Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 42 din 12 august 1994  pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare in valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantarii proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA nr. 42 din 12 august 1994 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare in valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finantarii proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 30 august 1994

    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

    ART. 1
    Se ratifică Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finanţării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994.
    ART. 2
    Se autorizează Ministerul Finanţelor ca, de comun acord cu Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, să introducă amendamente la acordul de împrumut menţionat la art. 1, care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului pe categorii, componente şi beneficiari, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura să sporească obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau să determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.
    Guvernul va raporta periodic Parlamentului în legătura cu aceste amendamente, în cadrul Raportului privind datoria publică externă a României.
    ART. 3
    Se constituie, la Ministerul Finanţelor, un fond distinct, alimentat semestrial din cota de 1/10 aplicată la suma dobânzii datorate de Regia Autonomă "Petrom", Regia Autonomă "Romgaz" şi de Societatea Comercială "Conpet" - S.A. (beneficiari finali ai împrumutului) în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la Acordul de împrumut.
    Fondul astfel constituit este destinat acoperirii costurilor de administrare a împrumutului, a influenţelor nefavorabile rezultate pentru Ministerul Finanţelor din diferenţele între comisioanele de angajament achitate către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform acordului de împrumut, şi cele încasate de la beneficiarii finali ai împrumutului, precum şi pentru acoperirea eventualelor riscuri financiare decurgând din derularea rambursării împrumutului la extern.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VĂCĂROIU

                         Contrasemnează:
                        ----------------
                         Ministru de stat,
                       ministrul finanţelor,
                         Florin Georgescu

                       Ministrul industriilor,
                           Dumitru Popescu

                           Ministru de stat,
                       ministrul afacerilor externe,
                           Teodor Viorel Meleşcanu

    Bucureşti, 12 august 1994.
    Nr. 42.

              ACORD DE ÎMPRUMUT
Acord, datat 1 iunie 1994, între România (Împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)

    Având în vedere că:
    (A) Împrumutatul fiind convins de fezabilitatea şi prioritatea proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord a solicitat Băncii să sprijine finanţarea proiectului;
    (B) Împrumutatul intenţionează să contracteze de la Banca Europeană de Investiţii un împrumut (împrumutul B.E.I.) într-o sumă totală echivalentă cu 52.000.000 $ S.U.A. pentru a sprijini finanţarea părţii C a proiectului, în termenii şi condiţiile stipulate într-un acord (Acordul de împrumut B.E.I.) care urmează a se încheia între Împrumutat şi B.E.I.;
    (C) partea B a proiectului va fi realizată de PETROM - R.A. (PETROM), partea C a proiectului va fi realizată de ROMGAZ - R.A. (ROMGAZ) şi partea D a proiectului va fi realizată de Societatea Comercială "CONPET" - S.A. (CONPET), toate cu asistenţa Împrumutatului şi, ca parte a acestei asistenţe, Împrumutatul va pune la dispoziţia PETROM, ROMGAZ şi CONPET sumele împrumutului, asa cum se prevede în prezentul acord, şi pentru ROMGAZ sumele din împrumutul B.E.I., aşa cum se prevede în Acordul de împrumut B.E.I.; şi
    având în vedere că Banca a fost de acord, între altele, pe baza celor menţionate mai sus, să acorde împrumutul Împrumutatului în termenii şi în condiţiile prevăzute în prezentul acord, în Acordul de proiect PETROM, încheiat între Banca şi PETROM, în Acordul de proiect ROMGAZ, încheiat între Banca şi ROMGAZ, şi în Acordul de proiect CONPET, încheiat între Banca şi CONPET, toate avînd aceeaşi data cu prezentul acord,
    părţile convin prin prezentul acord asupra celor ce urmează:

    ART. I
    Condiţiile generale; definiţii

    Secţiunea 1.01
    Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi garanţie, ale Băncii, datate 1 ianuarie 1985, cu modificările prevăzute mai jos (Condiţiile generale) constituie parte integrantă a prezentului acord:
    a) Ultima propoziţie a secţiunii 3.02 se elimină.
    b) În secţiunea 6.02, subparagraful k) este renumerotat ca subparagraful 1) şi un nou subparagraf k) este adăugat după cum urmează:
    "k) În cazul apariţiei unei situaţii extraordinare în baza căreia orice trageri ulterioare din împrumut nu ar fi conforme cu prevederile articolului III, secţiunea 3 din Statutul Băncii."

    Secţiunea 1.02
    În afară de cazul când contextul cere altfel, termenii definiţi în Condiţiile generale şi în preambulul acestui acord au semnificaţiile prevăzute în acestea, iar următorii termeni suplimentari au următoarele semnificaţii:
    a) Acordul de proiect PETROM înseamnă acordul dintre Banca şi PETROM - R.A. (PETROM) din aceeaşi dată cu prezentul acord, cu eventualele modificări ulterioare şi incluzând toate anexele şi înţelegerile suplimentare la Acordul de proiect PETROM;
    b) Acordul de proiect ROMGAZ înseamnă acordul dintre Banca şi ROMGAZ - R.A. (ROMGAZ), din aceeaşi dată cu prezentul acord, cu eventualele modificări ulterioare şi incluzând toate anexele şi înţelegerile suplimentare la Acordul de proiect ROMGAZ;
    c) Acordul de proiect CONPET înseamnă acordul dintre Banca şi CONPET - S.A. (CONPET), din aceeaşi dată cu prezentul acord, cu eventualele modificări ulterioare şi incluzând toate anexele şi înţelegerile suplimentare la Acordul de proiect CONPET;
    d) Acordurile de proiect înseamnă Acordul de proiect PETROM, Acordul de proiect ROMGAZ şi Acordul de proiect CONPET;
    e) Acordul de împrumut subsidiar PETROM înseamnă acordul ce urmează a se încheia între Împrumutat şi PETROM, conform secţiunii 3.01 c) a prezentului acord, cu eventualele modificări ulterioare şi incluzând toate anexele la Acordul de împrumut subsidiar PETROM;
    f) Acordul de împrumut subsidiar ROMGAZ înseamnă acordul ce urmează a se încheia între Împrumutat şi ROMGAZ, conform secţiunii 3.01 c) a prezentului acord, cu eventualele modificări ulterioare şi incluzând toate anexele la Acordul de împrumut subsidiar ROMGAZ;
    g) Acordul de împrumut subsidiar CONPET înseamnă acordul ce urmează a se încheia între Împrumutat şi CONPET, conform secţiunii 3.01 c) a prezentului acord, cu eventualele modificări ulterioare şi incluzând toate anexele la Acordul de împrumut subsidiar CONPET;
    h) acordurile de împrumut subsidiar înseamnă Acordul de împrumut subsidiar PETROM, Acordul de împrumut subsidiar ROMGAZ şi Acordul de împrumut subsidiar CONPET;
    i) Statutul PETROM, Statutul ROMGAZ şi Statutul CONPET înseamnă Hotărârea Guvernului nr. 23 din 10 ianuarie 1991 cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea PETROM, Hotărârea Guvernului nr. 16 din 10 ianuarie 1991 cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea ROMGAZ şi Hotărârea Guvernului nr. 1213 din 20 noiembrie 1990 privind înfiinţarea şi funcţionarea CONPET;
    j) strategia sectorului petrolier înseamnă strategia Împrumutatului pentru restructurarea şi continuarea dezvoltării sectorului sau petrolier, corelată cu politica sa de instaurare a unei economii de piaţă şi de promovare a investiţiilor sectorului privat în acest sector, aşa cum este schiţată în anexa nr. 8 la prezentul acord;
    k) contul special înseamnă contul la care se face referire în secţiunea 2.02 b) a prezentului acord;
    l) MIND înseamnă Ministerul Industriilor al Împrumutatului sau oricare alt succesor al acestuia; şi
    m) ANRM înseamnă Agenţia naţională independentă pentru resurse minerale, care urmează a fi înfiinţată de către Împrumutat pentru scopurile părţii A (1) a proiectului.
    ART. II
    Împrumutul

    Secţiunea 2.01
    În termenii şi în condiţiile prevăzute sau la care se face referire în prezentul acord, Banca este de acord să împrumute Împrumutatului diferite valute cu o valoare totală echivalentă cu suma de o sută şaptezeci şi cinci milioane şase sute mii dolari S.U.A. (175.600.000 $ S.U.A.), reprezentând suma tragerilor de împrumut, fiecare tragere fiind evaluată de Banca la data efectuării acesteia.

    Secţiunea 2.02
    a) Suma împrumutului poate fi trasă din contul împrumutului în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord pentru cheltuielile efectuate (sau, dacă Banca va conveni astfel, care urmează sa fie efectuate) cu privire la costul rezonabil al bunurilor şi serviciilor necesare proiectului şi care urmează să fie finanţate din împrumut.
    b) Pentru scopurile proiectului, Împrumutatul va deschide şi va păstra un cont special de depozit în dolari la o banca acceptabilă Băncii, în termeni şi condiţii satisfăcătoare pentru Bancă, incluzând protecţia corespunzătoare impotriva compensării, confiscării sau sechestrării. Depunerile în şi plăţile din contul special se vor efectua în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la prezentul acord.

    Secţiunea 2.03
    Data finală de tragere va fi 31 decembrie 1999 sau o alta data ulterioara pe care o va stabili Banca. Banca va notifica prompt Împrumutatului această dată ulterioară.

    Secţiunea 2.04
    Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament de 0,75% pe an, calculat asupra sumei împrumutului neutilizate la un moment dat.

    Secţiunea 2.05
    a) Împrumutatul va plăti dobânda la sumele trase şi nerambursate din împrumut, periodic, pentru fiecare perioadă de dobândă, la o rată egală cu costul împrumuturilor calificate, stabilit pentru semestrul precedent, plus 0,5%. La fiecare dintre datele specificate în secţiunea 2.06 a acestui acord, Împrumutatul va plăti dobânda acumulată înregistrată la sumele din împrumut nerambursate din perioada de dobânda precedentă, calculată la rata aplicabilă în cursul acelei perioade de dobânda.
    b) Cât de curând posibil după sfârşitul fiecărui semestru, Banca va notifica Împrumutatului asupra costului împrumuturilor calificate, determinat pentru acel semestru.
    c) Pentru scopurile acestei secţiuni:
    (i) perioada de dobândă înseamnă o perioadă de 6 luni care se încheie la data imediat precedenta fiecărei date specificate în secţiunea 2.06 a acestui acord şi care începe cu perioada de dobândă în care este semnat acest acord.
    (ii) costul împrumuturilor calificate, aşa cum este determinat în mod rezonabil de Bancă şi exprimat ca un procent anual, înseamnă costul împrumuturilor nerambursate contractate de Banca după 30 iunie 1982, cu excepţia împrumuturilor ori porţiunilor din acestea pe care Banca le-a alocat pentru finanţarea:
    (A) investiţiilor Băncii; şi
    (B) creditelor acordate de Banca după 1 iulie 1989, purtătoare de dobînzi determinate altfel decît se prevede în paragraful
    a) al acestei secţiuni;
    (iii) semestru înseamnă primele 6 luni sau ultimele 6 luni ale unui an calendaristic.
    d) La acea dată pe care Banca o poate specifica Împrumutatului printr-o notificare făcută cu cel puţin 6 luni înainte, paragrafele a), b) şi c) (iii) ale acestei secţiuni vor fi amendate pentru a se citi după cum urmează:
    " a) Împrumutatul va plăti dobânda la capitalul împrumutului tras şi nerambursat periodic, la o rată egală pentru fiecare trimestru cu costul împrumuturilor calificate, determinate pentru trimestrul precedent, plus 0,5%,
    La fiecare dintre datele specificate în secţiunea 2.06 a prezentului acord, Împrumutatul va plăti dobânda acumulată asupra capitalului nerambursat în perioada de dobândă precedentă, calculată la ratele aplicabile în cursul acelei perioade de dobândă. "
    " b) Cât de curând posibil după încheierea fiecărui trimestru, Banca va notifica Împrumutatului costul împrumuturilor calificate determinat pentru acel trimestru. "
    " c) (iii) trimestru înseamnă o perioada de 3 luni începînd cu 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie într-un an calendaristic. "

    Secţiunea 2.06
    Dobânda şi alte speze vor fi plătibile semianual, la datele de 1 mai şi 1 noiembrie ale fiecărui an.

    Secţiunea 2.07
    Împrumutatul va rambursa capitalul împrumutului în conformitate cu graficul de amortizare prevăzut în anexa nr. 3 la acest acord.
    ART. III
    Realizarea proiectului

    Secţiunea 3.01
    a) Împrumutatul se angajează să realizeze obiectivele proiectului, aşa cum sunt prezentate în anexa nr. 2 la acest acord, şi, în acest sens:
    (i) va realiza partea A a proiectului cu diligenţa şi eficienţa necesare şi în conformitate cu practicile administrative, economice şi financiare corespunzătoare şi va asigura cu promptitudinea necesară fondurile, facilităţile, serviciile şi celelalte resurse necesare în acest scop; şi
    (ii) fără orice limitare sau restricţie asupra vreuneia dintre celelalte obligaţii ale sale asumate prin Acordul de împrumut, Împrumutatul, în conformitate cu prevederile Acordului de proiect PETROM, ale Acordului de proiect ROMGAZ şi ale Acordului de proiect CONPET, va determina PETROM, ROMGAZ şi CONPET sa îşi îndeplinească toate obligaţiile prevăzute în acestea, va lua sau va determina să fie luate toate măsurile, inclusiv asigurarea de fonduri, facilităţi, servicii şi alte resurse necesare sau adecvate, pentru a permite PETROM, ROMGAZ şi CONPET sa îşi îndeplinească obligaţiile asumate, şi nu va lua sau nu va permite să fie luată nici o măsura care ar împiedica ori îngreuna îndeplinirea acestora;
    b) fără vreo limitare faţă de prevederile paragrafului a) (i) al acestei secţiuni şi cu excepţia cazului când Împrumutatul şi Banca vor fi convenit altfel, Împrumutatul va realiza partea A a proiectului în conformitate cu Programul de implementare prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul acord;
    c) Împrumutatul va subîmprumuta sumele împrumutului către PETROM, ROMGAZ şi CONPET în baza acordurilor de împrumut subsidiar care se vor încheia între Împrumutat şi fiecare dintre entităţi, respectiv PETROM, ROMGAZ şi CONPET, în termeni şi condiţii care vor fi fost aprobate de Banca şi care vor include condiţiile de baza prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul acord;
    d) Împrumutatul îşi va exercita drepturile sale decurgând din acordurile de împrumut subsidiar, astfel încât să protejeze interesele Împrumutatului şi ale Băncii şi să realizeze scopurile împrumutului şi, cu excepţia cazului când Banca va conveni altfel, Împrumutatul nu va cesiona, modifica, abroga ori deroga de la vreunul dintre acordurile de împrumut subsidiar ori de la vreo prevedere din acestea.

    Secţiunea 3.02
    Cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, procurarea serviciilor de consultanţă necesare realizării părţii A a proiectului, care vor fi finanţate din sumele împrumutului, va fi guvernată de prevederile anexei nr. 4 la prezentul acord.

    Secţiunea 3.03
    Banca şi Împrumutatul convin, prin prezentul, ca obligaţiile prevăzute în secţiunile 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 şi 9.09 din Condiţiile generale (referitoare la asigurare, folosirea bunurilor şi serviciilor, planuri şi grafice, evidente şi rapoarte, întreţinere si, respectiv, achiziţionarea terenului) cu privire la:
    a) partea B a proiectului vor fi îndeplinite de PETROM potrivit secţiunii 2.03 a Acordului de proiect PETROM;
    b) partea C a proiectului vor fi îndeplinite de ROMGAZ potrivit secţiunii 2.03 a Acordului de proiect ROMGAZ; şi
    c) partea D a proiectului vor fi îndeplinite de CONPET potrivit secţiunii 2.03 a Acordului de proiect CONPET.
    ART. IV
    Înţelegeri financiare şi de altă natură

    Secţiunea 4.01
    a) Împrumutatul va menţine sau va determina să fie menţinute evidente şi conturi corespunzătoare pentru a reflecta, în legătura cu partea A a proiectului şi în conformitate cu practicile contabile sanatoase, operaţiunile, resursele şi cheltuielile direcţiilor sau agenţiilor Împrumutatului, responsabile de realizarea partii A a proiectului sau a oricărei subdiviziuni a acesteia.
    b) Împrumutatul:
    (i) va asigura revizia contabilă (audit-ul) evidentelor şi conturilor la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni, inclusiv a celor aferente contului special, pentru fiecare an fiscal, în conformitate cu principiile de revizie contabilă adecvate, riguros aplicate de către revizori contabili independenţi acceptabili Băncii;
    (ii) va furniza Băncii, de îndată ce este posibil, dar în nici un caz mai târziu de 6 luni după încheierea fiecărui an fiscal, raportul reviziei contabile efectuate de revizorii contabili menţionaţi, în întregime/parţial şi detailat, după cum Banca va fi solicitat în mod rezonabil; şi
    (iii) va furniza Băncii orice alte informaţii cu privire la evidenţele şi conturile menţionate şi la revizia acestora pe care Banca le va solicita periodic în mod rezonabil.
    c) pentru toate cheltuielile în legătură cu care tragerile din contul împrumutului au fost efectuate pe baza de declaraţie de cheltuieli, Împrumutatul:
    (i) va ţine sau va dispune să fie ţinute, în conformitate cu paragraful a) al acestei secţiuni, evidente şi conturi contabile care să reflecte aceste cheltuieli;
    (ii) va păstra, cel puţin încă un an de la data la care Banca va fi primit raportul reviziei contabile pentru anul fiscal în care a fost efectuată ultima tragere din contul împrumutului sau ultima plată din contul special, toate evidenţele (contracte, comenzi, facturi, note de plată, recipise/bonuri sau alte documente) care evidenţiază aceste cheltuieli;
    (iii) va permite reprezentanţilor Băncii să examineze aceste evidenţe; şi
    (iv) se va asigura că aceste evidenţe şi conturi sunt incluse în revizia contabilă anuală la care se face referire în paragraful b) al acestei secţiuni şi că raportul acelei revizii contabile conţine o apreciere separată a revizorilor menţionaţi, referitor la faptul că declaraţiile de cheltuieli remise în cursul acelui an fiscal, împreună cu procedurile şi controalele interne implicate în pregătirea lor, pot fi considerate ca acceptabile pentru susţinerea tragerilor respective.

    Secţiunea 4.02
    Conform politicii sale de aşezare pe baze rezonabile a preţurilor interne la energie, Împrumutatul va continua să menţină, pentru produsele obţinute pe plan intern, preţurile la producător calculate şi stabilite în conformitate cu criteriile şi liniile de orientare satisfăcătoare pentru Banca, astfel:
    a) pentru ţiţei, la niveluri echivalente cu media preţurilor F.O.B. pentru ţiţeiul importat, de calitate similară;
    b) pentru gaze naturale, la niveluri echivalente cu cel puţin media preţurilor F.O.B. la pacura din import de valoare calorică echivalentă.

    Secţiunea 4.03
    Împrumutatul:
    a) va îndeplini strategia sa în sectorul petrolier, cu diligenţa şi eficienţa necesare şi în orice moment va lua toate măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor propuse prin aceasta;
    b) va menţine politici şi proceduri adecvate care sa-i permită urmărirea şi evaluarea stadiului îndeplinirii strategiei menţionate şi a realizării obiectivelor propuse, în conformitate cu indicatori satisfacatori pentru Banca;
    c) va pregăti şi trimite Băncii, pentru analiză şi comentarii, până la data de 1 iulie a fiecărui an, un raport în forma şi conţinut satisfăcătoare pentru Banca, asupra progreselor realizate în îndeplinirea strategiei menţionate şi a măsurilor recomandate pentru susţinerea şi continuarea acestor progrese, bazate pe rezultatele activităţilor de urmărire şi evaluare, desfăşurate conform prevederilor paragrafului b) al acestei secţiuni; şi
    d) până la data de 1 decembrie a fiecărui an, va actualiza strategia menţionată şi apoi va implementara măsurile necesare asigurării îndeplinirii obiectivelor acesteia, luind în considerare concluziile şi recomandările rapoartelor elaborate conform paragrafului c) al acestei secţiuni şi comentariile Băncii la acestea.

    Secţiunea 4.04
    Împrumutatul va întreprinde toate acţiunile necesare pentru a se asigura că departamentele, agenţiile şi toate entităţile aflate în proprietatea sau sub controlul sau îşi vor achita toate facturile pentru cumpărările de petrol şi gaze naturale de la PETROM şi ROMGAZ, într-o perioada care să nu depăşească trei luni de la data emiterii acestor facturi.
    ART. V
    Compensaţii pentru Banca

    Secţiunea 5.01
    Conform secţiunii 6.02 (1) din Condiţiile generale, următoarele evenimente suplimentare sunt specificate:
    a) PETROM, ROMGAZ sau CONPET nu vor fi îndeplinit vreuna dintre obligaţiile lor prevăzute în Acordul de proiect PETROM, Acordul de proiect ROMGAZ sau Acordul de proiect CONPET;
    b) ca rezultat al unor evenimente survenite după data semnării acordului de împrumut, se va fi creat o situaţie extraordinară care să facă improbabilă capacitatea PETROM, ROMGAZ sau CONPET de a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute în Acordul de proiect PETROM, Acordul de proiect ROMGAZ sau Acordul de proiect CONPET;
    c) Statutul PETROM, Statutul ROMGAZ sau Statutul CONPET va fi modificat, suspendat, abrogat, anulat sau revocat astfel încât să afecteze material şi negativ capacitatea PETROM, ROMGAZ sau CONPET de a-şi îndeplini vreuna dintre obligaţiile lor prevăzute în Acordul de proiect PETROM, Acordul de proiect ROMGAZ sau Acordul de proiect CONPET;
    d) Împrumutatul sau oricare altă autoritate competentă va fi luat vreo măsura pentru dizolvarea sau desfiinţarea PETROM, ROMGAZ sau CONPET sau pentru suspendarea operaţiunilor lor;
    e) Acordul de împrumut B.E.I. nu va fi devenit efectiv până la 31 decembrie 1994 sau altâ datâ ulterioară pe care Banca o poate conveni; totuşi, prevederile acestui paragraf nu se vor aplica dacă Împrumutatul sau ROMGAZ dovedeşte, în mod satisfăcător Băncii, că fondurile corespunzătoare pentru partea C a proiectului sunt disponibile ROMGAZ din alte surse, în termeni şi în condiţii corespunzătoare obligaţiilor Împrumutatului, prevăzute în prezentul acord, şi ale ROMGAZ prevăzute în Acordul de proiect ROMGAZ.
    f) (i) sub rezerva prevederilor subparagrafului (ii) al acestui paragraf:
    (A) dreptul Împrumutatului de a trage sumele din orice împrumut sau ajutor nerambursabil acordat Împrumutatului pentru finanţarea proiectului va fi fost suspendat, anulat ori va fi încetat în totalitate sau parţial, conform condiţiilor acestora; sau
    (B) oricare asemenea împrumut va fi devenit scadent şi plătibil înainte de scadenţa convenită a acestuia.
    (ii) prevederile subparagrafului (i) al acestui paragraf nu se vor aplica dacă Împrumutatul dovedeşte în mod satisfăcător Băncii ca:
    (A) acea suspendare, anulare, încetare sau accelerare a scadenţei nu este cauzată de neîndeplinirea de către Împrumutat a vreuneia dintre obligaţiile sale conform acelui acord; şi
    (B) Împrumutatul dispune de fonduri adecvate pentru proiect, din alte surse, în condiţii şi în termeni corespunzători cu obligaţiile Împrumutatului prevăzute în prezentul acord.

    Secţiunea 5.02
    Următoarele evenimente suplimentare sunt specificate faţă de prevederile secţiunii 7.01 h) din Condiţiile generale:
    a) evenimentul specificat în paragraful a) din secţiunea 5.01 a acestui acord va fi survenit şi va fi continuat pentru o perioadă de 60 de zile după notificarea Băncii către Împrumutat în acest sens;
    b) orice eveniment specificat în paragrafele c) şi d) din secţiunea 5.01 a prezentului cord va fi survenit; şi
    c) evenimentul specificat în paragraful f) (i) (B) din secţiunea 5.01 a acestui acord va fi survenit, sub rezerva prevederilor din paragraful f) (ii) din secţiunea 5.02 a acestui acord.
    ART. 6
    Data intrării în vigoare. Data încetării valabilităţii

    Secţiunea 6.01
    Următoarele evenimente sunt specificate ca fiind condiţii suplimentare pentru intrarea în efectivitate a acordului de împrumut, în sensul prevederilor secţiunii 12.01 c) din Condiţiile generale:
    a) acordurile de împrumut subsidiar au fost semnate în numele părţilor la acestea; şi
    b) agenţia la care se face referire în paragraful 2 al anexei nr. 5 la prezentul acord a fost înfiinţată efectiv şi dotată cu personal, în conformitate cu prevederile paragrafului 2 menţionat.

    Secţiunea 6.02
    Cele ce urmează sunt specificate ca elemente suplimentare, în sensul prevederilor secţiunii 12.02 c) din Condiţiile generale, de inclus în avizul sau avizele ce se vor transmite Băncii:
    a) Acordul de proiect PETROM, Acordul de proiect ROMGAZ şi Acordul de proiect CONPET să fi fost legal autorizate sau validate de către PETROM, ROMGAZ şi CONPET şi să angajeze ferm, din punct de vedere legal, PETROM, ROMGAZ, CONPET, în conformitate cu termenii lor; şi
    b) acordurile de împrumut subsidiar să fi fost legal autorizate sau validate de părţi şi sa angajeze ferm, din punct de vedere legal, părţile la acestea, în conformitate cu termenii lor.

    Secţiunea 6.03
    Data la care se împlinesc 90 de zile de la data semnării prezentului acord este specificată în prezentul acord pentru scopurile secţiunii 12.04 din Condiţiile generale.
    ART. 7
    Reprezentanţii Împrumutatului; adrese

    Secţiunea 7.01
    Ministrul finanţelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secţiunii 11.03 din Condiţiile generale.

    Secţiunea 7.02
    Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile secţiunii 11.01 din Condiţiile generale:
         Pentru Împrumutat:
       ----------------------
      Ministerul Finanţelor
      Str. Apolodor nr. 17
      Bucureşti, România
      Telex : 11239

         Pentru Banca:
       -----------------
      Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
      1818 H. Street N. W.
      Washington, D. C. 20433
      Statele Unite ale Americii
      Adresa telegrafică : INTBAFRAD
      Washington, D. C.
      Telex : 248423 (RCA)
      82987 (FTCC)
      64145 (WUI) sau
      197688 (TRT)
    Drept pentru care, părţile la prezentul acord, acţionând prin reprezentanţii lor legal autorizaţi, au determinat semnarea acestui acord, în numele lor, în Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, în ziua şi anul menţionate la început.

         ROMÂNIA
           prin B.I.R.D.
  domnul Vasile Puscas, prin
   ministru consilier la domnul Michael H. Wiehen,
Ambasada României din S.U.A., Director Dep. I
   reprezentant autorizat Zona Europeană şi Asia Centrală


    ANEXA 1

         TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT

    1. Tabelul de mai jos prezintă categoriile de articole care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului, alocarea sumelor din împrumut pe fiecare categorie şi procentul cheltuielilor pe articole, care urmează să fie astfel finanţate în cadrul fiecărei categorii:

------------------------------------------------------------------------------
                             Suma alocată din Procentul din cheltuieli
                             împrumut (expri- care urmează a fi finanţat
      Categoria mată în echivalent
                                $ S.U.A.)
-------------------------------------------------------------------------------
(1) Servicii de consultanţă şi 7.200.000 100%
pregătire profesională pentru
partea A a proiectului
(2) Partea B a proiectului:
a) Bunuri 25.000.000 100% din cheltuieli externe, 100%
                                              din cheltuieli locale (cost
                                              franco-uzina) şi 85% din chel-
                                              tuieli locale pentru alte artico-
                                              le achiziţionate pe plan local
b) Servicii de consultanţă şi
pregătire profesională 5.000.000 100%
c) Nealocate 5.000.000
(3) Partea C a proiectului:
a) Subcomponenta (2) b)
  (i) Bunuri 800.000 100% din cheltuieli externe, 100%
                                              din cheltuieli locale (cost
                                              franco-uzina) şi 85% din cheltu-
                                              ieli locale pentru alte articole
                                              achiziţionate pe plan local
  (ii) Servicii de consultanţă 200.000 100%
b) Alte subcomponente
  (i) Bunuri 53.000.000 100% din cheltuieli externe, 100%
                                              din cheltuieli locale (cost
                                              franco-uzina) şi 85% din cheltu-
                                              ieli locale pentru alte articole
                                              achiziţionate pe plan local
  (ii) Servicii de consultanţă 12.300.000 100%
c) Nealocate 4.000.000
(4) Partea D a proiectului
a) Bunuri 50.000.000 100% din cheltuieli externe, 100%
                                              din cheltuieli locale (cost
                                              franco-uzina) şi 85% din cheltu-
                                              ieli locale pentru alte articole
                                              achiziţionate pe plan local
b) Servicii de consultanţă şi
pregătire profesională 10.000.000 100%
c) Nealocate 3.100.000
------------------------------------------------------------------------------
       TOTAL 175.600.000
------------------------------------------------------------------------------


    2. Pentru scopurile acestei anexe:
    a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuielile în moneda oricărei ţări, alta decât cea a Împrumutatului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul oricărei ţări, alta decât cea a Împrumutatului; şi
    b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în moneda Împrumutatului sau pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Împrumutatului.
    3. Fără ca aceasta să fie considerată o încălcare a prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nu se va efectua nici o tragere pentru plata cheltuielilor efectuate anterior datei semnării acestui acord, cu excepţia tragerilor, într-o suma totală care să nu depăşească 17,5 milioane $ S.U.A., ce pot fi făcute pentru cheltuieli efectuate anterior acestei date, dar după 30 aprilie 1993.

    ANEXA 2

                DESCRIEREA PROIECTULUI

    Obiectivele proiectului sunt:
    (1) sprijinirea Împrumutatului în atingerea obiectivelor sale din cadrul strategiei sectorului petrolier, în promovarea investiţiilor sectorului privat în acest sector, în întărirea capacităţii instituţionale şi în stabilirea unui cadru legislativ corespunzător care să faciliteze dezvoltarea unui sector petrolier eficient şi orientat pe baze comerciale; şi
    (2) sprijinirea PETROM, ROMGAZ şi CONPET în îmbunătăţirea eficientei operaţionale şi a conducerii financiare.
    Proiectul este alcătuit din următoarele plăţi, supuse modificărilor după cum Banca şi Împrumutatul pot conveni periodic, în scopul realizării obiectivelor:

    Partea A : MIND şi ANRM
    (1) Realizarea unui program care să întărească funcţiile de conducere ale MIND, incluzind:
    a) dezvoltarea şi implementarea:
    (i) unei politici a combustibilului;
    (ii) unei strategii pentru restructurarea şi optimizarea funcţionării subsectorului de rafinare;
    şi
    (iii) unui cadru legislativ pentru sectorul petrolier şi a unei strategii pentru modernizarea subsectorului care asigură operaţiuni de service în domeniul petrolier; şi
    b) înfiinţarea şi operationalizarea unei agenţii naţionale independente pentru resurse minerale, care să funcţioneze ca autoritate de reglementare a Împrumutatului în sectorul petrolier.
    (2) Realizarea, prin intermediul ANRM a:
    a) unui studiu privind politica de stabilire a preţurilor şi tarifelor pentru transportul şi distribuţia de ţiţei şi gaze; şi
    b) unui program de promovare a explorărilor în domeniul petrolier pentru a facilita participarea companiilor petroliere internaţionale la explorările de ţiţei şi gaze şi la investiţiile de dezvoltare şi producţie, incluzând pregătirea contractelor standard de exploatare şi producţie pentru o astfel de participare.

    Partea B : PETROM
    (1) Conceperea şi implementarea unui program de restructurare şi dezvoltare cu scopul îmbunătăţirii organizării PETROM, eficientizării activităţii sale şi îmbunătăţirii situaţiei sale financiare şi manageriale.
    (2) Realizarea:
    a) unui program de perfecţionare a capacităţilor de producţie, de introducere a tehnologiilor moderne de producţie şi de recuperare a sondelor pentru creşterea productivitatii acestora; şi
    b) unui program pentru implementarea tehnicilor de creştere a factorului de recuperare pentru producţia de ţiţei şi gaze în câmpuri selectate, prin aranjamente de cooperare între PETROM şi companii petroliere internaţionale.
    (3) Realizarea unui plan de acţiune pentru protecţia mediului în vederea modernizării uzinei de la Suplacu de Barcău de tratare a apelor reziduale şi a laboratorului din Cîmpina de protecţie a mediului.
    (4) Furnizarea de asistenţă tehnică, pregătire pentru personal, echipamente şi piese de schimb, substanţe chimice şi materiale care să fie utilizate pentru realizarea acestei părţi a proiectului.

    Partea C : ROMGAZ
    (1) Conceperea şi implementarea unui program de restructurare şi dezvoltare, cu scopul îmbunătăţirii organizării ROMGAZ, eficientizării activităţii sale şi îmbunătăţirii situaţiei sale financiare şi manageriale.
    (2) Realizarea:
    a) unui program de perfecţionare a capacităţilor de producţie existente şi de introducere a tehnologiilor moderne de producţie; şi
    b) unui program de implementare a tehnicilor de creştere a factorului de recuperare în câmpurile de gaze selectate, prin societăţi mixte între ROMGAZ şi companii petroliere internaţionale; şi
    (3) Realizarea unui program pentru reabilitarea sistemului de distribuţie a gazului prin înlocuirea a circa 1.000 km de conducte grav corodate.
    (4) Instalarea unui sistem de supraveghere, control şi colectare de date (S.C.A.D.A.) şi a unui sistem de telecomunicaţii pentru a fi utilizate în monitorizarea, analiza şi determinarea modului optim de operare a fluxului de gaz în sistemul de transport şi distribuţie.
    (5) Realizarea unui plan de acţiune pentru protecţia mediului, care să introducă măsuri de protecţie a mediului în câmpurile de extracţie a gazului şi în sistemul de transport şi distribuţie.
    (6) Furnizarea de asistenţă tehnică, pregătirea pentru personal, echipamente, piese de schimb şi materiale care să fie utilizate pentru realizarea acestei părţi a proiectului.

    Partea D : CONPET
    (1) Conceperea şi implementarea unui program de dezvoltare cu scopul îmbunătăţirii organizării CONPET şi al eficientizării activităţii sale de transport al ţiţeiului.
    (2) Realizarea de programe de reabilitare, modernizare şi automatizare a sistemelor de transport al ţiţeiului, incluzând înlocuirea a circa 300 km de conducte corodate şi instalarea unui sistem S.C.A.D.A. şi a unui sistem de telecomunicaţii.
    (3) Realizarea unui plan de acţiune pentru protecţia mediului, prin introducerea măsurilor de protecţie a mediului în managementul pierderilor din sistemul de transport al ţiţeiului.
    (4) Furnizarea de asistenţă tehnică, pregătire pentru personal, echipamente, piese de schimb şi materiale care să fie utilizate pentru realizarea acestei părţi a proiectului.
                                      *
                                   * *
    Proiectul se preconizează a fi încheiat pînă la 31 iulie 1999.

    ANEXA 3

              GRAFICUL DE RAMBURSARE

------------------------------------------------------------------------------
                                                 Plata ratelor de împrumut
         Data scadentei (exprimat în $ S.U.A.)*)
------------------------------------------------------------------------------
1 noiembrie 1999 3.285.000
1 mai 2000 3.405.000
1 noiembrie 2000 3.530.000
1 mai 2001 3.665.000
1 noiembrie 2001 3.800.000
1 mai 2002 3.940.000
1 noiembrie 2002 4.085.000
1 mai 2003 4.240.000
1 noiembrie 2003 4.395.000
1 mai 2004 4.560.000
1 noiembrie 2004 4.730.000
1 mai 2005 4.905.000
1 noiembrie 2005 5.085.000
1 mai 2006 5.275.000
1 noiembrie 2006 5.470.000
1 mai 2007 5.675.000
1 noiembrie 2007 5.885.000
1 mai 2008 6.105.000
1 noiembrie 2008 6.330.000
1 mai 2009 6.565.000
1 noiembrie 2009 6.810.000
1 mai 2010 7.060.000
1 noiembrie 2010 7.325.000
1 mai 2011 7.595.000
1 noiembrie 2011 7.880.000
1 mai 2012 8.170.000
1 noiembrie 2012 8.475.000
1 mai 2013 8.790.000
1 noiembrie 2013 9.115.000
1 mai 2014 9.450.000
-------------------------------------------------------------------------------

-----------
    *) Cifrele din această coloană reprezintă sume în echivalent $ S.U.A., asa cum sunt determinate la data tragerilor. Vezi Condiţiile generale, secţiunile 3.04 şi 4.03.

         PENALIZĂRI PENTRU RAMBURSARE ÎN AVANS

    Conform secţiunii 3.04 b) din Condiţiile generale, penalizarea plătibilă asupra sumei reprezentind ratele din împrumut care se vor rambursa anticipat faţă de datele scadente va fi procentul specificat mai jos, în funcţie de perioada plăţilor în avans:

Perioada de rambursare în avans Penalizare
------------------------------- -----------
                                                 Rata dobânzii (exprimată ca un
                                                 procent anual) aplicabilă
                                                 împrumutului în ziua plăţii în
                                                 avans, înmulţită cu :
- Nu mai mult de 3 ani înaintea scadenţei 0,15%
- Mai mult de 3 ani, dar nu mai mult de 6 ani
înaintea scadenţei 0,30%
- Mai mult de 6 ani, dar nu mai mult de 11 ani
înaintea scadenţei 0,55%
- Mai mult de 11 ani, dar nu mai mult de 16 ani
înaintea scadenţei 0,80%
- Mai mult de 16 ani, dar nu mai mult de 18 ani
înaintea scadenţei 0,90%
- Mai mult de 18 ani înaintea scadenţei 1,00%


    ANEXA 4

              SERVICII DE CONSULTANŢĂ

    1. Serviciile de consultanţă vor fi procurate pe baza contractelor adjudecate consultanţilor ale căror calificări, experienţă, termeni şi condiţii de angajare vor fi satisfăcătoare pentru Bancă.
    Aceşti consultanţi vor fi selecţionaţi în conformitate cu principii şi proceduri satisfăcătoare pentru Bancă, pe baza Ghidului pentru folosirea consultanţilor de către împrumutaţii Băncii Mondiale şi de către Banca Mondială ca Agenţie de execuţie publicat de Bancă în august 1981 (Ghidul pentru angajarea consultanţilor). Ân cazul unor servicii de consultanţă de durata şi complexe, Împrumutatul va angaja consultanţii, pe baza de contracte, folosind contractele standard pentru servicii de consultanţă, editate de Bancă, la care se pot aduce modificări cu acordul Băncii. În cazul în care nu au fost editate de către Bancă contracte standard relevante, Împrumutatul poate utiliza alte contracte standard agreate de Banca.
    2. Fără ca aceasta să fie considerată o încălcare a prevederilor paragrafului 1 al acestei secţiuni, prevederile din Ghidul pentru angajarea consultanţilor care presupun revizuirea sau aprobarea anterioară de către Banca a bugetelor, listelor scurte, procedurilor de selecţie, scrisorilor de invitaţie, propunerilor, rapoartelor de evaluare şi contractelor nu se vor aplica la contracte a căror valoare individuală este estimată la mai puţin de 50.000 $ S.U.A. echivalent. Cu toate acestea, exceptarea de la aprobarea prealabilă de către Banca nu se aplică termenilor de referinţă pentru astfel de contracte şi nici angajării unor consultanţi individuali, sursei unice de selectare a firmelor, serviciilor având o natura critică în opinia rezonabilă a Băncii şi amendamentelor la contracte care ridică valoarea contractului la 100.000 $ S.U.A. echivalent sau mai mult.

    ANEXA 5

              PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE

    1. Împrumutatul va realiza partea A a proiectului prin intermediul MIND şi ANRM şi va angaja consultanţi calificaţi, pe baza unor termeni de referinţă şi în conformitate cu un grafic satisfăcător pentru Bancă, pentru a ajuta la realizarea părţii A mai sus menţionate.
    2. Împrumutatul va înfiinţa şi va menţine, cu personal şi alte resurse şi termeni de referinţa satisfăcători pentru Bancă, ANRM, care să fie responsabilă pentru reglementarea activităţilor entităţilor implicate în exploatarea şi distribuirea resurselor minerale.
    3. Împrumutatul, cu sprijinul consultanţilor la care se face referire în paragraful 1 al prezentei anexe şi în baza termenilor de referinţă satisfăcători pentru Bancă:
    a) (i) până la 31 decembrie 1994 va iniţia, prin ANRM, pregătirea realizării programului de promovare a explorărilor petroliere, la care se face referire în partea A (2) a proiectului; şi
    (ii) până la 31 martie 1995 va iniţia realizarea programului menţionat;
    b) până la 1 noiembrie 1994 va demarca, prin ANRM, suprafeţele abandonate de PETROM, conform prevederilor paragrafului 3 al anexei nr. 2 la Acordul de proiect PETROM, şi de ROMGAZ, conform prevederilor paragrafului 4 al anexei nr. 2 la Acordul de proiect ROMGAZ şi va oferi aceste suprafeţe companiilor din sectorul privat, pe baze concurentiale, pentru explorare şi exploatare;
    c) (i) până la 1 noiembrie 1994 va iniţia, prin MIND, realizarea unui studiu pentru dezvoltarea politicii de combustibil, la care se face referire în partea A (1) a) (i) a proiectului;
    (ii) pînă la 31 decembrie 1995 va asigura finalizarea studiului menţionat mai sus şi trimiterea unei copii a acestuia Băncii pentru analiza şi comentarii; şi
    (iii) după aceea, va lua toate măsurile cerute pentru implementarea politicii de combustibil, pe baza recomandărilor studiului menţionat şi a comentariilor Băncii la acesta;
    d) (i) până la 1 noiembrie 1994 va iniţia, prin ANRM, realizarea unui studiu pentru dezvoltarea politicii de preţuri şi tarife la transportul şi distribuţia ţiţeiului şi gazului, la care se face referire în partea A (2) a) a proiectului;
    (ii) până la 31 iulie 1995 va asigura finalizarea studiului menţionat şi trimiterea unei copii a acestuia Băncii pentru analiza şi comentarii;
    şi
    (iii) după aceea, va lua toate măsurile necesare pentru implementarea unei politici de preţuri şi tarife la transportul şi distribuţia de ţiţei şi gaze, pe baza recomandărilor studiului menţionat şi a comentariilor Băncii la acesta;
    e) (i) până la 1 noiembrie 1994 va iniţia, prin MIND, realizarea unui studiu pentru conceperea unei strategii de restructurare şi optimizare a subsectorului de rafinare, la care se face referire în partea A (1) a) (ii) a proiectului;
    (ii) până la 31 decembrie 1995 va asigura finalizarea studiului şi trimiterea unei copii a acestuia Băncii pentru analiza şi comentarii;
    şi
    (iii) după aceea, va lua toate măsurile necesare pentru implementarea strategiei de restructurare şi optimizare a operaţiunilor subsectorului de rafinare, pe baza recomandărilor studiului menţionat şi a comentariilor Băncii la acesta; şi
    f) (i) până la 1 noiembrie 1994 va asigura, prin MIND, finalizarea proiectului privind cadrul de reglementare a sectorului petrolier, la care se face referire în partea A (1) a) (iii), şi prin ANRM, a proiectului de model de contract pentru explorare şi producţie, la care se face referire în partea A (2) a proiectului, şi trimiterea unor copii ale acestora Băncii, pentru analiza şi comentarii; şi
    (ii) până la 31 decembrie 1994 va finaliza şi adopta cele menţionate la paragraful f) (i) de mai sus, după luarea în considerare a observaţiilor Băncii la acestea.

    ANEXA 6

              CONTUL SPECIAL

    1. Pentru scopurile acestei anexe:
    a) termenul categorii eligibile înseamnă categoriile (1) până la (4) din tabelul de la paragraful 1 al anexei nr. 1 la prezentul acord;
    b) termenul cheltuieli eligibile înseamnă cheltuieli cu privire la costul rezonabil al bunurilor şi serviciilor cerute de proiect şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului, alocate periodic categoriilor eligibile, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord; şi
    c) termenul alocaţie autorizată înseamnă o sumă echivalentă cu 10.000.000 $ S.U.A. ce poate fi trasă din contul împrumutului şi depozitată în contul special în concordanţă cu paragraful 3 a) al acestei anexe.
    2. Plăţile din contul special vor fi făcute exclusiv pentru cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile acestei anexe.
    3. După ce Banca a primit dovezi satisfăcătoare privind deschiderea în mod corespunzător a contului special, tragerile din alocaţia autorizată şi tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special se vor efectua după cum urmează:
    a) Pentru tragerile din alocaţia autorizata, Împrumutatul va trimite Băncii una sau mai multe cereri pentru unul sau mai multe depozite, care să nu depăşească suma agregată a alocaţiei autorizate.
    Pe baza acelei sau acelor cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutatului şi va depozita în contul special suma sau sumele pe care le va fi solicitat Împrumutatul.
    b) (i) Pentru realizarea contului special, Împrumutatul va trimite Băncii cereri pentru depuneri în contul special la intervalele pe care le va specifica Banca.
    (ii) Înainte sau în momentul fiecărei astfel de cereri, Împrumutatul va trimite Băncii documentele şi celelalte dovezi solicitate conform paragrafului 4 al acestei anexe pentru plata sau plăţile în legătura cu care este solicitată realimentarea.
    Pe baza fiecărei astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depozita în contul special acea suma pe care Împrumutatul o va fi solicitat şi asa cum se va fi demonstrat, prin documentele menţionate şi alte evidente, ca a fost plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile.
    Toate aceste depozite vor fi trase de Banca din contul împrumutului, în cadrul categoriilor eligibile, şi în sumele echivalente respective, aşa cum va fi fost justificat prin documentele menţionate şi alte acte doveditoare.
    4. Pentru fiecare plată făcută de Împrumutat din contul special, Împrumutatul, la data când Banca va solicita în mod rezonabil, va trimite Băncii acele documente şi alte acte doveditoare care să demonstreze că acea plată s-a făcut exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
    5. Fără ca acest lucru sa fie considerat o încălcare a prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Banca nu va fi obligată sa efectueze depuneri în continuare în contul special:
    a) dacă la un moment dat Banca va fi hotărât ca toate tragerile ulterioare să fie făcute de Împrumutat direct din contul împrumutului în conformitate cu prevederile art. 5 din Condiţiile generale şi ale paragrafului a) al secţiunii 2.02 a acestui acord; ori
    b) în momentul în care suma totală netrasă din împrumut alocata categoriilor eligibile, mai puţin suma oricărui angajament special încă neonorat al Băncii, în conformitate cu prevederile secţiunii 5.02 din Condiţiile generale cu privire la proiect, va egala echivalentul dublului sumei alocaţiei autorizate.
    După aceea, tragerea din contul împrumutului a sumelor din împrumut rămase netrase alocate categoriilor eligibile se va realiza prin proceduri pe care Banca le va specifica prin notificare către Împrumutat.
    Astfel de trageri ulterioare se vor efectua numai după şi în măsura în care Banca va fi fost încredinţată în mod satisfăcător ca toate acele sume rămase în depozit în contul special la data acelei notificări vor fi utilizate pentru efectuarea plăţilor pentru cheltuieli eligibile.
    6. a) Dacă Banca va fi hotărât la un moment dat ca vreo platâ din contul special:
    (i) a fost efectuată pentru o cheltuialâ sau într-o suma neeligibilâ conform paragrafului 2 al acestei anexe; sau
    (ii) nu a fost justificată prin documentele furnizate Băncii, imediat după notificarea de către Banca, Împrumutatul:
    (A) va furniza acele dovezi suplimentare pe care Banca le poate solicita; sau
    (B) va depune în contul special (sau dacă Banca va solicita astfel, va restitui Băncii) o suma egală cu valoarea acelei plăţi sau porţiuni din plată, neeligibile sau nejustificate. Dacă Banca nu va conveni altfel, nu se va mai face nici o altă depunere în contul special până când Împrumutatul nu va furniza acea dovada ori va face acea depunere sau restituire, după caz.
    b) Dacă Banca va fi stabilit la un moment dat ca vreo sumă rămasă în contul special nu mai este necesară pentru acoperirea plăţilor ulterioare pentru cheltuieli eligibile, Împrumutatul, după notificarea primită de la Banca, va restitui Băncii cu promptitudine suma rămasă.
    c) Împrumutatul, după notificare către Banca, poate sa restituie Băncii, parţial sau total, fondurile depuse în contul special.
    d) Restituirile către Banca conform paragrafelor 6 a), b) şi c) ale acestei anexe vor fi creditate în contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, conform prevederilor relevante ale acordului, inclusiv ale Condiţiilor generale.

    ANEXA 7

       CONDIŢII PRINCIPALE ALE ACORDURILOR DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR

    1. Sumele pe care Împrumutatul, în baza Acordurilor de împrumut subsidiar, le va pune la dispoziţia PETROM, ROMGAZ şi CONPET, vor fi echivalentul în dolari (stabilit la data sau datele tragerilor din contul împrumutatului sau efectuării plăţilor din contul special) al valutei sau valutelor trase sau plătite astfel în contul costului bunurilor sau serviciilor finanţate din sumele împrumutului alocate periodic:
    a) Categoriei (2) din tabelul prezentat în paragraful (1) al anexei nr. 1 la prezentul acord, în legătura cu suma ce urmează sa se disponibilizeze conform Acordului de împrumut subsidiar PETROM.
    b) Categoriei (3) din tabelul menţionat, în legătura cu suma ce se va disponibiliza conform Acordului de împrumut subsidiar ROMGAZ.
    c) Categoriei (4) din tabelul menţionat, în legătura cu suma ce se va disponibiliza conform Acordului de împrumut subsidiar CONPET.
    2. Fiecare din sumele la care se face referire în paragraful 1 al acestei anexe:
    a) netrase la un moment dat - vor fi purtătoare ale unui comision de angajament la o rata anuala egala cu rata comisionului de angajament aplicabilă împrumutului în concordanta cu secţiunea 2.04 a prezentului acord;
    b) trase şi nerambursate la un moment dat - vor fi purtătoare de dobînda, la o rata anuala egala cu rata dobînzii aplicabile periodic împrumutului, conform secţiunii 2.05 a prezentului acord, plus o marja echivalenta cu 1/10 din acea rata; şi
    c) vor fi acordate pentru o perioada de 20 de ani, din care o perioada de graţie de 5 ani.

    ANEXA 8

       SCHIŢA STRATEGIEI SECTORULUI PETROLIER

    Principalele elemente ale strategiei sectorului petrolier cuprind:
    1. reforma instituţională a sectorului de petrol şi gaze având ca scop creşterea eficienţei explorării şi producţiei, în special prin atragerea investitorilor străini;
    2. elaborarea unei legi a petrolului şi înfiinţarea unei Agenţii Naţionale de Resurse Minerale (A.N.R.M.), cu rol de reglementare, independentă de entităţile care operează în sectorul de petrol şi gaze, răspunzătoare pentru acordarea concesionarilor, reglementarea activităţilor corporaţiilor din sector şi aplicarea politicilor de preţuri;
    3. restructurarea principalelor entităţi care operează în sector, ca mijloc de asigurare a unui management şi planificare eficiente şi a unei orientări comerciale a acestora;
    4. elaborarea unui program de asistenţă socială pentru personalul excedentar care poate apare ca urmare a restructurării entităţilor care operează în sector;
    5. realizarea şi modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie pentru petrol şi gaz natural ca mijloc de creştere a capacităţilor şi eficienţei sistemelor;
    6. instituirea, de către entităţi care operează în sector, a unor principii contabile acceptabile, care să asigure responsabilizarea financiară prin stabilirea unor criterii financiare faţă de îndeplinirea cărora entităţile respective să fie ţinute răspunzătoare;
    7. conceperea unei politici de combustibil în vederea raţionalizării cererii şi ofertei de resurse energetice, incluzând modificarea politicilor de preţuri pentru producătorii şi consumatorii de resurse energetice, ca mijloc de mobilizare a resurselor pentru dezvoltarea sectorului;
    8. elaborarea unui program cuprinzător pentru rezolvarea problemelor legate de protecţia mediului; şi
    9. realizarea unui program pentru promovarea explorării pentru ţiţei şi gaze naturale şi creşterii factorului de recuperare şi stabilirea unor modele de acorduri şi contracte de cooperare cu companii petroliere străine, fie direct cu acestea, fie în aranjamente de tip societăţi mixte cu entităţile care operează în sector.
                    -------------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016