Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 8 din 31 ianuarie 2022  privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică  şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata tarifelor rutiere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 8 din 31 ianuarie 2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata tarifelor rutiere

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 94 din 31 ianuarie 2022
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI. 4 din Legea nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul general şi condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea asigurării:
    a) interoperabilităţii sistemelor de tarifare rutieră electronică pentru utilizarea infrastructurii rutiere de pe teritoriul României cu sistemele de tarifare rutieră electronică similare din Uniunea Europeană;
    b) schimbului transfrontalier de informaţii privind vehiculele înmatriculate şi deţinătorii acestora, în cazul în care a fost constatată o neplată a tarifelor rutiere, de orice fel, în statele membre ale Uniunii Europene.

    (2) Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică:
    a) sistemelor de tarifare rutieră care nu sunt electronice;
    b) sistemelor de tarifare rutieră electronică de mică anvergură, strict locale, pentru care costurile de conformare cu cerinţele prezentei ordonanţe sunt disproporţionate în raport cu avantajele;
    c) în cazul tarifelor de utilizare a elementelor infrastructurii rutiere stabilite în funcţie de perioada de utilizare a acesteia, cu excepţia schimbului transfrontalier de informaţii în cazul în care a fost constatată o neplată a acestor tarife;
    d) în cazul tarifelor pentru utilizarea spaţiilor de parcare.

    (3) Interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică din România cu cele din celelalte state membre ale Uniunii Europene se realizează prin intermediul Serviciului european de taxare rutieră electronică, denumit în continuare SETRE, serviciu complementar serviciilor de tarifare rutieră electronică din acestea.
    (4) Sistemele de tarifare rutieră electronică pentru utilizarea infrastructurii rutiere din România, care fac obiectul prezentei ordonanţe, trebuie să ofere utilizatorilor acces la SETRE.

    ART. 2
    (1) În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) serviciu de tarifare rutieră - serviciu care permite unui utilizator ca, în baza unui contract unic, să utilizeze un vehicul într-unul sau mai multe domenii SETRE;
    b) furnizor de servicii de tarifare rutieră - persoană juridică cu scop patrimonial care pune la dispoziţia unui utilizator serviciul de tarifare rutieră în cadrul unuia sau mai multor domenii SETRE, pentru una sau mai multe clase de vehicule;
    c) entitate care percepe tariful rutier - entitate de drept public sau privat care percepe un tarif rutier pentru circulaţia vehiculelor într-un domeniu SETRE;
    d) entitate desemnată să perceapă tariful rutier - entitate de drept public sau privat care este desemnată drept entitate care percepe tariful rutier în cadrul unui viitor domeniu SETRE;
    e) Serviciul european de taxare rutieră electronică - serviciul de tarifare rutieră pus de către un furnizor SETRE la dispoziţia unui utilizator SETRE în temeiul unui contract unic în cadrul unuia sau mai multor domenii SETRE;
    f) furnizor SETRE - furnizor de servicii de tarifare rutieră care, în temeiul unui contract unic, acordă acces la SETRE unui utilizator SETRE, încasează şi virează tarifele rutiere către entităţile care le percep şi care este înregistrat în statul membru al Uniunii Europene în care este stabilit;
    g) utilizator SETRE - persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu un furnizor SETRE pentru a avea acces la SETRE;
    h) domeniu SETRE - element al infrastructurii rutiere, respectiv un drum public, o structură precum un pod, un tunel ori o trecătoare de munte sau un bac ori un feribot pentru utilizarea căruia tariful rutier datorat este colectat prin intermediul unui sistem de tarifare rutieră electronică;
    i) sistem conform SETRE - ansamblul de elemente ale unui sistem de tarifare rutieră electronică necesare pentru integrarea furnizorilor SETRE în sistem şi pentru exploatarea SETRE;
    j) sistem de tarifare rutieră electronică - sistem de colectare a tarifului rutier, în care obligaţia utilizatorului de a-l plăti este declanşată şi legată exclusiv de detectarea automată a prezenţei vehiculului într-un anumit loc de pe infrastructura rutieră, prin comunicare la distanţă cu OBE din vehicul sau prin recunoaşterea automată a numărului de înmatriculare al vehiculului;
    k) OBE - set complet de componente hardware şi software, parte a serviciului de tarifare rutieră electronică, încorporat, instalat sau transportat ca dispozitiv separat la bordul unui vehicul în scopul colectării, stocării, prelucrării, primirii şi transmiterii la distanţă a datelor;
    l) furnizor de servicii principal - furnizor de servicii de tarifare rutieră cu obligaţii specifice, cum ar fi obligaţia de a semna contracte cu toţi utilizatorii interesaţi sau cu drepturi specifice, cum ar fi remuneraţia specifică sau un contract pe termen lung garantat, diferite de drepturile şi obligaţiile altor furnizori de servicii;
    m) element constitutiv de interoperabilitate - orice componentă elementară, grup de componente, subansamblu sau ansamblu complet al echipamentului integrat sau care este destinat a fi integrat în SETRE, de care depinde, direct sau indirect, interoperabilitatea serviciului, inclusiv software-ul;
    n) caracter adecvat pentru utilizare - capacitatea unui element constitutiv de interoperabilitate de a realiza şi menţine o performanţă specificată în timpul utilizării, integrat în SETRE în conexiune cu sistemul entităţii care percepe tariful rutier;
    o) informaţii privind tariful rutier - informaţii definite de entitatea care percepe tariful rutier, necesare pentru stabilirea tarifului datorat pentru utilizarea unui vehicul pe un anumit domeniu de tarifare al acesteia;
    p) declaraţie privind tariful rutier - set de informaţii pus la dispoziţia entităţii care percepe tariful rutier de către furnizorul serviciului de tarifare rutieră, într-un format agreat, care confirmă prezenţa unui vehicul în domeniul SETRE tarifat de aceasta;
    q) parametri de clasificare a vehiculelor - set de informaţii cu privire la vehicul, pe baza cărora se calculează tariful rutier datorat pentru utilizarea unui vehicul pe un anumit domeniu SETRE;
    r) serviciu administrativ - sistem informatic central utilizat de către entitatea care percepe tariful rutier, de către un grup de entităţi care percep tariful rutier şi care au creat un centru de interoperabilitate sau de către furnizorul SETRE pentru a colecta, a prelucra şi a transmite informaţii în cadrul unui sistem de tarifare rutieră;
    s) sistem modificat în mod substanţial - sistem de tarifare rutieră care a suferit sau suferă o schimbare care impune furnizorilor SETRE autorizaţi să facă modificări ale elementelor constitutive de interoperabilitate în funcţiune, cum ar fi reprogramarea sau adaptarea interfeţelor serviciului lor administrativ într-o asemenea măsură încât este necesară reautorizarea;
    ş) autorizare - proces definit şi gestionat de entitatea care percepe tariful rutier prin care trebuie să treacă un furnizor SETRE înainte de a fi autorizat să furnizeze SETRE în domeniul SETRE tarifat de aceasta;
    t) tarif rutier - tariful care trebuie achitat de un utilizator al căii rutiere pentru a circula cu un vehicul pe un drum public sau pe o structură precum un pod, un tunel ori o trecătoare de munte sau cu un bac sau feribot;
    ţ) neplata tarifului rutier - fapta ce constă în neîndeplinirea de către un utilizator al căii rutiere a obligaţiei de plată a tarifului rutier datorat, astfel cum este prevăzută în actul care reglementează aplicarea tarifului rutier;
    u) stat membru de înmatriculare - statul unde este înmatriculat vehiculul care face obiectul plăţii tarifului rutier;
    v) punct naţional de contact - autoritate competentă a unui stat membru al Uniunii Europene, desemnată pentru schimbul transfrontalier de date privind înmatricularea vehiculelor şi deţinătorii acestora;
    w) căutare automată - procedură de acces online pentru consultarea bazei de date a unuia, a mai multor sau a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene;
    x) vehicul - un autovehicul sau un ansamblu de vehicule destinat pentru transportul rutier de persoane sau de mărfuri;
    y) deţinătorul vehiculului - persoană fizică sau juridică înscrisă în baza de date a autorităţii de înmatriculare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, ca proprietar sau, după caz, ca utilizator al vehiculului în baza unui drept legal.

    (2) Serviciul de tarifare rutieră prevăzut la alin. (1) lit. a) include:
    a) punerea la dispoziţia utilizatorului, dacă este necesar, a unui echipament de bord, denumit în continuare OBE, personalizat şi asigurarea funcţionalităţii acestuia;
    b) punerea la dispoziţia utilizatorului a mijloacelor acceptate pentru efectuarea plăţii tarifului rutier datorat sau acceptarea unui alt mijloc de plată folosit de către acesta;
    c) încasarea de la utilizator a tarifului rutier datorat;
    d) virarea tarifului rutier datorat şi plătit de către utilizator către entitatea care îl percepe;
    e) gestionarea relaţiilor contractuale în ceea ce priveşte utilizatorul;
    f) asigurarea securităţii şi a confidenţialităţii în funcţionarea sistemului de tarifare rutieră.


    ART. 3
    (1) Sistemele de tarifare rutieră electronică care vor fi date în exploatare în România după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, care necesită instalarea sau utilizarea OBE, vor utiliza, în scopul colectării tarifelor rutiere, una sau mai multe dintre următoarele tehnologii:
    a) poziţionarea prin satelit;
    b) comunicaţii mobile;
    c) tehnologie cu microunde cu frecvenţa de 5,8 GHz.

    (2) Pentru a fi utilizate în continuare, sistemele de tarifare rutieră electronică în funcţiune în România la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, care necesită utilizarea de OBE şi folosesc alte tehnologii decât cele prevăzute la alin. (1), trebuie să fie actualizate în conformitate cu acestea prin asigurarea acţiunilor de îmbunătăţire tehnologică necesare.
    (3) OBE care utilizează tehnologia de poziţionare prin satelit şi este introdus pe piaţă după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe trebuie să fie compatibil cu serviciile de poziţionare furnizate de sistemele Galileo şi Serviciul european geostaţionar mixt de navigare.
    (4) OBE trebuie să fie adecvat pentru utilizare, interoperabil şi capabil să comunice cu sisteme de tarifare rutieră electronică în funcţiune în statele membre care utilizează tehnologiile prevăzute la alin. (1).
    (5) OBE pot utiliza propriul hardware şi software, pot utiliza elemente ale unui alt hardware şi software prezente în vehicul sau ambele.
    (6) OBE pot utiliza alte tehnologii decât cele prevăzute la alin. (1), în scopul comunicării cu alte sisteme hardware prezente în vehicul, cu condiţia garantării securităţii, calităţii serviciului şi confidenţialităţii.
    (7) OBE pentru SETRE pot să faciliteze utilizarea şi a altor servicii decât tarifarea rutieră, cu condiţia ca operarea acestor servicii să nu interfereze cu serviciile de tarifare rutieră în niciun domeniu SETRE.
    (8) OBE care sunt adecvate pentru utilizare numai cu tehnologia cu microunde cu frecvenţa de 5,8 GHz, care urmează a fi utilizate în domenii SETRE care nu necesită tehnologii de poziţionare prin satelit sau de comunicaţii mobile, pot fi puse la dispoziţie, pentru autoturisme şi vehicule cu masa totală maximă admisă mai mică sau egală cu 3,5 tone, numai până la data de 31 decembrie 2027.

    ART. 4
    (1) Înregistrarea în România ca furnizor SETRE se face de către Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti, denumit în continuare ICI Bucureşti, şi se acordă numai persoanelor juridice înmatriculate în România, la solicitarea acestora, dacă îndeplinesc următoarele cerinţe:
    a) deţin un certificat de conformitate a sistemului de management al calităţii pentru activitatea pe care o desfăşoară, în conformitate cu EN ISO 9001, acordat de către un organism de certificare acreditat;
    b) dispun de echipamentul tehnic şi de declaraţia de conformitate CE sau certificatul care atestă conformitatea elementelor constitutive de interoperabilitate cu specificaţiile;
    c) au competenţele necesare pentru furnizarea serviciilor de taxare rutieră electronică;
    d) au o capacitate financiară corespunzătoare;
    e) menţin un plan de gestionare globală a riscurilor, care este auditat cel puţin o dată la doi ani;
    f) au o reputaţie bună.

    (2) Procedura de înregistrare a furnizorilor SETRE se aprobă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe prin ordin comun al secretarului general al Guvernului şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

    ART. 5
    (1) Furnizorii SETRE înregistraţi în România care oferă SETRE pe domenii din România au următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte SETRE care acoperă toate domeniile SETRE pe teritoriile a cel puţin patru state membre ale Uniunii Europene în termen de 36 de luni de la înregistrare;
    b) să încheie contracte care acoperă toate domeniile SETRE într-un anumit stat membru al Uniunii Europene în termen de 24 de luni de la încheierea primului contract în statul membru respectiv, cu excepţia acelor domenii SETRE în care entităţile responsabile care percep tarifele rutiere nu respectă prevederile art. 6 lit. e) şi f);
    c) să menţină în permanenţă acoperirea tuturor domeniilor SETRE pentru care au încheiat contractele;
    d) să restabilească, cât mai curând posibil, acoperirea domeniului în cauză în cazul în care nu sunt în măsură să menţină acoperirea unui domeniu SETRE, întrucât entitatea care percepe tariful rutier nu respectă obligaţiile stabilite prin prezenta ordonanţă;
    e) să publice informaţii privind acoperirea domeniilor SETRE pe care o oferă şi orice modificare a acesteia, precum şi, în termen de o lună de la înregistrare, planuri detaliate privind orice extindere a serviciului lor la alte domenii SETRE, cu actualizări anuale;
    f) să furnizeze utilizatorilor SETRE OBE care îndeplinesc cerinţele stabilite în prezenta ordonanţă, precum şi pe cele stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, cu modificările şi completările ulterioare, şi să ateste faptul că respectivele cerinţe sunt îndeplinite, prezentând dovezi în acest sens, la solicitarea autorităţilor competente din România;
    g) să păstreze liste cu OBE nevalidate legate de contractele lor SETRE cu utilizatorii SETRE;
    h) să facă publică politica lor de contractare faţă de utilizatorii SETRE;
    i) să furnizeze entităţilor care percep tarifele rutiere informaţiile de care acestea au nevoie pentru a calcula şi a aplica aceste tarife pentru vehiculele utilizatorilor SETRE sau toate informaţiile necesare pentru a permite respectivelor entităţi să verifice calculul tarifului rutier pe care furnizorul l-a aplicat vehiculelor utilizatorilor SETRE;
    j) să coopereze cu entităţile care percep tarifele rutiere pentru identificarea persoanelor suspectate de neplata tarifului rutier;
    k) în cazul în care se suspectează neplata unui tarif rutier, la solicitarea entităţii care îl percepe, să furnizeze imediat acesteia datele referitoare la vehiculul implicat în presupusa neplată şi la deţinătorul respectivului vehicul care este un client al său;
    l) să furnizeze, în termen de două zile de la primirea solicitării entităţii care percepe tariful rutier pe un domeniu SETRE de pe teritoriul României, date referitoare la toate vehiculele clienţilor înregistraţi, care, într-o anumită perioadă de timp, au fost folosite pe acest domeniul SETRE, precum şi date referitoare la aceştia;
    m) să respecte obligaţiile care îi revin în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2020/203 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 privind clasificarea vehiculelor, obligaţiile utilizatorilor serviciului european de taxare rutieră electronică, cerinţele privind elementele constitutive de interoperabilitate şi criteriile minime de eligibilitate pentru organismele notificate şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/204 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 privind obligaţiile detaliate ale furnizorilor serviciului european de taxare rutieră electronică, conţinutul minim al declaraţiei privind domeniul serviciului european de taxare rutieră electronică, interfeţele electronice şi cerinţele pentru elementele constitutive de interoperabilitate şi de abrogare a Deciziei 2009/750/CE;
    n) să asigure o evidenţă contabilă distinctă între costurile şi veniturile legate de furnizarea serviciilor de tarifare rutieră şi costurile şi veniturile aferente altor activităţi;
    o) să transmită, la cererea organismului de conciliere sau a organismului judiciar competent, informaţiile privind costurile şi veniturile legate de furnizarea de servicii de tarifare rutieră;
    p) să nu efectueze subvenţii încrucişate între activităţile efectuate în calitate de furnizor de servicii de tarifare rutieră şi alte activităţi;
    q) la semnarea unui contract, să informeze potenţialii utilizatori SETRE cu privire la metodele de plată acceptate şi cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal, la drepturile care decurg din legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
    r) să prezinte, la cererea autorităţii naţionale din statul membru al Uniunii Europene pe al cărui domeniu oferă SETRE, responsabilă pentru politicile legate de trafic şi pentru îmbunătăţirea gestionării traficului, date privind traficul generat pe acesta, cu condiţia să fie respectate normele aplicabile în materie de protecţie a datelor. Datele furnizate sunt utilizate numai pentru politicile legate de trafic şi pentru îmbunătăţirea gestionării traficului şi nu permit identificarea clienţilor.

    (2) Prevederile alin. (1) lit. a)-f), h), m), n), p) şi q) se aplică şi furnizorilor SETRE înregistraţi în România, care oferă SETRE numai pe domenii din alte state membre ale Uniunii Europene.
    (3) Prevederile alin. (1) lit. f), g) şi i)-r) se aplică şi furnizorilor SETRE înregistraţi în alte state membre ale Uniunii Europene decât România, care oferă SETRE pe domenii din România.

    ART. 6
    Entităţile din România care percep tarife rutiere au următoarele obligaţii:
    a) în cazul în care un domeniu SETRE nu corespunde condiţiilor tehnice şi procedurale de interoperabilitate SETRE prevăzute în prezenta ordonanţă, să evalueze problema împreună cu părţile în cauză şi, dacă acest lucru este inclus în sfera sa de responsabilitate, să ia măsuri de remediere pentru a garanta interoperabilitatea cu SETRE a sistemului de tarifare rutieră. În cazul în care este necesar, actualizează informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a);
    b) să întocmească şi să menţină o declaraţie privind domeniul SETRE pentru care aplică tarife, în care enunţă condiţiile aplicabile furnizorilor SETRE privind accesul la acest domeniu, inclusiv cele procedurale şi comerciale, procedura de autorizare şi informaţiile privind tariful rutier, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/204;
    c) în cazul în care un nou sistem de tarifare rutieră electronică este creat, să publice declaraţia privind domeniul SETRE cu cel târziu 3 luni înainte de data lansării operaţionale a noului sistem, pentru a permite autorizarea furnizorilor SETRE interesaţi cel târziu cu o lună înainte de lansarea operaţională a noului sistem. Declaraţia va conţine şi planificarea detaliată a procesului de evaluare a conformităţii cu specificaţiile şi a caracterului adecvat pentru utilizare al elementelor constitutive de interoperabilitate;
    d) în cazul în care un sistem de tarifare rutieră electronică este modificat în mod substanţial, să publice declaraţia actualizată privind domeniul SETRE cu cel târziu 3 luni înainte de data modificării sistemului, pentru a permite furnizorilor SETRE deja autorizaţi să îşi adapteze elementele constitutive de interoperabilitate la noile cerinţe şi să obţină reautorizarea cel târziu cu o lună înainte de lansarea operaţională a sistemului modificat. Declaraţia va conţine şi planificarea detaliată a reevaluării conformităţii cu specificaţiile şi a caracterului adecvat pentru utilizare al elementelor constitutive de interoperabilitate ale furnizorilor SETRE deja autorizaţi în sistem;
    e) să accepte în mod nediscriminatoriu orice furnizor SETRE care solicită autorizaţia de a furniza SETRE pe domeniile SETRE pe care aplică tarife rutiere, dacă acesta respectă obligaţiile şi condiţiile generale stabilite în declaraţia privind domeniul SETRE;
    f) să nu impună furnizorilor SETRE să utilizeze niciun fel de soluţii sau procese tehnice specifice care împiedică interoperabilitatea dintre elementele constitutive de interoperabilitate şi sistemele de tarifare rutieră electronică din alte domenii SETRE;
    g) să prevadă în contractele încheiate cu furnizorul SETRE ca factura pentru tariful rutier să fie eliberată de către acesta direct utilizatorului SETRE, în nume propriu sau în numele entităţii;
    h) să nu perceapă utilizatorilor SETRE tarife rutiere care să depăşească nivelul stabilit conform prevederilor legale;
    i) în cazul în care acordă reduceri utilizatorilor, acestea trebuie să fie transparente, anunţate public şi disponibile în aceleaşi condiţii pentru toţi clienţii furnizorilor SETRE;
    j) să accepte de la furnizorii SETRE cu care au relaţii contractuale orice OBE funcţional pentru care conformitatea cu specificaţiile şi adecvarea pentru utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate au fost evaluate în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/204 şi care nu apare pe o listă a OBE nevalidate;
    k) în cazul unei disfuncţionalităţi a SETRE, care îi este imputabilă, să asigure o modalitate de funcţionare a serviciului în condiţii de avarie, permiţând vehiculelor dotate cu OBE funcţional să circule cu o întârziere minimă şi fără a fi suspectate de neplata tarifului rutier;
    l) să colaboreze în mod nediscriminatoriu cu furnizorii SETRE, producătorii SETRE şi cu organismele notificate, după caz, în vederea evaluării caracterului adecvat pentru utilizare al elementelor constitutive de interoperabilitate în cadrul domeniului lor SETRE;
    m) să nu divulge niciunui alt furnizor de servicii de tarifare rutieră datele obţinute de la furnizorii SETRE în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. k) şi l);
    n) să folosească datele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) şi l) exclusiv în scopul identificării persoanelor suspectate de neplata tarifului rutier, în cazul în care este integrată cu un furnizor de servicii de tarifare rutieră într-o singură entitate, sau exclusiv în scopul respectării obligaţiilor faţă de autorităţile fiscale, după caz;
    o) să respecte obligaţiile care îi revin în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2020/203 şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/204.


    ART. 7
    (1) Furnizorii SETRE au dreptul la remuneraţie din partea entităţii care percepe tariful rutier.
    (2) Metodologia pentru stabilirea remuneraţiei furnizorilor SETRE este transparentă, nediscriminatorie şi identică pentru toţi furnizorii SETRE autorizaţi în cadrul unui anumit domeniu SETRE; metodologia este publicată în cadrul condiţiilor comerciale în declaraţia privind domeniul SETRE.
    (3) În domeniile SETRE cu un furnizor de servicii principal, metodologia de calcul al remuneraţiilor furnizorilor SETRE urmează aceeaşi structură ca în cazul remuneraţiei unor servicii comparabile furnizate de furnizorul de servicii principal.
    (4) Cuantumul remuneraţiei furnizorilor SETRE poate diferi de remuneraţia furnizorului de servicii principal, dacă acest lucru este justificat de:
    a) costul aferent cerinţelor şi obligaţiilor specifice ale furnizorului de servicii principal;
    b) necesitatea de a deduce din remuneraţia furnizorilor SETRE taxele fixe impuse de entitatea care percepe tarifele rutiere, bazate pe costurile care îi revin acesteia, aferente furnizării, operării şi întreţinerii unui sistem conform SETRE în domeniul de tarifare al acesteia, inclusiv pe costurile legate de autorizare în cazul în care aceste costuri nu sunt incluse în tariful rutier.


    ART. 8
    (1) În cazul în care, pentru stabilirea tarifului rutier aplicabil pentru un anumit vehicul există neconcordanţe între clasificarea vehiculului utilizată de furnizorul SETRE şi cea utilizată de entitatea care îl percepe, prevalează clasificarea acesteia din urmă, cu excepţia existenţei unei erori care poate fi demonstrată.
    (2) Entitatea care percepe tariful rutier are dreptul să pretindă din partea unui furnizor SETRE plata pentru orice declaraţie privind tariful rutier şi pentru orice nedeclarare a unui tarif rutier, susţinute de probe, cu privire la orice cont de utilizator SETRE administrat de furnizorul SETRE respectiv.
    (3) În cazul în care un furnizor SETRE a transmis entităţii care percepe tariful rutier lista de OBE nevalidate prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. g), furnizorul SETRE nu răspunde pentru plata niciunui tarif în urma utilizării acestor OBE nevalidate. Numărul elementelor din lista OBE nevalidate, formatul listei şi frecvenţa de actualizare a acesteia sunt stabilite de comun acord între entitatea care percepe tariful rutier şi furnizorul SETRE.
    (4) În sistemele de tarifare rutieră bazate pe tehnologia cu microunde cu frecvenţa de 5,8 GHz, entitatea care percepe tariful rutier comunică furnizorului SETRE declaraţii privind tariful rutier susţinute de probe în legătură cu tarifele rutiere stabilite în sarcina utilizatorilor SETRE ai acestora.

    ART. 9
    (1) Utilizatorii SETRE se pot abona la SETRE prin intermediul oricărui furnizor SETRE, indiferent de cetăţenia acestora, de statul membru de reşedinţă sau de statul membru în care este înmatriculat vehiculul.
    (2) La semnarea unui contract cu un furnizor SETRE, utilizatorii au dreptul de a fi informaţi cu privire la metodele de plată acceptate şi cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal, la drepturile care decurg din legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.
    (3) Plata tarifului rutier către furnizorul SETRE se consideră a reprezenta achitarea obligaţiilor de plată ale utilizatorului SETRE faţă de entitatea care percepe tariful rutier.

    ART. 10
    Utilizatorii SETRE au următoarele obligaţii:
    a) să respecte obligaţiile care le revin în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2020/203;
    b) să utilizeze sau să activeze OBE corespunzător pentru domeniul SETRE utilizat, în cazul în care pe un vehicul sunt instalate sau sunt prezente două sau mai multe OBE.


    ART. 11
    (1) În termen de 60 de zile de la data definirii a cel puţin unui domeniu SETRE în România se instituie prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, un organism de conciliere în scopul medierii între entităţile care percep tarifele rutiere pe domeniile SETRE de pe teritoriul României şi furnizorii SETRE cu care acestea au încheiate contracte sau cu care se află în negocieri pentru încheierea unor astfel de contracte.
    (2) Organismul de conciliere, independent în ceea ce priveşte organizarea şi structura sa juridică în raport cu interesele comerciale ale entităţilor care percep tarifele rutiere şi ale furnizorilor de servicii de tarifare rutieră, are următoarele atribuţii:
    a) să verifice dacă entităţile care percep tarifele rutiere impun furnizorilor SETRE condiţii contractuale nediscriminatorii;
    b) să verifice dacă furnizorii SETRE sunt remuneraţi în conformitate cu prevederile art. 7;
    c) să intervină, la solicitarea unei entităţi care percepe tarife rutiere sau a unui furnizor SETRE, în orice litigiu referitor la relaţiile contractuale sau negocierile premergătoare privind încheierea unui astfel de contract;
    d) să realizeze schimburi de informaţii cu organismele de conciliere din statele membre ale Uniunii Europene referitoare la activitatea lor, la principiile lor directoare şi la practicile pe care le utilizează.

    (3) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (2), organismul de conciliere va solicita informaţii relevante de la entităţile care percep tarifele rutiere, de la furnizorii SETRE şi de la orice terţi implicaţi în furnizarea SETRE în România.
    (4) Organismul de conciliere verifică şi comunică părţilor prevăzute la alin. (2) lit. c), în termen de o lună de la primirea unei solicitări de intervenţie, dacă toate documentele necesare medierii se află în posesia sa şi se pronunţă cu privire la litigiu în termen de şase luni de la solicitarea intervenţiei.
    (5) Organismul de conciliere va elabora o procedură de mediere care se aprobă în termen de 60 de zile de la data desemnării/instituirii acestuia, prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii sau al ministrului de resort, după caz.

    ART. 12
    SETRE este pus la dispoziţia utilizatorilor SETRE ca serviciu unic permanent, ceea ce înseamnă că:
    a) după ce parametrii de clasificare a vehiculului, inclusiv cei variabili, au fost stocaţi, declaraţi, sau ambele, nu mai este necesară nicio intervenţie umană asupra OBE, exceptând cazul în care intervine o modificare a caracteristicilor vehiculului pe parcursul acelei deplasări;
    b) interacţiunea umană cu OBE rămâne aceeaşi indiferent de domeniul SETRE utilizat.


    ART. 13
    (1) Interacţiunea dintre utilizatorii SETRE şi entităţile care percep tarifele rutiere în cadrul SETRE este limitată, după caz, la procesul de facturare în conformitate cu dispoziţiile art. 6 lit. g) şi la procesul de asigurare a aplicării legislaţiei.
    (2) Interacţiunile dintre utilizatorii SETRE şi furnizorii SETRE sau OBE ale acestora pot fi specifice pentru fiecare furnizor SETRE, cu condiţia să nu compromită interoperabilitatea SETRE, şi să fie respectate normele aplicabile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal. Datele furnizate sunt utilizate numai pentru politicile legate de trafic şi pentru îmbunătăţirea gestionării traficului şi nu permit identificarea clienţilor.

    ART. 14
    (1) Entităţile prevăzute la art. 6 au obligaţia de a crea un mediu de testare în care furnizorul SETRE sau reprezentanţii săi autorizaţi pot verifica dacă OBE este adecvat pentru utilizare în domeniul SETRE al acestora şi pot obţine o certificare privind finalizarea cu succes a testelor respective.
    (2) Entităţile prevăzute la art. 6 pot să instituie un mediu de testare unic pentru mai multe domenii SETRE pentru a permite unui singur reprezentant autorizat să verifice caracterul adecvat pentru utilizare al unui singur tip de OBE în numele mai multor furnizori SETRE.
    (3) Costul testelor prevăzute la alin. (1) şi (2) este suportat de furnizorii SETRE interesaţi sau de către reprezentanţii autorizaţi ai acestora.
    (4) Pentru a permite dezvoltarea din punct de vedere tehnic a SETRE, entităţile prevăzute la art. 6 pot autoriza temporar, în zone limitate ale domeniului lor de tarifare rutieră, în paralel cu sistemul care este conform SETRE, sisteme-pilot de tarifare care includ concepte sau tehnologii noi care nu sunt conforme cu una sau mai multe prevederi ale prezentei ordonanţe. Acestea nu obligă furnizorii autorizaţi sau care solicită autorizarea să participe la aceste sisteme-pilot de tarifare rutieră.
    (5) Înainte de a demara măsurile pentru implementarea unui sistem-pilot de tarifare rutieră, la solicitarea entităţilor prevăzute la alin. (4), Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii trebuie să solicite şi să obţină, în numele şi pe seama entităţii, autorizarea de la Comisia Europeană.

    ART. 15
    (1) Introducerea pe piaţă a elementelor constitutive de interoperabilitate pentru utilizarea în cadrul SETRE, dacă acestea poartă marcajul CE sau sunt însoţite de o declaraţie de conformitate cu specificaţiile sau o declaraţie privind caracterul adecvat pentru utilizare, sau ambele, nu poate fi interzisă, restricţionată sau împiedicată.
    (2) În cazul în care există indicii că este probabil ca elementele constitutive de interoperabilitate marcate CE şi introduse pe piaţă, când sunt utilizate conform destinaţiei lor, să nu îndeplinească cerinţele aplicabile sunt luate următoarele măsuri:
    a) limitarea domeniului de aplicare de către entităţile prevăzute la art. 6 sau, din oficiu, de către autorităţile competente conform legii;
    b) interzicerea utilizării acestora sau retragerea de pe piaţă de către autorităţile competente conform legii, din oficiu, sau la sesizarea entităţilor prevăzute la art. 6.

    (3) Măsurile luate de către autorităţile competente conform legii se comunică entităţilor prevăzute la art. 6.
    (4) În cazurile prevăzute la alin. (2), entităţile informează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii cu privire la măsurile proprii sau la cele luate de autorităţile competente conform legii, precizând, în special, dacă neconformitatea este determinată de aplicarea incorectă a specificaţiilor tehnice sau de inadecvarea specificaţiilor tehnice.
    (5) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii informează imediat Comisia Europeană cu privire la măsurile luate potrivit alin. (2) şi prezintă argumentele care au stat la baza deciziei adoptate.
    (6) În cazul în care elementele constitutive de interoperabilitate care poartă marcajul CE nu îndeplinesc cerinţele de interoperabilitate, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii notifică producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană cu privire la obligativitatea readucerii elementului constitutiv de interoperabilitate la starea de conformitate cu specificaţiile sau la starea de existenţă a unui caracter adecvat pentru utilizare, sau ambele, în vederea încetării măsurii aplicate conform alin. (2), şi informează în acest sens Comisia Europeană, precum şi celelalte state membre ale Uniunii Europene.
    (7) În vederea asigurării transparenţei evaluărilor, orice decizie cu privire la evaluarea conformităţii cu specificaţiile sau a caracterului adecvat pentru utilizare al elementelor constitutive de interoperabilitate sau orice decizie adoptată în conformitate cu alin. (2) prevede în detaliu motivele care au stat la baza acesteia, este notificată de către emitent sau, după caz, de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, producătorului în cauză, furnizorului SETRE sau reprezentanţilor autorizaţi ai acestora şi include o menţiune privind căile de atac disponibile în temeiul legislaţiei în vigoare, precum şi termenele în care respectivele căi de atac pot fi exercitate.

    ART. 16
    În condiţiile definirii a cel puţin două domenii SETRE în România, pentru facilitarea stabilirii de contacte administrative între furnizorii SETRE şi entităţile care percep tarifele rutiere, se desemnează ICI Bucureşti ca birou unic de contact pentru furnizorii SETRE. În acest scop, ICI Bucureşti operaţionalizează o platformă informatică prin intermediul căreia furnizorii SETRE interesaţi pot obţine informaţii privind entităţile din România care percep tarife rutiere.

    ART. 17
    (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii desemnează organismele autorizate să aplice sau să supravegheze procedura de evaluare a conformităţii cu specificaţiile sau a caracterului adecvat pentru utilizare.
    (2) Atestarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul delegat (UE) 2020/203, se face prin acreditare de către organismul naţional de acreditare.
    (3) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene organismele prevăzute la alin. (1), indicând domeniul de competenţă al fiecărui organism şi numerele de identificare obţinute în prealabil de la Comisia Europeană.
    (4) Monitorizarea îndeplinirii, în mod permanent, a cerinţelor şi criteriilor care au stat la baza deciziei privind desemnarea organismelor notificate se realizează de către organismul naţional de acreditare, potrivit procedurilor acestuia.
    (5) În cazul în care un organism notificat nu mai îndeplineşte criteriile care au stat la baza desemnării acestuia, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii retrage aprobarea acordată şi informează imediat Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la aceasta.
    (6) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii ia măsurile necesare pentru ca un organism pe care l-a notificat să îşi păstreze statutul care i-a fost conferit, în cazul în care Comisia Europeană îl informează că acesta nu mai îndeplineşte criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/203 şi cu privire la modificările necesare.
    (7) În cazul în care Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii consideră că un organism notificat de un alt stat membru al Uniunii Europene nu îndeplineşte criteriile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/203, aduce acest lucru la cunoştinţa Comitetului pentru taxarea rutieră electronică care asistă Comisia Europeană.
    (8) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii o procedură privind:
    a) desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii cu specificaţiile sau a caracterului adecvat pentru utilizare;
    b) notificarea către Comisia Europeană şi către celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor prevăzute la lit. a);
    c) măsurile necesare pentru ca un organism notificat conform lit. b) să îşi păstreze statutul care i-a fost conferit, în situaţia prevăzută la alin. (6).

    (9) Organismele notificate de România fac parte din grupul de coordonare al organismelor notificate, ca grup de lucru al Comitetului pentru taxarea rutieră electronică prevăzut la alin. (7).

    ART. 18
    (1) În scopul aplicării prevederilor prezentei ordonanţe, se înfiinţează Registrul electronic naţional, operaţionalizat de ICI Bucureşti, accesibil publicului pe cale electronică în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe şi care conţine următoarele informaţii:
    a) domeniile SETRE de pe teritoriul României, inclusiv informaţii cu privire la:
    (i) entităţile care percep tarife rutiere pe aceste domenii;
    (ii) tehnologiile de tarifare rutieră utilizate;
    (iii) tarifele rutiere;
    (iv) declaraţiile privind domeniile SETRE;
    (v) furnizorii SETRE care deţin contracte SETRE cu entităţile prevăzute la pct. (i);

    b) furnizorii SETRE cărora le-a acordat înregistrarea în conformitate cu art. 4 alin. (1);
    c) detaliile biroului unic de contact, prevăzut la art. 16, inclusiv o adresă de e-mail şi un număr de telefon;
    d) concluziile auditului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. e) privind planul de gestionare globală a riscurilor.

    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se actualizează ori de câte ori intervine o modificare.
    (3) ICI Bucureşti întocmeşte, administrează şi actualizează Registrul electronic naţional.
    (4) Înregistrarea informaţiilor privind domeniile SETRE şi furnizorii SETRE în Registrul electronic naţional se efectuează în baza unei proceduri elaborate de ICI Bucureşti în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.
    (5) Prin procedura prevăzută la alin. (4) se stabilesc şi măsurile administrative care se aplică în cazul în care furnizorii nu mai îndeplinesc condiţiile în baza cărora le-a fost acordată înregistrarea.
    (6) ICI Bucureşti verifică cel puţin o dată pe an dacă furnizorii înregistraţi îndeplinesc condiţiile în baza cărora le-a fost acordată înregistrarea.
    (7) La sfârşitul fiecărui an calendaristic, ICI Bucureşti comunică pe cale electronică Comisiei Europene registrele domeniilor SETRE şi ale furnizorilor SETRE.
    (8) ICI Bucureşti comunică Comisiei Europene şi statului membru al Uniunii Europene în care s-a efectuat înregistrarea unui furnizor SETRE care deţine contracte SETRE cu entităţile din România orice neconcordanţă identificată cu privire la acesta.

    ART. 19
    (1) Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare DRPCIV, în calitate de punct naţional de contact în România, exclusiv în scopul identificării unui vehicul, precum şi a deţinătorului acestuia, pentru care a fost stabilită neplata unui tarif rutier:
    a) acordă acces punctelor naţionale de contact ale altor state membre ale Uniunii Europene şi le autorizează să efectueze căutări automate în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi vehiculelor înmatriculate, denumit în continuare RNEPCVI, cu privire la datele referitoare la vehiculele înmatriculate în România şi deţinătorii acestora;
    b) acordă, prin proceduri de interogare automată, acces entităţilor din România care percep tarife rutiere la date din RNEPCVI sau la date obţinute automat de către DRPCIV de la punctele naţionale de contact din celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu privire la vehiculele înmatriculate şi deţinătorii acestora.

    (2) În scopurile prevăzute la alin. (1), accesul în RNEPCVI se efectuează prin intermediul aplicaţiei informatice a Sistemului european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS), prin căutări automate, utilizând un număr de înmatriculare complet, în conformitate cu procedurile prevăzute la punctele 2 şi 3 din capitolul 3 al anexei la Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, şi cu cerinţele din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
    (3) Structura şi setul de date privind vehiculele şi deţinătorii acestora, necesare căutărilor automate prevăzute la alin. (1), precum şi elementele de date furnizate ca rezultat al căutărilor automate sunt prevăzute în anexă.
    (4) Obţinerea datelor prevăzute la alin. (1) se realizează în mod gratuit.
    (5) În scopurile prevăzute la alin. (1), condiţiile tehnice de acces, la nivel reţea de comunicaţie, către RNEPCVI sunt furnizate de către Direcţia Generală pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

    ART. 20
    (1) În situaţia în care constată că a avut loc o neplată a unui tarif rutier pentru un vehicul înmatriculat într-un stat membru al Uniunii Europene, entitatea din România care îl percepe informează deţinătorul vehiculului, identificat în conformitate cu prevederile art. 19, cel puţin cu privire la numărul de înmatriculare al vehiculului pentru care a constatat neplata, categoria şi configuraţia acestuia, locul, data şi ora neplăţii tarifului rutier, sumele datorate, prevederile legale care reglementează aplicarea tarifului rutier, consecinţele juridice ale neplăţii pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia aplicabilă, dreptul la o cale de atac şi, după caz, date privind dispozitivul utilizat pentru constatarea neplăţii tarifului rutier.
    (2) Forma şi conţinutul scrisorii de informare se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa II la Directiva 2019/520, cel târziu cu o lună înainte de lansarea operaţională a primului sistem de tarifare rutieră electronică în România.
    (3) Informarea prevăzută la alin. (1) se transmite în scris, prin poştă cu confirmare de primire la adresa de domiciliu/sediul deţinătorului vehiculului, aşa cum acestea sunt obţinute automat în conformitate cu prevederile art. 19.
    (4) Informarea prevăzută la alin. (1) se transmite în una dintre limbile oficiale ale statului membru de înmatriculare a vehiculului.
    (5) Plata conformă a sumelor datorate pune capăt neplăţii şi oricăror sancţiuni ulterioare împotriva deţinătorului vehiculului.
    (6) Datele obţinute conform prevederilor alin. (1) sunt utilizate exclusiv în scopul recuperării sumelor datorate pentru neplata tarifului rutier, acestea fiind şterse:
    a) imediat după încasarea tarifului; sau
    b) în termen de 5 ani de la data obţinerii acestora, în cazul în care tariful nu a fost achitat. Termenul de 5 ani începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor anului în care datele au fost furnizate. La împlinirea termenului de stocare, datele sunt şterse automat, prin proceduri ireversibile.


    ART. 21
    (1) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii întocmeşte şi transmite Comisiei Europene, până la data de 19 aprilie 2023 şi, ulterior, la fiecare 3 ani, un raport care conţine următoarele:
    a) numărul de căutări automate efectuate în sistemele de evidenţă ale statelor membre de înmatriculare şi numărul cererilor respinse;
    b) numărul de sancţiuni aplicate ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor de plată din scrisorile de informare, raportat la numărul total al scrisorilor de informare.

    (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se întocmesc pe baza informaţiilor colectate şi furnizate de către entităţile din România care aplică tariful rutier.

    ART. 22
    (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentei ordonanţe se realizează în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.
    (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul prevăzut la art. 19 şi 20, se limitează la tipurile de date prevăzute în anexă.
    (3) În cazul cererilor privind actualizarea, rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal, termenul privind transmiterea răspunsului către persoana vizată este de 60 de zile de la data primirii cererii.
    (4) Persoanele ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) au dreptul să obţină, fără întârzieri nejustificate, informaţii cu privire la datele cu caracter personal care au fost puse la dispoziţia entităţilor/autorităţilor sau punctelor naţionale de contact, inclusiv data solicitării şi entitatea/autoritatea/punctul naţional de contact care le-a solicitat.
    (5) Orice persoană care se consideră vătămată, prin prelucrarea datelor cu caracter personal, în aplicarea prezentei ordonanţe, are dreptul de a formula plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanţa competentă, soluţionarea acesteia realizându-se în temeiul prevederilor Legii nr. 363/2018.

    ART. 23
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se desemnează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. ca entitate desemnată să perceapă tariful rutier în cadrul domeniilor SETRE ce vor fi stabilite pe drumurile de interes naţional, aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 24
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă:
    a) Ordonanţa Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 27 august 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 157/2009;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 10 septembrie 2014.


    ART. 25
    Prevederile prezentei ordonanţe, cu excepţia dispoziţiilor art. 3 alin. (1), nu se aplică raporturilor juridice aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, născute în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 157/2009, şi al Hotărârii Guvernului nr. 766/2014.

    Prezenta ordonanţă transpune Directiva (UE) 2019/520 a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2019 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 91 din 29 martie 2019.


                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Marian Neacşu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 31 ianuarie 2022.
    Nr. 8.
    ANEXA 1

    Structura şi setul de date privind vehiculele şi deţinătorii acestora, necesare căutărilor automate,
    şi elementele de date furnizate ca rezultat al căutărilor automate
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016