Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 12 din 31 ianuarie 2023  pentru modificarea şi completarea unor acte normative  care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi cartea electronică de identitate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 12 din 31 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi cartea electronică de identitate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 84 din 31 ianuarie 2023
    În temeiul art. 108 alin. (3) din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Integrarea şi administrarea bazelor de date privind evidenţa persoanelor, a actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate simple, a cărţilor de identitate provizorii, a dovezii de reşedinţă se realizează de D.G.E.P.
    ......................................................
    (3) S.N.I.E.P. reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate cu mijloace informatice pentru ţinerea evidenţei persoanelor, a actelor de identitate, a dovezii de reşedinţă şi, după caz, a documentelor care stabilesc/atestă măsuri luate de autorităţile publice cu privire la persoană, a documentelor prin care se atestă înregistrarea sau modificarea actelor/faptelor de stare civilă ori a datelor de identitate necesare pentru scopurile prevăzute la art. 2 alin. (1)."

    2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Începând cu data prevăzută la art. 2 alin. (4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, C.N.P. se generează automat prin intermediul Sistemului informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă, denumit în continuare S.I.I.E.A.S.C."

    3. La articolul 6, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) C.N.P. este generat de către D.G.E.P., potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de unic administrator, prin mijloace informatice.
(4) Pentru situaţiile în care C.N.P. nu au fost generate potrivit alin. (3) sau acestea au fost epuizate, la solicitarea serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Bucureşti sau a Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sau a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, D.G.E.P. generează C.N.P. suplimentare."

    4. La articolul 6, alineatele (5) şi (6) se abrogă.
    5. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Actualizarea datelor din R.N.E.P. se realizează, prin mecanisme informatice, pe baza informaţiilor preluate din sisteme administrate de instituţii ale administraţiei publice centrale, a documentelor prezentate de persoana interesată sau a informaţiilor comunicate de autorităţi."

    6. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice, actualizarea R.N.E.P. se realizează prin proceduri automate, pe baza informaţiilor preluate din sisteme informatice prevăzute la alin. (3), sau prin preluarea informaţiilor din documentele prezentate de persoana interesată."

    7. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili instituţii/autorităţi suplimentare faţă de cele prevăzute la alin. (4)."

    8. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face în condiţiile stabilite de lege, în cadrul unor acţiuni de interes public sau în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale, cu plata corespunzătoare a unei taxe, în baza unui contract încheiat între Ministerul Afacerilor Interne, prin D.G.E.P., şi beneficiar."

    9. La articolul 11, partea introductivă a alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) De la plata taxei prevăzute la alin. (2) se exceptează furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. solicitată de:"

    10. După articolul 11 se introducdouă noi articole, art. 11^1 şi 11^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 11^1
    (1) Cuantumul taxei prevăzute la art. 11 alin. (2) pentru furnizarea sau verificarea datelor cu caracter personal prin proceduri automate se stabileşte potrivit bazei de calcul aprobate prin hotărâre a Guvernului. Cuantumul taxei se publică anual pe pagina de internet a D.G.E.P.
    (2) Cuantumul taxei prevăzute la art. 11 alin. (2) pentru furnizarea sau verificarea datelor cu caracter personal prin proceduri neautomate se stabileşte de către D.G.E.P. potrivit bazei de calcul aprobate prin hotărâre a Guvernului, cu luarea în considerare a cel puţin următoarelor elemente:
    a) costul mediu al materialelor utilizate pentru redactarea şi transmiterea răspunsului;
    b) costul mediu al utilizării infrastructurii tehnice pentru extragerea datelor pentru unitatea de referinţă prin raportare la costul pe ora de funcţionare;
    c) costul mediu cu resursa umană prin raportare la unitatea de referinţă;
    d) costul mediu pentru îndeplinirea unor operaţiuni suplimentare.
    (3) Valoarea elementelor care constituie baza de calcul al taxei prevăzute la alin. (2) se publică, anual, pe pagina de internet a D.G.E.P. Cuantumul taxei nu poate fi mai mic decât costurile implicate.
    (4) Cuantumul taxei pentru furnizarea datelor cu caracter personal prin proceduri neautomate realizate potrivit art. 11 alin. (6) lit. b) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
    ART. 11^2
    (1) Furnizarea datelor statistice extrase din R.N.E.P. se realizează cu plata unei taxe, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
    (2) Pentru furnizarea datelor statistice extrase prin proceduri automate din R.N.E.P., procedura de calcul al valorii totale a taxei de furnizare se realizează de către D.G.E.P. prin raportare la cuantumul taxei pentru ora de funcţionare, calculată potrivit dispoziţiilor aprobate prin hotărâre a Guvernului. Procedura de calcul se publică pe pagina de internet a D.G.E.P."

    11. Articolul 12^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12^1
    (1) Opţional, începând cu data realizării condiţiilor tehnice, se poate elibera carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea ambilor părinţi, a reprezentatului legal, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă sau, după caz, în temeiul unei ordonanţe preşedinţiale date în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social public sau al unui furnizor privat acreditat, destinat protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinţi, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul.
    (2) Ordonanţa preşedinţială prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă în mod expres faptul că persoana în favoarea căreia sa dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea cărţii electronice de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani sau de a-şi exprima acordul în acest sens.
    (3) În situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cartea electronică de identitate se eliberează în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă.
    (4) Nu se eliberează carte de identitate simplă persoanelor care nu au împlinit vârsta de 14 ani."

    12. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române şi, după caz, a domiciliului sau a reşedinţei din România. Dovada reşedinţei se face şi cu documentul prevăzut la art. 33.
    (2) Cartea electronică de identitate, aflată în termen de valabilitate, constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, precum şi în statele terţe care o recunosc ca document de călătorie.
    (3) Cărţile de identitate emise până la data de 31 decembrie 2023, aflate în termen de valabilitate, constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene, precum şi în statele terţe care le recunosc ca document de călătorie, în condiţiile stabilite de Regulamentul (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie.
    (4) Cartea electronică de identitate permite titularului utilizarea semnăturii electronice, precum şi autentificarea în sistemele informatice ale instituţiilor publice sau ale persoanelor juridice de drept privat.
    (5) Prin autentificare se înţelege procedura prin care i se permite unei persoane care posedă legal un anumit set de date create în acest scop să se identifice într-un sistem informatic, în format accesibil şi uşor de utilizat inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi, în interes propriu sau în relaţia sa cu persoane juridice de drept public ori de drept privat.
    (6) Prin crearea setului de date în vederea autentificării în sistemele informatice ale instituţiilor publice sau ale persoanelor juridice de drept privat, titularului cărţii electronice de identitate i se atribuie identitate electronică, aceasta fiind utilizată pentru accesarea serviciilor publice sau private electronice de către utilizatorul cu identitate verificată.
    (7) În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identităţii se face cu certificatul de naştere. Dovada domiciliului acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit de actul de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi, atunci când părinţii au domiciliul comun, sau, după caz, al părintelui cu care locuieşte ori căruia i-a fost încredinţat, al reprezentantului legal sau, după caz, cu copia hotărârii comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, pentru minorii pentru care a fost dispusă o măsură de protecţie specială în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    13. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Actul de identitate se eliberează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă a persoanei fizice, pe baza cererii acesteia sau a reprezentantului său legal.
    (2) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice necesare, cetăţenii români pot solicita eliberarea actului de identitate oricărui serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor.
    (3) Cetăţenii români cu domiciliul în România aflaţi temporar în străinătate pot solicita eliberarea actului de identitate:
    a) la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României din străinătate, începând cu data realizării condiţiilor tehnice necesare, cu excepţia eliberării cărţii de identitate provizorii şi a cărţii de identitate simple;
    b) la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, cu excepţia eliberării cărţii electronice de identitate.
    (4) Primul act de identitate, cartea electronică de identitate şi cartea de identitate simplă nu se eliberează pe bază de procură specială.
    (5) Pentru cetăţenii români de pe teritoriul României sau aflaţi temporar în străinătate care figurează în R.N.E.P. cu menţiuni operative: urmărit, suspendarea dreptului la libera circulaţie în altă localitate din România sau în străinătate ori cu mandat de executare a pedepsei, se eliberează carte electronică de identitate cu termenul de valabilitate prevăzut la art. 16 alin. (2^2).
    (6) În scopul reglementării situaţiei juridice a minorului român care se află într-un serviciu social din străinătate, cartea electronică de identitate se eliberează, la solicitarea autorităţilor străine competente, pe baza cererii preluate de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara respectivă.
    (7) În situaţia prevăzută la alin. (6), cartea electronică de identitate se eliberează cu domiciliul înregistrat în R.N.E.P., iar dacă nu figurează cu domiciliul în România, se aplică, după caz, dispoziţiile art. 17^1 alin. (8) sau ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Minorul cu vârsta între 14-18 ani depune cererea pentru eliberarea actului de identitate însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal.
    (9) Minorul cu vârsta între 14-18 ani, pentru care a fost stabilită o măsură de protecţie specială, în condiţiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depune cererea pentru eliberarea actului de identitate însoţit de o persoană desemnată din cadrul serviciului social public sau al unui furnizor privat acreditat ori de persoana căreia i-a fost dat în plasament copilul.
    (10) Documentul emis potrivit alin. (8) şi (9) poate fi ridicat personal de către titular sau de către persoana care l-a însoţit la depunerea cererii.
    (11) Prevederile alin. (8) şi (10) se aplică în mod corespunzător şi persoanei care beneficiază de consiliere judiciară, astfel cum instanţa de tutelă a dispus."

    14. După articolul 14 se introducdouă noi articole, art. 14^1 şi 14^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 14^1
    (1) Pentru soluţionarea unor cazuri deosebite care impun celeritatea eliberării, actele de identitate, dovada de reşedinţă şi/sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei se pot realiza de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti. Condiţiile eliberării cărţii electronice de identitate, precum şi condiţiile înscrierii menţiunii de reşedinţă se stabilesc prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea activităţii specifice a structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale, eliberarea actelor de identitate şi/sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei ori eliberarea dovezii de reşedinţă se realizează de către D.G.E.P.
    ART. 14^2
    (1) Se abilitează D.G.E.P. să organizeze, să conducă şi să coordoneze platforme-pilot pentru eliberarea cărţilor electronice de identitate. Condiţiile de organizare a platformelor-pilot se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) În înţelesul alin. (1), platforma-pilot reprezintă ansamblul procedurilor de lucru, al echipamentelor, produselor şi serviciilor de resortul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor ori al materialelor sau tehnologiilor folosite la producerea actelor de identitate electronice sau pentru identificarea celor mai adecvate soluţii necesare derulării activităţii de cercetare şi testare a noilor versiuni de acte de identitate electronice ori pentru derularea în concret a acestora, în scopul asigurării suportului necesar validării şi adoptării deciziilor privind punerea în circulaţie şi personalizare a unor noi versiuni ale cărţii electronice de identitate, ale cărţii de identitate provizorii sau ale dovezii de reşedinţă, în condiţiile furnizării unor servicii de calitate, fiabilitate şi flexibilitate pentru cetăţean."

    15. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Cererea pentru eliberarea actului de identitate şi cererea pentru eliberarea dovezii de reşedinţă conţin datele cu caracter personal ale solicitantului şi informaţiile necesare actualizării R.N.E.P., stabilite prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se semnează de solicitant în prezenţa lucrătorului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a personalului consular şi trebuie să fie însoţită de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, statutului civil, cetăţeniei române, adresei de domiciliu şi, după caz, adresei de reşedinţă.
    (3) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice, datele solicitantului actului de identitate sau dovezii de reşedinţă se preiau din sisteme informatice în condiţiile prevăzute la art. 9 sau, după caz, din documentele prezentate în original care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie şi a prenumelui, datei de naştere, statutului civil, cetăţeniei române, a domiciliului sau reşedinţei, în vederea constituirii sau actualizării mapei electronice.
    (4) Mapa electronică conţine o structură predefinită de dosare care cuprinde documentele scanate prezentate, în original, de cetăţean, imaginea facială şi semnătura acestuia.
    (5) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice, în situaţiile în care nu este posibilă colectarea prin mijloace informatice în condiţiile art. 9 alin. (3), cererile pentru eliberarea unui nou act de identitate trebuie însoţite numai de documentele care, potrivit legii, fac dovada adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reşedinţă.
    (6) Procedura înregistrării şi generării cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi a dovezilor de reşedinţă, documentele care trebuie prezentate de solicitanţi sau, după caz, datele menţionate la alin. (2), precum şi modalităţile de certificare a identităţii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (7) Procedura privind certificarea identităţii solicitantului actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, distrugerii sau al deteriorării se stabileşte prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (8) Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."

    16. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Începând cu data eliberării primei cărţii electronice de identitate la nivel naţional, cartea de identitate se eliberează cu valabilitatea prevăzută de dispoziţiile alin. (1), dar nu mai mult de data de 3 august 2031."

    17. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate se eliberează:
    a) cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani;
    b) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 2 şi 14 ani;
    c) cu valabilitate de 5 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
    d) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;
    e) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 70 de ani."

    18. La articolul 16, după alineatul (2) se introducdouă noi alineate, alin. (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Termenul de valabilitate a cărţilor electronice de identitate pentru cererile depuse cu 30 zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 18 ani este cel prevăzut la alin. (2) lit. b), respectiv lit. d).
(2^2) Cartea electronică de identitate se eliberează cu termen de valabilitate de 1 an, atunci când prelevarea amprentelor nu este posibilă temporar de la niciun deget."

    19. La articolul 16 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) unei cărţi electronice de identitate;"

    20. La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Până la împlinirea vârstei de 14 ani, cartea electronică de identitate, solicitată în condiţiile art. 12^1, se eliberează astfel:
    a) pentru minorii cu vârsta de la 0 până la 12 ani fără imaginile impresiunilor papilare;
    b) începând cu vârsta de 12 ani, minorilor li se eliberează cărţi electronice de identitate cu imaginile impresiunilor papilare."

    21. La articolul 16, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice, pentru cererile privind eliberarea unui act de identitate în limitele prevăzute la alin. (1) şi (2) preluate cu 30 de zile înainte de împlinirea vârstei necesare încadrării într-o grupă de vârstă ulterioare, se eliberează actul de identitate cu termen de valabilitate mai lung, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (5) şi art. 16 alin. (2^2).
(6) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice, expirarea termenului de valabilitate a actelor de identitate se calculează începând cu data emiterii."

    22. La articolul 17 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) data naşterii titularului;"

    23. La articolul 17 alineatul (5), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) datele din formatul tipărit;
    .................................................
c) certificate pentru autentificare sau semnătură electronică şi, după caz, certificate pentru semnătură electronică calificată, astfel cum acestea sunt definite de legislaţia din domeniu."

    24. La articolul 17 alineatul (5), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b^1), care va avea următorul cuprins:
    "b^1) locul naşterii titularului;"

    25. La articolul 17, după alineatul (5^1) se introduce un nou alineat, alin. (5^2), cu următorul cuprins:
    "(5^2) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice, datele cu caracter personal care se înscriu pe cartea electronică de identitate sunt cele prevăzute la alin. (5), cu excepţia adresei de domiciliu a titularului, cu aplicarea, după caz, a prevederilor alin. (3)."

    26. La articolul 17, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Cartea electronică de identitate se eliberează fără înscrierea imaginii impresiunilor papilare atunci când prelevarea acestora este fizic imposibil de a fi realizată."

    27. La articolul 17^1, alineatele (1), (1^1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Certificatele pentru autentificare sau semnătură electronică şi, după caz, certificatele pentru semnătură electronică calificată se emit şi se înscriu, după cum urmează:
    a) certificatul pentru autentificare şi certificatul pentru semnătură electronică avansată, de către Ministerul Afacerilor Interne;
    b) certificatele calificate pentru semnătură electronică, de către un prestator de servicii de încredere calificat, în condiţiile legii.
(1^1) Certificatele prevăzute la alin. (1) lit. a) se utilizează pentru autentificare şi, după caz, semnare în raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu sistemele informatice ale altor instituţii publice sau aparţinând persoanelor juridice de drept privat. În relaţiile cu instituţiile publice, documentele semnate cu certificatul pentru semnătură electronică avansată prevăzut la alin. (1) lit. a) au aceeaşi valoare ca documentele semnate olograf.
(2) Cerinţele de utilizare a certificatelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

    28. La articolul 18, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), nulitatea se constată de către poliţist, de către funcţionarul din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau de către diplomatul cu atribuţii consulare/funcţionarul consular, după caz.
(3) Persoanele abilitate la alin. (2) care constată una din situaţiile prevăzute la alin. (1) sunt obligate să reţină actul de identitate şi să îl transmită la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor emitent."

    29. La articolul 19 alineatul (1), literele b) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului sau data naşterii;
    ......................................................
k) pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate aflate în termen de valabilitate."

    30. La articolul 19 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) în cazul în care în R.N.E.P. există menţiunea «încetat valabilitate domiciliu»;"

    31. La articolul 19, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, după cum urmează:"

    32. La articolul 19 alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d)-j);
c) oricând, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c^1) şi k)."

    33. La articolul 20 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:
    "e) pentru persoanele aflate într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (5), până la data realizării condiţiilor tehnice emiterii unei cărţi electronice de identitate."

    34. La articolul 20 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) un an, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e);"

    35. La articolul 20, alineatul (3) se abrogă.
    36. La articolul 22, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Actul de identitate al persoanei fizice reţinute, arestate preventiv, arestate la domiciliu, care execută pedeapsa închisorii sau care se află în centre educative se păstrează de către administraţia instituţiilor în cauză ori de către poliţistul desemnat cu supravegherea şi se restituie la punerea în libertate a titularului acestuia.
    (2) În cazul persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), al persoanelor internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii sanitare, de protecţie şi în centre de servicii sociale care refuză ori, după caz, se află în imposibilitatea de a solicita eliberarea actului de identitate, cererea poate fi formulată de funcţionarul sau, după caz, poliţistul desemnat din cadrul instituţiei respective ori de către personalul anume desemnat din cadrul serviciului social, nefiind necesară preluarea semnăturii olografe a titularului.
    (3) Cererea de eliberare a actului de identitate pentru persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau pentru persoanele internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii sanitare, de protecţie şi în centre de servicii sociale se primeşte şi se soluţionează de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-teritorială funcţionează instituţiile respective."

    37. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Orice situaţie în care cartea electronică de identitate nu se mai află în posesia titularului şi există un risc de utilizare neautorizată se notifică de către acesta, de îndată, D.G.E.P., prin intermediul mijloacelor puse la dispoziţie în acest sens."

    38. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pierderea, distrugerea sau furtul actului de identitate se declară la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, odată cu ocazia depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate."

    39. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Procedura şi condiţiile pentru remiterea notificării prevăzute la alin. (1^1), precum şi procedura de suspendare/ blocare, revocare şi reactivare a cărţii electronice de identitate şi a certificatelor prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. a) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."

    40. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior găsit de titular, trebuie predat în termen de 48 de ore la orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor."

    41. La articolul 29, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) În vederea obţinerii unor drepturi sau a apărării intereselor acestora în străinătate, cetăţenii români au dreptul să solicite emiterea unui certificat care să ateste domiciliul.
(4) Certificatele prevăzute la alin. (3) se eliberează de către D.G.E.P. şi serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti, la cererea titularului."

    42. La articolul 32, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice, cererea pentru înscrierea reşedinţei se formulează electronic. Procedura evaluării şi aprobării se stabileşte prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
(1^2) Începând cu data realizării condiţiilor tehnice, pentru titularii cărţii electronice de identitate înscrierea reşedinţei se realizează în format electronic, dispoziţiile art. 33 fiind aplicabile numai la solicitarea expresă a acestora."

    43. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul în care cererea pentru înscrierea reşedinţei se formulează electronic, documentul prevăzut la alin. (1) poate fi transmis solicitantului prin poştă sau poate fi ridicat de la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor de pe raza adresei de reşedinţă, potrivit opţiunii solicitantului."

    44. La articolul 41, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Se exceptează de la plata contravalorii actelor de identitate:
    a) persoanele care sunt victime ale calamităţilor naturale, incendiilor sau ale altor dezastre şi care declară pe propria răspundere, la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază teritorială domiciliază ori îşi au reşedinţa, faptul că actul de identitate a fost pierdut, distrus sau deteriorat ca urmare a producerii unei astfel de situaţii;
    b) cetăţenii români aflaţi în străinătate în situaţii deosebite."

    45. După articolul 41 se introduce un nou articol, art. 41^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 41^1
    (1) Contravaloarea cărţii electronice de identitate emise persoanelor cu vârsta mai mare de 14 ani se asigură din fonduri alocate în acest sens de la bugetul de stat sau din fonduri externe nerambursabile prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru D.G.E.P., în condiţiile şi limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului.
    (2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) se stabileşte şi mecanismul de asigurare a contravalorii cărţii electronice de identitate."

    46. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    (1) Formularele utilizate de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se completează olograf, prin alte sisteme de tehnoredactare sau online şi se semnează olograf sau electronic."    ART. II
    Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile implicate, şi Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., denumită în continuare Imprimeria Naţională, sunt responsabile pentru punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate."

    2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Producerea cărţilor electronice de identitate şi a cărţilor de identitate simple se realizează, centralizat, de către Imprimeria Naţională.
    (2) Producerea cărţilor de identitate provizorii şi a dovezilor de reşedinţă se realizează centralizat de către Imprimeria Naţională şi se personalizează de către Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor, denumită în continuare D.G.E.P.
    (3) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1) se realizează, centralizat, în Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, denumit în continuare C.N.U.P.P.E., organizat în cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
    (4) Ministerul Afacerilor Interne, prin D.G.E.P., asigură coordonarea din punct de vedere tehnic şi metodologic a structurilor aflate în coordonare, potrivit legii, pentru toate activităţile referitoare la punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate simple, a cărţii de identitate provizorii şi a dovezii de reşedinţă.
    (5) Imprimeria Naţională asigură distribuirea cărţilor electronice de identitate şi a cărţilor de identitate simple la structurile teritoriale subordonate D.G.E.P. şi, respectiv, a cărţilor electronice de identitate la Departamentul consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în vederea expedierii lor către misiunile diplomatice şi oficiile consulare pentru eliberarea către solicitanţi, în condiţiile stabilite prin protocoale încheiate cu Ministerul Afacerilor Externe şi D.G.E.P."

    3. Articolul 8^2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 8^2
    Imprimeria Naţională asigură serviciile necesare funcţionării neîntrerupte a echipamentelor şi produselor software prevăzute la art. 8^1 alin. (1), precum şi materialele consumabile necesare pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2)."

    4. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Stabilirea şi actualizarea contravalorii documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) se realizează de către Imprimeria Naţională, cu avizul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor.
    (2) Contravaloarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) poate fi încasată prin unităţile Trezoreriei Statului sau prin alte unităţi bancare, prin structurile financiare ale D.G.E.P., ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu personalitate juridică, ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, prin autorităţile administraţiei publice locale, precum şi prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, componentă a Sistemului electronic naţional, utilizând cardul bancar, cu care Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în acest scop."    ART. III
    Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 21^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21^1
    Contravaloarea cărţii de identitate se constituie ca venit propriu al serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, emitent al acestor documente, sau al bugetului local în cazul în care serviciul nu are personalitate juridică."

    2. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Baza de calcul pentru stabilirea taxelor pentru eliberarea cărţii de identitate se avizează de către Consiliul Concurenţei şi se supune aprobării Guvernului de către Ministerul Afacerilor Interne, pe baza propunerilor Direcţiei generale."

    3. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Materialele necesare producerii cărţilor de identitate, cărţilor de identitate provizorii, precum şi elementele de particularizare aplicabile prin ştanţare pe cartea de identitate provizorie se achiziţionează, în condiţiile legii, de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia generală, şi se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, până la data emiterii de către fiecare dintre acestea a actelor de identitate produse în condiţiile art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Tipăriturile înseriate necesare în activitatea de eliberare a documentelor de identitate, precum şi ştampilele care se aplică pe cărţile de identitate provizorii se confecţionează de Tipografia Ministerului Afacerilor Interne şi se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, prin Direcţia generală.
    (3) Materialele prevăzute la alin. (2) care se confecţionează şi se distribuie cu titlu gratuit de către Ministerul Afacerilor Interne se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) După data prevăzută la alin. (1) se aplică dispoziţiile art. 8^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. IV
    Data realizării condiţiilor tehnice necesare aplicării dispoziţiilor art. 9 alin. (3^1), art. 12^1, art. 14 alin. (2) şi alin. (3) lit. a), art. 15 alin. (3) şi (5), art. 16 alin. (2), (5) şi (6), art. 17 alin. (5^2), art. 20 alin. (1) lit. e) şi art. 32 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

    ART. V
    În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va modifica în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 295/2021.

    ART. VI
    După aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe, următoarele acte normative vor fi republicate în Monitorul Oficial la României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare:
    a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă;
    b) Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă.
                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Traian Laurenţiu Hristea,
                    secretar de stat
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş
                    p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
                    Gabriela Firea
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Sebastian-Ioan Burduja
                    Ministrul sănătăţii,
                    Alexandru Rafila
                    p. Ministrul finanţelor,
                    Mihai Diaconu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 31 ianuarie 2023.
    Nr. 12.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016