Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 12 din 31 ianuarie 2022  pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 12 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 98 din 31 ianuarie 2022
    Având în vedere că Regulamentul (UE) 2020/1.055 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.071/2009, (CE) nr. 1.072/2009 şi (UE) nr. 1.024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluţiile sectorului transportului rutier, parte din pachetul legislativ Mobilitate I, se aplică începând cu 21 februarie 2022,
    ţinând cont de faptul că Directiva (UE) 2020/1.057 a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE şi la Directiva 2014/67/UE privind detaşarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier şi de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce priveşte cerinţele de control şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012, de asemenea parte din pachetul legislativ Mobilitate I, se aplică începând cu 2 februarie 2022, dată până la care trebuie transpusă în legislaţia naţională,
    luând în considerare faptul că reglementările naţionale în vigoare pe domeniile reglementate de cele două acte legislative din pachetul Mobilitate I sunt cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, iar competenţele de control ale Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R. pe domeniile vizate de cele două ordonanţe sus-menţionate se regăsesc în principal în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în condiţiile în care componenta de detaşare a conducătorilor auto din Directiva (UE) 2020/1.057 are incidenţă pe domeniul reglementat de Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    pentru asigurarea la nivel naţional a cadrului de aplicare a prevederilor art. 6 alin. (10) din anexa nr. 31 partea A secţiunea 2 la Acordul comercial şi de cooperare între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte, a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.055/2020 şi a transpunerii Directivei (UE) 2020/1.057, în vederea îndeplinirii obligaţiilor României de stat membru al Uniunii Europene de implementare la nivel naţional a legislaţiei Uniunii Europene,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.2 din Legea nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este autoritatea competentă pentru aplicarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale, bilaterale sau multilaterale, din domeniul transporturilor rutiere, la care România sau Uniunea Europeană este parte."

    2. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Pentru a avea acces la ocupaţia de operator de transport rutier, întreprinderile trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică întreprinderilor care efectuează exclusiv operaţiuni de transport rutier internaţional contra cost, întreprinderilor care efectuează exclusiv operaţiuni de transport rutier naţional contra cost şi întreprinderilor care efectuează atât operaţiuni de transport internaţional, cât şi operaţiuni de transport rutier naţional contra cost cu ajutorul unor autovehicule sau combinaţii de vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte 2,5 tone.
    (3) Până la data de 21 mai 2022 dispoziţiile prezentei ordonanţe privind accesul la ocupaţia de operator de transport rutier nu se aplică întreprinderilor de transport rutier de mărfuri care desfăşoară operaţiuni de transport naţional şi/sau internaţional cu ajutorul unor autovehicule sau combinaţii de vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte 2,5 tone, dar nu mai mult de 3,5 tone."

    3. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Întreprinderile se autorizează pentru accesul la ocupaţia de operator de transport rutier prin înregistrare în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier, păstrat şi gestionat de autoritatea competentă.
    (2) Datele care se înscriu în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier conţin cel puţin informaţiile prevăzute la art. 16 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
    (3) Modalităţile privind completarea şi gestionarea registrului prevăzut la alin. (1), precum şi actualizarea datelor aferente operatorilor de transport rutier se stabilesc de către autoritatea competentă prin norme."

    4. La articolul 11, litera c) se abrogă.
    5. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) În vederea respectării cerinţei privind competenţa profesională, întreprinderea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să desemneze o persoană fizică în funcţia de manager de transport în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
managerul de transport să fie titular al certificatului de competenţă profesională obţinut în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, în baza pregătirii profesionale iniţiale, urmată de o examinare, în condiţiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.
    (2) În cazul în care o întreprindere nu îndeplineşte cerinţa privind competenţa profesională în condiţiile prevăzute la alin. (1), aceasta poate desemna o persoană fizică care să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
    (3) În calitate de manager de transport, persoana fizică menţionată la alin. (2) poate să conducă activităţile de transport a cel mult patru întreprinderi diferite, efectuate cu ajutorul unui parc auto cu o capacitate maximă combinată de 50 de vehicule.
    (4) Deţinătorii de certificate de competenţă profesională au obligaţia de a urma cursuri pentru pregătirea profesională periodică în domeniile enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, la intervale de cel mult 10 ani, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunoştinţelor, în condiţiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.
    (5) Deţinătorii de certificate de competenţă profesională care nu au mai condus o întreprindere de transport rutier de marfă sau o întreprindere de transport rutier de persoane în ultimii 5 ani au obligaţia de a urma cursuri de pregătire profesională periodică, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunoştinţelor, în condiţiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.
    (6) În vederea actualizării cunoştinţelor pe care le deţin, managerii de transport au obligaţia să urmeze cursuri pentru pregătirea profesională continuă, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunoştinţelor, în condiţiile stabilite de către autoritatea competentă prin norme.
    (7) Orice modificare intervenită în legătură cu managerul de transport desemnat, de natură să afecteze respectarea cerinţei privind competenţa profesională, se comunică autorităţii competente de către operatorul de transport rutier în maximum 15 zile de la data când a intervenit modificarea."

    6. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    În vederea respectării cerinţei de a avea un sediu real şi stabil pe teritoriul României, întreprinderea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să aibă un sediu situat pe teritoriul României în incinta căruia îşi păstrează originalele principalelor sale documente de lucru, indiferent dacă acestea sunt în format electronic sau în orice alt format, în special contractele sale de transport, documentele referitoare la vehiculele aflate la dispoziţia întreprinderii, documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, contractele de muncă, documentele privind asigurările sociale, documentele conţinând date referitoare la operaţiunile de transport alocate conducătorilor auto şi la detaşarea acestora, documentele conţinând date referitoare la cabotaj, la durata de conducere şi perioadele de repaus şi orice alt document la care inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., trebuie să aibă acces, în scopul verificării respectării de către întreprindere a condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă;
    b) să organizeze activitatea parcului său de vehicule în aşa fel încât să se asigure că vehiculele aflate la dispoziţia întreprinderii şi folosite în transportul internaţional se întorc la unul dintre centrele operaţionale din România în termen de opt săptămâni de la plecarea din acesta;
    c) să fie înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    d) să fie supusă impozitului pe profit/impozitului pe venit şi, după caz, să aibă un cod de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care întreprinderii i se aplică dispoziţiile art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) să dispună de unul sau mai multe vehicule care sunt înmatriculate sau puse în circulaţie şi autorizate pentru utilizare în România, indiferent dacă toate vehiculele respective se află în proprietatea sa sau sunt deţinute în temeiul unui contract de vânzare în rate, de închiriere sau de leasing;
    f) să îşi desfăşoare efectiv şi în permanenţă activităţile administrative şi comerciale cu ajutorul echipamentelor şi instalaţiilor corespunzătoare la sediul situat în România, potrivit lit. a), şi să îşi gestioneze operaţiunile de transport efectiv şi permanent utilizând vehiculele prevăzute la lit. g) cu ajutorul echipamentelor tehnice corespunzătoare situate în România;
    g) să aibă la dispoziţie în permanenţă şi în mod obişnuit un număr de vehicule care respectă condiţiile prevăzute la lit. e) şi de conducători auto al căror loc de staţionare obişnuit se află la un centru operaţional din România; în ambele cazuri numărul acesta este proporţional cu volumul operaţiunilor de transport efectuate de întreprindere."

    7. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) În vederea respectării cerinţei privind buna reputaţie, întreprinderea şi managerul de transport al acesteia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) întreprinderea şi/sau managerul de transport al acesteia nu au/a fost condamnaţi/condamnat(ă) sau sancţionaţi/sancţionat(ă) conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;
    b) întreprinderea şi/sau managerul de transport şi-au/şi-a pierdut buna reputaţie pentru încălcările grave prevăzute în anexa nr. IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, fiind declaraţi/ declarat(ă) inapţi/inapt(ă) conform art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, şi a intervenit reabilitarea.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), întreprinderea/ managerul de transport se consideră reabilitată/reabilitat după o perioadă de cel puţin un an de la data pierderii bunei reputaţii şi numai după ce managerul de transport face dovada că a promovat un examen referitor la domeniile enumerate în partea I din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, pentru redobândirea certificatului de pregătire profesională.
    (3) Până la luarea măsurii de reabilitare în conformitate cu prevederile alin. (2), certificatul de competenţă profesională al managerului de transport declarat inapt îşi pierde valabilitatea în toate statele membre.
    (4) I.S.C.T.R. elaborează procedura administrativă privind pierderea bunei reputaţii a întreprinderii/managerului de transport, prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, avându-se în vedere cel puţin următoarele:
    a) efectuarea unei verificări la sediul întreprinderii;
    b) analiza sancţiunilor aplicate întreprinderii/managerului de transport."

    8. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) În vederea respectării cerinţei privind capacitatea financiară, întreprinderea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert independent, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare totală de cel puţin 9.000 EUR, pentru primul autovehicul utilizat, de 5.000 EUR pentru fiecare autovehicul suplimentar sau combinaţie suplimentară de vehicule utilizat(ă) cu o masă maximă autorizată care depăşeşte 3,5 tone şi de 900 EUR pentru fiecare autovehicul suplimentar sau combinaţie suplimentară de vehicule utilizat(ă), cu o masă maximă autorizată care depăşeşte 2,5 tone, dar nu depăşeşte 3,5 tone;
    b) să demonstreze, pe baza conturilor anuale certificate de un auditor financiar/expert independent, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare totală de cel puţin 1.800 EUR pentru primul vehicul utilizat şi de 900 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat, în cazul întreprinderilor care exercită ocupaţia de operator de transport rutier de mărfuri numai cu ajutorul unor autovehicule sau combinaţii de vehicule a căror masă maximă autorizată depăşeşte 2,5 tone, dar nu depăşeşte 3,5 tone;
    c) întreprinderea şi/sau managerul de transport al acesteia să nu fie în stare de faliment, în situaţie de insolvenţă fără a avea un plan de reorganizare aprobat, în stare de dizolvare sau de lichidare, potrivit legii.
    (2) În situaţia în care întreprinderea nu dovedeşte deţinerea capitalului şi rezervelor financiare în condiţiile prevăzute la alin. (1), aceasta poate demonstra îndeplinirea capacităţii financiare printr-un certificat, cum ar fi o garanţie bancară sau o asigurare, inclusiv o asigurare de răspundere profesională eliberată de una sau mai multe bănci sau alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare.
    (3) În lipsa conturilor anuale certificate, prevăzute la alin. (1) lit. a), pentru anul înregistrării unei întreprinderi, o întreprindere poate demonstra respectarea cerinţei privind capacitatea financiară printr-un certificat, cum ar fi o garanţie bancară, un document eliberat de o instituţie financiară care stabileşte accesul la credit în numele întreprinderii sau o asigurare, inclusiv o asigurare de răspundere profesională eliberată de una sau mai multe bănci sau alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare."

    9. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Verificarea îndeplinirii de către operatorul de transport rutier a condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de transport/licenţei comunitare, respectiv a îndeplinirii de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu a condiţiilor care au stat la baza eliberării certificatului de transport în cont propriu se efectuează la sediul acestora, cel puţin o dată la 5 ani şi, motivat, ori de câte ori se impune, în condiţiile legii.
    (2) Verificarea periodică prevăzută la alin. (1) se efectuează cu prioritate la sediul operatorilor de transport rutier/ întreprinderilor de transport rutier în cont propriu care prezintă risc crescut, conform art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009."

    10. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Certificatul de transport în cont propriu se acordă de către autoritatea competentă întreprinderilor care respectă cerinţele privind buna reputaţie şi competenţa profesională, prin îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 12 şi 14."

    11. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Transportul rutier contra cost se poate efectua în afara spaţiului Uniunii Europene cu un ansamblu de vehicule doar în condiţiile în care semiremorca/remorca este înmatriculată în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care Uniunea Europeană sau România este parte, după caz."

    12. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Operaţiunile de transport rutier de mărfuri contra cost în regim de cabotaj se efectuează în conformitate cu prevederile art. 8 şi 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009.
    (2) Prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 se aplică şi în cazul segmentelor rutiere iniţiale sau finale efectuate pe teritoriul României de operatorii de transport rutier de mărfuri nerezidenţi, în cadrul unor operaţiuni de transport combinat între România şi un alt stat membru al Uniunii Europene.
    (3) Operatorii de transport rutier de mărfuri nerezidenţi nu pot să efectueze pe teritoriul României operaţiuni de cabotaj cu acelaşi vehicul sau, în cazul unei combinaţii cuplate de vehicule, cu autovehiculul aceluiaşi vehicul, pentru o perioadă de patru zile ulterioară încheierii operaţiunii de cabotaj din România.
    (4) Se consideră că operaţiunile de cabotaj efectuate în România de către un operator de transport rutier de mărfuri nerezident respectă prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 şi ale prezentei ordonanţe numai dacă operatorul de transport rutier de mărfuri care le efectuează poate prezenta dovezi clare privind transportul internaţional care a precedat respectivele operaţiuni de cabotaj, precum şi privind fiecare operaţiune ulterioară de cabotaj efectuată. În cazul în care vehiculul s-a aflat pe teritoriul României în perioada de patru zile precedentă transportului internaţional, operatorul de transport rutier de mărfuri nerezident prezintă dovezi clare şi cu privire la toate operaţiunile care au fost desfăşurate în perioada respectivă.
    (5) Dovezile prevăzute la alin. (4) se prezintă sau se transmit inspectorilor din cadrul I.S.C.T.R., la cerere şi pe durata controlului în trafic. Acestea pot fi prezentate sau transmise electronic, utilizându-se un format structurat modificabil care poate fi folosit direct de computere pentru stocare sau procesare, cum ar fi scrisoarea electronică de trăsură (e-CMR) în temeiul Protocolului adiţional de la Geneva la Convenţia privind Contractul de transport internaţional rutier de mărfuri (CMR) cu privire la scrisoarea electronică de trăsură din 20 februarie 2008, la care România a aderat prin Legea nr. 29/2019 pentru aderarea României la Protocolul adiţional privind scrisoarea electronică de însoţire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008, la Convenţia referitoare la contractul de transport rutier internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956. În cursul controlului în trafic, conducătorul auto are permisiunea de a contacta sediul central, managerul de transport sau orice altă persoană sau entitate pentru a furniza, înainte de terminarea controlului în trafic, oricare dintre dovezile prevăzute la alin. (4)."

    13. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    Operaţiunile de transport rutier de mărfuri contra cost în regim de cabotaj efectuate de către operatorii de transport rutier din ţările din afara Uniunii Europene sunt interzise dacă acordurile şi convenţiile bilaterale sau internaţionale din domeniul transporturilor rutiere la care Uniunea Europeană sau România este parte nu prevăd altfel."

    14. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Transportul rutier internaţional contra cost de mărfuri între România şi statele din afara Uniunii Europene se efectuează conform prevederilor prezentei ordonanţe, ale normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România sau, după caz, Uniunea Europeană este parte."

    15. La articolul 44, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Transportul rutier internaţional contra cost de persoane între România şi statele din afara Uniunii Europene se efectuează pe baza prevederilor prezentei ordonanţe şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România sau, după caz, Uniunea Europeană este parte."

    16. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 46^1
    Măsurile de aplicare a dispoziţiilor privind detaşarea conducătorilor auto, prevăzute în anexa nr. 31 partea A la secţiunea 2 din Acordul comercial şi de cooperare între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte, denumit în continuare Acordul UE-UK, încălcările cu caracter contravenţional ale acestor dispoziţii, precum şi sancţiunile contravenţionale aplicabile în cazul constatării încălcărilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

    17. La articolul 85, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Încălcările prevăzute la alin. (1) cu caracter contravenţional se clasifică în 4 categorii, după cum urmează:
    a) cele mai grave încălcări;
    b) încălcări foarte grave;
    c) încălcări grave;
    d) încălcări minore."    ART. II
    Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
    "(6) Controlul prevăzut la alin. (1) acoperă în fiecare an o parte însemnată şi reprezentativă a lucrătorilor mobili, a conducătorilor auto, a întreprinderilor, a vehiculelor care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi a lucrătorilor mobili şi a conducătorilor auto care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Controalele în trafic privind respectarea organizării timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier se limitează la aspectele care pot fi controlate în mod eficient cu ajutorul tahografului şi al aparatului de înregistrare conex. Controalele detaliate ale respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 38/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi efectuate numai la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier."

    2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Coordonatorul naţional are următoarele atribuţii principale:
    a) coordonează activitatea de control, astfel încât: să fie verificate anual cel puţin 3% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto cărora li se aplică prevederile prezentei ordonanţe, iar din totalul zilelor de lucru verificate, cel puţin 30% să fie controlate în trafic, iar cel puţin 50% să fie controlate la sediile întreprinderilor de transport rutier. În cursul controlului în trafic, conducătorul auto are permisiunea de a contacta sediul întreprinderii/operatorului de transport rutier, managerul de transport sau orice altă persoană sau entitate pentru a furniza, înainte de terminarea controlului în trafic, oricare dintre dovezile care nu sunt disponibile la bord. Acest lucru nu aduce atingere obligaţiei conducătorului auto de a asigura utilizarea corespunzătoare a aparatelor tahograf;
    b) introduce un sistem de clasificare în funcţie de gradul de risc pentru întreprinderi/operatorii de transport rutier pe baza numărului şi a gravităţii încălcărilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 sau ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 sau ale Hotărârii Guvernului nr. 38/2008, cu modificările şi completările ulterioare, constatate pentru fiecare întreprindere/operator de transport rutier, şi organizează controalele în funcţie de gradul de risc al întreprinderii/operatorului de transport rutier;
    c) colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea organizării unor activităţi comune de control/controale concertate;
    d) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportări statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 şi ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1.013 a Comisiei din 30 martie 2017 de stabilire a formularului tip pentru raportare menţionat la art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, denumită în continuare Decizia (UE) nr. 1.013/2017, precum şi prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 38/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea depistării şi sancţionării unor eventuale încălcări ale prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85, Regulamentului (UE) nr. 165/2014, Acordului AETR şi/sau Acordului UE-UK, acolo unde există indicii în acest sens;
    f) asigură schimbul de informaţii cu organismelor/autorităţile omoloage competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi, după caz, din statele SEE sau Confederaţia Elveţiană, în conformitate cu art. 22 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, inclusiv privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe şi ale Hotărârii Guvernului nr. 38/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) cooperează cu autorităţile de control competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi, după caz, din statele SEE sau Confederaţia Elveţiană, în ceea ce priveşte furnizarea de educaţie şi formare către personalul de control, bazându-se în principal pe sistemele existente de aplicare a legii;
    h) elaborează şi aplică o strategie naţională de control al respectării legislaţiei specifice, inclusiv în ceea ce priveşte normele speciale privind detaşarea conducătorilor auto, strategie care se concentrează pe întreprinderile clasificate ca prezentând un grad de risc ridicat.
    (2) Coordonatorul naţional efectuează, cel puţin de şase ori pe an, controale în trafic concertate asupra conducătorilor auto şi asupra vehiculelor care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 561/2006 sau a Regulamentului (UE) nr. 165/2014.
    (3) Coordonatorul naţional depune eforturi, împreună cu autorităţile de control competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi, după caz, din statele SEE sau Confederaţia Elveţiană, pentru a organiza controale concertate la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier.
    (4) Controalele concertate prevăzute la alin. (3) se efectuează în acelaşi timp de către autorităţile de control a două sau mai multe state, fiecare acţionând pe propriul teritoriu, având aceleaşi obiective principale de control privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi/sau a Regulamentului (UE) nr. 165/2014.
    (5) Controalele la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier se organizează luându-se în considerare inclusiv experienţa anterioară în ceea ce priveşte diferitele categorii de transport şi de întreprinderi/operatori de transport rutier. Aceste controale se efectuează şi în cazul în care în trafic s-au constatat încălcări grave ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale prezentei ordonanţe şi/sau ale Hotărârii Guvernului nr. 38/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Pentru a facilita controalele selective în trafic, datele din sistemul naţional de clasificare în funcţie de gradul de risc sunt accesibile în momentul controlului tuturor autorităţilor de control competente din România.
    (7) Instituţia responsabilă cu gestionarea Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier, împreună cu coordonatorul naţional, asigură autorităţilor competente din alte state membre accesul direct la informaţiile din sistemul naţional de clasificare în funcţie de gradul de risc, acordând acces direct, prin intermediul Registrului electronic naţional, în conformitate cu art. 16 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.
    (8) Controalele privind respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 38/2008, cu modificările şi completările ulterioare, vizează o întreprindere dacă unul sau mai mulţi dintre conducătorii auto ai acesteia au încălcat în mod continuu sau grav Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sau Regulamentul (UE) nr. 165/2014.
    (9) Informaţiile transmise Comisiei Europene în conformitate cu alin. (1) lit. d) includ numărul conducătorilor auto controlaţi în trafic, numărul controalelor la sediile întreprinderilor, numărul de zile lucrătoare controlate şi numărul şi tipul de încălcări semnalate şi indică dacă se transportau persoane sau mărfuri.
    (10) Strategia naţională prevăzută la alin. (1) lit. h) se elaborează de către Coordonatorul naţional şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."

    3. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^1
    (1) Informaţiile furnizate bilateral în conformitate cu art. 22 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 fac obiectul unui schimb între organismele desemnate notificate Comisiei:
    a) cel puţin o dată la şase luni;
    b) la cererea motivată a unui stat membru în cazuri individuale.
    (2) Coordonatorul naţional transmite informaţiile cerute de către un alt stat membru, în temeiul alin. (1) lit. b), în termen de 25 de zile lucrătoare de la primirea cererii. Organismele naţionale desemnate/notificate pot conveni de comun acord asupra unui termen mai scurt.
    (3) În cazurile urgente sau în cazuri care necesită doar o simplă consultare a evidenţelor, precum evidenţele unui sistem de clasificare în funcţie de gradul de risc, informaţiile solicitate se furnizează în termen de trei zile lucrătoare.
    (4) În cazul în care Coordonatorul naţional consideră că cererea este insuficient motivată, acesta informează în acest sens statul membru solicitant în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii. Statul membru solicitant trebuie să furnizeze informaţii suplimentare pentru a-şi motiva cererea. În cazul în care statul membru solicitant nu poate furniza informaţii suplimentare pentru a-şi motiva cererea, Coordonatorul naţional solicitat poate respinge cererea. Statul membru solicitant trebuie să furnizeze informaţii suplimentare pentru a-şi motiva cererea.
    (5) În cazul în care este dificil sau imposibil să se dea curs unei solicitări de informaţii sau să se efectueze controale, inspecţii sau investigaţii, Coordonatorul naţional informează în acest sens statul membru solicitant în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii şi prezintă motive care să justifice dificultatea sau imposibilitatea respectivă. În acest caz, Coordonatorul naţional şi statul membru solicitant poartă discuţii pentru a identifica soluţii.
    (6) În cazul unor întârzieri persistente în furnizarea informaţiilor către Coordonatorul naţional, acesta informează Comisia în vederea luării măsurilor necesare.
    (7) Schimbul de informaţii prevăzut în prezentul articol este pus în aplicare prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012, denumit în continuare sistemul IMI.
    (8) Prevederile alin. (7) nu se aplică schimburilor de informaţii prin intermediul unor consultări directe ale registrelor electronice naţionale menţionate la art. 16 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009."

    4. La articolul 7^1, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
    "(3) La controalele în trafic se vor verifica, în principal, următoarele:
    a) respectarea perioadelor de conducere zilnică şi săptămânală, a pauzelor şi a perioadelor de repaus zilnic şi săptămânal;
    b) foile de înregistrare pentru zilele precedente care trebuie deţinute la bordul vehiculului în conformitate cu art. 36 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 şi/sau datele înregistrate pentru aceeaşi perioadă pe cardul conducătorului auto şi/sau în memoria aparatului de înregistrare şi/sau pe foile imprimate;
    c) cazurile de depăşire a vitezei permise a vehiculului pentru perioada menţionată la art. 36 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, definite ca perioade de peste un minut în care viteza vehiculului este mai mare de 90 km/h pentru vehiculele din categoria N3 sau de 105 km/h pentru vehiculele din categoria M3, categoriile N3 şi M3 fiind definite potrivit Regulamentului (UE) 2018/858 din 30 mai 2018 privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 şi (CE) nr. 595/2009 şi de abrogare a Directivei 2007/46/CE;
    d) funcţionarea corectă a aparatului de înregistrare, respectiv identificarea unui posibil abuz asupra aparaturii şi/sau a cardului conducătorului auto şi/sau a foilor de înregistrare sau, dacă este cazul, prezenţa documentelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;
    e) timpul de lucru săptămânal maxim extins de 60 de ore, alt timp de lucru săptămânal, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 38/2008, cu modificările şi completările ulterioare, numai în cazul în care tehnologia face posibilă efectuarea unor controale eficace.
(4) Verificările efectuate la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier vor viza, în plus faţă de aspectele prevăzute la alin. (3), următoarele:
    a) respectarea perioadelor săptămânale de repaus şi, respectiv, a perioadelor de conducere a vehiculului dintre aceste perioade de odihnă;
    b) respectarea limitării la două săptămâni a duratei de conducere a vehiculului;
    c) foile de înregistrare, datele şi imprimările provenind de la unitatea montată pe vehicul şi de pe cardul conducătorului auto;
    d) respectarea timpului de lucru săptămânal mediu maxim, a pauzelor şi a cerinţelor privind munca de noapte, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 38/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) respectarea obligaţiilor care le revin întreprinderilor/ operatorilor de transport rutier în conformitate cu art. 8 alin. (8) şi (8a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006.
(5) În cazul în care se constată o încălcare, personalul cu atribuţii de control, potrivit prezentei ordonanţe, verifică responsabilitatea partajată a tuturor celor implicaţi în lanţul de transport, precum expeditorii, agenţii de expediţie sau contractanţii, în special dacă dispoziţiile contractelor de furnizare de servicii de transport respectă Regulamentul (CE) nr. 561/20016 şi Regulamentul (UE) nr. 165/2014."    ART. III
    Ordonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul I.S.C.T.R. are dreptul să oprească:
    a) orice autovehicul care circulă pe drumul public şi este destinat pentru efectuarea transporturilor rutiere, pentru care I.S.C.T.R. deţine atribuţii de control;
    b) maşinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice, pentru verificarea respectării stării tehnice şi a reglementărilor în vigoare privind masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate;
    c) orice autovehicul utilizat la activitatea de pregătire practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere;
    d) orice autovehicul utilizat la activitatea de pregătire practică a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;
    e) tractoare cu roţi cu viteza maximă prin construcţie mai mare de 40 km/h."

    2. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Personalul cu atribuţii de inspecţie şi control poate opri vehiculele rutiere semnalizând regulamentar din poziţia statică în acelaşi mod ca poliţiştii rutieri sau din autovehiculul din dotare aflat în mers."

    3. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) La efectuarea controlului în trafic, personalul cu atribuţii de inspecţie şi control are dreptul, în condiţiile legii, să imobilizeze vehiculul rutier în condiţii de siguranţă şi securitate ale transportului şi, dacă este cazul, să procedeze la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului. În cazul sancţiunilor aplicate persoanelor fizice sau juridice străine, dacă la momentul controlului nu sunt îndeplinite condiţiile pentru continuarea transportului, se procedează, în condiţiile legii, după cum urmează:
    a) se imobilizează vehiculul pe loc, dacă sunt asigurate condiţii de siguranţă a transportului, sau într-un spaţiu destinat acestui scop, situat în apropierea locului ales pentru control;
    b) se vor ridica plăcuţele cu numărul de înmatriculare până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea transportului. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare se reţin în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, pe care le semnează personalul cu atribuţii de control şi conducătorul auto. În cazul în care conducătorul auto refuză se semneze şi/sau să primească un exemplar, agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal. Pe exemplarul procesului-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare care se păstrează de către agentul constatator se consemnează şi returnarea acestora;
    c) conducătorul auto al operatorului de transport rutier străin/întreprinderii de transport rutier în cont propriu străine va fi îndrumat să achite contravaloarea amenzii aplicate în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare sau să achite contravaloarea unei sume egale cu aceasta într-un cont disponibil deschis pe numele I.S.C.T.R. la Trezoreria Statului, sectorul 1, în conformitate cu art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca această sumă să se restituie sau să se vireze, după caz, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, conform hotărârii definitive a instanţei judecătoreşti;
    d) permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă cu condiţia achitării amenzii aplicate sau a achitării unei sume egale cu amenda, precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului.
    (2) La efectuarea controlului în trafic, personalul cu atribuţii de inspecţie şi control are dreptul, în condiţiile legii, să suspende dreptul de utilizare a vehiculului prin reţinerea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare.
    (3) La efectuarea controlului în trafic, personalul cu atribuţii de inspecţie şi control are dreptul, în condiţiile legii, să reţină unul sau mai multe dintre următoarele documente: licenţa de transport/licenţa comunitară, copia conformă a acesteia, certificatul de transport în cont propriu, copia conformă a acestuia, autorizaţia pentru transportul rutier naţional contra cost, copia conformă a acesteia, licenţa de traseu, autorizaţia specială de transport, autorizaţia de transport internaţional sau documentul de transport de persoane prin servicii ocazionale, precum şi alte documente în legătură cu desfăşurarea activităţii de transport rutier ori a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere."

    4. La articolul 11, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), I.S.C.T.R. are acces la interfaţa publică conectată la Sistemul de informare al pieţei interne (IMI) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei («Regulamentul IMI»)."    ART. IV
    Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 21 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta lege instituie un cadru comun de dispoziţii, măsuri şi mecanisme de control, aplicabile pe teritoriul României detaşării salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, inclusiv măsurile de prevenire şi sancţionare a oricărui abuz ori a eludării acestora, precum şi norme specifice privind anumite aspecte referitoare la detaşarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier."

    2. La articolul 2 alineatul (1), după litera y) se introduc două noi litere, literele z) şi aa), cu următorul cuprins:
    "z) transport rutier bilateral de persoane - operaţiune de transport rutier bilateral efectuată în cadrul unui serviciu ocazional sau regulat de transport rutier internaţional de persoane, astfel cum sunt definite în Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, atunci când un conducător auto efectuează oricare dintre următoarele operaţiuni: îmbarcă persoane în statul membru de stabilire şi le debarcă într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă, îmbarcă persoane într-un stat membru sau într-o ţară terţă şi le debarcă în statul membru de stabilire sau îmbarcă şi debarcă persoane în statul membru de stabilire în scopul efectuării de excursii locale într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
aa) transport rutier bilateral de mărfuri - deplasare de mărfuri, pe baza unui contract de transport, din statul membru de stabilire al întreprinderii sau al operatorului de transport rutier, astfel cum este definit la art. 2 pct. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, al cărei/cărui angajat este conducătorul auto sau dintr-o ţară terţă către România sau din România către statul membru de stabilire sau o ţară terţă."

    3. După articolul 5^2 se introduc două noi articole, articolele 5^3 şi 5^4, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^3
    (1) În înţelesul prezentei legi, conducătorii auto angajaţi de întreprinderile menţionate la art. 3, care aplică măsurile cu caracter transnaţional de la art. 5 alin. (1) lit. a) sau alin. (2) lit. a), nu sunt consideraţi salariaţi detaşaţi pe teritoriul României, respectiv de pe teritoriul României, atunci când:
    a) efectuează operaţiuni de transport rutier bilateral de mărfuri;
    b) efectuează, pe lângă efectuarea unei operaţiuni de transport rutier bilateral, o activitate de încărcare şi/sau descărcare în statele membre sau în ţările terţe pe care le tranzitează, cu condiţia ca acesta să nu încarce mărfuri şi să le descarce în acelaşi stat membru;
    c) efectuează maximum două activităţi suplimentare de încărcare şi/sau descărcare în statele membre sau în ţările terţe pe care le tranzitează, cu condiţia de a nu încărca sau descărca mărfuri în acelaşi stat membru, atunci când operaţiunea de transport rutier bilateral începută în statul membru de stabilire, în cursul căreia nu a fost efectuată nicio activitate suplimentară, este urmată de o operaţiune de transport rutier bilateral către statul membru de stabilire;
    d) efectuează operaţiuni de transport rutier bilateral de persoane;
    e) în cadrul transportului rutier bilateral de persoane efectuează o îmbarcare de persoane şi/sau o debarcare de persoane în statele membre sau în ţările terţe pe care le traversează, cu condiţia ca acesta să nu ofere servicii de transport de persoane între două puncte din statul membru traversat. Aceleaşi dispoziţii se aplică şi călătoriei de întoarcere;
    f) tranzitează teritoriul unui stat membru, fără a încărca sau a descărca mărfuri ori fără a îmbarca sau a debarca persoane;
    g) efectuează segmentul rutier iniţial sau final al unei operaţiuni de transport combinat, astfel cum este definită la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/1999 privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 401/2002, în cazul în care segmentul rutier, luat separat, reprezintă o operaţiune de transport bilateral de mărfuri.
    (2) Excepţiile pentru activităţile suplimentare prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi e) se aplică numai până la data de la care tahografele inteligente ce respectă cerinţa de a înregistra trecerile frontierei şi activităţile suplimentare, menţionate la art. 8 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, trebuie să fie montate în vehiculele înmatriculate pentru prima dată într-un stat membru, în temeiul art. 8 alin. (1) al patrulea paragraf din regulamentul respectiv.
    (3) Începând cu data menţionată la alin. (2) exceptările pentru activităţile suplimentare prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi e) se aplică doar conducătorilor auto care utilizează vehicule echipate cu tahografe inteligente, potrivit prevederilor art. 8, 9 şi 10 din Regulamentul UE nr. 165/2014.
    ART. 5^4
    Conducătorii auto care efectuează operaţiuni de cabotaj, astfel cum sunt definite în Regulamentele (CE) nr. 1.072/2009 şi (CE) nr. 1.073/2009, sunt consideraţi ca fiind salariaţi detaşaţi pe teritoriul României/de pe teritoriul României şi intră în domeniul de aplicare a prezentei legi."

    4. La articolul 6^1, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu următorul cuprins:
    "(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), la stabilirea duratei detaşării transnaţionale a conducătorilor auto pe teritoriul României se consideră că o detaşare se încheie atunci când conducătorul auto părăseşte teritoriul României în cursul efectuării transportului rutier internaţional de mărfuri sau de persoane.
(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), în cazul conducătorilor auto detaşaţi pe teritoriul României, perioada de detaşare nu se cumulează cu perioadele de detaşare anterioare, în contextul în care astfel de operaţiuni de transport rutier internaţional sunt efectuate de acelaşi conducător auto sau de un alt conducător auto pe care acesta îl înlocuieşte.
(10) Excepţiile şi normele specifice menţionate la alin. (8) şi (9) se aplică numai în cazul conducătorilor auto angajaţi de întreprinderile menţionate la art. 3 lit. a), care aplică măsura cu caracter transnaţional de la art. 5 alin. (1) lit. a)."

    5. La articolul 8^2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) La stabilirea duratei detaşării transnaţionale, în cazul conducătorilor auto angajaţi de întreprinderile menţionate la art. 3 lit. b), care aplică măsura cu caracter transnaţional de la art. 5 alin. (2) lit. a), se consideră că o detaşare se încheie atunci când conducătorul auto părăseşte statul membru gazdă în cursul efectuării transportului rutier internaţional de mărfuri sau de persoane. Respectiva perioadă de detaşare nu se cumulează cu perioadele de detaşare anterioare în contextul unor astfel de operaţiuni internaţionale efectuate de acelaşi conducător auto sau de un alt conducător auto pe care acesta îl înlocuieşte."

    6. La articolul 11^3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Suplimentar faţă de obligaţiile stabilite la alin. (1) şi (2), angajatorii au obligaţia de a-i informa pe salariaţii angajaţi în funcţia de conducător auto cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, prevăzute de prezenta lege şi de Directiva 2020/1.057/UE, prin afişarea acestor informaţii la sediul întreprinderii."

    7. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Întreprinderile de transport rutier stabilite într-o ţară terţă şi care detaşează conducători auto pe teritoriul României nu beneficiază de un tratament mai favorabil decât cele stabilite într-un stat membru, inclusiv atunci când efectuează operaţiuni de transport în temeiul unor acorduri rutiere bilaterale sau multilaterale prin care se acordă acces la piaţa Uniunii Europene sau la părţi ale acesteia."

    8. După articolul 24 se introduc trei noi articole, articolele 24^1-24^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 24^1
    (1) Autorităţile competente din România în domeniul detaşării conducătorilor auto, conform atribuţiilor ce le revin, prevăzute de legislaţia în vigoare sunt Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R. şi Inspecţia Muncii.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 24, I.S.C.T.R. şi Inspecţia Muncii impun numai următoarele cerinţe administrative şi măsuri de control în cazul salariaţilor care desfăşoară activitate de conducător auto, detaşaţi pe teritoriul României:
    a) obligaţia pentru întreprinderile prevăzute la art. 3 lit. a), care detaşează conducători auto pe teritoriul României, de a comunica Inspecţiei Muncii o declaraţie de detaşare cel târziu la data începerii detaşării, prin intermediul unui formular standard multilingv al interfeţei publice conectate la Sistemul de informare al pieţei interne (IMI), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012, şi de a menţine la zi declaraţiile de detaşare. Declaraţia de detaşare trebuie să conţină informaţii cu privire la:
    1. identitatea întreprinderii/operatorului de transport rutier, cel puţin sub forma numărului licenţei comunitare, atunci când acesta este disponibil;
    2. datele de contact ale managerului de transport sau ale unei alte persoane de contact din statul membru de stabilire, care să asigure legătura cu autorităţile de control din România şi să trimită şi să primească documente sau comunicări;
    3. identitatea, adresa locului de reşedinţă şi numărul permisului de conducere ale conducătorului auto;
    4. data de începere a contractului de muncă al conducătorului auto şi legea aplicabilă contractului de muncă;
    5. datele preconizate de începere şi de încheiere a detaşării;
    6. numerele de înmatriculare ale autovehiculelor;
    7. dacă serviciile de transport efectuate sunt transportul rutier internaţional de mărfuri, transportul rutier internaţional de persoane sau operaţiunile de cabotaj;
    b) obligaţia pentru întreprinderile prevăzute la art. 3 lit. a), care detaşează conducători auto pe teritoriul României, de a se asigura că respectivii conducători auto au la dispoziţie, pe suport hârtie sau în format electronic, precum şi obligaţia acestor conducători auto de a păstra şi de a pune la dispoziţia inspectorilor I.S.C.T.R., atunci când li se solicită în trafic, următoarele documente:
    1. o copie a declaraţiei de detaşare transmise prin intermediul IMI;
    2. dovezi ale operaţiunilor de transport care se desfăşoară pe teritoriul României, cum ar fi o scrisoare electronică de trăsură (e-CMR) sau dovezile menţionate la art. 8 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009;
    3. înregistrările tahografului, în special simbolurile de ţară ale statelor membre în care conducătorul auto a fost prezent atunci când a efectuat operaţiuni de transport rutier internaţional sau operaţiuni de cabotaj, în conformitate cu cerinţele de înregistrare şi de păstrare a evidenţelor prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 561/2006 şi (UE) nr. 165/2014;
    c) obligaţia pentru întreprinderile prevăzute la art. 3 lit. a) care detaşează conducători auto pe teritoriul României de a transmite, prin intermediul interfeţei publice conectate la IMI, reglementată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2.179 al Comisiei din 9 decembrie 2021 privind funcţionalităţile interfeţei publice conectate la Sistemul de informare al pieţei interne pentru detaşarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier, după terminarea perioadei de detaşare, la solicitarea directă a Inspecţiei Muncii următoarele documente, după caz:
    1. copii ale documentelor menţionate la lit. b) pct. 2 şi 3;
    2. documente privind remuneraţia conducătorului auto aferente perioadei de detaşare;
    3. contractul său de muncă sau un document echivalent în înţelesul art. 3 din Directiva 2019/1.152/UE/CEE din 20 iunie 2019 privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană;
    4. fişele de prezenţă referitoare la activitatea conducătorului auto;
    5. dovezile de plată.
    (3) Întreprinderile prevăzute la art. 3 lit. a) care detaşează conducători auto pe teritoriul României transmit documentele solicitate conform alin. (2) lit. c), prin intermediul interfeţei publice conectate la IMI, în cel târziu opt săptămâni de la data solicitării.
    (4) În cazul în care întreprinderea/operatorul de transport rutier nu prezintă documentaţia solicitată în termenul precizat, Inspecţia Muncii poate solicita asistenţă, prin intermediul IMI, autorităţilor competente ale statului membru de stabilire.
    (5) Inspectorii de muncă au competenţa de a solicita întreprinderii/operatorului de transport rutier român dovezi ale operaţiunilor de transport care au loc pe teritoriul altui stat membru sau al Confederaţiei Elveţiene, cum ar fi o scrisoare electronică de trăsură (e-CMR), precum şi înregistrările tahografului.
    (6) Excepţiile şi normele specifice menţionate la alin. (2)-(4) se aplică numai în cazul conducătorilor auto angajaţi de întreprinderile menţionate la art. 3 lit. a), care aplică măsura cu caracter transnaţional de la art. 5 alin. (1) lit. a).
    ART. 24^2
    (1) În cazul în care autorităţile competente din statul membru gazdă transmit Inspecţiei Muncii o cerere de asistenţă privind furnizarea documentelor menţionate la art. 24^1 alin. (2) lit. c), potrivit prevederilor art. 22 alin. (5), Inspecţia Muncii furnizează documentaţia solicitată în termen de 25 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de asistenţă reciprocă.
    (2) Inspectorii de muncă au competenţa de a solicita operatorului român de transport rutier dovezi ale operaţiunilor de transport care au loc pe teritoriul statului membru gazdă, cum ar fi o scrisoare electronică de trăsură (e-CMR), precum şi înregistrările tahografului.
    ART. 24^3
    În scopul de a stabili dacă un conducător auto se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 5^3 şi/sau la art. 5^4, conducătorul auto are obligaţia de a păstra şi a pune la dispoziţia I.S.C.T.R. atunci când i se solicită acest lucru cu ocazia controlului în trafic, pe suport hârtie sau în format electronic, dovezi privind operaţiunile de transport relevante, cum ar fi o scrisoare electronică de trăsură (e-CMR) sau dovezile menţionate la art. 8 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009, şi înregistrări ale tahografului."

    9. La articolul 48, după alineatul (4) se introduc şase noi alineate, alineatele (5)-(10), cu următorul cuprins:
    "(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000 lei la 15.000 lei încălcarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a comunica declaraţia de detaşare în termenul prevăzut la art. 24^1 alin. (2) lit. a).
(6) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000 lei la 15.000 lei încălcarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei prevăzute la art. 24^1 alin. (3).
(7) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000 lei la 15.000 lei necompletarea declaraţiei de detaşare cu toate elementele prevăzute la art. 24^1 alin. (2) lit. a).
(8) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000 lei la 15.000 lei neprezentarea de către conducătorul auto, la solicitarea autorităţilor competente, cu ocazia controalelor efectuate în trafic, a documentelor prevăzute la art. 24^1 alin. (2) lit. b).
(9) În toate cazurile în care, din documentele prezentate la controlul în trafic de către conducătorul auto, în condiţiile art. 24^1, nu poate fi identificat/ă operatorul de transport rutier/întreprinderea, amenda se aplică conducătorului auto.
(10) Contravenţiile prevăzute la alin. (8) se aplică şi expeditorilor, agenţilor de expediţie, contractanţilor şi subcontractanţilor, după caz, dacă se constată că aceştia aveau cunoştinţă sau ar fi trebuit să aibă cunoştinţă de faptul că serviciile de transport comandate au implicat încălcări ale respectivelor dispoziţii."

    10. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor stabilite potrivit art. 24 alin. (4) şi (5), precum şi a celor prevăzute la art. 47 şi art. 48 alin. (1)-(7) se fac de către inspectorii de muncă.
    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor stabilite potrivit art. 48 alin. (8) se fac de către inspectorii din cadrul I.S.C.T.R."

    11. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, întocmit potrivit legii, pentru contravenţiile săvârşite în condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (4) şi (5), art. 47 şi art. 48 alin. (1)-(7), se comunică întreprinderii prevăzute la art. 3 lit. a), în condiţiile prevăzute la alin. (2)-(4)."

    12. La articolul 50, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, întocmit potrivit legii, pentru contravenţia prevăzută la art. 48 alin. (8) se înmânează conducătorului auto de către inspectorii I.S.C.T.R., iar în cazul în care acesta nu achită contravaloarea amenzii contravenţionale la momentul controlului, se aplică prevederile art. 9 dinOrdonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, cu modificările şi completările ulterioare."

    13. Articolul 53^1 se abrogă.


    ART. V
    (1) Ordinul prevăzut la art. 14 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, se emite în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Normele metodologice prevăzute la art. 90 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Ordinul prevăzut la art. 5 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă, se emite în 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. VI
    Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii îi revine sarcina să notifice prezenta ordonanţă Comisiei Europene.

    ART. VII
    Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. IV pct. 9-12, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.

    Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 1 alin. (1)-(12), art. 2 pct. 3, 5-9 şi 13, art. 5, 6, 8 şi 9 din Directiva (UE) 2020/1.057 din 15 iulie 2020 de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE şi la Directiva 2014/67/UE privind detaşarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier şi de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce priveşte cerinţele de control şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 249 din 31 iulie 2020.


                    PRIM-MINISTRU
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu
                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 31 ianuarie 2022.
    Nr. 12.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Florescu Claudiu
23 Martie 2022
Este o discriminare la adresa firmelor care au o singur? ma?in?. Statul în loc s? ajute firmele mici s? se dezvolte le anihileaz? pur ?i simplu. Ce venituri trebuie s? am eu care de?in o firm? cu o singur? ma?in? pe care EU lucrez,ca sa îmi permit asemenea costuri ?i investi?ii. În loc s? zice?i mul?umesc c? nu stau ca un trântor pe ?omaj sau ajutor social în spatele statului, pl?tesc tva ?i impozit pe profit precum ?i d?rile la stat ?i s?n?tate pentru cartea mea de munc?, voi îmi b?ga?i mie ?i celor asemenea mie , doar be?e în roate. Nu-i nimic. Din 22 Mai a.c închid firma ?i încep demersurile pentru ?omaj. Dac? a?a v? este mai bine, a?a facem.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016