────────
VENITURI - TOTAL +537,8
din care:
Venituri curente +537,8
din acestea:
Contribuţii de asigurãri +537,8
din care:
- contribuţiile angajatorilor +374,0
- contribuţiile asiguraţilor +163,8

CAP. III
Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetare

ART. 4
În structura economicã influenţele privind cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2006 se prezintã astfel:
- milioane lei -
─────────────────
CHELTUIELI - TOTAL +439,4
din care:
1. Cheltuieli curente +439,3
din acestea:
a) cheltuieli de personal +28,6
b) bunuri şi servicii +47,5
c) dobânzi +0,2
d) asistenţã socialã +363,0
2. Rambursãri de credite +0,1
din acestea:
- rambursãri de credite externe +0,1
ART. 5
(1) Cheltuielile social-culturale care se finanţeazã de la bugetul asigurãrilor sociale de stat pe anul 2006 se majoreazã cu suma de 439,4 milioane lei prin majorarea cheltuielilor de personal cu 28,6 milioane lei, a cheltuielilor cu bunuri şi servicii cu suma de 47,5 milioane lei, a dobânzilor cu suma de 0,2 milioane lei, a cheltuielilor cu asistenţa socialã cu suma de 363,0 milioane lei şi a rambursãrilor de credite externe cu suma de 0,1 milioane lei.
(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli se majoreazã cu suma de 438,6 milioane lei pentru asigurãri şi asistenţã socialã la sistemul public de pensii şi cu 0,8 milioane lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale.
ART. 6
Excedentul bugetului asigurãrilor sociale de stat se majoreazã per sold cu suma de 98,4 milioane lei.

CAP. IV
Dispoziţii referitoare la bugetul asigurãrilor pentru şomaj

ART. 7
(1) Sinteza modificãrilor bugetului asigurãrilor pentru şomaj pe anul 2006, detaliatã la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1/04.
(2) Sinteza modificãrilor cheltuielilor bugetare pe anul 2006, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 2/04.
(3) Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli şi anexele la aceasta sunt prevãzute în anexa nr. 3/04.
ART. 8
Veniturile şi cheltuielile centrelor regionale de formare profesionalã a adulţilor, care funcţioneazã în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã, sunt prevãzute în anexa nr. 4/04.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 9
Valoarea punctului de pensie, stabilitã potrivit prevederilor <>art. 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este de 339,3 lei şi se aplicã începând cu data de 1 septembrie 2006.
ART. 10
Dupã intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe se repartizeazã şi creditele bugetare reţinute conform <>art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare.
ART. 11
Guvernul poate aproba prin hotãrâre modificãri în structurã şi între bugetul asigurãrilor sociale de stat şi bugetul asigurãrilor pentru şomaj, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe, prevãzute în anexele la aceste bugete, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern aprobate potrivit legii.
ART. 12
Anexele nr. 1/03-3/03 şi 1/04-4/04 fac parte integrantã din prezenta ordonanţã.
ART. 13
Prezenta ordonanţã intrã în vigoare la 3 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:


Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

Ministrul muncii,
solidaritãţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu

Bucureşti, 16 august 2006.
Nr. 42.

ANEXA 1/03

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2006
- SINTEZA -
- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├────┬────┬────┬────┬───┬───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│0001│ 03 │ │ │ │ │VENITURI - TOTAL │ 18.885.218│ 537.847│ 19.423.065│
│0002│ │ │ │ │ │I.VENITURI CURENTE │ 18.885.218│ 537.847│ 19.423.065│
│2000│ │ │ │ │ │B.C0NTRIBUTII DE ASIGURARI │ 18.735.978│ 537.847│ 19.273.825│
│2003│ │ │ │ │ │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 13.069.290│ 373.988│ 13.443.278│
│ │ 01 │ │ │ │ │Contributii de asigurari sociale de stat │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │datorate de angajatori │ 12.566.654│ 358.889│ 12.925.543│
│2003│ 04 │ │ │ │ │Contributii de asigurari pentru accidente │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de munca si boli profesionale datorate │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de angajatori │ 502.636│ 15.099│ 517.735│
│2103│ │ │ │ │ │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 5.666.688│ 163.859│ 5.830.547│
│ │ 01 │ │ │ │ │Contributii de asigurari sociale de stat │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │datorate de asigurati │ 5.447.066│ 163.859│ 5.610.925│
│2103│ 04 │ │ │ │ │Contribuţia altor persoane asigurate │ 211.622│ │ 211.622│
│ │ 05 │ │ │ │ │Contribuţii facultative ale asiguraţilor │ 8.000│ -1.000│ 7.000│
│ │ 06 │ │ │ │ │Contributii de asigurare pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │accidente de munca si boli profesionale │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │datorate de alte persoane fizice │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │care încheie asigurare │ │ 1.000│ 1.000│
│2900│ 03 │ │ │ │ │C. VENITURI NEFISCALE │ 149.240│ │ 149.240│
│3000│ │ │ │ │ │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 50.000│ │ 50.000│
│3003│ │ │ │ │ │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 50.000│ │ 50.000│
│ │ 07 │ │ │ │ │Alte venituri pentru asigurãrile de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │accidente de munca si boli profesionale │ 50.000│ │ 50.000│
│3300│ 03 │ │ │ │ │C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII │ 99.240│ │ 99.240│
│3303│ │ │ │ │ │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SI ALTE ACTIVITĂŢI │ 67.715│ │ 67.715│
│3303│ 11 │ │ │ │ │Contribuţia pentru bilete de tratament │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │si odihna │ 67.715│ │ 67.715│
│3603│ │ │ │ │ │DIVERSE VENITURI │ 31.525│ │ 31.525│
│ │ 50 │ │ │ │ │Alte venituri │ 31.525│ │ 31.525│
│5003│ │ │ │ │ │CHELTUIELI-TOTAL │ 18.156.526│ 439.355│ 18.595.881│
│ │ │ │ 01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 18.131.317│ 439.275│ 18.570.592│
│ │ │ │ 10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.797│ 28.622│ 102.419│
│ │ │ │ 20 │ │ │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 270.720│ 47.510│ 318.230│
│ │ │ │ 30 │ │ │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│ 143│ 42.519│
│ │ │ │ 51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 7.647│ │ 7.647│
│ │ │ │ 55 │ │ │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│ │ 12.353│
│ │ │ │ 57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 17.724.424│ 363.000│ 18.087.424│
│ │ │ │ 70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.170│ │ 21.170│
│ │ │ │ 71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.170│ │ 21.170│
│ │ │ │ 79 │ │ │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│ │ │ │ 81 │ │ │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│6800│ 03 │ │ │ │ │Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIAL-CULTURALE │ 18.156.526│ 439.355│ 18.595.881│
│6800│ 03 │ 01 │ │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 18.131.317│ 439.275│ 18.570.592│
│ │ │ 10 │ │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.797│ 28.622│ 102.419│
│ │ │ 20 │ │ │ │TITLUL II BUNURI Si SERVICII │ 270.720│ 47.510│ 318.230│
│ │ │ 30 │ │ │ │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│ 143│ 42.519│
│ │ │ 51 │ │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 7.647│ │ 7.647│
│6800│ 03 │ 55 │ │ │ │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│ │ 12.353│
│ │ │ 57 │ │ │ │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 17.724.424│ 363.000│ 18.087.424│
│ │ │ 70 │ │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.170│ │ 21.170│
│ │ │ 71 │ │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.170│ │ 21.170│
│ │ │ 79 │ │ │ │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│ │ │ 81 │ │ │ │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│ 8.│ 4.119│
│6803│ │ │ │ │ │ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA │ 18.053.004│ 438.605│ 18.491.609│
│ │ │ │ 01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 18.031.652│ 438.525│ 18.470.177│
│ │ │ │ 10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 70.577│ 27.872│ 98.449│
│ │ │ │ 10 │ 01│ │Cheltuieli salariale in bani │ 54.160│ 21.716│ 75.876│
│ │ │ │ 10 │ 01│ 01│Salarii de baza │ 40.482│ 464│ 40.946│
│ │ │ │ 10 │ 01│ 02│Salarii de merit │ 1.200│ 200│ 1.400│
│ │ │ │ 10 │ 01│ 03│Indemnizatie de conducere │ 1.600│ 500│ 2.100│
│ │ │ │ 10 │ 01│ 04│Spor de vechime │ 5.735│ 2.265│ 8.000│
│ │ │ │ 10 │ 01│ 05│Sporuri pentru conditii de munca │ 400│ 373│ 773│
│ │ │ │ 10 │ 01│ 06│Alte sporuri │ 280│ 407│ 687│
│ │ │ │ 10 │ 01│ 07│Ore suplimentare │ 243│ 6.757│ 7.000│
│ │ │ │ 10 │ 01│ 08│Fond de premii │ 3.900│ 4.100│ 8.000│
│ │ │ │ 10 │ 01│ 12│Indemnizaţii platite unor persoane din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │afara unitaţii │ 170│ 100│ 270│
│ │ │ │ 10 │ 01│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 150│ 150│ 300│
│ │ │ │ 10 │ 01│ 30│Alte drepturi salariale in bani │ │ 6.400│ 6.400│
│ │ │ │ 10 │ 03│ │Contribuţii │ 16.417│ 6.156│ 22.573│
│ │ │ │ 10 │ 03│ 01│Contributii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │stat │ 10.630│ 3.808│ 14.438│
│ │ │ │ 10 │ 03│ 02│Contribuţii de asigurãri de sonaj │ 1.346│ 551│ 1.897│
│ │ │ │ 10 │ 03│ 03│Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sanatate │ 3.769│ 1.542│ 5.311│
│ │ │ │ 10 │ 03│ 04│Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │accidente de munca si boli profesionale │ 269│ 110│ 379│
│ │ │ │ 10 │ 03│ 06│Contributii pentru concedii si │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │indemnizatii │ 403│ 145│ 548│
│ │ │ │ 20 │ │ │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 266.456│ 47.510│ 313.966│
│ │ │ │ 20 │ 01│ │Bunuri si servicii │ 22.675│ 19.106│ 41.781│
│ │ │ │ 20 │ 01│ 01│Furnituri de birou │ 778│ │ 778│
│ │ │ │ 20 │ 01│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 311│ │ 311│
│ │ │ │ 20 │ 01│ 03│Încãlzit, iluminat, forta motrica │ 2.334│ │ 2.334│
│ │ │ │ 20 │ 01│ 04│Apa, canal si salubritate │ 778│ │ 778│
│ │ │ │ 20 │ 01│ 05│Carburanţi si lubrifianti │ 3.112│ │ 3.112│
│ │ │ │ 20 │ 01│ 06│Piese de schimb │ 467│ │ 467│
│ │ │ │ 20 │ 01│ 07│Transport │ 55│ │ 55│
│ │ │ │ 20 │ 01│ 08│Posta, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │internet │ 6.132│ │ 6.132│
│ │ │ │ 20 │ 01│ 09│Materiale si prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │caracter functional │ 263│ │ 263│
│ │ │ │ 20 │ 01│ 30│Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │intretinere si functionare │ 8.445│ 19.106│ 27.551│
│ │ │ │ 20 │02 │ │Reparaţii curente │ 6.563│ │ 6.563│
│ │ │ │ 20 │03 │ │Hrana │ 215│ │ 215│
│ │ │ │ 20 │03 │ 01│Hrana pentru oameni │ 215│ │ 215│
│ │ │ │ 20 │04 │ │Medicamente si materiale sanitare │ 519│ │ 519│
│ │ │ │ 20 │04 │ 01│Medicamente │ 307│ │ 307│
│ │ │ │ 20 │04 │ 02│Materiale sanitare │ 212│ │ 212│
│ │ │ │ 20 │05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 991│ │ 991│
│ │ │ │ 20 │05 │ 30│Alte obiecte de inventar │ 991│ │ 991│
│ │ │ │ 20 │06 │ │Deplasãri, detasari, transferãri │ 613│ 687│ 1.300│
│ │ │ │ 20 │06 │ 01│Deplasãri interne, detaşãri, transfetari │ 369│ 687│ 1.056│
│ │ │ │ 20 │06 │ 02│Deplasari in strainatate │ 244│ │ 244│
│ │ │ │ 20 │11 │ │Carti, publicaţii si materiale │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │documentare │ 113│ │ 113│
│ │ │ │ 20 │12 │ │Consultanta si expertiza │ │ 28│ 28│
│ │ │ │ 20 │13 │ │Pregãtire profesionala │ 127│ 180│ 307│
│ │ │ │ 20 │14 │ │Protecţia muncii │ 11│ │ 11│
│ │ │ │ 20 │24 │ │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │imprumuturilor │ │ 114│ 114│
│ │ │ │ 20 │24 │ 01│Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │imprumuturilor externe │ │ 114│ 114│
│ │ │ │ 20 │30 │ │Alte cheltuieli │ 234.629│ 27.395│ 262.024│
│ │ │ │ 20 │30 │ 02│Protocol si reprezentare │ 11│ │ 11│
│ │ │ │ 20 │30 │ 04│Chirii │ 300│ 2.775│ 3.075│
│ │ │ │ 20 │30 │ 06│Prestãri servicii pentru transmiterea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │drepturilor │ 230.324│ │ 230.324│
│ │ │ │ 20 │30 │ 30│Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 3.994│ 24.620│ 28.614│
│ │ │ │ 30 │ │ │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│ 143│ 42.519│
│ │ │ │ 30 │02 │ │Dobânzi aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │externe │ 2.187│ 143│ 2.330│
│ │ │ │ 30 │02 │ 02│Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │contractate de ordonatorii de credite │ 2.187│ 143│ 2.330│
│ │ │ │ 30 │03 │ │Alte dobanzi │ 40.189│ │ 40.189│
│ │ │ │ 30 │03 │ 02│Dobanda datorata trezoreriei statului │ 40.189│ │ 40.189│
│ │ │ │ 51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 6.031│ │ 6.031│
│ │ │ │ 51 │01 │ │Transferuri curente │ 6.031│ │ 6.031│
│ │ │ │ 51 │01 │ 16│Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de stat cãtre bugetul fondului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │national unic de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sanatate │ 6.031│ │ 6.031│
│ │ │ │ 57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 17.646.212│ 363.000│ 18.009.212│
│ │ │ │ 57 │01 │ │Asigurari sociale │ 17.061.016│ 250.000│ 17.311.016│
│ │ │ │ 57 │02 │ │Ajutoare sociale │ 585.196│ 113.000│ 698.196│
│ │ │ │ 57 │02 │01 │Ajutoare sociale in numerar │ 300.918│ 28.000│ 328.918│
│ │ │ │ 57 │02 │02 │Ajutoare sociale in natura │ 284.278│ 85.000│ 369.278│
│ │ │ │ 70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 17.313│ │ 17.313│
│ │ │ │ 71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 17.313│ │ 17.313│
│ │ │ │ 71 │01 │ │Active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │capitale) │ 17.313│ │ 17.313│
│ │ │ │ 71 │01 │01 │Constructii │ 8.112│ │ 8.112│
│ │ │ │ 71 │01 │02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │transport │ 279│ │ 279│
│ │ │ │ 71 │01 │03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │active corporale │ 6.092│ │ 6.092│
│ │ │ │ 71 │01 │30 │Alte active fixe │ 2.830│ │ 2.830│
│ │ │ │ 79 │ │ │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│ │ │ │ 81 │ │ │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│ │ │ │ 81 │01 │ │Rambursãri de credite externe │ 4.039│ 80│ 4.119│
│ │ │ │ 81 │01 │01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de ordonatorii de credite │ 4.039│ 80│ 4.119│
│6803│ 03 │ │ │ │ │Pensii si ajutoare pentru bãtrâneţe │ 17.061.016│ 250.000│ 17.311.016│
│ │ 04 │ │ │ │ │Asistenta acordata persoanelor in │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │vârsta │ 284.278│ 85.000│ 369.278│
│6803│ 05 │ │ │ │ │Asistenta sociala in caz de boli si │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │invaliditãţi │ 20.054│ │ 20.054│
│6803│ 05 │ 01 │ │ │ │Asistenta sociala in caz de boli │ 20.054│ │ 20.054│
│ │ 06 │ │ │ │ │Agistenta sociala pentru familie si │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │copii │ 86.572│ │ 86.572│
│6803│ 09 │ │ │ │ │Ajutoare pentru urmasi │ 200.323│ 28.000│ 228.323│
│ │ 50 │ │ │ │ │Alte cheltuieli in domeniul asigurãrilor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │si asistentei sociale │ 400.761│ 75.605│ 476.366│
│6803│ 50 │ 02 │ │ │ │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │drepturilor │ 230.324│ │ 230.324│
│6803│ 50 │ 03 │ │ │ │Alte cheltuieli de administrare fond │ 170.437│ 75.605│ 246.042│
│6903│ │ │ │ │ │ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │BOLI PROFESIONALE │ 103.522│ 750│ 104.272│
│ │ │ │ 01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 99.665│ 750│ 100.415│
│ │ │ │ 10 │ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.220│ 750│ 3.970│
│ │ │ │ 10 │ 01│ │Cheltuieli salariale in bani │ 2.479│ 581│ 3.060│
│ │ │ │ 10 │ 01│01 │Salarii de baza │ 1.970│ 20│ 1.990│
│ │ │ │ 10 │ 01│02 │Salarii de merit │ 40│ -15│ 25│
│ │ │ │ 10 │ 01│03 │Indemnizatie de conducere │ 15│ -5│ 10│
│ │ │ │ 10 │ 01│04 │Spor de vechime │ 180│ 145│ 325│
│ │ │ │ 10 │ 01│06 │Alte sporuri │ 7│ 9│ 16│
│ │ │ │ 10 │ 01│07 │Ore suplimentare │ 37│ 263│ 300│
│ │ │ │ 10 │ 01│08 │Fond de premii │ 180│ 64│ 244│
│ │ │ │ 10 │ 01│13 │Indemnizatii de delegare │ 50│ │ 50│
│ │ │ │ 10 │ 01│30 │Alte drepturi salariale in bani │ │ 100│ 100│
│ │ │ │ 10 │ 03│ │Contribuţii │ 741│ 169│ 910│
│ │ │ │ 10 │ 03│01 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │stat │ 480│ 102│ 582│
│ │ │ │ 10 │ 03│02 │Contributii de asigurãri de şomaj │ 61│ 16│ 77│
│ │ │ │ 10 │ 03│03 │Contribuţii de asigurai sociale de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sãnãtate │ 170│ 44│ 214│
│ │ │ │ 10 │ 03│ 04│Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │accidente de munca si boli profesionale │ 12│ 3│ 15│
│ │ │ │ 10 │ 03│ 06│Contribuţii pentru concedii si │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │indemnizaţii │ 18│ 4│ 22│
│ │ │ │ 20 │ │ │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.264│ │ 4.264│
│ │ │ │ 20 │ 01│ │Bunuri si servicii │ 3.053│ │ 3.053│
│ │ │ │ 20 │ 01│ 01│Furnituri de birou │ 105│ │ 105│
│ │ │ │ 20 │ 01│ 02│Materiale pentru curãţenie │ 42│ │ 42│
│ │ │ │ 20 │ 01│ 03│Încãlzit, iluminat si forţa motrica │ 313│ │ 313│
│ │ │ │ 20 │ 01│ 04│Apa, canal si salubritate │ 104│ │ 104│
│ │ │ │ 20 │ 01│ 05│Carburanţi si lubrifianti │ 417│ │ 417│
│ │ │ │ 20 │ 01│ 06│Piese de schimb │ 63│ │ 63│
│ │ │ │ 20 │ 01│ 07│Transport │ 7│ │ 7│
│ │ │ │ 20 │ 01│ 08│Posta, telecomunicatii, radio, tv, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │internet │ 835│ │ 835│
│ │ │ │ 20 │ 01│ 09│Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │caracter functional │ 35│ │ 35│
│ │ │ │ 20 │ 01│ 30│Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │inretinere si functionare │ 1.132│ │ 1.132│
│ │ │ │ 20 │ 05│ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 290│ │ 290│
│ │ │ │ 20 │ 05│ 30│Alte obiecte de inventar │ 290│ │ 290│
│ │ │ │ 20 │ 06│ │Deplasãri, detasari, transferãri │ 41│ │ 41│
│ │ │ │ 20 │ 06│ 01│Deplasãri interne, detasari, transferãri │ 29│ │ 29│
│ │ │ │ 20 │ 06│ 02│Deplasãri in strãinãtate │ 12│ │ 12│
│ │ │ │ 20 │ 11│ │Carti, publicatii si materiale │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │documentare │ 57│ │ 57│
│ │ │ │ 20 │ 12│ │Consultanta si expertiza │ │ 28│ 28│
│ │ │ │ 20 │ 13│ │Pregãtire profesionala │ 50│ │ 50│
│ │ │ │ 20 │ 30│ │Alte cheltuieli │ 773│ -28│ 745│
│ │ │ │ 20 │ 30│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 773│ -28│ 745│
│ │ │ │ 51 │ │ │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 1.616│ │ 1.616│
│ │ │ │ 51 │ 01│ │Transferuri curente │ 1.616│ │ 1.616│
│ │ │ │ 51 │ 01│ 21│Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de stat cãtre bugetul fondului │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │national unic de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │sãnãtate reprezentând contributia │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │persoanelor aflate in concediu medical │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │din cauza de accident de munca sau boala │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionala │ 1.616│ │ 1.616│
│ │ │ │ 55 │ │ │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│ │ 12.353│
│ │ │ │ 55 │ 01│ │A. Transferuri interne │ 12.353│ │ 12.353│
│ │ │ │ 55 │ 01│ 17│Transferuri pentru programe si proiecte │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de prevenire a accidentelor de munca │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │si a bolilor profesionale │ 12.353│ │ 12.353│
│ │ │ │ 57 │ │ │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 78.212│ │ 78.212│
│ │ │ │ 57 │ 02│ │Ajutoare sociale │ 78.212│ │ 78.212│
│ │ │ │ 57 │ 02│ 01│Ajutoare sociale in numerar │ 68.580│ │ 68.580│
│ │ │ │ 57 │ 02│ 02│Ajutoare sociale in natura │ 9.632│ │ 9.632│
│ │ │ │ 70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.857│ │ 3.857│
│ │ │ │ 71 │ │ │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.857│ │ 3.857│
│ │ │ │ 71 │ 01│ │Active Fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │capitale) │ 3.857│ │ 3.857│
│ │ │ │ 71 │ 01│ 01│Constructii │ 1.854│ │ 1.854│
│ │ │ │ 71 │ 01│ 03│Mobilier, aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │active corporale │ 1.323│ │ 1.323│
│ │ │ │ 71 │ 01│ 30│Alte active fixe │ 680│ │ 680│
│6903│ 05 │ │ │ │ │Asistenta sociala in caz de boli si │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │invaliditati │ 69.454│ │ 69.454│
│6903│ 05 │ 01 │ │ │ │Asistenta sociala in caz de boli │ 36.900│ │ 36.900│
│ │ │ 02 │ │ │ │Asistenta sociala in caz de invaliditate │ 32.554│ │ 32.554│
│6903│ 07 │ │ │ │ │Asigurãri pentru şomaj │ 8.243│ │ 8.243│
│ │ 09 │ │ │ │ │Ajutoare pentru urmasi │ 2.131│ │ 2.131│
│ │ 15 │ │ │ │ │Prevenirea excluderii sociale │ 12.353│ │ 12.353│
│ │ │ 50 │ │ │ │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │excluderii sociale │ 12.353│ │ 12.353│
│6903│ 50 │ │ │ │ │Alte cheltuieli in domeniul asigurãrilor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │si asistentei sociale │ 11.341│ 750│ 12.091│
│6903│ 50 │ 03 │ │ │ │Alte cheltuieli de administrare fond │ 11.341│ 750│ 12.091│
│9903│ │ │ │ │ │EXCEDEHT/DEFICIT │ 728.692│ 98.492│ 827.184│
└────┴────┴────┴────┴───┴───┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘
ANEXA 2/03

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole,
titluri de cheltuieli pe anul 2006
- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬──-┬──-┬──────────────────────────────────────────┬──────────-┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│5003 │CHELTUIELI-TOTAL │ 18.156.526│ 439.355│ 18.595.881│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.131.317│ 439.275│ 18.570.592│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.797│ 28.622│ 102.419│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 270.720│ 47.510│ 318.230│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│ 143│ 42.519│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 7.647│ │ 7.647│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│ │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 17.724.424│ 363.000│ 18.087.424│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.170│ │ 21.170│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.170│ │ 21.170│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ │
│ │SOCIAL-CULTURALE │ 18.156.526│ 439.355│ 18.595.881│
│6800 03 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.131.317│ 439.275│ 18.570.592│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.797│ 28.622│ 102.419│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 270.720│ 47.510│ 318.230│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│ 143│ 42.519│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 7.647│ │ 7.647│
│6800 03 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│ │ 12.353│
│ 57 │TLTLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 17.724.424│ 363.000│ 18.087.424│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.170│ │ 21.170│
│ 71 │TlTLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.170│ │ 21.170│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│6803 │ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA │ 18.053.004│ 438.605│ 18.491.609│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.031.652│ 438.525│ 18.470.177│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 70.577│ 27.872│ 98.449│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 54.160│ 21.716│ 75.876│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 40.482│ 464│ 40.946│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 1.200│ 200│ 1.400│
│ 10 01 03 │Indemnizatii de conducere │ 1.600│ 500│ 2.100│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 5.735│ 2.265│ 8.000│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 400│ 373│ 773│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 280│ 407│ 687│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 243│ 6.757│ 7.000│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 3.900│ 4.100│ 8.000│
│ 10 01 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitatii │ 170│ 100│ 270│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 150│ 150│ 300│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ │ 6.400│ 6.400│
│ 10 03 │Contribuţii │ 16.417│ 6.156│ 22.573│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │stat │ 10.630│ 3.808│ 14.438│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurãri de somaj │ 1.346│ 551│ 1.897│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 3.769│ 1.542│ 5.311│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 269│ 110│ 379│
│ 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii si │ │ │ │
│ │indemnizatii │ 403│ 145│ 548│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 266.456│ 47.510│ 313.966│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 22.675│ 19.106│ 41.781│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 778│ │ 778│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãtenie │ 311│ │ 311│
│ 20 01 03 │Încãlzit, iluminat si forta motrica │ 2.334│ │ 2.334│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 778│ │ 778│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 3.112│ │ 3.112│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 467│ │ 467│
│ 20 01 07 │Transport │ 55│ │ 55│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 6.132│ │ 6.132│
│ 20 01 09 │Materiale si prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 263│ │ 263│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │intretinere si functionare │ 8.445│ 19.106│ 27.551│
│ 20 02 │Reparaţii curente │ 6.563│ │ 6.563│
│ 20 03 │Hrana │ 215│ │ 215│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 215│ │ 215│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 519│ │ 519│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 307│ │ 307│
│ 20 04 02 │Materiale sanitare │ 212│ │ 212│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 991│ │ 991│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 991│ │ 991│
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 613│ 687│ 1.300│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detaşãri, transferãri │ 369│ 687│ 1.066│
│ 20 06 02 │Daplasari in strainatate │ 244│ │ 244│
│ 20 11 │Carti, publicaţii si materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 113│ │ 113│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ │ 28│ 28│
│ 20 13 │Pregãtire profesionala │ 127│ 180│ 307│
│ 20 14 │Protecţia muncii │ 11│ │ 11│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ │ 114│ 114│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ │ 114│ 114│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 234.629│ 27.395│ 262.024│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 11│ │ 11│
│ 20 30 04 │Chirii │ 300│ 2.775│ 3.075│
│ 20 30 06 │Prestatii servicii pentru transmiterea │ │ │ │
│ │drepturilor │ 230.324│ │ 230.324│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 3.994│ 24.620│ 28.614│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│ 143│ 42.519│
│ 30 02 │Dobânzi aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe │ 2.187│ 143│ 2.330│
│ 30 02 02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii da credite │ 2.187│ 143│ 2.330│
│ 30 03 │Alte dobanzi │ 40.189│ │ 40.189│
│ 30 03 02 │Dobanda datorata trezoreriei statului │ 40.189│ │ 40.189│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 6.031│ │ 6.031│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 6.031│ │ 6.031│
│ 51 01 16 │Transferuri din bugetul asigurarilor │ │ │ │
│ │sociale de stat cãtre bugetul fondului │ │ │ │
│ │naţional unic de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 6.031│ │ 6.031│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 17.646.212│ 363.000│ 18.009.212│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 17.061.016│ 250.000│ 17.311.016│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 585.196│ 113.000│ 698.196│
│ 57 02 01 │Aiutoare sociale in numerar │ 300.918│ 28.000│ 328.918│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 284.278│ 85.000│ 369.278│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 17.313│ │ 17.313│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 17.313│ │ 17.313│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparaţii │ │ │ │
│ │capitale) │ 17.313│ │ 17.313│
│ 71 01 01 │Constructii │ 8.112│ │ 8.112│
│ 71 01 02 │Maşini, echipamente si mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 279│ │ 279│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 6.092│ │ 6.092│
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ 2.830│ │ 2.830│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│ 81 01 │Rambursãri de credite externe │ 4.039│ 80│ 4.119│
│ 81 01 01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 4.039│ 80│ 4.119│
│6803 03 │Pensii si ajutoare pentru batranete │ 17.061.016│ 250.000│ 17.311.016│
│ 04 │Asistenta acordata persoanelor in │ │ │ │
│ │vârsta │ 284.278│ 85.000│ 369.278│
│6803 05 │Asistenta sociala in caz de boli si │ │ │ │
│ │invaliditãţi │ 20.054│ │ 20.054│
│6803 05 01 │Asistenta sociala in caz de boli │ 20.054│ │ 20.054│
│ 06 │Asistenta sociala pentru familie si │ │ │ │
│ │copii │ 86.572│ │ 86.572│
│6803 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 200.323│ 28.000│ 228.323│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor │ │ │ │
│ │si asistentei sociale │ 400.761│ 75.605│ 476.366│
│6803 50 02 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │ │ │
│ │drepturilor │ 230.324│ │ 230.324│
│6803 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 170.437│ 75.605│ 246.042│
│6903 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ │ │ │
│ │PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI │ │ │ │
│ │BOLI PROFESIONALE │ 103.522│ 750│ 104.272│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99.665│ 750│ 100.415│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.220│ 750│ 3.970│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 2.479│ 581│ 3.060│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.970│ 20│ 1.990│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 40│ -15│ 25│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 15│ -5│ 10│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 180│ 145│ 325│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 7│ 9│ 16│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 37│ 263│ 300│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 180│ 64│ 244│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 50│ │ 50│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale în bani │ │ 100│ 100│
│ 10 03 │Contribuţii │ 741│ 169│ 910│
│ 10 03 01 │Contribuţii, de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │stat │ 480│ 102│ 582│
│ 10 03 02 │Contribuţii de asigurari de şomaj │ 61│ 16│ 77│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 170│ 44│ 214│
│ 10 03 04 │Contribuţii de asigurari pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 12│ 3│ 15│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si │ │ │ │
│ │indemnizatii │ 18│ 4│ 22│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.264│ │ 4.264│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 3.053│ │ 3.053│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 105│ │ 105│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 42│ │ 42│
│ 20 01 03 │Încãlzit, iluminat si forta motrica │ 313│ │ 313│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 104│ │ 104│
│ 20 01 05 │Carburanţi si lubrifianti │ 417│ │ 417│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 63│ │ 63│
│ 20 01 07 │Transport │ 7│ │ 7│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 835│ │ 835│
│ 20 01 09 │Materiale si prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 35│ │ 35│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere si functionare │ 1.132│ │ 1.132│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 290│ │ 290│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 290│ │ 290│
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 41│ │ 41│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detasari transferari │ 29│ │ 29│
│ 20 06 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 12│ │ 12│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 57│ │ 57│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ │ 28│ 28│
│ 20 13 │Pregãtire profesionala │ 50│ │ 50│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 773│ -28│ 745│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 773│ -28│ 745│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.616│ │ 1.616│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 1.616│ │ 1.616│
│ 51 01 21 │Transferuri din bugetul asigurarilor │ │ │ │
│ │sociale de stat cãtre bugetul fondului │ │ │ │
│ │naţional unic de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sanatate reprezentand contribuţia │ │ │ │
│ │persoanelor aflate in concediu medical din│ │ │ │
│ │cauza de accident de munca sau boala │ │ │ │
│ │profesionala │ 1.616│ │ 1.616│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│ │ 12.353│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 12.353│ │ 12.353│
│ 55 01 17 │Transferuri pentru programe si proiecte │ │ │ │
│ │de prevenire a accidentelor de munca │ │ │ │
│ │si a bolilor profesionale │ 12.353│ │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 78.212│ │ 78.212│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 78.212│ │ 78.212│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 68.580│ │ 68.580│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 9.632│ │ 9.632│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.857│ │ 3.857│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.857│ │ 3.857│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparaţii │ │ │ │
│ │capitale) │ 3.857│ │ 3.857│
│ 71 01 01 │Constructii │ 1.854│ │ 1.854│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 1.323│ │ 1.323│
│ 71 01 30 │Alte active, fixe │ 680│ │ 680│
│6903 05 │Asistenta sociala in caz de boli si │ │ │ │
│ │invaliditãţi │ 69.454│ │ 69.454│
│6903 05 01 │Asistenta sociala in caz de boli │ 36.900│ │ 36.900│
│ 02 │Asistenta sociala in caz de invali- │ │ │ │
│ │ditate │ 32.554│ │ 32.554│
│6903 07 │Asigurãri pentru şomaj │ 8.243│ │ 8.243│
│ 09 │Ajutoare pentru urmasi │ 2.131│ │ 2.131│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 12.353│ │ 12.353│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii │ │ │ │
│ │excluderii sociale │ 12.353│ │ 12.353│
│6903 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigura- │ │ │ │
│ │rilor si asistentei sociale │ 11.341│ 750│ 12.091│
│6903 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 11.341│ 750│ 12.091│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │ │ │
│ │ __________ │ 12.500│ │ 12.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.972│ -2.582│ 2.390│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 48│ 28│ 76│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.924│ -2.610│ 2.314│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.528│ 2.582│ 10.110│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.528│ 2.582│ 10.110│
│6806 │ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA │ 6.903│ 4.750│ 11.653│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.222│ 587│ 1.809│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28│ 35│ 63│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 28│ 35│ 63│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 28│ 35│ 63│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.194│ 552│ 1.746│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 426│ 227│ 653│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 426│ 227│ 653│
│ 20 06 │Deplasari, detaşãri, transferãri │ 200│ 99│ 299│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 80│ 105│ 185│
│ 20 06 02 │Deplasãri in strãinãtate │ 120│ -6│ 114│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ │ 141│ 141│
│ 20 13 │Pregãtire, profesionala │ │ 653│ 653│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 568│ -568│ │
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 568│ -568│ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.681│ 4.163│ 9.844│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.681│ 4.163│ 9.844│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparaţii │ │ │ │
│ │capitale) │ 5.681│ 4.163│ 9.844│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │active corporale │ │ 2.316│ 2.316│
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ 5.681│ 1.847│ 7.528│
│6806 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurãrilor │ │ │ │
│ │si asistentei sociale │ 6.903│ 4.750│ 11.653│
│6806 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 6.903│ 4.750│ 11.653│
│6906 │ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU │ │ │ │
│ │ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE │ 5.597│ -4.750│ 847│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.750│ -3.169│ 581│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20│ -7│ 13│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 20│ -7│ 13│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 20│ -7│ 13│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.730│ -3.162│ 568│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.136│ -994│ 142│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.136│ -994│ 142│
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 179│ -179│ │
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detasari transferãri │ 122│ -122│ │
│ 20 06 02 │Deplasãri in strãinãtate │ 57│ -57│ │
│ 20 12 │Consultanta si expertizã │ 600│ -458│ 142│
│ 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 400│ -400│ │
│ 20 16 │Studii si cercetãri │ 800│ -800│ │
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 615│ -331│ 284│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 615│ -331│ 284│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.847│ -1.581│ 266│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.847│ -1.581│ 266│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparaţii │ │ │ │
│ │capitale) │ 1.847│ -1.581│ 266│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 300│ -106│ 194│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 1.200│ -1.128│ 72│
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ 347│ -347│ │
│6906 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigura- │ │ │ │
│ │rilor si asistentei sociale │ 5.597│ -4.750│ 847│
│6906 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 5.597│ -4.750│ 847│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘
ANEXA 3/03/20/01

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de eheltuieli
pe anul 2006
-mii lei-
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────┬──────────-┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │ │ │
│ │ ─────────────── │ 18.169.026│ 439.355│ 18.608.381│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.136.289│ 436.693│ 18.572.982│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.845│ 28.650│ 102.495│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 275.644│ 44.900│ 320.544│
│ 30 │TITLUL DOBANZI │ 42.376│ 143│ 42.519│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 7.647│ │ 7.647│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│ │ 12.353│
│ 57 │TITLUL ASISTENTA SOCIALA │ 17.724.424│ 363.000│ 18.087.424│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 28.698│ 2.582│ 31.280│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 28.698│ 2.582│ 31.280│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│5003 │CHELTUIELI-TOTAL │ 18.156.526│ 439.355│ 18.595.881│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.131.317│ 439.275│ 18.570.592│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.797│ 28.622│ 102.419│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 270.720│ 47.510│ 318.230│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│ 143│ 42.519│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 7.647│ │ 7.647│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 7.647│ │ 7.647│
│ 51 01 16 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │ │ │
│ │sociale de stat cãtre bugetul fondului │ │ │ │
│ │naţional unic de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 6.031│ │ 6.031│
│ 51 01 21 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │ │ │
│ │sociale de stat cãtre bugetul fondului │ │ │ │
│ │naţional unic de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate reprezentand contribuţia │ │ │ │
│ │persoanelor aflate in concediu medical │ │ │ │
│ │din cauza de accident de munca sau boala │ │ │ │
│ │profesionala │ 1.616│ │ 1.616│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│ │ 12.353│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 12.353│ │ 12.353│
│ 55 01 17 │Transferuri pentru programe si proiecte │ │ │ │
│ │de prevenire a accidentelor de munca │ │ │ │
│ │si a bolilor profesionale │ 12.353│ │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA │ 17.724.424│ 363.000│ 18.087.424│
│ 57 01 │Asigurãri sociale │ 17.061.016│ 250.000│ 17.311.016│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 663.408│ 113.000│ 776.408│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 369.498│ 28.000│ 397.498│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 293.910│ 85.000│ 378.910│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.170│ │ 21.170│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.170│ │ 21.170│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │ │ │
│ │ _________ │ 12.500│ │ 12.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.972│ -2.582│ 2.390│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 48│ 28│ 76│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.924│ -2.610│ 2.314│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.528│ 2.582│ 10.110│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.528│ 2.582│ 10.110│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴──────────-└──────────┴────────────┘ANEXA 3/03/20/02

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole si
paragrafe pe anul 2006
(sumele alocate din bugetul asigurarilor sociale de stat)
- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│5003 │CHELTUIELI-TOTAL │ 18.156.526│ 439.355│ 18.595.881│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.131.317│ 439.275│ 18.570.592│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.797│ 28.622│ 102.419│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 270.720│ 47.510│ 318.230│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│ 143│ 42.519│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 7.647│ │ 7.647│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│ │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 17.724.424│ 363.000│ 18.087.424│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.170│ │ 21.170│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.170│ │ 21.170│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ │
│ │SOCIAL-CULTURALE │ 18.156.526│ 439.355│ 18.595.881│
│6800 03 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.131.317│ 439.275│ 18.570.592│
│ 10 │TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.797│ 28.622│ 102.419│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 270.720│ 47.510│ 318.230│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│ 143│ 42.519│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 7.647│ │ 7.647│
│6800 03 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│ │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 17.724.424│ 363.000│ 18.087.424│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.170│ │ 21.170│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.170│ │ 21.170│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│6803 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 18.053.004│ 438.605│ 18.491.609│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.031.652│ 438.525│ 18.470.177│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 70.577│ 27.872│ 98.449│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 266.456│ 47.510│ 313.966│
│ 30 │TLTLUL III DOBÂNZI │ 42.376│ 143│ 42.519│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 6.031│ │ 6.031│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 17.646.212│ 363.000│ 18.009.212│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 17.313│ │ 17.313│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 17.313│ │ 17.313│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│6803 03 │Pensii si ajutoare pentru bãtranete │ 17.061.016│ 250.000│ 17.311.016│
│ 04 │Asistenta acordata persoanelor in │ │ │ │
│ │vârsta │ 284.278│ 85.000│ 369.278│
│6803 05 │Asistenta sociala in caz de boli si │ │ │ │
│ │invaliditati │ 20.054│ │ 20.054│
│6803 05 01 │Asistenta sociala in caz de boli │ 20.054│ │ 20.054│
│ 06 │Asistenta sociala pentru familie si │ │ │ │
│ │copii │ 86.572│ │ 86.572│
│6803 09 │Ajutoare pentru urmasi │ 200.323│ 28.000│ 228.323│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurãrilor │ │ │ │
│ │si asistentei sociale │ 400.761│ 75.605│ 476.366│
│6803 50 02 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │ │ │
│ │drepturilor │ 230.324│ │ 230.324│
│6803 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 170.437│ 75.605│ 246.042│
│6903 │ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA │ │ │ │
│ │PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI │ │ │ │
│ │BOLI PR0FESIONALE │ 103.522│ 750│ 104.272│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99.665│ 750│ 100.415│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.220│ 750│ 3.970│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.264│ │ 4.264│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.616│ │ 1.616│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│ │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 78.212│ │ 78.212│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.857│ │ 3.857│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.857│ │ 3.857│
│6903 05 │Asistenta sociala in caz, de boli si │ │ │ │
│ │invaliditãţi │ 69.454│ │ 69.454│
│6903 05 01 │Asistenta sociala in caz de boli │ 36.900│ │ 36.900│
│ 02 │Asistenta sociala in caz de invali- │ │ │ │
│ │ditate │ 32.554│ │ 32.554│
│6903 07 │Asigurari pentru şomaj │ 8.243│ │ 8.243│
│ 09 │Ajutoare pentru urmasi │ 2.131│ │ 2.131│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 12.353│ │ 12.353│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii │ │ │ │
│ │excluderii sociale │ 12.353│ │ 12.353│
│6903 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigura- │ │ │ │
│ │rilor si asistentei sociale │ 11.341│ 750│ 12.091│
│6903 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 11.341│ 750│ 12.091│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘
ANEXA 3/03/20/03

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole si
paragrafe pe anul 2006
(sumele alocate din credite externe)
- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬──-┬──-┬──────────────────────────────────────────┬──────────-┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │ │ │
│ │ _________ │ 12.300│ │ 12.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.972│ -2.582│ 2.390│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 48│ 28│ 76│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.924│ -2.610│ 2.314│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.528│ 2.582│ 10.110│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.528│ 2.582│ 10.110│
│6806 │ASIGURARII SI ASISTENTA SOCIALA │ 6.903│ 4.750│ 11.653│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.222│ 587│ 1.809│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28│ 35│ 63│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.194│ 552│ 1.746│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.681│ 4.163│ 9.844│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.681│ 4.163│ 9.844│
│6806 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurãrilor │ │ │ │
│ │si asistentei sociale │ 6.903│ 4.750│ 11.653│
│6806 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 6.903│ 4.750│ 11.653│
│6906 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU │ │ │ │
│ │ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE │ 5.597│ -4.750│ 847│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.750│ -3.169│ 581│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20│ -7│ 13│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.730│ -3.162│ 568│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.847│ -1.581│ 266│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.847│ -1.581│ 266│
│6906 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurãrilor │ │ │ │
│ │si asistentei sociale │ 5.597│ -4.750│ 847│
│6906 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 5.597│ -4.750│ 847│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘
ANEXA 3/03/20/07

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole
si alineate, dupa caz, pe anul 2006
(sumele alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)
- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬──-┬──-┬──────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│5003 │CHELTUIELI-TOTAL │ 18.156.526│ 439.355│ 18.595.881│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.131.317│ 439.275│ 18.570.592│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.797│ 28.622│ 102.419│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 270.720│ 47.510│ 318.230│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│ 143│ 42.519│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 7.647│ │ 7.647│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 7.647│ │ 7.647│
│ 51 01 16 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │ │ │
│ │sociale de stat cãtre bugetul fondului │ │ │ │
│ │naţional unic de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 6.031│ │ 6.031│
│ 51 01 21 │Transferãri din bugetul asigurarilor │ │ │ │
│ │sociale de stat catrre bugetul fondului │ │ │ │
│ │naţional unic de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate reprezentând contribuţia │ │ │ │
│ │persoanelor aflate in concediu medical │ │ │ │
│ │din cauza de accident de munca sau │ │ │ │
│ │boala profesionala │ 1.616│ │ 1.616│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│ │ 12.353│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 12.353│ │ 12.353│
│ 55 01 17 │Transferuri pentru programe si proiecte │ │ │ │
│ │de prevenire a accidentelor de munca │ │ │ │
│ │si a bolilor profesionale │ 12.353│ │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 17.724.424│ 363.000│ 18.087.424│
│ 57 01 │Asigurãri sociale │ 17.061.016│ 250.000│ 17.311.016│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 663.408│ 113.000│ 776.408│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 369.498│ 28.000│ 397.498│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 293.910│ 85.000│ 378.910│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.170│ │ 21.170│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.170│ │ 21.170│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI │ │ │ │
│ │SOCIAL-CULTURALE │ 18.156.526│ 439.355│ 18.595.881│
│6800 03 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.131.317│ 439.275│ 18.570.592│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 73.797│ 28.622│ 102.419│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 270.720│ 47.510│ 318.230│
│ 30 │TITLUL III D0BANZI │ 42.376│ 143│ 42.519│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 7.647│ │ 7.647│
│6800 03 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│ │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 17.724.424│ 363.000│ 18.087.424│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.170│ │ 21.170│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 21.170│ │ 21.170│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│6803 │ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA │ 18.053.004│ 438.605│ 18.491.609│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.031.652│ 438.525│ 18.470.177│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 70.577│ 27.872│ 98.449│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 54.160│ 21.716│ 75.876│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 40.482│ 464│ 40.946│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 1.200│ 200│ 1.400│
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ 1.600│ 500│ 2.100│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 5.735│ 2.265│ 8.000│
│ 10 01 05 │Sporuri pentru condiţii de munca │ 400│ 373│ 773│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 280│ 407│ 687│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 243│ 6.757│ 7.000│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 3.900│ 4.100│ 8.000│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din │ │ │ │
│ │afara unitaţii │ 170│ 100│ 270│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ 150│ 150│ 300│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ │ 6.400│ 6.400│
│ 10 03 │Contributii │ 16.417│ 6.156│ 22.573│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │stat │ 10.630│ 3.808│ 14.438│
│ 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.346│ 551│ 1.897│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 3.769│ 1.542│ 5.311│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurãri pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 269│ 110│ 379│
│ 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii si │ │ │ │
│ │indemnizatii │ 403│ 145│ 548│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 266.456│ 47.510│ 313.956│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 22.675│ 19.106│ 41.781│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 778│ │ 778│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 311│ │ 311│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 2.334│ │ 2.334│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 778│ │ 778│
│ 20 01 05 │Carburanţi si lubrifianti │ 3.112│ │ 3.112│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 467│ │ 467│
│ 20 01 07 │Transport │ 55│ │ 55│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 6.132│ │ 6.132│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 263│ │ 263│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere si functionare │ 8.445│ 19.106│ 27.551│
│ 20 02 │Reparaţii curente │ 6.563│ │ 6.563│
│ 20 03 │Hrana │ 215│ │ 215│
│ 20 03 01 │Hrana pentru oameni │ 215│ │ 215│
│ 20 04 │Medicamente si materiale sanitare │ 519│ │ 519│
│ 20 04 01 │Medicamente │ 307│ │ 307│
│ 20 04 02 │Materiale sanitere │ 212│ │ 212│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 991│ │ 991│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 991│ │ 991│
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 613│ 687│ 1.300│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferari │ 369│ 687│ 1.056│
│ 20 06 02 │Deplasãri in strainãtate │ 244│ │ 244│
│ 20 11 │Cãrti, publicaţii si materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 113│ │ 113│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ │ 28│ 28│
│ 20 13 │Pregãtire profesionala │ 127│ 180│ 307│
│ 20 14 │Protecţia muncii │ 11│ │ 11│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ │ 114│ 114│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ │ 114│ 114│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 234.629│ 27.395│ 262.024│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ 11│ │ 11│
│ 20 30 04 │Chirii │ 300│ 2.775│ 3.075│
│ 20 30 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea │ │ │ │
│ │drepturilor │ 230.324│ │ 230.324│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 3.994│ 24.620│ 28.614│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 42.376│ 143│ 42.519│
│ 30 02 │Dobânzi aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe │ 2.187│ 143│ 2.330│
│ 30 02 02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 2.187│ 143│ 2.330│
│ 30 03 │Alte dobânzi │ 40.189│ │ 40.189│
│ 30 03 02 │Dobânda datorata trezoreriei statului │ 40.189│ │ 40.189│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 6.031│ │ 6.031│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 6.031│ │ 6.031│
│ 51 01 16 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │ │ │
│ │sociale de stat cãtre bugetul fondului │ │ │ │
│ │naţional unic de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ 6.031│ │ 6.031│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 17.646.212│ 363.000│ 18.009.212│
│ 57 01 │Asigurãri sociale │ 17.061.016│ 250.000│ 17.311.016│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 585.196│ 113.000│ 698.196│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 300.918│ 28.000│ 328.918│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 284.278│ 85.000│ 369.278│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 17.313│ │ 17.313│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 17.313│ │ 17.313│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparaţii │ │ │ │
│ │capitale) │ 17.313│ │ 17.313│
│ 71 01 01 │Constructii │ 8.112│ │ 8.112│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de │ │ │ │
│ │transport │ 279│ │ 279│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 6.092│ │ 6.092│
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ 2.830│ │ 2.830│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 4.039│ 80│ 4.119│
│ 81 01 │Rambursãri de credite externe │ 4.039│ 80│ 4.119│
│ 81 01 01 │Rambursãri de credite externe contractate │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 4.039│ 80│ 4.119│
│6803 03 │Pensii si ajutoare pentru batranete │ 17.061.016│ 250.000│ 17.311.016│
│ 04 │Asistenta acordata persoanelor in │ │ │ │
│ │vârsta │ 284.278│ 85.000│ 369.278│
│6803 05 │Asistenta sociala in caz de boli si │ │ │ │
│ │invaliditãţi │ 20.054│ │ 20.054│
│6803 05 01 │Asistenta sociala in caz de boli │ 20.054│ │ 20.054│
│ 06 │Asistenta sociala pentru familie si │ │ │ │
│ │copii │ 86.572│ │ 86.572│
│6803 09 │Ajutoare pentru urmasi │ 200.323│ 28.000│ 228.323│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurãrilor │ │ │ │
│ │si asistentei sociale │ 400.761│ 75.605│ 476.366│
│6803 50 02 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │ │ │
│ │drepturilor │ 230.324│ │ 230.324│
│6803 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 170.437│ 75.605│ 246.042│
│6903 │ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA │ │ │ │
│ │PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI │ │ │ │
│ │BOLI PROFESIONALE │ 103.522│ 750│ 104.272│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99.665│ 750│ 100.415│
│ 10 │TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.220│ 750│ 3.970│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 2.479│ 581│ 3.060│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.970│ 20│ 1.990│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 40│ -15│ 25│
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ 15│ -5│ 10│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 180│ 145│ 325│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 7│ 9│ 16│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 37│ 263│ 300│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 180│ 64│ 244│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 50│ │ 50│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ │ 100│ 100│
│ 10 03 │Contribuţii │ 741│ 169│ 910│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │stat │ 480│ 102│ 582│
│ 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de somaj │ 61│ 16│ 77│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 170│ 44│ 214│
│ 10 03 04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale │ 12│ 3│ 15│
│ 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii si │ │ │ │
│ │indemnizatii │ 18│ 4│ 22│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.264│ │ 4.264│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 3.053│ │ 3.053│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 105│ │ 105│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 42│ │ 42│
│ 20 01 03 │Încãlzit, iluminat si forta motrica │ 313│ │ 313│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 104│ │ 104│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 417│ │ 417│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 63│ │ 63│
│ 20 01 07 │Transport │ 7│ │ 7│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ 835│ │ 835│
│ 20 01 09 │Materiale si prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 35│ │ 35│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │intretinere si functionare │ 1.132│ │ 1.132│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 290│ │ 290│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 290│ │ 290│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferãri │ 41│ │ 41│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 29│ │ 29│
│ 20 06 02 │Deplasãri in strainatate │ 12│ │ 12│
│ 20 11 │Cãrti, publicaţii si materiale │ │ │ │
│ │documentare │ 57│ │ 57│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ │ 28│ 28│
│ 20 13 │Pregãtire profesionala │ 50│ │ 50│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 773│ -28│ 745│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 773│ -28│ 745│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.616│ │ 1.616│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 1.616│ │ 1.616│
│ 51 01 21 │Transferuri din bugetul asigurãrilor │ │ │ │
│ │sociale de stat cãtre bugetul fondului │ │ │ │
│ │naţional unic de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate reprezentând contribuţia │ │ │ │
│ │persoanelor aflate in concediu medical din│ │ │ │
│ │cauza de accident de munca sau boala │ │ │ │
│ │profesionala │ 1.616│ │ 1.616│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353│ │ 12.353│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ 12.353│ │ 12.353│
│ 55 01 17 │Transferuri pentru programe si proiecte │ │ │ │
│ │de prevenire a accidentelor de munca │ │ │ │
│ │si a bolilor profesionale │ 12.353│ │ 12.353│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 78.212│ │ 78.212│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 78.212│ │ 78.212│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 68.580│ │ 68.580│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 9.632│ │ 9.632│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.857│ │ 3.857│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE FINANCIARE │ 3.857│ │ 3.857│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparaţii │ │ │ │
│ │capitale) │ 3.857│ │ 3.857│
│ 71 01 01 │Constructii │ 1.854│ │ 1.854│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 1.323│ │ 1.323│
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ 680│ │ 680│
│6903 05 │Asistenta sociala in caz de boli si │ │ │ │
│ │invaliditati │ 69.454│ │ 69.454│
│6903 05 01 │Asistenta sociala in caz de boli │ 36.900│ │ 36.900│
│ 02 │Asistenta sociala in caz de invaliditate │ 32.554│ │ 32.554│
│6903 07 │Asigurari pentru şomaj │ 8.243│ │ 8.243│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 2.131│ │ 2.131│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 12.353│ │ 12.353│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii │ │ │ │
│ │excluderii sociale │ 12.353│ │ 12.353│
│6903 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurãrilor │ │ │ │
│ │si asistentei sociale │ 11.341│ 750│ 12.091│
│6903 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 11.341│ 750│ 12.091│
│ │ │ │ │ │
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘ANEXA 3/03/20/08


Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ
pe anul 2006
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT)

- mii lei -
┌────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────┐
│ │ │ Numãr maxim de posturi în anul │ Nr. │Fond aferent salariilor de bazã │
│ │Salariul │ 2006 │ luni │ în anul 2006 │
│ │mediu de ├───────┬─────────┬─────┬────────┤ pt. ├─────────┬───────────┬──────────┤
│ │ bazã în │ │ │In- │ │influ-│ │ │ │
│ │ luna │Aprobat│ │flu- │ │ enţe │ │ │ │
│ │decembrie│ prin │Actuali- │enţe │Rectifi-│ pe │ Actua- │ Influenţe │Rectificat│
│ │ 2005 │ buget │ zat │(+/-)│ cat │func- │ lizat │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ţie │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5 = 3+4 │ 6 │ 7 │ 8 = 1*4*6 │ 9 = 7+8 │
└────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────┴────────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────┘
TOTAL: 4.337 4.337 4.337 42.452 483 42.936
din care:
6803 Asigurãri şi asistenţã socialã -
bugetul asigurãrilor sociale de stat 4.181 4.181 4.181 40.482 463 40.946
din care:
V. A. Funcţii publice generale (conform
O.U. nr. 92/2004) 3.175 3.175 3.175 31.458 458 31.916
1. Înalţi funcţionari publici 2 2 2 68 68
Secretar general 3,03 1 1 1 36 36
Secretar general adjunct 2,67 1 1 1 32 32
2. Funcţii publice de conducere 363 363 60 423 5.735 320 6.056
Director 1,41 9 9 9 152 152
Director adjunct 1,41 2 2 1 3 4,00 34 6 39
Şef serviciu 1,41 19 19 5 24 4,00 321 28 350
Şef birou 1,41 4 4 4,00 23 23
Director executiv 1,32 42 42 42 665 665
Director executiv adjunct 1,32 85 85 85 1.346 1.346
Şef serviciu, şef administraţie financiarã -
nivel oraş 1,32 178 178 50 228 4,00 2.820 264 3.084
Şef serviciu, şef administraţie financiarã -
nivel comunã 1,18 28 28 28 396 396
3. Funcţii publice de execuţie 2.810 2.810 -60 2.750 25.654 138 25.792
a. Clasa I - studii superioare 1.301 1.301 67 1.368 14.087 308 14.395
Consilier superior treapta 1 1,41 38 38 ~7 31 4,00 643 -39 603
Consilier superior treapta 2 1,23 6 6 2 8 4,00 89 10 98
Consilier superior treapta 3 1,11 8 8 2 10 4,00 107 9 115
Expert superior treapta 2 1,23 1 1 4,00 5 5
Expert superior treapta 3 1,11 4 4 -1 3 4,00 53 -4 49
Inspector superior treapta 1 1,41 1 1 -1 4,00 17 -6 11
Consilier juridic superior treapta 1 1,41 4 4 ~2 2 4,00 68 -11 56
Consilier jnridic superior treapta 3 1,11 1 1 4,00 4 4
Consilier principal treapta 1 1,00 2 2 4,00 8 8
Consilier principal treapta 2 0,90 2 2 2 22 22
Consilier principal treapta 3 0,83 4 4 3 7 4,00 40 10 50
Expert principal treapta 1 1,00 13 13 -3 10 4,00 156 -12 144
Expert principal treapta 2 0,90 5 5 -5 4,00 54 -18 36
Expert principal treapta 3 0,83 2 2 4 6 4,00 20 13 33
Inspector principal treapta 1 1,00 1 1 1 12 12
Inspector principal treapta 2 0,90 2 2 2 22 22
Inspector principal treapta 3 0,83 1 1 -1 4,00 10 -3 7
Consilier juridic principal treapta 1 1,00 1 1 1 12 12
Consilier juridic principal treapta 2 0,90 1 1 4,00 4 4
Consilier asistent treapta 1 0,75 1 1 4,00 3 3
Consilier asistent treapta 2 0,70 1 1 3 4 4,00 8 8 17
Consilier asistent treapta 3 0,65 5 5 5 39 39
Expert asistent treapta 1 0,75 5 5 5 45 45
Expert asistent treapta 2 0,70 2 2 2 17 17
Expert asistent treapta 3 0,65 14 14 ~2 12 4,00 109 -5 104
Inspector asistent treapta 1 0,75 1 1 4,00 3 3
Inspector asistent treapta 2 0,70 2 2 3 5 4,00 17 8 25
Inspector asistent treapta 3 0,65 13 13 ~3 10 4,00 101 -8 94
Consilier juridic asistent treapta 1 0,75 1 1 1 9 9
Consilier juridic asistent treapta 2 0,70 2 2 1 3 4,00 17 3 20
Consilier juridic asistent treapta 3 0,65 5 5 -2 3 4,00 39 -5 34
Consiler debutant 0,48 4 4 2 6 4,00 23 4 27
Expert debutant 0,48 2 2 -1 1 4,00 12 -2 10
Inspector debutant 0,48 1 1 -1 4,00 6 -2 4
Consilier juridic debutant 0,48 2 2 2 12 12
Auditor superior treapta 1 1,97 1 1 -1 4,00 24 -8 16
Auditor superior treapta 2 1,56 3 3 4,00 19 19
Auditor superior treapta 3 1,27 2 2 -2 4,00 30 ~10 20
Auditor principal treapta 1 1,13 2 2 -1 1 4,00 27 -5 23
Auditor principal treapta 3 0,82 1 1 4,00 3 3
Consilier superior treapta 1 1,32 172 172 69 241 4,00 2.724 364 3.089
Consilier superior treapta 2 1,18 71 71 -52 19 4.00 1.005 -245 760
Consilier superior treapta 3 1,07 33 33 -21 12 4,00 424 -90 334
Expert superior treapta 1 1,32 1 1 -1 4,00 16 -5 11
Inspector superior treapta 1 1,32 1 1 3 4 4,00 16 16 32
Inspector superior treapta 2 1,18 4 4 -1 3 4,00 57 -5 52
Inspector superior treapta 3 1,07 2 2 4 6 4,00 26 17 43
Consilier juridic superior treapta 1 1,32 10 10 15 25 4,00 158 79 238
Consilier juridic superior treapta 2 1,18 15 15 -8 7 4,00 212 -38 175
Consilier juridic superior treapta 3 1,07 3 3 3 6 4,00 39 13 51
Consilier principal treapta 1 0,96 16 16 -6 10 4,00 184 -23 161
Consilier principal treapta 2 0,86 11 11 -1 10 4,00 114 -3 110
Consilier principal treapta 3 0,80 8 8 2 10 4,00 77 6 83
Expert principal treapta 1 0,96 18 18 -1 17 4,00 207 -4 204
Expert principal treapta 2 0,86 5 5 4,00 17 17
Expert principal treapta 3 0,80 3 3 -1 2 4,00 29 -3 26
Inspector principal treapta 1 0,96 104 104 29 133 4,00 1,198 111 1.309
Inspector principal treapta 2 0,86 80 80 -39 41 4,00 826 -134 691
Inspector principal treapta 3 0,80 29 29 16 45 4,00 278 51 330
Consilier juridic principal treapta 1 0,96 22 22 3 25 4,00 253 12 265
Consilier juridic principal treapta 2 0,86 6 6 6 62 62
Consilier juridic principal treapta 3 0,80 3 3 3 6 4,00 29 10 38
Consilier asistent treapta 1 0,72 2 2 6 8 4,00 17 17 35
Consilier asistent treapta 2 0,67 2 2 10 12 4,00 16 27 43
Consilier asistent treapta 3 0,62 28 28 -7 21 4,00 208 -17 191
Expert asistent treapta 1 0,72 1 1 1 9 9
Expert asistent treapta 2 0,67 7 7 4,00 19 19
Expert asistent treapta 3 0,62 12 12 -4 8 4,00 89 -10 79
Inspector asistent treapta 1 0,72 38 38 22 60 4,00 328 63 392
Inspector asistent treapta 2 0,67 40 40 125 165 4,00 322 335 657
Inspector asistent treapta 3 0,62 233 233 -89 144 4,00 1.734 ~221 1.513
Consilier juridic asistent treapta 1 0,72 7 7 6 13 4,00 60 17 78
Consilier juridic asistent treapta 2 0,67 16 16 37 53 4,00 129 99 228
Consilier juridic asistent treapta 3 0,62 82 82 -46 36 4,00 610 -114 496
Consilier debutant 0,48 5 5 -4 1 4,00 29 ~8 21
Inspector debutant 0,48 18 18 -11 7 4,00 104 -21 83
Consilier juridic debutant 0,48 5 5 -3 2 4,00 29 -6 23
Auditor superior treapta 1 1,32 23 23 5 28 4,00 364 26 391
Auditor superior treapta 2 1,18 6 6 6 85 85
Auditor superior treapta 3 1,07 5 5 -3 2 4,00 64 -13 51
Auditor principal treapta 1 0,96 3 3 2 5 4,00 35 8 42
Auditor principal treapta 2 0,86 3 3 -3 4,00 31 -10 21
Auditor principal treapta 3 0,80 1 1 -1 4,00 10 -3 6
Auditor asistent treapta 1 0,72 1 1 1 9 9
Auditor asistent treapta 2 0,67 1 1 4,00 3 3
Auditor asistent treapta 3 0,62 2 2 -2 4,00 15 -5 10
b. Clasa II - studii superioare de scurtã
duratã 91 91 2 93 899 24 923
Referent de specialitate superior treapta 1 1,14 3 3 1 4 4,00 41 5 46
Referent de specialitate superior treapta 2 0,93 1 1 4,00 4 4
Referent de specialitate principal treapta 1 0,77 2 2 -1 1 4,00 18 -3 15
Referent de specialitate asistent treapta 2 0,75 1 1 4,00 3 3
Referent de specialitate asistent treapta 3 0,43 1 1 -1 4,00 5 -2 3
Referent de specialitate superior treapta 1 1,13 20 20 12 32 4,00 271 54 325
Referent de specialitate superior treapta 2 0,92 17 17 -11 6 4,00 188 -40 147
Referent da specialitate superior treapta 3 0,82 9 9 -1 8 4,00 89 -3 85
Referent de specialitate principal treapta 1 0,76 11 11 6 17 4,00 100 18 119
Referent de specialitate principal treapta 2 0,74 8 8 ~1 7 4,00 71 -3 68
Referent de spaciadîtate principal treapta 3 0,57 6 6 -4 2 4,00 41 -9 32
Referent de specialitate asistent treapta 1 0,47 3 3 3 6 4,00 17 6 23
Referent de specialitate asistent treapta 2 0,45 2 2 3 5 4,00 11 5 16
Referent de specialitate asistent treapta 3 0,43 9 9 -6 3 4,00 46 -10 36
c. Clasa III - studii medii 1.418 1.418 -129 1.289 10.668 -194 10.475
Referent superior treapta 1 0,74 40 40 8 48 4,00 355 24 379
Referent superior treapta 2 0,64 15 15 -15 4,00 115 -38 77
Referent superior treapta 3 0,57 1 1 1 2 4,00 7 2 9
Referent principal treapta 1 0,51 11 11 -2 9 4,00 67 -4 63
Referent asistent treapta 2 0,44 4 4 4,00 7 7
Referent asistent treapta 3 0,42 6 6 -4 2 4,00 30 -7 24
Referent debutant 0,41 1 1 -1 4,00 5 -2 3
Referent superior treapta 1 0,72 611 611 167 778 4,00 5.279 481 5.760
Referent superior treapta 2 0,62 279 279 -147 132 4,00 2.076 -365 1.711
Referent superior treapta 3 0,55 156 156 -100 56 4,00 1.030 -220 810
Referent principal treapta 1 0,51 161 161 -19 142 4,00 985 -39 947
Referent principal treapta 2 0,48 25 25 ~5 20 4,00 144 -10 134
Referent principal treapta 3 0,46 13 13 -1 12 4,00 72 -2 70
Referent asistent treapta 1 0,45 9 9 3 12 4,00 49 5 54
Referent asistent treapta 2 0,44 5 5 36 41 4,00 26 63 90
Referent asistent treapta 3 0,42 83 83 -55 28 4,00 418 -92 326
Referent debutant 0,41 2 2 1 3 4,00 10 2 11
VII. Personal cu contract de muncã
a) Personal de specialitate 803 803 803 7.960 3 7.963
Consilier, expert, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul IA 1,19 3 3 1 4 4,00 43 5 48
Consilier, expert, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul I 1,04 1 1 1 12 12
Consilier, expert, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul II 0,94 1 1 1 11 11
Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul III 0,85 8 8 1 9 4,00 82 3 85
Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul IV 0,76 7 7 7 64 64
Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relaţii, interpret
profesional, subinginer; gradul I A 1,04 1 1 1 12 12
Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relaţii, interpret
profesional, subinginer; gradul III 0,69 2 2 2 17 17
Consilier juridic gradul IA 1,19 1 1 1 14 14
Consilier juridic gradul I 1,04 1 1 1 12 12
Referent IA 0,61 89 89 -2 87 4,00 651 -5 647
Referent I 0,53 29 29 29 184 184
Referent II 0,49 26 26 26 153 153
Referent III 0,43 16 16 16 83 83
Referent IV 0,41 10 10 10 49 49
Referent debutant 0,37 2 2 2 9 9
Medic primar 1,22 158 158 158 2.313 2.313
Medic specialist 0,87 49 49 49 512 512
Secretar de redacţie, tehnoredactor I 0,68 1 1 1 8 8
Fiziokinetoterapeut specialist bioinginer
medical 0,96 1 1 1 12
Asistent medical principal 0,78 83 83 83 777 777
Asistent medical 0,71 80 80 80 682 682
Asistent medical debutant 0,37 1 1 1 4 4
Sorã medicalã principalã 0,59 13 13 13 92 92
Sorã medicalã 0,49 15 15 15 88 88
Biolog biochimist, chimist, fizician,
fizician medical; specialist 0,81 1 1 1 10 10
Biolog, biochimist, chimist, fizician 0,62 1 1 1 7 7
Psiholog, logoped, sociolog, profesor
C.F.M., kinetoterapeut, asistent social,
asistent medical, moaşã; principal 1,17 3 3 3 42 42
Psiholog, logoped, sociolog, profesor
C.F.M., kinetoterapeut, asistent social,
asistent medical, moaşã 0,67 4 4 4 32 32
Infirmierã, agent D.D.D. 0,39 17 17 17 80 80
Brancardier, baies, nãmolar, spãlãtoreasã,
îngrijitoare 0,39 32 32 32 150 150
Şofer autosanitarã II 0,44 2 2 2 11 11
Medic primar 1,45 28 28 28 487 487
Medic specialist 1,13 17 17 17 231 231
Medic rezident anul IV-V 0,81 8 8 8 78 78
Farmacist primar 1,22 1 1 1 15 15
Asistent medical principal 0,90 48 48 48 518 518
Asistent medical 0,80 12 12 12 115 115
Profesor C.F.M.; principal 0,70 1 1 1 8 8
Cercetãtor ştiinţific principal gradul II 1,44 4 4 4 69 69
Cercetãtor ştiinţific principal gradul III 1,24 4 4 4 60 60
Cercetãtor ştiinţific 0,98 3 3 3 35 35
Asistent de cercetare ştiinţificã 0,77 2 2 2 18 18
Asistent I 0,61 1 1 1 7 7
Referent de specialitate, inspector de
specialitate gradul II, economist, referent,
inginer gradul I 0,69 4 4 4 33 33
Tehnician, merceolog, contabil, referent; I A 0,54 6 6 6 39 39
Tehnician, merceolog, contabil, referent; I 0,50 1 1 1 6 6
Tehnician, merceolog, contabil, referent;
III 0,41 3 3 3 15 15
Operator, controlor date IV 0,39 2 2 2 9 9
VII. Personal cn contract de muncã
b) care ocupã funcţii comune 203 203 203 1.065 1 1.066
Secretar-dactilograf dactilograf; I 0,44 12 12 12 63 63
Secretar-dactilograf, dactilograf; II 0,40 8 8 1 9 4,00 38 2 40
Casier magaziner; I 0,47 17 17 17 96 96
Casier magaziner; II 0,43 11 11 11 57 57
Funcţionar arhivar; I 0,46 28 28 28 155 155
Funcţionar arhivar; II 0,43 3 3 7 10 4,00 15 12 28
Funcţionar arhivar; III 0,39 8 8 8 37 37
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,
bufetier, manipulant bunuri, curier; I 0,38 34 34 ~8 26 4,00 155 -12 143
Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,
bufetier, manipulant bunuri, curier; II 0,38 5 5 5 23 23
Şofer IA 0,62 3 3 ~3 22 22
Şofer II 0,51 1 1 -1 6 6
Muncitor calificat I 0,51 3 3 3 18 18
Muncitor calificat II 0,49 8 8 8 47 47
Muncitor calificat III 0,45 54 54 54 292 292
Muncitor calificat IV 0,43 5 5 5 26 26
Muncitor calificat VI 0,38 1 1 1 5 5
Muncitor necalificat 0,38 2 2 2 9 9
Şofer 0,62 4 4
6903 Asigurãri şi asistenţã socialã pentru
accidente de muncã şi boli profesionale 156 156 156 1.970 20 1.990
din care:
V. A. Funcţii publice generale (conform
O.U. nr. 92/2004) 91 91 91 1.080 20 1.100
1. Înalţi funcţionari publici 1 1 1 36 36
Director general executiv 3,03 1 1 1 36 36
2. Funcţii publice de conducere 2 2 1 3 34 6 39
Director 1,41 2 2 2 34 34
Şef birou 1,41 1 1 4,00 6 6
3. Funcţii publice de execuţie 88 88 -1 87 1.010 14 1.024
a. Clasa I - studii superioare 86 86 86 997 17 1.014
Consilier superior treapta 1 1,41 4 4 4 68 68
Consilier superior treapta 2 1,23 2 2 3 5 4,00 30 15 44
Consilier superior treapta 3 1,11 5 5 -4 1 4,00 67 -18 49
Expert superior treapta 2 0,23 1 1 4,00 5 5
Expert superior treapta 3 1,11 2 2 -1 1 4,00 27 -4 22
Consilier principal treapta 3 0,83 1 1 1 10 10
Expert principal treapta 1 1,00 1 1 -1 4,00 12 -4 8
Expert principal treapta 3 0,83 1 1 1 2 4,00 10 3 13
Inspector principal treapta 3 0,83 2 2 2 20 20
Consilier asistent treapta 1 0,75 1 1 4,00 3 3
Consilier asistent treapta 2 0,70 2 2 4,00 6 6
Consilier asistent treapta 3 0,65 2 2 ~2 4,00 16 -5 10
Expert asistent treapta 2 0,70 1 1 4,00 3 3
Expert asistent treapta 3 0,65 1 1 -1 4,00 8 -3 5
Inspector asistent treapta 2 0,70 1 1 1 8 8
Inspector asistent treapta 3 0,65 1 1 4,00 3 3
Consilier superior treapta 1 1,32 12 12 4 16 4,00 190 21 211
Consilier superior treapta 2 1,18 4 4 5 9 4,00 57 24 80
Consilier superior treapta 3 1,07 9 9 -9 4,00 116 -39 77
Inspector superior treapta 2 1,18 1 1 4,00 5 5
Inspector superior treapta 3 1,07 1 1 ~1 4,00 13 -4 9
Consilier principal treapta 1 0,96 1 1 1 12 12
Consilier principal treapta 2 0,86 10 10 4,00 34 34
Consilier principal treapta 3 0,80 11 11 -11 4,00 106 -35 70
Inspector principal treapta 1 0,96 4 4 4 8 4,00 46 15 61
Inspector principal treapta 2 0,86 4 4 1 5 4,00 41 3 45
Inspector principal treapta 3 0,80 5 5 -3 2 4,00 48 -10 38
Consilier juridic principal treapta 1 0,96 1 1 1 12 12
Consilier asistent treapta 2 0,67 1 1 4,00 3 3
Consilier asistent treapta 3 0,62 1 1 -1 4,00 7 -2 5
Inspector asistent treapta 2 0,67 8 8 4,00 21 21
Inspector asistent treapta 3 0,62 8 8 -8 4,00 60 ~20 40
Consilier juridic asistent treapta 3 0,62 1 1 4,00 2 2
Inspector debutant 0,48 2 2 -2 4,00 12 -4 8
Consilier juridic debutant 0,48 1 1 ~1 4,00 6 -2 4
c. Clasa III - studii medii 2 2 -1 1 12 -2 10
Referent superior treapta 3 0,57 1 1 -1 4,00 7 ~2 5
Referent principal treapta 2 0,48 1 1 4,00 2 2
Referent principal treapta 3 0,47 1 1 -1 4,00 6 -2 4
VII. Personal cu contract de muncã
a) Personal de specialitate 63 63 63 875 875
Consilier, expert, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul I A 1,19 58 58 58 828 828
Consilier, expert, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul II 0,94 2 2 2 23 23
Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul IV 0,76 1 1 1 9 9
Referent, inspector, revizor contabil;
debutant 0,39 1 1 1 5 5
Medic specialist 0,87 1 1 1 10 10
VII. Personal cu contract de muncã
b) care ocupã funcţii comune 2 2 2 15 15
Şofer I A 0,62 2 2 -2 4,00 15 -5 10
Şofer 0,62 2 2 4,00 5 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 3/03/20/09


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, dupã caz,
pe anul 2006
(sumele alocate din credite externe)

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influenţe │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │ │ │
│ │─────────────── │ 12.500│ │ 12.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.972│ -2.582│ 2.390│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 48│ 28│ 76│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.924│ -2.610│ 2.314│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.528│ 2.582│ 10.110│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.528│ 2.582│ 10.110│
│6806 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 6.903│ 4.750│ 11.653│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.222│ 587│ 1.809│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28│ 35│ 63│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 28│ 35│ 63│
│ 10 01 13│Indemnizaţii de delegare │ 28│ 35│ 63│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.194│ 552│ 1.746│
│ 20 05 │Bunuri ds natura obiectelor de inventar │ 426│ 227│ 653│
│ 20 05 30│Alte obiecte de inventar │ 426│ 227│ 653│
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, trasferãri │ 200│ 99│ 299│
│ 20 06 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 80│ 105│ 185│
│ 20 06 02│Deplasãri în strãinãtate │ 120│ -6│ 114│
│ 20 12 │Consultanţã şi expertizã │ │ 141│ 141│
│ 20 13 │Pregãtire profesionalã │ │ 653│ 653│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 568│ -568│ │
│ 20 30 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 568│ -568│ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.681│ 4.163│ -9.844│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.681│ 4.163│ 9.844│
│ 71 01 │Active fixe (inchisiv reparaţii capitale) │ 5.681│ 4.163│ 9.844│
│ 71 01 03│Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │ │ │
│ │corporale │ │ 2.316│ 2.316│
│ 71 01 30│Alte active fixe │ 5.681│ 1.847│ 7.528│
│6806 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi │ │ │ │
│ │asistenţei sociale │ 6.903│ 4.750│ 11.653│
│6806 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 6.903│ 4.750│ 11.653│
│6906 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU │ │ │ │
│ │ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 5.597│ -4.750│ 847│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.750│ -3.169│ 581│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20│ -7│ 13│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 20│ -7│ 13│
│ 10 01 13│Indemnizaţii de delegare │ 20│ -7│ 13│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.730│ -3.162│ 568│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.136│ -994│ 142│
│ 20 05 30│Alte obiecte de inventar │ 1.136│ -994│ 142│
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, trasferãri │ 179│ ~179│ │
│ 20 06 01│Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 122│ -122│ │
│ 20 06 02│Deplasãri în strâinãtate │ 57│ -57│ │
│ 20 12 │Consultanţã şi expertizã │ 600│ -458│ 142│
│ 20 13 │Pregãtire profesionalã │ 400│ -400│ │
│ 20 16 │Studii şi cercetãri │ 800│ -800│ │
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 615│ -331│ 284│
│ 20 30 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 615│ -331│ 284│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.847│ -1.581│ 266│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.847│ ~1.581│ 266│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) │ 1.847│ ~1.581│ 266│
│ 71 01 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport│ 300│ -106│ 194│
│ 71 01 03│Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 1.200│ -1.128│ 72│
│ 71 01 30│Alte active fixe │ 347│ -347│ │
│6906 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi │ │ │ │
│ │asistenţei sociale │ 5.597│ -4.750│ 847│
│6906 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 5.597│ -4.750│ 847│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘ANEXA 3/03/20/125


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI
SURSE DE FINANTARE

─ mii lei ─
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
I ─ credite de CHELTUIELI CHELTUIELI ──────────────────────────────────────────
angajament TOTAL EFECTUATE PRELIMINATE PROGRAM ESTIMARI
II ─ credite bugetare pana la in 2006 ─────────────────────────────────
CAPITOL/GRUPA/SURSA 31.12.2004 2005 2007 2008 2009 anii
ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL (Tip: C. alte cheltuieli de investitii)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 256.110 127.178 31.421 31.280 23.591 21.005 21.635
finantare II 256.110 127.178 31.421 31.280 23.591 21.005 21.635
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I 97.805 74.623 11.763 10.110 1.309
II 97.805 74.623 11.763 10.110 1.309
1.4 Buget de asig. I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 158.305 52.555 19.658 21.170 22.282 21.005 21.635
II 158.305 52.555 19.658 21.170 22.282 21.005 21.635
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 68.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 235.012 127.178 26.140 27.157 19.428 17.295 17.814
finantare II 235.012 127.178 26.140 27.157 19.428 17.295 17.814
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I 95.357 74.623 10.063 9.844 827
II 95.357 74.623 10.063 9.844 827
1.4 Buget de asig. I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 139.655 52.555 16.077 17.313 18.601 17.295 17.814
II 139.655 52.555 16.077 17.313 18.601 17.295 17.814
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 69.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 21.098 5.281 4.123 4.163 3.710 3.821
finantare II 21.098 5.281 4.123 4.163 3.710 3.821
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I 2.448 1.700 266 482
II 2.448 1.700 266 482
1.4 Buget de asig. I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 18.650 3.581 3.857 3.681 3.710 3.821
II 18.650 3.581 3.857 3.681 3.710 3.821
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Programul s─a obtinut din centralizarea a 8 fise.
Nota: Alte surse - Bugetul asigurarilor sociale de stat.

ANEXA 3/03/20/126


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.03.0001b CNPAS


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

b) dotari independente


Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei) 31.125
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei) 13.377
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 42.154

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2005 2006 ─────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 85.656 31.125 13.377 6.371 12.361 11.032 11.390
finantare II 85.656 31.125 13.377 6.371 12.361 11.032 11.390
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de asig. I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 85.656 31.125 13.377 6.371 12.361 11.032 11.390
II 85.656 31.125 13.377 6.371 12.361 11.032 11.390
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse - Bugetul asigurarilor sociale de stat.


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.03.0001bBM CP

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

b) dotari independente

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei) 96.053
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei) 11.763
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 12.103

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2005 2006 ─────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 119.919 96.053 11.763 11.094 1.009
finantare II 119.919 96.053 11.763 11.094 1.009
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I 95.357 74.623 10.063 9.844 827
II 95.357 74.623 10.063 9.844 827
1.4 Buget de asig I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 24.562 21.430 1.700 1.250 182
II 24.562 21.430 1.700 1.250 182
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse - Bugetul asigurarilor sociale de stat.


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.03.0001c


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate
si fezabilitate

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei) 1.000
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 4.195

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2005 2006 ──────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 5.195 1.000 1.000 1.060 1.065 1.070
finantare II 5.195 1.000 1.000 1.060 1.065 1.070
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de asig. I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 5.195 1.000 1.000 1.060 1.065 1.070
II 5.195 1.000 1.000 1.060 1.065 1.070
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse - Bugetul asigurarilor sociale de stat.


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.03.001 RKCNPAS


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

e) alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei)
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 580

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2005 2006 ────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 580 580
finantare II 580 580
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.2 Credite ext. I
II
1.4 Buget de asig. I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 580 580
II 580 580
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse - Bugetul asigurarilor de stat.


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.03.001a CNPAS


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

a) achizitii de imobile

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna BUCURESTI
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei)
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 23.662

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2005 2006 ──────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 23.662 8.112 4.998 5.198 5.354
finantare II 23.662 8.112 4.998 5.198 5.354
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de asig I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 23.662 8.112 4.998 5.198 5.354
II 23.662 8.112 4.998 5.198 5.354
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse - Bugetul asigurarilor sociale de stat.


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 69.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.69.03.001

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

b) dotari independente

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei) 3.581
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 12.429

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2005 2006 ───────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 16.010 3.581 1.323 3.575 3.710 3.821
finantare II 16.010 3.581 1.323 3.575 3.710 3.821
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de asig. I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 16.010 3.581 1.323 3.575 3.710 3.821
II 16.010 3.581 1.323 3.575 3.710 3.821
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse - Bugetul asigurarilor sociale de stat.


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 69.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.69.03.002 b BM


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

b) dotari independente

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei) 1.700
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 1.534

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2005 2006 ────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 3.234 1.700 946 588
finantare II 3.234 1.700 946 588
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I 2.448 1.700 266 482
II 2.448 1.700 266 482
1.4 Buget de asig. I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 786 680 106
II 786 680 106
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari).
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse - Bugetul asigurarilor sociale de stat.


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 69.03 ─ ─ ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.69.03.003


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

a) achizitii de imobile


Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1 Judet/Sector
1.2 Municipiu/Oras/Comuna
1.3 Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei)
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 1.854

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE
SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA
IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare

─ mii lei ─
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare si EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────
costuri de pana la in PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2005 2006 ────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii
ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 1.854 1.854
finantare II 1.854 1.854
din care:
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I
II
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de asig I
pt. somaj II
1.5 Alte surse I 1.854 1.854
II 1.854 1.854
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nota:
Alte surse - Bugetul asigurarilor sociale de stat.ANEXA 1/04
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
pe anul 2006

- SINTEZA -

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│0001 04 │VENITURI - TOTAL │ 2.232.114│ │ 2.232.114│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │ 2.152.114│ │ 2.152.114│
│2000 │B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI │ 2.107.488│ │ 2.107.488│
│2004 │CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR │ 1.538.684│ │ 1.538.684│
│ 02 │Contributii de asigurari pentru somaj │ │ │ │
│ │datorate de angajatori │ 1.538.684│ │ 1.538.684│
│2104 │CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR │ 568.803│ │ 568.803│
│ 02 │Contributii de asigurari pentru somaj │ │ │ │
│ │datorate de asigurati │ 568.803│ │ 568.803│
│2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 44.625│ │ 44.625│
│3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATI │ 37.072│ │ 37.072│
│3104 │Venituri din dobanzi │ 37.072│ │ 37.072│
│ 03 │Alte venituri din dobanzi │ 37.072│ │ 37.072│
│3600 04 │C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII │ 7.553│ │ 7.553│
│3604 │DIVERSE VENITURI │ 7.553│ │ 7.553│
│ 50 │Alte venituri │ 7.553│ │ 7.553│
│4004 │INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR │ │ │ │
│ │ACORDATE │ 80.000│ │ 80.000│
│4004 03 │Incasari din rambursarea imprumuturilor │ │ │ │
│ │acordate pentru infiintarea si dezvoltarea │ │ │ │
│ │de intreprinderi mici si mijlocii │ 80.000│ │ 80.000│
│5004 │CHELTUIELI - TOTAL │ 2.089.128│ -50.000│ 2.039.128│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.011.935│ -50.586│ 1.961.349│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395│ 6.884│ 79.279│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 68.226│ -2.769│ 65.457│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│ 1.284│ 4.915│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 9.250│ -5.000│ 4.250│
│ 40 09 │Plati catre angajatori pentru formarea │ │ │ │
│ │profesionala a angajatilor │ 3.000│ -1.000│ 2.000│
│ 40 19 │Plati pentru stimularea creerii de locuri │ │ │ │
│ │de munca │ 6.250│ -4.000│ 2.250│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 436.282│ 5.468│ 441.750│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 436.282│ 5.468│ 441.750│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ │ 5.468│ 5.468│
│ 51 01 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale │ │ │ │
│ │de stat │ 270.198│ │ 270.198│
│ 51 01 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetele locale pt. finantarea │ │ │ │
│ │programelor pentru ocuparea temporara a │ │ │ │
│ │fortei de munca │ 99.102│ │ 99.102│
│ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul fondului national unic │ │ │ │
│ │de asigurari sociale de sanatate │ 66.833│ │ 66.833│
│ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale │ │ │ │
│ │de stat reprezentand asigurare pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale pe │ │ │ │
│ │durata practicii profesionale │ 149│ │ 149│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424│ │ 424│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ │ 350│ 350│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │ │ │
│ │nerambursabila │ │ 350│ 350│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre│ │ │ │
│ │organizatii internationale) │ 424│ -350│ 74│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 424│ -350│ 74│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.421.727│ -56.453│ 1.365.274│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 1.165.129│ -45.000│ 1.120.129│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 256.598│ -11.453│ 245.145│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 253.808│ -11.228│ 242.580│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 2.790│ -225│ 2.565│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144│ 442│ 16.586│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144│ 442│ 16.586│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 61.049│ 144│ 61.193│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108│ │ 51.108│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│6500 04 │PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 1.709.339│ -42.772│ 1.666.567│
│6500 04 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.683.254│ -43.358│ 1.639.896│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395│ 6.884│ 79.279│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 63.391│ -769│ 62.622│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│ 1.284│ 4.915│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 3.000│ -1.000│ 2.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 337.180│ 5.468│ 342.648│
│6500 04 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.203.657│ -55.225│ 1.148.432│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144│ 442│ 16.586│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144│ 442│ 16.586│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│6504 │INVATAMANT │ 42.998│ -3.054│ 39.944│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 33.972│ -2.570│ 31.402│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.329│ -944│ 1.385│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 1.765│ -683│ 1.082│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.202│ -501│ 701│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 38│ -15│ 23│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 60│ -16│ 44│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 216│ -61│ 155│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 6│ -4│ 2│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 100│ -56│ 44│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 118│ -18│ 100│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 14│ -7│ 7│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 11│ -5│ 6│
│ 10 03 │Contributii │ 564│ -261│ 303│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 374│ -177│ 197│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 45│ -21│ 24│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate│ 123│ -57│ 66│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de│ │ │ │
│ │munca si boli profesionale │ 9│ │ 9│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 13│ -6│ 7│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 25.107│ -5.869│ 19.238│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 24.148│ -5.653│ 18.495│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 66│ -16│ 50│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 24│ 3│ 27│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 1.011│ 209│ 1.220│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 78│ 22│ 100│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 120│ -33│ 87│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 220│ -138│ 82│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 383│ -91│ 292│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 19.353│ -5.111│ 14.242│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 2.893│ -498│ 2.395│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 223│ -223│ │
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 424│ -16│ 408│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 100│ │ 100│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 324│ -16│ 308│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 60│ -30│ 30│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 60│ -30│ 30│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 71│ -48│ 23│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 181│ 101│ 282│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 181│ 101│ 282│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 3.000│ -1.000│ 2.000│
│ 40 09 │Plati catre angajatori pentru formarea │ │ │ │
│ │profesionala a angajatilor │ 3.000│ -1.000│ 2.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ │ 5.468│ 5.468│
│ 51 01 │Transferuri curente │ │ 5.468│ 5.468│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ │ 5.468│ 5.468│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 3.536│ -225│ 3.311│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 3.536│ -225│ 3.311│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 746│ │ 746│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 2.790│ -225│ 2.565│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.026│ -484│ 8.542│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.026│ -484│ 8.542│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 9.026│ -484│ 8.542│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport│ 300│ 550│ 850│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 160│ │ 160│
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ 8.566│ -1.034│ 7.532│
│6504 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ 12.323│ -1.104│ 11.219│
│ 01 │Centre de specializare, perfectionare, │ │ │ │
│ │calificare si recalificare │ 12.323│ -1.104│ 11.219│
│6504 50 │Alte cheltuieli in domeniul invatamantului │ 30.675│ -1.950│ 28.725│
│6804 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 1.666.341│ -39.718│ 1.626.623│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.649.282│ -40.788│ 1.608.494│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 70.066│ 7.828│ 77.894│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 53.468│ 6.501│ 59.969│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 37.432│ │ 37.432│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 1.315│ 25│ 1.340│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.900│ 550│ 2.450│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 4.668│ 2.746│ 7.414│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 353│ 74│ 427│
│ 10 01 07 │Ore suplimentate │ 200│ │ 200│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 5.302│ 1.587│ 6.889│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara│ │ │ │
│ │unitatii │ 1.816│ │ 1.816│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 163│ -4│ 159│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 319│ 1.523│ 1.842│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ │ 10│ 10│
│ 10 02 04 │Locuinta de serviciu folosita de salariat si│ │ │ │
│ │familia sa │ │ 5│ 5│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ │ 5│ 5│
│ 10 03 │Contributii │ 16.598│ 1.317│ 17.915│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 10.599│ 670│ 11.269│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.350│ 131│ 1.481│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 3.748│ 455│ 4.203│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de│ │ │ │
│ │munca si boli profesionale │ 500│ 61│ 561│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 401│ │ 401│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 38.284│ 5.100│ 43.384│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 14.169│ 2.178│ 16.347│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 550│ 125│ 675│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 96│ 24│ 120│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 2.450│ 1.000│ 3.450│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 206│ 244│ 450│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 652│ -200│ 452│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 300│ │ 300│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 2.400│ 1.500│ 3.900│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 3.311│ -311│ 3.000│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 4.204│ -204│ 4.000│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 590│ 100│ 690│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 735│ 998│ 1.733│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 735│ 998│ 1.733│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 1.849│ │ 1.849│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 1.600│ │ 1.600│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 249│ │ 249│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 128│ │ 128│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ │ 170│ 170│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 300│ │ 300│
│ 20 14 │Protectia muncii │ │ 19│ 19│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ │ 57│ 57│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ │ 312│ 312│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ │ 312│ 312│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 20.513│ 1.266│ 21.779│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ │ 50│ 50│
│ 20 30 04 │Chirii │ │ 1.500│ 1.500│
│ 20 30 06 │Prestari servicii pentru transmiterea │ │ │ │
│ │drepturilor │ 15.040│ 100│ 15.140│
│ 20 30 09 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 70│ -30│ 40│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 5.403│ -354│ 5.049│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│ 1.284│ 4.915│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 3.631│ 1.284│ 4.915│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 3.631│ 1.284│ 4.915│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 337.180│ │ 337.180│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 337.180│ │ 337.180│
│ 51 01 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale │ │ │ │
│ │de stat │ 270.198│ │ 270.198│
│ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul fondului national unic │ │ │ │
│ │de asigurari sociale de sanatate │ 66.833│ │ 66.833│
│ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale │ │ │ │
│ │de stat reprezentand asigurare pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale pe │ │ │ │
│ │durata practicii profesionale │ 149│ │ 149│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.200.121│ -55.000│ 1.145.121│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 1.165.129│ -45.000│ 1.120.129│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 34.992│ -10.000│ 24.992│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 34.992│ -10.000│ 24.992│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.118│ 926│ 8.044│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.118│ 926│ 8.044│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 7.118│ 926│ 8.044│
│ 71 01 01 │Constructii │ 5.160│ -300│ 4.860│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport│ 85│ 155│ 240│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 1.873│ -1.233│ 640│
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ │ 2.304│ 2.304│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 9.941│ 144│ 10.085│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 9.941│ 144│ 10.085│
│6804 07 │Asigurari pentru somaj │ 1.502.309│ -45.000│ 1.457.309│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 34.992│ -10.000│ 24.992│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii │ │ │ │
│ │excluderii sociale │ 34.992│ -10.000│ 24.992│
│6804 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si │ │ │ │
│ │asistentei sociale │ 129.040│ 15.282│ 144.322│
│6804 50 02 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │ │ │
│ │drepturilor │ 15.040│ 100│ 15.140│
│6804 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 114.000│ 15.182│ 129.182│
│8000 04 │Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE │ 379.789│ -7.228│ 372.561│
│8004 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE│ │ │ │
│ │MUNCA │ 379.789│ -7.228│ 372.561│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 328.681│ -7.228│ 321.453│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.835│ -2.000│ 2.835│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 4.835│ -2.000│ 2.835│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 4.835│ -2.000│ 2.835│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 6.250│ -4.000│ 2.250│
│ 40 19 │Plati pentru stimularea creerii de locuri │ │ │ │
│ │de munca │ 6.250│ -4.000│ 2.250│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 99.102│ │ 99.102│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 99.102│ │ 99.102│
│ 51 01 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetele locale pt. finantarea │ │ │ │
│ │programelor pentru ocuparea temporara a │ │ │ │
│ │fortei de munca │ 99.102│ │ 99.102│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424│ │ 424│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ │ 350│ 350│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │ │ │
│ │nerambursabila │ │ 350│ 350│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │ │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 424│ -350│ 74│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 424│ -350│ 74│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 218.070│ -1.228│ 216.842│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 218.070│ -1.228│ 216.842│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 218.070│ -1.228│ 216.842│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 51.108│ │ 51.108│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108│ │ 51.108│
│ 80 04 │Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj │ 50.000│ │ 50.000│
│ 80 09 │Imprumuturi acordate de agentiile guverna- │ │ │ │
│ │mentale si administrate prin agentii de │ │ │ │
│ │credit │ 1.108│ │ 1.108│
│8004 02 │Actiuni generale de munca │ 379.789│ -7.228│ 372.561│
│ 04 │Masuri active pentru combaterea somajului │ 110.187│ -6.000│ 104.187│
│8004 02 05 │Stimularea crearii de locuri de munca │ 218.070│ -1.228│ 216.842│
│ 30 │Alte actiuni generale de munca │ 51.532│ │ 51.532│
│9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 142.986│ 50.000│ 192.986│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘
ANEXA 2/04
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEISINTEZA
cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, paragrafe,
titluri de cheltuieli pe anul 2006


- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│5004 │CHELTUIELI - TOTAL │ 2.089.128│ -50.000│ 2.039.128│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.011.935│ -50.586│ 1.961.349│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395│ 6.884│ 79.279│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 68.226│ -2.769│ 65.457│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│ 1.284│ 4.915│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 9.250│ -5.000│ 4.250│
│ 40 09 │Plati catre angajatori pentru formarea │ │ │ │
│ │profesionala a angajatilor │ 3.000│ -1.000│ 2.000│
│ 40 19 │Plati pentru stimularea creerii de locuri │ │ │ │
│ │de munca │ 6.250│ -4.000│ 2.250│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 436.282│ 5.468│ 441.750│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 436.282│ 5.468│ 441.750│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ │ 5.468│ 5.468│
│ 51 01 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale │ │ │ │
│ │de stat │ 270.198│ │ 270.198│
│ 51 01 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetele locale pt. finantarea │ │ │ │
│ │programelor pentru ocuparea temporara a │ │ │ │
│ │fortei de munca │ 99.102│ │ 99.102│
│ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul fondului national unic │ │ │ │
│ │de asigurari sociale de sanatate │ 66.833│ │ 66.833│
│ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale │ │ │ │
│ │de stat reprezentand asigurare pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale pe │ │ │ │
│ │durata practicii profesionale │ 149│ │ 149│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424│ │ 424│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ │ 350│ 350│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │ │ │
│ │nerambursabila │ │ 350│ 350│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre│ │ │ │
│ │organizatii internationale) │ 424│ -350│ 74│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 424│ -350│ 74│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.421.727│ -56.453│ 1.365.274│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 1.165.129│ -45.000│ 1.120.129│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 256.598│ -11.453│ 245.145│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 253.808│ -11.228│ 242.580│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 2.790│ -225│ 2.565│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144│ 442│ 16.586│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144│ 442│ 16.586│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 61.049│ 144│ 61.193│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108│ │ 51.108│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│6500 04 │PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 1.709.339│ -42.772│ 1.666.567│
│6500 04 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.683.254│ -43.358│ 1.639.896│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395│ 6.884│ 79.279│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 63.391│ -769│ 62.622│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│ 1.284│ 4.915│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 3.000│ -1.000│ 2.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 337.180│ 5.468│ 342.648│
│6500 04 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.203.657│ -55.225│ 1.148.432│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144│ 442│ 16.586│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144│ 442│ 16.586│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│6504 │INVATAMANT │ 42.998│ -3.054│ 39.944│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 33.972│ -2.570│ 31.402│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.329│ -944│ 1.385│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 1.765│ -683│ 1.082│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.202│ -501│ 701│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 38│ -15│ 23│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 60│ -16│ 44│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 216│ -61│ 155│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 6│ -4│ 2│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 100│ -56│ 44│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 118│ -18│ 100│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 14│ -7│ 7│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 11│ -5│ 6│
│ 10 03 │Contributii │ 564│ -261│ 303│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 374│ -177│ 197│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 45│ -21│ 24│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate│ 123│ -57│ 66│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de│ │ │ │
│ │munca si boli profesionale │ 9│ │ 9│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 13│ -6│ 7│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 25.107│ -5.869│ 19.238│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 24.148│ -5.653│ 18.495│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 66│ -16│ 50│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 24│ 3│ 27│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 1.011│ 209│ 1.220│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 78│ 22│ 100│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 120│ -33│ 87│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 220│ -138│ 82│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 383│ -91│ 292│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 19.353│ -5.111│ 14.242│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 2.893│ -498│ 2.395│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 223│ -223│ │
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 424│ -16│ 408│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 100│ │ 100│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 324│ -16│ 308│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 60│ -30│ 30│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 60│ -30│ 30│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 71│ -48│ 23│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 181│ 101│ 282│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 181│ 101│ 282│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 3.000│ -1.000│ 2.000│
│ 40 09 │Plati catre angajatori pentru formarea │ │ │ │
│ │profesionala a angajatilor │ 3.000│ -1.000│ 2.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ │ 5.468│ 5.468│
│ 51 01 │Transferuri curente │ │ 5.468│ 5.468│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ │ 5.468│ 5.468│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 3.536│ -225│ 3.311│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 3.536│ -225│ 3.311│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 746│ │ 746│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 2.790│ -225│ 2.565│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.026│ -484│ 8.542│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.026│ -484│ 8.542│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 9.026│ -484│ 8.542│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport│ 300│ 550│ 850│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 160│ │ 160│
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ 8.566│ -1.034│ 7.532│
│6504 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ 12.323│ -1.104│ 11.219│
│ 01 │Centre de specializare, perfectionare, │ │ │ │
│ │calificare si recalificare │ 12.323│ -1.104│ 11.219│
│6504 50 │Alte cheltuieli in domeniul invatamantului │ 30.675│ -1.950│ 28.725│
│6804 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 1.666.341│ -39.718│ 1.626.623│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.649.282│ -40.788│ 1.608.494│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 70.066│ 7.828│ 77.894│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 53.468│ 6.501│ 59.969│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 37.432│ │ 37.432│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 1.315│ 25│ 1.340│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.900│ 550│ 2.450│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 4.668│ 2.746│ 7.414│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 353│ 74│ 427│
│ 10 01 07 │Ore suplimentate │ 200│ │ 200│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 5.302│ 1.587│ 6.889│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara│ │ │ │
│ │unitatii │ 1.816│ │ 1.816│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 163│ -4│ 159│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 319│ 1.523│ 1.842│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ │ 10│ 10│
│ 10 02 04 │Locuinta de serviciu folosita de salariat si│ │ │ │
│ │familia sa │ │ 5│ 5│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ │ 5│ 5│
│ 10 03 │Contributii │ 16.598│ 1.317│ 17.915│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 10.599│ 670│ 11.269│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.350│ 131│ 1.481│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 3.748│ 455│ 4.203│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de│ │ │ │
│ │munca si boli profesionale │ 500│ 61│ 561│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 401│ │ 401│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 38.284│ 5.100│ 43.384│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 14.169│ 2.178│ 16.347│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 550│ 125│ 675│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 96│ 24│ 120│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 2.450│ 1.000│ 3.450│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 206│ 244│ 450│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 652│ -200│ 452│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 300│ │ 300│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 2.400│ 1.500│ 3.900│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 3.311│ -311│ 3.000│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 4.204│ -204│ 4.000│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 590│ 100│ 690│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 735│ 998│ 1.733│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 735│ 998│ 1.733│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 1.849│ │ 1.849│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 1.600│ │ 1.600│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 249│ │ 249│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 128│ │ 128│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ │ 170│ 170│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 300│ │ 300│
│ 20 14 │Protectia muncii │ │ 19│ 19│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ │ 57│ 57│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ │ 312│ 312│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ │ 312│ 312│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 20.513│ 1.266│ 21.779│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ │ 50│ 50│
│ 20 30 04 │Chirii │ │ 1.500│ 1.500│
│ 20 30 06 │Prestari servicii pentru transmiterea │ │ │ │
│ │drepturilor │ 15.040│ 100│ 15.140│
│ 20 30 09 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 70│ -30│ 40│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 5.403│ -354│ 5.049│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│ 1.284│ 4.915│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 3.631│ 1.284│ 4.915│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 3.631│ 1.284│ 4.915│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 337.180│ │ 337.180│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 337.180│ │ 337.180│
│ 51 01 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale │ │ │ │
│ │de stat │ 270.198│ │ 270.198│
│ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul fondului national unic │ │ │ │
│ │de asigurari sociale de sanatate │ 66.833│ │ 66.833│
│ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale │ │ │ │
│ │de stat reprezentand asigurare pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale pe │ │ │ │
│ │durata practicii profesionale │ 149│ │ 149│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.200.121│ -55.000│ 1.145.121│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 1.165.129│ -45.000│ 1.120.129│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 34.992│ -10.000│ 24.992│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 34.992│ -10.000│ 24.992│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.118│ 926│ 8.044│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.118│ 926│ 8.044│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 7.118│ 926│ 8.044│
│ 71 01 01 │Constructii │ 5.160│ -300│ 4.860│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport│ 85│ 155│ 240│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 1.873│ -1.233│ 640│
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ │ 2.304│ 2.304│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 9.941│ 144│ 10.085│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 9.941│ 144│ 10.085│
│6804 07 │Asigurari pentru somaj │ 1.502.309│ -45.000│ 1.457.309│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 34.992│ -10.000│ 24.992│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii │ │ │ │
│ │excluderii sociale │ 34.992│ -10.000│ 24.992│
│6804 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si │ │ │ │
│ │asistentei sociale │ 129.040│ 15.282│ 144.322│
│6804 50 02 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │ │ │
│ │drepturilor │ 15.040│ 100│ 15.140│
│6804 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 114.000│ 15.182│ 129.182│
│8000 04 │Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE │ 379.789│ -7.228│ 372.561│
│8004 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE│ │ │ │
│ │MUNCA │ 379.789│ -7.228│ 372.561│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 328.681│ -7.228│ 321.453│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.835│ -2.000│ 2.835│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 4.835│ -2.000│ 2.835│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 4.835│ -2.000│ 2.835│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 6.250│ -4.000│ 2.250│
│ 40 19 │Plati pentru stimularea creerii de locuri │ │ │ │
│ │de munca │ 6.250│ -4.000│ 2.250│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 99.102│ │ 99.102│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 99.102│ │ 99.102│
│ 51 01 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetele locale pt. finantarea │ │ │ │
│ │programelor pentru ocuparea temporara a │ │ │ │
│ │fortei de munca │ 99.102│ │ 99.102│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424│ │ 424│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ │ 350│ 350│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │ │ │
│ │nerambursabila │ │ 350│ 350│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │ │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 424│ -350│ 74│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 424│ -350│ 74│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 218.070│ -1.228│ 216.842│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 218.070│ -1.228│ 216.842│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 218.070│ -1.228│ 216.842│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 51.108│ │ 51.108│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108│ │ 51.108│
│ 80 04 │Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj │ 50.000│ │ 50.000│
│ 80 09 │Imprumuturi acordate de agentiile guverna- │ │ │ │
│ │mentale si administrare prin agentii de │ │ │ │
│ │credit │ 1.108│ │ 1.108│
│8004 02 │Actiuni generale de munca │ 379.789│ -7.228│ 372.561│
│ 04 │Masuri active pentru combaterea somajului │ 110.187│ -6.000│ 104.187│
│8004 02 05 │Stimularea crearii de locuri de munca │ 218.070│ -1.228│ 216.842│
│ 30 │Alte actiuni generale de munca │ 51.532│ │ 51.532│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │ │ │
│ │─────────────── │ 19.886│ 17.526│ 37.412│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.017│ 11.224│ 17.241│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29│ 127│ 156│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 5.988│ 11.097│ 17.085│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.926│ 4.881│ 8.807│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.926│ 4.881│ 8.807│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.943│ 1.421│ 11.364│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 9.943│ 1.421│ 11.364│
│6806 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 7.102│ 16.105│ 23.207│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.176│ 11.224│ 14.400│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29│ 127│ 156│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 29│ 127│ 156│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 29│ 127│ 156│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.147│ 11.097│ 14.244│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 653│ 5.057│ 5.710│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 653│ 5.057│ 5.710│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 369│ 96│ 465│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 295│ │ 295│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 74│ 96│ 170│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 425│ 428│ 853│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 550│ 274│ 824│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ 212│ 72│ 284│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 938│ 5.170│ 6.108│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 938│ 5.170│ 6.108│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.926│ 4.881│ 8.807│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.926│ 4.881│ 8.807│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 3.926│ 4.881│ 8.807│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 589│ 1.116│ 1.705│
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ 3.337│ 3.765│ 7.102│
│6806 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor │ │ │ │
│ │si asistentei sociale │ 7.102│ 16.105│ 23.207│
│6806 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 7.102│ 16.105│ 23.207│
│8006 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI │ │ │ │
│ │DE MUNCA │ 2.841│ │ 2.841│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.841│ │ 2.841│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 2.841│ │ 2.841│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 2.841│ │ 2.841│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 2.841│ │ 2.841│
│8006 02 │Actiuni generale de munca │ 2.841│ │ 2.841│
│8706 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 9.943│ 1.421│ 11.364│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.943│ 1.421│ 11.364│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 9.943│ 1.421│ 11.364│
│8706 50 │Alte actiuni economice │ 9.943│ 1.421│ 11.364│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘
ANEXA 3/04/20/01MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEIBUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

SINTEZA

fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anul 2006


- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │ │ │
│ │───────────── │ 2.109.014│ -32.474│ 2.076.540│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.017.952│ -39.362│ 1.978.590│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.424│ 7.011│ 79.435│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 74.214│ 8.328│ 82.542│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│ 1.284│ 4.915│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 9.250│ -5.000│ 4.250│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ │ │ │
│ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 436.282│ 5.468│ 441.750│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424│ │ 424│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.421.727│ -56.453│ 1.365.274│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 20.070│ 5.323│ 25.393│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 20.070│ 5.323│ 25.393│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 70.992│ 1.565│ 72.557│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108│ │ 51.108│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│5004 │CHELTUIELI - TOTAL │ 2.089.128│ -50.000│ 2.039.128│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.011.935│ -50.586│ 1.961.349│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395│ 6.884│ 79.279│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 68.226│ -2.769│ 65.457│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│ 1.284│ 4.915│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 9.250│ -5.000│ 4.250│
│ 40 09 │Plati catre angajatori pentru formarea │ │ │ │
│ │profesionala a angajatilor │ 3.000│ -1.000│ 2.000│
│ 40 19 │Plati pentru stimularea creerii de locuri │ │ │ │
│ │de munca │ 6.250│ -4.000│ 2.250│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 436.282│ 5.468│ 441.750│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 436.282│ 5.468│ 441.750│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ │ 5.468│ 5.468│
│ 51 01 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale │ │ │ │
│ │de stat │ 270.198│ │ 270.198│
│ 51 01 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetele locale pt. finantarea │ │ │ │
│ │programelor pentru ocuparea temporara a │ │ │ │
│ │fortei de munca │ 99.102│ │ 99.102│
│ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul fondului national unic │ │ │ │
│ │de asigurari sociale de sanatate │ 66.833│ │ 66.833│
│ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale │ │ │ │
│ │de stat reprezentand asigurare pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale pe │ │ │ │
│ │durata practicii profesionale │ 149│ │ 149│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424│ │ 424│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ │ 350│ 350│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │ │ │
│ │nerambursabila │ │ 350│ 350│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre│ │ │ │
│ │organizatii internationale) │ 424│ -350│ 74│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 424│ -350│ 74│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.421.727│ -56.453│ 1.365.274│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 1.165.129│ -45.000│ 1.120.129│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 256.598│ -11.453│ 245.145│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 253.808│ -11.228│ 242.580│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 2.790│ -225│ 2.565│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144│ 442│ 16.586│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144│ 442│ 16.586│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 61.049│ 144│ 61.193│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108│ │ 51.108│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │ │ │
│ │─────────────── │ 19.886│ 17.526│ 37.412│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.017│ 11.224│ 17.241│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29│ 127│ 156│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 5.988│ 11.097│ 17.085│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.926│ 4.881│ 8.807│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.926│ 4.881│ 8.807│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.943│ 1.421│ 11.364│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 9.943│ 1.421│ 11.364│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘
ANEXA 3/04/20/02MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEISINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli,
subcapitole si paragrafe pe anul 2006
(sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj)


- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│5004 │CHELTUIELI - TOTAL │ 2.089.128│ -50.000│ 2.039.128│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.011.935│ -50.586│ 1.961.349│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395│ 6.884│ 79.279│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 68.226│ -2.769│ 65.457│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│ 1.284│ 4.915│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 9.250│ -5.000│ 4.250│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 436.282│ 5.468│ 441.750│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424│ │ 424│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.421.727│ -56.453│ 1.365.274│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144│ 442│ 16.586│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144│ 442│ 16.586│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 61.049│ 144│ 61.193│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108│ │ 51.108│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│6500 04 │PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 1.709.339│ -42.772│ 1.666.567│
│6500 04 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.683.254│ -43.358│ 1.639.896│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395│ 6.884│ 79.279│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 63.391│ -769│ 62.622│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│ 1.284│ 4.915│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 3.000│ -1.000│ 2.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 337.180│ 5.468│ 342.648│
│6500 04 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.203.657│ -55.225│ 1.148.432│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144│ 442│ 16.586│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144│ 442│ 16.586│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│6504 │INVATAMANT │ 42.998│ -3.054│ 39.944│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 33.972│ -2.570│ 31.402│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.329│ -944│ 1.385│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 25.107│ -5.869│ 19.238│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 3.000│ -1.000│ 2.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ │ 5.468│ 5.468│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 3.536│ -225│ 3.311│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.026│ -484│ 8.542│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.026│ -484│ 8.542│
│6504 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ 12.323│ -1.104│ 11.219│
│ 01 │Centre de specializare, perfectionare, │ │ │ │
│ │calificare si recalificare │ 12.323│ -1.104│ 11.219│
│6504 50 │Alte cheltuieli in domeniul invatamantului │ 30.675│ -1.950│ 28.725│
│6804 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 1.666.341│ -39.718│ 1.626.623│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.649.282│ -40.788│ 1.608.494│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 70.066│ 7.828│ 77.894│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 38.284│ 5.100│ 43.384│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│ 1.284│ 4.915│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 337.180│ │ 337.180│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.200.121│ -55.000│ 1.145.121│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.118│ 926│ 8.044│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.118│ 926│ 8.044│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│6804 07 │Asigurari pentru somaj │ 1.502.309│ -45.000│ 1.457.309│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 34.992│ -10.000│ 24.992│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii │ │ │ │
│ │excluderii sociale │ 34.992│ -10.000│ 24.992│
│6804 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si │ │ │ │
│ │asistentei sociale │ 129.040│ 15.282│ 144.322│
│6804 50 02 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │ │ │
│ │drepturilor │ 15.040│ 100│ 15.140│
│6804 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 114.000│ 15.182│ 129.182│
│8000 04 │Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE │ 379.789│ -7.228│ 372.561│
│8004 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE│ │ │ │
│ │MUNCA │ 379.789│ -7.228│ 372.561│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 328.681│ -7.228│ 321.453│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.835│ -2.000│ 2.835│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 6.250│ -4.000│ 2.250│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 99.102│ │ 99.102│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424│ │ 424│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 218.070│ -1.228│ 216.842│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 51.108│ │ 51.108│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108│ │ 51.108│
│8004 02 │Actiuni generale de munca │ 379.789│ -7.228│ 372.561│
│ 04 │Masuri active pentru combaterea somajului │ 110.187│ -6.000│ 104.187│
│8004 02 05 │Stimularea crearii de locuri de munca │ 218.070│ -1.228│ 216.842│
│ 30 │Alte actiuni generale de munca │ 51.532│ │ 51.532│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘
ANEXA 3/04/20/03MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEISINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli,
subcapitole si paragrafe pe anul 2006
(sumele alocate din credite externe)


- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │ │ │
│ │─────────────── │ 19.886│ 17.526│ 37.412│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.017│ 11.224│ 17.241│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29│ 127│ 156│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 5.988│ 11.097│ 17.085│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.926│ 4.881│ 8.807│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.926│ 4.881│ 8.807│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.943│ 1.421│ 11.364│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 9.943│ 1.421│ 11.364│
│6806 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 7.102│ 16.105│ 23.207│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.176│ 11.224│ 14.400│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29│ 127│ 156│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.147│ 11.097│ 14.244│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.926│ 4.881│ 8.807│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.926│ 4.881│ 8.807│
│6806 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor │ │ │ │
│ │si asistentei sociale │ 7.102│ 16.105│ 23.207│
│6806 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 7.102│ 16.105│ 23.207│
│8006 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI │ │ │ │
│ │DE MUNCA │ 2.841│ │ 2.841│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.841│ │ 2.841│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 2.841│ │ 2.841│
│8006 02 │Actiuni generale de munca │ 2.841│ │ 2.841│
│8706 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 9.943│ 1.421│ 11.364│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.943│ 1.421│ 11.364│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 9.943│ 1.421│ 11.364│
│8706 50 │Alte actiuni economice │ 9.943│ 1.421│ 11.364│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘
ANEXA 3/04/20/07MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEIBUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole si alineate pe anul 2006
(sumele alocate de la bugetul asigurarilor pentru somaj)


- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│5004 │CHELTUIELI - TOTAL │ 2.089.128│ -50.000│ 2.039.128│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.011.935│ -50.586│ 1.961.349│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395│ 6.884│ 79.279│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 68.226│ -2.769│ 65.457│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│ 1.284│ 4.915│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 9.250│ -5.000│ 4.250│
│ 40 09 │Plati catre angajatori pentru formarea │ │ │ │
│ │profesionala a angajatilor │ 3.000│ -1.000│ 2.000│
│ 40 19 │Plati pentru stimularea creerii de locuri │ │ │ │
│ │de munca │ 6.250│ -4.000│ 2.250│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 436.282│ 5.468│ 441.750│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 436.282│ 5.468│ 441.750│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ │ 5.468│ 5.468│
│ 51 01 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale │ │ │ │
│ │de stat │ 270.198│ │ 270.198│
│ 51 01 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetele locale pt. finantarea │ │ │ │
│ │programelor pentru ocuparea temporara a │ │ │ │
│ │fortei de munca │ 99.102│ │ 99.102│
│ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul fondului national unic │ │ │ │
│ │de asigurari sociale de sanatate │ 66.833│ │ 66.833│
│ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale │ │ │ │
│ │de stat reprezentand asigurare pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale pe │ │ │ │
│ │durata practicii profesionale │ 149│ │ 149│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424│ │ 424│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ │ 350│ 350│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │ │ │
│ │nerambursabila │ │ 350│ 350│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate (catre│ │ │ │
│ │organizatii internationale) │ 424│ -350│ 74│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 424│ -350│ 74│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.421.727│ -56.453│ 1.365.274│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 1.165.129│ -45.000│ 1.120.129│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 256.598│ -11.453│ 245.145│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 253.808│ -11.228│ 242.580│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 2.790│ -225│ 2.565│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144│ 442│ 16.586│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144│ 442│ 16.586│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 61.049│ 144│ 61.193│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108│ │ 51.108│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│6500 04 │PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 1.709.339│ -42.772│ 1.666.567│
│6500 04 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.683.254│ -43.358│ 1.639.896│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 72.395│ 6.884│ 79.279│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 63.391│ -769│ 62.622│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│ 1.284│ 4.915│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 3.000│ -1.000│ 2.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 337.180│ 5.468│ 342.648│
│6500 04 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.203.657│ -55.225│ 1.148.432│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.144│ 442│ 16.586│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.144│ 442│ 16.586│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│6504 │INVATAMANT │ 42.998│ -3.054│ 39.944│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 33.972│ -2.570│ 31.402│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.329│ -944│ 1.385│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 1.765│ -683│ 1.082│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 1.202│ -501│ 701│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 38│ -15│ 23│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 60│ -16│ 44│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 216│ -61│ 155│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 6│ -4│ 2│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ 100│ -56│ 44│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 118│ -18│ 100│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 14│ -7│ 7│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 11│ -5│ 6│
│ 10 03 │Contributii │ 564│ -261│ 303│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 374│ -177│ 197│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 45│ -21│ 24│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de sanatate│ 123│ -57│ 66│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de│ │ │ │
│ │munca si boli profesionale │ 9│ │ 9│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 13│ -6│ 7│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 25.107│ -5.869│ 19.238│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 24.148│ -5.653│ 18.495│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 66│ -16│ 50│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 24│ 3│ 27│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 1.011│ 209│ 1.220│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 78│ 22│ 100│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 120│ -33│ 87│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 220│ -138│ 82│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 383│ -91│ 292│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 19.353│ -5.111│ 14.242│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 2.893│ -498│ 2.395│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 223│ -223│ │
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 424│ -16│ 408│
│ 20 05 03 │Lenjerie si accesorii de pat │ 100│ │ 100│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 324│ -16│ 308│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 60│ -30│ 30│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 60│ -30│ 30│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 71│ -48│ 23│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 181│ 101│ 282│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 181│ 101│ 282│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 3.000│ -1.000│ 2.000│
│ 40 09 │Plati catre angajatori pentru formarea │ │ │ │
│ │profesionala a angajatilor │ 3.000│ -1.000│ 2.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ │ 5.468│ 5.468│
│ 51 01 │Transferuri curente │ │ 5.468│ 5.468│
│ 51 01 01 │Transferuri catre institutii publice │ │ 5.468│ 5.468│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 3.536│ -225│ 3.311│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 3.536│ -225│ 3.311│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 746│ │ 746│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ 2.790│ -225│ 2.565│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.026│ -484│ 8.542│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.026│ -484│ 8.542│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 9.026│ -484│ 8.542│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport│ 300│ 550│ 850│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 160│ │ 160│
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ 8.566│ -1.034│ 7.532│
│6504 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ 12.323│ -1.104│ 11.219│
│ 01 │Centre de specializare, perfectionare, │ │ │ │
│ │calificare si recalificare │ 12.323│ -1.104│ 11.219│
│6504 50 │Alte cheltuieli in domeniul invatamantului │ 30.675│ -1.950│ 28.725│
│6804 │ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA │ 1.666.341│ -39.718│ 1.626.623│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.649.282│ -40.788│ 1.608.494│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 70.066│ 7.828│ 77.894│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 53.468│ 6.501│ 59.969│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ 37.432│ │ 37.432│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ 1.315│ 25│ 1.340│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ 1.900│ 550│ 2.450│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ 4.668│ 2.746│ 7.414│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ 353│ 74│ 427│
│ 10 01 07 │Ore suplimentate │ 200│ │ 200│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ 5.302│ 1.587│ 6.889│
│ 10 01 12 │Indemnizatii platite unor persoane din afara│ │ │ │
│ │unitatii │ 1.816│ │ 1.816│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 163│ -4│ 159│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ 319│ 1.523│ 1.842│
│ 10 02 │Cheltuieli salariale in natura │ │ 10│ 10│
│ 10 02 04 │Locuinta de serviciu folosita de salariat si│ │ │ │
│ │familia sa │ │ 5│ 5│
│ 10 02 05 │Transportul la si de la locul de munca │ │ 5│ 5│
│ 10 03 │Contributii │ 16.598│ 1.317│ 17.915│
│ 10 03 01 │Contributii de asigurari sociale de stat │ 10.599│ 670│ 11.269│
│ 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ 1.350│ 131│ 1.481│
│ 10 03 03 │Contributii de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 3.748│ 455│ 4.203│
│ 10 03 04 │Contributii de asigurari pentru accidente de│ │ │ │
│ │munca si boli profesionale │ 500│ 61│ 561│
│ 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ 401│ │ 401│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 38.284│ 5.100│ 43.384│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ 14.169│ 2.178│ 16.347│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ 550│ 125│ 675│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ 96│ 24│ 120│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ 2.450│ 1.000│ 3.450│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ 206│ 244│ 450│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ 652│ -200│ 452│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ 300│ │ 300│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 2.400│ 1.500│ 3.900│
│ 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 3.311│ -311│ 3.000│
│ 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ 4.204│ -204│ 4.000│
│ 20 02 │Reparatii curente │ 590│ 100│ 690│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 735│ 998│ 1.733│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 735│ 998│ 1.733│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferari │ 1.849│ │ 1.849│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferari │ 1.600│ │ 1.600│
│ 20 06 02 │Deplasari in strainatate │ 249│ │ 249│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale documentare │ 128│ │ 128│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ │ 170│ 170│
│ 20 13 │Pregatire profesionala │ 300│ │ 300│
│ 20 14 │Protectia muncii │ │ 19│ 19│
│ 20 16 │Studii si cercetari │ │ 57│ 57│
│ 20 24 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ │ 312│ 312│
│ 20 24 01 │Comisioane si alte costuri aferente │ │ │ │
│ │imprumuturilor externe │ │ 312│ 312│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 20.513│ 1.266│ 21.779│
│ 20 30 02 │Protocol si reprezentare │ │ 50│ 50│
│ 20 30 04 │Chirii │ │ 1.500│ 1.500│
│ 20 30 06 │Prestari servicii pentru transmiterea │ │ │ │
│ │drepturilor │ 15.040│ 100│ 15.140│
│ 20 30 09 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 70│ -30│ 40│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 5.403│ -354│ 5.049│
│ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 3.631│ 1.284│ 4.915│
│ 30 02 │Dobanzi aferente datoriei publice externe │ 3.631│ 1.284│ 4.915│
│ 30 02 02 │Dobanzi aferente creditelor externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 3.631│ 1.284│ 4.915│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 337.180│ │ 337.180│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 337.180│ │ 337.180│
│ 51 01 17 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale │ │ │ │
│ │de stat │ 270.198│ │ 270.198│
│ 51 01 19 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul fondului national unic │ │ │ │
│ │de asigurari sociale de sanatate │ 66.833│ │ 66.833│
│ 51 01 20 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetul asigurarilor sociale │ │ │ │
│ │de stat reprezentand asigurare pentru │ │ │ │
│ │accidente de munca si boli profesionale pe │ │ │ │
│ │durata practicii profesionale │ 149│ │ 149│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 1.200.121│ -55.000│ 1.145.121│
│ 57 01 │Asigurari sociale │ 1.165.129│ -45.000│ 1.120.129│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 34.992│ -10.000│ 24.992│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 34.992│ -10.000│ 24.992│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.118│ 926│ 8.044│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 7.118│ 926│ 8.044│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 7.118│ 926│ 8.044│
│ 71 01 01 │Constructii │ 5.160│ -300│ 4.860│
│ 71 01 02 │Masini, echipamente si mijloace de transport│ 85│ 155│ 240│
│ 71 01 03 │Mobilier, aparatura birotica si alte active │ │ │ │
│ │corporale │ 1.873│ -1.233│ 640│
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ │ 2.304│ 2.304│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│ 81 │TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE │ 9.941│ 144│ 10.085│
│ 81 01 │Rambursari de credite externe │ 9.941│ 144│ 10.085│
│ 81 01 01 │Rambursari de credite externe contractate de│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 9.941│ 144│ 10.085│
│6804 07 │Asigurari pentru somaj │ 1.502.309│ -45.000│ 1.457.309│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 34.992│ -10.000│ 24.992│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul prevenirii │ │ │ │
│ │excluderii sociale │ 34.992│ -10.000│ 24.992│
│6804 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si │ │ │ │
│ │asistentei sociale │ 129.040│ 15.282│ 144.322│
│6804 50 02 │Cheltuieli cu transmiterea si plata │ │ │ │
│ │drepturilor │ 15.040│ 100│ 15.140│
│6804 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 114.000│ 15.182│ 129.182│
│8000 04 │Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE │ 379.789│ -7.228│ 372.561│
│8004 │ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE│ │ │ │
│ │MUNCA │ 379.789│ -7.228│ 372.561│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 328.681│ -7.228│ 321.453│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.835│ -2.000│ 2.835│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 4.835│ -2.000│ 2.835│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 4.835│ -2.000│ 2.835│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENTII │ 6.250│ -4.000│ 2.250│
│ 40 19 │Plati pentru stimularea creerii de locuri │ │ │ │
│ │de munca │ 6.250│ -4.000│ 2.250│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE │ │ │ │
│ │ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 99.102│ │ 99.102│
│ 51 01 │Transferuri curente │ 99.102│ │ 99.102│
│ 51 01 18 │Transferuri din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj catre bugetele locale pt. finantarea │ │ │ │
│ │programelor pentru ocuparea temporara a │ │ │ │
│ │fortei de munca │ 99.102│ │ 99.102│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 424│ │ 424│
│ 55 01 │A. Transferuri interne │ │ 350│ 350│
│ 55 01 08 │Programe PHARE si alte programe cu finantare│ │ │ │
│ │nerambursabila │ │ 350│ 350│
│ 55 02 │B. Transferuri curente in strainatate │ │ │ │
│ │(catre organizatii internationale) │ 424│ -350│ 74│
│ 55 02 01 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 424│ -350│ 74│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ 218.070│ -1.228│ 216.842│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ 218.070│ -1.228│ 216.842│
│ 57 02 01 │Ajutoare sociale in numerar │ 218.070│ -1.228│ 216.842│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 51.108│ │ 51.108│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 51.108│ │ 51.108│
│ 80 04 │Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru │ │ │ │
│ │somaj │ 50.000│ │ 50.000│
│ 80 09 │Imprumuturi acordate de agentiile guverna- │ │ │ │
│ │mentale si administrate prin agentii de │ │ │ │
│ │credit │ 1.108│ │ 1.108│
│8004 02 │Actiuni generale de munca │ 379.789│ -7.228│ 372.561│
│ 04 │Masuri active pentru combaterea somajului │ 110.187│ -6.000│ 104.187│
│8004 02 05 │Stimularea crearii de locuri de munca │ 218.070│ -1.228│ 216.842│
│ 30 │Alte actiuni generale de munca │ 51.532│ │ 51.532│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘
ANEXA 3/04/20/08MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


NUMARUL MAXIM DE POSTURI SI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA
pe anul 2006
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ)- mii lei -
┌────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────┐
│ │ │Numar maxim de posturi in anul │ Nr. │Fond aferent salariilor de baza │
│ │Salariul │ 2006 │ luni │ in anul 2006 │
│ │mediu de ├───────┬─────────┬─────┬────────┤ pt. ├─────────┬───────────┬──────────┤
│ │ baza in │ │ │In- │ │influ-│ │ │ │
│ │ luna │Aprobat│ │flu- │ │ ente │ │ │ │
│ │decembrie│ prin │Actuali- │ente │Rectifi-│ pe │ Actua- │ Influente │Rectificat│
│ │ 2005 │ buget │ zat │(+/-)│ cat │func- │ lizat │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ tie │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5 = 3+4 │ 6 │ 7 │ 8 = 1*4*6 │9 = 7 + 8 │
└────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────┴────────┴──────┴─────────┴───────────┴──────────┘
TOTAL: 3.475 3.545 -115 3.430 38.634 -501 38.133
din care:

6504 Invatamant - somaj 115 115 -115 1.202 -501 701
din care:

V. A. Functii publice generale (conform 98 98 -98 1.048 -437 611
O.U. nr. 92/2004)

2. Functii publice de conducere 10 10 -10 158 -66 92
Director executiv 1,32 5 5 -5 5,00 79 -33 46
Director general adjunct 1,32 5 5 -5 5,00 79 -33 46

3. Functii publice de executie 88 88 -88 890 -371 519
a. Clasa I - studii superioare 76 76 -76 765 -319 446
Consilier superior treapta 1 1,32 7 7 -7 5,00 111 -46 65
Consilier superior treapta 2 1,18 6 6 -6 5,00 85 -35 50
Consilier superior treapta 3 1,07 6 6 -6 5,00 77 -32 45
Inspector superior treapta 2 1,18 1 1 -1 5,00 14 -6 8
Consilier principal treapta 1 0,96 2 2 -2 5,00 23 -10 13
Consilier principal treapta 2 0,86 1 1 -1 5,00 10 -4 6
Expert principal treapta 1 0,96 5 5 -5 5,00 58 -24 34
Inspector principal treapta 1 0,96 3 3 -3 5,00 35 -14 20
Inspector principal treapta 2 0,86 1 1 -1 5,00 10 -4 6
Inspector principal treapta 3 0,80 5 5 -5 5,00 48 -20 28
Expert asistent treapta 1 0,72 1 1 -1 5,00 9 -4 5
Expert asistent treapta 3 0,62 7 7 -7 5,00 52 -22 30
Inspector asistent treapta 1 0,72 1 1 -1 5,00 9 -4 5
Inspector asistent treapta 2 0,67 3 3 -3 5,00 24 -10 14
Inspector asistent treapta 3 0,62 27 27 -27 5,00 201 -84 117
b. Clasa II - studii superioare de scurta
durata 8 8 -8 91 -38 53
Referent de specialitate superior treapta 1 1,13 3 3 -3 5,00 41 -17 24
Referent de specialitate superior treapta 2 0,92 1 1 -1 5,00 11 -5 6
Referent de specialitate asistent treapta 3 0,82 4 4 -4 5,00 39 -16 23
c. Clasa III - studii medii 4 4 -4 33 -14 19
Referent superior treapta 1 0,72 3 3 -3 5,00 26 -11 15
Referent superior treapta 2 0,62 1 1 -1 5,00 7 -3 4
VII. Personal cu contract de munca
a) Personal de specialitate 11 11 -11 109 -46 64
Consilier, expert, inspector de specialitate,
gradul I, inginer, economist specialist I A 0,86 9 9 -9 5,00 93 -39 54
Referent de specialitate, inspector de
specialitate gradul IV, economist, referent,
inginer gradul III 0,69 2 2 -2 5,00 17 -7 10
VII. Personal cu contract de munca
b) care ocupa functii comune 6 6 -6 45 -19 26
Sofer II 0,62 6 6 -6 5,00 45 -19 26


6804 Asigurari si asistenta sociala - somaj 3.360 3.430 3.430 37.432 37.432

din care:
V. A. Functii publice generale (conform 3.291 3.359 3.359 36.985 36.985
O.U. nr. 92/2004)

1. Inalti functionari publici 1 1 1 46 46
Director general executiv 3,87 1 1 1 46 46

2. Functii publice de conducere 369 469 469 7.190 7.190
Director 1,41 9 9 9 152 152
Sef serviciu 1,41 14 14 14 237 237
Director executiv 1,32 42 42 42 665 665
Director executiv adjunct 1,32 84 84 84 1.331 1.331
Sef serviciu, sef administratie 1,32 88 188 188 2.714 2.714
financiara - nivel oras
Sef serviciu, sef administratie 1,32 132 132 132 2.091 2.091
financiara - nivel comuna

3. Functii publice de executie 2.921 2.889 2.889 29.749 29.749
a. Clasa I - studii superioare 1.473 1.440 1.440 17.652 17.652
Consilier superior treapta 1 1,41 28 38 38 615 615
Consilier superior treapta 2 1,23 4 13 13 170 170
Consilier superior treapta 3 1,11 9 8 8 109 109
Consilier juridic superior treapta 1 1,41 1 1 1 17 17
Consilier principal treapta 1 1,00 2 2 2 24 24
Expert principal treapta 1 1,00 15 16 16 190 190
Expert principal treapta 2 0,90 1 1 1 11 11
Expert principal treapta 3 0,83 1 4 4 35 35
Inspector principal treapta 1 1,00 10 14 14 160 160
Inspector principal treapta 2 0,90 4 2 2 25 25
Inspector principal treapta 3 0,83 2 10 10 86 86
Consilier juridic principal treapta 1 1,00 1 2 2 22 22
Consilier juridic principal treapta 2 0,90 1 2 2
Expert asistent treapta 1 0,75 1 2 2 17 17
Expert asistent treapta 2 0,70 1 4 4 29 29
Expert asistent treapta 3 0,65 4 5 5
Inspector asistent treapta 1 0,75 5 6 6 53 53
Inspector asistent treapta 2 0,70 1 12 12 85 85
Inspector asistent treapta 3 0,65 22 27 27 204 204
Consilier juridic asistent treapta 1 0,75 1 6 6 47 47
Consilier juridic asistent treapta 2 0,70 5 7 7
Consilier juridic asistent treapta 3 0,62 1 1 6 6
Inspector debutant 0,48 12 4 4 31 31
Consilier juridic debutant 0,48 1 1 1
Auditor superior treapta 1 1,97 1 1 20 20
Auditor superior treapta 2 1,56 1 1 1 19 19
Auditor principal treapta 3 0,82 1 1 1
Consilier superior treapta 1 1,32 305 409 409 6.204 6.204
Consilier superior treapta 2 1,18 219 97 97 1.661 1.661
Consilier superior treapta 3 1,07 76 163 163
Expert superior treapta 1 1,32 1 1 1 16 16
Expert superior treapta 2 1,18 1 1 12 12
Expert superior treapta 3 1,07 1 2 2
Consilier juridic superior treapta 1 1,32 9 14 14 209 209
Consilier juridic superior treapta 2 1,18 5 5 5 71 71
Consilier juridic superior treapta 3 1,07 5 11 11
Consilier principal treapta 1 0,96 5 9 9 96 96
Consilier principal treapta 2 0,86 4 4 4 41 41
Consilier principal treapta 3 0,80 4 6 6
Expert principal treapta 1 0,96 43 53 53 591 591
Expert principal treapta 2 0,86 10 13 13 129 129
Expert principal treapta 3 0,80 13 12 12 117 117
Inspector principal treapta 1 0,96 121 213 213 2.277 2.277
Inspector principal treapta 2 0,86 100 21 21 353 353
Inspector principal treapta 3 0,80 29 8 8 110 110
Consilier juridic principal treapta 1 0,96 18 27 27 294 294
Consilier juridic principal treapta 2 0,86 9 6 6 67 67
Consilier juridic principal treapta 3 0,80 6 10 10
Consilier asistent treapta 3 0,62 2 2 2 15 15
Expert asistent treapta 1 0,72 3 8 8 62 62
Expert asistent treapta 2 0,67 5 41 41 281 281
Expert asistent treapta 3 0,62 36 1 1 51 51
Inspector asistent treapta 1 0,72 25 40 40 324 324
Inspector asistent treapta 2 0,67 15 124 124 851 851
Inspector asistent treapta 3 0,62 139 48 48 470 470
Consilier juridic asistent treapta 1 0,72 3 6 6 48 48
Consilier juridic asistent treapta 2 0,67 3 39 39 265 265
Consilier juridic asistent treapta 3 0,62 38 2 2 60 60
Expert debutant 0,48 9 5 5 33 33
Inspector debutant 0,48 23 4 4 41 41
Consilier juridic debutant 0,48 4 1 1 9 9
Auditor superior treapta 1 1,32 4 19 19 261 261
Auditor superior treapta 2 1,18 15 19 19 260 260
Auditor superior treapta 3 1,07 23 4 4 92 92
Auditor principal treapta 1 0,96 7 8 8 90 90
Auditor principal treapta 2 0,86 1 1 1 10 10
Auditor principal treapta 3 0,80 1 1 1

b. Clasa II - studii superioare de scurta
durata 169 169 169 2.121 2.121
Referent de specialitate superior treapta 1 1,14 4 4 4 55 55
Referent de specialitate principal treapta 1 0,77 1 1 1 9 9
Referent de specialitate asistent treapta 3 0,43 2 2 2 10 10
Referent de specialitate superior treapta 1 1,13 73 113 113 1.446 1.446
Referent de specialitate superior treapta 2 0,92 40 15 15 212 212
Referent de specialitate superior treapta 3 0,82 15 112 112
Referent de specialitate principal treapta 1 0,76 15 22 22 190 190
Referent de specialitate principal treapta 2 0,74 7 4 4 40 40
Referent de specialitate principal treapta 3 0,57 4 5 5
Referent de specialitate asistent treapta 1 0,47 4 4 4 23 23
Referent de specialitate asistent treapta 3 0,43 4 4 4 21 21

c. Clasa III - studii medii 1.279 1.280 1.280 9.976 9.976
Referent superior treapta 1 0,74 19 21 21 184 184
Referent superior treapta 2 0,64 2 1 1 9 9
Referent superior treapta 3 0,57 1 1 1 7 7
Referent principal treapta 1 0,51 5 7 7 41 41
Referent principal treapta 2 0,48 2 4 4 21 21
Referent principal treapta 3 0,47 4 3 3
Referent asistent treapta 1 0,45 2 2 2 11 11
Referent asistent treapta 2 0,44 1 1 4 4
Referent asistent treapta 3 0,42 1 4 4 18 18
Referent debutant 0,41 4 3 3
Referent superior treapta 1 0,72 606 827 827 6.827 6.827
Referent superior treapta 2 0,62 251 108 108 981 981
Referent superior treapta 3 0,55 88 10 10 152 152
Referent principal treapta 1 0,51 134 194 194 1.126 1.126
Referent principal treapta 2 0,48 64 14 14 129 129
Referent principal treapta 3 0,46 13 3 3 26 26
Referent asistent treapta 1 0,45 6 21 21 100 100
Referent asistent treapta 2 0,44 15 50 50 233 233
Referent asistent treapta 3 0,42 57 11 11 94 94
Referent debutant 0,41 5 1 1 8 8

VII. Personal cu contract de munca
a) Personal de specialitate 10 12 12 98 98

Consilier, expert, inspector de specialitate
gradul I, inginer, economist specialist I A 1,19 1 1 1 14 14
Referent de specialitate, inspector de
specialitate gradul III, economist, referent,
inginer gradul II 0,94 3 3 3 34 34
Referent I A 0,61 2 4 4 27 27
Referent I 0,53 2 2 2 13 13
Referent III 0,43 2 2 2 10 10


VII. Personal cu contract de munca
b) care ocupa functii comune 59 59 59 348 348

Stenodactilograf I 0,45 4 4 4 22 22
Stenodactilograf II 0,41 1 1 1 5 5
Administrator I 0,54 2 2 2 13 13
Casier magaziner; I 0,47 3 3 3 17 17
Functionar arhivar; I 0,46 9 9 9 50 50
Functionar arhivar; II 0,43 1 1 1 5 5
Sofer IA 0,62 2 2 2 15 15
Sofer II 0,51 24 24 24 147 147
Muncitor calificat I 0,51 4 4 4 24 24
Muncitor calificat II 0,49 5 5 5 29 29
Muncitor calificat III 0,45 4 4 4 22 22

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 3/04/20/09

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anul 2006
(sumele alocate din credite externe)


-mii lei-
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │ │ │
│ │_______________ │ 19.886│ 17.526│ 37.412│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.017│ 11.224│ 17.241│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29│ 127│ 156│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 5.988│ 11.097│ 17.085│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.926│ 4.881│ 8.807│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.926│ 4.881│ 8.807│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.943│ 1.421│ 11.364│
│ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 9.943│ 1.421│ 11.364│
│6806 │ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA │ 7.102│ 16.105│ 23.207│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.176│ 11.224│ 14.400│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 29│ 127│ 156│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ 29│ 127│ 156│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ 29│ 127│ 156│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.147│ 11.097│ 14.244│
│ 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 653│ 5.057│ 5.710│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ 653│ 5.057│ 5.710│
│ 20 06 │Deplasari, detaşãri transferari │ 369│ 96│ 465│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detasari, transferãri │ 295│ │ 295│
│ 20 06 02 │Deplasãri in sframatate │ 74│ 96│ 170│
│ 20 12 │Consultanta si expertiza │ 425│ 428│ 853│
│ 20 13 │Pregãtire profesionala │ 550│ 274│ 824│
│ 20 16 │Studii si cercetãri │ 212│ 72│ 284│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 938│ 5.170│ 6.108│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 938│ 5.170│ 6.108│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.926│ 4.881│ 8.807│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.926│ 4.881│ 8.807│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii capitale) │ 3.926│ 4.881│ 8.807│
│ 71 01 03 │Mobilier aparatura birotica si alte │ │ │ │
│ │active corporale │ 589│ 1.116│ 1.705│
│ 71 01 30 │Alte active fixe │ 3.337│ 3.765│ 7.102│
│6806 50 │Alte cheltuieli in domeniul asigurãrilor │ │ │ │
│ │si asistentei sociale │ 7.102│ 16.105│ 23.207│
│6806 50 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 7.102│ 16.105│ 23.207│
│8006 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, │ │ │ │
│ │COMERCIALE SI DE MUNCA │ 2.841│ │ 2.841│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.841│ │ 2.841│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 2.841│ │ 2.841│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ 2.841│ │ 2.841│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ 2.841│ │ 2.841│
│8006 02 │Actiuni generale de munca │ 2.841│ │ 2.841│
│8706 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 9.943│ 1.421│ 11.364│
│ 79 │OPERATIUNI FINANCIARE │ 9.943│ 1.421│ 11.364│
│ 80 │TITLUL XII ÎMPRUMUTURI │ 9.943│ 1.421│ 11.364│
│8706 50 │Alte acţiuni economice │ 9.943│ 1.421│ 11.364│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘ANEXA 3/04/20/118

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEIPROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANŢARE


- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
I - credite de EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────
angajament pana la in 2005 PROGRAM ESTIMARI
II - credite bugetare 31.12.2004 2006 ────────────────────────────────────────-
CAPITOL/GRUPA/SURSA 2007 2008 2009 anii ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL (Tip: C. alte cheltuieli de investitii)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 141.971 55.747 21.781 25.393 19.247 12.204 7.399 200
finantare II 141.971 55.747 21.781 25.393 19.247 12.204 7.399 200
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 76.390 11.744 15.055 16.586 13.202 12.204 7.399 200
II 76.390 11.744 15.055 16.586 13.202 12.204 7.399 200
1.3 Credite ext. I 65.581 44.003 6.726 8.807 6.045
II 65.581 44.003 6.726 8.807 6.045
1.4 Buget de asig. I
soc. de stat II
1.5 Alte surse I
II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 65.04--INVATAMANT (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 19.815 2.673 7.100 8.542 500 500 500
finantare II 19.815 2.673 7.100 8.542 500 500 500
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 19.815 2.673 7.100 8.542 500 500 500
II 19.815 2.673 7.100 8.542 500 500 500
1.3 Credite ext. I
II
1.4 Buget de asig. I
soc. de stat II
1.5 Alte surse I
II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
I - credite de EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────
angajament pana la in 2005 PROGRAM ESTIMARI
II - credite bugetare 31.12.2004 2006 ─────────────────────────────────────────
CAPITOL/GRUPA/SURSA 2007 2008 2009 anii ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 68.04--ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA (Tip C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 122.156 53.074 14.681 16.851 18.747 11.704 6.899 200
finantare II 122.156 53.074 14.681 16.851 18.747 11.704 6.899 200
1.1 Surse proprii I
II
1.2 Credite int. I 56.575 9.071 7.955 8.044 12.702 11.704 6.899 200
II 56.575 9.071 7.955 8.044 12.702 11.704 6.899 200
1.3 Credite ext. I 65.581 44.003 6.726 8.807 6.045
II 65.581 44.003 6.726 8.807 6.045
1.4 Buget de asig. I
soc. de stat II
1.5 Alte surse I
II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Programul s-a obtinut din centralizarea a 6 fise.
Nota: Credite Interne - Buget asigurari pentru somajANEXA 3/04/20/119

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 65.04--INVATAMANT
Cod 20.65.04.0001b INV

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b) dotari independente


Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investiţii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1. Judet/Sector
1.2. Municipiu/Oras/Comuna
1.3. Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numarul si data Acordului MFP
2.2. Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizia/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei) 2.673
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei) 7.100
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 2.510


(Cod obiectiv: 20.65.04.0001b INV)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI
COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN
FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
finantare I/II TOTAL EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────────────
si costuri de pana la in 2005 PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2006 ───────────────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 12.283 2.673 7.100 1.010 500 500 500
finantare II 12.283 2.673 7.100 1.010 500 500 500
din care:
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I 12.283 2.673 7.100 1.010 500 500 500
II 12.283 2.673 7.100 1.010 500 500 500
1.3. Credite ext. I
II
1.4. Buget de asig. I
soc. de stat II
1.5. Alte surse I
II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere dupa
PIF (preliminari)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 65.04--INVATAMANT
Cod 20.65.04.0002 RK


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
e) alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Judet/Sector
1.2. Municipiu/Oras/Comuna BUCURESTI
1.3. Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numarul si data Acordului MFP
2.2. Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei)
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 7.532(Cod obiectiv: 20.65.04.0002 RK)


D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE
FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
Surse de finantare I/II TOTAL EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────────────
si costuri de pana la in 2005 PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2006 ───────────────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 7.532 7.532
finantare II 7.532 7.532
din care:
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I 7.532 7.532
II 7.532 7.532
1.3. Credite ext. I
II
1.4. Buget de asig. I
soc. de stat II
1.5. Alte surse I
II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere dupa
PIF (preliminari)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 60.04--ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.04.0002 RKFISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
e) alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1. Judet/Sector
1.2. Municipiu/Oras/Comuna BUCURESTI
1.3. Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numarul si data Acordului MFP
2.2. Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei)
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 1.684(Cod obiectiv: 20.68.04.0002 RK)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
Surse de finantare I/II TOTAL EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────────────
si costuri de pana la in 2005 PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2006 ───────────────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 1.684 884 200 200 200 200
finantare II 1.684 884 200 200 200 200
din care:
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I 1.684 884 200 200 200 200
II 1.684 884 200 200 200 200
1.3. Credite ext. I
II
1.4. Buget de asig. I
soc. de stat II
1.5. Alte surse I
II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere dupa
PIF (preliminari)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 68.04--ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.04.001a ANOFMFISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
a) achizitii de imobile

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1. Judet/Sector
1.2. Municipiu/Oras/Comuna
1.3. Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numarul si data Acordului MFP
2.2. Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei) 4.500
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 13.860(Cod obiectiv: 20.68.04.001a ANOFM)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
Surse de finantare I/II TOTAL EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────────────
si costuri de pana la in 2005 PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2006 ───────────────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 18.360 4.500 4.860 4.000 5.000
finantare II 18.360 4.500 4.860 4.000 5.000
din care:
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I 18.360 4.500 4.860 4.000 5.000
II 18.360 4.500 4.860 4.000 5.000
1.3. Credite ext. I
II
1.4. Buget de asig. I
soc. de stat II
1.5. Alte surse I
II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere dupa
PIF (preliminari)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 60.04--ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.04.001b ANOFM


FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b) dotari independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1. Judet/Sector
1.2. Municipiu/Oras/Comuna BUCURESTI
1.3. Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numarul si data Acordului MFP
2.2. Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei) 1.945
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 21.210


(Cod obiectiv: 20.68.04.001b ANOFM)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
Surse de finantare I/II TOTAL EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────────────
si costuri de pana la in 2005 PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2006 ───────────────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 23.155 1.945 880 7.127 6.504 6.699
finantare II 23.155 1.945 880 7.127 6.504 6.699
din care:
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I 23.155 1.945 880 7.127 6.504 6.699
II 23.155 1.945 880 7.127 6.504 6.699
1.3. Credite ext. I
II
1.4. Buget de asig. I
soc. de stat II
1.5. Alte surse I
II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere dupa
PIF (preliminari)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
Capitol 68.04--ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Cod 20.68.04.001BM ANOFMFISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b) dotari independente

Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investitii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE

1. Date geografice:
1.1. Judet/Sector
1.2. Municipiu/Oras/Comuna
1.3. Amplasament

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numarul si data Acordului MFP
2.2. Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)

3. Durata de realizare aprobata (numar luni)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna /anul )
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2004 (mii lei) 53.074
6. Valoarea preliminata in anul 2005 (mii lei) 8.236
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2005 (mii lei) 17.647(Cod obiectiv: 20.68.04.001BM ANOFM)

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
Surse de finantare I/II TOTAL EFECTUATE PRELIMINATE ────────────────────────────────────────────────────
si costuri de pana la in 2005 PROGRAM ESTIMARI
functionare 31.12.2004 2006 ───────────────────────────────────────────
2007 2008 2009 anii ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 78.957 53.074 8.236 10.227 7.420
finantare II 78.957 53.074 8.236 10.227 7.420
din care:
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I 13.376 9.071 1.510 1.420 1.375
II 13.376 9.071 1.510 1.420 1.375
1.3. Credite ext. I 65.581 44.003 6.726 8.807 6.045
II 65.581 44.003 6.726 8.807 6.045
1.4. Buget de asig. I
soc. de stat II
1.5. Alte surse I
II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost.
de functionare si
de intretinere dupa
PIF (preliminari)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 4/04/

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE
SI FAMILIEI

BUGETUL
institutiilor publice si activitatilor finantate integral
sau partial din venituri proprii pe anul 2006

-mii lei-
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │VENITUTI PROPRII TOTAL VENITURI │ │ │ │
│ │___________________ │ │ 5.624│ 5.624│
│0002 10 │I. VENITURI CURENTE │ │ 156│ 156│
│2900 │C.VENITURI NEFISCALE │ │ 156│ 156│
│3300 │C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII │ │ 156│ 156│
│3310 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII │ │ │ │
│ │SI ALTE ACTIVITĂŢI │ │ 156│ 156│
│3310 50 │Alte venituri din prestari servicii si │ │ │ │
│ │alte activitãţi │ │ 156│ 156│
│4300 10 │IV SUBVENTII │ │ 5.468│ 5.468│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRATII │ │ 5.468│ 5.468│
│ 09 │Subventii pentru instituţii publice │ │ 5.468│ 5.468│
│ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │
│ │___________________________________ │ │ 5.624│ 5.624│
│5010 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ 4.218│ 4.218│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ 947│ 947│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ │ 2.836│ 2.836│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ │ 435│ 435│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ 1.406│ 1.406│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ │ 1.406│ 1.406│
│6510 │INVATAMANT │ │ 5.624│ 5.624│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ 4.218│ 4.218│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ 947│ 947│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ │ 672│ 672│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ │ 492│ 492│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ │ 18│ 18│
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ │ 18│ 18│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ │ 59│ 59│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ │ 5│ 5│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ │ 50│ 50│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ │ 18│ 18│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ │ 6│ 6│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ │ 6│ 6│
│ 10 03 │Contributii │ │ 275│ 275│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │stat │ │ 186│ 186│
│6510 10 03 02 │Contribuţii de asigurari de şomaj │ │ 24│ 24│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ │ 59│ 59│
│6510 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii si │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ │ 6│ 6│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ │ 2.836│ 2.836│
│ 20 01 │Bunuri si serivicii │ │ 2.666│ 2.666│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ │ 18│ 18│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ │ 6│ 6│
│ 20 01 03 │Incãlzit, iluminat si forţa motrica │ │ 290│ 290│
│ 20 01 04 │Apa canal si salubritate │ │ 28│ 28│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ │ 33│ 33│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ │ 16│ 16│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv │ │ │ │
│ │internet │ │ 63│ 63│
│6510 20 01 09 │Materiale si prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ │ 1.714│ 1.714│
│6510 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │întreţinere si functionare │ │ 498│ 498│
│6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ 18│ 18│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ │ 18│ 18│
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ │ 30│ 30│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ │ 30│ 30│
│ 20 11 │Cãrti, publicaţii si materiale │ │ │ │
│ │documentare │ │ 15│ 15│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionala │ │ 48│ 48│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ │ 55│ 55│
│ 20 30 04 │Chirii │ │ 48│ 48│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ │ 7│ 7│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ │ 435│ 435│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ │ 435│ 435│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ │ 435│ 435│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ 1.406│ 1.406│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ │ 1.406│ 1.406│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparaţii │ │ │ │
│ │capitale) │ │ 1.406│ 1.406│
│6510 71 01 30 │Alte active fixe │ │ 1.406│ 1.406│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘
NOTA:
Se autorizeaza Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sa introduca redistribuiti in
si intre bugetele centrelor de formare profesiola pe parcursul execuţiei bugetare.ANEXA 4/04/01

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE
SI FAMILIEI
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR
BRAŞOV

BUGETUL
institutilor publice si activitatilor finantate integral
sau parţial din venituri proprii
pe anul 2006

-mii lei-
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII │ │ │ │
│ │SI ALTE ACTIVITĂŢI │ │ 2.112│ 2.112│
│3310 09 │Taxe si alte venituri din protecţia │ │ │ │
│ │mediului │ │ 2.089│ 2.089│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii si │ │ │ │
│ │alte activitati │ │ 23│ 23│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ │ 2.089│ 2.089│
│ 09 │Subventii pentru institutii publice │ │ 2.089│ 2.089│
│ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │
│ │___________________________________ │ │ 2.112│ 2.112│
│6510 │INVATAMANT │ │ 2.112│ 2.112│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ 737│ 737│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ 157│ 157│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ │ 112│ 112│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ │ 82│ 82│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ │ 3│ 3│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ │ 3│ 3│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ │ 10│ 10│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ │ 1│ 1│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ │ 8│ 8│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ │ 3│ 3│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ │ 1│ 1│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ │ 1│ 1│
│ 10 03 │Contributii │ │ 45│ 45│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │stat │ │ 31│ 31│
│6510 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ │ 4│ 4│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ │ 9│ 9│
│6510 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii si │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ │ 1│ 1│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ │ 523│ 523│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ │ 497│ 497│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ │ 3│ 3│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ │ 1│ 1│
│ 20 01 03 │Incãlzit, iluminat si forta motrica │ │ 58│ 58│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ │ 4│ 4│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ │ 5│ 5│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ │ 1│ 1│
│ 20 01 08 │Posta telecomunicaţii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ │ 7│ 7│
│6510 20 01 09 │Materiale si prestãri de servicii │ │ │ │
│ │cu caracter funcţional │ │ 346│ 346│
│6510 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │intretinere si functionare │ │ 72│ 72│
│6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ 1│ 1│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ │ 1│ 1│
│ 20 06 │Deplasari, detsari, transferãri │ │ 5│ 5│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferari │ │ 5│ 5│
│ 20 11 │Carti, publicatii si materiale │ │ │ │
│ │documentare │ │ 3│ 3│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionala │ │ 8│ 8│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ │ 8│ 8│
│ 20 30 04 │Chirii │ │ 8│ 8│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ │ 57│ 57│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ │ 57│ 57│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ │ 57│ 57│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ 1.375│ 1.375│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ │ 1.375│ 1.375│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) │ │ 1.375│ 1.375│
│6510 71 01 30 │Alte active fixe │ │ 1.375│ 1.375│
│ 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ │ 1.455│ 1.455│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │
│ │calificare si recalificare │ │ 1.455│ 1.455│
│6510 50 │Alte cheltuieli in domeniul │ │ │ │
│ │invatamantului │ │ 657│ 657│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘
ANEXA 4/04/02

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE
SI FAMILIEI
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
CALARASI

BUGETUL
institutiilor publice si activitatilor finantate integral
sau partial din venituri proprii
pe anul 2006


- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII │ │ │ │
│ │SI ALTE ACTIVITĂŢI │ │ 786│ 786│
│3310 09 │Taxe si alte venituri din protecţia │ │ │ │
│ │mediului │ │ 761│ 761│
│3310 50 │Alte venituri din prestari servicii si │ │ │ │
│ │alte activitãţi │ │ 25│ 25│
│4310 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ │ 761│ 761│
│ 09 │Subvenţii pentru institutii publice │ │ 761│ 761│
│ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │
│ │___________________________________ │ │ 786│ 786│
│6510 │INVATAMANT │ │ 786│ 786│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ 761│ 761│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ 158│ 158│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ │ 112│ 112│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ │ 82│ 82│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ │ 3│ 3│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ │ 3│ 3│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ │ 9│ 9│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ │ 1│ 1│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ │ 9│ 9│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ │ 3│ 3│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ │ 1│ 1│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ │ 1│ 1│
│ 10 03 │Contributii │ │ 46│ 46│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ │ 31│ 31│
│6510 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ │ 4│ 4│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ │ 10│ 10│
│6510 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii si │ │ │ │
│ │indemnizaţii │ │ 1│ 1│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ │ 531│ 531│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ │ 499│ 499│
│ 20 01 │Furnituri de birou │ │ 2│ 2│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ │ 1│ 1│
│ 20 01 03 │Incãlzit, iluminat si forta motrica │ │ 58│ 58│
│ 20 01 04 │Apa, ceai si salubritate │ │ 5│ 5│
│ 20 01 05 │Carburanţi si lubrifianti │ │ 6│ 6│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ │ 3│ 3│
│ 20 01 08 │Posta, telecomincatii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ │ 8│ 8│
│6510 20 01 09 │Materiale si prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ │ 258│ 258│
│6510 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │intretinere si funcţionare │ │ 158│ 158│
│6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ 6│ 6│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ │ 6│ 6│
│ 20 06 │Deplasari detasari transferãri │ │ 5│ 5│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detasari, transferãri │ │ 5│ 5│
│ 20 11 │Carti, publicaţii si materiale documentare │ │ 1│ 1│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionala │ │ 8│ 8│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ │ 12│ 12│
│ 20 30 04 │Chirii │ │ 8│ 8│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ │ 4│ 4│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ │ 72│ 72│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ │ 72│ 72│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ │ 72│ 72│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ 25│ 25│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ │ 25│ 25│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) │ │ 25│ 25│
│6510 71 01 30 │Alte active fixe │ │ 25│ 25│
│ 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ │ 195│ 195│
│ 01 │Centre de specializare, perfectionare, │ │ │ │
│ │calificare si recalificare │ │ 195│ 195│
│6510 50 │Alte cheltuieli in domeniul │ │ │ │
│ │invatamantului │ │ 591│ 591│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘ANEXA 4/04/03

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE
SI FAMILIEI
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR
CLUJ

BUGETUL
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial
din venituri proprii pe anul 2006


-mii lei-
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│3310 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII │ │ │ │
│ │SI ALTE ACTIVITATI │ │ 643│ 643│
│3310 09 │Taxe si alte venituri din protecţia │ │ │ │
│ │mediului │ │ 610│ 610│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii si │ │ │ │
│ │alte activitati │ │ 33│ 33│
│4310 │SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII │ │ 610│ 610│
│ 09 │Subvenţii pentru institutii publice │ │ 610│ 610│
│ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │
│ │___________________________________ │ │ 643│ 643│
│6510 │INVATAMANT │ │ 643│ 643│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ 643│ 643│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ 158│ 158│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ │ 112│ 112│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ │ 82│ 82│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ │ 3│ 3│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ │ 3│ 3│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ │ 10│ 10│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ │ 9│ 9│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ │ 3│ 3│
│ 10 01 13 │Indemnizaţii de delegare │ │ 1│ 1│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ │ 1│ 1│
│ 10 03 │Contributii │ │ 46│ 46│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ │ 31│ 31│
│6510 10 03 02 │Contributii de asigurãri de somaj │ │ 4│ 4│
│ 10 03 03 │Contribuţii de igurari sociale de sãnãtate│ │ 10│ 10│
│6510 10 03 06 │Contributii pentru concedii si indemnizatii │ │ 1│ 1│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ │ 408│ 408│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ │ 380│ 380│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ │ 4│ 4│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curatenie │ │ 1│ 1│
│ 20 01 03 │Incãlzit iluminat si forţa motrica │ │ 44│ 44│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ │ 4│ 4│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ │ 4│ 4│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ │ 1│ 1│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii radio, tv, │ │ │ │
│ │iternet │ │ 25│ 25│
│6510 20 01 09 │Materiale si prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ │ 225│ 225│
│6510 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │intretinere si functionare │ │ 72│ 72│
│6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ 2│ 2│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ │ 2│ 2│
│ 20 06 │Deplasari, detaşãri, transferãri │ │ 5│ 5│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detasãri, transferari │ │ 5│ 5│
│ 20 13 │Pregãtire profesionala │ │ 8│ 8│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ │ 10│ 10│
│ 20 30 04 │Chirii │ │ 8│ 8│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ │ 2│ 2│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ │ 77│ 77│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ │ 77│ 77│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ │ 77│ 77│
│ 07 │Invãţãmânt nedefinibil prin nivel │ │ 82│ 82│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │
│ │calificare si recalificare │ │ 82│ 82│
│6510 50 │Alte cheltuieli in domeniul │ │ │ │
│ │invatamantului │ │ 561│ 561│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘ANEXA 4/04/04

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE
SI FAMILIEI
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR
DOLJ

BUGETUL
institutiilor publice si activitatilor finantate integral
sau partial din venituri proprii pe anul 2006

-mii lei-
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│3310 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII │ │ │ │
│ │SI ALTE ACTIVITĂŢI │ │ 643│ 643│
│3310 09 │Taxe si alte venituri din protecţia │ │ │ │
│ │mediului │ │ 613│ 613│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii si │ │ │ │
│ │alte activitãţi │ │ 30│ 30│
│4310 │SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ │ 613│ 613│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ │ 613│ 613│
│ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │
│ │___________________________________ │ │ 643│ 643│
│6510 │INVATAMANT │ │ 643│ 643│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ 643│ 643│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ 158│ 158│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ │ 112│ 112│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ │ 82│ 82│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ │ 3│ 3│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ │ 3│ 3│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ │ 10│ 10│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ │ 1│ 1│
│ 10 01 07 │Ore'c7suplimentare │ │ 8│ 8│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ │ 3│ 3│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ │ 1│ 1│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ │ 1│ 1│
│ 10 03 │Contributii │ │ 46│ 46│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │stat │ │ 31│ 31│
│6510 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ │ 4│ 4│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ │ 10│ 10│
│6510 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii si │ │ │ │
│ │indemnizatii │ │ 1│ 1│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ │ 433│ 433│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ │ 405│ 405│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ │ 2│ 2│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ │ 1│ 1│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ │ 36│ 36│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ │ 5│ 5│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ │ 7│ 7│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ │ 3│ 3│
│ 20 01 08 │Posta telecomunicatii, radio tv, internet │ │ 8│ 8│
│6510 20 01 09 │Materiale si prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ │ 300│ 300│
│6510 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru │ │ │ │
│ │intreţinere si functionare │ │ 43│ 43│
│6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ 5│ 5│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ │ 5│ 5│
│ 20 06 │Deplasari, detaşãri, transferãri │ │ 5│ 5│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detasari, transferãri │ │ 5│ 5│
│ 20 11 │Carti, publicaţii si materiale │ │ │ │
│ │documentare │ │ 1│ 1│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionala │ │ 8│ 8│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ │ 9│ 9│
│ 20 30 04 │Chirii │ │ 8│ 8│
│ 20 30 30 │Alte cheltuieli cu bunuri si servicii │ │ 1│ 1│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ │ 52│ 52│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ │ 52│ 52│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ │ 52│ 52│
│ 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ │ 52│ 52│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │
│ │calificare si recalificare │ │ 52│ 52│
│6510 50 │Alte cheltuieli in domeniul invatamantului │ │ 591│ 591│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘ANEXA 4/04/05

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE
SI FAMILIEI
CENTRUL DE F0RMARE PROFESIONALA A ADULTILOR
TELEORMAN


B0GETUL
institutiilor publice si activitatilor finantate integral
sau partial din venituri proprii pe anul 2006

-mii lei-
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII │ │ │ │
│ │SI ALTE ACTIVITĂTI │ │ 649│ 649│
│3310 09 │Taxe si alte venituri din protecţia │ │ │ │
│ │mediului │ │ 631│ 631│
│3310 50 │Alte venituri din prestari servicii si │ │ │ │
│ │alte activitãţi │ │ 18│ 18│
│4310 │SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ │ 631│ 631│
│ 09 │Subvenţii pentru instituţii publice │ │ 631│ 631│
│ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │
│ │___________________________________ │ │ 649│ 649│
│6510 │INVATAMANT │ │ 649│ 649│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ 649│ 649│
│ 10 │TITLUL I CHELTUELI DE PERSONAL │ │ 158│ 158│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ │ 112│ 112│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ │ 82│ 82│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ │ 3│ 3│
│ 10 01 03 │Indemnizaţie de conducere │ │ 3│ 3│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ │ 10│ 10│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ │ 1│ 1│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ │ 8│ 8│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ │ 3│ 3│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ │ 1│ 1│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ │ 1│ 1│
│ 10 03 │Contributii │ │ 46│ 46│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ │ 31│ 31│
│6510 10 03 02 │Contribuţii de asigurãri de somaj │ │ 4│ 4│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ │ 10│ 10│
│6510 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii si indemnizatii │ │ 1│ 1│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ │ 364│ 364│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ │ 340│ 340│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ │ 3│ 3│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ │ 1│ 1│
│ 20 01 03 │Incãlzit, iluminat si forta motrica │ │ 47│ 47│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ │ 5│ 5│
│ 20 01 05 │Carburanti si lubrifianti │ │ 5│ 5│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ │ 6│ 6│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv. │ │ │ │
│ │internet │ │ 6│ 6│
│6510 20 01 09 │Materiale si prestãri de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ │ 250│ 250│
│6510 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intreţinere │ │ │ │
│ │si functionare │ │ 17│ 17│
│6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ 3│ 3│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ │ 3│ 3│
│ 20 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ │ 5│ 5│
│ 20 06 01 │Deplasari interne, detaşãri, transferari │ │ 5│ 5│
│ 20 11 │Carti, publicaţii si materiale documentare │ │ 1│ 1│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionala │ │ 8│ 8│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ │ 8│ 8│
│ 20 30 04 │Chirii │ │ 8│ 8│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ │ 127│ 127│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ │ 127│ 127│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ │ 127│ 127│
│ 07 │Invãţãmânt nedefinibil prin nivel │ │ 26│ 26│
│ 01 │Centre de specializare, perfectionare, │ │ │ │
│ │calificare si racalificare │ │ 26│ 26│
│6510 50 │Alte cheltuieli in domeniul invatamantului │ │ 623│ 623│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘ANEXA 4/04/06

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE
SI FAMILIEI
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR
VÂLCEA

BUGETUL
institutiilor publice si activitatilor finantate integral
sau partial din venituri proprii pe anul 2006
-mii lei-
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │Influente │ Program │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2006 │ │ rectificat │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 = 1 + 2 │
├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│3310 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII │ │ │ │
│ │SI ALTE ACTIVITĂŢI │ │ 792│ 792│
│3310 09 │Taxe si alte venituri din protecţia mediului│ │ 765│ 765│
│3310 50 │Alte venituri din prestãri servicii si alte │ │ │ │
│ │activitãţi │ │ 27│ 27│
│4310 │SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ │ 765│ 765│
│ 09 │Subvenţii pentru institutii publice │ │ 765│ 765│
│ │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │
│ │___________________________________ │ │ 792│ 792│
│6510 │INVATAMANT │ │ 792│ 792│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ 786│ 786│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ │ 158│ 158│
│ 10 01 │Cheltuieli salariale in bani │ │ 112│ 112│
│ 10 01 01 │Salarii de baza │ │ 82│ 82│
│ 10 01 02 │Salarii de merit │ │ 3│ 3│
│ 10 01 03 │Indemnizatie de conducere │ │ 3│ 3│
│ 10 01 04 │Spor de vechime │ │ 10│ 10│
│ 10 01 06 │Alte sporuri │ │ 1│ 1│
│ 10 01 07 │Ore suplimentare │ │ 8│ 8│
│ 10 01 08 │Fond de premii │ │ 3│ 3│
│ 10 01 13 │Indemnizatii de delegare │ │ 1│ 1│
│ 10 01 30 │Alte drepturi salariale in bani │ │ 1│ 1│
│ 10 03 │Contribuţii │ │ 46│ 46│
│ 10 03 01 │Contribuţii de asigurari sociale de stat │ │ 31│ 31│
│6510 10 03 02 │Contributii de asigurari de somaj │ │ 4│ 4│
│ 10 03 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de │ │ │ │
│ │sãnãtate │ │ 10│ 10│
│6510 10 03 06 │Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii │ │ 1│ 1│
│6510 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ │ 577│ 577│
│ 20 01 │Bunuri si servicii │ │ 545│ 545│
│ 20 01 01 │Furnituri de birou │ │ 4│ 4│
│ 20 01 02 │Materiale pentru curãţenie │ │ 1│ 1│
│ 20 01 03 │Incalzit, iluminat si forta motrica │ │ 47│ 47│
│ 20 01 04 │Apa, canal si salubritate │ │ 5│ 5│
│ 20 01 05 │Carburanţi si lubrifianti │ │ 6│ 6│
│ 20 01 06 │Piese de schimb │ │ 2│ 2│
│ 20 01 08 │Posta, telecomunicatii, radio, tv, │ │ │ │
│ │internet │ │ 9│ 9│
│6510 20 01 09 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ │ 335│ 335│
│6510 20 01 30 │Alte bunuri si servicii pentru intretinere │ │ │ │
│ │si functionare │ │ 136│ 136│
│6510 20 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ │ 1│ 1│
│ 20 05 30 │Alte obiecte de inventar │ │ 1│ 1│
│ 20 06 │Deplasari, detasari, transferãri │ │ 5│ 5│
│ 20 06 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ │ 5│ 5│
│ 20 11 │Carti, publicaţii si materiale │ │ │ │
│ │documentare │ │ 9│ 9│
│6510 20 13 │Pregãtire profesionala │ │ 8│ 8│
│ 20 30 │Alte cheltuieli │ │ 8│ 8│
│ 20 30 04 │Chirii │ │ 8│ 8│
│ 57 │TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA │ │ 51│ 51│
│ 57 02 │Ajutoare sociale │ │ 51│ 51│
│ 57 02 02 │Ajutoare sociale in natura │ │ 51│ 51│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ 6│ 6│
│ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ │ 6│ 6│
│ 71 01 │Active fixe (inclusiv reparatii │ │ │ │
│ │capitale) │ │ 6│ 6│
│6510 71 01 30 │Alte active fixe │ │ 6│ 6│
│ 07 │Invatamant nedefinibil prin nivel │ │ 150│ 150│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ │ │ │
│ │calificare si recalificare │ │ 150│ 150│
│6510 50 │Alte cheltuieli in domeniul │ │ │ │
│ │invatamantului │ │ 642│ 642│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘


-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016