Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2024  privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar,  al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2024 privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 91 din 31 ianuarie 2024
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.5 din Legea nr. 413/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul general de organizare şi funcţionare a activităţii de inspecţie tehnică şi a activităţii de supraveghere prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniile feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic.
    (2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe sunt obligatorii pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (1) şi care au obligaţia asigurării îndeplinirii prealabile a cerinţelor pentru realizarea unor produse şi/sau servicii de calitate, potrivit responsabilităţii fiecăruia, în activităţile de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, de producere şi de furnizare de produse şi servicii pentru materialul rulant şi infrastructura din domeniile feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, precum şi pentru proprietarii sau deţinătorii de linii ferate industriale şi de căi ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, de execuţie şi recepţie a lucrărilor, precum şi în etapele de exploatare şi intervenţie, dacă este cazul, a acestora.
    (3) Inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică constituie o necesitate obiectivă în ceea ce priveşte evaluarea şi comportarea în exploatare a modului de realizare a produselor, serviciilor şi proceselor din domeniile feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, prin intermediul Autorităţii Feroviare Române - AFER, denumită în continuare AFER, prin care statul exercită controlul asupra acestor activităţi, în scopul prevenirii sau limitării unor situaţii care pot cauza pierderi de vieţi omeneşti sau materiale.
    (4) Cerinţele specifice privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniile feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, precum şi metodologia de efectuare a inspecţiei tehnice şi a supravegherii prin acţiuni de inspecţie tehnică se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi se actualizează de câte ori este necesar.
    (5) De la aplicarea prezentei ordonanţe sunt exceptaţi operatorii economici care deţin linii ferate cu ecartament îngust şi operatorii economici care desfăşoară activităţi pe această infrastructură, precum şi operatorii de transport feroviar, respectiv operatorii economici certificaţi ca entităţi responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare.

    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) inspecţie tehnică - examinarea unui produs, proces, serviciu, unei instalaţii sau a proiectului acestora şi determinarea conformităţii sale cu cerinţele generale şi/sau specifice;
    b) inspector tehnic - personal din cadrul AFER care efectuează inspecţii tehnice şi supraveghează prin acţiuni de inspecţie tehnică;
    c) proces - ansamblul de activităţi corelate sau în interacţiune care transformă elemente de intrare în elemente de ieşire;
    d) produs - rezultat al unui proces; orice sistem, subsistem, ansamblu, subansamblu, piesă, componentă sau logistică ce poate fi utilizată pentru infrastructură, semnalizare, alimentarea cu energie electrică, material rulant sau controlul-comanda circulaţiei sau pentru instalaţia de mentenanţă sau raportându-se la mai multe dintre aceste elemente;
    e) supraveghere prin acţiuni de inspecţie tehnică - supravegherea în timpul realizării unui produs, urmărind procesul, comportamentul în exploatare al produsului, precum şi modul de realizare a serviciului, inclusiv verificarea menţinerii în parametrii tehnici prevăzuţi în documentaţia tehnică de referinţă.


    ART. 3
    (1) Inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică se realizează pe bază de contract de inspecţie tehnică încheiat cu operatorii economici care desfăşoară activităţi în unul dintre domeniile prevăzute la art. 1 alin. (1).
    (2) Contractul de inspecţie tehnică se încheie pentru perioada de valabilitate a autorizaţiei şi/sau a agrementului tehnic acordat de AFER.

    ART. 4
    (1) Activităţile de inspecţie tehnică şi supraveghere prin acţiuni de inspecţie tehnică sunt independente de activităţile prestate de operatorii economici care desfăşoară activităţi în unul dintre domeniile prevăzute la art. 1 alin. (1).
    (2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii tehnici trebuie să manifeste imparţialitate şi independenţă, fiind obligaţi să aibă o atitudine obiectivă.

    ART. 5
    Pentru realizarea atribuţiilor de inspecţie tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică, care au ca scop respectarea de către operatorii economici care sunt implicaţi în activităţi din domeniul feroviar, transportul cu metroul, metroul uşor, monorai şi transportul urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, AFER verifică realizarea sau urmărirea, după caz, a următoarelor:
    a) cerinţele pe baza cărora au fost eliberate documentele specifice privind admiterea tehnică a componentelor, a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activităţile de construire, modernizare, reînnoire, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru transportul feroviar;
    b) cerinţele pe baza cărora le-au fost eliberate documentele specifice privind încadrarea în limitele de emisii ale poluanţilor gazoşi şi ale particulelor poluante pentru omologarea-tip a motoarelor cu ardere internă de pe materialul rulant;
    c) cerinţele pe baza cărora au fost eliberate documentele specifice privind admiterea tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activităţile de construire, modernizare, reînnoire, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru transportul cu metroul;
    d) cerinţele pe baza cărora au fost eliberate documentele specifice privind admiterea tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activităţile de construire, modernizare, reînnoire, întreţinere şi reparare a infrastructurii şi a vehiculelor, pentru metroul uşor, monorai şi transport urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic;
    e) cerinţele de evaluare din punct de vedere tehnic a vehiculelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de circulaţie sau manevră;
    f) cerinţele de evaluare din punct de vedere tehnic a vehiculelor pe baza cărora s-au acordat avizele tehnice;
    g) cerinţele de evaluare a conformităţii şi a adecvării de utilizare pentru constituenţii de interoperabilitate şi subsisteme;
    h) analiza, evaluarea şi aprecierea riscurilor pentru schimbările de ordin tehnic;
    i) cerinţele de evaluare a vagoanelor-cisternă pe baza cărora s-a acordat certificatul de inspecţie COV - compuşi organici volatili;
    j) cerinţele privind activitatea de exploatare a infrastructurii şi a materialului rulant pentru liniile ferate industriale referitoare la asigurarea supravegherii prin acţiuni de inspecţie tehnică.


    ART. 6
    Obligaţiile operatorilor economici care desfăşoară activităţi în unul dintre domeniile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt următoarele:
    a) să utilizeze produse şi/sau servicii destinate activităţilor de construire, modernizare, întreţinere şi de reparare a infrastructurii şi a materialului rulant doar dacă deţin autorizaţie de furnizor şi/sau omologare tehnică/agrement tehnic, după caz;
    b) să introducă pe piaţă şi/sau să utilizeze produse şi/sau servicii conforme, destinate utilizării în activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi de reparare a infrastructurii şi a materialului rulant, doar dacă acestea au fost certificate/ omologate/agrementate şi/sau autorizate, după caz;
    c) să efectueze orice modificare, transformare, modernizare la produsele destinate a fi utilizate în activităţile de construire, întreţinere şi de reparare a infrastructurii şi a materialului rulant pentru care operatorul economic deţine autorizaţie de furnizor şi/sau omologare tehnică/agrement tehnic, doar după obţinerea prealabilă a autorizaţiei de furnizor şi/sau a omologării tehnice/agrementului tehnic, după caz;
    d) să realizeze lucrări la infrastructură de către operatorii economici în unul dintre domeniile prevăzute la art. 1 alin. (1) pe bază de documentaţii tehnice aprobate de beneficiar şi avizate de AFER;
    e) să recepţioneze lucrări de infrastructură realizate de către beneficiar doar după ce au fost supuse în prealabil inspecţiei tehnice de către AFER;
    f) să aplice corect şi în totalitate măsurile de remediere a neconformităţilor constatate cu ocazia inspecţiei tehnice sau a supravegherii prin acţiuni de inspecţie tehnică, a defectelor, deficienţelor sau a neconcordanţelor apărute în timpul lucrărilor de construcţie, modernizare şi întreţinere a infrastructurii;
    g) să aplice corect şi în totalitate măsurile de remediere a neconformităţilor constatate cu ocazia inspecţiei tehnice sau a supravegherii prin acţiuni de inspecţie tehnică, a defectelor, deficienţelor sau a neconcordanţelor apărute în timpul lucrărilor de construcţie şi modernizare a materialului rulant;
    h) să nu introducă pe piaţă şi/sau să nu utilizeze orice produse şi/sau servicii în perioada suspendării valabilităţii autorizaţiei de furnizor şi/sau a omologării tehnice/agrementării tehnice.


    ART. 7
    (1) Activităţile de inspecţie tehnică şi de supraveghere prin acţiuni de inspecţie tehnică se exercită de către personalul specializat cu atribuţii în acest domeniu din cadrul AFER, în calitate de agent constatator.
    (2) Inspectorii tehnici din cadrul AFER cu atribuţii de inspecţie tehnică şi supraveghere prin acţiuni de inspecţie tehnică prezintă operatorului economic, la începutul acţiunii, legitimaţia de control şi insigna.
    (3) Modelul legitimaţiei şi al insignei pentru activitatea de inspecţie tehnică şi supraveghere prin acţiuni de inspecţie tehnică se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

    ART. 8
    Activităţile de inspecţie tehnică şi de supraveghere prin acţiuni de inspecţie tehnică se organizează şi se exercită în mod diferenţiat, pe bază de program, în următoarele forme şi modalităţi:
    a) prin sondaj, la operatorii economici care desfăşoară activităţi în unul dintre domeniile prevăzute la art. 1 alin. (1) în diverse etape de fabricare a produselor, de realizare a serviciilor, de comportare în exploatare a produselor, instalaţiilor sau a proiectelor;
    b) prin acţiuni cu tematică, la operatorii economici care desfăşoară activităţi în unul dintre domeniile prevăzute la art. 1 alin. (1), dispuse de către conducerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sau de către conducerea AFER.


    ART. 9
    (1) În exercitarea activităţii de inspecţie tehnică şi de supraveghere prin acţiuni de inspecţie tehnică, inspectorii tehnici din cadrul AFER au următoarele obligaţii principale:
    a) să verifice respectarea reglementărilor tehnice din unul dintre domeniile prevăzute la art. 1 alin. (1);
    b) să verifice respectarea documentaţiei tehnice elaborate de operatorii economici din unul dintre domeniile prevăzute la art. 1 alin. (1);
    c) să verifice dotările tehnice necesare impuse prin documentaţia tehnică;
    d) să înregistreze rezultatele măsurătorilor şi verificărilor impuse prin documentaţia tehnică de referinţă;
    e) să verifice documente privind efectuarea instruirii şi autorizării personalului din unul dintre domeniile prevăzute la art. 1 alin. (1);
    f) să verifice achiziţia de produse certificate, omologate şi/sau servicii care deţin agrement tehnic eliberat de AFER;
    g) să verifice, în fazele intermediare şi la finalizare, produsele, procesele, serviciile, instalaţiile sau proiectele efectuate de operatorii economici din unul dintre domeniile prevăzute la art. 1 alin. (1);
    h) să emită procesul-verbal de inspecţie tehnică sau de supraveghere prin acţiuni de inspecţie tehnică;
    i) să dispună măsuri pentru reducerea riscurilor;
    j) să dispună suspendarea/retragerea documentelor eliberate de AFER pentru neîndeplinirea obligaţiilor operatorilor economici prevăzute la art. 3 alin. (2) şi art. 6 lit. a), c), g) şi h);
    k) să constate contravenţiile şi aplicarea regimului sancţionator prevăzut la art. 11;
    l) să efectueze periodic sau ori de câte ori este necesar analize, precum şi să elaboreze sinteze şi rapoarte de specialitate, care se publică pe pagina de internet a AFER.

    (2) Inspectorii tehnici răspund de corectitudinea datelor, constatărilor, măsurilor şi sancţiunilor aplicate.

    ART. 10
    Pe perioada inspecţiei tehnice şi/sau a supravegherii prin acţiuni de inspecţie tehnică, operatorii economici implicaţi au următoarele obligaţii:
    a) să pună la dispoziţia inspectorilor tehnici toate documentele şi informaţiile solicitate pentru efectuarea inspecţiei sau supravegherii şi să asigure, la cerere, copii conforme cu originalul;
    b) să permită inspectorilor tehnici accesul la locul şi punctele necesare pentru efectuarea inspecţiei sau supravegherii şi să le asigure instruirea şi echipamentul de siguranţă şi securitate în muncă;
    c) să ducă la îndeplinire la termen dispoziţiile şi măsurile stabilite de inspectorii tehnici;
    d) să comunice, în scris, în termenele prevăzute în rapoartele de inspecţie tehnică, modul de ducere la îndeplinire a măsurilor stabilite. Comunicarea va fi însoţită de documente care să ateste îndeplinirea măsurilor respective.


    ART. 11
    Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
    a) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi cu suspendarea activităţii până la data obţinerii documentelor respective, pentru neîndeplinirea obligaţiilor operatorilor economici prevăzute la art. 6 lit. a) şi c);
    b) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei şi cu suspendarea activităţii până la data îndeplinirii de către operatorii economici a obligaţiilor prevăzute la art. 6 lit. f) şi g);
    c) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei pentru neîndeplinirea obligaţiilor operatorilor economici prevăzute la art. 6 lit. b), d), e) şi h).


    ART. 12
    Împiedicarea şi/sau obstrucţionarea sub orice formă, de către operatorul economic sau de oricare altă persoană, a inspectorilor tehnici AFER să îşi exercite atribuţiile de serviciu constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

    ART. 13
    În măsura în care prezenta ordonanţă nu prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 11 şi 12 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii aprobă ordinele prevăzute la art. 1 alin. (4) şi art. 7 alin. (3), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 15
    Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    ION-MARCEL CIOLACU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Marian Neacşu
                    p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Ionuţ-Cristian Săvoiu,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Carmen Moraru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 31 ianuarie 2024.
    Nr. 16.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016