Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 5 din 23 iulie 2014  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 5 din 23 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 558 din 28 iulie 2014
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În toate contractele de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, Ministerul Fondurilor Europene este responsabil de managementul administrativ şi financiar al acestora şi le va semna în această calitate."

    2. La articolul 2, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) proiecte de asistenţă tehnică reprezintă proiecte finanţate de Comisia Europeană prin programe de asistenţă financiară nerambursabilă, pentru furnizarea de asistenţă tehnică beneficiarilor de proiecte din alte state. Asistenţa tehnică poate fi furnizată de instituţii ale administraţiei publice din România, fie singure, fie în parteneriat cu instituţii private naţionale şi internaţionale."

    3. La articolul 2, literele c), h) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) Autoritatea Administrativă de Înfrăţire Instituţională şi de Asistenţă Tehnică, denumită în continuare AAIIAT, este Ministerul Fondurilor Europene, responsabilă cu managementul administrativ şi financiar al proiectelor de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică, în care România va avea rol de donator de asistenţă tehnică;
    .......................................................................
    h) coordonator de proiect reprezintă persoana desemnată în acest sens din cadrul instituţiei furnizoare de asistenţă tehnică, care are rolul de a coordona implementarea proiectului de înfrăţire instituţională sau asistenţă tehnică;
    .......................................................................
    j)expert reprezintă funcţionarul public, funcţionarul public cu statut special, judecătorul, procurorul sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, personalul de probaţiune, consilierul pentru afaceri europene, personalul contractual, precum şi alte categorii de salariaţi din administraţia publică aşa cum sunt definiţi prin lege sau de personal din cadrul instituţiilor acreditate potrivit art. 2^1, care pot fi implicaţi în proiecte de înfrăţire instituţională şi proiecte de asistenţă tehnică din cadrul instituţiilor furnizoare de asistenţă tehnică care, în baza unui mandat, îndeplinesc misiuni cu caracter temporar în cadrul unui contract de înfrăţire instituţională, precum şi în cadrul unui contract de asistenţă tehnică."

    4. La articolul 2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
    "f^1) contract de asistenţă tehnică - contractul de prestări de servicii de asistenţă tehnică încheiat între beneficiarul de asistenţă şi instituţia furnizoare de asistenţă, în vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în implementarea proiectului."

    5. La articolul 2, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:
    "i^1) tarif zilnic per expert - reprezintă o sumă ofertată per expert cu luarea în considerare a numărului de zile prestate pe proiect în cadrul contractului de asistenţă tehnică. Suma acoperă cheltuielile expertului de cazare, de transport internaţional şi local, pentru hrană şi alte cheltuieli efectuate în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul proiectului, costul de administrare, indemnizaţia expertului ce include obligaţiile fiscale ale angajatului şi ale angajatorului."

    6. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Responsabilităţile AAIIAT referitoare la activitatea prevăzută la art. 1 sunt următoarele:
    a) asigură managementul administrativ şi financiar al proiectelor de înfrăţire instituţională şi asistenţă tehnică şi le va semna în această calitate;
    b) asigură consultanţă autorităţilor române în vederea pregătirii ofertelor şi a participării la reuniunile de selecţie şi la şedinţele de deschidere a ofertelor;
    c) avizează din punct de vedere procedural ofertele ce urmează a fi prezentate statului beneficiar, precum şi ofertele care urmează să fie depuse în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de asistenţă tehnică;
    d) oferă instruire cu privire la prevederile manualului de înfrăţire instituţională specialiştilor români care vor participa în proiectele de înfrăţire instituţională în calitate de coordonator de proiect şi consilier rezident de înfrăţire instituţională;
    e) oferă instruire cu privire la ghidurile practice pentru contractele cu finanţare nerambursabilă - acţiuni externe ale comunităţii europene şi alte prevederi comunitare specialiştilor români care vor participa în proiectele de asistenţă tehnică în calitate de coordonator de proiect şi experţi;
    f) asigură consultanţă şi sprijin pe durata negocierii şi semnării contractelor de înfrăţire instituţională şi pe durata selectării ofertelor şi atribuirii contractelor de asistenţă tehnică, precum şi pentru orice modificări ulterioare ale acestora;
    g) administrează baze de date cu experţi din diferite instituţii şi domenii de activitate;
    h) emite cereri de plată către instituţiile din ţările beneficiare ale asistenţei din partea României, abilitate să efectueze plăţile;
    i) emite facturi pentru serviciile prestate de către experţii români în cadrul contractelor de asistenţă tehnică şi în conformitate cu prevederile contractuale şi procedurile aplicabile;
    j) primeşte sume reprezentând plăţi efectuate de beneficiarul de asistenţă tehnică în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională şi de beneficiarul asistenţei tehnice în cadrul contractului de asistenţă tehnică;
    k) verifică şi autorizează plăţile efectuate în cadrul proiectelor;
    l) efectuează plăţile către consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, experţii cooptaţi şi către participanţii la vizitele de studii;
    m) deschide conturi bancare şi conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau al unei instituţii bancare private, pe care le administrează în regim de dublă semnătură;
    n) organizează şi conduce contabilitatea operaţiunilor desfăşurate în cadrul proiectului, conform normelor legale în vigoare."

    7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Ministerul Fondurilor Europene gestionează proiectele de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică pentru toţi ordonatorii principali de credite.
    (2) Ministerul Fondurilor Europene va deschide conturi bancare în lei şi în euro, prin care se vor derula toate operaţiunile financiare aferente participării la proiectele de înfrăţire instituţională şi asistenţă tehnică.
    (3) Ministerul Fondurilor Europene va încasa fondurile de la statul beneficiar al asistenţei tehnice şi va efectua plăţile necesare consilierilor rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorilor de proiect şi experţilor cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică în moneda euro."

    8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Cheltuielile eligibile ce urmează să fie efectuate pentru activitatea prevăzută la art. 1 din venituri proprii sunt cele necesare acoperirii următoarelor costuri pentru:
    a) contractarea de experţi pentru întocmirea aplicaţiei/ofertei în vederea aplicării în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională şi proiectelor de asistenţă tehnică;
    b) traducere şi interpretariat;
    c) transport, per diem alocate pentru asigurarea participării la reuniunile de prezentare a ofertelor organizate de administraţiile statelor beneficiare de proiecte de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică;
    d) logistică, birotică, achiziţii/închirieri/leasing autoturisme şi cheltuielile conexe, precum taxe de înmatriculare, asigurare obligatorie şi facultativă, revizii, carburant, necesare implementării proiectelor de înfrăţire instituţională şi asistenţă tehnică;
    e) întreţinere şi exploatare mijloace fixe şi obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare şi utilizate în cadrul activităţii de înfrăţire instituţională şi asistenţă tehnică;
    f) servicii de poştă şi curierat rapid;
    g) servicii notariale, de consultanţă şi reprezentare juridică aferente activităţii prevăzute la art. 1;
    h) activităţi de protocol;
    i) emiterea documentelor de călătorie/vize pentru personalul implicat în proiectele de asistenţă tehnică;
    j) instruirea personalului Ministerului Fondurilor Europene şi al instituţiilor furnizoare de asistenţă tehnică în ţară şi în străinătate, inclusiv costuri de transport, per diem, şi costuri pentru cazare şi hrană;
    k) diferenţele de curs valutar;
    l) comisioane, speze bancare aferente plăţilor efectuate şi garanţii;
    m) servicii pentru organizarea de evenimente."

    9. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) În vederea prezentării ofertelor de înfrăţire din delegaţii vor face parte coordonatorul de proiect, consilierul rezident de înfrăţire instituţională, alţi experţi propuşi în cadrul ofertei, iar în vederea prezentării ofertelor de asistenţă tehnică din delegaţii vor face parte coordonatorul de proiect, precum şi experţii propuşi în ofertă.
    (2) Reprezentanţii Ministerului Fondurilor Europene vor putea participa la toate reuniunile de prezentare a ofertelor, precum şi la reuniunile organizate în etapa de implementare a proiectelor de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică."

    10. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) În vederea îndeplinirii activităţii prevăzute la art. 1 vor fi cooptaţi consilieri rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatori de proiect, precum şi experţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică care vor fi remuneraţi pentru activitatea depusă în cadrul proiectului printro indemnizaţie stabilită în contractul de înfrăţire instituţională, respectiv contractul de asistenţă tehnică, în funcţie de numărul de zile lucrate şi în baza documentelor aprobate conform procedurilor prevăzute în normele metodologice.
    (2) Indemnizaţia pe care o primesc consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi pentru activitatea depusă în baza contractelor de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică este asimilată, din punct de vedere fiscal, veniturilor din salariu şi se impozitează potrivit legislaţiei în materie.
    (3) Indemnizaţia brută pe care o primesc consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi pentru activitatea depusă în baza contractelor de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică este asimilată salariului, din punctul de vedere al obligaţiilor fiscale, respectiv contribuţiilor sociale obligatorii, ce decurg din legislaţia specifică în vigoare.
    (4) Consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică, în care România este donator de asistenţă tehnică, îşi vor îndeplini misiunile în baza unui mandat aprobat de către conducătorul instituţiei furnizoare de asistenţă tehnică şi în conformitate cu prevederile legale in vigoare.
    (5) Prin derogare de la prevederile art. 94 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea depusă în cadrul contractelor de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică, în care România este donator de asistenţă tehnică, nu constituie situaţie de incompatibilitate pentru consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, şi nici pentru experţii cooptaţi.
    (6) Activitatea depusă în cadrul proiectului de către consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi de către experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională şi de asistenţă tehnică se va evalua la sfârşitul anului în funcţie de mandatul primit, obiectivele misiunii şi de rezultatele înregistrate şi descrise în raportul misiunii şi în raportul anual. Activitatea prestată şi rezultatele evaluării vor fi luate în considerare la evaluarea performanţelor anuale."

    11. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) În termen de maximum 5 zile de la revenirea în ţară, experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională şi al celor de asistenţă tehnică vor prezenta conducerii Ministerului Fondurilor Europene un raport de misiune aprobat la nivelul instituţiei donatoare.
    (2) În vederea evaluării anuale a performantelor profesionale prevăzute de legislaţia specifică funcţiei publice, experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică prezintă conducerii instituţiei donatoare de asistenţă tehnică, la sfârşitul anului, un raport anual al activităţilor desfăşurate în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică. Activitatea prestată şi rezultatele evaluării vor fi luate în considerare la evaluarea performanţelor anuale."

    12. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Pe perioada desfăşurării misiunilor, consilierii rezidenţi, coordonatorii de proiect şi experţii din cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională, precum şi coordonatorii de proiect şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică îşi păstrează funcţia publică şi drepturile salariale aferente, potrivit legii.
    (2) Perioada în care consilierii rezidenţi de înfrăţire instituţională, coordonatorii de proiect, precum şi experţii cooptaţi în cadrul proiectelor de înfrăţire instituţională şi al proiectelor de asistenţă tehnică îşi desfăşoară activitatea constituie vechime în muncă/vechime în specialitatea funcţiei/vechime în gradul profesional, care va fi înregistrată în mod corespunzător, potrivit legislaţiei în vigoare."

    13. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Toate operaţiunile desfăşurate se vor realiza în conformitate cu legislaţia română în vigoare, cu Manualul de înfrăţire instituţională, Ghidurile practice pentru contractele cu finanţare nerambursabilă - acţiuni externe ale comunităţii europene, elaborate de Comisia Europeană, care stau la baza semnării şi implementării contractului de înfrăţire instituţională şi a contractelor de asistenţă tehnică şi sunt publicate pe site-ul oficial al Comisiei Europene, şi cu legislaţia statului beneficiar, după caz."


    ART. II
    În tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2009, cu modificările ulterioare, denumirea "Autoritatea Administrativă de Înfrăţire Instituţională" se înlocuieşte cu denumirea "Autoritatea Administrativă de Înfrăţire Instituţională şi de Asistenţă Tehnică".

    ART. III
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 168/2009, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    VICTOR-VIOREL PONTA
                    Contrasemnează:
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Eugen Orlando Teodorovici
                    p. Ministrul muncii, familiei,
                    protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
                    Teodor Codrin Scutaru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 23 iulie 2014.
    Nr. 5.

    ----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016