Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 24 din 22 iulie 1994  pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma invatamintului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA nr. 24 din 22 iulie 1994 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma invatamintului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 9 august 1994
    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

    ART. 1
    Se ratifică Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind reforma învăţămîntului preuniversitar, în valoare de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 mai 1994.
    ART. 2
    Se autorizează Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor, să introducă, de comun acord cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, amendamentele la Acordul de împrumut privind reforma învăţămîntului preuniversitar, care privesc detaliile acestuia şi nu sunt de natură să sporească obligaţiile financiare ale României faţă de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau să determine noi condiţionări economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.
    Guvernul va raporta periodic Parlamentului în legătură cu aceste amendamente printr-un capitol distinct în cadrul Raportului privind datoria publică externă a României.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VĂCĂROIU

                        Contrasemnează:
                       Ministru de stat,
                     ministrul finanţelor,
                       Florin Georgescu

                  Ministrul învăţămîntului,
                         Liviu Maior

    Bucureşti, 22 iulie 1994.
    Nr. 24.

                         ACORD DE ÎMPRUMUT
     Acord, din 23 mai 1994, între România (Împrumutatul) şi
   Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)

    Având în vedere ca Împrumutatul, consideră satisfăcătoare fezabilitatea şi prioritatea proiectului descris în anexa nr. 2 a acestui acord, a solicitat Băncii asistenta în finanţarea proiectului,
    având în vedere ca Banca a fost de acord, pe baza, inter alia, a celor de mai sus să acorde Împrumutatului împrumutul în termenii şi în condiţiile prezentate în acest acord,
    părţile de faţă convin, prin prezentul acord, după cum urmează:

    ART. 1
    Condiţii generale; definiţii

    Secţiunea 1.01.
    - "Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi garanţie" ale Băncii, din data de 1 ianuarie 1985, cu modificările prezentate mai jos (Condiţiile generale), constituie parte integrantă a acestui acord:
    a) Ultima propozitie din secţiunea 3.02 a fost eliminată.
    b) In secţiunea 6.02, subparagraful k) a fost renotat ca subparagraful l) şi un nou subparagraf k) a fost adăugat, având următorul text:
    "k) Dacă va interveni o situaţie excepţională în cadrul căreia orice trageri, ulterioare din cadrul împrumutului nu vor fi în conformitate cu prevederile art. 3, secţiunea 3 din Statutul Băncii".

    Secţiunea 1.02.
    - Dacă situaţia nu impune alte necesitaţi, termenii definiţi în Condiţiile generale au sensurile respective prezentate acolo, iar termenii suplimentari au următoarele sensuri:
    a) cont special reprezintă contul precizat în secţiunea 2.02. b) a acestui acord;
    b) M.O.E. înseamnă Ministerul Învăţămîntului al Împrumutatului sau orice succesor al acestuia; şi
    c) Manualul operaţional al proiectului, înseamnă manualul Împrumutatului, în care sunt stabilite criteriile şi direcţiile pentru realizarea proiectului, datat 17 decembrie 1993, cu modificările ulterioare efectuate cu acordul Băncii;
    d) C.P.D. înseamnă Casa Personalului Didactic (centre de pregătire a profesorilor), înfiinţate de Împrumutat în subdiviziunile administrative relevante ale României în scopul sprijinirii perfecţionării profesionale a profesorilor.
    ART. 2
    Împrumutul

    Secţiunea 2.01.
    - Banca este de acord sa împrumute Împrumutatului, în termenii şi în condiţiile prezentate sau menţionate în prezentul acord, diferite valute care vor avea o valoare totală echivalenta cu suma de cincizeci milioane dolari (50.000.000 $ ), aceasta reprezentind suma tragerilor din împrumut, fiecare tragere fiind evaluată de către Banca la data acelei trageri.

    Secţiunea 2.02.
    a) Suma împrumutului poate fi trasă din contul împrumutului, conform prevederilor anexei nr. 1 la acest acord, pentru cheltuieli efectuate (sau, dacă Banca va fi de acord, ce urmează a fi efectuate), conform costului rezonabil al bunurilor şi serviciilor necesare proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord şi care urmează sa fie finanţate din sumele împrumutului.
    b) Împrumutatul va deschide şi va păstra, în dolari, pentru scopurile proiectului, un cont special de depozit la o banca comercială acceptabilă Băncii, în termeni şi în condiţii satisfăcătoare pentru Banca, incluzind protecţia adecvată impotriva compensării, confiscării sau sechestrului. Depozitele în sau plăţile din contul special vor fi efectuate conform prevederilor anexei nr. 6 la acest acord.

    Secţiunea 2.03.
    - Ultima zi pentru efectuarea tragerilor va fi 31 martie 2000 sau o data ulterioara stabilită de Banca. Banca va anunţa imediat Împrumutatul în legătura cu aceasta data ulterioara.

    Secţiunea 2.04.
    - Împrumutatul va plati Băncii un comision de angajament la rata de trei pătrimi din unu la sută (3/4 din 1%) pe an din valoarea împrumutului netrasa, periodic.

    Secţiunea 2.05.
    a) Împrumutatul va plăti dobânda la valoarea împrumutului trasa şi nerambursată, periodic, la o rată pentru fiecare perioada de dobînda egala cu costul împrumuturilor calificate determinat pentru semestrul anterior, plus o jumătate din unu la suta (1/2 din 1% ). La fiecare dintre datele specificate în secţiunea 2.06 din acest acord, Împrumutatul va plati dobînda aferentă valorii restante pe durata perioadei anterioare de dobînda, calculată la rata aplicabilă în timpul acestei perioade de dobînda.
    b) Cît de curînd posibil după sfîrşitul fiecărui semestru, Banca va informa Împrumutatul asupra costului împrumuturilor calificate determinate pentru semestrul respectiv.
    c) Pentru scopurile acestei secţiuni:
    (i) perioada de dobânda reprezintă o perioada de 6 luni, care în sfârşit la data imediat premergătoare fiecărei date specifice în secţiunea 2.06 a acestui acord, începînd cu perioada de împrumut în care s-a semnat acest acord;
    (ii) costul împrumuturilor calificate înseamnă costul, aşa cum a fost stabilit de Banca în mod rezonabil şi exprimat ca procentaj pe an, al împrumuturilor restante ale Băncii trase după data de 30 iunie 1982, excluzând acele împrumuturi sau părţi ale acestora pe care Banca le-a alocat pentru a finanta: A) investiţiile Băncii şi B) împrumuturi efectuate de către Banca, după data de 1 iulie 1989, cu rate ale dobânzii stabilite altfel decât este prevăzut în paragraful a) din această secţiune;
    (iii) semestru înseamnă primele 6 luni sau ultimele 6 luni ale unui an calendaristic.
    d) La data specificată de Banca Împrumutatului printr-o notificare cu minimum 6 luni înainte, paragrafele a), b) şi c) (iii) ale acestei secţiuni vor fi modificate după cum urmează:
    "a) Împrumutatul va plati dobînda la suma împrumutului trasa şi nerambursata, periodic, la o rata, pentru fiecare trimestru, egala cu costul împrumuturilor calificate stabilit pentru trimestrul precedent, plus o jumătate din unu la suta ( 1/2 din 1% ). La fiecare dintre datele precizate în secţiunea 2.06 a acestui acord, Împrumutatul va plati dobînda aferentă valorii restante pe durata perioadei anterioare de dobânda, calculată la ratele aplicabile pe durata acestei perioade de dobînda".
    "b) Cât de curând posibil după sfârşitul fiecărui trimestru, Banca va informa Împrumutatul asupra costului împrumuturilor calificate determinat pentru acest trimestru."
    "c) (iii) trimestru înseamnă o perioada de 3 luni, începînd cu 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie şi 1 octombrie, într-un an calendaristic."

    Secţiunea 2.06.
    - Dobînda şi alte comisioane vor fi plătibile de doua ori pe an, la 1 mai şi 1 noiembrie în fiecare an.

    Secţiunea 2.07.
    - Împrumutatul va rambursa valoarea împrumutului conform graficului de amortizare stabilit în anexa nr. 3 la acest acord.
    ART. 3
    Executarea proiectului

    Secţiunea 3.01.
    a) Împrumutatul îşi declară angajamentul faţă de obiectivele proiectului aşa cum sunt prezentate în anexa nr. 2 la acest acord şi, în acest scop, va realiza proiectul cu diligenţa şi eficienţa necesare şi în conformitate cu practicile adecvate administrative, economice, financiare şi manageriale şi va asigura, cât de prompt va fi necesar, fondurile, facilităţile, serviciile şi alte resurse cerute de proiect.
    b) Fără restricţie la prevederile paragrafului a) al acestei secţiuni şi dacă Împrumutatul şi Banca nu convin altfel, Împrumutatul va realiza proiectul conform Programului de implementare stabilit în anexa nr. 5 la acest acord.

    Secţiunea 3.02.
    - Dacă Banca nu stabileşte altfel, achiziţionarea bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor de consultanţa necesare proiectului şi care urmează sa fie finanţate din sumele împrumutului va fi guvernata de prevederile anexei nr. 4 în acest acord.
    ART. 4
    Clauze financiare

    Secţiunea 4.01.
    a) Împrumutatul va păstra sau va determina să fie păstrate evidenţe şi conturi adecvate pentru a reflecta, în concordanţă cu practicile contabile sănătoase, activităţile, resursele şi cheltuielile referitoare la proiect, ale departamentelor sau agenţiilor Împrumutatului, responsabile pentru realizarea proiectului sau a unei părţi din acesta.
    b) Împrumutatul:
    (i) va deţine evidentele şi conturile specificate în paragraful a) din aceasta secţiune, incluzând pe acelea pentru contul special pentru fiecare an fiscal verificat contabil, în concordanta cu principiile adecvate de revizie contabila aplicate în mod consecvent de revizori contabili independenţi acceptabili Băncii;
    (ii) va oferi Băncii, cât de repede posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 6 luni după sfârşitul fiecărui asemenea an, raportul acestei revizii contabile a revizorilor menţionaţi, atât de amplu şi de detaliat cât va fi solicitat Banca în mod rezonabil; şi
    (iii) va furniza Băncii alte informaţii privind evidentele şi conturile menţionate, precum şi revizia contabila a acestora, după cum le va solicita periodic Banca, în mod rezonabil.
    c) Pentru toate cheltuielile cu privire la care s-au efectuat trageri din contul de împrumut pe baza declaraţiilor de cheltuieli, Împrumutatul:
    (i) va păstra sau va determina sa se păstreze, conform paragrafului a) al acestei secţiuni, evidente şi conturi care reflecta aceste cheltuieli;
    (ii) va reţine, cel puţin un an după ce Banca a primit raportul de revizie contabilă pentru anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din contul de împrumut sau plata din contul special, toate evidentele (contracte, comenzi, facturi, note de plata, chitanţe şi alte documente) care reflectă aceste cheltuieli;
    (iii) va permite reprezentanţilor Băncii sa examineze aceste evidente; şi
    (iv) se va asigura că aceste evidenţe şi conturi sunt incluse în revizia contabilă anuală la care se referă paragraful b) al acestei secţiuni şi că raportul acestei revizii conţine un punct de vedere separat al revizorilor menţionaţi; conform căruia declaraţiile de cheltuieli prezentate în timpul anului fiscal respectiv, precum şi procedurile şi controalele interne realizate în timpul pregătirii lor pot oferi garanţie pentru susţinerea tragerilor respective.
    ART. 5
    Data intrării în vigoare; încheierea

    Secţiunea 5.01.
    - Se specifică următorul eveniment, ca o condiţie suplimentară pentru intrarea în vigoare a prezentului acord, conform semnificaţiei secţiunii 12.01 c) din Condiţiile generale, şi anume ca Unitatea de coordonare a proiectului, la care se referă paragraful 1 b) al anexei nr. 5 la acest acord, a fost înfiinţată, cu personal şi alte resurse şi termeni de referinţa după cum prevede paragraful respectiv.

    Secţiunea 5.02.
    Data la care se împlinesc 90 de zile de la data semnării acestui acord este precizată aici pentru scopurile secţiunii 12.04 din Condiţiile generale.
    ART. 6
    Reprezentantul Împrumutatului; adrese

    Secţiunea 6.01.
    - Ministerul Finanţelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secţiunii 11.03 din Condiţiile generale.

    Secţiunea 6.02.
    - Se specifică următoarele adrese pentru scopurile secţiunii 11.01 din Condiţiile generale:

      Pentru Împrumutat:
    Ministerul Finanţelor
    str. Apodolor nr. 17
    Bucureşti
    România

      Pentru Banca:
    Internaţional Bank
    for Reconstruction and Development
    1818 H Street, N. W.
    Washington, D.C. 20433
    United States of America

     Adresa telegrafică:
    INTBAFRAD Telex:
    Washington, D.C. 248423 (RCA)
                               82987 (FTCC)
                              64145 (WUI) sau
                                 197688 (TRT)

    Drept care, părţile la acest acord, actionind prin reprezentanţii lor autorizaţi oficial, au semnat acest acord în numele lor, în Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, în ziua şi anul consemnate mai sus.

                ROMÂNIA

                 Prin
             Vasile Puscas,
         reprezentant autorizat

        BANCA INTERNAŢIONALA PENTRU
        RECONSTRUCŢIE SI DEZVOLTARE

                 Prin
            Michael Wiehen,
       vicepreşedinte regional
       Europa şi Asia Centrala
                      Telex : 11239 MIFIN

    ANEXA 1

                TRAGEREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI
    1. Tabelul de mai jos precizează categoriile de elemente care vor fi finanţate din sumele împrumutului, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie şi procentul de cheltuieli pentru elementele care urmează să fie astfel finanţate în fiecare categorie:

------------------------------------------------------------------------------
Categoria Suma alocată din % din cheltuielile care
                        împrumut (exprima- urmează să fie finanţate
                        tă în echivalent
                          dolari)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Bunuri 30.500.000 100 % din costuri externe,
a) Pentru partea A (5) a proiec- 100 % din costuri locale
   tului 500.000 (costuri franco-uzina) şi
b) Pentru celelalte părţi ale 95 % din costuri locale pen-
   proiectului 30.000.000 tru alte bunuri achiziţionate
pe plan local
(2) Servicii de consultanţa, stu- 13.500.000 100 %
   dii, cercetare şi şcolarizare
a) Pentru partea A (5) a proiec-
   tului 1.500.000
b) Pentru celelalte părţi ale
   proiectului 12.000.000
(3) Costuri operaţionale supli-
   mentare 1.000.000 100 %
(4) Nealocat 5.000.000
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL : 50.000.000
--------------------------------------------------------------------------------


    2. Pentru scopurile acestei anexe:
    a) termenul costuri externe înseamnă cheltuieli în valuta altei ţări decât aceea a Împrumutatului pentru bunuri sau servicii procurate de pe teritoriul altei ţări decât aceea a Împrumutatului;
    b) termenul costuri locale înseamnă cheltuieli în valuta Împrumutatului sau pentru bunuri sau servicii procurate de pe teritoriul Împrumutatului; şi
    c) termenul costuri operaţionale suplimentare înseamnă costurile, altele decât salariile legate de administrarea proiectului, incluzând bunuri, alte materiale consumabile, asistenta pentru difuzarea materialelor aferente proiectului, poştă, telefon şi cheltuieli administrative.
    3. Independent de prevederile paragrafului 1 de mai sus, nu se vor face trageri privind plăţile efectuate pentru:
    a) cheltuieli anterioare datei semnării acestui acord; şi
    b) plati efectuate pentru cheltuieli cu privire la categoriile (1) a) şi (2) a) în contul plăţilor efectuate pentru cheltuieli referitoare la partea A (5) a proiectului, pînă cînd Banca va primi dovezi satisfăcătoare asupra înfiinţării de către Împrumutat a Consiliului pentru Standarde Ocupationale şi Atestare, la care se face referire în secţiunea 5 b) din partea A a anexei nr. 2 la acord.

    ANEXA 2

                    DESCRIEREA PROIECTULUI
    Obiectivele proiectului sunt restructurarea şi ameliorarea învăţămîntului preuniversitar (primar şi secundar), în concordanţă cu strategia Împrumutatului pentru reforma sectorului sau de învăţămînt.
    Proiectul este alcătuit din următoarele părţi, supuse acelor modificări care pot fi convenite între Împrumutat şi Banca, periodic, pentru îndeplinirea obiectivelor sale:

    Partea A - Învăţămîntul primar şi secundar
    (1) Pregătirea, validarea şi implementarea programelor şcolare pentru clasele 1 - 10.
    (2) Elaborarea şi realizarea unui program pentru:
    a) perfecţionarea pregătirii pedagogice a viitoarelor cadre didactice, inclusiv consolidarea pregătirii profesorilor în universităţi pentru şcoala primara; b) consolidarea caselor personalului didactic existente; şi c) introducerea, pe scara larga, a utilizării calculatoarelor în sălile de clasa, în mod experimental.
    (3) Înfiinţarea şi activizarea unui Consiliu naţional de programe şcolare şi pregătire pedagogica, cu un secretariat administrativ, pentru a răspunde la elaborarea şi realizarea programelor în cadrul subpartilor (1) şi (2) ale acestei părţi a proiectului.
    (4) Realizarea unui program pentru: a) elaborarea şi aplicarea standardelor naţionale şi a criteriilor de performanta pentru învăţămîntul primar şi cel secundar general; şi b) înfiinţarea şi activizarea unui Consiliu naţional de atestare şi examinare, a unui Serviciu naţional de atestare şi examinare şi a patru grupuri de lucru de specialitate în atestare afiliate, pentru a răspunde de elaborarea şi aplicarea acestor standarde şi criterii.
    (5) a) Elaborarea şi implementarea unor standarde ocupationale şi practici de autorizare revizuite; şi
    b) Înfiinţarea, echiparea şi încadrarea ca personal a unui Consiliu pentru standarde ocupationale şi atestare, inclusiv a unui Centru de documentare şi evidente, pentru a răspunde de elaborarea şi implementarea standardelor şi practicilor menţionate.
    (6) Realizarea unui program pentru: a) elaborarea, în cadrul unor contracte cu editori adjudecate pe baza de competiţie, a manualelor revizuite care sa corespundă cerinţelor noilor programe şcolare ce urmează sa fie validate în cadrul subpartii (1) a acestei părţi, iar tipărirea şi difuzarea către şcoli a manualelor astfel elaborate să se efectueze în cadrul unor aranjamente prin care şcolile să primească plafoane bugetare calculate pe număr de elevi, în scopul alegerii şi cumpărării acestor manuale; şi b) înfiinţarea şi activizarea unui Consiliu de aprobare a manualelor, asistat de un secretariat şi de circa 12 colective de selecţie a manualelor, pentru a răspunde de supervizarea elaborării manualelor.
    (7) Asigurarea de asistenta tehnica, suport administrativ, pregătire, echipament şi materiale pentru a fi utilizate la realizarea acestei părţi a proiectului.

    Partea B - Finanţarea şi administrarea învăţămîntului
    (1) Elaborarea şi implementarea unei formule perfectionate de alocare bugetară pentru învăţămîntul preuniversitar.
    (2) Dezvoltarea capacităţii inspectoratelor şcolare şi a personalului administrativ din şcoli în administrarea financiară.
    (3) Elaborarea şi aplicarea unui sistem de monitorizare şcolară şi de îmbunătăţire a performantelor.
    (4) Înfiinţarea şi activizarea centrelor regionale documentare la cinci dintre Casele personalului didactic existente, pentru a oferi asistenta educatorilor şi altui tip de personal implicat în învăţămîntul secundar.
    (5) Realizarea de studii, seminarii locale şi experimente-pilot pentru formularea şi testarea politicilor de mobilizare a resurselor în învăţămînt.
    (6) Asigurarea asistenţei tehnice, şcolarizării, echipamentului şi a materialelor care urmează sa fie utilizate pentru realizarea acestei părţi a proiectului.

    Partea C
    (1) Elaborarea şi implementarea politicilor şi procedurilor destinate sa asigure planificarea eficienta şi realizarea activităţilor proiectului, inclusiv prin înfiinţarea şi funcţionarea unei Unităţi de coordonare a proiectului şi a unui Comitet coordonator de supervizare şi coordonare a execuţiei proiectului.
    (2) Asigurarea asistenţei tehnice, a echipamentului de birou, a materialelor şi vehiculelor care urmează sa fie utilizate pentru realizarea acestei părţi a proiectului.
                                 *
                             * *
    Se estimează ca proiectul va fi încheiat pînă la data de 30 septembrie 1999.

    ANEXA 3

                            GRAFIC DE AMORTIZARE

   ------------------------------------------------------------
   Data plăţii datorate Plata capitalului de bază
                                 (exprimată în dolari) *)
   ------------------------------------------------------------
    1 noiembrie 1999 935.000
    1 mai 2000 970.000
    1 noiembrie 2000 1.005.000
    1 mai 2001 1.045.000
    1 noiembrie 2001 1.080.000
    1 mai 2002 1.120.000
    1 noiembrie 2002 1.165.000
    1 mai 2003 1.205.000
    1 noiembrie 2003 1.250.000
    1 mai 2004 1.300.000
    1 noiembrie 2004 1.345.000
    1 mai 2005 1.395.000
    1 noiembrie 2005 1.450.000
    1 mai 2006 1.500.000
    1 noiembrie 2006 1.560.000
    1 mai 2007 1.615.000
    1 noiembrie 2007 1.675.000
    1 mai 2008 1.740.000
    1 noiembrie 2008 1.800.000
    1 mai 2009 1.870.000
    1 noiembrie 2009 1.940.000
    1 mai 2010 2.010.000
    1 noiembrie 2010 2.085.000
    1 mai 2011 2.165.000
    1 noiembrie 2011 2.245.000
    1 mai 2012 2.325.000
    1 noiembrie 2012 2.415.000
    1 mai 2013 2.505.000
    1 noiembrie 2013 2.595.000
    1 mai 2014 2.690.000
---------------------------------------------------------------

---------
    *) Cifrele din aceasta coloană reprezintă echivalentul în dolari stabilit la datele respective ale tragerii. A se vedea Condiţiile generale, secţiunile 3.04 şi 4.03.

    Prime pentru plata în avans
    Conform secţiunii 3.04 b) din Condiţiile generale, prima plătibilă asupra valorii capitalului de baza, la orice scadenţă a împrumutului care urmează sa fie plătită în avans, va fi procentajul specificat pentru perioada aplicabilă de plata în avans de mai jos:

-------------------------------------------------------------------
   Perioada de plată în avans Prima
                                            -----------------------
                                            Rata dobânzii (expri-
                                            mată ca un procent pe
                                            an) aplicabilă împru-
                                            mutului la data plăţii
                                            în avans înmulţită cu:
-------------------------------------------------------------------
   Nu mai mult de 3 ani înainte de
   scadenta 0,15
   Peste 3 ani, dar nu mai mult de
   6 ani înainte de scadenta 0,30
   Peste 6 ani, dar nu mai mult de
   11 ani înainte de scadenta 0,55
   Peste 11 ani, dar nu mai mult de
   16 ani înainte de scadenta 0,80
   Peste 16 ani, dar nu mai mult de
   18 ani înainte de scadenta 0,90
   Peste 18 ani înainte de scadenta 1,00
-------------------------------------------------------------------


    ANEXA 4

               ACHIZIŢIONARE DE SERVICII DE CONSULTANŢĂ

    SECŢIUNEA I - ACHIZIŢIONAREA BUNURILOR

    Partea A - Licitaţia competitivă internaţionala
    1. Cu excepţia prevederilor din partea C a acestei secţiuni, bunurile vor fi achiziţionate prin contracte adjudecate utilizînd proceduri în conformitate cu cele prezentate în secţiunile I şi II ale Ghidului pentru achizitionari în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. şi creditelor I.D.A., editate de Banca în mai 1992 (ghidul).
    a) Pentru contractele cu preţuri fixate, invitaţia în licitaţie specificată în paragraful 2.13 al ghidului va prevedea ca, atunci cînd adjudecarea contractului este amînată după perioada de valabilitate iniţială a ofertei, preţul de oferta al ofertantului cîştigător sa crească pentru fiecare saptamina de intirziere cu doi factori de corecţie cunoscuţi dinainte şi acceptaţi de Banca, unul care va fi aplicat tuturor componentelor în valuta, iar celălalt componentei în moneda locală a preţului de oferta. Aceasta creştere nu va fi luată în considerare la evaluarea ofertei.
    b) In achiziţionarea bunurilor conform acestei părţi A, Împrumutatul va folosi documentele de licitaţie standard relevante emise de Banca, cu acele modificări pe care Banca le va aproba ca fiind necesare pentru scopurile proiectului. Dacă Banca nu a emis documente de licitaţie standard relevante, Împrumutatul va utiliza documente de licitaţie bazate de alte forme standard recunoscute pe plan internaţional şi convenite cu Banca.
    2. In măsura posibilului, contractele pentru bunuri vor fi grupate în pachete de licitaţie estimate sa coste echivalentul a 250.000 $ sau mai mult.

    Partea B - Preferinţa pentru producătorii locali
    In achiziţionarea bunurilor conform procedurilor descrise în paragraful 1 din partea A a acestei anexe, bunurile realizate în România pot beneficia de o marja de preferinţa în concordanta cu, şi în limitele prevederilor paragrafelor 2.55 şi 2.56 ale ghidului şi ale paragrafelor 1 - 4 ale anexei nr. 2 la ghid.

    Partea C - Alte procedee de achiziţionare
    1. Bunurile sau grupele de bunuri estimate sa coste echivalentul a 250.000 $ sau mai puţin pe contract, pînă la o suma totală echivalenta cu 23.000.000 $, pot fi procurate prin contracte adjudecate pe baza licitaţiei competitive cu publicitate pe plan local, în conformitate cu proceduri acceptabile Băncii.
    2. Bunurile sau grupurile de bunuri estimate sa coste echivalentul a 250.000 $ sau mai puţin pe contract, pînă la o suma totală echivalenta cu 700.000 $, pot fi procurate prin contracte adjudecate pe baza comparării a trei cotaţii de preţ obţinute dintr-o lista de furnizori calificaţi acceptabili Băncii, din cel puţin trei tari eligibile conform ghidului, în conformitate cu proceduri acceptabile Băncii.
    3. Bunurile sau grupurile de bunuri estimate sa coste echivalentul a 50.000 $ sau mai puţin pe contract, pînă la o suma totală echivalenta cu 500.000 $, pot fi procurate prin contracte adjudecate pe baza comparării cotaţiilor de preţ obţinute de la cel puţin trei furnizori calificaţi eligibili conform ghidului, potrivit procedurilor acceptabile Băncii.
    4. Contractele pentru bunuri considerate de Banca a fi de natura deosebita pot fi adjudecate după negocieri directe cu furnizorii, conform procedurilor acceptabile băncii.

    Partea D - Analiza de către Bancă a deciziilor de achiziţionare
    1. Analiza invitaţiilor la licitaţie, a adjudecarilor propuse şi a contractelor finale:
    a) Referitor la fiecare contract pentru bunuri estimat sa coste echivalentul a 250.000 $ sau mai mult, adjudecate în conformitate cu secţiunea I, partea C, paragraful 4, a acestei anexe, se vor aplica procedurile prezentate în paragrafele 2 şi 4 din anexa nr. 1 la ghid. Dacă plăţile pentru aceste contracte se vor efectua din contul special, aceste proceduri vor fi modificate pentru a asigura ca cele doua copii certificate ale contractului, necesar a fi înaintate Băncii conform paragrafului 2 d), vor fi transmise Băncii înainte de efectuarea primei plati din contul special cu privire la acest contract.
    b) Referitor la contractele care nu se încadrează în prevederile paragrafului precedent, se vor aplica procedurile prezentate în paragrafele 3 şi 4 ale anexei nr. 1 la ghid. Dacă plăţile pentru aceste contracte urmează sa se efectueze din contul special, procedurile respective vor fi modificate pentru a asigura ca cele doua copii certificate ale contractului, împreună cu celelalte informaţii necesar a fi furnizate Băncii, conform paragrafului 3 menţionat, vor fi transmise Băncii ca parte a documentelor justificative ce trebuie transmise conform paragrafului 4 din anexa nr. 6 la acest acord.
    c) Prevederile subparagrafului precedent b) nu se vor aplica la contractele pe seama cărora tragerile se vor efectua pe baza declaraţiilor de cheltuieli.
    2. Cifra de 15 % este specificată aici pentru scopurile paragrafului 4 din anexa nr. 1 la ghid.

    SECŢIUNEA A II- a - ANGAJAREA CONSULTANŢILOR
    1. Serviciile de consultanţă vor fi angajate prin contracte adjudecate consultantilor ale căror calificări, experienţa, termeni şi condiţii de angajare vor fi satisfăcătoare pentru Banca. Aceşti consultanţi vor fi aleşi în conformitate cu principiile şi procedurile satisfăcătoare pentru Banca, pe baza Ghidului pentru utilizarea consultantilor de către imprumutatii Băncii Mondiale şi de către Banca Mondială ca agenţie executorie, publicat de Banca în august 1981 (ghidul consultantilor). Pentru sarcini complexe şi de durata, Împrumutatul va angaja consultanţi prin contracte, folosind formularul standard de contract pentru servicii de consultanţa publicat de către Banca, cu acele modificări ce vor fi convenite cu Banca. Dacă nu au fost publicate documente relevante de contract-standard de către Banca, Împrumutatul va utiliza alte formulare standard convenite cu Banca.
    2. Independent de prevederile paragrafului 1 al aceste secţiuni, prevederile ghidului consultantilor, care impun revizia anterioară din partea Băncii sau aprobarea de bugete, liste scurte, proceduri de selecţie, scrisori de invitaţie, oferte, rapoarte de evaluare şi contracte, nu se vor aplica la contractele estimate sa coste mai puţin de 100.000 $ echivalent fiecare. Totuşi, aceasta excepţie la revizia anterioară a Băncii nu se va aplica la termenii de referinţa pentru aceste contracte şi nici la angajarea persoanelor fizice, la selecţia de firme din sursa unica, la sarcini de natura specială determinate ca atare de către Banca în mod rezonabil, la modificările de contracte care ridica valoarea contractului la echivalentul a 100.000 $ sau mai mult şi la 20 de contracte pentru partea A (5) din proiect, selectate pentru revizuire de către Banca.

    ANEXA 5

                     PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE
    1. Răspunderea generală pentru realizarea proiectului va fi încredinţată de către Împrumutat Ministerului Învăţămîntului (M.O.E.). In acest scop, Împrumutatul se va asigura ca M.O.E.: a) va realiza proiectul conform cerinţelor şi altor detalii stabilite sau specificate în Manualul operaţional al proiectului; b) va înfiinţa şi va menţine Unitatea de coordonare a proiectului ca personal, alte resurse şi termeni de referinţa satisfacatori pentru Banca, pentru a supraveghea realizarea proiectului şi procurarea bunurilor şi serviciilor din cadrul acestuia; şi c) va menţine, în termeni de referinţa satisfacatori pentru Banca, un Comitet coordonator pentru sectorul învăţămînt, care sa cuprindă reprezentanţi ai departamentelor tehnice ale M.O.E. şi sa raporteze direct acestuia pentru a coordona activităţile din cadrul proiectului ale departamentelor tehnice ale M.O.E. şi a asigura îndrumarea strategica în realizarea proiectului.
    2. Împrumutatul: a) va angaja sau va determina sa fie angajaţi consultanţi, cu calificări şi termeni de referinţa şi în concordanta cu un grafic de lucru satisfăcătoare pentru Banca, pentru a ajuta la realizarea proiectului; b) se va asigura ca tot acest personal calificat şi de conducere, în număr adecvat convenit cu Banca, va fi disponibilizat şi păstrat cît va fi necesar, pentru îndeplinirea eficienta a proiectului, şi după aceea, pentru susţinerea obiectivelor acestuia; c) se va asigura ca pregătirea în străinătate şi în ţara, prevăzută în proiect, se va realiza conform programelor şi criteriilor pentru selecţia candidaţilor cuprinse în acesta şi care sunt satisfăcătoare pentru Banca.
    3. Pentru facilitarea realizării obiectivelor partii A (6) din proiect, Împrumutatul se va asigura ca elaborarea manualelor revizuite conform acestuia sa nu fie contractată cu editori care sunt beneficiari de subvenţii bugetare din partea Împrumutatului.
    4. Pentru a uşura îndeplinirea eficienta a proiectului conform prevederilor din secţiunea 3.01 a) a acestui acord, a criteriilor şi orientarilor expuse în Manualul operaţional al proiectului, Împrumutatul: a) va pregati şi va înainta Băncii, pînă la 31 martie şi 1 septembrie din fiecare an, un raport, satisfăcător ca forma şi conţinut pentru Banca, privind progresele realizate în îndeplinirea proiectului în timpul celor 6 luni anterioare datei raportului, evaluat conform indicatorilor conveniţi cu Banca, precum şi resursele necesare şi măsurile recomandate pentru a asigura îndeplinirea eficienta, în continuare, a proiectului, si, luind în considerare opiniile Băncii asupra acestor aspecte, precum şi pe baza concluziilor şi recomandărilor acestui raport, va lua toate măsurile, inclusiv alocarea resurselor necesare, pentru asigurarea realizării eficiente a proiectului; şi b) va revizui cu Banca şi va pregati, conform termenilor de referinţa conveniţi cu aceasta, şi ii va înainta, în noiembrie 1996, un raport care sa cuprindă datele disponibile privind progresele în realizarea obiectivelor proiectului din perioada anterioară datei acestui raport şi care sa stabilească măsurile recomandate pentru asigurarea realizării obiectivelor proiectului în perioada următoare raportului si, după aceea, va lua toate măsurile care, în opinia Băncii, sunt necesare pentru realizarea acestor obiective.

    ANEXA 6

                       CONTUL SPECIAL
    1. Pentru scopurile acestei anexe:
    a) termenul categorii eligibile înseamnă categoriile de la (1) la (3), prezentate în tabelul din paragraful 1 al anexei nr. 1 la acest acord;
    b) termenul cheltuieli eligibile înseamnă cheltuieli legate de costul rezonabil al bunurilor şi serviciilor cerute de proiect şi care urmează sa fie finanţate din sumele împrumutului alocate, periodic, pentru categoriile eligibile, conform prevederilor anexei nr. 1 la acest acord; şi
    c) termenul alocaţie autorizata înseamnă o suma echivalenta cu 2.000.000 $, ce va fi trasa din contul împrumutului şi depozitată în contul special conform paragrafului 3 a) al acestei anexe.
    2. Plăţile din contul special se vor efectua exclusiv pentru cheltuielile eligibile conform prevederilor acestei anexe.
    3. După ce Banca a primit documente justificind în mod satisfăcător pentru ea ca acest cont special a fost deschis corespunzător, tragerile alocaţiei autorizate şi cele următoare pentru realimentarea contului special se vor efectua după cum urmează:
    a) Pentru tragerile alocaţiei autorizate, Împrumutatul va înainta Băncii o cerere sau cereri pentru un depozit sau depozite care nu depăşesc suma totală a alocaţiei autorizate. Pe baza acestei sau acestor cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depozita în contul special suma sau sumele solicitate de Împrumutat.
    b) (i) Pentru realimentarea contului special, Împrumutatul va înainta Băncii cereri pentru depozite în contul special, la intervalele precizate de Banca.
    (ii) Anterior sau în momentul efectuării acestei cereri, Împrumutatul va înainta Băncii documentele sau alte evidente necesare conform paragrafului 4 al acestei anexe pentru plata sau plăţile pentru care se cere realimentarea contului. Pe baza fiecărei asemenea cereri, Banca în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depune în contul special suma solicitată de Împrumutat şi specificată în documentele respective şi în alte evidente ca fiind plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile.
    Toate aceste depozite vor fi trase de banca din contul împrumutului în cadrul categoriilor eligibile respective şi în sumele echivalente respective, asa cum s-a justificat prin documentele menţionate şi alte evidente.
    4. Pentru fiecare plata efectuată de Împrumutat din contul special, Împrumutatul, la momentul cerut în mod rezonabil de Banca, va înainta Băncii acele documente şi alte evidente care sa ateste ca aceasta plata s-a efectuat exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
    5. Independent de prevederile paragrafului 3 al acestei anexe, Băncii nu i se va cere sa facă depozite suplimentare în contul special:
    a) dacă, la un moment dat, Banca a hotărît ca toate tragerile ulterioare trebuie efectuate de către Împrumutat direct din contul împrumutului conform prevederilor art. 5 din Condiţiile generale şi paragrafului A din secţiunea 2.02 a acestui acord; sau
    b) o data cu suma totală netrasa a împrumutului, alocata pentru categoriile eligibile, mai puţin suma vreunui angajament special neachitat, luat de Banca conform secţiunii 5.02 din Condiţiile generale şi referitor la proiect, va egala echivalentul dublului sumei alocaţiei autorizate.
    După aceea, tragerea din contul împrumutului a sumei rămasă netrasa din împrumut, alocata pentru categoriile eligibile, va urma acele proceduri pe care Banca le va specifica, prin notificare adresată Împrumutatului. Aceste trageri ulterioare se vor efectua numai după, şi în măsura în care, Banca s-a asigurat ca toate sumele rămase ca depozit în contul special la data acelei notificări vor fi folosite la efectuarea plăţilor pentru cheltuieli eligibile.
    6. a) Dacă Banca va considera, la un moment dat, ca vreo plata din contul special: (i) a fost efectuată pentru o cheltuiala sau într-o suma neeligibila conform paragrafului 2 al acestei anexe; sau (ii) nu a fost justificată prin documentele furnizate Băncii, Împrumutatul, imediat după notificarea din partea Băncii: A) va prezenta acele documente suplimentare pe care Banca le-ar putea solicita; sau B) va depozita în contul special (sau, dacă Banca o va cere, ii va restitui o suma egala cu suma plăţii sau a acelei părţi a acesteia, care nu este eligibilă sau justificată.
    Dacă Banca nu hotărăşte altfel, nu se va efectua nici un depozit ulterior de către Banca în contul special pînă cînd Împrumutatul nu va prezenta acele evidente sau nu va efectua acel depozit sau plata, după caz.
    b) Dacă Banca va considera, la un moment dat, că o suma rămasă în contul special nu va fi necesară pentru acoperirea unor plăţi ulterioare referitoare la cheltuieli eligibile, Împrumutatul, imediat după notificare din partea Băncii, va rambursa Băncii aceasta suma restanta.
    c) Împrumutatul poate, pe baza unei notificări către Banca, să restituie acesteia toate sau o parte din fondurile aflate în depozit în contul special.
    d) Restituirile către Banca efectuate conform paragrafelor 6 a), b) şi c) din această anexa vor fi creditate în contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare conform prevederilor relevante ale acestui acord, inclusiv ale Condiţiilor generale.

                     -------------------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016