Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 39 din 31 august 2023  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2020 privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 39 din 31 august 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2020 privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 791 din 1 septembrie 2023
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 193/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Legea nr. 249/2020 privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1079 din 13 noiembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "LEGE
    privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului zaharat"

    2. După articolul 1 se introduce un nou articol, art. 1^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
    a) măsuri de prevenire şi depistare precoce a diabetului zaharat - ansamblul intervenţiilor asupra factorilor cu efect nefavorabil sănătăţii efectuate în scopul reducerii riscurilor de diabet zaharat;
    b) prevenţia primordială a diabetului zaharat - adaptarea strategiilor în faza de toleranţă normală la glucoză pentru a opri apariţia factorilor de risc;
    c) prevenţia primară - totalitatea intervenţiilor efectuate în scopul contracarării riscului de îmbolnăvire prin diabet zaharat;
    d) prevenţia secundară - totalitatea strategiilor efectuate după depistarea diabetului zaharat pentru a preveni sau a întârzia dezvoltarea complicaţiilor cronice ale bolii;
    e) prevenţia terţiară - intervenţia care se realizează în stadiul în care există deja complicaţii, cu scopul de a preveni progresia acestora;
    f) educaţie terapeutică a persoanei cu diabet zaharat - procesul de educaţie gestionat de personalul care are competenţă profesională în domeniul educării unei persoane diagnosticate cu diabet zaharat, a unui grup de bolnavi şi/sau a familiilor acestora în sensul implicării lor în managementul propriei boli şi de a preveni complicaţiile acesteia, concomitent cu menţinerea sau îmbunătăţirea calităţii vieţii."

    3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    În vederea respectării dreptului persoanelor de a beneficia de servicii pentru prevenirea şi depistarea precoce a diabetului zaharat, autorităţile şi instituţiile publice competente au următoarele obligaţii:
    a) să ia măsuri adecvate de natură a determina adoptarea şi menţinerea de către populaţie a unui stil de viaţă sănătos şi responsabil;
    b) să ia măsurile necesare pentru asigurarea accesului persoanelor la servicii medicale acordate în scopul depistării precoce a diabetului zaharat;
    c) să asigure cadrul legal şi instituţional astfel încât orice persoană diagnosticată cu o formă de diabet zaharat să beneficieze de servicii medicale, servicii conexe actului medical, educaţie terapeutică, tratament farmacologic, dispozitive medicale şi altele asemenea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

    4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) În vederea menţinerii unei bune stări de sănătate, populaţia este informată, încurajată şi sprijinită în mod activ şi regulat, pentru adoptarea şi menţinerea unui stil de viaţă sănătos şi responsabil pe tot parcursul vieţii, prin campanii de informare-educare-comunicare şi programe de educaţie pentru sănătate şi promovare a sănătăţii în comunităţi, potrivit prevederilor art. 6 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Campaniile şi programele prevăzute la alin. (1) se pot desfăşura la nivel naţional, comunitar şi individual, după caz."

    5. La articolul 4 alineatul (1), litera e) se abrogă.
    6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Planul naţional de prevenţie a diabetului zaharat cuprinde programe, proiecte şi activităţi în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi depistare precoce a diabetului zaharat prevăzute la art. 1^1 lit. a).
    (2) În cuprinsul Planului naţional de prevenţie a diabetului zaharat se includ, fără a se limita însă la acestea, prevederi referitoare la:
    a) obiectivele generale şi specifice;
    b) beneficiarii şi participanţii la programele, proiectele şi activităţile cuprinse în Planul naţional de prevenţie a diabetului zaharat, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora;
    c) activităţile şi serviciile acordate de participanţii la programele, proiectele şi activităţile cuprinse în Planul naţional de prevenţie a diabetului zaharat;
    d) modalităţile şi procedurile de colaborare între participanţii la programele, proiectele şi activităţile cuprinse în Planul naţional de prevenţie a diabetului zaharat;
    e) competenţele şi responsabilităţile participanţilor la programele, proiectele şi activităţile cuprinse în Planul naţional de prevenţie a diabetului zaharat;
    f) indicatorii şi rezultatele aşteptate pe baza cărora se vor realiza monitorizarea evoluţiei şi măsurarea rezultatelor implementării Planului naţional de prevenţie a diabetului zaharat;
    g) responsabilităţile autorităţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în implementarea măsurilor de prevenire şi depistare precoce a diabetului zaharat;
    h) implicaţiile bugetare şi sursele de finanţare a programelor, proiectelor şi activităţilor cuprinse în Planul naţional de prevenţie a diabetului zaharat.
    (3) Planul naţional de prevenţie a diabetului zaharat conţine cel puţin un proiect cu obiective comune ale Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei."

    7. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Intervenţiile în vederea reducerii riscului de diabet zaharat sau dizabilitate din cadrul Planului naţional de prevenţie a diabetului zaharat sunt finanţate, după caz, de la bugetul de stat, prin bugetele autorităţilor şi instituţiilor publice cu responsabilităţi în realizarea acestuia, de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la bugetele locale, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din alte surse legal constituite, potrivit legii.
    (2) Fundamentarea sumelor necesare pentru realizarea intervenţiilor în vederea reducerii riscului de diabet zaharat sau dizabilitate, includerea acestora în bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia sumelor alocate anual sunt în responsabilitatea fiecărei autorităţi şi instituţii publice implicate în implementarea Planului naţional de prevenţie a diabetului zaharat."

    8. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Entităţile prevăzute la alin. (2) propun proiecte pentru promovarea şi adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi responsabil de către populaţie, precum şi pentru evaluarea periodică sau continuă a stării de sănătate în ceea ce priveşte prevenţia diabetului zaharat, a căror sursă de finanţare se asigură potrivit Planului naţional de prevenţie a diabetului zaharat."

    9. La articolul 11 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:
    "f) alte entităţi de drept public sau privat care au ca scop promovarea unui stil de viaţă sănătos;"

    10. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Criteriile, metodologia de eligibilitate şi de aprobare a proiectelor, precum şi procedura de verificare şi evaluare a executării proiectelor sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul din cadrul căruia se asigură sursa de finanţare pentru implementarea proiectului."

    11. La articolul 11, alineatele (5) şi (6) se abrogă.
    12. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Registrul naţional de diabet zaharat şi prediabet este o platformă electronică dezvoltată în scopul de a realiza înregistrarea datelor personale şi medicale ale pacienţilor cu prediabet şi diabet zaharat într-o bază de date unică la nivel naţional şi poate fi în interconexiune cu dosarul electronic de sănătate al pacientului potrivit art. 346^1-346^12 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Registrul naţional de diabet zaharat şi prediabet se organizează şi funcţionează în condiţiile prevăzute prin hotărâre a Guvernului.
    (3) Fondurile necesare pentru proiectarea, realizarea, mentenanţa şi dezvoltarea permanentă a platformei electronice prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, din bugetul fondurilor externe nerambursabile sau din alte surse legal constituite.
    (4) Prelucrarea datelor cu caracter personal şi medical ale pacienţilor cu prediabet şi diabet zaharat în cadrul Registrului naţional de diabet zaharat şi prediabet se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.
    (5) Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică adoptă măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate şi confidenţialitate a datelor, potrivit prevederilor art. 32 din Regulamentul (UE) 2016/679.
    (6) Înregistrarea datelor prevăzute la alin. (1) în cadrul Registrului naţional de diabet zaharat şi prediabet este obligatorie pentru toate unităţile prevăzute la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se realizează cu respectarea prevederilor alin. (4) şi cu respectarea tuturor garanţiilor şi exigenţelor privind confidenţialitatea datelor.
    (7) Prin utilizarea datelor înregistrate în Registrul naţional de diabet zaharat şi prediabet se înţelege colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, transmiterea către registru, consultarea acestora de către medici, precum şi de către Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică.
    (8) Utilizarea datelor înregistrate în Registrul naţional de diabet zaharat şi prediabet este permisă Ministerului Sănătăţii şi Institutului Naţional de Sănătate Publică şi în vederea realizării de rapoarte, analize şi evaluări statistice."

    13. Articolul 15 se abrogă.
    14. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Registrul naţional de diabet zaharat şi prediabet trebuie să permită înregistrarea pacienţilor cu un număr unic de înregistrare pe tipuri de diabet.
    (2) Registrul naţional de diabet zaharat şi prediabet trebuie să permită extragerea şi prelucrarea unor liste referitoare la persoanele înscrise în programul de prevenţie a diabetului zaharat, precum şi extragerea şi prelucrarea în scop statistic şi medical a informaţiilor pe care acesta le stochează.
    (3) Medicul curant reprezentat prin medicul cu specialitatea diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicul cu competenţă/atestat în diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice sau în diabetologie pediatrică sau medicul de familie, după caz, are obligaţia de a înregistra pacientul în Registrul naţional de diabet zaharat şi prediabet."

    15. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Implementarea măsurilor de prevenire şi depistare precoce a diabetului zaharat se realizează cu respectarea prevederilor actelor normative aplicabile domeniilor în care se înscriu măsurile incluse în Planul naţional de prevenţie a diabetului zaharat."

    16. Articolul 18 se abrogă.
    17. Articolul 19 se abrogă.
    18. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Medicul de familie realizează o dată la doi ani sau, după caz, actualizează o evaluare pentru fiecare pacient din lista proprie cu privire la factorii ambientali în care acesta trăieşte acasă şi la locul de muncă, regimul şi igiena alimentară, stilul de viaţă şi atitudinea faţă de sănătatea proprie, starea generală de sănătate şi afecţiunile cu care este în evidenţă."

    19. La articolul 20, alineatul (4) se abrogă.
    20. Articolul 22 se abrogă.
    21. Articolul 23 se abrogă.
    22. Articolul 24 se abrogă.
    23. Articolul 25 se abrogă.
    24. Articolul 26 se abrogă.
    25. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Institutul Naţional de Sănătate Publică elaborează criteriile de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale din punctul de vedere al gradului de asigurare a posibilităţii de a face sport şi mişcare, precum şi procedura de aplicare a acestora. Criteriile de clasificare au în vedere, prin raportare la numărul de locuitori, în special existenţa şi facilitatea de acces şi de folosinţă a:
    a) sălilor şi a terenurilor de sport;
    b) parcurilor;
    c) pistelor de bicicletă;
    d) bazinelor de înot;
    e) dotărilor suplimentare din parcuri şi spaţiile publice de natură a permite efectuarea sportului şi exerciţiilor fizice de către populaţie în mod gratuit;
    f) unor trasee pietonale;
    g) organizarea ori finanţarea cu regularitate a unor concursuri şi competiţii sportive cu caracter de masă, îndeosebi a celor organizate de către unităţile de învăţământ.
    (2) Criteriile de clasificare şi procedura de aplicare a acestora prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (3) Clasificarea şi notarea fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se realizează începând cu anul 2024, prin acordarea unor culori în funcţie de gradul de îndeplinire a criteriilor de clasificare prevăzute la alin. (1), după cum urmează:
    a) roşu, dacă criteriile sunt îndeplinite în proporţie de până la 35%;
    b) galben, dacă criteriile sunt îndeplinite în proporţie între 35% şi 70%;
    c) verde, dacă criteriile sunt îndeplinite în proporţie mai mare de 70%.
    (4) Autoritatea administraţiei publice locale, în urma colaborării cu direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, publică anual pe site-ul instituţiei stadiul îndeplinirii criteriilor de clasificare şi culoarea în care se încadrează."

    26. Articolul 35 se abrogă.


    ART. II
    În întreg cuprinsul Legii nr. 249/2020 privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului, termenul „diabet“ se înlocuieşte cu sintagma „diabet zaharat“, iar sintagma „Program naţional de prevenţie a diabetului“ se înlocuieşte cu sintagma „Plan naţional de prevenţie a diabetului zaharat“.

    ART. III
    (1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, Planul naţional de prevenţie a diabetului zaharat, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 249/2020 privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă.
    (2) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, organizarea şi funcţionarea Registrului naţional de diabet zaharat şi prediabet, potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 249/2020, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă.
    (3) În termen de 240 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, criteriile de clasificare şi procedura de aplicare potrivit prevederilor art. 32 alin. (2) din Legea nr. 249/2020, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
                    Marian-Cătălin Predoiu
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Eduard Bachide,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 31 august 2023.
    Nr. 39.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016