Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 3 din 11 ianuarie 2023  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 3 din 11 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 39 din 12 ianuarie 2023
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX.1 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1179 din 8 decembrie 2022, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Companiei Naţionale «Poşta Română» - S.A. i se încredinţează cu titlu de exclusivitate prestarea serviciilor de emitere, tipărire, formare şi condiţionare a plicurilor conţinând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor şi înştiinţări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate şi de distribuire, prin trimitere de corespondenţă cu confirmare de primire, tipărire, distribuire şi colectare a declaraţiilor pe propria răspundere, precum şi de efectuare de plăţi prin serviciul de mandat poştal de către beneficiarii de sprijin, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă."

    2. La articolul 2, literele a), g), i), k) şi l) se modifică şi vor aveaurmătorul cuprins:
    "a) beneficiar de sprijin - categorii de persoane/familii considerate vulnerabile în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prevăzute la art. 3 alin. (1), cetăţeni români cu domiciliul în România şi care beneficiază de sprijin pentru compensarea preţului la energie;
    ......................................................
g) dovada serviciului de mandat poştal - documentul justificativ, cu regim special, emis în formă materială şi/sau, după caz, în format electronic pentru plăţile efectuate atât la domiciliul beneficiarului de sprijin, cât şi la sediul subunităţilor poştale, prin care beneficiarul sprijinului efectuează plăţile prin serviciul de mandat poştal prin intermediul salariatului poştal, respectiv prin care sunt virate în conturile de disponibil ale furnizorilor de energie/asociaţiilor de proprietari/locatari sumele datorate de beneficiarii de sprijin pentru consumul de energie;
    .....................................................
i) convenţie pentru prestarea serviciului de mandat poştal - convenţie încheiată între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, şi Compania Naţională «Poşta Română» - S.A, pentru a se asigura emiterea, tipărirea, formarea şi condiţionarea plicurilor conţinând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor şi înştiinţări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate şi de distribuire, prin trimitere de corespondenţă cu confirmare de primire, tipărire, distribuire, preluare şi prelucrare a declaraţiilor pe propria răspundere şi a înştiinţărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate, precum şi efectuare de plăţi prin serviciul de mandat poştal de către beneficiarii de sprijin, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
    ..............................................
k) loc de consum - adresa de domiciliu sau de reşedinţă a beneficiarului de sprijin pentru care se va asigura compensarea preţului la energie în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, menţionată în actul de identitate sau, după caz, în documentul care atestă încadrarea în una dintre categoriile de beneficiari prevăzute la art. 3 alin. (1) şi care poate fi mandatul poştal sau decizia ori dispoziţia de acordare a sprijinului la venitul minim garantat sau alocaţiei pentru susţinerea familiei;
l) venit de eligibilitate - media veniturilor persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa comun/comună la un loc de consum;"

    3. La articolul 2, după litera l) se introduc două noi litere, lit. m) şi n), cu următorul cuprins:
    "m) declaraţie pe propria răspundere - document justificativ care atestă datele de identificare ale persoanelor şi coabitanţilor care nu se regăsesc în baza de date a Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor;
n) trimitere de corespondenţă cu confirmare de primire distribuită - care se regăseşte în una dintre următoarele categorii: predată la destinaţie, avizată şi la dispoziţia destinatarului, trimitere de corespondenţă care nu se poate preda din diverse motive: destinatar decedat sau adresă incompletă, trimitere refuzată şi retur."

    4. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care la un loc de consum domiciliază sau are/au reşedinţa unul sau mai mulţi beneficiari de sprijin, sprijinul pentru compensarea preţului la energie se acordă o singură dată pe loc de consum, indiferent dacă acesta este sau nu titularul contractului de furnizare, cu condiţia ca locul de consum să coincidă cu domiciliul sau reşedinţa beneficiarului de sprijin, respectiv cu adresa menţionată în documentul care atestă încadrarea în una dintre categoriile de beneficiari prevăzute la alin. (1)."

    5. La articolul 4 alineatul (2), partea introductivă şi litera f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Determinarea nivelului venitului lunar se realizează potrivit următoarelor reguli:
    ................................................
f) pentru veniturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se iau în calcul veniturile aferente lunii de plată anterioare acordării sprijinului;"

    6. La articolul 4 alineatul (2), după litera f) se introduc trei noi litere, lit. g)-i), cu următorul cuprins:
    "g) venitul lunar realizat, utilizat la verificarea încadrării în limita de venituri prevăzută la art. 3 alin. (1), se determină prin cumularea venitului lunar calculat potrivit lit. d) cu venitul lunar determinat potrivit lit. e) şi cu venitul determinat potrivit lit. f);
h) pentru coabitanţii identificaţi la un loc de consum se iau în calcul aceleaşi venituri şi aceeaşi modalitate de calcul al venitului lunar realizat, precum în cazul beneficiarilor de sprijin;
i) venitul de eligibilitate utilizat pentru verificarea încadrării în prevederile art. 3 alin. (5) privind media veniturilor per locuitor/gospodărie se calculează prin însumarea veniturilor lunare realizate de către beneficiarii de sprijin şi coabitanţi, potrivit regulilor stabilite la lit. g), şi împărţirea rezultatului la numărul de persoane care au domiciliul comun la respectivul loc de consum."

    7. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) 700 lei/semestru, se acordă începând cu luna februarie 2023 pentru perioada 1 ianuarie 2023-30 iunie 2023;"

    8. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Sprijinul prevăzut la alin. (1) se acordă categoriilor de beneficiari prevăzuţi la art. 3 alin. (1) şi poate fi utilizat doar în cazul în care este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 3 alin. (3);"

    9. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Sprijinul pentru compensarea facturilor la energie se acordă categoriilor de beneficiari prevăzuţi la art. 3 alin. (1), pe baza cardului de energie, denumit în continuare card, emis pe baza listelor de potenţiali beneficiari, comunicate de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, denumit în continuare MMSS."

    10. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Listele de potenţiali beneficiari pentru tranşa II de sprijin se comunică de către MMSS cel târziu până la data de 27 iulie 2023."

    11. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Cardul de energie oferă dreptul beneficiarului să efectueze plăţi prin serviciul de mandat poştal, pentru decontarea datoriilor curente şi/sau restante pe care acesta le are către furnizorii de energie pentru consumurile de energie pe care le înregistrează la locul de consum pentru care se îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 3 alin. (3)."

    12. La articolul 6, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În baza cardului de energie, MIPE virează sume prin serviciul de mandat poştal, prin Compania Naţională «Poşta Română» - S.A., pentru beneficiarii cardului de energie, în valoarea prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă şi la termenele prevăzute de aceasta, pentru beneficiarii prevăzuţi în listele de beneficiari. În situaţia în care la aceeaşi adresă sunt prevăzuţi mai mulţi beneficiari se depune o singură dată suma prevăzută pentru sprijin în vederea compensării preţului la energie care poate fi utilizată de către unul dintre beneficiari, care îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 3 alin. (3)."

    13. La articolul 6, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Este interzisă utilizarea cardului de energie pentru a deconta datorii curente şi/sau restante faţă de furnizorii de energie pentru locuri de consum pentru care nu se îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 3 alin. (3) sau pentru plata datoriilor curente şi/sau restante ale unor persoane terţe."

    14. La articolul 6 alineatul (8), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) să utilizeze cardul de energie personal împreună cu actul de identitate valabil sau prin împuternicit legal împreună cu actul de identitate valabil al împuternicitului."

    15. La articolul 6, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) Perioada de valabilitate a cardului de energie pentru semestrul I al anului 2023 este până la data de 31 decembrie 2023 şi acesta poate fi acceptat în reţeaua teritorială a Companiei Naţionale «Poşta Română» - S.A. până la data de 27 decembrie 2023."

    16. La articolul 6, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) Perioada de valabilitate a cardului de energie pentru semestrul al II-lea al anului 2023 este până la data de 31 decembrie 2023 şi poate fi acceptat în reţeaua teritorială a Companiei Naţionale «Poşta Română» - S.A. până la data de 27 decembrie 2023."

    17. La articolul 6, alineatul (18) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(18) Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. va reemite cardul de energie în termen de maximum 10 zile de la data solicitării beneficiarului, tarifele de emitere, tipărire şi distribuire fiind suportate de către beneficiarul cardului de energie."

    18. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) MIPE virează sumele necesare plăţii sprijinului pentru compensarea preţului la energie în contul de disponibil al Companiei Naţionale «Poşta Română» - S.A, începând cu luna februarie 2023, respectiv începând cu luna septembrie 2023, pe baza listei de beneficiari emise de MMSS şi a cardurilor de energie emise şi distribuite."

    19. La articolul 7, după alineatul (5) se introduc şase noi alineate, alin. (5^1)-(5^6), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) pot încasa în numerar, la oficiile poştale, sumele plătite pentru procurarea lemnelor de foc pentru sezonul rece 2022-2023. În vederea încasării sumei în numerar, beneficiarii de sprijin prezintă următoarele documente justificative:
    a) cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poştal;
    b) actul de identitate al beneficiarului de sprijin;
    c) documentul/documentele justificativ/justificative prin care face dovada că a achiziţionat material lemnos pentru încălzire care este utilizat la locul de consum, prin înscrierea acestuia pe documentele justificative şi dovada achitării acestora către furnizorul de lemne de foc, cum ar fi avizul de însoţire a mărfii, factura, bonuri fiscale etc.;
    d) în situaţia în care beneficiarul cardului de energie are alt domiciliu sau altă reşedinţă decât cel/cea care este inscripţionat/inscripţionată pe cardul de energie, contractul privind furnizarea materialului lemnos la domiciliu sau reşedinţă împreună cu declaraţia pe propria răspundere că utilizează sprijinul pentru compensarea preţului la energie la adresa unde locuieşte.
(5^2) În baza documentelor de mai sus, la oficiul poştal, se emite un mandat poştal cu achitare în numerar către beneficiarul de sprijin, în limita soldului existent pe cardul de energie.
(5^3) La decontarea sumelor reprezentând contravaloarea materialului lemnos potrivit alin. (5^1) şi (5^2), Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. va exercita aceleaşi obligaţii precum cele prevăzute la alin. (8), inclusiv interogarea bazei de date de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru validarea furnizorului de material lemnos.
(5^4) Furnizorii de lemne pentru foc care, pentru decontare prin orice modalitate: numerar, transfer bancar, cec şi alte instrumente de plată, utilizează sprijinul pentru compensarea preţurilor la energie pentru sezonul rece 2022-2023 finanţat din fonduri externe nerambursabile răspund pentru realitatea cheltuielilor efectuate şi a preţurilor practicate, fiind obligaţi să evidenţieze distinct sumele care au fost achitate în numerar de către beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1).
(5^5) Utilizarea de documente justificative pentru decontarea prin orice modalitate a contravalorii materialului lemnos care nu sunt conforme cu realitatea de către beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) şi de către furnizorii prevăzuţi la alin. (5^4) sau neorganizarea evidenţei contabile pentru a asigura evidenţa materialului lemnos valorificat atrage după sine răspunderea civilă şi penală.
(5^6) Furnizorii de material lemnos care utilizează pentru decontare prin orice modalitate sprijinul acordat din fonduri externe nerambursabile pentru categoriile de beneficiari prevăzuţi la art. 3 alin. (1) au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii de management/organismelor intermediare/autorităţii de audit/ organelor de control abilitate de lege documentele justificative solicitate în termen de 5 zile de la data solicitării în scris."

    20. La articolul 7 alineatul (7), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) actul de identitate al beneficiarului de sprijin şi, după caz, documentele prevăzute la art. 2 lit. k);"

    21. La articolul 7 alineatul (7), litera d) se abrogă.
    22. La articolul 7 alineatul (8), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) să verifice identitatea beneficiarului de sprijin sau a împuternicitului acestuia în cazul situaţiei prevăzute la art. 3 alin. (6), inclusiv prin scanarea codului unic de bare, precum şi faptul că documentele prevăzute la alin. (7) lit. c) sunt emise pentru punctul de consum la care beneficiarul de sprijin are domiciliul sau reşedinţa;"

    23. La articolul 7 alineatul (8), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) să verifice informaţiile de pe documentele justificative prezentate de beneficiarul de sprijin pentru efectuarea plăţilor prin serviciul de mandat poştal şi să le introducă în sistemul informatic pentru a fi transmise în vederea virării sumelor către furnizorul/furnizorii de energie sau către asociaţiile de proprietari/locatari;"

    24. La articolul 7, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) Subunităţile poştale informatizate din reţeaua Companiei Naţionale «Poşta Română» - S.A. pot accepta pentru plata mandatului poştal cardurile de energie ale tuturor persoanelor eligibile. Subunităţile poştale neinformatizate pot accepta pentru plata mandatului poştal doar carduri de energie ale beneficiarilor de sprijin pentru compensarea preţului la energie care au domiciliul sau reşedinţa în raza de distribuire a acestora."

    25. La articolul 7 alineatul (13), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) datele de identificare şi adresa de domiciliu sau reşedinţă ale beneficiarului de sprijin;"

    26. La articolul 7, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alin. (23), cu următorul cuprins:
    "(23) Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. are obligaţia de a trimite către asociaţiile de proprietari/locatari modelul de certificat de validare a datoriilor şi instrucţiuni privind modul de completare a acestora. De asemenea, Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. are obligaţia să transmită înştiinţări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate."

    27. La articolul 8, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Certificatul de validare a datoriilor se emite pentru beneficiarul de sprijin care figurează în evidenţele asociaţiei de proprietari/locatari, fără a fi permisă emiterea pentru o altă persoană terţă."

    28. La articolul 8, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alin. (14), cu următorul cuprins:
    "(14) Asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a completa certificatele de validare a datoriei în conformitate cu instrucţiunile primite în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (23)."

    29. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Furnizorii de butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire care utilizează pentru decontare sprijinul pentru compensarea preţurilor la energie finanţat din fonduri externe nerambursabile pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii de management/organismelor intermediare/autorităţii de audit/organelor de control abilitate de lege documentele justificative solicitate în termen de 5 zile de la data solicitării în scris."

    30. La articolul 11, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) tariful aferent tipăririi, împlicuirii şi distribuirii cardurilor de energie, a certificatelor de validare a datoriilor şi a instrucţiunilor privind modul de completare a acestora utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poştal şi a înştiinţărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate;"

    31. La articolul 11, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:
    "d) tariful aferent serviciului de tipărire, distribuire, preluare, scanare şi transmitere a informaţiilor conţinute în declaraţiile pe propria răspundere."

    32. La articolul 12 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) în cazul celor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) de către Casa Naţională de Pensii Publice, respectiv de către casele de pensii sectoriale şi reprezintă beneficiarii aflaţi în plată şi care au împlinit vârsta de 60 de ani în anul 2022 pentru tranşa I, respectiv au împlinit vârsta de 60 de ani până în luna iunie 2023 pentru tranşa II, cu excepţia pensionarilor cu pensie de invaliditate;"

    33. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În elaborarea listelor privind beneficiarii potenţial eligibili pentru sprijinul destinat persoanelor vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, MMSS se va asigura, prin instituţiile aflate în subordinea/sub autoritatea acestuia, cu privire la eligibilitatea beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 4 alin. (1) şi alin. (2) lit. f).
(3) Casele de pensii sectoriale transmit Casei Naţionale de Pensii Publice listele asumate cu beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) aflaţi în evidenţa acestora, întocmite în condiţiile art. 25 alin. (24), în vederea centralizării şi transmiterii de către Casa Naţională de Pensii Publice a listei finale la MMSS, cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de transmiterea situaţiei către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, denumit în continuare STS."

    34. La articolul 13, alineatul (1) se abrogă.
    35. La articolul 13, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) MMSS actualizează semestrial listele cu beneficiarii de sprijin stabiliţi conform art. 12 şi reprezintă beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) aflaţi în plată, respectiv în evidenţă la datele prevăzute la art. 6 alin. (1). Pentru beneficiarii de sprijin nou-introduşi vor fi eliberate noi carduri de energie.
(4) MMSS va asigura furnizarea informaţiilor şi soluţionarea petiţiilor, prin ANPIS, Casa Naţională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale, privind eligibilitatea beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1), din punctul de vedere al veniturilor, primite prin intermediul serviciului telefonic dedicat organizat la nivelul Companiei Naţionale «Poşta Română» - S.A."

    36. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) MIPE încheie, în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, o convenţie cu Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. pentru a se asigura emiterea, tipărirea, formarea şi condiţionarea plicurilor conţinând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor şi înştiinţări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate şi distribuirea prin trimitere de corespondenţă cu confirmare de primire, tipărirea, distribuirea, preluarea şi prelucrarea declaraţiilor pe propria răspundere şi a înştiinţărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate, precum şi efectuarea de plăţi prin serviciul de mandat poştal de către beneficiarii de sprijin, în termen de 10 zile de la data emiterii ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene privind modelul de card de energie, modelul de certificat pentru validarea datoriei faţă de asociaţiile de proprietari/locatari, precum şi modelul de înştiinţare privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate."

    37. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Convenţia prevăzută la alin. (1) poate fi modificată cu acordul părţilor, prin act adiţional."

    38. La articolul 15, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Tariful aferent tipăririi, împlicuirii şi distribuirii cardurilor de energie, a certificatelor de validare a datoriilor şi a înştiinţărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate în baza listelor primite de la MIPE utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poştal este de 7,68 lei/trimitere."

    39. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Tariful aferent serviciului de tipărire, distribuire, preluare, scanare şi transmitere a informaţiilor conţinute în declaraţiile pe propria răspundere comunicate persoanelor în baza listelor primite de la MIPE este de 5,78 lei/loc de consum."

    40. La articolul 19 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) tariful aferent tipăririi, împlicuirii şi distribuirii cardurilor de energie, a certificatelor de validare a datoriilor şi a înştiinţărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poştal;"

    41. La articolul 19 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:
    "c) tariful aferent serviciului de tipărire, distribuire, preluare, scanare şi transmitere a informaţiilor conţinute în declaraţiile pe propria răspundere."

    42. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Convenţia încheiată între MIPE şi Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. pentru emiterea, tipărirea, formarea şi condiţionarea plicurilor conţinând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor şi înştiinţări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate şi distribuirea prin trimitere de corespondenţă cu confirmare de primire, tipărirea, distribuirea, preluarea şi prelucrarea declaraţiilor pe propria răspundere şi a înştiinţărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate, precum şi efectuarea de plăţi prin serviciul de mandat poştal de către beneficiarii de sprijin constituie document justificativ în baza căruia se angajează, lichidează, ordonanţează şi se efectuează plata, potrivit normelor legale în vigoare."

    43. La articolul 22, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Se autorizează unitatea de implementare din cadrul MIPE să efectueze transferul sumelor necesare reprezentând sprijinul pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării costului la energie în contul de disponibil al Companiei Naţionale «Poşta Română» - S.A. în baza listelor de beneficiari întocmite de MMSS şi verificate de STS potrivit prevederilor art. 25, a cardurilor de energie emise, la care se adaugă un procent de 10% din valoarea acestora în vederea asigurării resurselor financiare necesare cardurilor de energie emise după verificările efectuate potrivit prevederilor art. 25 alin. (21). Transferul sumelor necesare pentru sprijinul populaţiei vulnerabile în vederea compensării preţului la energie se efectuează pe baza convenţiei încheiate între MIPE şi Compania Naţională «Poşta Română» - S.A, cu respectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor."

    44. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    Pentru derularea măsurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în vederea acordării sprijinului necesar populaţiei vulnerabile pentru compensarea preţului la energie cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. va asigura sistemul informatic necesar gestionării programului, dotările şi echipamentele necesare, precum şi alte cheltuieli necesare, în condiţiile art. 117 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare."

    45. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) În vederea întocmirii listelor cu beneficiarii de sprijin pentru compensarea preţului la energie, menţionate la art. 6 alin. (1), se utilizează aplicaţia informatică dezvoltată în acest sens de către STS.
    (2) MMSS întocmeşte lista potenţialilor beneficiari cu numele, prenumele şi CNP-ul fiecărei persoane care se încadrează în categoriile de beneficiari prevăzute la art. 3 alin. (1).
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul persoanelor care se încadrează la art. 3 alin. (1) lit. c) şi d), lista potenţialilor beneficiari conţine şi adresa la care aceştia figurează în bazele de date ale MMSS.
    (4) Datele din lista menţionată la alin. (2) sunt interogate de STS prin intermediul aplicaţiei menţionate la alin. (1) la Ministerul Finanţelor şi ANAF în vederea verificării veniturilor potenţialilor beneficiari, prin raportare la prevederile art. 4.
    (5) După verificările efectuate conform alin. (4), pentru potenţialii beneficiari care îndeplinesc condiţiile individuale de venit, după cum sunt prevăzute la art. 3 alin (1) lit. a) şi b), STS interoghează prin intermediul aplicaţiei menţionate la alin. (1) datele disponibile la Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumită în continuare DGEP, în vederea obţinerii listei persoanelor care au domiciliul comun aferent unui loc de consum. Rezultatele returnate în urma interogării conţin doar CNP-urile persoanelor care au domiciliul comun pentru respectivul loc de consum, adresa de domiciliu/reşedinţă şi informaţii referitoare la deces, dacă este cazul.
    (6) În cazul în care numărul persoanelor care au domiciliul comun aferent unui loc de consum este mai mare de 15, interogarea menţionată la alin. (5) va întoarce doar numărul acestora.
    (7) Interogările de date prevăzute la alin. (5) nu se efectuează în cazul persoanelor care se încadrează la art. 3 alin. (1) lit. c) şi d).
    (8) CNP-urile persoanelor menţionate în lista prevăzută la alin. (2) împreună cu CNP-urile coabitanţilor sunt interogate în bazele de date disponibile la Ministerul Finanţelor, ANAF, MMSS, casele de pensii neintegrate în sistemul public de pensii şi instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia cazurilor în care informaţiile fac obiectul unor cerinţe de securitate specifice, în vederea obţinerii, pentru fiecare loc de consum, a mediei veniturilor coabitanţilor care au domiciliul sau reşedinţa la respectivul loc de consum.
    (9) Interogările de date prevăzute la alin. (5) se efectuează raportat la datele disponibile în sistemele informatice la data de 12 ianuarie 2023, respectiv 12 august 2023.
    (10) În calculul mediei veniturilor coabitanţilor care au domiciliul sau reşedinţa la acelaşi loc de consum nu se vor lua în calcul veniturile coabitanţilor persoane străine rezidente în România.
    (11) În urma procesării interogărilor prevăzute la alin. (5) şi (8), lista prevăzută la alin. (2) se completează cu date privind media veniturilor coabitanţilor la locul de consum, în cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), un identificator al locului de consum şi un câmp de observaţii în care este menţionat rezumatul interogărilor menţionate la alin. (8).
    (12) Din lista prevăzută la alin. (11) se extrage lista beneficiarilor care îndeplinesc venitul de eligibilitate.
    (13) Din lista prevăzută la alin. (11) se extrage lista beneficiarilor care nu îndeplinesc venitul de eligibilitate şi este transmisă de STS la MIPE pentru a fi comunicată la Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. în vederea înştiinţării persoanelor cu privire la rezultatul verificărilor efectuate în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi rezultatul verificărilor.
    (14) Persoanele înştiinţate au posibilitatea de a accesa serviciul telefonic dedicat, prevăzut la art. 7 alin. (18) şi (19), de unde pot obţine informaţii privind motivele care au condus la neîndeplinirea venitului de eligibilitate, precum şi recomandări privind demersurile de urmat pentru remedierea factorilor care au influenţat în sens negativ rezultatul verificărilor.
    (15) În cazul în care motivul care a condus la neîndeplinirea venitului de eligibilitate este determinat de evidenţa unor coabitanţi care în fapt nu locuiesc la locul de consum şi ale căror venituri au fost luate în calcul la stabilirea venitului de eligibilitate, persoanei în cauză îi vor fi recomandate următoarele:
    a) reglementarea juridică a situaţiei locative reale;
    b) adresarea persoanei către serviciile de specialitate din cadrul administraţiei publice locale în vederea desfăşurării unei anchete sociale care să stabilească numărul şi persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum.
    (16) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (13) solicită desfăşurarea unei anchete sociale care să stabilească numărul şi persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum, administraţiile publice locale, prin serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, au obligaţia să finalizeze ancheta socială în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
    (17) Rezultatul anchetei sociale va fi trimis de către persoanele prevăzute la alin. (14) la Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. care va introduce datele în sistemul informatic prevăzut la art. 24 şi care vor fi integrate în aplicaţia informatică prevăzută la alin. (1) în vederea obţinerii mediei veniturilor per locuitor/gospodărie, conform prevederilor art. 3 alin. (5), şi pentru reluarea interogărilor prevăzute la alin. (8) şi actualizarea listei prevăzute la alin. (11), dacă este cazul.
    (18) Pentru cazurile în care, în urma interogărilor efectuate la DGEP potrivit alin. (6), nu sunt returnate rezultate pe baza cărora să poată fi identificaţi coabitanţii pentru respectivul loc de consum, nu se emite card de energie şi STS întocmeşte o listă cu aceste cazuri care se transmite către Compania Naţională «Poşta Română» - S.A., în vederea identificării persoanelor în cauză.
    (19) Potenţialii beneficiari care au domiciliul sau reşedinţa la un loc de consum pentru care nu pot fi identificaţi coabitanţii potrivit alin. (6) au posibilitatea de a completa o declaraţie pe propria răspundere, tipizată, conform modelului prevăzut în anexa la ordinul menţionat la alin. (24), prin care declară numărul şi persoanele care locuiesc efectiv la locul de consum.
    (20) Compania Naţională «Poşta Română» - S.A. asigură distribuirea declaraţiilor pe propria răspundere către persoanele menţionate la alin. (19), preluarea acestor declaraţii completate în maximum 3 zile de la distribuire şi introducerea datelor culese în sistemul informatic menţionat la art. 24.
    (21) Datele introduse în sistemul informatic prevăzut la art. 24 vor fi integrate în aplicaţia informatică prevăzută la alin. (1) în vederea interogării prevăzute la alin. (8) pentru obţinerea mediei veniturilor per locuitor/gospodărie şi pentru actualizarea listei prevăzute la alin. (11) şi vor fi luate în considerare inclusiv pentru acordarea celei de-a doua tranşe a sprijinului pentru compensarea preţului la energie, fără a fi necesară reluarea etapelor prevăzute la alin. (19) şi (20).
    (22) Lista prevăzută la alin. (11) este transmisă de STS către MMSS în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii listei menţionate la alin. (2) sau de la data interogării sistemului informatic prevăzut la art. 24, pentru situaţiile reglementate la alin. (17) şi (21), şi stă la baza identificării de către MMSS, prin entităţile din subordine sau coordonare, a calităţii de beneficiar eligibil pentru primirea sprijinului şi a emiterii cardurilor de energie.
    (23) Calitatea de beneficiar eligibil se identifică prin media veniturilor rezultată în urma interogărilor prevăzute la alin. (5) şi (8), respectiv dacă aceasta este mai mică sau egală cu valoarea prevăzută la art. 3 alin. (5), iar lista beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate va fi comunicată MIPE de către MMSS.
    (24) Termenele, formatul datelor şi al declaraţiei pe propria răspundere, condiţiile tehnice şi algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabileşte eligibilitatea beneficiarilor, precum şi modalitatea de interogare, agregare şi validare a datelor se stabilesc prin ordin comun emis de către MIPE, MMSS, Ministerul Finanţelor şi ANAF, DGEP şi STS, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (25) În vederea asigurării dezvoltării şi funcţionării aplicaţiei informatice menţionate la alin. (1), MMSS, Ministerul Finanţelor şi ANAF, în calitate de operatori de date cu caracter personal, împuternicesc STS, în sensul Regulamentului (UE) 2016/679, cu privire la prelucrarea datelor prevăzute la alin. (5) şi (8), prin intermediul aplicaţiei informatice, în condiţiile prevăzute în ordinul comun menţionat la alin. (24).
    (26) Perioada de stocare a datelor cu caracter personal în cadrul aplicaţiei informatice prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordinul menţionat la alin. (24). Pe perioada stocării datelor, ştergerea datelor cu caracter personal la cererea persoanelor vizate nu se realizează.
    (27) Cererile referitoare la datele prelucrate în aplicaţia informatică prevăzută la alin. (1), precum şi cererile formulate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, prevăzute la art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679, în raport cu datele cu caracter personal prelucrate, se adresează şi se soluţionează conform prevederilor art. 7 alin. (18) şi (19).
    (28) Instituţiile şi autorităţile publice care deţin şi furnizează date în aplicaţia informatică prevăzută la alin. (1) răspund pentru actualitatea, realitatea şi integralitatea datelor furnizate, precum şi pentru respectarea tuturor drepturilor persoanelor vizate şi a măsurilor de securitate şi confidenţialitate a prelucrărilor de date cu caracter personal.
    (29) Instituţiile şi autorităţile publice care deţin şi furnizează date în aplicaţia informatică prevăzută la alin. (1) şi Compania Naţională «Poşta Română» - S.A au calitatea de operator de date cu caracter personal."    ART. II
    În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se emite ordinul comun prevăzut la art. 25 alin. (24) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă.                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila-Zoltán
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Sebastian-Ioan Burduja
                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 11 ianuarie 2023.
    Nr. 3.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016