Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA Nr. 25 din 22 iulie 1994  privind ratificarea Acordului de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la St. Petersburg la 19 aprilie 1994    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA Nr. 25 din 22 iulie 1994 privind ratificarea Acordului de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la St. Petersburg la 19 aprilie 1994

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 9 august 1994
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al <>art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite urmãtoarea ordonanta:

ARTICOL UNIC.
Se ratifica Acordul de garanţie dintre România şi Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 58 milioane dolari S.U.A., semnat la St. Petersburg la 19 aprilie 1994.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul
finanţelor,
Florin Georgescu

Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Melescanu

ACORD DE GARANŢIE
Acord de garanţie, datat 19 aprilie 1994, între România (Garantul) şi Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)

PREAMBUL
Întrucît România, ca Garant, şi Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. (Împrumutatul) au solicitat sprijinul Bãncii în finanţarea proiectului,
întrucît, printr-un acord de împrumut, avînd aceeaşi data, între Banca şi Împrumutat, Banca a convenit sa acorde Împrumutatului un împrumut, în suma de cincizeci şi opt milioane dolari S.U.A. (58.000.000 U.S. $), în în termenii şi în condiţiile stipulate în Acordul de împrumut, dar numai cu condiţia ca Garantul sa convinã sa garanteze obligaţiile Împrumutatului referitoare la acest credit, asa cum sunt stabilite în Acordul de împrumut; şi
întrucît Garantul, luind în considerare Acordul de împrumut încheiat între Banca şi Împrumutat, a convenit sa garanteze obligaţiile Împrumutatului,
prin prezentul acord pãrţile convin dupã cum urmeazã:

ART. 1
Definiţii

Secţiunea 1.01. - Definiţii
Ori de cîte ori sunt folosiţi în acest acord, termenii definiţi în preambulul acestuia sau în Acordul de împrumut au înţelesul descris în acesta, iar urmãtorii termeni au urmãtorul înţeles:
- obligaţie înseamnã ipoteci, gajuri, taxe, privilegii şi prioritati de orice natura; şi
- active publice înseamnã proprietãţi, venituri sau creanţe de orice fel ale Garantului sau ale oricãrei subdiviziuni politice sau administrative, sau ale oricãrei alte entitãţi aflate în proprietatea sau controlate de acesta sau operind în numele sau beneficiul acestuia, sau al oricãrei subdiviziuni a Garantului, incluzind aurul şi alte active în valuta deţinute de instituţii care funcţioneazã ca bãnci centrale sau ca fonduri de stabilizare valutarã sau cu funcţiuni similare, ale Garantului.

Secţiunea 1.02 - Titluri
Titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai cu titlul de referinta şi nu fac parte din acest acord.
ART. 2
Garanţie

Secţiunea 2.01 - Garanţie
a) Prin aceasta Garantul garanteazã necondiţionat, ca debitor primar şi nu numai ca simplu garant, plata cuvenitã şi la termen a oricãreia şi a tuturor sumelor datorate în cadrul Acordului de împrumut, la scadenta sau în avans, şi îndeplinirea la timp a tuturor celorlalte obligaţii ale Împrumutatului, asa cum sunt ele prevãzute în Acordul de împrumut.
b) Garantul va asigura ca nici o acţiune care ar impiedica sau afecta executarea proiectului sau buna desfãşurare a acestuia sau îndeplinirea obligaţiilor Împrumutatului prevãzute în Acordul de împrumut nu va fi întreprinsã sau permisã a fi întreprinsã de cãtre Garant sau de vreo subdiviziune politica sau administrativã, sau de oricare dintre entitatile aflate în proprietatea sau sub controlul lui sau operind în numele sau beneficiul sau sau al subdiviziunilor sale.

Secţiunea 2.02 - Finalizarea proiectului
Ori de cîte ori vor exista motive întemeiate pentru a presupune ca fondurile aflate la dispoziţia Împrumutatului vor fi insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor estimate, necesare pentru executarea partii A a proiectului, Garantul convine sa ia toate mãsurile necesare pentru asigurarea finalizarii la timp a partii A a proiectului.
ART. 3
Cooperare şi informare
Privilegii

Secţiunea 3.01 - Informaţii economice şi financiare
a) Garantul va furniza Bãncii toate informaţiile pe care aceasta le va solicita în mod rezonabil:
(1) în legatura cu condiţiile economice şi financiare pe teritoriul sau, inclusiv balanţa de plati şi datoria externa, precum şi cele ale subdiviziunilor sale politice şi administrative sau ale entitatilor proprii sau aflate sub controlul sau, sau functionind în numele sau în beneficiul Garantului sau al oricãrei alte asemenea subdiviziuni şi ale oricãrei alte instituţii indeplinind funcţiile unei bãnci centrale sau ale unui fond de stabilizare valutarã sau alte funcţii similare pentru Garant; şi
(2) în legatura cu propunerile de implementare a reformelor economice, inclusiv mãsurile propuse pentru privatizare în sectorul bancar, care pot avea un impact asupra proiectului, incluzind reformele cadrului legal şi de reglementare a acestui sector.
b) Garantul va permite reprezentanţilor Bãncii sa viziteze orice parte a teritoriului sau pentru scopuri legate de împrumut sau de proiect.

Secţiunea 3.02 - Privilegii
a) Garantul se angajeazã sa asigure ca nici o alta datorie externa nu va avea prioritate asupra împrumutului în alocarea, realizarea sau distribuirea valutei deţinute sub controlul sau în beneficiul Garantului. Dacã va fi creata orice obligaţie asupra oricãrui activ public cu garanţie pentru orice datorie externa, sau se va realiza orice aranjament avînd un efect echivalent, care va crea sau care ar putea crea o prioritate în beneficiul unui creditor al datoriei externe în alocarea, realizarea sau distribuirea valutei, atunci acea obligaţie va asigura ipso facto, dacã Banca nu convine altfel, în mod egal, proporţional şi gratuit, Bãncii capitalul şi celelalte costuri ale împrumutului, iar Garantul, la crearea sau încuviinţarea unei astfel de obligaţii, va prevedea în mod expres acest efect; totuşi, în situaţia în care, din motive constituţionale sau legale, aceasta clauza nu poate fi inclusã în legatura cu orice obligaţie creata asupra activelor oricãror subdiviziuni politice sau administrative ale sale, Garantul va asigura capitalul, dobinda şi celelalte costuri ale împrumutului, prompt şi gratuit pentru Banca, printr-o obligaţie echivalenta asupra altor active publice satisfãcãtoare pentru Banca.
b) Cele de mai sus nu se vor aplica la:
(1) orice obligaţie creata asupra proprietãţii, la momentul cumpãrãrii acesteia, numai ca garanţie a plãţii preţului proprietãţii respective, sau ca garanţie a plãţii datoriei contractate pentru finanţarea cumpãrãrii unei asemenea proprietãţi; şi
(2) orice obligaţie aparuta în cursul unei tranzacţii bancare obişnuite şi garantind o datorie cu un termen de scadenta nu mai mare de un an de la data încheierii acesteia.
ART. 4
Obligaţiile Garantului

Secţiunea 4.01 - Absolvirea de obligaţii prin îndeplinirea şi prezervarea drepturilor
Cu excepţia prevederilor secţiunii 4.02, Garantul nu va fi absolvit de obligaţiile sale în cadrul prezentului acord decît pe mãsura şi în limita îndeplinirii acestora. Asemenea obligaţii nu vor necesita nici o notificare prealabilã, cerere sau acţiune impotriva Împrumutatului sau nici o notificare prealabilã sau cerere cãtre Garant, în ceea ce priveşte neîndeplinirea vreunei obligaţii a Împrumutatului. Asemenea obligaţii nu vor fi alterate în nici unul dintre urmãtoarele cazuri:
a) orice prelungire a termenului, amînare sau concesie acordatã Împrumutatului;
b) orice revendicare sau neexercitare a dreptului de revendicare sau intirziere în revendicarea vreunor drepturi, atribuţii sau compensãri impotriva Împrumutatului sau în legatura cu orice garanţie pentru împrumut;
c) orice modificare sau extindere a prevederilor Acordului de împrumut prevãzute de termenii acestuia, cu condiţia ca modificarea sau extinderea sa fi fost efectuatã cu consimţãmîntul prealabil al Garantului; sau
d) orice nerespectare de cãtre Împrumutat a cerinţelor oricãrei legi a Garantului.

Secţiunea 4.02 - Încetarea obligaţiilor de plata
Dacã Împrumutatul nu va fi efectuat plata capitalului sau a dobinzii sau orice alta plata cerutã prin Acordul de Împrumut ( în afarã de cazul cînd acesta este un rezultat al unei acţiuni sau al lipsei de acţiune a Garantului) şi dacã asemenea plati vor fi fost fãcute de cãtre Garant, Garantul poate, dupã consultare cu Banca, printr-o notificare cãtre Banca şi Împrumutat, sa considere ca incetate obligaţiile asumate prin prezentul acord privind orice suma netrasa la data primirii unei astfel de notificãri de cãtre Banca şi care sa nu fie supusã unui angajament de rambursare necondiţionatã asumat de Banca conform secţiunii 2.06 a Acordului de împrumut. La primirea unei astfel de notificãri de cãtre Banca, obligaţiile respective cu privire la suma respectiva vor inceta.
ART. 5
Exceptari şi speze

Secţiunea 5.01 _ taxe
Prezentul acord şi Acordul de Împrumut, precum şi orice alt acord suplimentar între pãrţi vor fi exceptate de oricare şi de toate taxele percepute de cãtre sau pe teritoriul Garantului asupra sau în legatura cu executarea, furnizarea, punerea în aplicare şi înregistrarea.

Secţiunea 5.02 - Modalitãţi de plata
Toate sumele plãtibile în conformitate cu prezentul acord vor fi plãtite în moneda împrumutului:
a) în locurile pe care Banca le va solicita în mod rezonabil; şi
b) fãrã nici o reducere şi scutite de taxe, speze şi restrictii de orice fel impuse de sau pe teritoriul Garantului.
Sumele datorate Bãncii conform prezentului acord vor fi considerate plãtite la primirea acestora de cãtre Banca.

Secţiunea 5.03 - taxe şi costuri
Garantul va suporta orice speze profesionale, bancare, de transfer sau de schimb şi costurile înregistrate în România pentru pregãtirea, execuţia ori implementarea acestui acord sau a oricãrui document adiacent prezentului acord.
ART. 6
Prevederi diverse

Secţiunea 6.01 - Putere executorie şi arbitraj Garantul va respecta fata de Banca toate condiţiile stabilite de art. 9 al Acordului de împrumut, încheiat la aceeaşi data cu prezentul acord. Referirile la Împrumut sau la o parte contractantã în acest articol sunt intelese, pentru scopurile prezentului acord, a fi referiri la Garant.

Secţiunea 6.02 - Notificãri Orice notificare sau cerere solicitatã sau permisã a fi data sau efectuatã în condiţiile prezentului acord se vor efectua în scris. Asemenea notificare sau cerere va fi consideratã valabilã cînd va fi inminata sau expediatã prin posta, telegrama, telex sau telefax cãtre partea cãreia trebuie sa-i fie transmisã sau înaintatã, în adresa partii specificate mai jos sau la orice alta adresa pe care partea o va fi specificat în scris partii care trimite notificarea sau cererea.

Pentru Garant:
Ministerul Finanţelor
str. Apolodor nr. 17
Sector 5
Bucureşti
România
Telefon : (401)631.31.89
Telefax : (401)312.16.30
Telex : 11.20.39

Pentru Banca:
Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Unitatea de administrare a împrumutului
One Exchange Square
London EC2A 2EH
England
Telefon : (44.71) 338.60.00
Telefax : (44.71) 338.61.00
Telex : 881.21.61

Secţiunea 6.03 - Autorizarea de a acţiona
Orice acţiune solicitatã sau permisã de a fi efectuatã şi orice documente solicitate sau permise a fi întocmite în conformitate cu prezentul acord, în numele Garantului, pot fi întreprinse sau întocmite de Ministerul Finanţelor al Garantului sau de orice alt funcţionar al Garantului, desemnat în scris de Ministrul Finanţelor, şi Garantul va furniza Bãncii dovezi suficiente cu privire la autorizarea şi specimenele de semnatura autentificate ale fiecãrui astfel de funcţionar al sau.

Secţiunea 6.04 - Limba engleza
Orice document transmis în conformitate cu prezentul acord va fi redactat în limba engleza. Documentele în orice alta limba vor fi însoţite de traducerile în limba engleza, atestata şi aprobatã ca fiind o traducere exactã, iar o asemenea traducere aprobatã va fi opozabilã între pãrţi.

Secţiunea 6.05 - Data intrãrii în vigoare
Prezentul acord va intra în vigoare la data cînd Banca va notifica Garantului acceptarea dovezilor cerute de secţiunea 6.06.

Secţiunea 6.06 - Condiţii care preced intrarea în vigoare
Garantul va furniza Bãncii dovezi satisfãcãtoare ca:
a) semnarea şi realizarea prezentului acord în numele Garantului a fost autorizata în mod corespunzãtor, acesta a fost ratificat şi obliga din punct de vedere juridic Garantul în conformitate cu termenii sãi; şi
b) toate condiţiile precedente intrãrii în vigoare a Acordului de împrumut, altele decît cele legate de intrarea în vigoare a prezentului acord, vor fi fost îndeplinite.

Secţiunea 6.07 - Aviz juridic
Garantul se obliga sa prezinte Bãncii un aviz juridic, într-o forma şi conţinut satisfãcãtoare pentru Banca, eliberat de Ministerul Justiţiei, care sa confirme ca prezentul acord a fost în mod corespunzãtor autorizat şi ratificat de Garant şi întocmit şi transmis în numele Garantului şi îl obliga din punct de vedere juridic pe acesta în conformitate cu termenii sãi.

Secţiunea 6.08 - Încetare în condiţiile neintrarii în vigoare
Dacã prezentul acord nu va fi intrat în vigoare pînã la data specificatã în secţiunea 10.04 a Acordului de împrumut, prezentul acord şi toate obligaţiile pãrţilor prevãzute în acesta vor fi considerate incetate, în afarã de cazul în care Banca, dupã ce a analizat motivele intirzierii, nu va fi stabilit o data ulterioara pentru scopurile secţiunii menţionate.

Secţiunea 6.09 - Încetarea prezentului acord
La data la care intreaga suma a împrumutului va fi fost rambursata şi dobinda şi toate costurile aferente acestuia vor fi fost plãtite, prezentul acord şi toate obligaţiile pãrţilor prevãzute în acesta vor inceta.
Pentru certificarea celor de mai sus, pãrţile prezente, actionind prin reprezentanţi autorizaţi corespunzãtor, au convenit ca prezentul acord sa fie semnat la St. Petersburg, Federaţia Rusa, în 4 (patru) exemplare în limba engleza, fiecare avînd valoare de original, în ziua şi anul menţionate la începutul prezentului acord.

ROMÂNIA
Prin
Florin Georgescu
ministru de stat,
ministrul finanţelor

BANCA EUROPEANĂ
PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
Prin
Mario Sarcinelli,
vicepreşedinte, Regiunea de Sud
-------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016