Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA Nr. 2 din 14 ianuarie 1994  privind calitatea in constructii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA Nr. 2 din 14 ianuarie 1994 privind calitatea in constructii

EMITENT: Guvernul Romaniei
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 24 ianuarie 1994
În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. h) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractãrii şi garantarii unor credite externe,

Guvernul României emite prezenta ordonanta.

CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Calitatea construcţiilor este rezultanta totalitãţii performantelor de comportare a acestora în exploatare şi a satisfacerii, pe intreaga durata de existenta, a tuturor exigenţelor utilizatorilor şi colectivitãţilor, exprimate sau implicite.
ART. 2
Prevederile prezentei ordonanţe se aplica construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate sau destinaţie - denumite în continuare construcţii -, precum şi lucrãrilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale acestora.
Exigenţele privind calitatea instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice de producţie se stabilesc şi se realizeazã prin reglementãri specifice fiecãrui domeniu de activitate.
ART. 3
Prin prezenta ordonanta se instituie sistemul calitãţii în construcţii, care sa conducã la realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzãtoare, în scopul protejãrii vieţii oamenilor, a societãţii şi a mediului înconjurãtor.
ART. 4
Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzãtoare sînt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe intreaga durata de existenta a acestora, a urmãtoarelor exigente de performanta esenţiale:
a) rezistenta şi stabilitate;
b) siguranta în exploatare;
c) siguranta la foc;
d) sãnãtatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;
e) izolatie termica, hidrofuga şi economie de energie;
f) protecţie impotriva zgomotului.
ART. 5
Obligaţiile prevãzute la articolul precedent revin tuturor factorilor implicaţi care concura la conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor, precum şi la postutilizarea lor, potrivit responsabilitãţii fiecãruia.
Aceşti factori sînt: investitorii, cercetatorii, proiectantii, specialiştii verificatori de proiecte atestaţi, fabricantii şi furnizorii de produse pentru construcţii, executantii, dirigintii de specialitate, proprietarii, administratorii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi, experţii tehnici atestaţi, precum şi autoritãţile publice şi asociaţiile profesionale de profil.
ART. 6
În contractele care se încheie ori, dupã caz, în dispoziţiile sau autorizaţiile care se emit, factorii prevãzuţi la articolul precedent sînt obligaţi sa înscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al construcţiilor, corespunzãtoare exigenţelor de performanta, precum şi garanţiile materiale şi orice alte prevederi, care sa conducã la realizarea acestor clauze.
În contracte nu se pot înscrie niveluri şi cerinţe referitoare la calitate, inferioare reglementãrilor tehnice în vigoare cu privire la exigenţele de performanta esenţiale prevãzute la art. 4.
ART. 7
Construcţiile se clasifica în categorii de importanta în funcţie de complexitate, destinaţie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul siguranţei, precum şi dupã considerente economice.
Sistemul calitãţii în construcţii se aplica în mod diferenţiat în funcţie de categoriile de importanta a construcţiilor, conform regulamentelor şi procedurilor de aplicare a fiecãrei componente a sistemului.
CAP. 2
Sistemul calitãţii în construcţii
ART. 8
Sistemul calitãţii în construcţii reprezintã ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitãţi, regulamente, proceduri şi mijloace, care concura la realizarea calitãţii construcţiilor în toate etapele de concepere, realizare, exploatare şi postutilizare a acestora.
ART. 9
Sistemul calitãţii în construcţii se compune din:
a) reglementãrile tehnice în construcţii;
b) calitatea produselor folosite la realizarea construcţiilor;
c) agremente tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii;
d) verificarea proiectelor, a execuţiei lucrãrilor şi expertizarea proiectelor şi a construcţiilor;
e) managementul calitãţii în construcţii;
f) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercãri în construcţii;
g) asigurarea activitãţii metrologice în construcţii;
h) recepţia construcţiilor;
i) urmãrirea comportãrii în exploatare şi investiţii în timp la construcţii;
j) postutilizarea construcţiilor;
k) controlul de stat al calitãţii în construcţii.
ART. 10
Reglementãrile tehnice în construcţii se stabilesc prin regulamente şi proceduri şi au ca obiect conceptia, calculul, alcãtuirea, execuţia şi exploatarea construcţiilor. Prin reglementãrile tehnice se stabilesc, în principal, condiţiile minime de calitate cerute construcţiilor, produselor şi procedeelor utilizate în construcţii, precum şi modul de determinare şi verificare a acestora.
ART. 11
Certificarea calitãţii produselor folosite în construcţii se efectueazã prin grija producãtorului şi/sau a furnizorului, în conformitate cu metodologia şi cu procedurile stabilite pe baza legii.
La lucrãrile de construcţii se interzice folosirea de produse fãrã certificarea calitãţii lor, care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzãtor exigenţelor de performanta esenţiale.
ART. 12
Argumentele tehnice pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii stabilesc, în condiţiile prezentei ordonanţe, aptitudinea de utilizare, condiţiile de fabricaţie, transport, depozitare, de punere în opera şi de întreţinere ale acestora.
La lucrãrile de construcţii, care trebuie sa asigure nivelul de calitate conform exigenţelor de performanta esenţiale, se pot folosi numai produse, procedee şi echipamente traditionale şi/sau noi, pentru care exista agremente tehnice corespunzãtoare.
ART. 13
Verificarea proiectelor pentru execuţia construcţiilor, în ceea ce priveşte respectarea reglementãrilor tehnice referitoare la exigenţele de performanta esenţiale, se va face numai de cãtre specialişti verificatori de proiecte atestaţi, persoane fizice şi persoane juridice care au angajate persoane fizice atestate, independenţi de agenţii economici elaboratori ai proiectelor.
Se interzice aplicarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie neverificate în condiţiile alineatului precedent.
Verificarea execuţiei construcţiilor este obligatorie şi se efectueazã de cãtre investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenţi economici de consultanţa specializaţi.
Expertizele tehnice ale proiectelor şi ale construcţiilor se efectueazã la cerere, numai de cãtre experţi atestaţi în acest scop.
ART. 14
Managementul calitãţii în construcţii consta în conducerea şi asigurarea calitãţii acestora şi constituie principala obligaţie a tuturor factorilor care participa la conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor. Acesta se realizeazã printr-o strategie adecvatã şi prin mãsuri specifice, elaborate şi adoptate în scopul obţinerii atestarii şi garantarii calitãţii construcţiilor.
Agenţii economici care executa lucrãri de construcţii asigura nivelul de calitate corespunzãtor exigenţelor de performanta esenţiale, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi printr-un sistem propriu conceput şi realizat.
ART. 15
Autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercãri în construcţii se fac în conformitate cu prevederile legale.
ART. 16
Asigurarea activitãţii metrologice în construcţii se realizeazã conform prevederilor legale privind etalonarea, verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor de mãsurare şi control utilizate în acest domeniu.
ART. 17
Recepţia construcţiilor constituie certificarea realizãrii acestora în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnica a construcţiei, pe baza examinãrii lor.
Cartea tehnica a construcţiei cuprinde documente privitoare la conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiei. Ea se întocmeşte prin grija investitorului şi se preda proprietarului construcţiei, care are obligaţia sa o pãstreze şi sa o completeze la zi. Prevederile din cartea tehnica a construcţiei referitoare la exploatare sînt obligatorii pentru proprietar, administrator şi utilizator.
ART. 18
Urmãrirea comportãrii în exploatare în timp a construcţiilor se face pe toatã durata de existenta a acestora şi cuprinde ansamblul de activitãţi privind examinarea directa sau investigarea cu mijloace de observare şi mãsurare specifice, în scopul menţinerii exigenţelor de performanta esenţiale.
Intervenţiile la construcţiile existente se referã la lucrãri de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţialã, precum şi la lucrãri de reparaţii aferente structurilor de rezistenta şi se consemneazã obligatoriu în cartea tehnica a construcţiei.
ART. 19
Postutilizarea construcţiilor cuprinde activitãţile de dezafectare, demontare şi demolare a construcţiilor, de reconditionare şi refolosire a elementelor şi produselor recuperabile, precum şi reciclarea deşeurilor nefolosibile, cu asigurarea protecţiei mediului, potrivit legii.
ART. 20
Controlul de stat al calitãţii în construcţii cuprinde inspecţii în etapele de concepere, executare, exploatare şi postutilizare a construcţiilor, privind componentele sistemului calitãţii în construcţii, în funcţie de categoria de importanta a acestora.
CAP. 3
Obligaţii şi raspunderi

Secţiunea 1
Obligaţii şi raspunderi ale investitorilor
ART. 21
Investitorii sînt persoane fizice sau juridice care finanţeazã şi realizeazã investiţii şi au urmãtoarele raspunderi şi obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:
a) stabilirea nivelului calitativ care trebuie realizat prin proiectare şi execuţie pe baza reglementãrilor tehnice, precum şi a studiilor şi cercetãrilor efectuate;
b) obţinerea acordurilor şi a avizelor prevãzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construcţie;
c) asigurarea verificãrii proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
d) asigurarea verificãrii execuţiei corecte a lucrãrilor de construcţii prin diriginti de specialitate sau agenţi economici de consultanţa specializaţi, pe tot parcursul realizãrii lucrãrilor;
e) asigurarea soluţionãrii neconformitatilor, defectelor apãrute pe parcursul execuţiei lucrãrilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;
f) asigurarea recepţiei lucrãrilor de construcţii la terminarea acestora şi la expirarea perioadei de garanţie;
g) întocmirea cãrţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia proprietarului.

Secţiunea 2
Obligaţii şi raspunderi ale proiectanţilor de construcţii
ART. 22
Proiectantii de construcţii rãspund de îndeplinirea urmãtoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a construcţiei;
b) asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzãtor exigenţelor de performanta esenţiale, cu respectarea reglementãrilor tehnice şi a clauzelor contractuale;
c) prezentarea proiectelor elaborate specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de investitori, precum şi soluţionarea lipsurilor, neconformitatilor şi neconcordantelor semnalate de aceştia;
d) elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile lucrãrilor. Documentaţia privind postutilizarea construcţiilor se efectueazã numai la solicitarea proprietarului;
e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrãrile executate corespunzãtor exigenţelor de performanta esenţiale şi participarea pe şantier la verificãrile de calitate legate de acestea;
f) stabilirea modului de soluţionare a defectelor apãrute în execuţie din vina lor la construcţiile la care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzãtor exigenţelor de performanta esenţiale, precum şi urmãrirea aplicãrii pe şantier a soluţiilor adoptate dupã însuşirea acestora de cãtre specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea investitorului;
g) participarea la întocmirea cãrţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrãrilor executate.

Secţiunea 3
Obligaţii şi raspunderi ale executantilor lucrãrilor de construcţii
ART. 23
Executantul lucrãrilor de construcţii are urmãtoarele obligaţii principale:
a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor şi neconcordantelor constatate în proiecte, în vederea soluţionãrii;
b) începerea execuţiei lucrãrilor numai la construcţii în condiţiile legii şi numai pe baza proiectelor verificate de specialişti atestaţi;
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzãtor exigenţelor de performanta esenţiale, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, precum şi printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat;
d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la asigurarea condiţiilor necesare verificãrii lucrãrilor ajunse în faze determinate ale execuţiei, precum şi executãrii acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrãrilor;
e) soluţionarea lipsurilor, neconformitatilor, defectelor şi neconcordantelor apãrute în fazele de execuţie numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant, cu acordul investitorului;
f) utilizarea în execuţia lucrãrilor numai a produselor şi procedeelor prevãzute în proiect, certificate sau pentru care exista argumente tehnice, care conduc la realizarea exigenţelor de performanta esenţiale, precum şi gestionarea probelor martor. Produsele şi procedeele prevãzute în proiect pot fi înlocuite cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi, cu acordul investitorului;
g) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzãtor exigenţelor de performanta esenţiale;
h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrãri publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrãrilor;
i) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cãrţii tehnice a construcţiei;
j) aducerea la îndeplinire, a termenelor stabilite, a mãsurilor depuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrãrilor de construcţii;
k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative apãrute din vina sa atît în perioada de execuţie, cît şi în perioada de garanţie stabilitã potrivit legii;
l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţialã, la terminarea execuţiei lucrãrilor.

Secţiunea 4
Obligaţii şi raspunderi ale specialiştilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu execuţia şi ale experţilor tehnici, atestaţi
ART. 24
Specialiştii verificatori de proiecte atestaţi rãspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzãtor exigenţelor de performanta esenţiale.
Responsabilii tehnici cu execuţia atestaţi rãspund, conform atribuţiilor care le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzãtor exigenţelor de performanta esenţiale la lucrãrile de construcţii pentru care sînt angajaţi.
Experţii tehnici atestaţi, angajaţi pentru expertizarea unor proiecte, lucrãri de construcţii sau construcţii aflate în exploatare, rãspund pentru soluţiile date.

Secţiunea 5
Obligaţii şi raspunderi ale proprietarilor construcţiilor
ART. 25
Proprietarii construcţiilor au urmãtoarele obligaţii principale:
a) efectuarea la timp a lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii care le revin, prevãzute, conform normelor legale, în cartea tehnica a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmãrire a comportãrii în timp a construcţiilor;
b) pãstrarea şi completarea la zi a cãrţii tehnice a construcţiei;
c) asigurarea urmãririi comportãrii în timp a construcţiilor conform prevederilor din cartea tehnica a construcţiei şi reglementãrile tehnice;
d) efectuarea, dupã caz, de modificãri, transformãri, modernizãri şi consolidãri ale construcţiei numai pe baza de proiecte întocmite de persoane fizice sau juridice autorizate, verificate potrivit legii;
e) asigurarea realizãrii lucrãrilor de investiţii la construcţii, impuse prin reglementãrile legale;
f) asigurarea efectuãrii lucrãrilor din etapa de postutilizare a construcţiilor cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Secţiunea 6
Obligaţii şi raspunderi ale administratorilor şi utilizatorilor construcţiilor
ART. 26
Administratorii şi utilizatorii construcţiilor au urmãtoarele obligaţii principale:
a) folosirea construcţiilor conform instrucţiunilor de exploatare prevãzute în carte tehnica a construcţiei;
b) efectuarea la timp a lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii care le revin conform contractului;
c) efectuarea de modificãri, consolidãri sau schimbãri ale destinaţiei construcţiei numai cu acordul proprietarului şi cu respectarea prevederilor legale;
d) efectuarea urmãririi comportãrii în timp a construcţiilor conform cãrţii tehnice a construcţiei şi contractului încheiat cu proprietarul;
e) sesizarea în termen de 24 de ore a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrãri publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, în cazul unor accidente tehnice la construcţiile în exploatare.

Sesiunea 7
Obligaţii şi raspunderi în activitatea de cercetare în construcţii şi în materiale de construcţii
ART. 27
Unitãţile care presteazã activitãţi de cercetare în construcţii şi în materiale de construcţii au urmãtoarele obligaţii principale:
a) efectuarea de cercetãri teoretice şi experimentale preliminare în vederea fundamentarii reglementãrilor tehnice în construcţii;
b) fundamentarea, elaborarea şi experimentarea de soluţii tehnice, produse şi procedee noi pentru construcţii;
c) verificarea şi controlul noilor produse, procedee şi echipamente la solicitarea producãtorilor, în vederea eliberãrii de agremente tehnice, conform dispoziţiilor legale.

Secţiunea 8
Obligaţii şi raspunderi comune
ART. 28
Rãspunderea pentru realizarea şi menţinerea, pe intreaga durata de existenta, a unor construcţii de calitate corespunzãtoare, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin procedurile şi regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, revine factorilor care participa la conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea acestora.
ART. 29
Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia atestat, dirigintele de specialitate, agentul economic de consultanţa specializat, expertul tehnic atestat rãspund, fiecare potrivit obligaţiilor care le revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrãrii şi, dupã îndeplinirea acestui termen, pe toatã durata de existenta a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data realizãrii ei.
ART. 30
Inspecţia de stat în construcţii, lucrãri publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi celelalte organisme similare cu atribuţii stabilite prin dispoziţii legale rãspund de exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitarã a prevederilor legale în domeniul calitãţii construcţiilor, în toate fazele şi componentele sistemului calitãţii în construcţii, precum şi de constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor prevãzute de lege şi, dupã caz, de sistarea lucrãrilor realizate necorespunzãtor.
Controlul de stat al calitãţii în construcţii pentru construcţiile din cadrul obiectivelor militare stabilite prin ordine ale ministrului apãrãrii naţionale, ministrului de interne şi directorului Serviciului Roman de Informaţii se realizeazã de cãtre organele proprii ale autoritãţilor menţionate, abilitate în acest scop.
CAP. 4
Sancţiuni
ART. 31
Constituie contravenţii la prevederile prezentei ordonanţe urmãtoarele fapte, dacã nu au fost sãvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sa fie considerate infracţiuni şi se sancţioneazã cu amenda:
1. De la 1.500.000 lei la 7.500.000 lei:
a) proiectarea, verificarea, expertizarea sau realizarea construcţiilor ori executarea de modificãri ale acestora fãrã respectarea reglementãrilor tehnice privind stabilitatea şi rezistenta construcţiilor;
b) executarea de modificãri ori demolarea integrala sau parţialã a construcţiilor cu încãlcarea prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea acestora, precum şi neexecutarea obligaţiilor privind urmãrirea comportãrii în timp a construcţiilor, referitoare la stabilitate şi rezistenta.
2. De la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:
a) realizarea de construcţii fãrã proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialişti atestaţi conform prevederilor legale;
b) neexecutarea obligaţiilor privind urmãrirea comportãrii în timp a construcţiilor, a lucrãrilor de întreţinere, reparaţii şi consolidãri care decurg din aceasta urmãrire;
c) realizarea de modificãri, transformãri, modernizãri, consolidãri care pot afecta exigenţele de performanta esenţiale, fãrã proiect verificat de specialişti atestaţi conform prevederilor legale;
d) neorganizarea şi neaplicarea sistemului de conducere şi de asigurare a calitãţii, inclusiv realizarea de construcţii fãrã responsabili tehnici cu execuţia, atestaţi, corespunzãtor prevederilor art. 14.
3. De la 500.000 lei la 2.500.000 lei:
a) elaborarea de proiecte incomplete sau conţinînd neconcordante între diferitele secţiuni ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzãtor exigenţelor de performanta esenţiale, precum şi însuşirea acestora de cãtre specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
b) încãlcarea prevederilor din reglementãrile tehnice referitoare la exigenţele de performanta esenţiale ale construcţiei;
c) receptionarea construcţiei cu încãlcarea prevederilor legale;
d) neintocmirea, necompletarea şi nepastrarea cãrţii tehnice a construcţiei conform prevederilor legale;
e) stabilirea, în cadrul expertizei unor proiecte de execuţie sau lucrãri de construcţii, a unor soluţii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzãtor exigenţelor de performanta esenţiale;
f) nereaducerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţialã, la terminarea lucrãrilor de construcţii;
g) neasigurarea verificãrii execuţiei corecte a lucrãrilor de construcţii prin diriginti de specialitate sau agenţi economici de consultanţa specializaţi, corespunzãtor prevederilor art. 21 lit. d);
h) nepermiterea sau obstructionarea efectuãrii controlului calitãţii construcţiilor, neprezentarea documentelor şi actelor solicitate de persoanele cu atribuţii de control, conform prevederilor legale.
4. De la 200.000 lei la 1.000.000 lei:
a) neprecizarea în proiect a categoriei de importanta a construcţiei şi nestabilirea fazelor determinate supuse controlului calitãţii;
b) prevederea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu exista agremente tehnice la lucrãri pentru care trebuie sa se asigure nivelul de calitate corespunzãtor exigenţelor de performanta esenţiale;
c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate şi a celorlalte clauze contractuale, referitoare la exigenţele de performanta esenţiale;
d) neexecutarea obligaţiilor de întreţinere şi reparaţii care revin proprietarilor, potrivit legii, şi care afecteazã nivelul de calitate corespunzãtor exigenţelor de performanta esenţiale;
e) neconvocarea facturilor care trebuie sa participe la verificarea lucrãrilor ajunse în faze determinate ale execuţiei şi neasigurarea condiţiilor de verificare.
5. De la 100.000 lei la 200.000 lei:
a) lipsa nemotivatã a factorilor interesaţi de la verificarea lucrãrilor ajunse în faze determinate, urmare convocãrii fãcute de executant, precum şi convocarea nejustificatã a acestora de cãtre executant;
b) nesolicitarea de cãtre investitor sau executant a soluţiilor de remediere a neconcordantelor, neconformitatilor şi defectelor apãrute în timpul execuţiei, referitoare la exigenţele de performanta esenţiale;
c) neîndeplinirea obligaţiei proiectantului de a stabili soluţii pentru remedierea neconcordantelor, neconformitatilor şi a defectelor sesizate, referitoare la exigenţele de performanta esenţiale;
d) neaplicarea de cãtre executant a soluţiilor stabilite de proiectant sau expert, pentru rezolvarea neconcordantelor, neconformitatilor şi defectelor apãrute în timpul execuţiei;
e) nesesizarea în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de stat în construcţii, lucrãri publice, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice la construcţiile în execuţie, precum şi la cele în exploatare;
f) neîndeplinirea la termenul stabilit a mãsurilor cuprinse în actele de control.
ART. 32
Sancţiunile contravenţionale prevãzute la art. 31 se aplica persoanelor juridice sau fizice, dupã caz.
ART. 33
Constatarea contravenţiilor prevãzute la art. 31 şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre Inspecţia de stat în construcţii, lucrãri publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, iar în cazurile prevãzute la art. 30, de cãtre persoanele împuternicite de Ministerul Apãrãrii Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii.
ART. 34
În mãsura în care prezenta ordonanta nu dispune altfel, contravenţiilor prevãzute la <>art. 31 li se aplica dispoziţiile Legii nr. 32/1968 .
CAP. 5
Dispoziţii finale şi tranzitorii
ART. 35
Regulamentele şi procedurile pentru clasificarea construcţiilor în categorii de importanta şi pentru componentele sistemului calitãţii, prevãzute la art. 9, se elaboreazã de Ministerul lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului, cu consultarea organismelor cu atribuţii stabilite prin dispoziţiile legale.
ART. 36
Regulamentele prevãzute la art. 35 se aproba prin hotãrîri ale Guvernului.
Procedurile prevãzute la art. 35 şi normele pentru elaborarea şi aplicarea componentelor sistemului calitãţii în construcţii se aproba prin ordin al ministrului lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului.
ART. 37
Autorizaţia de construire pentru lucrãrile prevãzute la <>art. 3 lit. a), b), c), d), e) din Legea nr. 50/1991 se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialişti verificatori de proiecte atestaţi.
ART. 38
Cheltuielile necesare pentru elaborarea reglementãrilor tehnice, precum şi cele aferente Inspecţiei pentru controlul calitãţii lucrãrilor de construcţii se suporta de cãtre investitori sau proprietari prin virarea unei sume echivalente cu o cota de 0,70% din cheltuielile pentru lucrãrile de investiţii şi de reparaţii capitale la construcţii, la dispoziţia Ministerului lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului, ca venituri extrabugetare în condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice.
Calculul şi virarea sumelor respective se fac eşalonat, concomitent cu plata lucrãrilor de investiţii şi de reparaţii capitale.
Întîrzierile la plata cotelor de cãtre investitor şi proprietari, prevãzute la alin. 1 şi 2, se penalizeaza cu 0,3% pe zi la valoarea sumei datorate, dar nu mai mult decît dublarea acesteia.
Cheltuielile necesare efectuãrii activitãţii de atestare tehnico-profesionalã a specialiştilor în construcţii, de pînã la echivalentul unui salariu minim brut pe economie, se suporta de cãtre partea interesatã.
Disponibilitãţile la finele anului din veniturile extrabugetare ale Ministerului lucrãrilor Publice şi Amenajãrii Teritoriului se reporteazã în anul urmãtor şi au aceeaşi destinaţie.
Cheltuielile necesare certificãrii calitãţii produselor şi procedeelor, eliberãrii de agremente tehnice pentru noile produse, procedee şi echipamente, autorizãrii şi acreditãrii laboratoarelor, verificãrii proiectelor şi execuţiei lucrãrilor de construcţii, managementului calitãţii, verificãrilor metrologice, recepţiei lucrãrilor, urmãririi comportãrii în exploatare, interventiilor în timp şi postutilizarii construcţiilor se asigura de cãtre factorii interesaţi, prin bugetele proprii de venituri şi cheltuieli.
ART. 39
La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga <>Legea nr. 8/1977 privind asigurarea durabilitatii, siguranţei în exploatare, functionalitatii şi calitãţii construcţiilor, precum şi orice dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneazã:
------------------
Ministrul lucrãrilor publice
şi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea

Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Florin Georgescu
-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016