Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDONANTA nr. 10 din 31 ianuarie 2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 10 din 31 ianuarie 2007  privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la   Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA nr. 10 din 31 ianuarie 2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 1 februarie 2007
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã.

CAP. I
Majorarea salariilor de bazã

ART. 1
În anul 2007, salariile de bazã ale personalului contractual din sectorul bugetar, stabilite potrivit <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobatã prin <>Legea nr. 383/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi indemnizaţiile personalului care ocupã funcţii de demnitate publicã, stabilite potrivit anexelor nr. II şi III la <>Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupã funcţii de demnitate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, astfel cum au fost majorate potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 3/2006 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 323/2006 , avute la data de 31 decembrie 2006, se majoreazã în 3 etape, astfel:
a) cu 5% începând cu data de 1 ianuarie 2007, faţã de nivelul din luna decembrie 2006;
b) cu 2% începând cu data de 1 aprilie 2007, faţã de nivelul din luna martie 2007;
c) cu 11% începând cu data de 1 octombrie 2007, faţã de nivelul din luna septembrie 2007.
ART. 2
(1) În aplicarea prevederilor art. 1, limita minimã şi limita maximã ale salariilor de bazã prevãzute în anexele la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2000 , aprobatã prin <>Legea nr. 383/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, astfel cum au fost majorate prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 3/2006 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 323/2006 , se majoreazã începând cu data de 1 ianuarie 2007 cu 5%, din data de 1 aprilie 2007 cu 2% şi începând cu data de 1 octombrie 2007 cu 11%.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicã şi pentru personalul contractual la care este stabilit un singur nivel al salariului de bazã.
ART. 3
(1) Salariile de bazã ale personalului contractual pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2007, majorate cu 5% faţã de nivelul avut în decembrie 2006, sunt prevãzute în anexele nr. Ia-VI-a.
(2) Salariile de bazã pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007, majorate cu 2% faţã de nivelul avut la 31 martie 2007, sunt prevãzute în anexele nr. Ib-VIb, respectiv pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2007, majorate cu 11% faţã de nivelul avut la 30 septembrie 2007, sunt prevãzute în anexele nr. Ic-VIc.
(3) Indemnizaţiile persoanelor care ocupã funcţii de demnitate publicã, alese şi numite, precum şi ale celor care ocupã funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publicã sunt prevãzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a şi VIIIa pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2007, în anexele nr. VII/1b, VII/2b, VII/3b şi VIIIb, pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2007, şi în anexele nr. VII/1c, VII/2c, VII/3c şi VIIIc, pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2007.
(4) Pentru persoanele care ocupã funcţii de demnitate publicã, alese şi numite, indemnizaţiile prevãzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a şi VII/1b, VII/2b, VII/3b, precum şi nr. VII/1c, VII/2c, VII/3c reprezintã unica formã de remunerare a activitãţii corespunzãtoare funcţiei şi reprezintã baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determinã în raport cu venitul salarial.
(5) În aplicarea prevederilor alin. (4) persoanele care ocupã funcţii de demnitate publicã, alese şi numite, nu beneficiazã de premii, de sporul de vechime în muncã şi nici de alte sporuri prevãzute de lege.
ART. 4
Salariile de bazã individuale, care se situeazã între limitele prevãzute în anexele la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2000 , aprobatã prin <>Legea nr. 383/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, avute la data aplicãrii prezentei ordonanţe, se majoreazã începând cu data de 1 ianuarie 2007 cu 5% faţã de nivelul avut la 31 decembrie 2006, începând cu data de 1 aprilie 2007 cu 2% faţã de nivelul din luna martie 2007 şi, respectiv, începând cu data de 1 octombrie 2007 cu 11% faţã de nivelul din luna septembrie 2007.
ART. 5
La instituţiile publice şi unitãţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigurã din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite în condiţiile art. 4 se pot acorda în limita procentelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creşterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.
ART. 6
(1) În anul 2007, personalul contractual din sectorul bugetar salarizat între limitele corespunzãtoare funcţiei poate beneficia, pe lângã creşterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, de o creştere salarialã prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul 2006, potrivit reglementãrilor în vigoare, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2007.
(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual şi acordarea salariilor de bazã corespunzãtoare evaluãrii se vor realiza pânã la finele lunii mai 2007.

CAP. II
Alte reglementãri

ART. 7
(1) Promovarea personalului contractual în anul 2007, în condiţiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmeazã sã fie promovatã persoana, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.
(2) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care sã cuprindã activitatea respectivã se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.
ART. 8
Absolvenţii învãţãmântului superior de lungã sau de scurtã duratã, care la data trecerii pe funcţia corespunzãtoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadreazã la gradul profesional corespunzãtor studiilor absolvite, la care se asigurã o creştere cu pânã la 20% a salariului de bazã avut.
ART. 9
(1) În vederea stabilirii salariului de bazã, în termen de 15 zile de la reluarea activitãţii, persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plãtit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstã de pânã la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni fiind în concediu medical sau în concediu fãrã platã, potrivit legii, precum şi cele ale cãror contracte individuale de muncã sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs.
(2) În cazul nepromovãrii examenului prevãzut la alin. (1), persoanei respective i se acordã salariul de bazã avut anterior sau, dupã caz, salariul de bazã minim al funcţiei deţinute anterior.
ART. 10
(1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfãşuratã, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numãrul total al personalului contractual prevãzut în statul de funcţii, la începutul anului bugetar, un salariu de merit lunar de pânã la 15% din salariul de bazã, care face parte din acesta şi care constituie bazã de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordã în raport cu salariul de bazã. Salariile de merit se vor acorda personalului contractual încadrat pe funcţii de execuţie în proporţie de cel puţin douã treimi din numãrul total stabilit. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unitãţi bugetare cu un numãr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numãrul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile de execuţie sã se facã la nivelul unitãţilor respective luate împreunã. Repartizarea numãrului de beneficiari de salariu de merit pe unitãţile luate în calcul, în acest caz, se face de cãtre ordonatorul principal de credite.
(2) Personalul contractual care beneficiazã de salariu de merit se stabileşte o datã pe an, dupã aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfãşuratã în anul precedent, apreciatã conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupã caz, a reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificãri ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine pânã la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncã ale unor beneficiari de salariu de merit, acesta se poate redistribui, de la data de 1 a lunii urmãtoare, altor persoane care deţin funcţii de acelaşi nivel, respectiv funcţii de conducere sau de execuţie, pe perioada rãmasã.
(3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupã o perioadã de cel puţin 6 luni de la angajare.
(4) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.
(5) Personalul salarizat cu indemnizaţie lunarã ca unicã formã de remunerare a activitãţii nu se cuprinde în numãrul total de posturi în vederea determinãrii numãrului de beneficiari ai salariului de merit.
ART. 11
(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevãzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile urmãtoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
(2) În cazurile în care se realizeazã economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevãzute în bugetul aprobat pentru personalul contractual din aparatul propriu şi din unitãţile subordonate, fãrã a depãşi valoarea economiilor realizate.
(3) Premiile individuale se stabilesc de cãtre ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu aceastã destinaţie de cãtre ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupã caz, cu consultarea reprezentanţilor personalului contractual, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.
ART. 12
Consiliile locale pot constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru personalul contractual prevãzut în statul de funcţii, un fond de premiere, în cazul în care veniturile curente acoperã în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat, conform criteriilor şi condiţiilor stabilite prin hotãrâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2007.
ART. 13
(1) Sporul de confidenţialitate se acordã personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului şi al Ministerului Integrãrii Europene în cuantum de pânã la 15%, precum şi personalului contractual din instituţiile şi autoritãţile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor.
(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului de confidenţialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevãzute de reglementãrile în vigoare, de cãtre ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevãzute în bugetul aprobat.
ART. 14
(1) Spor pentru condiţii vãtãmãtoare, de pânã la 10% din salariul de bazã, se acordã personalului contractual care desfãşoarã activitate în cadrul autoritãţilor şi instituţiilor publice în care funcţioneazã instalaţii care genereazã câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţã produse de emiţãtori pentru comunicaţii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenţi de înaltã frecvenţã, staţii de bruiaj.
(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevãzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevãzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevãzute în bugetul aprobat.
(3) Locurile de muncã pentru care se acordã sporul prevãzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de autoritãţile abilitate în acest sens.
ART. 15
(1) Spor pentru condiţii periculoase, în cuantum de pânã la 50% din salariul de bazã, se acordã personalului contractual din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, care participã efectiv în campaniile de prevenire şi combatere a zoonozelor deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al ministrului, numai pe perioada cât participã la aceste campanii.
(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevãzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevãzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevãzute în bugetul aprobat.
ART. 16
(1) Personalul contractual din cadrul Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncã, care participã la selecţia şi recrutarea forţei de muncã pentru lucrul în strãinãtate, poate beneficia de un spor de pânã la 5% din salariul de bazã.
(2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevãzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevãzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevãzute în bugetul aprobat.
ART. 17
Personalul contractual beneficiazã şi de celelalte drepturi de naturã salarialã care se acordã potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
ART. 18
(1) Munca prestatã peste durata normalã a timpului de lucru de cãtre personalul contractual încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere este consideratã muncã suplimentarã şi se compenseazã cu timp liber corespunzãtor. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzãtor nu a fost posibilã în urmãtoarele 30 de zile dupã efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plãti, în luna urmãtoare, cu un spor aplicat la salariul de bazã, dupã cum urmeazã:
a) 75% din salariul de bazã pentru primele douã ore de depãşire a duratei normale a zilei de lucru;
b) 100% din salariul de bazã pentru orele urmãtoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus sãptãmânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, nu se lucreazã.
(2) Munca peste durata normalã a timpului de lucru poate fi prestatã şi sporurile prevãzute la alin. (1) se pot plãti numai dacã efectuarea orelor suplimentare a fost dispusã de şeful ierarhic, fãrã a se depãşi 360 de ore anual.
(3) La locurile de muncã la care durata normalã a timpului de lucru a fost redusã potrivit legii sub 8 ore pe zi, depãşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzãtor.

CAP. III
Dispoziţii finale

ART. 19
(1) Indemnizaţiile personalului din conducerea cultelor religioase şi a unitãţilor de cult recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publicã, prevãzute la nr. crt. 1, 2, 3, 4 şi 5 din anexa nr. 1.A.b) la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 4/2003 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 299/2003 , majorate potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 3/2006 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 323/2006 , vor avea valorile prevãzute pentru funcţiile de demnitate publicã cu care sunt asimilate, prevãzute la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VII/2a, pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2007, la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VII/2b, pentru perioada 1 aprilie-30 septembrie 2007, şi, respectiv, pentru perioada de 1 octombrie - 31 decembrie 2007, la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VII/2c la prezenta ordonanţã.
(2) Salariile de bazã ale personalului clerical, stabilite potrivit prevederilor <>Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, inclusiv cu modificãrile aduse prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 4/2003 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 299/2003 , din anexele nr. 1.B.b) şi 2.b), stabilite potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 3/2006 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 323/2006 , se majoreazã cu 5% pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2007, cu 2% pentru perioada 1 aprilie-30 septembrie 2007 şi cu 11% pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2007.
ART. 20
Salariul de bazã individual al administratorului public se stabileşte de cãtre primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unitãţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimã este nivelul salariului de bazã al secretarului unitãţii administrativ-teritoriale, iar limita maximã este indemnizaţia primarului, a preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, dupã caz.
ART. 21
Salariile de bazã ale personalului contractual încadrat în funcţii specifice, care nu sunt prevãzute în prezenta ordonanţã, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bazã prevãzute în anexele la aceasta, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.
ART. 22
(1) Pentru acordarea sporului de vechime în muncã, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.
(2) Pensionarii pentru limitã de vârstã care se angajeazã pe baza unui contract individual de muncã în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiazã de sporul de vechime corespunzãtor vechimii în muncã dobândite în întreaga activitate.
ART. 23
(1) Personalul contractual din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnã şi la alte concedii, în condiţiile legii.
(2) Durata minimã a concediului de odihnã este de 21 de zile lucrãtoare pe an.
(3) La determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnã se vor lua în calcul, pe lângã salariul de bazã, şi sporurile de care beneficiazã, potrivit legii.
(4) Concediul de odihnã se efectueazã în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul contractual din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnã la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauzã, angajatorul este obligat sã acorde concediul pânã la sfârşitul anului urmãtor.
(5) Compensarea în bani a concediului de odihnã neefectuat este permisã numai în cazul încetãrii raporturilor juridice de muncã.
(6) Celelalte prevederi din <>Hotãrârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnã şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publicã, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unitãţile bugetare, republicatã, cu modificãrile ulterioare, rãmân în vigoare.
(7) Indemnizaţia de concediu de odihnã se plãteşte de cãtre angajator cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte de plecarea în concediu.
ART. 24
(1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, pânã la data de 1 septembrie, în limita numãrului maxim de posturi prevãzut în anexele la <>Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 şi la <>Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006 , cu încadrarea la nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, transformarea posturilor vacante pe rãspunderea ordonatorilor principali de credite.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor şi ordonatorilor principali de credite din cadrul autoritãţilor şi instituţiilor publice din administraţia publicã localã.
(3) Ordonatorii principali de credite prevãzuţi la alin. (1) vor comunica, trimestrial, Ministerului Finanţelor Publice, situaţia centralizatã a transformãrilor de posturi efectuate în condiţiile legii.
ART. 25
(1) Autoritãţile şi instituţiile publice care au dreptul de a constitui un fond de stimulare, potrivit legii, pot acorda stimulente personalului contractual, în limitele prevãzute de dispoziţiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursã şi condiţiile de utilizare a fondului de stimulare se stabilesc cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative, prin hotãrâre a Guvernului.
(2) Pânã la intrarea în vigoare a hotãrârii Guvernului prevãzute la alin. (1) rãmân aplicabile reglementãrile existente privind constituirea şi condiţiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.
ART. 26
Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzãtor structurii organizatorice şi numãrului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda în continuare, corespunzãtor funcţiilor deţinute anterior, în acelaşi cuantum şi în cazul în care structura organizatoricã sau raporturile de subordonare şi numãrul maxim de posturi se modificã, potrivit legii, în cursul anului.
ART. 27
(1) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiilor pentru protecţia copilului, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţã, al cãrei cuantum se stabileşte prin hotãrâre a consiliului judeţean sau prin hotãrâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate depãşi 5% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector.
(2) Secretarul comisiei pentru protecţia copilului beneficiazã de o indemnizaţie al cãrei cuantum este de 75% din cea acordatã unui membru al comisiei.
ART. 28
Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplicã personalului contractual din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi nici personalului din instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, la care salarizarea şi celelalte drepturi se acordã potrivit prevederilor <>Legii nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfãşoarã activitatea în sistemul sanitar-veterinar.
ART. 29
(1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigurã de cãtre fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în numãrul maxim de posturi şi în bugetele aprobate potrivit legii.
(2) Salariile de bazã şi indemnizaţiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreunã cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sã se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, pentru cheltuielile cu salariile.
ART. 30
(1) Soluţionarea contestaţiilor în legãturã cu stabilirea salariilor de bazã, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordã potrivit prevederilor prezentei ordonanţe este de competenţa ordonatorilor de credite.
(2) Contestaţia poate fi depusã în termen de 5 zile de la data luãrii la cunoştinţã a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.
(3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupã caz, al reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.
(4) Împotriva mãsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumitã se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, dupã caz, instanţei judecãtoreşti competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii soluţionãrii contestaţiei.
ART. 31
(1) Salariile de bazã şi indemnizaţiile lunare sunt brute şi impozabile, potrivit legii.
(2) Salariile de bazã individuale şi indemnizaţiile lunare, calculate pentru cele trei etape de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, se rotunjesc din 1 leu în 1 leu, în favoarea salariaţilor.
(3) Anexele nr. Ia - VIIIa, Ib - VIIIb şi Ic - VIIIc fac parte integrantã din prezenta ordonanţã.
ART. 32
Prevederile prezentei ordonanţe se aplicã începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
--------------
Ministrul muncii, solidaritãţii
sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

Bucureşti, 31 ianuarie 2007.
Nr. 10.


ANEXA Ia
(la 01.01.2007)

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea
Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei
Prezidenţiale*1), aparatul de lucru al Guvernului
şi aparatul Parlamentului României)

I. Salarii de bazã pentru funcţii de specialitate*)
---------
*) Salariile de bazã stabilite pentru funcţiile prevãzute la cap. I lit. B se utilizeazã şi pentru salarizarea funcţiilor de altã specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevãzuţi la cap. II din Anexa nr. II, precum şi funcţiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţã de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, utilizându-se salariul de bazã al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzãtoare nivelului studiilor.

A. Funcţii de conducere


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã - lei 'ad
crt. studiilor
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Secretar general S 2.808
2 Secretar general adjunct S 2.528
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


NOTA:
Se utilizeazã în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.

B. Funcţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil, auditor; gradul IA S 611 1.392
2 Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil, auditor; gradul I S 556 1.218
3 Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil, auditor; gradul II S 512 1.104
4 Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul III S 495 990
5 Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul IV S 486 888
6 Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 461 -
7 Tehnician-economist, secretar superior, referent,
interpret relaţii, interpret profesional,
subinginer; gradul IA SSD 503 1.218
8 Tehnician-economist, secretar superior, referent,
interpret relaţii, interpret profesional,
subinginer; gradul I SSD 495 990
9 Tehnician-economist, secretar superior, referent,
interpret relaţii, interpret profesional,
subinginer; gradul II SSD 486 888
10 Tehnician-economist, secretar superior, referent,
interpret relaţii, interpret profesional,
subinginer; gradul III SSD 476 804
11 Tehnician-economist, secretar superior, referent,
interpret relaţii, interpret profesional,
subinginer; debutant SSD 437 -

b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios

12 Consilier juridic gradul I A S 611 1.392
13 Consilier juridic gradul I S 556 1.218
14 Consilier juridic gradul II S 512 1.104
15 Consilier juridic gradul III S 495 990
16 Consilier juridic gradul IV S 486 888
17 Consilier juridic debutant S 461 -

c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

18 Referent IA M 503 710
19 Referent I M 495 618
20 Referent II M 486 574
21 Referent III M 476 503
22 Referent IV M 468 478
23 Referent debutant M 435 -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Salarii de bazã pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale*1), Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului

A. Funcţii de conducere specifice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã - lei 'ad
crt. studiilor
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Şef departament, director general S 2.424
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia*) Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2 Şef birou senatorial, şef cabinet S 556 1.218
3 Şef birou senatorial, stenodactilograf,
şef cabinet, referent SSD 468 1.018
4 Şef birou senatorial, stenodactilograf,
şef cabinet, referent M 458 888
5 Şef birou senatorial, stenodactilograf,
şef cabinet, referent PL 458 1.018
6 Director de cabinet S 943 2.217
7 Consilier S 943 2.217
8 Expert S 915 2.019
9 Consultant S 625 1.361
10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 458 746
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


-------
*) Se utilizeazã şi pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.
*1) Administraţia Prezidenţialã poate aplica pentru salariaţii sãi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmeazã sã beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.


III. Funcţii specifice unor ministere

1. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unitãţile teritoriale

Garda financiarã - personal militarizat


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã - lei 'ad
crt. studiilor
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Comisar general S 2.555
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Funcţii de execuţie

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Comisar principal IA S 611 1.392
2 Comisar principal I S 556 1.218
3 Comisar principal II S 512 1.104
4 Comisar principal III S 495 990
5 Comisar principal IV S 486 961
6 Comisar debutant S 461 -
7 Comisar principal I SSD 495 1.104
8 Comisar principal II SSD 486 990
9 Comisar principal III SSD 476 888
10 Comisar debutant SSD 437 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

11 Comisar IA M 503 746
12 Comisar I M 486 661
13 Comisar II M 476 603
14 Comisar III M 468 546
15 Comisar debutant M 435 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Audit intern


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Auditor 'ad ofiţer S 1.416 1.997
2 Auditor - expert S 987 1.567
3 Auditor - inspector S 700 1.280
4 Auditor - asistent S 556 1.139
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────b) Funcţii specifice din serviciile publice deconcentrate.

Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unitãţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Casier trezorier I M 476 575
2. Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol,
numãrãtor bani; I M;G 468 504
3. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol,
numãrãtor bani; debutant M;G 435 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Ministru consilier S 611 2.235*)
2. Consilier economic S 574 1.220
3. Secretar economic I S 522 1.105
4. Secretar economic II S 486 990
5. Secretar economic III S 476 888

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

1 Referent transmitere I M 486 619
2 Referent transmitere II M 476 561
3 Referent transmitere III M 468 504
4 Referent debutant M 435 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------
*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.

3. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT

Funcţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 495 990
2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 486 888
3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 476 804
4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 437 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Funcţii specifice Arhivelor Naţionale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Arhivist gradul IA S 611 1.392
2. Arhivist gradul I S 556 1.218
3. Arhivist gradul II S 512 1.104
4. Arhivist gradul III S 495 990
5. Arhivist gradul IV S 486 888
6. Arhivist debutant S 461 -
7. Arhivist gradul IA SSD 503 1.218
8. Arhivist gradul I SSD 495 990
9. Arhivist gradul II SSD 486 888
10. Arhivist gradul III SSD 476 804
11. Arhivist debutant SSD 437 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

12. Arhivar IA M 503 710
13. Arhivar I M 495 618
14. Arhivar II M 486 574
15. Arhivar III M 476 503
16. Arhivar debutant M 435 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

Funcţii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Asistent-şef S 611 1.392
2. Asistent-şef SSD 542 1.167

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

3. Asistent-şef PL 507 1.023
4. Asistent-şef M 495 939
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la <>Legea nr. 154/1998

ANEXA IIa
(la 01.01.2007)

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

Consilii, primãrii şi servicii publice din subordinea acestora

I. Salarii de bazã pentru activitatea de specialitate

Funcţii de execuţie


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Consilier, inspector de specialitate, revizor
contabil, arhitect, auditor; gradul IA S 512 1.058
2 Consilier, inspector de specialitate, revizor
contabil, arhitect, auditor; gradul I S 503 935
3 Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil, arhitect;
gradul II S 495 812
4 Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil, arhitect;
gradul III S 486 737
5 Referent, inspector, revizor contabil,
arhitect; debutant S 461 -
6 Conductor arhitect IA, referent IA, inspector
IA, subinginer IA SSD 495 752
7 Conductor arhitect I, referent I, inspector I,
subinginer I SSD 486 649
8 Conductor arhitect II, referent II, inspector II,
subinginer II SSD 476 585
9 Conductor arhitect, referent, subinginer,
inspector; debutant SSD 437 -

b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios

10 Consilier juridic gradul IA S 611 1.180
11 Consilier juridic gradul I S 556 1.058
12 Consilier juridic gradul II S 503 935
13 Consilier juridic gradul III S 495 812
14 Consilier juridic gradul IV S 486 707
15 Consilier juridic debutant S 461 -

c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

16 Referent, inspector; IA M 495 691
17 Referent, inspector; I M 486 645
18 Referent, inspector; II M 476 583
19 Referent, inspector; III M 468 537
20 Referent, inspector; debutant M 435 -
21 Agent agricol I M 476 572
22 Agent agricol II M;G 468 537
23 Agent agricol III M;G 458 495
24 Agent agricol debutant M;G 435 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:
Salariile de bazã stabilite pentru funcţiile prevãzute la prezenta anexã se utilizeazã şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, utilizându-se salariul de bazã al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzãtoare nivelului studiilor.

II. Salarii de bazã pentru funcţii din aparatul consiliilor

1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti


─────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Salariul de bazã -lei -
crt.
─────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Secretar 2.808
─────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia - lei -
crt. ─────────────────────────────────
Categoria I Categoria II
───────────────────────────────────────────────────────────────────
2 Secretar 2.674 2.493
───────────────────────────────────────────────────────────────────3. Consilii locale: municipale, orãşeneşti, comunale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã - lei -
Nr. Funcţia ──────────────────────────────────────────────────────────
crt. Cu peste 320.000 Categoria
locuitori*) ───────────────────────────────────
I II III
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3 Municipii
- secretar 2.223 2.013 1.833 1.653
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*) Se aplicã şi la sectoarele municipiului Bucureşti.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4 Oraşe
- secretar - 1.480 1.414 1.380
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã - lei -
───────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Categoria
crt. Cu peste 15.000 ────────────────────────────────────────
locuitori I II III
între între pânã la
7.001-15.000 3.001-7.000 3.000
locuitori locuitori locuitori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5 Comune
- secretar 1.375 1.103 1.036 1.002
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
1. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotãrâre a Guvernului.
2. În cazul secretarului unitãţilor administrativ teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de bazã prevãzut de prezenta ordonanţã, se diminueazã cu 10%.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA IIIa
(la 01.01.2007)

CONSILIUL CONCURENŢEI

Salarii de bazã pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice ale Consiliului Concurenţei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Inspector de concurenţã gradul I S 923 2.092
2 Inspector de concurenţã gradul II S 834 1.892
3 Inspector de concurenţã gradul III S 745 1.693
4 Inspector de concurenţã asistent S 538 1.216
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA IV/1a
(la 01.01.2007)

CERCETARE

UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Cercetãtor ştiinţific principal gradul I S 666 2.025
2 Cercetãtor ştiinţific principal gradul II S 534 1.895
3 Cercetãtor ştiinţific principal gradul III S 475 1.478
4 Cercetãtor ştiinţific S 467 1.143

b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate

5 Asistent de cercetare ştiinţificã S 458 900
6 Asistent de cercetare ştiinţificã stagiar S 436 -

c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare
ştiinţificã, pe trepte profesionale

7 Asistent I M 458 719
8 Asistent II M 451 613
9 Asistent III M 440 567
10 Asistent stagiar M 412 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
Funcţiile prevãzute la poziţiile nr. 1 - 4, utilizate în unitãţile de cercetare ştiinţificã ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcţiile didactice din învãţãmântul superior, dupã cum urmeazã: cercetãtor ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetãtor ştiinţific principal gradul II cu conferenţiar universitar; cercetãtor ştiinţific principal gradul III cu şef de lucrãri (lector universitar) şi cercetãtor ştiinţific cu asistent universitar.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA IV/2a
(la 01.01.2007)

CULTURĂ

UNITĂŢI DE CULTURĂ

I. Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate din unitãţile teatrale, muzicale şi de cinematografie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet,
concertist, instrumentist), actor, pictor
scenograf, consultant artistic, coregraf,
concert-maestru*), artist instrumentist I; S
gradul IA 715 1.456
gradul I 501 1.283
gradul II 494 957
gradul III 484 858
gradul IV 476 758
gradul V 467 701
debutant 445 -
2 Dirijor cor, artist liric, artist liric operã; S
gradul IA 695 1.415
gradul I 487 1.247
gradul II 480 930
gradul III 471 834
gradul IV 462 737
gradul V 454 682
debutant 432 -
3 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),
producãtor delegat, impresar artistic, regizor
scenã (culise); S
gradul I 467 1.037
gradul II 458 869
gradul III 451 744
4 Şef orchestrã, artist instrumentist II,
maestru de studii (balet, canto), secretar
literar (muzical, public relations), operator
imagine (sunet), sufleor operã,
artist circ, balerin operã; S
gradul I 485 939
gradul II 475 842
gradul III 467 744
gradul IV 458 688
debutant 436 -
5 Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor,
actor mânuitor pãpuşi, sculptor pãpuşi, sufleor
teatru, artist plastic, machior, peruchier,
montor imagine, editor imagine; S
gradul I 475 801
gradul II 467 730
gradul III 458 688
debutant 436 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

6 Dirijor, şef orchestrã, maestru (balet-dans,
corepetitor), concert-maestru, maestru de
studii balet, maestru lumini-sunet,
impresar artistic;
I 458 688
II 451 590
III 440 521
debutant 412 -
7 Solist (vocal, balet, concertist instrumentist),
actor, instrumentist, sufleor operã, corist operã;
I 458 688
II 451 590
III 440 521
debutant 412 -
8 Maestru artist circ, artist circ, maestru
(acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgã,
instrumente de suflat);
I 475 842
II 467 744
III 458 688
IV 451 590
V 440 534
debutant 412 -
9 Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor
mânuitor pãpuşi, sculptor pãpuşi, sufleor
teatru, artist plastic, machior, peruchier,
montor imagine, operator imagine, editor
imagine, regizor scenã (culise),
secretar platou;
I 458 603
II 451 562
III 440 506
debutant 412 -
10 Regizor scenã (culise), secretar platou; M
I 458 603
II 451 562
III 440 506
debutant 412 -
11 Supraveghetor salã, controlor bilete,
garderobier, plasator M;G 425 478

c) Muncitori din activitatea specificã instituţiilor teatrale şi muzicale

12 Muncitor calificat I 475 600
II 467 569
III 458 530
IV 451 498
V 440 459
VI 433 451
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----
*) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizeazã gradele profesionale IA, I, II şi III.

II. Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate din presã, edituri, informare documentarã────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Redactor de rubricã, redactor, lector, publicist
comentator, corespondent în strãinãtate; S
gradul IA 485 1.121
gradul I 475 842
gradul II 467 744
gradul III 458 688
debutant 436 -
2. Şef agenţie publicitate, administrator
(publicaţii, editurã), reporter (fotoreporter,
corespondent local); S
gradul I*) 475 813
gradul II 467 730
gradul III 458 674
debutant 436 -
3. Secretar (tehnic) de redacţie,
documentarist, traducãtor, caricaturist,
desenator artistic, corector, tehnoredactor; S
gradul I 475 801
gradul II 467 730
gradul III 458 688
debutant 436 -
4. Redactor, secretar de redacţie; SSD
gradul I 467 744
gradul II 458 688
gradul III 451 590
debutant 413 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

5. Redactor, secretar (tehnic) de redacţie,
documentarist, traducãtor, caricaturist,
desenator artistic, corector, tehnoredactor; M
treapta IA 458 688
treapta I 451 603
treapta II 440 562
debutant 412 -
6. Laborant foto, retuşor foto, fotograf; M;G
treapta I 458 590
treapta II 451 521
treapta III 440 478
debutant 412 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


-----
*) Nivelul de salarizare nu se aplicã funcţiilor de administrator (publicaţii, editurã).

III. Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteci

Funcţii de execuţie


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,
bibliotecar, arheolog, arhitect; S
gradul IA 475 1.121
gradul I 467 771
gradul II 458 701
debutant 436 -
2. Biolog, fizician, chimist; principal S 622 1.102
Biolog, fizician, chimist; specialist 541 870
Biolog, fizician, chimist 474 726
Biolog, fizician, chimist; debutant 451 -
3. Sociolog, psiholog; principal S 487 863
Sociolog, psiholog 477 790
Sociolog, psiholog; debutant 455 -
4. Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,
bibliotecar-arhivist, bibliotecar; SSD
gradul I 467 842
gradul II 458 688
gradul III 451 590
debutant 413 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

5. Bibliotecar P.L.
treapta I 458 761
treapta II 451 644
treapta III 440 574
debutant 412 -
6. Restaurator*), conservator, trezorier,
gestionar custode salã; M
treapta I 458 688
treapta II 451 603
treapta III 440 562
debutant 412 -
7. Bibliotecar M
treapta IA 458 688
treapta I 451 603
treapta II 440 562
debutant 412 -
8. Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M;G 433 478
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----
*) În instituţiile muzeale din domeniul tradiţiei populare pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învãţãmântului gimnazial şi profesional.

IV. Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate din case de culturã, cãmine culturale şi alte instituţii de culturã────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Referent; S
gradul I 475 801
gradul II 467 730
gradul III 458 688
debutant 436 -
2. Referent; SSD
gradul I 467 744
gradul II 458 688
gradul III 451 590
debutant 413 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

3. Referent;
treapta IA 458 688
treapta I 451 603
treapta II 440 562
debutant 412 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
1. Persoanele încadrate în unitãţile de culturã, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea nominalã a ministrului culturii şi cultelor, funcţii de specialitate fãrã a avea studiile necesare postului.
2. Salariile de bazã pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la care spectacolele se desfãşoarã preponderent în limba unei minoritãţi naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeelor de importanţã naţionalã stabilite potrivit legii, bibliotecilor naţionale, ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu"- Bucureşti, pentru activitatea de importanţã naţionalã desfãşuratã în aceste instituţii, pot fi cu pânã la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepţia personalului de specialitate artisticã din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiazã în continuare de prevederile <>Legii nr. 102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artisticã din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.
3. Pe funcţiile noi introduse prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la <>Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupã funcţii de demnitate publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 112/2005 , cu modificãrile ulterioare, vor putea fi promovate persoanele încadrate în instituţiile publice respective, care îndeplinesc condiţia de studii prevãzutã pentru noile funcţii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta ordonanţã.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA IV/3a
(la 01.01.2007)

CULTE

Salarii de bazã pentru personalul clerical *)
------
*) Se utilizeazã pentru salarizarea personalului încadrat în unitãţile bugetare.
Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sã certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.

Funcţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Preot
gradul I S 475 1.010
gradul II S 467 842
definitiv S 458 758
debutant S 436 -
2 Preot
gradul I M 451 730
definitiv M 440 701
debutant M 412 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA IV/4a
(la 01.01.2007)

SPORT

UNITĂŢI SPORTIVE

I. Salariul de bazã pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor*) ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Secretar federaţie, antrenor federal,
antrenor lot naţional**), expert sportiv;
gradul IA 475 1.045
2 Secretar federaţie, antrenor federal,
antrenor lot naţional**), expert sportiv;
gradul I 467 895
3 Secretar federaţie, antrenor federal,
antrenor lot naţional**), expert sportiv;
gradul II 458 800
4 Secretar federaţie, antrenor federal,
antrenor lot naţional**); gradul III,
instructor sportiv gradul I 451 730
5 Secretar federaţie, antrenor federal;
gradul IV, instructor sportiv gradul II 440 675
6 Instructor sportiv debutant 412 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

7 Instructor sportiv I, referent I 458 675
8 Instructor sportiv II, referent II 451 605
9 Instructor sportiv III, referent III 440 565
10 Instructor sportiv debutant 412 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.
**) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.


II. Salariul de bazã pentru funcţiile de specialitate din alte unitãţi sportive────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor*) ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)

1 Expert sportiv gradul IA 555 1.073
2 Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 500 996
3 Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 454 852
4 Antrenor categoria III, referent sportiv
gradul III 454 819
5 Antrenor categoria IV, referent sportiv
gradul IV 454 758
6 Antrenor categoria V 454 676
7 Antrenor debutant, referent sportiv debutant 454 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.
**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA IV/5a
(la 01.01.2007)

AUTORITATEA VAMALĂ

DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate

CAPITOLUL I
Aparatul central────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Expert vamal S 787 1.840
2 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul IA S 670 1.566
3 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul I S 623 1.457
4 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul II S 577 1.347
5 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul III S 530 1.236
6 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul IV S 523 1.127
7 Inspector vamal, referent de specialitate;
debutant S 514 -
8 Referent gradul I S.S.D. 542 1.266
9 Referent gradul II S.S.D. 495 1.155
10 Referent gradul III S.S.D. 486 1.045
11 Referent debutant S.S.D. 477 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

12 Referent IA M 507 1.182
13 Referent I M 467 1.071
14 Referent II M 458 962
15 Referent III M 451 853
16 Referent IV M 440 744
17 Referent debutant M 412 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CAPITOLUL II
Direcţia Generalã a Vãmilor
Direcţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale speciale

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Expert vamal S 939 2.060
2 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul IA S 800 1.867
3 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul I S 752 1.758
4 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul II S 693 1.621
5 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul III S 636 1.483
6 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul IV S 624 1.347
7 Inspector vamal, referent de specialitate;
debutant S 617 -
8 Referent gradul I S.S.D. 659 1.538
9 Referent gradul II S.S.D. 600 1.401
10 Referent gradul III S.S.D. 585 1.266
11 Referent debutant S.S.D. 578 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

12 Referent IA M 623 1.457
13 Referent I M 565 1.320
14 Referent II M 518 1.210
15 Referent III M 467 1.100
16 Referent IV M 440 991
17 Referent debutant M 412 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CAPITOLUL III
Direcţia regionalã vamalã

Salarii de bazã pentru activitatea de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Expert vamal S 693 1.621
2 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul IA S 624 1.347
3 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul I S 530 1.236
4 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul II S 467 1.100
5 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul III S 458 991
6 Inspector vamal, referent de specialitate;
debutant S 436 -
7 Referent gradul I S.S.D. 467 1.071
8 Referent gradul II S.S.D. 458 962
9 Referent gradul III S.S.D. 451 880
10 Referent debutant S.S.D. 413 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

11 Referent IA M 467 962
12 Referent I M 458 880
13 Referent II M 451 800
14 Referent III M 440 689
15 Referent debutant M 412 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CAPITOLUL IV
Birouri vamale

Salarii de bazã pentru activitatea de specialitate

A. Funcţii de execuţie de categoria A────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Expert vamal S sau 623 1.457
şcoalã vamalã
2 Inspector vamal principal S sau 507 1.182
şcoalã vamalã
3 Inspector vamal gradul I S sau 475 1.071
şcoalã vamalã
4 Inspector vamal gradul II S sau 467 962
şcoalã vamalã
5 Inspector vamal gradul III S sau 458 853
şcoalã vamalã
6 Inspector vamal debutant S sau 436 -
şcoalã vamalã
7 Inspector vamal Şcoalã vamalã 467 976
sau SSD
8 Controlor vamal gradul I Şcoalã vamalã 458 853
sau SSD
9 Controlor vamal gradul II Şcoalã vamalã 451 744
sau SSD
10 Agent vamal debutant Şcoalã vamalã 413 -
sau SSD

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

11 Controlor vamal I M 458 880
12 Controlor vamal II M 451 800
13 Controlor vamal III M 440 689
14 Controlor vamal debutant M 412 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Funcţii de execuţie de categoria B


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de bazã
Nr. Funcţia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Inspector pentru datoria
vamalã principal S 507 1.182
2 Inspector pentru datoria
vamalã gradul I S 475 1.071
3 Inspector pentru datoria
vamalã gradul II S 467 962
4 Inspector pentru datoria
vamalã gradul III S 458 853
5 Inspector pentru datoria
vamalã debutant S 436 -
6 Inspector pentru datoria vamalã Şcoalã vamalã 467 976
sau SSD
7 Controlor pentru datoria Şcoalã vamalã 458 853
vamalã gradul I sau SSD
8 Controlor pentru datoria Şcoalã vamalã 451 744
vamalã gradul II sau SSD
9 Controlor pentru datoria Şcoalã vamalã 413 -
vamalã debutant sau SSD

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

10 Controlor pentru datoria vamalã I M 458 880
11 Controlor pentru datoria vamalã II M 451 800
12 Controlor pentru datoria vamalã III M 440 689
13 Controlor pentru datoria M 412 -
vamalã debutant
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA IV/6a
(la 01.01.2007)

NAVIGAŢIE

UNITĂŢI NAVALE ŞI CĂPITĂNII DE PORTURI

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã - lei
studiilor ───────────────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Comandant instructor S 475 1.100
2. Şef mecanic instructor S 467 800

a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
3. Comandant S 475 1.004
4. Şef mecanic S 467 812
5. Cãpitan secund, şef mecanic secund,
şef electrician S 458 689
6. Ofiţer punte, ofiţer mecanic,
ofiţer electrician S 458 647
7. Ofiţer aspirant S 436 -

b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
8. Cãpitan dragor M 451 675
9. Cãpitan M 451 620
10. Şef mecanic M 451 605
11. Dragor-şef M 451 593
12. Ofiţer punte M 440 565
13. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 440 552
14. Dragor M 433 511
15. Ofiţer punte, ofiţer mecanic,
ofiţer electrician, dragor; aspirant M 412 -

c) Funcţii de execuţie comune pe nave
16. Şef staţie RTG M 451 593
17. Ofiţer RTG I M 440 537
18. Ofiţer RTG II M 433 497
19. Şef echipaj 433 579
20. Conducãtor şalupã, şef timonier,
ajutor ofiţer mecanic 425 537
21. Electrician, motorist, motopompist,
timonier, marinar 425 511
22. Electrician, motorist, motopompist,
timonier, marinar; debutant 412 -
23. Scafandru autonom 440 647
24. Scafandru greu 433 593
25. Scafandru debutant 412 -

d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea cãpitãniilor de porturi

- Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
26. Cãpitan de port specialist S 467 812
27. Cãpitan de port gradul I S 458 684

- Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 'ad
28. Cãpitan de port gradul II M 440 620
29. Ofiţer de port gradul I M 451 593
30. Ofiţer de port gradul II M 440 537
31. Ofiţer de port debutant M 412 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Cãpitãniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevãzute la lit. a) - c) din prezenta anexã, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

NOTĂ:
Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevãzute în prezenta anexã se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se utilizeazã de cãtre toate unitãţile, indiferent de subordonare.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA IV/7a
(la 01.01.2007)

AGRICULTURĂ

LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR,
PENTRU CONTROLUL SANITAR'adVETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL
ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL
PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU
CARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE
JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI
ALIMENTAŢIE

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã - lei
studiilor ───────────────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
hidrogeolog, pedolog); expert S 485 1.100
2. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
hidrogeolog, pedolog); gradul I S 475 770
3. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
hidrogeolog, pedolog); gradul II S 467 675
4. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
hidrogeolog, pedolog); gradul III S 458 647
5. Inginer*), meteorolog
(hidrolog, hidrogeolog, pedolog);
debutant S 436 -
6. Medic primar veterinar**) S 485 1.236
7. Medic veterinar gradul I S 475 880
8. Medic veterinar gradul II S 467 770
9. Medic veterinar gradul III S 458 647
10. Medic veterinar debutant S 436 -
11. Subinginer, asistent veterinar,
conductor tehnic; I SSD 467 770
12. Subinginer, asistent veterinar,
conductor tehnic; II SSD 458 620
13. Subinginer,asistent veterinar,
conductor telinic; III SSD 451 579
14. Subinginer, asistent veterinar,
conductor tehnic; debutant SSD 413 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
15. Tehnician***), observator meteorolog
(hidrolog, hidrogeolog); IA M 458 662
16. Tehnician***), observator meteorolog
(hidrolog, hidrogeolog); I M 451 565
17. Tehnician***), observator meteorolog
(hidrolog, hidrogeolog); II M 440 511
18. Tehnician***), observator meteorolog
(hidrolog, hidrogeolog); debutant M 412 -
19. Asistent veterinar I,
tehnician veterinar IA M 458 662
20. Asistent veterinar II,
tehnician veterinar I M 451 593
21. Asistent veterinar III,
tehnician veterinar II M 440 537
22. Asistent veterinar,
tehnician veterinar; debutant M 412 -
23. Agent veterinar I Şcoalã 440 511
profesionalã
24. Agent veterinar II Şcoalã 433 455
profesionalã
25. Agent veterinar debutant Şcoalã 413 -
profesionalã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


--------
*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regãseşte în activitatea de bazã a unitãţii (agronomie, horticulturã, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacã persoanele încadrate pe aceste funcţii desfãşoarã activitate în specialitatea funcţiei.
**) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
***) Specialitatea funcţiei de telinician este cea care se regãseşte în activitatea de bazã a unitãţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la <>Legea nr. 154/1998 .ANEXA IV/8a
(la 01.01.2007)

OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã - lei
studiilor ───────────────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Inginer cadastru gradul IA S 485 1.100
2. Inginer cadastru gradul I S 475 770
3. Inginer cadastru gradul II S 467 702
4. Inginer cadastru gradul III S 458 647
5. Inginer cadastru debutant S 436 -
6. Subinginer cadastru I SSD 467 770
7. Subinginer cadastru II SSD 458 662
8. Subinginer cadastru III SSD 451 579
9. Subinginer cadastru debutant SSD 413 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10. Tehnician cadastru IA M 458 662
11. Tehnician cadastru I M 451 565
12. Tehnician cadastru II M 440 511
13. Tehnician cadastru debutant M 412 -
14. Operator cadastru I M;G 451 511
15. Operator cadastru II M;G 440 455
16. Operator cadastru debutant M;G 412 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA IV/9a
(la 01.01.2007)

PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI
BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã - lei
studiilor ───────────────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Inspector de specialitate expert,
inginer expert *) S 485 1.100
2. Inspector de specialitate, inginer *);
gradul I S 475 770
3. Inspector de specialitate, inginer *);
gradul II S 467 675
4. Inspector de specialitate, inginer *);
gradul III S 458 647
5. Inspector, inginer *); debutant S 436 -
6. Subinginer I SSD 467 770
7. Subinginer II SSD 458 620
8. Subinginer III SSD 451 579
9. Subinginer debutant SSD 413 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10. Tehnician, observator condiţii
mediu; IA **) M 458 662
11. Tehnician, observator condiţii
mediu; I **) M 451 565
12. Tehnician, observator condiţii
mediu; II **) M 440 511
13. Tehnician, observator condiţii
mediu; debutant **) M 412 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


---------
*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regãseşte în activitatea de bazã a unitãţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bazã, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacã persoanele încadrate pe aceste funcţii desfãşoarã activitate în specialitatea funcţiei.
**) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regãseşte în activitatea de bazã a unitãţii.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA IV/10a
(la 01.01.2007)

AVIAŢIA SPORTIVĂ

AEROCLUBUL ROMÂNIEI
Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate

1. Personal navigant şi tehnic navigaint profesionistFuncţii de execuţie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã - lei
studiilor*)──────────────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Personal navigant şi tehnic
navigant profesionist
clasa I 475 1.100
clasa a II-a 467 790
clasa a III-a 458 689
clasa a IV-a 451 647
clasa a V-a 440 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


--------
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.

2. Personal tehnic aeronautic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã - lei
studiilor ──────────────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
1. Inginer de aviaţie S
clasa I 485 1.100
clasa a II-a 475 785
clasa a III-a 467 689
clasa a IV-a 458 647
debutant 436 -
2. Tehnician de aviaţie M
clasa I 467 662
clasa a II-a 458 605
clasa a III-a 451 552
clasa a IV-a 440 511
debutant 412 -
3. Mecanic de aviaţie Şcoala tehnicã
clasa I de aviaţie sau 475 702
clasa a II-a echivalentã 467 605
clasa a III-a 458 537
clasa a IV-a 440 511
debutant 412 -
4. Mecanic pentru întreţinerea
aparatelor de lansare la zbor M;
(turn de paraşutism, automosor, Şcoalã
plior paraşute, deltaplanism, etc) profesionalã
clasa I 467 662
clasa a I-a 458 579
clasa a III-a 451 537
clasa a IV-a 440 511
debutant 412 -
5. Maistru de aviaţie Şcoalã de
clasa I maiştri 458 716
clasa a II-a aviaţie 451 662
clasa a III-a 440 565
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Personal operativ aeronauticFuncţii de execuţie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã - lei
studiilor ──────────────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 485 1.100
gradul II 475 785
gradul III 467 689
gradul IV 458 647
debutant 436 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
2. Meteorolog aeronautic M+curs
I de calificare 451 593
II 440 537
debutant 412 -
3. Controlor trafic dirijare M+curs
I de calificare 451 662
II 440 593
III 433 537
4. Controlor trafic operaţiuni M+curs
auxiliare de calificare
I 458 605
II 451 552
III 440 511
debutant 412 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


NOTA:
1. Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
2. În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinutã, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine încadrarea în clasa deţinutã, ca instructor la sol.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr, 154/1998.

ANEXA IV/11a
(la 01.01.2007)

ASISTENŢĂ SOCIALĂ
UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI UNITĂŢI
DE ASISTENŢĂ MEDICO SOCIALĂ

A. Salarii de bazã pentru funcţii de specialitate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã - lei
studiilor ──────────────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Asistent social, psiholog,
psihopedagog, logoped,
kinetoterapeut, sociolog, educator
specializat; principal S 487 863
2. Asistent social, psiholog,
psihopedagog, logoped,
kinetoterapeut, sociolog,
educator specializat S 477 790
3. Asistent social, psiholog,
psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,
sociolog, educator specializat;
debutant S 455 -
4. Medic primar S 702 1.428
5. Medic specialist S 601 1.023
6. Medic S 458 897
7. Medic stagiar S 439 -
8. Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical; principal S 475 1.065
9. Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical; specialist S 467 842
10. Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical S 458 701
11. Fiziokinetoterapeut,
bioinginer medical; debutant S 436 -
12. Profesor C.F.M principal S 487 863
13. Profesor C.F.M S 477 790
14. Profesor C.F.M debutant S 455 -
15. Asistent social, asistent medical ***),
educator puericultor,
educator specializat; principal SSD 477 831
16. Asistent social, asistent medical ***),
educator puericultor,
educator specializat SSD 469 744
17. Asistent social, asistent medical ***),
educator puericultor,
educator specializat; debutant SSD 431 -
18. Profesor C.F.M principal SSD 477 819
19. Profesor C.F.M SSD 469 724
20. Profesor C.F.M, debutant SSD 431 -
21. Asistent social, asistent medical,
educator puericultor,
educator specializat,
pedagog de recuperare; principal PL 469 819
22. Asistent social, asistent medical,
educator puericultor,
educator specializat,
pedagog de recuperare PL 459 732
23. Asistent social, asistent medical,
educator puericultor, educator
specializat, pedagog de recuperare;
debutant PL 430 -
24. Asistent social, asistent medical*),
educator puericultor; principal M 469 761
25. Asistent social, asistent medical*),
educator puericultor M 459 644
26. Asistent social, asistent medical*),
educator puericultor; debutant M 430 -
27. Sora medicalã principalã**) M 457 685
28. Sora medicalã**) M 450 572
29. Sora medicalã debutantã**) M 418 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


--------
*) Se aplicã şi funcţiilor de educator specializat, lucrãtor social, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, masor.
**) Se aplicã şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţã, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.
***) Se aplicã urmãtoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.

B. Salarii de bazã pentru funcţii auxiliare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã - lei
studiilor ──────────────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Infirmiera, agent D.D.D. G 436 454
2. Infimiiera, agent D.D.D.; debutant G 415 -
3. Brancardier, bãieş, nãmolar,
spãlãtoreasã, îngrijitoare G 429 454
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


NOTĂ:
Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertizã Medicalã şi Recuperare a Capacitãţii de Muncã se salarizeazã potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare din unitãţile clinice, institutele şi centrele medicale, preluând dupã caz şi alte funcţii din domeniul unitãţilor sanitare, altele decât cele clinice.

ANEXA V/1a
(la 01.01.2007)

FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE
CENTRALĂ, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE,
FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILE
CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1 - IV/11 ŞI DIN UNITĂŢILE
DE ÎNVĂŢĂMÂNT

I. Salarii de bazã pentru activitatea de specialitate


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de baza
Nr. Functia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate,
auditor; gradul I, inginer, economist;
specialist IA S 512 1.010
2 Referent de specialitate, inspector de
specialitate, auditor; gradul II, economist,
referent, inginer; gradul I S 503 807
3 Referent de specialitate, inspector de
specialitate; gradul III, economist, referent,
inginer; gradul II S 495 751
4 Referent de specialitate, inspector de
specialitate; gradul IV, economist, referent,
inginer; gradul III S 486 695
5 Referent, inspector, inginer, economist,
debutant S 461 -
6 Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician-economist; I SSD 475 728
7 Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician-economist; II SSD 466 672
8 Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician-economist; III SSD 457 600
9 Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 419 -

b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
10 Consilier juridic gradul IA S 512 1.010
11 Consilier juridic gradul I S 503 807
12 Consilier juridic gradul II S 495 751
13 Consilier juridic gradul III S 486 695
14 Consilier juridic debutant S 461 -

c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 495 633
16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 486 581
17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 476 525
18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 468 480
19 Tehnician, merceolog, contabil, referent;
debutant M 435 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. Unitãţi de perfecţionare a personalului cu pregãtire superioarã

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de baza
Nr. Functia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert-consultant IA S 503 1.010
2 Expert-consultant I S 495 882
3 Expeit-consultant II S 486 783
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. Unitãţi de perfecţionare a personalului
cu pregãtire medie şi centre de calificare şi recalificare

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de baza
Nr. Functia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Expert gradul I S 503 882
2 Expert gradul II S 495 756
3 Expert gradul III S 486 695
4 Expert debutant S 461 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5 Instructo I M 461 662
6 Instructor II M 454 566
7 Instructor III M 445 518
8 Instructor debutant M 415 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã şi funcţiilor de specialitate din şcoala popularã de artã.


IV. Proiectare

Salarii de baza pentru functiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de baza
Nr. Functia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Proiectant gradul I S 512 982
2. Proiectant gradul II S 503 858
3. Proiectant gradul III S 495 745
4. Proiectant gradul IV S 486 682
5. Proiectant debutant S 461 -
6. Subinginer cartograf I S.S.D. 475 728
7. Subinginer cartograf II S.S.D. 466 666
8. Subinginer cartograf III S.S.D. 457 582
9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 419 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10. Tehnician proiectant I M 461 662
11. Tehnician proiectant II*) M 454 566
12. Tehnician proiectant III*) M 445 518
13. Tehnician proiectant debutant*) M 415 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) Salariul de bazã prevãzut pentru aceastã funcţie se utilizeazã şi la
funcţia de desenator tehnic cartograf.


V. Unitãţi de informaticã

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de baza
Nr. Functia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 522 1.010
2 Analist, programator, inginer de sistem; I S 512 958
3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 503 858
4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 495 745
5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 486 682
6 Analist, programator, inginer de sistem;
debutant S 461 -
7 Informatician, conductor tehnic; I SSD 475 728
8 Informatician, conductor tehnic; II SSD 466 666
9 Informatician, conductor tehnic; III SSD 457 582
10 Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 419 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Analist (programator) ajutor IA M 471 662
12 Analist (programator) ajutor I M 461 613
13 Analist (programator) ajutor II M 454 553
14 Analist (programator) ajutor III M 445 507
15 Analist (programator) debutant M 415 -
16 Operator, controlor date; I M 471 613
17 Operator, controlor date; II M 461 553
18 Operator, controlor date; III M 454 507
19 Operator, controlor date; IV M 445 461
20 Operator, controlor date ; debutant M 415 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VI. Administraţia publicã locala

Servicii publice de salvamont din subordinea
consiliilor judeţene şi locale

Salarii de bazã pentru funcţiile specifice
din serviciile publice de salvamont


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de baza
Nr. Functia Nivelul - lei -
crt. studiilor*) ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Salvator montan gradul I 485 952
2 Salvator montan gradul II 467 714
3 Salvator montan gradul III 467 591
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc
prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi
turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor.


NOTA:
1. Pentru activitatea desfãşuratã în condiţii de încordare psihicã foarte ridicatã, personalul încadrat pe funcţia de salvator montan beneficiazã de un spor de pânã la 25% din salariul de bazã.
2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi mãrimea concretã a sporului pentru încordare psihicã, în limita prevãzutã la pct.1, se stabilesc de cãtre ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevãzute în bugetul aprobat.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VIII/1 la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA V/2a
(la 01.01.2007)

ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

Salarii de bazã pentru personalul din activitatea
de secretariat-administrativ, gospodãrire
întreţinere-reparaţii şi de deservire*1)

Funcţii de execuţie pe trepte profesionale


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de baza
Nr. Functia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Stenodactilograf IA*) M 458 625
2 Stenodactilograf I M 451 530
3 Stenodactilograf II M 440 486
4 Stenodactilograf debutant M 412 -
5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 451 587
6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M;G 440 518
7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M;G 433 473
8 Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M;G 412 -
9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M;G 440 498
10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M;G 433 454
11 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M;G 412 -
12 Administrator I M 451 630
13 Administrator II M 440 574
14 Administrator III M 433 518
15 Şef depozit I M 440 569
16 Şef depozit II M 433 518
17 Casier, magaziner; I M 440 555
18 Casier, magaziner; II M;G 433 498
19 Casier, magaziner; debutant M;G 412 -
20 Funcţionar, arhivar; I M 451 543
21 Funcţionar, arhivar; II M 440 498
22 Funcţionar, arhivar; III M 433 454
23 Funcţionar, arhivar; debutant M 412 -
24 Şef formaţie pazã, pompieri 425 498
25 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,
bufetier, manipulant bunuri, curier; I 433 451
26 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,
bufetier, manipulant bunuri, curier; II 425 440
27 Maistru I 440 613
28 Maistru II 433 569
29 Şofer ***) 433 726
30 Muncitor calificat I 475 600
31 Muncitor calificat II 467 569
32 Muncitor calificat III 458 530
33 Muncitor calificat IV 451 498
34 Muncitor calificat V 440 459
35 Muncitor calificat VI 433 451
36 Muncitor necalificat 425 440
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*1) Se utilizeazã în administraţia publicã şi în unitãţile subordonate
acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.
*) Se utilizeazã în ministere şi celelalte instituţii centrale ale
administraţiei publice.
**) Se utilizeazã în activitatea de secretariat-administrativ din unitãţile
bugetare.
***) Se utilizeazã în Parlament, în ministere, în celelalte instituţii
centrale ale administraţiei publice, în instituţia prefectului
servicii deconcentrate, administraţia publicã localã şi în unitãţile
bugetare.


NOTĂ:
In unitãţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinând seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalãrii categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaboratã de Ministerul Muncii Solidaritãţii Sociale şi Familiei.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA VI/1a
(la 01.01.2007)

INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE COMUNE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Indemnizatia de
conducere in
Nr. procente din
crt. Functia salariul de baza
- % -
─────────────────
limita maxima
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Director general, inspector de stat şef 55
2 Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct 50
3 Director, inspector şef 50
4 Director adjunct, inspector şef adjunct 40
5 Contabil şef 40
6 Inginer şef 40
7 Şef serviciu, şef secţie, şef serviciu contencios 30
8 Şef birou, şef atelier şef laborator, şef oficiu 25
9 Şef formaţie muncitori 15
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA VI/2a
(01.01.2007)

INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE SPECIFICE


┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ │Indemnizatia de │
│ │ │ conducere in │
│Nr. │ │ procente din │
│crt.│ Functia │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maxima │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │A. Serviciile Parlamentului, Administratiei │ │
│ │Prezidentiale, Guvernului, Inaltei Curti de Casatie si │ │
│ │Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de │ │
│ │Casatie si Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului│ │
│ │Legislativ, Consiliului Concurentei, │ │
│ │ Avocatului Poporului, Curtii de Conturi si Consiliului │ │
│ │National al Audiovizualului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Sef departament, director general │ 55 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Director, sef sector, sef compartiment │ 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Director adjunct, sef sector adjunct, sef compartiment │ │
│ │adjunct │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Sef serviciu, sef sectie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 5 │Sef birou, sef oficiu, sef atelier │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │B. Ministere, alte organe de specialitate, precum si │ │
│ │unitatile teritoriale de specialitate din subordinea │ │
│ │acestora │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ a) aparatul propriu │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 1. Ministerul Finantelor Publice │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.1. Garda Financiara - aparatul central │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Comisar general adjunct │ 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Comisar sef divizie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 2. Ministerul Educatiei si Cercetarii │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Indemnizatia de │
│Nr. │ │ conducere in │
│crt.│ Functia*) │ procente din │
│ │ │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │minim maxim│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Inspector general │ 45 55 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Inspector principal de specialitate │ 45 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│ │*) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din │
│ │<>Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului │
│ │didactic, cu modificarile si completarile ulterioare. │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│ │ b) servicii publice deconcentrate │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 1. Ministerul Finantelor Publice │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.1. Garda Financiara - aparatul teritorial │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Comisar sef sectie │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Comisar sef sectie adjunct │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Comisar sef sectie divizie │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.2. Directii generale ale finantelor publice │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ - Administratia finantelor publice a municipiului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Director administratie financiara │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Director adjunct administratie financiara │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ - Administratia finantelor publice a orasului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Sef administratie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ - Administratia finantelor publice a comunei │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Sef administratie │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Indemnizatia de │
│Nr. │ │ conducere in │
│crt.│ Functia │ procente din │
│ │ │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │minim maxim│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 2. Ministerul Educatiei si Cercetarii │ │
│ │ 2.1. Inspectoratul scolar*) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Inspector scolar general │ 45 55 │
│ 2 │Inspector scolar general adjunct │ 35 45 │
│ 3 │Inspector scolar de specialitate │ 30 40 │
│ 4 │Inspector scolar │ 25 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │*) Se calculeaza conform art. 51 alin. (1) din │ │
│ │<>Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului │ │
│ │didactic, cu modificarile si completarile ulterioare. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Indemnizatia de │
│Nr. │ │ conducere in │
│crt.│ Functia │ procente din │
│ │ │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maxima │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ c) aparatul propriu al administratiei publice locale si│ │
│ │ serviciile publice din subordinea acesteia │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1. Prefecturi, consilii judetene, Primaria Municipiului │ │
│ │Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti│ │
│ │si sectoarele municipiului Bucuresti, consilii locale │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.1. La nivel de judet, la municipiul Bucuresti si la │ │
│ │sectoarele municipiului Bucuresti, la municipiile de │ │
│ │ categoria I │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Sef departament*), arhitect sef**) │ 55 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Arhitect - sef adjunct***) │ 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Sef filiala, sef corp control comercial I │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Sef corp control comercial II │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.2. La nivel de municipii, altele decat cele de │ │
│ │ categoria I si la oras │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Sef corp control comercial I, arhitect - sef****) │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Sef corp control comercial II │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.3. La nivel de comuna │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Sef perceptie │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Sef birou │ 15 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.4. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, │ │
│ │activitati si responsabilitati suplimentare functiei de │ │
│ │baza, care fac parte din salariul de baza │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Persoana cu responsabilitate in domeniul urbanismului si│ 15 │
│ │amenajarii teritoriului si al autorizarii executarii │ │
│ │lucrarilor de constructii*****) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│ │*) Se utilizeaza numai la Consiliul General al │
│ │Municipiului Bucuresti. │
│ │**) Se utilizeaza la nivel de judet, la Primaria │
│ │Municipiului Bucuresti, la sectoarele Municipiului │
│ │Bucuresti, si la municipiile de toate categoriile. │
│ │***) Se utilizeaza numai la Primaria Municipiului Bucuresti. │
│ │****) Se utilizeaza la orase. │
│ │*****) Se utilizeaza la comune. │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│ │d) din unitati subordonate ministerelor si altor organe │ │
│ │ de specialitate │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Indemnizatia de │
│ │ │ conducere in │
│Nr. │ Functia │ procente din │
│crt.│ │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maxima │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 1. Ministerul Culturii si Cultelor │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.1. Functiile de conducere din activitatea redactionala│ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Redactor - sef │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Redactor - sef adjunct │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Sef redactie, secretar general de redactie │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini sau │ │
│ │activitati suplimentare functiei de baza, care fac parte│ │
│ │din salariul de baza │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Artistii lirici opera, artistii lirici, coristii opera, │ 10 │
│ │coristii, balerinii, artistii instrumentisti, │ │
│ │instrumentistii, dansatorii, care desfasoara activitate │ │
│ │solistica. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Artistii instrumentisti si instrumentistii care │ 10 │
│ │desfasoara activitate de sef de partida. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist │ 15 │
│ │instrumentist, dirijor cor academic │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 2. Agentia Nationala pentru Sport │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │2.1. Functii de conducere din federatii sportive │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Presedinte federatie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Secretar general federatie │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │2.2. Functii de conducere din alte unitati sportive │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │2.2.1. Cluburi │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Presedinte club │ 20 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Vicepresedinte club │ 10 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │2.2.2. Complex sportiv │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Sef complex sportiv │ 10 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Indemnizatia de │
│ │ │ conducere in │
│Nr. │ Functia │ procente din │
│crt.│ │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maxima │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si │ │
│ │Turismului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.1. Unitati navale si capitanii de porturi │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Functiile de conducere din unitatile navale si │ │
│ │capitaniile de porturi │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Capitan sef port │ 20 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Sef grup scafandri │ 10 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfasurata │ │
│ │potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din │ │
│ │<>Hotararea Guvernului nr. 281/1993 , se acorda o │ │
│ │indemnizatie de 6 lei/ora de scufundare. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.3. Aviatie sportiva │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.3.1. Functiile de conducere specifice activitatii de │ │
│ │zbor │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Comandant detasament zbor │ 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Comandant aeroclub teritorial │ 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Comandant adjunct aeroclub teritorial │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Sef sector zbor aeroclub teritorial │ 15 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.3.2. Functiile de conducere specifice activitatii │ │
│ │tehnic aeronautice │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Sef grupa lucrari - reparatii (LR) │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Sef sector tehnic │ 15 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.3.3. Functiile de conducere specifice activitatii │ │
│ │operativ-aeronautice │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Director zbor │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Director tehnic │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Sef serviciu informare zbor - meteo - navigatie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.3.4. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant │ │
│ │si tehnic navigant profesionist, precum si indemnizatia │ │
│ │de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din │ │
│ │Aeroclubul Romaniei │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ Activitatea pentru care se acorda: │ Indemnizatia │
│ │ │-limita maxima- │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Misiuni prevazute in Codul aerian │ 53 lei/ora/zbor│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Misiuni prevazute in Codul aerian │ 42 lei /start │
│ │ │sau tur de pista│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Salturi cu parasuta │105 lei /salt │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Lansarea la zbor a aeronavelor si aterizari │5 lei/lansare │
│ │ │sau aterizare │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘NOTA:
1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie si inalta acrobatie aeriana va fi echivalata, astfel:
1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal
1 ora zbor inalta acrobatie = 4 ore zbor normal
Zborul in formatie este echivalent cu zborul de inalta acrobatie.
2. Indemnizatia de zbor la baza, acordata personalului navigant si tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza si constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acorda in raport cu acesta.
3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor si de exploatare pe functii si misiuni, in limitele maxime prevazute, precum si majorarea cu pana la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa in conditii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubul Romaniei. Valoarea indemnizatiei de zbor si de exploatare pe functii si misiuni va fi stabilita prin criterii, astfel incat sa nu depaseasca alocatia bugetara pe anul in curs.┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ │Indemnizatia de │
│ │ │ conducere in │
│Nr. │ │ procente din │
│crt.│ Functia │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maxima │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │4. Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii │ │
│ │Rurale │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │4.1. Functii de conducere din activitatea specifica │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Sef oficiu*), inspector sef*) │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Sef statie, sef ferma, sef centru, sef circumscriptie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │*) Se utilizeaza la oficiile sau inspectoratele cu │ │
│ │personalitate juridica, dupa caz. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │4.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, │ │
│ │activitati si responsabilitati suplimentare functiei de │ │
│ │baza, care fac parte din salariul de baza │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │- Medicii veterinari incadrati in activitatile prevazute│10% din salariul│
│ │in Anexa nr. IV/7a la prezenta ordonanta, autorizati sa │ de baza al │
│ │exercite atributii de inspector al politiei sanitar- │ functiei de │
│ │veterinare. │ executie │
│ │ │ indeplinite │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Marimea concreta a sporului se stabileste de organul │ │
│ │care il autorizeaza. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Indemnizatia de │
│Nr. │ │ conducere in │
│crt.│ Functia │ procente din │
│ │ │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maxima │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 5. Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │5.1. Functii de conducere din activitatea specifica │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Inspector sef*) │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│ │*) Se utilizeaza la agentiile de supraveghere a │
│ │protectiei mediului │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│ │ 6. Academia Romana │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │6.1. Functii de conducere specifice din activitatea de │ │
│ │cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si │ │
│ │proiectare. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Director institut │ 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Director adjunct stiintific, director adjunct institut │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Secretar stiintific, director centru │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 7. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei│ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │7.1. Functii de conducere specifice in unitatile de │ │
│ │perfectionare a personalului cu pregatire medie si │ │
│ │centre de calificare si recalificare │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Director centru de perfectionare │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Director adjunct centru de perfectionare │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Director centru de calificare si recalificare │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Sef centru de calificare │ 15 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Indemnizatia de │
│Nr. │ │ conducere in │
│crt.│ Functia │ procente din │
│ │ │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maxima │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ C. Autoritatea vamala │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Sef birou vamal │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Sef adjunct birou vamal │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Sef tura, sef sector │ 20 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘
ANEXA VII/1a
(la 01.01.2007)


FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE

Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autoritatii
publice, alese in functie potrivit prevederilor
Constitutiei Romaniei


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Indemnizatia
crt. - lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Presedintia Romaniei
1 Presedintele Romaniei 7,653
Parlamentul Romaniei
2 Presedintele Senatului si Presedintele Camerei Deputatilor 7.062
3 Vicepresedintii Senatului si ai Camerei Deputatilor 6.505
4 Secretarii si Chestorii Senatului si ai Camerei Deputatilor 6.122
5 Presedintii comisiilor permanente ale Senatului si Camerei
Deputatilor 6.122
6 Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului si Camerei
Deputatilor 6.122
7 Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului si Camerei
Deputatilor 5.741
8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului si Camerei
Deputatilor 5.670
9 Senatori, deputati 5.601
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*
* *

Indemnizatiile prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA VII/2a
(la 01.01.2007)

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE


Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor
autoritãţii publice, numite în funcţii potrivit legii


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Indemnizatia
crt. - lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Guvernul României
1 Prim-ministru 7.062
2 Ministru de stat 6.505
3 Ministru 6.122
4 Ministru delegat 6.122
5 Secretar de stat membra al Guvernului 5.601
6 Secretar de stat 5.358
7 Subsecretar de stat 4.523

Consiliul Legislativ
8 Preşedinte consiliu 6.122
9 Preşedinte de secţie 5.741

Avocatul Poporului
10 Avocatul poporului 6.122

Curtea de Conturi
11 Preşedinte 7.062
12 Vicepreşedinte 6.227
13 Preşedinte de secţie 5.741
14 Consilier conturi 5.601

Secretariatul general al Guvernului
15 Secretar general al Guvernului 5.601
16 Secretar general adjunct al Guvernului 5.358
17 Consilier de stat 5.358

Administraţia Prezidenţialã
18 Consilier prezidenţial 6.122
19 Consilier de stat 5.358

Parlamentul României
20 Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat 5.601
21 Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi la Senat 5.358

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Consiliul Concurenţei
22 Preşedinte 7.062
23 Vicepreşedinte 6.227
24 Consilier de concurenţã 5.741

Consiliul Naţional al Audiovizualului
25 Preşedinte 6.122
26 Membri 5.358

Cancelaria Primului - Ministru
27 Seful Cancelariei Primului-Ministru 6.122
28 Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru 5.358

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii
29 Preşedinte 6.122
30 Vicepreşedinte 5.601
31 Secretar al Consiliului 5.601
32 Membri 5.358
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*
* *

Indemnizaţiile prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA VII/3a
(la 01.01.2007)

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE
DIN CADRUL ORGANELOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE


Indemnizaţii pentru persoanele alese în funcţie
potrivit prevederilor Constituţiei României


┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Nr. │ Functia │Indemnizatia│
│crt.│ │ - lei - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │ PRIMARII SI CONSILII │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1 │Primar general al Capitalei │ 6.122 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 2 │Viceprimar al Capitalei │ 5.109 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 3 │Presedinte al consiliului judetean (categoria I) │ 5.296 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 4 │Presedinte al consiliului judetean (categoria II) │ 5.268 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 5 │Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria I) │ 4.758 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 6 │Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria II) │ 4.699 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 7 │Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) │ 4.992 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 8 │Primar de municipiu (categoria I) │ 4.568 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 9 │Primar de municipiu (categoria II) │ 4.157 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 10 │Primar de municipiu (categoria III) │ 3.838 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 11 │Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) │ 4.384 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 12 │Viceprimar de municipiu (categoria I) │ 3.963 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 13 │Viceprimar de municipiu (categoria II) │ 3.595 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 14 │Viceprimar de municipiu (categoria III) │ 3.273 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 15 │Primar de oras (categoria I) │ 3.531 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 16 │Primar de oras (categoria II) │ 3.408 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 17 │Primar de oras (categoria III) │ 3.316 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 18 │Viceprimar de oras (categoria I) │ 2.923 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 19 │Viceprimar de oras (categoria II) │ 2.806 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 20 │Viceprimar de oras (categoria III) │ 2.748 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 21 │Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) │ 2.651 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 22 │Primar de comuna (categoria I) │ 2.338 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 23 │Primar de comuna (categoria II) │ 2.221 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 24 │Primar de comuna (categoria III) │ 2.105 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 25 │Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) │ 2.163 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 26 │Viceprimar de comuna (categoria I) │ 1.988 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 27 │Viceprimar de comuna (categoria II) │ 1.929 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 28 │Viceprimar de comuna (categoria III) │ 1.871 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘


*
* *

Indemnizatiile prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei la <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 privind unele masuri in domeniul salarizarii persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite, din administratia publica locala, aprobata cu modificari si completari prin <>Legea nr. 331/2005 .

ANEXA VIIIa
(la 01.01.2007)

FUNCTII ASIMILATE CU FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA

Indemnizatii pentru personalul din institutii
publice din subordinea Guvernului


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Indemnizatia
crt. - lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Institutii publice din subordinea Guvernului*)
1 Conducatorul institutiei 3.898
(presedinte, director general, sef oficiu, etc.)
2 Adjunctul conducatorului institutiei 3.307
(vicepresedinte, director general adjunct, etc.)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


--------
*) Institutiile publice si denumirile functiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

*
* *

Indemnizatiile prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA Ib
(la 01.04.2007)

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidenţiale^1), aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului Romaniei)

I. Salarii de bazã pentru funcţii de specialitate*)

A. Funcţii de conducere


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor - lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Secretar general S 2.865
2 Secretar general adjunct S 2.579
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA: Se utilizeazã în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.


B. Funcţii de execuţie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor - lei -


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe
grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector
de specialitate, revizor contabil,
auditor; gradul IA S 624 1.420
2 Consilier, expert, inspector de
specialitate, revizor contabil,
auditor; gradul I S 568 1.243
3 Consilier, expert, inspector de
specialitate, revizor contabil
auditor; gradul II S 523 1.127
4 Referent de specialitate, inspector
de specialitate, revizor contabil;
gradul III S 505 1.010
5 Referent de specialitate, inspector
de specialitate, revizor contabil;
gradul IV S 496 906
6 Referent, inspector, revizor
contabil; debutant S 471 -
7 Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relaţii, interpret profesional,
subinginer; gradul IA SSD 514 1.243
8 Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relaţii, interpret profesional,
subinginer; gradul I SSD 505 1.010
9 Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relaţii, interpret profesional,
subinginer; gradul II SSD 496 906
10 Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relaţii, interpret profesional,
subinginer; gradul III SSD 486 821
11 Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relaţii, interpret profesional,
subinginer; debutant SSD 446 -

b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
12 Consilier juridic gradul IA S 624 1.420
13 Consilier juridic gradul I S 568 1.243
14 Consilier juridic gradul II S 523 1.127
15 Consilier juridic gradul III S 505 1.010
16 Consilier juridic gradul IV S 496 906
17 Consilier juridic debutant S 471 -

c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
18 Referent IA M 514 725
19 Referent I M 505 631
20 Referent II M 496 586
21 Referent III M 486 514
22 Referent IV M 478 488
23 Referent debutant M 444 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


-----
*) Salariile de bazã stabilite pentru funcţiile prevãzute la cap. I. lit. B se utilizeazã şi pentru salarizarea funcţiilor de altã specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevãzuţi la cap. II din Anexa nr. II, precum şi funcţiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţã de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, utilizându-se salariul de bazã al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzãtoare nivelului studiilor.


II. Salarii de bazã pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciltor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale^1) Guvernului, Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângã Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al AudiovizualuluiA. Funcţii de conducere specifice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor - lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Şef departament, director general S 2.473
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia*) Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor - lei -


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2 Şef birou senatorial, şef cabinet S 568 1.243
3 Şef birou senatorial, stenodacti-
lograf, şef cabinet, referent SSD 478 1.039
4 Şef birou senatorial, stenodacti-
lograf, şef cabinet, referent M 468 906
5 Şef birou senatorial, stenodacti-
lograf, şef cabinet, referent PL 468 1.039
6 Director de cabinet S 962 2.262
7 Consilier S 962 2.262
8 Expert S 934 2.060
9 Consultant S 638 1.389
10 Secretar cabinet, secretar
dactilograf M 468 761
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


----
*) Se utilizeazã şi pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.
^1) Administraţia Prezidenţialã poate aplica pentru salariaţii sãi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmeazã sã beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.


III Funcţii specifice unor ministere
1. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
a) Functii specifice din aparatul propriu şi din unitãţile teritoriale
Garda financiarã - personal militarizat


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor - lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Comisar general S 2.607
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor - lei -


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Funcţii de execuţie
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Comisar principal IA S 624 1.420
2 Comisar principal I S 568 1.243
3 Comisar principal II S 523 1.127
4 Comisar principal III S 505 1.010
5 Comisar principal IV S 496 981
6 Comisar debutant S 471 -
7 Comisar principal I S.S.D. 505 1.127
8 Comisar principal II S.S.D. 496 1.010
9 Comisar principal III S.S.D. 486 906
10 Comisar debutant S.S.D. 446 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Comisar IA M 514 761
12 Comisar I M 496 675
13 Comisar II M 486 616
14 Comisar III M 478 557
15 Comisar debutant M 444 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Audit intern
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor - lei -


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Auditor - ofiţer S 1.445 2.037
2 Auditor - expert S 1.007 1.599
3 Auditor - inspector S 714 1.306
4 Auditor - asistent S 568 1.162
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

b) Funcţii specifice din serviciile publice deconcentrate.
Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice
unitãţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor - lei -


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Casier trezorier I M 486 587
2. Casier trezorier II; agent fiscal,
operator rol, numãrãtor bani; I M;G 478 515
3. Casier trezorier, agent fiscal,
operator rol, numãrãtor bani;
debutant M; G 444 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


2. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor - lei -


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Ministru consilier S 624 2280*)
2. Consilier economic S 586 1.245
3. Secretar economic I S 533 1.128
4. Secretar economic II S 496 1.010
5. Secretar economic III S 486 906
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

1 Referent transmitere I M 496 632
2 Referent transmitere II M 486 573
3 Referent transmitere III M 478 515
4 Referent debutant M 444 -


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT
Functii de executie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor - lei -


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Instructor sportiv, referent
sportiv; gradul I SSD 505 1010
2. Instructor sportiv, referent sportiv;
gradul II SSD 496 906
3. Instructor sportiv, referent sportiv;
gradul III SSD 486 821
4. Instructor sportiv, referent sportiv;
debutant SSD 446 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


4. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Funcţii specifice Arhivelor Naţionale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor - lei -


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Arhivist gradul IA S 624 1.420
2. Arhivist gradul I S 568 1.243
3. Arhivist gradul II S 523 1.127
4. Arhivist gradul III S 505 1.010
5. Arhivist gradul IV S 496 906
6. Arhivist debutant S 471 -
7. Arhivist gradul IA SSD 514 1.243
8. Arhivist gradul I SSD 505 1.010
9. Arhivist gradul II SSD 496 906
10. Arhivist gradul III SSD 486 821
11. Arhivist debutant SSD 446 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12. Arhivar IA M 514 725
13. Arhivar I M 505 631
14. Arhivar II M 496 586
15. Arhivar III M 486 514
16. Arhivar debutant M 444 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
Funcţii specifice din aparatul propriu şi din
serviciile deconcentrate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor - lei -


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Asistent-şef S 624 1.420
2. Asistent-şef SSD 553 1.191

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3. Asistent-şef PL 518 1.044
4. Asistent-şef M 505 958
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.V la <>Legea nr. 154/1998

ANEXA IIb
(la 01.04.2007)

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ
Consilii, primãrii şi servicii publice din subordinea acestora
I. Salarii de bazã pentru activitatea de specialitate
Functii de executie


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor - lei -


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, inspector de specialitate,
revizor contabil, arhitect, auditor;
gradul IA S 523 1080
2 Consilier, inspector de specialitate,
revizor contabil, arhitect, auditor;
gradul I S 514 954
3 Referent de specialitate, inspector
de specialitate, revizor contabil,
arhitect; gradul II S 505 829
4 Referent de specialitate, inspector
de specialitate, revizor contabil,
arhitect; gradul III S 496 752
5 Referent, inspector, revizor
contabil, arhitect; debutant S 471 -
6 Conductor arhitect IA, referent IA,
inspector IA, subinginer IA SSD 505 768
7 Conductor arhitect I, referent I,
inspector I, subinginer I SSD 496 662
8 Conductor arhitect II, referent II,
inspector II, subinginer II SSD 486 597
9 Conductor arhitect, referent,
subinginer, inspector ; debutant SSD 446 -

b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios

10 Consilier juridic gradul IA S 624 1.204
11 Consilier juridic gradul I S 568 1.080
12 Consilier juridic gradul II S 514 954
13 Consilier juridic gradul III S 505 829
14 Consilier juridic gradul IV S 496 722
15 Consilier juridic debutant S 471 -

c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
16 Referent, inspector; IA M 505 705
17 Referent, inspector; I M 496 658
18 Referent, inspector; II M 486 595
19 Referent, inspector; III M 478 548
20 Referent, inspector; debutant M 444 -
21 Agent agricol I M 486 584
22 Agent agricol II M;G 478 548
23 Agent agricol III M;G 468 505
24 Agent agricol debutant M;G 444 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:
Salariile de bazã stabilite pentru funcţiile prevãzute la prezenta anexã se utilizeazã şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, utilizându-se salariul de bazã al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzãtoare nivelului studiilor.

II. Salarii de bazã pentru funcţii din aparatul consiliilor

1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Salariul de baza
crt. - lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Secretar 2.865
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. Consilii judeţene
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Salariul de baza - lei -


Categoria I Categoria II


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2 Secretar 2.728 2.543
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3. Consilii locale: municipale, orãşeneşti, comunale.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Salariul de baza - lei -


Cu peste Categoria
320.000 ---------------------------
locuitori*) I II III


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3 Municipii
- secretar 2.268 2.201 1.870 1.687
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) Se aplicã şi la sectoarele municipiului Bucureşti


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4 Oraşe
- secretar 1.510 1.443 1.408
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Salariul de baza - lei -


Cu peste Categoria
15.000 --------------------------------
locuitori I II III
intre intre intre
7.001-15.000 3.001-7.000 3.000
locuitori locuitori locuitori


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5 Comune
- secretar 1.403 1.126 1.057 1.023
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
1 Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotãrâre a Guvernului.
2 In cazul secretarului unitãţilor administrativ teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de bazã prevãzut de prezenta ordonanţã, se diminueazã cu 10%.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VI la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA IIIb
(la 01.04.2007)

CONSILIUL CONCURENŢEI
Salarii de bazã pentru funcţiile de execuţie de
specialitate specifice ale Consiliului Concurenţei


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor - lei -


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Inspector de concurenţã gradul I S 942 2.134
2 Inspector de concurenţã gradul II S 851 1.930
3 Inspector de concurenţã gradul III S 760 1.727
4 Inspector de concurenţã asistent S 549 1.241
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA IV/1b
(la 01.04.2007)

CERCETARE
UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate din activitatea de
cercetare ştiinţifica şi dezvoltare tehnologicã


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor - lei -


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Cercetãtor ştiinţific principal
gradul I S 680 2.066
2 Cercetator ştiinţific principal
gradul II S 545 1.933
3 Cercetãtor ştiinţific principal
gradul III S 485 1.508
4 Cercetãtor ştiinţific S 477 1.166

b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
5 Asistent de cercetare ştiinţificã S 468 918
6 Asistent de cercetare ştiinţificã
stagiar S 445 -

c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare
ştiinţificã, pe trepte profesionale
7 Asistent I M 468 734
8 Asistent II M 461 626
9 Asistent III M 449 579
10 Asistent stagiar M 421 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
Funcţiile prevãzute la poziţiile nr. 1-4, utilizate în unitãţile de cercetare ştiinţificã ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcţiile didactice din învãţãmântul superior, dupã cum urmeazã : cercetãtor ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetãtor ştiinţific principal gradul II cu conferenţiar universitar; cercetãtor ştiinţific principal gradul III cu şef de lucrãri (lector universitar) şi cercetãtor ştiinţific cu asistent universitar.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA IV/2b
(la 01.04.2007)

CULTURĂ
UNITĂŢI DE CULTURĂ
I. Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate din unitãţile
teatrale, muzicale şi de cinematografie


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor - lei -


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Regizor artistic, dirijor solist
(vocal, balet, concertist,
instrumentist), actor, pictor sceno-
graf, consultant artistic, coregraf,
concert-maestru*), artist
instrumentist I; S
gradul IA 730 1.486
gradul I 512 1.309
gradul II 504 977
gradul III 494 876
gradul IV 486 774
gradul V 477 716
debutant 454 -
2 Dirijor cor, artist liric, artist
liric operã; S
gradul IA 709 1.444
gradul I 497 1.272
gradul II 490 949
gradul III 481 851
gradul IV 472 752
gradul V 464 696
debutant 441 -
3 Maestru (balet-dans, cor,
corepetitor), producãtor delegat,
impresar artistic, regizor scenã
(culise); S
gradul I 477 1.058
gradul II 468 887
gradul III 461 759
4 Şef orchestrã, artist instrumen-
tist II, maestru de studii (balet,
canto), secretar literar (muzical,
public relations), operator
imagine (sunet), sufleor operã,
artist circ, balerin operã; S
gradul I 495 958
gradul II 485 859
gradul III 477 759
gradul IV 468 702
debutant 445 -
5 Balerin, dansator, acompaniator,
corepetitor actor manuitor pãpuşi,
sculptor pãpuşi, sufleor teatru,
artist plastic, machior, peruchier,
montor imagine, editor imagine; S
gradul I 485 818
gradul II 477 745
gradul III 468 702
debutant 445 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
6 Dirijor, şef orchestrã, maestru
(balet-dans, corepetitor),
concert-maestru, maestru de studii
balet, maestru lumini-sunet,
impresar artistic ;
I 468 702
II 461 602
III 449 532
debutant 421 -
7 Solist (vocal, balet, concertist,
instrumentist), actor, instrumentist,
sufleor operã, corist operã;
I 468 702
II 461 602
III 449 532
debutant 421 -
8 Maestru artist circ, artist circ,
maestru (acordor pian-clavecin,
lutier), specialist (orgã,
instrumente de suflat);
I 485 859
II 477 759
III 468 702
IV 461 602
V 449 545
debutant 421 -
9 Corist, balerin, dansator,
corepetitor, actor mânuitor pãpuşi,
sculptor pãpuşi, sufleor teatru,
artist plastic, machior peruchier,
montor imagine, operator imagine,
editor imagine, regizor scenã
(culise), secretar platou;
I 468 616
II 461 574
III 449 517
debutant 421 -
10 Regizor scenã (culise), secretar
platou; M
I 468 616
II 461 574
III 449 517
debutant 421 -
11 Supraveghetor salã, controlor
bilete, garderobier plasator M;G 434 488

c) Muncitori din activitatea specificã instituţiilor teatrale şi muzicale
12 Muncitor calificat I 485 612
II 477 581
III 468 541
IV 461 508
V 449 469
VI 442 461
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizeazã gradele
profesionale IA, I, II şi III.

II. Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate din presa,
edituri, informare documentarã


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor - lei -


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Redactor de rubricã, redactor,
lector, publicist, comentator,
corespondent în strãinãtate; S
gradul IA 495 1.144
gradul I 485 859
gradul II 477 759
gradul III 468 702
debutant 445 -
2. Şef agenţie publicitate,
administrator (publicaţii,
editurã), reporter
(fotoreporter, corespondent local); S
gradul I*) 485 830
gradul II 477 745
gradul III 468 688
debutant 445 -
3. Secretar (tehnic) de redacţie,
documentarist, traducãtor,
caricaturist, desenator
artistic, corector, tehnoredactor; S
gradul I 485 818
gradul II 477 745
gradul III 468 702
debutant 445 -
4. Redactor, secretar de redacţie ; S.S.D.
gradul I 477 759
gradul II 468 702
gradul III 461 602
debutant 422 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5. Redactor, secretar (tehnic)
de redacţie, documentarist,
traducãtor, caricaturist,
desenator artistic, corector,
tehnoredactor ; M
treapta IA 468 702
treapta I 461 616
treapta II 449 574
debutant 421 -
6. Laborant foto, retuşor foto,
fotograf; M;G
treapta I 468 602
treapta II 461 532
treapta III 449 488
debutant 421 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


----
*) Nivelul de salarizare nu se aplicã funcţiilor de administrator (publicaţii, editurã).

III. Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate
din muzee şi biblioteci


Funcţii de execuţie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza
crt. studiilor - lei -


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Muzeograf, restaurator, conservator,
bibliograf, bibliotecar, arheolog,
arhitect; S
gradul IA 485 1.144
gradul I 477 787
gradul II 468 716
debutant 445 -
2 Biolog, fizician, chimist; principal S 635 1.125
Biolog, fizician, chimist; specialist 552 888
Biolog, fizician, chimist 484 741
Biolog, fizician, chimist; debutant 461 -
3 Sociolog, psiholog; principal S 497 881
Sociolog, psiholog 487 806
Sociolog, psiholog ; debutant 465 -
4 Muzeograf, restaurator, conservator,
bibliograf, bibliotecar-arhivist,
bibliotecar; S.S.D.
gradul I 477 859
gradul II 468 702
gradul III 461 602
debutant 422 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
5 Bibliotecar P.L.
treapta I 468 777
treapta II 461 657
treapta III 449 586
debutant 421 -
6 Restaurator*), conservator,
trezorier, gestionar
custode salã; M
treapta I 468 702
treapta II 461 616
treapta III 449 574
debutant 421 -
7 Bibliotecar M
treapta IA 468 702
treapta I 461 616
treapta II 449 574
debutant 421 -
8 Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M;G 442 488
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


----
*) In instituţiile muzeale din domemul tradiţiei populare pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învãţãmântului gimnazial şi profesional.

IV. Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate din
case de culturã, cãmine culturale şi alte instituţii de culturã


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Referent; S
gradul I 485 818
gradul II 477 745
gradul III 468 702
debutant 445 -
2 Referent; S.S.D.
gradul I 477 759
gradul II 468 702
gradul III 461 602
debutant 422 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
3 Referent;
treapta IA 468 702
treapta I 461 616
treapta II 449 574
debutant 421 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA
1. Persoanele încadrate în unitãţile de culturã, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea nominalã a ministrului culturii şi cultelor, foncţii de specialitate fãrã a avea studiile necesare postului.
2. Salariile de bazã pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la care spectacolele se desftşoarã preponderent în limba unei minoritãţi naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeelor de importanţã naţionalã stabilite potrivit legii, bliotecilor naţionale, ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu"'ad Bucureşti, pentru activitatea de importanţã naţionalã desfãşuratã în aceste instituţii, pot fi cu pânã la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, "excepţia personalului de specialitate artistica din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiazã în continuare de prevederile <>Legii nr. 102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artisticã din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.
3. Pe funcţiile noi introduse prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariate ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la <>Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupã funcţii de demnitate publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 112/2005 , cu modificãrile ulterioare, vor putea fi promovate persoanele încadrate în instituţiile publice respective, care îndeplinesc condiţia de studii prevãzutã pentru noile funcţii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta ordonanţã.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA IV/3b
(la 01.04.2007)

CULTE
Salarii de bazã pentru personalul clerical*)Functii de executie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Preot
gradul I S 485 1.031
gradul II S 477 859
definitiv S 468 774
debutant S 445 -
2 Preot
gradul I M 461 745
definitiv M 449 716
debutant M 421 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


----
*) Se utilizeazã pentru salarizarea personalului încadrat în unitãţile bugetare. Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului, Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sã certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA IV/4b
(la 01.04.2007)

SPORT
UNITĂŢI SPORTIVE
I. Salariul de bazã pentru funcţiile de
specialitate din federaţii sportive


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Secretar federaţie, antrenor federal,
antrenor lot naţional**), expert
sportiv ; gradul IA 485 1.066
2 Secretar federaţie, antrenor federal,
antrenor lot naţional**), expert
sportiv ; gradul I 477 913
3 Secretar federaţie, antrenor federal,
antrenor lot naţional**), expert
sportiv ; gradul II 468 816
4 Secretar federaţie, antrenor federal,
antrenor lot naţional**); gradul III,
instructor sportiv gradul I 461 745
5 Secretar federaţie, antrenor federal;
gradul IV, instructor sportiv gradul II 449 689
6 Instructor sportiv debutant 421 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
7 Instructor sportiv I, referent I 468 689
8 Instructor sportiv II, referent II 461 618
9 Instructor sportiv III, referent III 449 577
10 Instructor sportiv debutant 421 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


----
*)Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşediutelm Agenţiei Naţionale pentru Sport.
**) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea preşedietelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.

II. Salariul de bazã pentru funcţiile de specialitate
din alte unitãţi sportive


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
1 Expert sportiv gradul IA 567 1.095
2 Antrenor categoria I, expert sportiv
gradul I 510 1.016
3 Antrenor categoria II, expert sportiv
gradul II 464 870
4 Antrenor categoria III, referent
sportiv gradul III 464 836
5 Antrenor categoria IV, referent sportiv
gradul IV 464 774
6 Antrenor categoria V 464 690
7 Antrenor debutant, referent sportiv
debutant 464 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


----
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.
**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA IV/5b
(la 01.04.2007)

AUTORITATEA VAMALĂ
DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR
Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate

CAP. I
Aparatul central────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S 803 1.877
2 Inspector vamal, referent de
specialitate; gradul IA S 684 1.598
3 Inspector vamal, referent de
specialitate; gradul I S 636 1.487
4 Inspector vamal, referent de
specialitate; gradul II S 589 1.374
5 Inspector vamal, referent de
specialitate; gradul III S 541 1.261
6 Inspector vamal, referent de
specialitate; gradul IV S 534 1.150
7 Inspector vamal, referent de
specialitate; debutant S 525 -
8 Referent gradul I S.S.D. 553 1.292
9 Referent gradul II S.S.D. 505 1.179
10 Referent gradul III S.S.D. 496 1.066
11 Referent debutant S.S.D. 487 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12 Referent IA M 518 1.206
13 Referent I M 477 1.093
14 Referent II M 468 982
15 Referent III M 461 871
16 Referent IV M 449 759
17 Referent debutant M 421 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CAP. II
Direcţia Generalã a Vãmilor
Direcţia de supraveghere şi control vamal,
Direcţia de supraveghere pentru
zonele vamale speciale
Salarii de bazã pentru functiile de specialitate


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S 958 2.102
2 Inspector vamal, referent de
specialitate; gradul IA S 816 1.905
3 Inspector vamal, referent de
specialitate; gradul I S 768 1.794
4 Inspector vamal, referent de
specialitate; gradul II S 707 1.654
5 Inspector vamal, referent de
specialitate; gradul III S 649 1.513
6 Inspector vamal, referent de
specialitate; gradul IV S 637 1.374
7 Inspector vamal, referent de
specialitate; debutant S 630 -
8 Referent gradul I S.S.D. 673 1.569
9 Referent gradul II S.S.D. 612 1.430
10 Referent gradul III S.S.D. 597 1.292
11 Referent debutant S.S.D. 590 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12 Referent IA M 636 1.487
13 Referent I M 577 1.347
14 Referent II M 529 1.235
15 Referent III M 477 1.122
16 Referent IV M 449 1.011
17 Referent debutant M 421 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CAP. III
Direcţia regionalã vamalã
Salarii de bazã pentru activitatea de specialitate


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S 707 1.654
2 Inspector vamal, referent de
specialitate; gradul IA S 637 1.374
3 Inspector vamal, referent de
specialitate; gradul I S 541 1.261
4 Inspector vamal, referent de
specialitate; gradul II S 477 1.122
5 Inspector vamal, referent de
specialitate; gradul III S 468 1.011
6 Inspector vamal referent de
specialitate; debutant S 445 -
7 Referent gradul I S.S.D. 477 1.093
8 Referent gradul II S.S.D. 468 982
9 Referent gradul III S.S.D. 461 898
10 Referent debutant S.S.D. 422 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Referent IA M 477 982
12 Referent I M 468 898
13 Referent II M 461 816
14 Referent III M 449 703
15 Referent debutant M 421 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────CAP. IV

Birouri vamale
Salarii de bazã pentru activitatea de specialitate


A. Funcţii de execuţie de categoria A
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S sau 636 1.487
şcoalã vamalã
2 Inspector vamal principal S sau 518 1.206
şcoalã vamalã
3 Inspector vamal gradul I S sau 485 1.093
şcoalã vamalã
4 Inspector vamal gradul II S sau 477 982
şcoalã vamalã
5 Inspector vamal gradul III S sau 468 871
şcoalã vamalã
6 Inspector vamal debutant S sau 445 -
şcoalã vamalã
7 Inspector vamal Şcoalã vamalã 477 996
sau SSD
8 Controlor vamal gradul I Şcoalã vamalã 468 871
sau SSD
9 Controlor vamal gradul II Şcoalã vamalã 461 759
sau SSD
10 Agent vamal debutant Şcoalã vamalã 422 -
sau SSD

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Controlor vamal I M 468 898
12 Controlor vamal II M 461 816
13 Controlor vamal III M 449 703
14 Controlor vamal debutant M 421 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


B. Funcţii de execuţie de categoria B
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Inspector pentru datoria vamalã
principal S 518 1.206
2 Inspector pentru datoria vamalã
gradul I S 485 1.093
3 Inspector pentru datoria vamalã
gradul II S 477 982
4 Inspector pentru datoria vamalã
gradul III S 468 871
5 Inspector pentru datoria vamalã
debutant S 445 -
6 Inspector pentru datoria vamalã Şcoalã vamalã 477 996
sau SSD
7 Controlor pentru datoria vamalã Şcoalã vamalã 468 871
gradul I sau SSD
8 Controlor pentru datoria vamalã Şcoalã vamalã 461 759
gradul II sau SSD
9 Controlor pentru datoria vamalã Şcoalã vamalã 422 -
debutant sau SSD

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10 Controlor pentru datoria vamalã I M 468 898
11 Controlor pentru datoria vamalã II M 461 816
12 Controlor pentru datoria vamalã III M 449 703
13 Controlor pentru datoria vamalã debutant M 421 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────X
X X
Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA IV/6b
(la 01.04.2007)

NAVIGAŢIE
UNITĂŢI NAVALE ŞI CĂPITĂNII DE PORTURISalarii de bazã pentru funcţiile de specialitate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Comandant instructor S 485 1.122
2 Şef mecanic instructor S 477 816

a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
3 Comandant S 485 1.025
4 Şef mecanic S 477 829
5 Cãpitan secund, şef mecanic secund, şef
electrician S 468 703
6 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer
electrician S 468 660
7 Ofiţer aspirant S 445 -

b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
8 Cãpitan dragor M 461 689
9 Cãpitan M 461 633
10 Şef mecanic M 461 618
11 Dragor-şef M 461 605
12 Ofiţer punte M 449 577
13 Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 449 564
14 Dragor M 442 522
15 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer
electrician, dragor; aspirant M 421 -

c) Funcţii de execuţie comune pe nave
16 Şef staţie RTG M 461 605
17 Ofiţer RTG I M 449 548
18 Ofiţer RTG II M 442 507
19 Şef echipaj 442 591
20 Conducãtor şalupã, şef timonier,
ajutor ofiţer mecanic 434 548
21 Electrician motorist, motopompist,
timonier marinar 434 522
22 Electrician, motorist, motopompist,
timonier, marinar; debutant 421 -
23 Scafandru autonom 449 660
24 Scafandru greu 442 605
25 Scafandru debutant 421 -

d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea cãpitãniilor de porturi

- Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
26 Cãpitan de port specialist S 477 829
27 Cãpitan de port gradul I S 468 698

- Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
28 Cãpitan de port gradul II M 449 633
29 Ofiţer de port gradul I M 461 605
30 Ofiţer de port gradul II M 449 548
31 Ofiţer de port debutant M 421 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cãpitãniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevãzute la lit. a) - c) din prezenta anexã, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

NOTĂ:
Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevãzute în prezenta anexã se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se utilizeazã de cãtre toate unitãţile, indiferent de subordonare.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA IV/7b
(la 01.04.2007)

AGRICULTURĂ
LABORATOARE CENTRALE : PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR,
PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL
ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL
PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU
CARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE
JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI
ALIMENTAŢIE


Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Inginer*), meteorolog (hidrologa
hidrogeolog, pedolog); expert S 495 1.122
2. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
hidrogeolog, pedolog); gradul I S 485 786
3. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
hidrogeolog, pedolog); gradul II S 477 689
4. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
hidrogeolog, pedolog); gradul III S 468 660
5. Inginer*), meteorolog (hidrolog,
hidrogeolog, pedolog); debutant S 445 -
6. Medic primar veterinar**) S 495 1.261
7. Medic veterinar gradul I S 485 898
8. Medic veterinar gradul II S 477 786
9. Medic veterinar gradul III S 468 660
10. Medic veterinar debutant S 445 -
11. Subinginer, asistent veterinar,
conductor tehnic ; I S.S.D. 477 786
12. Subinginer, asistent veterinar,
conductor tehnic; II S.S.D. 468 633
13. Subinginer, asistent veterinar,
conductor tehnic; III S.S.D. 461 591
14. Subinginer, asistent veterinar,
conductor tehnic; debutant S.S.D. 422 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
15. Tehnician**), observator meteorolog
(hidrolog, hidrogeolog); IA M 468 676
16. Tehnician***), observator meteorolog
(hidrolog, hidrogeolog); I M 461 577
17. Tehnician***)5 observator meteorolog
(hidrolog, hidrogeolog); II M 449 522
18. Tehnician***), observator meteorolog
(hidrolog, hidrogeolog); debutant M 421 -
19. Asistent veterinar, tehnician
veterinar IA M 468 676
20. Asistent veterinar II, tehnician
veterinar I M 461 605
21. Asistent veterinar III, tehnician
veterinar II M 449 548
22. Asistent veterinar tehnician
veterinar; debutant M 421 -
23. Agent veterinar I Şcoalã 449 522
profesionalã
24. Agent veterinar II Şcoalã 442 465
profesionalã
25. Agent veterinar debutant Şcoalã 422 -
profesionalã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


----
*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regãseşte în activitatea de bazã a unitãţii (agronomie, horticulturã, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacã persoanele încadrate pe aceste funcţii desfãşoarã activitate în specialitatea funcţiei.
**) In funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regãseşte în activitatea de bazã a unitãţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VII/9 la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA IV/8b
la 01.04.2007)

OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI


Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Inginer cadastru gradul IA S 495 1.122
2 Inginer cadastru gradul I S 485 786
3 Inginer cadastru gradul II S 477 717
4 Inginer cadastru gradul III S 468 660
5 Inginer cadastru debutant S 445 -
6 Subinginer cadastru I S.S.D. 477 786
7 Subinginer cadastru II S.S.D. 468 676
8 Subinginer cadastru III S.S.D. 461 591
9 Subinginer cadastru debutant S.S.D. 422 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10 Tehnician cadastru IA M 468 676
11 Tehnician cadastru I M 461 577
12 Tehnician cadastru II M 449 522
13 Tehnician cadastru debutant M 421 -
14 Operator cadastru I M;G 461 522
15 Operator cadastru II M;G 449 465
16 Operator cadastru debutant M;G 421 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr 154/1998.

ANEXA IV/9b
(la 01.04.2007)

PROTECŢIA MEDIULUI
AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI
BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Inspector de specialitate expert,
inginer expert *) S 495 1.122
2 Inspector de specialitate, inginer*);
gradul I S 485 786
3 Inspector de specialitate, inginer*);
gradul II S 477 689
4 Inspector de specialitate, inginer*);
gradul III S 468 660
5 Inspector, inginer*); debutant S 445 -
6 Subinginer I S.S.D. 477 786
7 Subinginer II S.S.D. 468 633
8 Subinginer III S.S.D. 461 591
9 Subinginer debutant S.S.D. 422 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10 Tehnician, observator condiţii mediu;
IA**) M 468 676
11 Tehnician, observator condiţii mediu;
I**) M 461 577
12 Tehnician, observator condiţii mediu;
II**) M 449 522
13 Tehnician, observator condiţii mediu ;
debutant**) M 421 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


----
*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regãseşte în activitatea de bazã a unitãţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bazã, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacã persoanele încadrate pe aceste funcţii desfãşoarã activitate în specialitatea funcţiei.
**) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regãseşte în activitatea de bazã a unitãţii.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA IV/10b
(la 01.04.2007)

AVIAŢIA SPORTIVĂ
AEROCLUBUL ROMÂNIEI
Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate
1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist


Funcţii de execuţie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Personal navigant şi tehnic navigant
profesionist
clasa I 485 1.122
clasa a II-a 477 806
clasa a III-a 468 703
clasa a IV-a 461 660
clasa a V-a 449 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


----
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.2. Personal tehnic aeronautic
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de executie pe clase profesionale
1 Inginer de aviaţie S
clasa I 495 1.122
clasa a II-a 485 801
clasa a III-a 477 703
clasa a IV-a 468 660
debutant 445 -
2 Tehnician de aviaţie M
clasa I 477 676
clasa a II-a 468 618
clasa a III-a 461 564
clasa a IV-a 449 522
debutant 421 -
3 Mecanic de aviaţie Şcoala tehnicã
clasa I de aviaţie sau 485 717
clasa a II-a echivalentã 477 618
clasa a III-a 468 548
clasa a IV-a 449 522
debutant 421 -
4 Mecanic pentru întreţinerea
aparatelor de lansare la M
zbor (turn de paraşutism,
automosor, Şcoalã
plior paraşute, deltaplanism, profesionalã
etc.)
clasa I 477 676
clasa a II-a 468 591
clasa a III-a 461 548
clasa a IV-a 449 522
debutant 421 -
5 Maistru de aviaţie Şcoalã de maiştri
clasa I aviaţie 468 731
clasa a II-a 461 676
clasa a III-a 449 577
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3.Personal operativ aeronautic
Functii de executie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 495 1.122
gradul II 485 801
gradul III 477 703
gradul IV 468 660
debutant 445 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
2 Meteorolog aeronautic M+curs
I de calificare 461 605
II 449 548
debutant 421 -
3 Controlor trafic dirijare M+curs
I de calificare 461 676
II 449 605
III 442 548
4 Controlor trafic operaţiuni
auxiliare M+curs
I de calificare 468 618
II 461 564
III 449 522
debutant 421 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA
1 Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
2 In cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinutã, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine încadrarea în clasa deţinutã ca instructor la sol.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA IV/11b
(la 01.04.2007)

ASISTENŢĂ SOCIALĂ
UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂA. Salarii de bazã pentru funcţii de specialitate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Asistent social, psiholog,
psihopedagog, logoped,
kinetoterapeut, sociolog, educator
specializat; principal S 497 881
2 Asistent social, psiholog,
psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,
sociolog, educator specializat S 487 806
3 Asistent social, psiholog,
psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,
sociolog, educator specializat; debutant S 465 -
4 Medic primar S 717 1.457
5 Medic specialist S 614 1.044
6 Medic S 468 915
7 Medic stagiar S 448 -
8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer
medical; principal S 485 1.087
9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer
medical; specialist S 477 859
10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 468 716
11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
debutant S 445 -
12 Profesor C.F.M principal S 497 881
13 Profesor C.F.M, S 487 806
14 Profesor C.F.M debutant S 465 -
15 Asistent social, asistent medical***),
educator puericultor, educator
specializat; principal S.S.D. 487 848
16 Asistent social, asistent
medical***), educator puericultor,
educator specializat S.S.D. 479 759
17 Asistent social, asistent medical***),
educator puericultor,
educator specializat; debutant S.S.D. 440 -
18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 487 836
19 Profesor C.F.M. S.S.D. 479 739
20 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 440 -
21 Asistent social, asistent medical,
educator puericultor, educator
specializat, pedagog de recuperare;
principal PL 479 836
22 Asistent social, asistent medical,
educator puericultor,
educator specializat, pedagog de
recuperare PL 469 747
23 Asistent social, asistent medical,
educator puericultor,
educator specializat, pedagog de
recuperare; debutant PL 439 -
24 Asistent social, asistent medical*),
educator puericultor; principal M 479 777
25 Asistent social, asistent medical*),
educator puericultor M 469 657
26 Asistent social, asistent medical*),
educator puericultor; debutant M 439 -
27 Sora medicalã principalã**) M 467 699
28 Sora medicalã**) M 459 584
29 Sora medicalã debutantã**) M 427 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


----
*)Se aplicã şi funcţiilor de educator specializat, lucrãtor social instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, masor.
**) Se aplicã şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţã, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.
***) Se aplicã urmãtoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.B. Salarii de bazã pentru funcţii auxiliare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Infirmiera, agent D.D.D. G 445 464
2 Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 424 -
3 Brancardier, bãieş, nãmolar,
spãlãtoreasã, îngrijitoare G 438 464
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ
Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertizã Medicalã şi Recuperare a Capacitãţii de Muncã se salarizeazã potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare din unitãţile clinice, institutele şi centrele medicale, preluând dupã caz şi alte funcţii din domeniul uinitãţilor sanitare, altele decât cele clinice.


ASISTENŢĂ SOCIALĂ
UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂA. Salarii de bazã pentru funcţii de specialitate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Asistent social, psiholog,
psihopedagog, logoped, kinetoterapeut,
sociolog, educator specializat;
principal S 497 881
2 Asistent social, psiholog, psihope-
dagog, logoped, kinetoterapeut,
sociolog, educator specializat S 487 806
3 Asistent social, psiholog, psihope-
dagog,logoped, kinetoterapeut,
sociolog, educator specializat;
debutant S 465 -
4 Medic primar S 717 1.457
5 Medic specialist S 614 1.044
6 Medic S 468 915
7 Medic stagiar S 448 -
8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
principal S 485 1.087
9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
specialist S 477 859
10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 468 716
11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;
debutant S 445 -
12 Profesor C.F.M principal S 497 881
13 Profesor C.F.M S 487 806
14 Profesor C.F.M debutant S 465 -
15 Asistent social, asistent medical***),
educator puericultor, educator
specializat; principal S.S.D. 487 848
16 Asistent social, asistent medical***),
educator puericultor, educator
specializat S.S.D. 479 759
17 Asistent social, asistent medical***),
educator puericultor, educator
specializat; debutant S.S.D. 440 -
18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 487 836
19 Profesor C.F.M. S.S.D. 479 739
20 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 440 -
21 Asistent social, asistent medical,
educator puericultor, educator
specializat, pedagog de recuperare;
principal PL 479 836
22 Asistent social, asistent medical,
educator puericultor, educator
specializat, pedagog de recuperare PL 469 747
23 Asistent social, asistent medical,
educator puericultor, educator
specializat, pedagog de recuperare;
debutant PL 439 -
24 Asistent social, asistent medical*),
educator puericultor; principal M 479 777
25 Asistent social, asistent medical*),
educator puericultor M 469 657
26 Asistent social, asistent medical*),
educator puericultor; debutant M 439 -
27 Sora medicalã principalã**) M 467 699
28 Sora medicalã**) M 459 584
29 Sora medicalã debutantã**) M 427 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


----
*)Se aplicã şi funcţiilor de educator specializat, lucrãtor social, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, masor.
**) Se aplicã şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţã, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M.
***) Se aplicã urmãtoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.B. Salarii de bazã pentru funcţii auxiliare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza -lei-


minim maxim


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Infirmiera, agent D.D.D. G 445 464
2 Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 424 -
3 Brancardier, bãieş, nãmolar, spãlãtoreasã,
îngrijitoare G 438 464
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ
Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertizã Medicalã şi Recuperare a Capacitãţii de Muncã se salarizeazã potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare din unitãţile clinice, institutele şi centrele medicale, preluând dupã caz şi alte funcţii din domeniul unitãţilor sanitare, altele decât cele clinice.

ANEXA V/1b
(la 01.04.2007)FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ,
PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE,
INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1 - IV/11 ŞI
DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de baza
Nr. Functia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate,
auditor; gradul I, inginer, economist;
specialist IA S 523 1.031
2 Referent de specialitate, inspector de
specialitate, auditor; gradul II, economist,
referent, inginer; gradul I S 514 824
3 Referent de specialitate, inspector de
specialitate; gradul III, economist,
referent, inginer; gradul II S 505 767
4 Referent de specialitate, inspector de
specialitate; gradul IV, economist,
referent, inginer; gradul III S 496 709
5 Referent, inspector, inginer, economist;
debutant S 471 -
6 Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnicîan-economist; I SSD 485 743
7 Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist 5 tehnician-economist; II SSD 476 686
8 Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician-economist; III SSD 467 612
9 Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 428 -

b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
10 Consilier juridic gradul IA S 523 1.031
11 Consilier juridic gradul I S 514 824
12 Consilier juridic gradul II S 505 767
13 Consilier juridic gradul III S 496 709
14 Consilier juridic debutant S 471 -

c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
15 Tehnician, merceolog, contabil referent; IA M 505 646
16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 496 593
17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 486 536
18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 478 490
19 Tehnician, merceolog, contabil, referent;
debutant M 444 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


II. Unitãţi de perfecţionare a personalului cu pregãtire superioarã

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de baza
Nr. Functia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Expert-consultant IA S 514 1.031
2 Expert-consultant I S 505 900
3 Expert-consultant II S 496 799
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. Unitãţi de perfecţionare a personalului cu
pregãtire medie şi centre de calificare şi recalificare

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de baza
Nr. Functia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Expert gradul I S 514 900
2 Expert gradul II S 505 772
3 Expert gradul III S 496 709
4 Expert debutant S 471 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

5 Instructor I M 471 676
6 Instructor II M 464 578
7 Instructor III M 454 529
8 Instructor debutant M 424 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


NOTA
Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã şi funcţiilor de specialitate din şcoala popularã de artã.

IV. Proiectare
Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de baza
Nr. Functia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1. Proiectant gradul I S 523 1.002
2. Proiectant gradul II S 514 876
3. Proiectant gradul III S 505 760
4. Proiectant gradul IV S 496 696
5. Proiectant debutant S 471 -
6. Subinginer cartograf I S.S.D. 485 743
7. Subinginer cartograf II S.S.D. 476 680
8. Subinginer cartograf III S.S.D. 467 594
9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 428 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

10. Tehnician proiectant I M 471 676
11. Tehnician proiectant II*) M 464 578
12. Tehnician proiectant III*) M 454 529
13. Tehnician proiectant debutant*) M 424 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*) Salariul de bazã prevãzut pentru aceastã funcţie se utilizeazã şi la
funcţia de desenator tehnic cartografV. Unitãţi de informaticã
Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de baza
Nr. Functia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 533 1.031
2 Analist programator, inginer de sistem; I S 523 978
3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 514 876
4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 505 760
5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 496 696
6 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 471 -
7 Informatician, conductor tehnic; I SSD 485 743
8 Informatician, conductor tehnic; II SSD 476 680
9 Informatician, conductor tehnic; III SSD 467 594
10 Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 428 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

11 Analist (programator) ajutor IA M 481 676
12 Analist (programator) ajutor I M 471 626
13 Analist (programator) ajutor II M 464 565
14 Analist (programator) ajutor III M 454 518
15 Analist (programator) debutant M 424 -
16 Operator, controlor date; I M 481 626
17 Operator, controlor date; II M 471 565
18 Operator, controlor date; III M 464 518
19 Operator, controlor date; IV M 454 471
20 Operator, controlor date; debutant M 424 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VI. Administraţia publicã localã

Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judeţene şi locale

Salarii de bazã pentru funcţiile specifice din serviciile publice de salvamont


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de baza
Nr. Functia Nivelul - lei -
crt. studiilor*) ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Salvator montan gradul I 495 972
2 Salvator montan gradul II 477 729
3 Salvator montan gradul III 477 603
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc
prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi
turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor.


NOTA
1. Pentru activitatea desfãşuratã în condiţii de încordare psihicã foarte ridicatã, personalul încadrat pe funcţia de salvator montan beneficiazã de un spor de pânã la 25% din salariul de bazã.
2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi mãrimea concretã a sporului pentru încordare psihicã, în limita prevãzutã la pct. 1, se stabilesc de cãtre ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevãzute în bugetul aprobat.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA V/2b
(la 01.04.2007)

ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

Salarii de bazã pentru personalul din activitatea de
secretariat-administrativ, gospodãrire,
întreţinere-reparaţii şi de deservire*1)

Funcţii de execuţie pe trepte profesionale


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salariul de baza
Nr. Functia Nivelul - lei -
crt. studiilor ────────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Stenodactilograf IA*) M 468 638
2 Stenodactilograf I M 461 541
3 Stenodactilograf II M 449 496
4 Stenodactilograf debutant M 421 -
5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 461 599
6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 449 529
7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 442 483
8 Secretar-dactilograt dactilograf; debutant M; G 421 -
9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 449 508
10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 442 464
11 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 421 -
12 Administrator I M 461 643
13 Administrator II M 449 586
14 Administrator III M 442 529
15 Şef depozit I M 449 581
16 Şef depozit II M 442 529
17 Casier, magaziner; I M 449 567
18 Casier, magaziner; II M;G 442 508
19 Casier, magaziner; debutant M; G 421 -
20 Funcţionar, arhivar; I M 461 554
21 Funcţionar, arhivar; II M 449 508
22 Funcţionar, arhivar; III M 442 464
23 Funcţionar, arhivar; debutant M 421 -
24 Şef formaţie pazã, pompieri 434 508
25 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,
bufetier, manipulant bunuri, curier; I 442 461
26 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,
bufetier, manipulant bunuri, curier; II 434 449
27 Maistru I 449 626
28 Maistru II 442 581

29 Şofer ***) 442 741
30 Muncitor calificat I 485 612
31 Muncitor calificat II 477 581
32 Muncitor calificat III 468 541
33 Muncitor calificat IV 461 508
34 Muncitor calificat V 449 469
35 Muncitor calificat VI 442 461
36 Muncitor necalificat 434 449
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*1) Se utilizeazã în administraţia publicã şi în unitãţile subordonate
acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.
*) Se utilizeazã în ministere şi celelalte instituţii centrale ale
administraţiei publice.
**) Se utilizeazã în activitatea de secretariat-administrativ din unitãţile
bugetare.
***) Se utilizeazã în Parlament, în ministere, în celelalte instituţii
centrale ale administraţiei publice, în instituţia prefectului, servicii
deconcentrate, administraţia publicã localã şi în unitãţile bugetare.NOTĂ:
În unitãţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinând seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalãrii categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaboratã de Ministerul Muncii Solidaritãţii Sociale şi Familiei.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA VI/1b
(la 01.04.2007)

INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE COMUNE


┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ │Indemnizatia de │
│ │ │ conducere in │
│Nr. │ │ procente din │
│crt.│ Functia │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maxima │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Director general, inspector de stat şef │ 55 │
│ 2 │Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct │ 50 │
│ 3 │Director, inspector şef │ 50 │
│ 4 │Director adjunct, inspector şef adjunct │ 40 │
│ 5 │Contabil şef │ 40 │
│ 6 │Inginer şef │ 40 │
│ 7 │Şef serviciu, şef secţie, şef serviciu contencios │ 30 │
│ 8 │Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu │ 25 │
│ 9 │Şef formaţie muncitori │ 15 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘ANEXA VI/2b
(la 01.04.2007)

INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE


┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ │Indemnizatia de │
│ │ │ conducere in │
│Nr. │ │ procente din │
│crt.│ Functia │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maxima │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │A. Serviciile Parlamentului, Administratiei │ │
│ │Prezidentiale, Guvernului, Inaltei Curti de Casatie si │ │
│ │ Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de │ │
│ │Casatie si Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului│ │
│ │ Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului │ │
│ │ Poporului, Curtii de Conturi si Consiliului National │ │
│ │ al Audiovizualului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Sef departament, director general │ 55 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Director, sef sector, sef compartiment │ 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Director adjunct, sef sector adjunct, sef compartiment │ 40 │
│ │ adjunct │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Sef serviciu, sef sectie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 5 │Sef birou, sef oficiu, sef atelier │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ B. Ministere, alte organe de specialitate, precum si │ │
│ │ unitatile teritoriale de specialitate din subordinea │ │
│ │ acestora │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ a) aparatul propriu │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 1. Ministerul Finantelor Publice │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.1. Garda Financiara - aparatul central │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Comisar general adjunct │ 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Comisar sef divizie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 2. Ministerul Educatiei si Cercetarii │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Indemnizatia de │
│Nr. │ │ conducere in │
│crt.│ Functia*) │ procente din │
│ │ │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │minim maxim│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Inspector general │ 45 55 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Inspector principal de specialitate │ 45 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│ │*) Se calculeaza conform <>art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 . │
│ │privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si │
│ │ completarile ulterioare │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│ │ │Indemnizatia de │
│ │ │ conducere in │
│Nr. │ │ procente din │
│crt.│ Functia │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maxima │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ b) servicii publice descentralizate │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 1. Ministerul Finantelor Publice │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.1. Garda Financiara - aparatul teritorial │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Comisar sef sectie │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Comisar sef sectie adjunct │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Comisar sef sectie divizie │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.2. Directii generale ale finantelor publice │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ - Administratia finantelor publice a municipiului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Director administratie financiara │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Director adjunct administratie financiara │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ - Administratia finantelor publice a orasului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Sef administratie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ - Administratia finantelor publice a comunei │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Sef administratie │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Indemnizatia de │
│Nr. │ │ conducere in │
│crt.│ Functia │ procente din │
│ │ │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │minim maxim│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 2. Ministerul Educatiei si Cercetarii │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │2.1. Inspectoratul scolar*) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Inspector scolar general │ 45 55 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Inspector scolar general adjunct │ 35 45 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Inspector scolar de specialitate │ 30 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Inspector scolar │ 25 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│ │*) Se calculeaza conform <>art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 │
│ │privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si │
│ │ completarile ulterioare │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│ │ │Indemnizatia de │
│Nr. │ │ conducere in │
│crt.│ Functia │ procente din │
│ │ │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maxima │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ c) aparatul propriu al administratiei publice locale si│ │
│ │ serviciile publice din subordinea acesteia │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1. Prefecturi, consilii judetene, Primaria Municipiului │ │
│ │Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti│ │
│ │ si sectoarele municipiului Bucuresti, consilii locale │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.1. La nivel de judet, la municipiul Bucuresti si la │ │
│ │sectoarele municipiului Bucuresti, la municipiile de │ │
│ │categoria I │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Sef departament*), arhitect sef**) │ 55 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Arhitect - sef adjunct***) │ 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Sef filiala, sef corp control comercial I │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Sef corp control comercial II │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.2. La nivel de municipii, altele decat cele de │ │
│ │ categoria I si la oras │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Sef corp control comercial I, arhitect - sef****) │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Sef corp control comercial II │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.3. La nivel de comuna │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Sef perceptie │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Sef birou │ 15 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│ │1.4. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si │
│ │responsabilitati suplimentare functiei de baza, care fac parte din │
│ │salariul de baza │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│ 1 │Persoana cu responsabilitate in domeniul urbanismului si│ 15 │
│ │amenajarii teritoriului si al autorizarii executarii │ │
│ │lucrarilor de constructii*****) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│ │*) Se utilizeaza numai la Consiliul General al Municipiului Bucuresti. │
│ │**) Se utilizeaza la nivel de judet, la Primaria Municipiului Bucuresti, │
│ │la sectoarele Municipiului Bucuresti, si la municipiile de toate │
│ │categoriile. │
│ │***) Se utilizeaza numai la Primaria Municipiului Bucuresti │
│ │****) Se utilizeaza la orase. │
│ │*****) Se utilizeaza la comune. │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│ │ d) din unitati subordonate ministerelor si altor organe│ │
│ │ de specialitate │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Indemnizatia de │
│ │ │ conducere in │
│Nr. │ Functia │ procente din │
│crt.│ │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maxima │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 1. Ministerul Culturii si Cultelor │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.1. Functiile de conducere din activitatea redactionala│ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Redactor - sef │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Redactor - sef adjunct │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Sef redactie, secretar general de redactie │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini sau │ │
│ │activitati suplimentare functiei de baza, care fac parte│ │
│ │din salariul de baza │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Artistii lirici opera, artistii lirici, coristii opera, │ 10 │
│ │ coristii, balerinii, artistii instrumentisti, │ │
│ │instrumentistii, dansatorii, care desfasoara activitate │ │
│ │solistica. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Artistii instrumentisti si instrumentistii care │ 10 │
│ │desfasoara activitate de sef de partida. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist │ 15 │
│ │instrumentist, dirijor cor academic │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 2. Agentia Nationala pentru Sport │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │2.1. Functii de conducere din federatii sportive │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Presedinte federatie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Secretar general federatie │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │2.2. Functii de conducere din alte unitati sportive │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │2.2.1. Cluburi │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Presedinte club │ 20 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Vicepresedinte club │ 10 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │2.2.2. Complex sportiv │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Sef complex sportiv │ 10 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Indemnizatia de │
│ │ │ conducere in │
│Nr. │ Functia │ procente din │
│crt.│ │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maxima │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 3. Ministerul Transporturilor, Constructiilor │ │
│ │ si Turismului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.1. Unitati navale si capitanii de porturi │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ Functiile de conducere din unitatile navale si │ │
│ │ capitaniile de porturi │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Capitan sef port │ 20 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Sef grup scafandri │ 10 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfasurata │ │
│ │potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotararea │ │
│ │Guvernului nr. 281/1993, cu modificarile si completarile│ │
│ │ ulterioare, se acorda o indemnizatie de 7 lei/ora de │ │
│ │scufundare │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.3. Aviatie sportiva │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.3.1. Functiile de conducere specifice activitatii │ │
│ │ de zbor │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Comandant detasament zbor │ 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Comandant aeroclub teritorial │ 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Comandant adjunct aeroclub teritorial │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Sef sector zbor aeroclub teritorial │ 15 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.3.2. Functiile de conducere specifice activitatii │ │
│ │ tehnic aeronautice │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Sef grupa lucrari - reparatii (LR) │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Sef sector tehnic │ 15 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.3.3. Functiile de conducere specifice activitatii │ │
│ │operativ-aeronautice │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Director zbor │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Director tehnic │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Sef serviciu informare zbor - meteo - navigatie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.3.4. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant │ │
│ │si tehnic navigant profesionist, precum si indemnizatia │ │
│ │de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din │ │
│ │ Aeroclubul Romaniei │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ Activitatea pentru care se acorda: │ Indemnizatia │
│ │ │ -limita maxima-│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Misiuni prevazute in Codul aerian │ 55 lei/ora de │
│ │ │ zbor │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Misiuni prevazute in Codul aerian │ 43 lei /start │
│ │ │sau tur de pista│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Salturi cu parasuta │108 lei /salt │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Lansarea la zbor a aeronavelor si aterizari │6 lei/lansare │
│ │ │ sau aterizare │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘NOTA:
1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie si inalta acrobatie aeriana va fi echivalata, astfel:
1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal
1 ora zbor inalta acrobatie = 4 ore zbor normal
Zborul in formatie este echivalent cu zborul de inalta acrobatie.
2. Indemnizatia de zbor la baza, acordata personalului navigant si tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza si constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acorda in raport cu acesta.
3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor si de exploatare pe functii si misiuni, in limitele prevazute, precum si majorarea cu pana la 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa in conditii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubului Romaniei. Valoarea indemnizatiei de zbor si de exploatare pe functii si misiuni va fi stabilita prin criterii, astfel incat sa nu depaseasca alocatia bugetara pe anul in curs.┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ │Indemnizatia de │
│Nr. │ │ conducere in │
│crt.│ Functia │ procente din │
│ │ │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maxima │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 4. Ministerul Agriculturii, Padurilor │ │
│ │ si Dezvoltarii Rurale │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │4.1. Functii de conducere din activitatea specifica │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Sef oficiu*), inspector sef*) │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Sef statie, sef ferma, sef centru, sef circumscriptie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │*) Se utilizeaza la oficiile sau inspectoratele cu │ │
│ │personalitate juridica, dupa caz. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │4.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini, │ │
│ │activitati si responsabilitati suplimentare functiei │ │
│ │de baza, care fac parte din salariul de baza │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │- Medicii veterinari incadrati in activitatile prevazute│10% din salariul│
│ │in Anexa nr. IV/7b la prezenta ordonanta, autorizati │ de baza al │
│ │sa exercite atributii de inspector al politiei sanitar- │ functiei de │
│ │veterinare. │ executie │
│ │ │ indeplinite │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Marimea concreta a sporului se stabileste de organul │ │
│ │care il autorizeaza. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Indemnizatia de │
│Nr. │ │ conducere in │
│crt.│ Functia │ procente din │
│ │ │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maxima │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 5. Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │5.1. Functii de conducere din activitatea specifica │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Inspector sef*) │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │*) Se utilizeaza la agentiile de supraveghere a │ │
│ │ protectiei mediului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 6. Academia Romana │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │6.1. Functii de conducere specifice din activitatea de │ │
│ │cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si │ │
│ │ proiectare. │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Director institut │ 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Director adjunct stiintific, director adjunct institut │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Secretar stiintific, director centru │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 7. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei│ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │7.1. Functii de conducere specifice in unitatile de │ │
│ │perfectionare a personalului cu pregatire medie si │ │
│ │centre de calificare si recalificare │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Director centru de perfectionare │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Director adjunct centru de perfectionare │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Director centru de calificare si recalificare │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Sef centru de calificare │ 15 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Indemnizatia de │
│Nr. │ │ conducere in │
│crt.│ Functia │ procente din │
│ │ │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maxima │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ C. Autoritatea vamala │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Sef birou vamal │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Sef adjunct birou vamal │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Sef tura, sef sector │ 20 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘ANEXA VII/1b
(la 01.04.2007)
FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE

Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autoritatii
publice, alese in functie potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Indemnizatia
crt. - lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Presedintia Romaniei
1 Presedintele Romaniei 7.807
Parlamentul Romaniei
2 Presedintele Senatului si Presedintele Camerei Deputatilor 7.204
3 Vicepresedintii Senatului si ai Camerei Deputatilor 6.636
4 Secretarii si Chestorii Senatului si ai Camerei Deputatilor 6.245
5 Presedintii comisiilor permanente ale Senatului si
Camerei Deputatilor 6.245
6 Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului si Camerei Deputatilor 6.245
7 Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului si
Camerei Deputatilor 5.856
8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor 5.784
9 Senatori, deputati 4.714
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*
* *

Indemnizatiile prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA VII/2b
(la 01.04.2007)

FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA NUMITE

Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor
autoritatii publice, numite in functii potrivit legii


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Indemnizatia
crt. - lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Guvernul Romaniei
1 Prim-ministru 7.204
2 Ministru de stat 6.636
3 Ministru 6.245
4 Ministru delegat 6.245
5 Secretar de stat membru al Guvernului 5.714
6 Secretar de stat 5.466
7 Subsecretar de stat 4.614

Consiliul Legislativ
8 Presedinte consiliu 6.245
9 Presedinte de sectie 5.856

Avocatul Poporului
10 Avocatul poporului 6.245

Curtea de Conturi
11 Presedinte 7.204
12 Vicepresedinte 6.352
13 Presedinte de sectie 5.856
14 Consilier conturi 5.714

Secretariatul general al Guvernului
15 Secretar general al Guvernului 5.714
16 Secretar general adjunct al Guvernului 5.466
17 Consilier de stat 5.466

Administratia Prezidentiala
18 Consilier prezidential 6.245
19 Consilier de stat 5.466

Parlamentul Romaniei
20 Secretar general la Camera Deputatilor si la Senat 5.714
21 Secretar general adjunct la Camera Deputatilor si la Senat 5.466

Consiliul Concurentei
22 Presedinte 7.204
23 Vicepresedinte 6.352
24 Consilier de concurenta 5.856

Consiliul National al Audiovizualului
25 Presedinte 6.245
26 Membri 5.466

Cancelaria Primului-Ministru
27 Seful Cancelariei Primului-Ministru 6.245
28 Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru 5.466

Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii
29 Presedinte 6.245
30 Vicepresedinte 5.714
31 Secretar al Consiliului 5.714
32 Membri 5.466
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*
* *

Indemnizatiile prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA VII/3b
(la 01.04.2007)

FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE DIN CADRUL ORGANELOR
AUTORITATII PUBLICE LOCALE

Indemnizatii pentru persoanele alese in
functie potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei


┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Nr. │ Functia │Indemnizatia│
│crt.│ │ - lei - │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │ PRIMARII SI CONSILII │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1 │Primar general al Capitalei │ 6.245 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 2 │Viceprimar al Capitalei │ 5.212 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 3 │Presedinte al consiliului judetean (categoria I) │ 5.402 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 4 │Presedinte al consiliului judetean (categoria II) │ 5.374 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 5 │Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria I) │ 4.854 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 6 │Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria II) │ 4.793 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 7 │Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) │ 5.092 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 8 │Primar de municipiu (categoria I) │ 4.660 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 9 │Primar de municipiu (categoria II) │ 4.241 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 10 │Primar de municipiu (categoria III) │ 3.915 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 11 │Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori) │ 4.472 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 12 │Viceprimar de municipiu (categoria I) │ 4.043 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 13 │Viceprimar de municipiu (categoria II) │ 3.667 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 14 │Viceprimar de municipiu (categoria III) │ 3.339 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 15 │Primar de oras (categoria I) │ 3.602 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 16 │Primar de oras (categoria II) │ 3.477 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 17 │Primar de oras (categoria III) │ 3.383 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 18 │Viceprimar de oras (categoria I) │ 2.982 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 19 │Viceprimar de oras (categoria II) │ 2.863 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 20 │Viceprimar de oras (categoria III) │ 2.803 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 21 │Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) │ 2.705 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 22 │Primar de comuna (categoria I) │ 2.385 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 23 │Primar de comuna (categoria II) │ 2.266 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 24 │Primar de comuna (categoria III) │ 2.148 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 25 │Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori) │ 2.207 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 26 │Viceprimar de comuna (categoria I) │ 2.028 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 27 │Viceprimar de comuna (categoria II) │ 1.968 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 28 │Viceprimar de comuna (categoria III) │ 1.909 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘


*
* *

Indemnizatiile prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei la <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2005 privind unele masuri in domeniul salarizarii persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite, din administratia publica locala, aprobata cu modificari si completari prin <>Legea nr. 331/2005 .


ANEXA VIIIb
(la 01.04.2007)

FUNCTII ASIMILATE CU FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA

Indemnizatii pentru personalul din institutii publice
din subordinea Guvernului


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Functia Indemnizatia
crt. - lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Institutii publice din subordinea Guvernului*)

1 Conducatorul institutiei 3.976
(presedinte, director general, sef oficiu etc.)
2 Adjunctul conducatorului institutiei 3.374
(vicepresedinte, director general adjunct etc.)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*) Institutiile publice si denumirile functiilor de conducere utilizate se
stabilesc prin hotarare a Guvernului.


*
* *

Indemnizatiile prevazute in prezenta anexa se aplica personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la <>Legea nr. 154/1998 .

ANEXA Ic
(la 01.10.2007)

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului
ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidenţiale *1)),
aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)
--------
*1) Administraţia Prezidenţialã poate aplica pentru salariaţii sãi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmeazã sã beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

I. Salarii de bazã pentru funcţii de specialitate*)

A. Funcţii de conducere


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Secretar general S 3.181
2 Secretar general adjunct S 2.863
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

NOTA:
Se utilizeazã în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.


B. Funcţii de execuţie
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
────────────────────
minim maxim
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil, auditor; gradul IA S 693 1.577
2 Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil, auditor; gradul I S 631 1.380
3 Consilier, expert, inspector de specialitate,
revizor contabil, auditor; gradul II S 581 1.251
4 Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul III S 561 1.122
5 Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil; gradul IV S 551 1.006
6 Referent, inspector, revizor contabil;
debutant S 523 -
7 Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relaţii, interpret
profesional, subinginer; gradul IA SSD 571 1.380
8 Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relaţii, interpret
profesional, subinginer; gradul I SSD 561 1.122
9 Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relaţii, interpret
profesional, subinginer; gradul II SSD 551 1.006
10 Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relaţii, interpret
profesional, subinginer; gradul III SSD 540 912
11 Tehnician-economist, secretar superior,
referent, interpret relaţii, interpret
profesional, subinginer; debutant SSD 496 -

b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios

12 Consilier juridic gradul IA S 693 1.577
13 Consilier juridic gradul I S 631 1.380
14 Consilier juridic gradul II S 581 1.251
15 Consilier juridic gradul III S 561 1.122
16 Consilier juridic gradul IV S 551 1.006
17 Consilier juridic debutant S 523 -

c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

18 Referent IA M 571 805
19 Referent I M 561 701
20 Referent II M 551 651
21 Referent III M 540 571
22 Referent IV M 531 542
23 Referent debutant M 493 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------
*) Salariile de bazã stabilite pentru funcţiile prevãzute la cap. I. lit. B se utilizeazã şi pentru salarizarea funcţiilor de altã specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevãzuţi la cap. II din Anexa nr. 11, precum şi funcţiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţã de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, utilizându-se salariul de bazã al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzãtoare nivelului studiilor.


II. Salarii de bazã pentru funcţii de conducere şi de
execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului şi
Administraţiei Prezidenţiale *1) Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei,
Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional
al Audiovizualului
-------
*1) Administraţia Prezidenţialã poate aplica pentru salariaţii sãi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmeazã sã beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

A. Funcţii de conducere specifice


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Şef departament, director general S 2.746
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia *) Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2 Şef birou senatorial, şef cabinet S 631 1.380
3 Şef birou senatorial, stenodactilograf,
şef cabinet, referent SSD 531 1.154
4 Şef birou senatorial, stenodactilograf,
şef cabinet, referent M 520 1.006
5 Şef birou senatorial, stenodactilograf,
şef cabinet, referent PL 520 1.154
6 Director de cabinet S 1.068 2.511
7 Consilier S 1.068 2.511
8 Expert S 1.037 2.287
9 Consultant S 709 1.542
10 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 520 845
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------
*) Se utilizeazã şi pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.


III. Funcţii specifice unor ministere

1. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din
unitãţile teritoriale Garda financiarã - personal militarizat


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Comisar general S 2.894
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Funcţii de execuţie

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Comisar principal IA S 693 1.577
2 Comisar principal I S 631 1.380
3 Comisar principal II S 581 1.251
4 Comisar principal III S 561 1.122
5 Comisar principal IV S 551 1.089
6 Comisar debutant S 523 -
7 Comisar principal I SSD 561 1.251
8 Comisar principal II SSD 551 1.122
9 Comisar principal III SSD 540 1.006
10 Comisar debutant SSD 496 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

11 Comisar IA M 571 845
12 Comisar I M 551 750
13 Comisar II M 540 684
14 Comisar III M 531 619
15 Comisar debutant M 493 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Audit intern
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Auditor 'ad ofiţer S 1.604 2.262
2 Auditor - expert S 1.118 1.775
3 Auditor - inspector S 793 1.450
4 Auditor - asistent S 631 1.290
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

b) Funcţii specifice din serviciile publice deconcentrate

Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice
unitãţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Casier trezorier I M 540 652
2 Casier trezorier II; agent fiscal,
operator rol, numãrãtor bani; I M;G 531 572
3 Casier trezorier, agent fiscal, operator
rol, numãrãtor bani; debutant M;G 493 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


2. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Ministru consilier S 693 2.531*)
2 Consilier economic S 651 1.382
3 Secretar economic I S 592 1.253
4 Secretar economic II S 551 1.122
5 Secretar economic III S 540 1.006


*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere,

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

1 Referent transmitere I M 551 702
2 Referent transmitere II M 540 637
3 Referent transmitere III M 531 572
4 Referent debutant M 493 -


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


3. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT

Funcţii de execuţie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Instructor sportiv, referent sportiv;
gradul I SSD 561 1.122
2 Instructor sportiv, referent sportiv;
gradul II SSD 551 1.006
3 Instructor sportiv, referent sportiv;
gradul III SSD 540 912
4 Instructor sportiv, referent sportiv;
debutant SSD 496 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Funcţii specifice Arhivelor Naţionale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Arhivist gradul IA S 693 1.577
2 Arhivist gradul I S 631 1.380
3 Arhivist gradul II S 581 1.251
4 Arhivist gradul III S 561 1.122
5 Arhivist gradul IV S 551 1.006
6 Arhivist debutant S 523 -
7 Arhivist gradul IA SSD 571 1.380
8 Arhivist gradul I SSD 561 1.122
9 Arhivist gradul II SSD 551 1.006
10 Arhivist gradul III SSD 540 912
11 Arhivist debutant SSD 496 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

12 Arhivar IA M 571 805
13 Arhivar I M 561 701
14 Arhivar II M 551 651
15 Arhivar III M 540 571
16 Arhivar debutant M 493 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

Funcţii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Asistent-şef S 693 1.577
2 Asistent-şef SSD 614 1.323

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

3 Asistent-şef PL 575 1.159
4 Asistent-şef M 561 1.064
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la <>Legea nr. 154/1998


ANEXA IIc
(la 01.10.2007)

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ
Consilii, primãrii şi servicii publice din subordinea acestora

I. Salarii de bazã pentru activitatea de specialitate

Funcţii de execuţie


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Consilier, inspector de specialitate, revizor
contabil, arhitect, auditor; gradul IA S 581 1.199
2 Consilier, inspector de specialitate, revizor
contabil, arhitect, auditor; gradul I S 571 1.059
3 Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil, arhitect;
gradul II S 561 921
4 Referent de specialitate, inspector de
specialitate, revizor contabil, arhitect;
gradul III S 551 835
5 Referent, inspector, revizor contabil,
arhitect; debutant S 523 -
6 Conductor arhitect IA, referent IA,
inspector IA, subinginer IA SSD 561 853
7 Conductor arhitect I, referent I,
inspector I, subinginer I SSD 551 735
8 Conductor arhitect II, referent II,
inspector II, subinginer II SSD 540 663
9 Conductor arhitect, referent, subinginer,
inspector; debutant SSD 496 -

b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios

10 Consilier juridic gradul IA S 693 1.337
11 Consilier juridic gradul I S 631 1.199
12 Consilier juridic gradul II S 571 1.059
13 Consilier juridic gradul III S 561 921
14 Consilier juridic gradul IV S 551 802
15 Consilier juridic debutant S 523 -

c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

16 Referent, inspector; IA M 561 783
17 Referent, inspector; I M 551 731
18 Referent, inspector; II M 540 661
19 Referent, inspector; III M 531 609
20 Referent, inspector; debutant M 493 -
21 Agent agricol I M 540 649
22 Agent agricol II M;G 531 609
23 Agent agricol III M;G 520 561
24 Agent agricol debutant M;G 493 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:
Salariile de bazã stabilite pentru funcţiile prevãzute la prezenta anexã se utilizeazã şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, utilizându-se salariul de bazã al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzãtoare nivelului studiilor.


II. Salarii de bazã pentru funcţii din aparatul consiliilor

1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Salariul de bazã
crt. - lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Secretar 3.181
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


2. Consilii jndeţene
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Salariul de bazã - lei -
crt. ───────────────────────────
Categoria I Categoria II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2 Secretar 3.029 2.823
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3. Consilii locale: municipale, orãşeneşti, comunale.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Salariul de bazã - lei -
crt. ────────────────────────────────────────────────
Cu peste Categoria
320.000 ───────────────────────────────────
locuitori*) I II III
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3 Municipii
- secretar 2.518 2.280 2.076 1.873
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) Se aplicã şi la sectoarele municipiului Bucureşti.


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4 Oraşe
- secretar - 1.677 1.602 1.563
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Salariul de bazã - lei -
crt. ────────────────────────────────────────────────
Cu peste Categoria
15.000 ───────────────────────────────────
locuitori I II III
între între pânã la
7.001-15.000 3.001-7.000 3.000
locuitori locuitori locuitori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5 Comune

- secretar 1.558 1.250 1.174 1.136
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
1. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotãrâre a Guvernului.
2. În cazul secretarului unitãţilor administrativ teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de bazã prevãzut de prezenta ordonanţã, se diminueazã cu 10%.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA IIIc
(la 01.10.2007)

CONSILIUL CONCURENŢEI

Salarii de bazã pentru funcţiile de execuţie de
specialitate specifice ale Consiliului Concurenţei


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Inspector de concurenţã gradul I S 1.046 2.369
2 Inspector de concurenţã gradul II S 945 2.143
3 Inspector de concurenţã gradul III S 844 1.917
4 Inspector de concurenţã asistent S 610 1.378
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA IV/1c
(la 01.10.2007)

CERCETARE
UNITAŢI BE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate din activitatea
de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Cercetãtor ştiinţific principal gradul I S 755 2.294
2 Cercetãtor ştiinţific principal gradul II S 605 2.146
3 Cercetãtor ştiinţific principal gradul III S 539 1.674
4 Cercetãtor ştiinţific S 530 1.295

b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate

5 Asistent de cercetare ştiinţificã S 520 1.019
6 Asistent de cercetare ştiinţificã stagiar S 494 -

c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare
ştiinţificã, pe trepte profesionale

7 Asistent I M 520 815
8 Asistent II M 512 695
9 Asistent III M 499 643
10 Asistent stagiar M 468 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
Funcţiile prevãzute la poziţiile nr. 1 - 4, utilizate în unitãţile de cercetare ştiinţificã ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcţiile didactice din învãţãmântul superior, dupã cum urmeazã: cercetãtor ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetãtor ştiinţific principal gradul II cu conferenţiar universitar; cercetãtor ştiinţific principal gradul III cu şef de lucrãri (lector universitar) şi cercetãtor ştiinţific cu asistent universitar.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA IV/2c
(la 01.10.2007)

CULTURĂ

UNITĂŢI DE CULTURĂ

1. Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate
din unitãţile teatrale, muzicale şi de cinematografie


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Regizor artistic, dirijor, solist (vocal,
balet, concertist, instrumentist), actor,
pictor scenograf, consultant artistic,
coregraf, concert-maestru*), artist
instrumentist I; S
gradul IA 811 1.650
gradul I 569 1.453
gradul II 560 1.085
gradul III 549 973
gradul IV 540 860
gradul V 530 795
debutant 504 -


*) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizeazã gradele
profesionale IA, I, II şi III.

2 Dirijor cor, artist liric, artist liric
operã; S
gradul IA 787 1.603
gradul I 552 1.412
gradul II 544 1.054
gradul III 534 945
gradul IV 524 835
gradul V 516 773
debutant 490 -
3 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),
producãtor delegat, impresar artistic,
regizor scenã (culise); S
gradul I 530 1.175
gradul II 520 985
gradul III 512 843
4 Şef orchestrã, artist instrumentist II,
maestru de studii (balet, canto), secretar
literar (muzical, public relations),
operator imagine (sunet), sufleor operã,
artist circ, balerin operã; S
gradul I 550 1.064
gradul II 539 954
gradul III 530 843
gradul IV 520 780
debutant 494 -
5 Balerin, dansator, acompaniator,
corepetitor, actor mânuitor pãpuşi,
sculptor pãpuşi, sufleor teatru,
artist plastic, machior, peruchier,
montor imagine, editor imagine; S
gradul I 539 908
gradul II 530 827
gradul III 520 780
debutant 494 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

6 Dirijor, şef orchestrã, maestru (balet-dans,
corepetitor), concert-maestru, maestru de
studii balet, maestru lumini-sunet,
impresar artistic;
I 520 780
II 512 669
III 499 591
debutant 468 -
7 Solist (vocal, balet, concertist,
instrumentist), actor, instrumentist,
sufleor operã, corist operã;
I 520 780
II 512 669
III 499 591
debutant 468 -
8 Maestru artist circ, artist circ, maestru
(acordor pian-clavecin, lutier), specialist
(orgã, instrumente de suflat);
I 539 954
II 530 843
III 520 780
IV 512 669
V 499 605
debutant 468 -
9 Corist, balerin, dansator, corepetitor,
actor mânuitor pãpuşi, sculptor pãpuşi,
sufleor teatru, artist plastic, machior,
peruchier, montor imagine, operator
imagine, editor imagine, regizor scenã
(culise), secretar platou;
I 520 684
II 512 638
III 499 574
debutant 468 -
10 Regizor scenã (culise), secretar platou; M
I 520 684
II 512 638
III 499 574
debutant 468 -
11 Supraveghetor salã, controlor bilete,
garderobier, plasator M;G 482 542

c) Muncitori din activitatea specificã instituţiilor
teatrale şi muzicale

12 Muncitor calificat I 539 680
II 530 645
III 520 601
IV 512 564
V 499 521
VI 491 512


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


II. Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate
din presã, edituri, informare documentarã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Redactor de rubricã, redactor, lector,
publicist comentator, corespondent în
strãinãtate; S
gradul IA 550 1.270
gradul I 539 954
gradul II 530 843
gradul III 520 780
debutant 494 -

2 Şef agenţie publicitate, administrator
(publicaţii, editurã), reporter
(fotoreporter, corespondent local); S
gradul I*) 539 922
gradul II 530 827
gradul III 520 764
debutant 494 -


*) Nivelul de salarizare nu se aplicã funcţiilor de administrator
(publicaţii, editurã).


3 Secretar (tehnic) de redacţie,
documentarist, traducãtor, caricaturist,
desenator artistic, corector,
tehnoredactor; S
gradul I 539 908
gradul II 530 827
gradul III 520 780
debutant 494 -
4 Redactor, secretar de redacţie; SSD
gradul I 530 843
gradul II 520 780
gradul III 512 669
debutant 469 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

5 Redactor, secretar (tehnic) de redacţie,
documentarist, traducãtor, caricaturist,
desenator artistic, corector, tehnoredactor; M
treapta IA 520 780
treapta I 512 684
treapta II 499 638
debutant 468 -
6 Laborant foto, retuşor foto, fotograf; M;G
treapta I 520 669
treapta II 512 591
treapta III 499 542
debutant 468 -


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

III. Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate din
muzee şi biblioteci

Funcţii de execuţie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Muzeograf, restaurator, conservator,
bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect; S
gradul IA 539 1.270
gradul I 530 874
gradul II 520 795
debutant 494 -
2 Biolog, fizician, chimist; principal S 705 1.249
Biolog, fizician, chimist; specialist 613 986
Biolog, fizician, chimist 538 823
Biolog, fizician, chimist; debutant 512 -
3 Sociologa psiholog; principal S 552 978
Sociolog, psiholog 541 895
Sociolog, psiholog; debutant 517 -
4 Muzeograf, restaurator, conservator,
bibliograf, bibliotecar-arhivist,
bibliotecar; SSD
gradul I 530 954
gradul II 520 780
gradul III 512 669
debutant 469 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

5 Bibliotecar P.L.
treapta I 520 863
treapta II 512 730
treapta III 499 651
debutant 468 -
6 Restaurator *), conservator, trezorier,
gestionar custode salã; M
treapta I 520 780
treapta II 512 684
treapta III 499 638
debutant 468 -


*) În instituţiile muzeale din domeniul tradiţiei populare pot fi
încadraţi şi absolvenţi ai învãţãmântului gimnazial şi profesional

7 Bibliotecar M
treapta IA 520 780
treapta I 512 684
treapta II 499 638
debutant 468 -
8 Supraveghetor muzeu, mânuitor carte M;G 491 542


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


IV. Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate
din case de culturã, cãmine culturale şi alte instituţii de culturã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Referent; S
gradul I 539 908
gradul II 530 827
gradul III 520 780
debutant 494 -
2 Referent; SSD
gradul I 530 843
gradul II 520 780
gradul III 512 669
debutant 469 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

3 Referent;
treapta IA 520 780
treapta I 512 684
treapta II 499 638
debutant 468 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NOTA:
1. Persoanele încadrate în unitãţile de culturã, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea nominalã a ministrului culturii şi cultelor, funcţii de specialitate fãrã a avea studiile necesare postului.
2. Salariile de bazã pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la care spectacolele se desfãşoarã preponderent în limba unei minoritãţi naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeelor de importanţã naţionalã stabilite potrivit legii, bibliotecilor naţionale, ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu" - Bucureşti, pentru activitatea de importanţã naţionalã desfãşuratã în aceste instituţii, pot fi cu pânã la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepţia personalului de specialitate artisticã din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiazã în continuare de prevederile <>Legii nr. 102 /2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artisticã din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.
3. Pe funcţiile noi introduse prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la <>Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar
şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupã funcţii de demnitate publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 112/2005 , cu modificãrile ulterioare, vor putea fi promovate persoanele încadrate în instituţiile publice respective, care îndeplinesc condiţia de studii prevãzutã pentru noile funcţii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta ordonanţã.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA IV/3c
(la 01.10.2007)

CULTE

Salarii de bazã pentru personalul clerical *)


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Preot
gradul I S 539 1.145
gradul II S 530 954
definitiv S 520 860
debutant S 494 -
2 Preot
gradul I M 512 827
definitiv M 499 795
debutant M 468 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------
*) Se utilizeazã pentru salarizarea personalului încadrat în unitãţile bugetare.
Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului. Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sã certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA IV/4c
(la 01.10.2007)

SPORT
UNITĂŢI SPORTIVE

I. Salariul de bazã pentru funcţiile de specialitate
din federaţii sportive


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor*) - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Secretar federaţie, antrenor federal,
antrenor lot naţional**), expert sportiv;
gradul IA 539 1.184
2 Secretar federaţie, antrenor federal,
antrenor lot naţional**), expert sportiv;
gradul I 530 1.014
3 Secretar federaţie, antrenor federal,
antrenor lot naţional**), expert sportiv;
gradul II 520 906
4 Secretar federaţie, antrenor federal,
antrenor lot naţional**); gradul III,
instructor sportiv gradul I 512 827
5 Secretar federaţie, antrenor federal;
gradul IV, instructor sportiv gradul II 499 765
6 Instructor sportiv debutant 468 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

7 Instructor sportiv I, referent I 520 765
8 Instructor sportiv II, referent II 512 686
9 Instructor sportiv III, referent III 499 641
10 Instructor sportiv debutant 468 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc
prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.
**) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea preşedintelui
Agenţiei Naţionale pentru Sport.


II. Salariul de bazã pentru funcţiile de specialitate
din alte unitãţi sportive


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor*) - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)

1 Expert sportiv gradul IA 630 1.216
2 Antrenor categoria I, expert sportiv
gradul I 567 1.128
3 Antrenor categoria II, expert sportiv
gradul II 516 966
4 Antrenor categoria III, referent sportiv
gradul III 516 928
5 Antrenor categoria IV, referent sportiv
gradul IV 516 860
6 Antrenor categoria V 516 766
7 Antrenor debutant, referent sportiv debutant 516 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------
*)Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.
**) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA IV/5c
(la 01.10.2007)

AUTORITATEA VAMALĂ
DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate

CAPITOLUL I
Aparatul central


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Expert vamal S 892 2.084
2 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul IA S 760 1.774
3 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul I S 706 1.651
4 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul II S 654 1.526
5 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul III S 601 1.400
6 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul IV S 593 1.277
7 Inspector vamal, referent de specialitate;
debutant S 583 -
8 Referent gradul I SSD 614 1.435
9 Referent gradul II SSD 561 1.309
10 Referent gradul III SSD 551 1.184
11 Referent debutant SSD 541 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

12 Referent IA M 575 1.339
13 Referent I M 530 1.214
14 Referent II M 520 1.091
15 Referent III M 512 967
16 Referent IV M 499 843
17 Referent debutant M 468 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


CAPITOLUL II
Direcţia Generalã a Vãmilor
Direcţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de
supraveghere pentru zonele vamale speciale

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Expert vamal S 1.064 2.334
2 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul IA S 906 2.115
3 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul I S 853 1.992
4 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul II S 785 1.836
5 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul III S 721 1.680
6 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul IV S 708 1.526
7 Inspector vamal, referent de specialitate;
debutant S 700 -
8 Referent gradul I SSD 748 1.742
9 Referent gradul II SSD 680 1.588
10 Referent gradul III SSD 663 1.435
11 Referent debutant SSD 655 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

12 Referent IA M 706 1.651
13 Referent I M 641 1.496
14 Referent II M 588 1.371
15 Referent III M 530 1.246
16 Referent IV M 499 1.123
17 Referent debutant M 468 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CAPITOLUL III
Direcţia regionalã vamalã

Salarii de bazã pentru activitatea de specialitate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Expert vamal S 785 1.836
2 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul IA S 708 1.526
3 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul I S 601 1.400
4 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul II S 530 1.246
5 Inspector vamal, referent de specialitate;
gradul III S 520 1.123
6 Inspector vamal, referent de specialitate;
debutant S 494 -
7 Referent gradul I SSD 530 1.214
8 Referent gradul II SSD 520 1.091
9 Referent gradul III SSD 512 997
10 Referent debutant SSD 469 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

11 Referent IA M 530 1.091
12 Referent I M 520 997
13 Referent II M 512 906
14 Referent III M 499 781
15 Referent debutant M 468 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CAPITOLUL IV
Birouri Vamale
Salarii de bazã pentru activitatea de specialitate

A. Funcţii de execuţie de categoria A
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Expert vamal S sau 706 1.651
şcoalã vamalã
2 Inspector vamal principal S sau 575 1.339
şcoalã vamalã
3 Inspector vamal gradul I S sau 539 1.214
şcoalã vamalã
4 Inspector vamal gradul II S sau 530 1.091
şcoalã vamalã
5 Inspector vamal gradul III S sau 520 967
şcoalã vamalã
6 Inspector vamal debutant S sau 494 -
şcoalã vamalã
7 Inspector vamal Şcoalã vamalã 530 1.106
sau SSD
8 Controlor vamal gradul I Şcoalã vamalã 520 967
sau SSD
9 Controlor vamal gradul II Şcoalã vamalã 512 843
sau SSD
10 Agent vamal debutant Şcoalã vamalã 469 -
sau SSD

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

11 Controlor vamal I M 520 997
12 Controlor vamal II M 512 906
13 Controlor vamal III M 499 781
14 Controlor vamal debutant M 468 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

B. Funcţii de execuţie de categoria B
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Inspector pentru datoria vamalã principal S 575 1.339
2 Inspector pentru datoria vamalã gradul I S 539 1.214
3 Inspector pentru datoria vamalã gradul II S 530 1.091
4 Inspector pentru datoria vamalã gradul III S 520 967
5 Inspector pentru datoria vamalã debutant S 494 -
6 Inspector pentru datoria vamalã Şcoalã vamalã 530 1.106
sau SSD
7 Controlor pentru datoria vamalã Şcoalã vamalã 520 967
gradul I sau SSD
8 Controlor pentru datoria vamalã Şcoalã vamalã 512 843
gradul II sau SSD
9 Controlor pentru datoria vamalã Şcoalã vamalã 469 -
debutant sau SSD

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

10 Controlor pentru datoria vamalã I M 520 997
11 Controlor pentru datoria vamalã II M 512 906
12 Controlor pentru datoria vamalã III M 499 781
13 Controlor pentru datoria vamalã debutant M 468 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA IV/6c
(la 01.10.2007)

NAVIGAŢIE
UNITĂŢI NAVALE ŞI CĂPITĂNII DE PORTURI

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Comandant instructor S 539 1.246
2 Şef mecanic instructor S 530 906

a) Funcţii de execuţie pe nave maritime

3 Comandant S 539 1.138
4 Şef mecanic S 530 921
5 Cãpitan secund, şef mecanic secund,
şef electrician S 520 781
6 Ofiţer punte, ofiţer mecanic,
ofiţer electrician S 520 733
7 Ofiţer aspirant S 494 -

b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale

8 Cãpitan dragor M 512 765
9 Cãpitan M 512 703
10 Şef mecanic M 512 686
11 Dragor - şef M 512 672
12 Ofiţer punte M 499 641
13 Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 499 627
14 Dragor M 491 580
15 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer
electrician, dragor; aspirant M 468 -

c) Funcţii de execuţie comune pe nave

16 Şef staţie RTG M 512 672
17 Ofiţer RTG I M 499 609
18 Ofiţer RTG II M 491 563
19 Şef echipaj 491 657
20 Conducãtor şalupã, şef timonier, ajutor
ofiţer mecanic 482 609
21 Electrician, motorist, motopompist,
timonier, marinar 482 580
22 Electrician, motorist, motopompist,
timonier, marinar; debutant 468 -
23 Scafandru autonom 499 733
24 Scafandru greu 491 672
25 Scafandru debutant 468 -

d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea
cãpitãniilor de porturi

- Funcţii de execuţie pe grade profesionale -

26 Cãpitan de port specialist S 530 921
27 Cãpitan de port gradul I S 520 775

- Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -

28 Cãpitan de port gradul II M 499 703
29 Ofiţer de port gradul I M 512 672
30 Ofiţer de port gradul II M 499 609
31 Ofiţer de port debutant M 468 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cãpitãniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevãzute la lit. a) - c) din prezenta anexã, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.

NOTĂ:
Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevãzute în prezenta anexã se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se utilizeazã de cãtre toate unitãţile, indiferent de subordonare.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA IV/7c
(la 01.10.2007)

AGRICULTURĂ

LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR,
PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL
ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL
PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU
CARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE
JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI
ALIMENTAŢIE

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,
pedolog); expert S 550 1.246
2 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,
pedolog); gradul I S 539 873
3 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,
pedolog); gradul II S 530 765
4 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,
pedolog); gradul III S 520 733
5 Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,
pedolog); debutant S 494 -
6 Medic primar veterinar**) S 550 1.400
7 Medic veterinar gradul I S 539 997
8 Medic veterinar gradul II S 530 873
9 Medic veterinar gradul III S 520 733
10 Medic veterinar debutant S 494 -
11 Subinginer, asistent veterinar,
conductor tehnic; I SSD 530 873
12 Subinginer, asistent veterinar,
conductor tehnic; II SSD 520 703
13 Subinginer, asistent veterinar,
conductor tehnic; III SSD 512 657
14 Subinginer, asistent veterinar,
conductor tehnic; debutant SSD 469 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

15 Tehnician***), observator meteorolog
(hidrolog, hidrogeolog); IA M 520 751
16 Tehnician***), observator meteorolog
(hidrolog, hidrogeolog); I M 512 641
17 Tehnician***), observator meteorolog
(hidrolog, hidrogeolog); II M 499 580
18 Tehnician***), observator meteorolog
(hidrolog, hidrogeolog); debutant M 468 -
19 Asistent veterinar I, tehnician
veterinar IA M 520 751
20 Asistent veterinar II, tehnician
veterinar I M 512 672
21 Asistent veterinar III, tehnician
veterinar II M 499 609
22 Asistent veterinar, tehnician
veterinar; debutant M 468 -
23 Agent veterinar I Şcoalã 499 580
profesionalã
24 Agent veterinar II Şcoalã 491 517
profesionalã
25 Agent veterinar debutant Şcoalã 469 -
profesionalã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------
*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regãseşte în activitatea de bazã a unitãţii (agronomie, horticulturã, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacã persoanele încadrate pe aceste funcţii desfãşoarã activitate în specialitatea funcţiei.
**) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regãseşte în activitatea de bazã a unitãţii (agronomie, horticulturã, zootehnie şi altele).

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA IV/8c
(la 01.10.2007)

OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bazã
crt. studiilor - lei -
───────────────────
minim maxim
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Inginer cadastru gradul IA S 550 1.246
2 Inginer cadastru gradul I S 539 873
3 Inginer cadastru gradul II S 530 796
4 Inginer cadastru gradul III S 520 733
5 Inginer cadastru debutant S 494 -
6 Subinginer cadastru I SSD 530 873
7 Subinginer cadastru II SSD 520 751
8 Subinginer cadastru III SSD 512 657
9 Subinginer cadastru debutant SSD 469 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

10 Tehnician cadastru IA M 520 751
11 Tehnician cadastru I M 512 641
12 Tehnician cadastru II M 499 580
13 Tehnician cadastru debutant M 468 -
14 Operator cadastru I M;G 512 580
15 Operator cadastru II M;G 499 517
16 Operator cadastru debutant M;G 468 -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA IV/9c
(la 01.10.2007)


PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA
REZERVAŢIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nivelul Salariul de
crt. Functia studiilor bazã - lei -
─────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Inspector de specialitate expert, inginer expert*) S 550 1.246
2 Inspector de specialitate, inginer *); gradul I S 539 873
3 Inspector de specialitate, inginer *); gradul II S 530 765
4 Inspector de specialitate, inginer *); gradul III S 520 733
5 Inspector, inginer *); debutant S 494 -
6 Subinginer I S.S.D. 530 873
7 Subinginer II S.S.D. 520 703
8 Subinginer III S.S.D. 512 657
9 Subinginer debutant S.S.D. 469 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

10 Tehnician, observator condiţii mediu; IA **) M 520 751
11 Tehnician, observator condiţii mediu; I **) M 512 641
12 Tehnician, observator condiţii mediu; II **) M 499 580
13 Tehnician, observator condiţii mediu; debutant **) M 468 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regãseşte în activitatea de bazã a unitãţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bazã, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacã persoanele încadrate pe aceste funcţii desfãşoarã activitate în specialitatea funcţiei.
**) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regãseşte în activitatea de bazã a unitãţii.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la <>Legea nr. 154/1998 .ANEXA IV/10c
(la 01.10.2007)

AVIAŢIA SPORTIVĂ

AEROCLUBUL ROMÂNIEI

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate

1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist

Funcţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nivelul Salariul de
crt. Functia studiilor*) bazã - lei -
─────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
clasa I 539 1.246
clasa a II-a 530 895
clasa a III-a 520 781
clasa a IV-a 512 733
clasa a V-a 499 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc
prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.2. Personal tehnic aeronautic────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nivelul Salariul de
crt. Functia studiilor bazã - lei -
─────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale

1 Inginer de aviaţie S
clasa I 550 1.246
clasa a II-a 539 890
clasa a III-a 530 781
clasa a IV-a 520 733
debutant 494 -

2 Tehnician de aviaţie M
clasa I 530 751
clasa a II-a 520 686
clasa a III-a 512 627
clasa a IV-a 499 580
debutant 468 -

3 Mecanic de aviaţie Şcoala tehnicã
clasa I de aviaţie sau 539 796
clasa a II-a echivalentã 530 686
clasa a III-a 520 609
clasa a IV-a 499 580
debutant 468 -

4 Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de M;
lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, Şcoalã
plior paraşute, deltaplanism, etc.) profesionalã
clasa I 530 751
clasa a II-a 520 657
clasa a III-a 512 609
clasa a IV'ada 499 580
debutant 468 -

5 Maistru de aviaţie Şcoalã de maiştri
clasa I aviaţie 520 812
clasa a II-a 512 751
clasa a III-a 499 641
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Personal operativ aeronautic

Funcţii de execuţie────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nivelul Salariul de
crt. Functia studiilor bazã - lei -
─────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Meteorolog aeronautic specialist S
gradul I 550 1.246
gradul II 539 890
gradul III 530 781
gradul IV 520 733
debutant 494 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

2 Meteorolog aeronautic M+curs
I de calificare 512 672
II 499 609
debutant 468 -

3 Controlor trafic dirijare M+curs
I de calificare 512 751
II 499 672
III 491 609

4 Controlor trafic operaţiuni auxiliare M+curs
I de calificare 520 686
II 512 627
III 499 580
debutant 468 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA
1. Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
2. În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinutã, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine încadrarea în clasa deţinutã, ca instructor la sol.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA IV/11c
(la 01.10.2007)


ASISTENŢĂ SOCIALĂ

UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI UNITĂŢI
DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ

A. Salarii de bazã pentru funcţii de specialitate


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nivelul Salariul de
crt. Functia studiilor bazã - lei -
─────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,
kinetoterapeut, sociolog, educator specializat;
principal S 552 978
2 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,
kinetoterapeut, sociolog, educator specializat S 541 895
3 Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,
kinetoterapeut, sociolog, educator specializat;
debutant S 517 -
4 Medic primar S 796 1.618
5 Medic specialist S 682 1.159
6 Medic S 520 1.016
7 Medic stagiar S 498 -
8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 539 1.207
9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 530 954
10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 520 795
11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 494 -
12 Profesor C.F.M principal S 552 978
13 Profesor C.F.M. S 541 895
14 Profesor C.F.M debutant S 517 -
15 Asistent social, asistent medical ***), educator
puericultor, educator specializat; principal S.S.D. 541 942
16 Asistent social, asistent medical ***), educator
puericultor, educator specializat S.S.D. 532 843
17 Asistent social, asistent medical ***), educator
puericultor, ducator specializat; debutant S.S.D. 489 -
18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 541 928
19 Profesor C.F.M. S.S.D. 532 821
20 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 489 -
21 Asistent social, asistent medical, educator
puericultor, educator specializat, pedagog
de recuperare; principal PL 532 928
22 Asistent social, asistent medical, educator
puericultor, educator specializat, pedagog
de recuperare PL 521 830
23 Asistent social, asistent medical, educator
puericultor, educator specializat, pedagog
de recuperare; debutant PL 488 -
24 Asistent social, asistent medical*), educator
puericultor; principal M 532 863
25 Asistent social, asistent medical*), educator
puericultor M 521 730
26 Asistent social, asistent medical*), educator
puericultor; debutant M 488 -
27 Sora medicalã principalã **) M 519 776
28 Sora medicalã**) M 510 649
29 Sora medicalã debutantã **) M 474 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) Se aplicã şi funcţiilor de educator specializat, lucrãtor social,
instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, masor.
**) Se aplicã şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar,
operator registrator de urgenţã, registrator medical, statistician medical,
instructor C.F.M.
***) Se aplicã urmãtoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician
superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical
specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.B. Salarii de bazã pentru funcţii auxiliare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nivelul Salariul de
crt. Functia studiilor bazã - lei -
─────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Infirmiera, agent D.D.D. G 494 516
2 Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 471 -
3 Brancardier, bãieş, nãmolar, spãlãtoreasã,
îngrijitoare G 487 516
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ
Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertizã Medicalã şi Recuperare a Capacitãţii de Muncã se salarizeazã potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare din unitãţile clinice, institutele şi centrele medicale, preluând dupã caz şi alte funcţii din domeniul unitãţilor sanitare, altele decât cele clinice.


ANEXA V/1c
(la 01.10.2007)


FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE
DE SUBORDONARE CENTRALĂ, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE
DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII
DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1 - IV/11 ŞI
DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

I. Salarii de bazã pentru activitatea de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nivelul Salariul de
crt. Functia studiilor bazã - lei -
─────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Consilier, expert, inspector de specialitate,
auditor; gradul I, inginer, economist;
specialist IA S 581 1.145
2 Referent de specialitate, inspector de specialitate,
auditor; gradul II, economist, referent, inginer;
gradul I S 571 915
3 Referent de specialitate, inspector de specialitate;
gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 561 852
4 Referent de specialitate, inspector de specialitate;
gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III S 551 787
5 Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 523 -
6 Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician-economist; I SSD 539 825
7 Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician-economist; II SSD 529 762
8 Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician-economist; III SSD 519 680
9 Referent, subinginer, conductor arhitect,
arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 476 -

b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios

10 Consilier juridic gradul IA S 581 1.145
11 Consilier juridic gradul I S 571 915
12 Consilier juridic gradul II S 561 852
13 Consilier juridic gradul III S 551 787
14 Consilier juridic debutant S 523 -

c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 561 718
16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 551 659
17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 540 595
18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 531 544
19 Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 493 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II. Unitãţi de perfecţionare a personalului cu pregãtire superioarã

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nivelul Salariul de
crt. Functia studiilor bazã - lei -
─────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Expert-consultant IA S 571 1.145
2 Expert-consultant I S 561 999
3 Expert-consnltant II S 551 887
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. Unitãţi de perfecţionare a personalului cu pregãtire medie şi centre de calificare şi recalificare

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nivelul Salariul de
crt. Functia studiilor bazã - lei -
─────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Expert gradul I S 571 999
2 Expert gradul II S 561 857
3 Expert gradul III S 551 787
4 Expert debutant S 523 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

5 Instructor I M 523 751
6 Instructor II M 516 642
7 Instractor III M 504 588
8 Instructor debutant M 471 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA
Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã şi funcţiilor de specialitate din şcoala popularã de artã.

IV. Proiectare

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nivelul Salariul de
crt. Functia studiilor bazã - lei -
─────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Proiectant gradul I S 581 1.113
2 Proiectant gradul II S 571 973
3 Proiectant gradul III S 561 844
4 Proiectant gradul IV S 551 773
5 Proiectant debutant S 523 -
6 Subinginer cartograf I S.S.D. 539 825
7 Subinginer cartograf II S.S.D. 529 755
8 Subinginer cartograf III S.S.D. 519 660
9 Subinginer cartograf debutant S.S.D. 476 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

10 Tehnician proiectant I M 523 751
11 Tehnician proiectant II*) M 516 642
12 Tehnician proiectant III*) M 504 588
13 Tehnician proiectant debutant*) M 471 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) Salariul de bazã prevãzut pentru aceastã funcţie se utilizeazã şi la
funcţia de desenator tehnic cartograf


V. Unitãţi de informaticã

Salarii de bazã pentru funcţiile de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nivelul Salariul de
crt. Functia studiilor bazã - lei -
─────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale

1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 592 1.145
2 Analist, programator, inginer de sistem; I S 581 1.086
3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 571 973
4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 561 844
5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 551 773
6 Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 523 -
7 Informatician, conductor tehnic; I SSD 539 825
8 Informatician, conductor tehnic; II SSD 529 755
9 Informatician, conductor tehnic; III SSD 519 660
10 Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 476 -

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

11 Analist (programator) ajutor IA M 534 751
12 Analist (programator) ajutor I M 523 695
13 Analist (programator) ajutor II M 516 628
14 Analist (programator) ajutor III M 504 575
15 Analist (programator) debutant M 471 -
16 Operator, controlor date; I M 534 695
17 Operator, controlor date; II M 523 628
18 Operator, controlor date; III M 516 575
19 Operator, controlor date; IV M 504 523
20 Operator, controlor date; debutant M 471 -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VI. Administraţia publica locala

Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judeţene şi locale

Salarii de bazã pentru funcţiile specifice din serviciile publice de salvamont────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nivelul Salariul de
crt. Functia studiilor*) bazã - lei -
─────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Salvator montan gradul I 550 1.079
2 Salvator montan gradul II 530 810
3 Salvator montan gradul III 530 670


*) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc
prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului
şi al ministrului administraţiei şi internelor.


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA
1. Pentru activitatea desfãşuratã în condiţii de încordare psihicã foarte ridicatã, personalul încadrat pe funcţia de salvator montan beneficiazã de un spor de pânã la 25% din salariul de bazã.
2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi mãrimea concretã a sporului pentru încordare psihicã, în limita prevãzutã la pct. 1, se stabilesc de cãtre ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevãzute în bugetul aprobat.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA V/2c
(la 01.10.2007)

ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

Salarii de bazã pentru personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodãrire, întreţinere-reparaţii şi de deservire*1)

Funcţii de execuţie pe trepte profesionale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nivelul Salariul de
crt. Functia studiilor bazã - lei -
─────────────
minim maxim
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Stenodactilograf IA*) M 520 709
2 Stenodactilograf I M 512 601
3 Stenodactilograf II M 499 551
4 Stenodactilograf debutant M 468 -
5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 512 665
6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 499 588
7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 491 537
8 Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 468 -
9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 499 564
10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 491 516
11 Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M; G 468 -
12 Administrator I M 512 714
13 Administrator II M 499 651
14 Administrator III M 491 588
15 Şef depozit I M 499 645
16 Şef depozit II M 491 588
17 Casier, magaziner; I M 499 630
18 Casier, magaziner; II M; G 491 564
19 Casier, magaziner; debutant M; G 468 -
20 Funcţionar, arhivar; I M 512 615
21 Funcţionar, arhivar; II M 499 564
22 Funcţionar, arhivar; III M 491 516
23 Funcţionar, arhivar; debutant M 468 -
24 Şef formaţie pazã, pompieri 482 564
25 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,
bufetier, manipulant bunuri, curier; I 491 512
26 Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,
bufetier, manipulant bunuri, curier; II 482 499
27 Maistru I 499 695
28 Maistru II 491 645
29 Şofer ***) 491 823
30 Muncitor calificat I 539 680
31 Muncitor calificat II 530 645
32 Muncitor calificat III 520 601
33 Muncitor calificat IV 512 564
34 Muncitor calificat V 499 521
35 Muncitor calificat VI 491 512
36 Muncitor necalificat 482 499


*1) Se utilizeazã în administraţia publicã şi în unitãţile subordonate
acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.
*) Se utilizeazã în ministere şi celelalte instituţii centrale ale
administraţiei publice.
**) Se utilizeazã în activitatea de secretariat-administrativ din
unitãţile bugetare.
***) Se utilizeazã în Parlament, în ministere, în celelalte instituţii
centrale ale administraţiei publice, în instituţia prefectului, servicii
deconcentrate, administraţia publicã localã şi în unitãţile bugetare.


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:
În unitãţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinând seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalãrii categoriilor de calificare cu treptele profesionale, elaboratã de Ministerul Muncii Solidaritãţii Sociale şi Familiei.

*
* *

Salariile de bazã prevãzute în prezenta anexã se aplicã personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la <>Legea nr. 154/1998 .


ANEXA VI/1c
(la 01.10.2007)


INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE COMUNE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Funcţia Indemnizaţia
crt. de conducere
în procente
din salariul
de bazã -
%
──────────────
limita maximã
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 Director general, inspector de stat şef 55
2 Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct 50
3 Director, inspector şef 50
4 Director adjunct, inspector şef adjunct 40
5 Contabil şef 40
6 Inginer şef 40
7 Şef serviciu, şef secţie, şef serviciu contencios 30
8 Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu 25
9 Şef formaţie muncitori 15
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA VI/2c
(la 01.10.2007)

INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE SPECIFICE┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ │ │Indemnizatia de │
│ │ │ conducere in │
│Nr. │ Functia │ procente din │
│crt.│ │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maxima │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │
│ │ A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei │ │
│ │Prezidenţiale, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi │ │
│ │Justiţie, Parchetutal de pe lângã Înalta Curte de │ │
│ │Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului│ │
│ │Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului │ │
│ │Poporului, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional │ │
│ │al Audiovizualului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Şef departament, director general │ 55 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Director, şef sector, şef compartiment │ 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Director adjunct, şef sector adjunct, şef │ │
│ │compartiment adjunct │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 4 │Şef serviciu, şef secţie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 5 │Şef birou, şef oficiu, şef atelier │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi │ │
│ │ unitãţile teritoriale de specialitate din │ │
│ │ subordinea acestora │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ a) aparatul propriu │ │
│ │ ──────────────── │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 1. Ministerul Finanţelor Publice │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 1.1. Garda Financiarã - aparatul central │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │ Comisar general adjunct │ 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │ Comisar şef divizie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 2. Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Indemnizatia de │
│ │ │ conducere in │
│Nr. │ Functia*) │ procente din │
│crt.│ │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ minim maxim │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Inspector general │ 45 55 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Inspector principal de specialitate │ 45 50 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│ │*) Se calculeazã conform <>art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 │
│ │ privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile şi │
│ │ completãrile ulterioare. │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤
│ │ │Indemnizatia de │
│ │ │ conducere in │
│Nr. │ Functia │ procente din │
│crt.│ │salariul de baza│
│ │ │ - % - │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │ limita maxima │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ b) servicii publice deconcentrate │ │
│ │ ────────────────────────────── │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 1. Ministerul Finanţelor Publice │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 1.1. Garda Financiarã - aparatul teritorial │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1 │Comisar şef secţie │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2 │Comisar şef secţie adjunct │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3 │Comisar şef secţie divizie │ 25 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ 1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ - Administraţia finanţelor publice a municipiului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 1. │Director administraţie financiarã │ 40 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 2. │Director adjunct administraţie financiarã │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ - Administraţia finanţelor publice a oraşului │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ 3. │Şef administraţie │ 30 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │ - Administraţia finanţelor publice a comunei │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────^