Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 16 din 14 ianuarie 1994  pentru ratificarea Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană privind protecţia reciprocă şi controlul denumirii vinurilor şi a Acordului sub forma de schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană şi România privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 16 din 14 ianuarie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană privind protecţia reciprocă şi controlul denumirii vinurilor şi a Acordului sub forma de schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană şi România privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 26 ianuarie 1994

    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. o) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe,

    Guvernul României emite prezenta ordonanţă.

    ART. 1
    Se ratifică Acordul dintre România şi Comunitatea Europeană privind protecţia reciprocă şi controlul denumirii vinurilor, semnat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993, convenit în completarea Acordului european de asociere a României la Comunităţile Europene.
    ART. 2
    Se ratifică Acordul sub forma de schimb de scrisori dintre Comunitatea Europeană şi România privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri, semnat la Bruxelles la 26 noiembrie 1993, convenit în completarea Acordului european de asociere a României la Comunităţile Europene.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VĂCĂROIU

                        Contrasemnează:
                     Ministrul comerţului,
                       Cristian Ionescu

                 Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
                         Ioan Oancea

            Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
                      Teodor Viorel Meleşcanu

                 Ministru de stat, ministrul finanţelor,
                         Florin Georgescu

                        Secretar de stat,
                   şeful Departamentului pentru
                       Integrare Europeană,
                          Napoleon Pop

                         ACORD
          între România şi Comunitatea Europeană
  privind protecţia reciprocă şi controlul denumirii vinurilor

    România, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană, denumită în cele ce urmează Comunitatea, pe de altă parte, denumite în cele ce urmează părţi contractante,
    având în vedere Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993,
    având în vedere Acordul interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţul dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993,
    având în vedere interesul ambelor părţi contractante pentru protecţia reciprocă şi controlul denumirii vinurilor,
    au hotărât să încheie prezentul acord.

    ART. 1
    Părţile contractante convin, pe baza de reciprocitate, să protejeze şi să controleze denumirile de vinuri originare din Comunitate şi din România în condiţiile prevăzute în prezentul acord.
    ART. 2
    1. Prezentul acord se aplică vinurilor cuprinse în cap. 22.04 al Sistemului armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor.
    2. Pentru scopurile prezentului acord, cu excepţia apariţiei unei intenţii contrare:
    - vin originar din, atunci când este însoţit de o denumire a unei părţi contractante, înseamnă un vin, produs pe teritoriul acelei părţi contractante, din struguri care au fost integral recoltaţi şi produşi pe teritoriul părţii contractante respective;
    - indicaţie geografică înseamnă o indicaţie, inclusiv o apelaţiune de origine, care este recunoscută în legile şi reglementările unei părţi contractante în scopul descrierii şi prezentării unui vin originar din teritoriul unei părţi contractante ori dintr-o regiune sau localitate din acel teritoriu, când o anumită calitate, reputaţie ori alta caracteristică a vinului esenţial atribuibilă originii sale geografice;
    - menţiune tradiţională înseamnă o denumire folosită tradiţional, care se referă în special la metoda de producţie sau la culoarea, tipul ori calitatea unui vin, care este recunoscută în legile şi reglementările unei părţi contractante, în scopul descrierii şi prezentării unui vin originar din teritoriul unei părţi contractante;
    - descriere înseamnă denumirea folosită la etichetare, pe documentele care însoţesc transportul vinului, pe documentele comerciale, în special pe facturile şi notele de livrare şi în reclamă;
    - etichetare înseamnă toate descrierile şi alte referinţe, semne, desene ori mărci comerciale, care caracterizează vinul şi care apar pe acelaşi recipient, inclusiv pe dispozitivul de închidere a acestuia sau pe pandantivul ataşat la recipient şi pe învelişul care acoperă gâtul sticlelor;
    - prezentare înseamnă denumirile folosite pe recipiente, inclusiv dispozitivul de închidere, pe etichete şi pe ambalaje;
    - ambalaj înseamnă învelişurile de protecţie cum ar fi hârtii, acoperitori din paie de orice fel, cartoane şi cutii, folosite la transportul unuia sau mai multor recipiente şi/sau pentru prezentarea lor în vederea vânzării către consumatorul final.

    TITLUL I
    Protecţia reciprocă a denumirii vinurilor

    ART. 3
    Părţile contractante vor lua toate măsurile necesare, în conformitate cu prezentul acord, pentru protecţia denumirilor la care se referă art. 4, care sunt folosite pentru descrierea şi prezentarea vinurilor originare din teritoriul părţilor contractante, îndeosebi împotriva concurentei neloiale.
    ART. 4
    1. Sunt protejate următoarele denumiri:
    a) cu privire la vinurile originare din Comunitate:
    - referirile la statele membre din care sunt originare vinurile;
    - următorii termeni la care se referă art. 1 al Reglementării (C.E.E.) nr. 823/87 care cuprinde prevederile speciale referitoare la calitatea vinurilor produse în regiuni determinate (1):
    (i) termenii "quality wine produced în a specified region", inclusiv prescurtarea "quality wine psr", şi termenii echivalenţi şi prescurtările în alte limbi ale Comunităţii;
    (ii) termenii "quality sparkling wine produced în a specified region", inclusiv prescurtarea "quality sparkling wine psr", şi termenii echivalenţi şi prescurtările în alte limbi ale Comunităţii, precum şi "Sekt bestimmter Anbaugebiete" sau "Sekt b.A.";
    (iii) termenii "quality semi-sparkling wine produced în a specified region", inclusiv prescurtarea "quality semi-sperkling wine psr", şi termenii echivalenţi şi prescurtările în alte limbi ale Comunităţii;
    (iv) termenii "quality liqueur wine produced în a specified region", inclusiv prescurtarea "quality liqueur wine psr", şi termenii echivalenţi şi prescurtările în alte limbi ale Comunităţii;
    - următorii termeni la care se referă Reglementarea (C.E.E.) nr. 4252/88 privind prepararea şi comercializarea vinurilor de lichior produse în Comunitate (2): 1. "vino generoso", "vino generoso de licor", "vino dulce natural", "vino dolce naturale", vinho doce natural", "vin doux naturel";
    - indicaţiile geografice şi menţiunile tradiţionale cuprinse în anexa;
    b) cu privire la vinurile originare din România:
    - denumirea "România", "românesc" sau orice nume folosit pentru a indica acesta ţara; - indicaţiile geografice şi menţiunile tradiţionale cuprinse în anexă, aşa cum apar în Legea vinului din România nr. 21/1971 (Legea viei şi vinului), în normele tehnice din 1971 pentru aplicarea acesteia şi în Ordinul M.A.I.A. nr. 39 A din 1990.
    2. În România, denumirile din Comunitate protejate:
    - sunt rezervate exclusiv vinurilor originare din Comunitate, la care ele se aplică, şi
    - nu pot fi folosite altfel decât în condiţiile prevăzute prin legile şi reglementările Comunităţii, sau, în absenţa acestora, ale statelor membre.
    3. În Comunitate, denumirile româneşti protejate:
    - sunt rezervate exclusiv vinurilor originare din România, la care ele se aplică, şi
    - nu pot fi folosite altfel decât în condiţiile prevăzute prin legile şi reglementările României.
    4. Protecţia prevăzută la paragraful 1 se aplică, de asemenea, denumirilor chiar în cazul în care este precizată originea veritabilă a vinului sau în cazul în care indicaţia geografică ori menţiunea tradiţională este folosită în traducere sau este însoţită de expresii delocalizante cum sunt "gen", "tip", "stil", "imitaţie", "metodă", "marca comercială" sau alte expresii similare.
    5. În cazul unor indicaţii geografice omonime sau identice:
    a) când două indicaţii, protejate în virtutea prezentului acord, sunt omonime sau identice, protecţia va fi acordată fiecărei indicaţii, cu condiţia ca:
    - denumirea geografică în cauză să fie folosită în mod tradiţional şi constant pentru a se descrie şi a se prezenta un vin produs în zona geografică la care se referă;
    - vinul să nu fie prezentat în mod fals consumatorilor ca fiind originar din teritoriul celeilalte părţi contractante;
    sau
    b) când o indicaţie protejata a unei părţi contractante este omonimă sau identică cu o denumire geografică din afara teritoriilor părţilor contractante, ultima denumire poate fi folosită pentru a se descrie şi a se prezenta un vin, cu condiţia ca:
    - vinul în cauză să fie produs în zona geografică la care se referă această denumire;
    - denumirea geografică să fie folosită în mod tradiţional şi constant în scopul descrierii şi prezentării vinurilor;
    - aceasta folosire să fie reglementată de către ţara de origine;
    - vinul să fie comercializat numai pe teritoriul părţii contractante pentru care indicaţia geografică respectivă nu este protejată;
    - vinul să nu fie prezentat în mod fals către consumatori ca fiind originar din teritoriul părţii contractante pentru care această indicaţie geografică este protejată.
    În astfel de cazuri, părţile contractante vor stabili condiţiile practice în baza cărora indicaţiile omonime sau identice în cauză vor fi diferenţiate una faţă de alta, ţinând cont de necesitatea asigurării unui tratament echitabil producătorilor respectivi şi pentru a nu fi induşi în eroare consumatorii.
    6. În cazul când numele sau firma îmbuteliatorului ori a oricărei alte persoane implicate la circuitul comercial este susceptibil să creeze o impresie eronată cu privire la originea vinului, acest nume sau firmă poate fi utilizat numai dacă este imprimat cu caractere mai puţin evidente decât cele ale altor menţiuni folosite pentru descrierea şi prezentarea vinului şi dacă este precedat de detalii ale activităţii profesionale a persoanei în cauză. Toate aceste informaţii trebuie să fie scrise pe un singur rând şi cu caractere identice.
    7. Nimic în acest acord nu va obliga o parte contractantă să protejeze o indicaţie geografică sau o menţiune tradiţională a celeilalte părţi contractante, care nu este sau care încetează să fie protejată în ţara sa de origine sau care nu este folosită în acea ţară.
    ART. 5
    Părţile contractante vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura ca, în cazurile în care vinurile originare din părţile contractante sunt exportate şi comercializate în afara teritoriilor lor, denumirile unei părţi contractante, protejate în virtutea prezentului acord, nu vor fi folosite pentru descrierea şi prezentarea unui vin originar din cealaltă parte contractantă.
    ART. 6
    1. Dacă descrierea sau prezentarea unui vin, în special cea de pe etichetă sau din documentele oficiale sau comerciale, ori cea cu scop de reclamă, contravine prezentului acord, părţile contractante vor aplica măsurile administrative sau procedurile juridice necesare, în conformitate cu legile şi reglementările lor respective.
    2. Măsurile şi procedurile stipulate în paragraful 1 vor fi aplicate în special în următoarele cazuri:
    a) când traducerea descrierilor prevăzute de legislaţia României sau a Comunităţii în limba sau în limbile celeilalte părţi contractante conduce la apariţia unui cuvânt care este susceptibil să fie înţeles greşit în ce priveşte originea, natura ori calitatea vinului descris sau prezentat astfel;
    b) când descrierile, mărcile comerciale, denumirile, inscripţiile sau ilustraţiile care, în mod direct sau indirect, dau o informaţie falsă sau conduc la o înţelegere eronată cu privire la provenienţa, originea, natura, soiul de viţă de vie sau proprietăţile substanţiale ale vinului, apar pe recipiente sau pe ambalaje, în reclame sau în documentele oficiale sau comerciale referitoare la vinuri ale căror denumiri sunt protejate în virtutea prezentului acord;
    c) când recipientele utilizate pentru ambalaj sunt de natură să creeze o falsă impresie asupra originii.
    3. Mărcile comerciale, înregistrate sau neînregistrate, folosite pentru vinuri ale căror denumiri sunt protejate în virtutea prezentului acord, nu pot conţine cuvinte, părţi de cuvinte, semne sau ilustraţii care:
    a) sunt susceptibile să creeze o impresie falsă asupra unei persoane implicate în circuitul comercial al produsului descris şi prezentat, în special asupra îmbuteliatorului;
    b) pot conduce la confundarea cu denumirea unei unităţi geografice, a carei utilizare pentru descrierea şi prezentarea unui vin este protejata în virtutea prezentului acord; sau
    c) conţin indicaţii false sau indicaţii susceptibile să creeze o impresie eronată, în special asupra originii geografice, soiului de viţă de vie, anului de recoltă sau cu privire la o calitate superioară a vinului.
    ART. 7
    1. În măsura în care legislaţia Comunităţii în materie o permite, avantajul protecţiei conferite prin prezentul acord va fi extins asupra persoanelor fizice sau juridice, corporaţiilor şi federaţiilor, asociaţiilor şi organizaţiilor producătorilor, comercianţilor sau consumatorilor ale căror sedii sunt stabilite în România.
    2. În măsura în care legislaţia română în materie o permite, avantajul protecţiei conferite prin prezentul acord va fi extins persoanelor fizice şi juridice, corporaţiilor şi federaţiilor, asociaţiilor şi organizaţiilor producătorilor, comercianţilor sau consumatorilor ale căror sedii sunt stabilite în Comunitate.
    ART. 8
    Prezentul acord nu exclude orice protecţie mai extinsă care să fie acordată, în prezent sau în viitor, denumirilor protejate prin prezentul acord, de către părţile contractante, în virtutea legislaţiilor lor interne sau a altor acorduri internaţionale.

    TITLUL II
    Asistenţa reciprocă între autorităţile de control

    ART. 9
    Fiecare parte contractantă va desemna organismele care să fie responsabile cu controlul aplicării prevederilor prezentului acord.
    Părţile contractante se vor informa reciproc, cel mai târziu la 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord, în legătura cu numele şi adresele organismelor respective. Aceste organisme vor întreţine între ele o colaborare directă şi strânsă.
    ART. 10
    1. Dacă unul dintre organismele desemnate în conformitate cu art. 9 are o suspiciune motivată de faptul că:
    - un vin sau un lot de vin, aşa după cum este definit la art. 2, care face sau care a făcut obiectul comerţului dintre România şi Comunitate nu este conform cu reglementările aplicabile în sectorul vitivinicol în România sau în Comunitate, sau cu prevederile prezentului acord, şi
    - această neconformitate prezintă un interes specific pentru cealaltă parte contractantă şi este de natură să conducă la adoptarea de măsuri administrative sau la proceduri judiciare,
    acest organism va informa imediat organismele competente ale celeilalte părţi contractante şi comisia Comunităţii.
    2. Informarea ce urmează a fi făcută în conformitate cu paragraful 1 va fi însoţită de documente oficiale, comerciale sau de alte documente corespunzătoare utile; se va indica, de asemenea, ce măsuri administrative pot fi luate sau ce proceduri judiciare pot fi iniţiate, în caz de necesitate. Informarea va include, în special, următoarele detalii ale vinului în cauza:
    - producătorul şi persoana care are competenţa să dispună de vin;
    - compoziţia şi caracteristicile organoleptice ale vinului;
    - descrierea şi prezentarea vinului;
    - detalii cu privire la neconformitatea cu reglementările privind producerea şi comercializarea.

    TITLUL III
    Prevederi generale

    ART. 11
    Titlul I nu este aplicabil vinurilor:
    a) care tranzitează teritoriul uneia dintre părţile contractante; sau
    b) care sunt originare din teritoriul uneia dintre părţile contractante şi care fac obiectul unor expedieri între ele în cantităţi mici, în condiţiile şi în conformitate cu procedurile prevăzute în protocolul anexat la prezentul acord.
    ART. 12
    Prezentul acord se aplică pe teritoriul României, pe de o parte, şi pe teritoriile pe care se aplică Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi în condiţiile prevăzute în acest tratat, pe de altă parte.
    ART. 13
    Părţile contractante vor menţine contact direct în toate problemele privind aplicarea prezentului acord.
    În special Comunitatea şi organismele competente ale României:
    a) vor face, de comun acord, amendamente la anexa şi la protocolul-anexă la prezentul acord, în funcţie de orice modificări ale legilor şi reglementărilor părţilor contractante;
    b) îşi vor notifica reciproc deciziile judiciare privind aplicarea prezentului acord şi se vor informa asupra măsurilor adoptate pe baza acestor decizii;
    c) vor examina măsurile adoptate de către cealaltă parte contractantă în aplicarea prezentului acord, în special în ce priveşte amendamentele aduse legilor şi reglementărilor;
    d) vor stabili, dacă va fi necesar, de comun acord, condiţiile practice la care se referă art. 4 paragraful 5;
    e) se vor reuni, dacă va fi necesar, în scopul discutării aspectelor tehnice decurgând din aplicarea prezentului acord.
    ART. 14
    1. Vinurile care, la data intrării în vigoare a prezentului acord, vor fi legal descrise şi prezentate, prin denumiri a căror utilizare este interzisă de acord, vor putea fi comercializate:
    - de către angrosişti, în decursul unei perioade de 3 ani;
    - de către detailişti, până la epuizarea stocurilor.
    2. Vinurile descrise şi prezentate în concordanţă cu prezentul acord şi cele a căror descriere şi prezentare încetează a fi în concordanţă cu acordul, urmare a unui amendament la acesta, pot fi comercializate până când stocurile se epuizează, în afara situaţiei când părţile contractante convin altfel.
    ART. 15
    Părţile contractante vor adopta toate măsurile generale şi specifice de natură să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezentul acord. Ele vor asigura realizarea obiectivelor stabilite prin acord.
    ART. 16
    1. Părţile contractante vor intra în consultări dacă una dintre ele consideră că cealaltă nu şi-a îndeplinit o obligaţie asumată prin prezentul acord.
    2. Partea contractantă care solicită consultarea va furniza celeilalte părţi toate informaţiile necesare pentru o examinare detaliată a cazului în discuţie.
    3. În cazurile în care o întârziere ar determina un prejudiciu greu reparabil, pot fi adoptate măsurile de protejare adecvate cu caracter interimar, fără consultări prealabile, cu condiţia ca imediat după adoptarea acestor măsuri să aibă loc consultări.
    4. Dacă, după consultările prevăzute în paragrafele 1 şi 3, părţile contractante nu ajung la o înţelegere, partea care a solicitat consultările sau care a adoptat măsurile menţionate în paragraful 3 poate lua măsuri de protecţie adecvate, astfel încât să permită aplicarea corectă a prezentului acord.
    ART. 17
    Anexa *) şi protocolul la prezentul acord constituie parte integrantă a acestuia.
    ART. 18
    Prezentul acord este redactat, în dublu exemplar, în limbile daneză, olandeză, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, portugheză, spaniolă şi română, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentic.
    ART. 19
    1. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni ce urmează datei la care părţile contractante şi-au notificat reciproc, în scris, îndeplinirea procedurilor lor respective necesare pentru intrarea în vigoare a acordului.
    2. Oricare parte contractantă poate denunţa prezentul acord printr-o notificare prealabilă de un an către cealaltă parte.
    (1) Jurnalul Oficial nr. L84/27.03.1987, pag 59.
    (2) jurnalul Oficial nr. L 373/31.12.1988, pag 59.

              PROTOCOL

    Părţile contractante convin asupra celor ce urmează:

    I. În baza art. 6 paragraful 2. b) al acordului şi fără a se prejudicia legislaţia lor internă mai restrictivă, părţile contractante convin să permită folosirea denumirii unui soi de viţă de vie sau, după caz, a unui sinonim pentru a descrie şi prezenta un vin numai în următoarele condiţii:
    a) în situaţia în care este utilizată denumirea unui soi de viţă de vie, cel puţin 85% din vin va fi obţinut din soiul respectiv, care va constitui elementul major determinat al naturii vinului, după ce a fost dedusă cantitatea de produse eventual folosite pentru îndulcire; sau în situaţia în care, pentru acelaşi vin sunt utilizate denumirile mai multor soiuri de viţă de vie, vinul respectiv va fi integral obţinut din soiurile respective, după ce a fost dedusă cantitatea de produse eventual folosite pentru îndulcire;
    b) denumirea nu va fi utilizată într-o astfel de manieră care să conducă la confundarea cu o indicaţie geografică protejată prin prezentul acord;
    c) în situaţia în care denumirea soiului de viţă de vie sau sinonimul sau este compus din mai multe cuvinte, aceasta denumire sau sinonim compus va fi tipărit pe etichetă, fără interpunerea nici unei alte informaţii, cu caractere uniforme de aceeaşi mărime, pe unul sau două rânduri.

    II. În baza art. 11 b) al acordului, prevederile acordului nu se vor aplica:
    1. vinului în recipiente etichetate, cu o capacitate sub 5 litri, dotate cu mecanisme de închidere de folosinţă unică, atunci când cantitatea totală transportată, în loturi distincte sau nu, nu depăşeşte 100 l;
    2. a) cantităţilor de vin care nu depăşesc 30 l pe călător, cuprinde în bagajul personal al călătorilor;
    b) cantităţilor de vin care nu depăşesc 30 l, trimise în loturi de la o persoană particulară la alta;
    c) vinurilor constituind părţi ale proprietăţilor personale particulare care îşi schimbă domiciliul;
    d) cantităţilor de vin importate în scop ştiinţific sau pentru experimente tehnice, pentru o cantitate maximă de 1 hl;
    e) vinurilor destinate reprezentantelor diplomatice, consulare sau similare, importate ca parte a cantităţilor permise, în regim de scutire de taxe vamale;
    f) vinurilor constituind provizia de bord a mijloacelor de transport internaţionale.
    Cazurile de exceptare menţionate în paragraful 1 nu pot fi cumulate cu unul sau mai multe cazuri de exceptare prevăzute în paragraful 2.

         Declaraţiile Comunităţii Europene privind anexa la acord

    Comunitatea recunoaşte ansamblul indicaţiilor geografice româneşti figurând în anexa la acord ca listă unică în sensul art. 26 (1) al Reglementării (C.E.E.) nr. 2392/89

    Declaraţia Comunităţii Europene privind conţinutul total în alcool al anumitor vinuri româneşti de calitate superioară, importate în Comunitate
    Comunitatea se angajează să acorde derogarea stipulată în art. 70 paragraful 2 al Reglementării (C.E.E.) nr. 822/87, în ce priveşte concentraţia alcoolică mai mare de 15 grade, la anumite vinuri de calitate superioară originare din România cu menţiunea "VSOC" sau "Vin de calitatea superioară" cu denumire de origine şi trepte de calitate şi purtând una dintre indicaţiile geografice următoare:
  - Cotnari
  - Pietroasele
  - Murfatlar
  - Medgidia
  - Nazarcea
  - Cernavodă.
    Această derogare va fi aplicată cel mai târziu la data intrării în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi România privind protecţia reciprocă şi controlul denumirii vinurilor.


                               ACORD
          sub forma de schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi
 România privind stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri

     A. Scrisoarea Comunităţii Bruxelles, 26.XI.1993

    Domnule,
    Am onoarea să mă refer la consultările care au avut loc între Comunitatea Europeană şi România cu privire la stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri. Având în vedere că este în interesul Comunităţii şi al României de a promova dezvoltarea schimburilor în sectorul vinurilor, în sensul art. 21 paragraful 5 şi al art. 15 paragraful 5 din Acordul european de asociere şi, respectiv din Acordul interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţul dintre România şi Comunitate, semnate la 1 februarie 1993, cele două părţi au convenit să-şi acorde reciproc concesii tarifare în limitele cantitative şi în condiţiile următoare:
    1. România deschide un contingent tarifar anual, cu taxele vamale reduse care figurează la pct. 3, pentru vinurile de la poziţia ex. 2204 din tariful vamal român, originare din Comunitate, inclusiv pentru vinurile de lichior şi vinurile spumante, în limita unui volum de 60.000 hectolitri.
    2. Comunitatea deschide un contingent tarifar anual, cu taxele vamale reduse care figurează la pct. 3, pentru vinurile de la poziţia ex. 2204 din Nomenclatura combinată, originare din România, inclusiv pentru vinurile de lichior şi vinurile spumante, în limitele indicate în anexă.
    3. Taxele vamale reduse aplicate în limita cantităţilor anuale, vizate la pct. 1 şi 2 sunt:
    a) în ce priveşte taxele aplicate de România la importul vinurilor originare din Comunitate:
    - în 1993: 90% din taxa de bază;
    - în 1994: 85% din taxa de bază;
    - în 1995: 80% din taxa de bază;
    - în 1996 şi în 1997: 75% din taxa de bază;
    b) în ce priveşte taxele aplicate de Comunitate la importul vinurilor originare din România:
    - în 1993: 80% din taxa de bază;
    - în 1994: 60% din taxa de bază;
    - în 1995 şi în cursul anilor următori: 40% din taxa de bază.
    4. Pentru aplicarea prezentului acord un vin este considerat ca fiind originar, fie din Comunitate, fie din România, dacă el a fost obţinut începând de la struguri proaspeţi produşi în întregime şi recoltaţi pe teritoriul părţii contractante în cauză, şi în conformitate cu prevederile reglementând practicile şi tratamentele tehnologice vizate în titlul II al Reglementării (C.E.E.) nr. 822/87.
    5. Cu privire la contingentele vizate la pct. 1 şi 2, perioada contingentară de aplicarea a acestora este de la 1 ianuarie la 31 decembrie ale aceluiaşi an. Dacă acest acord intră în vigoare după 1 ianuarie 1993, cantităţile contingentelor anuale vizate la pct. 1 şi 2 vor fi ajustate pro rata temporis.
    6. Importul vinurilor care beneficiază de concesiile prevăzute în prezentul acord va fi subordonat prezentării:
    - unui certificat de import valabil începând de la data eliberării sale până la sfârşitul celei de-a patra luni următoare, fără ca durata de valabilitate să poată totuşi depăşi sfârşitul perioadei contingentare. Regimul de atribuire a certificatului trebuie să asigure un acces nediscriminatoriu între operatorii economici interesaţi. El va putea fi completat cu un sistem de garanţie stabilit şi administrat de o asemenea maniera, încât cantităţile convenite la import să poată fi efectiv realizate; şi
    - unei atestări emise de un organism oficial reciproc recunoscut, ale carei modalităţi vor fi determinate de comun acord.
    7. Părţile contractante vor proceda în aşa fel, încât avantajele consimţite reciproc să nu fie compromise de alte măsuri.
    8. Consultările vor avea loc la cererea uneia dintre părţi în orice problemă legată de funcţionarea prezentului acord, pe care cele două părţi, de comun acord, îl vor putea modifica.
    9. Prezentul acord se aplică teritoriilor pe care se aplică Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi în condiţiile prevăzute prin acest tratat, pe de o parte, şi teritoriului României, pe de altă parte.
    10. Prezentul acord va fi aprobat de părţi în concordanta cu propriile lor proceduri.
    Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părţile îşi notifică reciproc îndeplinirea procedurilor la care se referă primul paragraf. El se va aplica pentru o perioadă iniţială care expiră la 31 decembrie 1997. În cursul primului semestru din 1997 vor avea loc consultări pentru a se decide dacă, şi în ce condiţii, el va fi prelungit.
    V-aş fi recunoscător să binevoiţi să confirmaţi acordul Guvernului dumneavoastră asupra conţinutului prezentei scrisori.
    Vă rog să primiţi, Domnule, asigurarea consideraţiei mele cele mai înalte.

                  În numele
         Consiliului Uniunii Europene


    ANEXA 1

    Cantităţile de vinuri originare din România vizate la pct. 2

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Cod 1993 1994 1995 1996 1997
  N C Descriere ─────────────────────────────────────────────────────
                                       Cantitatea în hectolitri
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ex. 220410 Vinuri din struguri
ex. 220421 proaspeţi, inclusiv
ex. 220429 vinuri spumante 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000
           şi vinuri de lichior
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    B. Scrisoarea României

                                  Bruxelles, 26.XI.1993
    Domnule,
    Am onoarea să confirm primirea scrisorii Dvs. cu data de astăzi, având următorul conţinut:
    "Am onoarea să mă refer la consultările care au avut loc între Comunitatea Europeană şi România cu privire la stabilirea reciprocă de contingente tarifare pentru anumite vinuri. Având în vedere că este în interesul Comunităţii şi al României de a promova dezvoltarea schimburilor în sectorul vinurilor, în sensul art. 21 paragraful 5 şi al art. 15 paragraful 5 din Acordul european de asociere şi, respectiv, din Acordul interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţul dintre România şi Comunitate, semnate la 1 februarie 1993, cele două părţi au convenit să-şi acorde reciproc concesii tarifare în limitele cantitative şi în condiţiile următoare:
    1. România deschide un contingent tarifar anual, cu taxele vamale reduse care figurează la pct. 3, pentru vinurile de la poziţia ex. 2204 din tariful vamal român, originare din Comunitate, inclusiv pentru vinurile de lichior şi vinurile spumante, în limita unui volum de 60.000 hectolitri.
    2. Comunitatea deschide un contingent tarifar anual, cu taxele vamale reduse care figurează la pct. 3, pentru vinurile de la poziţia ex. 2204 din Nomenclatura combinată, originare din România, inclusiv pentru vinurile de lichior şi vinurile spumante, în limitele indicate în anexă.
    3. Taxele vamale reduse aplicate în limita cantităţilor anuale, vizate la pct. 1 şi 2 sunt:
    a) în ce priveşte taxele aplicate de România, la importul vinurilor originare din Comunitate:
    - în 1993: 90% din taxa de bază;
    - în 1994: 85% din taxa de bază;
    - în 1995: 80% din taxa de bază;
    - în 1996 şi în 1997: 75% din taxa de bază;
    b) în ce priveşte taxele aplicate de Comunitate, la importul vinurilor originare din România:
    - în 1993: 80% din taxa de bază;
    - în 1994: 60% din taxa de bază;
    - în 1995 şi în cursul anilor următori: 40% din taxa de bază.
    4. Pentru aplicarea prezentului acord, un vin este considerat ca fiind originar, fie din Comunitate, fie din România, dacă el a fost obţinut începând de la struguri proaspeţi produşi în întregime şi recoltaţi pe teritoriul părţii contractante în cauză, şi în conformitate cu prevederile reglementând practicile şi tratamentele tehnologice vizate în titlul II al Reglementării (C.E.E.) nr. 822/87.
    5. Cu privire la contingentele vizate la pct. 1 şi 2, perioada contingentară de aplicare a acestora este de la 1 ianuarie la 31 decembrie ale aceluiaşi an. Dacă acest acord intră în vigoare după 1 ianuarie 1993, cantităţile contingentelor anuale vizate la pct. 1 şi 2 vor fi ajustate pro rata temporis.
    6. Importul vinurilor care beneficiază de concesiile prevăzute în prezentul acord va fi subordonat prezentării:
    - unui certificat de import valabil începând de la data eliberării sale până la sfârşitul celei de-a patra luni următoare fără ca durata de valabilitate să poată totuşi depăşi sfârşitul perioadei contingentare. Regimul de atribuire a certificatului trebuie să asigure un acces nediscriminatoriu între operatorii economici interesaţi. El va putea fi completat cu un sistem de garanţie stabilit şi administrat de o asemenea manieră, încât cantităţile convenite la import să poată fi efectiv realizate; şi
    - unei atestări emise de un organism oficial reciproc recunoscut, ale carei modalităţi vor fi determinate de comun acord.
    7. Părţile contractante vor proceda în aşa fel încât avantajele consimţite reciproc să nu fie compromise de alte măsuri.
    8. Consultările vor avea loc la cererea uneia dintre părţi, în orice problemă legată de funcţionarea prezentului acord, pe care cele două părţi, de comun acord îl vor putea modifica.
    9. Prezentul acord se aplică teritoriilor pe care se aplică Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi în condiţiile prevăzute prin acest tratat, pe de o parte, şi teritoriului României, pe de altă parte.
    10. Prezentul acord va fi aprobat de către părţi în concordanţă cu propriile lor proceduri.
    Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părţile îşi notifică reciproc îndeplinirea procedurilor la care se referă primul paragraf. El se va aplica pentru o perioadă iniţială care expiră la 31 decembrie 1997. În cursul primului semestru din 1997 vor avea loc consultări pentru a se decide dacă, şi în ce condiţii, el va fi prelungit.
    V-aş fi recunoscător să binevoiţi să confirmaţi acordul Guvernului dumneavoastră asupra conţinutului prezentei scrisori".
    Am onoarea să confirm acordul Guvernului meu asupra conţinutului acestei scrisori.
    Vă rog să primiţi, Domnule, asigurarea consideraţiei mele cele mai înalte.

                   Pentru Guvernul României

    ANEXA 2

    Cantităţile de vinuri originare din România vizate la pct. 2

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod 1993 1994 1995 1996 1997
N C Descriere ─────────────────────────────────────────────────────
                                         Cantitatea în hectolitri
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ex. 220410 Vinuri din struguri
ex. 220421 proaspeţi, inclusiv
           vinuri
ex. 220429 spumate şi vinuri de
           lichior 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                        -----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016