Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 28 din 31 august 2011  pentru modificarea si completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA nr. 28 din 31 august 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 2 septembrie 2011
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã.


     ARTICOL UNIC
    Legea nr. 206/2004 privind buna conduitã în cercetarea ştiinţificã, dezvoltarea tehnologicã şi inovare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Buna conduitã în activitãţile de cercetare ştiinţificã, dezvoltare tehnologicã şi de inovare, denumite în continuare activitãţi de cercetare-dezvoltare, se bazeazã pe un ansamblu de norme de bunã conduitã şi de proceduri destinate respectãrii acestora.
    (2) Normele de bunã conduitã sunt prevãzute în prezenta lege şi sunt completate şi detaliate în Codul de eticã şi deontologie profesionalã al personalului de cercetare-dezvoltare, denumit în continuare Codul de eticã, prevãzut de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, precum şi în codurile de eticã pe domenii, elaborate conform art. 7 lit. b).
    (3) Procedurile destinate respectãrii acestor norme sunt reunite în Codul de eticã, cu respectarea prevederilor prezentei legi şi ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    (4) Respectarea acestor norme de cãtre categoriile de personal ce desfãşoarã activitãţi de cercetare-dezvoltare, prevãzute în Legea nr. 319/2003, precum şi de cãtre alte categorii de personal, din mediul public sau privat, ce beneficiazã de fonduri publice de cercetare-dezvoltare, determinã buna conduitã în activitatea de cercetare-dezvoltare."

    2. Articolul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 2. - Normele de bunã conduitã în activitatea de cercetare-dezvoltare includ:
    a) norme de bunã conduitã în activitatea ştiinţificã;
    b) norme de bunã conduitã în activitatea de comunicare, publicare, diseminare şi popularizare ştiinţificã, inclusiv în cadrul cererilor de finanţare depuse în cadrul competiţiilor de proiecte organizate din fonduri publice;
    c) norme de bunã conduitã în activitatea de evaluare şi monitorizare instituţionalã a cercetãrii-dezvoltãrii, de evaluare şi monitorizare de proiecte de cercetare-dezvoltare obţinute prin acţiuni din cadrul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare şi de evaluare de persoane în vederea acordãrii de grade, titluri, funcţii, premii, distincţii, sporuri, atestate sau certificate în activitatea de cercetare-dezvoltare;
    d) norme de bunã conduitã în funcţiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare;
    e) normele de bunã conduitã privind respectarea fiinţei şi demnitãţii umane, evitarea suferinţei animalelor şi ocrotirea şi refacerea mediului natural şi a echilibrului ecologic."

    3. Dupã articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 2^1. - (1) Abaterile de la normele de bunã conduitã prevãzute la art. 2 lit. a), în mãsura în care nu constituie infracţiuni potrivit legii penale, includ:
    a) confecţionarea de rezultate sau date şi prezentarea lor ca date experimentale, ca date obţinute prin calcule sau simulãri numerice pe calculator ori ca date sau rezultate obţinute prin calcule analitice ori raţionamente deductive;
    b) falsificarea de date experimentale, de date obţinute prin calcule sau simulãri numerice pe calculator ori de date sau rezultate obţinute prin calcule analitice ori raţionamente deductive;
    c) îngreunarea deliberatã, împiedicarea sau sabotarea activitãţii de cercetare-dezvoltare a altor persoane, inclusiv prin blocarea nejustificatã a accesului la spaţiile de cercetare-dezvoltare, prin avarierea, distrugerea ori manipularea aparaturii experimentale, a echipamentului, a documentelor, a programelor de calculator, a datelor în format electronic, a substanţelor organice sau anorganice ori a materiei vii necesare altor persoane pentru derularea, realizarea sau finalizarea activitãţilor de cercetare-dezvoltare.
    (2) Abaterile de la normele de bunã conduitã prevãzute la art. 2 lit. b), în mãsura în care nu constituie infracţiuni potrivit legii penale, includ:
    a) plagiatul;
    b) autoplagiatul;
    c) includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unuia sau mai multor coautori care nu au contribuit semnificativ la publicaţie ori excluderea unor coautori care au contribuit semnificativ la publicaţie;
    d) includerea în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice a unei persoane fãrã acordul acesteia;
    e) publicarea sau diseminarea neautorizatã de cãtre autori a unor rezultate, ipoteze, teorii ori metode ştiinţifice nepublicate;
    f) introducerea de informaţii false în solicitãrile de granturi sau de finanţare, în dosarele de candidaturã pentru abilitare, pentru posturi didactice universitare ori pentru posturi de cercetare-dezvoltare.
    (3) Abaterile de la normele de bunã conduitã prevãzute la art. 2 lit. c), în mãsura în care nu constituie infracţiuni potrivit legii penale, includ:
    a) nedezvãluirea situaţiilor de conflicte de interese în realizarea sau participarea la evaluãri;
    b) nerespectarea confidenţialitãţii în evaluare;
    c) discriminarea, în cadrul evaluãrilor, pe criterii de vârstã, etnie, sex, origine socialã, orientare politicã sau religioasã, orientare sexualã ori alte tipuri de discriminare, cu excepţia mãsurilor afirmative prevãzute de lege.
    (4) Abaterile de la normele de bunã conduitã prevãzute la art. 2 lit. d), în mãsura în care nu constituie infracţiuni potrivit legii penale, includ:
    a) abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor persoanelor din subordine;
    b) abuzul de autoritate pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale din proiectele de cercetare-dezvoltare conduse ori coordonate de persoane din subordine;
    c) abuzul de autoritate pentru a obţine calitatea de autor sau coautor al publicaţiilor persoanelor din subordine ori pentru a obţine salarizare, remunerare sau alte beneficii materiale pentru soţi, afini ori rude pânã la gradul al III-lea inclusiv;
    d) abuzul de autoritate pentru a impune nejustificat propriile teorii, concepte sau rezultate asupra persoanelor din subordine;
    e) obstrucţionarea activitãţii unei comisii de eticã, a unei comisii de analizã sau a Consiliului Naţional de Eticã, în cursul unei analize a unor abateri de la buna conduitã în activitatea de cercetare-dezvoltare din subordine;
    f) nerespectarea prevederilor şi procedurilor legale destinate respectãrii normelor de bunã conduitã în activitatea de cercetare-dezvoltare prevãzute în prezenta lege, în Legea nr. 1/2011, în Codul de eticã, în codurile de eticã pe domenii, în regulamentele de organizare şi funcţionare a instituţiilor de cercetare-dezvoltare, respectiv în cartele universitare, dupã caz, inclusiv nepunerea în aplicare a sancţiunilor stabilite de cãtre comisiile de eticã conform art. 11 alin. (6) din prezenta lege sau de cãtre Consiliul Naţional de Eticã, conform art. 326 din Legea nr. 1/2011.
    (5) Abaterile de la normele de bunã conduitã prevãzute la art. 2 lit. e) sunt detaliate în Codul de eticã sau în codurile de eticã pe domenii.
    (6) Urmãtoarele situaţii pot de asemenea sã atragã rãspunderea eticã prin asociere pentru abateri de la buna conduitã în activitatea de cercetare-dezvoltare:
    a) participarea activã în abateri sãvârşite de alţii;
    b) cunoaşterea abaterilor sãvârşite de alţii şi nesesizarea comisiei de eticã prevãzute la art. 9 sau a Consiliului Naţional de Eticã;
    c) coautoratul publicaţiilor conţinând date falsificate sau confecţionate;
    d) neîndeplinirea obligaţiilor legale şi contractuale, inclusiv a celor aferente contractului de mandat sau contractelor de finanţare, în exercitarea funcţiilor de conducere ori de coordonare a activitãţilor de cercetare-dezvoltare."

    4. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) În sensul prezentei legi, urmãtorii termeni sunt definiţi dupã cum urmeazã:
    a) coautor al unei publicaţii - orice persoanã nominalizatã în lista de autori a unei publicaţii ştiinţifice;
    b) confecţionarea de rezultate sau date - raportarea de rezultate sau date fictive, care nu sunt rezultatul real al unei activitãţi de cercetare-dezvoltare;
    c) falsificarea de rezultate sau date - raportarea selectivã sau respingerea datelor ori a rezultatelor nedorite; manipularea reprezentãrilor sau a ilustraţiilor; alterarea aparatului experimental ori numeric pentru a obţine datele dorite fãrã a raporta alterãrile efectuate;
    d) plagiatul - expunerea într-o operã scrisã sau o comunicare oralã, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fãrã a menţiona acest lucru şi fãrã a face trimitere la sursele originale;
    e) autoplagiatul - expunerea într-o operã scrisã sau o comunicare oralã, inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiaşi sau aceloraşi autori, fãrã a menţiona acest lucru şi fãrã a face trimitere la sursele originale.
    (2) Abaterile grave de la buna conduitã în activitatea de cercetare-dezvoltare sunt cele prevãzute la art. 310 din Legea nr. 1/2011."

    5. Dupã articolul 4 se introduc douã noi articole, articolele 4^1 şi 4^2, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 4^1. - (1) Situaţiile de conflicte de interese în cadrul activitãţilor prevãzute la art. 2 lit. c) se prevãd în regulamentele de organizare şi funcţionare a organelor autoritãţilor publice centrale sau locale, cu ori fãrã personalitate juridicã, ce coordoneazã competiţii, concursuri sau evaluãri în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii, în alte acte normative aplicabile respectivelor proceduri de evaluare, inclusiv în pachetele de informaţii ale competiţiilor de proiecte, cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare.
    (2) O persoanã nu poate participa în mod direct, ca expert evaluator, sau indirect, prin luarea de decizii nominale de selecţie directã ori excludere a experţilor evaluatori însãrcinaţi cu evaluarea unei instituţii, unui proiect, unei oferte sau unui candidat, dacã respectiva persoanã face parte din lista de personal a instituţiei, proiectului ori a ofertei evaluate sau a altor proiecte ori oferte depuse spre finanţare în cadrul aceleiaşi linii de finanţare, licitaţii sau cereri de ofertã ori dacã se aflã în urmãtoarea relaţie cu candidatul sau cu persoanele din lista de personal a proiectelor, ofertelor ori instituţiilor evaluate: sunt soţi, afini sau rude pânã la gradul al III-lea inclusiv.
    (3) În sensul prezentei legi, lista de personal a unui proiect sau a unei oferte este constituitã din persoanele nominalizate în propunerea de proiect ori în oferta supusã evaluãrii, inclusiv directorul de proiect, şi, în cazul proiectelor realizate în parteneriat între mai multe instituţii sau unitãţi, din responsabilii de proiect.
    Art. 4^2. - (1) Sesizãrile privind abaterile de la normele de bunã conduitã în activitatea de cercetare-dezvoltare sunt analizate în douã etape detaliate în Codul de eticã:
    a) analiza la nivelul instituţiei în cadrul cãreia presupusele abateri s-au produs, denumitã prima etapã, care se desfãşoarã conform art. 11 şi prevederilor Codului de eticã;
    b) analiza la nivelul Consiliului Naţional de Eticã, denumitã etapa a doua.
    (2) Consiliul Naţional de Eticã are obligaţia sã analizeze sesizãri sau contestaţii în oricare dintre urmãtoarele cazuri:
    a) dacã prima etapã a produs un raport în termenul prevãzut la art. 11 alin. (3) şi dacã la sesizare sau contestaţie este anexatã o copie simplã, în format scris ori electronic, dupã raportul elaborat în cadrul primei etape;
    b) dacã prima etapã nu a produs un raport în termenul prevãzut la art. 11 alin. (3).
    (3) Se excepteazã de la prevederile alin. (1) lit. a) sesizãrile sau contestaţiile care vizeazã conducãtori de instituţii şi unitãţi de cercetare-dezvoltare ori de instituţii publice, membri ai consiliilor de administraţie, ai comitetelor de direcţie, ai consiliilor ştiinţifice sau ai comisiilor de eticã ale instituţiilor şi unitãţilor de cercetare-dezvoltare ori persoane cu funcţii de demnitate publicã, care sunt analizate direct de Consiliul Naţional de Eticã.
    (4) Pentru contestaţii ce se încadreazã în situaţia prevãzutã la alin. (2) lit. a), Consiliul Naţional de Eticã informeazã în scris şi pe cãi electronice instituţia vizatã de contestaţie în termen de douã zile lucrãtoare de la primirea contestaţiei.
    (5) Consiliul Naţional de Eticã poate analiza abateri de la normele de bunã conduitã şi în urma autosesizãrii.
    (6) Pe perioada analizei Consiliului Naţional de Eticã, instituţia sau instituţiile vizatã/vizate de sesizare ori de contestaţie pune/pun la dispoziţia Consiliului Naţional de Eticã orice date, documente sau probe materiale cerute de acesta.
    (7) Consiliul Naţional de Eticã elaboreazã un raport în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii sesizãrii sau a contestaţiei prevãzute la alin. (2) ori de la data autosesizãrii; raportul conţine hotãrârea argumentatã privind existenţa unei sau unor abateri de la buna conduitã în activitatea de cercetare-dezvoltare, precum şi identificarea persoanelor vinovate şi sancţiunile propuse, dacã este cazul; raportul se face public pe site-ul web al Consiliului Naţional de Eticã."

    6. La articolul 5, alineatele (3)-(5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Membrii Consiliului Naţional de Eticã trebuie sã fie persoane cu activitate recunoscutã în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii şi/sau specialişti în domeniul juridic şi în domeniul eticii cercetãrii şi ştiinţei.
    (4) Pentru activitatea desfãşuratã, membrii Consiliului Naţional de Eticã şi membrii grupurilor de lucru ale acestuia, care nu sunt membri ai Consiliului Naţional de Eticã, primesc o indemnizaţie lunarã din bugetul Autoritãţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţificã, în raport cu activitatea depusã.
    (5) Indemnizaţia membrilor, cheltuielile de funcţionare şi cheltuielile de deplasare aferente funcţionãrii Consiliului Naţional de Eticã şi grupurilor de lucru ale acestuia se asigurã din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, prin Autoritatea Naţionalã pentru Cercetare Ştiinţificã, care asigurã secretariatul tehnic şi sprijinul executiv pentru activitatea consiliului, potrivit reglementãrilor în vigoare."

    7. La articolul 7, literele a) şi b) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) propune modificãri ale Codului de eticã;
    b) elaboreazã coduri de eticã pe domenii ştiinţifice, pe care le propune spre aprobare autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;".

    8. La articolul 7, litera c) se abrogã.

    9. La articolul 7, litera f) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "f) analizeazã cazurile referitoare la încãlcarea normelor de bunã conduitã, în urma sesizãrilor sau contestaţiilor ori prin autosesizare;".

    10. La articolul 7, dupã litera f) se introduce o nouã literã, litera f^1), cu urmãtorul cuprins:
    "f^1) emite hotãrâri prin care se constatã dacã a fost realizatã o abatere de la normele de bunã conduitã; în cazurile în care au fost constatate abateri, hotãrârile numesc persoana sau persoanele fizice vinovate de respectivele abateri şi stabilesc sancţiunile ce urmeazã a fi aplicate."

    11. La articolul 8, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Consiliul Naţional de Eticã îşi poate constitui grupuri de lucru pe domenii de ştiinţã şi tehnologie, cu statut permanent sau temporar, potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Eticã, în condiţiile legii."

    12. La articolul 8, alineatul (2) se abrogã.

    13. La articolul 10, litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) numesc comisii de analizã pentru examinarea sesizãrilor referitoare la abaterile de la buna conduitã în activitatea de cercetare-dezvoltare aduse în atenţia lor în urma sesizãrilor sau pe bazã de autosesizare."

    14. Articolul 11 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 11. - (1) Procedurile pe care comisia de eticã, respectiv comisia de analizã le desfãşoarã în cazul sesizãrilor scrise, iniţiate de persoane fizice sau juridice cunoscute, ori în urma autosesizãrii sunt detaliate în Codul de eticã, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
    (2) Comisia de eticã şi comisia de analizã pãstreazã confidenţialã identitatea autorului sesizãrii, conform procedurilor detaliate în Codul de eticã.
    (3) Comisia de analizã elaboreazã un raport care se aprobã de cãtre comisia de eticã, se comunicã autorului sesizãrii în scris şi se face public pe site-ul web al instituţiei în termen de 45 de zile calendaristice de la primirea sesizãrii; în cazul constatãrii unor abateri de la normele de bunã conduitã în activitatea de cercetare-dezvoltare, raportul numeşte persoanele vinovate şi stabileşte una sau mai multe dintre sancţiunile prevãzute la art. 11^1; persoanele vinovate pot fi diferite de persoanele vizate în textul sesizãrii.
    (4) Raportul comisiei de analizã este avizat de cãtre consilierul juridic al instituţiei. Rãspunderea juridicã pentru hotãrârile şi activitatea comisiei de analizã revine instituţiei.
    (5) Raportul comisiei de analizã poate fi contestat la Consiliul Naţional de Eticã de cãtre persoana sau persoanele gãsite vinovate ori de cãtre autorul sesizãrii; contestaţia va conţine obligatoriu o copie simplã dupã sesizarea iniţialã şi dupã raportul comisiei de analizã.
    (6) În cazul în care o contestaţie nu a fost înaintatã cãtre Consiliul Naţional de Eticã în termen de 15 zile lucrãtoare de la data comunicãrii prevãzute la alin. (3), sancţiunile stabilite de comisia de analizã sunt puse în aplicare de cãtre conducãtorul instituţiei sau de cãtre consiliul de administraţie, dupã caz, în termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicãrii raportului conform alin. (3)."

    15. Dupã articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 11^1. - Pentru abaterile constatate de la buna conduitã în activitatea de cercetare-dezvoltare, conducerea unitãţii sau instituţiei aplicã personalului de cercetare-dezvoltare una ori mai multe dintre urmãtoarele sancţiuni, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (6):
    a) avertisment scris;
    b) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrãrilor publicate prin încãlcarea normelor de bunã conduitã;
    c) diminuarea salariului de bazã, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control;
    d) suspendarea, pe o perioadã determinatã de timp între 1 an şi 10 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau ca membru în comisii de concurs;
    e) destituirea din funcţia de conducere din instituţia de cercetare-dezvoltare;
    f) desfacerea disciplinarã a contractului de muncã."

    16. Articolul 12 se abrogã.

    17. La articolul 14, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 14. - (1) Pentru abaterile constatate de la buna conduitã în activitatea de cercetare-dezvoltare, Consiliul Naţional de Eticã stabileşte aplicarea uneia sau mai multora dintre urmãtoarele sancţiuni:
    a) avertisment scris;
    b) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrãrilor publicate prin încãlcarea normelor de bunã conduitã;
    c) retragerea calitãţii de conducãtor de doctorat şi/sau a atestatului de abilitare;
    d) retragerea titlului de doctor;
    e) retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea;
    f) destituirea din funcţia de conducere din instituţia de cercetare-dezvoltare;
    g) desfacerea disciplinarã a contractului de muncã;
    h) interzicerea, pentru o perioadã determinatã, a accesului la finanţare din fonduri publice destinatã cercetãrii-dezvoltãrii;
    i) suspendarea, pe o perioadã determinatã de timp între 1 an şi 10 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau ca membru în comisii de concurs;
    j) îndepãrtarea persoanei/persoanelor respective din echipa de realizare a proiectului;
    k) oprirea finanţãrii proiectului;
    l) oprirea finanţãrii proiectului, cu obligativitatea returnãrii fondurilor."

    18. La articolul 14, dupã alineatul (1) se introduc douã noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Sancţiunile stabilite de Consiliul Naţional de Eticã sunt puse în aplicare de cãtre organismele sau persoanele îndreptãţite legal pentru aceasta, conform prevederilor art. 326 din Legea nr. 1/2011.
    (1^2) Se interzice ocuparea posturilor de cercetare-dezvoltare de cãtre persoane care se fac vinovate de abateri grave de la buna conduitã în activitatea de cercetare-dezvoltare. Se anuleazã concursul pentru un post de cercetare-dezvoltare ocupat, iar contractul de muncã cu instituţia de cercetare-dezvoltare înceteazã de drept, indiferent de momentul la care s-a dovedit cã o persoanã a realizat abateri grave de la buna conduitã în activitatea de cercetare-dezvoltare. Constatarea abaterilor grave şi identificarea persoanelor vinovate se fac de cãtre Consiliul Naţional de Eticã, conform legii."

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
           Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului,
                              Daniel Petru Funeriu

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu


    Bucureşti, 31 august 2011.
    Nr. 28.

                                     --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016