Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA Nr. 35 din 5 august 1994  privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finantarii proiectului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA Nr. 35 din 5 august 1994 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finantarii proiectului "Piata de gros" Bucuresti, semnat la Bucuresti la 9 iunie 1994

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 23 august 1994
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale <>art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite urmãtoarea ordonanta:

ART. 1
Se ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finanţãrii proiectului "Piata de gros" Bucureşti, semnat la Bucureşti la 9 iunie 1994.
ART. 2
Se autorizeaza Ministerul Finanţelor ca, de comun acord cu Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, sa introducã, pe parcursul utilizãrii împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Acordului de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificãri în structura împrumutului pe componente, beneficiari, modificãri de termene, precum şi orice alte modificãri care nu sînt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României fata de Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau sa determine noi conditionari economice fata de cele iniţial convenite între pãrţi.
Guvernul va raporta periodic Parlamentului în legatura cu aceste amendamente, în cadrul Raportului privind datoria publica externa a României.
ART. 3
Prin bugetele de stat anuale din perioada realizãrii investiţiei, anii 1995-1997, se vor asigura, pentru Fondul Proprietãţii de Stat, eşalonat, resursele financiare, în limita sumei de 16 miliarde lei, în vederea plãţii dobinzilor şi comisioanelor datorate de cãtre Societatea Comercialã "Piata de Gros" - S.A. Bucureşti, în calitate de subimprumutat, Ministerului Finanţelor, în cadrul împrumutului extern contractat, precum şi pentru cofinantarea parţialã a costurilor locale la proiectul "Piata de gros" Bucureşti.
Pe baza fondurilor primite de la buget, Fondul Proprietãţii de Stat va proceda, în condiţiile prevederilor <>art. 70 din Legea nr. 58/1991 privind privatizarea societãţilor comerciale, la constituirea unei societãţi de strategie în domeniul sectorului agroalimentar şi al serviciilor de distribuţie, transport şi comercializare, care va fi acţionar, în numele statului, la Societatea Comercialã "Piata de Gros" - S.A. Bucureşti, pentru sumele puse la dispoziţie din bugetul de stat. Societatea comercialã nou-înfiinţatã se va organiza şi va funcţiona potrivit prevederilor statutare, iar pentru calitatea de acţionar în numele statului va realiza atribuţiile care se vor stabili prin convenţie încheiatã, în acest scop, între Ministerul Finanţelor şi Fondul Proprietãţii de Stat, pentru realizarea investiţiei şi vînzarea acţiunilor statului, în vederea recuperãrii capitalului investit, de la buget, prin Fondul Proprietãţii de Stat, la Societatea Comercialã "Piata de Gros" - S.A. Bucureşti.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneazã:
-----------------
Ministru de stat,
ministrul finanţelor,
Florin Georgescu

Ministrul comerţului,
Cristian Ionescu

p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Marcel Dinu,
secretar de stat

Ministrul agriculturii,
Ioan Oancea

ACORD DE ÎMPRUMUT *)
Acord, din 9 iunie 1994, între România (Împrumutatul) şi Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)
-------------------
*) Traducere
PREAMBUL
Avînd în vedere ca Banca a fost constituitã pentru a asigura finanţarea de proiecte specifice în accelerarea procesului de tranzitie cãtre economia de piata şi pentru a promova initiativa particularã şi antreprenoriala în ţãrile din Europa Centrala şi de Est angajate în, şi aplicind principiile democraţiei multipartite, pluralismului şi economiilor de piata,
avînd în vedere ca Împrumutatul intenţioneazã sa implementeze proiectul descris în anexa nr. 1 la prezentul acord (proiectul), care este conceput pentru a sprijini Împrumutatul în crearea unei pieţe centrale de gros de legume şi fructe în municipiul Bucureşti (municipalitatea Bucureşti), crearea a opt centre rurale de colectare şi aprovizionare, cu localizari convenite în România, şi reabilitarea a cinci pieţe cu amãnuntul deschise în municipiul Bucureşti,
avînd în vedere ca pãrţile A şi B ale proiectului vor fi realizate de cãtre Societatea Comercialã "Piata de Gros" Bucureşti - S.A. (S.C.P.G.B.), o societate pe acţiuni, sau orice succesor al acesteia, înfiinţatã în conformitate cu legislaţia din România, şi ca Împrumutatul va face disponibilã S.C.P.G.B. o parte din sumele împrumutului, potrivit prezentului acord,
avînd în vedere ca partea C a proiectului va fi realizatã de cãtre municipalitatea Bucureşti şi ca Împrumutatul va face disponibilã municipalitatii Bucureşti o parte din sumele împrumutului, potrivit prezentului acord,
avînd în vedere ca Împrumutatul a informat Banca asupra intenţiilor sale de implementare a unui program menit a incuraja proprietatea şi controlul privat al S.C.P.G.B.,
avînd în vedere ca Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) a convenit sa asigure fonduri nerambursabile (Aranjamentele GTZ) pentru cooperare tehnica, în vederea sprijinirii Împrumutatului, a S.C.P.G.B. şi a municipalitatii Bucureşti în implementarea proiectului, şi
avînd în vedere ca Banca a convenit, între altele, pe baza celor de mai sus, sa acorde un împrumut Împrumutatului în suma de douãzeci şi cinci milioane dolari S.U.A. (25.000.000 dolari S.U.A.) (împrumutul), în conformitate cu termenii şi condiţiile stipulate în prezentul acord şi în Acordul de proiect S.C.P.G.B. şi Acordul de proiect municipalitatea Bucureşti, convenite la aceeaşi data cu prezentul acord, între Banca şi S.C.P.G.B., şi, respectiv, între Banca şi municipalitatea Bucureşti,
pãrţile la prezentul acord convin, prin acesta, dupã cum urmeazã:

ART. 1
Definiţii

Secţiunea 1.01. - Definiţii

Oriunde sînt utilizaţi în prezentul acord, termenii definiţi în preambul şi în anexe au semnificatiile descrise în acestea, iar urmãtorii termeni au urmãtoarele semnificatii:
- afiliat - semnifica orice entitate sau orice alta persoana care, în mod direct sau indirect, controleazã, este controlatã de sau se afla sub controlul comun al unei astfel de persoane;
- Acordul de înfiinţare a Bãncii - semnifica Acordul de înfiinţare a Bãncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, datat 29 mai 1990;
- active - semnifica proprietãţi, venituri şi creanţe de orice natura;
- suma disponibilã - semnifica acea parte a împrumutului, la un moment dat, care nu a fost anulatã, trasa sau condiţionatã de un angajament de rambursare condiţionalã sau neconditionala; cu condiţia, totuşi, pentru permiterea calculãrii comisionului de angajament datorat, potrivit secţiunii 2.08 a) a prezentului acord, ca suma împrumutului, fãcînd obiectul unui angajament de rambursare condiţionalã, sa fie inclusã în definirea sumei disponibile;
- Acordul de proiect municipalitatea Bucureşti - semnifica Acordul de proiect în vigoare la aceeaşi data cu prezentul, încheiat între Banca şi municipalitatea Bucureşti;
- Împrumutul subsidiar municipalitatea Bucureşti - semnifica împrumutul acordat de cãtre Împrumutat municipalitatii Bucureşti, în conformitate cu Acordul subsidiar municipalitatea Bucureşti;
- Acordul subsidiar municipalitatea Bucureşti - semnifica acordul de subimprumut redactat într-o forma şi cu un conţinut satisfãcãtoare Bãncii, între Împrumutat şi municipalitatea Bucureşti, prin care se acorda municipalitatii Bucureşti împrumutul subsidiar;
- zi lucrãtoare - semnifica o zi în care bãncile din New York şi Londra sînt deschise pentru operaţiuni bancare şi, în scopul definirii datei de determinare a dobinzii, pentru tranzacţii pe Piata Interbancara a Eurodolarului de la Londra, Anglia;
- strategia P.G.B. - semnifica o declaraţie a strategiei, care descrie operaţiunile avute în vedere de P.G.B. într-o forma şi cu un conţinut satisfãcãtoare Bãncii;
- Acordul de proiect P.G.B. - semnifica Acordul de proiect în vigoare la aceeaşi data cu prezentul, încheiat între Banca şi P.G.B.;
- regulamentele P.G.B. - semnifica statutul de constituire, actul, hotãrîrea, contractul de societate, articolele de înregistrare şi reglementãrile interne, memorandumul şi articolele de asociere sau alt instrument juridic similar al P.G.B., amendate corespunzãtor la data prezentului acord;
- împrumutul subsidiar P.G.B. - semnifica împrumutul acordat de P.G.B. cãtre Împrumutat, potrivit Acordului subsidiar P.G.B. (împreunã cu împrumutul subsidiar municipalitatea Bucureşti, formind împrumuturile subsidiare);
- Acordul subsidiar P.G.B. - semnifica Acordul subsidiar, într-o forma şi cu un conţinut satisfãcãtoare Bãncii, între Împrumutat şi P.G.B., care sta la baza împrumutului subsidiar P.G.B. (împreunã cu Acordul de împrumut subsidiar municipalitatea Bucureşti formind acordurile de împrumut subsidiar);
- categorie - semnifica o categorie de articole care urmeazã sa fie finanţate din sumele împrumutului, asa cum este menţionat în tabelul din paragraful 2 al anexei nr. 2 la prezentul acord;
- angajamentul de rambursare condiţional - semnifica orice angajament condiţional efectuat de Banca la cererea Împrumutatului, conform secţiunii 2.06 a prezentului acord;
- control - utilizat în legatura cu oricare persoana, semnifica posesiunea, directa sau indirecta, a puterii de a dirija sau de a determina dirijarea conducerii şi a politicienilor, a unei astfel de persoane, fie prin deţinerea de acţiuni, fie prin contract sau în alt mod;
- dolari sau $ S.U.A. - semnifica moneda legalã a Statelor Unite ale Americii;
- Ghidul de trageri B.E.R.D. - semnifica manualul de trageri al Bãncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în forma în care acesta poate fi modificat, periodic, de cãtre Banca;
- Regulile B.E.R.D. de achizitionare - semnifica politicile şi regulile de achizitionare pentru proiecte finanţate de Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, dupã cum acestea pot fi modificate, din cînd în cînd, de cãtre Banca;
- E.C.U. - semnifica Unitatea Europeanã de Cont, egala ca valoare cu Unitatea Monetara Europeanã, care este, din cînd în cînd, folositã în Sistemul Monetar European;
- datoria externa - semnifica orice datorie care este sau poate deveni platibila în alta moneda decît cea a Împrumutatului;
- data de determinare a dobinzii - semnifica, pentru orice perioada de dobinda, a doua zi lucrãtoare de dinaintea începerii unei astfel de perioade de dobinda;
- data de plata a dobinzii - semnifica orice zi (exceptind cele precizate în faza urmãtoare), de 5 martie sau 5 septembrie ale fiecãrui an. Dacã data plãţii dobinzii nu este o zi lucrãtoare, aceasta va fi amînatã pentru ziua urmãtoare, care este zi lucrãtoare;
- perioada de dobinda - semnifica fiecare perioada de şase (6) luni, începînd la o data de plata a dobinzii şi sfîrşind cu urmãtoarea data de plata a dobinzii, cu excepţia primei perioade de dobinda aplicabile fiecãrei trageri, cînd aceasta va avea urmãtorul sens:
(1) dacã o astfel de tragere este efectuatã cu cel puţin cincisprezece (15) zile lucrãtoare înaintea urmãtoarei date de plata a dobinzii, perioada începînd cu data la care o astfel de tragere este efectuatã şi sfîrşind cu urmãtoarea data de plata a dobinzii; şi
(2) dacã o astfel de tragere este efectuatã cu mai puţin de cinsprezece (15) zile lucrãtoare înaintea urmãtoarei date de plata a dobinzii, perioada începînd cu data la care o astfel de tragere este efectuatã şi sfîrşind cu data de plata a dobinzii care succede urmãtoarei date de plata a dobinzii;
- rata dobinzii - semnifica rata dobinzii plãtibile periodic asupra împrumutului, potrivit secţiunii 2.07. a prezentului acord;
- moneda împrumutului - semnifica moneda sau monedele în care este denominat împrumutul iniţial în dolari;
- suma anuala de rambursare anticipata obligatorie de cãtre P.G.B. - semnifica, pentru fiecare an financiar al P.G.B., o suma egala cu 50% din suma prin care venitul net plus amortizarea pentru P.G.B. depãşesc, în respectivul an financiar, echivalentul a 2 milioane $ S.U.A.;
- marja - semnifica unu la suta (1,0%) anual;
- venitul net - semnifica (pentru perioada luatã în calcul) venitul net al P.G.B., pentru o astfel de perioada, dupã plata impozitelor pe venit şi a cheltuielilor neprevãzute, determinat în conformitate cu principiile de contabilitate acceptate pe plan internaţional, aplicate constant, şi bazat pe situaţiile financiare anuale expertizate;
- cotatia pe monitor a paginii 3.750 - semnifica pagina relevind cotatiile oferite pe piata interbancara a Londrei (cunoscute sub numele de LIBOR) de cãtre bãncile de prim-rang, pentru depozite în moneda împrumutului, numita pagina 3.750 a serviciului de cotatii pe monitor (sau o alta asemenea pagina care poate înlocui pagina 3.750) în scopul afişãrii acestor cotatii LIBOR pentru depozite în moneda împrumutului;
- angajamentul de rambursare neconditional - semnifica orice angajament neconditional fãcut de Banca la cererea Împrumutatului, potrivit secţiunii 2.06 a prezentului acord.

Secţiunea 1.02. - Titluri

Titlurile şi cuprinsul sînt inserate doar în scopul prezentãrii şi nu fac parte din prezentul acord.
ART. 2
Împrumutul

Secţiunea 2.01. - Împrumutul şi moneda

Banca convine sa imprumute Împrumutatului, în termenii şi în condiţiile stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, o suma de douãzeci şi cinci milioane dolari S.U.A. (25.000.000 $ S.U.A.).

Secţiunea 2.02. - Trageri şi cont special

a) Suma disponibilã poate fi trasa, periodic, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord pentru cheltuielile efectuate (sau, dacã Banca convine astfel, care urmeazã a fi efectuate), cu costul rezonabil al mãrfurilor, lucrãrilor şi serviciilor necesare proiectului şi care urmeazã sa fie finanţate din sumele împrumutului, precum şi în legatura cu comisionul iniţial plãtibil asupra împrumutului, în conformitate cu secţiunea 2.08 b) la prezentul acord.
b) Pentru scopurile proiectului, Împrumutatul va deschide şi va menţine un cont special de depozit la o banca comercialã acceptabilã Bãncii, şi denominat în dolari, în termeni şi condiţii satisfãcãtoare pentru Banca, incluzind asigurarea unei protecţii corespunzãtoare impotriva compensãrii, confiscãrii sau sechestrãrii. Tragerile în şi plãţile din contul special vor fi fãcute în conformitate cu prevederile din anexa nr. 3 la prezentul acord.

Secţiunea 2.03. - Perioada de tragere

Dreptul de tragere al Împrumutatului din suma disponibilã se va încheia la 31 decembrie 1997 sau la o data ulterioara, dupã cum va stabili Banca. Banca va informa cu promptitudine Împrumutatul asupra unei astfel de date ulterioare.

Secţiunea 2.04. - Cererile de tragere

a) Cererile de tragere vor fi prezentate Bãncii de cãtre reprezentantul Împrumutatului desemnat în sau în conformitate cu secţiunea 10.02. Fiecare cerere de tragere va fi în conformitate cu şi în forma descrisã în Manualul de trageri B.E.R.D. şi transmisã Bãncii cu cel puţin cincisprezece (15) zile lucrãtoare înaintea datei propuse de efectuare a tragerii. Fiecare cerere de tragere va avea un conţinut satisfãcãtor pentru Banca şi va fi însoţitã de asemenea documente sau alte dovezi suficiente pentru a convinge Banca ca Împrumutatul este îndreptãţit pentru suma de tragere din suma disponibilã şi ca tragerile vor fi folosite, în exclusivitate, pentru scopurile proiectului, specificate în prezentul acord.
b) Cu excepţia ultimei trageri, sau dacã Banca nu convine altfel, tragerile din suma disponibilã vor fi efectuate în sume nu mai mici de o suta mii dolari S.U.A. (100.000 $ S.U.A.).

Secţiunea 2.05. - Moneda tragerilor

a) Cu excepţia cazului în care Banca convine altfel, tragerile vor fi efectuate de cãtre Banca în moneda împrumutului, într-o suma echivalenta cu cheltuielile ce urmeazã a fi finanţate din sumele împrumutului.
b) Tragerile pentru orice cheltuiala în moneda Împrumutatului vor fi fãcute de cãtre Banca în moneda împrumutului, pe baza cursului de schimb oficial al tranzacţiilor comerciale cu cel puţin doua (2) zile lucrãtoare înainte de data tragerii şi, în absenta unui astfel de curs, pe baza unui astfel de curs rezonabil, dupã cum va stabili Banca.
c) Dacã plata va fi solicitatã de Împrumutat într-o alta moneda decît moneda împrumutului, Împrumutatul autorizeaza, prin prezentul, Banca sa efectueze achiziţionarea unei astfel de monede în maniera pe care Banca o considera corespunzãtoare. O astfel de plata va fi efectuatã de cãtre Banca pe baza costului efectiv suportat înregistrat de Banca, în moneda împrumutului, pentru satisfacerea solicitãrii.

Secţiunea 2.06. - Angajamentele de rambursare, condiţionale şi neconditionale

a) La cererea Împrumutatului şi potrivit unor astfel de termeni şi condiţii, dupã cum vor fi convenite acestea de cãtre Împrumutat şi Banca, Banca poate emite angajamente de rambursare neconditionale sau condiţionale, pentru a disponibiliza sume Împrumutatului sau altora, pentru cheltuielile ce vor fi finanţate din împrumut. Potrivit unui angajament de rambursare neconditional, obligaţia de plata a Bãncii nu va fi afectatã de nici o suspendare sau anulare ulterioara a împrumutului. Potrivit unui angajament de rambursare condiţional, obligaţia Bãncii de a plati va inceta imediat la orice suspendare sau anulare a împrumutului.
b) În cazul unui angajament de rambursare neconditional, Împrumutatul va plati Bãncii un comision pentru angajamentul de rambursare neconditional, aplicabil sumei de baza a angajamentului de rambursare neconditional, la o rata anuala de unu la suta (1%). Comisionul angajamentului de rambursare neconditional va fi plãtit în locul comisionului de angajament, care ar trebui astfel sa fie aplicat sumei unui astfel de angajament de rambursare neconditional, potrivit secţiunii 2.08. a) a acestui acord. Comisionul se va cumula de la data emiterii angajamentului de rambursare neconditional asupra sumei de baza netrase, din cînd în cînd, şi va fi calculat, pro rata, pe baza unui an de 360 zile pentru numãrul de zile efectiv scurse în perioada respectiva. Comisionul angajamentului de rambursare neconditional va fi plãtibil la fiecare data de plata a dobinzii, începînd cu prima data de plata a dobinzii ce urmeazã emiterii angajamentului de rambursare neconditional.

Secţiunea 2.07. - Dobinda

Dobinda asupra împrumutului va fi determinata şi platibila, dupã cum urmeazã:
a) Suma principala a împrumutului trasa, din cînd în cînd, şi nerambursata va fi purtãtoare de dobinda în cursul perioadei de dobinda respective la respectiva rata a dobinzii, calculatã conform prezentei secţiuni.
b) Dobinda se va acumula de la o zi la alta, calculatã, pro rata, pe baza unui an de 360 de zile pentru numãrul de zile efectiv, incluzind prima, dar excluzind ultima zi, în respectiva perioada de dobinda şi va fi datoratã şi platibila la data de plata a dobinzii, la sfîrşitul respectivei perioade de dobinda.
c) Rata dobinzii va fi suma marjei şi a ratei oferite care apare la pagina 3.750 la ora 11,00 a.m., ora Londrei, la data respectiva de determinare a dobinzii pentru o luna, doua luni, trei luni, patru luni, cinci luni sau şase luni, oricare dintre aceste perioade va fi cea mai apropiatã de durata perioadei de dobinda respective (sau, dacã doua perioade sunt la fel de apropiate de durata perioadei de dobinda respective, media celor doua perioade).
d) La fiecare data de determinare a dobinzii, Banca, în conformitate cu subsectiunea c) de mai sus, va determina rata dobinzii aplicabile perioadei de dobinda respective şi va notifica cu promptitudine Împrumutatului.
e) Dacã, din diverse considerente, rata dobinzii nu poate fi determinata facindu-se referire la pagina 3.750, la orice data de determinare a dobinzii, sau dacã serviciile prin intermediul paginii 3.750 înceteazã a fi disponibile ca rezultat al întreruperii unor astfel de servicii, sau dacã Banca va decide sa intrerupa determinarea ratei dobinzii prin referire la pagina 3.750, Banca va notifica Împrumutatului imediat şi va determina rata dobinzii la data respectiva de determinare a dobinzii, potrivit subsectiunii c) de mai sus, folosind cursurile oferite comunicate Bãncii de cãtre trei bãnci de prim-rang, operind în moneda împrumutului pe piata interbancara a Londrei, selectate de Banca în urma consultãrii cu Împrumutatul.
f) Dobinda va fi plãtitã pînã la sau la fiecare data de plata a dobinzii.

Secţiunea 2.08. - Comision de angajament şi comision iniţial

a) Împrumutatul va plati Bãncii un comision de angajament la o rata de jumãtate de procent (0,5%) pe an asupra sumei disponibile. Comisionul de angajament se va acumula dupã şaizeci (60) de zile de la data prezentului acord şi va fi calculat, pro rata, pe baza unei durate anuale de 360 de zile pentru numãrul efectiv de zile care s-au scurs în perioada respectiva. Comisionul de angajament va fi plãtibil la fiecare data de plata a dobinzii, începînd cu prima data de plata a dobinzii care urmeazã datei la care acordul intra în efectivitate.
b) În termen de 7 zile de la data intrãrii în efectivitate a prezentului acord, Împrumutatul va plati Bãncii un comision iniţial egal cu unu la suta (1%) din suma împrumutului. Dacã Banca nu va fi primit plata unei astfel de sume în termen de 7 zile de la data intrãrii în efectivitate a acordului, Banca va reduce suma disponibilã şi îşi va plati sie insesi comisionul iniţial în numele Împrumutatului.

Secţiunea 2.09. - Rambursarea

a) Împrumutatul va rambursa suma principala a împrumutului tras, în conformitate cu graficul de amortizare, prezentat mai jos:
-----------------------------------------------------------------------------
Data plãţii datorate Suma datoratã
- ($) -
-----------------------------------------------------------------------------
5 iunie 1999 1.250.000
5 decembrie 1999 1.250.000
5 iunie 2000 1.250.000
5 decembrie 2000 1.250.000
5 iunie 2001 1.250.000
5 decembrie 2001 1.250.000
5 iunie 2002 1.250.000
5 decembrie 2002 1.250.000
5 iunie 2003 1.250.000
5 decembrie 2003 1.250.000
5 iunie 2004 1.250.000
5 decembrie 2004 1.250.000
5 iunie 2005 1.250.000
5 decembrie 2005 1.250.000
5 iunie 2006 1.250.000
5 decembrie 2006 1.250.000
5 iunie 2007 1.250.000
5 decembrie 2007 1.250.000
5 iunie 2008 1.250.000
5 decembrie 2008 1.250.000
-----------------------------------------------------------------------------
TOTAL : 25.000.000
-----------------------------------------------------------------------------
b) Dacã vreuna dintre datele rambursarii împrumutului, stabilite în paragraful a) al prezentei secţiuni, nu este zi lucrãtoare, rambursarea va fi amînatã pentru urmãtoarea zi lucrãtoare.

Secţiunea 2.10. - Rambursarea anticipata

a) Împrumutatul poate rambursa anticipat toatã suma sau o parte din împrumutul tras şi nerambursat, împreunã cu dobinda acumulatã şi neplatita, aplicabilã la orice data de plata a dobinzii, cu nu mai puţin de treizeci (30) de zile lucrãtoare înaintea notificãrii scrise cãtre Banca.
b) Împrumutatul va plati Bãncii, la data rambursarii anticipate, un comision administrativ de rambursare anticipata de o optime de procent (0,125%) din suma principala a împrumutului, rambursata anticipat.
c) În cazul rambursarii anticipate parţiale, o asemenea rambursare anticipata:
(1) va fi în suma cel puţin egala cu cea mai mica suma dintre:
(A) 1.000.000 dolari S.U.A.; sau
(B) suma totalã a împrumutului tras şi nerambursat, împreunã cu dobinda acumulatã şi neplatita şi alte speze; şi
(2) va fi aplicatã:
(A) în primul rind, pentru plata dobinzii şi a altor speze; şi
(B) în al doilea rind, pentru rambursarea anticipata în ordinea inversa a scadentei transelor de rambursare a sumei principale din împrumut, trasa şi nerambursata.
d) Rambursarea anticipata va fi în mod obligatoriu în suma echivalenta sumei anuale de rambursare anticipata obligatorie P.G.B. Indiferent de cele de mai sus, secţiunile 2.10. b) şi c) (1) nu se vor aplica unei asemenea rambursãri anticipate obligatorii.

Secţiunea 2.11. - Anularea

a) Împrumutatul poate anula în întregime sau parţial suma disponibilã la orice data de plata a dobinzii sau cu nu mai puţin de treizeci (30) de zile lucrãtoare înainte de notificarea Bãncii în scris. O astfel de anulare va fi în suma cel puţin egala cu suma cea mai mica dintre:
(1) 1.000.000 dolari S.U.A.; sau
(2) suma disponibilã.
b) Cu excepţia situaţiei de anulare, ca urmare a subsectiunilor b) şi d) ale secţiunii 6.02 din prezentul acord, Împrumutatul va plati Bãncii, la data anulãrii, un comision de anulare de o optime de procent (0,125%) din suma principala a împrumutului, care este anulatã.
c) Orice anulare de cãtre Împrumutat, ca urmare a prezentei secţiuni, sau de cãtre Banca, ca urmare a art. 6 al prezentului acord, se va aplica, pro rata, la cele citeva sume scadente ale sumei principale din împrumut, ce vor ajunge la scadenta dupã data unei astfel de anulari.

Secţiunea 2.12. - Plati întîrziate

a) Dacã Împrumutatul nu reuşeşte sa plãteascã suma principala, dobinda sau orice alta suma pînã la data scadentei fiecãreia, potrivit prezentului acord, Împrumutatul va plati dobinda, la o astfel de suma restanta, la rata dobinzii respective plus doua procente (2%) pe an, de la data la care o astfel de suma devine scadenta pînã la data plãţii efective.
b) Dobinda la care se face referire în aceasta secţiune va fi platibila la urmãtoarea data de plata a dobinzii, în cazul în care nu a fost plãtitã anterior.

Secţiunea 2.13. - Plati

Plãţile sumei principale, ale dobinzii, ale comisionului de angajament, ale comisionului de angajament de rambursare neconditional, ale comisionului iniţial, ale comisioanelor de rambursare anticipata sau ale celui administrativ de anulare, ale penalizarii pentru plata intirziata şi orice alta plata datoratã Bãncii, potrivit prezentului acord, vor fi efectuate în moneda împrumutului, în fonduri imediat disponibile, la o astfel de banca sau bãnci, dupã cum solicita în mod rezonabil Banca. Determinarea de cãtre Banca a fiecãrei astfel de sume va fi finala şi definitiva, exceptind cazul în care Împrumutatul demonstreaza, într-un mod satisfãcãtor Bãncii, ca o astfel de determinare a implicat o eroare evidenta.
ART. 3
Execuţia proiectului

Secţiunea 3.01. - Condiţii favorabile ale proiectului

Dacã Banca nu convine altfel, Împrumutatul:
a) se va angaja sa realizeze obiectivele proiectului, asa cum sînt acestea prezentate în anexa nr. 1 a prezentului acord, şi, în acest scop, fãrã nici un fel de limita sau restrictie asupra oricãreia dintre celelalte obligaţii ale sale din prezentul acord; va determina ca P.G.B. sa fiinteze ca o companie comercialã pe acţiuni în conformitate cu legislaţia romana, cu statut acceptabil pentru Banca şi care, în concordanta cu statutul sau, sa poatã mari capitalul sau social prin emiterea de acţiuni pentru investitori romani şi strãini; şi va determina P.G.B. sa funcţioneze în conformitate cu clauzele Acordului de proiect P.G.B.; şi va determina municipalitatea Bucureşti sa opereze, în concordanta cu clauzele Acordului de proiect al municipalitatii Bucureşti, cu respectarea tuturor obligaţiilor, atît ale P.G.B., cît şi ale Primãriei Bucureşti, asa cum sînt exprimate acestea în prezentul acord; va întreprinde sau va determina sa fie luate toate mãsurile, incluzind asigurarea de fonduri, facilitãţi, servicii şi alte resurse necesare sau corespunzãtoare pentru a da posibilitatea P.G.B. şi municipalitatii Bucureşti sa îndeplineascã asemenea obligaţii; şi nu va întreprinde sau permite sa fie întreprinsã nici o acţiune care ar putea impiedica sau s-ar putea interfera cu asemenea activitãţi;
b) va subimprumuta: (i) o suma de douãzeci şi doua milioane şapte sute optzeci mii dolari S.U.A. (27.780.000 $ S.U.A.), care sa fie utilizata pentru pãrţile A şi B ale proiectului, de cãtre P.G.B., potrivit Acordului subsidiar P.G.B.; şi (ii) o suma de un milion noua sute şaptezeci mii dolari S.U.A. (1.970.000 $ S.U.A.), spre a fi utilizata pentru partea C a proiectului de cãtre municipalitatea Bucureşti, potrivit Acordului subsidiar municipalitatea Bucureşti, în conformitate cu termenii şi condiţiile care vor fi fost aprobate de Banca, care vor include: (A) denominarea împrumuturilor subsidiare în valuta sau valutele împrumutului; (B) perioada de graţie, scadenta şi rata dobinzii, care sînt cel puţin echivalente termenilor şi condiţiilor împrumutului; (C) un comision administrativ acceptabil pentru Banca; şi (D) referitor la Acordul subsidiar P.G.B., reglementãrile obligatorii ale rambursarii anticipate cu privire la suma rambursarii obligatorii a P.G.B., acceptabilã de cãtre Banca; şi
c) îşi va exercita drepturile, în cadrul acordurilor subsidiare, într-o asemenea maniera încît sa protejeze interesele Împrumutatului şi ale Bãncii şi sa îndeplineascã obiectivele împrumutului şi, numai dacã Banca nu va conveni altfel, Împrumutatul nu va ceda, amenda, abroga sau renunţa la acordurile subsidiare sau la orice reglementare din prezentul acord.

Secţiunea 3.02. - Cooperare tehnica

Pentru a sprijini implementarea proiectului, Împrumutatul, dacã nu convine altfel cu Banca, va folosi consultanţi puşi la dispoziţie conform Aranjamentelor G.T.Z.

Secţiunea 3.03. - Achiziţii

Cu excepţia cazului în care Banca nu convine altfel, achiziţiile de bunuri, lucrãri şi servicii necesare proiectului şi care urmeazã a fi finanţate din sumele împrumutului, vor fi realizate în conformitate cu Regulile de achiziţii B.E.R.D. şi cu prevederile graficelor de achiziţii anexate Acordului de proiect P.G.B. şi, respectiv, Acordului de proiect municipalitatea Bucureşti.

Secţiunea 3.04. - Cooperare şi informare

Banca şi Împrumutatul vor coopera strins pentru a asigura realizarea obiectivelor pentru care a fost acordat împrumutul. În acest scop, Banca şi Împrumutatul, periodic, la cererea oricãruia dintre aceştia, vor schimba opinii cu privire la evoluţia proiectului, la obiectivele pentru care împrumutul a fost acordat şi la realizarea obligaţiilor Împrumutatului, potrivit prezentului acord, şi la îndeplinirea obligaţiilor ce revin P.G.B. şi municipalitatii Bucureşti, în cadrul acordurilor de proiect, şi vor furniza celeilalte pãrţi, în acest sens, acele informaţii care vor fi solicitate în mod rezonabil. Împrumutatul va informa cu promptitudine Banca în legatura cu orice schimbare propusã în specificul şi amploarea proiectului sau în afacerile sau acţiunile P.G.B. sau acţiunile municipalitatii Bucureşti şi asupra oricãrui eveniment sau condiţie care ar putea afecta fizic realizarea proiectului sau a operaţiunilor P.G.B. sau ale municipalitatii Bucureşti, incluzind, dar nu limitindu-se la înfiinţarea unor noi pieţe de gros pe o raza de 20 km în jurul municipiului Bucureşti.

Secţiunea 3.05. - Înregistrãri şi raportari

a) Împrumutatul:
(1) va menţine proceduri şi evidente adecvate pentru înregistrarea şi urmãrirea respectãrii obligaţiilor sale, potrivit prezentului acord, şi va pune la dispoziţia reprezentanţilor Bãncii, la cererea Bãncii, astfel de evidente;
(2) va da posibilitatea reprezentanţilor Bãncii, la cererea Bãncii, sa viziteze orice fabrica, instalatie, teren, şantier, clãdire, proprietate şi sa examineze orice echipament, evidenta şi document referitor la îndeplinirea obligaţiilor Împrumutatului, potrivit prezentului acord; şi
b) Imediat dupã terminarea proiectului, dar, în orice caz, nu mai tirziu de şase luni (6) de la data specificatã sau stabilitã în cadrul secţiunii 2.03. sau la o asemenea data ulterioara, dupã cum vor fi convenit în acest scop Banca şi Împrumutatul, Împrumutatul va pregati şi furniza Bãncii un raport, de o asemenea amploare şi cu un astfel de grad de detalii, dupã cum Banca va cere în mod rezonabil, privind îndeplinirea de cãtre Împrumutat a obligaţiilor sale potrivit prezentului acord şi în conformitate cu obiectivele împrumutului.

Secţiunea 3.06. - Achiziţionarea terenului

Împrumutatul va lua sau va determina luarea tuturor mãsurilor ce se dovedesc a fi necesare pentru a asigura disponibilitatea, în modul şi la momentul necesar, a întregului teren în cauza şi a drepturilor (inclusiv a titlurilor de proprietate) asupra terenurilor, dupã cum se va dovedi necesar pentru realizarea proiectului şi va furniza cu promptitudine Bãncii, la cerere, dovezi satisfãcãtoare pentru Banca, ca terenul şi drepturile asupra terenului sînt disponibile pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului.
ART. 4
Clauze financiare

Secţiunea 4.01. - Drepturi de retenţie

a) Împrumutatul se angajeazã sa asigure ca nici o alta datorie externa nu va avea prioritate fata de împrumut în alocarea, realizarea sau distribuirea valutei deţinute sub control sau în beneficiul Împrumutatului. Dacã va fi creat vreun drept de retenţie asupra oricãruia dintre activele publice, ca o garanţie pentru orice datorie externa, sau orice aranjament avînd un efect echivalent, care va sau ar putea genera prioritate în beneficiul creditorului unei astfel de datorii externe în alocarea, realizarea sau distribuirea valutei, un astfel de drept de retenţie, în condiţiile în care Banca nu va conveni altfel, în mod automat şi fãrã nici un cost pentru Banca, va garanta în mod egal şi corespunzãtor suma principala a împrumutului, ca şi dobinda şi alte speze aplicabile împrumutului, şi Împrumutatul, în constituirea sau permiterea creãrii unui astfel de drept de retenţie, va formula o prevedere expresã în acest sens, cu condiţia, totuşi, ca, dacã pentru orice motiv constituţional sau alt motiv legal, o astfel de prevedere nu poate fi formulatã în legatura cu orice drept de retenţie creat asupra activelor oricãrei subdiviziuni politice sau administrative ale acestuia, Împrumutatul, cu promptitudine şi fãrã a implica nici un cost pentru Banca, va garanta suma principala, precum şi dobinda şi alte speze aplicabile împrumutului, printr-un drept de retenţie echivalent asupra altor active publice, satisfãcãtor Bãncii.
b) Angajamentul de mai sus nu se va aplica pentru:
(1) orice drept de retenţie creat asupra proprietãţii, la momentul cumpãrãrii, exclusiv ca garanţie pentru plata preţului de cumpãrare al proprietãţii, sau ca garanţie pentru plata datoriilor fãcute în scopul finanţãrii cumpãrãrii unei asemenea proprietãţi; şi
(2) orice garanţie care apare în cursul normal al tranzacţiilor bancare şi asigurind o datorie care ajunge la scadenta în termen de nu mai mult de un an de la data sa;

Secţiunea 4.02. - Date financiare şi economice

a) Împrumutatul va furniza Bãncii orice tip de informaţie, dupã cum Banca o va solicita în mod rezonabil:
(1) cu privire la condiţiile financiare şi economice din teritoriul sau, incluzind balanţa sa de plati şi datoria sa externa, cît şi ale subdiviziunilor sale politice sau administrative, şi pentru orice entitate detinuta sau controlatã, sau operind în contul sau beneficiul Împrumutatului, sau oricãrei asemenea subdiviziuni şi ale oricãrei instituţii care îndeplineşte funcţiile unei bãnci centrale, sau ale unui fond de stabilizare valutarã sau funcţii similare, pentru Împrumutat; şi
(2) cu privire la propunerile de implementare a reformelor economice, incluzind mãsuri propuse pentru privatizare în sectorul distribuţiei produselor alimentare, care pot avea un impact asupra proiectului, inclusiv reforme ale cadrului juridic şi de reglementare pentru un asemenea sector;
b) Împrumutatul va asigura toate facilitãţile pentru a permite ca reprezentanţii Bãncii sa poatã vizita orice parte a teritoriului sau pentru scopurile referitoare la împrumut sau la proiect.
ART. 5
Scutiri şi speze

Secţiunea 5.01. - Impozite

a) Prezentul acord şi orice documente în legatura cu acesta vor fi scutite de la orice şi toate impozitele percepute pînã la sau în teritoriul Împrumutatului, sau în legatura cu validarea, distribuirea, înregistrarea sau realizarea activitãţilor decurgind din acestea;
b) Sumele împrumutului nu vor fi trase în contul plãţilor vreunei taxe percepute de sau în teritoriul Împrumutatului;
c) Banca poate, prin notificare cãtre Împrumutat, sa majoreze sau sa reducã procentajul tragerii de la orice categorie din anexa nr. 2 a prezentului acord, asa cum este prevãzut în conformitate cu paragraful b) al prezentei secţiuni.

Secţiunea 5.02. - Comisioane şi costuri

Împrumutatul va suporta orice comision, onorariu şi costuri specifice activitãţilor bancare, transferurilor şi schimburilor de fonduri, apãrute în pregãtirea, validarea, înregistrarea şi implementarea prezentului acord şi a oricãror documente în legatura cu acesta.

Secţiunea 5.03. - Modalitatea de plata

Toate sumele plãtibile Bãncii, în cadrul prezentului acord, vor fi plãtite în valuta împrumutului:
a) în asemenea locuri, dupã cum Banca o va cere în mod rezonabil; şi
b) fãrã deducere pentru, şi scutite de la orice şi toate impozitele, spezele şi restricţiile pentru orice fel de impunere, de cãtre sau în teritoriul Împrumutatului. Sumele datorate Bãncii, în virtutea prezentului acord, vor fi considerate plãtite cînd vor fi primite de Banca.
ART. 6
Suspendare şi anulare

Secţiunea 6.01. - Suspendare

a) Dacã oricare dintre urmãtoarele situaţii va fi apãrut şi continuat, Banca, prin notificare cãtre Împrumutat, poate sa suspende, în întregime sau parţial, dreptul Împrumutatului sa formuleze cerere de tragere:
(1) Împrumutatul nu va reusi sa efectueze plata (deşi o asemenea plata este posibil a fi fost efectuatã şi de o terta parte) a sumei de baza, sau a dobinzii, sau a oricãrei alte sume datorate Bãncii:
(A) în cadrul prezentului acord; sau
(B) în cadrul oricãrui împrumut sau acord de garanţie între Banca şi Împrumutat; sau
(C) ca rezultat al oricãrei garanţii sau al oricãrei finantari de orice natura asigurata de Banca pentru orice parte terta, cu acordul Împrumutatului.
(2) Împrumutatul nu va reusi sa îndeplineascã orice alta obligaţie potrivit prezentului acord ori potrivit art. 21.2 al Acordului de înfiinţare a Bãncii;
(3) Banca va fi suspendat, în întregime sau parţial, dreptul Împrumutatului sa facã cerere de tragere în cadrul oricãrui alt acord de împrumut cu Banca, deoarece Împrumutatul nu a reuşit sa-şi îndeplineascã obligaţiile sale ce decurg dintr-un asemenea acord sau orice acord de garanţie cu Banca;
(4) Va fi apãrut o situaţie care, în opinia Bãncii va face improbabila realizarea proiectului sau ca Împrumutatul sa fie capabil sa-şi îndeplineascã obligaţiile sale potrivit prezentului acord sau ca P.G.B. sau municipalitatea Bucureşti va putea sa îndeplineascã obligaţiile ce decurg din Acordul de proiect;
(5) Dupã data prezentului acord şi înainte de data la care s-a fãcut referire în secţiunea 9.04 a prezentului acord, orice situaţie aparuta care va indreptati Banca sa suspende dreptul Împrumutatului sa facã cerere de tragere, dacã prezentul acord a intrat în efectivitate la data apariţiei unei asemenea situaţii;
(6) Ori
(A) cadrul legislativ şi de reglementãri, aplicabil sectorului distribuţiei produselor alimentare sau sectorului agricol în teritoriul Împrumutatului, va fi fost amendat, suspendat, abrogat, revocat, abandonat; sau
(B) statutele P.G.B. sau strategia P.G.B. vor fi fost amendate, suspendate, abrogate, revocate sau abandonate;
(7) P.G.B. sau municipalitatea Bucureşti nu va fi reuşit sa îndeplineascã oricare dintre obligaţiile acestora, potrivit acordurilor de proiect;
(8) Orice situaţie specificatã în secţiunea 7.01. c), d) sau e) va fi apãrut;
(9) Banca va fi suspendat sau modificat accesul Împrumutatului la resursele Bãncii, ca urmare a unei decizii a Consiliului Guvernatorilor, conform art. 8.3 al Acordului de înfiinţare a Bãncii; sau
(10) Fondurile ce vor fi utilizate pentru proiect, în cadrul Aranjamentelor G.T.Z., nu vor fi fost disponibilizate Împrumutatului, P.G.B. sau municipalitatea Bucureşti, dupã caz; cu condiţia, totuşi, ca prevederile prezentului paragraf sa nu fie aplicate, dacã Împrumutatul stabileşte, în mod satisfãcãtor Bãncii, ca fonduri corespunzãtoare proiectului sînt disponibile pentru Împrumutat din alte surse, în condiţii şi termeni corespunzatori obligaţiilor Împrumutatului, potrivit prezentului acord;
b) Dreptul Împrumutatului sa facã cerere de tragere va continua sa fie suspendat, în întregime sau parţial, dupã caz, pînã ce situaţia sau situaţiile care au generat suspendarea vor inceta sa existe, numai dacã Banca nu va fi notificat Împrumutatului, ca dreptul de a face cerere de tragere a fost restabilit, cu condiţia, totuşi, ca în cazul oricãrei asemenea notificãri de restabilire a dreptului de cerere de tragere, va fi restabilit doar în mãsura şi în condiţiile specificate într-o asemenea notificare, şi nici o astfel de notificare nu va afecta sau submina orice drept, putere sau despãgubire a Bãncii cu referire la orice alta situaţie descrisã în aceasta secţiune.

Secţiunea 6.02. - Anularea

Dacã:
a) Dreptul Împrumutatului sa facã cerere de tragere va fi fost suspendat în legatura cu orice suma a împrumutului pentru o perioada neîntreruptã de 30 de zile; sau
b) În orice moment în care Banca stabileşte, dupã consultare cu Împrumutatul, ca o suma din împrumut nu va fi necesarã pentru finanţarea costurilor proiectului din sumele împrumutului; sau
c) În orice moment în care Banca stabileşte ca achiziţionarea oricãrui articol este incompatibilã cu procedurile stabilite sau la care s-a fãcut referire în prezentul acord şi fixeazã suma cheltuielilor pentru fiecare asemenea articol, care altfel ar fi fost eligibil pentru finanţarea din sumele împrumutului; sau
d) Dupã data specificatã în secţiunea 2.03. orice suma disponibilã nu va fi fost trasa,
Banca poate, prin notificare cãtre Împrumutat, încheia dreptul Împrumutatului sa facã cerere de tragere în legatura cu o asemenea suma. Pe baza unei asemenea notificãri o astfel de suma din împrumut va fi anulatã.

Secţiunea 6.03. - Angajamentul de rambursare neconditional neafectat de suspendare sau anulare

Nici o anulare sau suspendare de cãtre Banca nu se va aplica sumelor supuse vreunui angajament de rambursare neconditional, în care Banca s-a angajat, ca urmare a secţiunii 2.06., cu excepţia unor prevederi exprese, în acest sens, într-un astfel de angajament.

Secţiunea 6.04. - Obligaţiile Împrumutatului

Fãrã a lua în considerare orice anulare sau suspendare, toate prevederile prezentului acord vor rãmîne în vigoare şi vor avea efect, exceptind prevederile specifice din prezentul articol.
ART. 7
Accelerarea scadentei

Secţiunea 7.01. - Situaţii de accelerare

Dacã oricare dintre urmãtoarele situaţii va aparea şi va continua pe orice perioada mai jos specificatã, atunci, la orice moment ulterior continuãrii acelei situaţii, Banca poate, prin notificare cãtre Împrumutat, sa declare scadenta imediat suma principala a împrumutului trasa la acel moment, împreunã cu dobinda şi alte comisioane aplicabile şi, ca urmare a unei astfel de declaraţii, suma principala împreunã cu dobinda şi alte comisioane vor deveni scadente şi plãtibile imediat ce:
a) orice situaţie specificatã în secţiunea 6.01. a) (1) va fi apãrut şi va fi continuat o perioada de cincisprezece (15) zile;
b) orice situaţie specificatã în secţiunea 6.01. a) (2), (6) sau (7) va fi apãrut şi va fi continuat o perioada de treizeci (30) zile dupã notificarea Împrumutatului de cãtre Banca;
c) orice datorie a Împrumutatului, în alta moneda decît cea a Împrumutatului, nu este plãtitã la scadenta, este declarata sau devine, în alt mod, scadenta şi platibila înainte de scadenta specificatã, sau orice creditor cãruia i se cuvine plata acestei datorii are dreptul sa declare datoria scadenta şi platibila înainte de termenul de scadenta specificat;
d) P.G.B. sau municipalitatea Bucureşti vor fi devenit incapabile sa-şi plãteascã datoriile la scadenta; sau orice acţiune sau procedura vor fi fost întreprinse de cãtre P.G.B. sau de terţi, prin care oricare dintre activele P.G.B. vor fi sau pot fi distribuite creditorilor acesteia; sau
e) Împrumutatul sau orice alta autoritate competenta va fi întreprins orice acţiune pentru lichidarea sau desfiinţarea P.G.B. sau pentru suspendarea operaţiunilor sale.
ART. 8
Intrarea în vigoare şi arbitrajul

Secţiunea 8.01. - Intrarea în vigoare

Drepturile şi obligaţiile pãrţilor la prezentul acord vor fi validate şi vor intra în vigoare în conformitate cu termenii lor, indiferent ca vreo lege localã ar dovedi contrariul. Nici o parte la prezentul acord nu va fi indreptatita în nici o circumstanţã sa declare vreo clauza sau reglementare a prezentului acord ca fiind invalidata sau incapabila de a intra în vigoare pe un considerent anume.

Secţiunea 8.02. - Arbitraj

Pãrţile la prezentul acord vor cauta sa soluţioneze amiabil toate litigiile sau divergenţele dintre ele care apar prin prezentul acord sau în legatura cu acesta.
Dacã litigiul sau divergenta nu poate fi soluţionatã amiabil, acestea vor fi supuse arbitrajului de cãtre Tribunalul Arbitral, dupã cum este prevãzut în continuare:
a) Procedurile arbitrajului pot fi instituite de Împrumutat impotriva Bãncii sau invers. În toate cazurile, procedurile de arbitraj vor fi instituite printr-o notificare data de partea reclamanta partii rãspunzãtoare.
b) Tribunalul Arbitral va fi format din trei arbitri numiţi dupã cum urmeazã : unul de cãtre partea reclamanta, al doilea de cãtre partea rãspunzãtoare şi al treilea (judecãtor), prin acordul celor doi arbitri. Dacã în termen de treizeci (30) de zile de la notificarea cãtre instituţia care reglementeazã procedurile de arbitraj, partea invinuita nu numeşte un arbitru, asemenea arbitru va fi numit de preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie, pe baza cererii partii ce reglementeazã asemenea proceduri. Dacã cei doi arbitri nu convin asupra judecãtorului în termen de şaizeci (60) de zile de la data numirii celui de-al doilea arbitru, un asemenea judecãtor va fi numit de preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie.
c) Tribunalul Arbitral se va reuni la locul şi la momentul fixat de judecãtor. Dupã aceea, va hotãrî unde şi cînd anume se va întruni. Tribunalul Arbitral va stabili toate aspectele de procedura şi aspectele legate de competenta sa.
d) Toate deciziile Tribunalului Arbitral vor fi adoptate prin vot majoritar. Sentinta tribunalului, care poate fi exprimatã chiar dacã o parte lipseşte, va fi definitiva şi obligatorie pentru ambele pãrţi, conform procedurilor de arbitraj.
e) Orice notificare sau operaţiune avînd legatura cu oricare dintre procedurile sub incidenta acestei secţiuni 8.02., sau avînd legatura cu orice procedura de validare a oricãrei sentinţe, potrivit prezentei secţiuni, se va efectua în maniera prevãzutã în secţiunea 10.01.
f) Tribunalul Arbitral va decide asupra manierei de suportare a costului arbitrajului de cãtre una sau de ambele pãrţi în litigiu.

Secţiunea 8.03. - Evidenta sumelor datorate

În orice procedura de arbitraj rezultatã din prezentul acord, certificatul Bãncii în legatura cu orice suma datoratã Bãncii, potrivit prezentului acord, va constitui dovada la prima vedere a unei astfel de sume.
ART. 9
Data intrãrii în vigoare; încheierea prezentului acord

Secţiunea 9.01. - Data intrãrii în vigoare

Prezentul acord va intra în vigoare la data la care Banca va notifica Împrumutatului acceptarea evidentei solicitate, potrivit secţiunilor 9.02. şi 9.03.

Secţiunea 9.02. - Condiţii care preced intrarea în vigoare

Împrumutatul va furniza Bãncii o evidenta documentara, într-o forma şi un conţinut acceptabile Bãncii, în sensul ca:
a) validarea şi predarea prezentului acord de cãtre Împrumutat au fost autorizate şi ratificate în mod corespunzãtor şi ca prezentul acord angajeazã legal Împrumutatul şi poate, în mod corespunzãtor, intra în vigoare potrivit termenilor sãi;
b) P.G.B. va fi fost creata în mod valid şi funcţioneazã în conformitate cu legislaţia romana în vigoare;
c) Acordul de proiect municipalitatea Bucureşti a fost autorizat, validat şi predat, în mod corespunzãtor, în numele municipalitatii Bucureşti şi angajeazã legal municipalitatea Bucureşti şi poate intra în vigoare potrivit termenilor sãi;
d) Acordul de proiect P.G.B. a fost autorizat, validat şi predat, în mod corespunzãtor, în numele P.G.B. şi angajeazã legal P.G.B. şi poate intra în vigoare potrivit termenilor sãi;
e) Acordul subsidiar municipalitatea Bucureşti a fost autorizat, validat şi predat, în mod corespunzãtor, în numele Împrumutatului şi municipalitatii Bucureşti şi angajeazã legal ambele pãrţi şi poate intra în vigoare potrivit termenilor sãi;
f) Acordul subsidiar P.G.B. a fost autorizat, validat şi predat, în mod corespunzãtor, în numele Împrumutatului şi P.G.B., şi angajeazã legal ambele pãrţi şi poate intra în vigoare potrivit termenilor sãi.

Secţiunea 9.03. - Avizul juridic

Împrumutatul va furniza Bãncii un aviz juridic din partea Ministerului Justiţiei, într-o forma şi cu un conţinut satisfãcãtoare Bãncii, în sensul ca:
a) prezentul acord a fost autorizat şi ratificat corespunzãtor de cãtre Împrumutat, validat şi predat în numele Împrumutatului şi constituie un angajament valabil al Împrumutatului, care poate fi pus în aplicare potrivit termenilor sãi;
b) P.G.B. a fost înfiinţatã valid şi funcţioneazã potrivit legislaţiei romane şi dispune de toate puterile pentru a-şi îndeplini obligaţiile în conformitate cu Acordul de proiect P.G.B.;
c) Acordul de proiect municipalitatea Bucureşti a fost autorizat sau ratificat corespunzãtor de cãtre municipalitatea Bucureşti şi angajeazã legal municipalitatea Bucureşti şi poate intra în vigoare potrivit termenilor sãi;
d) Acordul de proiect P.G.B. a fost autorizat sau ratificat corespunzãtor de cãtre P.G.B. şi angajeazã legal P.G.B. şi poate intra în vigoare potrivit termenilor sãi; şi
e) atît Acordul subsidiar municipalitatea Bucureşti, cît şi Acordul subsidiar P.G.B. au fost autorizate sau ratificate corespunzãtor de cãtre Împrumutat şi municipalitatea Bucureşti sau P.G.B., dupã cum este cazul, şi angajeazã legal atît Împrumutatul cît şi municipalitatea Bucureşti sau P.G.B., dupã cum este cazul, şi pot intra în vigoare potrivit termenilor respectivi,
împreunã cu alte asemenea aspecte, dupã cum acestea vor fi solicitate în mod rezonabil de cãtre Banca în legatura cu prezentul.

Secţiunea 9.04. - Încetarea datoritã neintrarii în vigoare

Dacã prezentul acord nu va fi intrat în vigoare pînã la 9 septembrie 1994, prezentul acord şi toate obligaţiile pãrţilor care decurg din acesta vor inceta, cu excepţia cazului în care Banca, dupã analizarea motivelor intirzierii, va stabili o data ulterioara în sensul prevederilor acestei secţiuni.

Secţiunea 9.05. - Încetarea la îndeplinirea proiectului

În momentul în care intreaga suma principala a împrumutului va fi fost rambursata, iar dobinda şi toate comisioanele aferente împrumutului vor fi fost plãtite, prezentul acord, precum şi toate obligaţiile pãrţilor decurgind din acesta vor fi încheiate imediat.
ART. 10
Notificãri; Reprezentanţi desemnaţi şi modificãri

Secţiunea 10.01 - Notificãri

Orice notificare sau cerere, solicitatã sau permis a fi data sau efectuatã potrivit prezentului acord, va fi exprimatã în scris. O astfel de notificare sau cerere va fi consideratã ca data sau efectuatã, în mod corespunzãtor, dacã a fost inminata, transmisã prin posta, telegrafic, prin telex sau telefax cãtre partea cãreia i se cere a o da sau efectua, la adresa partii specificatã mai jos sau la orice alta adresa specificatã de acea parte, în scris, cãtre partea care da notificarea sau formuleazã cererea.

Pentru Împrumutat:
Ministerul Finanţelor
Strada Apolodor nr. 17
Sector 5
Bucureşti
România
Telefon : 631 20 39
Telefax : 312 67 92 sau 631 18 88
Telex : 11 239

Pentru Banca:
Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
One Exchange Square
London EC 2 A 2 EH
Anglia
În atenţia: Unitatea de administrare operativã (Nr. de operare : 090)
Adresa alternativa de comunicare prin telex : 881 2161
Adresa alternativa de comunicare prin telefax : 44 71 338 6100

Secţiunea 10.02. - Împuternicirea de a acţiona

Orice acţiune solicitatã sau permis a fi luatã şi orice document necesar sau permis a fi semnat, potrivit prezentului acord, în numele Împrumutatului, vor fi întocmite sau semnate de cãtre ministrul finanţelor al Împrumutatului sau alt funcţionar al Împrumutatului, asa dupã cum ministrul finanţelor va desemna, în scris, şi Împrumutatul va furniza Bãncii dovada suficienta a împuternicirii şi specimenul de semnatura autorizat al fiecãrui astfel de funcţionar al Împrumutatului.

Secţiunea 10.03. - Modificãri

Orice modificare a prevederilor prezentului acord poate fi convenitã în numele Bãncii de cãtre orice Funcţionar al Bãncii împuternicit, din cînd în cînd, sa semneze o asemenea modificare, şi în numele Împrumutatului, printr-un document scris semnat în numele Împrumutatului de cãtre funcţionarul desemnat prin sau ca urmare a secţiunii 10.02, cu condiţia ca, în opinia unui astfel de funcţionar al Împrumutatului, modificarea sa fie rezonabila potrivit împrejurãrilor şi sa nu majoreze în mod substanţial obligaţiile Împrumutatului în cadrul acordului. Banca poate accepta semnarea de cãtre un astfel de reprezentant a oricãrui astfel de document drept proba concludenta ca în opinia Împrumutatului modificarea solicitatã printr-un astfel de document nu va creste în mod substanţial obligaţiile Împrumutatului decurgind din prezentul acord.

Secţiunea 10.04. - Limba engleza

Orice document transmis, ca urmare a prezentului acord, va fi întocmit în limba engleza. Documentele în orice alta limba vor fi însoţite de o traducere în limba engleza, certificatã ca fiind o traducere aprobatã, iar o astfel de traducere aprobatã va fi definitiva între pãrţile de fata.
Pentru certificarea celor de mai sus, pãrţile la prezentul acord, prin reprezentanţii lor autorizaţi, au convenit ca prezentul acord sa fie semnat şi predat la Bucureşti, România, în cinci copii redactate în limba engleza, fiecare dintre acestea consideratã drept original, la 9 iunie 1994.

ROMÂNIA
prin
Florin Georgescu,
ministru de stat,
ministrul finanţelor

BANCA EUROPEANĂ
PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
prin
Juan Miranda,
director, Agribusiness South

ANEXA 1

DESCRIEREA PROIECTULUI
Scopul proiectului este de a sprijini Împrumutatul în înfiinţarea şi funcţionarea unei pieţe integrate de fructe şi legume în România, incurajind astfel participarea sectorului privat şi imbunatatind eficienta globalã a comercializãrii şi distribuţiei produselor proaspete în ţara.
Proiectul cuprinde urmãtoarele pãrţi, care fac obiectul unor modificãri convenite periodic între Banca şi Împrumutat:

Partea A : Piata de gros Bucureşti

Înfiinţarea şi funcţionarea neîntreruptã prin P.G.B. a unei pieţe centrale de gros Bucureşti (piata) cu capacitatea de a oferi spaţii pentru aproximativ 200 de comercianţi şi angrosisti din sectorul privat şi de a vehicula aproximativ 550.000 tone produse pe an.
Piata, acoperind o suprafata de aproape 30 ha, va cuprinde doua clãdiri comerciale principale, o clãdire principala pentru servicii şi o clãdire principala pentru administraţie, împreunã cu un spaţiu de cazare. Împrumutatul, în consultare cu Banca, va lua în considerare o extindere a suprafeţei terenului, chiar dacã aparţine sectorului de stat sau privat, pe mãsura ce va fi disponibil.

Partea B : Centrele rurale de colectare şi aprovizionare

Înfiinţarea a opt centre rurale de colectare şi aprovizionare cu o suprafata fiecare de aproximativ 3 ha, care sa fie iniţial deţinute şi operate pe baze comerciale şi, neintrerupt, de cãtre P.G.B.

Partea C : Pieţele cu amãnuntul deschise

Modernizarea sau reabilitarea a cinci pieţe cu amãnuntul, deschise în Bucureşti.
Îmbunãtãţirea sistemului de comercializare cu amãnuntul în Bucureşti şi introducerea unor tehnici mai eficiente de distribuire a alimentelor şi de vînzare cãtre consumatori.
Se asteapta ca proiectul sa fie finalizat nu mai tirziu de 30 iunie 1997.

ANEXA 2

TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT
1. Tabelul de mai jos stabileşte categoriile de articole ce vor fi finanţate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pentru fiecare categorie şi procentajul cheltuielilor pentru articolele care sa fie finanţate în fiecare categorie:
------------------------------------------------------------------------------
Suma împrumutului % cheltuielilor care sa fie
alocat în valuta finanţate
Categoria împrumutului
------------------------------------------------------------------------------
(1) Bunuri
a) pentru pãrţile A şi B 583.000 100% din valoarea contractului
pentru contractele care fac
obiectul licitaţiilor
internaţionale
b) pentru partea C 394.000 100% din valoarea contractului
pentru contractele care fac
obiectul licitaţiilor
internaţionale
(2) Lucrãri
a) pentru pãrţile A şi B 22.197.000 75% din valoarea contractului
b) pentru partea C 1.576.000 75% din valoarea contractului
(3) Suma datoratã potrivit
secţiunii 2.08. b) 250.000
-----------------------------------------------------------------------------
TOTAL : 250.000.000 $ S.U.A.
-----------------------------------------------------------------------------
2. Indiferent de prevederile paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuatã în legatura cu plãţile fãcute pentru cheltuielile anterioare datei prezentului acord.
3. Independent de alocarile sumei împrumutului sau de procentajele tragerii precizate în aceasta anexa, dacã Banca a estimat, în mod rezonabil, ca suma împrumutului alocata pentru orice categorie de tragere va fi insuficienta pentru a finanta procentajul convenit al tuturor cheltuielilor din acea categorie, prin notificare cãtre Împrumutat, Banca:
a) poate realoca pentru o astfel de categorie, în limitele necesare acoperirii sumei dovedite insuficienta, pãrţi din împrumut care sînt alocate la acel moment altei categorii şi care, în opinia Bãncii, nu sînt necesare pentru alte cheltuieli; şi
b) dacã o astfel de realocare nu poate satisface lipsa de fonduri, astfel estimate în întregime, sa poatã reduce procentajul tragerilor aplicabile la acel moment unor astfel de cheltuieli din categoria în care insuficienta exista, astfel încît tragerile ulterioare în contul unei astfel de categorii sa poatã continua pînã ce toate cheltuielile aferente acesteia vor fi fost efectuate.

ANEXA 3

CONTUL SPECIAL
1. Pentru scopurile acestei anexe, urmãtorii termeni vor avea urmãtoarele semnificatii:
Categorie eligibilã - semnifica categoriile 1 şi 2 specificate în tabelul din paragraful 2 al anexei nr. 2 la prezentul acord;
Cheltuieli eligibile - semnifica cheltuielile legate de costul rezonabil al bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor solicitate pentru proiect şi care urmeazã a fi finanţate din sumele împrumutului alocate din cînd în cînd categoriei eligibile, potrivit prevederilor din anexa nr. 2 la prezentul acord;
Soldul maxim al contului special - semnifica o suma egala cu 2.500.000 $ S.U.A.;
Suma minima a tragerii în contul special - semnifica o suma egala cu 500.000 $ S.U.A.;
Alte costuri - semnifica pierderea, cîştigul şi cheltuielile Bãncii, produse prin afectarea poziţiei financiare sau a poziţiei fata de cursul de schimb, sau a ambelor, percepute de Banca în vederea acordãrii împrumutului sau a oricãrei pãrţi din acesta.
2. Plãţile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor din prezenta anexa.
3. Dupã ce Banca a primit evidente satisfãcãtoare privind deschiderea corespunzãtoare a contului special, potrivit termenilor şi condiţiilor acceptabile Bãncii, incluzind protecţia impotriva anulãrii, sechestrãrii sau confiscãrii, tragerile pot fi fãcute din suma disponibilã şi depozitate în contul special într-o suma iniţialã care nu va depãşi soldul maxim al contului special şi nici nu va fi mai mica decît suma minima de tragere în contul special.
4. Ulterior, sume suplimentare pot fi trase şi depozitate în contul special, fãcînd obiectul limitelor specificate în paragraful 6 de mai jos şi al satisfacerii urmãtoarelor condiţii pentru fiecare tragere solicitatã:
a) Împrumutatul va fi înaintat Bãncii documentele şi extrasele de cont şi orice alte evidente solicitate de Banca, pentru a demonstra ca sumele trase din contul special au fost, în mod corespunzãtor, utilizate.
b) Dupã ce asemenea sume suplimentare vor fi fost trase în contul special, soldul contului special nu va depãşi soldul maxim al contului special.
c) Cu excepţia cazului în care Banca poate, din cînd în cînd, sa convinã altfel, suma tragerii pentru depozitul în contul special nu va fi mai mica decît suma maxima a tragerii în contul special.
5. Fãrã a afecta cerinţele paragrafului 4. a) de mai sus, Împrumutatul va furniza, în orice moment în care Banca o va cere, în mod rezonabil, un raport asupra soldului şi alte detalii ale contului special, incluzind extrasele de cont şi alte asemenea documente şi alte evidente pe care Banca le poate solicita pentru a demonstra ca plãţile din contul special au fost efectuate potrivit cerinţelor stabilite în prezenta anexa.
6. Pe lîngã prevederile paragrafului 4 al acestei anexe, nici o tragere pentru depozitul în contul special nu va fi efectuatã, exceptind cazul în care Banca convine astfel:
a) dacã, la orice moment, Banca va fi stabilit ca toate tragerile ulterioare din suma disponibilã vor trebui efectuate în conformitate cu prevederile secţiunii 2.02. a) a prezentul acord; sau
b) în momentul în care suma disponibilã alocata categoriilor eligibile va fi egala cu dublul sumei soldului maxim al contului special.
Ca urmare, tragerile alocate categoriilor eligibile se vor efectua în conformitate cu procedurile pe care Banca le va specifica prin notificare cãtre Împrumutat. Asemenea trageri vor fi efectuate numai dupã şi în mãsura în care Banca va fi fost satisfacuta ca toate aceste sume rãmase ca depozit în contul special, la data unei astfel de notificãri, vor fi utilizate pentru efectuarea de plati pentru cheltuieli eligibile.
7. a) Dacã Banca va fi stabilit în orice moment ca orice plata din sau orice utilizare a contului special:
(i) a fost facuta pentru o cheltuiala sau într-o suma neeligibila, conform paragrafului 2 al acestei anexe; sau
(ii) nu a fost justificatã prin evidentele furnizate Bãncii;
b) Atunci Banca poate solicita Împrumutatului:
(i) sa furnizeze asemenea evidente suplimentare, dupã cum Banca o poate cere; sau
(ii) sa depoziteze în contul special (sau, dacã Banca o va cere, sa ramburseze Bãncii) o suma egala cu suma unei astfel de plati sau parte din aceasta, care nu este eligibilã sau justificatã.
În situaţia în care Banca ajunge la o asemenea constatare, potrivit punctelor a) (i) sau (ii) de mai sus, nici o tragere ulterioara nu va fi efectuatã pentru depozitare în contul special (numai dacã Banca nu convine altfel), pînã în momentul în care Împrumutatul (x) a depozitat în contul special sau a rambursat Bãncii o suma egala cu suma unei astfel de plati (sau pãrţi din aceasta), stabilitã ca neeligibila sau nejustificatã, sau (y) a furnizat evidente suplimentare, care satisfac Banca, ca sumele trase anterior din contul special au fost efectuate în mod corespunzãtor.
8. a) Dacã Banca va fi stabilit, în orice moment, ca orice suma rãmasã în contul special nu va fi necesarã pentru plati ulterioare pentru cheltuieli eligibile, atunci Împrumutatul, în urma notificãrii primite de la Banca, va plati cu promptitudine în avans Bãncii astfel de sume rãmase neutilizate. Tot astfel, dacã Banca va da instrucţiuni Împrumutatului sa ramburseze Bãncii o suma în conformitate cu paragraful 7 b) (ii), atunci Împrumutatul, în urma notificãrii primite de la Banca, va plati cu promptitudine în avans Bãncii o astfel de suma rãmasã neutilizata. În acest scop, se inlatura prevederea ce stipuleazã ca plãţile anticipate la împrumut trebuie efectuate la datele de plata a dobinzii, condiţionat de prevederile paragrafului 8 c) de mai jos.
b) Împrumutatul, cu nu mai puţin de 30 de zile lucrãtoare înaintea notificãrii în scris cãtre Banca, poate plati în avans, la orice data de plata a dobinzii, toate sau orice parte a fondurilor depozitate în contul special.
c) Orice plata în avans a sumelor definite în subparagrafele a) şi b) de mai sus va fi efectuatã în conformitate cu secţiunea 2.10. a prezentului acord cu condiţia, totuşi, ca astfel de plati în avans sa nu fie supuse prevederilor secţiunii 2.10. c) (1) ale prezentul acord şi, sub rezerva ca orice plata în avans care este efectuatã la o data, alta decît data de plata a dobinzii, va fi condiţionatã de plata de cãtre Împrumutat a oricãror costuri evaluate de cãtre Banca şi notificate Împrumutatului. În plus, plãţile anticipate ale sumelor nominalizate în subparagrafele a) şi b) de mai sus vor fi percepute de cãtre Banca asa cum se prevede în secţiunea 2.10. c) (2) a prezentului acord.
------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016