Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA Nr. 16 din 4 august 1995  pentru ratificarea unor acorduri de imprumuturi externe si a unor amendamente la acorduri de imprumuturi externe    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA Nr. 16 din 4 august 1995 pentru ratificarea unor acorduri de imprumuturi externe si a unor amendamente la acorduri de imprumuturi externe

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 175 din 7 august 1995
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie, precum şi ale <>art. 1 lit. (i) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite urmãtoarea ordonanta:

ART. 1
Se ratifica Acordul de împrumut, prezentat în anexa nr. 1, dintre România, în calitate de Împrumutat şi Republica Austria, în calitate de Împrumutãtor, pentru suma de 75 milioane silingi austrieci, semnat la Bucureşti la 13 iulie 1995.
ART. 2
Se ratifica amendamentul prezentat în anexa nr. 2, semnat la 13 iulie 1995 la Bucureşti, la Acordul de împrumut dintre România şi Republica Austria, încheiat la Viena la 1 aprilie 1992, ratificat de România prin <>Legea nr. 51/1992 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 29 mai 1992.
ART. 3
Se ratifica amendamentul, prezentat în anexa nr. 3, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeanã de Investiţii, semnat la Luxemburg şi Bruxelles la 10 mai 1993, ratificat de România prin <>Legea nr. 46/1993 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 14 iulie 1993.
ART. 4
<>Legea nr. 46/1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeanã de Investiţii, semnat la Luxemburg şi Bruxelles la 10 mai 1993, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 14 iulie 1993, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
La articolul unic se introduce un nou alineat avînd urmãtorul cuprins:
"Se autorizeaza Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor, sa introducã, de comun acord cu Banca Europeanã de Investiţii, pe parcursul derulãrii împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Acordului de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificãri în structura împrumutului pe categorii, componente şi beneficiari, modificãri de termene, precum şi orice alte modificãri care nu sînt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României fata de Banca Europeanã de Investiţii sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite iniţial între pãrţi. Guvernul va raporta periodic Parlamentului asupra amendamentelor introduse, în cadrul Raportului privind datoria publica externa a României."
ART. 5
Se ratifica amendamentul, prezentat în anexa nr. 4, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 23 aprilie 1993, ratificat prin <>Legea nr. 49/1993 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 16 iulie 1993.
ART. 6
<>Legea nr. 49/1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 23 aprilie 1993, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 16 iulie 1993, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
La articolul unic se introduce un nou alineat avînd urmãtorul cuprins:
"Se autorizeaza Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor, sa introducã, de comun acord cu Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pe parcursul derulãrii împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Acordului de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificãri în structura împrumutului pe categorii, componente şi beneficiari, modificãri de termene, precum şi orice alte modificãri care nu sînt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României fata Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite iniţial între pãrţi. Guvernul va raporta periodic Parlamentului asupra amendamentelor introduse, în cadrul Raportului privind datoria publica externa a României."
ART. 7
(1) Se ratifica Acordul de împrumut, prezentat în anexa nr. 5, dintre România, Banca Europeanã pentru Investiţii şi Regia Autonomã "ROM-TELECOM", pentru finanţarea Proiectului de Dezvoltare a Telecomunicatiilor, în valoare de 80 milioane ECU echivalent, semnat la Bucureşti, la data de 9 mai 1995, şi la Luxemburg, la data de 16 mai 1995.
(2) Se autorizeaza Guvernul României prin Ministerul Finanţelor ca, de comun acord cu Banca Europeanã de Investiţii şi Regia Autonomã "ROM-TELECOM", sa introducã, pe parcursul derulãrii împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a Acordului de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificãri în structura împrumutului pe categorii, componente şi beneficiari, modificãri de termene, precum şi orice alte modificãri care nu sînt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României fata de Banca Europeanã de Investiţii sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite iniţial între pãrţi.
Guvernul va raporta periodic Parlamentului asupra amendamentelor introduse, în cadrul Raportului privind datoria publica externa a României.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneazã:
---------------
Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Florin Georgescu

Ministrul transporturilor,
Aurel Novac

Ministrul comunicaţiilor,
Adrian Turicu

p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Marcel Dinu,
secretar de stat


ANEXA 1

ACORD DE ÎMPRUMUT

semnat la 13 iulie 1995 între România în calitate de Împrumutat şi republica Austria în calitate de Împrumutãtor pentru suma de 75.000.000 SHA (şaptezeci şi cinci milioane silingi austrieci)*)
-----------------
*) Traducere.

Acord de împrumut semnat la 13 iulie 1995
între
România, reprezentatã prin Ministerul Finanţelor, în calitate de împrumutat (denumita în continuare Împrumutatul)
şi
Banca Nationala a României, în calitate de agent al Împrumutatului (denumita în continuare Agentul)
şi
Republica Austria, reprezentatã de Ministerul Federal al Finanţelor, în calitate de împrumutãtor (denumita în continuare Împrumutãtorul).
Avînd în vedere ca:
(A) Împrumutatul a initiat un program cuprinzator de stabilizare şi reforma sprijinit, între altele, printr-un aranjament stand-by convenit cu F.M.I. pentru perioada mai 1994 - noiembrie 1995;
(B) Împrumutatul a solicitat ţãrilor membre G-24 asistenta complementara pentru sprijinirea balanţei de plati în perioada 1994 - 1995, în valoare de 275.000.000 (doua sute şaptezeci şi cinci milioane) dolari S.U.A.;
(C) Împrumutãtorul a fost de acord sa contribuie cu un împrumut în valoare de 75.000.000 (şaptezeci şi cinci milioane) silingi austrieci;
(D) Împrumutatul şi Împrumutãtorul conteaza pe faptul ca România şi Fondul Monetar Internaţional vor coopera strins în aplicarea programului convenit,
pãrţile la prezentul acord convin dupã cum urmeazã:

ART. 1
Cuantumul şi utilizarea împrumutului

Angajament
Împrumutãtorul convine sa punã la dispoziţia Împrumutatului, pe baza termenilor şi condiţiilor cuprinse în prezentul acord, un împrumut denominat în silingi austrieci în suma de 75.000.000 (şaptezeci şi cinci milioane) silingi austrieci.

ART. 2
Tragere

Tragerea va fi efectuatã în termen de 10 zile lucrãtoare de la primirea de cãtre Împrumutãtor a unei notificãri din partea Ministerului Finanţelor din România prin care sa se ateste îndeplinirea tuturor cerinţelor constituţionale şi legale pentru intrarea în vigoare a acordului. Suma împrumutului va fi transferata în contul cu numãrul 03.00.41.00000.000 al Agentului, deschis la Banca Nationala a Austriei.

ART. 3
Condiţie prealabilã

Disponibilizarea sumei împrumutului va fi condiţionatã de primirea de cãtre Împrumutãtor a unui aviz juridic emis de Ministerul Justiţiei al Împrumutatului. Avizul juridic trebuie sa ateste ca Împrumutatul dispune pe deplin de puterea, autoritatea şi dreptul legal de a semna, remite şi îndeplini prezentul acord, în conformitate cu legislaţia în vigoare în România.

ART. 4
Dobinda şi plati restante

(1) Dobinda
(a) Dobinda se va acumula de la, şi incluzind data tragerii (pentru prima perioada de dobinda) sau data de plata a dobinzii (pentru toate celelalte perioade de dobinda) pînã la, dar excluzind urmãtoarea data de plata a dobinzii. Dobinda va fi platibila semestrial pentru perioadele trecute (datele de plata a dobinzii).
(b) Rata dobinzii şi suma platibila în silingi austrieci vor fi determinate cu doua zile lucrãtoare înainte de începerea fiecãrei perioade de dobinda (data de determinare a ratei dobinzii).
(c) Rata dobinzii care urmeazã a fi determinata astfel va fi rata de referinta cotata la pagina "VIBO" a Ecranului Reuters pentru depozitele la şase luni la siling austriac, la ora 11:00 (ora Vienei) în data de determinare a dobinzii, la care se adauga o marja de 1/8 puncte procentuale pe an.
(d) Dacã la vreuna dintre datele de determinare a ratei dobinzii, dintr-un motiv care nu a fost sau nu este sub controlul Ministerului Federal al Finanţelor al Împrumutãtorului, rata dobinzii nu poate fi determinata dupã procedeul descris mai sus, Ministerul Federal al Finanţelor al Împrumutãtorului va calcula media aritmetica a ratelor comunicate de Bank Austria, Creditanstalt - Bankverein, Giro - Credit AG, Raifeissen Zentralbank Osterreich AG şi Osterreichischen Postsparkasse (bãnci de referinta), ratele oferite de acestea pentru depozitele la şase luni la siling austriac, cotate la bãncile principale de pe piata interbancara din Viena în data de determinare a ratei dobinzii, la sau în jurul orei 11:00 a.m. (ora Vienei). Rata dobinzii calculatã în acest fel va fi rotunjita, dacã este cazul, pînã la cea mai apropiatã diviziune de 1/32% .
(e) Dacã la vreuna dintre datele de determinare a ratei dobinzii Ministerul Federal al Finanţelor al Împrumutãtorului dispune de rate de referinta furnizate de cel puţin o banca, dar de mai puţin de cinci bãnci, atunci rata dobinzii pentru perioada respectiva va fi rata determinata de Ministerul Federal al Finanţelor al Împrumutãtorului ca medie aritmetica a cotatiei sau cotatiilor acestor bãnci de referinta care au furnizat ratele respective.
(f) Dacã la vreuna dintre datele de determinare a ratei dobinzii nici una dintre bãncile de referinta nu este în mãsura sa coteze o rata de referinta, rata dobinzii pentru perioada respectiva va fi rata de referinta pentru depozitele la şase luni la siling austriac, cotata la pagina "VIBO" a Ecranului Reuters în ultima zi lucrãtoare care precede data de determinare a dobinzii şi în care o astfel de rata este disponibilã, la care se adauga o marja de 1/8 puncte procentuale pe an.
(g) Ministerul Federal al Finanţelor al Împrumutãtorului va comunica Împrumutatului, prin fax, telex sau alt mijloc de comunicare în scris, rata dobinzii, data de plata a dobinzii şi suma dobinzii în silingi austrieci, precum şi - în cazurile specificate la paragrafele (d) - (f) de mai sus - modalitatea de determinare a ratei de referinta a dobinzii pentru perioada relevanta de dobinda, pe baza cotatiilor obţinute în modul descris mai sus. Cu excepţia erorilor evidente, comunicãrile referitoare la data de plata a dobinzii şi suma dobinzii în silingi austrieci vor constitui proba doveditoare pentru toate scopurile, atît pentru Împrumutãtor, cît şi pentru Împrumutat.
(2) Plati restante
În cazul în care Împrumutatul nu plãteşte la scadenta capitalul sau dobinda platibila în cadrul prezentului acord, la cererea Ministerului Federal al Finanţelor al Împrumutãtorului, Împrumutatul va plati, atît dupã, cît şi înaintea pronunţãrii unei sentinţe judecãtoreşti, dobinda penalizatoare la capitalul sau, dobinda scadenta dar neplatita, la o rata anuala egala cu suma dintre: (i) una virgula cinci la suta (1,5%); şi (ii) () în cazul unei plati restante de capital, rata dobinzii aplicabile capitalului scadent dar neplãtit; (bb) în fiecare caz al unei plati restante de dobinda, rata dobinzii aplicabile sumei de capital din care a provenit dobinda scadenta dar neplatita. Dobinda penalizatoare va fi calculatã pentru fiecare zi din decursul perioadei care începe de la, şi include data scadentei pînã la, şi incluzind ziua imediat precedenta datei plãţii efective a sumei datorate.
(3) Baza de calcul
Dobinda se va acumula zilnic şi va fi calculatã pe baza unui an de trei sute şaizeci (360) de zile şi a numãrului efectiv de zile scurse (diviziunile mai mici de un "Groschen" [0,01 silingi austrieci] nu se iau în considerare).

ART. 5
Rambursare la scadenta şi rambursãri anticipate

(1) Rambursarea împrumutului
Împrumutatul va rambursa Împrumutãtorului capitalul împrumutului în suma de 75.000.000 (şaptezeci şi cinci milioane) silingi austrieci la data la care se împlinesc şapte (7) ani de la data tragerii.
(2) Locul şi momentul plãţii
Toate plãţile datorate de Împrumutat în cadrul prezentului acord vor fi efectuate în silingi austrieci în fonduri imediat disponibile în contul curent cu numãrul 1/1100/7 al Împrumutãtorului, deschis la Banca Nationala a Austriei.
(3) Plati efectuate în zile lucrãtoare
Dacã vreo plata care urmeazã a fi efectuatã de Împrumutat în cadrul prezentului acord devine scadenta într-o zi care nu este o zi lucrãtoare (o zi lucrãtoare înseamnã o zi în care bãncile sînt deschise pentru tranzacţii în Viena), acea plata va fi efectuatã în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare, prelungindu-se astfel mãrimea perioadei de dobinda şi reducindu-se concomitent mãrimea urmãtoarei perioade de dobinda.
(4) Plati libere de pretenţii şi impozite
Nici o plata care urmeazã a fi efectuatã de Împrumutat în cadrul prezentului acord nu va fi redusã prin compensãri sau contrapretentii. Dacã suma unei plati (inclusiv a unei plati la care se face referire în aceasta fraza) este redusã prin aplicarea unui impozit, Împrumutatul va datora o suma egala cu plata iniţialã, la care se adauga o plata suplimentarã echivalenta cu reducerea respectiva. Dacã, în legatura cu o plata, Împrumutãtorul devine rãspunzãtor pentru neplata unui impozit care se percepe în România şi care nu a fost dedus din respectiva plata, Împrumutatul va datora drept despãgubire, la solicitarea Împrumutãtorului, o plata egala cu impozitul sau costul respectiv.
(5) Plati insuficiente
Dacã la data la care o plata devine scadenta suma vreunei plati efectuate de Împrumutat în cadrul prezentului acord este mai mica decît suma totalã datoratã şi platibila, se va considera ca Împrumutatul renunţa la orice drept pe care l-ar putea avea de alocare a acestei sume şi Împrumutãtorul poate folosi şi aloca suma plãţii astfel efectuatã pentru compensarea oricãrei sume sau tuturor sumelor datorate în cadrul prezentului acord care sînt scadente sau restante la plata în ziua respectiva, în ordinea hotarita de Împrumutãtor.
(6) Rambursãri anticipate
(a) În orice moment dupã ziua urmãtoare datei tragerii şi dupã o comunicare irevocabilã, în scris, transmisã Împrumutãtorului cu cel puţin treizeci (30) de zile în prealabil, Împrumutatul poate rambursa anticipat, la o data acceptabilã pentru Împrumutãtor, împrumutul şi dobinda acumulatã la aceasta pînã la, şi incluzind ziua imediat precedenta datei rambursarii anticipate, precum şi orice alte sume plãtibile în acel moment în cadrul prezentului acord în legatura cu acesta.
(b) Sumele rambursate anticipat conform prezentului acord nu vor fi reimprumutate.

ART. 6
Impozite şi taxe

Compensaţie pentru impozite şi speze bancare
Împrumutatul va plati sau va determina plata şi va acorda o compensaţie Împrumutãtorului pentru:
(a) toate taxele juridice, de timbru sau de înregistrare sau alte comisioane, cheltuieli sau impozite şi orice penalitãţi sau dobinzi legate de prezentul acord care pot fi percepute de autoritãţile juridice sau guvernamentale în legatura cu semnarea, remiterea, înregistrarea sau intrarea în vigoare (incluzind, fãrã limitare, acceptarea ca proba în justiţie) a prezentului acord sau cu obţinerea sau executarea vreunei sentinţe sau hotãrîri judecãtoreşti pronunţate în legatura cu prezentul acord, cu excepţia cazurilor în care o astfel de sentinta sau hotãrîre judecãtoreascã este pronunţatã în favoarea Împrumutatului;
(b) toate spezele şi comisioanele bancare, dacã exista, apãrute în legatura cu tragerea împrumutului care face obiectul prezentului acord şi cu plata, rambursarea sau rambursarea anticipata a capitalului, dobinzii sau a oricãror alte sume datorate Împrumutãtorului în cadrul prezentului acord.

ART. 7
Garanţii

Împrumutatul nu va crea un drept de reţinere sau sarcina asupra activelor sale pentru garantarea vreunei datorii fata de ţãrile membre G-24 şi nu va determina garantarea unei astfel de datorii de cãtre vreo entitate guvernamentalã romana, cu excepţia cazului în care obligaţiile de plata ale Împrumutatului, în cadrul prezentului acord, sînt asigurate cu promptitudine în mod egal şi proporţional prin aceleaşi drepturi de retenţie sau sarcini sau printr-o alta modalitate de garantare satisfãcãtoare în mod rezonabil pentru Împrumutãtor.
Pentru scopurile acestui articol "Datoria fata de ţãrile membre G-24" semnifica datoria Împrumutatului sub forma de sume împrumutate în cadrul oricãrui acord de împrumut încheiat între Împrumutat şi o ţara membra G-24 (sau o entitate guvernamentalã a acesteia) sau o organizaţie internationala participanta la programul ţãrilor membre G-24 (fãcut public în 1994) de acordare de asistenta financiarã României pentru susţinerea balanţei de plati. Împrumutatul va informa Împrumutãtorul despre crearea oricãror astfel de drepturi de retenţie, sarcini sau garanţii.

ART. 8
Cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor

La apariţia oricãreia dintre situaţiile urmãtoare (fiecare constituind un caz de neîndeplinire a obligaţiilor):
(a) neefectuarea de cãtre Împrumutat a unei plati de capital, dobinda sau a oricãrei alte plati datorate în cadrul prezentului acord, în modalitatea prevãzutã în acesta, în termen de şase saptamini de la data scadentei şi în pofida primirii unei scrisori înregistrate de notificare;
(b) contestarea valabilitãţii prezentului acord de cãtre Împrumutat sau nerecunoasterea de cãtre acesta a obligaţiilor sale din cadrul prezentului acord (prin suspendarea generalã a plãţilor sau prin declararea unui moratoriu asupra plãţii datoriei sale externe) sau apariţia vreunei schimbãri în tratatele internaţionale la care ţara Împrumutatului este parte sau în orice lege, regulament sau politica din ţara Împrumutatului sau în orice decizie a vreunei autoritãţi competente sau hotãrîre a vreunui tribunal cu jurisdicţie competenta care are drept rezultat ilegalitatea, invaliditatea sau imposibilitatea aplicãrii oricãrei prevederi din prezentul acord sau care ar impiedica ori ar intirzia îndeplinirea sau respectarea de cãtre Împrumutat a obligaţiilor sale cuprinse în prezentul acord; sau
(c) încetarea valabilitãţii şi obligativitatii prezentului acord pentru Împrumutat (sau declararea de cãtre Împrumutat a acestui lucru în scris),
atunci, în oricare dintre aceste cazuri, Împrumutãtorul, în orice moment dupã apariţia acestora şi dupã o comunicare în scris transmisã Împrumutatului, poate suspenda tragerea împrumutului şi/sau poate declara împrumutul împreunã cu dobinda acumulatã, precum şi alte sume datorate în cadrul prezentului acord ca fiind scadente şi plãtibile imediat.

ART. 9
Lege guvernamentalã şi jurisdicţie

Prezentul acord este guvernat de, şi va fi interpretat în conformitate cu dreptul austriac. Toate litigiile cu privire la prezentul acord dintre Împrumutãtor şi Împrumutat vor fi supuse legii austriece. Locul plãţii este Viena.
În conformitate cu prevederile Articolului 104 al "Jurisdiktionsnorm" (Norma de Jurisdicţie), tribunalul competent va fi Tribunalul Comercial din Viena. Pentru sumele în litigiu care se situeaza sub nivelul de competenta al instanţei de land, este competenta instanta comercialã districtuala din Viena (Bezirksgericht fur Handelssachen Wien). Agentul de proces al Împrumutatului în Austria va fi ambasadorul României sau reprezentantul oficial al României.
Împrumutãtorul va fi liber sa-şi susţinã drepturile fata de Împrumutat şi în instanţele de judecata din România. Prin prezentul acord, România renunţa irevocabil şi necondiţionat în legatura cu sine sau cu proprietãţile ori activele sale la orice imunitate la care este sau ar putea fi indreptatita, pe baza suveranitãţii sau, altfel, fata de jurisdicţia şi execuţia oricãrei acţiuni în justiţie sau proces aduse în fata instanţelor de judecata din România în legatura cu prezentul acord.

ART. 10
Diverse

Prezentul acord va deveni efectiv la data la care Împrumutãtorul va fi primit din partea Împrumutatului o notificare care sa ateste ca cerinţele constituţionale şi legale pentru intrarea în vigoare a acordului au fost îndeplinite.
Prezentul acord este redactat în limba engleza, în trei exemplare originale, unul pentru Împrumutat, unul pentru Agent şi unul pentru Împrumutãtor.
Adrese pentru comunicãri

Pentru Împrumutãtor
Ministerul Federal al Finanţelor din Republica Austria
Departamentul pentru Probleme Internaţionale şi de Politica
Economicã
Divizia pentru Europa Centrala şi de Est
Himmelpfortgasse 4
1015, Viena, Austria
Tel. 0043 - 1 - 514 33/1563 (Mag. Nitsche)
Fax. 0043 - 1 - 512 37 11
Telex 047111688

Pentru Împrumutat
Ministerul Finanţelor
Direcţia generalã a relaţiilor financiare cu organismele
internaţionale
Str. Apolodor nr. 17
Bucureşti, România
Tel.: (+) 401 410.20.39
Fax.: (+) 401 312.67.92
Tlx.: 11.239A MIFIN R

Pentru Agent
Banca Nationala a României
Direcţia relaţii internaţionale
Str. Lipscani nr. 25
Bucureşti, România
Tel.: (+) 401.312.43.67
Fax.: (+) 401.312.43.71
Tlx.: 11136a bnrbuc r

România,
reprezentatã de Ministerul Finanţelor
Florin Georgescu,
Ministru de stat, ministrul finanţelor

Banca Nationala a României,
Mugur Isarescu,
Guvernatorul Bãncii Naţionale a României


Republica Austria,
reprezentatã de Ministerul Federal al Finanţelor
dr. Paul Ullmann,
Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar
al Republicii Austria la Bucureşti


ANEXA 2

AMENDAMENT
din data de 13 iulie 1995 la Acordul de împrumut dintre România şi Republica Austria, încheiat la Viena la 1 aprilie 1992*)
------------------
*) Traducere.

Paragraful a) al Articolului 3 - "Condiţii" - se reformuleaza dupã cum urmeazã:

Condiţii

"a) Pentru acest împrumut se calculeazã Împrumutatului dobinzi semestriale pentru perioadele trecute, pe baza unui an calendaristic. Prima plata de dobinda astfel determinata va fi datoratã pentru perioada relevanta de dobinda care începe cu data din an la care a fost efectuatã tragerea şi se încheie dupã data ratificãrii prezentului amendament sau care include aceasta data.
Pentru plãţile de dobinda aferente perioadelor anterioare celor la care se face referire în paragraful de mai sus se aplica prevederile Acordului de împrumut semnat la 1 aprilie 1992.
Ca date de plata a dobinzii se stabilesc 22 iunie şi 22 decembrie ale fiecãrui an. La aceste date dobinzile devin scadente şi plãtibile, pe baza prevederilor prezentului acord. Ultima data de plata a dobinzii este 22 iunie 1999.
Perioada de dobinda înseamnã fiecare perioada de la şi incluzind o data de plata a dobinzii pînã la, dar excluzind urmãtoarea data de plata a dobinzii.
Calculul dobinzilor se va face pe baza numãrului de zile efectiv scurse în perioada de dobinda şi a unui an de 360 de zile.
) Rata dobinzii şi suma platibila în silingi austrieci pentru fiecare perioada de dobinda vor fi determinate în penultima zi bancarã dinaintea perioadei de dobinda urmãtoare (Data de determinare a dobinzii).
ab) Rata dobinzii se calculeazã pe baza ratei de referinta cotate la pagina VIBO a Ecranului Reuters pentru depozitele de şase luni la siling austriac (VIBOR la şase luni), la care se adauga o marja de 0,125 puncte procentuale. Rata dobinzii va fi stabilitã de Ministerul Federal al Finanţelor în data de determinare a dobinzii, pe baza informaţiilor furnizate de Ecranul Reuters, pagina VIBO, la sau în jurul orei 11,00.
ac) În cazul în care la vreuna dintre datele de determinare a dobinzii, din motive care nu sînt sub controlul Ministerului Federal al Finanţelor al Împrumutãtorului, rata dobinzii VIBOR nu poate fi stabilitã pe baza informaţiilor furnizate de Ecranul Reuters, pagina VIBO, Ministerul Federal al Finanţelor al Împrumutãtorului va calcula rata dobinzii ca medie aritmetica a ratelor comunicate de cãtre Bank Austria, Creditanstalt - Bankverein, Giro - Credit Aktiengesellschaft, Raifeissen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft şi Osterreichischen Postsparkasse, rate oferite de acestea, pentru depozitele la şase luni, la siling austriac, cotate la bãncile principale de pe piata interbancara din Viena în data de determinare a dobinzii, la sau în jurul orei 11,00, ora Vienei. Rata dobinzii calculatã în acest fel va fi rotunjita, dupã caz, pînã la cea mai apropiatã diviziune de 1/32% .
În cazul în care la vreuna dintre datele de determinare a dobinzii Ministerul Federal al Finanţelor al Împrumutãtorului dispune de rate de referinta furnizate de cel puţin o banca, dar de mai puţin de cinci bãnci, rata dobinzii pentru perioada respectiva va fi rata determinata de Ministerul Federal al Finanţelor ca medie aritmetica a cotatiei sau cotatiilor bãncilor care au furnizat ratele respective.
În cazul în care la vreuna dintre datele de determinare a ratei dobinzii nici una dintre bãncile sus-menţionate nu este în mãsura sa coteze o rata de referinta, Ministerul Federal al Finanţelor al Împrumutãtorului va determina rata dobinzii pentru perioada respectiva pe baza ratei de referinta pentru depozitele la şase luni la siling austriac, cotate la pagina VIBO a Ecranului Reuters în ultima zi lucrãtoare care precede data de determinare a dobinzii şi în care o astfel de rata este disponibilã, la care se adauga o marja de 0,125 puncte procentuale.
ad) Ministerul Federal al Finanţelor al Împrumutãtorului va comunica Împrumutatului, prin fax sau alt mijloc de comunicare în scris, rata dobinzii astfel stabilitã, data de plata a dobinzii şi suma dobinzii. Pentru cazurile menţionate la paragraful ac) se va comunica şi metoda de determinare a ratei de referinta a dobinzii pentru perioada corespunzãtoare.
Cu excepţia erorilor evidente, aceste comunicãri vor constitui proba doveditoare pentru toate scopurile, atît pentru Împrumutãtor, cît şi pentru Împrumutat."
Prezentul amendament intra în vigoare la data la care Împrumutatul va notifica Împrumutãtorului ca toate cerinţele legale au fost îndeplinite pentru intrarea în vigoare a amendamentului.

Pentru România,
reprezentatã de Ministerul Finanţelor,
Florin Georgescu,
Ministru de stat, ministrul finanţelor

Pentru Banca Nationala a României,
Mugur Isarescu,
Guvernatorul Bãncii Naţionale a României

Pentru Republica Austria,
reprezentatã de Ministerul Federal al Finanţelor
dr. Paul Ullmann,
Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar
al Republicii Austria la Bucureşti


ANEXA 3

AMENDAMENT
convenit de România şi Banca Europeanã de Investiţii la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeanã de Investiţii, semnat la Luxemburg şi Bruxelles la 10 mai 1993*)
-------------------
*) Traducere.

Punctul 1.04. B., alineatul 2, din Articolul 1 al Acordului de împrumut se modifica dupã cum urmeazã:
"Toate tragerile ulterioare celei dintii se vor efectua sub rezerva primirii de cãtre Banca, înaintea datei respectivei trageri, a unor documente justificative satisfãcãtoare în sensul ca Împrumutatul şi A.N.D. au cheltuit, pentru partea de proiect finanţatã de Banca, asa cum este prezentatã în anexa A la acest acord, o suma egala cel puţin cu aceea (mai puţin impozitele şi taxele de import) a tuturor sumelor eliberate anterior de Banca, minus o valoare echivalenta cu 2 milioane ECU; aceasta limitare nu se va aplica ultimei trageri."


ANEXA 4

AMENDAMENT
convenit de România şi Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 23 aprilie 1993*)
-------------------
*) Traducere.

Secţiunea 3.05. din Articolul 3 al Acordului de împrumut se modifica dupã cum urmeazã:
"Dacã Banca nu va conveni altfel, Împrumutatul va determina A.N.D. sa furnizeze Bãncii, pentru analiza şi observaţii, pînã la 30 iunie 1994, un proiect de plan al unui sistem de gestiune a imbracamintilor rutiere şi, pînã nu mai tirziu de 30 iunie 1997 sa introducã şi sa testeze sistemul la nivelul Direcţiei regionale Bucureşti şi sa aplice sistemul în alte trei direcţii regionale, ţinînd cont de observaţiile Bãncii."


ANEXA 5

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII
Nr. 1.7932
ROMÂNIA - PROIECT DE DEZVOLTARE A TELECOMUNICATIILOR/ A

ACORD DE ÎMPRUMUT ÎNTRE ROMÂNIA ŞI BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII
ŞI REGIA AUTONOMĂ "ROM-TELECOM"*)

BUCUREŞTI, 9 MAI 1995
LUXEMBOURG, 16 MAI 1995
-----------------
*) Traducere.

Prezentul acord este încheiat între:
România, reprezentatã de Ministerul Finanţelor, avînd sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, România, prin domnul Dan Mogos, secretar de stat în Ministerul Finanţelor,
denumita în continuare Împrumutatul,
ca prima parte,
Banca Europeanã de Investiţii, avînd sediul în Bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg - Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentatã prin domnul Michel Deleau, director general, şi domnul Bruno Eynard, director general,
denumita în continuare Banca,
ca a doua parte, şi
Regia Autonomã "ROM-TELECOM", avînd sediul în Bd. Libertãţii nr. 14-16, sectorul 5, Bucureşti, România, ca beneficiar final, reprezentatã prin domnul Andrei Chirica, director general şi preşedinte al consiliului de administraţie,
denumita în continuare ROM-TELECOM,
ca a treia parte.

Avînd în vedere ca:
1. Consiliul Uniunii Europene a decis sa continue planul de acţiune privind asistenta acordatã de Comunitatea Europeanã Împrumutatului în sprijinirea eforturilor sale de realizare a reformelor politice şi economice.
2. Consiliul Guvernatorilor Bãncii Europene de Investiţii a luat nota de aceasta hotãrîre şi a autorizat pe data de 2 mai 1994 acordarea de noi împrumuturi pentru proiecte de investiţii în România.
3. Un acord-cadru privind aceasta cooperare financiarã a fost semnat de Banca şi Împrumutat la 3 octombrie 1994.
4. Împrumutatul a propus iniţierea unui proiect (în cele ce urmeazã numit Proiectul), care se va realiza de cãtre ROM-TELECOM, cuprinzînd extinderea şi modernizarea reţelei de telecomunicaţii din România, asa cum este expus mai detaliat în descrierea tehnica prezentatã în anexa A la prezentul acord (denumita în continuare Descrierea Tehnica).
5. Costul total estimat al Proiectului este de 418 milioane ECU (patru sute optsprezece milioane ECU), inclusiv rezerve şi dobinda in perioada construcţiei.
6. Costul Proiectului se va finanta astfel:
----------------------------------------------------------------------
Echivalent
milioane ECU
----------------------------------------------------------------------
- Fonduri proprii ale ROM-TELECOM 173
- B.E.R.D. (împrumut 1992 - transa a II-a) 35
- B.E.R.D. (împrumut 1995) şi alţii 90
- Pentru a completa finanţarea, Împrumutatul a solicitat
Bãncii împrumuturi în valoare echivalenta cu 120
----------------------------------------------------------------------
TOTAL: 418
----------------------------------------------------------------------
Împrumutul B.E.R.D. din anul 1995 se estimeaza a fi disponibil pentru a fi tras de cãtre Împrumutat la 31 martie 1996.
7. Împrumutatul s-a angajat ca, în conformitate cu legislaţia sa nationala, pe durata împrumutului acordat, sa disponibilizeze valuta necesarã pentru plata dobinzilor, a comisioanelor, a altor obligaţii de plata şi rambursarea capitalului.
8. Împrumutatul s-a angajat sa excepteze de la impozitare toate plãţile de capital, dobinda şi alte sume datorate în cadrul prezentului acord şi sa plãteascã toate aceste sume bruto, fãrã deducerea impozitului la sursa.
9. Banca, apreciind ca finanţarea Proiectului corespunde obiectului sau de activitate şi avînd în vedere cele expuse mai sus, a hotãrît sa dea curs cererii Împrumutatului şi cererii ROM-TELECOM pentru o prima transa a împrumutului, în suma echivalenta cu 80 milioane ECU, aceasta constituind pentru ROM-TELECOM o necesitate de finanţare imediata, destinatã exclusiv finanţãrii categoriilor eligibile menţionate în paragraful 2 din Descrierea Tehnica.
10. Banca este dispusã ca în timp util şi urmare unei analize a necesitãţilor financiare ale R0M-TELECOM şi a implicatiilor tarifare, precum şi a stadiului dezvoltãrii sectorului de telecomunicaţii sa încheie un acord de împrumut suplimentar pentru acoperirea sumei menţionate anterior sau a unei pãrţi din aceasta, dupã cum va fi necesar.
11. Împrumutatul va încheia un acord cu ROM-TELECOM (denumit în continuare Acord de subimprumut) în scopul disponibilizarii cãtre ROM-TELECOM a sumei totale de 80.000.000 ECU împrumutaţi Împrumutatului prin prezentul acord.
12. Referirile din prezentul acord la articole, preambul, anexe şi liste constituie referiri la articolele, preambulul, anexele şi listele din prezentul acord.
Se convine prin prezentul acord dupã cum urmeazã:

ART. 1
Trageri

1.01. Suma creditului
Prin prezentul acord, Banca acorda Împrumutatului, iar Împrumutatul accepta, un credit (în cele ce urmeazã numit Credit), în valoare echivalenta cu 80.000.000 ECU (optzeci milioane ECU) în unicul scop de a finanta parţial Proiectul asa cum este descris în anexa A.
ECU este definit în anexa C la prezentul acord şi va fi tratat pentru toate scopurile acestuia ca fiind o moneda.
1.02. Proceduri de tragere
A. Creditul va fi tras în cel mult 16 transe (denumite în continuare Transe) care vor fi fiecare în valoare echivalenta cu cel puţin 2 milioane ECU, cu excepţia ultimei trageri, şi nu va depãşi echivalentul a 14 milioane ECU.
B. Tragerea fiecãrei Transe va fi condiţionatã de primirea de cãtre Banca a unei cereri scrise (Cerere) de la Împrumutat prin ROM-TELECOM, în care sa se specifice:
a) suma Transei;
b) moneda sau monedele în care Împrumutatul prin ROM-TELECOM prefera ca Transa sa fie trasa şi care sa fie moneda sau monedele la care se referã Articolul 1.03.;
c) rata sau ratele dobinzii aplicabile, comunicate anterior de Banca, dacã este cazul;
d) data preferata pentru tragere, intelegindu-se ca Banca poate plati Transa în termen de pînã la 4 luni calendaristice de la data Cererii.
Nici o cerere nu va putea fi efectuatã mai tirziu de 10 noiembrie 1999. Sub rezerva prevederilor Articolului 1.02. C, fiecare Cerere este irevocabilã.
C. Dacã cererea va fi întocmitã în conformitate cu prevederile Articolului 1.02. A şi sub rezerva prevederilor Articolelor 1.04. şi 1.07., într-un interval cuprins între 10 şi 15 zile înainte de data plãţii, Banca va remite Împrumutatului prin ROM-TELECOM un aviz (denumit în continuare Aviz de tragere) care: (i) va confirma suma şi compozitia monedelor Transei specificate în Cerere; (ii) va specifica rata sau ratele dobinzii determinate în conformitate cu prevederile Articolului 3.01.A; şi (iii) va preciza data tragerii Transei. În cazul în care rata dobinzii specificate în Avizul de tragere depãşeşte rata respectiva indicatã anterior de Banca, sau în cazul în care compozitia monedelor sau suma Transei nu sînt în conformitate cu Cererea, Împrumutatul, prin ROM-TELECOM, poate ca, în curs de trei zile lucrãtoare luxemburgheze de la primirea Avizului de tragere, sa revoce Cererea prin notificare cãtre Banca, şi, în consecinta, Cererea şi Avizul de tragere nu îşi vor mai produce efectul.
D. Tragerea va fi facuta în acel cont bancar pe numele ROM-TELECOM pe care Împrumutatul şi ROM-TELECOM îl vor notifica Bãncii cu cel puţin 8 zile înainte de data tragerii, cu condiţia ca pentru fiecare moneda sa fie notificat nu mai mult de un cont.
1.03. Moneda tragerii
Sub rezerva existenţei de disponibilitati, Banca va disponibiliza fiecare transa în moneda sau în monedele pentru care Împrumutatul prin ROM-TELECOM îşi va fi exprimat preferinta. Fiecare moneda a tragerii va fi ECU, moneda unuia dintre statele membre ale Bãncii sau orice alta moneda frecvent negociata pe principalele pieţe valutare.
Pentru calcularea sumelor ce urmeazã a fi trase în alta moneda decît ECU, Banca va aplica cursul de schimb mediu de pe piata valutarã din Bruxelles, iar în lipsa acestuia, de pe orice alta piata aleasã de banca, la o data cu nu mai mult de 10 zile înainte de tragere, dupã cum va hotãrî Banca.
1.04. Condiţii pentru tragere
A. Tragerea primei Transe conform Articolului 1.02. va fi condiţionatã de îndeplinirea, în mod satisfãcãtor pentru Banca, a urmãtoarelor condiţii, respectiv ca înainte de data Cererii:
a) consilierul juridic al Împrumutatului sa fi emis un aviz juridic favorabil privind legalitatea semnãrii prezentului acord de cãtre Împrumutat şi a celorlalte documente, incluzind, dar nelimitindu-se la evidentele menţionate la punctul d) al prezentului articol, în termeni acceptabili Bãncii;
b) consilierul juridic al ROM-TELECOM sa fi emis un aviz juridic favorabil privind legalitatea semnãrii prezentului acord de cãtre ROM-TELECOM şi a celorlalte documente, în termeni acceptabili Bãncii;
c) toate aprobãrile necesare sa fi fost obţinute astfel încît sa permitã ROM-TELECOM sa efectueze trageri din împrumut şi Împrumutatului sa restituie împrumutul şi sa plãteascã dobinda şi celelalte sume datorate conform prevederilor prezentului acord; aceste aprobãri trebuie extinse şi asupra deschiderii şi gestionãrii conturilor în care Împrumutatul solicita Bãncii sa disponibilizeze sumele împrumutului;
d) Banca sa fi primit autorizarea scrisã emisã de Împrumutat prin care ROM-TELECOM este împuternicit sa solicite trageri şi sa primeascã sumele corespunzãtoare, asa cum este prevãzut în cadrul prezentului Articol 1;
e) Banca sa fi primit un exemplar original din împuternicirea Consiliului de administraţie al ROM-TELECOM prin care se autorizeaza domnul Andrei Chirica sa semneze prezentul acord şi împuternicirea de semnare pentru domnul Dan Mogos.
Dacã o Cerere pentru tragerea primei Transe este facuta înainte de primirea de cãtre Banca a unor dovezi satisfãcãtoare pentru ea ca aceste condiţii au fost îndeplinite, acea Cerere va fi consideratã ca fiind primitã de Banca la acea data cînd condiţiile vor fi fost îndeplinite.
B. Fiecare tragere ulterioara va fi condiţionatã de primirea de cãtre Banca, înainte de data cererii, a unor documente justificative satisfãcãtoare pentru ea, care sa ateste ca ROM-TELECOM a cheltuit pe acele pãrţi ale Proiectului descrise în anexa A o suma cel puţin egala cu suma (fãrã taxe şi obligaţii vamale) tuturor sumelor anterioare puse la dispoziţie de Banca, mai puţin, cu excepţia ultimei trageri, suma de 2 milioane ECU.
Mai mult, fiecare tragere va fi condiţionatã de convingerea permanenta a Bãncii ca ROM-TELECOM are la dispoziţie în continuare suficiente alte fonduri, astfel încît sa fie asigurata implementarea şi încheierea la timp a Proiectului, conform Descrierii Tehnice din anexa A.
C. Pe parcursul unei perioade relevante de timp oricare sau toate cererile de tragere vor fi supuse condiţiei ca Banca sa fi primit dovezi satisfãcãtoare ca Împrumutatul a respectat ajustarile tarifare cerute conform anexei D la prezentul acord.
D. În plus fata de condiţiile prevãzute la Articolul 1.04. B menţionat anterior, ultima tragere va fi supusã condiţiei ca toate sumele trase anterior sa fi fost cheltuite pentru Proiect, asa cum se prevede în articolul amintit, sau Împrumutatul sa prezinte documente satisfãcãtoare, în sensul ca aceste sume urmeazã sa fie cheltuite în decurs de 60 de zile de la data la care tragerea a fost solicitatã.
Orice tragere efectuatã conform acestui paragraf pentru finanţarea de cheltuieli în avans va fi condiţionatã de primirea, în decurs de 90 de zile, a unor documente satisfãcãtoare pentru Banca, în sensul ca fiecare suma a fost corect cheltuitã pentru Proiect.
E. Pentru calcularea echivalentului în ECU a sumelor cheltuite, Banca va utiliza cursul de schimb aplicat în a 30-a zi dinaintea datei Cererii.
F. Dacã vreo parte a evidentelor furnizate de Împrumutat prin ROM-TELECOM nu este consideratã satisfãcãtoare de cãtre Banca, Banca poate acţiona conform ultimului paragraf al Articolului 1.04. A sau poate elibera proporţional mai puţin decît suma solicitatã.
1.05. Comision de amînare
Dacã tragerea vreunei Transe este amînatã la cererea Împrumutatului prin ROM-TELECOM (cu consimţãmîntul Bãncii), Împrumutatul va plati comision de amînare pentru partea de Transa netrasa la o rata anuala de 1%, calculatã de la data iniţial specificatã a tragerii pînã la data efectivã a tragerii sau, dacã Transa nu este trasa în întregime, pînã la data anulãrii sau revocãrii acelei Transe. Cererea pentru amînare trebuie sa fie primitã de Banca cu cel puţin 8 zile înainte de data iniţialã a tragerii. Acest comision se va acumula de la zi la zi şi va fi plãtibil la fiecare dintre datele specificate în Articolul 5.03.
1.06. Anularea creditului
Dacã costul Proiectului va fi mai mic decît cifra estimatã în Preambul, Banca poate, cu înştiinţarea Împrumutatului, sa anuleze porţiunea din Credit corespunzãtoare diferenţei.
Împrumutatul poate oricind, cu înştiinţarea Bãncii, sa anuleze integral sau parţial orice suma netrasa din Credit.
Dacã Împrumutatul anuleazã vreo Transa, pentru care Cererea efectuatã de Împrumutat prin ROM-TELECOM nu a fost revocatã conform prevederilor Articolului 1.02. C, va plati un comision flat calculat la valoarea anulatã, egal cu jumãtatea ratei dobinzii aplicate de Banca la data anulãrii asupra împrumuturilor acordate de ea în aceleaşi proporţii între monede şi cu o perioada de rambursare de 15 ani. Acest comision va fi plãtibil suplimentar oricãrui alt comision plãtibil conform Articolului 1.05.
1.07. Revocarea şi suspendarea Creditului
Banca poate, prin înştiinţarea Împrumutatului, revoca partea netrasa a Creditului, în orice moment şi cu efect imediat:
a) ca urmare a apariţiei oricãrui eveniment menţionat în Articolul 10.01. (A) sau (B); sau
b) dacã vor surveni situaţii excepţionale care vor afecta negativ accesul Bãncii la pieţele de capital naţionale sau internaţionale importante.
Alternativ, dacã Banca apreciazã ca o situaţie descrisã în cazul a) sau b) a survenit, dar are caracter temporar, ea poate suspenda, prin notificarea Împrumutatului, partea netrasa a Creditului. În acest caz, suspendarea va continua pînã cînd, urmare emiterii unei Cereri suplimentare, Banca va fi din nou în mãsura sa emita un Aviz de tragere.
Totuşi Banca nu va fi indreptatita sa revoce ori sa suspende, pe motivele din cazul b), vreo Transa care a fãcut obiectul unui Aviz de tragere.
Creditul va fi considerat revocat, dacã Banca solicita rambursarea conform prevederilor Articolului 10.
Dacã Creditul este revocat pentru alte motive decît cele ce decurg din cazul b) de mai sus, Împrumutatul va plati un comision pentru suma a carei trageri a fost solicitatã, la o rata anuala de 0,75% calculatã de la data Cererii respective pînã la data revocãrii.
Un astfel de comision va fi plãtibil suplimentar oricãrui comision plãtibil conform prevederilor Articolului 1.05.
1.08. Moneda comisioanelor
Comisioanele datorate de Împrumutat Bãncii conform Articolului 1 vor fi calculate şi plãtibile în ECU.

ART. 2
Împrumutul

2.01. Suma împrumutului
Împrumutul (denumit în continuare Împrumutul) va cuprinde totalul sumelor în monedele disponibilizate de Banca, asa cum vor fi fost notificate de Banca cu ocazia tragerii fiecãrei transe.
2.02. Moneda de rambursare
Fiecare rambursare conform prevederilor Articolului 4 sau, dupã caz, Articolului 10, va fi efectuatã în monedele disponibilizate şi în proportiile acestora în soldul împrumutului.
2.03. Moneda pentru dobinda şi alte obligaţii de plata
Dobinda şi celelalte obligaţii plãtibile conform Articolelor 3, 4 şi 10 vor fi calculate şi vor fi plãtibile proporţional în fiecare moneda în care împrumutul este rambursabil.
Orice alte plati vor fi fãcute în moneda specificatã de Banca avînd în vedere moneda în care s-au efectuat cheltuielile ce urmeazã a fi rambursate prin acea plata.
2.04. Notificãri ale Bãncii
Dupã tragerea fiecãrei Transe, Banca va transmite Împrumutatului şi ROM-TELECOM o declaraţie rezumativa cuprinzînd suma, compozitia monedelor, data tragerii, graficul de amortizare şi rata sau ratele dobinzii pentru acea Transa.

ART. 3
Dobinda

3.01. Rata dobinzii
A. Soldul nerambursat al fiecãrei Transe va fi purtãtor de dobinda la rata sau ratele specificate în Avizul de tragere respectiv, care rata va fi rata sau ratele dobinzii aplicabile la data emiterii Avizului de tragere pentru împrumuturile expirate în moneda sau monedele respective şi acordate de Banca imprumutatilor sãi în aceiaşi termeni de rambursare şi în aceleaşi condiţii de plata a dobinzii ca pentru Transa în cauza.
B. Dobinda va fi platibila semestrial la datele specificate în Articolul 5.03.
3.02. Dobinda la sumele cu scadenta depãşitã
Fãrã ca acest lucru sa fie considerat o încãlcare a prevederilor Articolului 10, şi prin excepţie de la prevederile Articolul 3.01., dobinda se va acumula pentru oricare suma cu scadenta depãşitã, de la data prevãzutã pentru plata pînã la data efectivã a plãţii, la o rata anuala calculatã dupã cum urmeazã:
a) pentru o suma datoratã în cadrul oricãrei Transe, la o rata egala cu suma dintre: (i) 2,5% (doua virgula cinci procente) şi (ii) rata corespunzãtoare specificatã conform Articolului 3.01.; şi
b) pentru orice alta suma, la rata egala cu suma dintre (i) 2,5% (doua virgula cinci procente) şi (ii) rata dobinzii percepute de Banca la data scadentei pentru împrumuturi acordate în aceeaşi moneda pe termen de 15 ani.
Aceasta dobinda este platibila în aceeaşi moneda ca şi suma restanta asupra cãreia se aplica.

ART. 4
Rambursarea

4.01. Rambursarea normalã
Împrumutatul va rambursa împrumutul conform graficului de amortizare prezentat în anexa B.
4.02. Rambursarea anticipata voluntara
(1) Pe baza notificãrii scrise transmise Bãncii cu doua luni în prealabil, Împrumutatul poate rambursa anticipat, integral sau parţial, orice Transa, la oricare dintre datele menţionate în Articolul 5.03.
(2) În cazul rambursarii anticipate a unei Transe, Împrumutatul va plati Bãncii o suma suplimentarã egala cu 85% din totalul tuturor sumelor calculate în felul urmãtor:
a) Pentru fiecare perioada de şase luni la sfîrşitul cãreia este fixatã data plãţii dobinzii, dupã data rambursarii anticipate, Banca va calcula suma dobinzii, dacã este cazul, care, în absenta rambursarii anticipate, ar fi fost platibila la suma rambursata anticipat, în fiecare moneda cuprinsã în acea Transa, aplicind rata prin care (x) rata dobinzii aplicabile unei asemenea monede conform Articolului 3.01. depãşeşte (y) rata dobinzii pe care, cu trei luni înainte de data rambursarii anticipate, Banca ar fi aplicat-o pentru un împrumut acordat în aceeaşi moneda cu cea a rambursarii anticipate, avînd date semestriale pentru plata dobinzii şi avînd o durata medie egala fie cu durata medie rãmasã a Transei sau, dacã aceasta durata este mai mica decît oricare alta pentru care Banca ar aplica o astfel de cotatie în acea moneda, la cea mai scurta durata medie pentru care Banca ar aplica asemenea cotatie.
b) Fiecare suma astfel calculatã va fi ajustata la data rambursarii anticipate pe baza ratei de scont egala cu rata corespunzãtoare de reinvestire.
(3) Suma specificatã de Împrumutat în notificarea de rambursare anticipata, împreunã cu orice suma datoratã în temeiul Articolului 4.02. (2), va fi platibila Bãncii la data specificatã în notificare. Notificarea va fi irevocabilã. Tranşele rambursate anticipat nu pot fi reimprumutate.
4.03. Rambursarea anticipata obligatorie
A. Dacã Împrumutatul sau ROM-TELECOM ramburseazã anticipat în mod voluntar, integral sau parţial, orice alt împrumut contractat iniţial pe o perioada mai mare de cinci ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei pãrţi din suma împrumutului neachitata în acel moment, în proporţia în care suma rambursata anticipat acoperã suma totalã a tuturor împrumuturilor de acest fel.
Banca va adresa Împrumutatului cererea sa, dacã este cazul, în termen de patru saptamini de la primirea notificãrii respective conform Articolului 8.02. a) sau 8.03. c) (ii). Orice suma cerutã de Banca va fi plãtitã, împreunã cu dobinda acumulatã, la data indicatã de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a celuilalt împrumut.
Rambursarea anticipata a unui împrumut printr-un nou împrumut, cu termen de rambursare cel puţin tot atît de mare ca termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat, nu va fi consideratã rambursare anticipata.
B. Dacã costul total al Proiectului se va situa semnificativ sub cel menţionat în Preambul, Banca poate cere rambursarea anticipata a împrumutului, proporţional cu diferenţa.
C. Dacã ROM-TELECOM ramburseazã anticipat, integral sau parţial, sumele subimprumutate lui conform Acordului de subimprumut voluntar sau ca urmare a Cererii Împrumutatului, acesta din urma va trebui sa ramburseze anticipat Bãncii echivalentul sumei respective. Aceasta plata anticipata împreunã cu o prima calculatã la suma de plãtit anticipat, conform Articolului 4.02., va deveni scadenta la data cea mai apropiatã de cea specificatã în Articolul 5.03.
D. În cazul oricãrei rambursãri anticipate datorate în temeiul acestui Articol 4.03., Împrumutatul poate alege Transa sau Tranşele care urmeazã sa fie rambursate anticipat.
4.04. Prevederi generale privind rambursarea anticipata conform Articolului 4
Rambursarea anticipata va fi efectuatã în toate monedele Transei în cauza, proporţional cu sumele de rambursat respective, în afarã de cazul rambursarii anticipate, conform Articolului 4.02., cînd Împrumutatul poate rambursa integral suma rãmasã în una sau mai multe monede în cadrul Transei, la alegere.
În cazul unei rambursãri anticipate parţiale în toate monedele, fiecare suma rambursata anticipat va fi redusã proporţional din fiecare rata nerambursata.
Prevederile Articolului 4 se vor aplica fãrã a prejudicia prevederile Articolului 10.

ART. 5
Plãţile

5.01. Locul plãţii
Fiecare suma platibila de Împrumutat conform prevederilor prezentului acord va fi plãtitã în contul notificat de Banca Împrumutatului. Banca va indica contul cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilitã pentru prima plata pe care o face Împrumutatul şi va notifica orice schimbare a contului cu nu mai puţin de 15 zile înainte de data primei plati la care se aplica modificarea.
Aceasta perioada de notificare nu se aplica în cazul plãţilor efectuate în temeiul Articolului 10.
5.02. Calculul plãţilor referitoare la fracţiuni de an
Orice suma datoratã sub forma de dobinda, comision sau în alt mod de cãtre Împrumutat, conform prevederilor prezentului acord şi calculatã pentru orice fracţiune din an, va fi calculatã pe baza anului de 360 de zile şi a lunii de 30 de zile.
5.03. Datele de plata
Sumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului acord, sînt plãtibile Bãncii la 31 mai şi 30 noiembrie în fiecare an.
Alte sume datorate conform prevederilor prezentului acord sînt plãtibile în termen de 7 zile lucrãtoare de la primirea de cãtre Împrumutat a cererii emise de Banca.
O suma datoratã de Împrumutat va fi consideratã plãtitã în momentul în care a fost primitã de Banca.

ART. 6
Angajamente speciale

6.01. Utilizarea împrumutului şi a altor fonduri
Împrumutatul, prin ROM-TELECOM, va folosi sumele împrumutului şi celelalte fonduri menţionate în planul de finanţare descris în Preambul, exclusiv pentru executarea Proiectului.
6.02. Realizarea Proiectului
ROM-TELECOM se angajeazã sa realizeze Proiectul în concordanta cu şi sa-l finalizeze pînã la data specificatã în Descrierea Tehnica sau asa cum aceasta poate fi modificatã periodic, cu aprobarea Bãncii.
6.03. Costul majorat al Proiectului
Dacã costul Proiectului depãşeşte cifra estimatã prezentatã la pct. 5 din Preambul, Împrumutatul sau ROM-TELECOM va obţine finanţare pentru a acoperi depãşirea costului, fãrã a apela la Banca, astfel încît sa permitã ROM-TELECOM sa finalizeze Proiectul în concordanta cu Descrierea Tehnica. Planurile Împrumutatului sau ale ROM-TELECOM de finanţare a depãşirii costurilor vor fi comunicate Bãncii fãrã intirziere.
6.04. Procedura de licitaţie
ROM-TELECOM va achizitiona echipament, va asigura servicii şi va comanda lucrãri pentru proiect, în mod adecvat şi satisfãcãtor pentru Banca, pe cît posibil, prin licitaţie internationala deschisã cel puţin firmelor aparţinînd tuturor ţãrilor membre ale Comunitãţii Europene şi României. Împrumutatul va depune toate eforturile pentru a se asigura ca ROM-TELECOM va acţiona conform prevederilor acestui articol.
6.05. Asigurare
Atît timp cît împrumutul este nerambursat, ROM-TELECOM va asigura în mod adecvat toate lucrãrile şi proprietãţile care fac parte din Proiect, în concordanta cu practica normalã pentru lucrãri similare de interes public pe teritoriul României.
6.06. Întreţinere
Atît timp cît împrumutul este nerambursat, ROM-TELECOM va asigura ca toate proprietãţile care fac parte din Proiect sa fie întreţinute, reparate, revizuite şi innoite dupã cum este necesar pentru a fi pãstrate în buna stare de funcţionare.
6.07. Auditul conturilor
Împrumutatul şi ROM-TELECOM se angajeazã ca, începînd cu anul financiar 1995, ROM-TELECOM:
a) sa deschidã evidente financiar-contabile şi documente conform standardelor internaţionale; şi
b) sa fi numit ca auditori o firma de reputaţie internationala, acceptabilã Bãncii, cu capacitate demonstrata de auditare, în concordanta cu standardele internaţionale acceptate de audit.
6.08. Tarife
Împrumutatul şi ROM-TELECOM se angajeazã sa restructureze sistemul actual de tarife conform anexei D.
6.09. Angajamente financiare
Împrumutatul se angajeazã ca ROM-TELECOM, printr-o conducere eficienta şi o politica tarifara corespunzãtoare, sa asigure menţinerea unei structuri financiare adecvate, în mod special sa realizeze un nivel al fondurilor proprii suficient sa asigure acoperirea serviciului datoriei, precum şi acoperirea unei proporţii rezonabile a programului de investiţii convenit.
Împrumutatul se angajeazã ca ROM-TELECOM nu va intra în angajamente financiare esenţiale sau în proiecte de investiţii, altele decît cele convenite în cadrul acestui Proiect, fãrã a fi informat în scris Banca despre intenţia sa. Astfel de informare scrisã trebuie sa fie primitã de Banca cu doua luni înainte ca ROM-TELECOM sa se angajeze în implementarea unor astfel de noi angajamente sau proiecte de investiţii care trebuie sa corespundã cerinţelor prevãzute în precedentul paragraf.
6.10. Program de investiţii
Împrumutatul se angajeazã ca ROM-TELECOM va prezenta Bãncii la începutul fiecãrui an fiscal un program de investiţii conţinînd obiectivele anuale şi un program de investiţii pe trei ani cu propunerile respective de finanţare ale acestuia.
6.11. Termeni ai Acordului de subimprumut
Acordul de subimprumut:
a) va reflecta termenii şi condiţiile din prezentul acord cu accent deosebit asupra obligaţiilor asumate de Împrumutat şi ROM-TELECOM prin prezentul acord;
b) va conţine o rata a dobinzii care nu va fi mai mare decît rata dobinzii platibila de cãtre Împrumutat conform prevederilor prezentului acord;
c) va avea aceleaşi perioade de graţie şi rambursare.

ART. 7
Garanţie

7.01. Garanţie
Dacã Împrumutatul va trebui sa acorde unei terţ vreo garanţie pentru îndeplinirea vreuneia dintre obligaţiile sale privind datoria sa externa sau vreo preferinta ori prioritate în acest context, Împrumutatul va informa Banca despre aceasta şi, dacã Banca va solicita, va furniza Bãncii o garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor sale în cadrul prezentului acord sau va acorda Bãncii o preferinta sau o prioritate echivalenta. Împrumutatul confirma ca în prezent nu exista nici o asemenea garanţie, preferinta sau prioritate.
7.02. Garanţie suplimentarã
Dacã ROM-TELECOM acorda unei terţe pãrţi o garanţie, atunci, dacã Banca va solicita, va furniza Bãncii o garanţie echivalenta pentru îndeplinirea obligaţiilor din cadrul prezentului acord.
Prevederile paragrafului de mai sus nu se vor aplica: (i) nici unui gaj sau ipoteci asupra pãmîntului sau altor active, atunci cînd aceasta ipoteca este folositã pentru garantarea preţului de cumpãrare sau pentru obţinerea unui credit, a cãrui scadenta nu depãşeşte douasprezece luni, obţinut pentru a finanta acest preţ de cumpãrare; sau (ii) nici un gaj asupra acţiunilor, care a fost creat pentru a garanta un credit pe termen scurt.
Pentru scopurile acestui Articol 7.02, ROM-TELECOM declara ca nici una dintre proprietãţile sale nu este supusã vreunei ipoteci şi ca nu exista nici o contestaţie privind dreptul sau de proprietate.

ART. 8
Informaţii şi vizite

8.01. Informaţii privind Proiectul
Împrumutatul şi ROM-TELECOM:
a) vor transmite Bãncii: (i) pînã la 1 septembrie 1995 şi ulterior la fiecare data de 1 martie şi 1 septembrie a fiecãrui an, pe durata implementarii Proiectului şi pînã la încheierea acestuia, rapoarte privind implementarea Proiectului; (ii) la şase luni dupã încheierea Proiectului, un raport privind încheierea Proiectului; şi (iii) periodic, orice alt asemenea document sau informaţie privind finanţarea, implementarea, aplicarea şi operaţiunile Proiectului, dupã cum Banca poate solicita în mod rezonabil;
b) vor supune aprobãrii Bãncii, fãrã intirziere, orice modificare importanta în planurile generale, graficul sau programul de cheltuieli ale Proiectului, în legatura cu situaţiile fãcute cunoscute Bãncii înainte de semnarea prezentului acord;
c) se vor asigura ca evidentele ROM-TELECOM cuprind toate operaţiunile legate de finanţarea şi executarea Proiectului; şi
d) vor informa în general Banca despre orice fapt sau eveniment cunoscut Împrumutatului sau ROM-TELECOM care ar putea prejudicia substanţial sau afecta condiţiile executãrii sau operaţiunile Proiectului.
8.02. Informaţii privind Împrumutatul
Împrumutatul va informa imediat Banca:
a) despre orice hotãrîre luatã de el sau despre orice motiv sau situaţie care îl obliga sau orice cerere adresatã acestuia pentru plata anticipata a oricãrui împrumut acordat pentru o perioada mai mare de 5 ani;
b) despre orice intenţie de furnizare a oricãrei garanţii la care se face referire în Articolul 7.01 cãtre o terta parte; sau
c) în general, despre orice situaţie sau eveniment care ar putea impiedica executarea oricãrei obligaţii a Împrumutatului în cadrul prezentului acord.
8.03. Informaţii privind ROM-TELECOM
ROM-TELECOM:
a) va furniza Bãncii: (i) în fiecare an, în interval de o luna de la publicare, raportul anual, bilanţul, contul de profit şi pierderi şi raportul de expertiza contabila realizat de revizori desemnaţi conform prevederilor Articolului 6.07 b) privind ROM-TELECOM, şi (ii) la intervale semestriale, raportul privind situaţia financiarã curenta, inclusiv referiri la ratele financiare specifice, precum şi orice alte informaţii suplimentare cu privire la situaţia financiarã generalã, care pot fi cerute în mod rezonabil de Banca;
b) va asigura ca înregistrãrile contabile se reflecta în mod clar operaţiunile referitoare la finanţarea şi execuţia Proiectului;
c) va informa Banca:
(i) imediat, despre orice modificare adusã documentelor sale de baza şi orice schimbãri în situaţia proprietãţii, care ar putea duce la schimbarea controlului asupra ROM-TELECOM;
(ii) imediat, despre orice decizie luatã, oricare ar fi considerentul, asupra oricãrei situaţii care îl obliga sau orice cerere facuta pentru plata în avans a oricãrui împrumut acordat iniţial pentru o perioada de timp mai mare de 5 ani;
(iii) imediat, despre orice intenţie din partea acestuia de a crea vreo garanţie asupra oricãruia dintre activele sale în favoarea unui terţ; sau
(iv) în general, cu privire la orice situaţii sau evenimente care pot impiedica îndeplinirea oricãrei obligaţii a ROM-TELECOM în cadrul prezentului acord.
8.04. Vizite
Împrumutatul şi ROM-TELECOM vor permite persoanelor desemnate de Banca, care pot fi însoţite de reprezentanţi au Curţii de Conturi a Comunitãţilor Europene, sa viziteze amplasamente, instalaţii şi lucrãri care fac parte din Proiect şi sa efectueze acele verificãri pe care aceştia le apreciazã ca necesare şi le vor acorda sau se vor asigura ca li se acorda tot sprijinul necesar pentru acest scop.

ART. 9
Speze şi cheltuieli

9.01. Impozite, taxe şi comisioane
Împrumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele şi alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru şi taxe pentru înregistrare, rezultind din intrarea în vigoare sau implementarea prezentului acord, sau a oricãrui document legat de acesta, şi în legatura cu acordarea oricãrei garanţii pentru împrumut.
Împrumutatul va plati integral capitalul, dobinda, comisioanele şi alte sume datorate conform prezentului acord, în suma bruta, fãrã deducerea vreunei impuneri naţionale sau locale de orice fel, cu condiţia ca, dacã Împrumutatul este obligat prin lege sa facã orice asemenea deduceri, sa majoreze plata cãtre Banca, astfel încît dupã deducere valoarea neta primitã de Banca sa fie echivalenta cu suma datoratã.
9.02. Alte speze
Împrumutatul va suporta orice costuri profesionale, bancare de transfer sau valutare, ocazionate de executarea sau implementarea prezentului acord sau a documentelor legate de acesta, şi în acordarea oricãrei garanţii pentru împrumut.

ART. 10
Rambursarea anticipata în cazul neîndeplinirii unei obligaţii

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipata
Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia pe baza cererii fãcute în acest sens de Banca:
(A) imediat:
a) dacã vreo informaţie sau document remis Bãncii de cãtre sau în numele Împrumutatului, în legatura cu negocierea prezentului acord sau pe durata lui, se dovedeşte a fi fost incorecte în orice privinta;
b) dacã Împrumutatul nu ramburseazã la data scadentei orice parte din împrumut, din dobinda la acesta sau nu efectueazã orice alta plata cãtre Banca, dupã cum se prevede în prezentul acord;
c) dacã, urmare oricãrei neindepliniri a obligaţiilor, Împrumutatului i se cere sa ramburseze anticipat un împrumut care i s-a acordat iniţial pentru un termen mai mare de 5 ani;
d) dacã survine un eveniment sau o situaţie care este posibil sa punã în pericol plata serviciului împrumutului sau sa afecteze negativ orice garanţie acordatã pentru acesta;
e) dacã vreo obligaţie asumatã de Împrumutat, asa cum se prevede în paragrafele 7 şi 8 din Preambul, înceteazã de a fi îndeplinitã cu privire la orice împrumut acordat oricãrui Împrumutat din România din resursele Bãncii sau ale Comunitãţii Europene;
f) dacã Împrumutatul sau ROM-TELECOM nu-şi îndeplineşte vreo obligaţie financiarã cu privire la orice împrumut acordat de Banca din resursele Bãncii sau ale Comunitãţii Europene;
(B) la expirarea unei perioade de timp rezonabile specificate într-o notificare remisã de Banca Împrumutatului, fãrã ca problema sa fi fost rezolvatã în mod satisfãcãtor pentru Banca:
a) dacã Împrumutatul nu-şi îndeplineşte vreo obligaţie conform prevederilor prezentului acord, alta decît vreuna din cele menţionate în Articolul 10.01 (A) b); sau
b) dacã vreun fapt esenţial prevãzut în Preambul se modifica substanţial şi dacã modificarea prejudiciazã interesele Bãncii în calitate de Împrumutãtor cãtre Împrumutat sau afecteazã negativ implementarea sau operaţiunile Proiectului.
10.02. Alte drepturi legale
Articolul 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Bãncii de a cere rambursarea anticipata a împrumutului.
10.03. Daune
Atunci cînd cererea de rambursare anticipata se va face conform Articolului 10.01, Împrumutatul va plati Bãncii la valoarea fiecãrei rate, asa cum este prezentat în anexa B, o suma calculatã la o rata anulatã de 0,25% de la data cererii la data iniţialã a scadentei ratei respective, asa cum se prevede în anexa B.
10.04. Nerenuntare
Nici o omisiune sau intirziere a Bãncii în exercitarea oricãruia din drepturile sale conform Articolului 10 nu va fi consideratã ca o renunţare la un astfel de drept.
10.05. Destinaţia sumelor primite
Sumele primite ca urmare a unei cereri formulate conform Articolului 10 vor fi destinate în primul rind plãţii daunelor, comisionului şi dobinzii, în aceasta ordine, şi în al doilea rind, reducerii ratelor nerambursate în ordinea inversa a scadentei. Ele vor fi repartizate între Transe la discretia Bãncii.

ART. 11
Legea şi jurisdicţia

11.01. Legea
Prezentul acord şi întocmirea, interpretarea şi validitatea se vor fi guvernate de legea franceza.
Locul încheierii prezentului acord este sediul Bãncii.
11.02. Jurisdicţia
Toate litigiile privind prezentul acord vor fi supuse Curţii de Justiţie a Comunitãţilor Europene.
Pãrţile la prezentul acord renunţa prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta fata de jurisdicţia Curţii. O decizie a Curţii emisã conform prezentului Articol 11.02 va fi definitiva şi obligatorie pentru pãrţi fãrã restrictie sau rezerva.
11.03. Dovada sumelor datorate
În orice acţiune juridicã aparuta în executarea prezentului acord, certificarea de cãtre Banca a oricãrei sume datorate Bãncii în cadrul prezentului acord va constitui dovada prima facie a acelei sume.

ART. 12
Clauze finale

12.01. Notificãri
Notificãrile şi alte comunicãri transmise în legatura cu prezentul acord vor fi trimise la adresele menţionate la punctul 1) de mai jos, cu excepţia notificãrilor cãtre Împrumutat şi ROM-TELECOM în legatura cu litigii în curs sau în declansare, care vor fi trimise la adresele specificate la punctul 2) de mai jos, unde Împrumutatul şi ROM-TELECOM aleg domiciliul:
Pentru Banca: 100, Boulevard Konrad Adenauer L - 2950
Luxembourg - Kirchberg
Pentru Împrumutat: 1) Str. Apolodor 17, sector 5 RO-70060
Bucureşti, România
2) Misiunea României pe lîngã
Comunitatile Europene 107 rue
Gabrielle, B-1180 Bruxelles
Pentru ROM-TELECOM: 1) B-dul Libertãţii 14-16, sector 5
RO-70060 Bucureşti, România
2) Misiunea României pe lîngã
Comunitatile Europene 107 rue
Gabrielle, B-1180 Bruxelles
Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte, sa-şi schimbe adresa menţionatã mai sus, cu condiţia ca adresa de la punctul 2) de mai sus sa poatã fi schimbatã numai cu alta adresa în cadrul Comunitãţii Europene.
12.02. Forma notificãrii
Notificãrile şi alte comunicãri, pentru care sînt menţionate în prezentul acord perioade fixe sau care fixeazã ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare înregistratã, telegrama, telex sau alte mijloace de transmitere care fac posibila dovada primirii de cãtre destinatar. Data înregistrãrii sau, dupã caz, data declarata a primirii documentului transmis, va fi concludenta pentru determinarea unei perioade.
12.03. Preambul, anexe şi documente ataşate
Preambulul şi urmãtoarele anexe fac parte din prezentul acord:
- Anexa A Descrierea Tehnica
- Anexa B Grafic de amortizare
- Anexa C Definitia ECU
- Anexa D Mãsuri de ajustare tarifara
Urmãtoarele documente sînt ataşate la prezentul acord:
- Document I Împuternicire de semnare Împrumutat
- Document II Împuternicire de semnare ROM-TELECOM.
Ca urmare, pãrţile prezente au convenit sa se semneze prezentul acord în patru exemplare originale în limba engleza.
Acordul de împrumut a fost parafat în numele Împrumutatului de doamna Maria Sultanoiu, în numele Bãncii de doamna Stefania Caltabiano şi în numele ROM-TELECOM de doamna Ecaterina Bogdan.

Semnat pentru şi în numele
României,
Dan Mogos,
secretar de stat
în Ministerul Finanţelor

Semnat pentru şi în numele
Bãncii Europene de Investiţii,
Michel Deleau, Bruno Eynard,
director general director general

Semnat pentru şi în numele Regiei Autonome "ROM-TELECOM",
Andrei Chirica,
director general,
preşedintele consiliului de administraţie


La Bucureşti, la data de 9 mai 1995.
La Luxemburg, la data de 16 mai 1995.


ANEXA A

DESCRIEREA TEHNICA
ROMÂNIA - PROIECT DE DEZVOLTARE A TELECOMUNICATIILOR

Proiectul se referã la proiectarea, cumpãrarea, instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentului descris mai jos:

1. Materiale şi echipamente
a) Echipament de comutatie necesar pentru 675.000 linii locale şi
serviciile aferente.
b) Echipament de transmisiuni şi serviciile aferente, inclusiv multiplexoare şi cabluri de fibra optica.
c) Reţea localã de aproximativ 2.135.000 perechi de cabluri primare şi secundare, împreunã cu lucrãrile civile aferente.
d) Clãdiri noi şi renovarea clãdirilor existente necesare pentru instalarea noului echipament de comutatie.
e) Echipamente aferente de aer condiţionat şi electricitate.
f) Centre de operare şi gestionare a reţelei de comutatie.
g) Sisteme informatice şi echipament logistic.
2. Categorii finanţate de Banca
Sumele din împrumut vor fi utilizate pentru a finanta parţial urmãtoarele categorii: 1a), 1b), 1c), 1e) şi 1f), menţionate mai sus.
3. Punerea în funcţiune
Toate lucrãrile şi instalaţiile din cadrul Proiectului vor fi finalizate pînã la 31 decembrie 1998.

ANEXA B

GRAFIC DE AMORTIZARE
ROMÂNIA - PROIECT DE DEZVOLTARE A TELECOMUNICATIILOR
----------------------------------------------------------------------
Nr. Datele de plata Sumele de rambursat exprimate ca
crt. a ratelor de capital procent din împrumut, asa cum
este definit în Articolul 2.01.
----------------------------------------------------------------------
1. 31 mai 2000 5%
2. 30 noiembrie 2000 5%
3. 31 mai 2001 5%
4. 30 noiembrie 2001 5%
5. 31 mai 2002 5%
6. 30 noiembrie 2002 5%
7. 31 mai 2003 5%
8. 30 noiembrie 2003 5%
9. 31 mai 2004 5%
10. 30 noiembrie 2004 5%
11. 31 mai 2005 5%
12. 30 noiembrie 2005 5%
13. 31 mai 2006 5%
14. 30 noiembrie 2006 5%
15. 31 mai 2007 5%
16. 30 noiembrie 2007 5%
17. 31 mai 2008 5%
18. 30 noiembrie 2008 5%
19. 31 mai 2009 5%
20. 30 noiembrie 2009 5%
----------------------------------------------------------------------

ANEXA C

DEFINITIA ECU

Valoarea ECU la care se face referire în Articolele 109 g şi 109(I)4 ale Tratatului Comunitãţii Europene este egala cu valoarea ECU utilizata în prezent ca unitate de cont a Comunitãţilor Europene, valoare stabilitã pe baza valorilor specifice ale monedelor statelor membre ale Comunitãţii Europene, prezentate mai jos.
Conform Regulamentului Consiliului Comunitãţii Economice Europene
nr. 1971/89 din 19 iunie 1989, ECU este în prezent definit ca suma a urmãtoarelor valori:
- marca germanã: 0,6242
- lira sterlina: 0,08784
- francul francez: 1,332
- lira italiana: 151,8
- guldenul olandez: 0,2198
- francul belgian: 3,301
- francul luxemburghez: 0,130
- coroana daneza: 0,1976
- lira irlandeza: 0,008552
- drahma greceasca: 1,440
- peseta spaniola: 6,885
- escudo portughez: 1,393
Articolul 109 g al Tratatului Comunitãţii Europene, amendat prin Tratatul privind Uniunea Europeanã, în vigoare de la 1 noiembrie 1993, prevede: "Compozitia valutarã a cosului ECU nu se va schimba. Începînd cu a treia etapa, valoare ECU va fi irevocabil fixatã în conformitate cu Articolul 109(I)4".
Alte modificãri privind natura sau compozitia ECU pot fi fãcute de cãtre Comunitatile Europene în conformitate cu Tratatul Comunitãţii Europene. Dacã se fac schimbãri, referirile din acesta la ECU vor fi intelese ca referiri la ECU astfel modificat.
Dacã Banca va considera ca ECU a încetat sa mai fie utilizat ca unitate de cont a Comunitãţilor Europene şi ca unica moneda a Uniunii Europene, ea va notifica Împrumutatul. De la data unei astfel de notificãri, ECU va fi înlocuit de monedele pe care le-a conţinut - sau contravaloarea lor în una sau mai multe monede - la data celei mai recente utilizãri a lor ca unitate de cont a Comunitãţilor Europene.

ANEXA D

MĂSURI DE AJUSTARE TARIFARA

Urmãtoarele mãsuri vor fi adoptate de cãtre Împrumutat şi ROM-TELECOM la/sau înainte de datele indicate mai jos, constituind condiţie pentru efectuarea tragerilor din împrumut:
* la/sau înainte de 1 septembrie 1995:
- o creştere medie în termeni reali a tarifelor de 10% .
Creşterea în termeni reali înseamnã ca, în plus fata de procentul menţionat anterior, va fi necesarã compensarea inflaţiei printr-o ajustare ulterioara cu indicele inflaţiei. În acest scop, indexarea în funcţie de inflaţie va fi determinata pentru trimestrul anterior, conform estimarii ratei inflaţiei la sfîrşitul trimestrului, publicatã în Buletinul statistic de preţuri emis de Comisia Nationala pentru Statistica.
Totuşi Banca considera ca aceste ajustari reale vor reprezenta o medie care nu va determina schimbãri esenţiale în favoarea abonatilor persoane fizice.
În scopul realizãrii ajustarilor solicitate se va utiliza urmãtorul cos de consum specific:

----------------------------------------------------------------------
Tarife Tarife
persoane fizice persoane juridice
----------------------------------------------------------------------
Taxa de instalare 0,1 0,1
Abonament anual
analog % taxa instalare analog/100
digital % taxa instalare digital/100
Cost minut convorbire
internationala pentru
ţãrile din zona a II-a numãr mediu de minute/abonat în 1994
Preţul pentru 1 impuls numãrul mediu/abonat în 1994
----------------------------------------------------------------------
* la/sau înainte de 31 ianuarie 1996:
- prezentarea de cãtre Împrumutat şi ROM-TELECOM a unei formule de ajustare tarifara care sa asigure realizarea obiectivelor financiare stabilite pentru ROM-TELECOM în cadrul prezentului Proiect. Formula va fi precedatã de o ajustare iniţialã care sa compenseze cel puţin nivelul de creştere medie realã a tarifelor de 10%, în cazul în care acest nivel nu va fi realizat pentru 1995. Formula şi condiţiile de implementare ale acesteia vor fi convenite de cãtre Împrumutat, ROM-TELECOM şi Banca.
-----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016